KAWALAN GEODESI UFUK

1

kawalan ufuk

Pengenalan
Untuk mendapatkan maklumat atau data yang akan digunakan sebagai bahan perhitungan, cerapan dan pengukuran perlu dibuat diatas permukaan Bumi. Pengukuran bagi tujuan geodesi ini dipanggil pengukuran geodetik, dimana berbagai kuantiti berbentuk geometri dan fizikal diukur dan dicerap di atas permukaan Bumi dan juga disekitar ruang Bumi
2
kawalan ufuk

Pengukuran ini boleh dibahagikan kepada empat kumpulan. - Pengukuran geodesi terrestrial, dimana sudut ufuk atau arah, jarak, jarak zenit dan perbezaan ketinggian dicerap di atas Bumi - Pengukuran astronomi geodetik (astronomi berjitu tinggi), dimana cerapan kepada arah bintang dibuat bagi menentukan latitud, longitud dan azimut. - Pengukuran nilai graviti dan pemalar berbeda kedua bagi upayaan graviti dan juga pengukuran pasang-surut Bumi. - Pengukuran yang bebas dari satelit rekaan, sumber radio dan angkasa lepas

3

kawalan ufuk

dan penentuan ketinggian 4 kawalan ufuk .Triangulasi Tujuan pengukuran geodetik terrestrial ialah untuk mewujudkan jaringan kawalan geodesi ufuk dan tegak (ketinggian). jarak. Oleh itu perbincangan dibuat dengan membentangkan kaedah pengukuran sudut.

Tafsiran dan Tujuan Triangulasi Triangulasi adalah satu kaedah penentuan kedudukan beberapa titik yang digunakan sebagai stesen kawalan geodetik yang bertaburan jauh diantara satu sama lain tanpa memerlukan pengukuran jarak diantara stesen tersebut. 5 kawalan ufuk . Jika diketahui satu sisi (garis asas) dan semua sudut dalam rangkaian segi tiga yang membentuk triangulasi tersebut. maka sisi yang lain boleh dihitung dan seterusnya koordinat stesen dapat ditentukan.

Tafsiran dan Tujuan Triangulasi 6 kawalan ufuk .

Data dan maklumat dari triangulasi digunakan bersama cerapan latitud dan logitud astronomi berserta dengan nilai graviti untuk menentukan saiz dan bentuk Bumi serta perubahan jisim didalam Bumi 7 kawalan ufuk . dan juga kerja-kerja ukur kejuruteraan.Tujuan triangulasi boleh dirumuskan seperti berikut: Untuk membentuk satu jaringan kawalan yang boleh digunakan sebagai asas rujukan bagi cerapan dan pengukuran yang digunakan bagi pemetaan topografi dan ukur kadaster.

Dalam triangulasi satah datar kelengkungan permukaan Bumi diabaikan dan perhitungan boleh dibuat dengan mudah menggunakan segitiga satah datar dan digunakan didalam kerja ukur tanah yang meliputi kawasan kecil. dimana segitiga dibina sebagai suatu jaringan diatas permukaan elipsoid dimana baki kawalan elipsoid atau sfera dalam setiap segitiga diambilkira ufuk 8 .Triangulasi geodetik mengambilkira kelengkungan permukaan Bumi. .Pengkelasan Triangulasi Triangulasi boleh dibahagikan kepada dua jenis. iaitu triangulasi geodesi dan triangulasi satah datar. .

triangulasi dikelaskan kepada jaringan utama.Pengkelasan Triangulasi Pengkelasan jaringan triangulasi boleh dibuat dalam dua bentuk: . kedua dan ketiga mengikut kaedah pembentukan jaringan segitiga yang berkenaan. 9 kawalan ufuk .Mengikut keutamaannya secara relatif Berdasarkan keutamaan secara relatif.

. 10 kawalan ufuk .Mengikut tahap kejituan cerapan yang dicapai Pengkelasan bentuk kedua berdasarkan tahap kejituan. dimana penentuan kejituan tiap-tiap tahap ditentukan.

Sebagai contoh. "International Association of Geodesy" (IAG) telah menetapkan penentuan seperti berikut: Purata Tikaian Tikaian Sudut Segitiga Lurus Tahap pertama Tahap kedua Tahap ketiga 11 1" 3" 5" 3" 8" 12" Tikaian Maksima 1: 25.000 1: 10.000 kawalan ufuk .000 1: 5.

suatu titik P ditentukan oleh sekuarang.Prinsip Triangulasi Mesti memenuhi syarat : jumlah ketiga-tiga sudut yang dicerap mestilah bersamaan dengan 180o + ε + σ. 12 kawalan ufuk . dimana ε adalah baki elipsoid atau sfera dan σ ialah tikaian sudut segitiga yang dibenarkan.kurang nya oleh 3 garisan skim jaringan triangulasi perlu dirancangkan supaya setiap sisi boleh dihitung dari sekurangkurangnya dua segitiga yang berlainan.

Prinsip Triangulasi 13 kawalan ufuk .

Merangka Bentuk Triangulasi Didalam merangka bentuk jaringan triangulasi. selisehnya akan menjadi lebih besar daripada selisih sisi asal (yang pendek) 14 kawalan ufuk . bentuk sesuatu segitiga perlu dipertimbangkan: Segitiga yang paling baik ialah segitiga yang sisinya sama panjang segitiga yang terlalu tirus hendaklah dielakkan seberapa boleh Perbezaan besar diantara sudut didalam segitiga akan menghasilkan segitiga yang mempunyai perbezaan kepanjangan sisi yang besar Jika sisi yang panjang dihitung dari sisi yang pendek.

Merangka Bentuk Triangulasi sudut segitiga tidak boleh kurang daripada 30o dan tidak boleh melebihi 120o Perlu juga dipastikan supaya tidak ada satu stesen yang ditubuh yang bergantung hanya pada satu segitiga tirus 15 kawalan ufuk .

Merangka Bentuk Triangulasi 16 kawalan ufuk .

Merangka Bentuk Triangulasi Secara umum bentuk jaringan triangulasi yang terbaik ialah jaringan yang meliputi kawasan yang luas didalam satu jalinan berterusan secara keseluruhannya. Tetapi pada amalannya bentuk seperti ini tidak dapat dilaksanakan dalam beberapa keadaan. .contoh nya negara besar spt USA 17 kawalan ufuk .

Merangka Bentuk Triangulasi 18 kawalan ufuk .

tetapi dalam keadaan tertentu penggunaan rangkaian rantai adalah lebih sesuai” 19 kawalan ufuk . yang meliputi kawasan secara keseluruhan dalam bentuk rangkaian rantai yang menghubungi sempadan kawasan yang luas dalam bentuk rangka lain-lain bentuk yang lebih komplek “Secara tiorinya.Bentuk Triangulasi dalam bentuk jaringan. sistem triangulasi dalam bentuk jaringan adalah lebih baik.

Jenis Rangkaian Antara jenis rangkaian : Rangkaian segitiga selapis Rembat segiempat Segitiga berpusat 20 kawalan ufuk .

Jenis Rangkaian 21 kawalan ufuk .

Jenis Rangkaian 22 kawalan ufuk .

23 kawalan ufuk . Perkara yang perlu diambilkira didalam pertimbangan untuk membuat keputusan adalah seperti berikut: .Jenis Rangkaian Jenis yang digunakan adalah tertaklok kepada pertimbangan praktik di padang. melainkan jika terpaksa menggunakan rangkaian segitiga selapis. supaya sesuai dengan keadaan topografi.Setiap rangkaian triangulasi yang dibentuk hendaklah dapat memberikan penyelesaian segitiga melalui dua kaedah yang bebas.

iaitu segitiga berdasarkan prinsip dan bentuk di atas. 24 kawalan ufuk .Garisan yang terlalu panjang dalam satu-satu segitiga perlu dielakkan.Bagi menubuhkan rangkaian segitiga sekurang-kurangnya satu atau lebih baik lagi jika kedua-dua kaedah digunakan supaya rangkaian itu adalah dalam "keadaan kukuh". . . segienam berpusat dan bentuk yang lebih komplek adalah tidak sesuai.Jenis Rangkaian . Yang paling baik ialah kepanjangan semua garisan lebih kurang sama. Bagi tujuan ini. bentuk rangkaian hendaklah ditubuhkan supaya kerja di padang yang terlibat adalah minimum.Tertaklok pada perkara di atas.

rembat segiempat adalah yang paling sesuai. Segitiga selapis hanya digunakan jika tidak ada cara lain yang sesuai. 25 kawalan ufuk . rembat segiempat sukar digunakan dan segitiga berpusat adalah lebih sesuai.Kesesuaian Rangkaian Di kawasan berbukit-bukau. Di kawasan yang mendatar.

26 kawalan ufuk . pernah dicerap dengan memuaskan Di kawasan mendatar. walaupun jarak sejauh 150 km. atau hingga 300 km. jika menara cerapan didirikan. purata jarak yang sesuai ialah 15 km.Jarak dan Kedudukan Stesen Dikawasan berbukit jarak antara stesen yang paling sesuai ialah dalam lingkungan 50 km.

maka stesen yang berjarak jauh akan mempercepatkan kerja dan menjimatkan perbelanjaan. Walau bagaimana pun masalah cuaca buruk dan seliseh faham diantara pencerap dan pembantu di stesen yang dicerap akan menyebabkan kerja tergendala Jika cahaya hanya melengkung dalam arah satah tegak. cuaca. masalah seliseh pengukuran arah ufuk disebabkan oleh biasan tidak timbul. peralatan dan kepakaran pencerap dan pembantu baik.Jarak dan Kedudukan Stesen Buruk dan baiknya jarak jauh dan dekat di antara stesen-stesen trig.: Jika keadaan topografi. Bagi jarak yang jauh keadaan sekeliling mungkin mengakibatkan biasan sisi 27 kawalan ufuk .

Jarak dan Kedudukan Stesen Jarak jauh akan mengurangkan kejituan perhitungan jarak yang berpunca dari garis asas yang pendek Jarak pendek memudahkan kerja triangulasi ditahap ketiga. Namun demikian dengan jarak pendek. bilangan stesen akan bertambah dan memerlukan cerapan dan perbelanjaan yang lebih Bagi jarak yang terlalu pendek. seliseh pemusatan alat akan memberi kesan didalam 28 cerapan sudut kawalan ufuk .

kerana jika lereng bukit melintasi garis cerapan. oleh itu hanya perlukan dielakkan daripada berlaku supaya kawalan ufuk kejituan arah ufuk tidak terjejas. iaitu biasan sisi berlaku pada garis cerapan. perbezaan ketumpatan udara dikiri dan kanan garis cerapan akan berlaku. 29 . Kedudukan stesen di lereng bukit hendaklah dielakkan. Ini akan menyebabkan cahaya melengkung dalam satah ufuk. Biasan sisi ini sukar untuk diperbetulkan.Kedudukan Stesen Pemilihan samada jarak diantara stesen jauh atau dekat adalah tertaklok pada keadaan Adalah sesuai jika stesen terletak ditempat yang tertinggi di atas bukit.

Masalah biasan Masalah biasan sangat ketara apabila garis cerapan menggeser atau hampir menggeser permukaan Bumi. 30 kawalan ufuk . Ianya dapat dikurangkan dengan memendekkan jarak antara stesen atau membina menara cerapan yang tinggi dan menggunakan lebih banyak kawalan. Di kawasan berbukit masalah ini dapat dielakkan. tetapi di kawasan mendatar penggeseran ini menjadi satu masalah.

iaitu stesen hampir 2.Perancangan dan Persediaan Kerja di Padang Perkara yang dipertimbangkan : 1. Elakkan juga daripada menggunakan kaedah silangalek untuk menentu kedudukan stesen 31 kawalan ufuk . perlulah dipastikan supaya semua ketiga-tiga sudut didalam setiap segitiga dapat diukur dan seberapa boleh elakkan penggunaan stesen satelit.

ianya melibatkan pengumpulan seliseh skala dan azimut Oleh itu kawalan dari segi skala. iaitu mewujudkan stesen Laplace. perlu dirancangkan Stesen Laplace ialah stesen dimana cerapan astronomi dibuat bagi mendapatkan latitud. 5.Perancangan dan Persediaan Kerja di Padang 3. 4. kawalan dari segi azimut. 32 cara untuk mengawal seliseh kerana kelemahan sistem triangulasi ialah. iaitu mewujudkan garis asas tambahan. kawalan ufuk longitud dan azimut .

garis asas dan Stesen Laplace hendaklah terletak sekurang-kurangnya berhampiran dengan persilangan rantaian triangulasi utama dan juga dipenghujung rantaian yang tidak merupakan rantaian tertutup 33 kawalan ufuk .Perancangan dan Persediaan Kerja di Padang 6.

Peninjauan Peninjauan ini boleh dilakukan dengan tiga cara: Menggunakan peta yang sedia ada. perhitungan boleh dibuat berdasarkan maklumat 34 dari peta yang ada. maka kesesuaian kedudukan stesen boleh ditentukan dengan 90% keputusan tanpa pergi meninjau di kawasan terlibat. Bagi wilayah atau kawasan dimana petanya boleh digunakan. Untuk mempastikan samada garis penglihatan diantara stesen terlindung atau tidak. kawalan ufuk .

Peninjauan udara ini dibantu oleh sekumpulan kecil peninjau di bumi untuk mengesahkan dan mendapatkan maklumat tambahan. Kedudukan stesen dan arah rantaian dicartakan dan kedudukan pilihan dikenalpasti. Maklumat penting kawasan tersebut seperti bukit serta masalah saling kelihatan antara stesen dicatitkan.Peninjauan Peninjauan cara kedua menggunakan pesawat udara dan berpandukan peta kawasan terlibat. 35 kawalan ufuk .

iaitu bukit.Peninjauan Cara ketiga ialah membuat peninjauan di padang dengan pergi ke kawasan yang terlibat. nama tempat. kampung atau wilayah Kemudahan bantuan yang boleh didapati dari kawasan sekitar. Perkara yang perlu diberi perhatian dan dicatitkan ialah seperti berikut: Anggaran ketinggian dan kedudukan stesen dan juga kemungkinan halangan pada garis penglihatan. pemandu penunjuk jalan dan sebagainya 36 kawalan ufuk . Saling kelihatan hendaklah dibuktikan di kawasan stesen juga semasa peninjauan dibuat. Mengenalpasti perhubungan dan jalan yang baik. seperti bekalan air dan makanan. dan ini selalunya adalah rumit.

AO2 (AO + BC)2 . BD AB2/BD 37 kawalan ufuk .Saling Kelihatan Antara Stesen Dari Rajah : AB2 = AB2 = AB2 = AB2 = AB2 = AB2 = atau BC = OB2 .AO2 2AO. BC + BC2 BC (CD + BC) BC. BC + BC2 CD.

maka BC = H = S2/2R dimana S ialah jarak AC dan R ialah jejari sfera. maka boleh diandaikan bahawa BD adalah bersama CD dan garisan lurus AB bersamaan dengan arka AC .Saling Kelihatan Antara Stesen Oleh kerana BC adalah kecil jika dibandingkan dengan jejari Bumi R. iaitu Bumi 38 kawalan ufuk .

tetapi melengkung kearah kelengkungan permukaan Bumi. Garisan yang mengufuk di A akan menemui BC di B'.Saling Kelihatan Antara Stesen Pada amalannya. disebabkan oleh biasan udara. Nilai purata K ialah 0. garis penglihatan AB tidak merupakan satu garisan yang lurus. H = (1 –2k) s2/2R dimana K ialah angkali biasan.07 bagi garisan diatas tanah dan 0. 39 kawalan ufuk .08 bagi garisan di atas permukaan air.

Saling Kelihatan Antara Stesen 40 kawalan ufuk .

Jika S diukur dalam batu dan K diambil sebagai 1/14 (iaitu 0.Saling Kelihatan Antara Stesen Secara khusus nilai K boleh berubah dengan keadaan atmosfera.07) : H = ( 1 – (1/7) x 5280 x S2/(2 x 3960) Atau H (dlm kaki) = (4/7) S2 dimana S dalam batu. waktu dan kesan sekeliling dan tempatan. 41 kawalan ufuk .

Tanda yang elok digunakan ialah kepingan logam seperti tembaga yang boleh dicatitkan maklumat di atasnya. Selalunya terdapat dua atau tiga tanda sampingan berhampiran tanda stesen trig khususnya di kawasan dimana ada kemungkinan terdapat gangguan.Penandaan Stesen Setiap stesen yang telah dikenalpasti hendaklah ditanda dengan jelas. Jarak dan bering dari stesen trig dan stesen sampingan diukur dan dicatitkan. Oleh itu penandaan yang selalu digunakan ialah tiub besi 21/2 kaki panjang dan 2 inci garis pusat. Tanda ini hendaklah kekal dipermukaan bumi ataupun ditanam dalam bumi. 42 kawalan ufuk . tetapi ini mungkin tidak akan kekal disebabkan kecurian. Tiub ini ditanam separas dengan permukaan bumi didalam konkerit.

sementara yang diperlukan ialah AB.Pembetulan Keeksentrikan Alat atau Berop Alat didirisiap di stesen satelit C sebagai ganti stesen sebenar A. Sin B = (b Sin C)/c B” = b Sin C/(c arka 1”) atau θ” = d Sin α/(A arka 1’) Atau Sin θ = d Sin α/S 43 kawalan ufuk . Arah yang dicerap ialah CB.

Pembetulan Keeksentrikan Alat atau Berop 44 kawalan ufuk .

Tanda Sasaran Cerapan berop Lampu Helioterop atau Helio 45 kawalan ufuk .

Berop 46 kawalan ufuk .

Berop 47 kawalan ufuk .

Lampu 48 kawalan ufuk .

Helioterop atau Helio 49 kawalan ufuk .

Kaedah dan Prosidur Cerapan
Sudut ufuk boleh dicerap menggunakan beberapa kaedah : Kaedah Pusingan
Kaedah ini dimulakan dengan cerapan penyilang kiri teodolit pada stesen yang paling kiri, dan seterusnya teropong teodolit diarahkan ke setiap stesen mengikut giliran berdasarkan arah pusingan jam sehingga sampai ke stesen semula. Cerapan diulang dengan penyilang kanan teodolit dan ini merupakan satu pusingan

50

kawalan ufuk

Kaedah dan Prosidur Cerapan
Kaedah Arah - Menggunakan kaedah ini satu stesen perlu dipilih sebagai stesen rujukan, dan stesen ini seharusnya dapat kelihatan berterusan sepanjang pencerapan. - Sudut diukur secara bebas diantara stesen rujukannya dan setiap stesen yang lainnya. - Untuk mendapatkan kejituan yang sama kaedah ini memerlukan kerja dua kali ganda dibandingkan dengan menggunakan kaedah

51

kawalan ufuk

Kaedah dan Prosidur Cerapan
Kaedah Arah - Kaedah arah ini sesuai dalam keadaan dimana terdapat gangguan pada penglihatan stesen yang dicerap. - Jika tidak ada satu stesen yang boleh kelihatan secara berterusan maka dua stesen boleh digunakan sebagai stesen rujukan.

52

kawalan ufuk

Pengukuran sudutsudut besar yang mengandungi dua atau tiga sudut kecil akan 53 menjadi kurang jitu.Kaedah dan Prosidur Cerapan Kaedah Sudut . . . kawalan ufuk .Ini juga memerlukan kerja yang hampir dua kali ganda jika dibandingkan dengan kaedah pusingan.Menggunakan kaedah ini. sudut diantara setiap stesen berhampiran diukur secara bebas mengikut pusingan.

Kaedah dan Prosidur Cerapan
Kaedah Sudut - Ini adalah kerana untuk mendapatkan sudut besar tersebut, sudut-sudut kecil didalamnya yang diukur secara bebas, perlu dicampurkan. - Oleh itu seliseh pengukuran sudut kecil ini akan terkumpul didalam sudut besar.

54

kawalan ufuk

Kaedah dan Prosidur Cerapan
Kaedah Schreiber - Kaedah ini memerlukan pengukuran sudut seperti kaedah sudut dan juga pengukuran sudut secara bebas diantara setiap stesen yang lain. - Ini memerlukan banyak kerja tetapi ianya sangat sesuai dikawasan dimana penglihatan ke stesen yang dicerap menjadi masalah. - Kaedah ini banyak digunakan di Eropah dan Afrika.
kawalan ufuk

55

Kaedah dan Prosidur Cerapan
Kaedah pusingan adalah kaedah yang paling baik jika penglihatan pada stesen yang dicerap tidak menjadi masalah. Kaedah pusingan ini adalah mudah dan cerapan boleh diselesaikan dalam masa yang singkat. Kaedah arah atau Schreiber pula boleh digunakan dalam keadaan dimana cerapan pusingan penuh adalah sukar dibuat. Kaedah sudut hanya sesuai digunakan sebagai tambahan pada kaedah lain jika kejituan yang tinggi diperlukan.
56
kawalan ufuk

Cerapan dibuat dengan beberapa zero Menghapuskan seliseh disebabkan keeksentrikan bulatan Menghapuskan seliseh disebabkan kolimatan yang tidak betul Menghapuskan seliseh disebabkan senggatan yang tidak tepat atau tidak sempurna 57 kawalan ufuk .

Jaringan Geodetik Malaysia Jaringan Geodetik Semenanjung Malaysia Jaringan Geodetik Sabah & Serawak 58 kawalan ufuk .

837 stesen secondary and 51 stesen tertiary dengan 340 sudut. 240 stesen primary. 4 jarak dan 4 latitud dan longitud dicerap berserta 5 kedudukan stesen ditentukan menggunakan kaedah satelit Doppler 59 kawalan ufuk . mengandungi 77 stesen geodetik.Jaringan Geodetik Semenanjung Malaysia Jaringan triangulasi utama Semenanjung Malaysia meliputi kawasan dari Singapura (Latitud 1oU) disebelah selatan hingga ke Kedah dan Kelantan (Latitud 6oU) disebelah utara Panjang keseluruhan jaringan ialah lebih kurang 700 kilometer. 4 azimut.

Ukur Trigonometri Perak (1886) dan Ukur Trigonometri Melaka (1886 .Jaringan Geodetik Semenanjung Malaysia Percubaan pertama untuk mewujudkan satu sistem triangulasi di Semenanjung Malaysia dibuat di Pulau Pinang oleh Lieut Moore. dalam tahun 1832 Asas jaringan triangulasi yang wujud sekarang adalah berpunca daripada triangulasi Pulau Pinang dan Province Wells (1885-1887).1888). 60 kawalan ufuk . R.N.

Jaringan Geodetik Semenanjung Malaysia Empat peringkat perkembangan kerja triangulasi: Triangulasi Lama Repsoid atau Triangulasi Utama Malayan Revised Triangulation(MRT) Triangulasi Utama (Geodesi) Semenanjung 61 kawalan ufuk .

Sistem Perak digunakan di Kedah. kecuali Kedah. Pulau Pinang dan Perak Sistem Asa digunakan disemua negeri di Semenanjung.Jaringan Geodetik Semenanjung Malaysia Triangulasi Lama tujuan utamanya untuk mengawal kerja ukur kadaster Dua sistem yang terdapat dalam triangulasi lama ini ialah sistem Perak (yang terdahulu) dan sistem Asa. Pulau Pinang dan Perak 62 kawalan ufuk .

Johor dan seterusnya ke Singapura rangkaian kedua meliputi utara negeri Pahang hingga ke utara negeri Kelantan. Perak. Negeri Sembilan. meliputi negeri-negeri Kedah. Sistem triangulasi ini dihubungkan dengan sistem triangulasi di Negeri Thai disebelah utara dan Triangulasi Riau (Indonesia) disebelah selantan 63 Latitud dan azimut berdasarkan cerapan di Kertau kawalan ufuk . Pahang.Jaringan Geodetik Semenanjung Malaysia Repsold atau Triangulasi Utama triangulasi Repsoid telah diwujudkan pada tahun 1913 1916 rangkaian triangulasi bermula dari sempadan negeri Thai.

Jaringan Geodetik Semenanjung Malaysia Triangulasi Malaya Tersemak (1948) triangulasi ini adalah berdasarkan triangulasi Repsoid. iaitu dengan hanya menggunakan nilai bagi bagi latitud dan longitud di origin. Kertau Sudut yang telah dilaraskan dalam sistem Repsold digunakan dengan nilai koordinat origin yang baru untuk mendapatkan latitud dan longitud bagi semua titik dalam jaringan 64 kawalan ufuk .

8017 0 kawalan ufuk 65 .55 T Everest (Modified) 6377304.71 U 102o 37' 24".063 meter 1/300.Jaringan Geodetik Semenanjung Malaysia Triangulasi Malaya Tersemak (1948) Nilai parameter Tersemak ialah: yang digunakan bagi Triangulasi Malaysia Titik Datum (Asalan) Latitud Longitud Elipsoid a f Pisahan geoid N : : : : : : : Kertau 3o 27' 50".

back 66 kawalan ufuk .

azimut dan satu jarak garis dasar.521 meter 67 kawalan ufuk .058 meter Garis asas Kelantan : 11350.Jaringan Geodetik Semenanjung Malaysia Triangulasi Utama (Geodesi) Semenanjung Satu pelarasan baru telah dilakukan oleh U. Data yang digunakan dalam pelarasan ialah: (a) (b) (c) Datum : sama seperti Triangulasi Malaya Tersemak. longitud. Garis asas yang diturunkan ketas elipsoid : Garis asas Serting : 11364. Sudut : seperti dalam Triangulasi Repsoid.083 meter Garis asas Kedah : 9041.S Army map services menggunakan creapan tambahan bagi latitude.

68 kawalan ufuk .

known as Borneo Triangulation. on the Island of Labuan as the origin. 69 kawalan ufuk . Borneo East Coast Triangulation of Sarawak and extension of the West Coast Triangulation in Sabah (1955-1960) and some new points surveyed between 1961 and 1968. 1968 (BT68) was established with the station at Bukit Timbalai. United Kingdom (DOS).Jaringan Geodetik Sabah & Sarawak The geodetic network in Sabah and Sarawak. BT68 resulted from the readjustment of the primary control of East Malaysia (Sabah. Sarawak plus Brunei) made by the Directorate of Overseas Surveys. This network consists of the Borneo West Coast Triangulation of Brunei and Sabah (1930-1942).

Labuan 5°17’03".55 U 115° 10’ 56".Jaringan Geodetik Sabah & Sarawak Nilai parameter yang digunakan bagi Borneo Triangulation.8017 70 kawalan ufuk .556 meter 1/300.41 T Everest (Modified) 6 377 298. 1968 (BT68) : Titik Datum (Asalan) Latitud Longitud Elipsoid a f : : : : : : Timbalai.

71 kawalan ufuk .

72 kawalan ufuk .

Pelarasan Jaringan Dua kaedah: Pelarasan Gandadua Terdikit Semi-rigorous atau ‘Equal Shift’ 73 kawalan ufuk .

Pelarasan Gandadua Terdikit 74 kawalan ufuk .

Pelarasan Gandadua Terdikit 75 kawalan ufuk .

Pelarasan Gandadua Terdikit 76 kawalan ufuk .

Pelarasan Gandadua Terdikit 77 kawalan ufuk .

Pelarasan Gandadua Terdikit 78 kawalan ufuk .

Pelarasan Gandadua Terdikit 79 kawalan ufuk .

Pelarasan Gandadua Terdikit 80 kawalan ufuk .

Pelarasan Gandadua Terdikit 81 kawalan ufuk .

Kaedah Semi-rigorous @ ‘Equal Shift’ Dua syarat mesti dipenuhi : Syarat Sudut Syarat Sisi 82 kawalan ufuk .

Kaedah Semi-rigorous @ ‘Equal Shift’ Syarat Sudut 10 + 11 + 12 + 13 = 180 10 + 11 = 14 + 17 12 + 13 = 9 + 18 83 kawalan ufuk .

Kaedah Semi-rigorous @ ‘Equal Shift’ 84 kawalan ufuk .

Kaedah Semi-rigorous @ ‘Equal Shift’ Syarat Sisi Jika semua sisi dihitung: .Dari ∆FED dapatkan DE ED DG FG FE + + + =1 DG FG FE ED 85 kawalan ufuk .Dari DE dalam ∆EDG dapatkan DG .Dari ∆DGF dapatkan GF .Dari ∆GFE dapatkan FE .

sin 18 sin 14 sin 12 sin 10 + + + =1 sin 11 sin 9 sin 17 sin 13 86 kawalan ufuk . Syarat sisi perlu di tranform ke sudut melalui formula Sine.Kaedah Semi-rigorous @ ‘Equal Shift’ Hanya gunakan sudut bukan sisi.

Kaedah Semi-rigorous @ ‘Equal Shift’ Dalam bentuk logs: sin 18 sin 14 sin 12 sin 10 + + + =1 sin 11 sin 9 sin 17 sin 13 Log sin 18 + log sin 14 + log sin 12 + log sin 10 .(log sin 11 + log sin 9 + log sin17 + log sin 13) = 0 87 kawalan ufuk .

Kaedah Semi-rigorous @ ‘Equal Shift’ 88 kawalan ufuk .

Kaedah Semi-rigorous @ ‘Equal Shift’ 89 kawalan ufuk .

Kaedah Semi-rigorous @ ‘Equal Shift’ 90 kawalan ufuk .

TAMAT 91 kawalan ufuk .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful