Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Geografie Catedra de Geografie Umană

Syllabus I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Specializarea: Master – Amenajare şi dezvoltare turistică Titlul disciplinei: Impactul social-economic al turismului III. Descrierea disciplinei: În perioada contemporană, turismul reprezintă un fenomen de amploare care lasă o puternică amprentă asupra vieţii economico-sociale, la modul general. Disciplina la care ne referim îşi propune o abordare de ordin teoretic, conceptual, dar şi aplicativ, a categoriilor majore de impact al turismului asupra individului, a comunităţilor de indivizi şi asupra societăţii, în ansamblu. Cunoştinţele dobândite prin prisma acestei discipline vor facilita accesul absolvenţilor în sfera serviciilor şi în compartimentele decizionale ale activităţilor de profil. Obiective şi competenţe: – dobândirea cunoştinţelor teoretice legate de impactul social-economic al turismului; – explicarea fenomenelor de impact social-economic al activităţilor turistice; – dobândirea cunoştinţelor practice de evaluare a impactului turismului; – studenţii vor înţelege şi asimila conceptele de operare în sfera de evaluare a rolului turismului în plan social şi economic; – studenţii vor dobândi aptitudini de a intui şi prognoza efectele sociale şi economice, pozitive sau negative, ale implementării unui proiect de dezvoltare a turismului în anumite zone, cu particularităţi specifice Metode utilizate: prelegerea, conversaţia euristică, demonstraţia IV. Bibliografia obligatorie: Bran, Florina; Dinu, M.; Simon, Tamara (1998), Economia turismului şi mediul înconjurător, Edit. Economică, Bucureşti. Burton, Rosemary (1998), Travel Geography, Longman, Harlow. Dinu, Mihaela (2005), Impactul turismului asupra mediului. Indicatori şi măsurători, Edit. Universitară, Bucureşti. Goeldner, C. R., Brent Ritchie, J. R. (2003), Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey. Muntele, I., Iaţu, C. (2003), Geografia turismului. Concepte, metode şi forme de manifestare spaţiotemporală, Edit. Sedcom Libris, Iaşi. Snak, O., Baron, P., Neacşu, N. (2001), Economia turismului, Edit. Expert, Bucureşti. Tematica cursului Săptămâna I. Turismul - fenomen social-economic Cuvinte-cheie: recreerea, complexitatea turismului, efecte economice, efecte psiho-sociale Bibliografie:

127-131. Tamara (1998). Neacşu. Turism şi e-commerce. Philosophies. John Wiley & Sons. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate 2 . Tamara (1998). O. Bucureşti. (2000). Bucureşti. Snak. Simon. Bucureşti. România. Geografia turismului. Economia turismului. Brent Ritchie. New Jersey.. Inc. 21. (2003). 175-180. P. Efectul sezonalităţii serviciilor turistice Cuvinte-cheie: sezonalitate. societate Bibliografie: Bran. Economică.. Snak. pp. Amfiteatru economic. 89-92). Popescu. P.. Edit. pp. ASE. N.. 205-209. Cluj-Napoca. O. N.. Snak. 226-227. rentabilitatea sezonieră. Baron. R.. Edit. R. 17-30. Importanţa economică a turismului Cuvinte-cheie: industria turismului. Economia turismului şi mediul înconjurător. Goeldner. Presa Universitară Clujeană. O.. N. Turismul şi activităţile comerciale Cuvinte-cheie: comerţ. Tourism. C. calitatea serviciilor Bibliografie: Dinu. Edit. Inc. Bucureşti. pp. 194-205. Bucureşti. J. Philosophies. N. Amfiteatru economic. C. 361-371. Economia turismului. (2001). Practices. comertul electronic Bibliografie: Burton. interdependenţă turism – dezvoltare economică Bibliografie: Bran. Baron. V. Brent Ritchie.Ionescu. turismul de shopping. I. Baron.. pp.. Rolul de multiplicator economic al turismului Cuvinte-cheie: efect multiplicator direct. Longman. pp. Efectele sociale ale turismului Cuvinte-cheie: turism social. Simon. pp. Edit. M. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna VI. 300-321. indidivid.. Philosophies. O. Economia turismului. Edit. Rosemary (1998). Goeldner. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna IV. Expert. J. 71-84. Practices. (2003). John Wiley & Sons. producţie. Harlow. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna V. Florina. Economică. cifră de afaceri Bibliografie: Goeldner. Neacşu. Tourism. pp. 3-37. Practices. R.. produse comerciale turistice. Delia (2007). C. 393-402. N. John Wiley & Sons. Expert. pp. pp. Dinu. Neacşu. (2001). Edit. (2003). Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna III. Edit. Brent Ritchie.. desfacere. Bucureşti. Săptămâna II. Oscar Print. (2005). Bucureşti. Expert. Edit. alternativele sezonalităţii Bibliografie: Ciangă. Bucureşti. 208-219. R. Bucureşti. 18. ASE. calitatea resurselor umane. bunăstare. Florina. Principles. New Jersey. Neacşu. New Jersey. Expert. variaţia în timp. eficienţă economică. (pp. Travel Geography.. Baron. Principles... Inc. (2001). Dinu. P. Tourism.. Snak. Efectul stimulator al turismului asupra forţei de muncă şi a calităţii serviciilor Cuvinte-cheie: resursele umane. J. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna VII. Edit. Economia turismului. (2001). legislaţia forţei de muncă. indirect. familie. Economia turismului şi mediul înconjurător. Principles. R. pp. Asigurarea calităţii serviciilor prestate în turism. 173-194. P. M. (2001). R. Edit. Turismul social-economic şi cultural.

Iaşi. Goeldner. Iaşi. pp. J. Edit. pp. Indicatori şi măsurători. ASE. Cluj-Napoca. potenţial turistic. Edit. Strategii şi politici regionale de dezvoltare durabilă a spaţiului dunărean. Muntele. arii protejate Bibliografie: Bran. religie. pp. metode şi forme de manifestare spaţiotemporală. pp. Impactul turismului cultural şi etnic Cuvinte-cheie: cultură. fluxuri turistice.ro/biblioteca/carte2. Harlow... Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna XII. C. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna X. Carmen (*2007). Provocări pentru turism. 213-215. conflicte militare. Sedcom Libris. C. pp. (2006).. Rosemary (1998). I.. pesajul şi arhitectura urbană. Principles. Gabriela. Travel Geography. 51-103. Geografia turismului. Nistoreanu. (http://www. Poluarea prin turism şi impactul asupra mediului Cuvinte-cheie: managementul deşeurilor. Tamara. 2 – 38 pag. Geografia turismului. Concepte. Şt. Concepte. Elemente de management. Efectele turismului asupra mediului urban Cuvinte-cheie: oraş. conservarea naturii. Impactul turismului asupra mediului. 283-286. (2003). Rădulescu. 141-143. Ioan.Săptămâna VIII. Sedcom Libris. marketing şi economie. Impactul turismului asupra mediului. pp. moştenire istorică. Bucureşti. Bucureşti. Muntele. Bran.ase. New Jersey. Longman. edificii urbane Bibliografie: Muntele. Inc. Brent Ritchie. R. 175 pag. C. pp. (2000). Edit. C. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna XI. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna XIII. pp. Iaţu. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate Săptămâna IX. Economică. Florina. J. P. Vulnerabilităţile turismului Cuvinte-cheie: riscurile naturale. Concepte. securitate Bibliografie: Burton. P. Mihaela (2005). (2003). Edit. Presa Universitară Clujeană. Iaţu. 321-324. alterarea tradiţionalului. Bucureşti. (2003). 126-145. Bucureşti. I. 120-125. 143-146. Stănciulescu. Longman. Efectele turismului asupra mediului rural Cuvinte-cheie: turismul rural. 59-66. E. Mihaela (2005). Geografia turismului. (2003). Edit. Lilea. I. Rosemary (1998). Aspectele politice ale dezvoltării turismului Cuvinte-cheie: structuri politice. beneficii Bibliografie: Burton. societatea rurală. John Wiley & Sons. etnie. Florina. metode şi forme de manifestare spaţiotemporală. Harlow.. Edit. Titan. închistare ideologică. organizaţii regionale. Iaţu. Universitară. Tourism. Sedcom Libris. Analiza socio-teritorială a turismului rural din România din perspectiva dezvoltării regionale şi locale. Edit. Dinu. pp. 82-141. Ecoturism şi turism rural. (1999). metode şi forme de manifestare spaţiotemporală. Travel Geography. Practices. Edit.asp?id=338&idb=) cap. Ildiko. Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate 3 .. riscurile terorismului Bibliografie: Dinu.. dezvoltare durabilă. beneficii socio-economice Bibliografie: Benedek. Philosophies. pp. Iaşi. Eugenia. Nistoreanu. Universitară. Dezsi. R. Indicatori şi măsurători. Simon. Ecoturism. 195-202.

coord. Edit. Edit. Indicatori şi măsurători. Indicatori şi măsurători. Sedcom Libris. coord. 51-102. Dinu Mihaela. Bucureşti. Globalizare şi turism. Edit. Temă: consultarea bibliografiei Săptămâna IX-X. Temă: consultarea bibliografiei Săptămâna V-VI. ASE. Edit. Indicatorii dezvoltării durabile a turismului Bibliografie: Dinu. Edit. Concepte. Mihaela (2005). 105-122. 187-194. metode şi forme de manifestare spaţio-temporală. pp. Analiza impactului cultural al tuirştilor Bibliografie: Dinu. coord. Impactul turismului asupra mediului. Edit. Universitară.. Mihaela (2005). pp. Mihaela (2005). Temă: consultarea referinţelor bibliografice recomandate *** Tematica lucrărilor practice Săptămâna I-II. prognoză Bibliografie: Gerea. Temă: consultarea bibliografiei Săptămâna VII-VIII. Geografia turismului. Temă: consultarea bibliografiei Săptămâna XIII-XIV. pp. Iaţu. Bucureşti. Indicatori şi măsurători. Sibiu. (2004). pp. coord. 17. Metode de analiză a fenomenului turistic Bibliografie: Muntele. I. coord. Bucureşti. Indicatori şi măsurători. 175-180. pp. pp. Edit. 56-61. Indicatori şi măsurători. (2003). Impactul turismului asupra mediului. Universitară. C. coord. Edit. Edit. evoluţie. Universitară. Universitară. Mihaela (2005). Globalizare şi turism. 93-176. pp. Continent. 124-140. Temă: consultarea bibliografiei 4 . I. pp. Dinu Mihaela. Iaşi. Indicatori şi măsurători. 9-47. Impactul turismului asupra mediului. Dinu Mihaela.Săptămâna XIV. Dinu Mihaela. Carmen (2005). Bucureşti. Mihaela (2005). 142-174. Universitară. Dinu Mihaela. Dinu Mihaela. pp. Bucureşti. Perspectivele globalizării turismului Cuvinte-cheie: premise. globalizare. Universitară. Bucureşti. Indicatori sociali ai turismului Bibliografie: Dinu. Indicatori pentru destinaţii turistice Bibliografie: Dinu. Mihaela (2005). Impactul turismului asupra mediului. Indicatori de mediu Bibliografie: Dinu. Temă: consultarea bibliografiei Săptămâna III-IV. Impactul turismului asupra mediului. Amfiteatru economic. Rotaru. Temă: consultarea bibliografiei Săptămâna XI-XII. Impactul turismului asupra mediului. Indicatori economici ai turismului Bibliografie: Dinu. 71-78.

Continent. Bucureşti. Ionescu. Edit. P. Geografia generală a turismului. I. N. IX. Cluj-Napoca. Edit. 17. Bucureşti. Globalizare şi turism. Popescu.  frauda la examen se soldează cu excluderea de la examen şi posibilitatea sancţionării pe cale disciplinară prin decizia Consiliului Profesoral. Nistoreanu. Turismul social-economic şi cultural. (2000). Edit. Provocări pentru turism. Lilea. Şt. Sibiu. Edit. Titan. Presa Universitară Clujeană. Edit.  condiţii de prezentare la examen: promovarea colocviului  plagiatul (folosirea la întocmirea referatelor a unor materiale bibliografice fără menţionarea sursei) implică refuzul referatului de către responsabilul de disciplină şi obligaţia refacerii acestuia. Asigurarea calităţii serviciilor prestate în turism. Elemente de management. axată pe exerciţii pe calculator. Cluj-Napoca. (1997). J. Edit. Gerea. 18. România.. Amfiteatru economic. Economică. Ecoturism. Bucureşti. Amfiteatru economic. ASE. Bucureşti. Titular curs + lucrări practice. Detalii organizatorice. Tamara. Bucureşti. Edit. Ildiko. Edit. Cocean. Rădulescu.ro/biblioteca/carte2.Notă: Fiecare şedinţă de laborator va conţine o consistentă componentă practică. Rotaru. Amfiteatru economic. Turismul în Carpaţii Orientali. VII. iar nota finală va fi cea obţinută în urma contestaţiei. Strategii şi politici regionale de dezvoltare durabilă a spaţiului dunărean. Carmen (*2007). dr. (2002). Dezsi.  prezenţa la laborator: obligatorie. Notă: Bibliografia opţională poate fi completată cu alte titluri relevante pe parcursul desfăşurării activităţilor didactice. Bucureşti. Edit. gestionarea situaţiilor excepţionale:  prezenţa la curs: facultativă.  contestaţiile legate de rezultatul examenului vor fi soluţionate în prezenţa studentului in cauză. Edit. Ioan. Gh. Delia (2007). Şef de catedră. prof.ase. Globalizare şi turism. (2006). Filip Ipatiov 5 . (2004). V. Ecoturism şi turism rural. univ. P. P. Gabriela. E.. Dinu. Ciangă. Bran. Edit. Presa Universitară Clujeană. Bran. Analiza socio-teritorială a turismului rural din România din perspectiva dezvoltării regionale şi locale. Presa Universitară Clujeană. ASE. Nicolae Ciangă şef de lucr. Carmen (2005). (1999). B. Cluj-Napoca. Oscar Print. Nistoreanu. Negoescu. Vlăsceanu. N. Florina. (2000)... Turism şi e-commerce. Florina. dr.asp?id=338&idb=) cap. (2001). marketing şi economie. Bibliografia opţională: Benedek. Se va accepta recuperarea absenţelor motivate prin participarea la activitatea de laborator cu alte grupe sau realizarea unui referat pe o temă cu valenţe aplicative. I. Eugenia. Ciangă. Simon. (http://www. Meteor Press. de analiză a indicatorilor de impact. 21. Stănciulescu. ASE. Studiu de geografie umană. 2. (2005). – – – Modul de evaluare: examen teoretic – 65% din notă colocviu practic din activitatea de laborator – 25% din notă oficiu – 10% VIII. Geografia turismului. Bucureşti. ASE.

G. 1996. 2000. 2000 Glăvan – „Turismul în România”. Bucureşti. MORARIU. O. MINCIU. Geografia turismului – Partea Întâi”. TURCU. Editura Mirton. Editura Sport – Turism. C. Bucureşti. V. Deva. STĂNCIULESCU. 4. şi ŢIGU. – Economia şi politica turismului internaţional. FORIŞ. Editura Sedcom Libris. G. Bucureşti. 2003. 1998. 1998. Editura All – Back. 16. Vlăsceanu. 5. CERNESCU A. 2002 3. Bucureşti. WEISZ. Bucureşti. J. 2002. – Economia întreprinderii de turism. 12. – Economia serviciilor. Bucureşti.) – Manual de formare managerială în turism. R. Gh. 2001. D. N. Bucureşti. – Dicţionar poliglot explicativ de termeni utilizaţi în turism. Glăvan – „Resurse turistice pe Terra”. 1994 manifestare spaţio-temporală”. R. N. 4. LUPU. BARON. V. 2000 Universitară Clujeană.. – Tehnica operaţiunilor de turism. 1992. 2003. Editura Eurostampa. Timişoara. Ciangă – „România. 6. C. 1994. Editura Psihomedia.. STĂNCIULESCU. V. MORARIU.1. Editura Uranus. M. 2001 2. G. 2002. DIMA. TURCU. 1976. 14. – Economia turismului. SNAK. C. Editura Eurostampa. 2001. şi STĂNCIULESCU. Timişoara. 17. MINCIU. – Funcţiile serviciilor în economia mondială. Paris. – Managementul operaţiunilor de turism. O.. şi colaboratorii – Tehnologia turismului – manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a. Bucureşti. B. (coord. Editura Meteor Press. Editura Economică. T. D. 10. Bucureşti. SNAK. NEACŞU. Reglementări – Editura Uranus.. Bucureşti. 3. I. Bucureşti. Timişoara.. Negoescu – „Geografia generală a turismului”. 15.. SNAK. 2. 2001. Muntele. BIBLIOGRAFIE 1. 11. Editura Abeona. IONCICĂ. Editura Expert. metode şi forme de Origet du Cluzeau – „Le Tourisme Culturel”. Editura All – Educational. Editura Economică. 9. Editura Niculescu ABC. – Concepte şi politici de turism internaţional. – Introduction au management touristique. N. 1999. – Managementul serviciilor în turism – Academia Română de Management. Bucureşti. KASPAR. 5. SCHERLY. P. Sibiu. – Economia turismului – Studii de caz. Iaşi. MORARIU. – Economia şi organizarea turismului. 13. – Turism internaţional. NEACŞU N. D. V. 8. F. G.. Editura Uranus. Iaţu – „Geografia turismului . Presa Cocean. PUF. Editura Paul Haupt Berne – Stuttgart – Vienne. 2002. Cluj-Napoca. D. STĂNCIULESCU. G.. Editura Alfabet.concepte. Editura All – Educational. Bucureşti. 7. 1992. P. O. G. 6 . STĂNCIULESCU. 2003 6. – Economia Turismului. Bucureşti. CRISTUREANU.. C.

18th March. Council of Europe Convention for the Protection of Architectural Heritage of Europe. Clevedon. Komla E. Picard D. 2004. Tourism: Gender Makes the Difference. Elsevier. Diversity and Change. and Green C. UNESCO First Meeting of The UNESCO/UNITWIN Network – Culture. Towards a Strategy for the Sustainable Development of Tourism in the Sahara in the Context of Poverty Eradication. 6. Boumedine R. 11. Culture and Development in West-Africa: For a Cultural Tourism Consistent with Sustainable Development. International Organization for Migration The Millennium Development Goals and Migration. Coping with change and sustaining diversities in small islands. 3. Cohen E. Modernity at Large. 5. Channel View. 4. 2007. Minneapolis. S. Gardening the Past and Being in the World. and Veirier L. Hadley M. M. Fact Sheet. Council of Europe Archives. Bruner E. Final Report. 2005. UNESCO.E. M. The University of Chicago Press. Appadurai A. 2. Picard D. New York and Geneva. UNESCO Publishing. 2006. Paris. Strasbourg. Paris. Tourism and Change. Tourism and Development. 2005. Paris. Remaking Worlds: Festivals. Contemporary Tourism.1. UNESCO Publications. 3rd World Conservation Congress of IUCN. 7 . Cultural Dimensions of Globalization. and Robinson M. Paris. 2005. Tourism and Change. University of Minnesota Press.) Remaking Worlds: Festivals. Vargas. Tourism. A Popular Celebration of the Abolition of Slavery in La Réunion. London. and Veirier L. 2007. UN Publications. Chicago. 9. 7. 2006. Culture on Tour: Ethnographies of Travel. 2005. Picard and M. UNESCO Publishing. Clevedon. 10. 8. 2008. Robinson (eds. In D. Channel View Publications. and Aguilar. L.

+Philosophies.ro/books?id=V495NkYmOn8C&printsec=frontcover&dq=Goeldner.google. (1977). +Brent+Ritchie.google.2006 12.).&hl=de&sa=X&ei=W_BT6nVOMzAswaep8SvBA&ved=0CEEQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false Ritchie.++New+Jersey. Stenou (ed.+R. Revue Norois (extrait).. Barbier B. Winkin Y.ro/uploads/files/Carti%20CJT/Varia/Managementul. Considerafii metodologice asupra regionarii turistice a teritoriului Romaniei.google.+Tourism. Badea L.fr/books?id=-LXgdr3hbkgC&printsec=frontcover&dq=Greg+Richards..+Routledge.+J. Bucure§ti. +Cultural+tourism+:+global+and+local+perspectives. nr. C. Cultural Diversity: A Pool of Ideas for Implementation.cjtimis... Brent 1.+R..fr/books?id=nSXeWMz4jKQC&pg=PA291&dq= %22Centre+for+Tourism+and+Cultural+Change+%28CTCC %29%22&hl=fr&ei=3m3kTsTiHI_U4QSJ0aClBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved= 0CEUQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false http://books.+C. +2007&hl=fr&sa=X&ei=wvmBT7zZEMbAtAb34LnLBA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fal se http://books.+%282003%29.pdf http://books. R Goeldner. Les residences secondaires et Vespace roural frangais. 95. Gru mazes cu H. 2. +1995&hl=fr&sa=X&ei=SPqBT7KkGY3mtQbo2M3dBA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fal se Foarte bunaŞ http://books.google.+Inc. R.+Routledge. 8 . In K. Editura Sport-turism.+Principles. +Managing+quality+cultural+tourism.+John+Wiley+ %26+Sons. (1975). Lucrarile celui de-al IIlea Colocviu national de geografia turismului.+Practices..fr/books?id=vgieTO6Z7XQC&printsec=frontcover&dq=Priscilla+Boniface. 2002 http://www. J.

. (1978). 11. Editura univ. Romania. (1978).. Bucure§ti. (1978). 12. Turismul ramurd a economiei nationale.. Peisajul estetic vitalizant. Bucure§ti. Simon Tamara. Turismul §i protectia peisajului. Ski et station de sport d'hiver dans le Monde. Bucure§ti. 4. vol. Editura UniversitarS. Bucure§ti. Bucure§ti. Berlescu Elena. Mocanu C. ocrotirea naturii §i a mediului inconjurator. Bordeanu S. Beitrage zur Fremdenwerkerrsgeographie. 13. (1981). Studii de turism. Bucure§ti. 9 . Bucure§ti. 7.. Bucure§ti. Baranescu Rodica. Theil. 51/52. I. 5. Studii de turism. 9. (1975). Snak O. Wien. Bleahu M.. nr... (1987). Turism fi alimentafie publico. 14. Editura DidacticS §i Pedagogics. Editura §tiinfificS §i enciclopedicS. Turismul in economia nationaia. Erdeli G. Cacovschi C.. (2001). 6. vol. (1971).. turism montan. Editura Sport-Turism. Din istoria transporturilor de calatori in romania. 8. (1977). Botez M. Wiener Geographische Schriften. Editura §tiintificS §i EnciclopedicS. Editura Sport-Turism. Bucure§ti. Bucure§ti. Turism montan. Bucure§ti. Editura Academiei R. Berbecaru I. S. Barbu Gh.. Barbier B. Candea Melinda. Romania.. Borza Al. Dicfionar encoclopedic medical de balneoclimatologie. Bucure§ti. Berlescu Elena. (1967). (1982). 10..3. Editura medicals.( 2006)+Potentialul turistic al Romaniei.. I. Cebuc Al. Doru M. I.. Candea Melinda. 1. Perspectivele dezvoltarii serviciilor turistice in zonele montane. (1978). Stafiunile balneare de-a lungul timpului fi azi. Teoria jz practica amenajarii turistice. 15. Editura §tiintificS. Simon Tamara. Potenfialul turistic fi turism. Construc(iile hidroenergetice §i turismul.