Produse de patiserie Patiseria este arta care ne invata cum sa pregatim preparate gustoase si cum sa le prezentam cat mai

agreabil , pentru satisfacerea simturilor : olfactiv , vizual si gustativ , stimuland astfel digestia . Aceasta arta trebuie realizata dupa anumite reguli stabilite in mod stiintific , nerespectarea acestora avand consecinte daunatoare asupra sanatatii. Astfel , patiseria va putea asigura familiei sale un meniu zilnic care sa acopere necesarul de alimente pentru fiecare , meniu care sa contina si preparate de patiserie.. Tema 10. FABRICAREA STICKSURILOR Sticksurile sunt produse care prezintă sub formă de beţesubţiri, crocante, cu porozitate mare. 1. Materii prime şi auxiliare Făina de grâu este principala materie primă. Se foloseştefăina de extracţie mică şi de calitate bună, care să conducă laobţinerea unui aluat elastic. Apa trebuie să îndeplinească condiţiile apei potabile. Afânători: se face o afânare mixtă pentru care se folosesc drojdia de p anificaţie şi bicarbonatul de sodiu. Pentru mărirea valorii nutritive se folosesc grăsimi, ouăş.a. Pentru gust se adaugă sare, susan, mac. 2. Operaţiile tehnologice Prepararea şi prelucrarea aluatului presupune următoareleoperaţii: frămîntarea aluatului de consistenţă mare; fermentarea aluatului;-

modelarea sub forme de fire, prin trefilare sub presiune prin matriţe prevăzute cu orificii; tratarea umedă a aluatului modelat, care constă în trecerea acestuia printro soluţie de bicarbinat de sodiu, cu scopul ca după coacere produsul să aibă luciu plăcut; tăierea firelor de aluat cu lungimea de 10-12 cm;presarea aluatului umed cu cristale fine de sare, cu mac sau susan, care vor decora produsul şi -i vor imprimacaracteristicile de produs aperitiv; Coacerea se realizează obişnuit în cuptoare continue, un timp de 610 min la temperatura camerei de coacere, care variază de la280ºC la început la circa 180ºC la sfîrşitul coacerii. Răcirea sticksurilor se realizează cu ajutorul curentului de aer. Ambalarea sticksu rilor se face în plicuri din celofantermosudabil şi în cutii de carton. Fabricarea pişcoturilor, a blaturilor pentru tort şi a foilorde ruladă Operaţiile tehnologice Prepararea aluatului. Obţinerea aluatului se bazează pe însuşireape care o are albuşul de ou de a înglobula şi reţine bulele de aer. Aluatul se obţine prin baterea separată a albuşului şigălbenuşului, fiacare cu jumătate din cantitatea de zahăr prevăzută înteţetă timp de 15 20 min. Scopul operaţiei este saturarea cu aer.Aluatul se obţine prin amestecarea lentă a celor două masespumoase obţinute şi adăugarea treptată a făinii şi apei

Du pă coacere. FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE FINĂ Se clasifică în produse: de patiserie scurtă (friabile). Aceste produse pot fi:simple.în funcţie de produs şi de compoziţia aluatului: pişcoturile – la 110140ºC timp de 10 15 min.. blaturile de tort şi foile de ruladă suntproduse friabile şi uşor deformabile.300ºC. Diferenţa dintre cele două grupe de produse sunt determinatede calitatea şi raportul dintre aceste componente ale aluatului şide procedeul de preparare şi de prelucrare a acestuia. din care fac parte ruladele ş. Datorită fluidităţii aluatului.. dar blaturile de tort de tip pandişpan şifoile de ruladă – la 150.... Turnarea aluatului. Principalele materii prime sunt făina. umplute cu cremă. apa. modelarea lui se face prin turnare. S e ambalează în cutii de carton acoperite cu folii transparente din celofan. Aluatul astfel obţinut are consistenţă mică şi umiditatea de 24 -28%. iar blaturile de tort şi ruladele se ambalează în cutii de carton sau în pungi din material plastic. pişcoturile. produsele se răcesc un timp scurt şi apoi suntscoase din tăvi. în care intră blaturile de tort. produse de foitaj. grăsimea. Tema 11. Pişcoturile. . săconstituie o bună barieră pentru umiditate. durează 2 -3 min. din care cauză ambalajul folosittrebuie să asigure o bună protecţie mecanică şi.300ºC.Sortimente.a. Ambalarea. în acelaşi timp. glazurate.. Coacerea aluatului se realizează la temperaturi de 110.

.pînă la formarea aluatului. adăugarea treptată a apei în amestecul făină grăsime. carbonatul de amoniu. Aluatul se modelează într -o formă specifică produsului. Modelarea şi coacerea aluatului.1. Sarea se foloseşte pentru gust. Grăsimile contribuie la fragezimea şi friabilitatea produselor. metoda de preparare a aluatului urmăreşte limitarea formării glutenului prin menţinereaseparată a făinii şi a apei până la ultimul stadiu al preparării acestuia. la formareaculorii suprafeţei şi a aromei produsului. datorită adsorbţiei.cel puţin parţiale a grăsimii la suprafaţa globulelor proteice şi agranulelor de amidon. Afânătorii chimici : praful de copt. De subliniat că nu seurmăreşte împiedicarea completă a formării glutenului. Cele mai bune g răsimi sunt cele solide şi plastice. Zahărul ajută la frăgezirea aluatului şi a produsului. până laobţinerea aluatului de consistenţă dorită. Pentru aceasta. Apa poate fi înlocuită parţial sau total cu laprele lichid. P roduse de patiserie scurtă (friabile) Făina este principalul component al produselor. când. Prepararea aluatului. limitând astfelhidratarea lor şi formarea glutenului.210ºC şi au loc:- . ci numai limitare acesteia. acestea se hidrofobiuează.. iar coacerea se face la 190. Optimă seconsideră făina cu conţinut mediu de proteine (dă proprietate de a sefărămiţa). La obţinerea aluatului cu însuşirile lui caracteristice pentru acest tip de produse. la imprimarea gu stuluidulce. prepararea aluatului constăîn: amesticarea intimă a făinii cu grăsimea.

R ăcirea şi ambalarea. Aluatul obţinut est e divizat în bucăţi de masă mare şi rotunjit. Produsele de foitaj fără drojdie Prepararea aluatului presupune următoarele operaţii: frământarea aluatului..22ºC. divizarea-rotunjirea. 2. La obţinerea aluatului pentru foitaj seurmăreşte formarea cît mai completă a glutenului. 2.afânarea pe seama descompunerii afânatorilor chimici. Produse de foitaj Sunt două categorii: produse fără drojdie. evaporarea apei din produs. zahărul.odihna (repaos). Ea durează 25 . Repaosul are scopul de a relaxa aluatul. În apă se adaugă sarea. aromatizanţii. Aluatul sefrământă 15 25 min.formarea texturii şi fixarea formei şi volumului produselor în urmacoagulării proteinelor şi gelatinizării amidonului. în principal prin formarea de melanoidine. în proporţii care să conducă laobţinerea unui aluat a cărui consistenţă este apropiată de a aluatuluide pîine. În acest scop.formarea culorii suprafeţei. produse cu drojdie. după ce se ambalează. Produsele coapte se răcesc liber până latemperatura mediului ambiant. temperatura finală va fi de 20. Frământarea aluatului.aluatul se prepară din făină şi apă..1.

6ºC în spaţii refrigerate. Produsele coapte se răcesc liber până latemperatura mediului ambiant. deaceastă dată astfel încât să se obţină patru straturi de aluat.4-0. urmată delaminarea ei. Coacerea aluatului foitat se face în tăvi la temperatura de170. . În timpul coacerii au loc o serie de procese: afânarea şi formarea texturii produsului. Prelucrarea aluatului cuprinde operaţii specifice acestui tip deproduse şi anume: întinderea aluatului sub formă de foaie – constă în aducereabucăţii de aluat de la forma sa rotundă obţinută anterior la forma unei foi de aluat..4. S e odihneşte aluatul şi s e repetă de încă două ori.5 cm.. evaporarea apei.205ºC. îndoind aluatul. 1. formarea culorii produsului. grosimea finală a foii fiind de 0. odihna (repaos) durează 20 -30 m in în frigider. după careoperaţia de laminare şi împăturire se repetă.. după ce se ambalează în special înfolie de polietilenă.-30 min la temperatura de 4. prin care aluatul este laminat din nou până se obţine ofoaie cu aceeaşi grosime.înglobarea grăsimii în aluat – constă în întinderea grăsimii pe2/3 din suprafaţa foii de aluat într -un strat uniform. Răcirea şi ambalarea.împăturirea şi laminarea aluatului cu grăsime – împăturireareprezintă îndoirea foii de aluat unse (trei straturi de aluat)..

Modelarea aluatului. Ele pot fi simple sauumplute. . umiditatea relativă a aerului – 75-85% pentru apreveni formarea crustei. po rnind de la bază. împăturirea şi laminarea aluatului cu grăsime.53 ore. ca şi în cazul produselor fărădrojdie. Coacerea produselor croissant se face în tăvi la temperaturade 163. Parametrii principali: temperatura din spaţiul de dospire nu trebuie să depăşească punctul de topire algrăsimii utilizate.Produsele de foitaj cu drojdie Sunt prezentate de produsele croissant. Foaia de aluat obţinută prin împăturire şilaminare este tăiată în triunghiuri cu dimensiunea dorită şi apoiacestea sunt înfăşurate.5 ori faţă de volumul iniţial. durata de dospire de 0. în: întinderea aluatului sub formă de foaie. Prelucrarea aluatului constă. odihna (repaos) durează 30 min . divizarea-rotungirea. Dospirea este operaţia cu influenţa cea mai mare pentru calitatea produselor croissant.odihna (repaos). Prepararea aluatului cuprinde aceleaşi operaţii ca laprepărarea produselor fără drojdie: frământarea aluatului.2 ore la 1516ºC.205ºC timp de 10 -20 min. înglobarea grăsimii în aluat. În timpul dospirii aluatul cre şte de 2.. realizîndu -se 34 rulări..

pâinea îngustă dreptunghiulară (Tratinuli). Fabricate de pâin i georgiene: pâinea rotundă georgiană. Produsele croissant se ambalează în pungi depolietilenă. Este destul să pomenim Trans -Caucazia. TEMA 13. totdeauna. Toate sorturile fabricatelor de pîini naţionale din regiunilesudice şi sud estice se prezintă sub formă de lipie turtă de diferitedimensiuni. mai ales. ci pe pereţii. Reîmprospătarea. Kirghizia ş. Crimeea. pâinea în formă de semilună (Şot).a.Procesul tehnologic şi utilajul deproducere al sortimentului fabricatelor de pîini naţionale şi foarte specifice se deosebesc mult decele ale sortimentului fabricatelor de pâine din centrul şi Nordul CSI. Armenia. întrebuinţează sorturi de pâine şi fabricate naţionale locale. deoarece pe vatră se află. pâinea lată dreptunghiulară (Cuthiani). DIFERITE FELURI DE PÎINI NAŢIONALE Un număr mare de popoare şi naţionalităţi .Ambalarea. Ocerere mare pentru aceste produse este. Usbekistan. în regiunile sudiceşi sud estice ale CSI. Lavaş . foc sau resturi de foc. Produsele croissant pot fi reîmprospătate prinîntroducere a într un cuptor încălzit la circa 185ºC. chiar uneoripe bolta cuptorului. nu se coc pe vatra cuptorului. care populeazăCSI.

iar acolo unde e mai subţire e de 1. mai subţire la mijloc şi mai groasă pe margine. Lungimea e de 7080 cm.5 -2.7 cm. Cuptorul georgian „torni” pentru industria casnică Aluatul fermentează la temperatur a de 2729ºC timp de 3 -4ore. cu oîngroşare bine pronunţată a uneia din laturile lungi. iar partea mai groasă de 2 -2.0 cm. Aluatul este de consistenţă mai lichidă decât a celorlalte sorturişi se coace la o temperatură mai ridicată.56 cm.Fig. de 7. grosimea de 11.-Georgian (Madauri). Cuptorul “Torni” Georgian de industrie casnică se prezintă cao oală din cărămidă. Lavaşul Georgian (Madauri) lipii înguste ovale alungite. grosimea mijlocului este de 1 cm. Lungimea pâinii este de 1 m. îngropat la adâncime de 1 m. Aciditatea aluatului atinge 11-12 grade. grosimea de 5. Partea cuptorului car e iese din pământ este izolată cu un strat de pământ.8 cm şia părţii subţire de 1. de grosime neuniformă.Gura de sus a cuptorului este acoperită cu un clopot metalic mobil. oala a re înălţimea1.15 kg. cu un burlan pentru fum. lăţimea de aproximativ 15 cm. Lungimea unei astfel de lipii este de 70-80 cm . bucăţile s .7 m şi este aşezată cu gura care se îngustează.5 cm. de grosime neuniformă. Cea mai groasă margine este de 3 -3. Şot este lipia îngustă în formă de semilună. a celei groase. partea din centru are o grosime de 1 cm. Pâinea rotundă georgiană se prezintă sub form a unei lipiiturte. în sus. Cuthiani are forma unei lipii dreptunghiulare. 2. lăţimea de la mijlocde 35-40 cm. Capătul oval al lipiei este puţin îngroşat. cuun capăt oval şi altul ascuţit. pe alocuri.5-1.5 -2 cm.5 cm. lungimea lipiei este de 35 cm. cu îngroşarea lamarginea exterioară a semilunii. Tratinuli are forma încovoiată a lipiei dreptunghiulare. iat partea subţire între 1. marginea are. Diametrul acestei lipii este de 35 cm.5 cm. lăţimea medie a părţii mai late de 20 cm.Fo rmarea constă în divizarea cu mâna a aluatului în bucăţi d e greutate 1.

Oala se aşează pe o fundaţie de cărămizi. lipiile de cozonac(Sacarpairan. Masabucăţilor de aluat este de 450 g. mai subţire la mijloc. apoi estedivizat în bucăţi de câte 330 g. După dospire sfera se străpunge cudegetul mare în centru şi prin rotaţie în jurul acestui deget.Durata coacerii durează 4 -6 min.). care se modelează sferic şi se lasăpentru dospire 15 min. apoi se modelează în lipii. se ung pe suprafaţă cu o soluţiede sare şi se lipesc pe pereţii tornei.uneori se adaugă lapte. Tornon. În timpul coacerii suprafaţa lipieise udă cu apă caldă. construită din lut. care se deosebesc princalitatea aluatului de cozonac. în lipii rotunde. Durata coacerii este de circa 20 min.dospirea durează 30 40 min. din care se face vatra cuptorului. Apoi se modelează cu mâna. Gidja. Cuptorul prezintă o oală mare fără fund.lipiile din Caşgar. cu mijlocul mai subţire şi cu marginile mai groase.până la o treime se acoperă cu nisip şi pietriş. Lipiile de cozonac. Fabricate de pâine din Tadjekistan şi Usbekistan Cele mai răspîndite sunt următoarele feluri de lipii: lipiile simple (Non.paie tocată şi lână de oaie. i se dăforma de lipie de Caşgar. Fatâr -non). Aluatul pentru non se prepară manual. prevăzute cu un mîner lung.Tehnologia lipiei din Caşgar seamănă cu cea de sus. într o cuvă.e inti nd. .Sârmoli ş. Lipiile gata se scot cuajutorul unor cîrlige sau căngi mari. Între lipiile de cozonac sunt lipiilesacarpaivan (cu zahar) şi lipiile sârm oli. Lipiile modelate se îmţeapă.a. apoi li se dă forma sferică. Lipiile modelatese înţeapă şi se coc într -un cuptortandâr. În aluatul pentru lipiile sacarpaivan se adaugă 4 5% zahăr şi3% grăsime.

Meşterul o pune apoi pe o pernă.5 -2 mm. obţinu t ă din fierbereachimionului şi mazării. Aluatul pentru lipiile sârmoli se prepară prin metoda cu maia. Se coace în cuptor special Tandâr. Bucăţile de aluat cu masa de 0. e rumenită pe aceste b e şici şi palidă pe rest.5 kg se rotung esc şi se dospesc 3060 min pe scânduri. Lavaşul armenesc. c u drojdie lichidă şi cu adaosul de zeamă. Dospirea durează 30 -60 min la temperatura de 26-27C. .aluatul dospeşte 10 30 min. Se coc pe pereţii tandâr -ilororizontali. Perna are forma unui scutcu o carcasă de nuiele împletite. în lungime de1 m.Proprietatea caracteristică a lavaşului armenesc constă în lipsa totală a miezului. din chimion şi mazăre pisată. Are forma unei lipii subţire. Lipiile decozonac se prepară din făină de grâu. Formele şi dime nsiunele lipiilor din aceste sorturi sunt aceleaşi. Prepararea lipiilor naţionale din Tadjekistan se face manual. Zeama este gata pentru întrebuinţare după 10-12 ore la temperatura 8090ºC. Masa lavaşului este de 500 g. în condiţii grele de muncă. de 1. cu o lărgime de 0. pentr u provocarea fermentării se foloseşte maia din aluat vechi(maturizat). Apoi bucăţile seîntind cu ajutorul gortnacului pe o planşetă netedă din lemn de nuc.Lipia se aruncă de către meşter din mână în mână. După această frământare. sangak-ul.matnacaş -ul. 3-4 mm. pecare încă mai întinde şi aranjează aluatul. cu o grosime. Aluatul pentru lavaşul armenesc se prepară după metoda fără maia. aluatul preparat se frământă din nou.Lipiile sârmoli se prepară numai prin metoda cu maia. din care cauzălavaşul se face şi mai subţire. iarpe marginile groase.Suprafaţa are b e şici.primitiv. Sorturile de fabricate de pâine armene a scă Sorturile de fabricate de pâine armenească sunt:lavaşul armenesc.4 m. la mijloc.

Sangak-ul se coace pe vatra rotundă a unui cuptor special.3500.Masa sangak-ului este de 1 kg.La vînzare lavaşii se îndoaie de câteva ori longitudinal. Sangak este o lipie subţire. Se coace la 250C timp de 5 min.Formarea sangakului se face de către meşter la cuptor. Pesuprafaţa matnacaşului la o distanţă de 4 cm de la marginea foii. durata dospirii .5 cm.400 m şi groasă de 3 4 mm la mijloc şi 5 -7 mm la margine. lungă de circa 1. .sangakul se aşează înrafturi. Temperatura aluatului este de 25-26C. iar pe suprafaţa exterioarăproeminenţe corespunzătoare. aspect şi grosimede lavaşurile descrise mai sus şi este o pâine lipie alungită. sefac cu degetele striuri adânci în formă de cerc.25 m. Aluatul pentru matnacaş se face cu drojdie lichidă. Suprafaţa lipiilor se unge cu un amestecde făină şi apă. lată de 0. după răcir e. Răcirea se petrece pe ofrânghie sau pe o prăjină subţire. iar grosimea e de 3-3. lată de 21-25cm. se pune pe scânduri presărate cu făină pentru dospire.40-60 min. pelopată. Matnacaşul se deosebeşte mult după formă. Temperatura aluatului la sfârşitul dospirii e de 30 -32C. Peaceastă vatră este un strat de pietricele rotunde (diametrul 20 -30 mm).din făină de grâu. iar aciditateade 5-6 grad. câte 50 de bucăţi suprapuse. Prin această metodă se formează pe suprafaţa inferioară a sangakului adâncituri rotunde. în care timp aluatul se frământă de 2 -3 ori (circa 10 min). iar cu degeteleambelor mâini se fac straturile paralele înăuntrul acestor cercuri. turtită. cu odistanţă de 2 4 cm între ele. masa de 2 kg şi l u ngă de 40 65 cm.

valoarea biologică (aminoacizi esenţiali. acizi esenţialigraşi. valoarea igienică . Valoarea nutritivă a produselor alimentare este o asociere a următoarelor componente inseparabile: valoarea psihosenzorială (respectiv organoleptica şi estetica).valoarea energetică (aportul de energie prin metabolizarea substanţelor calorigene). vitamine. constituie criteriul hotărâtor în aprecierea calităţii . VALOAREA NUTRITIVĂ A PÂINII ŞI CA LITATEA EI Pentru un produs alimentar valoarea nutritivă . de obicei 100 g. elemente minerale).Tema14. respectiv substanţele nutritive pe care le furnizează organismului uman.Determinarea valorii nutritive a unui produs alimentarpresupune evi denţierea raportului dintre necesarul zilnic de substanţenutritive şi aportul în aceste substanţe furnizat de o unitate de produs.

compoziţia chimică a fiecărui component din reţetă.( raportul dintre substanţele nutritive şisubstanţele indiferente. Valoarea alimentară a pîinii se determină prin puterea sa energică (calorică) . 1 g grăsimi – 9. gustul. coeficienţii calorici pentru principalele substanţeenergetice (4. în cea mai mare măsură.45 calorii.necesarul zilnic de substanţe nutritive şi energie al grupei de consumatori pentru care este destinat produsul. absenţa substanţelor nocive). gradul mediu de asimilare a principalelor substanţe dinmateria primă şi din produsul finit.1 kcal/g glucide sau protide şi 9. valoarea substanţelor proteice şi conţinutul în substanţe minerale şi în vitamine. Valoarea alimentară a pâinii. Valoarea calorică şi de asimilare a pîinii Se presupune că 1 g de substanţă proteică poate să degaje. pe întreaga suprafaţă a globului şi la toate popoarele.prin “ardere”.3 kcal/g lipide).35 calorii. puterea sa de asimilare. şi în principal. puterea sa deasimilare. atenţia asalariaţilor din industria panificaţiei. Consumul său zilnic. m ai depi nd în maremăsură de calitatea pâinii: afânarea ei. pe lîngă factorii enumeraţi mai sus. face c a pîinea să fie considerată ca un produs a căruivaloare nutritivă trebuie să atragă.eventualele pierderi c antitative în cursul procesului tehnologic. în corpul omenesc 4. Pentru calcularea valorii energetice şi a celei biologice suntnecesare următoarele date despre produsul vizat: reţeta produsului. aroma şi chiar gradulde atracţie al aspectului exterior. dar şi a medicilor . fiziologilor care lucrează în ramura alimentaţiei. iar 1 g hidraţi de carbon – .

85).6 -0.W p .coeficientul d e asimilare al proteinelor din pâine (K=0.445.435. grăsimi şi hidraţi de carbon.9 kgW K U K BK J Q phidr pr gr pâinii În care :Q pâinii – valoarea calorică a pâinii. Valoarea calorică reală a pâinii şi a fabricatelor din pâine Valoarea ca lorică reală a pâinii. La determinarea valorii alimentare reale trebuie să ţinemseama de faptul că proteinele. J – cantitatea de grăsimi dintr -un kg de substanţă a pâinii.1001001.98). poate fi uşor exprimată înurmătoarea formulă: . B . Ucantitatea de hidraţi de carbon dintr un kg de substanţă apâinii. Plecând de la aceste mărimi.85 -0.90-0. ţinându -se seama de puterea de asimilare a substanţelor ce o compun.4. cal/kg. g.K pr . conţinute de un produsalimentar. K gr – coeficientul de asimilare al grăsimilor din pâine (K=0. g. cunoscând cantităţile deproteine. g. grăsimile şi hidraţii de carbon nu suntasimilate în întregime de către organismul uman.K hidr coeficientul de asimilare al hidraţilor de carbon din pâine (K=0. este uşor de stabilit valoarea lui calorică.1 calorii.90).cantitatea de proteine dintrun kg de substanţă a pâinii.

Valoarea calorică a pâinii din făină integrală de secară.7)+(775*4.6Proteine – 14.1*0.5 Hidraţi de carbon – 77. valoarea calorică a acesteia va fiegală cu: .Cu cît gradul de extracţie este mai mare. va fi egală cu: 3500*0.5 Valoarea calorică a pâinii va fi: (16*9. Mărimea coeficienţilor de asimilare indicaţi. de exemplu.92=3220 cal/kg ai pesmeţilor. la o umid itate de 8%.45*0. din punct de vedere practic. cu atât gradul deasimilare al pâinii este mai scăzut .– umiditatea pâinii. La umiditatea pâinii de 42%. următoarele substanţe (în %): Grăsimi – 1.%. plecând de lacifrele valorii calorice a pâinii şi de la umiditatea pesmeţilor. valoarea calorică reală a pesmeţilor de secară.35*0./ 1 8 2 0 100481003 5 0 0 p â i n e kgcal Valoarea calorică a pesmeţilor de secară se poate calcula cuo precizie satisf ă c ătoare. ne va folosi în calculele exemplificative ale valorii calorice a unor sorturi de pâineşi produse din pâine.92)=3500 cal/kg. Substanţa uscată a pâinii din făină integrală de secară conţine. valoarea calorică a acesteia va fiegală cu: . înmedie./ 2 0 3 0 100421003 5 0 0 p â i n e kgcal La umiditatea pâinii de 48%. Aşa.87)+(145*4. La umiditatea de 12%: . Umiditatea pâinii din făină integrală de secară poate să oscilezeîntre 42 şi 48%.

Îmbogăţirea pâinii cu vitamine este de asemenea utilă. Căile devitaminizare a pâinii sunt: - . Cele mai valoroase d in acest punct de vedere sunt proteinele laptelui.Substanţele minerale şi vitaminele din pâine au de asemeneaun mare rol în dezvoltarea organismului uman. cretăalimentară praf). pâinea din făină neagră şi semialbă de grâu coaptă pevatră are o putere calorică reală de 2300 cal/kg.tărîţele şi particulele tărîţoase. toate sorturile de pâine conţin o cantitate in suficientă de vitamină B 2 . Puterea calorică a pâinii serveşte necesarul de calorii pentrudesfăşurarea activităţii.3500*0.În medie. mai alesîn cazul insuficienţei unora dintre ele în raţia alimentară zilnică. în special pâinea albă. iar pâinea albă – 2 400 cal/kg.acoperă în proporţie de 18 25% necesarul zilnic al omului. PP care se găsesc încantitate cu atât mai mare cu cât făina este de ext r acţie mai ridicată. produsele de franzelărie cu adaosuri – 3500-4000 cal/kg. Valoarea componen ţilor chimici ai pâinii Raţia zilnică de pâine acoperă circa 40% din necesarul deproteine al unui bărbat. Sporirea valorii alimentare a pâinii Îmbogăţirea pâinii cu proteine se poate realiza prin adăugareala fabricaţie a produselor bogate în substanţe proteice şi în specialcele cu un conţinut ridicat de lizină.Este necesar a se îmbogăţi. făina de soia degresată.B 2 . Pâinea neagră conţine o cantitate suficientă de vitamine B 1 şi PP.88=3080cal/kg pesmeţilor. Vitaminele din pâine. în special B 1 . iar pâineaalbă are un conţinut redus. pâinea de secară – 2200 cal/kg. Îmbogăţirea pâinii cu substanţe minerale se poate efectua cel mai util prin mărirea conţinutului de calciu (lapte praf.

cel mai bogat în vitamine. distrugerea microorganismelor pe diferite căi. dintr o unitate care lucrează în bune condiţiide igienă şi în care intervine şi tratamentul termic.inhibarea dezvoltării microorganismelor care nu au putut fi distruse.folosirea unor metode speciale de măcinare a bobului. Pentru a avea o contaminare cât mai redusă aîncăperilor de fabricaţie. Tema 9. ap ă .prelungirea duratei limită de vânzare.astfel încît scutul embrionului. strategia aplicăriiigienei implică: evitarea aportului exterior de microorganisme dăunătoare lamateria primă.introducerea vitaminelor la prepararea aluatului. În mod normal. 4. aerul din încăpere trebuie în permanenţăfiltrat şi condiţionat la parametrii de temperatură şi umiditatearelativă optimă pentru desfăşurarea procesului tehnologic.Schema de transmitere a m/o la fabricarea produselor este prezentată în fig. produsul finit. În cazul produselor alimentare ca atare. PRODUCEREA COVRIGILOR ŞI PRODUSELOR DEPANIFICAŢIE DIETETICE Asortimentul produselor de panificaţie Produsele de panificaţie se consideră produse coapte. înmomentul condiţionării (ambalării) are o încărcătură microbianăfoarte redusă. distrugere a care este cu atît mai eficace cu cât numărul iniţial de microorganisme este mai redus. dar care săasigure şi un anumit confort tehnologic pentru operatori. de consumare şi deutilizare optimă. Tema 15. în reţetacărora intră fă in ă .să rămînă în făină. PROBLEME GENERALE ALE IGIENI ZĂRII ÎNINDUSTRIA ALIMENTARĂ Igiena în industria alimentară trebuie să asigure: securitatea produselor alimentare din punct de vederemicrobiologic. drojdie.ameliorarea proprietăţilor senzoriale şi nutritive ale produselor.

produse de tip „sticksuri”.. Conform reţeteicovrigii se impart în 2 grupe: . diferite feluri. înformă sau pe vatră. produse de franzelărie. după diferite reţete.covrigi de cozonac. produse de cozonac. covrigeii („baranki”) diametrul 7090 mm şi covrigii mari diametrul 150 -170 mm se deosebesc de sorturile de pîine şi de alte fabricate prin proprietatea de aşi păstra timp îndelungat calităţele lor. pesmeţi. Covrigii mari au umiditatea de 2227%. pâinea din făină de grâu. Covrigii („suşki”) diametrul 35 50 mm.O importanţă mare are făina folosită pentru producerea lor:conţinutul glutenului trebuie să fie nu mai puţin de 28% .covrigi simpli. De obicei. Umiditatea lor constituie 913 şi 14 -19% . Aluatul pentru produs ele de covrigărie are o umiditate relativjoasă şi anume – 33-36%. În condiţiinormale sorturile de covrigi din aluat simplu fără zahăr şi grăsimi sepăstrează mai mult de un an.şi altă materie primă auxiliară. Conform clasificării produsele de panificaţie se divizează înurmătoarele grupe:pâinea din făină de secară şi din amestec din diferite calităţiale făinii. iar glutenul trebuie să fie de o calitate bună şi foarte bună. aluatul pentru produsele de . cu diferită umiditate. Asortimentul p roduselor de panificaţie se caracterizează prin ovarietate mare. Mai jos se dă o descriere a unor grupe din clasificaţia produselor depanificaţie. Ele se produc cu masă diferită.produse de covrigărie.

apoi în maia fermentată se introduce făina. PCAL se prepară din făină de grîu de calitatea superioară sau Icu introducerea în prima fază a ciclului de cultivare a bacteriilor acido-lactice pure de tip L. se lasă pentru fermentare. L. Maia tradiţională se prepară cu umiditatea de 38 -41%. Maia lichidă se prepară cu umiditatea de 6465% pentru cîteva porţii de aluat . “pritvor” (maiadensă selectată continuu). apă ăi din una porţi e aluat maturizat şi apă. apă sauzer. frămîntarea aluatului cu un repaos. divizarea aluatului în bucăţi are loc la ma şina de divizare modelare şi laminarea lui – o prelucrare mecanică necesară din considerente că umiditatea aluatului estejoasă . drojdii şi prin amestecare şi batere intensăse obţine o masă omogenă cu umiditatea de 63 65%. Procesul tehnologic include următoarele operaţiuni: prepararea “pritvorului”. durata de fermentare constituie pînă la 2 ore. “Pritvorul” se prepară din făină. PCAL -lui sau a fazei lichide dispersate. brevis. durata defermentare constituie nu mai mut de 2. maia lichid ă.5 ore. Pentru prepararea “pritvorului” de producere 1 -2 ori se pregăteşte maia.covrigărie se prepară pe baza maia tradiţională. materii auxiliare. Aciditatea PCAl -lui este de 14-18 grad. maielei. sare. fermenti. folosind metoda rapidă pebaza prospăturii c oncentrate acido-lactice (PCAL) sau pe baza fazeilichide dispersate (FLD). Pentru prepararea aluatului se ia 813 % faţădemasafăinei. dar restul – pentru prepararea aluatului. dintre care o porţie se foloseşte pentru prepararea“pritvorului” de producere. L. Faza lichidă dispers ată se pregăteşte pentru cîteva porţii de aluat. plantarum. L. Faza lichidă dispersată se prapară din 15 20% de făină. “Pritvorul” obţinut se împarte pentru 3 -5 porţii. a pa. casei în stare lichidă sau a lactobacterinei uscate.

distanţa între care se reglează.se efectuează la maşini speciale de laminat formate din valţuricu suprafaţa riguroasă. coacerea bucăţilor dealuat.În felul celălalt. Procesul deuscare şi coacere se va petrece simultan.2 -0. repaus timpde 30-60 min pentru o gonflare mai puternică a proteinelor.- . dospirea are loc în dulapul de dospire. Produsul finit este ambalatîn cutii cofrate sau în pachete din polietilenă a cîte 0. stomacul). suprafaţa bucăţii turtite se udă cu apă şi estepresată cu mac sau chimion. odată într o direcţie apoistratul obţinut de aluat se trece prin maşină în direcţia opusă.5 kg. . Douăpînă la patru treceri sunt suficiente pentru ca aluatul să fie omogen înîntreaga sa masă. sau opărirea într o capacitate specială timp de 45 -90 s latemperatura de 9295ºC. aburirea ce durează 1 -3 min are loc în agr e gatul de aburire sau opărire. Scopul procesului de laminare e de a: înlătura aerul din aluat. formarea proprietăţilor plastice majorate în defavoarea celor elactice. Componentele de aromă (macul şi chimionul) se adaugă laaluat în două feluri: chimionul sau macul se împarte pe masă într -un strat subţire şi uniform. dar temperature relativ înalt e asigură aceasta. Aburirea bucăţilor de aluat are loc într o cameră separată timp de 13 min. modelarea şi formarea. şi ca final.aluatul se trece prin maşinele de laminat. produsului finit îi se conferă o formă fixă şisuprafaţă lucioasă şi netedă. Pentru a obţine aluatul mai omogen după preparare frămîntare. ambalarea şi depozitarea. Produse de panificaţie dietetice Produsele de panifica ţie dietetice se împart în 7 grupe: produse dietetice acloride (fără sare) (tensiune mare. Mecanizmul procesului de coacere aproduselor de covrigărie se deosebeşte de al cel a pîinii. În rezultatul acestei tratări are locgelificarea amidonului şi denaturarea proteinelor pe suprafaţaaluatului.

produse cu un conţinut maxim de I 2 (glanda tiroidă). deoarecealuatul fără sare îşi modifică proprietăţile reologice.3%. fermentarea va fi mai lentă. produse cu conţinut redus de proteine (boli renale). produse cu conţinut mic de glucide (diabet zaharat). oricitrat de Na – 1. aluatul are ocapacitate mică de a reţine gaze ş i de a menţine forma. acumularea acizilor mai lentă. Pâine a diete tică aclorid ă se recomandă a fi produsă din făinăcu un conţinut de gluten şi calitate bună al glutenului. Produsele cu un conţinut maxim de I 2 se produc cu adaos de varză de mare.iarînvarza de mare conţinutul de I 2 . Ca substanţegustative la prepararea acestei pâin i se foloseşte KCl – 0. calciu. magneziu. iar efectul tehnologic de întărire a glutenului serealizează prin folosirea sărurilor de potasiu.2%. deoarece cantitatea zilnică de I 2 =150-200 mg. produse cu lecitină (boli cardiace). produse cu fibre alimentare (digestie). Produse de panificaţie cu aciditate redusă frămîn tareaaluatului ori a maielei se petrece cu temperatura apei mai joase cu 23ºC.produse de panificaţie cu aciditate redusă (sto macul).

fabri carea aluatului direct din boabe umede.5% f aţă de masa făinii. Se prepară din făinuri fărăgliadine. Producerea pâinii pe baza grânelor integrale (100%) se clasificăîn trei grupe : . sau secară sau a boabelor de grâu (zilnic omul consumă 4 6g celuloză din 30g necesare). orez. în prealabil . Produsele cu conţinut redus de proteine sunt recomandate pentru persoane care suferă de boli renale. ori se foloseşte o cantitate mare de făină de soia.2% varză de mare. deoarece ea micşorează cantitatea decolesterol în sînge. Unele sortimente se produc cuintroducerea tărîţei. Produse cu fibre alimentare.pentru acea sta se produce pâine cu adaos degluten umed sau uscat ori se substituie o parte din făina de grâu cufăină degreşată sau dezodorizată.3 -0. Procesul este complicat şi trebuie să fie dirijat de un tehnolog cu experienţă. extra gerea substanţelor tărâţoase din produse. În ultimul timp în străinătatese produc amestecuri uscate de făină. porozitatea nueste bun dezvoltată şi volumul mic. Produsele cu conţinut mic de glucide se prepară cu un conţinutmare de proteine pentru a micşora cantitatea de glucide (amidon.zahăruri) de la 70-50%.17%. În acest caz aluatul îşi menţine prost forma. Pâinea se produce din amestecuride făină de hrişcă. Lecitinacontribuie la îmbunătăţirea calităţii în cazul folosirii făinii cu un gluten slab. Fibrele alimentare sub formă deceluloză pot fi introduse în făină prin 3 căi diferite: folosirea materiilor cu un conţinut înalt de celuloză (praf defructe şi legume). Produsele cu lecitină sunt recomandate pentru persoane ce suferă de ateroscleroză. Pâinea se produce cu introducerea lecitinei dinsoia sau din floarea soarelui. folosirea integrală a făinii de grâu .10.=0. La prepararea aluatului seintroduce 0. porumb. Cantitatea de lecitină 0.

acestea putând fi întrebuinţate. .decorticate. încompoziţie cu făină. măcinarea obişnuită a cerealelor cu separarea tărâţelor cuprelucrarea ulterioară a lor. la prepararea pâinii.zdrobirea mecanică a boabelor (în prealabil decorticate şieliberate de o parte de înveliş).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful