LÁSZLÓ ENDRE Szíriusz kapitány és Csillaglány Fantasztikus ifjúsági regény a szerző rádiójátéksorozatából MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Feleségemnek, aki

elnéző, jóságos bírálóm GÖNCZI BÉLA RAJZAIVAL LÁSZLÓ ENDRE, 1984 ELSŐ FEJEZET amelyből 51 ártatlan betűről esik szÓ Viktor Szíriusz vastag bőrszivart kotor elő a zsebéből. - Remek volt az ebéd, kedves Leonida. A kelbimbó különösen ízlett! - Azt meghiszem! Saját kertünkben termett! Ilyent nem eszik senki a Holdon!... Kövér osztrák barátjának csövön érkező gyári kotyvalékai és az én kosztom: ég és föld! - Nono - mosolyog a kapitány ne becsmérelje Ottó Steff Központi Konyháját, ahol naponta tízezer embernek sütnek főznek. Nagyszerű intézmény az! Frissen, forrón érkeznek az adagok, ízletesek, táplálóak, változatosak... Leonida a szavába vág: - Akkor miért nem eszi az ő ételét? Szíriusz kapitány égszínkék szemében megvillan az emlékezés lángocskája. - Megszoktam a maga főztjét, Leonida. A fiatalságomra emlékeztet. Édesanyám ugyanígy csinálta a blincsikit. Leonida szerényen megjegyzi: - Tőle tanultam... Mikor is? Éppen hetven éve... igen, 2410ben. Huszonegy éves voltam ... maga, Viktor Szíriusz, harminc. Akkor nevezték ki másodosztályú orvos hadnagynak a jó öreg Canopus űrhajóra. Emlékszik? .- Hogy a csudába ne emlékeznék! Magának két hirtelenszőke copf fityegett a füle mögött. Ott sündörgött mindig a konyhánkban... - Nagyon szerettem és tiszteltem Anna Andrejevnát... Kis csend huppant közéjük. - Leszedem az asztalt. Tányérok, evőeszközök csörrennek. Szíriusz kapitány nézegeti, ropogtatja a szivarját. - A Hold 211 kupola városának 3013 lakásában most mindenütt befejezték az ebédet, de sehol sem szedik le az asztalt. - Tudom - replikázik mérgesen Leonida. - Nem szedik le, mert jön a vákuumrobot. Felszippantja a pihekönnyű műanyag edényeket. Elröpíti a zúzdába. Mi viszont meisseni porcelánból eszünk ... Na! Miért nem gyújt már rá arra a büdös szivarra?! - Várom a prédikáció folytatását: a svéd Olaf Bergson már 2110ben felfedezte a rákbetegség kórokozóját, amely a ... Mint felhúzott beszélőgép folytatja az asszony: - ... amely a dohányfüstben 34 százalékos arányban van jelen.... - Hirtelen elneveti magát. - Megátalkodott vénember! Beszéltet engem, mint egy papagájt! Szívja csak azt az ocsmány szivart! Tegye tönkre a tüdejét, ha százegy év alatt nem jött meg az esze! Művészi ezüstszobrocskát tol Szíriusz orra elé. Arasznyi férfiaktot, mely felemelt kezében faágat tart. Leonida megnyom a talapzaton egy kis gombot. A faág lángra lobban. - Tessék! Kedvenc Prométheusza! Gyújtson rá! Szíriusz hosszan elnézegeti a tüzet lopó isten picinyke mását, aztán elfújja a lángot., - Köszönöm. Nem kell. Nem gyújtok rá ... Elmegyek, dolgom van. Leonida rosszallóan csóválja a fejét. Leonida ugyanis nem szereti, ha a gazdájának dolga van.

A Hold Államban - 2480ban, történetünk évében - 10 ezer ember él. Ebből 9999nek valóban van dolga.., Szíriusz az egyetlen, akinek nincsen. A kapitány, nyugalomba vonulásakor, kormányzói engedéllyel kedves Holdjára költözhetett. Munkát azonban nem kapott. Tehát ha most dolga van, azt csak maga csinálhatta magának. Mint legutóbb is azt a Casteiro ügyet. Alig pár hónapja, hogy Viktor Szíriusz és ifjú barátai: Pierre, Liuna és Berci, életüket kockáztatva, csodával határos módon visszahozták a fagyhalálból a kis Pintont és édesanyját, Conchita Ibanezt. Hősi tettükért ünnepelte őket az egész Világállam - de Leonida néni ebből nem kér még egyszer! Most csend van, és nyugalom, és békesség, és ez olyan jó ... Tehát meg kell kérdeznie: - Mi dolga lehet magának, Viktor Szíriusz? A kapitány úgy olvas Leonida gondolataiban, mintha a Luna Magazint lapozgatná. Ezt válaszolja: - Nem kötöm az orrára. - Ügy?... Vegye tudomásul, nem is vagyok rá kíváncsi! Tartsa meg magának! - vág vissza az öregasszony, és sértett méltósággal indul a konyha felé. Szíriusz békítően megállítja. - Ne haragudjék. Csak tréfáltam .. Szívesen megmondom, hová készülök. Roberto Namora kért valami szakmai tanácsfélét. A Központi Híradástechnikai Intézetbe megyünk ... Leonida rácsap a többes számra. - Aha! Megyünk! Szóval nem egyedül megy, hanem a gyerekekkel! Már megint veszedelembe sodorja őket! - Rémeket lát, kedves Leonida. Roberto egy mikrohullámú közlést fogott, dé nem érti a szövegét. Azt szeretné megmutatni. Ötvenegy ártatlan betű... Pierre a lila huzatú, krómacél forgószék támláján lovagol, Berci a berregő, kattogó, sípoló, csengető, kopogó, temérdek hírt hozó és hírt vivő masinát nézegeti, Liuna azokat a tánclépéseket próbálgatja, amelyeket tegnap este látott a Borneói macska című filmben .. tarám ... taratam ... tarám ... taratam ... Lábával ügyesen figurázik a dúdolt ritmusra, piros haján megmegCsillan a mennyezet hideg műfénye. - Nem értem, miért jöttél ide, ha nem érdekel a problé ma?! Ezt Pierre mondta, ingerülten, gorombán. Liuna ránevet a fiúra. - Azért .jöttem, mert Roberto meghívott. Nem a probléma hívott meg. - Roberto nem azért hívott, hogy billegesd magad. A probléma miatt... - Jó, jó, csillapodj. A problémát majd megoldjátok. Úgyis jön Szíriusz bácsi, és segít. Tudod jól, hogy Roberto kiment eléje a minifurgonállomásra... Ebben a pillanatban Berci felüvölt: - Hahóóóó! Jönnek! Látom őket! A kontrollkamera képernyőjén valóban feltűnik Szíriusz kapitány és kísérője. Átmennek az előcsarnokon, belépnek a liftbe. Néhány másodperc múlva halkan csusszan a terem ajtaja... és előttük magaslik Viktor Szíriusz nyugállományú űrhajóskapitány. - Jóholdat, gyerekek! - Jóholdat, Szíriusz bácsi! - köszönnek vissza. - Rég nem találkoztunk. Mi újság a Négy és Fél Cimbora háza táján? Pierre játékosan előlép. - Tisztelettel jelentem, hogy a Négy és Fél Cimbora feloszlott. Megszűnt. Mínusz egy: Leonida néni nem járt az öszszejöveteleinkre. Mínusz fél: Csibészt Pintonnak ajándékoztam. Maradtunk mi hárman. Ügy érezzük, hogy felnőttünk. Nem illik már hozzánk az ilyen kisiskolás játék. Szíriusz gyanúsan bólogat.

- Persze, persze ... felnőttetek, értem. Már majdnem tizenhat évesek vagytok, ugye? - Én tavasszal leszek - mondja Pierre. 4 - Én csak ősszel - ez Berci megjegyzése. Liuna bolondozva megrázza a fejét. - Nekem azt mondta az anyukám: Kislányom, nagylány lettél. Igazi hölgy. A hölgyek korát pedig nem illik firtatni. Ezen nevetnek. - Bölcs előrelátás. Lenhajú Aino okos asszony... No de lássuk a medvét! - Milyen medvét szeretne látni Szíriusz bácsi? - kíváncsiskodik Berci. Liuna kész a válasszal: - Oktondi fiúcska! Lássuk a medvét: ókori szólásmondás. Azt jelenti: térjünk a tárgyra. Először Horatiusnál olvashatjuk ... Persze ti nem tudjátok, ki volt Horatius. Régi római költő ... Pierre kötekedve közbeszól: - Légy szíves, azt is magyarázd majd meg, hogy mi volt a medve! Szíriusz kapitány védelmébe veszi a kislányt: - Hagyjátok, hadd mondja el, mit írt Horatius. Liuna szertartásosan bókol a híres ember előtt. - Köszönöm, uram. önnek mondom egyedül. Barbár fülek pe hallják ... A Bella Itália című olasz képeslapban olvastam és láttam, hogy nemrégiben egy eddig ismeretlen horatiusi disztichon került elő a toszkánai Sextusvilla kőfalába vésve. Világnyelvre én fordítottam le - persze anyukám segítségével, így hangzik: Unja az ünnepi szép szöveget, meg a verset a köznép, Medvéket követel! Vért, s tépett beleket! Pierre tapsol. - Nem rossz! A műveletlen tömeg selejtes szórakoztatása! Célba talál! Liuna kedvesen rámosolyog a fiúra. - Ó! Hát megértetted? ... - Képzeld!... Szíriusz kapitány összeráncolja a homlokát. - Fegyverszünetet hirdetek! Liuna és Pierre, ássátok el a harci bárdot! - A harci bárd a háborút jelképezte Amerika őslakossága... - Csend! - csattan a kapitány hangja. - Az ingerkedésnek vége! Megvonom a szót! Tudomásul vettétek ? Liuna és Pierre összenevet. - Igen. - Igen. - És átadom Róberténak. - Halljuk! Ezt Berci kiáltotta. Ettől az egyetlen indulatszótól lecsendesedett minden háborgás. Roberto Namorára tapadnak a szemek. Vajon mit fog mondani? ... Kicsit köhint, azután elkezdi: - Hát... tulajdonképpen azért hívtam meg a társaságot ... azaz titeket és a kapitányt... mert különös szöveg került a birtokomba. Nevezhetném dokumentumnak vagy üzenetnek is... bevallom, nem tudom ... illetve zavarban vagyok a jelentésével... - Túl körülményesen kezded, fiam. Térj talán a tárgyra. . - Azaz: lássuk a medvét! - szellemeskedik Berci. Roberto fehér papírcsíkot húz elő a- zsebéből, amelyen hosszú sor írás látszik. - Nos, a medve itt van. Ezen a rotaszalagon: Lélegzetvételnyi szünet után záporoznak a kérdések. - Távirat? Tudósítás? - Egyik sem. - Űrtelex vagy videfonszöveg?

Nem tudom. tizedik adás Sol104 után 36 perccel érkezett. Tájékoztass részletesen. A betűsor hossza a rotaesíkon 51 centiméter.Tessék. azonos. Berci felrikkant: A Föld forgási ideje! Valóban . esetleg nem földi nyelven. . vagy micsodát.kérdezi Pierre egész fölöslegesen. Jloberto fiam. Aki leadta.Hajszálpontosan azonos. a rejtély megfejtéséhez máris közeledünk: Először: a betűk földi eredetűek. .Ezt tehát tíz nappal ezelőtt fogtad? . Liuna így fogalmazza meg mindannyiuk elégedetlenségét: . Óriási antennarendszerünk mindenfajta.Azt hiszem. nem. Másodszor: az adás a Föld forgásához igazodik.Kicsoda? Nem tudom. tehát a Földről kell jönnie.Tetszetős az okoskodásod.. mindenfajta sugárzását először a központi elosztóba továbbítja.A kapitány úrnak videfonon már elmondtam.Igen.Mondd. Az érdeklődés egyszerre megnövekszik. . ugyanezzel a szöveggel. 56 perc. ami nem látszik túl nehéznek.nevetgél Liuna. . rendszeresen ugyanabban az időben újra és újra jelentkezik. . Szíriusz bácsi? A kapitány hümmög egy kicsit. . Berci nem érti a dolgot. 4 másodperc. tehát földi ember. Izgalom ül az arcokra. És azóta mindennap.Nem tudom.Kérlek.Roberto tud olvasni. hogy az eredeti . Nézzük csak először a földinek minősített latin betűket .Igenis. Minden szót úgy kell kihúzni belőled. Elolvasni nem tudja a szöveget. bejelentkezés nélkül vettem ezt az írott. Mohón nyúltak a papírszalagért. Harmadszor: a vételi idők és a betűsor állandó hossza azt bizonyítja. Szövegünk nem világnyelven érkezett. . és tanárosan magyarázni kezd: .Nem. adó. .És ennek megfelelően a mai. Sol320kor. Elmúlik pár másodperc. úgynevezett latin betű . ismertesd velünk a beérkező adások pontos útvonalát. . kedves Roberto. de nem tudsz bizonyítani semmit.Hoppá! . mert rejtjeles. Most már csak a betűket kell megfelelően csoportosítanunk.Ki küldte? Ki a feladó? . .. Pierre okos arcot vág.Érkezhetett világnyelven is. Ezt látták rajta: GRKÁEISKDTTAÁOMRTRAAÁBLHEOAKSTÉCEBPLK AZNKÖÜKVSADENÜ . Roberto.erősíti meg Roberto.A jelentkezések közötti idő is azonos? Mondjuk 24 óra? . Most Liuna érdeklődik: .. aztán csak kimondja: . . rövid üzenetet vagy közlést.Az illető talán nem írta alá? Nem közölte a nevét? . míg Liu na megszólal: . onnan kerül a megfelelő átültetőbe. Többször lemértem. légy egy kicsit közlékenyebb.Igen. A kérdezők csodálkoznak. hogy előre felvett szöveget ismételget a titokzatos adó. vagy bármilyen földi. hogy pontosan ma tizedik napja. .. . Roberto helyesbít: . amit itt tartok a kezemben..Azt szeretném tudni . a közlemények időtartama változó vagy azonos? . Pontosan 23 óra. ismeri az írásunkat. és leírja latin betűkkel. Igazam van.A latin betű mint bizonyíték kimúlt.Nem tudod? Nem tudsz olvasni? Szíriusz kapitány helyére teszi a kérdést.1 másodpercig tart.veszi vissza a szót Szíriusz kapitány . az MM025ös csatornán szokatlan módon. Az 51 leütés mindig 5. Ez azonnal lefordítja világnyelvre. nézzétek.. . és semmi értelme nincs. Ötvenegy közönséges földi.

. . Liuna váratlanul felugrik.Nem Jehet. bocsánat. Alaposan ismeri a titkosírások és jelrendszerek egész irodalmát. akkor mivel magyarázod. sem az amatőrök nem használhatják .. Liunának kipirul az arca. Ez eddig nem látszott szükségesnek. hanem az ábécé szerinti előttük vagy utánuk követkes zőket.Igen.Szíriusz bácsi. Sajnos nem vagyok borzasztó okos. Kipróbáltam sok száz variációt... .. ....Nem is! Roberto. Mégis tíz napja birkózik ezzel az 51 betűvel. Sem a nagy állami adók. most csak hangosan gondolkozom 7 7 7szerénykedik Roberto elképzelhető. . Roberto! Viktor Szíriusz tovább boncolgatja a problémát: . 51 tagnak a teljes variációja. Ezt a csatornát a Világállam már tizenöt éve a világűrre tartalékolta.Űrhajó? .Gondoltam.Erre is van magyarázat: az adósugár szóródása. mert így valószínűbb. ..De hiszen te a Holdon vetted! . lehet titkosírás.Sajnos semmiféle rögzítés nem történik.. Megmértem a sugárzás energiáját. Robertónak tanult szakmája a rejtjelezés.Folytasd csak. kérem. lehetséges. .Ezt.Lehet kalózadó is! .Aztán az sincs kizárva.Való igaz.. .Liuna Steff állítja meg a kémromantikába gabalyodott fiút. a Föld forgásához alkalmazkodó adásismétléseket? Ezt már Berci kérdezte. . akkor a Földről is kell jönnie. hogy az ismétlődő azonos üzenetet. azt mondtad: érkezhetett bármilyen földi vagy nem földi nyelven! Mit értesz azon.Talán nem is ezeket a betűket kell helyes sorrendbe rakni. . vagy egy rács . . hogy ez a szöveg nem. . .. figyelembe véve a betűk ismétlődését. .. kislányom.Elképzelhető . . . Második állításod az volt: ha az adás a Föld forgásához igazodik..Ami a titokzatos szöveg könnyű megfejtését illeti.szöveget feljegyzie.. 71 nem is valószínű. eredménytelenül. hogy nem földi? .. Netán egy bizonyos könyv meghatározott oldala szükséges a megfejtéshez ...erősködik Pierre. talán egy másik bolygó .Ne folytasd. ..Bocsánatot kérek. Láttunk a plasztikinóban elég sok ósdi kémfilmet.A rejtjeles szöveget az MM025ösön vettem.. De vizsgáljuk csak tovább Pierre bizonyítékait. hogy előbbutóbb venni fogja valaki.Akkor..:: Liuna csak nem tágít. Roberto? ..Talán .. Szíriusz bácsi! Áz előbb elhangzott egy mondat! Hagyjuk elszállani a semmibe? ... esetleg . hogy esetleg. memorizáljae a fordítógép. Szíriusz kapitánynak tetszik a bevezető. Megkockáztatom azt az állítást. hogy kódolva van a szöveg.Ehhez nem is leszel sohasem. kapitány. Mit szólss hozzá. Tízszerese minden földi adónak. . De természetesen vehettem volna a Föld felénk eső oldalán is. . abban sem bízom. . kislányom..Ez borzasztóan érdekes! És te borzasztó okos vagy.. Kocsis Berci! . valahonnan . kedves Roberto. azért irányítják minden alkalommal a Föld azonos földrajzi tájára.De lehetséges? Erre már Szíriusz kapitány válaszol! .Ügy gondolom. hogy te nem fogod hagyni.Ügy yéled: idegen bolygó idegen lényei? .És ha mégis? . én nem sokat értek a rejtjelezéshez. hogy ekkora energiával földi adóállomás nem rendelkezik. ezt ilyen határozottan nem állítottam .. de a józan eszem azt diktálja. még mindig billiós nagyságrendű szám! Most ismét Berci veszi át a szót: .77 Földön kívüli állómás. .

Megállj! Már harmadszor hallom.Nagyszerű! Kezdjük el! . 800 variánst kell megvizsgálnunk. A titkosírásról beszélj! . azaz 3 millió 628 ezer. . Ezt úgy gondolod.. . Berci. alakzatok eltávolodhattak egymástól. vagyis a náluk szokásos alakzatban. alaposan összekeverhette! Einstein bajuszára! Mikor fogjuk ezt az 51 betűt helyes sorrendbe rakni! Szíriusz kapitány azonnal válaszol: . . azaz vízszintesen. no és az irokéz indiánoknál kagylófüzérek tartalmazták a közlést. . ..Szíriusz bácsi már tudja? . Liuna elragadó mosollyal nyugtázza. .. Liuna. hogy valaki minél hamarább elolvassa és válaszoljon.. honnan ered a letette a garast szólásmondás! Megígérjük. Rejtjelezni olyan szöveget szoktak. Láttam botokra faragott rovásírást és még sok mindent. amelyet ugyan vízszintesen. hogy az eredeti betűsor tíz darabra szakadt. Mint tudjátok. De használtál egy érdekes kifejezést: a maguk módján. Kínai könyveket. Liuna kitapogatta az igazságot. De folytasd. amelyet csak a beavatott személynek szabad elolvasnia. Roberto Namora figyelmesen hallgatta a kislány fejtegetéseit.Ejnye. . hogy a mi ismeretlen üzenőnk egyszerűen a maga módján.. Ezt a jellemzőt kell megtalálnunk.örömmel. Ehhez alkalmazkodik a mai világnyelv is. Mert ezek a betűk nincsenek összekeverve.humorizál Berci. Láttam aj inkák zsinórírását: hurkolt csomók a betűi.zengik duettban a fiúk.. Tehát az olvashatóságát nyilván nem nehezítették meg rejtjelezéssel. . azért hangzik el naponta.Csak sejtem . mit értesz ez alatt? . hogy . Berci megjátszott rémülettel közbekiabál:. Ezt az önkéntelen. Berci felsóhajt. no.Tudjuk! . Csoportok. Viktor Szíriusz gyönyörködve hallgatja a piros hajú kislány hibátlan okfejtését. Mondjuk. A betűk jelenlegi sorrendjét nem szabad megváltoztatni.Li! Rajta! Csak így tovább! .Igen. . Liuna rácsodálkozik a kapitányra. hogy később meghallgatjuk.. a szokásos európailatin módon.. ez jólesett. így. Azt hiszem. elölről hátrajelé csoportosította a betűket..Folytatom. ahol édesanyám sok érdekes könyvritkaságot mutatott. balról jobbra. Ezzel ellentétben ez a mi szövegünk feltehetően valamilyen közlés. így gondolod te is? . irányban. A maguk módján egyszerűen leírták. és nekünk egyszerűen el kellene olvasnunk. . s nem kapván ellentétes utasítást.. Tehát az olvasási irány sokféle lehet. lelkes buzdítást Pierre Harsogta.Köszönöm.A legtöbb európai nyelven balról jobbra és elölről hátrafelé írnak és olvasnak. de jobbról balra és hátulról előre kell olvasni. Ezt azután a mi fordítógépünk áttette világnyelvre. inkább mondd el te.... hogy valaki a maga nyelvén és a maga módján leírt egy üzenetet. másnak nem.. . Lennél szíves felvilágosítani.Semmikor. amelyek felülről lefelé olvasandók..Amit mondasz: logikus. De láttam például héber bibliát. hogy nem titkosírás. .Hajaj . Most már csak tízszerkilencszernyolcszorhétszerhatszorötszörnégyszerháromszorkétszeregy. ugye. Feltételezhetjük. s ezek a töredékek találomra ismét összeálltak. kiskorom óta bejárok a Központi Könyvtárba. immár tizedszer.. részletek. de valamilyen törvényszerű összetartozás jellemzi őket. Ilyenformán a billiós nagyságrendű feladat jelentősen összezsugorodott. hát nem figyelsz? Épp az előbb bizonyítottam. hogy a maga módján.Azt hiszem.. sorrendben írta le a mondókáját. más és más síkformát vehettek fel. Te tetted le a garast.Liuna! Most nehogy azt kezdd magyarázni.

. Ottlétem alatt nem láttam Csibészt. .Szíriusz bácsi. . Viktor Szíriusz kényelmesen elhelyezkedik. szobaszínű. nagyon finom.. azonban egészséges. ez a de! Éppen erről van szó! Conchita panaszkodott. . Legyetek türelemmel. üdvözölnek benneteket. hogy szóba hozzák. miért beszélünk erről.Valóban erre gondoltam.Hurrá! Éljen! .Bizony elkezdjük. Liuna hangjában félelem lapul: . . kérem. No...Örülünk neki. Csupán egyetlen dolog aggaszt.. mely azonnal elindul vele. nem fogadnátoke be magatok közé. de . Náluk vacsoráztam.Hiszen arról beszélünk! Szamarak vagyunk. . a 16os kupola városban. hogy nem vettük észre! Szíriusz bácsi már kezdettől fogva arról beszél! Mert ha Pinton közénk jön. . hogy Casteiro bácsi használja a gyárában számítógépnek.. .Igen. . A gyerekek Pinton toronyszobájában uzsonnáznak. Apukád ez Liunának szólt igazán remek menüt küldött: rakott spárga előételt.Tegnap meglátogattam kitűnő barátomat... Perez Casteirót. Pierre azonnal válaszol: . .. Öregségére kímélhetné magát. Szegény Csibész!. .Szíriusz kapitány komolyan bólint. akkor jön Csibész is! És Csibész ezt a hárommillió variációt három perc alatt feldolgozza. hogy a hálájukra spekulálunk. ahol a felnőttek beszélgetnek. hallgatag.Sok minden lehetséges. Berci veszi át a szót: .. Okos.Jól van.Arról beszélek. Majd tapintatosan kiderítjük. az ölekbe felkéredzkedni. Nem vidám. Perez barátom és filmsztár felesége jól érzi magát. Nem mondom. . vártam.lelkesedik a kéttagú kórus. hogyan. vagy szétszerelte. Conchita az automata lépcsőre lép. Az arcokra feszült figyelem ül.csitítja őket a kapitány. köretekkel és gesztenyés tekercset.BocsáVat.. talán megunta . Mondtam is Leonidának. és igazán örömmel teljesítjük Conchita néni óhaját.nyugtatgat. onchita néni friss narancslevet tölt a poharakba.Természetesen bevesszük Pintont a bandába! Tessék nekik megmondani. szóval pompás vacsora volt.. hogy semmi értelme az otthoni főzőcskézésnek..Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni . nincsenek korához illő barátai. lei szállítja a földszinti kisszalonba.Szíriusz bácsi. jól van. Nem kérdeztem rá. hogy a variációkról. édesanyám melegházában termett. kicsit sápadt.A narancs itt. Ne gondolják. hogy.. A kis Pinton szépen fejlődik.. .. mert nem akartunk tolakodónak látszani.. Most határozati javaslatot teszek: holnap délután látogassuk meg a Casteiro családot.Kóstoljátok meg. Azt kérdezte. . De nem tudom. Az elmúlt hónapokban csak azért viselkedtünk tartózkodóbban. ezt máskor. amit ezért kaptam! Pierre bátortalanul közbeszól: . kidobta . De senki eem említette. Na.Talán Pinton túl kicsi hozzá. . Berci.. udvarias fiú lett.. nem értékeli eléggé. .Hirtelen elhallgat. senkivel. miért nem a hárommillió variációról? Liuna agyában világosság gyúl. . Pedig neki azelőtt szokása volt a lábak között bujkálni. hogy a gyerek nem boldog. . és testilegszellemileg káprázatos gyorsasággal pótolja a hibernált állapotban töltött kimaradt éveket..Lehet.. elrontotta. párolt borjúcombot vörös boros mártással... illetve azt tetszett ígérni.. mi kedveljük Pintont. . és mondja: . a Holdon. nem játszik semmivel. Azonnal elmondom.. Pierre büszkén hozzáteszi: .

Sokkal rosszabb. Nem jársz iskolába? Nincsenek osztálytársaid? .. versenyt futni. hogy barátkozhatunk.hívtam.Vagy nem úgy gondolod? . mert öt évig hibernáltan. hanem Csibésznek..Ó . találkozzunk gyakrabban. Én nagyon szívesen barátkoznék veletek. Ti ezt fel sem tudjátok fogni. Semmi baja nem esett. Már elő kellett volna kerülnie.. Pinton közben átveszi a házigazda szerepét.. Csibész! Nem látom.De! Nagyon is úgy! . .Hirtelen támadt aggodalommal folytatja.Csak nem történt baja .. .. . Pierre.kesereg Pinton. akkor mi nem kezdünk nyomozni. és olyan érdekesek. . Nélküle pedig halálunalom minden. csak uem romlott el?! .Titkosírás . nem hasítja végig a nadrágját. Pinton elszontyolodik. . Túl sokan is! . de ez még nem jelenti . Nem szabad hozzányúlnom. Az életetek izgalom izgalom hátán. amit. csodálatos hetek voltak! Egész addig. jéggé fagyva a mínusz 50 fokos hidegben.Tudod.összetört?! . Hol van Csibész? Pinton elszontyolodik.Micsoda? .. . akiknek az életemet köszönhetem! Pierre erre a szóra várt.... Ha ő nem hasítja fel apa nadrágját satöbbi. hogy neki adtam. Nektek elmondhatom . nem illik. Tehát Csibészé az érdem! Liuna azonnal kapcsol. . nem szabad róla beszélnünk.Nem nekünk. és te még ma is ott kuporognál édesanyád ölében a graviplán kabinjában. az előbb te. Pierre türelmetlenülnógatja: . vitrinben.Édesanyám házi múzeumában. mert veletek mindig történik valami érdekes. .De vannak. lemenjek? Gyere. Liuna megdicséri: . Meglátott. Hogy tulajdonképpen neki köszönhetjük az életünket.. azaz mélyhűtött állapotban éltem.. és mert beszédre volt kapcsolva. Kérdezd meg! . Mert ha Csibész annak idején nem támadja meg Perez bácsit. Csibész .De hiszen Liuna éppen most mondta.Bocsássatok meg! Nem tudom.Igazán?!. . lekiabált nekem: .. Bámulnak. Csibészkém!. .Pinton.. .: de anyu elkobozta! Majdnem pontosan ugyanazt mondta. 7 7 . kitaláltunk mindenféle bolondságot.. Erre leugrott a tízméteres magasságból. Jókedvűen sürögforog.Hát. mi van velem..Unod magadat?. Csibész valóban nincs sehol.. poharakat cserél. Én meg időnként úgy unom magamat . Pinton arca felragyog.Szíriusz bácsinak igaza volt. .Természetesen barátkozhatunk.Micsoda sokkal rosszabb? Mondd már! . . Tányért. ügyesen kínál... és Csibész megjelent a toronyszoba ablakában. evőeszközt vált.Ügy szeretném tudni! Berci sokat sejtetően lehalkítja a hangját: ..Elmondom . Azt hihetné: sajnálom.Egyszerre észbe kap. bújócskázni. amíg egyszer édesanyámmal a kertben ültünk. valami érdekes most is éppen készülőben van. csodabogár vagyok a szemükben. Berci bedobja a fölcsalizott horgot. Csibészszel nagyszerűen lehetett játszani. ami azt illeti. .Nem.És most hol van? ..Ti olyan okosak vagytok.. még minden rendben volt.Az ám. bambaságokat kérdeznek. . .:: Amikor hazajöttünk Olaszországból. ...Nem tehetem . Dehogy.Berci odasúgja Pierrenek: ..kérdezi riadtan Berci . éppen nektek magyarázom.Kész nagyfiú vagy! Ha kedved tartja..kíváncsiskodik a kisfiú.

Annak idején Berci ősei. arról van. Késsel belevágtak a karjukba. anyukám!. hogy Csibész segítségével próbáljuk megfejteni. Ez a csupa élet legényke az ő kisfia lenne? . . hiszen Csibész a tiéd .. beavattak a Nagy Titokba! Roberto állítólag valami űrből érkezett üzenetet csípett nyakon. az államtitok! Pinton tisztelettel megkérdezi . ... kicsi fiam. . nem lehetnék én is tagja a Hármak Tanácsának? Pierre kategorikusan kijelentir ..Édesanyád biztosan beleegyezik.fordul Casteiro felé . gyermekem? . óvatosan hozzáteszi anyu engedelmével..A vérszerződés...Brrrrr. Liuna és csekélységem. Elhatároztuk. . aztán iszunk belőle egyegy kortyot. nincs semmi értelme! Nincs . . hogy 51 betűből álló . én nem vágom el a karomat! . A Hármak Tanácsának nem! . amíg szabad volt.De apu. mozdulatlanul.Nevetés bujkál a szemében. Szíriusz bácsi nekünk is elmondott mindent.. a vérszerződés: 7.Természetesen én sem .. én csak haszontalan. A kisfiú reménykedve szól... Bevesztek?!. .Igazán?!.Természetesen Pierre. a kicsordult vért aranykupába gyűjtötték. hogy legbizalmasabb értesüléseinket kibeszélhetjük... Nem baj ? Conchita alig hisz a szemének. Ajándékot visszaadni: sértés. .... de már nem emlékszem pontosan.Vérszerződést? . Tudod. Amit a Hármak Tanácsa tud.Tudom. szeretném Csibészt visszaadni Pierrenek ..Édesanyám! Tagja lettem a Négyek Tanácsának! És vérszerződést is kötöttünk! És ... . véletlenül kiömlött egy kis paradicsomlé az abroszra. de elvégezhetjük jelképesen. Majd Berci megmagyarázza. És tudod.Ki a Hármak Tanácsa? Berci büszkén válaszol.Mondjátok . ostoba játékokat játszottam Csibésszel.iszonyodik Pinton. én sem! . ha kell. A kislány természetesen tudja. azóta pedig kikapcsolva. holott ő nagy jelentőségű feladatok elvégzésére alkalmas! Létezésének. jelenlegi formájában.jelenti ki Liuna . Talán Liuna . .. szó ... hogy mondj le erről a tervedről. a népvándorlás korabeli magyar vezérek. Mindenki egy kevés paradicsomlevet tölt ebbe a kehelybe. .Leonida néni majd megmondja.Igen. én azonban azt tanácsolom.. . . esetleg .. . magatehetetlenül fekszik .De a Négyek Tanácsának igen! Pinton néhány pillanatig fel sem fogja a közlés értelmét Aztán kirobban belőle az öröm... . értsd meg. . hogy idegen lények küldték..Köszönöm.. übörögve szalad le a mozgólépcsőn a kis Pinton.Én sem! Pierre és Berci csatlakozott ily módon Pinton tiltakozásához. és abból minden vezér ivott egy kortyot.azt. mivel lehet eltüntetni.Boldog vagy..Először is vérszerződést kötünk.. .Légy nyugodt.. .. A barátaim szerint Csibész percek alatt megoldja. Megfogadjuk..Nem. mikor Árpádot fejedelemmé választották. Az micsoda? . . . hogy egymásért és az igazságért. vérszerződést kötöttek. én valóban tanultam az iskolában. apu.Ne haragudjatok.. A paradicsomlé nem baj ? Szíriusz kapitány nyugtatja meg az izgatott tanácstagot: . Mit kell tennem?! Pierre komolyan válaszol: .Apu .Nagyon boldog.. Casteiro megsimogatja Pinton kócos fejét. ha megengeded... vérünket hullatjuk!.... édesanyám. Lehet. Hívd őt fel..

Rögzítette a kettőtök vitáját. hogy mit beszéltünk apáddal? . . Halk zene szól: Conchita énekel! Képernyők egymás mellett.. de mi a kecske? Közben a többiek is lejöttek a toronyszobából. Akkor mondtam e szavakat.. . . Szíriusz bácsi? Viktor Szíriusz komolyan válaszol: . te meg apu.. De a feleségem meggyőzött.. de add kölcsön a Négyek Tanácsának.Kísérd el.. bocsáss meg nekem . Neked ugyan megfogadtam... akkor én végighallgattam .. de a beszélgetést nem tiltottad meg.Nagyszerű! . hangos magazin.Kicsi fiam . nagyon egyedül éreztem magam .Volt egy kis nézeteltérés közöttünk .... ... ti szólaltatok meg a hangszórójából. de a képességeire igenis szükségünk lenne. hogy éppen magnóvételre volt állítva.Végighallgattad? . Nem helyeseltem Csibész múzeumi száműzetését. és szemrehányóan néz a fiára. Üvegszekrényekben díszletmakettek. szerintem.igazam. egy polc tele bőrbe kötött szerepeivel..Nem szoktam hallgatózni! . . . Tán a szivarfüst csípi a torkát. Az asszony szemében csodálkozás és félelem. . Pinton. Átöleli. és nem kapcsoltad ki.. Viszont ami a lényeget illeti: Szíriusz bácsi azt ajánlotta.. Érintésre játszani kezdik a sztár híres régebbi filmjeit. amikor a Földön filmeztél. létezésének. a barátaidat házi múzeumunkba. szóval arról beszéltünk. hogy mindkettőtöknek igaza van. parókaköltemények. És a terem közepén. Csak beszélgetni akartam .. Hallották Viktor Szíriusz javaslatát és Pinton kérdését.Na . kisfiam. édesanyám! Viktor Szíriusz köhögni kezd.. az úgy volt. Conchita összehúzza szép ívű szemöldökét. Pinton az anyjához rohan. Conchita hangja szalagon és lemezen.. és soha többé nem mentem be Csibészhez . a munkaadói mi leszünk.. Conchita. hogy a kecske is jóllakjék. jelenlegi formájában.A káposztát ismerem .Hol rejtőzködik az az eb? . bársonypárnán fekszik a kikapcsolt Csibész... és apu a gyárban dolgozott. Pierre gyorsan válaszol: . nincs semmi értelme . Hozzátok ide Csibészt..: Hm!. Túl szépen hangzik. hogy többé nem játszom vele. De amikor bekapcsoltam őt. De igaza van édesapádnak is..Igazad van.Tőlem . ezüsttől. Aranytól.. Tudod. Ezt a kérdést.. anyu. hátulról. . Rengeteg képesújság..Csibész mondta. . Holott ő nagy jelentőségű feladatok elvégzésére alkalmas . Hallgatóztál? Pinton önérzetesen válaszol: . hogy egyszer. . felülről.Csibész? . hogy Conchita és közöttem.Igen..Akkor honnan tudod. óriási fotók: Conchita elölről..lelkesedik Pinton. amikor. maradjon a te tulajdonod. akkor bementem a múzeumba Csibészhez. úgy kellene megoldani... kinagyított magasztaló kritikák. Azt hiszem. hogy Csibészt ne add vissza. fekete ébenfa asztalkán. Kitől hallottad? . A gazdája te maradsz.mondja mosolyogva Casteiro.. Conchita alulról. amikor elvetted tőlem . drágakövektől csillogó kosztü mök.Te bocsáss meg nekem.Ezt majd később megmagyarázza neked házi zoológusunk: Liuna Steff.Házi múzeumában Conchita fényes pályájának fényes em lékeit őrizte...kérdezi Berci... . úgy értem.. A kérdésre Conchita válaszol: . Conchita megrendülve nézi a gyermekét. Vagyis Csibészt nem illik visszaadni.. kis...Igen .. Pinton rácsodálkozik a kapitányra. Conchita és Conchita . . és a káposzta is megmaradjon. . kristályüveg harang alatt.

és egyetlen lendülettel átíveli a közel ötméteres távolságot. leugrik. s miután személyazonosságukat megállapította.Szegény Csibész! . Olvasd. Erre aztán kitör a lárma. kislányom.Csibész! Csibészkém! .Ezt Berci magyarázza. .sorban mind az . hiszen gép! A vonítás és a panaszos mondat: édesapám humora! ö alkotta ezt a csodamasinát.orr . s közben Hold Állam ünnepi indulóját éneklik. . . elfelejtettem . hazám a Hold Állam! Pinton megáll a kapitány előtt. . szívem büszkén dobog. ugye. az ő jókedve programozta bele.Vigyük ki így .Igen.Ez nem szép tőled. . tagoltan. . Csibész! . .. úgy követik a párnavivőt.Ezennel átnyújtom Csibész műpulit a Négyek Tanácsa patrónusának: használatra! A kutyát Szíriusz bácsi ölébe fekteti és bekapcsolja.lelkendeznek a gyerekek. Szíriusz kapitány átveszi a parancsnokságot. Fáj az orrocskád ? Szíriusz és a Négyek Tanácsa jóízűen nevet. Pinton! Leemelik az üvegharangot.. Háromszor megcsavarja a farkát. . mintha szél borzolná. lassan. A kapitány némi zavarral bevallja: : .Ampere apánkra! Ez itt .Csibésznek semmi sem fáj. azután a szempillái kezdenek reszketni. .Liuna. . Csibésznek először a szőre mozdul.Auuuu! Kapitánynak erős a keze! Conchita ijedten dédelgeti: . kislányom.. .Akkor ugorj vissza Szíriusz bácsi ölébe. .kérdezi Berci. . Liuna olvasni kezdi: GRKÁEISK. .. . Csibész nekirugaszkodik.. A fiú ölbe veszi a műpulit.Gyerekek. a kisfiú felmarkolja a párnát kutyástul. hogyan is kell bekapcsolni a számítőgépegységét? Pinton készségesen válaszol: . . a Négyek Tanácsa libasorba igazodik. . és fennkölt hangon jelenti: .lustálkodik! Piszok jól megy a sora! . Csibész? A kutya tisztán. hogy minden orrnyomásra siránkozzék ! . és benyomni az orrát. nyílik a szeme.Köszönöm jól. nálad van a rotaszalag? . körülszimatolja a jelenlevőket. ö tájékoztat. .. Tessék .Nem szép tőlem.Beszédre van kapcsolva? .. .dorgálja meg a műkutyust a ház világhírű úrnője. .Tessék meghúzni a jobb fülét. térdet hajt ahogy a Luna plasztikinóban látta. Peregnek a dobok.Égek a vágytői. hogy szeretik. tisztán.Csibész.Hogy vagy. érthetően. A kutya hangos csaholással jelzi: tudomásul vette. ..Persze!..Igenis... figyelj! Jegyezd meg a betűsort!. Próbáld ki.javasolja Liuna . szétvetett lábakkal sebesen csóválni kezdi a farkát.Csibészt te hozod. Tehát fül. kissé tagoltan válaszol: . hadd lássa Szíriusz bácsi is! A javaslatot tett követi. megrázza magát..Volna egy feladatunk számodra: matematika. .álmélkodik Berci. feláll. Segítesz megoldani? . nincs boldogabb nálam.Itt vagyok.. .Ne tessék felülni neki.

.Azt keresem meg. A Vénuszon. Elmúlik egy perc . .A sorrenden nem változtathatok..Nem.Tessék! Nézzétek! Rácsodálkoznak. A többin pedig nem lehet.Ha jaj. három .Értem. Liuna felsóhajt.... az Athair vagy a Vega? Szíriusz kapitány mosolyog.De a sort széttördelheted.. harmadik a Föld. mint az Alfa Centauri.ötvenegyet.Megvan! . második a Vénusz..végigmondja hibátlanul.. Ekkor hirtelen megszűnik a varázs. aligha. Kusza gondolatok.Csibész! Ismételd meg! . Szíriusz kapitány előbb csendet teremt. milyen egyszerű! Üdvözlet a harmadiknak. keresztet. . . Feszült csend . honnan küldték ezt az üzenetet! Netán egy közeli csillagrendszerről. . Mindenki a kis fekete műpulira mered . Talán most valósult meg az emberiség ősrégi álma. Béke. majd utasítja Csibészt: .keresd meg.a harmadiknak. . .Ampere nagypapáraí Ez csuda könnyen ment!.Szinusz bácsi! Tessék megmondani. Zümmögő duruzsolás hallatszik a testéből ... Szeme elizzik . Ezekre ma senki sem tud válaszolni.. a Merkúron és a Marson közel száz éve tevékenykednek kis létszámú földi kutatócsoportok....A jobb alsó saroktól elindulva. Alighogy kimondta. .De hiszen ennek sincs semmi értelme . Berci már nem tudja türtőztetni az indulatát. Ezek közül csak egynek van értelme. . Azt. Esetleg holnap . Nagyot rikkant:.Kialakul három függőleges sor. Háromszor tizenhét az ötvenegy. Tudjuk.. Három függőleges sor. Pierre lázas sietséggel jegyezni kezd. .. alulról fölfelé olvasandó. .: Vajon hol élnek ezek? A Naprendszerben? Pierre hangosan töpreng: . barátság.Hurrá! .. A kutya megmozdul. egyenként tizenhét betű. Töredékeiből alkothatsz bármilyen új formát: négyzetet.. Kapcsolatot keresünk.Néhány millió variáns adódhat. Műszőrének minden szála az égnek áll. hogy e három bolygón magasabb rendű élet nincs . hasábot.jelenti izgatottan Pierre. kettő . és beszélni kezd: . Az oldalak hosszát megváltoztathatod... fiam.Túl sokat kérdezel. .Közlöm részletesen. Berci csak nem nyugszik.A sorrenden nem változtathatsz. .Megfejtettem....üvölti teli torokból a Négyek Tanácsa... A Naptól kiindulva: első bolygó a Merkúr.Közöld részletesen! .. kört. . kúpot. . Pinton halk suttogása töri meg a csendet: .Megismétlem GRKÁE... Döbbent némaság burkol be mindent. A betűk hármasával egymás alá írandók.. feláll. Érted? . . Pierre betűzni kezdi: ... Berci kerekre nyílt szemmel mered a kapitányra.ÜdvözIet.. .. . Talán hírt adott magáról az első idegen élőlény. . halovány sejtések kavarognak.Ki az a harmadik? Szíriusz kapitány válaszol: . mozdulatlanná merevedik. bármit.Harmadik a Föld. nyújtózkodik. csillagot..

Colocolo a neve... mert nagyon ügyes. Berci felcsattan: . . Vacak .. A hangképet továbbítja a keresőbe. és minden bizonnyal újra lehet majd tölteni . én szétszedem és átalakítom. .parancsolja Berci.. Azt mondja: kék! Kicsit később: piros! Majd: fekete! Azután ismét: kék!. az érzékeli a. Mondj egyet! . hogy ezek hol élnek? . Berci kört rajzola lapra. és majd bebizonyítom. .. Liuna elszégyelli magát.. hogy ezt mondod. és igenis újra lehet majd tölteni! . . Kérlek.Roszszul számoló és csúnyán író gyermekeknek kedvet csinál a gyakorláshoz. nézd meg . ne hallgass erre a hebrencs leányzóra! Azt hiszi.. Édesanyám is használja a könyvtárban.Sajnálom. . Ha kifogy belőle a festék. A colocolo tüzes cinóberpiros vonalakat húz. forgatja az ügyes kis jószágot.Nem mondtál színt!. Pintonkám.Mi lesz holnap? Szíriusz bácsi tudni fogja?. Pinton nevet. ez semmi.. hogy melyikkel akarsz írni vagy rajzolni.. átvált. mert ha kifogy belőle a festékanyag.Mit csináltok? Berci lelkes magasztalásba kezd: . És a pálcika. Bercinek igaza van . és valóban nem lehet újratölteni.. Tehát nekem adhatod. Spanyol játék. Berci átveszi. parancsolt színt.Hogyhogy mivel? . Berci nézegeti. De talán ők .. végül szóra bírja a kíváncsiság: . pompás kis szerkezet ez a colocolo.. hogy ne haragudjatok. és valami fémpálcikával számokat körmöl egymás alá. Igenis.... Pinton áhítattal néz rájuk. . de nem látszik semmi.. azonnal megváltoztatja írófestéke színét. számolok. édesanyám hozta Madridból..Te mit művelsz? . 7: ami olyan készségesen engedelmeskedik . .... és ajándékozd neki nyugodtan. A felső végébe parányi mikrofont építettek. Eldobhatod. . én boldogan elfogadom.Elromlott.Tizenkétféle festéktarfály van benne! Ahogy kimondod.Mivel? . kedves Pinton. E pillanatban Liuna lép hozzájuk. Pinton arcát rosszkedv fátyolozza. a colocolo azonnal szót fogad.Mutasd ... . De ha szerinted vacak. Meg tetszik mondani nekünk. nézegeti... .... colocolo..Ismerem. Ó. ...Zöld! Egyszerre haragos krómoxidzöldre változik a színe.. parancsa szerint.. akkor ugye nem sérthetem meg vele. hogy az a furcsa szerszám a kezedben ..Narancssárga . Időnként megszólal.Nézd.. Colocolónak hívják... ..Bocsássatok meg.Láthatod.Én aligha. és még egyszer kérem. milyen csodatolla van Pintonnak! Parancsszóra változtatja a színét! Liuna elhúzza a száját.. Tessék. és közben öszszevissza gabalyít és elront mindent!. . 6 valóban meg fogja csinálni. Ugyanis éppen most akartam Bercinek ajándékozni. Próbáld ki... valóban ostobán viselkedtem.Liuna! Te nagyokos mindentudó! Ezt alaposan elfuseráltad! . hogy Liuna alaposan tévedett..Piros! . nem lehet újratölteni... A múlt héten ott filmeztek. ő a legokosabb a világon.Ügy értem. MÁSODIK FEJEZET amelyben az AX52es fordítógép a főszereplő fi intőn a fényes fehér lap fölé hajol. Nem sokat ér. .Hm .Ez.

Pinton nevetve dicsekszik: . hogy ha tegnap Sol104 óra után 36 perccel jött az idegenek üzenete. ..Kettő harminc.Tudjuk .. A mi adóenergiánk mennyisége ugyanis csak töredéke az övékének. Szíriusz bólint. de a figyelőszolgálatuk is kitűnő..vagy válaszolnak. hogy mi a kecske. ők tudjók. Berci a kapitány szavába vág: . . Ez Berci szakmája. hogy szent a béke. mikor! Bercit nem lehet letorkolni. azért nem kell túlzásba vinni a dolgot.Feliétélezhető... Nos. Azt hiszem. illetve úgy vélem. ..Szinusz bácsi. merre keressük őket... hogy két eset lehetséges: ezek az idegen fickók. . Vajon jelentkezike ma újra ax idegen üzenő? .. én a matekhoz meg a fizikához nem értek. hogy a Föld forgási idejére beprogramozott automata ismételgeti naponta az üzenetet. Jtt voltak már valamennyien. . mérnök úr. percet. De tudtok bocsánatot kérni.. bárhol lehetnek a gömb kiterjedésű világűrben .. . .Már én is tudom! Megkérdeztem otthon a lexikontól! Liuna magához vonja a kisfiút..Szerintem kevés a valószínűsége annak. .. tized. . és biztosan fognak válaszolni.. Mit számolgattál a colocoj lóval? .Hebehurgyán . . ám ki tudja. Valószínű... hogy ilyen pontos ember nem is létezik. hogy mi hol vagyunk.. : Liuna csöndesen megjegyzi: . vagy nem.És akkor mi válaszolni fogunk? . Igen... kérem.Helyesen mondtad. jól van. .. órát. .. a Vegáról 54 év múlva érkez. Roberto Namora mondta. mikor érkezik a.Azt próbáltam kiokoskodni.Jó. . Nos.. hogy válaszolnak . hebehurgyán. mi nem tudjuk.Ezt pompásan kiokoskodtad! Bercit nem zavarja a közbeszólás.örülök. . mai üzenet? . .Eddig minden alkalommal kínosan pontos volt. azt hiszem .het. ezért sugárzásunkat nem tudjuk irányítani.. . tudjuk. mikor érkezik ma. .tájékoztat Pierre.nevet Liuna . másodpercet. ...Még három perc.Természetesen három perccel és 56 másodperccel koj rabban..Ti olyan nagyszerű emberek vagytok! Kimondjátok. . Megsimogatja szőke. Várják a jelentkezésünket. Pinton lázas izgalommal kérdezi: . mint tegnap. Izgatottan figyelték az adó: terem mennyezetén függő hatalmas időmérő szerkezetet mely az egységes holdidőt mutatta. megkísérlem.jegyezte meg Pierre.Bátorkodtam egy kis számítást végezni.Na jól van. . egyenesen.. becsületesen .No akkor én hazamegyek mókázik Liuna.. Liuna valóban sokkal okosabb nálunk . amit gondoltok.Tőlem ne kérdezd . ha venni tudják a felhívásunkat. . Ezt a házigazda.és századmásodpercet. Az elektromágneses hullámok fénysebességgel terjednek . Századmásodpercnyire pontos..Szerintem so7c. nálam .. kócos buksiját.morogja Berci. . üzenetünkre a válasz az Alfa Centauriról körülbelül 8 év múlva. . ö lesz holdmérnök. ma is pontos lesz. talán még azt is tudja.Reméljük.Szíriusz bácsi megkísérli.Ez Pierre véleménye. és tudtok megbocsátani! Berci belepirul a dicséretbe. hogy nemcsak az adásuk..

apró fényszemecskék gyulladnak ki a falon. barátság! Tagoltan. Most kellene jelentkeznie.. Akkor az adóállomásuk mindössze 80 millió kilométernyire települt a Holdtól...Pszt!.Ök üzentek!. kettő .. Jelentkezik is! Az AX52es fordítógépben kék és piros fények villannak.....Elég volt a találgatásból! Figyeljetek a fordítógépre! Ekkor Pierre számolni kezd: . kilenc .. . .. . bárhol lehetnek a gömb kiterjedésű világűrben . Pinton nagyfiúsan súgja: ... . Liuna csöndesen megjegyzi: .: három .. . és itt látható az 51 centiméteres rotaszalag is: Kiveszi a gép tárójából az üzenetet tartalmazó papírcsíkot: GRKAEISKDTT.. illetve úgy vélen.. ha venni tudják a felhívásunkatvagy válaszolnak. Csend.Érdekes.. . kettő ... Szíriusz kapitány erélyesen leinti őket: ... Szíriusz és a fiatalok öblös karosszékekbe merülnek. Pontosan.Szíriusz kapitány a mikrofon felé hajol..... ..... mi nem tudjuk. lehúz két kart. kérem... megmerevedik.. hat. s .Szinusz bácsi.. nyolc . 10 perc múlva. szépen. a lányok mindig izgatottak.. Pierre újra számol: Egy .... négy ... Szíriusz erélyes hangja visszaállítja a felbillenni készülő gyermeklélek egyensúlyát. miről van szó! .Én . Roberto a fordítógépet lesi. hogy mi hol vagyunk. vagy nem.. .. Ez kevesebb. Roberto! Indíts! Roberto a nagy adó kapcsolótáblája előtt áll. hogy. kialszik. Utána hosszú csend. hibátlanul mind az 51 betű! Piníon arcán a Nagy Élmény elragadtatása tündököl..hamarabb jön a felelet..Te is izgatott lennél. merre keressük őket. Béke.Berci nem enged a negyvennyolcból. hogy két eset lehetséges: ezek az idegen fickók. tisztán ejtette a szavakat. ezért sugárzásunkat nem tudjuk irányítani... Csibész a kis Pinton ölébe bújik. Nevünk Hold.Kapcsolatot szívesen teremtenénk mi is. Aztán Liuna halk sóhaja Hallatszik. ha tudnád. jók. kérlek.. Berci a kapitány szavába vág: .. azt hiszem ..Az egytized másodpercről alaposan lemaradtam! De nyilván annyi volt: öt egész egy tized . három .. olyan izgatott vagyok . öt. Az ötre hang és fény megszűnik. Válaszoljanak..Mért ne tudnám! A Galaktikán kívül élő bácsikkal nénikkel szeretnénk beszélgetni. Biztos kézzel benyom néhány billentyűt.Várj.Tíz . és beszélni kezd:.. a harmadik bolygó kísérője vagyunk.Üzenetüket megfejtettük..... Kismadár szárnya ha rebben. halk zümmögés kezdődik. egy. ismét csend.. . Lehetséges.Ezt pompásan kiokoskodtad! Bercit nem zavarja a közbeszólás.. négy. megértettük.. mélyen hallgat mindenki.Munkára. öt. és senki sem mozdul : Várnak.. . mint a FöldMars köZéptávólság. Mondjuk. hét. Majd Pierre nevetése lazít a feszültségen.. Szépen zengett érces baritonja. ..

.Várj. .. hét.... üzenetünkre a válasz az Alfa Centauriról körülbelül 8 év múlva. olyan izgatott vagyok ... barátság! Tagoltan. Jelentkezik Is! Az AX52es fordítógépben kék és piros fények villannak. a Vegáról 54 év múlva érkez. három . Lehetséges. Pontosan. hogy. . és beszélni kezd:. ... és itt látható az 51 centiméteres rotaszalag is: Kiveszi a gép tárójából az üzenetet tartalmazó papírcsíkot: GRKÁEISKDTT .. Csibész a kis Pinton ölébe bújik.. kettő . .. 80 millió kilométernyire települt a Holdtól... kialszik.Az egytized másodpercről alaposan lemaradtam! De nyilván annyi volt: öt egész egy tized .. Ismét csend.jegyezte meg Pierre..Ez Pierre véleménye. Szíriusz erélyes hangja visszaállítja a felbillenni készülő gyermeklélek egyensúlyát. .mókázik Liuna. hat. egy.lLn . négy ..Elég volt a találgatásból! Figyeljetek a fordítógépre! Ekkor Pierre számolni kezd: . Utána hosszú csend . .Üzenetüket megfejtettük.Igen . megértettük.. yárnak....Szerintem sok. kérlek. . .. szépen. mélyen hallgat mindenki..Pszt!. Berci nem enged a negyvennyolcból. . Csend. halk zümmögés kezdődik. ha tudnád. Most kellene jelentkeznie.Egy .. Mondjuk. Roberto a fordítógépet lesi...Tudjuk..... Nos.. ém ki tudja. nyolc . Akkor az adóállomásuk mindössze... . .: három .. . öt. miről van szó! .... . hogy válaszolnak .. kettő . Pierre újra számol: ... 10 perc múlva. Kismadár szárnya ha rebben. Nevünk Hold.. a lányok mindig izgatottak.hamarabb jön a felelet...Mért ne tudnám! A Galaktikán kívül élő bácsikkal és nénikkel szeretnénk beszélgetni.lehúz két kart. Szíriusz kapitány erélyesen leinti őket: . megmerevedik. . Aztán Liuna halk sóhaja Hallatszik. hogy nemcsak az adásuk.. kilenc . tisztán ejtette a szavakat Szépen zengett érces baritonja...No akkor én hazamegyek .... Szíriusz és a fiatalok öblös karosszékekbe merülnek.Szíriusz kapitány a mikrofon felé hajol.. Várják a jelentkezésünket..Feltétélezhető... Béke.Te is izgatott lennél. négy . Ez kevesebb. . és biztosan fognak válaszolni. Roberto! Indíts! Roberto a nagy adó kapcsolótáblája előtt áll.Ök üzentek!. a harmadik bolygó kísérője vagyunk: Kapcsolatot szívesen teremtenénk mi is. hibátlanul mind az 51 betű! Pinton arcán a Nagy Élmény elragadtatása tündököL . Az elektromágneses hullámok fénysebességgel terjednek .Munkára.. ...Szerintem kevés a valószínűsége annak. mint a FöldMars középtávólság. tudjuk. Biztos kézzel benyom néhány billentyűt... apró fényszemecskék gyulladnak ki a falon.Érdekes.. és senki sem mozdul.... Az ötre hang és fény megszűnik. Pinton nagyfiúsan súgja: . Válaszoljanak. öt. mikor! Bercit nem lehet letorkolni..Tíz . Majd Pierre nevetése lazít a feszültségen.Bátorkodtam egy kis számítást végezni. de a figyelőszolgálatuk is kitűnő..

..Ebben igazad van. mint mi... hogy vallomást tegyen. Valószínű.Mi az a secundum? Berci válasza: . . Egyszerűen elhiszem nekik.. elkerülte a figyelmeteket.Persze.Restellem. Ejnye.Mit nem vettél észre. az ő válaszuk minket elért. de nem szabad őket gyatra emberi mértékkel mérnünk.Stop! Megvonom a szót! . melyiket Leíszík gondolni!. .. Secundumfénysebesség a fény egy másodperc alatt megtett útja: 299 millió 792 ezer 459 méter. MertékegyBégetek szerint ötszáz fényévnyi távolságban van a hazánk.. Szíriusz bácsi? . Ami pedig Cicerót illeti. a Vénusz bolygó. akkor jó lenne ennek az űrállomásnak a helyét pontosabban meghaS8 tározni... és ki volt az a Cicero! Szívesen...Halljuk.Nem következtetem. de űrállomást esetleg igen.Pierre dönt így. Mert jól beszélik a nyelvünket Rácsodálkoznak a kapitányra. Tehát a válasz: Üdvözlet a Holdnak! Idegen csillagvilágból érkeztünk.kíváncsiskodik . Pinton halkan érdeklődik: . . Vagyis idegen vendégünk adóállomása Holdunktól hozzávetőleg 21 millió kilométer távolságban keresendő.csak utána magyarázd meg. Ezt a 145 másodpercet meg kell szoroznunk secundum fénysebességgel... csak a világűrt. Most azonban rendkívül fontos egyéb kérdéseket kell tisztáznunk! Mondhatom.Pszt!Ne zavard Pierret. ha csak 1015 millió kilométerről beszélünk. Bercikém.és hangsugárzó révén ismerjük.Ügy gondolom. . olvasd csak fel még egyszer azt a részt. . Roberto mérése szerint 2 perc 25 másodperc telt el. Szinusz bácsi? .Bizony gyorsabban. Berci véleményt nyilvánít: ... ismerjük. csöppség! Helyesen következtetsz! . Pierre kifogástalan vitapartner. . hogy Ciceróról szóló kiselőadásodat megtarthatod. Az .dicséri a gyereket Berci. Bravó. . miért vak a szerencse.Miből tetszik ezt következtetni. . Viktor Szíriusz buzgón helyesel: . Pintonnak is van a dolgokról véleménye: . 300 ezer kilométerrel rövidíti a 21 milliót...Igenis. Mert ezek a kedves idegen lények nem válaszolhattak azonnal. . Külsőtöket és nyelveteket a bolygótokra irányított visszatérítő kép. külsőtöket és nyelveteket. . úgy látszik.Figyelemre méltó az észrevételed. tőlünk 80100 millió kilométer távolságban kerülgeti a jó öreg Napot. hogy mindent tökéletesebben és gyorsabban csinálnak... Időbe telt.Az annyi mint 43 millió 469 ezer 906 kilométer és 555 méter. közelebb járunk az igazsághoz. ők mondták . Pierre közben kiszámította a maga feladatát. és minden másodperc. 21 millió kilométer szerintem tűi sok.Elsősorban az ismeretlen adóállomás hollétét kellene meghatároznunk. Béke. Roberto bácsi? . amit erre a tevékenységre fordítottak. hozzátok nagyon hasonló élőlények vagyunk. barátság! Az írásjegyeket én helyeztem el találomra. Legközelebbi szomszédunk. persze.Ott pedig nem találsz semmit.Igen . . Nos. válaszukat megfogalmazták. Tudom.. Különben secundum latinul másodpercet jelent... . De. mihelyt ráérünk. nagyon restellem. erre nem gondoltam.. hogy mindeddig nem vettem észre. Elismeri az ellenfél igazát . Égitestet nem találok... amíg a mi közlésünk őket. amíg üzenetünket megfejtették....A Négyek Tanácsa ünnepélyesen megígéri. Liuna kedves. mire gondolsz? . Természetesen odavissza. Ez lesz az: h. Most Róberton van a sor.

de hiába kereste a megfelelő idegen nyelvű szektort. . hogy nyelvünkön beszélgethetünk. Szíriusz jelentkezik szólásra. Érdeklődünk: mennyi ideig élnek. a szöveg négyszer odavissza fut a cellasor előtt.Köszönöm. közvetlenül.Dehogy! Nagyszerű találmány! Arra van beprogramozva. egy lilásan szolarizáló tárgyalóasztal mellett. Pierre.. Először Roberto Namora tájékoztatta a jelenlevőket az első űrbéli távirat érkezésének körülményeiről. Liuna..folytatja a kapitány . Félórája kezdődött a tanácskozás.. ITlindenki figyelmesen hallgatja Szíriusz kapitány és ifjú barátai beszámolóját. kis termetű. bármilyen nyelven érkező szöveget értelmezze. Innen szabályszerűen továbbkocsizott . most már 240 betűs üzenetről.Mindenben alkalmazkodom tiszteletre méltó volt parancsnokom tárgyalásvezetéséhez. Mert nem volt mit fordítania.Igen. Beszélt az AX52es fordítógép kiiktatásáról. és negyedszerre a végével előre dobta ki az alaposan megkevert közlést. hogy itt tartózkodnak vala. Beszámolt a 2 perc 25 másodperces várakozásról ami az utódok történelemkönyveiben talán mint a Nagy Várakozás fog szerepelni és az újabb. Tudjuk. Mivel az AX52es az esetleges hibák kiküszöbölésére négyszeresen van biztosítva.Tehát a fordítógép hibás konstrukció. hogy ennek a titokzatos adóállomásnak mégis megközelítően 20 millió kilométernyire kell lennie. majd sorjában Roberto.. Szíriusz kapitány azonnal kifejti: . és földi világnyelvre lefordítsa.. nem találta. A kormányzói palota kis tanácstermében ülnek. a Minifurgon Közlekedési Központ japán származású. helyesebb.Ebből a kalamajkából kétféle hasznot húzunk... hogy 500 fényévnyi távolságból fel tudtak keresni bennünket? Béke! Barátság! . annak csökönyös ismétlődéseiről s végül a rejtjelesnek vélt szöveg megfejtéséről.Hogy fordítógépünk egyáltalában nem is fordított sem mit. Perez Casteiro Pinton apukája és Ikeno Toyama. Sajnos tervezői azzal nem számoltak.Pinton.. Berci és Pinton. . Toyama ekkor megjegyzi: ... és űrbarátainkkal a jövőben ultrarövid hullámon.Tehát. Velük szemben a Hold Állam három kitűnő személyisége: Adam Renard Pierre édesapja.. de nem szeretném. A másik: Roberto szabadságolja drága AX52esét.. Három szór harmadolt a gép. Toyama mélyen meghajol. ha előbb elmondunk mindent.. de nagyon bölcs igazgatója. Gomes kormányzó jóváhagyja: . Azután megvitatjuk a részleteket. valószínűleg beszélik. . tőle jobbra Viktor Szíriusz. világnyelven fogunk társalogni.. hogy az első Galaktikán kívüli üzenetet a mi nyelvünkön fogalmazzák . Ekkor Pierre felolvasta az első üzenetet. Ezért erre a részletre most nem térnék ki.. A közlés Földünk világnyelvén érkezett az elosztójába. Derű és megnyugvás sugárzik az arcokról. Folytasd.. hogyan és mit válaszoltak. hogy az űrből bármilyen közlésmódon. kozmikus közelségben. . ha tanácskozásunk mellékvágányra futna.Végtelenül örvendek. A NagymedvéréJ A hibakereső menetek harmadolással jelzik a beavatkozást. hogy az űrbéli vendégek valóban beszélike nyelvünket. néhány perc múlva mikrofonba mondtam a következő szöveget: Köszöntjük önöket! örülünk. hogy fiatal tudós barátom ilyen gyorsan és helyesen felismerte a tolmácsolás szükségtelenségét. Elmondta. Pierre levonja a következtetést: . Mártim Gomes kormányzó a főhelyen.. Az egyik: kiderült.Rendben van. Ezt Liuna ismertette. amit tudunk. . . Most Szíriusz vette át a szót. hol. az MM025ös csatornán. Kíváncsian várom. Ügy vélem . Ismét Roberto következett.

.. Tes sék.. Ebből logikusan következik. Csillaghajónk valóban a Hold mellett tartózkodik.Természetesen.. sorjában. Színtelen. Szíriusz kapitány válaszolt.. A kormányzó összevonja szemöldökét. elhoztam ebben a kis lejátszóban. Azonnal hallani fogjuk. Kezdje a legfiatalabb. Mariim Gomes közbekérdez: . A kormányzó szólásra emelkedik. Csibész az ölemben ült.módozatait időszámításuk szerint holnap beszélhetjük meg..Nincs több .Máris .Bocsánatot kérek. egymás után foglalja össze véleményét a hallottakról. vége..Azt mondod: ember. köszönöm. . Nem akar nekünk rosszat. Egészen kicsi. Személyes találkozás önökkel lehetségese? . . Párbeszédünket jelenteni fogom Hold Allara kormányzójának. Megérint rajta egy piros pontot. ezüstösen fénylő fémdoboz fekszik előtte. bár tudjuk. . baráti kapcsolat teremtése. halljuk..Roberto folytatja: .. Azután azok. csak nem tudják megállni véleménnyilvánítás nélkül. Az önök civilizációja tízezer évvel mögöttünk kullog. érzelem nélküli hangon: Válaszolunk....Ez meggyőző érvelés volt. mit szólsz hozzá? . nem rossz ember.. Adásunkat most be kell fejeznünk.. van min töprengenünk . Ugyancsak rögzítettük. mint níi. Ügy gondolod. .. hogy te. A kis lejátszó ismét megszólal: Megbízottunkkal személyesen találkozhatnak. Válaszukat ugyanis hallanunk kellett.. Életünk tartama nem hosszabb... Béke! Barátság! Szíriusz kapitány felemelkedik. hogy most tartsunk szünetet. hogy az idegen bácsi tisztességes ember. fiacskám. A földi ember műszerei számára anyagtalanok és láthatatlanok vagyunk.Fotonhajtás? .Albert Einstein... Tessék figyelni. Arcukra enyhe lilás fényt vet a szolarizáló asztallap .. öreg barátom és ifjú csapatod mindig rábukkantok valamire. itt van. Tíz ember ül magába roskadva. 11 egyedóra múlva újra a tanácskozóasztal körül ülnek..Én. . Fotonhajtású csillaghajónkkal egy földi év alatt tettük meg az 500 fényévnek nevezett távolságot. . Nos.Arra kérek minden jelenlevőt. Döbbent csend követi az elhangzott szavakat. olyan ember. És feladjátok a leckét. hog. Szorosabb kapcsolat teremtése Világállamunk vezetőire tartozik. Viktor. Nem kellett sokáig várakoznunk. aki beszélt. Olyan ember lehet . A gép beszélni kezd. hogy most derül ki. mint az önöké. Célunk: testvéri.Erre a kérdésre is érkezett válasz.... ... Amikor hallgattuk az üzenetét. és követi a Holdat Föld körüli útján. hogy sok mindent nem értenek meg. én azt hiszem. A kormányzó Berci felé fordul. Csibésznek tetszett az idegen bácsi beszéde. kérdéseikre.. de más a mértékegységünk. Érdekes. akik most hallották először.. . Vételre álltam. Bekapcsoltam a bioáramérzékelőjét. azaz Pinton.Nem mondom. Adam Renard merengve a semmibe néz. Azt javasolom.a jelenlevőket: . Mondd... Ne keressenek minket. mintha nehéz súlyt raktak volna a hátára . mint mi vagyunk ? Pinton egy pillanatig sem habozik: . hogy az a bácsi.. nincs ebben valami szélhámosság? Ikeno Toyama magában mormog: . hogy kullogunk! Roberto figyelmezteti. Ügy érzi mindenki. mit gondolsz? Pinton arca kipirul. Nagy sokára megszólal a kormányzó: . Ennek . 20 millió kilométer közelségben. Megszólaltak!. és azonnal elindítottam a hangrögzítőt is.. még nincs.Legalább azt ne mondta volna.Ekkor azt mondta a kapitány. Pierre felolvassa a szövegét. Most már ti is annyit tudtok. gyűjtsünk erőt. . valóban beszélike nyelvünket.

hogy űrbéli voltukra nincs még döntő bizonyítékunk. hiszen Pierre jól ismeri a munkánkat.. Az MM025ös tartalék csatorna használata nem bizonyít semmit.Nem tudtam.Azért. Félezer éve hisszük. hogy valószínűleg? Szíriusz kapitány érdeklődéssel figyeli Liuna fejtegetéseit.A fiatalok elmondták figyelemre méltó észrevételeiket. Akkor én azonnal vitába szállok Pintonnal. hogy a rejtélyes üzenő használta a nyelvünket. De nagyon szeretném. fiam. és azóta is teszi.. hogy űrbéli vendég volt. mert az . Csaló. Bőven elegendői A kormányzó Liunához orduL . ehhez mit szólsz? . rajtad a sor! A kislány szerényen kezdi: . de nem döntő. de nem találjuk őket. hogy a világmindenségben léteznek rajtunk kívül más értelmes lények is. képtelen hazugságoknak tetszenek . ötszázszoros fénysebesség. hogy hol kell keresni a megfelelő szakirodalmat. kinyomozni valónk. hogy több mint ötszáz éve volt egy CETIprogram. Csak valószínűleg .. Ikeno bácsi. Most valószínűleg ők találtak meg minket.. és nyakig benne ültél a cselekményben. Csak azt tudtam.. mint Pierre.Tehát kételkedsz az üzenők szavában? . és még a CETIt is tudja.Ne csak kérdezd. hogy nagyjából.. mit gondolsz róla. de nem biztos.Szellemes. Pierre.. Azt mondanám.. vitatkoztunk a rejtélyes üzenetekről eleget. de talán éppen ezért igazak.. Én hiszem. .Kapcsolatot teremteni Földön kívül élő értelmes lényekkel: az emberiség több mint fél évezredes álma. szélhámos nem mer ekkorát hazudni! Bennünk lehet a hiba: nem érjük fel ésszel! Véleményem tehát az. Hírköz technikumba jár. és nem jutottunk mindenben azonos véleményre. Ezt még édesapámtól tudom.j. szellemes . hogy bőven van.Igen.. .. Az üzenők fantasztikus állításai: fotonhajtású űrhajó.. A valószínűleg szót Szíriusz bácsitól kölcsönöztem. Szíriusz bácsi hallotta. hogy az űrbéli vendégek valóban beszélike nyelvünket? Szíriusz válasza: . Jó szakember vagy.Nagy tudomány.. valószínűleg beszélik.Köszönöm. Liuna. ha lenne. Csibész barátságos viselkedése nem bizonyít semmit. folyékonyan beszélt. .No. Ezért mondtam.Igen . űrszondával. Ez természetes. hogy idegen bolygón élő testvéreinkkel teremtettünk kapcsolatot. Persze az a lény vagy ember ettől még lehet tisztességes. Így hangzott Toyama bácsi kérdése: Kíváncsian várom. Beszélgettünk.Nem. mondd is meg! A lány bátran válaszol: .Gondolkodom rajta. Liuna azonnal tiltakozik: .Most te következel. Nos. és a köztünk levő korkülönbség ellenére nagyra becsült barátom . de nem ment semmire. . Ez így túl erős. Adóállomásuk mérhetően szokatlanul nagy energiája már figyelmet érdemel.űrbéli vendég biztosan a mi nyelvünkön beszélt. Kíváncsiak vagyunk. soha életemben nem hallottam róla. . rádióval. CETI az angol Communication with ExtraTerrestrial Intelligence elnevezés rövidítése: beszélgetés Földön kívüli értelmes lényekkel. és megtudtam. . Géphangra különben sincs beállítva. képtovábbítással.Te következel. . miért mondta mégis. A kormányzó Roberto Namorához fordul. Roberto megfontoltan válaszol: . .. .kérdezi Mártim Gomes. Érzékelője az üzenő személy bioáramát húszmillió kilométer távolságból nem vehette. . A kis japán elismerőleg bólogat. lézerrel. nem. Jószívvel biztatja: . Az akkori ember megpróbált mindent.Nagyjából ugyanazt. Tegnap este belekukkantottam egykét könyvbe. Kérdezem.. Meggyőződésem.. fiam.

Ezen nem érdemes most töprengeni. ezt az idegen űrállomást. akik a . 5 a helyettese.. Dávid Samuelson első osztályú kapitány volt a parancsnok. Ikeno Toyama Szíriusz kapitányhoz fordul.Érdekes.. . Nagy hiba volt ezt az útját engedélyezni.. Azt csinálsz. ha eltakar valami láthatót. ezért gyakorlatilag láthatatlan . Hatvan éve. én is már régen gyűszűnyi kemény masszák lennénk . Szíriusz kapitány javaslatot tesz: . hogy a szerencsétlenül járt Pollux szállítóhajót kutassák fel. a Négyek Tanácsa és Roberto után mi. De természetesen eza.Marsfelepeken dolgoztak öt. és emlékezett. Honnan jöhetnek az adások? Először is: a Földről nem. Viktor Szíriusz bal oldali nagyagyának sűrű tekervényeiben mocorogni kezdtek a szürke agysejtek. idősebbek újat már nemigen mondhatunk. 28 férfiról és 12 nőről.. Ezek a gyerekek . Azzal az utasítással küldték őket a Phaetonövezetbe. . Mártim. Es ezennel átadom neked a parancsnokságot.Igen. de átlátni sem lehet rajta! Könnyen felfedezhető. . akkor a Héliosz nevű egészségügyi csillaghajón szolgált. Marad tehát mint lehetséges feltételezés: egy hatalmas űrhajó.Egyetértek veled. miért nem fedezte fel mindmáig buzgó űrfigyelő szolgálatunk? Hiszen még egy hulladékos zsákot is megtalálnak! Nem tudom. Ezennel átadom néked a parancsnokságot. amit akarsz. ostoba játékot? Létezhet olyan őrült hatalom a Földön... Marad tehát az egyetlen lehetőség: az üzeneteket idegen űrállomás sugározza. makacsul cmmog a FöldHoldkettős után. Roberto? . merész állítás . Ilyen óriási energiával rendelkező adóállomás ismeretlenül. mégis felteszem a kérdést: netán antianyag vagy fekete lyuk? Szíriusz nem válaszol azonnal.. titokban nem működhet a Földön. ugratásból? Miért űzne velünk ilyen haszontalan. hogy sokkal messzebb keringenek a mért távolságnál. A fekete lyuk valóban elnyel minden sugárzást. hogy arról a Világállam Energetikai Központjában ne tudnának! És miért pazarolna aprócska üzenetekre tízszeres energiát. Zavartalanul elindult ugyan. . Az öreg Pollux hajdan büszke űrcirkáló .. Ikeno fiam. Negyven emberről volt szó. amit akarsz. kiselejtezésre. Némi töprengés után Casteiro megkérdezi: . Antianyag biztosan nem. Ugye nem! Kizárhatjuk! ...Nem hiszem. Ott működő kutatóintézeteink ilyen óriási kalózadóról tudnának. Befejezted. Ez műszakilag és elméletileg lehetséges. Legfeljebb arra a fantasztikus állításukra tudok hivatkozni. mely ide merészkedett közvetlen közelünkbe. Gondolkodik egy sort.szól közbe Casteiro. hogy ne keressük őket. és most voltak hazatérőben.. amely ebben örömét leli?. de a tizedik napon elektronikus számítógépe csődöt mondott.Azt hiszem. Fekete lyuk? Ki tudja. hogy bár nem szakmám a csillagászat.jármű földi eredetű nem lehet.Megpróbálom bizonyítani kizárásos alapon.....hogy ezeket az űrbéli beszélgetéseket egy tőlünk 1525 millió kilométerre állomásozó kozmikus objektummal folytatjuk .. kedves Roberto. Ilyen közelségben csúnya bonyodalmat okozott volna. öreg barátom. Azt csinálsz.. Te is.... Honnan venné vagy lopná az üzemeléséhez szükséges erőmennyiséget úgy. Másodszor: nem jöhetnek szóba a közeli bolygók sem. nem sikerült megjavítani. Miért kísérgetné a Holdat egy földi űrhajó? Tréfából..már régen megérett a.Tisztelettel bocsánatért esedezem. bocsánat. .. mert földi ember műszeréi számára anyagtalanok és láthatatlanok. nincs sok értelme a további szószaporításnak. és a hajó ... a Hold . ... Mielőtt a kormányzó megszólalhatott volna. és állították ők is. mely a húszmillió kilométeres távközt betartva. Az üzenetek 20 millió kilométerről érkeztek mértük mi. Kizárja a három közeli bolygót még az a tény is.. évig. Mártim Gomes helyesel: . és utasait mentsék meg. amikor azokat egytizednyi hatóerő ráfordításával megkapná a közeli címzett. főmérnök úr..Mit gondol. .

kormányozhatatlanná vált.. A szerencsétlen ember a sisakablakon keresztül eszméletlennek látszott. Az ujját sem tudta mozdítani.. Tőlük mintegy 45 kilométer távolságban ragyogott űrhajójuk biztonságot sugárzó fényszórószeme .. de megborzongva érzékelte. Ezek egyikéhez rögzítették a magatehetetlen..sietősen kizsilipelt.. De jobb kezével még mindig görcsösen szorította a bal könyökénél a halálos szakadást. kötelet dobott a még mindig mozdulatlan Popovnak. de 501ÖQ méteres kicsinyek is. Radarkísérőt állított rá. hogy teste hirtelén lehűlt. Tudta. A csillogó. A Hélioszhoz viszonyítva egy helyben álltak . Most már nyugodtan lefékezhette mindkettőjük haladását. vállára a mentődobozt. Alig tíz perc alatt utolérte. nagyon messze babszemnyi fehér pont a bársonyfekete égen. Szíriusz legelső feladata ennek az életmentő mozdulatnak a rögzítése volt. és megóvta a kapitány testét a teljes robbanástól. öreg űrjárművet.a valaha létezett Phaeton bolygó da ia.. Több százezerre becsülik azokat a szabálytalan forn sziklatömböket . A belső túlnyomás nagy erővel lövellt ki rajta ! Az automatikus hónaljszorító ebben a pillanatban működni kezdett. Segélykérésüket a Héliosz is vette... ezért életben maradt. csavart egyet rajta . A hetedik hó végén akadtak rá. hogy azonnal vissza kell jutnia a Hélioszba! Elrugaszkodott a Polluxtól.. Tovasodródott a kisbolygók övebe. A parancsnok. Keramit borítású teste kopott és töredezett volt. Megtörtént. mocskosbárna Polluxhoz.természetesen a segédtiszt is ugyanezt tette . és Samuelson tehetetlen volt. akinek ez volt a 221ik kozmikus bevetése. Szíriusz körülnézett. de nagy teljesítményű jelző fényszóróval is megvilágíttatta. Messze. Samuelson jobb tenyerét rászorította a sérült helyre. Azután sebesen öltözni kezdett. kecsesen átlibbent a Héliosz fcsilipkapüjától a Pollux zsilipkapujához.. Popov zászlós rémületében valósággal megbénult... nem biztosította magát rögzítőhuzallal.. Ez legalább tíz kilométerig láthatóvá tette a lassan távolodó. A baleset láttán pillanatok alatt intézkedett. Meredten bámult az űrben egyre távolodó parancsnoka után. nem volt egy méter sem a távolság. Amikor kinyílt a Héliosz kapuja.. amelyek a Mars és a Jupiter pályája között mint .. vesztére helytelen irányba! Súlytalan teste úszni kezdett az űrben. Dávid Samuelson első kapitány Popov segédtisztje kíséretében .. Viktor Szíriusz az ellenőrzőtévékamera ernyőjén figyelte Samuelson szemleútját. öt perc alatt rásegítették a szkafanderét. . nem vette fel az űrsétákra kötelező steeringkompresszort . fehér ruhás testet. 2 . melyek egymáshoz viszonyítva állni látszottak. ezüsttesíű Héliosz odasimult a rücskös. Később az Üradmiralitás fegyelmi tárgyalásán ezzel magyarázták Samuelson megbocsáthatatlan könnyelműségét. és ott parányi lyukat szakított....sikertelenül. öt behúzták a zsilipkamrába. újabb öt perc kellett a zsilipeléshez.it ... re az eltörött zár élesfémes felülete benyomódott a szkafanderzubbony bal ujjának könyöktáji részébe. hogy személyesen szemrevételezze a helyzetet. Megragadta az ismerős ajtózár fogantyúját.. Szíriuszt a steering néhány jól irányzott lökése nagy sebességgel a távolodó test után indította. Tapadószalaggal keményen körülcsavarta . A két űrhajó között. az Dávid Samuelson első kapitány.. bár a Pollux a hatodik hónapban már csak automatikus SOS jeleket sugárzott. hanem szabadon. hogy a szerencsétlen embert ne veszítsék szem elől.. Közben rádión próbált kapcsolatot teremteni parancsnokával . Akadnak közöttük 200 kilométeres átmérőjűóriások. és a fogantyú a kezében maradt! Meglepetésében bosszús mozdulatot tett: mi.bolygók keringenek. Az ajtó bezárult. Legfontosabb volt. napelgmernyől hiányosak . derekára kapcsolták a steeringkompresszort. A zsilipkapuk szemben helyezkedtek el. amelynek szerencsére üzemképes maradt a rá dióadója .

sötétlilára színeződött...Csók..... megfagyott és kiéhezett embert a Polluxról a Hélioszra. Ugye. akkor elég lesz.. örömhírem van! Meghívtam ebédre a gyerekeket! . Leonida.. akinek a bal karja ugyan két centiméterrel vékonyabb lett. Lássuk csak. . ... hogy átrakodott negyven félholt. erei kicsattantak . saslik és almás bulocski a menü! A Négyek Tanácsa megfeledkezik a hely méltóságáróL Kormányzói palota ide. Szíve már működött. A szol jankalevest kicsit föleresztem. mert éhesek vagyunk! .Hamarosan ott leszünk . Le kellene vágni. ha elüszkösödik.. Tehát öten leszünk. Aztán még egyszer magához tért. van bőven étel?... hosszasan. komoran szemlélte hajdan erős balját. De mit tegyen? Aztán egyszerre felderül az arca. Most azt mondja Gomes kormányzó is. ez a nyavalyás végtagom.. Akkor azt csinálta.suttogta .. almás bulocskit jókora tállal csináltam. hogy ismét .bohóckodik Pinton.Nevessenek csak. Forgott körülötte a világ. A háziasszony meg kínálgat: . Szíriusz hűvös tenyerét ráhelyezte a lázasan forró karra. Leonida néni mérgesen dohog: .Szent Leonida! . . Samuelson ezt már nem hallotta.. Lassan. és alig hallhatóan mondta: Ezennel átadom a parancsnokságot. kormányzói palota oda: lelkes hurrá tör elő a torkokból. Szervezetének általános lehűlése nem volt életveszélyes. Alaposan beinjekciózva.. eszméletlenül. is. óvatosan melegítették. JUeonida már másodszor melegíti az ebédet. . és kidülleszti kis pocakját . amit akarsz! Könnyű mondani. hoa ha még egy falást lenyelek.. menten meg is repedek! Liuna befogja a fülét. de ezért nem haragudott. Nem vágom le. jótékony álom kerülgette.Leonida néni! Az én hasam úgy tele van. hogy mit csinálunk! Eljösztők . Azt csinálsz. pillái lecsukódtak. és beugrik helyébe egy vörös hajú. vigyázz! Hasad a hasad! Most már harsog a hahota. hozzám ebédelni! Szoljankaleves. Amikor később magához tért.. különben szégyenben marad a konyhád! ége felé járnak már az ebédnek. tessék! Hiszen ali ettek valamit. Szíriusz ott állt mellette. mert Szíriusz feje eltűnik a képernyőről.. de saslikot még sütni kell! Állj neki. Leonida néni!. csak a bal karja pusztult eL Felfúvódott régi térfogatának kétszeresére. .. az el se fogy . Szinusz kapitánynak a könnye is kicsordul. nevessenek. általános szepszist okozhat. Sok nevetésnek sírás a vége! Aztán hirtelen a kapitányhoz fordul.kezdi közismert lamentálását az öregasszony. Tudom. . De finom legyen.. magával együtt hatan. . de nem jut tovább. hogy: Azt csinálsz.Gyerekek! Tudom már.Vegyenek abból a süteményből.Leonida. Viktor Szíriusz csak nem jön. Meggyógyította és hazavitte őket a Földre.. amit akarsz.... Meggyógyítom.Segítség! Fűzfapoéta! Ám Berci sem hagyja elsikkadni a kínálkozó csattanót.. .Negyedóra múltán Dávid Samuelson a műtőasztalon feküdt.. És meggyógyította Dávid Samuelson első kapitányt.Viktor Szíriusz! Nem csapnak ám be... szeplős arcú ör? dögleányka.Mit tegyek? Mit tegyek?.. öten jönnek!... lélegzése megindult. Viktor fiam .. Végre sípola videfon! A készülékből rávigyorog gazdájának szakállas arca. ránézett a helyettesére. .. . belső szerveit ártalom nem érte. de úgy te van .Pinton.

és beszélgethet majd egy idegen bolygóról jött titokzatos lénnyel! Leonida rémüldözik: . és nem is próbálják tagadni.. hogy megtartják az ígéretüket.. Valamennyien a nagy központi órát lesik. és megkérdezi: .Szíriusz bácsi! . ha addig élek is!.Négy perc múlva jelentkezni fognak űrbéli barátaink. senki. ahová húsz perce .Bizony igaz. amiről tárgyaltunk.Mi van azzal a videfonnal? Hiszen olyan.. kedves Leonida! Szeretettel meghívjuk. amit tudok!. mire várunk? . .Honnan tetszik tudni? . Senki sem kényszeríti. hogy a kormányzónál jártunk? . Ma délelőtt a kormányzónál voltak! Elámulnak Leonida néni jólértesültségén. ki árulta el magának.. Ebben a pillanatban. így hangzik. hát nem. Igaz? Igaz. ár csak öt perc hiányzik az ígért időből. de nem veszedelmes.Leonidának pedig kitűnő a hallása! Fiatal korában híres karénekes volt. Leonida néni? ..Talán megsúgta egy kisangyal ? .. . . fontos.. De most nincs rá időnk. Legalábbis egyelőre nem veszedelmes. Ez két éve történt Párizsban. . Hamarosan eltelik a beígért 20 óra! Jelentkezni fognak a lények.. kivéve Leonida nénit. Én ij bütyköltem rajta egy keveset. Szent Leonida! Mibe keveredtek! És mibe akarnak engem is belekeverni! .Valami ocsmány szörnyszülöttel?! Talán békafejű tehénnel vagy egyszemű bikával?!.csodálkozik Szíriusz kapitány. Hanem . .Itthon maradni?! Hogyisne! Bizony megismerkedem azzal a pokolbéli szörnnyel..Én tudom! Az a kis gép a videfon! A kormányzó bácsi videfonja! Igaz.Liuna jelentkezik szólásra..kérdezi Liuna. Most szusszan egyet.. Egy óra múlva Sol84..Nem egészen. érteni és tudni fog mindent .Eddig gépiesen pontosak voltak mindig. és közben megfeledkeztek az ebédről. Felkiált: .Senki...Valóban. A kormányzó bácsi videfonja díszes egyedi darab.Onnan videfonáltak!.Viktor Szíriusz..ez Liuna . elfütyülöm: Édesapám azonban rosszul emlékezett. Igaz? Leonida néni mosolyog.. . Bízom benne.Legokosabb lenne..Igaz.valami rosszban sántikálnak. tartson velünk.. fondorkodnak. aki mozdulatlanul ül abban a hatalmas fotelban. hanem egy kis gép. Édesapám ajándéka Mártim bácsinak ..: 7 . hogy apa nem ismeri pontosan a hívójelet. Szíriusz kapitány nagyot nevet. Akkor kiderült. . . ami igaz..Videfon?. mondja csak kedves Leonida. A többi tízezer teljesen egyforma gyári készítmény. Indulnunk kell Robertóhoz. akkor ott valami veszedelmesen fontos dologról esett szó! Szíriusz kapitány nem kerülgeti tovább az igazságot.. Itthon maradhat. .. A kormányzói palota videfonhívásáí már a fütyüléséből felismerem. mint a többi tízezer a Holdon. ha színt vallanánk...Kis gép? ..Ha nem. A szabvány hívójel egy kis moll dallam.. 111. Útközben majd tájékoztatjuk. Liuna csodálkozik: . Hanem .Na ugye! És ha ezt a díszes társaságot Hold Állam kormányzója fogadta.leültették.. cselt szőnek! Tudom. Titkos összejöveteleket tartanak. . . kézi munka. Mire odaérynk. . Berci múltjából előfurakodik egy alig kétéves emlék.. és véletlenül dúrban hangolta a sípokat. Így: Persze a különbséget csak jó hallású ember veszi észre. . ..emberfia! .Nem kisangyal.Igazad van.

beállítjuk időmérőnket az önökéhez.. Ezt tegyék önök is. Kérdés. hogy úgy beszélgetnek az űrből érkezettel. .. Leonida néni! Ezt így nem hallják! Abba a mikrofonba kell beszélni. Pierre kegyesen helyesel: .Köszönjük a jelentkezést. Azonnal hallani fogjuk őt. És elkezd kiabálni: . Akkor Roberto elindítja a hangrögzítőt..Kötve hiszem. Pinton hevesen tiltakozik: . hogy mikor.. .így igaz a Földön. Ismételten felteszem a kérdést: találkozhatnánke személyesen? Hol és mikor? Leonida szigorúan ránéz a kapitányra.. Leonida merfedten nézi a kis fehér négyzetet. A következő sípszóra mi külön időmérő szerkezetet indítunk. Ígéretünkhöz híven jelentkezünk..Világít! Ég . Roberto csendre int.Javasoljuk..Itt vagyunk...Az igazság mindenütt igazság! . hogy ami nálunk igaz.megjegyzése. .. Szíriusz azonnal válaszol: . elhiszem ... Furcsállja.rikkant Berci .Fogadjuk el. pontosan tízezer kilométer magasságban..A kijelölt hely megfelel. ahogyan Szíriusz bácsi teszi. válaszoljon .Maguk engem becsapnak.Randevú a világűrben! Nagyszerű! Pierre izgatottan csatlakozik az előtte szólóhoz: . Szíriusz hácsi!. vételre áll. hanem kapni szeretnének. kedves Leonida . ..szól közbe Szíriusz kapitány.Az időmérés nálunk is elindult.Kigyulladt! . . Ha megfelel.Viktor Szíriusz! Maga találkozni akar ezekkel?! Na majd én is ott leszek! Szíriusz kapitány nevet. hogy találkozzunk pontosan egyszáz óra múlva.Halkan.állapítja meg Leonida néni.. Az önök megbízottja milyen űrjárművel közeledik? . Megbízottunk a meghetzélt helyen és időben megjelenik. . És tessék megkérdezni. kis ártatlanom.. a monoton hangú férfi már beszél is. Kérjük. és felizzik a kapcsolótáblán az a kis fehér négyzet. Pillanatai csend. . válaszoljon. Figyelem: sípszó! Időmérés indult! A most következő 2 perc 25 másodperc alatt mindenki csöndben maradt. . . Leonida néni! Igazi űrbéli lénnyel beszélünk! Becsszavamra.. Kérjük a Holdat. mely 100 óra múlva jelez.A kérdés eldöntését halasszuk későbbre .lelkem! Itt vagyunk a Holdon! A gyerekek kinevetik. majd Leonida zúgolódni kezd. Leonida néni gyanakodni kezd.. határozzák meg a találkozás időpontját...Ejha! . náluk micsoda? .Neked.Nem csalás. Érkezik a válasz! ...Édesanyám azt szokta volt mondani... És ő. tessék elhinni! . Figyeljük hát! . Figyeljen!.. Kérjük a Holdat... még egy perc. hogy a kínosan pontos emberek nem adni.Az időpontot elfogadjuk..Üdvözöljük a Hold tiszteletre méltó lakóit. Leonida néni!.Meghízottunkkal találkozhatnak a Hold északi pólusa fölött. és megszólalnak a világűrből érkezett vendégek. hanem innen valahonnan a szomszédból! Csalás ez... izzani kezd! . Béke! Barátság! Szíriusz gyorsan a szavába vág: . .Miért nem válaszolnak?!. mint ő Viktor Szinusszal házi videfonon a konyhából a szobába. halljáke! Ez a hang nem az űrből jön. és az csakugyan fényesedni. Aztán megszólalt a gép: . A kapitány máris folytatja a párbeszédet: . Kedves Leonida.Most maradjatok csöndben . És hozzáteszi még: .Még egyetlen kérdésre válaszoljanak! Mi graviplánnal Utazunk a találkozóra. .

Tisztelt Tanács! Miután meghallgattuk Pinton tanácstag jelentését. hogy panasszal élünk nevezettek jogtalan túlkapása ellen. Ily módon védett körülmények között tárgyalhatok. miről beszél a másik. töpreng..Két géppel megyünk az űrrandevúra! Természetesen te haladsz elöl... akiknek mondják magukat! A szemébe kell néznem annak a megbízott fickónak.. bolyhos szőnyegre telepedett. megállapodtunk abban. majd a gépiesen unott hang tisztán. te nem figyeltél ram. .. . Megkapom bármelyiket.No várj csak .De . Még abban sél vagyok egészen biztos.Perez fiam.Megbízottunk űrjármű nélkül közlekedni . . figyeltem. JnL ríégyek Tanácsa rendkívüli értekezletet tart.: így. hogy idegen bolygóról érkezett értelmes lényekkel elsőnek találkozz. Casteiro elmosolyodik. Nagyszerű masinák. én találkozni akarok ezzel a rejtélyes valakivel Természetesen egyedül megyek. Nagyon figyeltetni Ügy vélem: ha pár csepp vodkát keverek ebbe az édes löttybe. Parancsolsz? Szíriusz kapitány rácsodálkozik a barátjára. hogy valóban idegenek! Ne érts félre... Perez barátom. mert a másik hölgy a szépség és a szerelem istennője. hogy ezek az idegenek gonosz szándékúak lennének . Pinton . amit akarok. A házigazda tanulóasztala tetején trónol.. . . A XHes dokkban nemrég végeztek a Pénelopé és az Aphrodité teljes átvizsgátósár val.Arról! . . akkor koccinthatunk közös vállalkozásunk sikerére. . .A Négyek Tanácsáról.Mandarinbanánananász keverék.. aki állítólag űrjármű nélkül.. No erre iszunk? összekoccan a két pohár.Pár másodperc süket csönd után Roberto úgy véli. mégis elkészítem ezt a Holdkoktélt. .. Megfeledkeztünk valamiről.Ezek ördögi gyorsasággal szoktak kikapcsolni...Nem biztos. nem arra gondolok.: De nem! Felizzik a kis fehér négyzet! Halkan búgni kezd a hangszóró.Ezt nem kérhettem tőled .. . Bérci és Liuna az egész padlót beborító fehér. világosan közli: .? .Miről? . Szóval azt mondtad... Kis szünetet tart.közlekedik! Látnom kell őt!.. aztán. nem.A kormányzó kijelentette: azt csinálhatok. Különben nem hiszem.. amelyből kiderült.Kimondok valamit. jegelve. Szíriusz nem érti.... Jó lesz nekem Odüsszeusz öregedő felesége.mondja keményen Perez Casteiro. hogy közülünk valók . . Nos. hogy Viktor Szíriusz és Perez Casteiro rútul elárult minket..Pierre kényelmes kerevetén hever. hogy tttolsó kérdésükre aligha érkezik felelet.Csibészt átölelve . Casteiro gyümölcslevet tölt a poharakba. 1 HARMADIK FEJEZET amelyben két hölgy szerepel: Aphrodité és Pénelopé lasteiro nagyon figyelmesen hallgatja Szíriusz kapitány fejtegetéseit . Viktor. Ilyenformán minden rendben lesz. Nem .. De Galilei apánkra esküszöm: nem azok. Én inkább a Pénelopét választom.nekidurálja magát. mert téged illet a dicsőség. a Pénelopé és az Aphrodité.Te arról beszélsz. Te viszont nőtlen létedre vígan enyeleghetsz a szép Aphroditéval! Szinusz kapitány kezdi érteni az ógörög asszonyok szerepét. de hogy önként vállalod: elfogadom. A szót természetesen Pierre viszi: . Színhely: Pierre szobája. hogy két graviplánunk van. lézerfegyverrel biztosítalak . hogy . Én szorosan követlek. és Conchita féltékeny természetű.Közös vállalkozás ? . . egy G80 típusú új graviplánnai Holdunkon most kettő is van belőlük.

....Tiltakozni fogunk írásban! ... ugratás. Ez a döntés sérti szerzett jogainkat! A kapcsolatteremtésben. íme.. Mártim. . Tehát:. . barátom. . Pierre megköszörüli a torkát. és azonnali orvoslást kérünk.A tiltakozás szövegét. . tiltakozunk Kormányzó Bácsinál az általunk végtelenül tisztelt Viktor Szíriusz nyugállományú űrhajóskapitány. . igen. Ahogyan mondja: tréfálkozás. mi isrészt vettünk.Ügy van! . nem lehet tudni előre .De? . Amit a kormányzó mond: számonkérés. hogy Szíriusz kapitánynak.Tudom..Valahogy így van .zúgják a tagok.. Akárhogyan is forgatom a kérdést. De Pierre Renard és Kocsis Berci tagtársaink bajokban. Azt mondod. hogy ő hallgatózott jelentette. Kézit csókolja Liuna. .: Mai postámban ez a Tiltakozó felirat érkezett. ugye.. Panasz van rátok. hogy szerzett jogainkat csorbítsák! Mellőzzenek. de .dörmögi Viktor Szíriusz.. Szerzett joguk.. innen: . vagy Pierre Casteirót.Nem venném a lelkemre.. Érdekelt fél! Lehurrogják. A kormányzó komolyra fordítja a szót: . Liuna Adam Renardt ajánlja.Helyes! Tiltakozzunk! . artim Gomes barátságosan tessékeli dolgozószobájába a vendégeit: Szíriusz kapitányt és Perez Casteirót. Tiltakozó felirat.Mondtad. tehát.Khm . kizárólag ők ketten bonyolítják le. Nevetnek.Igen.Gyertek! Gyertek! Üljetek le. mert az egyáltalában nem veszélytelen. És négy aláírás . Szíriusz panaszolttal egyidejűleg. érett ifjak. Felderítő egységünk Pinton ismételt kívánságára nem írom ide. Szíriusz és Casteiro nem értik a dolgot. mintha pelenkás csecsemők lennénk! .. nyomban megfogalmazzuk! . ha bajuk esne. Berci úgy véli. miszerint nevezettek úgy döntöttek. .Nem hiszitek? No majd felolvasom . tegyen igazságot! Azt belátjuk. kalandokban edzett..Mondtam. ez jó lesz.Kinek címezzem? . . Nos.. hogy de?! .. hogy Liuna Steff gyenge nő létére nem is igaz! nem vagyok gyenge!. Pinton a soros.. hogy az idegen lényekkel való találkozást nélkülünk eszközlik. alulírott Négyek Tanácsa. hogy megfeledkeztünk róluk! . . hogy azért hagytátok ki őket a tervezett űrrandevúból.ajánlkozik lelkesen Liuna. úgy kezeljenek minket..Egyetértünk! ..En írom! Diktáljátok! .érdeklődik a lány.. azt látom. amelyben felsoroljuk a minket ért Bérelmeket. . hogy a tisztelt Négyek Tanácsának igaza van. . ..Igazad van. ott van a helyük a Pénelopén és az Aphroditén! Éljen az igazság! Tisztelettel a Négyek Tanácsa. Tisztelt Mártim Gomes kormányzó bácsi! Mi. valamint a nagyra becsült Pinton kívánságára ideírom. Tiltakozó felirat.Én a kormányzó bácsinak címezném. . Casteiro panaszolt pedig a történelmi jelentőségű eseményt éppenséggel tőlünk tudta meg! Most mégis ki akarnak túrni minket megérdemelt helyünkről! Felkérjük Kormányzó Bácsit. . Szíriusz panaszolt és Casteiro panaszolt. . önérzetünkben mélységesen megsértve.tűrhetjük.. de egyik sem tetszik a többségnek.. A kérdés némi zavart okoz..Igazad van! Elfogadjuk!. És ők jelentkeztek. tisztelettel tiltakozunk Kormányzó bácsinál. Elvégre Hold Államban ő a rend és a törvény őre. . hogy szeretett Perez Casteiro főmérnök gyárigazgató bennünket sértő fondorlatos terve és elhatározása ellen... valamint a kiskorú Pinton Casteiro nem vehet részt az űrrandevún. mit hoznak fel védelmükre? A két bűnös egymásra néz. Talán nagyon is veszélyes .

érkezett a 98ík óra. foglalják el helyüket a graviplánokban.Mondd azt. egy utolsót szeretnék mondani. Eltűnt a kegyetlen Nap a Hold egéről.. Mosolyogva integetnek. Mondd! . hogy a graviplánok állandó rádiókapcsolatot tartanak a Központi Híradástechnikai Intézeten keresztül a kormányzói palotával...Viktor. Ismét a hangszóró tudósít: . a XX. most! Süvöltés hatol át a vastag betonfalakon. a teljes Négyek Tanácsa és természetesen Leonida néni is.. E percben még valamennyien a várócsarnokban tartózkodnak. Leonida néni is okvetlenül jöjjön el. Az ajtók bezáródnak utánuk.Azt nem.Ne tessék aggódni. hogy vigyük magunkkal őket! .Bejáratják a hajtóműveket . .zéró! .. ..Még harminc. . fogadjunk.Nézzétek meg jól azt a szörnyet! Számoljátok meg. Toyoma. . Zöttyenve ugrál a másodpercmutató . csak a szelíd felhőfátyolba burkolt keskeny Földsarló sugározza alig érzékelhető. tíz.A Pénelopé egy perc múlva indul. Nox339et mutatnak az időmérők. beszélj a...Tehát mint kormányzó utasítasz. Derűsen lép a hatalmas acélajtóhoz a két férfi és a két fiú.négy . bölcs leányka. . .. Mély hangú dübörgés rázza meg az egész épületet.Megyek.Azonnal indul az első gép .. . ha magam vigyázhatok rá .Jő. Pierre szülei. hogy így szólna: Édesanyámtól tudom. Leonida néni elsápad a félélemtől.Renard szülőkkel: engedjék meg..Mindenkit szívesen látok az otthonomban ... Perez Casteiro. Semmi bajuk nem eshet! Szíriusz bácsi olyan okos. szeretettel átöleli. még tíz . Mindenki a nagy faliórát lesi..Ha itt lenne az a piros.. Roberto. kislányom. hogyne mennék! Jelzőfények gyulladnak ki. . .. Liuna azonnal ott terem mellette..Mártim! Még egy ilyen közhely.mondja Roberto. segíts! Ne bántsa őket a bestia . Múlik az idő.Pokolbéli hang!. Ott van Szíriusz kapitány..hajú.Startolt a kapitány graviplánja! Űjra a hangszóró: . hogy az Aphroditéban Szíriusz kapitánnyal Berci utazik. és udvariasán tájékoztat egy hangszóró : . .Kérjük a pilótákat és utasaikat. Liuna utánuk kiált: . kékes fényét A 49es űrkikötő ikertornyában a Pénelopé és az Aphrodité várja a startot.... még húsz másodperc ...jelenti be Mártim Gomes. Nem áll hatalmamban! De te. Kocsis János azonnal beleegyezik menjen a fiú! De mit mondjak én Pierre édesanyjának? . Leonida néni fájdalmasan felsóhajt. Leonida néni titokban fohászkodik egyet: Szent Leonida. hány szeme és hány füle van!. . öreg cimborám. Megbeszélték. Gomes kormányzó.Könnyű dolog lesz.Együtt fogunk szurkolni a sikerért?... én vállalom Kocsis professzort. században sűrűn emlegették azt a metaforát: az acélt megedzik..hogy részt vegyenek az űrcselekmény folytatásában. lelkem kormányzóm.. Viktor. őket követi a Pénelopéban Casteiro és Pierre. és dühbe gurulok! A kormányzó nevet. . . A fiókák kiröppennek a fészekből ..kettő . még húsz .. olyan erős . Már eldöntötték. hogy felnőnek a gyerekek. E . Ö .Már én csak akkor vagyok nyugodt.egy .három .Az Aphrodité egy perc múlva indul.. . még öt... Nem foghatja egy életen át a kezét.

Központi Híradástechnika.Itt Casteiro. 99 óra 42 perc.. itt Aphrodité .. . Vane valami újság. és a zéróra ismét felhangzik a rémséges hang. Mutatja az időt. A két graviplán.. Ocsmányan vonítariak.. amelyen a 100 órát beállítottuk.Elment a sütnivalótok?! Mit fecsegtek itt összevissza?! Egyebet se hallok: Aphrodité.. mint a haldokló állatok... Megfeledkeztünk róla.. Szíriusz kapitány csodálkozik: .: itt Aphrodité: . lat perc múlva a helyszínen ::: .. ... Ennek a miénknek .. csökevényes szárnyú. Viktor? .. .. Már régóta napfényes régióban repülnek.6 kilométereket.Itt Aphrodité. . Micsoda gyalázatos ötlet graviplánokat női nevekre keresztelni ! .. Pénelopé. ... Pierre azonnal jelentkezik: .. keresem Pénelopét.. Pénelopé. Akkor hát rövid időre búcsúzunk mindenkitől! Vége ..itt Aphrodité .Szinusz parancsnok keresi a Pénelopét. Szíriusz parancsnok? . hogy inkább a graviplánon legyen..... Nekem később eszembe jutott.Itt Pénelopé. Pénelopé . ... ez nagyjából 6 perc. hogy Aphrodité. keresi a kormányzói palotát. mi is..Nem.A Bérei gyerek. Aphrodité .. Aphrodité!.. Perez? . .Elfogadom. . itt Pénelopé.Honnan veszed a pontos időt? Roberto mondta be? .Nem... és nem járnak messze a tízezer kilométeres távolságtól.. Most itt van. Mérésünk szerint már csak ötszáz kilométer hiányzik a tízezerből.Pinton számolt. ? keresem Pénelopét.. Mi a csuda? Parancsnokok lettünk? Ki nevezett ki? . Azonnal jelentem Pénelopé parancsnokának. A kijelölt találkahelyen ugyanis át kell állnunk a Hold Föld körüli keringési sebességére. Húsz perc múlva kell találkoznunk velük.. Ráálltak a Holdtengely képzeletbeli északi meghosszabbítására. Berci tudja a számot büszkfn kivágja: . Hogyan? Elkérted? .. .Korán.Itt Gomes. . keresi a Központi Híradástechnikát. Szíriusz kapitány mérgesen rájuk szól: .Rendben.. Casteiro parancsnok!..Hm . Roberto is. Ez Leonida néni véleménye.. Kapcsolom a kormányzót . . . . Itt Pénelopé. Óránként 3673 kilométer! .. és magamhoz vettem..Elhoztad? . mert nem tudja.Egyelőre semmiKeresem Casteiro parancsnokot. célszerű cselekedet volt. csillogó fémszöcske.. erei jelenti katonásan: . mint két óriásira nőtt.. elhoztam. Berci bekapcsolja az ultrarövid hullámú adóvevőt.. Minden rendben van.. Startolt a Pénelopé is .Itt Pénelopé. Nem is fogja bemondani.99 óra 40 perc.Túl korán érkezünk a színhelyre ? . hogy 6 perc múlva a helyszínen teremtsünk újra kapcsolatot.Itt Pénelopé...Azt javaslom. A századik óráig még 14 percünk van.Aphrodité parancsnoka keresi Pénelopé parancsnokát.Köszönjük!.. Közbeszól a kormányzó hangja: .. mint a Híradástechnikán.Itt Aphrodité . keresem Aphroditét. alig egy kilométerre egymástól falja percenként a 141. .. keresem Aphroditét.. Ugyanis azt az időmérő szerkezetet. Figyelembe véve a szükséges fékezést. Elfogadod. Ez a szökési sebesség a Holdon. Roberto is megszólal: .Majd én megerősítem a kinevezésteket. Visszamentem érte..

Azt lesheted.azelőtt GXX499 volt a becsületes neve! Berci kihúzza magát. a Holdhoz viszonyítva. Nahát .Jelentem... azt hiszem.. Látod már? .... Itt Aphrodité. látunk.. maszat . Az 127es mezőben.. . . Bercixiadtan körülnéz. Berci a kapitány szavába vág: . nekem az Aphrodité jobban tetszik. Háromezer méter köztes távolságban. .Szép kis rádiós tiszt vagy. erre nem gondoltam! Amíg az időmérést indító sípszó az elektromágneses hullám hátán megtette a hozzájuk vezető húszmillió kilométernyi utat.Addig éppen bejárhatnánk egy 50 kilométer sugarú felderítő körpályát.Mindezt Berci kiabálja a mikrofonba. Nálatok? . ..A tízes radarernyőn keresd. Követtünk titeket.Az ő időmérőjük 1 perc 12..Már itt kellene lenniük! Száz óra az.Pénelopé!. . Na . mondhatom. Szíriusz bácsi felismeri? .. a képernyő szélén.Természetesen. állunk. Kérdezzük meg a Pénelopéi.. Berci buzgólkodik: .. Különben sem tehetünk ellene semmit.Itt Casteiro .. . Nem ismered fel? . parancsnok. Hét perc múlva találkozunk.Tévedsz .Azt a kis sötét pontot? .Okos indítvány.. elfogadom. ... vége. És a küldött nincs sehol! .Nem! . ...Láttoke a 10es radarernyő 127es mezejében egy sötét kis pontot? A válasz pár másodperc múlva érkezik: . Ott valamit látok ..világosodik meg Bérei tudatában . és bohóckodva tiszteleg.. száz óra! Egyszerre indítottuk az időmérőket!. .. . A Nemtudomhogyhíyják bolygó megbízottja vagyok.. Nulla egésztizenöt ezred ívperc hibaszázalékkal a helyszínen vagyunk.5 másodperccel később indult.. csak 7 perc múlva kell megjelennie..Valami kis piszok .Most kellene kopogtatnia a kormányfülke ablakán: Jóholdat kívánok. .A küldöttnek még semmi nyoma.Mégis . Mint tudod.Nálunk semmi..Az űrközlekedési miniszter éppen szerelmes lehetett .. fogalmam sincs róla. mert jelentem: száz óra nulla perc! Pierre az URHn keresztül humorizál: . én sem. Várj. .De azonnal történnie kell valaminek. Szabad belépnem? .Jelentem. komám! Ezek felültettek minket! Tettünk egy egészségügyi kirándulást a világűrben! .Jelentem..Itt Pénelopé.Azt. Berci fiam. Igaz...szólal meg váratlanul Szíriusz kapitány. hívom Pénelopét.Hol? . .. Kormányintézkedés! .. induláshoz felkészülni! Ml ét perc múlva a helyszínen . nem lapulnake ezek valahol itt a közelünkben .. már hívtam.Szintén semmi. Szíriusz kapitány érdeklődik: . Gasteiro parancsnokot keressük. . .. Észleltetek valamit? .. . látjáke ők is.. . . iít van. .... Mi újság? . Kicsit körülnéznénk.Jelentem: nem. Ellentétes irányban.. mi lehet? . . De Szíriusz bácsi! Elmúltmár ez az idő is! Száz óta két perc!.Egy perc tizen . élesebbre állítom .. hívd azt az öreg asszonyságot! .Igen.Hívom Pénelopét.Hogyan? .Köszönjük . Aszépség istennője!. :.. helymeghatározásunk nem abszolút pontos. . Pénelopé!.

Két fokkal emeld!. Veszélyes útra tértünk. Hohó. hogy valóban űrjármű nélkül köz. Berci ügyesen utánatornászta magát.. . omes kormányzó hívja Szíriusz kapitányt . majd szép nyugodtan megközelítjük azt a kis piszkos maszatot. Szíriusz bácsi.. tegnap átvizsgáltam a két graviplán valamennyi műszerét. De hiszen az nem lehet. kissé felemelte az orrát.Itt Mártim Gomes.. aztán Berci szorongó hangját halljuk: . Ö az idegen lények megbízottja....... mennyi az ismeretlen tárgy sűrűsége! Kis szünet..Talán csak egy nagyobbacska meteor. hogy nem téríti vissza a radarsugarakat.. önálló akciót nem kezdeményezhetsz. Közeledünk hozzá .. aminek nincs tömege.Ez Casteiro katonás válasza... nem felejtettem eL Tudom kezelni..Berci! Lassan indulunk!.. nincs sűrűsége. Viktor. . ..Akkor nem ernyőhiba.. jelentem: semmi. A kis maszat közben a képernyő középpontjába került .Mi van veled?.. Tehát olyan test. Szerintem veszélyben forogtok. ami egyre megy! Lényeg az.. . Először radarral a távolságát. Elfelejtetted.. nyúlványai nőttek.Állapítsd meg..Kapcsold be a BGC analizátort S4 . méréseket végzünk.. Szíriusz bácsi?.Tetszett gondolni ? . Akkor most előbb tájékoztatjuk barátainkat.Nem miféle..gondolja a kapitány .. lekedik..Sebességet csökkentsd!. Jól meggondolandó minden további lépés .. miféle massza az.. akkor talán összefügg azzal. azaz nem működik. amely felé közelíteni lehet.Jelentem.. Jelentem: tömege sincs? .. Berci fiam. . De miféle anyag... nem ernyőhiba. A vezetőfülkében elmozdultak a súlytalanul lebegő tárgyak.. Mérd meg a tömegét. .. Hetes. ....Éppen szomjas voltam . Csak óvatosan.Megtörtént. a benne levő narancslé kimászott a levegőbe. .. lustán elterpeszkedett. . Határozottan közelít.Nem hiszem. és felszippantotta.. hatos... A gyönyörű ezüst testű Aphrodité a fordulóban megbillent. . És bebizonyosodott.Szíriusz bácsi felé fordul..ámuldozik a fiú. .. nincs színképe? És mégis létezik! Itt libeg az orrunk előtt az űrben! És lassan közelít. . de még mindig nem tudom. .Berci. .Valóban! Az ellenőrző rács üres. De az impulzusok nem térnek vissza! A távolságmérő bedöglött.. mindent hallunk. Berci hallgat.. Kapcsoltasd az URHláncot. és komoran így szól .Igen. Miféle anyag.. ötös. .Igenis! De utána süket csend..Négyesen cammogunk. Diagonálist 17 fokkal balra!. mi lehet... Semmi ?.. Casteiro!. hogyan kell a radart használni? . A kapitány felkapja a fejét.. Kifogástalan állapotban volr tak..Bizony..Pénelopé!. Egy pohár megdőlt.Megtörtént. . ... Néhány másodperc múlva mindenki tudott mindent. . .. Azonnal mérem!..Értettük. Fegyvert nem használhatsz.: négyesen maradsz! . .. . vagy ha mégis...Gondoltam . hanem kiféle..Igenis .. ami nem test. A távolságot megtartva kövess minket. . Óránként tíz kilométeres sebességgel .Pénelopé!.... egy kőszikla . hogy anyag. illetve mi közelítünk őhozzá..Színképe? .A sűrűsége .. Furcsa . Színképe se lesz.. majd vándorútra indult..

Leonida! így helyes! így kell viselkedni! . Leonida könnyben ázó öreg szemét ráemeli a kislányra. . hogy ezt most nem mesélhetem el. . Rövid időre megszakítjuk a kapcsolatot. Sima.Százszoros.. . . aki megmérhető test nélkül közelít hozzátok. . Pontosan nem tudjuk megmérni. Blincsiki lesz vacsorára .. rájöttem. nagyon jó kedvem van ám! És büszke vagyok nagára és a gyerekekre! . . nyúlványokkal. .Alaposan a szemébe néznek annak a maszatnak. Beszéljen! .. mennyire van tőlünk. A vizsgált tárgyat közel hozza. sárgás felülete erősen csillog a napfényben. Aligha nagyobb... . Szükségünk van valamennyi kezünkre.. 2457ben történt.Nem.válaszol azonnal a kapitány. együtt hajóztunk jóval túl a Pluto nagybolygón Toyama hirtelen megakad. de szemmel már csak kétháromezer méterre becsülöm. . azt mondod? .. Berci jelentkezik a hangszóróban: .. . . clek semmitől. . vidám szót nekik.. Sziriusz kapitány és Berci szemüket a gumigyűrűhöz szorítják. . félelmetes erők birtokosa lehet. .. Bátran. Sziriusz kapitány megérzései a múltban is mindig beváltak.. És a két gyerekre . és alig tudnak betelni a látvánnyal.. Olyan. . Két okulárján át egyszerre ketten figyelhetik. halkan. előre .. A kis piszkos maszatra ráállítjuk az optikai automatát. lelkem.Bocsánatot kérek. . Leonida. Leonida néni. Ha Sziriusz kapitány úgy érzi. lelkem Viktor Sziriusz? .Az a titokzatos lény. Egyébként változatlanul az az érzésem..... tisztelettel visszavonom előbb hangoztatott véleményemet. látja nem fé ..Ejnye.Itt Pénelopé . Leonida néni egész picire összehúzza magát egy mély fotelban...Sziriusz bácsi! Ez valami formátlan tárgy. Jobb lenne kitérni az útjából. ... hogy nem rosszindulatú.Na . csak úgy magának .. Mártim. és ötszöröstől százszorosig felnagyítja. Egyfolytában sápítozik.Mosolyogjon!. Az élességét önmaga korrigálja..Itt vagyok én. itt Pénelopé . ..Szent Leonida. dudorokkal. És cipeli is már az URHkészülékhez. mondjon pár biztató. ne hagyja el magát! Ügy jajgat. és Pinton apukájára! . Ez Toyama és Renard véleménye is.Hallom . mintha vissza se jönnének .. . Ikeno Toyama jelentkezik.Hát visszajönnek. mint egy óriási krumpli. azt.Gomes kormányzó szeretettel átöleli. segíts! Vigyázz arra az együgyű konok öregemberre!..Bocsánatot kérek. nem akar ártani. hogy nem forognak veszélyben. mintha Sziriusz bácsiékat baj érte volna. És nem félek . de már nem is tehetjük.. . és a helyére vezeti Sziriusz kapitány öreg védőangyalát. de a képet természetesen ki 3 vetíti..Hajuk szála se görbül! No hagyja abba a pityergést.Mit mondott. . Jöjjön a mikrofonhoz... nyilván játszi könnyedséggel utolérne menekülésünk közben . Bravó...állapítja meg a kapitány.Vagyis futamodjunk meg! . mondom . Leonida keservesen kezdi: .hangzik a hangszóróból. majd legközelebb . .. nem tesszük.. . Hall engem.. vagy sétált űrjármű nélkül. . mit csinálnak? Liuna nevet bár szívesebben sírna. illz optikai automata tulajdonképpen bonyolult látcsőrendszer..Szép tiszta a kép... Ha ez a valaki húszmillió kilométerről ide szállt vagy úszott. . Hozd őket vissza épségben! Liuna megsimogatja az ezüsthó borította kedves fejet. . abban bízni lehet.

szellemeskedik kínjában a fiú.Ijedten felkiált.De ha tárgyalni tud.... színkép! .. Nem akarnak bántani minket. amelyiken az üzeneteiket küldték. ... nem lehetnek támadó szándékúak... köszöntsd.. szokásainkat. .Ne tessék tovább mondani! Nem gép! Nem gép!. .Hívd még egyszer.Természetesen észrevettem. nem holt lény. Ez a számunkra szokatlan formájú.Jó. Kapitány! Ez volna az a valaki vagy valami. Semmi válasz.csóválja a fejét Viktor Sziriusz ... hogy tárgyaljon velünk ? Szíriusz kapitány komolyan bólint. hogy milyen pontosan kísér minket.. Csend. Berci rámered a kapitányra.. akit ide küldtek.Látom.. És átvette a sebességünket. van színképe! . Megvan! Gép! . Láttam! Lapjával felénk fordult!..Az első okos mondatod... tömeg. sűrűség. sár! .. Berci! Második okos mondatod! ... De hát akkor mi a csuda?!... Élet áramlik a készülékbe.Nem. .. hogy 500 fényévnyi távolságból megtaláljon minket.. Hátha élőlény. Szíriusz bácsi! Ez nem magától jött! Ezt távolról irányítja valaki! .. akkor mozognia kellene. jó.. a megfagyott emberi testnek van tömege. tömeg.. Hiszen már bánthattak volna! Szíriusz helyesel.. Világnyelvünket értik . Talán évszázadok óta kering a maga halálellipszisén . Gagarinra!. mintha várna valamire. azaz .. Parancsnok.Óránként 3673 kilométert. bocsánat. Olyan mereven... Berci dühösködve szidalmazza a vendéget.. . Azon a sávon hívjad...Persze.Talán arra. Rajta. no mennyit is? .. Ez élőlény lenne?.Pokolba veled. Ejha! Nem mondom: ügyesen navigál! .mint egy emberi test. de akkor micsoda ?. Azt is. hogy ez a monstrum időközben valósággal ránk mászott! Itt éktelenkedik alig öt méterre mellettünk! . . hogy ennek a formátlan.. tudom.Sűrűség. Ha jól belegondolok. te idétlen. Nos.És akik irányítják. Berci . Hogyan? Mivel? .Aphrodité graviplán hívja az űrben.... hogy köszöntsük! .Aki millió és millió kilométereken át meg tudott érkezni a randevúra. Beszélgess vele. . ne tessék mondani: sűrűség. . csúnya lény nem kezdeményez semmit.Ez vaslogikájú következtetés.. jó. Berci! Ne mafláskodj! Kapcsold az adót! Berci fordít egyet a főkapcsolón. ha él..Berci! Tömeg. nem élőlény. .Tetszik gondolni..Igazad lehet. Hátha megszólal. Tetszik látni? . ....Én? . . Egy szerencsétlenül járt űrpilóta felfúvódott holttestére bukkantunk!..Szíriusz bácsi! Mozgott!.. csupa dudor szuperkrumplinak van rádió adóvevője? . . mondhatnám.előtte lebegő furcsa valamit. . Szíriusz bácsi! Észre tetszett venni. Aphrodité graviplán hívja az űrben előtte lebegő furcsa valamit... annak lehet adóvevője is.Rádión keresztül! .Tehát mégis élőlény. Izgalomtól rekedt hangon kezdi: . Megölnéd.. Még most is mozog! A felső része hajladozik!. megtanulja nyelvünket. Inkább két mázsa élettelen anyag.. akkor él. Kapitány? Emberi test!... . A legkisebb kitérésünket is követi.. imbolygó agyagdarab! Szólalj meg!.Berci.Bravó... De akkor ez itt. ocsmány. ne cirógassam meg egy kis lézerrel ? .Ezt az ormótlan kolosszust?. mozdulatlanul áll. .. ebben az ormótlan vízilótestben nem lehet annyi erő és értelem. van sűrűsége.

Szíriusz kapitány mellett.. Szaba3 megkérdeznem. formátlan! Olyan.. hogy ez a lény. És eltűnik! Majd három másodperc múlva megjelenik. A személyiségeket más különbözteti meg. Ha jól értettem. Bizony..Kislány! Maga se valami vadonatúj! Olyan formátlan. .Azt állítja. . Csillaglány! Rendben van. mégse! Jobban szeretném ezt odabenn elmondani... egészen emberi módon nevet.. azért kért randevút...Mi beszéljük ugyan az önök nyelvét. Kedves ismeretlen! Én Szíriusz kapitány vagyok. de meg kell várnia. Csillaglánynak. sűrűsége. mit kíván tőlünk? Mert nyilván kíván valamit. Fogtuk és értettük már első hívásukat is.. köszönöm. kizsilipelünk és besegítjük... Berci rácsodálkozik Szíriusz kapitányra. .A mi hírközlésünk nem ócska! Kikérjük ma .. Látom. furcsa. mondjuk . kint tartózkodik az űrben minden védőöltözet nélkül!. csak nem akartam megijeszteni magukat... mint Conchita nénivel szokott a lila szalonban... amíg átálltunk ócska hírközlésükre. Berci felcsattan: .. Ez nekik Csillaglány! . hogy bejöhetett volna? . Nos.Randevút? Mi az? Köszönöm.. . soha nem hallott füttyentések és sikkanások szakadnak a torkából.. sajnos nem tiltakozhatom derék Aphroditénkat ócsárló jelzői ellen. Majd összehúzom magam egy kicsit . csengő leányhang szól belőle: . Rendben van. színképe.Ka .Így jó lesz? . önnek Szíriusz a neve.Szíriusz bácsi! Ez a lény szörnyűséges! Csúnya.. .Igenis .. ritkán használják. Önt hogy hívják? Minek nevezhetem? A friss leányhang hamarosan válaszolt: ... formátlan testet. E pillanatban a hangszóró recsegniropogni kezd. aki úgy társalog ezzel az óriásira dagadt. igen . hogy Kedves Csillaglány. és fiatal. ez bejött! . rozogák lehetünk. hozzájuk képest ósdiak vagyunk. Egy pillanat alatt be tudok menni. kapitány . amíg szkafandert öltünk..Bocsánatot kérünk válaszunk késéséért. szép név. mint egy elfuserált vízilóbébi.Kedves Csillaglány .Csillaglány.. ez ..Tessék! Bent vagyok! .. Aphrodité graviplán hívja az őt kísérő szuperburgonyát ..mondja Szíriusz kapitány . olyan idétlen . . bejöhet a graviplánba. szabályait. Berci hevesen közberikkant: . Szíriusz megdöbbenve méregeti a hatalmas.. ... már eszembe jutott! Előre megbeszélt találkozás.. ha jól megnézem. Nálunk nincsenek nevek. rozoga masinájuk kabinjában. Engedj csak engem a mikrofonhoz . és abban a minutumban majdnem felére öszszezsugorodik. de nem ismerjük eléggé a szokásaikat. Berci! A vendéget nem illik sértegetni! Különösen akkor nem. és kérdezte az én nevemet. Aphrodité graviplán hívja az őt kísérő szuperburgonyát! . Már rég megtehettem volna. Nem látod. ..Fölösleges kommentálnod...dadogja Berci..! Ez neki kedves és Csillaglány Berci egészen másmilyennek képzeli a csillaglányokat! . aztán minden kitisztul. ijesztő lénnyel.. Berci nem tud uralkodni magán. fiam.mondja. de nem. Akkor talán bemegyek .Ö. ha ezerszer vagy milliószor erősebb nálunk! . társadalmuk törvényeit. azért kértem randevút.. . . talán be sem fér.. nevezzen..Elhallgass. ez az élőlény.... Hiszen. Most is azt mondja. bent a gravvplánban. . Igen. De hogy önnek ne okozzon gondot a megszólítás. de időbe tellett. Az ön szemében mi valóban furcsák. fölösleges fáradniuk.. akinek nincs mérhető tömege..Azon könnyen segítek. Ez valami nagyon régi szavuk lehet. A Csillaglány nevet.Ne heveskedj.

Te heves vérű magyar! Látom. nagyon . kopasz.Nyugodjék meg. kapitány... kisfiú. belehabarodtál... Berci már régen elfelejtette. Fűti az igazság kíméletlen kimondásának a vágya. csinos. tele szép nők képével!.Akkor nézze ezt a képet! Nálunk ilyen egy szép lány! Ilyen karcsú. . Mintha szobrász mintázta volna gyurmából.. . rövid ujjú ezüstszürke blúzban.Szíriusz bácsi! Ez csoda! Ez igazi csoda! Ilyen szépséget a Föld még nem hordott a hátán! A világ összes nője elbújhat mögötte 1 Nem festett szebbet festő! Nem mintázott szebbet szobrász! Szíriusz bácsi.... Nézze ezeket a hosszú..A Lajka kutyára! Ez már megint eltűnt!. Vajon hová megy ilyenkor? Szíriuszt láthatóan nem nagyon izgatja a vendég gyakori kámforrá válása.. ez egy földi magazin.. nem mondom. . .. Csillaglány! Ürcsizmás lábát gyors mozdulattal mélyen beledugja a nő hasába! Berci halálra rémülten felkiált .. Vegye tudomásul. .Pont ilyen? . A haját. gyönyörű combokat. kacag . . . Szíriusz kapitány udvariasan szabadkozik: . most formásodni kezd.. nyörű .Fiatalember... kobaltkék szoknyácskában..Ne ijedezzék.. Nem egyforma mindenütt. Merre van a szeme? Egyáltalán van szeme? . kisfiú. Engem például otthon a hazámban feltűnően szépnek tartanak. Azí hiszem. és magasztaló jelzők zuhataga ömlik belőle: . formás. hogy a szép sokféle lehet. úgy látom. ezt a puha vállat. mit tetszik hozzá szólni? . . melyet fejnek is nevezhetünk.kételkedik Berci. ha visszajön.Mit csinál. Egy szépséges szép fiatal földi lány áll előttük. fényes. gyö . Kemény lesz és parancsoló: . És igen jól látok. bor..jelentkezik az üde női hang. . hogy félelmetes idegen lénnyel vitatkozik.. Sima. Szíriusz kapitánnyal jól meg fogjuk egymást értenL ö ugyanis már tudja. ifjú ember..A vendég felső dudora.Ne nevettessen! Fecsegni könnyű! . maga megrögzött szokások rabja. amit mutatott. No mutatok én magának valamit! Nézze.. .. fényes haja dús hullámokban omlik a vállára. Aztán összeszedi magát. .. Kurta. Csak egyféle szépséget ismer. Csillaglány.. gyö . nekem is tetszik. alul rojtozott. Hiszen mozdulni is alig tud!.Bocsásson meg neki. Hm. hogy mi vagyok! ..Bebizonyítom... .. . így már tetszem? Berci alig tud megszólalni.. micsoda? . És természetesen én is tudok pont olyan lenni. Bár az a szépség.. A szemét! A száját!.Elég volt a szemfényvesztésből.. Fejletlen . elöl középen széles vízszintes vágással. A formátlan krumplitest semmivé foszlik.Na . ezt a lágyan ívelt kart. borzasztóan . Hollófekete....Itt vagyok! .. Harisnya nélküli.. Azután hirtelen hangot vált.. mint a füst.Kérdezd meg tőle. Szíriusz bácsi?!.Magát?! Feltűnően szépnek?! Ezekkel a dudorokkal.Nem lep meg. És ez a vágás most gúnyosan mosolyogni kezd..Mi. mely rafináltan kihangsúlyozza aranybarna bőrét. Hé! Csillaglány. daganatokkal.. tökéletes lábán csöpp kis szandált visel. Kisfiú. Nem történik semmi bajom.Mondja meg neki. van. Határozott emberfej lesz belőle.. ezzel a mázsás testtel?!.Nos. nyö . Szíriusz bácsi!!! A Csillaglány azonban csak kacag . figyeljen!. elegáns.

. Casteiro igazgató úr gépét be lehetne hozni a tartalék sávon. A tiltó parancsot én kaptam.. beszélek. erei már megemésztette a térfotó okozta meglepetést Most bölcs felnőttarcot ölt. Térfotó . mozgó.Megkérdezem.Csak annyit.És Leonida nénitől! . Pierre van a minikészüléknél. neked nem kell róla fejrj tétlenül tudnod.úgy érzem magam.. Világos? Csillaglány elismeri..Nem tudnátok velük mégis valamilyen kapcsolatot létesíteni? . akkor kell lennie valahol egy ugyanolyan élőlénynek. A Pénelopé vészjelzője élesen berreg. Ezért tudott átmenni a graviplán acéltestén.. egyfolytában. ezért tudott átváltozni csúnyából széppé!.Hol? Azonnal mondja meg! . . A kormányzó idegesen hívja videfonon Róbertot.. itt Pénelopé.. Mit tudsz róluk ? . akiről a térfotót ide sugározzák.Itt Pénelopé .Van is. .Csak hogy hallom a hangodat. . mint aki már mindent ért.Rossz rágondolni! . ...... hogy ezen a sávon hívjalak. . színképe . Beszélhetnénk Szíriusz kapitánynyal? . . Az URHláncot kiiktatta..Aggódunk.E pillanatban nem messze innen. Szíriusz kapitány közel félórája nem ad életjelt magáról. .Igen .Ne ijedj meg. Azonnal megpróbálom. . mert nem jelentkeztetek.Baj van. mozgok.. az akciócellában igen. mert Szíriusz kapitány az URHláncoí kiiktatta. A kormányzó úr utasított.... Pierre. felhívhatod Bercit.. milyen ügyes vagy. egy űrállomás akciócellájában. . Azt hiszem. helyesebben élő lánynak. . mintha itt lennék. Pierre gyorsan átkapcsolt a tartalék sávra. beszélő. Pierre Renard ....Talán a Pénelopét. Ezt a kis távolságot vígan befogja. 1 jfjfosszú ideje semmi hír a graviplánokról. Ennek legalább félórája. Például nem tud egy ajtót becsukni.A Nagy medvére! Ezekről teljesen megfeledkeztünk! Lesz nemulass! Mit kapunk a kormányzótól! . Bercikém! Aggódtunk. Térfotó . most mutasd meg. mint ti.Szíriusz bácsi.. Legalább húszhuszonöt perce nem jelentkeztek. A testvére odaát.. Te.A vonal élj a graviplánok tehát sértetlenek. . Hallok és látok mindent..Itt Aphrodité . Ekkor szólalt meg a kézi URHkészülék sípoló hívójele. érdeklődhetsz . kis vörös izzója sűrűn felvillan. és férfifölénnyel tárgyal Csillaglánnyal. Tudsz róluk valamit ? . térfotó .Itt Pénelopé .. De hívni én sem tudom őket. Roppant érdekes. Kocsis Berci. Ezért nem volt tömege.Itt természetesen nem. Ott pontosan. fegyvert nem használhatunk. nincs semmi baj. . Berci fiam. Utolsó utasítása az volt... ... Ikeno Toyama szerényen megjegyzi : .Lehalkítja a hangját: . fiam. Vagyok is. .Van itt egy kis kézi URHkészülék.Itt Központi Híradástechnika .Tökéletes technikával ide sugárzott.. egy poharat felemelni. azóta a megbízottal tárgyalnak.Megkérdezem a parancsnokot. mindent tud. .. De ha van egy térfotó. színes térfotó . . háromdimenziós. Pierre jelentkezett: .De itt fizikai cselekvésre képtelen. Aggódhatsz.. Roberto? . hogy önálló akciót nem kezdeményezhetünk. Szíriusz kapitány lecsap a kérdéssel: . De ott. Casteiro töpreng egy keveset. sűrűsége.

Jobb. nem..Becsületesen kijelentem. És színes. Szinusz bácsi! Ez aztán felvétel a javából!. . Ügy értem: ember formájú? . kapitány. . .Maga megmutatja. hömpölyögnek a gondolatai. és nem átlátszó! Tömörnek véled. okos hölgy. nem veszélyes ? . de még a talajszint alatt kanyargó minifurgon járatok alagútjai is! ... . ..De nehezen fogod fel. ..Mit zagyválsz össze? Mi az. Becsalogattuk az Aphroditéba. Es ebben a pillanatban a graviplán vezérlőfülkéjében felsugárzott egy óriási Holdtérkép: Hold Állam tűéles űrfotéja. ásnap kora délelőtt Mártim Gomes kormánjzó fogadta Szíriusz kapitányt. Az ő kikötése volt hogy rajtunk kívül senki nem láthatja. . hogy megismerkedtünk az idegen lények küldöttével.Mentséget... milyen az a lény ? Nem félelmetes.És te is látni fogod. és e pillanatban is még baráti eszmecserét folytatunk. az igazság az. .Nem. Szerintük a Holdon ez egyszerűbb és könnyebb. megpróbálom.. mintha a hátunk mögött konspirálna engedély nélkül! . rajta valamennyi kupolaváros. Szeretnék megismerni a földi embert.... Maguk tudnák fényképezni. nem tudom.. öregem! A küldött: leány! Fiatal leány! Rendkívül szép leány!....És a külalakja? . kalauzoljuk . hogy melyik félgömbben lakik. légikikötő. ahol milliók kíváncsiskodása akadályozná a tudományos kutatómunkát.Nos. és találkozni fogsz vele.nyugtázta a dicséretet Csillaglány.Hangosan folytatja a mikrofonba: .Találj ki valami mentséget. de közben gomolyognak.Igen. Ez CsilM laglány küldőinek kívánsága. de mostantól fogva van!.Azt mondod. mozgó. aki szeretné a Holdat és a rajta élő embereket közelről tanulmányozni..De hiszen ez képtelenség! Ilyen térfotó nem létezik! Nincs! Szíriusz hangsúlyt helyez minden szavára: . melyik félgömbben lakik? Berci rögtön helyreigazította: . Letesz a kormányzó íróasztalára egy kitöltött hivatalos iratot.Értem. .... Gondolod. . örvénylenek. ha ártalmatlan térfotója a szemünk előtt tevékenykedik engedéllyel. három dimenzióban. De mondd.rikkantott Berci. Én és ifjú barátaim majd szeretettel fogadjuk. Mozdulatlanul. test nélküli látvány.Mi ez.. Ezért sajnos . mentséget. Látszólag nem csinál semmit. . . Viktor? . hogy. Csillaglány kellemes. hogy kecses emberforma? .. barátságos. Már túl vannak a részletes beszámolón.. NEGYEDIK FEJEZET amelyben Leonida néni híres húslevese is bekapcsolódik a cselekménybe kJ zíriusz kapitány hatalmas íróasztala mellett ül. mint a Földön.Ejha! .Köszönöm az elismerést . Ilyen kecses emberformát életemben nem láttam! . Szelíd. jelenteni fogom.kérdezi csodálkozva Mártim Gomes. és résen leszünk! Holnapra jelezte érkezését. A kormányzó most rendszerezi agyában a hihetőt és a hihetetlent.Kecsesen ember formájú..Eddig nem létezett... senki nem hallhatja... szépségem! . Már jó negyedórája csak a falat bámulja. ha aláírod ezt a papírt. Tegnap megkérdezte tőle: Hogy fogja megtalálni az otthonomat? . hogy térfotó. .Tessék nézni.Látogatási és tartózkodási engedély Csillaglány számára. Ugyanis Csillaglány ma megjelenik a Holdon! Itt.Pierre komám. és beszél.Tanulmányozni?. az ő házában!. hogy aláírhatom? Nem lesz belőle bonyodalom ? .

. Borsódzik tőle a hátam. akit a Berci fiúval az űrben szedtek fel?! Azt a szellemet?! A kapitány elnézően mosolyog. Rosszabbra számított. az illető soha nem eszik. figyeljen ide.. és azt mondja: Bocsánatot kérek.Ebédre jön? . Tudja ezt Szíriusz kapitány. Tizenöt perc múlva. Mi így neyezzük.mosolyog Szíriusz .Leonida. fiatal lány belép az ajtón. . csak kérek . . kedves Leonida. akkor valami rossz fát tett a tűzre! Leonida mindenesetre leül: szoborrá merevedve. . sáfránnyal és szerecsendióval fű. Szíriusz kapitány rábökött a megfelelő pontra. Megmozdul..Leonida. Csillaglány vagyok. . csak egy kedves. És úgy érzi. ha bevallom ... pa.. Merev mélázása hirtelen megszűnik. kérjen! .Csak nem azt a fehérnépet hozza ide. Nem mondom. Nehogy szégyenben maradjon: hátha mégis eszik az a szellem! Legalább egy kis . No. kérem . hanem térfotó. A Luna 28as kupolavárosban. hanem kupolavárosban.. nem haragszik. .éppen elütötte a tizenkettőt. akire évszázadok óta vár az emberiség! Távoli. hogy kezdődik valami. nem tudom. cseleke szik: házi videfonvonalon hívja Leonidát. hogy vendéget várok.. . Jelentős személyiség ő.. átsétál a falon! Igazi kísértet! Én itthagyom ezt a házat! Elmegyek! Viktor Szíriusz komolyra fordítja a szót: . .Nem félgömbben. Nem tud enni.múzeumi ritkaság . kérem. aki nem tud enni! Talán súlyos gyomorbeteg? . Csillaglány rámosolygott a fiúra.Arról van szó. de nincsenek emésztőszervei.. De. . Leonida néni híres húslevese háromféle húsból.Itt vagyok. A kis képernyőn megjelenik háziasszonya kerek arca. . Huszonhárom perc múlva zajtalanul csúszik tokjába a dolgozószoba ajtaja. Ajjaj! Ha úgy kezdi.mondja türelmesen életében talán húszezredszer a kapitány.Tudomásul vettem. .Itt van a házam.Nem megy sehová.. hogy foglaljon helyet.Nem parancsolok. sok zöldségből készül.. Ez tegnap történt. félek.Azonnal. Csillaglány . Leonida néni a konyhában habot ver.Aligha . .. . Megtanultam.. Szoborból háziasszonnyá változik. Az asszony megkönnyebbülten szusszan egyet.Nem szellem. Leonida magába száll. jöjjön be. szerezve. Viktor Szíriusz. Leonidát megsuhintja a sejtés: felforrósodik benne az indulat. velős csontból..Szent Leonida! Miféle szerzet lehet. . tehát zokszó nélkül várakozik . idegen csillagvilág küldötte ... i. Ilyenformán a levesfeltevés szertartása húszhuszonöt percig tart. Viktor Szíriusz? . . és kedvesen megbiccentette gyönyörű fejét... csak felteszem főni a levest. Leonida! öregasszony létére fél egy mozgóképtől?!. Szeretnék megbeszélru valamit.Tudomásom szerint makkegészséges . . a neve Csillaglány. öreg ingaóra .Ha ideje engedi. szívélyesen fogadja a vendéget.Mit parancsol.. jó helyen jároke. . hanem mint jó háziasszonyhoz illik. pontosan 12 órakor semmi más nem fog történni..Szellem vagy térfotó..Leonida hirtelen elnyeli a parancsoljon folytatását...Jól van. szép neve van. Most várja Csillaglányt.. Tessék . szót fogadok magának..Foglaljon helyet. Es beledugta hüvelykujját a térképbe. egykutya! Bebújik a kulcslyukon. Ebben a házban lakik Viktor Szíriusz kapitány?..

és a levesnek sem történik semmi baja. Aztán hősiesen erőt vesz a félelmén. Vagyis egy tízméteres átmérőjű körön belül. és azt is. Nyílik az ajtó... hogy Csillaglány a nevem. Kisasszony! A lába belelóg a forró levesbe! Azonnal ugorjon le a tűzhelyről ! Összeégeti magát! Csillaglány nem jön zavarba. mert csak öt méter az akácrádiója...nyugtatja meg a házigazda . itt.. mutassa . Leonida összeszedi minden kurázsiját. ... Most furcsa kérdést tesz fel a lány: . 91 éves öreg lelkében összezavarodik a mese és a valóság. . meg a lábfejét? .Igenis... igen. Aztán kecses mozdulattal mégisleugrik. A lány magyarázni kezdi: ..Nem tudom..Elnézést. . lelkem. támogatná .. segítőkész Leonida rohanna a lányhoz. . hogy térfotó vagyok.. Magát várja Viktor Szíriusz.Sebaj . hogy az mindössze öt méter. Ugyanis nincs igazi lábam. .. ...Mondtam. sugározni kezd a tűzhely környéke! És a levesesfazék fölött.Hoppá!.. a levesesfazék fölött teljes életnagyságban megjelenik egy nő! Egy lány! Egy igazi.Viktor Szíriusz! Itt van a vendége . be . mit beszél..Gagarinraí Nincs mit megfogni! Magának. Széles mosollyal lép be a kapitány. az íróasztalom . nem égette . Itt van közel. de nem baj..csodálkozik Szíriusz.Micsodája? . értem ..Nem tud menni.Aztán ijedten felkiált: ...Akkor hát jó helyre sugároztak. Nem is vagyok itt. Tízméteres átmérőjű kör az akciócellám.Nekem ugyanis a középpontomtól számítva mindössze öt méter az akciórádiuszom.. Dehogyis érti. és beszélni kezd: . kedvesem. Mu .Nem égette . Leonida néni a szavába vág: . Menjen csak be hozzá. mintha itt lennék. kedves..Minden jótét lélek dicséri az Urat!. de fél tőle. Hívom a gazdámat ... A XXV. Az akciórádiuszomat említettem.Bocsánatot kérek. be . Tudom.Igazán semmi bajom. csak úgy nézek ki. . élő... jó helyen jároke. nem égek meg.süteménnyel megkínálja! A villanytűzhelyen az ebéd rotyog: hatalmas fazékban a híres húsleves.és bekapcsolja a házi videfont. Itt jó helyen állok? A jó szándékú. így csak formátlan szavakat nyögdécsel: . . század galaktikákat ostromló tudománya az elmúlt évezredek babonáival keveredik.Nézzük csak.. Csilíaglány egy lépést tesz feléje. bekenem vajjal.. Csak azon belül tudok közlekedni.. .Hogyhogy hány métert?. kiprésel magából egy udvarias mosolyt. nem tudom.... És nyújtja a lábát. Ekkor fényesedni. nyúlkálni lehet az üres testében! Csilíaglány kacag egy skálányit.Félreértett a néni. igenis. .. Jöjjön azonnal.. . Ebben a házban lakik Viktor Szíriusz kapitány? Leonida néni rémülten felsikolt. .Sugározták .. Térfotó vagyok. a konyhában.Kedves Csillaglány! Jöjjön! Jöjjön! Leonida néni közbekotyog: .Viktor Szíriusz a dolgozószobájában van. Nyugodtan cseveg: . mellettünk. .. Csillaglány vagyok... Csillaglány tapintatosan helyesbiti Leonida akácrádióját: .Hány méter távolságot kell megtennem? . meg.. és az ajtóra mutat. . hollófekete hajú lány! Rámosolyog Leonida nénire.. igazi testem sincs.

Ha akarnám se tudnám megmondani.Csillaglány! Elárulná nekem ennek a csodálatos találmánynak. Köszönöm. holdmérnöki középiskolába jár. kapitány.. én húszéves vagyok.. A kapitány bólogat. erre a kérdésre is megkapja a választ. ami akciócellája területére esik. kérem..Foglaljon helyet.. Tulajdonképpen nem tiltották meg. mint a Földé. Ez meghaladja a tudásomat.mellett álló karosszék ide mindössze négy méter. ami számításunk szerint kétezerkétszázhúsz éves! . később azonban lelkesedett értem. Nem szeretném tévesen informálni. Ha távolabbi helyen kell megjelennie..Tökéletesen fogalmazta meg. Gyakran nevet.. akinek alapformámban nem tetszettem. nem titok. a gép hangját hallja. mondjuk egy főfő tudósuk.. . A banánsárga ruhás vendég újból nevet egy sort.Sokallja? Csak nem tart öregnek? Csillaglány válaszából kitűnik. Ő! Bocsásson meg! Egyáltalában.vallja be Csillaglány. De erről nem szívesen beszélek. Előremegyek. igen. . Kocsis Bercinek hívják. Az apja híres tudós a Földön. Nos. mondjuk úgy: nem lesz titok. .Ügy. Én csak egyszerű üzenetvivő küldött vagyok. úgy látszik. hogy maga mit szeretne látni a Holdon? A vendég egészen földi módon felujjong.. ha népeink barátságot kötnek. amit beszélgetünk. Csillaglány. amíg bolygójuk egyszer megteszi ellipszis alakú útját a Nagy Sárga körül. .. ..Igen.ön túl sokat kíván tőlem. Viktor Szíriusz gyönyörködve nézegeti szép vendégét.. ennek az idesugárzásnak az elvi lényegét? . hogy a női hiúság a világmindenség valamennyi . Csillaglány kóstolgatja az információt . formás. kapitány. Viktor Szíriuszt ez a közlés alaposan meglepi. . Ugyebár a Földön azt az időt nevezik évnek.. .. és nevet. mélyen meghajol.En egy árva szót sem ismerek a maguk nyelvéből. és az iskoláinkban tanítjuk a Harmadik Bolygót. mely szemvillanás alatt lefordítja. Maga. És most arról beszélgessünk... . . ha népem megismeri az ön népének életét. mely nem sokat takar izmos. Ugyanez a rendszer irányítja az engem kivetítő projektorokat is.Szép körmondatot hozott össze. keresztbe veti formás lábát.. tudja. mint mi.. Ez a fotel kényelmes.Van egy főtudósuk. Van egy rendszerünk. tizenhat éves. Csillaglány. . csak tizenhat éves . szinte hihetetlen ? önök. Ez a fémes zengésű orgánum nem az enyém..Ezek szerint maga. . mondjuk hazamegy.Természetesen. kövessen. aranybarna testéből. . le tud ülni? Csillaglány elhelyezkedik a karosszékben..Vagyis minden egyszerű mozgást el tud végezni. aki parancsol? . majd kisugározzák az új helyszínre.Nem is tudom!. odavissza. s ezt viszonozva: bolygónkon vendégül láthatjuk önt.Érdekes .. .Ez a rendszer az akciócellában dolgozik ? . .Mi ugyanis régóta készülünk erre a látogatásra. akinek mindannyian engedelmeskedünk. Majd a tudósaink . de a mi bolygónk keringési ideje szerint. Mindent? Mindent!. Aztán hirtelen az utolsó szóból formálja következő kérdését: .. Szeretném azt a bolondos fiút viszontlátni.Amint látja. Szeret nevetni. sokkal gyorsabban élnek. akkor előbb eltűnik.Tanultam ..Jól tudja. de én nem sokat értek műszaki dolgokhoz. Remekül beszéli a nyelvünket. Szíriusz kapitány azonnal megállapítja: . Bevonulnak a dolgozószobába.Hamarosan találkozik vele. elismerése jeléül. De ha küldetésem sikerrel jár. Szíriusz. Ami 111szer lassúbb. Van valaki. azt. Ma banánsárga köntöskét visel.

megpróbálom körülírni: aranylóbíborgömb.Meséljen még tovább. A Holdmúzeumot kerestük fel.. Csillaglány! Még meg sem kérdeztem. mint a maguké.. A kis Pinton azonnal jelentkezik: . Még azt is mondta anyukám.Ezután átugrottunk az ötös kupolavárosba. mi a költemény. A legfiatalabbtól a legöregebbig. a könyv és a könyvtár. Bt erei lelkesedik.A maguk bolygóján biztosan fiatal. . de a rendszer nem tudja lefordítani.Tessék mondani.Tessék tovább mondani.. Le. A mi központi csillagunk fénye mélyebb sárga..Ez Pinton véleménye. Szerinte a kép a XIX. Aztán kijelentette. A huszadikban már széltébenhosszában használták a költőgépet. Nézzük meg! Én előremegyek! És már el is tűnt. Most. Természetesen van a bolygónknak neve. Most a kis piros hajú könyörög: . Csillaglány rámutatott a Központi Könyvtár épületére: Az ott mi? Megmondtam. Hiszen valószínűleg sokszor át kellett lépnie ezt a határt. . . és nem tudják. Kifaggatott levegő. Szíriusz bácsi! Együtt ül a Négyek Tanácsa Viktor Szíriusz dolgozószobájában. hogy mi az írás.Valóban sokszor. Hol jártak még? Szíriusz készségesen tudósít: .Nagyon. ő hogyan oldotta meg akcióátmérője viszonylag rövid voltát? A tíz métert?. Amikor egy növendék egy bizonyos fokozatot elér.. a jövendő holdmérnök tesz fel egy műszaki kérdést: . erdeink. állandó hőmérsékletéről.Anyukámat nagyon meglepte Csillaglány. Én minifurgonnal. a neve . . Korunkban .válaszol a kapitány.és vízellátásáról.Akkor ott mese sincs! . . .Akkor hát adjunk nevet annak a szép égitestnek. Szegény kis bíborkák .. Rendkívül eszesnek tartja. mi a bolygójuk neve? A válasz késik.Ez a meghatározás bizonyára illik bolygójukra. Érdekelte a kupola fesztávolsága. Szíriusz bácsi mesél: .Többet az ő világáról nem mondott. mert ennek a szónak nincs megfelelője a földi nyelvben. Ez a hasonlat Liunától származik. No. századra utal.Csillaglánynak is tetszett . A küldött zavarban van. Egy ilyen lapon valamiféle mikromódszerrel ezer oldalnak megfelelő tudomány van feljegyezve. most megfogott.. A tudást kártya nagyságú kis fémlapokon őrzik. De a Holdról mindent akar tudni. Körülveszik Nagy Pártfogójukat. a nyomtatás.mondja Szíriusz kapitány. fáink.galaktikájában tökéleteseri egyforma. Pillanatok alatt felfogta. . Liuna átveszi a szót: . Növényeink. őt átsugározták. Átmentünk a 2es kupolavárosba. Szíriusz bácsi. építőanyaga. megkapja ajándékba az összes tudományok fémlapocskáit. Fejlődésében kívánja tanulmányozni a földi embert.. de egyszerű a megoldás.A neve.. miközben ideoda járkáltak. A Holdon lakó emberek életmódjáról.. Alaposan megtekintette a 28as kupolává. mint pihés csibék a kotlóst....A bíboranyukák lefekvéskor nem mesélnek a bíborgyerekeknek .Relatív dolog . rost. Mire bejutottam Líuna édesanyjához.Engem is? .Bíbor bolygó! Gyönyörű! .. . én gondolom is.. században a kakastyúktojáscsirke folyamat abszolút gépesítve zajlik.Téged különösen. . Pierre sürgeti a kapitányt: . Megvásárolni nem lehet.. hogy Csillaglány szerint a Bíbor bolygón nem ismerik a szépirodalmat. gyen: Bíbor bolygó . Náluk már régesrégen nincs ilyesmi. . Várjon. hogy szeretne benneteket egyenként és alaposan megismerni.a XXV. már javában beszélgettek. . bokraink bíborszínűek.

Csillaglány éppen a Holdra lépett első ember.Nálunk tánc nincsen... hogy ebben a néhány sorban nem a saját véleményét írta le. Te mit csináltál? Miért ugráltál nagyokat? ..Beethoven atyám.te ... az micsoda ? . nem köszönt .. A célba vett tárgy vagy esemény visszaveri a VlSUt. szomorú világban élhetsz. Bocsánat mondta .. és nagyon fogok vigyázni Leonida néni levesére ...állapítja meg a kapitány. mit beszél . azon a Bíbor bolygón netán a zenét sem ismeritek? .. Persze. Azt mondják a másiknak: te. tegeződjünk! . Visszatérített Sugárzás.Nem szoktatod semmire. .. hanem végtelenül Udvariasan. mind ilyen kábítóan szépek a nők? ..De én tudom. . Semmi összefüggés nincs benne.Holnap.. és a távoli helyszínt eléd hozza. mi a tánc? .Ocsmány.Köszönés nélkül? .. A VISU kezelője azt mondta.. karja. Mennem kell.. világoskék blúzzal! Nagyszerű! Általában kevés ruhát hord.. se regény. Berci fohászkodik: . . hogy te... Berci fiam . Neil Armstrong kipreparált lábnyomait nézegette. se tánc. . se vers. azok tegeződnek. . . amit gondol: .Hallod. ez nálatok a zene. Zagyva összevisszaság.Hirtelen dühbe gurul.. . öntől.Pokolba a magázódással! Csillaglány. Nem. semmi értelme....Hirtelen hozzáteszi: ... válla. És dúdolni kezdi ezt: . Holnap délben újból eljövök .Valóban. Akik jóbarátok.te .. vísillaglány soros idegenvezetőjének lenni szívdobogtató feladat! Ma rövid sötétkék selyemnadrágot visel. Meg kell kérdeznem! Nekidurálja magát: .Gyanú éled benne.Mikor? .. Berci kimondja. ütötték... Szíriusz tiltakozik: .Zene?. gyakran még a háta is fedetlen... atikor ismeretlen eredetű piros fény villant fel. ez a jelzés nekem szólt. Berci kíváncsiskodik: . . és szeretni akarok mindenkit..Canopusra! Te nem tudod.. nem ismerjük .Nagyszerű! Te nagyszerű vagy! Csillaglány csodálkozva nézi a fiút.. táncoltál.. Szerző figyelmezteti az olvasót. Se mese. magától. vagy akik szeretik egymást..Hirtelen hangot ... azt.Bizalmas földi társalgási forma. ellenkezés nélkül kíséred őt déltől estig. sok földi ember ült együtt. hogy . . . húzták.Nem ugráltam. ahonnan jött. azt fújták. Te leszel a soros idegenvezető. értelmetlen hangok keletkeztek. mi a zene! Láttam és hallottam egy földi VlSUképet. Ezzel eltűnt. te meg azt nem tudod. Várj csak! Egy kicsi részére emlékszem . mindegyikük kezében volt valami szerszám.. ugye?... hanem táncoltam! . Elérkezett az időm. Furcsa. az a kibocsátó helyen összeáll képpé és hanggá.Szeretnék va .. . sem takarja ormótlan szoknya vagy földig érő pantalló! Pompás! Vajon abban a világban.. ön . valamit. .. Te . Nem tudja. mi a VTSU..Illemre kell szoktatni a hölgyet! No majd én . Zenét? . Láttam egyszer. lábának észbontó vonalait.. mert jóbarát akarok lenni. A fiú kakaskodni kezd: . .Mi az a tegeződés? . kedvesen.Te Csillaglány.. tánc.Táncoltam . bocsáss meg neki. Csillaglány térfotójának enyhén sugárzó arca mosolyra derül.te .. hanem Kocsis Bertalan holdmérnöki tanuló gondolatait Berci örömében tácol...Én szívesen mondom. sa színdarab.

döbben meg a fiú.te . . Csillaglány nem válaszol. . a Vízgyárban .te ... Az ilyenkor üres. Akkor vétkeznél. megtanítottalak táncolni.te .Szervusz. sokféle művészet. A hívott jelentkezik: . Csillaglánynak nagyon tetszik a program.Vétettem a törvényeink ellen.. .Szervusz.Nagyon komolyan. Vagyis nem vétkeztél. lala . sajnos ..Lala . a szárnyaló zene. van még két földi óránk. amivel hazahívnak. Kérni szeretnék valamit. a színjátszás . Te nagyszerű ember vagy. Ayam Kiti kadét. la .. hová megyünk.. hogy ilyen hamar megtaláltalak. és dudorászik hozzá: .. hogy mS a zene és mi a tánc!. elmagyaráztam a meteorok ellen létesített védőövezetet. Nem zagyva zenebona... Berci udvariaskodik: . Megrázza a fejét.. irányítótorony.Te is nagyszerű ember vagy! Csillaglány egy pillanatra elkomorul.. ége a táncórának.Te Berci ember! A vörös fényjelig.. megváltozott a véleményed a zenéről meg a táncról.Eddig hol.. te ..Nem vagyok ember .te . a szavalás.Nyolcas űrkikötő. szembefordul Bercivel.Csak logikusan. és komolyan azt mondja: . a dolgozóknak pedig megvan a maguk feladata. Berci egy fotelba veti magát. Sugározd át magad. Elhallgattak a zenegépek. Alaposan kifáradt. nem haszontalan ugrálás. Milyen egyformák a lányok! Nemrég Liuna ugyanezt csinálta! .. No. ocsis Berci leltárt készít. Meglátogatunk egy űrkikötőt.te . . .Nagyon kellemes volt.. Csillaglány még mindig a tanult táncfigurákat gyakorolja. a szomszéd kupolavárosba.. Kis ideig még taktusra lépked.. . Kérem szépen .. Megtanítalak!. Keményen parancsolni kezd: . Kacag egy csillogó sort. csak logikusan! A harmadik bolygón élő ember életének jelentős része a derű. az ének. A mi bolygónkon tilos a zene. Azonnal felhívom Ayam Kíti barátomat. Az én feladatom az. hogy életünk alapos megismeréséhez hozzátartozik mindaz.Csillaglány Ma egész nap te dirigáltál! Most én mondom meg. A tudósok irányítanak. ahol táncolni szoktunk. . a mese. Bercíkém! Mivel szolgálhatok? . a tánc.Ügy rémlik.. Csillaglány. Ott majd megtanulod. . Annak a kapujában várj meg!. Ayam! örülök. la . összeteszi a kezét.Erre. Mintha szürke fátyol hullana térfotójára.... A szép könyv.. kislányosan könyörögni kezd: . Vajon ki tanította erre a mozdulatra? Hol látta? . Logikusan ebből az következik. ahol a nagy űrhajókat fogadjátok .Te ..Ezt komolyan mondtad? . hogy megismerjem alaposan a harmadik bolygón élő ember életét. Javasolom: feladatod tökéletes elvégezése érdekében táncoljunk még egyet! Csillaglány bólint..te .. Vidám vagyok..Nocsak! .. .. Az uszoda mellett van egy kis zenés klub. mintha imádkozna. az öxöm.. Mi életünk minden percét hasznos munkával töltjük.. ha nem ismernél meg alaposan mindent. De máris tovaröppen a rosszkedve.. ami nálatok tilos. a játék. Berci felrikkant: . . uralkodnak.vált. Csillagocskám. Szeretnék megnézni egy űrkikötőt.. mozgás. is jártunk? Reggel kezdtük a Napenergia Központban.Kívánságod parancs. tilos minden haszontalan dolog.. aztán megáll..Karjával mutatja az irányt. azután a Levegőgyárban. a vidám tánc.. és lelkesen ismétli: .

. aki a kormányzó bácsi engedélyével tanulmányozhatja a Holdat.Ne izgulj. megfoghatnám . az űrállomás idős parancsnoka meséli el érdekes vendégének. a híres tudóst.Bajosan.. bizonyítsd be... nem kérünk. Ayam.. Ma én vagyok a vezetője az idegen bolygóról érkezett Csillaglánynak.tiltakozik Berci . hiszen azt magyaráztam.örömmel.. tegezni foglak .Tessék vigyázni! Inkább az űrállomásról beszélgessenek. és szeretik egymást... Mi is megkaptuk a kormányzó úr írásbeli utasítását.. . hogy nincs teste? Csak szellemkép? De hiszen itt ül előttem. hogy téged terhellek a kérdéssel: melyik kikötőbe érkezik legközelebb űrhajó? . Egy óra múlva itt lesznek. hogy hamarosan meglátogatjuk. 11 egyvennyolc űrkikötő félkaréjban veszi körül akupolavárosokat. .semmit.nyögdécsel Félix Bruck.Tehát igaz? . Berci? Sétáljon keresztül a testemen?.. aztán észbe kap: . kinyílik a csillagtető mint egy óriási virág. Igaz? . légy házigazda egy kicsit.Tudunk róla. .Kérlek. . . se inni. a maga valóságában! Ha akarnám.Hogyhogy nem tud? . Ezután becsukódnak a hatalmas ezüst szirmok. légy szíves. de szorosan hozzájuk tapadva 300500 méter magas betontorony mered a fekete égnek....Hát igen. . Negyvennyolc épületóriás.Foglaljon helyet. Tehát a parancsnok bácsi és Berci barátok. Semmit nem fogsz érezni. így is lehet mondani .. A Vénuszról hazatérőben van egy kutatócsoport. Hogyan Ls hívják? . A barátaimnak Berci vagyok. persze. Közepes méretű expresszhajó kétszáz utassal. Bruck úr arca protokollmosolyra nyílik.Figyelj. A kadét csodálkozva kérdezi: . . Mondjuk.Nem.. . igen. miközben tessékeli őt befelé hivatali helyiségébe. . Igaz. és szeretik egymást. Abszolút veszélytelen játék.Persze.. akik barátok. kedves Ayam!. parancsnok bácsi.Kocsis Bertalan vagyok. De aztán engem is mutass be annak a Csillagmicsodának! . maga is.Csillaglánynak beretvaéles a logikája .. jelentsd a parancsnokodnak.döbben meg Bruck úr.Ne haragudj. Amikor űrhajó közeleg. Tulajdonképpen kupolavárosok ezek is.Gyere. se éhes . parancsnok bácsi.Csak tessék. Feszesen tiszteleg.. Csillaglány frissen szerzett tudását fitogtatja: .Köszönöm . . öt perc múlva szkafander nélkül léphetnek ki űrhajójukból az utasok. Ekkor lép be a szobába Ayam Kiti. vagy konyakkal. hogy anyagtalan térfotó vagy. fiú.. és működni kezdenek a légkompresszorok. épp a miénkbe. . Ezüstacél fedelük hétágú csillag alakban nyitható és csukható. fiatal barátom. Megtanultam. Csillaglány pedig nem tud se enni. .. és a hajótest méltóságteljesen beleereszkedik a fogadótérbe. nem . . Ha megengeded.Szerencsés vagy.. gyere. Remek ózondús levegő veszi körül őket. . hogy a Holdon azok tegeződnek. . Megkérlek.. hűsítővel.. Ayam fiam! Bemutatom legfiatalabb munkatársunkat: Ayam Kiti űrhajóskadétot..szól közbe Berci. Csillaglány. Csinálj valami mutatványt. Van szerencsém ismerni édesapádat. Én nem vagyok se szomjas. Mindezt Félix Bruck úr. A tornyok belül hengeresek és üresek....Mit javasoltál. . sétálj keresztül Ayam Kiti testén. Kínáld meg a csillaghölgyet és Kocsis professzor kedves fiát is egy kis süteménnyel.

mint a tiétek... milyen ember az öreg? . Félix Bruck készségesen beleegyezik. Centiméterről centiméterre elmerül a kadétban. szinte tapintani tudom. amit ismerni akar. 2 Keresztülkasul járják a nagy földszinti termeket. Csillaglány. a toronyba ráértek feljönni.Azt gondoltam. megáll közvetlenül előtte . megmagyarázunk mindent. . Nem mondott igazat Száz évvel később... üzemelésére a Nap energiáját használják fel. Csillaglány három lépést tesz Ayam Kiti felé. A kadét elpirul örömében. Még csak nyolcvan éves. Tetszik tudni. . ha Ayam Kiti vezetne végig az űrállomáson..kérdezi Csillaglány. században a napelemek 8590 százalékos veszteséggel működtek. amilyent sem azelőtt. A Melinda csak 18. Kedves Csillaglány! Jómagam és valamennyi munkatársam szívvellélekkel rendelkezésére állunk.. Tetszik nekem dicséri Csillaglány az űrkadétot.Köszönöm. és szeretitek egymást.A mi bolygónkon nem hasznosítják a napenergiát.. nem érzel semmit ? . . benne járok a nyolcvanban . Valóságos kiselőadást tart a fotoelektromos generátorok hasznos hatásfokáról. .. A XX. parancsnok úr.Mi az a Melinda? . A kadét feszesen jelent: . Ayam. majd én felmegyek helyetted.. .lelkendezik Bruck úr. én is mondom: te. amire kíváncsi.Te Ayam .Kicsit régimódi. Ayam fiam. . hogy a Holdon majdnem valamennyi gépnek. Csillaglány. . és korán megrokkant.No hát akkor induljatok.Most benned vagyok.. . és talpig becsületes... nagyon kedves. amikor elhagyják Félix Bruck szobáját. és parancsolj.. mert sokat tud. ti ismeritek egymást ? Ayam Kiti kihúzza magát. Azt szeretném. Megmutatunk mindent.Melindának hívják a Vénuszról érkező űrhajót.Te ezt szépen. .érzér kelem. sétálj keresztül rajtam. olyan lelki boldogságot éreztem. Központi csillagunk sokkal öregebb. Létezésünk alapja a foton. sem azután soha. Te csak törődj a vendégeinkkel. És ezt még ma . a minden luxussal felszerelt Átutazó Szállót.. Kár. Ayam és Kocsis Bertalan .. Hiába.. de idő előtt nyugdíjba kívánkozik. De hinnem kell a szememnek!. Ez hajtja . azaz ti.Maguk. akkor neked.. .Nem.Jelentem: Berci a legjobb barátom. a várócsarnokokat. . amit majd látni fogunk . lelkesen magyarázod.Ha ti legjobb barátok vagytok. században a beeső sugárzási energiának mintegy 95 százalékát hasznosítja.Megtiszteltél. így az űrhajók és űrállomások eszközeinek hajtására.Most kilépek a testedből.. hogy az ember igába fogta a Napot. .Nahát! . 2580ban jelent meg Ayam Kiti nyugalmazott űradmirális Ember a Galaktikában című önéletírása. Ayam elmagyarázza.A parancsot megértettem. Félezer éve már annak. .Parancsnok úr! Toronyszolgálatot teljesítek.válaszol Ayam Kitt .. Mármint a parancsnokod. .Nem baj... Történelmi jelentőségű ez a látogatás!. És sugárzó szépségében megjelenik előttük. nekem már terhes a mászkálás. Ebben a könyvben így vall: Amikor Csillaglány térfotója elmerült a testemben. Csillaglánynak felragyog az arca. .puhatolózik Berci ..Magam is éppen erre gondoltam.száz év múlva is . Előbb nézzetek meg mindent idelent..válaszolja a fiú engedelmesen..20kor érkezik. Jó szórakozást! A viszontlátásra. A ma embere a XXV. . Ugye.. nem érzek semmit . kevesebb meleget sugároz.Most beléd megyek . Majd így folytatja: . hogy hírlapi kacsa. . ..

. Hiszem. Rendben? Csillaglány beleegyezése jeléül biccentett.. sokkal hamarabb felért. amióta együtt sétálunk.. Csillaglány izgatottan válaszol: . . a hírközlés nagymestere. . menjünk fel a toronyba! . és most már a ti segítségetekkel kezdem ismerni a földi embert is. komám. De ismerem saját népemet. Ayam Kiti már nyitja a száját.Nem tagadom. Berci áhítattal hallgatta a beszélgetést.Mit kívánsz. amit nekem mondtál. ez egyszerű dolog.Rendben . de! Menjünk fel a toronyba!.Kettőnket. .. Félix Bruck fátyolos baritonja válaszol: . Szépséges Csillagom! Jöjj csak ide! .De gyakorlati valósággá válik majd.Kérlek.Ayam Kiti jelentkezem. ha népem átadja tudását a te népednek! Berci elhúzza egy kicsit a száját. szemüveges híradós hadnaggyal beszélget.. .ígéri Ayam Kiti .Már öt perce állandó kép.Tulajdonképpen semmi. majd kivetítik az új helyszínre.nevet a térfotó. ö a mi büszkeségünk.. Csillaglány akciócellájának átmérője valóban tíz méter.Természetesen felmegyünk . Szépen kérem . és eltűnik.Te kicsinyhitű űrkadét! Roppant egyszerű a megoldás! Elmondod neki is. Ayam? . megszakítás nélkül.és hangkapcsolatban vagyunk a Melindával.Te küldött vagy. Ha a cél ennél távolabb esett. aztán megkérdezte : . Ayam Kiti kadét azonnal hívja fel a toronyszolgálatot.az életben maradásunkat biztosító gépeket.. Csillaglány hogy talál oda? Berci nevet. Kocsis Berci rákacsint a barátjára.. Csillaglány a fiú szemébe néz. most aztán igyekezzünk mi is. Megismétlem.Jó megfigyelő vagy. Csillagocska már Félix Bruckkal és a mosolygós arcú. fiam. . Mire beléptek az acélüveg falú.. a vendégünket. űrhajóinkat. megfigyeltem. Most mi a problémád? . Egyik helyiségből a másik helyiségbe.No. . azaz Ayam Kitit és engem felvisz a lift a toronyszobába.A fotonról mint energiáról mi is tudunk.Hogy érted ezt. amikor a feje fölött felbődül egy hangszóró: .. . Berci rácsodálkozik a barátjára: . Ayam. tíz méternél nagyobb távolságot nem tud megtenni. A parancsnok bemutatja Bercinek a fiatal híradóstisztet: . Éppen egy videfonkészülék előtt állnak. egy pillanatra eltűnt. .. Te utánunk jössz a magad módján. . kerek fejű. De a torony irányítóterme a fejünk fölött 280 méter magasan van. de hogyan? . hogy békében és barátságban fogunk élni. nem kíváne velük beszélgetni. különben a hölgy hamarabb felér!.Ayam Kiti kadét azonnal hívja fel a toronyszolgálatot.Pontosan a fejünk fölött. acélüveg tetős terembe. aztán mire mi célba értünk. Kérdezd meg. Berci. 280 méter magasan. Nem nehéz teljesíteni a parancsot.De. Még egy száraz fadarabot is megszólaltat! A hadnagy elpirul. Most szerényen megszólalt: . te kedves Berci? .Burián Oszkár. közel fénysebességgel. hogy rámondja: úgy legyen. hogy Csillaglány egyhuzamban. . megszakítják a sugárzást. izony.. Ha térfotójának nagyobb utat kell megtennie. . A többit bízd rá . Nálunk ez egyelőre csak merész tudományos elmélet. ő többnyire már ott várt minket. Ezt ügyesen és gyorsan eszközlik a munkatársai.Ayam. Neked ezt kell mondani. hol van az a toronyszoba? . Mindent értek.

Jóholdat.Távolság 4500 kilométer. nem nézek és nem sétálok magába. . ... Csillagocska csak suttogva mer kérdezősködni: . Pár másodperc elteltével jelenti: . . Radarképét ilyenkor még nem lehet befogni. Vannak nálam sokkal kiválóbb híradósok.A híradós hadnagy hangja elvágja a társalgást: .Kétezer. nem.Rendben. mind a kettőszázegy utasom egészséges. hö .Igenis.. A szolgálat!.. Most a készülék felé fordul. .Pontosan ül. A házigazda tájékoztatja vendégeit. A hangszóróból máris zeng egy. öreg cimbora? Nem tudsz számolni? Hány utasod van? Kétszáz vagy kétszázegy? Farim kapitány böffenve nevetgél.. Mind a kettőszáz.Fogadóteret kiüríteni .Hö . parancsnok úr..Ezt tartjuk..Itt Melinda . hogy a Melinda e pillanatban még ötezer kilométernyire van a Holdtól. ahová ember eljuthatott. hogy útközben megszaporodtunk. amikor az ezüst szirmok kinyílnak.Irányjelző lézer? . Csak kérdezek valamit. Simán utaztunk. beléd is sétál! Ezt természetesen Ayam Kiti mondta.Még nincs. Az űrhajó már csak cammog .Nyitva van már a csillagtető? Bruck parancsnok halkan válaszol: . Egy kismamának egészséges leánygyermeke született.. .Ezer pulzár és üstökös!. megtisztel a pa . Őszi! Csillaglány maga alkot véleményt mirólunk.Ettől ne félj. Elmondja. Kapcsolj képre. . De a kapitányával videfonon beszélgethetnek. Alaposan beléd lát.. A szolgálatot átvettem.. Hetven éve áll az admiralitás szolgálatában. hadnagy. Habib. Ayam Kiti utasít: . amit mond. ha Csillaglány úrhölgy nagyképűnek tartana.. 25Q. Ha nem vigyázol... . Őszi.Sebességet csökkenteni! .3000 méter per secundum. kedves Csillagocska! Ilyenkor javában működnek a fékezőrakéták.Láthatjuk a Melinda űrhajót? A híradós hadnagy gyakorlott tájékoztató. .. De majdnem elfelejtettem. itt Melinda ..Me . A parancsnok észbe kap..Vissza kétezerig! Őszi azonnal továbbítja a parancsot.Őszi..borízű basszus: . ha a parancsnok úr megengedi. . öreg cimbora! A kis képernyőn feltűnik a Melinda kapitányának ráncos rezes arca. . .. Sebesség? Őszi jelenti: . . . Számolni még tudok. Burián pár másodperc alatt megteremti a kapcsolatot.Igenis!... Vedd át.Tartom. . Nem szeretném. .... .Tessék parancsolni.Ne féljen. . emberekről. Ayam Kiti.Kedves vendégünknek mindent!.játszik a frissen tanult névvel Csillaglány.Mi történt veled. 2900 . .. .. Bruck elcsodálkozik: ..Figyelje a Melindát.... Őszi.. de erős túlzás. Habib!.Itt Félix Bruck. Mindenütt járt már. Hívja őket. Ott az asztalon az a hét kis sárga lámpa fog felvillanni. Melinda névre anyakönyveztem ... . Minden rendben van nálatok? . .Ő Habib el Farim kapitány. Szavak pattognak: .

tettük. .A fogadótérbe.Látom. A fiú szórakozottan megkérdezi: .. Csillaglány telhetetlen.Jelentem. A piros fénycsíkon felvillanó kis fehér pontok a Melinda mindenkori helyzetét mutatják. A vezérlőasztalon felvillan egy kék lámpa.Irigyellek téged. . egészen nulla sebességig. te Berci! . Nem történik semmi.Csillagtetőt nyitom! .visszhangozta Őszi..Parancsnok úri Ezen a függőleges skálán vibrálő piros fénycsík micsoda ? A parancsnok éppen Ayam Kitinek mond valamit Helyette Berci válaszol: ..Ayam! A csillagtető jelzőlámpái nem gyulladtak ki! Az űrkadét nagy nyugalommal válaszol. Majd megismeritek.1400. Habib atya hajszálpontosan tartja az irányt. már vizsgáljuk .1300.csodálkozik Csillaglány.Igenis!. mert nem nyílt ki.. henger alakú óriás csőbe már húsz perce nem engednek be senkit. 1900 . Ez a figyelmeztetés a fokozott biztonságot szolgálja. Mire végez. 1700 .De van. Ayam Kiti felvilágosítja a lányt: .Bercikém . Közben Őszi monoton hangon jelenti a sebesség csökkenését: . hogy a biztosító lézer működik. . Berci bizonyítani igyekszik űrkikötői jártasságát. Ayam Kiti ismét a szolgálatot vezeti: .. Bercikém.Kiürítem. Berci ijedten fordul a barátjához. Félix Bruck magyaráz: .Majd megkérdezheti tőlük. . . Alig tudnak mozdulni tőle. Izgalom feszíti a másodperceket. Azonban munkára kényszerí. fejlődését két nagy energiahordozó biztosítja: a foton és a gravitáció.Berci holdmérnök lesz. Berci? . Hold Állam minden négyzetcentiméterét ismernie kell.. Bolygónk fennmaradását.. Gyakran jár nálunk.Azt jelzi...1200. . helyesebben volt. Jelentsen! Hangszóróból érkezik a félelmetesen következetes válasz: . hogy mit éreztek... . egy centire sem tér le róla.és kacag egy cikornyás moll futamot a világűrből jött vendég.Sebességet tovább csökkenteni! Őszi katonásan válaszol: .Mit mondasz? ..A Melindát körülbelül 15 perc múlva köszöntheted. .Mi van vele? . ..Te ezt honnan tudod. . hogy a kis sárga izzók nem gyulladtak ki. . és a mikrofonba beszél: .A fékezést ugyanis még fokozzuk. 1800 . .Jelentem.Csillagtetőt nyitni! ..Most figyeld a hét kis sárga izzót! Csillaglány a jelzőlámpákra mered. A Melindán most erős degravitor működik. Megnyom egy kapcsológombot.Nálatok talán nincs gravitáció? .. mindent tudni akar.. életét. . . Berci odasúgta Csillaglánynak: . abba a háromszáz méter magas és ötvea méter átmérőjű.. .Hogy bírják ki az utasok ezzel a nagy fékezéssel járó iszonyú erőhatást? .Azt. Berci ki nem maradna egy ilyen beszélgetésből .. hogy maguk itt a Holdon meg a harmadik bolygón is léptennyomon a gravitációba ütköznek. Csillaglány Bruck parancsnokhoz forduL .Gépház! Nem jelzett vissza a tető. nem gyulladtak ki.Annál valamivel később .igazítja helyre a tájékoztatást Félix Bruck. Ebben a pillanatban hangzott el Ayam Kiti parancsa: ...Látom.

Kapcsoljon tartalékra! . Hagyd.csatlakozik Burián Oszkár. emlékszel.Talán zSriata a döglött! Sí SM .Persze nem vagyok hős. hang nincs . . Elhatározásomat az a tény befolyásolja. Mert senki nem mondja neki az igét: állj meg! Állj meg.. jónak ellensége s kínnak ősanyja még. Mi nem.. Nem lesz rá időnk.em szerint... Felemelkedik helyéről. Őszi. és halálraszánt nyugalommal prédikálni kezd: . a videfont! Habib testvérünk vidáman mosolyog. Szép színjáték lesz...Tartalékra kapcsolok .. a hírközlés nagymestere. De ne veszítsétek el a fejeteket! Bátorság!. . és várd meg szépen.Inetu.erfényföíet. Sem a hajón utazók.kiált a felhevült fiúra Félix Bruck. Karóié. parancsnok úr.. Nézzétek.liient mar csak 50fin irn 1 becsiéö..jelenti ki egyszerűen Berci. ldSsaI es harmine fő formájú acélát .tei Közepes nvrpfY ... hosszú és 32 méfp. Vldefonk is rossz. lometert tesz Zik baratl körünkbe. Ki korábban. te nehéz Ítélet. Én sem ... percenként ml eTnagybb is! Be 1 nieg. Ayam Kiti nagy nyugalommal mondja: .. aztán legördül a függöny. . a színjátszókörben mit szavaltunk? . . . Meneküljetek! Ki az épületből! Mindenki!..Elhallgass azonnal! . Én itt maradok . .Azt hiszem..Jelentem: nincs bejövő áram. Még van talán tizenöt percetek! Eljuthattok a minifurgon alagútjába . én is maradok . és percek alatt megszüntethetik .....Őszi! Melindát azonnal megállítani! Félelem lapul a szemekben. azaz ..Lel egy kapcsolókart .Én nem megyek.. hogy nem jutnánk messzire. amíg kijavítják a hibát!..esenJanúíT nyi távolsága fe. mG mmdössze 182 méJr .. Ayam Kiti most először kicsit felemeli a hangját: .Igenis. ez jó! kiáu . és egyseit . egy szemvillanás alatt átröpítjük Halál Államba . lovagoltat a térdén Ayam Kiti int neki. mert nem tud semmit! Nem tudja....Mintegy S regySf11. most hirtelen előlép főszereplővé.Riad! Parancsnok fC megfeP5 Bruck. ? Uraim! We figyeljen münk.. Egyik fázis nem él. testvéreim. Ayam. Igazad lehet.Átvettem a parancsnokságot!. ne erőlködj A vi. és betört e történik semmi AJ Kiti jelenti halkaniASfaTűtfaIlrtlkSt6bedenki! Néhány percen hl. Hiszen a liftek sem működnek. Tisztelt hölgyek és urak! Mi önöket fájdalom nélkül. Biológiai törvény. gy Szöcske eies. Ayam csengő tenorja folytatta a verset: . . féllebbezhetetlen... Melindácska. .yt. Megparancsolom! . a tipegőt fi.S Végre. Csak Csillaglány közli a legújabb hírt úr?Apiroslé. Mért nem mozdultok?! . . Melindát hívom . azaz 1312 perc múlva érkezik barV.. Komisz halál te.... ki későbben.Persze. aki ebben a drámában eddig csak epizódszerepet játszott. sem a 8as űrkikötőben dolgozók. azt ..Testvéreim Galileiben és Einsteinben! Nyissátok ki füleiteket az igazságnak! Az űrhajó könyörtelenül közeledik a lezárt tetőhöz. am. Süket. Becsapődásáí a Hold túlsó oldalán felállított földrengésjelző állomások is észlelni fogják.. a liftek... Az áramszünetet minden bizonnyal észrevették már.. r. . Mozduljatok már!. a tartalék sernél.. hatalmas finálé. Félix Bruck kezdeti lendületét lefékezi ez az új közlés. kep van. Meg szerencse Gertii. Melindát hívom .. hogy már csak nyolc perc az élete!. . 1 iQ szeszéle.. . hogy egyszer minden élőlény meghal...

talán ezer kilométernyire... Őszi komoran közbeszól: . Igen . A lány arcára mintha árnyék ereszkedne.Ha téged felsugároznának a Melindára.Megőrültek? Elvette a félelem az eszüket?..Nem . kanyargós vaslépcsőn.Csillaglány!... ... neked megteszem. Félix Bruck.megtudja.Csillaglány! Tudod. juttasson el hozzá egy fohászt. Táncoljunk? .Pontosan fölöttünk. Csillaglány rámosolyog a fiúra.Ném táncolunk... . és hallgatta a beszélgetésüket nem sokat értett belőle.. élt 1265től.. te Berci. . Fussatok! Fussatok! . kormányozni. eltűnt az energia. A halottak nem beszélnek.Nem gajdolunk.Nem futunk.. mire leérünk. és szeretlek.. vagy kerülje ki. csak te nem? . Bruck megdöbbenve bámulja a fiút: szegény.Jó . Csillaglány eltűnik.Fiatal nem hal meg nálatok. Az űrkikötőből eltűnt az elektromos energia. vagy verjék fejüket a falbal Viselkedjenek úgy. Édes Berci fiám és Csillagocska... megörült .. amikor mondja: . Száz emelet ez a torony.Mert a Melinda ránk zuhan. És mit mondjak a kapitánynak? . ahogy szokás! Értik?! Ahogy szokás!. a parancsnok. Megteszem.Értem .. hogy itt most ötszáz ember meg fog Babits Mihály fordítása halni? Ayam Kiti.. mindenki... tálán megengedi...ki bút marasztalsz bánatos szívekben.. Akkor már inkább itt maradunk. fürgék vagytok!. Nálunk otthon. Erre a célra rendkívül alkalmas Szent Leonida. Figyelj rám. most megdöbbenve kérdezi: .. . betegségben? . vagy kerülje ki a Holdat! . .... parancsnok úr..Balesetben sem hal meg senki? . aki figyelte őket.. Valahol a harmincadik emelet tóján érne minket a halál... Dante Alighieri.... .. Másodpercenként 3 fokot számítva ezer másodperc. parancsnok bácsi. mert barátom vagy. parancsnokom.. parancsnok bácsi. Berci? Táncolsz?. Csillaglány! Tudod. Mit gajdolnak itt? Őszi szomorúan mondja: .Hogy a biztos halálba rohan! Álljon megK ha tud. Hol van a Melinda? .. mi a halál? . akkor nem él tovább. Figyelje a videfont.. az háromezer lépcsőfok egy szűk..Nem. . Mit mondok a kormányzónak?. Őszi.. nem tudom.Semmit.. tájékoztatni. Minden beteget meggyógyítunk.Őrület! Veszett őrület! Nekem ne szavaljanak! Ordítsanak félelmükben...Hová lett a vendég? Mit csináltál vele? .Engem felsugároznának a Melindára .Mindjárt....Fiatal nem hal meg.. . . Danteszonettet szavalunk.. Berci szemei tüzelnek. Baleset nálunk nem történik.. MeghaL . és figyelmeztetnéd a kapitányt. en. . Nekem jelesem volt matekból...Legalább Csillaglány ne lenne itt!.. Csillaglány gondolkozik. Miért halnak meg? . Talán .... nyüszítsenek..szomorkásán elmosolyodik legalábbis megpróbálom . És ha hisz valakiben vagy valamiben. ha valaki nagyon öreg. Nem lehet irányítani... mondjuk.. Megjegyeztem. Mit lehetne tenni? ..Persze hogy tudom. Ekkor csoda történik! Berci ugrálni és kiabálni kezd: . Bruck eszelősen fölcsattan: .. a legnagyobb olasz költő. és szép verseket hallgatunk .Temit csinálsz. Csillaglány!. legalább ti fussatok! Fiatalok.Álljon meg.

30. ez az útja nem tartozik feladatkörébe .. 20... mint a villám! Jól van. Habib atyus megáll!.Berci ugrál.... Talán sikerül megállniuk!.. Mi történt? . Csillagocskaaaaa! !. Habib bácsi...... Habib arcán a ráncok valóságos kérdőjeltengerré változnak. Berci valósággal rátapad a videfonra. Bruckot is elkapja az izgalom..: ZÉRÓ!!!..Nézze a képernyőt! Ayam. az űrkikötő irányítótornyában. mint a bakkecske.... . hogy most nem tudunk mérni! ... .Félix. Sebesség 80 . mit csinál a derék kapitány! Elhiszi vagy nem?... .Ezer pulzár és üstökös! De kár. 10.Igaz volt... nem értem.Mégiscsak túlzás ennyire megbízni az automatikában .Ki késik... mint borjú az új kapura!. Nagyszerű! Hisz neki! Cselekszik. Van áramunk! kiabál az örömtől ragyogó Őszi. Ezért késik .Bemutatom neked Hold Állam vendégét... hogy zárva a csillagtető.. . Sir került!. 70 . .. Hirtelen üres lesz a képernyő. .. 50 . hogy azonnal szót fogadtál neki. . Csillagocska! Csodálatos vagy. Csillagocska Bruck parancsnok mellé áll.kérdezi élesen a parancsnok.. Habib! Derék fiú vagy. .Csillaglányt hívom! .Távolság 300 kilométer. hogy élünk. majd Liuna elmagyarázza. Habib!... Csillagocska! Hurrá..Édes fiam .Jobb. Rezes arcán bódult zavar.Itt Csillaglány.. . De most... öreg cimborám! Mondd. amit az a hölgy mondott. Csillagocska! . Berci rosszallóan motyog magában: . hogy nem engedik meg neki. megyek.... hol késik? . Azonnal gyere haza. igaz volt.. ha nem tetszik tudni.. parancsnok bácsi... . .. Késik... Persze lehet. Nyolcas kikötőt keresem..kérdezi döbbenten.Bravó....... .. nincs holdi vezérlés. Majd lassan beoldalog Habib el Farim kapitány.. Csillaglányt hívom!. Félix Bruck áll a készülék elé. Bravó. Ez egy ősrégi magyar szólásmondás... ..Megáll! .. Éljen Csillagocskaaaaa!!!.. Csoda. hogy a megsemmisülésbe zuhannak! No lássuk.. . Őszi számai most az életet jelentik: .Galvaní békacombjára! Valóban ott van! Látom!.Én mindig szót fogadok a nőknek!.A videfon képernyőjén a Melinda kapitányi fülkéjében nagyokat ásít Habib el Farim.Csillagocskaaaaa!!!. most mondja meg neki... ...Tudunk! Parancsnok úr! Tudunk!... és a képernyőről válaszol: Itt vagyok....Nyolcas vagyok. Megálltak!!! ...Működik ez is!. nem működik az automatika..Nem értem...Megáll!... Ki volt az a nő. 60 . zéró...Nyolcas kikötőt keresem... Habib el Farim széles mosolyra húzza a száját. Valósággal reszket az űrhajó! Szinte izzik a parancsnoki fülke!. Megálltak!!!. Nézd! Nézd! Csillaglány beszélni kezd....Jó. Őszi! Nézzétek a képernyőt! Csillagocska a Melindán!....... Ott áll Habib atyus mellett! Az bámul rá. az idegen bolygóról érkezett Csillaglányt. ... . Átkapcsol saját vezérlésre! Beindítja a fékező rendszert! Tövig benyomja!... Melindát hívom! . Habib! .. Habib el Farim mögött feltűnik Csillagocska! Berci teli torokból felüvölt: . Könnyebb ben elviseli majd az utolsó másodperceket. Szerencse. . és hogy került ide? És most hol van? .. vagy csúnyán felültetett? . Csillagocska!..

. majd magasba emeli a kezét..Ne szerénykedj. aki onnan bármikor el tud menni.. hogy maga nem ember. hős Csillaglányra! Rivalgó éljen tör elő a jól meglocsolt torkokból. Csak akkor jöttem rá...inti őt Pierre . jöjjön! Hadd csókoljam meg! .Kedves nevet adtatok nekem! Szíriusz kapitány! Kormányzó úr! Hadd legyek ezután Csillagocska! . inkább figyelj Csillaglányra.. Valaki megtiltotta? .Nem lehet?.Leonida néni! Tessék végre megtanulni. .. Liuna csendesen megjegyzi: .Most mit kell tennem? Viktor Szíriusz aggodalmaskodik: . valósággal megbénultam..ujjong Csillaglány. Hát elmentem.kiáltja az ünneplő sokaság.. mosolyog.A küldött beszélni óhajt! . El tudok menni! Igen!.Csillagocska!. Ezt Berci is mondta már! . hogy én vagyok az egyetlen. sétáltak.. .Mától kezdve a Hold leánya. Ennyi az egész. hogy a kiművelődött XXV.Jöjjön. .Szíriusz kapitány őrzőangyala hirtelen észbe kap.Nem baj..Bolondokat beszélek! Látja. hogy semmi hősi tettet nem hajtottam végre.Édesanyám mondotta volt. Maga szóljon pár szót a vendégékhez. milyen az öreg. eszembe se jutott. A kapitány koccint. Nagyon köszönöm .Köszönöm. Legalább százan vannak jelen. . . az életmentő. beszélgettek.Erre sajnos nem számítottunk. .válaszol ünnepélyesen Viktor Szíriusz.. Aki halkan így szól: . .hanem kísértet! Pinton azonnal síkraszáll kedves Csillagocskája védelmében: .Persze nem tud felemelni egy tárgyat. Az akciócellájában nincs kéznél valami pohárféle? . Csillaglány ijedten kérdezi: . amikor te. de meg kell mondanom.Mától fogva Csillagocska vagy . Rettenetesen féltem a közeledő szerencsétlenségtől. Pedig a dúsan megrakott. fogadja a jókívánságokat. Csillagocska! . Hát nem elfelejtettem. akit Szíriusz kapitány ás a Négyek Tanácsa oltalmazó gyűrűje vesz körül. de engem sajnos nem lehet megcsókolni.Leonida néni! Hát maga is eljött?. századi ember tömegbe verődve alig különbözik az őskori hordáktól.. Hold Állam teljes jogú díszpolgára vagy! Ez utóbbi kijelentést Mártim Gomes kormányzó tette. .Halljuk! Halljuk! . kedvesem. nem tud koccintani. Csillagocska! Rettenetesen nagy hős vagy. nem tud inni.Barátaim!. lelkem. hogy Csillagocska nem kísértet..ÖTÖDIK FEJEZET amelyben felüti fejét a kételkedés ördöge artira Gomes kormányzó felemeli a pezsgőspoharát . Berci.. hogy segíthetnék. .Te most ne bölcselkedj .. A vendégek az űrből érkezett küldött felé nyomakodnak. Majd én helyettesítem. A kormányzói palota díszes fogadótermében elhallgat mindenki. terített asztalok mellett pár másodperce még falatoztak. Felharsan rá újból az éljen.. azt mondtad.. a Bíbor bolygó küldöttére. .Testvérünkké fogadunk! .. Most Leonida néni furakodik az ünnepelt közelébe.Barátaim! Emelem poharam Hold Államunk legkedvesebb vendégére. A kipirult arcú. Most pisszenés sem hallatszik. csillogó szemű Pínton erélyesen tiltakozik: .

Földünkön a XXIII..Éljen Leonida néni és az ő kísértete! A tömeg rázúgja az ismétlést.Bravó. ami az oldalát fúrja: . térfotó! Micsoda világot élünk! Pici gyerek tanítja az öreget!. hogy mi van a táskámban? Aztán csak odaadja.Igen.Hát így ugrál Csillagocska egyik kupolavárosbői a már tikba. De hagyjuk ezt most. persze hogy nem.Miért kell ennek a lánynak minden este elmennie? Berci pontosabbá igazítja a kérdést: . Pinton magyarázni akar. fénytant. Hát ide figyelj.Szívesem megmagyarázom.Nesze.. Én azt állítom.. Leonida néni? . az a kis fénykör a mi Csillagocskánk. de mintha a szeme sarkában egy könnycsepp lapulna. .A kistükröt? A táskámból? Honnan tudod te.... a következőben meg ott. A fényfolt odább ugrik vagy tíz méterreL . mondd meg nekem. amit akartok. mennem kell...Hohó! Babona! Babona!. sose hittem volna. Pierre izgatottan súgja Szíriusz kapitány fülébe: . . Pinton! Fénytani előadásod kitűnő volt! Magam sem tudtam volna világosabban megmagyarázni. A Négyek Tanácsának legfiatalabb tagja az érdeklődés középpontjába kerül. A tükröt . JT ierre percek óta töpreng... Csak gyerekkorom óta rájár a szám. A Négyek Tanácsának három idősebb tagja Pierre.. hogy kísértetdolog van ebben. .Mondjuk. de ebben a pillanatban piros fény villan. ha ide tetszik adni a táskájában lévő kis kerek tükröt. Ugye Leonida néni se gondolta komolyan? Leonida elszégyelli magát. . hogy ez a ti Csillagocskátok egyik pillanatban itt Tan. .Tessék nézni! Mondjuk..Láttam. milyen technikával röpítik idr oda Csillagocskát... Liuna még pontosabbá : Helyesebben. Leonida nénit egy erős fényt árasztó világítótesthez vezeti. és azt mondja: Bocsánatot kérek.egészen közel tartja hozzá. Na? Pinton fontoskodó arcot vág. Pinton most egy egészen kicsit mozdít a tükrön..Térfotó. Aztán elmosolyodik.. minden földi nappal elteltekor.... kislányom..egyezik bele Leonida. .. prücsök! Jól van. prücsök! Leonidát azonban nehéz meggyőzni.Tetszett látni? Most azt fogja mondani: Bocsánatot kérek .. és senki sem babonás.Hej. .Nem. Leonida morgolódik egy darabig: . . Viktor Szíriusz. kis prücsök! Ha mindent tudsz.Minden földi este. prücsök! Jól van. De vigyázz rá! Ha eltöröd.Jól van. . hogy öregségemre megszeretek egy kísértetet! Berci felüvolt: . Szíriusz kapitány lelkesen tapsoL . Azt mondja térfotó . Csillagocska kedvesen meghajol.. A visszaverődő fény a mennyezetre kis fénykört rajzoL . .. Nem tudja befejezni a mondatot.hanem térfotó! . eljött az időm. . tükröt és sugarat.Látta.Mondhattok. hét évig nem lesa szerencséd . hogyan lehet az. Megmagyarázom.ferde síkban . Liuna azonnal közbeszól: . Liuna és Berci kórusban zengik: . század óta nincs írástudatlan ember. majd ki is mondja azt.

replikázik Liuna. van. .ugrik fel Pinton . Leonida nénit is meghívták a tanácskozásra.Esznek.Te mit mondasz? A gyerek okos.A tanácskozást Viktor Szíriusz dolgozószobájában tartják. Másnap Berci kalauzolta. . Most .Értem. Akkor hát vizsgáljuk meg az első kérdést. Pinton felaM járkál. De mert ebédnek is el kell készülnie. .. . vacsoráznak! . légy szíves. Szíriusz kapitány bólogat. Berci tudatában kattant valami.. Megvetném neki ax ágyat a zöld szobában. ülj le! . hangversenyre sem jár mindenki.Édesapámnál jártunk az Urándúsítóban. tetszik érteni. Ezután édesanyám pálmakertjeit néztük meg. hogyne érteném. akik színházba.Ügy vélem.Ez a kérdés! .Jól van. Szíriusz kapitány rosszallóan csóválja a fejét . A Négyek Tanácsából kitör a tiszteletlen nevetés. ahonnan Csillagocska 19 óra 30 perckor elköszönt és eltűnt.zengik kórusban a jelenlevők.méltatlankodik Pierre. Megtakaríthatná azt az irdatlan hosszú utat az űíben. aludnia mindenkinek kell. hogy az űrben utazó sok ezer uta3. mert van. A kapitány hatalmas íróasztala mellett ül. Valóban.. a Holdon remekül lehet aludni.puhán süppedő fotelban hever.ölében Csibészszel .. Pierre kiegészíti: .Kérlek..Bocsánatot kérek . Ezt csinálják az emberek minden este. ajtótól ablakig.Drága Leonida néni! Nem a térfotónak kell aludnia. aki orvosi rendeletre koplal.Vagy plasztikinót néznek. Szíriusz körülnéz elcsendesedett népén. akkor zajlott le az űrkikötői kaland.így nem lehet összpontosítani! . a házi videfonon keresztül. és még sok minden. Csillagoeskával én töltöttem az első napot. hanem élő alaplényériek. Mintha kinyitnának egy kis ajtót.Vannak olyanok is... hanem valahol máshol. Ezért esténként hazamegy aludni.udvariaskodik a kisfiú.Bizony. aki fogyókúrát tart. De akkor mondd meg nekem: hol van az az alaplény? . Csillagocskának is pihennie kell naponta.. Amióta az új rendelkezés szerint a kéthetes Solidőszakban 12 óránként elsötétítik a kupola városokat. hogy mindenki mindennap nem vacsorázik. végül a kormányzó bácsi fogadásán vettünk részt.Haspók! .Pinton válasza a helyes.Gyerekek.hangszórón át közbeszól: . hangversenyre járnak. Viktor Szíriusz helyesel: . .Az alaplény szunyái. de pihennie. négyóránként kap táplálékot. Tegnap Pierre volt a soros .Itt aludhatna szegényke nálunk. ő a konyhában hallgatja a vitát . Ennek okát Liuna fogalmazza meg: . függetlenül a földi napszakoktól. mely így hangzik: mit szoktak az emberek esté csinálni? Berci rávágja: .. A fiú röviden összegez: . és leül a szoba köeepét borító vastag szőnyegre. Pinton. aki nem a Holdon tartózkodik. majd a Központi Konyhában Ottó bácsinál. Liuna . ablaktól ajtóig. mindennap odavissza. arról nem is beszélve. az alaplény! . . kerek körmondatot formál: . Pierre és Berci eáyegy faragott faszéken lovagol. Berci megerősíti: . . ez a kérdés. gyérekek! Tanácskozunk vagy civakodunk? . Színházba. mint minden élőlénynek. Szíriusz kapitány Pinton felé fordul. a plasztikinót sem bámulják örökké.. édes fiam. ... természetesen tanácskozunk! Illedelmesen leül egy székre.

mint komponálni. jól táplált szellemedet parancsold vissza az üvegbe! Most komolyabb dolgokról van szó. Robertóék ugyanis minden rendelkezésükre álló eszközzel keresik. Megnéztem az órámat. amikor Csillagocska a múzeumban elköszönt. ámbár ittott sántikál. hogy Leonida vár meleg vacsorával..Akkor a vetítőgép megy el. Nem valószínű. Csillagocskát csak akkor tudják ide vetíteni..Nagyon is. ahol mi élünk! . Megnyugodva láttam. .. . kedves Li.ez a kapitány véleménye .Édesanyám mesélte. helyesnek tetszik az elgondolás . nem kapok ki Leoi nidá tói...kérdezi Szíriusz bácsi. Pinton csendesen megjegyzi: . amivel Csillagocskát csinálják! Berci gondolatai már fénysebességgel száguldanak. mert mi minden problémát agyafúrt kacskaringóval közelítünk meg.. jeladás a távozásra.Gyerekek! Erre a támaszpontra én is rá teszek egy lapáttal! Csillagocska az első napon.Biztosan nem tud tovább maradni.. valahová elmennek.. Szíriusz kapitány élénken közbeszól: . Berci agyában a kattogás felgyorsul. . hogy élt a XIX.19. században egy híres olasz zeneszerző: Rossini.: igen . Pinton felfigyel. hogy Leonida! Emlékszem. nem késem el.Ezt honnan tetszik ilyen pontosan tudni? Hiszen Szíriusz bácsinak akkor nem volt semmi oka az idő rögzítéére.44kor távozott. hogy abban a pillanatban.. Tegyük fel. ez azért van.. A piros fény mint tudjuk..Hm .Igaz! Nagyon igaz!.Kérlek. hogy Pinton mindig ráakad az igazságra! .Ügy hgy azok a bácsik.válaszol nevetve Viktor Szíriusz. amely ha van. eszembe jutott. de nyomát sem lelik. akkor nincsen Csillagocska sem. .: Pierre félbeszakítja: . Pinton pedig a legegyszerűbb megoldást választja. kutatják a rejtélyes űrállomást.: valahogy így van ::: Tehát Pinton úgy gondolja. És ha ninqs vetítő bácsi.Érdekes.Csak másodpercnyi eltérések lehetségesek.Tetszik tudni.. akik őt ide vetítik..volt! . Még akkor sem marad tovább. . Mert tegnapelőtt tőlem 18.. .Micsoda szellemet. hogy ezután mindenki. hogy a sugárzó projektorok egy olyan űrállomáson vannak. minden este rögzítse Csillagocska eltűnésének idejét.37kor búcsúzott. nem lehet messze.30at mondasz? Biztos vagy benne? . hogy még nincs ill egészen háromnegyed hat. De miért mennének el naponta szabályosan emelkedő időpontban? Mint egy gép . 17. Legalább olyan jól tudott főzni.Hogy gondolod. . mely 24 óránál valamivel rövidebb idő alatt kerüli meg a Holdat. .Hm. Például tegnap a kormányzó fogadásán. amikor a Holdnak azon a felén haladnak.. Javasolom.Az okot úgy hívják. Az igazság mindig a legegyszerűbb. micsoda üvegbe? Pierre vezéri szóval rendet teremt: . . amikor velem járta a Holdat. Liuna kételkedik.Akkor már van egy icikepicike támaszpontunk. A kisfiú készen van a válasszalí . Most én kérek szót! Javaslatot teszek. kisfiam? .. Szol jankaleves volt! Liuna nem hagyja ki az alkalmat: . amikor minden oka megvolna rá.Liuna majd elmeséli később.mondja Viktor Szíriusz nem kis elismerésseL Liuna magyarázni kezdi: . hogy a vetítő bácsik elmennek. aminek ő azonnal engedelmeskedik. . Ö mondotta volt: szellemünket a hasunkon keresztül tápláljuk . .

bokrok. blúzt. aztán így fejezi be: .Akkor nem egyezik a kéttized másodperc alatti út. És most kimondja a szörnyű szót: . hogy a Hold körül 30 ezer kilométeren belül nem egy űrállomást.Igen ám . a Bíbor bolygóról. Pierre vitatkozik: .. hogy a Bíbor bolygó tudósai megfigyelték és lemásolták a földi nők ruházatát. akkor igaz lehet a rádióhullámok felgyorsítása isi Szíriusz kapitány. bokrok. Liuna felpattan.békétlenkedik Pierre .Hacsak megtévesztésünkre fel nem gyorsítják a rádióhullámok terjedési sebességét . fantasztikusan tökéletes hírközlési eszköz működésének. mert kérdéseink és Csillagocska válaszai között nem telik el füllel mérhető idő. az általában naivan eltorzított földi valóság.Űgy gondolom. Pinton közbekotyog: .. és amit mond. mint a mai földi emberé. Rendkívül keveset beszél hazájáról. .. édes fiam: ha! Liuna tudatában eklcor felütötte fejét a kételkedés ördöge! . másodper: cek.. különleges anyagokból készülnek. amit Csillagocska állított: hogy űrhajójuk fotonmeghajtással egy év alatt tette meg az 500 fényévnyi utat! Ha ez igaz.Most Pierre kezd okoskodni: .Ugyanakkor mindennap tanúi vagyunk egy tálán nem földi eredetű. Nagy szünetek lennének a kérdések és válaszok között. hogy nem mindig mond igazat. Berci erre is tud választ.Ilyen nincs! . de egy narancsot is megtalálna! Berci vonja le a tanulságot: . hogy izámunkra megnyerőbbé tegyék. A rádióhullám sebessége 299. .. de .Ebből az következik. ilyen közel lenne.. Még annyi különbség sincs közte és köztünk. hogy Csillagocska csaló. de Roberto esküszik. Például hogy a fák..Nyilván azért tetszik gondolni. hogy Csillagocska akcióközpontja távolabb van.Valóban nem bíborak.Tudom. hogy Csillagocska nem mond igaiát? . mint a XXV. de szerinte a Bíbor bolygón fák. .jegyzi meg Liuna.Ezek szerint Szíriusz bácsi azt állítja. Pontosan úgy.Ha . De szoknyát.De hiszen a földi növények nem bíborak! .Ügy tetszik gondolni.Egy szóval se mondtam! Hiszen lehet.Mint ahogy gördül is . De folytatom! Csillagocska ruhái soha nem látott. esetleg percek. ugyanígy átformálhatták Csillagocska testi arányait is. hogy a mi fizikánk szerint nincs.79 kilométer. akárcsak én!. csak ennyit mond: . szélhámos? A kapitány tiltakozik: ..Ujjé! Szíriusz bácsi hírközlési eszköznek tartja Csillagocskát! Pierre megfontoltan mond ja: . mely a képet és hangot sugározza felénk. Ez egytized másodpercre áttéve: 29. pontosan olyan. Berci fölrikkant: . De olyan sincs.. harisnyát és cipőt visel. Esetleg sokkal távolabb.. Ha a keret sett űrállomás. a hang útja odavissza kéttized másodpercet venne igénybe. minden szótagot keményen megnyomva.796 kmsec. mondjuk így: a térfotó látszólagos felülete. hogy nem lehet messze.Majd én! Majd én!. Kis szünetet tart. . Vagyis a társalgásunk folyamatosan gördülne. századi ember és a Neandervölgyi ősember között. növények vannak. mint a Földön! Csillagocska testének körvonalai. növények mindmind bíborak.

Tegnapelőtt a kritikus időben a Hold egész területén nem volt áramszünet! A nyolcas űrkikötő áramhiányát nem észlelték. Igaze..Ez bizony lehetséges..Nem volt nehéz. .. hogyan csinálták!.Ezek szerint arra tetszik gondolni.. Ennyi történt.. Percenként hívnak minket földi szerkesztőségek. Pedig tény.. . Pár napig hangos lesz tőlük a Hold. . plasztikinóvállalatok..De Szíriusz bácsi! Csillagocska a nyolcas űrkikötőben megmentette ezernél több ember életét! . .A Melinda parancsnokára. tévése! Külön lunabuszokat bérelnek majd.Rémhírek keringenek.Megjött! Pontosan tizenkettőkor! A tűzhelyem tetején a levesesfazék fölött! Odakészítek egy kis vizet. Erre szépen hazamennek.Ez igaz. Vegye át a vonalat.Viktor Szíriusz ravaszkásan mosolyog. Hogy megszeressük.. Beszélek a kormányzóval.. ezt hibátlanul megfogalmaztad.. De kapitány úr! Ha az igazságnak akármilyen parányi részét közhírré tesszük. majd egyszerre újra működni kezdett! Berci méregeti az új helyzetet. De miért? Liuna kicsit szomorúan mondja: . Csillagocska urai lopták el az áramot.Itt Szíriusz.ismeri el a kapitány .. de nem találnak semmit. az felforr. keresni.Csillagocskát ugyanis nem mutatjuk meg nekik . kurkászni fognak. Roberto fiam. ünnepeljük. semmi több . Csak egy kis női fífika kellett hozzá . . de .. hogy jól megérdemelt földi pihenőjét pletykálással tölti. piros hajú kislánnyal. vagy ki tudja.Nincs semmi baj. .Az is.. ..Liuna. hogy több mint ezer emberünk elpusztult? . adjon tanácsot..Hogy Csillagocskának alkalma legyen megmenteni soksok ember életét... de beszélgettem a Hold elektromoscentráléjának a főmérnökével. Javasolni fogom. hogy tájékoztassuk a hírközlő irodákat: ismeretlen bolygó üzenetét vettük. .. Viktor Szíriusz tökéletesen egyetért az okos. Nem tudom. ki fecsegett... és hogy ne gyanakodjunk rá. kapitány úr! Kérem. az a kedves Roberto gyerek keresi. kapitány úr? .. hálásak legyünk neki. tévéállomások. .. Csak ennyit.Kire gyanakszik. elvezették. . Ügy látszik.Nocsak.. de sírni volna kedve.Viktor Szíriusz. mi történt? . Habib atyusra. hogy a Holdat űrből jött lények támadták meg.Jóholdat.Kibírjuk. hogy leromboltak nyolc űrkikötőt? Igaze. Roberto fiam. Roberto Namora köszön a képernyőről: . A kapitány jelentkezik . gőzölög. eláraszt minket a Föld valamennyi riportere. Jj eonida néni kapcsolja a videfonhívást.. ki terjesztheti ezeket a képtelen híreket!. Csillagocska jelenlétét Bokáig már nem titkolhatjuk. hogy ott minden elektromos meghajtású gép egy pillanat alatt. igaze.. Azt kérdezik.. Csillagocska lába belelóg a gőzbe. Különben sejtem.. Leonida néni lelkendezve újságolja: . plasztikinósa.: sillagocskát ezen a napon Liuna kalauzolja. és ezrével ömlenek a nyakunkba! . Szíriusz bácsi lakásában randevúzik a két lány. Leblokkolták. egyszerre felmondta a szolgálatot. . semlegesítették. Gratulálok! Liuna nevetve válaszol. hogy a nyolcasból ők. . Következésképpen ők nem is javíthatták meg. Odaát a Földön megőrültek az emberek!. mit tegyek. E hírközlési eszköz révén valakinek valahonnan a Holdig ér a szeme és a füle! Liuna próbál ellentmondani: . Csillaglány látogatásáról rajtunk keresztül egyetlen mondat át nem jutott! Szíriusz kapitány igyekszik megnyugtatni az izgatott híradóstisztet: . ilyenkor olyan.

akkor nem lenne kit megtekintenem! Ezen aztán mindkét lány vidáman nevet. végleges. Conchita néni bármikor megnézheti kivetített képét. amit akarsz. Szokása szerint azonnal rendszerezi a tényeket.. mint mézes papírra a legyek . ami igaz . A fordítórendszerünk ismeri. aki . és nagyón kedves. akkor induljunk. ezerszámra költöztettek bele földigilisztákat. Még a tudományos nevére is emlékszik: Lambricus terrestris. a híres filmsztár.. Csillagocskára úgy ragadnak a holdi társadalmi szokások.. hogy húsz évvel ezelőtt. Azok kik voltak.Nos.. hazug. aki közben leült. kedvespm egyik sem lehet.. meg én is. Conchitáék.. Csillagocska ebben a pillanatban megjelenik a szobában. ha jól tudom. .Tiziano és Murillo festett sok ilyen kis angyalt.Helyesek az értesüléseid. Azonkívül ő és én egy kicsit kolléganők is vayagyunk. Te viszont szabadon cselekedheszt és mondhatsz.. ma kit látogatunk meg? Persze . amikor kiderült. . hogy helyesek. .Ügy. Liunának tetszik a meghatározás. . viselkedés.. Csillagocska.. Azonnal szólok neki. . Egyáltalában nem ismerem.Nagyszerű! Hallottam már róla. . vagy máshonnan is szerez információkat? . Csillagocska tovább tanulmányozza az emberiséget.mint régi szentképeken a felhőkön trónoló angyalok...Honnan ismered ezt a szót. és keresztbe vetette formás lábait olyan.Pinton édesanyját. Conchita nénit. hogy időnként ő is vetített kép. hogy megtekintsem magam. becstelen!. öltözködés. LLL ZJn Csillagocskámnál SZebb odakészítem azt a kis vizet aaSShZd: Tudod ndennT Most hol lra .mondja Csillagocska. Ezt Liuna gondolja. . Édesanyja mesélte.Szervusz.. .. Liuna csodálkozik egy kicsit. te sohasem láthatod saját térfotódat. és én annyira szeretem! Aztán halkan csak ennyit mond: . a 27es kupolavárosban laknak.Sehonnan. . hogy Helga néni üvegházaiban a steril talaj sovány termést hoz. Lám felüti fejét ismét a kételkedés ördöge! Gondolatai gomolygásából a küldött kérdése hozza vissza a jelenbe: . mintha Párizsban nevelkedett volna.életében nem látott eleven legyet. Csillagocska rádupláz: .Mert. Változtathatatlan. hogy nagyon szép nő.. Conchita néni alakja és hangja mágnesszalagra van rögzítve.De. kitűnően.mondja.Természetes. hiszen Szíriusz bácsitól származnak.. hogy kianalizáltuk? A másik azonnal kész a válasszal: . Talán nem jól használtam? . Gyűjti a tapasztalatokat! Vajon kinek és miért?.Kolléganők? Hogy gondolod? Csillagocska nevet egy rövidke futamnyit. . tiszta tekintetű arcát.. te szép kicsi Liuna! . Ez a merész állítás végképp magához téríti Liunát. .igaz. Hiszen olyan szép. Te minifurgonra szállsz. Szigorúan tilos betelepíteni. beszédmodor.Liuna drágám. Perez Casteiro felesége.A Holdon semmiféle élő állat nincsen.. ha ide jönnék valóságos testemmel.No.. Elnézi Csillagocskát. Egyetlen kivétel a földigiliszta. lelkem? Jó lesz. Még azt is tudom. engem átvetítenek.A két kép között jelentős különbség van. Ugye? Ugyan honnan tudja ilyen jól? Közülünk valaki mesélte. Conchita Ibanez. Nem! Nem lehet csaló. . Liuna hosszan elnézi Csillagocska enyhén sugárzó. női van? . ezt jól kianalizáltuk .Viktor Szinusszal beszélget.

20 év múlva. Az én népem nagyon komoly és nagyon egyszerű.. A gonoszok elpusztulnak. Helyesen használtam a szót. Akkor hát mi van? Csillagocska összevonja a szemöldökét.hosszú füstfátylat húzva maga után belezuhan a tengerbe.lassan ereszkedik a kék víztükör felé. . a jó megdicsőül.De hiszen te nagyon csinos. hogy film sincs .. A lány és a fiú . . mentőcsónak. de mese is kell.Nem akartam elhinni Bercinek. vers.Tiltakozom! Tiltakozom..egymást átölelve .Itt van a Holdon? .. volt egy nagyestélyi toaletted .Nemrégiben hazahoztam. . Conchita házívetítőjének csupa bársony nézőterén négyen ülnek: Csillagocska.... Várjatok. Csillagocska. . Liuna. azonnal előkeresem . mint egy díszes madár. . Mindenki egyforma. azaz veled! Én ilyesmit még sohasem láttam . mint a tiétek. Egyforma szürke köntöst viselünk.. .. ami kitalálás. jó. honnan . az az ultramarinkék ezüsttel.szónokol Liuna.Nincs. Pinton csodálkozik.A mese. Ilyen ruhát. meszsziről. mint az áradat.Nálunk nincs sem jó.. együtt sírtam.. Most mondod. nagyon .Szeretnéd látni? Megmutassam? . Csillagocskamegrendülve keresi a szavakat.. színes ruhákban jársz! Ez hogyan lehetséges? . tánc és zene. A zene magasra szárnyal. mire megérkezik a válasz . hogy nálatok nincs regény. mint műfaj. mint a ti szürke köntöseitek? Csillagocska viaskodik.. és okos.. ..Hogy tetszett? . .. Kivel? Magávale vagy mással? . hogy nem szabadna ezt mondanom.Tudósaink hosszú időn át figyelték a harmadik bolygón élő ember szokásait. Nekem varrták.. pontosság és munka..... melyet az előbb láttunk. ... . nem alkalmazunk semmi díszt..Miért nincs ? A mese sem igaz ? .Jobban. Azt állította. Másodpercek múlnak el.. örök igazságok hordozója. öltözködését.. ki tudja. A mi bolygónkon ez ismeretlen dolog. de. egyedül én hordok..Tudom.Tetszenek . az csodálatos! Gyönyörű! .. tetszenek neked a mi ruháink? Ezt Conchita kérdezi. Csillagocska szerényen megjegyzi: . Liuna arról lesz híres..Jó...Lassan olyan jól megismered a Holdat. . államelnök korában. VÉGE..kérdezi a sztár űrből jött vendégétől. Aztán egyszerre. . Mintha megmerevednemegnémulna az eddig mozgóbeszélő térfotó. ugye? Szóval volt egy nagyestélyi toaletted. Mese nélkül nem lehet élni. s az égő gépmadár . divatos.Mondd. Ti úgy mondjátok: puritán.A mese sem igaz. ömlik a vallomása: . de sokkal jobban tetszenek! Ebben a filmben.. a küldöttnek.. egy fényes akkord lezárja a filmet. Pinton és a ház híres úrnője.. Igazán nincs mese? . És mindenki nagyon szorgalmas. várja őket a boldogság. értem.Rend.. ami nem igaz! Pintont nyugtalanítja ez a válasz. sem rossz.feljegyzés nélkül egyszerre tíz emberrel is tud tárgyalná iszonyú láng csap ki a graviplán utasfülkéjéből! Robbanás robbanást követ. ... együtt örültem magával . az. . hogy hasonló legyek hozzátok. Kiröppen a szobából..Megbabonázott. és becsületes. a rossz ember megbűnhődik. ... mintha itt születtél volna. Megengedhetetlen cselekedet lenne olyasmit mutogatni. Fönn az égen úszó bárányfelhők alatt hófehér ikerejtőernyő nyílik ki.. színdarab.. ahol várja őket egy. mint egy szigorú tanár néni. külsejét.. hogy minden.

.... itt van. segítsééég.Mire. ... Nem!...Pompás! Tüneményes! Csillagocska. De várjatok csak! Csillagocska. anyu? A semmire?.. Próbáld fel! Pinton kacagva helyreigazít: .. jól..... hogy Csillagocska térfotó? Conchita nem jön zavarba. mint egy királynő!.... a feje is elhelyezkedik a nyakán ..Madonna mia! Mi történik ezzel a szegény gyerekkel?!.Liuna felkiált örömében: ... királynő!.. Kicsit akadozva. segítsééég!. .. Mi van veled?! Csillagocska helyesebben: a térfotója előbb lángvörösre színeződik.... az egyszerű adáshiba.lelkesedik Liuna. Kényelmetlenek. én eléd tartom a ruhát. megcsonkított térfotő belsejéből: .. négy karja.... apááám . nem! Itthon sohasem hordom ezeket a kosztümöket...Ugye milyen nagyszerű nő! Csillagocska bogárfekete szeme az ajtóra tapad.. Rápillant alkalmi királynőjére . Hogy vagy. Pinton örömében kiabálni kezd: ... Csillagocska? A kérdezett válaszol.. bizony elfelejtettem. biztosan jól állna.Igen ....... forogni kezd. sajnos még nem láttam. csodás!.. .. adáshiba . a fejét mintha levágták volna . Amit látunk.Csodás......Neee... lába. a négy láb már csak három .. Conchita néni! A színésznő nevetve tiltakozik: ... már csak kettő .Mit tegyünk? Hogyan segítsünk? Pinton az egyetlen.. jaj neee. négy lába nő. Alig bír megszólalni: .Ilyen kék lehet a Földközitenger Nápolynál. Csillagocska megbabonázva nézi a ruharemeket.. Már jön is vissza.Kö . Ki. Hirtelen két feje.. jöjj ide a nagytükörhöz . majd alig érthetően rikácsolja: ..Csillagocska királynő! Traíala! Csillagocska királynői... Elfelejtetted.. . Igazi királynő!. hiszen úgy viselkedik..Okos kisfiam. Most olyan. Nem!.... szép vagy.. köszönöm.Nem. ahol majd be fog lépni. Táncolni... Mindjárt széthull! Most igazi sírás. közben torz gurgulázást hallat.. akinek a rémület perceiben logikus sorrendbe rendeződnek a gondolatai.Vi.Tessék. a beleszőtt ezüst csíkok.szörnyülködik Conchita.... vidd el!.Csillagocska!. Liuna elragadtatva zengi dicshimnuszait: .. Mesebeli királynő!.... apaaa. Rosszul dolgoznak a vetítő bácsik.. De neked.. mintha rajtad lenne! . Conchita felsikolt: . királynő!. mint a holdsugár! Tessék felvenni. de értelmesen. Nézzétek! Visszanő a karjai Valóban visszanőtt a karja . Pintonkám.. tisztán: .. .. hallasz engem?! ősszerakódik a térfotód! Hallasz engem? . mint aki valóban jelen van.. és megrémül! . Csillagocska!.... .. ki.Nem tehetünk semmit.Borzasztó ezt nézni! . Liunát ezek a szavak némileg megnyugtatják. jajgatás hallatszik az összekuszált. Ki. Suttogva mondja: . Csillagocska. ... nagyszerű! Nálunk ilyenek nincsenek. Éppen eleget kínlódom velük munka közben.. jobban ..Mit szólsz hozzá? . úgy .... aztán reszketni kezd keze. feje.Hé! Csillagocska.... .. a keze eltűnik . közben dalolva ismétli: ..Igazad lehet..

. ... ártalmatlanok voltak. amikor a ruhát eléje tartották.. hangja a régi. majd mesél neked.. Azok a fémszálak alumíniumból vagy valamilyen más. kislányom. mégis kimond ja: .Igen.Mesélsz.Talán Csillagocska a királynő szótól rémült meg. A hibát kijavították. és így könyörgött: ne.Szétesett állapotban minden érthető szava nagyon őszintének tetszett..Azt mondjátok. Pinton is érdeklődik: . hogy ki az apja. mint egy királynő! Mint egy igazi királynő !. ugye? .. hogy apa.. .Azt kiabáltad.Igazolom . vagy a sugártechnikusok. Rosszul irányították a sugarakat.Pár másodpercig eszméletlen lehettem. Sajnálom.Akkor Csillagocska egyik állítása téves vagy tudatos félrevezetés. ..De a mesékben még vannak..Liuna. aligha mondhattam. . hogy az anyagba szőtt fémszálak zavarták a sugárzást.Lehetséges . bocsánatot kérek . apja az állam.. Ne haragudjatok . Nálunk ugyanis nincs senkinek apja. . apánk az állam . Az egész bolygó egyetlen nagy család .. hogy nincs is apja. Tessék eltenni. Pinton is igazolhatja. . vissza tudnál emlékezni. fiacskám. illetve nem tudja senki. hibáztak.. minden rendben van.. amikor azt mondtam: olyan vagy.Bocsánatot kérek .Mintha a ruha okozta volna.Igen. Ha megkéred. A kapitány töpreng egy keveset. Pontosan így volt. De azt. milyen volt egy igazi királynő.. Mikor hazudik az ember? Amikor halálfélelmében könyörög..Szóról szóra így történt! Viktor Szíriusz hangosan gondolkodik: .. okos fejecskében e pillanatban gyökeret ereszt egy gondolatpalánta.. ne! Később kijelentette.ez Liuna véleménye. semmi alapja. apám. Conchita kíváncsiskodik: . inkább az utóbbi esetben! .A mesékben még vannaE Liuna számtalan királynős mesét ismer. . kapitány figyelmesen hallgatja Liuna beszámolóját . Li? . . pont akkor kezdődött. Ki tudja.. hogy úgy történt minden..Nem láttam. az akciócellámban vagy a rendszerben valami zavar támadt .Én is így gondolom . nem oxidálódó ötvözetből készültek.Kislányom! Mi volt ez? Megijesztettél! Csillaglány ekkorra már tökéletesen rendbe jön. Tetszik tudni..jelenti katonásan a kisfiú.Majd mesélek. .. Lehet. elképesztő. .. Királynők a valóságban már több száz éve nincsenek. ahogy előadtam.Jelentem. vagy amikor viszonylag nyugodt idegállapotban tagadja egy elszólását? Pinton összevágja a bokáját. Pinton azonnal érdeklődik: . segítség .Conchita még mindig sápadt. Tudom. akik ide vetítenek.. A piros hajú.Nem valószínű. sajnálom a történteket... Csillaglány készségesen elismeri: .Szíriusz bácsi! A Nagymedve bocsaira esküszöm. Színe. mit jelent ez náluk?. Szíriusz bácsi. hogy apa. Pedig nem is tudom.. Csillagocska látogatásai során számtalanszor jártunk ilyen fémek közvetlen közelében.Tehát segítségért kiáltozott. miről beszélgettetek az adáshiba kezdetekor? . hogy akkor esett szét a térfotó. Liuna megerősíti: .. Furcsa.. . mire emlékeztette. formája.. . butát . Ügy látszik.Szíriusz bácsi látott életében igazi királynőt? .

Mert tudja. bocsánatot kérünk illetlen viselkedésünkért... Pontosan mérd az időt! Liuna rááll a bemutatóra... akkor figyeljetek.Jóholdat! . ahol már nem könnyű megtalálni.beszélek. .. Berci mégnyugtatta. . és Csillaglány azonnal megadja a választ. és te csak 6.. nincse valami bajunk.. Mondjuk: har a Sugárzó centrum távolsága egymillió kilométer.66 másodperc múlva válaszolsz. Liuna stopperral méri az időt: egy ...Bocsánatot kérünk. .. hogy elkéstünk .. amikor a videfonhívás érkezett. kettő . Én kérdezek valamit.Tegyük fel. mi a ló.Ezért késtünk!.kiabál tele szájjal a két fiú. .. . . négy. Játsszuk csak ezt el. .Pierre és Berci . és a. mennyi kétszer kettő? . de együtt voltunk. vagy beszélsz.. fuldokol. miközben veregeti a hátát. hogy mindenféle vad hírek keringenek a Földön.Nem tudjuk meghatározni még. Elhangr zik a kérdés. Lássatok neki Leonida kakaójának és kalácsának. csengő hangon kiáltja: . Ilyen idő.. azt az űrállomást vagy micsodát. Nálunk otthon még léteznek lovak és lovasversenjek! Pierre rendet teremt. kedves Li! Senki nem kérdezte meg. apukám hívott. azt tudakolta.. . kedves Liuna! Mondjuk. Berci félrenyel. hat......Jóholdat! . Mert mindenki tudja. hogy minden rendben van .. a szűkszavú hivatalos közlemény ezt még fokozta. így inti: . . ..No jó... és mielőtt a hetet kimondaná.Halljuk! Halíjuk! .. Szíriusz kapitány vigasztalja őket: .Nem mulasztottatok semmit. amíg kérdésünkre a térfotó válaszol. mi a lovaglás és mi a nyereg.jegyzi meg Pierre. Szinusz bácsi. . három . én addig tájékoztatom a tisztelt Négyek Tanácsát. holott ez pofonegyszerű dolog: azt az időt kellene csak ismernünk.... . Igen ám. mintha a rádióhullámok csak innen a szomszédból.Most alaposan felsültél. ha elástátok a harci bárdot. Olyan gyorsan. öt. Uzsonnázzatok csak. ne is tessék rám hallgatni. barátságból... Kedves Csillagoeska.. . te leszel Csillagocska. akkor a hangot hordozó sugár útja odavissza 6. szívesen nevezném időházagnak .. gyakorlatilag nincs. . hozzávetőlegesen sem a távolságát. 1020 ezer kilométerről szállítanák hozzánk a szavait.. hogy a Bíbor bolygó állítólagos sugárzó centrumát. Azt mondta. becsületből épült az egyéniségük alapja.. hogy jóval messzebb van.. hogy a vibráló felszín alatt betonszilárdságú erényekből: hűségből.. .két fiú . Tessék ismertetni összejövetellünk célját.. de akkor a párbeszédben nagy szüneteknek kellene jelentkezniük..valósággal berobban a szobába... nem vagyunk képesek bemérnL . Szíriusz válaszát soha nem tudjuk meg. mi a célja mai összejövetelünknek...Marad játok csendben!. belezöldüld Liuna. ahonnan Csillagocskát vetítik. .Ott pedig nyomát se találjuk semmiféle sugárt kibocsátó szerkezetnek vagy űrállomásnak .. Egy nyereggel egyszerre csak egy lovon lehet lovagolni! .Jó.Akkor kérdezek . Berci lenyeli a falatot. mert csattanva nyílik az ajtó..Vagy eszel.. A kapitány bölcs mosollyal legelteti szemét időnként heveskedő ifjú barátain.. Olyan messze.. Nem először tesszük szóvá.. aztán fölényes hangon utasítja viszsza a kioktatást: .66 másodpercig tartana.Pedig valahol lennie kell! Most Berci lép sorompóba.

kislányom...vallja be Pierre.. Az űrállomásuknak itt kell lennie holdközeiben! Szíriusz kapitány azt mondja.Jaaaj. felkészültek. hogy ez legalább akkora felfedezés lenne..ér a nevem! Becsapás! Csalás! Óvást jelentek be!. Értem!!!. . . de gép van.. ha mégis távolabb volna. Hol van nekünk ilyen gépünk? Viktor Szíriusz elmosolyintja magát . Csibész!!!... Ekkor Pinton felüvölt: . A másodperc milliomod részét is meg lehet mérni.Igen ám. Forradalmasítaná a klasszikus fizikát. . hanem kitudjamicsoda hullám! Pierre nem adja be könnyen a derekát.. a Nagy Ember ilyen silány tréfát űzne velük.Tisztelt barátaim! Elérkeztünk tanácskozásunk sarkpontjához. mint a gravitáció.. sírós hangon : . kézzellábbal hadonászik. .Mely ez esetben már nem is elektromos hullám.Lehetetlenül hosszú a szünet! . tudom.Vagy.. Szíriusz bácsi és Csibész előre összebeszéltek.Négy! . de Csibész miniszámítógépét már be is programoztam.. ezért ezt képtelenségnek tartom... Berci fiam?.Mert megállt a tudományunk . Szíriusz bácsi.Nem.Vagyis azt akarod mondani.. Szíriusz kapitány azonnal megésti.. akkor miért ne tudná az elektromos hullámokat is akár ölszázszorosára felgyorsítani! Nagy csend száll köréjük. betanulták szerepeiket! A kapitány harsogva nevet.66 osztva 500zal.Tudom!!!.Valami olyasmit.. és nem mi.. Ugye. hogy a térfotó válaszai is ötszázszoros sebességgel érkeznek hozzánk. még a könnye is kicsordul. hogy hozzam magammal! Liuna felugrik. de nem a Holdon. Maga Csillagoeska állította megismerkedésünk napján. Csibész egész nap veletek fog mászkálnL Semmi feltűnést nem kelt. akkor a Bíbor bolygó tudósai fel tudják gyorsítani az elektromágneses hullámok terjedési sebességét!.Ember nincs. .Kint van a konyhában.. Tételezzük fel. durván számolva 13 ezredmásodperc! Ki tud ezredmásodperceket mérni? Hol van az az ember? Szíriusz nagy nyugalommal válaszol: . és felemeli a mutatóujját: . Azért parancsolta Szíriusz bácsi.. úgy érzem magam. . Pontosan fel tudja jegyezni Csillagocska minden válaszának a kérdéstől eltelt idejét. Csillagoeska akciócellája nincs ilyen messze! Hiszen válaszai általában azonnal elhangzanak.. ..:.. I..Kis hatásszünetet tart.. de Berci fantáziája tovább működött.. . ..Nemcsak betanultuk.. az annyi mint.. mint Isaac Newton úr. . Mit mondtál. . hogy: vagy... Fizikai intézetekben. hogy kísérletezés céljából fogadjuk el. aprócska. amikor fejére esett az alma . akkor az idő . Itt hagytuk abba múltkori beszélgetésünket. 6. Liuna szólal meg elsőnek. de most azt mondom. Berci okoskodva megjegyzi: . hogy a Bíbor bolygó tudósai ötszázszoros fénysebességgel utaznak. Rábámulnak .állapítja meg Pierre. leegyszerűsödik a probléma! Mert lehetségessé válik a lehetetlen! Nagyon messze van az adóállomás. nem hisznek a fülüknek.A miénk igen. de.. . mégis a pillanat törtrésze alatt megteszi az utat az elektromos hullám . Én tisztelem Einstein apánk fizikáját. hogy ha valaki fotonenergiával ötszázezor gyorsabban tud utazni az űrben. mint a fénysebesség.Jó. példaképük. . de ha az egymillió kilométer nyire levő adóállomásról kibocsátott sugár 500szor gyorsabb ban teszi meg az utat. laboratóriumokban.

Náluk . Ezért kiirtották őket!. És az már pontos lesz.. élőlény. hogy az állatok létezése nem volt célszerű! Mit tetszik szólni hozzá ?!. Csibész ott bujkál a lábaik között.. Liuna szót kér. Ő ugyebár Pinton kiskutyája .egyéb okok miatt is késhetnek. Valamikor régen. Aszerint. Térjünk a tárgyra..Persze csak megközelítően leszünk pontosak. úgy értem. Ti úgy nevezitek: állat.és terbiumbányákba. A fiú tétovázik. hogy magyar kutyafajta. hogy Csibészt Bercitől kapta ajándékba. végre kinyögi: .Nálunk.. Pierre meghökken. A Földön nagyon sokféle állat él. hogy..... Majd leereszkedtünk a litécium. de a józan eszem azt súgja.Szíriusz bácsi! Einstein nagyapóra esküszöm.Én ugyan gyenge matekos vagyok. Ezért elődeink kipusztították valamennyit.. De létezésük nem volt hasznos és célszerű. mi. . Először megtekintettük Perez Casteíro szkafandergyárát.. Azok között lesznek egészen rövidek.. lények. ki tudja .. hogy mit csinálnak a Bíbor bolygón az ott élő növények és élőlények! Térjünk a lényegre: ma délután hol jártatok. Ott csak mi élünk: lények és a dús bíbor növényzet. és a bíbor növényzet szolgál minket.Nálunk. a mi bolygónkon is éltek állatok. hanem.méltatlankodásában nem bírja folytatni. Pinton mesélte..Rendben van. Csibész is velünk tart . .. vagy robotnak? Ha nem válaszol helyesen. hogy nekünk csak a legkisebb Szinusz kapitány lezárja a vitát: Pierre jelentkezik. .. . A napot a 64es kupolavárosban fejeztük be.Csekélységem . .Berci ugyanis magyar. vagy gondolkozott a válaszon.Azt hiszem. ás Csibész mcrtee a kérdésfeleletek között eltelt időrészecskéket? Pierre megadja magát. Folytattuk utunkat a meteorveszélyt elhárító övezet vezérlőtermébe.Szíriusz bácsi! Lehetséges ez?! A kapitány bölcsen mosolyog. mondjuk Csibész egy nap alatt feljegyez néhány száz kérdésfelelet időhézagot. Csillagocska most úgy felel..Igen . Most jó lenne tudni. hosszabbak és nagyon hosszúak... sok százezer éve.Hogy érted? . . Élőlénynek tartjae. . És hogy most a bíbor fák meg a bíbor bokrok meg ők . tisztában vane Csillagocska a műpuli állagával.Ha nincs ellene kifogásod. Azt hiszem. .érdeklődik Pierre... Liuna erélyesen közbeszól: .és Csibész. azt mondta. Most csak mi élünk ott.. . Tanultuk. a Bíbor bolygón nincsenek állatok. állat. ez egy kis nép Európában ....: és Csibész is magyar. mert hiszen a válaszok nemcsak a távolság. hogy alkalmazhatunk valamiféle kizárásos valószínűségszámítást.. és láttam a VlSUban.. a Földön nem. a lány gyanút foghat..mondja a fiú. . hogy Csillagocska azonnal válaszolte. Pierre buzgón magyarázni kezdi: . 1 ierre bizonykodik. .Ügy. ..Jó! Jöjjön! Szeretem Csibészt..Tudom. Idegenve2ető lettemí HATODIK FEJEZET amelyben tízezred másodpercek méretnek meg ásnap délben Szíriusz kapitány dolgozószobájában találkozik Pierre és Csillagocska. mint egy diáklány: . ahol az uszodákat próbáltuk ki.Mind a hárman? . Pinton kíváncsiskodik: . S12és mert beszédre van Vau! Vau!. világos.. nekünk tökéletesen mindegy. Ez a kérdés váratlanul éri. ..

szellemeskedik Berci . Berci sürgetőn közbeszól: ..Ma. Csibész a parton heverészett. a legrövidebb időiöz 52 tízezred másodperc volt. akkor te következel. Végül 40 kérdésre viszonylag gyorsan.Vau! Vau!.Juciin: . Megszólal a beszédre programozott műkutya: . semmi.Várj..Természetesen csak én egyedül.Ma. Ezekből adódott a legtöbb: pontosan 300. Ilyenkor Ml Csillaglány gondolkozott. mókából megmártózott a medence vizében. Kihúzza magát.Csibészkém! Derekasan dolgoztál.. VJsibész jelenti: . ha igazi élő lány lenne. nagyon érdekesnek bizonyult. Nulla egész 48 tízezred másodperc.Megállj! Ne fáraszd magad. ez red masodperc volt.Ma. Ijsibész jelenti: . Berci. de száraz maradt.. Remek munkát végeztetek! Csibész hálásan vakkant: . A legrövidebb mérés 0 egész 48 tízezred másodperc volt.. hogy nem hiába mértük meg az Idő végtelen szalagján ezt a több mint tizenkétezer lyukat!. jelenti eseíben. Hat c. A harmadik csoportban mi volt a legrövidebb mérés? Ez a fontos! Ezt mondd! Csibészt nem zavarja a türelmetlen számonkérés.No.Nem. de mindaz. gyerekek. Szíriusz bácsi! Huszonnyolc napig futkározott Csibész körülöttünk. ha biztosan tudnám. Engedelmeskedik. Majd a harmincadik mérés után számolunk. azonnal érkezett a felelet. sibés. Három ízben.. Csibész! .. .. Nyolc esetben. . .A nap folyamán 552 mérést eszközöltem. a mérések hetedik napján. Könnyű neki.Na végre!. . Tíz esetben. az annyi mint... Ez az egyetlen adat magában semmit sem ér. . Pierre. Csibész. és jelent. a legrövidebb időköz újólag 48 tízezred másodperc volt. vagy otthon érdeklődött. őt ideoda vetítik. Csillaglány térfotója fáradhatatlan! Minden érdekli. a mérések tizennegyedik napján. Kilenc esetben. az annyi mint.. tehát nem válaszolt azonnal. A közbülső csoportba helyeztem az 12 másodperc alatt érkezett válaszokat.. Kérdésem: érneke valamit ezek a számok? Mert én alaposan meguntam az idegenvezetést.Mondom. . történt még valami fontos ? . Én egész nap mértem az időt! Mondha tom. . Köszönöm. a mérések huszonnyolcadik napján.. Fülelt és mért.Majd rád is sor kerül. Nos. a legrövidebb időköz 55 tízezred másodperc volt. mindent látni akar. Húsz óra huszonhárom perckor felvillant a vörös fény. Csillaglány elköszönt és eltűnt. .Köszönöm. amit ez ideig közöltél: lényegtelen.. Jobban ismeri. Csillaglány ugyan.. Betéve tudja már az egész Holdat..Vau! Vau! . sibész jelenti: . Csibész! A mukutyus kiáll a szoba közepére. Persze az eredmény akkor is csak valószínű lesz. .inti türelemre a túlbuzgó műebet Szíriusz kapitány.. én meg a saját végtagjaimat használom! Nem mondom. Ez 212szer fordult elő.. mint mi együttvéve.Ugatnék én is .. Az észlelt időközöket három csoportra osztottam. Viktor Szíriusz felemeli a kezét... Az elsőbe kerültek a 2 másodpercnél hoszszabbak.

Csibész segítségével.48 . . ne izgulj . Mondjuk. Berci fiam. A váratlan bejelentést osztatlan lelkesedés fogadja.Ne panaszkodj. nagyon is figyelem. . Nos.. hogy a mi fizikai törvényeink szerint mennyi idő alatt tenné meg ezt az ismeretlen távolságot az elektromágneses hullám.1 egész 2 tized másodperc..52 . Szíriusz helyesel: . a 21. bevallom. A megtett út 412 ezer 219 kilométer.. megközelítő pontosság.Ezek után úgy vélem . S ha igaz. Holnap érkezik a Holdra. megtudom. Berci is töri a fejét.. .. . Pinton! Mindenki ünnepli a legkisebbet.55 .Jól van. .2 egész 4 tized másodperc . legyen 356 ezer.Helyes. persze nem tudom. felezzük meg. most újra fogyott az időköz . 406 ezer 700 kilométer földtávolban! .52 .ismeri el Liuna . csak Berci morog magában: ..52 .de így! A kapitány megfontoltán. . Szinusz bácsi! Tessék csak figyelni ezeket a számokat! A kapitány bólogat.. vákuumban.48 . . aztán növekedni kezdett. . Berci. a 14. . Halljam hát: a fény ennyi idő alatt mekkora utat tesz meg? Berci zsebében lapul egy alig bélyeg nagyságú számológép.. napon 52 tízezred . legyen 406 ezer kilométer . 7 nappal később 52 tízezred másodperc .. a rövidebb utat megtoldom egy kicsivel. és ugyancsak vákuumban. és Csillagocska vetítősugara nem is halad tökéletes vákuumban .. hogy a Bíbor bolygó tudósai ötszázszoros fénysebességgel sugározzák a képet és a hangot.Okos kis masinád van..52 ... kis prücsök.Tagadhatatlanul ránk fér . írjuk csak fel egy papírra! 28 nappal ezelőtt 48 tízezred másodperc volt.. komolyan válaszol: .Te csak hallgass! Számítógéppel könnyű legénykedni! Piníon felugrik.. még mind növekedett.Ránk fér egy kis segítség! Ez Pierre véleménye. Itt vannak ezek a legkisebb időközök. Ha a 48 tízezred másodpercet megszorzom 500zal.Megközelítő pontossággal. Elmeséltem neki mindent. tegnap felhívtam videfonon édesapádat.En itt valami törvényszerűséget látok.Nem! Nem! Igazán tudom! . napon mért 55 tízezred másodpercet.. 48 ... Egy kiskutya tévedhet 12 tízezred másodpercet. újabb 7 nap múlva 48 tízezred .Biztosan Csibész súgta.. . Pierre mindenkit megelőzve jelentkezik. . 48 tízezred másodperc szorozva ötszázzal. és így tovább.Figyelem. a kísérgetéseknek nemsokára vége. hogy mit. de azért magunk is tehetnénk valamit.. a hoszszabbikból elveszek egy keveset. . Mivel ez odavissza számít. Berci rászól: .. hogy honnan ? Csibész élesen vakkant. csak ..jelenti ki Szíriusz kapitány megengedhetünk magunknak némi igazítást. Ezek a számadatok nagyon is értékesek lehetnek. Zeng a hurrá! .. .Szíriusz bácsi! Én tudom! Tanultuk az iskolában! Ezek a számok a HoldFöld távolság! 356 ezer 400 kilométer földközelben... Ejnye? de ismerősek ezek a számok! Ki tudná megmondani..Gondolkozzunk. . Kezdjük csak a legelején! Feltételeztük.Vau! Vau!. Különben ..Igen.55 .válaszol azonnal a fiú. ez is megközelítő pontossággal.Ezt közben már kiszámítottam . ....nevet a másik . meg aztán Csibész is tévedhet 12 tízezred másodpercet.Bravó. Vékony hangocskáján már mondja is az eredményt: 359 ezer 755 kilométer. napon 55 tízezred .... Most vizsgáljuk meg a 14.

Méréseink csak hozzávetőlegesek voltak. . elismerem. lehetséges! De nem biztos.A Canopusra! János. Nála töltöttem a szabadságomat..A holdnaptárból. Mindent tud arról. és ez a kislány nyíló rózsabimbó! Liuna arcán kipirulnak a szeplők.. te ördögfióka ? .János bácsinak tisztelettel jelentem: Meleagrosz ógörög költő... Honnan sugározzák Csillaglány tér fotó ját a Holdra? Liuna azonnal jelentkezik. Szíriusz kapitány csendet kér. Kocsis János professzor. Ha 28 nappal ezelőtt. Nyílik már a leány. nyílnak már a hegyi liliomok. ifjú barátom. Ám a piros hajú kislány még nem tette le a fegyvert.Ne tessék vele törődni. Az űrállomáson Szinusz kapitány és a Négyek Tanácsa várta a híres vendéget. kecsesen meghajol. De látom. és ünnepélyesen kinyilatkoztat: .örvendezik a kapitány. Vagy talán szó nélkül elfogadod.. napsütötte férfi lép ki a fogadótér ajtaján. játékosan megrázza piros haját. hol kószált a mi kedves Holdunk azon a napon . a Hold valóbban földközelben járt. kedves Pierre. ásnap délelőtt megérkezett Berci édesapja. János bácsi. ti is jól vagytok.Telibe találtál. öreg csontok után turkál a tengerparti homokban. míg valóban megközelítették az igazi HoldFöld távolságokat. akkor lehetséges. Babits Mihály fordítása Nevetésbe vész az utolsó sor. amikor Csibész a 48 tízezred másodpercet mérte.Nápoly környékén dolgozik a feleségem.János bácsi! . lomtárba dobható?! A fény sebessége határtalan?!.lázadozik Pierre. Ez a lány félig a múltban él. . Tegnap este olvastam. többé nem érvényes. kislányom! .Nyíl a fehér szekíű. hogy Csillaglányt a Földről sugározzák. A fiam nőtt és vállasabb lett. . hozzáadtunk. amelyről senki sem tud! Talán azt is elfogadod. . hogy van a Földön egy. Ott szedtem magamra ezt a barna színt.Tudom. Anyukám hozta a könyvtárból.Bizonyítékot! Bizonyítékot! . Csibész. Magas. elvettünk. rózsák rózsája. . majd addig javítgattuk. miért nem váltottak számára havibérletet a lunabuszra?. De lássuk. .Édesapám! . és szavalni kezd: . Pierre feláll. mert a Földön van. . Azonnal megtudjuk.Lehetséges. ölelő karok ejtik foglyul... hogy az einsteini fizika. . összes elméletével. Nos. ami volt. Tehát további bizonyítékot kérek! .. Az anyukája a Hold . Okos vagy.Pinton helyesen válaszolt.tréfáltam.. nyíl már az esőbe szerelmes nárcisz. te megfiatalodtál! . Végül meg tudode magyarázni. tudtoke felelni a következő kérdésemre is .Honnan a csudából?! Liuna kedvesen mosolyog. a holdnaptárad mit mond? . hogy Szíriusz bácsi azt a választ várja. karcsú.. Pierre sietve tájékoztat: . Pierre kész férfi. olyan. minden eddigit talán százszorosan felülmúló erejű adóállomás.Huszonnyolc nappal ezelőtt és természetesen ma is földközelben voltunk. hogy Csillaglány sugároztató centrumát azért nem találtuk a világűrben.Mi volt ez.. Ez azonban lehet véletlen is. hogy a Földről. hogy Csillagocska urai miért választották küldöttük utaztatására ezt az elképesztően energiaigényes ideoda sugároztatást.Ezek szerint bizonyítottnak látszik. Én ezt nem látom még bizonyítottnak. .

Nem.Kérdeznék valamit. Szóval: elfogadva az előttem szólók feltételezéseit. mégis bizonyítottnak kell tekintenünk Liuna feltételezését... azaz úgy gondolom. A harmadik ő volt. akik feltalálták mindenféle sugárzás terjedési sebességének gyorsítását. Figyelmes szemek kutatják Kocsis professzor arcát. nyugodt. hogy Csillaglány adóállomása valahol a Földön van. Ez az arc azonban mozdulatlan...... köd tisztul.. Először is az. . bizony. szerinted. kislány ...főkönyvtárosa: Aino néni.... hogy nem létezik semmiféle Bíbor bolygó. Ha elfogadjuk.. vidám osztrák fiú. Elfogadom a bizonyítékokat. lenhajú Aino.. .dönt Kocsis János . nagy álmokat álmodó magyar. mely megváltoztatná az egész világ arculatát. senkivel sem barátkozó fizikus. Liuna emelkedik szólásra. mogorva. Kocsis János mintha nem is hallaná a hosszú. amit mondtam.Van itt egy Kék Szalon nevű teázó.. vagyis az egész Földön nem létezik! Maradnak tehát a Bíbor bolygó lakói. Gyakorlatilag: nem. Kitüntetéssel diplomázott. Édesapámnak is ez a yéleménye?! . . már harminc éve. és száz meg száz jól képzett fizikus közös munkája. Ehhez hatalmas laboratóriumok szükségesek.Sejtjük.Mondom: Csillaglány érkezéséig alig egy óránk van. . hogy valaki vagy valakik fel tudják gyorsítani az elektromágneses hullám terjedési sebességét. akkor bármilyen hihetetlen.... Ügy képzeled. hogy a sugárzó állomás esetleg valahol a Földön rejtőzik.. Ez viszont az én véleményem.Rendben van .. szőke fiú szavait. Nem figyelsz. hogy áttelepültek Földünk valamely lakatlan pontjára akad még ilyen. lehetnének földi emberek is . a Külföldiek Kollégiumában . biológusvendéglátó szakos. Jó lenne... és minden bizonynyal lassítását is.. Ilyesmi pedig az ellenőrzésünk alatt álló Világállamban. míg megszólal: .lakott egy virágszárkarcsú.Hebehurgya vagy.Bocsánat. . megkapta a Világállam aranygyűrűjét. pro .. elméletileg. fiam.. János? .Ejnye. és onnan sugározzák a Holdra a ti Csillagocskátokat! Berci alaposan megzavarodott... . A neve Ottó Steff. professzor úr . hogy visszavonom. elméláztam.. Ott elmondhattok mindent. Ekkora jelentőségű találmányt. Kocsis János. De tudjátoke. Lenhajú Aino pedig férjhez ment Ottó Steffhez.. Le kellene valahol ülnünk . .Nem. . nem árul el semmit. És lakott egy csinos. Imondtak mindent. Kocsis János tiltakozik: . De már figyelek.Igenis. .. Pierre jól ismeri az űrkikötőt. mi következik ebből? Berci azonnal jelentkezik. ha máris tájékoztatnálak. Eltelik 45 perc is.. nem lehet egy távoli rejtekhely eldugott pincéjében vagy padlásán egyetlen embernek magánosan kibütykölni.. János bácsi.Hűha!.. emlék parázslik.János!. A párizsi diáknegyedben. ezt így természetesen nem képzelem.. Ez a te véleményed.. Aino. rózsabimbóarcú finn leányka..Megértettem. Szívesebben megtartanám ezt a rangomat. vagyis azt. kibontott platinaszőke haja a derekáig ért. kicsit zárkózott..KKnak rövidítették . Hajlok arra. lenhajú Ainónak hívták... és hogy Csillaglány szélhámos! Vagy ha mégis létezik .. .. . arról olvasnák le a gondolatait. . Harmonikája volt. nem állítom .. eddig János bácsi voltam. felmerül két rendkívül fontos probléma . és mindig énekelt. akkor gyerünk a Kék Szalonba.. Ezek a valakik. Ő tömi bele a tudományt. Harminc éve . Minden vizsgája kitűnően sikerült....

. de bízzunk benne.. a vendég! . hogy kik sugároznak. csak szellem.Lelkem professzorom! Tessék. .Jólesik a dicsérete. : Ju eonida néni széles mosollyal és kedves erőszakkal kínálgatja valóban remek főztjét: .Az ám. Maga a szakácsnők királynője. . hogy amikor először sugározták ide.és kuncog a jól sikerült beugratáson. . kísértet! De .Nagyszerű kérdések! . .. éhes vendég! .Gondolom: elsőrangú nyersanyag. kedves Leonida.. mert nem égett meg a lába.. Szívesen találgat. .Nem. mindenki hazamegy ebédelni. hogy ízlett a töltött káposztám.. .Akkor talán a jó recept. Egyszerű leszek. és a lába belelógott a forró húslevesbe! Én rémülten sikoltoztam. Viktor. mintha a Világállam Kongresszusán beszélne. a tűzhelyem fölött jelent meg.Víz! Víz!. .. Kedves Négyek Tanácsa! Tizenkettőkor .Mit tehetek? Odaszokott. Függetlenül attól. Tudjae. A főzéshez valóban értek valamicskét. lelkem professzor..... de ő csak nevetett. A másodikra viszont nagyon is tudok! Mi legyen legelső teendőnk? Mivel közeleg a dél. az úgy volt. március 7én tartotta bemutatkozó beszédét a Világállam kongresszusán rotróf asszimilációs anyagcseréjű élőlényeinek kellemes átsaj játítása! .Igaz bizony! Tudja...Ebéd után. .Köszönöm.Sol157. bocsánat! Hány óra lesz tizenkettőkor a Holdon? Berci mindig tudja a pontos időt. Liuna olyan nagyképűen kezdett szónokolni. Igaz... . honnan sugároznak és mekkora sebességgel. Mit királynő! A szakácsnők központi napja! Maga körül forog a Galaktika heteLiuna Stefi mint Hold Állam küldötte 2519. különösen ez az átsajátítás. Csibész.Vau! Vau!. Képzelje! A konyhában. ez nagyon igaz .Az elsőre ugyan nem tudok válaszolni. tudja. mit tetszik gondolni. lelkem professzor. ..bolondozik Kocsis János.. hogy a két bolygó népeinek testvéri egyesülését szolgálja.. azt kérdezem János bácsitól. Leonida? Az asszony rábólint. .Bocsánatot kérek.. iszom öreg barátom tüzes grúziai borából. mi szükséges ahhoz hogy az ember főztje igazán jó legyen? Kocsis János belemegy a játékba.Nohát akkor mi? Árulja el! Leonida szerénykedve lesimítja virágmintás kötényét. merthogy nem igazi ember. . Második kérdésem: mi legyen legelső teendőnk? .. vagy valami másért? . de egy falat sem fér már belém. valóban azért járkál Csillagocska már több mint egy hónapja a Holdra.. a küldői nem céloztak pontosan.A konyhában? .jut eszébe a professzornak.Csúfolkodott. a gyerekek odakint várják a konyhában . .. egy messziről jött. .Késik egy kicsit . persze mondhatta volna egyszerűbben úgy is. te a Bíbor bolygó küldöttét a konyhában fogadod? Szíriusz nevetgél.. . .Tehát Sol157kor találkozunk Szíriusz bácsi lakásán!. nagyon messziről jön :. majd belekukkantok Csibészszámítógépébe. .7: .. Elismerem ..Berci! Ezt miért mondta apukád? ..Hol van a várva várt vendég? Hol van Csillagocska? Leonida zavartan mentegeti kedvencét: . Alkotóm! Parancsolj! Rendelkezésedre állok! . Az sem... Én mint Viktor Szíriusz barátom vendége megkóstolom Leonida néni híres töltött káposztáját. hogy majd kiderítjük.. .egyék még! . igen tisztelt kongresszus! Pinton csodálkozik. ..Hát. nem.

. nézd meg te is! Csibész!. Viktor! Itt van! Mint filmnegatívon a beégések.Ha jól tudom. Szíriusz kapitány is bekapcsolódik a vallatásba . ilyennek álkottál. alkotója ura..Igenis észleltem. és én minden alkalomra odakészítek neki egy nagy levesesfazekat. Mi is követjük hamarosan. ez az emulzió nem fényérzékeny. érzékeltem. Amikor a házvezetőnő után halkan becsukódik az automata ajtó..olyan szépségesen csilingelt a kacagása. Miért nem beszélsz folyamatosan?! ...A te kivetítőszalagodat mégis megégette. pontosan ugyanoda.Muszáj! Már mozdulatlan kis szőrkupac.Ne haragudj.Kiskutyám! Nagyon figyelj! .Mennyi az a rövid idő? . hogy kikérdezzük Csibészt...Azt bizony megégette. . Várj csak. . . És itt egy másik. láttam . ... Hát ez a kislány azóta is mindennap az űrből egyenesen a konyhába száll alá.. amelyre kivetíti az eredményeket. hogy azt rajtad kívül senki sem látta? . uram..Ide hozzám! Az ölembe! Csibész villámgyorsan ott terem. a tűzhely fölé .Milyen fényről beszélsz? . itt egy harmadik. de azon a szalagon.. teremtője szavára. . . És bekapcsolja a műpulit.Nem mértem.De hiszen ezen a szalagon kívül nem égett meg semmi! . rövid időre kikapcsollak.Űgy?. hogy találtál valamit. és én megijedek és sikongatok .:. csak felhajtjuk ezt a maradék borocskát.Igyekezzék csak. A kutya panaszosan nyüszít.Infravörös fényről.. hogy abba lógassa a lábát.Mert nem volt túl erős a hő. most már minden pillahatban megérkezhet! Szíriusz kapitány biztatja : . Elmosódó szélekkel.. mint mesében a kis ezüstcsengettyűk az eltévedt báránykák nyakán. . teli forró vízzel. Nagyobb feszültséget és áramimpulzust.Nézd csak. .Hogyan lehetséges.. .. kedves Leonida. szabálytalan távolságokban beégési foltokat észleltem. Kocsis János türelmetlenül szól teremtményéhez: .Nagyon figyelek. Említetted..Igen. A műpuli. érzékeltél valamit? .. De megyek. Szíriusz kapitány alaposan megvizsgálja a fekete csíkokat.Belőled minden információt külön harapófogóval kell kihúzni!. nagy fényt. . .. Vau! Vau! .. és Csillagocska gyönyörű kacskaringósakat nevet! Mert gyereklány ez még. Csak futólag kukkantottam bele Csibész számítóegységébe.Ha muszáj . .Természetesen tudok.. .: Akkor talán hősugár? zást is észleltél? . Infravörös fényről?.Végre magunkra maradtunk.Űgy.. .Fényt nem láttál? . aztán csak ennyit mond: ...A kivetítőszalagodon beégett fekete csíkok vannak..Te vagy érte felelős. Viktor Szíriusz a vendégéhez fordul .Igen... és rövid ideig tartott .Jól tudod. hogy ezt a fényt ti nem látjátok. No de itt az ideje. azonnal jelentkezik. . Tudsz erről? . szeret játszani.. teremtőm.Amikor ezek keletkeztek.De.. A látható színképen belül valóban nem .

üdvözölheti a házigazdát.. majd . Kocsis János kedvesen tiltakozik: ..Rendben van. hogy eddig mit szemrevételezett Csillaglány? . Látod. Roberto. és azt kérdezríéd.Mi tagadás. aranybarna bőre valósággal világít. Csibész! Ha újra érzed azt a nagyfeszültségű impulzust..Nem ismerem ezt a szót: hízeleg.A kapitány nevet. Csillaglány sugárzó arcán mosoly nyílik..bókol a küldött. Csíllagocska! Csillaglány ma szemkápráztatóan szép. mint az előbb. egy pillanat.Melyek azok ? A műpuli készségeskedik...Mehetünk. .Üdvözöllek. Most elég folyamatos voltam? Kocsis János megcibálja Csibész fülét. Viktor Szíriusz kapitány. szemében mintha tűz lángolna. Kocsis János professzor és a teljes számú Négyek Tanácsa állja körül a Bíbor bolygó küldöttét. uram. .Például az uszodában soha.Lám csak: tudsz te folyamatosan is beszélni! Mi? . Megvan. . megkeresem .. uram . ha ismét fordítanánk egyet a dolgon. hagy most újból Kocsis Berci költői gondolataiból idéztünk Namora!.Jól figyelj..Nagy megtiszteltetés ez nekem és népemnek! .. Roberto fiam! A professzor úr ismerkedik Csillaglánnyal. .Urándúsító... mi a zene. és látod az infravörös fényt. Szíriusz kapitány az előbb hangzott válaszon töpreng. Mondd. A professzor pontosabb meghatározást szeretne hallani. Kocsis János közbeszól: . . Mélylila köntöst visel. Túlértékeli a személyemet.Te teremtettél. és szép a Föld. .Kitűnő! Más nem is kell! Tehát a Hírköz.Természetesen van. János!. . és azt sem. Azt kérdezem.. A Hold legfontosabb létesítményei! . .. . ahogy ti hívjátok. lloberto Namora nagy tisztelettel hajlong szép és híres vendége előtt.Viktor barátom. Néha itt. mehetünk üdvözölni a Bíbor bolygó csinos küldöttét! .Például hol nem? ..Ne higgy neki. azt hiszem.. néha ott. . Mi is ott leszünk! Megsimogatja az ölében lapuló kiskutya selymes szőrét. Csibész. . ma díszkísérettel jöttem! Szinusz kapitány végre szóhoz jut. De Csibésznek igaza van.. Mit jelentenek? Pinton ügybuzgó: . úgy..Azonnal. kérlek jelezd nekünk.. hogy hol nem járt. szép a Hold. .Jóholdat. .. hogy diploi mata. Levegőgyár. . Hol és mikor villantak fel ezek a fények? . Ez a kislány kész diplomata.. Hízeleg.: Roberto Namora? szépen muzsikál a neved! Bercitől megtanultam...Igenís. .. Teremtményem... te vagy az a hírközlési fiú! Pierre barátja! Roberto Az ohasó már tudja. Mondjuk: háromszor csóváld meg a farkadat. De az Urándúsítóban meg a Levegőgyárban igen. . úgy is. mi a tánc!. van valami kimutatásod arról.: Ezek szép dolgok .. mint alkotó.öszszeviszsza. tovább kérdezlek.Ó. megcsóválom! Kocsis professzor megelégedetten szedelőzködik. és minden olyan szép nálatok!. uram. Csillagocska csodálkozva kérdezi: . . ezt megkaptad! . éjfekete haja lágyan omlik a vállára . A kapitány lakásában sem. Má először a Központi Hírközlési Állomást tekintjük meg. de heIyesebb lenne.János barátom.Öt kupolavárosban még nem járt.. mi a dal.

yorslifttel repülnek a toronyba. .. Végtelen folyosókon kábelek ezrei kígyóznak. Alattuk.. Különös formájú... század jelmondata.Ide érkezik minden közlés a Földről.. Szíriusz kapitány Kocsis János mellé húzódik. kapcsolatot tartunk fenn az idegen galaktikák felé száguldó gravrtonokkal.Igen. mert Szíriusz kapitány leinti: . ezüstszálból szőtt fémköntösben. JL ift viszi őket a mélybe. párás kékes világításban.Minden erőnk forrása anyánk. . A kapitány megérinti a professzor karját. Nagyon régen élt az a zeneszerző.. Kérlek.. kopogó... Ezek folyton marakodtak . De ketten éreztük.. Innen indulnak a láthatatlan erek.. hogy a Hírközlési Állomást megtekintse...János .. Veszik és továbbítják a híreket. lomha lunabuszoknak Csibész csóválja a farkát... Azért látogatott ide.. Majd hirtelen felizzik egy magas fényrács. hogy nálunk a Földön most egyetlen nagy közösségben él minden ember. A kapitány halkan figyelmezteti a professzort. Jól mondom? Szíriusz kapitány megnyugtatja: .. És érzek is valami furcsát. tehát nem lehet képzelődés!.. Bercit és Csibészt minifurgon röpíti már percek óta a 100as számú kupolaváros felé.. Mintha erőtér nehezedne rám. ne érintsenek meg semmit! Ez a rendszer intézetünk szíve és vérkeringése. kövessenek! agy gépterem legfelső erkélyén állnak.A Prokionra! Ez meglepetés a javából!... .mondja Csillagocska... Most az előcsarnokban búcsúzkodnak. hogy az amfiteátrum főbejárata előtt találkozunk . Ez a Világállam. százméteres mélységben. .Én is! De most elmúlt! . villogó gépek sokasága. .Csibész csóválja a farkát! Egyszer.Látom.. ...Látom.. . Kislány.. igen!. vezessen minket! Mutasson meg mindent! Roberto Namora udvariasan meghajol. és a végtelenbe nyúlnak . Kilencedik szimfónia ..Kérése parancs.. tudom a nevét: Beethoven .Az úgy van. háromszor. sípoló. és szórakoztató zenét sugárzunk az atomhajtású. .Egy nagy zenekar fog hangversenyezni. Hallja a beszélgetést. kétszer. Most nem.súgja . mint óriási zümmögő. Persze lehet.. percegő..Pszt! Csibész ismét. .Majd Liuna megmagyarázza. vibráló őslények. .. kattogó. a Nap! .. hogy csak képzelődöm . és sejtelmesen duruzsol. Roberto. Nem mondhatja tovább. Itt vesszük a Mars a Vénusz és a Merkúr településeinek adását. Csak a szemével jelzi. Jelentkezik néha a Szaturnusz térségében keringő megfigyelő űrhajó.Kérem. . mint egy tapasztalt európai koncertlátogató hölgy! Ezt kitől . átlátszó gömbökben félelmetes kisülések cikáznak. vedd át a szót és a vezetést..Igen. és csodálkozik. A piros hajú kislány azonnal rááll a dologra. Csillaglányt majd utánuk sugározzák.. üzeneteket. és éreztem is valamit. akinek a művét játsszák ....Liuna! Ezt majd egyszer elmesélheted Csillagocskának. hogy most! Kocsis János rábólint.. . a Kilencedik szimfóniára. az egész világot átölelik . maga úgy társalog itt Beethovenről..Megbeszéltük. Pár száz évvel ezelőtt még soksok kis ország létezett. !özel másfél órát töltöttek a Hírközlő Intézetben.Nagyon jól. Kedves Roberto. gépszörnyek termelik az energiát. elmúlt.hangzik Roberto kellemes tenorján a XXV. Kérem. Hatalmas. Kocsis professzor ott áll a közelükben. Elvétve egykét ember. . .. . és énekelni is fognak százan és százan. Csillaglány érdeklődése azonnal a fiú felé fordul.

a többi. az exponálási időt a lefotózandó tárgy nagysága határozza meg.Igen . hogy a küldött nem az.. azt a kívánt pillanatban infravörös fény formájában kisüti. Hallgatnak egy keveset. Emlékszel? Az első farkcsóválást a hatalmas gépteremben.. Viszontlátásra..No...Hohó! .örvendezik Viktor Szíriusz. akinek mondja magát. a továbbiakban pedig 1250ed másodpercig.. Vizsgáljuk meg . hogy majd ha jobban megismerem az embert.. átugrom.. Csillaglány akkumulálni tud bizonyos mennyiségű energiát. és kedvesen mondta a Szíriusz bácsit . Kár.. hogy olyan sötét dolgok gomolyognak körülötte.Nézzük csak .. Kocsis János nézi a semmit. és hol? .. Ügy látszik.. fJeonida néni magában morog: ... Egy távoli videfon hívójele csilingel. egyszer már nem.Ezek a csíkok szemmel láthatóan nem egyfprmák.. éppen a fele! Kéttized milliméter. megvilágítás.Helyesen következtetsz. Öt beégést találnak rajta. Egy teljes Sol és Nox eltelt azóta .. Viktor barátom! Exponálás. Megrázza a fejét.Ügyesen visszavágott .nyugtázza a választ Kocsis János . hogy a Kilencedik szimfónia tetszeni fog. ..Szeretetre méltó gyermek .. a többi között a megvilágítási idők.Indulnom kellene... .. mégsem hiszem.Az emulziót az első két esetben 1125öd másodpercig érte megvilágítás...Ó. Szíriusz bácsi! Viszontlátásra.. hogy ebben a pillanatban fölényes gúny villant Csillaglány szemében.... Kocsis János már mondja is az eredményt: . ahol egy pillanattal előbb még Csillagocska állt. mondtam.. Viktor Szíriusz nagyot szusszan. Odabenn a laboratórium félhomályában a két férfi szorgalmasan dolgozik.Nem mondom.. rossz vége lesz ennek!.Akkor ugorjon át hozzá! . praktikus közlekedés. . és én jobban megismertem az embert. dugdosnak valami pertlit!. Kiszerelem Csibészből a tekercset. . Hej. . 1125öd másodperc. amit szellőztetni se szabad. más lesz a véleményem. igen ... Azt mondta.Itt a Holdon . Meséltem Bercinek mindjárt a második napon . Namármost: a szalag másodpercenként 50 milliméteres sebességgel csévélődik .Emulzió.. Szíriusz kapitány még évekkel később is azt állította.. Nagyon kikaptam tőle. a többi keskenyebb . Most ismét csend borul rájuk. méricskélnek. 1250ed másodperc! Netán egy öreg fotólaborba tévedtünk? . Az első kettő mintha szélesebb volna. az első kettő . 0 egész 4 tized milliméter.serénykedik a kapitány. Eltűnik.. és mosolyogva jelenti ki: . Viktor Szíriusz... professzor úr!. de nem ülnek le uzsonnázni. Most meg mintha szomorúság fátyolozná a homlokát. . tetszett! Még otthon a Földtanfolyamon hallgattuk VISUN keresztül.. és ott fabrikálnak. . mire hazajönnek... Berci bizonyosan odaért már. . Felnagyítják százszorosára és kivetítik a szalagot.Ezek már megint törik valamiben a fejüket!.Azonnal megmérem pontosan. fényképezés ez a javából! A fotózásnak sok száz éves hagyományai vannak. és a maga fiától.. aztán a kapitány szól: .. hanem beveszik magukat abba a büdös kis szobába. .. Késő délután van... Ettől fogva bizonyosra vette. . hogy értelmetlen zagyvaságnak tartom. Nagy kár. menjünk el hozzám..tanulta. a másodikat a folyosórendszerben észleltük . .. Ez már régen volt.állapítja meg a professzor. .

Berci.suttogja a rémült lány .Felhívom a műhelyfőnököt . ne szólj semmit... hangulatát. a lu . A közönség már eltávozott. hogy... virágok illatoznak. . A legutolsó kémpert talán háromszáz éve tárgyalták..gyűjteménye lehet a Hold legfontosabb intézményeinek. Csillaglány. megcsavarja a fülét.. Engem .A lunabuszok utazósebessége lényegesen kisebb. mert. meg kell tudnod. Itt épült fel több mint száz éve a barokk stílusú színház és az ókori Rómát utánzó amfiteátrum. intézkedem. . Fejét mélyen lehajtja. ho .Rögzítsd a szöveget! ..Így igaz! Az exponált képet valamilyen sugár az adó központjába juttatja. te kedves .rikoltozza Csillagocska. majd én elmondok mindent. díszbokrok és dús lombú fák idézik a távoli Föld szépségét. és belesúgja: ... némán. Az árnyék eltűnik. talán az igazság. Berci válaszolni készül. de szorgalmasan fotózott is... kupolavárosainak fényképeiből! Kocsis. Aztán barna árnyék fátyolozza. Csillaglány hangja ebben a pillanatban természetellenesen élessé torzul: . A 100as kupolaváros tulajdonképpen óriási park. de Csillaglány szomorúan int: . Csibész a lába mellett. Végre Berci felnéz....Vajon miért teszik? És kik teszik? ége a hangversenynek. engem figyelnek otthon!. Most váratlanul megszólal: .:. Az árnyék ismét ráborul Csillagocska arcára. Csillagocska ezek szerint látogatása során nemcsak tapasztalatokat szerzett.. Aztán megnyomva. mozdulatlanul. Berci dadog: . Azt mondod.. Egész területét gyepszőnyeg borítja.Kívánod. Ök még ma hazarepülnek a Földre saját lunabuszukkal.Csillagocska. a hűvös gyepen nyújtózik. Rögzítem a szöveget. .:..Nem kívánok semmit!. Az árnyék eltűnik. Azonnal határoz.Megértettem Beethovent. bányáinak. Ismeretlen főnökének szép. gyárainak. hogy nagyon szeretlek titeket! Szeretek mindenkit a Holdon!. a lombsátor alatt áll. . Majd újra a fény. Rajtuk kívül senki sehol.János mondja ki az igazságot: ...Szíriusz kapitány átveszi és folytatja a logikai építkezést: . megnyomja az orrát auuu!. . a büntetőtörvénykönyvben nincs is rá paragrafus. el kell mondanom mindent. megértettem .Igenis.:: Kém a XXV. Most üres és csendes minden.Ne . Azon üldögél Berci... A barna árnyék újból megjelenik. A lány a szavába vág.Bérei.... riadtan kapkodva: .A ti Csillaglányotok tehát kémkedik!. nincs miért és nincs kinek kémkedni. Ismét a fény ragyog. Szíriusz kapitány hosszan elgondolkozik.. Azt hiszem. A zenészeket és az énekeseket is elvitte néhány minifurgon különjárat a 18as űrkikötőbé. kimondja a legfontosabb kérdést: . lunabuszhoz . hangsúlyozva különkülön minden szót. Megijed...Szeretném a lunabuszok javítócsarnokát látni! . században! Ilyet se hallottam még.. Az árnyék visszatér. A lány arcát furcsa fény ragyogja körül. Ölbe kapja Csibészt. Lehallgatnak! Bercibén felderengvalami sejtés . Amióta a Világállam megalakult. De Berci már tudja a leckét. . ott egy kamera rögzíti. . De nem folytatja. űrkikötőinek.. Cirmos levelű juharfa tövében piros pad virít... Idegesen.Berci is kiabál.Igenis... Üvöltözni kezd: ..

Szíriusz bácsi! Mit tehetünk? Hol lehet? Hol keressük? ... A szemükben Csillagocska áruló.. mondd meg . Berciből kitör az aggodalom: . ha meg tudnád ismételni... Viktor. Találjon ki valamit! Segítsen! . Segítség!. Szeretném a lunabuszok javítócsarnokát látni! . Kocsis János próbál rendet.. recseg a hang. Berci!. .Berci!...... . aztán ráborult az az ocsmány. Segítség!.. kötelez. .. ... mégis megrendítette őket.. Elpusztultok valamennyien! Megsemmisül a Hold! .... .Berci!. Aztán hirtelen felüvölt: ... Elpusztultok valamennyien! Megsemmisül a Hold!. Szíriusz bá . a vége szörnyűséges volt! Nem akarom!. Majd gyorsan bekapcsoltam Csibészt A többi fel van véve! Elindítja a magnót... Iszonyú veszély fenyeget titeket! . Már másodszor hallották.Szíriusz bácsi segítsen!...Segítség. és hogy figyelik őt. . mint akit fejbe vertek.. nagyon félek . Nem akarom!.parancsolja Pierre. De Csillagocska nem veszi észre! . hogy megértette Beethovent.. csillapodjál.. Felragyog a fény.... és eltűnik a térfotó. Várjon minket. ..... Pinton csendesen sírdogált. és segítettem neki. Árnyék. Jaaaaj!. lehetőleg szóról szóra.. akiket eddig így neveztünk.. hogy félrevezesse a lehallgatóját.Szíriusz bácsi! Csillagocska életét veszély fenyegeti! Meg kell mentenünk Csillaglányt! Nem tetszik megérteni ? !s .. és lehallgatják ..És a vége! Édesapám. bambán maga elé mered.. És jó lenne. Nem akarom!. Csillagocska kétségbeesetten könyörög: .Segítség! Segítség! Majd eszeveszetten rohan a minifurgon állomása felé. erre hamar rájöttem én is... Hamarosan ott leszünk. Nem érted? . Berci.. és megértette az embert. ... Sípol. De most hallgassátok! Szíriusz bácsi segítsen!. Hirtelen három feje..... Berci kedves.. JL alán már tizedszer ismétli eszelősen: ...Liuna! Ne folytasd! . és akkor az arca valami belső fénytől ragyogott. Szíriusz bá . Liunának is megremegett a hangja.Halló! Műhelyfőnök?. Bercikém!. barna árnyék. Szétesik a kép. De még érteni: ..válaszol erőszakolt nyugalommal a kapitány .Ez hamis szöveg volt... fiam ...A Bíbor bolygó parancsolói... vagyis azok... Nem akarom!.. és hogy el akar mondani mindent. Csibész utána. A kormányzó parancsa .. Pontosan... hogy ez az erőszakkal megszakított Szíriusz bá . Fény..Azt hiszem..hangoskodik a lány . És szomorú volt... De nem csinálom tovább!.. Merénylet készül ellenetek! És én is részese voltam! .. Szíriusz kapitánynak azonnal mondd meg. négy karja lesz. Durván megcsuklik a szöveg.Jaaaaj!.. Segítség..Értem.. Jaaaaj!... Jön az árnyék. . mit mondott a magnófelvétel előtt Csillagocska. Segítség. ilyenkor összevissza beszélt. . félelmetes hatalmat birtokolnak..Azt mondotta. Ezt Berci nyöszörgi.. Berci! ..Édesapám ..... Pinton felzokog. teremteni az érzelmek zűrzavarában... a barna árnyéknak szólt.. Jaaaaj!.Találjon ki valamit! Segítsen!.. Félek .. hogy legközelebb megtekintjük az üzemanyagraktárt is!..

Egymás után múlnak a percek . figyelj. sajnos. Berci fátyolosan.. egy óra .Tegnap este Csillagocskára gondoltam. .Nem .. hangos videó kiadásban akkor ez azt jelenti. ógörög versforma.. Lehetséges..Kegyeskedj elhallgatni! Te vészmadár! Kocsis professzor védelmébe veszi kedvencét: . Hullócsillag a lány. .Es az egész emberiség! Mit bánom én az emberiséget! . . azt jelenti.Végtelen ősfeketén hullócsillag a lány . Nem haragszom meg..ujjong a kisfiú. hm.. Akkor elmondom. Berci gorombán rászól: ..... Végre Liuna szomorúan szavalni kezd.. megmentjük az emberiséget is! Szíriusz ráteszi az áment: . elszorult a szívem .Tudom! . ha jól emlékszem: disztichon..Most nagy igazságot mondtál.. . Talán.. hogy elpusztul Csillagocska! Kocsis János emelt hangon folytatja: . . és sajnálod. hogy te is szereted őt. de Berci megharagszik.. Már az idő kerekét soha többé vissza ne forgasd! Végtelen ősfeketén ..Pveménytelen! Teljesen reménytelen!. az más! Akkor.. Bizonyára anyukád..:: Nem szól senki egy szót sem. Ha megmentjük Csillagocskát.. Berci keserveset sóhajt. Erősen skandálja a szavakat: . hogy szörnyű ocsmány az élet! A sorsunkat valami fő gonosztevő irányítja! Mit vétett Csillagocska?! Miért kell elpusztulnia?! A kapitány megfontoltan válaszol: . .De abbahagyta! Megbánta! Rájött. Aztán megállíthatatlanul kiszakad belőle élete első férfifájdalma: . Délben . és ezt a verset írtam.. hogy a két feladat összefügg. Érzem. HETEDIK FEJEZET amelyben Roberto Namora fején találja a szöget MJ lmúlt egy földi nap. Természetesen elsősorban az egyetemes veszéllyel kell törődnünk.. nem úgy gondoltam.És most talán megmenti az egész emberiséget.. fiam. . Kémkedett a Föld ellenségeinek .... . Liuna Steff Androméda című első verseskötete 2493ban jelent meg színes. ... Kocsis János átveszi a szót! . amit tesz! Megakadályozta a Melinda katasztrófáját. Mert előbb meg kell találnunk őt. hogy helytelen.tér észre a fiú .. hogy Csillagocskát soha többé nem látjuk. bizony vétett. mondom.Már az idő kerekét soha többé vissza ne forgasd! Végtelen ősfeketén hullócsillag a lány .Ami azt illeti. Ott Pinton kuporog.Szívesen elmondanám.. Várják Csillaglányt De Csillaglány nem jelentkezik . .Igen. megmentette ezer ember életét. hogy ártalmatlanná tehessük azokat a bíbor tudósokat. Pinton!.Szíriusz bácsi! Miért nem tetszett nekem soha mondani.. Pinton áhítattal rácsodálkozik a piros hajú kislányra. rekedten ismétli: .. Eltelik félóra ..valamenynyien Leonida konyhájában szoronganak. és tegnap este olvastad . és látni akarod . lenhajú Aino adta ezt a könyvet is. Ha te írtad .Liuna sejtésével számolnunk kell. Mondd el még egyszer..Fiam! ..... ...Li! Igazán te írtad? .. soha többé vissza ne forgasd . de azt hiszem.. csak a hűtőszekrény felől hallani valami fájó nyöszörgést.Bocsánat .a szokott időben . másfél óra . .válaszol Liuna. szeretném megtanulni! ..

mert nagyon megszerettem. Leonida meggörnyed. Félelmében fohászkodik egyet..Akkor először is üljön le .. Talán már nem is él..Az emberiség ellenségeinek?. Mondja csak.. nem.. amikor 2441ben elfelejtette annak a grúz barátjának a nevét. . Harminc évvel ezelőtt ugyanezt mondta a kapitány: Leonida! Maga nem tud semmit! Aztán hozzátette: Meghalt az édesanyám . Ha az a kislány segítségért kiáltott.Berci hallotta. Majd jön újra. Szíriusz kapitány a fiú vállára teszi a kezét.. . .Ha megtaláljuk!.Csillagocska három napja nem jelentkezik.. Leonida néni megdöbben. Az ablaktól az íróasztalig és vissza .. Megtaláljuk! AJeonida jó félórája figyeli a gazdáját.. hogy lesújtson rá a Szörnyű Igazság.. Akik Csillagocskát a Holdra küldték. Ügy.. De maga úgyse tud segíteni. Megbántottam talán? . Vagy nem mondhatja meg? Talán titok? . Érti már? .Baj. mondhatja. Hát azért nem jön három napja!. várja a folytatást. Viktor Szíriusz? Nem szól az emberhez. És elmondom.Földre ..Bízni kell.....Nocsak! Kutyaszorítóba? Hogyan.Tessék. Mert azok megtudták! Cslllagocskát elragadták! Csillagocska segítségért kiáltott! Csillagocska szétesett! Eltűnt . . .. . . elismerem. hol van.De van.No látja! Jó kislány az! Akkor hát még sincs semmi baj. miért nem konzultál tudós barátaival? Máskor bezzeg tud konzultálni! Sokszor napokig hiába várom! Szíriusz komoran válaszol: . hogy baj van... azon a Bíbor micsodán. mint ketrecbe zárt fenevad.....Akkor mitől ilyen feldúlt?.. . Vannak ellenségei az emberiségnek ? . Hallották? . És most beszéljen! Viktor Szíriusz engedelmeskedik. aztán alázatosan várja. ..Leonida! Maga nem tud semmit! A rövid. felalá jár a dolgozószobájában. Kocsis professzor töri a fejét. És segítségért kiáltott? ..Én ne tudnék? Emlékezzék csak. Nem mondom.Nem titok. nem alszik. .. .Kutyaszorítóba kerültünk.. A kapitány megállítja a szóáradatot. Leonida nem érti. dehogyis. Renard főmérnök gondolkodik. Nem tudunk . hol keressük. De ő szembeszegült velük.. ... kemény mondatnak félelmetes a hatása.. miért? . Ezért vagyunk kutyaszorítóban. . A pártunkra állt. de ezért nem kerültünk kutyaszorítóba! Jól néznénk ki.. baj . Hiába.. . Azonnal átveszi a parancsnokságot. az ablaktól az íróasztalig és vissza .. . mi bánt. elviselem.. . . fiam .... Casteiro töpreng.Konzultáltam.Magának mi baja. Az asszony alig hisz a fülének. Leonida csak erre várt. nem eszik. Csillagocskának biztosan valami halaszthatatlan dolga akadt otthon..Nem. miért nem sietnek a segítségére? .. érzi.. .Elég! Elég! Tud segíteni.Elragadták? .Mert nem tudjuk.Csillaglány kém volt! Az emberiség ellenségeinek kémkedett. Az asszony kezdi már érteni. aki. ha ráér.Viktor Szíriusz. nem értem magát. nekem is hiányzik.Vannak.Viktor Szíriusz! Ezért lógatja az orrát?! Ezt nevezi kutyaszorítónak?! . Talán fogságban tartják!. . . Nem én mondtam meg? 2450ben nem én gyógyítottam ki a lumbágójából? 2467ben nem én vittem maga után a.

Nyugalom. Most puha háncsfotelokban ülnek. mondta.. bizonyítékot. . bár soha nem voltam jelen.. és útbaigazítják őt. Lehet a Földön. negyedórás eltérésekkel.. mi hasznomat látnátok. hogy Csillagocska több mint egy hónapon át minden délben megjelent Szíriusz bácsi konyhájában. lehet a csillagok között.Mondja el neki is. Itt kereste őt fel Pierre. . az! Roberto! .Ezt az 53 perc csúszást mivel magyaráztátok? .Ö kezdetben főszereplője volt az eseményeknek.Persze . aki a Földdel és a csillagokkal beszélget? Szíriusz rácsodálkozik a fecsegő öregasszonyra.. Ez naponta 53 perccel később történt. hogy térfotóját egy körülöttünk keringő űrállomásról sugározzák a Holdra. nyugalom! Igyál egy kortyot. Roberto firkált valamit egy mágneses táblára. De mondd csak: mindig azonos időben érkezett? . Ahogy felébredt. hogy a csillagok hatalmasak! És ha akarnak. valami útmutató jelzést. tehetetlenségünkben lassan elveszítjük az eszünket! . . . Tudhatná.Megsajnálják Róbertot a csillagok?!. . Szíriusz kapitány szerint kutyaszorítóba kerültünk! Kutyaszorítóba! Li elmagyarázta.. és attól fogva mindig feljegyeztük a piros fény felvillanását.Tudod. azokat a kis sikátorokat nevezték kutyaszorítónak. Szíriusz kapitányiak és neked természetesen mindent megteszek. hogy segíts nekünk. mint az azt megelőző napon.Roberto Namorára gondol? .És mikor távozott? Pierret meghökkentette a kérdés. Kérdezze meg őt is. lloberto Namora a Központi Hírközlési Intézet tetőteraszára épített kényelmes kis bungalóban lakik. tudsz hát mindent. Az a fiú minden áldott nap beszélget a csillagokkal.. amikor még kutyákat tartottak.Az. Leonida bólogat. Emlékszik: ő közvetítette a párbeszédünket a Bíbor bolygóval. hogy a régi emberek.Szívvellélekkel segítek. és a Hold túlsó oldaláról természetesen nem tud . A jeges narancslé megnyugtatja Pierret. És útbaigazítják? . tehát részt veszek a kutató akcióban. ha befutott. összevissza félórás..Nem. .. Roberto. de fogalmam sincs róla. majd megkérdezte : .Mert az első négy eltűnésének idejét véletlenül rögzítettük...Tudod. . hogy meghányjákvessék a világ dolgait?! Leonida haragosan összevonja a szemöldökét. Maga azt képzeli. elveszett.Egy szó. Holdon termett narancs levét iszogatják. .rájönni. Csillaglány a csillagok között. Ügy véltük..Minden este 53 perccel később. . Viktor Szíriusz! Pedig éppen eleget csámborgott a csillagok között. és már jó félórája beszélgetnek. segítenek!. amibe az üldözött eb.Pierre felugrik. meséltétek.. mint száz: Szíriusz bácsi arra kér. Pierre részletes magyarázatba kezd: . Hátha megsajnálják. . Szíriusz! Azt a kedves fiatalembert megkérdezte már. Ez feltűnt nekünk. . Szíriusz kapitány megrökönyödve bámulja Leonidát. hogy az űrállomás 24 óra 53 perc alatt teszi meg Hold körüli útját.Természetesen tudom. Hátha éppen én látok meg valamit.... Hirtelen felragyog az arca . biztosan beszorult. hogy a csillagok bebenéznek egy kis tereferére Róbertéhoz.. . .Nos...Őrület! Miket zagyválok össze! Látod. akkor még elhittük neki. A legújabb fejleményekről azonban nem tud.Kutya pogány ember maga. .Viktor. a világmindenségben.Ejha! De pontosan tudod! .

. Valahol a Földön! Feltételeztük ugyanis. hogy a sugárzás a Földről jön. . De rendben van. amennyit a Hold a földi Egyenlítő nyugatkeleti irányú forgásával majdnem párhuzamosan megtesz. A képlet akkor teljes. Ez a körülbelül 53 perces eltolódás onnan adódik.Egyik okunk az volt. Bizonyíthatom. végeztünk több mint tízezer mérést. Roberto hallgat egy darabig. hogy a keresett adó éppen úgy nem tud felénk sugározni a Föld ellentétes oldaláról. Ebből az következik.vágja rá a Négyek Tanácsa.Igen . De mégis. öblös karosszékekben. és gúnyosan elmosolyodott. ez biztos . akkor azt állítani. .... Ha nagyon odafigyelek. Roberto felkapta a fejét. én nem állítom. Egykét perccel előbb. ez képtelenség! . Berci könyörögni kezd: . . aztán inkább csak magának mondja: . hogy Kopernikuszt bolondnak vélték. hogy hol keressük Csillagocskát! Berci szinte áhítattal ismétli: .Igen. De beleillik logikai láncunkba!. Roberto fiam.... hogy a Föld forog a Nap körül.. feltételesen döntsük meg! Szóval bemértétek.. mint most ez az ötszázszoros sebesség. hogy a sugárzást kibocsátó adónak nem az űrben..De hiszen akkor nagyjából tudjuk.. Ott nem volt. amelynek középpontját a Hold jelentette. A kettő együtt közel 53 perc. És Csillaglány minden földi naphoz viszonyítva körülbelül 53 perccel később tűnt el. Alaposan elvetettétek a sulykot! Mit szól ehhez Szíriusz kapitány? . hogy Csillaglány adóállomása a fénysebességnél ötszazszor gyorsabban terjedő sugarakkal dolgozik. tűvé tettük érte a világűrt.Tudjuk? . Szíriusz kapitány.. megközelítően pontos mérésekkel. ... Roberto helyesel: .. .minket besugározni. hanem a Földön kell lennie valahol. Az einsteini elmélet megdönthetetlen. Mi aztán ellenőriztük. és egyezett! Még a legkisebb és legnagyobb földtávolsággal összehasonlítva is egyezett.Hm .. és úgy teszi fel a kérdést: . hogy az űrállomást nem találtuk sehol. hogy a Föld forog a Nap körül. hogy egy képzeletbeli. puha szőnyegeken. nem.. hanem 3 perc 56 másodperccel kevesebb. hol van Csillagocska. Ehhez még hozzá kell adni azt a körülbelül 23 foknak megfelelő utat... talán értem is . ötszázszoros fénysebesség . mert azt hirdette. de kérlek. mielőtt Holdunk túlsó oldalára fordultak volna. .. 30 ezer kilométeres rádiuszú gömbön belül. nem is hiszem. igen. Roberto Namora tisztéletteljesen feláll. . Hm! Miért változtattátok meg ezt az elképzelést? .Nono!. éppen ezer éve.. .. ők állították: a Bíbor bolygó lakói. . mint a vélt űrállomás Holdunk takarásából. Most ott kuporog a Négyek Tanácsa a nappali szobában: heverőn. amit Roberto ez után mondott..Tudod mit? Kérdezd meg tőle magától! Ifi ár bekebelezték Leonida néni remek uzsonnáját. én is képtelenségnek tartom.Bebizonyosodott. Magam is részt vettem ebben a kutatásban. legalább akkora tiszteletlenség volt. hogy a Föld tengely körüli forgási ideje nem 24 óra. Tisztelem Einstein apót.Ötszázszoros fénysebesség? .Igazad van. .Roberto! Kedves Roberto! Ez mind nagyon szép. A másik ok? . ha az ötszázszoros gyorsulást behelyettesítem . egyszerű szavakkal mondd meg. Nem. A kis Pinton még száz év múlva is emlékezni fog arra a mondatra.Elképzelésiek logikus volt. be kellett szüntetniük a sugárzást. persze. Kopernikusz . ez így igaz.Persze!.

Nem te jutottál eszembe. június 29én. azonnal.Kérlek.Megvan Csillaglány! Megvan Csíllaglány! Szíriusz kapitány csitítja a gyereket: . nagyon .Örülök.Parancsolj... . már itt is a válasz . . . .Roberto készséggel válaszol: .Itt Roberto Namora.Mondom. a következő napokon és időkben: május 27én. nem látható oldalra. hogy ti ezt a választ vártátok!. Jimmyt keresem. Kezdődött Sol152kor. . így megfelel? .. Egyszer majd elmesélem .30kor. hanem a ménkű nagy tudományod. Helyesebb és pontosabb lenne az eredmény.Akkor még nincs meg. 17..Viktor Szíriusz! Bevallóm. kérdezd ezt. fiaim. így. Jimmy pajtás. mert mint tudjuk. . .Jimmy Osborn. A megadott napokon és időkben az Egyenlítőnek mindig ugyanaz a pontja fordult át a Föld túloldalára amelyet a nyugati hosszúság 140.. ha azt kérdezném. Jóholdat. a piros fény felvillanása pillanatában a glóbusz legkeletibb szélével látszólag.Pillanat türelem.öregfiú! Kik üvöltöznek ott nálad? . mit szól hozzá? Győztem! Kegyesek voltak a csillagok! Roberto szerényen megjegyzi: ... hadd gyönyörködjem dús szakálladban és bajuszodban. Még egyszer köszönöm . .. .Ne játssz az idegeinkkel! Mondd már? . .. .Jóholdat.. Roberto Namora híradós tiszt és Jimmy Osborn csillagász között. május 28án 18.44kor. Hamarosan megkapjuk a választ.Hogyhogy eszedbe Jutottam? . vagyis.Ne bízd el magad.Éljen! Éljen! Megvan Csillaglány. De nem lesz nagyon egyszerű. Ejnye.Ezt a kis indulatszót Liuna. Roberto! .Köszönjük.Itt csillagvizsgáló. mondjuk melyik délköre volt éppen átfordulóban a glóbusz keleti kontúrvonalán a túlsó.. a Holdmérnöki Középiskola növendéke.Hoppá! . hallgatóztam..37kor. a Hold keringési síkja nem a Föld Egyenlítőjében fekszik. Szíriusz kapitány azonnal belátja a következtetés igazát. Leonida néni jelentkezik a konyhából: . helyesbítettem a kérdést.Szervusz! Kapcsolj képre. . gyönyörködj!.Hát ilyen határozottan még nem állítanám. foka mentén tanyáznak. szégyellhetjük magunkat! Erre magunktól is rájöhettünk volna! Megszólal a házi videfonkészülék. Kérdeznék valamit.Hosszú . . hogy valahol a nyugati hosszúság 140.Helyes. .. ..Szívesen. a Földnek melyik pontja. de érdekes! Az a gyanúm. öregfiú! . Elhangzott 2430. hanem ahhoz képest 5 fokos szöget zár. foka metsz. húszezer kilométer hosszú! . hogy a segítségem némi haszonnal járt. A intőn csak nem tud magához térni az örömtőL .. Betáplálom az adatokat a kisokosba. Rögzítette Kocsis Bertalan. No.Meg tudnád állapítani.röppenti a levegőbe.. május 29én 19. amely az esti eltávozás. . Valószínű.Parancsolj ... miként a többi is. . hogy innen. naponta egybeesett. hogy az Egyenlítőnek melyik pontja fordult át a megadott időkben. csakhogy ez a délkör. Csillagocska a Földnek azon hosszúsági fokán keresendő.. a Holdról nézve.Azonnal küldöm. de csak megközelítő pontossággal.No. Most azonnal tovább buzgólkodom: felhívom Jimmy barátomat a csillagvizsgálóból! idefonbeszélgetés.

Talán egy kicsi lépéssel. Kis híján megverték. Azaz: eszembe jutott valami. .. Leonida néni jelentkezik: .Ne ugrálj. Ettől délebbre Óceánia néhány ezer szigetecskéje. és hallgassa meg azt. .. Vegye fel. ami a szívét nyomja: . 139. Tessék. nem! Köszönöm. És ismét csak tenger. .. foka ....Berci már egy nagy térkép fölött hasal. Töprengtem ezen a térfotódolgon. nem! Annál sokkal többre!. Tudjátok. 140! Ez az! A nyugati hosszúság 140.És ha visszagondolok Csillagocska utolsó. és rossz a rálátás szöge a Holdra . .. hogy kínosan rendes ember vagyok. a Manilái Tudományegyetem fizika tanszékének professzora meghívja önt. amit a térfotóról tart. Elhallgatnak. tanácstalanul nézik egymást. Nem a XX.. mintha már hallottam volna róla .Nem kell hoznia....No .. elhoztam. Leül és hallgat. Ki tudná azokat mind átkutatni! Berci is elkesergi a maga bánatát: . akkor én is teszek hozzá még egy kicsi lépést.. Most a Csendesóceán következik.. . értekezést őrzök otthon. sőt még azon is jócskán túl... szóval eszembe jutott valami. A kapitány a készülék elé áll. úgy gondolom... Északon az Alaszka félszigetet metszi.Jó.. .. Nem. stb.. No itt végre föld! A MarquiSesszigetcsoport. Azonnal képre kapcsolja.A professzor úr. tenger .Ki keres? .Hozom azonnal! . .Szervusz. Az előadás botrányba fulladt. stb. hogy HoiTo tanárt meg kellene keresnünk. . . 138.. Már ketten kuporognak a szőnyegen. naplót. derűsebb az arcod! Talán hallottatok valami jó hírt? Előbbre jutottatok? . meghívót.. talán. lelkem professzorom. a holdközin keresik. amit mondok. Haladjunk lefelé . . Nem valószínű.. Várunk ... maradjon csendben... Térfotó!. tenger . Tagadhatatlanul nagy anyagismerettel rendelkezett. valamikor régen. A kis manilai tudós szertelen dolgokról beszélt.Nem.. egészen az Egyenlítőig . ocsis professzor Leonida nénivel közelharcot vív. Szóval töprengtem . János! .Temérdek sziget!. Kérek . Aztár felrémlett emlékezetemben egy kicsi. Amióta részese vagyok az eseményeknek.. . Átugrom hozzád! .Szíriusz bácsi! Keresem. Végre Pierre kimondja. Szerencsénk van! Alig halad át szárazföldön! Tenger .Lássuk csak . Arra kérem. . Zord az éghajlat. úgy érzem. Fél évszázadnyi feljegyzést. Leonida néni a szokatlan felszólításnak eleget tesz. és 2462ben meg is találtam. Elmentem. ahol ezer és ezer kilométeren keresztül semmi földet nem jelez a térkép . kétségbeesett szavaira. ..... hogy üljön le egy székre. HoiTo a végén már gorombán üvöltözött a hangosan kacagókra. . Viktor! Ni csak. Az ugrálást bízd Csillagocskára.No..... .érdeklődik a kapitány. akivel vagy két évtizede Párizsban találkoztam. nincs is rá időnk! Megszólal a házi videfon. Ma 5055 éves lehet.. Nos. HoiTo professzor. Te inkább minifurgonon jöjj.Mutasd! . rendben van. századi holográfiára gondolok.. hogy itt működne az adójuk.Jóholdat. sárga bőrű ember.. egészen az Antarktiszig . Előkerestem hát a hatvanas évek iratait. Lassacskán felállnak. Agyam szürke sejtjei ugyanis megemberelték magukat. de következtetései felelőtlenül merészek voltak. Kocsis János elkezdi: .Viktor Szíriusz. Aztán lassan a térkép köré térdelnek valamennyien. Fizikus volt Meghívott az előadására.. nem kérek semmit! Azt nem lehet..

rendelkezésünkre áll légitaxi. Itt vagyunk hát a Fülöpszigeteken.. por.. a messzi horizontig. amiért élő állatot viszünk magunkkal. Végül kikapcsoltuk. és dobozba zártuk. Leonida néni tűzdelt bélszínje! Az olvasóteremben a magazinok régiek. hanem gép. rendje és csendje után itt minden piszkos. Alig tudtuk megmenteni a népszerűség kegyetlenségétől. itt nem ismeri senki. emberek és gépek áradatától! A levegő elviselhetetlenül bűzös. E Iső napi jelentés. Láttam a Balatont. Édesapámtól nem kérdeztem. az . .és füstszagú...Elvállaljuk.. szakadtak. Holnap remélhetőleg Manilából jelentkezhetem. . Nápolyból! Két éve nem látott szobámban alszom. armadik napi jelentés. A Fülöpszigeteki graviplánjárat csak hetenként egyszer közlekedik. Berci megállapodik Robertóval. tudóshoz illő lakása megnyugtat. ki volt ez a hölgy. Egyik útitársunk öreg hölgy tiltakozott a kapitánynál. ásodik napi jelentés.. ősrégi dzsunkák és modern szárnyashajóóriások nyüzsögnek. Beszéltem édesanyámmal videfonon. ócska filmet játszottak. írásos jelentést a Holdra. Félóra alatt még a leglassúbb rakétahajtású légi skatulya is megteszi Ez az útiterv. majd átrepültük a Himalája hegységet. Az ágyamat kinőttem. Csak holnap utazhatunk tovább. Graviplánunk neve: Szibilla. Még nem tudjuk. Légitaxival repülünk. Édesapám most tárgyal a szálló idegenforgalmi irodájában.. vertikális haladáskor gázturbinahajtású.röpíti őket Hongkongba. a Dunát. árizsig lunabusszal utaznak. Jól van. Innen majd valamilyen helyi járattal jutnak el Manilába. Arra négy napot kellene várnunk. Ez a masina fel. a végtelen NanHaj kék vize csillog . . Reggel 8kor indultunk Párizsból.. hogy naponta küld naplóiszerű. Ott az Ázsiai Graviplán Társaság menetrend szerinti járatára szállnak át. Tetőteraszunk keletre néz. Az ÁGT kontinentális graviplán ja nem várt meg minket. legkényelmesebb. Ügy határoztam.A fiam döntött. Berci lángoló arccal felugrik. tiszta volt az égbolt. hogy Csibész nem kutya. szárnyashajó vagy rakétacsónak . A hotel tetejéről startolunk egy óra múlva. édesapám! Elvállaljuk!. De . zsúfolt és lármás. nyomkodták az orrát. a hangjuk nem működik. Európa fölött felhőtlen. A vacsorára felszolgált hús rágós volt. melynek neve tagalok nyelven ChjauLuSzunn. Ettől fogva mindenki vele akart játszani: csavargatták a fülét. A Hotel Macau ötvenedik emeletén lakunk. Am legyen . alattunk a kikötő. . Édesapám e pillanatban lépett be a szobába. ahol ezer és ezer vízi jármű. Be kellett bizonyítanunk. Az űrbusz túlsúlyos teherrakományt cipelt. a Tiszát! Utunk a Feketetenger és a Kaszpitenger fölött vezetett.Hátha tud valamit mások térfotókísérleteiről. Az útnak ez az utolsó szakasza alig több ezer kilométernél. A Hold csodálatos tisztasága.. hogy ezt a feladatot elvállalom. Utunk az Amarilla lunabuszon kellemetlen és hosszadalmas volt. A plasztikinóban sokszor látott.30kor leszálltunk Hongkongban.. és meg sem állunk Maniláig! Kocsis professzor jóízűt nevet. emiatt két órával később értünk Párizsba. Ezt légitaxink vezetőjétől tudom. Ö. hogyan utazunk tovább.. Párizs húszmillió ember! Végre édesapám komoly.mint mondták . Ebből nem hagyhatsz ki! Te. Láttam hazámat húszezer méter magasból. én és Csibész graviplánra pattanunk. az a legbiztonságosabb. 11. Liuna biztosan tudja. Mindenkit üdvözöl. Odább. Párizsi Elszoktam a zajtól.és leszálláskor helikopter rendszerű.

a nemkívánatos állatok percek alatt eltűntek . amit az ember. .Azt is ő mondta.Igaz. Ha bármi hír befut hozzá. Nyugodtan repülhetünk Manilába ... azonnal jelentkezik. az összeköttetés helyreállt. Cselekedni! Cselekedni! De mit? . de nem jelentkezik. hogy a luzoni Hírközlési Központot alaposan megrongálta a tájfun. Édesapám tegnapi útja sikerrel járt.. . hátha mégis más . de a bambuszgerendán smaragdszínű gyík alszik. Pinton ijedezik: . Miként a Fülöpszigetek egyetlen városa sem. így helyes. Szinusz kapitány titkolni igyekszik aggodalmát. Jól aludtunk. ahol HoiTo tanít vagy tanított. A hetediken sem . Mindhármanmegyünk.. Ez lehet az oka hallgatásuknak. Kusza mangroveerdő sűrűjében a légzőgyökereken gibbonok függeszkednek dombok púposodnak. hogy ne Manila városában szálljunk meg 3 millió ember. Kérésére utánanéztek: a malolosi települést elkerülte a tájfun. mert elkerül minket. Sajnos. A szobaasszony azt mondta.voltak zárva a világtól. a csótány tiszta. Szellősek. szelíd állat. mint egy pihe! . hogy a meteorológia tájfunveszélyt jelez. . Megszólal a videfon harangjátéka. hogy a trópusokon mindenütt így van. A hatodikon sem. . üzemek ezrei!. hogy baj van.sopánkodik Leonida néni . nem más .. Négy napig el.Teljesen felesleges.Tartózkodási helyük ismeretlen. .Az a keletázsiai öreg légitaxi tájfunban annyi. A gyík senkit se bánt. Most hallom a televízióban. . Ebből az következik: ha mi nem tudjuk őket hívni. de Kocsis professzorok már nem laknak ott. Roberto három napja keresi Manilát.. Még a tenger alatti kábelek is használhatatlanná váltak.de ott maradt a musang. őrizte az álmunkat.Ismeretlen? . .. amelynek fizika tanszékét HoirTo vezette. . nem más.. Pilótánk szerint nem kell aggódnunk.Nem kell pánikba esni . A musang időnként az ágyunkra telepedett. és északi irányba tart. mint egy . Édesapám légitaxinkkal berepült a városba. laz ötödik napon nem érkezik jelentés.. A hibákat kijavították... ahogy leírtam. Liunát kegyetlenül kínozza kényszerű tehetetlensége.. hogy rhegkeresse azt az eg3etemet Manilában öt van belőlük. 11 egyedik napi jelentés. A musang vigyáz majd a házra . hanem a Manilaiöböl partján húzódó Maiolosban. aki ma délelőtt fogad minket. mrt légitaxink 10 perc múlva indul.. Sikerült kapcsolatot létesítenie Manilával. Hol lehetnek? ...Félórája még semmit sem tudott. múlt időben: vezette. hoz egy musangot.. hogy ennek a sok kalandozásnak egyszer rossz vége lesz! Szegény lelkem professzorom! Szegény Berci gyerekem! Jaj!..Azért felhívom . gyárak.inti őket a kapitány. Azaz pontosan felénk. hűvösek..Talán Roberto! Valóban Roberto.. Megtalálta azt a főiskolát...Tudtam én. A dombokra bambuszsövénnyel kerített vendégházak épültek. Pierre ki is mondja: . nyilván ők se minket. Apám bejelentkezett a rektornál. hogy ez a szigetország 7107 szigeten fekszik.Nem más . Ez amolyan hétvégi település. amely a Sulutenger mentén alakult ki.Felhívom Róbertot. Megtudta.. hátha mond valami újat. Mi történhetett velük abban a forgószélben?! . de Leonida néni és a gyerekek érzik. Gyorsan befejezem jelentésemet. tudtam .. HoiTo már nem tanít ebben az iskolában. az majd elzavarja lakótársainkat.. a videfonkészülék mellett mintás szárN nyű óriáscsótány mászkál.. Pinton nyöszörög.. azt eszi.. De ha parancsoljuk. .. A musang megjött. Azt tanácsolta.. összkomfortosak ..

Szíriusz kapitányt megnyugtatja az előbb hallott hír. - Nem hiszem, hogy komoly bajuk esett volna. János barátom az egész világot bejárta, bölcs, óvatos, tapasztalt férfi, Berci kemény izmú, mokány fiú, a tájfunt megúszták ... Talán HoiTo professzort keresik valahol Óceániában. Rettentő nagy terület Óceánia! Majd csak előkerülnek ... fijlő is kerülnek másnapra. Szól a videfon hívőjele. A kapitány bekapcsolja a készüléket. - Itt Szíriusz. - Roberto vagyok. Üdvözlöm, kapitány úr... Jó hír!. , Pár perce beszéltem Kocsis professzorral. Egészségesek, semmi bajuk. Üdvözletüket küldik. - Hol vannak? - Tahitiból jelentkeztek. - Tahitiból? ... Hogy kerültek oda? Nem mondta? - De. Azt mondta, hogy Polinéziában csavarogtak. Több napon át nem volt a Világ HírközzeL kapcsolatuk. Fontos üzenetet küldtek. - Üzenetet? ... Nagyszerű! Halljuk! - Olvasom szóról szóra: NYOMRA AKADTUNK - MEGLEPŐ FORDULAT SZOMBATON DÉLUTÁN SZfRIUSZ BÁCSI LAKÁSÁN BESZÁMOLÓT TARTUNK - LEGYETEK OTT - JÁNOS BERCI - CSIBÉSZ - PONT zombaton délután Szíriusz kapitány dolgozószobájában van mindenki. A házigazda íróasztala mögött ül, Leonida néni az ajtó mellett egy hokedlin, Pierre, Liuna és Pinton a zöld kereveten, Roberto Namora Szíriusz kapitány jobbján. Velük szemben egy régi, ovális asztal mellett foglalnak helyet a messziről jöttek: Kocsis professzor és fia, Berci. Csibész az asztal közepén hasal. Az asztal muzeális értékű, négyszáz éves darab. A 2102ben elhunyt Nobeldíjas nagy orosz író: Iván Ivanpvics Martinov hagyatékából vásárolta Viktor Szíriusz egyik őse. Ezt természetesen csak Liuna tudja. Elérkezett a pillanat: Szíriusz kapitány ünnepélyesen felemelkedik. Mosolyát őszülő szakálla és bajusza mögé rejti. - Az összejövetelt ezennel megnyitom. Felkérem hírneves tudós barátomat, tartsa meg beszámolóját. Kocsis János azonnal helyreigazítja az igen tisztelt előtte szólót. - Nem én számolok be utunkról, hanem mind a hárman. Berci alaposan részt vett a felderítésben, Csibész pedig bőséges és hasznos információt tárolt. Kezdd hát, fiam! Berci mint győztes hadvezér néz körül népén - azaz izgatott hallgatóságán. Aztán az alkalomhoz illő komoly arcot ölt, feláll... és feljajdul! s - Aúúúú!... Bocsánatot kérek. Papeete régi kikötőjében egy macskaköves mólón gödörbe léptem. Kifordult a bokám. Orvos tette helyre. Fáj még egy kicsit... Pinton azonnal jó tanáccsal szolgál: - Akkor ne ugrálj fel. Ülj le, és úgy beszélj! - Szegény gyermekem! Jöjjön, mutassa. Egy kis langyos ecetes vízzel azonnal beborogatom. - Köszönöm, Leonida néni, most nem lehet. - Miért ne lehetne? Az egészség fontosabb, mint a gyűlés. Látja, látja .. . kellett magának abba a vademberek országába menni! Ha itthon marad, nem történik semmi baja. Berci meggyőző erővel válaszol: - Leonida néni! Utunk legszerencsésebb pillanata az volt, amikor kificamítottam a bokámat! Áldom érte... áldom érte Szent Leonidát! - Nem szép dolog öregasszonnyal csúfolódni. Én csak jót akartam... - Majd az is sorra kerül, kedves Leonida - békítgeti Kocsis professzor Hold Állam leghíresebb szakácsnőjét. - Borogathatja még eleget... Most kezdd el a mondókádat, fiam.

- Igenis, édesapám. Négy útijelentésemet megkaptátok. Az ötödiket már nem tudtam elküldeni, mert jött a tájfun. Légi taxink pilótája Saparu a neve, és a borneói murut törzsből származik nem tévedett. A pusztulás elkerülte Manilát Kapcsolatunk a világgal, mint tudjátok, mégis megszűnt. Ezért én most úgy kezdem a beszámolót, hogy folytatom, vagyis következik ötödik napi jelentésem. Pontosan a megbeszélt időben érkeztünk Manilába, az új Természettudományi Egyetem parkolóhelyére. Óriási, tízemeletes üvegpalota ragyogott a kegyetlen napfényben. Az épületben kellemes, hűvös levegő üdített. A rektor édesapámat nagy tisztelettel fogadta. Előadtuk kérdésünket: ismertee HoiTo professzort? Emlékszike rá? ... Csibész! Te következel! - Egy pillanat! Hadd magyarázzam meg - szól közbe a professzor , hogy Csibészt mindenüvé magunkkal vittük, és ő a minket különösen érdeklő tájékoztatásokat rögzítette. Tehát Csibésztől... illetve Csibészből halljuk a rektor válaszát. Indítsd, fiam! Meleg, bársonyos bariton hangon beszél a rektor: Természetesen Ismertem. Ez még a régi épületünkben történt ... Mindketten fiatal tanárok voltunk. Neki tempóelőnye volt a pályán: már sikeres feltaláló, én szürke kis adjunktus. Ennek már több mint húsz éve. HoiTo lelkes, lobogó képzeletű, zseniális fizikus volt... kicsit egzaltált. Akkoriban azt hittük, hogy hamarosan abban a székben fog ülni - amelyben most én ülök. Berci egyet csavarint Csibész fülén, a visszajátszás szünetel. - Ekkor édesapám megkérdezte: HoiTo már akkoriban végzett sugárkísérleteket? Képek kivetítését a térbe? A rektor válasza: Persze! Hogyne! Már akkor az volt a vesszőparipája. Meg a terjedési sebességek módosítása! Ezzel elég sok gondot okozott az egyetemnek. A vezetőség nagyon is konzervatív volt. 7em nézték jó szemmel, hogy előadásaira tolongtak a fiatalok, és hangosan tüntettek mellette, és hogy a fizikai laboratóriumban végzett kísérleteiről nem tájékoztatta a kollégákat. Titkolózott. Körülvette őt legkedvesebb tanítványainak csoportja, a laborba csak nekik volt bejárásuk. Egy alkalommal még a dékánt is kiutasította ... Most ismét Berci mesél: - Édesapám ekkor azt kérdezte, hogy volte HoiTónak családja. Érkezik a válasz: Volt. Egyik fiatal tanítványát vette feleségül, fejedelmi szépségű spanyol nőt. Meg kell jegyeznem, hogy- HoiTo, európai szemmel nézve, nem tartozott a kimondottan daliás férfiak csoportjába. Nagyszülei közül hárman fehérek, sőt indogermánok voltak, de az egyik nagypapa Mapouka szigetén született polinéz családból származott, és ő ennek a nagyapának a külsejét örökölte. Ahogy visszaemlékszem rá: sárga bőrű, alacsony, kiugró pofacsontú bennszülött áll előttem. Innen kapta a HoiTo nevet is. Erről a nagyapáról hihetetlen legendák keringtek a tanszéken. Azt híresztelték, hogy mesésen gazdag törzsfő vagy császár vagy ilyesféle. Aranytálból eszik, gyémántkoronát visel, sok mázsa kincs birtokosa. Regéltek kalóz ősökről is!... Ebben lehetett valami igazság, mert - jól emlékszem - egy alkalommal HoiTo vendége voltam, és a felesége színarany kehelybe töltötte a boromat. A kehely oldalára címert, díszes nagy betűt és egy évszámot domborított az ötvösművész. Az évszám: 1632. Ni csak - kiáltottam fel , ez a kehely valamikor Richelieu bíborosé volt! HoiTo dadogott valamit, hogy vacak másolat, kikapta a kezemből, és üvegpoharat hozott helyette. Történész vagyok, szakterületem a XVII. századi angol, francia, spanyol terjeszkedés. Megesküszöm, hogy eredeti aranykincs volt a kezemben, valamelyik kalóz ős zsákmányolhatta... de, nem erőszakoltam a dolgot. Liuna kipirult arccal szól közbe:

- Juj de izgalmas! Polinéz császár, aranykincs, Richelieu bíboros, gyönyörű spanyol donna! Olyan, mint egy régi Dumasregény! Berci elhúzza a száját. - Kérlek, ne fitogtasd folyton irodalmi jártasságodat. - Nem fitogtatom. Dumas nem fitogtatás. Nem olvastad A három testőrt? - Nem olvastam egy testőrt sem, és nem tudom, ki volt Dumas! Nem is akarom tudni! - De én igen! - lelkesedik Pinton. - Li kedves, elolvashatnám A három test őrt? Berci mérgesen odavágja: - Jó, akkor nem mondom tovább a manilai rektort. Parancsolj, kedves Liuna, tarts irodalomtörténeti órát! - Nem, nem! - tiltakozik a kislány. - Bocsásd meg, kedves Berci, hogy közbekotyogtam. Folytasd, kérlek ... - No jó - békél meg a fiú. - Édesapám akkor azt kérdezte: Született gyermekük is? Hallgassátok meg a választ: Szomorú történet. Kislányuk született, de ez az édesanya életébe került. A kislány neve ... eszembe fog jutni, mert különös név, ritka név... Igen! Megvan! Ilolo! Ez polinéz nyelven azt jelenti, hogy fényes csillag. - Állj meg! - kiabál Pierre. - Megkérdeztétek, hogy mikor született? Hány éves lehet most az a lány? - Megkérdeztük - válaszol Berci. - A rektor azt mondta: talán húsz. Mintha elektromos árammal telítődött volna mindenki. Egymásra néztek, és tudták, hogy ugyanarra gondoltak. A kis Pinton nem állta meg szó nélkül. - Ilolo ... fényes csillag ... és húszéves ... Szíriusz kapitány térítette őket észre. - Fékezzük a fantáziánkat, aztajánlom. Nem kell elsietni a következtetést. Felderítőinknek minden bizonnyal még sok minden van a magnószalagukon. - Van bizony. Egyébként én akkor ugyanígy izgalomba jöttem, mint ti. Édesapám a következő matekpéldával hűtött le: A Földön körülbelül 10 milliárd ember él. Ha minden tízezerre jut egy fizikatanár, akkor az százezer fizikus. Mondjuk, minden harmadiknak van húszéves lánya. Vagyis a Földön 33 333 olyan húszéves lány él, akinek az apja fizikus!... Ez lelohasztotta a lelkesedésemet, bár van itt néhány olyan . egyedi körülmény, ami alaposan kisebbíti ezt a nagy számot. Ezek: a fizikus térfotóval kísérletezik, sárga bőrű keletázsiai ... és a többi. Édesapám kifejtette: lehetséges, hogy nyomra akadtunk, de nem biztos. Mindenesetre követni kell a nyomot. Megkérte hát a rektort, meséljen HoiTo további sorsáról... Csibész! Te következel! Ezután már mindig csak baj és újra baj érte ezt a szerencsétlen embert. Felesége halála után egyre zavarosabban viselkedett. A kislánya eltűnt, állítólag rokonoknál helyezte el. Hatéves korában került vissza az apjához. Gyönyörű gyerek , lett belőle, fekete hajú, fekete szemű. HoiTo erősen, elhanya, golta a tanszékét. Előfordult, hogy bejelentés nélkül hetekre eltűnt. A dékán szemet hunyt fegyelmezetlensége fölött. Sajnáltuk őt mindannyian ... De indulatkitörései egyre félelmetesebbekké váltak. Imádta a gyermekét. Egyszer egyik ifjú tanítványa véletlenül meglökte Ilolót, a kislány elesett, megütötte az orrát, és pár percig vérzett. HoiTo a fiút félholtra . verte ... Ebből az ügyből még sikerült valahogy kimosakodnia, de egy másik botránya - kísérletezés közben felrobbant a laboratóriuma, és egyik munkatársa meghalt - súlyos ítélettel végződött. Távoznia kellett az egyetemről. Én is tagja voltam a fegyelmi bizottságnak. Az ítélet kihirdetésekor HoiTo teljesen elvesztette az eszét. . Üvöltött, törtzúzott, fenyegetőzött: Lerombolom ezt az iskolának csúfolt csibésztanyát! Eltörlöm a föld színéről ezt a piszok várost! Igazságot szolgáltatok! Isten leszek! Boruljatok le előttem!... Mentők vitték el, kényszerzubbonyban. Közveszélyes őrültnek

vosi kart és az ápolószemélyzetet is. .... Berci kikapcsolja Csibész adószerkezetét..Édesapám. lelkem professzorom. hogy nagy dolgok következnek . mint ezer évvel ezelőtt volt. az új igazgató? Beszélt. Átadnám neked a szót. intézet van a Fülöpszigeteken.kedves Ursula néni! Ezt Berci mondja. új város felhőkarcolói sablonosak. átvizsgálta visszamenően a betegfelvételi könyveket. ölbe veszem.Rendben van. Zamboanga Manilától légvonalban mintegy 1200 kilométer. A madártej elfogyott az utolsó csöppig.Űgy tudjuk.tudom. mit akarnak. Hogy hol. biztosan odaszálldogált velünk. a Sulutengerbe mélyen benyúló félszigetre épült.Jó..Az jó lesz. Egy ilyen toronyépületben lakott Ursula nővér. Ezért nem lett a munkatársa halálából bírósági ügy. Bolhát hurcol a lakásomba! . hogy Ursula nővér főápolónő volt az idegklinikán . Ez a kutyuska naponta szokott fürödni. A körülbelül százezer lakosú modern. Annál is inkább. Legjobb lenne. hogy szerencsésen hazaérkeztek. itt vége van az első felvonásnak. NYOLCADIK FEJEZET amelyben Emilio Calvi főszerephez jut JLlezdódik a második felvonás. Valaha az idegklinika főápolónője volt. elkódoroghat. ha személyesen ide utazna..Ja. . Illetékes helyen érdeklődtünk. . Ütra keltünk hát. öreg. csináltam egy kis madártejet. Az elmúlt 13 évben lecserélték a teljes or. segítsd behozni . A hongkongi légitaxi lassan. Zamboanga egy. De nehogy letegye!. nem bánom. átveszem. ... Soha többé nem láttam. Rajta. . az izgalom felforrósodott. de a kutya maradjon kint. Az egész beszélgetést rögzítettük . ráncos bőrű 75 filippinó asszony.. Ügy hallottam. Ezt kétfelé osztottuk: 2323 videfonhívást bonyolítottunk le fejenként. . mert az ídegklinikát én találtam meg. De tartsunk talán néhány perc szünetet. úgy érzem. Megtalálhatta volna Berci is. .. Azóta bizonyosan jól le is hűlt.. Mindenki úgy érezte.Ursula nővért keressük. A városban keresünk valakit a régiek közül. Csibész! . Éppen elég. sokáig kórházban ápolták. . Na. Liuna. Azaz én csak húszat. útja egy teljes óráig tartott. véletlenül. és mondják el. és megtalálta a 13 évvel ezelőtt kezelt HoiTo nevű ápoltat. hogy védett tájmúzeum. kislányom. 2472 óta az Egyenlítő közelében öt év lett az egészségügyi szolgálati idő. Tessék megengedni.Kocsis János vagyok Párizsból.... Később tudtam meg. ahol annak idején HoiTót ápolhatták. . Összesen 46 címet kaptunk. Maguk bejöhetnek. örömömben. aki ismerte betegünket. unalmasak. hány olyan kórház. mi történt vele . Gyere.nyilvánították. mivel csak két éve vezeti az intézetet. Ezt én mondom. bolhának még színét se letta! Nagyon fiatal. . hogy beszél Ursula nővérrel. Az igazgató ajánlatára hajlandónak mutatkozott fogadni minr ket.Jaj. Ö maga nem tudott róla semmi felvilágosítást adni. hogy így bevihessem. higgye el. nem tudom.Átvettem tehát a szót. nem. Leonídában azonnal megszólal a háziasszony. Az intézet vezetője megígérte. . foglaljanak helyet. száradni kifeszített hosszú kerítőhálóival ma is pontosan olyan. mert a nálam huszadiknak befutott Zamboanga városában az idegklinika igazgatója lelkiismeretes ember volt. de. 5 meg a fiam. Kocsis professzor beszélni kezd: . . Az óváros bambuszcölöp házaival. . bárkáival.Maguk kik? Ezt meg az öreg filippinó.. professzor úr.

Eleinte nyomorult szegénynek véltük..Ursula nővér! Kérem. A kicsi Ilolo . akkor öthat éves volt.Értsék úgy. teljesítem a parancsot . hogy 13 esztendővel ezelőtt az intézetben ápolták. . hogy Ilolo? .Ezt ügyesen csináltad. . . míg hatalmadat be nem bizonyítottad: megszólalt az oktalan állat! Most már hiszek neked. Hiszem. nem teregetem iúy a titkaikat! Ez nem az ápolószemélyzet..: öt év a trópusokon a szolgálati idő! Kényeskedni tudnak a mai fiatalok.. Nekem a 30 év alatt volt vagy kétezer betegem. Ilolót meg kell mentenünk ! Pár másodpercig néma a szalag..Azt mondod.. nagy Varázsló! Te . uram.dicséri Szífiusz kapitány a professzort. .. megnyomta az orrát.Állítsd meg a rögzítőt. De felold a kis Varázslóóóóó is! Megcsavarta Csibész fülét. hogy megakadályozzunk egy készülő rémtettet! Emberek ezrei. tudjuk.Ursulaaaa! Tudd meg. azaz Ilolo életéről van szó! Ilolót meg kell találnunk!. higgyen nekünk! Élethalálról van szó! Meg kell találnunk HoiTót és leányát. HoiTo ápoltra nagyon jól emlékezem.. néha elaludt a karomban . némi polinéz beütéssel.Ezt úgy értsük. . és fizikatanár volt a manilai egyetemen. .. .. Ötvenegynéhány éves..Oldd fel te is. Még ma is az. akiről csak annyit tudunk... fiam ..Jól tudják. Na .. Sokszor bújt az ölembe . rongyos volt.Kedves Ursula néni! Tetszik rá emlékezni? .Vauuuu! Feloldalak Ursulaaaaa! Vauuu! Elmondhatsz mindent. . János! . az nem sok.. Harminc évig! Akkor még nem létezett ez az új törvény: az öt szolgálati év!... pótolta némi gyümölccsel a nem túl jó intézeti kosztot.Fiú! Te hízelegsz nekem!. kis termetű ember volt. hogy képes vagy szembeszállni a Gonnosszal.. . de később valami rettenetes gazdagság szakadt a nyakába. Nem hittem neked.. hanem a kezelőorvos dolga. . valóban főnővér voltam.Igen.. na .. talán százezrei pusztulnak el. ha idejében nem lépünk közbe! . hogy annak idején esküt tettem: betegeinkről soha senkinek felvilágosítást nem adok. Amikor hozzánk került. Nem szükséges. hogy nem tud róla semmit? .... A nevét tudják legalább? . Köszönöm. de dolgozni nem! No mondják..Drága Ursula néni! Ezt. . amit HoiTo ápoltról tudok... mint a vízfolyás ..Idegklinika? De megtisztelik! Közönséges bolondokháza volt.Hogy volt tovább? . és semmi állandó jövedelemmel nem rendelkezett. HoiTo a neve. amit tudsz! Az idegenek megmentik Iloloooooo életééééét! Az öreg hölgy sakkmatt lett. ...Vallott az öregasszony.Ursula nővér! Tetszik emlékezni Ilolóra is?! .... .. ......De főnővér tetszett lenni? Igen? . és piszkos.No. No de hallgassátok meg őt magát. Honnan jöttek? . sok szép sulu mesét mondtam neki. . ezt nem teheti velünk! Ez .. hogy én vagyok a nagy Varázslóóóó! Feloldalak fogadalmad alóóóóól! Beszélhetsz!. Hatéves kislánya járt be hozzá. ez rettenetes lennej Csillagocska . te .Manilából.Maga akar közbelépni?! Maga meg ez a gyerek meg egy kiskutya?! Figyeljetek! Most jön édesapám nagy húzása! . de nem mondhatok róla semmit... Ezért elmondok mindent.Ilolóra? Gyönyörű szép kicsi leányka volt.. mindaddig... miért jöttek. és egy embert keresünk. kis Varázslóóóó! .

Elvitték őt. hanem magát a holdbéli izgalmas események tettesét vagy tetteseit. hanem van HoiTo.. . hogy megtaláltuk! Nem a tudóst. Két nap múlva az igazgatóság utasított minket.De hiszen ez hallatlanul érdekes és izgalmas! János bácsiék elindultak. azóta bizonyosan tökéletesítette. csendesebb lett.magam is láttam .. Tehát jelen voltam.Merész.Ne bocsátkozzunk ismétlésekbe. útbaigazítást akartak kérni. elég. Ursula nővér! Eljő még az idő. és talán a fotont is igába fogta! Váratlanul dúsgazdag lett. HoiTo szemlátomást felélénkült. Azt suttogták.. akitől tanácsot. Paganini. Liuna lelkendezik: . Zambóangában. szerény... amit mondok. amiből keveset értettem. Nem szerettem azt az embert. magasztalni kezdte őt. mi történt! Amikor a látogató meglátta HoiTót. János barátom. Berci kikapcsolja Csibész lejátszóját.. így telt el több mint egy esztendő.... Tény az..Igen .. A rendkívül sok közvetett bizonyíték azt látszott igazolni. Mindenkibe belekötött. hogy mit kell kérdeznünk egy titokzatos bennszülött császárról. Uram! Én ennyit tudok HoiTóról és a kislányáról. a kislány a piacon lopkodja az ananászt meg a banánt.. hogy megkeressék HoiTo professzort. de HoiTótól féltem. Egyszer így szólt hozzám: Ne felejtse. és láttam. idegen lények. de még a haja színe is! Ilolo fényes csillag! Azután. .. nekem már sokmindenféle betegem volt: Napóleon. Ez a kislány jelentette zavaros életében a hajnali napsugarat. Berci átveszi a szót. valósággal megnőtt. hogy maga a kormányzó videfOnált az igazgatónknak.. és kiagyalt valami szörnyű bosszútervet! Ezt készíthették elő Csillaglány látogatásai a Holdon!. HoiTóért egy akkora légpárnás kétéltű jármű jött.. leborult előtte a padlóra! Homlokát a földhöz verdeste. úgy tetszett. amikor egy látogatási napon Ilolo behozott egy ősz hajú. Jöttére apja legvadabb őrjöngése is azonnal elcsitult. 500 fényév távolságából hozzánk ruccant Csillaglány.. azt hittük.. hogy készítsük elő HoiTo távozását. Az tény .. Ezeket szegényeket sajnáltam . Egyetlen jó tulajdonsága volt: rajongva szerette a kislányát.Berci fiam. hogy személyemben az Istent ápolta!. Tudják. De Kocsis professzor közbeszól: . nyilatkozzál: ti ott. császári felségnek szólította. akinek egyezik a kora. okos. Kedves. aki akkor járt nálunk először. azóta hírüket se hallottam . idős bennszülöttet.. az Ursula nővérrel folytatott beszélgetés után ugyanezt gondoltátok? .. a neve.. amikor tudni fogja. ki merem mondani: megtalálták magát Csillagocskát! Szíriusz kapitány egyetért a kislánnyal. sőt még ennél is többet. akiket keresünk! . és valamilyen óceániai nyelvjárásban. áldozatvállaló gyermek volt. köszönöm.. Később. és félelmetes hatalom birtokába jutott. Most már tudtuk.. már húsz évvel ezelőtt térfotókísérleteket végzett...... Valószínűnek látszott. a zseniális és feltehetően őrült fizikus. Sokat volt kényszerzubbonyban és gumiszobában .. és megtalálták . aki a világ végén hatalmas szigetbirodalomban uralkodik. Iste nem is volt vagy tíz darab. igen. beletörődött helyzetébe. aki egész életében az anyag sugárzását kutatta. hogy megbizonyosodtunk: nyomára akadtunk azoknak. akitől útbaigazítást akartunk kérni. Minden nyomorúsága közepette is fölényes gőg áradt belőle. de logikus a következtetésed.Emlékszem. Elmentek .. tekintélyes.Elsősorban van egy lánya. Én fogadtam és kísértem be őket ápoltunk szobájába. Ilolót. HoiTo az első hetekben rendkívül nyugtalanul viselkedett. . és sorolja a bizonyítékokat: . kiragyogott az arca.. Michelangelo tucatszám. hogy nem fért be a kapun . hogy nincsen semmiféle Bíbor bolygó.. Magát mindenkinél különbnek tartotta.

érzéstelenítem el.. és járkáltunk múzeumokban. Liuna szólal meg a maga mélázó modorában: . Most hallgassátok meg kificamodott bokám helyreigazításának hangképét.Auuuu . délkör metszL Tehát jócskán megközelítettétek a 140. Berci fölényesen legyint. Graviplánt béreltünk Manilán. hogy Tahitit pontosan a 150.. Láttuk a múzeumát Papeetében..Már csak egyetlen lépés választ el tőlük.. .Jól éltünk?!. Tahiti fővárosa. Félórába telt. hívja a mentőket!..Meg kellett találnunk egy szigetet Óceániában! Gombostűt a szalmakazalban! Reménytelen vállalkozásnak tűnt. Most fogsz egy kicsi érezni. Talán megfeledkeztetek róla? A nyugati 140. Tahitiban élt.Szegény fiacskám!. ott biztosan van videfon. doktor úr.Ez volt a célunk. ahonnan kapcsolatot teremthettünk veletek és a világgal. Gauguin volt a neve. és ez volt az. Elhatároztuk. délkört. hogy megközelítjük. Édesapám megkért egy fiatal fiút. fusson el a kikötőparancsnokságra. . . Szíriusz kapitány tiltakozik: .. mindenütt. és átugrottunk Tahiti szigetére.. idős doktor bácsi vett kezelésbe. tt kezdődik a felvétel.Hatszáz évvel ezelőtt született egy kisfiú.. a nyugati 140... Ügy .. és menten leültem. . és beszállítottak a baleseti kórházba. iskolákban.. délkör.Ügy látom.Igenis strandoltunk..: nem fogja fájni! Ez doktor Calvi hangja. te fiú. amíg megérkeztek. . Tartsd az orrod. bátor gyerek!. Köszönöm az ilyen jó élést! Hiszen ott ficamodott ki a bokám! Leonidában azonnal felébred az irgalmas nővér. Emilio Calvi a neve. Pinton is részt kér a vitából: . az utolsó nagyváros.Szóval ügybuzgón kutattatok .. Világhírű művész lett... Egyébként Tahitiról az idegenforgalmi propaganda azt állítja. ahol emberektől kérdezősködni lehetett De senki nem mondott semmi célravezetőt. hogy a világ legszebb szigete. és fogyatékosan beszéli a világnyelvet. Pierre elismeréssel szól: . .. Amikor felnőtt. Mozdulni sem tudtam.Tetszik tudni. . hogy történt.. Készen vagyunk! Bravó! Bravissimo! Te fel sem szisszente! Nagyon bátran csinálta viselkedés!.. Persze csődület támadt. Tessék csak csinálni nyugodtan.. elsősegélyben részesítettek. olasz származású. . No még egy kicsi türelem .. . Iszonyú fájdalom hasított a bokámba. . A hongkongi légitaxi nem vállalkozott a hoszszú útra. elkezdett festeni... Élete derekán megundorodott ocsmány foglalkozásától. Természetesen észben tartottuk.Vagy nagyszerű. de merre lépjük azt az egyetlent? . .Ne féljél. Csibész!. Papeete kikötőjében hosszú kőmóló nyúlik be a korallzátony koszorúzta lagúnába.. Itt léptem bele egy gonosz gödörbe. Ezeket figyeltük. Papeete. templomban és halpiacon . .Igen....Ott is halt meg. Ott egy kedves.Jókora ugrás volt! Közben kiszámítottam a távolságot: közel 11 ezer kilométer! Szíriusz kapitány Óceánia térképét vizsgálja.Ügy? Szóval múzeumokban járkáltatok! Biztosan strandoltatok is! Kocsis János nevetve védi fia becsületét: . fehér vadászok és barna gyöngyhalászok tanyáján.. Mondd el. polinéz pálmakunyhókban.. délkör! . Innen indulnak apró bárkáikkal a gyöngyhalászok..... utolsó kapaszkodó. teaházakban.Hohó! Volt egy támaszpontotok. de közben jól éltetek! Berci visszavág: ...Egy cseppet sem félek.tőzsdeügynök lett.

csak volt klinikai halálba.Kocsis Bertalan.... .. de hiszen akkor ön van a te édesapa. Csibész. érte őt áramütés.Tudja a betege nevét. sok arany és selyem!. No és a kutya! . Bevezette hálószoba kislányhoz. hogy mondja. . Foglalkozás? Vagy diák? .. Tudod.Liuna. talán kétezer kilométer... ... .Ott te lakol? . Lakásod?.Egészen biztos ön abban..Kocsis János professzor úr! Boldog vagyok.Hogy ... hogyan? Hogy te mondod? Hold? .. Repültünk keletre. És volt ottan még egy kislány. az. hogy megmentettem övé élet.. van Pinton! Aki megfagyta.Az. Sikerült őt visszacibálgatni életbe. sokkolta őt meg.. . de megijedtem! Rákiáltottam a doktorra: ... roboter . . lehetett akármilyen más energia... Nem bántottak. Csibész: vau . kezelte kislány. Lesz csodálkozás! Most figyeljétek édesapámat! . vau . ..Nem volt halott? .. A kötés kendőt csak bent a szobában levetni. Fogadta egy férfi engem. Köszönök. nem is lenni olyan biztos .. el volt vesztve eszmélete.. De az nem jötte ide... Tavaly az egész Óceánia összes sajtó rólatok áradoztál..Igen. Volt hallatlanul izgalmas! Körülbelül egy hét előtte hívtak engem kislányhoz. 28as kupolaváros. . azaz hallotta én.. . hogy megint egy világhíresség találkoztam!. megállapította.. bennszülött volt a .. Liuna!.Igen. doktor úr? . De hiszen akkor én ismerek téged! Ügy értek.Berci. égési nyomok is voltak testén .. De hiszen . hogy én ne lássa...Vau . azaz most.. Ragyogta minden drágakő. van piros haj neki.. bújj elő!. De most mondok.. tudja.Hold. Kislány volt beteg.. Engem hívtak oda.... Három napig tartotta engem ott. voltak nagyon udvarias. Van csodálatos! Egészen csodálatos!.. . micsoda a graviíaxi ? . Tudok... Pi.. szépséges bútorzat. lett dehibernálva.Igen.. Ott van egy sziget. Érdekes van: holdmérnöki.. mondjad te neved. Mi is azzal utazunk. Kocsis János a nevem. Gravitaxival jöttek értem. Várjál csak. mondok: Szíriusz kapitány .Én életemben először utazta gravitaxi. és elefántcsont és kristály!.. doktor úr? . aki feküdte ágyban mozdulatlan..Furcsa név...Természetesen tudom. . Én hallottam hírét egy fiúnak.Köszönök vissza... .. hogy a kislány valóban áramütést szenvedett? Megállapította kétséget kizáróan? .Találkozott egy másik világhírességgel is.. édesanyjával.Holdmérnöki középiskolába járok.. Akkor örültem.Pinton. . aki gyógyulta szépen .. Mondta. Pio . hogy műkutya vagy.. Hű. ha enyim feleség elmondom.. ... ő is itt van.Nem. hogy a hangos magazinokból meg a televízorból. Apja néha mondta neve.... . Kiszálláskor bekötés enyém szemem.Igen. Nem te becsapsz. ugyanaz becézve.Igen.. a híres tudós: Kocsis János ! . . mindig csak keletre. . ismerős név. hol farok. Volt szalon. Bertalan . vau .Mondta apa. Köszönj! . és Pierre .Te vagy Kocsis Berci?!. rázuhanta erősáramú kábel.Mi baja volt a kislánynak? Mi történt vele? . . mintha lenne halott... . Bekötés. . nem volta meghalva.Én vagyok. . hagy megismerhette! Nahát.. neve Kocsis Berci. kislány apja..Valóban. és az a kisfiú. A Holdon lakom... Tudom! Conchita Ibanez!...Kérlek. Kocsis Bertalan? .Csibész a neve.Holdmérnöki?.

hűvös.. aki a gravitaxit vezette..hangzása. De mondok: visszajövök. Sárgás volt övé bőr. hogy megtaláljuke őket! El fogjuk mondani.Apa mondta: küld gravitaxi. hogy pontosán abba a lyukba léptél bele.. az is volt bennszülött.De a pilótát. Jól beszélte világnyelv.. Hiszek Kocsis Jánosnak.Igen. Volt fajtiszta polinéz ember. Adta nekem sok arany honorárium.. Majd a következő dicséretek hangzanak el: Szíriusz kapitány: Nagyszerűen dolgoztatok.Talán Ilolo. De volt művelt. volta ő félvér. Aztán bekötötték enyim szeme.. apa mondta. mindjárt jutja eszembe ... és pontosan akkor. Azt láttam rajta.. volt kis légikikötő. Nagy sziget. És nem ház lakta.. azt látta.. amelyben laktak? . Ösz hajú. és az egész keleti féltekét felkutattuk.A világítás? . lett csendes és hallgatag. hogy ne haragudjak. hogy leány megmentettem. hanem inkább vár vagy erődítés.. hogy nem volt tiszta európai..Nem... fehér falak. Adtam orvosság....Le tudná írni. Akkor engem hazahozta ide Papeete . . hanem fényes.És a légikikötőben látott embereket? . öreg. és háláikodta nagyon. sok szikla. Mikor érkeztem oda..Ilolo . hogy két hét eltelte megnézem kislányt. Bizonyosan elektromos áram üzemelte. csak szükséges bútor.Volt egyszerű.. A hallgatóság lelkes éljenzéssel és tapssal fejezi ki tetszését. kellemes. Három napig ápoltam. Élethalál kérdése! Sok ember élete függ attól. mondja el. Jl tt van vége a felvételnek. és fejedelmi ellátás. de mindig volt friss. talán polinéz . várt minket. milyen volt a sziget és a ház. Berci..Igen. csapból folyta édesvíz! .. És az étkezés is volt egyszerű. akkor mondtam apa neki: el kell menni.. . Most már csak fel kell gombolyítanunk! Pierre: Mázlista vagy. Volt olyan... és a haja volt megőszült. hogy rájuk akadjunk. sima.Az! Ilolo! Honnan te tudod. nem csövek. és nem látta többé semmi..Milyen volt az ön vendégszobája ? . azt csak látta?! . Csak kérdezés tovább bátran! .. csupa szikla! Magas fennsíkba leszállt gép. és volt nagyon boldog.. . Volt ötvenhatvan év közte. ő kötötte be enyim szemem.. és mongoloid övé arc.. puritán. mint én beszéli. enyim betegek várnak.Az apa nevét is tetszett hallani? . amikor kellett! .. . . De tessék elhinni.Őket keressük: Ilolót és az apját. hideg lapok sugározta a fény. de nem izzótestek. forró vízzel és hideg vízzel fürdőszoba .Nem kell elmondasz. Hatalmas szürke falak és tornyok. de nagyon tiszta. Apja neve egyszer sem hallottam.. és segítek.Szigetből nem sok láttam..Keresik? Miért? . tiszta kő és beton. János! Tulajdonképpen megtaláltátok a fonál egyik végét.: Valóban volt név övé Ilolo! ... jó levegő.Egyetlen embert látta.. később ő szolgálta ki étkezés.. a Holdról jöttünk.. Lilo . . és szomorú.. sokkal jobban. .Hosszú elmondani. Kondicionált..Kérem. nagy épülettömbök és semmiféle ajtó és ablak. ígértem. . a világítás volt különös. doktor úr. nem volt ablak. . nem árulhatja el neve. . van először eszméletlen. fiú?. aztán térítettem magához .. sok tej és gyümölcs és tengeri halak . hogy viselekedett Ilolo! . . ő vezette be engem épületbe. mint régen a lakájok. Li.

.innen 400 ezer kilométernyire. Pinton: Azért ne feledkezzünk meg Csibész érdemeiről sem! ő is ott volt.Nagyszerű! Ez a csöppség megint okosat mondott! Pintont magával ragadja a lendület. beszéljetek! Szíriusz kapitány áll a készülék elé. itoberto arca mosolyog rájuk a videfon kis képernyőjéről... határozottan cselekvőket segíti.. Emilio Calyi arca felragyog. Ismerem meg magát. ha Szíriusz bácsi meghívná afurcsa nevű doktor bácsit ide a Holdra! Berci lelkesen felkiált: . amelyik ahhoz az olasz doktor bácsihoz vezet! Szíriusz helyesel: .Nekem öröm..tanácsolja Pierre. . a száma? . . Hozza be nekünk Emilio Calvi orvost. amikor Hold ÁHam 28as kupolavárosában. s mivel fonálgombolyítást tervezünk. kisfiam.Liuna: A XXIII.Melyik szállal? Pinton azonnal rávágja: . ne féljen! Liuna aggodalmas hangon kérdezi: . Liuna: Csibész János bácsi műve! Csibész minden érdeme visszamutat az alkotójára! Leonida néni: Túl sokat fecsegnek érdemről. egy szellős bungalóban a kopaszodó bácsi élő eredetije megdöbbenve. Kérni szeretnék öntől valamit. században élt nagy kínai filozófus. hogy a bátran. Akármit határoznak.A pártunkra kell állítanunk . Ön van Viktor Szíriusz! Ürhajósorvoskapitány!.Ne!. Papeete .De hol kezdjük el a gombolyítást? .A gyereknek igaza van. Lao Szhiping szerint a szerencse nem vak.. szemüveges. szakképzett hímzőszaktudósra. Calvi doktor boldog izgalmában kiabálni kezd: . hogy létesítsen kapcsolatot Tahitival. mint Leonida! Lesz dolga elég.Kapcsolom Papeetét. Részt kérek belőle! . Berci kész javaslattal áll elő: . Ismét Pinton jelentkezik.. Micsoda megtiszteltetésben vagyok! . Pinton tovább üti a vasat. Pontosan így csináljuk.. doktor úr .Midi 5214.állapítja meg Kocsis professzor. A nagy számok törvénye reá is vonatkozik. hogy vakon teljesítené bármilyen kérését.zárja a sort a kapitány . Teljesítem! Teljesítem! Bianco . doktor úr. Calvi doktor nélkütegy lépéssel sem jutunk tovább. mit készülnek tenni! Hogyan mentik meg Csillagocskámat? . szükségünk is lesz egy ilyen kitűnő. Papeete villanegyedében. simára beretvált bácsi arca . hívd fel Roberto barátodat.Mondom tovább is! Felhívjuk videfonon.Ezt a feladatot Szíriusz bácsinak kellene vállalnia...Ha apát megkérjük. és elhozza! Szíriusz nevet. .. bámulja saját videfonja képernyőjét... alkotóról! Mondják meg. Emilio Calvi olyan nagy tisztelője.Bocsánat. Pierre. Igen! Ismerem meg!.. és én is beszélek vele! . .Derék dolog .Természetesen azzal. amelyről egy őszülő szakállú.Köszönjük. Nem véletlen. Ne szólja egy szót se!. . . Lajos korabeli rokokó stílusban építetb.hajt fejet udvariasan Szíriusz. És ugyanabban a pillanatban. . . biztosan elmegy érte a saját kis graviplánján..Tőlem kérni? Igazán?.. hogy megismerhettem.A terv egyre tetszetősebb . a XV. elfogadom.Képre kapcsolok. Egészen bizonyos!.. . agyoncifrázott kéjlak dolgozószobájában levő készülékben feltűnik egy kopaszodó.. komoly férfi tekint reá. kérd meg. de eszembe jutott: az lenne jó.

valóban nem tehetek mást. én a Holdon . és engem csábítasz bűnre. kapitány? . ezt visszacsinálni nem lehet.. Szeretettel várjuk! Pinton Casteiro harmincéves korában. ez a helyes beszéd! Engedelmeskedem neked!. tehát tudnia kell. mit jelent a bianco! Pinton türelmetlenkedik: . hogy a Holdra jön. állnom kell a szavamat. és mint a Négyek Tanácsának teljes jogú tagja átveszi az irányítást.Van igazad. És bírom is már az ígéretét: bianco! A neve után ítélve. amitől sok ember élete függ. doktor úr! Egyetlen kérésem van: látogasson meg engem a Holdon. A harmadik kérdésre. Ne tessék félni! Édesapám a világ legjobb űrpilótája. válaszolni tudok. Az első: doktor néninek nem kell megmondani. Azért. 2501ben nősült meg. fiacskám. Most már el kell jönnie! Nem tehet mást! Calvi doktor szíve megmelegszik. a segítségét kérje.Doktor bácsi! Mind a három akadályt elhárítjuk.. Pinton.. szája mosolyra húzódva megmered.. ..Most már igazán mondd meg... a videfon elé furakodik.Igen. homlokára verítékcseppek ülnek. Milyen férj te leszel?!.. hogy egy borzasztóan fontos ügyben.. van igazad. Estére már itt lehetnek.. De menjünk tovább! Az űrben utazni irtó jó. Első akadály van: mit szól hozzá enyim feleség?. hogy teljesítve lesz! Pinton suttogva kérdezi Liunától: .. bizonyára jól beszél olaszul. .A legkomolyabban.. azt jelenti: üres...Bravó! Bravó! Bravissimo! Pintonkám.Tíz . . Holnap reggel indul a graviplánjával.. másnap visszaviszi.. négynégy és fél óra alatt ér Tahitiba. Van harmadik akadály: nem tudni. Végre ki tudja nyögni: ... Hány éves vagy te? . ön olasz származású. És még valamit mondok: ha nem tetszik akarni hazudni a felesége néninek.Pszt!.. Majd megmagyarázom. köszönöm.Szaván fogom. És azonnal buzgólkodni kezd..Doktor bácsi! Kitöltetlenül alá tetszett írni a kötelezvényt.Mi az a bianco? . Igazam van? . Második akadály: még soha nem utazta én az űrben .. igen . ezt komolyan mondta. Édesapám megy doktor bácsiért. . . Kis ideig beszélni se tud. miért hívta meg Szíriusz bácsi Calvi bácsit.. .Ezt tessék csak rám bízni. Ne zavard őket. hogy . . de abból öt évet hibernálva töltöttem. de vannak akadályok. hazugságra.Értem. . Pinton Casteiro vagyok. amint nézi a csöppnyi gyermeket.Te a kis Pinton vagy.. hogy egyetlen virágsziromnak nem esik bántódása. Átbújik Szinusz kapitány hóna alatt. A fogkeféjén kívül nem kell hoznia semmit!. .Közben Kocsis János barátom már beszélt Perez Castéiróval. Ennyi időt valamelyik szomszéd szigeten bármelyik betegénél eltölthet..Tehát eszedet tiédet csak öt éve használod!. kitöltetlen. ..Hogy . doktor úr . Én már sokszor utaztam. mit jelent! Liuna sebesen magyarázza: . És mennék is boldogan. . Egy kis virágoskertecskében úgy száll fel és úgy száll le.. Szíriusz kapitány kedvesen erőszakos: . Pár óra alatt elhozza.Örömmel hallom.Ezt. . Bianco aláírtam a kötelezvényt.Bianco olasz szó.megígérem.önt? A kis olasz orvos arcán kavarog a rémület és az elragadtatás.Igen. ugye? . Felesége Francesca . tessék tőle elkéredzkedni ! ..veszi vissza a szót Szíriusz kapitány. Sokdioptriás szemüvege mögött pupillái ijedten összeszűkülnek. Bianco aláírás a legteljesebb bizalom jele: kitöltetlenül aláírt kötelezvény. miért meghív éppen engem Szíriusz kapitány.

Ha ez sikerül. mert többre nem volt időnk. Hiszen péntek van! - . mert..Ügy van. és érzem a friss kalács csodálatos illatát! . . ki vannak készítve a csészék. szerda... mit kérünk tőled! A kis olasz felugrik. . hogy megtudd.Nem lehet minket becsapni! . És kérdezd meg tőle a sziget nevét! . azonnal behozom . Pinton közbekotyog: .Nem tudtam. mit ellenétek tervez! Talán az egész emberiség ellen! Le kell őt leplez! Meg kell akadályoz! . Mi is neki neve? . amelyet a 1178as Prokyonzónában ismeretien idegen lények pusztítottak el Emilio Calvi játékosan tiszteleg.Éljen Emilio bácsi! Éljen! Calvi doktor kipirul...Köszönök .. . megmutattuk neked kis birodalmunkat. .Segítek.. . együtt haltak meg. itt az ideje. boldog házasságban. Az az ember . hogy a bőrödet viszed vásárra.Értek minden. 2551. éntek. . a 23as kupolavárost. kapitány! Rajtam nem fog múlni a dolog! Megígértem: megyek! JLVJrülülik a nagy ebédlőasztalt.Akkor is bianco! Amit a ti bőrötök kibírja. . . azt enyim is kibírja.rikkant jókedvűen Berci. töltött tökjétől. nem lettél beteg Leonida szoljankalevesétől.Köszönök. Péntek videfonálok nektek ide a Ploldra.Jó ötlet! .. amikor Szíriusz kapitány szólásra emelkedik. új barátjuk egészségére. üljetek le. Ö küld értem gravitaxi. és szégyelli magát. Lehet. blincsikijétől.Marini korzikai származású neves csillagász volt. Visz kislányhoz.. Pillanatok alatt elkészül a terve.többre nem volt időnk! .. Gravitaxi jön értem három nap múlva . hogy le kell neki egészen vetkőznie...Átestél az ismerkedésen. és éppen minálunk tréfálkozik Leonida néni .Te szemfüles éhenkórász.. szeptember 5én egyszerre..Emilio bácsi! Tessék úgy intézni a dolgot. ki tudja. miért jöttetek így testületileg és egyszerre? Talán történt valami? Liuna szemrehányóan néz a kedves öregasszonyra. hogy érte megyünk..Kedves Emilio!. mit csinálom! Kislány apjának mondtam. Csütörtök jövök vissza. amit tudok. Helga asszony narancsai is ott pompáznak már a gyümölcsöstálon. Mondja azt. sütöttem volna kalácsot.különbenkészítettem volna tejszínhabos kakaót..Bianco! Bianco! Kocsis János óva inti őt: . .Látom.. És azt a kedves kislányt megment! Elhozni onnan a veszedelemtől!. Mi állunk a jó oldalon.. én is vagyok benne! Felharsan erre a Négyek Tanácsa lelkes éljenzése.. hogy ma nagygyűlést tart a Négyek Tanácsa. aki a finom ételek és italok lelkes barátja. sűrűn koccintgattak vendégük.. vagyok nagyon megtisztelve. Mert ezután már csak így hívlak. Most megyek haza. .Könnyelmű ember vagy. ..veszi át a szellemi stafétabotot Szíriusz kapitány. Amiben ti vagytok benne. . HoiTo. De mondjátok meg lelketekre. hát mindent észre veszel! Na..Leonida néni!.HoiTo.. Elfogyasztották Leonida néni ünnepi ebédjét.. kedd. .... doki. . hogy egyedül maradhasson Csillagocskával. .. Elmondtuk alaposan részletezve Csillaglány szereplését a Holdon. . Ötven évig éltek harmonikus..Rendben van. Utasai voltak a VegaXV nevű űrhajónak. súgd meg neki.. hogy két hét elmúlva újra kell látnom beteget. Liuna remekmívű agyában ugyancsak szorgoskodnak a szürke agysejtecskék. teljesítek minden.. hétfő. Tudom is.

Édesapámnak haza kellett mennie. testén izzó vérpatak csurgott alá. A videfon! Roberto jelentkezik: .Nagyon jó hír mondok! Ilolo van makkegészséges. 2360 nyarán a pontos dátumot nem ismerjük vulkánkitörések a szigetek nagy részét megsemmisítették.. . Van közöttük egy. Az Egyetemes vüáglexikovezt mondja róla: 2360ig mintegy 15. Fejéből lángot lövellt. van. valami fontos ügye adódott az egyetemen. Ezt a kurta megjegyzést Aino asszony tette. .Vagy feltárta.. hozom az uzsonnát.A professzor mért nincs itt? . amelyik a nagy Poukapouka istenről szól. ki a karosszék támláján..... Egy részletét felolvasom: Először jött a Nagy Morgás.. jönnek a gyerekek! Na...... Elfoglalják szokásos helyüket. övé neve NukuHiva . Ilolo majdnem kibújta örömében bőréből! Várja titeket.NukuHiva a Marquisesszigetcsoport legnagyobb szigete . ki párnán. Fejüket habtaraj takarta.Pszt!. hogy hamarosan kapcsolja Papeetét.Itt Szíriusz .Pedig fel is írtam a konyhanaptárba: péntek. hogy az itt élő bennszülöttek választhatták uralkodójukká HoiTót. Hát vénül az ember.. Kókuszdiót. hova teszem!.. jó hírt mondasz . .Jó. . és megbűvölten figyelik a videfont. hol tartják rabságban!.. Leonida! Nem kell kétszer mondani... maga is. Ha voltak is arany. . Majd következtek a Nagy Kövér Fekete Felhők. Üzenet átadva.. Megpróbál még tájékoztatni.. tudom. a szigeteket elsüllyesztő nagy világrengés azokat minden bizonnyal megsemmisítette.és gyémántkincsek.Vagyok Emilio bácsi! . addig nem csinálni semmi! A sziget van Marquisesszigetcsoport benne.Kapcsolom Papeetét..Mindez csak lehet. Ki tudja.. vaníliát termeltek. . jó..Alaposan utánakeresgéltem. Itt vagyunk valamennyien.Polinéziai népmesék. . Ne hozza! Majd utána isszák meg. milyen ezerágú. bonyolult örökösödési törvény alapján.. Számuk 2470ben 1800. de ronda név! fljenhajú Ainónál. Legutoljára megjelent Poukapouka Isten. Mindössze három sziget élte túl a katasztrófát: NukuHiva. mely kápráztató vörös fénnyel vonta be a Nagy Kövér Felhőket. Marquises közigazgatásilag Ausztrália államhoz tartozik. fajilag tiszta polinézok. Pierre vitatkozni kezd: . . Pontos vagy. de nem bizonyos.Szinusz kapitány lépett be e szavakkal a szobába. fekete eső hullott belőlük.Reméljük.végre tudjuk.... Ma videfonál Calvi doktor! . Valahogy nem illik a képbe a váratlanul jött iszonyú gazdagság.Szegény kislányom.. Gyertek be hozzám . hogy péntek.Ó.. fog üzenni tinéktek. . . Leonida néni megkérdezi: .. ó! Rövid eszem. életlen a kép.Aiho asszony tart beszámolót. de kéri.. . legyetek nagyon óvatosak. Az életben maradt lakosság Eiao szigetén telepedett le. Az egyelőre hallgat.. s felégetett mindent. hiába!. Szerencsétlen nap . Sípoló a hang. azután jöttek a Sodró Hullámok. Azt ígérte. HivaOa és Eiao.Roberto jelezte.sápítozik Leonida . de ő az! Calvi doktor! . ki szőnyegen.. NukuHiva ..szigetén tízezer ember élt. .. mi . . Ő azonban felmutat egy kis. Kicsi haranghangok! . Rácsodálkoznak. hogy holnapután visszajön . Ez különösen érdekes. 7 . hogy ma szerencsés péntek lesz! Hát nem tetszik emlékezni? . kávét. kopott könyvecskét. Hold Állam főkönyvtárosánál tartják a megbeszélést. Emilio! Remélem. Viktor Szíriusz úgy véli.

nem ilyen egyszerű a kérdés. hármas . Hegycsúcsok repültek levegőbe. Hagyd a fügéidet. Kellemes női hang jelentkezik: ...Ilolo vagyok.. kettes .. csak sejtjük HoiTo erejét. .. Eljuttatja hozzátok. Segítségért könyörgök... holott nem ismerem a történteket olyan alaposan. ismét láthatóvá tette. Ezt a kis Ilolót nagyon szeretem. nem épelméjű... Segítsetek rajtam és apámon! Ö a világ legzseniálisabb tudósa..Bocsássatok meg. valamilyen útonmódon. lázas izgalom. a magnó már felvételre kész .Itt a Manilai Videfon Központ.. és megszöktetitek vagy elraboljátok a lányát.. mint ti.. . Kár.. Legyetek . . iszonyú fegyver van a birtokában... ha valamilyen csellel megjelentek NukuHiva szigetén. Meggondolatlanul nem zúdíthatjuk a Világállamra HoiTo gyűlöletét. talán az emberiség léte ellen tör. Képzeljétek. Emilio Calvi főorvos úr megbízásából egy hangszalagot játszom be önöknek. És megszólal a hangszóróból Csillaglány! . nézd meg. ötös . Apámat ártalmatlanná kell tenni. Meséltem nektek egy aranykehelyről. de sajnos beteg. tudod. Gyűlölködő.útját állta. Ha jól informáltak. Kocsis professzor reagál a példamesére.Megyek azonnal!. Percek alatt az egész Földet.Itt a Manilai Videfon Központ. hallgasd te is! Az izgalom Helga asszonyra is átragad.. Ő viszi el ezt a hangszalagot. Mikor indulunk a kiszabadítására? .Nincs már rá időnk .. ha kívánják.Kívánjuk.. Hanem nagyon fontos. üldam Renard lakásán megszólal a videfon jelzőharangja. Ezek között lehetett kincsesbarlang is. aztán átugrik édesanyja dolgozószobájába: . E tájon évszázadokig virult a kalózkodás. ki keres. . egyes .ugrik az udvarias fiú... bájos.. hogy régi földmozgások betemetett barlangjait egy újabb vulkanikus földlökés feltárta.Tessék nyugodtan előkészíteni mindent.. gyere. Ugye rélelmetes elgondolni is? . haragjában mit fog tenni?!. szeretném magnóra venni. Az a kevés. ismeretlen és félelmetes hatalommal rendelkezik. hogy nincs itthon apád. édesanyám! . valami magnóüzenetet küld videfonon!. de azt hiszem.. természetesen kívánjuk! Csák egy perc türelmet kérek. Lejátszom a hangszalagot. értékes ember. elsőnek. Félelmetes hatalommal rendelkezik.Anyu! Szenzációs újság! Calvi doktor .Előfordulhatott. Bekapcsolom a készüléket! A központ udvariasan visszaszól: . így is történhetett.. talán nem is épeszű . földi mértékkel alig mérhető. . Pierret elkapja valami tevékeny.De jó volna már biztosat tudni! Csak telnek a napok. az a papeetei orvos.Liuna sóhajtozik: .Pierre! Légy szíves...Igazad van. öreg Barázdált Falak omlottak alá. ékszert. később visszahívom. .kezdte mondókáját Lenhajú Aino . .. . Szinusz kapitányt kellene felhívni. . Helga asszony éppfen A füge termesztése a Holdon című értekezését írja. . amiért véleményt nyilvánítok .Adam Renard lakása.Igen . az a manilai tudós. . Barlangpalota nyílt meg.. . Aino. az a HoiTo. Pierre készséggel elismeri: . meg kell gyógyítani . .. meggyőztetek. amit eddig kimutatott belőle. De nem csak az ő kiszabadításáról van szó. ezért még egyszer meglátogatott Calvi doktor. négyes . Pontosan három perc múlva kezdem az adást. . aki Ilolót kezeli. a videfon! . ti Csillagocskának neveztetek. Átszól a másik szobába a fiának: .... őt kell ártalmatlanná tennünk!.... Ha majd a tervezgetést a tettek váltják fel. Pierre villámgyorsan kapcsol.. mely HoiTo tulajdona volt. zéró. mélyrehatóan. mindenestül fel tudná perzselni!.. Nem ismerjük. Holdastul. s közben Csillagocska élete veszélyben forog. és felveszi a videfon beszélőjét. gyémántot! Poukapouka Isten jóságos volt barna népéhez . Óriási Sziklák süllyedtek el.Igenis. feltárva kincseit: aranyat. Betegnek tettettem magam.

Majd Liuna suttog ... Nagyon is veszélyes. .Ezt már sokszor hallottam! Mindig ezt mondjátok: A Részlet Jules Laforgue Gyászinduló a Föld halálára című verséből.Tervezett akció. és akkor ránk törhet szörnyű sugarával egy .. Édes gyermekeim. Es egyszer majd nem jösztök vissza! .. Liuna és Pinton. A fiamat nem engedem! A gyerekeket nem engedem! Nem vehetnek részt ebben a szörnyűségben ! Pierre bátran védi a maga igazát: . Életveszélyes...Nem. Szíriusz kapitány! Igaz lehet mindez?!.Beteltek az idők! Halott a Föld örökre. amikor megkíséreljük elhárítani a bajt.. némaság van körötte . mint puszta roncs.. alig hallani: .Hiszen a tervezett akció teljesen veszélytelen! . Éjjel leszállhattok a sziget északi csúcsán. de csakis zajtalan géppel. Sugárzó erődök!.. Pinton megkérdezi: . Pinton határozottan kijelenti: .Ezt is te írtad? . te a legdrámaibb pillanatokban előráncigálsz egyegy verset. Kálnoky László fordítása.Szerencsénkre belekeveredtünk a dologba.. Perez Casteiro. csak hogy fitogtasd irodalmi jártasságodat! Egyéb se hiányzik nekünk! Halott a Föld!..Eiao szigetére látogat a családjához.. Aino és Leonida néni is. Ilyenkor kettesben maradok apával.Ezt Liuna mondja. Roberto Namora...Jaj. Helga néni! Miket tetszik beszélni! .Megakadályozni?!.. és meg tudjuk akadályozni a rémtettet. . kérlek.. De a gyerekeknek igazuk van: ez az ő ügyük. Leszállni éjjel. ananászt nemesítünk. Helga asszony a kislány védelmére kel: .. egy zokogásba fúlt halálhörgés után! Sötét. Pierre lejátssza nekik Ilolo üzenetét. én viszont egyszerűen megrettentem.Nem. Kocsis professzor.De anyu!..Én is megyek! Berci letorkolja: . szélcsendes éjszakán lebeg..Kívánják még egyszer hallani? Pierre komoran válaszol: .... Erőművek!. ami nagyon is ide illik . Ez a mi ügyünk! Ezt mi derítettük fel! A végén nem maradhatunk ki belőle! Az asszony egyre izgatottabb. . talán idejében . egy őrült?!. Mi itt békében élünk. mi ügyünk! Nem maradhatunk ki belőle! . éhány perc múlva megérkezik Szíriusz kapitány. Szóval együtt van mindenki.. fekete csend .77 mérnök és technikus . hogy ha velünk jönnek.Li.nagyon óvatosak! Minden vasárnapon az erőművek és a sugárzó erődök teljes személyzete . Felvettük.. hogy sikerülni fog.. Vége.. zajtalan géppel a pokol szikláira!. termővé varázsoljuk a Hóidat. joguk van jelen lenni.. És annak az embernek iszonyú fegyver van a birtokában!.. nagyon vigyázunk rájuk. majd kissé megkésve Lenhajú.. Utána mélységes. . Helga Renard riadtan tiltakozik: . mibe keveredtetek?!. A manilai videoközpont alkalmazottja kedvesen csicsereg: . A légikikötőt irányfények jelzik .. és az veszélytelen? . és veszélytelen?! Szíriusz kapitány! Igaz ez? Terveznek valamilyen akciót. .. Liunát! Nagy bajban mindenki másképp reagál. Bízom benne. Hatszáz évvel ezelőtt egy délamerikai költő.. és megígérem. előkerül Berci. Viktor Szíriusz igyekszik megnyugtatni a felzaklatott aszszonyt. nem igaz. ne bántsd... visszhangtalan..Köszönjük: nem... Pierre méltatlankodik: ..Fiam. Az ő érzékeny lelkében megjelenik egy költemény néhány sora.

. ti úgy osztozkodtok a graviplán ülőhelyein. Kocsis professzor és Perez Casteiro fogja eldönteni. . és Ilolo velünk van..Pinton és én nem is akartunk részt venni az akcióban. A kormányzó döbbenten bámulja barátját. legoktalanabb kockázatvállalás. amit akartok. Bízom abban. Roberto Hírköz intézetében székeltek majd. Csibész selymes szőrét simogatja. Berci .Rendben van. ki marad. HoiTo egy ekkora felvonulást biztosan megneszelne. Bízzak mindent rátok: egy graviplánra. végtelen víztükör artim Gomes kormányzó fogadja öreg barátját. Elszenesedett tetemeinket hozzátok haza a Holdra.. hogy a félelmesnek ígérkezett akció kezd játékká zsugorodni.. mibe akarsz belesodorni?! Azt kívánod. csöppség! Az akció nem gyereknek és nem lánynak való. Ez kormányzói parancs! Derült égből villámcsapás! A Négyek Tanácsa dermedten hallgat... amilyen még soha! Legalább száz szupergraviplánnak kellene részt vennie egy koncentrikus támadásban nem volna szabad semmit sem kockáztatnunk! Szíriusz kapitány határozottan. De Pierre és Berci kizárása nem sportszerű! Fellebbezni fogunk. hogy ne jelentsem a Világkormánynak a dolgot. mintha sétarepülésre készülnétek.Viktor. ígérem.. Most nem fellebbezhetsz a kormányzóhoz! Legfeljebb Szent Leonidához?! Liuna belátja: valóban nincsen fellebbviteli fórum. Vállaltuk volna a holdi kapcsolattartást. Ha tervünk mégis csődöt mondana. KILENCEDIK FEJEZET amelyben vakítóan csillog a sima. fülét vakargatja.. Te és Liuna szépen itthon maradtok.ölében a műpulival .Maradj csöndben. Szíriusz bácsi! Hogyan folytatta a kormányzó ? Ügy kezdte.. három felnőttre. . két fiatal fiúra és egy kiskutyára!. Elfogjuk. De kárpótlásul kaptok egy rendkívül fontos feladatot. aztán megvonja vállát. . amit feltételeztek. Hogy ki mégy. Viktor. elfogadom a megbízatást! Liuna mosolyog. ártalmatlanná tesszük. van.Tessék tovább mesélni.Kihez? Nem mondanád meg? . azt Szíriusz kapitány. Na. és az emberiség javára fordítjuk NukuHiva félelmetes energiamennyiségét. . .Drága gyermekeim.. mindenre számítottunk.. a legteljesebb titokban tartottuk. De .. Mártim! Akciónkat gondosan előkészítettük. Minden percünkről beszámolunk.Ez lenne a legszörnyűbb.mondja bárányszelíden . if erei türelmetlenkedik.Ha nem. olyan veszély fenyegeti a Földet. . Ha csak a fele igaz annak. . vállalom a felelősséget. Viktor!.. hát nem .. hogy meglepjük HoiTót. és irgalmatlanul elpusztítaná valamennyi szupergraviplánunkat! Higgyél nekem.Természetesen én is elfogadom. azután rájön. a kormányzó bácsinak igaza Ebben a rajtaütéses támadásban minden megtörténhet.hosszasan hallgat.. mozgósíthatod a Világállam teljes fegyveres erejét. keményen válaszol: .. Eszem ágában sem volt veletek menni. Pinton tiszteleg. hogy Szíriusz kapitány viccelt.Félelmetes a humorod. nem bánom. Helga asszony látja. Pierre elkeseredetten felnevet. semlegesítjük birtokba vesszük. .Ügy folytatta: de a gyermekeket nem vihetitek magaí tokkal. Azt teszitek. Végre Liuna tárgyilagosan megszólal: . hogy de .. . fogadna minket. és tartani fogjátok velünk a rádiókapcsolatot. Szabad kezet kaptok.

Széllel szemben? Ugyan minek?!. és a kutya már repül is az ölébe. .Eddig én is ezt hittem.Selamat helalyr. Ti nem jösztök? Pinton azonnal jelentkezik: . Berci keleti udvariassággal mélyen meghajol Liuna előtt... te híres Kocsis Berci... majd mi hárman megesszük..Hol vannak a gyerekek? Kocsis professzor adja meg a választ: . .. én el is megyek. Pierre! Berci viselkedett valaha is gyáván? Inkább az jellemző rá. keressük meg! Könnyen megtalálják. hogy délelőtt nem vártátok meg a virslit. kislányom? Viktor Szíriusz nincs itthon: Elmentek együtt. illedelmesen köszön.. Logikája éles. .Itt van a kis huncut! Nézd. . Gyerekek a felnőttekre?!:.Te vagy az. Díszes alak vagy! Berci helyett Liuna válaszol: . és nem harcolsz a jogaidért! .Maguk hárman?! Kötve hiszem. Nekik nagyon fontos megbeszélnivalójuk volt.Megsértődtek. nem akart vitatkozni. hbgy örül neked.Sajnálom.: 5 Azt mondta Viktor Szíriusz. megrakott tálcával.Megsértődtek?.Nem baj. Leonida nyit ajtót.Leteszi Csibészt a padlót borító szőnyegre. Berci nem akart könyörögni.. .Most. Merni Fogadja csodálatomat!. Liuna is csatlakozik: . ilyen gerinctelenül lemondasz.Egy kis villásreggelit hoztam..Na. Most mi lesz ezzel a rengeteg finom. ... talán leszel szíves és megmagyarázod délelőtti furcsa viselkedésedet! fordul Pierre Bercihez. XA sibész Pierre ágyán fekszik.. De hát esak tessék! Váljék egészségükre! xznap este Liuna szerényen meghúzta a harangocskát Szíriusz kapitány háza kapuján. és nem az esze! . . A műpuli Szíriusz kapitány hatalmas karosszékében ül.. Kocsis professzor és Perez Casteiro. Itt nincs semmi keresnivalónk! Pierre megdöbbenve észleli magán. . Gyere inkább te is. hogy együtt vagyunk mind a négyen. Ki hatlőtt ilyet!. dehogy! Szíriusz bácsi félreértette a helyzetet. Délelőtt. hogy megsértődtetek. A szobában hárman maradnak: Szíriusz kapitány..Valóban nem volt bátorság. zaftos virslivel? Szíriusz kapitány csitítja méltatlankodó házvezetőnőjét: .Igazad van. Nyisd már ki a szád. mint a . faképnél hagytak bennünket. miért maradjak! Pierre nem mozdul. .. amikor mi távoztunk.. mert Berci tervez valamit. . hogy meggondolatlanul merész.Talán megijedtél? Inadba szállt a bátorság? Lemondtál Csillagocska megmentéséről?!. Próbáltam volna megsértődni lánykoromban kaptam volna az apámtól!. okosság volt. mindhárman: a professzor és Pinton apukaja meg a gazdám... Ezért illedelmesen eltávoztunk. és távozik.Meghökkenve néz körül.. hogy szót fogad a barátjának. . Súgtakbúgtak egész nap! .Én igen.. Sokszor az érzelmei befolyásolják. az minden volt. Ha nincs az akcióhoz közünk. hogy .Nagyon csodálkozom rajtad.. Most Leonida lép be. amihez semmi közünk. Leonida néni.. csak Csibészért jöttem.... te málé! Jól mondom ? . ő ittmaradt. de ahogy ma meghunyászkodott. . csak nem bátorság! Liuna gúnyosan mosolyog.Csibész? Nem is láttam .. . Na gyere.Hagyja csak itt. Pár perce hozta haza Liuna.Ó.. . Csak te nem vetted észre. A kiskutya azonnal Szíriusz bácsi heverője alá bújik. és boldogan csóválja a farkát.Ne beszélj butaságokat.Csibész! Ide hozzám! . . . .. Feláll.parancsolja Liuna.

És bevallom őszintén.. János. az Aphroditét szervizbe vitték.. örülök. . Ha itt lenne az a piros hajú. a Pénelopé. hogy tévedtem. hírszerzési céllal. a te híres barátaid. Pinton tapsol örömében.. Féltem és szeretem őket.Akkor térjünk a tárgyra! Az akció parancsnoka természetesen te leszel. Még égy hetet nem várhatunk.. De mi a véleményed a fiadról? . mit. A Pénelopénak nem férkőzhet a közelébe senki.dzsungelkés! Pierre dühbe gurul. Nem ilyennek ismerem.Támadó fegyvereket nem viszünk! Védekeznünk azonban kell.Sajnálom a gyerekeket. Maláji nyelven: Jó napot. tervezel. . Testvérgépét. ki tudja. kiállnék a fiúk mellett. .Bizony. A 8as űrkikötőben őrzik.ez Liuna vallomása.Rendben van. Jobb híradós. Az én erőterem aligha nyújt védelmet HoiTo félelmetes erejű sugaraival szemben. Pinton lelkesen kiabál: Hallod. . Liuna felkiált: Ayam Kiti! Berci bólint: Igen.Mi a véleményed. és nem vagy gyáva. meggyőzném a kormányzót. ..Ide figyelj. Hasznát vennénk útközben. . Perez barátom. . hogy graviplánt szerez. hogy az az őrült mit cselekszik?! . tudatosan.. mint a tiéd. a Pénelopét te ismered legjobban. csillagjáratú Sgraviplán most csak egy van.Én sem. De szemtelen annál inkább! Hagyd abba ezt az óceániai bohóckodást.. A veszély óriási! És vasárnapig már csak négy napunk van! Éjjelnappal készülődnünk kell. egtudták.Pilótánk pedig Perez Casteiro.Te . és megelőz minket! . hogy a Holdon maradnak biztonságban. hírszerzési céllal hagytam ott Szíriusz bácsi lakásán. mint én vagyok. okos kislány. . idejében megtudod. azt kérdezné: Csúzliva megyünk Napóleon ágyúi ellen?! Ezt kérdeznéd. ki volt az a Napóleon? Maradj csendben.. Köszönöm. . . . Ayam Kiti. és mondd meg világosan. Ha időnk engedné. úrnőm! . te Csibészt... Viktor. nem zavarhatják meg terveinket.. .Én szükség esetén a fegyvereket kezelem. Elsősorban Casteiro elektromos erőterére gondolok. A jelvételen Kocsis professzor kezdte a beszélgetést : . miben állapodtak meg apáék!..Li kedves. Miközben simogattam: vételre állítottam.Légy nyugodt.Elég különösen viselkedett. Például azt. . Erre azonban gondolni sem szabad. . .kíváncsiskodik Pinton.. Remélem. Pierre elámul. köztük a fiam is. nem tervez valami őrültséget. nem erre vágyom. aztán beküldtem a kapitány heverője alá. nyugodtak lehetünk.Ugyanaz. Gyanúsan szelíd volt. Támadok vagy védekezem.Ezt a gondolatodat gyorsan vesd el. Viktor. Akkor most megtudhatjuk.Azt hiszem.. te hős magyar! Lehet. Viktor? .Nekem Pierre kimondottan hiányozni fog..Vállalom.. igazán? . Előbb hallgassuk meg Csibész tájékoztatóját.A Holdon ilyen nagy teljesítményű.Berci! Ezt ügyesen csináltad!.. . János. figyelj! . tudatosan . Drága János bácsi! Mi is szeretünk téged! . mit mondott az apu! Pierre savanyú arcot vág: Erkölcsi diadal.. Üzemképtelen. Én a fiamat szívesen magammai vinném.

hogy eddig csupán két mintapéldány készült belőle. János? . hogy.Kitűnően.. A rács porrá égetné.Hallottam.Lézerrács? Az micsoda? Hallottál már erről.Casteirónak igaza van. onnan a koleopter stratolhat. Vezetéke 0. . hogy mit jelent? Pierre vállalkozik rá: De csak később. távirányítással repülni is tud. sűrű lézerrácsot bocsát ki magából a talaj irányába. hogy elmagyarázd. Az egész készülék nem nagyobb. Továbbá: felderítés cél.aimánya. János? Elektrodinamikában te vagy szaktekintély! . A másik módszer: a lézerrács. tudsz te okosan is viselkedni. ierre bűntudattal. Vasárnap reggel indulhatunk !. a repülő bogár.Nem.. Jól mondtam. Egyegy lézerketrec üzemideje két óra. Miközben a Pénelopé mint bázis stacionárius relatív mozdulatlanságban. megkötözzük azt az embert. Ily módon izzó lézerkúp keletkezik.. Annak fedélrésze nyitható. 20 méter távolságig érzékel.Akoleopter már ágra viplánban van? .. ami lesz!.. De nézzük csak.Viszünk tehát két lézerketrecet. kérlek! Természetesen mindenben benne vagyok! Elfogadom a tervedet. . Pinton kíváncsi: Mi az a repülő bogár? Pierre gyorsan megmagyarázza: Egy akkora mikrofon. Ezzel egy személyt vagy kisebb csoportot a másodperc törtrésze alatt el lehet fogni. Szombat estére készülnek el kötelező felülvizsgálatával. Most csak az a kérdés.. Pierrekém. Megmagyarázzátok. A fiú izgatottan barátja szavába vág: Ne folytasd. sebessége pedig a Föld forgási sebességével.Kérlek. mint egy légynek a feje.Akkor hát minden rendben van. . r. Perez. Energiaforrását magában hordja . Liuna bevallja: Ez a stacionárius relatív mozdulatlanság sok nekem. Bocsáss meg! . Ez a stacionárius állapot ..Nem történt semmi. Szerintem kétféle módszerrel próbálkozhatunk. Ez teljesen zajtalanul száll fel és le.. azaz egy szőke hajszálnál tízszer vékonyabb. nem voltam eszemnél... 2 milliméter átmérőjű pici korong. amelyen senki és semmi át nem hatolhat.. roppant egyszerű! Ha egy Föld körül mozgó testet ez esetben a graviplánt oly módon állítunk be.Ne haragudj.No lám. Ezzel célunkat észrevétlenül megközelíteni képtelenség. mint egy közepes kézibőrönd. ösi.Sajnos nem. . azaz szombaton éjjel elrejtőzünk a koleopterban! És azután lesz. Szégyellem magamat . Legfeljebb azzal egészítem ki.A Pénelopé menet közben élesen sivít. mi is az a stacionárius relatív mozdulatlanság... becsülettel belenéz Berci bogárfekete szemébe. milyen lehetőségünk marad?. 100 méter mikro vezetékkel. a zajszintjét nem tudnád csökkenteni? . Liuna megdicséri Pierret: . mi a koleopterral tökéletesen hangtalanul kiköthetünk a szigeten. :!. nyers erővel: azaz meglepjük.. mondjuk. mielőtt csodafegyverei valamelyikével megsemmisítene minket Ez az egyik. kellő messzeségben a Földtől hátvédünk marad. hogy annak mozgási iránya megegyezik a Föld forgási irányával. lefogjuk. Ez a masina egy tetszőleges magassági pontból lézersugarak alkotta.. Most itt az alkalom. .Perez.. és beállítja a Pénelopé hátsó raktárterébe. De magunkkal vihetünk egy háromszemélyes kis mentő koleoptert. akkor az a test a Földhöz viszonyítva állandóan egy helyben állni látszik. jábol egy repülő bogarat. Most hallgassuk Csibészt! .01 milliméter. persze te életedben még legyet sem láttál! Na.. Szombaton éjjel a főszerelő átviszi a 8as űrkikötőbe. Ez olyan rutinellenőrzés. . A lézerrács Kocsis János uv .Mit szólsz ehhez.

. Pinton utánuk kiált: .. .. No. mikor távozik a koleoptert felülvizsgáló mérnök.. ahol millió és millió vízimadár fészkel. Na miről meséljek? .Portás bácsi! Én addig vigyázok a gyárra! Az öreg kapuőr komótosan nevet. akik éjjel dolgoznak. Onnan látni fogjuk.. . Ugyanis Ayam Kiti. intőn meggyőző erővel magyarázza: . mert akkor nekik aludniuk kell. Csípni fog!. és felhorzsoltam a lábamat .Valóban roppant egyszerű . akik Hold Állam éjszakai nyugalmát őrzik.Portás bácsi .. Abban meghúzzuk magunkat.... .. Pintonka!. A vezetőfülke mögött van a raktártere.. Fog ez menni nélküle is! Első feladatunk kinyomozni. majd kitalálunk valamit...Jaj! Félek!... abban szűkösen megbújhatunk ketten.szólal meg a lány . Van rajta egy játék vár.Nagyszerű! . .Ismerem ezeket a kis mentő pillangókat.Pintonka. tessék rajtam segíteni. .Stop! Megállás! . Szerencsénk. dolgozatot kell írnom azokról. az Orkney szigeteken töltötte. a délutáni műszak után mi négyen minifurgonnal a 212es kupola városba utazunk. Valóban: karcolások és kis vérpöttyök éktelenkednek a térdén.. Ott ragadt rá ez a szólásmondás.. Elestem.Sámuel Dingwall nyolcvanéves nyugállományú skót műszerész . múlnak a percek . Mutatja. Li! Liuna belép az üvegfalú portásfülkébe..Nem jár erre a madár sem! Sámuel Dingwall fiatalságát Skócia legészakibb vidékén. A két fiú besurran a CSZM gyárba. apa gyárához.Így már más. Pinton kész haditervet ad elő. hogy a Pénelopé éppen a 8as űrkikötőből indul.. hogy édesapjától megtudta: a koleopter a CSZM Casteiro Szkafander Művek nagy garázsában várja a felülvizsgálatot.Ejnye . derékba törne a pályája. a gyárban ilyenkor nincsen senki: egyetlen éjszakai portás őrzi. például azt.rendelkezik Berci. mert a portás bácsi észrevenne minket..Hát ez igaz .Szombaton. J. portás bácsi.... beszélgetünk vele. . Mivel harmadik műszakot nem tartanak.. aki Hold Állam éjszakai nyugalmát őrzik. .És nem őrzi senki! . Tessék vigyázni!. abban a legmodernebb CSZM szkafander . A XXV... Hátukon kis zsák. Jaj! Múlnak a másodpercek . Liuna Stefi elkísért. Tudják a szüleid? .örül Berci a hírnek. Másképp csináljuk. Ha kitudódnék. Pinton a zsebéből kis világító végű ceruzát kotorász elő.Gyere be. Tessék nekem erről mesélni! A portás . Ilyen késő éjszaka nem volna szabad egyedül mászkálnod. . Természetesen nem lopózhatunk be. No de térjünk vissza témánkhoz. intőn jelenti másnap.. Azonnal fertőtlenítjük és bekötözzük. lőrésekkel.. mielőtt mesélni tetszene. századi Holdon madarak egyáltalában nem élnek.. bástyával. .nyugtázza a választ Liuna . hogy iskolai feladat: dolgozatot kell írnom azokról. Elindul.. gyere be a szobámba.ismeri el Sámuel Dingwall. Liuna követi.Tetszik látni! Liuna nagylány! Ö vigyáz rám. Ezért jöttem .Ayam Kitit nem keverjük bele a dologba. Fényjelet ad Pierrehek és Bercinek. bár egy kicsit még gondolkoznom kell rajta. portás bácsi. hol tárolják jelenleg a koleoptert . A gyárkapu közelében szép kis játszótér épült a gyári gyerekeknek.Tetszik tudni.rosszallóan csóválja a fejét. Odabenn a portáslakásban Liuna kényeskedik: ..Nem vagyok egyedül. Akkor majd én és Li odamegyünk a portás bácsihoz. Es nappal különben sem kereshetem fel azokat.... ejnye . . . ..

. 54 kiló te.... .Mondtam. Pierre csak hitetlenkedik: . hideg van .Abban a percben. Pierre Renard rádiós tiszt! Ön megfeledkezik erről a kis műszerrál! .és már mosolyog Szíriusz kapitány.. .Fűtik. ..Kocsis Bertalan segédpilóta! Viselkedjék rendesen! .Hi. hi....Pierre! Berci! Utána riadt. .. vo . néma csend. és meggyőzte őt...Arra nincs időnk! Éjfélre el kell érnünk NukuHiva szigetét! .. kérem. .Liuna vagy Pinton .Édesapád indulás után azonnal beszélt a kormányzó úrral. tudtam. már régen nem élnénk! Pierre megdöbben. .Na bújjatok már elő! Nyugodtan kijöhettek.De tudtam ám! Pierre tépelődik: . hogy magukkal visznek? ...De nem ám! . .. ri.Arra sincs időnk. A hátsó raktártérben elhelyezett kis mentő koleopter két iszonyúan álmos.. Pierre tanácstalan. elárult volna? Az nem lehet! Most Casteirót hallják: .. keményen beszél: ..Minden szavatokat! . éles sivítással startol a Pénelopé csillagközi Sgraviplán. .asárnap kora reggel a 8as űrkikötőből félelmetes dübörgéssel.. Fedélzetén három tiszteletreméltó és világhírű férfiúval..Ejnye. A potyautasok fáznak. . . ho ..De honnan tetszettek tudni. Előmásznak. hát Szíriusz bácsi ha ... Ebben a pillanatban közvetlen közelükben hangszóró harsan: . Berci felrikkant: . hogy itt vagyunk? . Engedélyezte. hall minket? . amikor emelkedni kezdtünk. .. Szí......Vagy letesznek Párizsban? .. egytagú hangok születnek a gégéjében: .. pi. Majd nagy sokára Pierre szólani próbál.harsogja Viktor Szíriusz. de csak fagypontra.. Hallottad? 60 kiló vagyok én.morog Berci.. Pierre szólal meg előszőr: .Akkor .Az valóban nem lehet! Az a piros hajú kislány és az ért fiam nem besúgó! ..Hallottad?! Pierre Renard rádiós tiszt?!. Berci dadogva kérdezi: . lehetséges. de a kormányzó tiltó parancsa . tetszett tudni.De . A raktártérben 0 CeLsiusfok a hőmérséklet. Siralmasan néznek ki. De Berciben éled valami remény. Szíriusz kapitány volt! Két potyautas! Bújjatok elő! Vége a büntetésnek! Eleget fáztatok.. de csak értelmetlen. most mi történik velünk?.És te .. hogy a raktárteret nem fűtik.Te ezt tudtad? Berci bevallja: . hogy a graviplánon vagyunk? Hiszen mukkanni sem mertünk! Perez Casteiro elégedetlenül csóválja a fejét.Bizony.. A raktártérben van levegő.? Visszavisznek? A kapitány szigorúan. Ha nem fűtenek.Há .Szíriusz bácsi. zsibbadt végtagú. ka . Az utasfülke ajtaja nyitva. .E . A hangszóró azonnal válaszol: .. Több óra időveszteség lenne. ez .. hogy bújjunk bele a szkafanderekbe.Ki gondolta. Akkor nem fáznánk . Itt főleg élelmiszert szoktak tárolni.és rámutat a Douglasféle önsúlymérőre.. Most fázhatunk . hogy 114 kiló túlsúly van a fedélzeten.... volt... reszketve összebújó potyautast rejteget. ..vacogja Pierre. Már három teljes órája tart az út.Mi mást tehetnénk? .. az összesen 114! A boldogan kiabáló gyereket az apja inti csendre. . hogy velünk jöhessetek..Tudtam. de sajnos megfeledkeztem róla..

.. .. jelentkezett a Pénelopé..Pierre! Te vagy?!... asteiro utasítja Bercit... Tessék parancsolni. lenyel egjT izgalomgombócot.. Tízezer kilométer per óra... majd férfias határozottsággal azt mondja: . ...Jóholdat.Itt Pénelopé ... Viktor Szíriusz rácsodálkozik.harsogja a két boldog fiú.. .Mi az. a Föld félelmetes.Csökkentettem.. .Nincs. Központi Híradástechnikai Intézet . . itt Hold . Roberto Namora . sebességet tartjuk. háromezer kilométernyire a Föld felszínétől.Adom. rádiós tiszt úr! .Igen . szégyellem magam.Pierre Renard rádiós tiszt és Kocsis Bertalan másodpilóta a szolgálatot átvettük! A Pénelopé csillagközi Sgraviplán ekkor lépett be az exoszférába..Már elsirattunk titeket.. helyesebben Mártim Gomes kormányzót.Itt Pénelopé . Két elveszett.. ... hívom a Holdat. Ugyancsak betápláltam a Föld tengely körüli forgását. . .Szíriusz kapitány parancsokat osztogat: . fiú? Nehezedre esik? .potyautas úr. .. itt Pénelopé . Minden rendben? . Roberto! .. Nem lehetne úgy. hogy én felhívom. ... sötét.NukuHiva adatait tápláld be a vezérlőbe! A fiú két perc múlva jelenti: .. .. viszonylag közel..Kormányzósági palota. és ráállt a pályára. . Felülről bemászik valami fényes folt.Magasságot. Rendben átvettük a szolgálatot..Nem lehet! Te vagy a rádiós tiszt. . Beszéljetek.NukuHiva sziget földrajzi fekvését betápláltam az automata vezérlő irányítójába.Jelentem. megközelítően az Egyenlítő síkjában.Itt Hold . Jelentsenek! .. domború teste. kóbor lovag! Röpdöstetek valahol az űrben? .Pierre fiam.. az Ukerevetó magasságában járunk.Adom azonnal. Liuna kitörő örömmel válaszol: . Talán nincs semmi mondanivalód a kormányzónak? Pierre hallgat egy sort.Rádiós tiszt! Segédpilóta! Azonnal foglalják el szolgálati helyeiket!. A kormányzó bácsival szeretnék beszélni. . és Szíriusz bácsi beszél? . . itt Pénelopé ..Jóholdat.. Berci az infravörös kereső képernyőjét figyeli.. ..Légy szíves. igenis . . . mögöttük a lemenő Nap vakító lángcsíkja koszorúzza a nyugati horizontot..Szolgálatban? Az más!. Nincs semmi bajotok? . azonnal adom! És hallani lehet a kapcsolás kis kattogásait.Bevallom . valamint a Naphoz viszonyított elmozdulását.. éppen ideje lenne.A kormányzósági palotát kérem! . Az irányító visszaigazolt mindent. Alattuk.Van mondanivalóm! Máris kapcsolja az adót. KözépAfrika fölött haladunk . azaz .Li.Igenis! . . hogy tájékoztasd helyzetünkről a Holdat.Sebességet csökkenteni! Tízezer kilométer per óra! Berci ügyesen és buzgón végzi a munkáját. Roberto Namora azonnal jelentkezik: . Afrika fölött. . . ne csúfolkodj! Szolgálatban vagyok! ... Hívom a Holdat. Liuna kedves hangja szólal meg: . sebességet tartjuk Nyugatkeleti irányban haladnak.. .. Pierre! Te vagy az? Hát megkerültetek?!....Magasságot. Szíriusz kapitány hamiskásan mosolyog. fölöttük a fénylő Hold..

... .Ej!. bátran!.. összefüggően elmagyaráztad.. ez a Pénelopé ... a magam és Kocsis Berci.. hogy tervszerűen.Kis szünet.. tak .Igenis . Most majd hosszú ideig nem jelez az infravörös kereső szárazföldet. Egymás közötti távolságuk 200200 kilométer. az 1000 Celsiusfok körüli Pokoli Hőség birodalma.. éppúgy. víz. legalább két teljes órán keresztül. mintegy 500 kilométeres közelségben a Földhöz.. amíg el nem érik Szumátra szigetét.. Vége. Szumátrát hat perc alatt átrepülik.Látom mind a hármat... Berci nagy gonddal szemléli az infravörös kereső képernyőjét.. Pierrenek dobog a szíve: tak . épen. mint ti. A kormányzó nevet. Helyi idő szerint éjfél után két órával érkezünk NukuHiva fölé ... mert 74 évvel ezelőtt.. .... Kocsis János a hátulsó üléssorban csöndesen megjegyzi: . NukuHiva pontosan a célkeresztben van. 7S A kományzó erélyesen közbeszól: .. . Ez a titokzatos termoszféra.. fiam. Casteiro bácsi. egy helyben áll.el UIU A Pénelopé harmincezer méter magasságban... tisztelettel jelentem .Rádiós tiszt! Van jelentenivalója? . zavartalanul haladunk. ..Itt Mártim Gomes.ár az Indiaióceán fölött röpülnek... De nem kell aggódnod.. más semmi bajom nem történt 7 7 Vigyázzatok magatokra ti is. kormányzó bácsi. egészségesen .. Tőle északnyugatészakra Eiao. és potyautasként érkeztem a Holdra!.. Hűtésünk nem engedi.További jó utat kívánok! Köszönöm.Van! Tisztelettel jelentem. .. amikor olyan idős voltam. jfél után két óra . ugyanis .. Casteiro csökkenti a sebességet ötezer kilométer per órára. Berci mint visszhang ismétli: . .. tak .. . és megszöktem.. tak . ezrei. No.Vége... . Pierre! Most csak becsületesen. egészségesen szeretnélek titeket viszontlátni! Pierrenek sírás fojtogatja a torkát. A derék Pénelopé léghűtői ugyancsak dolgoznak..... JLijii után n.. ami történt. Epén. Szíriusz kapitány nagy elismeréssel állapítja meg: . északra tőlük egy távoli világváros fényei világítják meg az acélfekete ég alját: az ötmillió lakosú Singapore . mint ti. tízezrei... Nagyszerű ember a ti kormányzótok. vagyis ... lelki kényszer ... Most hagytuk el az Ukerevetavat....Ko . Celebesz és a Malukutenger újabb tíz perc.. a Földhöz viszonyítva mozdulatlanul....Értem.. Berci nevében .. hogy nagyon sajnáljuk .. igenis. elrejtőztem egy lunabuszon..Ez sikerült.. NukuHiván jelzőfények villognak... nem mehetnénk egy kicsit gyorsabban? Még ránk virrad! Hiszen napkelte felé haladunk! Casteiro türelmesen magyaráz.... A két másik sziget tökéletesen sötét. Aztán a Délkínai tenger... illetve nem tehetünk róla . . . Szépen.Akciónk első fázisát sikerrel teljesítettük. Sziget sziget hátán! Nem győzöm őket azonosítani!.... Víz .. én sem engedelmeskedtem a szülői parancsnak.. Berci jókora térkép fölé hajolva bosszankodik: . amiatt tettük . Annál is inkább értem.. délkeletre HivaOa.. Hű de messze vagyunk még! Tizenegyezer kilométer!. mint ti. lelki kényszer . Szigetek százai.A termoszférában nem gyorsulhatunk jobban. Éri akkor megúsztam két hatalmas atyai pofonnal... .. víz .. Megvan! Ez a Manokwari!. igen. majd Borneó tíz perc.Bizony nagyszerű ember! . Perez barátom. köszönjük . . sajnáljuk. tak . bocsánatot kérünk . tak .

hogy a sziget teljes területére.Pszt! . szörnyű zűrzavarban! Nagy. és gyalog! Elöl Szíriusz kapitány lépked.. 1 Elhelyezkednek a koleopterban. .... kövér hangártetők. irányfényekkel a szélein: ez a repülőtér. hátán a lézerketrec táskája.. Óvatosan megközelítik. vagy itt marad a testünk. csak apa és lánya tartózkodik .most olyan.. Kis kürtőféle emelkedik az egyik sarkán. puhán leereszkedik a beton közepére. Kocsis János és fia követi.asszonyság remekül vizsgázott. zárt kapuk és keskeny ablaknyílások.Nagyon is élő erők működnek itt! Minden képzeletet felülmúló ez az építkezés!. Egyetlen különös formájú légi jármű kókadozik az egyik sarkában.. A koleopter halkan. A koleopter kecses ugrással valósággal kipattan a graviplánból... Bízzunk abban. János. Hatalmas betonkockák.. Tiszta bazaltszikla. a holdfényben tisztán kivehető hullámtarajszegéllyel. te hozod magaddal a repülő bogarat. Csak a reflektorok pislognak szabályos rendben. kezében a repülő bogárral.gondolja Berci. Berci és jómagam a koleopterba szállunk leereszkedünk NukuHiva repülőterére. Most következik a második fázis. nehezen azonosítható nyomokban . hogy odalenn . Ekkor .. Vulkanikus kúpos képződmények. . . övébe a bénítópisztolyt dugta. égnek meredő betonhengerek. színeiket váltogatva .. mozgólépcsők. Nem mozdul semmi. . és abból fény szűrődik.. bástyák. Állandó rádiókapcsolatot tartunk a Pénelopéval. völgybe. A lapos tetőt simára sikálta szél és eső. majd elindul óvatosan fel a csigalépcsőn...figyelmeztet Szíriusz kapitány. Aztán az utolsó két kilométeren fékeződik az esés . Berci látja.. mintha játszadozó istenóriások építőkövei hevernének itt. . A két lézerrácsot és a három bénítópisztolyt a koleopterban helyeztük el.Pszt! Utánam! Halkan . valamelyik épület belsejéből emberi hangok szűrődnek ki! . és már hallják is tisztán: alulról. Aztán sebesen ereszkedni kezd a pislogó jelzőfények felé.. sima téglalap. Nektek itt hagyunk két bénítót... Szíriusz csendre inti őket: .. nála a másik pisztoly ..vélekedik Kocsis profeszszor. Casteiro benyomja az indító automata gombját.Liftek. Aztán világosan kiválik egy óriási. Berci! János! Cipőt cserélünk.Biztosan nem úgy. Nem hallani semmit. .kíváncsiskodik Berci... Induljunk!. mint mi .... János barátom. nyilván szellőztetőnyílás. föld alatti mozgójárdák hordozzák az itt dolgozó embereket. A Pénelopé méltóságteljesen kinyitja műanyag fedelét . Lapos tetejére csigalépcső vezet. mögötte Berci. férfi és nő között! . vastag gumitalpút veszünk fel... valahonnan. Casteiróval és Pierrerel a fedélzetén helyben marad. hegyes betonkúpok és betongömbök .. legvégül Kocsis János. . A telihold fényesen süt. Harminc kilométer zuhanás! Az antigravitonok működnek. ingerült beszédfoszlányok . tornyok.. széttárja kemény szárnyfedőit. Megérkeztünk . egymásra hányt. Szíriusz kapitány lehelethalkan válaszol: .. amikor nyílás nélküli betonfalhoz érkeznek.. a kürtőn keresztül jön a hang.Vajon visszafelé is megtesszük az utat.Vajon ők hogyan közlekednek? .Betolakodtunk halott ókori istenek hajdan volt birodalmába . fokozatosan libegéssé válik. Alattuk NukuHiva szigete. meredek hegyoldalakéi 3 ra beton épületóriások százait emelték. Berci suttogva szól: .. hegycsúcsra... Vegyük számba felszerelésünket és fegyvereinket.. Mintegy száz métert haladnak. mégis úgy érzik mindhárman.. Különben teljesen üres . a biztos megsemmisülésbe!. A graviplán. hogy súlytalan testüket valami borzasztó erő húzza lefelé. mint egy óriási vízicsíbor mely repülni készülvén. szakadékba. zajtalanul kiszállunk .

Lelkiismeret?! Igazság?!..... legyen: hősök voltak.Ez Machiavelli tanítása a Fejedelemben! . .. ha te nem jársz túl roppant ügyesen az eszemen..... Hehehe!. nőt. Azonnal közvetítsd a Holdra! Roberto vegye szalagra az egészet! . .Megparancsolom.A polinéz király lánya vagy! A törvény téged jobban kötelez.! Nem! Nem!. életem. gyáva kukacokká változtak! . hogy idegen bolygó küldöttének nézzenek.suttogja Berci. anyád szellemét hordod az agyadban! Anyád helyett te leszel királynő! Szíriusz hácsi! Ez az ember bolond .. No . De ha te.Jó.. erőm! Anyád szépségét viseled a testeden.Apám .. a Nagy Életmentő!. . Jó kis zenebonát kevertem! Mi?.mondja a kapitány. de nem az enyém! Ilolo és az apja! . azonnal foglald el helyed az akciócellában! Kisugározlak a Holdra.Liuna mondta a Holdon... Micsoda buta. és a még hiányzó öt objektumot leközvetíted! Megértetted?! .Ne siránkozz! Nem méltó hozzád! Királylány vagy! Királynő leszel.De megteszed!..... És most szépen bevonulsz az akciócellába. maga után húzva mikronméretű vezetékét. Borzalmas volt! .... hatalmam. pár pillanat múlva a te bátor hőseidnek már csak a hamuját szitálhattad volna. ahogy a te Machiavellid ajánlotta!. Liunaaa!...... Nem csinálom tovább! Félrevezettél! Becsaptál! Gyermekkorom óta azzal hitegetsz. Akkor az egész Hold pontosan becélozva előttem fekszik .Hazudsz! Bátrak voltak! Hősök! . Az uralkodó minden eszközt felhasználhat célja elérése érdekében! . Csak egyetlen századmásodpercre irányítottam rájuk sugaram első fokozatát.Hehehe!. reszkettek.. ósdi elvek! Romantikus.Szíriusz kapitány előkészíti a repülő bogarat. Teérted van minden! Munkám... a Föld királynője!.. .. hogy boldoggá teszed az emberiséget! És én hittem neked! Engedelmeskedtem.. Roppant mulatságos volt..Honnan tudod?! .Nem teszem meg! . nyöszörögtek. Bekapcsolja.. gyermeket! Ha nem sikerül megállítanom azt az űrhajót. Szíriuszék a huzal innenső végéhez három füldugót rögzítenek.. a legszelídebbet. azon keresztül minden szót kristálytisztán hallanak . mint az egyszerű alattvalókat! . Beszélgetést fogsz hallani: Ilolót és az apját. büszke voltam rád. Nagyszerű volt! Féltek. . Férgek! Rovarok! Eltaposom őket!. Itt Pénelopé! Pierre... emberszeretetről..Itt Szíriusz!. igen.. Hehehe!. Begyakoroltam.. Azonnal hívom Pierret! .. és neked engedelmeskedned kell! Ez a törvény! HoiTo törvénye! .Nekem nem törvényem! Ez lehetett a Végi polinéz törzs törvénye. A pici mikrofon.. Itt Szíriusz ... Már megint arra a holdi népségre hivatkozol?!. E .. majd gazdája irányításával leereszkedik a kürtőiig.. . Félrevezető szövegeket tanultam. és elszippantottam minden elektromosságot! Hehehe!.. zt hallják a füldugókban: . Elhitettem velük hazug szólamaidat barátságról. repdesni kezd. az űrhajó érkezésekor kis híján elpusztítottál sok száz ártatlan férfit.Liuna. és te mit tettél?! Az űrkikötőben.... apám .. egymás segítéséről. az igazságnak! . hogy most.Megkövetelem! Az apád vagyok. Nem haragudtam érte. jól figyelj! Bedugaszolom az URHba a repülő bogár vonalát... .Én egyetlen törvénynek engedelmeskedem: a lelkiismeretem törvényének.. és én elkezdhetem. Igen! Eltaposom. kispolgári limlom! Nem erre oktattalak. Hiszen Hold Állam díszpolgára lettél! Te.

Vedd tudomásul. nem engedem bántani a holdbéli embereket! Az életem árán is megmentem őket! . amíg nem teljesíted a kérésemet.. nem gyűlölöm őket.... fú a szél. Te!. . . elszállíthatod.. Én szeretlek.. Jó. Ilolo kedvesem... . apám. nem. apukád szépen kér . ki lenne a királynő? Na ugye! Tehát nem öllek meg... hogy elmondok mindent Szíriusz kapitánynak! . mégse! Ne aludj el. tarajos hullám partot ér. ... milyen mulatságos lesz: az emberek riadtan futkosni fognak... suttog a bambusz. hogy a Föld összes kísérleti laboratóriumában az ember évente körülbelül ötmillió fehéregeret és tengerimalacot öl meg. Jaj! . hogy a világ valaha élt legnagyobb tudósa vagy! Emberek milliárdjait tehet.Te . . Ilolo alszik... De a többinek . nem haragszom rájuk.Hehehe!. hogy csak akkor tudom elkezdeni a sütögetést.... Ilolo .. ha úgy használnád az erődet. Tudd meg. Nem bánom. Gondolkozzunk csak logikusan: ha megölnélek.. messze jár .. Űgy? Szóval te is bűnösnek tartasz? Beálltai az ellenségeim táborába! János! Készítsd elő a lézerketrecet! Minden pillanatban szükségünk lehet rá! .No jó. néd boldoggá.. . abban a pillanatban porrá ég! . csendes már . hogy nem leszek cinkostársad gonosz terved végrehajtásában! .... Ilolo! Azonnal menj be az akciócellába! .. és onnan halálsugaraimmal igába kényszerítem az egész Földet! Én a világ királya leszek! Te a világ királynője!... Tévedsz! Téved a világ! Téved mindenki! Az én elmém kristálytiszta! ők az őrültek! Ők! ők!. Ne bánts!. Szörnyeteg.Gonosz terv?.Már nem vagy az apukám... nemes célok érdekében! A Holdon mindössze tízezer ember él. hiszen te vagy az én egyetlen kicsi lányom .. Segítség! Ne bánts! Gyorsan! Le a lépcsőn! A túloldalon ajtó nyílik a teraszra! Várj! Ne menj!. ahogyan ígérted!. mi? ... mind a kétszáztizenkettőt. Cinkostárs?. Hehehe! Képzeld. Értsd meg. tízezer fehéregér! Semmiség! .. Hidd el. tudod.. No jó.. ha egyszerre. Aranytrónusra ültetlek. még a manilai egyetemen.Teeeeü!. tudod. el kell pusztulniuk!. kedvesem .Apám! . egyszer kiszámítottam.Hohó! Nem is! Nem isi Egyetlen csepp vér sem fog folyni! Mert akit a sugaram elkap. a legkedvesebb barátaidat. vedd végre tudomásul... Apám! Ez őrület! . azt az apróságot. Tehát én őrült vagyok!. Azt mondtad: Átveszed a hatalmat. legyen száz! De eggyel se több! Ezeket megmentheted. Sátán!!! .. Megöllek! .. Akkor villámgyorsan átteszem székhelyemet a Holdra.....Nem! Nem! Nem! Nem tudsz rá kényszeríteni!... mondod.. Azt mondod te is. ... te együgyű nőszemély! Mit fáj neked az a pár ezer holdlakó?! Utamban állnak.. hogy fukar vagyok: legyen húsz. ne mondd.Ez őrület!. egy bizonyos napon.. aranykoronát teszek a fejedre .. kiválaszthatsz tízet. hogy őrült vagyok!...... valamenynyit..Nem. kislányom...Jaj!.Ö. kislányom.Őrület? .Apám.. elringatlak ... egyszerűen én vagyok a kiszabott sorsuk.. te szörnyeteg! .......légy jó kislány . elefánt ballag.... . hogy leközvetíted az utolsó öt kupolavárost. Ilolo ... Ne . hehehe . de egy csepp versem fog folyni! . Tudom....... értsd meg már végre. Nem öllek meg.. Ugye érted.. egy bizonyos pillanatban el kell égnie! Egyszerre megsemmisítem sugaraimmal a Hold valamennyi objektumát! Öt másodpercig fog tartani: felizzik és hamuvá omlik minden és mindenki!.De leszámolok velük! Leszámolok!.Te! . a végzetük.Nem! Te!. mint feltúrt bolyban a hangyák!. kislányom? . Az emberiség ellensége vagy..

.. reszket. A kuporgásból felemelkedik. . .Apa . Ha teljesíti a kérésemet..Szíriusz felé fordul.. akkor megparancsolom a lányomnak .. Én vagyok a törvény! Én ítélkezem!.. Pár percre el kell kábítanom. . mert megbánja! ön a Hold Állam foglya!. énycsíkok izzanak. HoiTo még mindig a lányát nézi.Ember! Én magát valahonnan ismerem! A professzor udvariasan meghajol.. embernél magasabb madárkalitka formájú fényketrecben kuporog HoiTo. ne! . A teraszon. amelyet belülről nem lehet kinyitni. tűz sistereg. kislányom! Most már semmi bajod nem eshet. hogy közveszélyes őrült. . mint a szélfútta falevél. parancsoló a hangja: . ..Apám!.Hallgass! Ne ellenkezz!.Kocsis János a nevem.. formaságokkal nem törődöm. . Értesítjük a legközelebbi kórházat.. HoiTo professzor. És áthatolhatatlan! HoiTo.. Ennek az épületnek az alagsorában. és csend... . HoiTo jól megnézi a beszélőt. Fénycsíkok izzanak.. ... és hosszan. .A százkettesbe zárjatok! Ilolo megborzong. aludni fog.. .Majd vigyázunk rá . . Amióta a tűzketrec foglya. Ne bánts! . gondosan fogják ápolni. apám.. Én is velük leszek .. Tizennyolc évvel ezelőtt találköztünk Párizsban. villámok cikáznak.. mennykövek dübörögnek. Elviszünk innen. mert éget!. .. és bezárjuk egy üres helyiségbe. Ilolo Szíriusz kapitány mellé húzódik. . Innen felülről jobban elkaphatjuk! .Igenis... Persze azért legyen benne egy kényelmes fekhely.De .. csattan .. Nem tesz semmit.Jaj. Kocsis professzor most jött csak le a tetőről. vagyis ez a ketrec. Most teljesen tiszta.. ha jól sejtem.Tudom . .Nekünk teljesen mindegy.. . a körülmények úgy alakultak. Szíriusz bácsi.Áruló!. nem bántjuk.. .. egy szót sem szól. villámok cikáznak. és csend. .. szembefordul a lányával.Te hoztad őket ide? Ilolo csöndesen sírni kezd.Megvan! . onnan érte jönnek. és most úgy társalog a . hol helyezzük el.Igen . Erős acélajtóval. Szíriusz kapitány zengő hangja messzire hallatszik az éjszakában.. .A körülmények . Ilolo szomorúan lehajtja a fejét. Végre megszólal: . Hozzá ne érjen a lézerrácshoz.Apám! Könyörgök.. Értem. Szíriusz kapitány.. meredten nézi. Arra kérem önt. jaj ..Sikerült.Megparancsolom! Ilolo alázatosan összehúzza magát. apával mi lesz? A kapitány részvéttel nézi Gsillagocskát. ne! HoiTo keményen rárivall: .örvendezik HoiTo. ön. A százkettesbe.Ne mondja ki az ítéletét.Kérem. nehogy ellenállás közben megsérüljön.Nyugodj meg. .. .Ugye tudod.. a legalsó szinten megtalálják. Bocsásson meg. csattan . hogy nem volt időm bemutatkozni. Kap egy enyhe nyugtatót. A sűrű fényrács vakítóan világít. . hogy megmentselek téged és az emberiséget. Megszegted a törvényt! A törvény ítélkezni fog!. . ... tűz sistereg. le nem veszi róla a szemét. Teljesen üres kis cella. mennykövek dübörögnek.Az vagyok. Kap egy csillapító injekciót is.... elvisszük ..Ilolo a teraszra menekült! Az apja utána rohan!. hogy a 102es szobába zárjanak. ítéletem .. .. .. uram.

Szeretném.lézerketrecben.Igen. kicsi a repülőtér. A Földnek ezen a pontján legerősebb a vulkáni tevékenység. . vigyáz a lányomra? A kapitány komoran fejet hajt. Ilolo a Holdon.Fiú! Irányítsd másfelé a lámpádat!. Éles fénye HoiTo arcába világít.. Szavamat adom. Szabad valamit kérdeznem? . Ilolo szeméből könny csurog. . hogy nem kísérlek meg szökést. HoiTo véget vet a magyarázkodásnak: . tüntesse el ezt a madárkalitkát.Ne akadékoskodj. kislányom.. mintha tudományos konferencián venne részt. Itt dolgozik a lábunk alatt a világ legnagyobb teljesítményű erőművel Szíriusz kapitány közbeszól: . Sajnos nem megy a dolog. meglátom. . Minden úgy lesz jó.Apám. ez legkevesebb két óra. . elkábítani is szükségtelen...Zseniálisnak tartottam az elméletét! HoiTónak felcsillan a szeme. gondoltam rá.Az enyém. és tovább dolgozhat..Hihetetlen! . Emlékszem.Kocsis Jánoshoz fordul. . Hamarosan meggyógyul.. Egyszerre sötét lesz.Kolléga úr! Bámulom önt!. Most már szívesen válaszolok. megígérem. Közben ránk virradna.. .. honnan nyeri a rendelkezésére álló óriási energiát? HoiTo önelégülten magyarázni kezdi: . mint térfotó?! .. Nem! Casteirp már. . HoiTo professzor. Berci azonnal meggyújtja kis kézi reflektorát.. beszélt a papeetei kórházzal. halál. gravitaxival újabb félórán belül visszarepülünk ide: Calvi doktor.Professzor.. Ilolo.Kár... A Pénelopé itt nem tud leszállni. . Ilolo bátortalanul kérdezi: . Kocsis János udvariasan válaszol: . Fordít egyet a kapcsolón. . ahogy Szíriusz kapitány tervezi. Remekül dolgozhattunk volna együtt. Szíriusz kapitány. Eggyel több utast. Mit szól a fénysebességgyorsítómhoz? . meggyógyulsz . kolléga úr? . apát nem vihetnénk magunkkal? . Várnak minket.Most kaptam az értesítést. harc. kétszer bezsilipelni a koleoptert.Igen..És a gyakorlat?!. figyelmesen végighallgatott. megígéri nekem.Csodálatos! Minden tiszteletem az öné! HoiTo elgondolkozik. De ötöt már semmiképpen...hinnie. hogy későii. Kétszer kellene megtennünk az utat a graviplánunkig és vissza.Kacsint egyet.Magának elárulom : lassítani is lehet! Kocsis János tisztelettel meghajol. Láva és tengervíz! Kifogyhatatlan mennyiségben! Érti? E célra barkácsoltam egy kis szerkezetet. meggyógyulok.. . a legjobb szanatóriumban fogjuk elhelyezni. vezesd . Csak a lakószoba nyitott ajtaján át hull némi fénysugár a teraszra. . Az izzó lézerszálak eltűnnek.Hiszek önnek. Utána gratulált. És mivel teljesen fegyvertelen vagyok..Ügyes .Pedig el kell .Egyszerű..Szíriusz bácsi.Akkor nincs több beszélnivalónk. Félóra alatt ott vagyunk. . . .Sehogyan sem tudok magamtői rájönni.találkoztunk. hogy amíg meggyógyulok. vagyis téged még elbír.. és nem nevetett ki. Arcán keserű mosolyra rendeződnek a ráncok.Kérdezzen csak. Elszállítjuk édesapádat. két ápoló és én. Professzor úr. meglátod.Eljött az előadásomra. . Ez a tüzes madárkalitka a maga találmánya.. kislányom. A koleopter háromszemélyes. . Jönnének Eiao szigetéről az emberek. összetűzés támadhatna.

indulnak.Ejnye! De megnehezíted az elválást!..... . nehogy fertőzzenek. a lányommal..Menjenek! Menjenek! .Apa! Itt maradok veled! HoiTo tiltakozik: . iss leroskad a bíbor karosszékre. Megpihenek ebben a fotelban. akkor veszítettem. Calvi doktorral én jövök viszsza. rejteget valamit előttem. Közben szeretnék beszélgetni magukkal. látja. ha tudom. Egyetlen bútor áll benne. Innen kijutni nem tudok.Nem.... A hatalmas.Bocsássanak meg!.. rozsdamentes acélból készült kilincs ezüstszürkén csillog..Simogatja Ilolo fejét. Beszállhatunk a liftbe valamennyien... . hogy Ilolo anyja spanyol volt. . sivár. a szoba közepén egy bíbor karosszék. Nem lesz a Föld ura.Tudja. ide bezárhatnak.. és ezt maga is tudja. Elvesztette a játszmát.. A kis termetű.. .. csókolj meg. Az esküvőnk után pár hónappal gyanakodni kezdtem. Zajtalanul suhan lefelé a lift. Átöleli.. 6.Kérjen. Egy óra múltán itt leszünk. HoiTónak valami eszébe jut.. hogy csapdába csaltam? . ferde vágású szemét a hatalmas emberre. Akkor veszítettem!.... 2. ne válaszoljon . Tudjuk. Szörnyű volt! Leskelődni. sárga bőrű ember most szinte barátságosan csevegni kezd: .. Ilolo felsír. Ez Manilán történt. Szíriusz kapitány.Apa!. amikor nem számoltam azzal az átkozott déleurópai. Szóval mindent tudnak.kiabál gorombán HoiTo.Nem lesz sokáig egyedül. És egyszer tetten értem! Egy állatorvoshoz járt!. .. meggyógyította! . és mindennap elégettük.. hogy a feleségemnek titkos útjai vannak.. .. 102 . ez könnyen teljesíthető! Azt a kis URHkészüléket hagyja itt nekem. sima mennyezet és kőpadló.Nos. Szedelőzködnek. Az emberiség mellé állt! HoiTo ráemeli kis. Ö talált köztük egy tengerimalacot. mindent túlromantizáló. fiatal tanár koromban.. .Ez az.. A folyosóról fémajtók nyílnak: 100 ... az ajtaja kinyílik: fehérre meszelt falú. kölcsön. . HoiTo. Kocsis professzor. Na. Szíriusz kapitány! Kérem. Az ajtó belső oldalán nincs a kilincsnek párja. A kis szoba teljesen üres. és a lányából nem lesz a Föld királynője. fáradjanak a lányom után!. üres folyosóba lépnek ki.. A laboratóriumomban felhasznált kísérleti állatok tetemét egy fedeles bádogtartályba gyűjtöttük.... aki megmentette.. A lift megáll.. Érti?! Meggyógyíttatta a tengerimalacot!. Teljesítem. .Szíriusz kapitány! Nem fél.. 5 . . Titokban elvitte az állatorvoshoz. amelyik még mozgott.vendégeinket a lifthez!.. .. 3. hogy Ilolo végül is nem vállalta ezt a gonosz kalandot. Kis felvillanó számok jelzik az alagsori szinteket: 1. Négy fehérre meszelt fal..Mindent.. amíg értem jönnek . vigyék el innen! Ilolo az apjához rohan.Élj boldogan. élt. Parancsoljanak. Elmesélek magának valamit. 101 .. ..Nem engedem! Érted?! Nem engedem!.. Ablaka sincs. Már itt is vagyunk.Ügy? ... kérnék még valamit. kislányom.. .. .. nem őszinte hozzám. kapitány. . nyomozni kezdtem!... 4 . érzelgős világszemlélettel. Követtem minden lépését. HoiTo furcsán mosolyog. . amíg visszajön értem. Megcsókolhatlak? .. Ne .Ó.. Nem számoltam azzal. Jól van.. most már menjenek! Szíriusz vigasztalásnak szánja a megjegyzését: . uraim.

.... .. Minden rendben..Egyre inkább csodálom önt.. csíkot látok...Adom Szíriusz kapitányt..Köszönöm. Csak ... Nem betonfalak. Igen! Szíriusz bácsi!.No látja! . Vége. . A 102es szoba fémajtaja becsukódik.Kérem. Keleten az ég alján fényes . Megszólal a rövidhullámú vevő: . magyarázza meg. kapitány! Menjenek már a csudába!.Itt Berci.. Berci. HoiTo hívja Szíriusa kapitányt. .. professzor úr. hogy a kecske is jóllakjék.Itt Szíriusz. . Kívánom. Jóvezető műkőzet! Ez is az én találmányom. HoiTo nyugtázza a vételt: . Ne féljenek.. Virrad. .HoiTo hívja Szíriusz kapitányt. és a káposzta is megmaradjon . . nem sok hasznát veszi... hogy minél hamarabb teljesen meggyógyuljon..Szíyesen itthagyom.. közölje.. kapitány! Hogy utaznak? . Pozíciónk: magasság tengerszint fölött 500 kilométer. Homályos minden .Köszönöm. .büszkélkedik HoiTo. Ilolót magunkkal visszük . milyen messzire jutottak. Jó gyorsan haladnak.Köszönöm. minden rendben.. Ezt a kecskedolgot valaki már mondta .Akkor most válaszoljon a kérdésemre. kapitány. Mi lesz a káposztával? .. nem atommal csinálom... Az óriási kilincs nagy csattanással zár. aminek könyörtelenül be kell következnie! Szíriusz rászól: .. itt Berci! Pénelopé jelentkezz! Pénelopé jelentkezz! Szép tiszta hangon érkezik a válasz: .. professzor úr! Virrad!. szépséges tengeremet.Tévedés! Tévedés!.. fekete. Nem árnyékolnak.No...Elég volt a prédikációból.. bocsánat. Kérem. alán tizenöt perce van úton a Pénelopé. Nem szennyezem be drága szigeteimet. a Földön még minden sötét.. Majd kiugrik a helyéből. . de érez valamit..mondja rá gúnyosan HoiTo. ... de attól tartok.Jó reggelt..Megmagyarázom. A délnyugati horizonton már felcsillannak Papeete fényei. Próbálja ki! Hívja fel a graviplánt! Szíriusz csodálkozva adja ki a parancsot: . Csibészt nem illik visszaadni. és a káposzta is megmaradjon! . Ön hogy van? . távolság NukuHiva szigetétől nyugatra 1000 kilométer. itt Pénelopé . Ezek az irdatlan vastag betonfalak leárnyékolják.. Életem legjelentősebb eseménye alőtt néhány másodperccel. Akkor már semmi bajuk nem eshet.Nem. hogy a kecske is jóllakjék. Ne tedd meg! HoiTo bosszúsan válaszol: .. Most mi lesz a kecskével?.Ámen .Itt Pénelopé! Adom Szíriusz kapitányt. de a képességeire szükségünk lenne.. Szíriusz hangjában tisztelet és elismerés: . . ennek az oktalan lánynak: a fizika törvényei szerint nem lehetséges. HoiTo büszkén tiltakozik: ... hívd őket! . ésóriási tudását az emberiség hasznára fordítsa. a káposzta is.. Pár perc múlva indulunk vissza.Megnémultál? .Itt Szíriusz.Jaj! Apa!. Bízni kell benne! Igaz. Akkor megmaradt a kecske is.Itt Pénelopé .Berci! Pozíciójelentést kérek! Bercinek vadul dobog a szíve. ... Ezt a kérdést szerintem úgy kellene megoldani. Emlékezik .. Ilolo rémülten belesikolt a készülékbe: ..

hátra kell dőlnöm, a bíbor karosszék támlája kapcsolja az áramkört. .. néhány tonna régimódi plasztik minden problémát megold. Ilolo fájdalmasan felsóhajt: - Apa ... Másodpercekig meredt mozdulatlanság. Ceend. Csak a Pénelopé hajtóművei dolgoznak rendületlenül. Azután Perez Casteiro jelent szárazon, tárgyilagosan: - A keleti horizonton óriási fény villant fel. Több ezer méter magasra csapott a láng. A felhők tűzpirosra színeződtek. Óriási korom- és porfelhő borítja az eget. Ilolo arca szobormozdulatlan. Viktor Szíriusz komoran kérdezi: - Kislányom, te tudtad, hogy a 102es szobában lehet bekapcsolni az önmegsemmisítőt ? Tudtam. A kapitány nem képes azonnal megszólalni. Köszörüli a torkát: - Khm ... khm ... Sajnálatos ... de talán így a legjobb, neki is, nekünk is. Perez barátom, azt javasolom, forduljunk vissza. Nézzük meg, mi történt NukuHiva szigetével... J. ízezer méter magasságban mozdulatlanul áll a Pénelopé. A teljes napkorong kibújt már a Csendesóceán indigókék vizéből ... A koromfelhőt elfújta a hajnali szél. Északra kis halványszürke pont: Eiao. Délkeletre kis halvány narancsszínű pont: HivaOa. Casteiro tompa hangon jelenti: - Pontosan NukuHiva szigete fölött állunk. Szíriusz megjegyzi: - Kitűnő a megvilágítás. Szabad szemmel jól látni minr . dent. Kocsis János megkérdezi: - Mit látsz, Viktor? Mi van alattunk? Szíriusz szomorúan válaszol: - Semmi... csak a vakítóan csillogó, sima, végtelen víztükör ... EPILÓGUS amelyben tulajdonképpen nem történik semmi .Harangoznak a bejárati ajtón, amikor Leonida néni éppen fánkot süt. Forrón gyöngyöző valódi disznózsírban úszkálnak a sötétbarnára piruló, kövér, szalagos tészták. Így szereti Viktor Szíriusz, így szeretik a gyerekek ... Hol lehet most az a két könnyelmű fiú?... Hol lehet az a három könnyelmű férfi? ... Hogy nem nő be a fejük lágya! Mióta nem látta őket... Mikor jönnek meg végre? ... A harang újból szól!... Jó, jó, nem vagyok süket! Leonida lecsapja a szűrőkanalat, siet ajtót nyitni. Vajon kit várakoztattam meg? - Jóholdat, kedves Leonida! - A ... a kormányzó úr!... Bocsásson meg, hogy nem jöttem azonnal. Fánkot sütök éppen. - Nagyon célszerű művelet. Mert lehet, hogy a hősök éhesek lesznek. - A hősök? ... Miféle hősök? - Viktor Szíriusz és barátai. - Viktor? ... Hát jönnek?! Nem esett bántódásuk? - Semmi bajuk. Jönnek mind a hatan. Hatan?... Leonida hamar megszámolja az ujjain: Viktor, Kocsis professzor, Perez Casteiro, Pierre és Berci... de hiszen ez csak öt! - Ki a hatodik? - Természetesen Csillagocska. - Csilla ... Csillagocska is jön? .. Hozzák magukkal? - Hozzák bizony! Minden pillanatban itt lehetnek. A Pénelopé már bezsilipelt a 8as űrkikötőben. - Jaj!... Mit tegyek?!... A levesesfazék! A forró víz! Amibe Csillagocska belelógatja a lábát!... Vénül az ember, lelkem kormányzóm, megfeledkezik mindenről!

Mártim Gomes rácsodálkozik. - Micsoda levesesfazék? Micsoda forró víz?... Miről beszél, kedves Leonida? - Hát nem tudja? Persze, honnan is tudná! Szóval Csillagocska mindig úgy érkezett onnan az űrből, hogy megjelent a konyhámban, mirrt egy szellem lebegett a tűzhely fölött, és a lába beleiógott a levesbe. Ezt játszotta velem minden alkalommal. - Kedves Leonida, Csillagocska most nem a konyhába fog megérkezni, a lábát sem lógatja bele semmibe. Harangozni fog a kapun, belép, és azt mondja: Jóholdat, Leonida néni! - A... nem hiszem én ezt, lelkem kormányzóm! Maga be akarja csapni a szegény öregasszonyt. Viktor Szíriusz is ezt mondta, amikor a kislány először jött hozzánk, aztán mégis a konyhába érkezett, a tűzhely fölé, és belelógott a lába a levesembe! A kormányzó jóízűen nevet. - Higgyen nekem, Leonida, most másképpen lesz .. Űjból szól a kapuharang. - Jaj! Itt vannak! Itt vannak!.. Mit tegyek? - Engedje be őket. - Igen ... igenis ... Kicsapódik az előszoba ajtaja, indián diadalüvöltéssel rc han be Pinton, éles csaholással Csibész. - Uff! Uff!... Vau! Vau!... Győzelem! Vége a Gonosznak! Utánuk lépked Liuna, csöndesen, illedelmesen. - Jóholdat, Leonida néni, kormányzó bácsi! Berci videfonált az űrállomásról, hogy egyenesen ide jönnek... Furcsa szagot érzek ... Leonida rémülten felkiált: - Jaj! Odaég a fánkom! - és fürgén fut ki a konyhába. Most egy kis nyugalom ereszkedik a szobára. Liuna halkan megjegyzi: - Hát győztünk, kormányzó bácsi. - Igen, így is lehet mondani. - Értem. Győztünk is meg vesztettünk is: - Ez az igazság. Győztünk: a Föld nem pusztul el, az emberiség tovább halad a maga békés útján. De Csillagocska elvesztette az apját, a tudomány elveszített egy rendkívül értékes tudóst, és vele pusztultak nagyszerű találmányai. Liuna töpreng egy kicsit ilyenkor kurta, piros hajtincseit csavargatja, majd beszélni kezd... és most nem szól közbe senki: - Édesanyám szokta volt mondani, hogy a NAGY TALÁLMÁNYOK általában nem véletlenül született, egyedi termékei valamely tudós elmének. A társadalmi szükséglet hozza azokat létre, kényszeríti az erre alkalmas szellemet a vajúdásra. Ezért az emberi létet irányító jelentős találmányokat - másmás korban, egymástól függetlenül - néha többen is kitalálták. Az ősember fázott Szibériában, ÉszakAmerika földjén, Európában, ezért mindenütt rájött a tűz- . gyújtás módjára. Feltalálta a tüzet. Terhet kellett cipelnie, hatalmas szálfákat, súlyos kőtömböket: feltalálta a kereket Kínában, Egyiptomban meg a Húsvétszigeteken is. Kitalálta a papírgyártást a II. században KeletÁzsiában és ezer év múlva Olaszországban. Egy ismeretlen kínai vegyész, alig pár száz évvel a nagy Buddha születése után, emberölésre alkalmas fekete port kevert káliumnitrátból, kénből és faszénből ... és megismételte ezt a jócselekedetet a XIV. században Berthold Schwarz atya, a szent életű szerzetes. Ferde szemű kis emberek fakockákra betűket faragtak, azokat egymás mellé és egymás alá sorakoztatták, festékkel bekenték, kinyomtatták. így született a könyv. Üjra kitalálta ugyanezt három évszázad múlva a derék Johannes Gutenberg mester. Lehet, hogy HoiTo most elveszett találmányai valaki más .agyában fogannak majd újra... Lehet, hogy az én gyermekeimet szolgáló

elektromos energia lávatengervíz nászból születik ... Jaj! Bocsánatot kérek! Sokat beszéltem! A kormányzó nézíj nézi a pipacskarcsú kislányt, s közben a szíve megmelegszik. Nem tudja, honnan is tudhatná, hogy amikor ő már csak egy adat lesz Hold Állam történelemkönyveiben, fogja elvágni a szalagot a feltárt és újjáépített nukuhivai, HoiTo Erőmű felavatásán. Megkondul - immár harmadszor - a kapuharang. - Leonida néni! Harangoztak! - Megyek, lelkem, megyek ... A nyíló ajtó fénykeretében végre Csillagocska áll.

ez a kislány

- Jóholdat, Leonida néni! - Jaj ... jaj, lelkem . .. hát nem a tűzhelyen ... mégiscsak itt az ajtóban ... - Ezután már mindig így lesz. Leonida néni hevesen átöleli a szeretett vendéget, és bőségesen ömlenek meghatottsága termelte könnyei. Aztán hirtelen ijedten felsikolt: . - Jaj!... Magának teste van!... Hiszen maga már nem kísértet! Most tódulnak be a többiek: Kocsis professzor, Perez Casteiro, Pierre, Berci és Szíriusz kapitány. Vidáman köszöngetnek: - Jóholdat kívánunk! Itt volnánk valamennyien! Viktor Szíriusz a házvezetőnőjéhez fordul. - Kedves Leonida! Bejelentem, hogy megszaporodtunk ... Kislányom, mutatkozz be Leonida néninek! - Ilolo HoiTo vagyok. Leonida ijedten rábámul. - Micsoda? ... Ki maga? - Csillaglány vagyok, de az igazi nevem Ilolo HoiTo. Az asszony nagy igyekezettel csücsöríti a száját. - Ho ... to .. . lo ... li... ilo ... Szent Leonida! Mikor fogom megtanulni ezt a faramuci nevet! Nevetést fakaszt a próbálkozása. - Ilolo HoiTo! - harsogja Berci. - Roppant könnyű! Tessék csak ide figyelni! Ilolo a személyi neve, mint például nekem a Berci. Gyönyörű név! Csupa muzsika! Ilolo! Ilolo!... Na, szóval ezt tetszik érteni. HoiTo a családi neve. Az édesapja volt HoiTo ... Berci hirtelen megakad a mondókájában. Elkomorul. Sötét fátyol ereszkedik a gondolataira, és minden homályba vész. Nem tudja, hogyan folytassa ... - Az édesapja . .. ugyanis ... azaz ... Szomorú csend. A kormányzó szólal meg nagy sokára: - Ilolo édesanyja már nagyon régen meghalt. És most elveszítette az édesapját is. HoiTo professzor, halála előtt, Szíriusz kapitány gondjaira bízta a leányát. Leonida néni bólogat. - Ertem, lelkem kormányzóm ..: értem ... Csjllagocskát Viktor Szíriuszra bízták. Ö meg természetesen énreám fogja bízni... Érik az embert meglepetések. Kilencvenegy éves koromban szép nagylányom született! Leonida néni kijelentésén mindenki nevet. Egyedül Ilolo marad komoly, néma, mozdulatlan. Szemét ellepi a könny. Egy kis csepp kibuggyan, lassan csordogál lefelé a halovány arcon. Amelyen most - mint a hajnalpirkadat - valami mosolyr féle kezd derengeni... Tartalom ELSŐ FEJEZET amelyben 51 ártatlan betűről esik szó................ 7 MÁSODIK FEJEZET amelyben az AX52es fordítógép a főszereplő........ 31 HARMADIK FEJEZET

... 77 ÖTÖDIK FEJEZET amelyben felüti fejét a kétkedés ördöge.amelyben két hölgy szerepel: Aphrodité és Pénelopé . 1984 Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató Felelős szerkesztő: Dani Erzsébet Műszaki vezető: Szakálos Mihály Képszerkesztő: Gáspár Imre Műszaki szerkesztő: Rucsek Andrea 62 000 példány Terjedelem: 14. hogy elkísérjék őket az újabb kalandokra. 175 KILENCEDIK FEJEZET amelyben vakítóan csillog a sima... 106 HATODIK FEJEZET amelyben tízezred másodpercek méretnek meg.. Budapest Felelős kiadó: Sziládi János igazgató Szikra Lapnyomda 835936.... Berci azt állítja: Ha megmentjük Csillagocskát...... graviplánok acélüveg ajtaján... Küldői árulással vádolják..55 A5 iv..... eltüntetik. 227 LÁSZLÓ ENDRE Szíriusz kapitány és CssHagfany A szerző nagy sikert aratott Jóholdat. emberek testén. A béke és barátság jelszóval kezdődött kapcsolatkeresésből az egész Földet elpusztítani készülő világkatasztrófa bontakozik ki.. 130 HETEDIK FEJEZET amelyben Roberto Namora fején találja a szöget. Váratlanul megjelenik a kormányozhatatlan.... 198 EPILÓGUS amelyben tulajdonképpen nem történik semmi. 55 NEGYEDIK FEJEZET amelyben Leonida néni híres húslevese is bekapcsolódik a cselekménybe.................... Vajon hogyan sikerül ez nekik? A rádióhallgató gyerekek is biztosan szívesen találkoznak majd újra kedvelt hőseikkel.. IF 516 ....küldött keresi fel: Csillaglány... Élete veszélyben forog . Szíriusz kapitány! c..és a kapitány engedelmeskedik neki....... MÖRA FERENC KÖNYVKIADÓ Tíz éven felülieknek ISBN 963 11 3870 4 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó. 153 NYOLCADIK FEJEZET amelyben Emilió Calvi főszerephez jut.és semmi baja nem történik.... aki elképesztő képességekkel rendelkezik. A hangjátékokból már ismert kalandok hőseit egy titokzatos ......... Könnyedén átsétál házak falán. megmentjük az emberiséget is. halálba zuhanó űrhajó parancsnoki fülkéjében ..... végtelen víztükör ........ Budapest... Lábát belelógatja Leonida néni tűzforró levesébe ....... regényének folytatását kapja az olvasó....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful