Analize pe baza de bilant si cont de profit si pierdere IA) Bilant contabil Indicatori: 1.

Indicatori de lichiditate Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente (val.~2) Lichiditatea imediată(sau testul acid) = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente 2. Indicatori de risc Grad de îndatorare = (Capital imprumutat/Capital propriu)*100 sau Grad de îndatorare = (Capital imprumutat/Capital angajat)*100 unde:-capital imprumutat = credite>1 an -capital angajat = capital imprumutat + capital propriu Acoperirea dobânzilor = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Chelt.cu dodanda = nr. de ori 3.Indicatori de activitate (de gestiune) Viteza de rotaţie a stocurilor = Costul vânzărilor / Stocul mediu = (nr. de ori) sau Număr zile de stocare = ( Stocul mediu / Costul vânzărilor) x 365 = (nr. de zile) Viteza de rotaţie a debitelor clienti = (Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri) x 365 = (nr. de zile) Viteza de rotaţie a creditelor furnizori = [ Sold mediu furnizori / Achiziţii de bunuri (fără servicii)] x 365 = (nr. de zile) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri / Active totale 4. Indicatori de profitabilitate Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Capital angajat sau = Active totale – Datorii curente Marja brută din vanzari = (Profitul brut din vânzări / Cifra de afaceri) * 100 IB). Profit si pierdere a) Rezultate CA neta = gr. 70 + ct. 7411 Rexpl.= Ven. expl. – Chelt. expl. Rfin. = Ven. fin. – Chelt. fin. Rcurent = Rexpl. + Rfin. Rextr. = Ven. extr. – Chelt. extr. Rbrut = Rexpl. + Rfin. + Rextr. = Rcurent + Rextr. Rnet = Rbrut – Impozitul pe profit b) Solduri intermediare de gestiune MC = ven. din vanz. mf. (ct.707) – costul mf. vandute (ct.607) PE = prod. vanduta (gr.70-ct.707) ± prod. stocata (+Sc ct.711 sau – Sd ct.711) + prod. imobilizata (ct.721 si 722) VA = MC + PE – consumuri terti (gr.60 – ct.607; gr.61 si gr.62) EBE/IBE = VA + subventii expl. (ct.741) – chelt. cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (gr.63) – chelt. de personal (gr.64) IBE = insuficienta de exploatare (atunci cand valoarea indicatorului<0) Rexpl.= EBE + alte ven. expl. (gr.75) + ven. din proviz. expl. (ct.781) – alte chelt. expl. (gr.65) – chelt. cu amortiz. si proviz. de expl. (ct.681) Rcurent = Rexpl. + ven. fin. (gr.76) – chelt. fin. (gr.66) Rnet = Rcurent + Rextraord. – Imp. profit (ct.691)

1

Constructia bilantului financiar (Activ = Nevoi.) . chelt.majorari ale AI net cu: . chelt. CPM: a)– diminuari ale CPM cu: . din subventii virate asupra rezultatului. extraord.chelt. incasabile (fara reluari asupra proviz.impozit pe profit Autofinantarea globala = CAF – Dividende distribuite II) bilant financiar (sau patrimonial) Analiza pe baza bilantului financiar se mai numeste si analiza patrimoniala.partea din profitul net ce urmeaza a fi repartizata (daca se utilizeaza un bilant inainte de repartizarea profitului) b).CAF a) metoda aditiva CAF = Rnet + chelt. platibile (fara: val.in avans cu termen de lichiditate < 1 an. Corectii referitoare la pasivul bilantului: 1. de expl. platibile . activelor fictive .AI fictive (chelt.majorari ale CPM cu: .chelt.cote parti din subventii virate la venituri . de constituire. in avans etc.) . extraord. incasabile ( fara: ven.) .majorari ale ACR net cu: -val. si proviz. ACR net cu termen de lichiditate > 1 an b).) + ven. . fin.partea ACR net cu termen de lichiditate > 1 an (ex.fin. calculate – ven. din proviz.alte chelt. Pasiv = Resurse) Corectii referitoare la activul bilantului: 1. incasabile + ven. creante clienti > 1 an se trec la AI net) . ACR net: a). extraord. ven.diminuari ala ACR net cu val. din cesiuni b) metoda deductiva CAF = EBE + ven. cu dobanzile) . amortiz. fin. din cesiunea activelor. platibile (fara: amortiz.ven. ven. generatoare de plati monetare CAF = EBE + alte ven. net contabila a activelor cedate . cu amortiz. imobilizarilor fin. extraord. AI net: a)– diminuari ale AI net cu: . SN (situatia neta sau patrimoniul net) = Activ total – Datorii totale = CP (capitaluri proprii) A). activelor cedate. cu termen de lichiditate < 1 an (se trec la ACR net) b). in avans cu lichiditate < 1an 2. inregistrate in avans cu termenul de exigibilitate > 1 an 2 .partea din chelt. calculate CAF = Rnet + chelt. si proviz. din diferente de curs. + val..imobilizari fin.ven. generatoare de incasari monetare – chelt. din expl.val. cu termen de lichiditate < 1 an -partea din chlt. din proviz.ven. chelt. si proviz.

nefinanciare . reale < 1 an . necorp. fin.efectele scontate neajunse la scadenta.ven.provizioane < 1 an . NFR = (ACR – DPB) – (DTS – CRT) sau: NFR = Stocuri + Creante – Credite pe termen scurt 3).datoriile de orice natura (financiara sau nefinanciara) cu exigibilitatea < 1 an → se impune delimitarea creditelor bancare curente din totalul creditelor financiare Acestea se majoreza cu: . iar in pasiv se iau in considerare amortizarile (rulajul creditor al ct. FR = CPM – AI net sau: FR = FRP + FRS cu: .2.subventii . (> 1 an) .disponibilitati (DPB) . . (< 1 an) Total Nevoi Total Resurse Indicatori: 1). Bilant financiar Activ (nevoi) Pasiv (Resurse) I)Activ imobilizat net (AI net) = Nevoi Capitaluri permanente (CPM) = Resurse permanente (> 1 an): permanente(> 1 an): . detinute in leasing ori in locatie de gestiune sunt integrate in activ si respectiv in pasiv la imprumuturi si datorii asimilate (pt.rezerve .creante (< 1 an) .financiare (crdite bancare curente) (CRT) .FRP = CP – AI unde CP = capitalurile proprii . ca servesc ciclului de exploatare) c). bruta (cost istoric).imobiliz. inregistrate in avans cu exigibilitatea < 1 an. in avans se asimileaza activelor imobilizate.activele se iau la val.partea din profitul net distribuita sub forma de dividende . 3 . e). fin. constructia bilantului functional: a).capital social .FRS = Datorii pe termen mediu si lung 2).creante (> 1 an) .provozioane pt. primele privind rambursarea obligatiunilor de trateaza similar bilantului financiar. b).imobiliz.imobilizarile inchiriate.conceptul de activ fictiv nu mai este operational.CRT III) bilant funcional: Principii de baza pt.imobiliz.provizioane > 1 an .imobiliz.rezultat nerepartizat . debitorii privind capitalul subscris si nevarsat.datorii pe termen mediu si lung (> 1 an) II)Activ circulant net (ACR net) = Nevoi Datorii pe termen scurt (DTS) = Resurse temporare (< 1 an): temporare: .stocuri . corporale .chelt. 681) si provizioanele. riscuri si chelt. d). Datoriile cu scadenta < 1 an includ: . TN = FR – NFR sau: TN = DPB .

economica. 5. Bilant functional Nevoi (Activ) Surse (Pasiv) III) Functia de finantare I) Functia de investitii Nevoi aciclice (stabile): Surse aciclice(durabile): -AI la val. De regula.amortizarile si provizioanele se includ in pasivul bilantului functional ca surse aciclice (stabile) care raman la dispozitia intrep. Orice post de pasiv care inregistreaza o crestere se inscrie in coloana Resurse. valoarea contabila a elementelor patrimoniale se ajusteaza in plus atunci cand este mai mica decat val. economica sau in minus in cazul in care este mai mare decat val. 3. Orice post de activ care inregistreaza o scadere se inscrie in coloana Resurse.amortizari si provizioane .NFRE = ACRE – DE .capitaluri proprii .f). bruta .datorii financiare II) Functia de exploatare Nevoi ciclice (temporare): Surse ciclice (temporare) -ACR de exploatare la val. Toate posturile de activ constituie nevoi ce trebuie finantate. Orice post de activ care inregistreaza o crestere se inscrie in coloana Nevoi. Toate posturile de pasiv constituie resurse. 4. 6. cat si cele de pasiv se trec la valoarea lor economica care poate coincide sau nu cu valoarea contabila a acestora. 2. V) Echilibrul financiar – dinamic ( Tabloul de finantare Nevoi – Resurse) Constructia tabluolui de finantare: 1. Indicatorii de analiza sunt identici cu cei de la bilantul functional. Orice post de pasiv care inregistreaza o scadere (= diminuare de resurse) se inscrie in coloana Nevoi. 4 . o perioada > 1 an.datorii in afara exploatarii (DAE) -Activul de trezorerie (DPB) .pasivul de trezorerie (CRT) Total Nevoi Total surse Indicatori: 1) FRNG = Surse aciclice – Nevoi aciclice sau: FRNG = (Nevoi ciclice + Nevoi de trezorerie) – (Resurse ciclice + Resurse de trezorerie) FRNG = (ACRE + ACRAE + DPB) – (DE + DAE + CRT) 2) NFRG = (Nevoi ciclice – Resurse ciclice) NFRG = NFRE + NFRAE cu: . bruta (ACRE) .NFRAE = ACRAE – DAE 3) TN = FRNG – NFRG sau: TN = DPB .CRT IV) bilant economic Bilantul economic se construieste pornind tot de la bilantul contabil cu observatia ca atat elementele de activ.datorii de exploatare (DE) -ACR in afara exploatarii (ACRAE) .

care se cere valoarea bilantului i = rata de capitalizare sau de fructificare 5 . .∆ NFRG Resurse (↓A. de activ: . 512 si fara prime de rambursare a obligatiunilor) ↓A: *reducerea stocurilor si creantelor de exploatare * reducerea altor debitori ↑P: *cresterea datoriilor de exploatare *cresterea datoriilor catre alti creditori Nota In cazul in care se da un bilant intocmit pt. .Tabloul de finantare Nevoi – Resurse Partea I Nevoi (↑A. *chelt. proprii *rambursarea datoriilor fin.↓P) ↑A: *dividende platite in cursul exercitiului (datorate din exercitiul anterior) *achizitia elementelor de AI: . .imobilizari necorp. care se cere valoarea bilantului i = rata de capitalizare sau de fructificare Valoarea in anul N+k =Valoarea in N * (1+i)k in care: k = anul pt. .imobilizari corp. 512) = ∆ FRNG Partea a II-a ↑A: *cresterea stocurilor si creantelor de exploatare *cresterea altor debitori ↓P: *reducerea datoriilor de exploatare *reducerea datoriilor catre alti creditori = ∆ NFRG ∆ TN = ∆FRNG . (fara credite pe termen scurt si Sc ct. de repartizat asupra mai multor exercitii (suma aferenta exercitiului) ↓P: *reducerea capit. ↑P: *cresterea capit. anul N si se cere valoarea bilantului in anul N-t si N+k se aplica actualizarea sumelor astfel: Valoarea in anul N-t = Valoarea in N/(1+i)t in care: t = anul pt.imobilizari fin.↑P) CAF ↓A: *cesiunea elem. (fara credite pe termen scurt si Sc ct.imobilizari corp. proprii *cresterea datoriilor fin.imobilizari fin.imobilizari necorp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful