TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM         Hasil Pembelajaran Falsafah Pendidikan Kokurikulum Matlamat Pendidikan Kokurikulum Objektif Pendidikan Kokurikulum

Strategi Pelaksanaan Pendidikan Kokurikulum Sejarah Perkembangan Pendidikan Kokurikulum Fungsi Aktiviti Pendidikan Kurikulum Impak Pendidikan Kokurikulum Kepada Pelajar

Falsafah Pendidikan Kokurikulum        Minat dan kebolehan yang boleh diperkembangkan Setiap pelajar boleh diasuh dan dididik Keseimbangan JERI Sekolah membangunkan keterampilan pelajar Tanggungjawab masyarakat membangunkan pelajar Individu yang sentiasa bertaqwa Perkembangan aspek nilai, interpersonal dan intrapersonal

Matlamat Pendidikan Kokurikulum        Menyemai perasaan muhibah Keseimbangan dengan pendidikan formal Menyemai nilai pendidikan Memupuk latihan kepimpinan Pembinaan masyarakat 1-Malaysia Keseimbangan perkembangan JERIS Menggunakan masa lapang secara berfaedah.

Objektif Pendidikan Kokurikulum          Menyemai kesedaran terhadap kepentingan agama menyumbang perkembangan JERIS Mengukuhkan pergaulan Membina dan meningkatkan bakat Memupuk disiplin dan sifat kendiri Memupuk budaya sekolah yang menyeronokkan membina dan meningkatkan kerjasama Mewujudkan sekolah berwatak Menyediakan murid untuk program PLKN

Strategi Pelaksanaan Pendidikan Kokurikulum    Keutamaan dan wajaran kepada aktiviti kokurikulum Menambah bilangan pasukan berunifom, persatuan dan kelab, permainan dan sukan. Mempelbagaikan aktiviti

1978 Laporan Jawatankuasa Kabinet memperakukan kegiatan kokurikulum. daerah. dan sekolah.     Melibatkan pelajar pelbagai kaum Memperbanyakkan aktiviti bersama masyarakat Melibatkan JK Bimbingan Murid dan PIBG Melaksanakan aktiviti secara bersepadu dan rekod penilaian yang kemas kini serta berterusan. Menyemai dan memupuk nilai murni Bijak menggunakan masa lapang TOPIK 2: PENDIDIKAN KOKURIKULUM DAN PERUNDANGAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM DAN PERUNDANGAN RINGKASAN       Hasil Pembelajaran Pengenalan Kegiatan Kokurikulum Adalah Wajib Penyertaan Aktiviti Kokurikulum Prasarana Untuk Aktiviti Kokurikulum Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Kokurikulum HASIL PEMBELAJARAN   Mengenal pasti sumber perundangan Mengenal pasti tindakan undang-undang yang boleh diambil kepada setiap individu bersangkutan aktiviti kokurikulum . Kokurikulum juga menjadi subjek penting di IPTA. Merancangan aktiviti pertandingan melibatkan semua kaum Sejarah Perkembangan Pendidikan Kokurikulum         1909 pergerakan pengakap pertama di Singapura Penubuhan SITC 1928 juga banyak melibatkan aktiviti kokurikulum Laporan Razak 1956 mewajibkan kegiatan kokurikulum 1960-an dan 1970-an kegiatan kokurikulum dijadikan sebahagian aktiviti berasingan. Fungsi Aktiviti Pendidikan Kokurikulum        Pendidikan yang menyeluruh dan seimbang Menggilap bakat pelajar Menyemai dan memupuk aspek kepimpinan Peningkatan disiplin pelajar Memupuk dan memperkukuhkan perasaan muhibah serta perpaduan. 1985 masa selama 60 minit untuk subjek kokurikulum Kokurikulum menjadi aktiviti penting dan wujud perjawatan Pegawai kokurikulum di peringkat negeri.

Perlembagaan Persekutuan . Undang-undang yang berkaitan memberikan impak kepada pengurusan kokurikulum Undang-undang yang disediakan menjamin hak pelajar Undang-undang yang disediakan menjamin hak guru KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH WAJIB    Rujuk Seksyen 18.Warta kerajaan . II (29) bertarikh 2 hb Januari 1985. Rahman Talib.Akta Pendidikan . Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Rujuk Subseksyen 135 (1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Rujuk Subseksyen 135 (2) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Mengenal pasti strategi dan pelan tindakan berkaitan dengan undang-undang aktiviti kokurikulum.2 dalam surat pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP (BS) 8591/Jld.Laporan Razak.Pekeliling Perkhidmatan     Setiap pentadbir perlu memahami kandungan undang-undang yang berkaitan.1 dalam surat pekeliling ikhtisas Bil 1/1985/ KP (BS) 8591/Jld.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. PENGLIBATAN KOMUNITI DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM . 1/1985 KP (BS) 8591/Jld. PENYERTAAN AKTIVITI KOKURIKULUM OLEH GURU DAN PELAJAR     Rujuk Subperkara 5. II (41) bertarikh 15 Januari 1986 PRASARANA UNTUK AKTIVITI KOKURIKULUM  Rujuk subperkara 5. II (29) bertarikh 2 hb Januari 1985 Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 16/2000 KP (BS) 8591/Jld. PENGENALAN   Pendidikan kokurikulum juga melibatkan perundangan Sumber perundangan yang digunakan ialah . 11 (29) bertarikh 2hb Januari 1985. dan JK Kabinet . Rujuk Subperkara 5. XVI (16) bertarikh 13 Nov 2000 Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2/1986 KP (BS) 8591/Jld.

dan sukan / permainan. Melibatkan JK Bimbingan Sekolah dan PIBG Merancang dengan teliti aktiviti Merekod dan menilai aktiviti kokurikulum Menganjur dan mengelola pertandingan Menilai aktiviti berterusan Memberikan penghargaan dan pengiktirafan PELAKSANAAN TINDAKAN                           Strategi jangka pendek dan jangka panjang Meningkatkan motivasi guru Meningkatkan motivasi pelajar Meningkatkan kesedaran ibu bapa Membina infrastruktur Mewujudkan skim latihan Mewujudkan skim pengiktirafan Dasar pelaksanaan kokurikulum Mengetahui undang-undang dan peraturan Mengetahui prinsip pelaksanaan aktiviti Mengetahui skema pelaksanaan yang berkesan Mengetahui konsep Pendidikan Menyeluruh Mengetahui konsep Sekolah Berwatak Mewujudkan struktur dan keperluan asas pelaksanaan Pengurusan kokurikulum yang berkesan Membangunkan kepakaran dan kejurulatihan Menyediakan peralatan dan perkakasan Sumber rujukan yang sesuai Membina jaringan dengan komuniti luar Rancangan kegiatan sepanjang tahun Program pembangunan kecemerlangan Membangunkan kemahiran mengendalikan aktiviti rasmi Mewujudkan tabung atau dana Usaha penambahbaikan Skema peningkatan pencapaian Membina pangkalan data kokurikulum .3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985 KP (BS) 8591/Jld II (32) bertarikh 2 hb Februari 1985. persatuan / kelab. STRATEGI PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH           Memberikan wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum Menambahkan bilangan pasukan unit berunifom. Melibatkan murid semua kaum Melibatkan murid dan sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat.2. Rujuk Subperkara 5.

Skema peningkatan pengetahuan Memberi peluang meningkatkan minat. Pemerolehan dan peningkatan ilmu Mempertingkatkan semangat patriotisme. Memberi taklimat tentang dasar kokurikulum Menyediakan keperluan asas pentadbiran. Mengenal pasti keupayaan sekolah. Kerjasama dengan komuniti luar dan agensi kerajaan yang berkaitan. . Menyediakan laporan tahunan. peluang dan kesempatan serta kemudahan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan. Keperluan prasarana kegiatan kokurikulum. bakat kreatif dan inovatif. Meneroka peluang penyertaan semua pelajar. Merancang. mengumpul dan menyemak dokumen aktiviti unit berunifom. Menyelaras aktiviti kokurikulum Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Penyertaan secara beramai-ramai dalam setiap aktiviti kokurikulum. menganjur dan mengelolakan kegiatan kokurikulum yang berbentuk aktiviti bagi tujuan mempelabagaikan pengalaman pembelajaran. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. Menekankan eleman kerjaya.TOPIK 3: PENGURUSAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH      Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli Kekerapan mengadakan mesyuarat Pembentukan jawatankuasa kecil Pelaporan berkala Dokumentasi SKEMA PELAKSANAAN KOKURIKULUM SEKOLAH                     Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah. persatuan/kelab dan melantik guru penasihat. PRINSIP PELAKSANAAN KOKURIKULUM           Menyediakan ruang. Menyedia. memberikan peluang setiap murid meperagakan bakat masing-masing. kelab/persatuan. Mengemaskini inventori Menyediakan takwim kokurikulum sepanjang tahun Menubuhkan unit berunifom. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum Menetapkan viisi dan misi kegiatan kokurikulum Membuat penilaian aktiviti kokurikulum tahun-tahun lepas. Melaksanakan skema penilaian Merancang dan melaksanakan kursus kejurulatihan. dan sukan/permainan.

           Celik huruf dan menguasai kemahiran 3M Menguasai asas kemahiran belajar menyedari kepentingan pengetahuan Mempelabagikan kaedah pemerolehan ilmu Bijak menggunakan ilmu pengetahuan Mampu menyelesaikan masalah secara bijaksana Sentiasa berusaha mencari ilmu berinovatif Mencintai ilmu Menjadikan ilmu sebagai panduan hidup Pembelajaran sepanjang hayat TOPIK 4: MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM MATLAMAT MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM        Menyemai kesedaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Menyeimbangkan perkembangan JERI Mengukuhkan pergaulan Meningkatkan bakat kemahiran Mewujudkan budaya sekolah yang menarik Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat Mewujudkan sekolah berwatak . Merealisasikan unsur penghargaan kepada seiap individu yang menyerati aktiviti kokurikulum. JENIS-JENIS KOKURIKULUM    Pasukan Pakaian Seragam Persatuan/Kelab Kelab Sukan/Permainan FUNGSI AKTIVITI KOKURIKULUM      Pengukuhan dan pengayaan Khidmat masyarakat Hobi dan rekreasi Kerjaya Perkembangan diri CIRI-CIRI PELAJAR YANG DIHASRATKAN MELALUI AKTIVITI KOKURIKULUM.  Mempertingkatkan daya saing.

PELAKSANAAN       Kokurikulum ialah kegiatan berkumpulan Kokurikulum ialah pembelajaran berasaskan gerak kerja Kokurikulum ialah bidang pengajian luar bilik darjah Kokurikulum ialah sebahagian kurikulum kebangsaan Kandungan kegiatan kokurikulum melibatkan kegiatan sukan/permainan. ketua. kelab/persatuan. Guru penyelaras. dan penasihat sukan dan permainan. ketua dan penasihat unit berunifom Guru penyelaras. dan badan berunifom. minat dan kegemaran pelajar.3 & 6 Sastera SRT 4&5 Perdagangan Sains Pertanian Teknik Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu Aliran Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu MERANCANG PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM    Guru penyelaras. PERUNTUKAN MASA KEGIATAN KOKURIKULUM Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan. 1. rekreasi. ketua dan penasihat kelab dan persatuan. KOMPONEN GERAK KERJA KOKURIKULUM    Badan berunifom Sukan dan permainan Kelab dan persatuan. Kegiatan kokurikulum di sekolah juga melibatkan kegiatan berasaskan hobi. MERANCANG DASAR AKTIIVITI KOKURIKULUM     Tenaga pengajar Penyertaan murid Penyertaan kegiatan di luar sekolah Sistem penghargaan .2.

Kurikulum latihan keguruan ada dimasukkan aspek kejurulatihan. Aspek keselamatan penting dalam mengendalikan kejurulatihan. sukan dan permainan dan kelab dan persatuan. AKTIVITI PERMAINAN TRADISIONAL DAN SUKAN RAGAM DALAM KOKURIKULUM PERMAINAN TRADISIONAL Permainan tradisional (individu)  congkak  dam . Sebagai jurulatih seseorang guru perlu memahami undang-undang asas setiap aktiviti yang diceburi. Aspek keselamatan dan prosedur latihan amat penting dititikberatkan oleh guru sebagai seorang jurulatih. Kedua-dua bidang tugas ini amat penting dikuasai oleh seseorang guru kerana ia akan meberikan impak yang amat mendalam dalam memperkembangkan kemahiran serta potensi diri pelajar. berkebolehan dan berkemahiran sudah pasti akan dapat memupuk bakat serta kemahiran yang ada pada diri pelajar mereka. Seseorang guru yang cekap. Bidang keujurlatihan memerlukan personel yang benar-benar layak dan berkebolehan.MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUNAN   Aktiviti keseluruhan kegiatan kokurikulum Aktiviti berdasarkan unit TOPIK 5: ASPEK KEJURULATIHAN DAN KEPEGAWAIAN KOKURIKULUM PENGENALAN Kepegawaian dan kejurulatihan adalah dua bidang tugas yang sering bersepadu antara satu dengan yang lain. TUMPUAN BIDANG KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN    Pasukan unit berunifom Sukan dan permainan Kelab dan persatuan BIDANG KEPEGAWAIAN     Perancangan dan pengurusan aktiviti atau permainan atau kejohanan Perancangan tugas dan pembentukan jawatankuasa Jumlah jawatankuasa bergantung kepada keperluan Memahami dengan jelas aspek kepegawaian sesuatu aktiviti atau kejohanan BIDANG KEUJURULATIHAN        Suatu komitmen yang tinggi kalangan guru Setiap guru perlu menguasai kemahiran kejurulatihan dalam bidang unit berunifom.

   wau gasing laga ayam Permainan tradisional (kumpulan)      usung balak galah panjang tating lawi sorong kereta sepak raga bulatan SUKAN RAGAM OBJEKTIF SUKAN RAGAM         Rasa keseronokan Mempelbagaikan aktiviti Melibatkan semua pelajar Sebagai pengukuhan Mempraktikkan kemahiran Kepentingan diri sebagai ahli kumpulan Semangat kerjasama dalam kumpulan Memupuk bakat dan kreativiti guru melaksanakan aktiviti FAEDAH SUKAN RAGAM             komitmen pelajar melibatkan semua kemahiran asas peluang pelajar mengambil bahagian secara aktif rasa penghargaan pelbagai kemahiran markah berdasarkan kebolehan pelajar menanamkkan semangat berpasukan mengelakan rasa kebosanan tidak memerlukan peralatan khusus tidak memerlukan ruang dan gelanggang khusus membolehkan guru membuat penilaian maklum balas kepada pengajaran guru. LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN    Peringkat pra pertandingan Peringkat semasa pertandingan Peringkat pos pertandingan CONTOH SUKAN RAGAM BERTEMAKAN KEMAHIRAN ASAS HOKI TAHUN 4   Setesen 1 : memukul ke arah sasaran Setesen 2 : menguis bola ke arah sasaran .

dan jati diri selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan JENIS-JENIS KEMAHIRAN INSANIAH Pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah menggariskan tujuh KI yang perlu diterapkan kepada setiap mahasiswa untuk menjadikan mereka benar-benar mapan dalam mengharungi serta mampu menyaingi keperluan semasa. rakan sejawat dan juga ibu bapa. Hanya dengan kebolehan berkomunikasi yang baik kita mampu untuk mempengaruhi khalayak khususnya para pelajar atau ibu bapa yang menjadi stake holder utama kita. KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI Kemahiran berkomunikasi amat penting dikuasai oleh guru kerana tugas seharian mereka adalah berkomunikasi sama ada secara formal atau tidak formal dengan pelajar. Antara KI yang perlu diterapkan ialah :        Kemahiran berkomunikasi Kemahiran Kerja berpasukan Kemahiran pembelajaran sepanjang hayat Kemahiran kepimpinan Kemahiran kritis Kemahiran keusahawanan Kemahiran etika dan nilai profesional. pentadbir.    Setesen 3 : menguji jarak jauh menceduk bola Setesen 4 : menguji ketepatan menceduk bola CONTOH SUKAN RAGAM KEMAHIRAN ASAS OLAHRAGA TAHUN 6    Setesen 1 : lari pecut 10 saat Setesen 2 : menendang bola ke arah gol Setesen 3 : meleret bola ke arah botol plastik TOPIK 6: KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KOKURIKULUM PENGENALAN  Pada 22 Ogos 2006 Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) yang bertanggungjawab terhadap pengurusan hal ehwal Istitusi Pengajian Tinggi (IPT) telah melancarkan sebuah dokumen berkaitan dengan pembangunan diri guru di IPTA yang dikenali dengan nama Kemahiran Insaniah (KI) ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Soft Skills. Ada empat kemahiran komunikasi yang perlu dikuasai oleh guru. iaitu:  Kemahiran komunikasi lisan .  Dokumen ini memberikan garis pandu kepada semua IPTA untuk menerapkan KI dalam kalangan diri setiap graduan agar dapat memberikan impak positif dari segi perkembangan sahsiah.

Manager atau pemimpin adalah juga seorang mediator Pemimpin adalah seorang diplomat Pemimpin bijak membuat keputusan. Kebolehan mengembangkan minda ingin tahu dan sifat sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Terdapat tiga tahap pembelajaran sepanjang hayat. Pemimpin harus berfikir secara analitis dan konseptual. Antaranya ialah :       Setiap ahli dalam kumpulan perlulah mempunyai niat yang ikhlas dan jelas Saiz sesuatu kumpulan Masa dan tempat perbincangan Sistem pembahagian tugasan Persediaan sebelum perbincangan Suasana perbincangan yang harmoni KEMAHIRAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Pembelajaran sepanjang hayat (life long learning) ialah suatu proses di mana setiap individu akan melalui proses pembelajaran mereka sepanjang masa atau sepanjang hayat. iaitu:    Kebolehan mencari mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai bidang Kebolehan menerima idea baru dan berkeupayaan untuk pembelajaran secara autonomi.   Kemahiran komunikasi tulisan Kemahiran komunikasi grafik atau lakaran Kemahiran komunikasi bukan lisan (non verbal). Kehidupan setiap manusia sebenarnya memang sentiasa meneroka dan membugari sesuatu perkara yang baru dalam kehidupan. Kemahiran ini bukan sahaja akan dapat mewujudkan suasana ataupun kedaan yang positif tetapi juga akan menghasilkan sesuatu yang lebih berkesan dan cemerlang. masyarakat dan negara. KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS . rakan sejawat. tetapi juga sebagai pemimpin kepada guru. KEMAHIRAN KEPIMPINAN Kehidupan sebagai seorang guru sebenarnya juga adalah sebagai seorang pemimpin. KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN Kemahiran kerja secara berpasukan juga adalah satu ciri yang patut dipupuk dan dikuasai oleh seseorang guru. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian agar setiap kerja secara berpasukan memberikan manfaat kepada setiap ahlinya. Tugas dan peranan pemimpin boleh disenaraikan seperti berikut:        Pemimpin sentiasa bekerja dengan orang lain Pemimpin adalah tanggungjawab dan mempertanggungjawabkan (akauntabiliti) Pemimpin menyeimbangkan pencapaian sesuatu tujuan. Tugas guru bukan sahaja mengajar di dalam bilik darjah.

membuat pertimbangan perkara yang baik dan buruk dan pada peringkat akhir mengemukakan sesuatu dapatan atau kesimpulan berasaskan alasan dan bukti yang kukuh serta munasabah. Apa yang penting ialah pemindahan setiap ilmu keusahawanan yang ada dan dipupuk oleh guru kepada pelajar mereka agar mereka bakal menjadi usahawan yang berjaya. kemahiran ini juga perlu ada kerana guru juga bertindak sebagai seorang jurujual atau pemasar produk. Kemahiran ini akan membolehkan setiap guru berupaya dan cekap untuk menggunakan minda atau pemikiran dalam menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea yang disampaikan. Jepun. Terdapat beberapa tips untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Antaranya ialah:            Semangat komited menyelesaikan masaah berdisiplin dan konsisten kejujuran dan amanah berkuasa kreatif dan inovatif mengenal pasti peluang menitikberatkan mutu kerja membuat perancangan bersistematik mencari maklumat . Tahap keintelektualan dalam pemikiran kritis :         Penjelasan Ketelitian Ketepatan Kesahihan yang logikal Kesempurnaan Keadilan Penyesuaian Konsisten Pemikiran kritis juga merupakan suatu aplikasi yang aktif di mana ia akan dapat :        Mengeluarkan pandangan sendiri Membuat pengadilan Menganalisis pandangan atau pendapat Membuat tanggapan Mencapai pemahaman yang baik Mendekati kebenaran Mencari idea baru. KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN Sebagai seorang guru.Kemahiran pemikiran kritis amat penting dimilikki oleh setiap guru. Di negera-negara maju seprti Korea. Singapura dan lain-lain lagi menjadikan bidang perniagaan dan keusahawanan sebagi suatu bidang yang perlu dipupuk dan dipelopori oleh semua rakyatnya. ideologi liberalisasi dan cabaran globalisasi menjadikan bidang keusahawanan dan perniagaan sebagai suatu bidang yang amat mencabar dan memerlukan daya saing serta inovasi dalam pengisiannya. Penggunaan e-ekonomi. Ia juga melibatkan kebolehan individu untuk membuat penakulan dan kebernasan.

persatuan/kelab. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi. RASIONAL   Penilaian yang tidak standard menyebabkan wujudnya ketidaksamarataan dalam pemberian markah kalangan murud. Etika amat penting dikuasai oleh semua orang khususnya kalangan guru untuk menjadikan tugas serta tanggungjawan yang diamanahkan dapat disempurnakan dengan cemerlang. buruk atau baik. Antara ciri-ciri etika dan nilai profesional yang perlu ada pada diri seseorang guru ialah:           Cemerlang Sikap proaktif dan inisiatif Bertanggungjawab terhadap masyarakat Amanah Komited terhadap profesion Akhlak Bersyukur Pengurusan masa Membuat muhasabah diri Sabar TOPIK 7:PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM PENDAHULUAN    Kegiatan kokurikulum di sekolah merangkumi unit berunifom. dan sukan/permainan Pada peringkat awal penilaian kegiatan kokurikulum di sekolah berbeza-beza. Etika ialah ilmu tentang norma. Penilaian kokurikulum yang tepat boleh merangsang murid menceburkan diri dalam kegiatan kokurikulum lebih aktif dan efesyen.KEMAHIRAN ETIKA DAN PROFESIONAL Etika berkaitan dengan konsep yang dimilikki oleh individu atau kelompok untuk menilai tindakan yang dilakukan itu sama ada salah atau betul. OBJEKTIF    Menyediakan satu kaedah penilaian yang boleh diterima pakai. seseorang guru tidak akan dapat mencapai etika yang dikehendaki. Dalam Mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9/1997 penilaian aktiviti kokurikulum perlulah berdasarkan format dan kaedah yang tetap dan diiktiraf. nilai dan moral. . Membantu IPT dalam membuat penilaian kemasukan pelajar ke universiti Menggalakkan penglibatan yang menyeluruh kalangan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Etika seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian guru.Keberkesanan konsep etika sebenarnya amat bergantung kepada guru itu sendiri.

CARTA ALIRAN  Carta aliran pengurusan penilaian kokurikulum memberikan fokus kepada langkahlangkah penting untuk melaksanakan penilaian aktiviti kokurikulum. Memberikan peluang kepada guru yang berbakat Menyediakan prasarana dan sumber kewangan PPD dan JPN melakukan pemantauan secara berkala. guru penasihat. pemimpin dan guru kelas. Semua murid mesti mempunyai buku rekod kehadiran dan penilaian Bekerjasama dengan SU peperiksaan sekolah untuk merekod data Memberikan taklimat kepada SU peperiksaan. Mewujudkan JK Penilaian peringkat sekolah Memastikan setiap murid mendapat peluang menyertai kokurikulum Melantik guru yang berkemahiran sebagai penasihat.GARIS PANDUAN SEMASA MELAKSANAKAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH            Pihak pengurusan sekolah perlu mempunyai kemudahan yang lengkap. PERINCIAN ASPEK PENILAIAN     Kehadiran 50 Jawatan disandang 10 Penglibatan 20 Pencapaian 20 JUMLAH 100 GRED PEMARKAHAN      A Antara 80 hingga 100 B Antara 60 hingga 79 C Antara 40 hingga 59 D Antara 20 hingga 39 E 19 ke bawah KES-KES TERPENCIL      Murid-murid Pendidikan Khas Murid-murid kurang upaya Pesakit kronik/luar biasa Sekolah di kawasan pedalaman Sekolah kurang murid (SKM ) TOPIK 8:KHIDMAT MASYARAKAT DALAM KOKURIKULUM PENGENALAN . Gambar murid dilekatkan pada buku rekod kehadiran dan penilaian.

. kemahiran dan amalan sivik Memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga Membentuk keperibadian Memupuk semangat hidup bersama Menjadi warganegara yang patriotik Mengamalkan gaya hidup yang sihat TUMPUAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT         Membersihkan kawasan sekolah Mengindahkan kawasan sekolah Membersihkan kawasan rekreasi Membersihkan tanah perkuburan Membersihkan balai raya kampung Khidmat bantu di rumah anak yatim Khidmat bantu di rumah orang tua/kurang upaya Lain-lain projek yang memberikan impak kebaikan kepada masyarakat.Khidmat masyarakat ialah kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat serta tujuan tertentu. Kerja-kerja kemasyarakatan sekiranya dilaksanakan dengan sempurna sudah pasti akan menghasilkan sesuatu hasilan ataupun output yang berguna. MATLAMAT KHIDMAT MASYARAKAT        Memupuk rasa kecintaan dan kebersamaan Memupuk dan mengaplikasi pengetahuan. Bagi guru. PROSES PELAKSANAAN KHIDMAT MASYARAKAT      Perancangan Pelaksanaan/aktiviti Refleksi Pelaporan Penghargaan IMPLIKASI KHIDMAT MASYARAKAT KEPADA INDIVIDU        Mewujudkan rasa persefahaman Impak kesihatan individu toleransi dan perpaduan Perasaan bertimbangrasa Mengurangkan kos Perasaan kejiranan dan persefahaman Melahirkan waranegara yang berjiwa besar. kerja khidmat masyarakat ialah suatu aktiviti yang amat penting untuk memupuk perasaan muhibah antara komuniti dan guru. patriotik dan sayang akan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful