Prietenul meu, calculatorul CLASA a VI-a, 1 ora pe săptămână

ARGUMENT Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei informaţiei, cerinţele utilizării diferitelor aplicaţii au crescut şi este nevoie de abilităţi care să permită realizarea unor proiecte cu un grad de dificultate crescut, precum şi crearea unor fişiere complexe. Acest opţional Prietenul meu, calculatorul destinat clasei a VI-a este creat pentru a răspunde acestor nevoi noi de utilizare a aplicaţiilor la un nivel de dificultate superior. In a doua parte a cursului sunt introduse notiuni legate de baze de numeratie si operatii logice. Dacă în primul modul din clasa a V-a elevii şi-au deprins abilităţi de tehnoredactare computerizată la nivel începător – intermediar, în cadrul acestui modul vor ajunge la nivel avansat. Competenţe specifice 1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a procesorului de texte Microsoft Word 1.1. să cunoască şi să respecte normele de tehnica securităţii muncii în utilizarea calculatorului şi a componentelor lui 1.2 să aplice diferite modalităţi de formatare a textului 1.3. să aplice regulile generale de tehnoredactare si estetica a unui documentului 1.4. să insereze in text simboluri speciale intr-un document 1.5. să dezvolte deprinderi de organizare a unui document 1.6. să dezvolte deprinderi de inserare şi formatare a tabelelor intr-un document 1.7. să dezvolte deprinderi de prelucrare a imaginii intr-un document folosind instrumentele specifice de desenare 1.8. să insereze numere de pagină şi să modifice opţiuni de afişare a acestora 1.9. să introducă un antet şi un subsol de pagină unui document 1.10. să scrie un text dintr-un document pe mai multe coloane 1.11. să insereze ecuaţii folosite pentru redactarea documentelor ce conţin formule matematice 1.12. să descrie şi să aplice corect modul de tipărire a unui document Conţinuturi 1. Procesorul de texte Microsoft Word  Textul: Formatare document, formatare text;  Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, crearea unui stil noi;  Caractere diacritice, introducerea unor simboluri si caractere speciale;  Cuprins: realizare, actualizare şi modificare, aplicarea formatărilor;  Lucrul cu tabele: crearea unui tabel, introducerea unei date intr-un tabel, operaţii asupra unui tabel;  Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare;  Paginarea documentelor, antete si subsoluri de pagina, scrierea pe coloane  Editorul de ecuaţii;  Instrumnete de comunicare. Printarea unui document;

Bucuresti. manual de informatica. MIHAELA PALTINEANU.1 transformarea un număr dintr-un sistem de numeratie in alt sistem de numeratie 2. Ed.2 efectuarea conversiilor intre sisteme de numeratie diferite 2. .1 însuşirea noţiunilor privind prezentările 3.alcatuirea unui portofoliu cu lucrarile realizate. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Baze de numeraţie       Sistemul de numeraţie zecimal Sistemul de numeraţie binar Sistemul de numeraţie hexazecimal Conversii între cele trei sisteme de numeraţie Operatorii logici AND. DORINA MATEIAŞ. NOT Adunare si scadere in sistemul binar 3. Bucureşti. Bucuresti. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor: Manual pentru clasa a IX-a. BIBLIOGRAFIE CARMEN POPESCU.5. poze şi obiecte desenate Grafice Multimedia Pregătirea prezentării Legături şi Macrocomenzi METODE DE EVALUARE: . Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de realizare a unei prezentări 3. Ed. Tainele informaticii.2. Ed.evaluare prin probe orale si scrise.3. MIRCEA BALAN. deprinderea lucrului cu imagini 3. L&S Info-mat. Aplicaţia PowerPoint        Noţiuni privind prezentările Diapozitivul Imagini.Competenţe specifice 2. clasele V VIII. Bucureşti. Aplicaţii de laborator. suport de curs acreditat de ECDL ROMANIA: MICROSOFT WORD . 2009 . 2009 DORU POPESCU ANASTASIU. Ed. 2006 OPRESCU DANIELA. utilizarea graficelor 3.observatia sistematica a elevilor. utilizarea diferitelor operaţii asupra diapozitivelor 3.nivel avansat. . PARALELA 45.evaluare prin probe practice – cea mai utilizata metoda. Casa de Editură Adreco Educaţional. Niculescu. 2008 ECDL Avansat. OR. . Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de lucra cu diferite sisteme de numeratie 2. efectuarea de opreratii logice asupra unor variabile binare 3.3. 2004 RODICA MATEI. pregătirea prezentărilor Conţinuturi 2.4. Tehnologia informaţiei si comunicării pentru gimnaziu. L&S Info-mat .

MARINESCU ŞTEFAN Număr săptămâni: 18 Număr de ore/săptămână: 1 Clasa a VI-a A. Ing. CALCULATORUL Profesor: Prof.Instituţia de învăţământ: ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA Disciplina: PRIETENUL MEU. C PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALĂ AN ŞCOLAR 2010– 2011 . B.

introducerea unei date intr-un tabel. Sem. salvarea si realizarea si Aplicaţia Power Point rularea unei prezentari  Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare text. OR. actualizare şi modificare. aplicarea formatărilor. inserare grafice. 1. inserare secvente audio. crearea unui stil noi.  Sistemul de numeraţie zecimal Baze de numeraţie  Sistemul de numeraţie binar  Sistemul de numeraţie hexazecimal  Conversii între cele trei sisteme de numeraţie  Operatorii logici AND. NOT  Adunare si scadere in sistemul binar  Crearea.  Lucrul cu tabele: crearea unui tabel. scrierea pe coloane  Editorul de ecuaţii. operaţii asupra unui tabel. Procesorul de texte formatare text. inserare tabel)  Imbunatairea prezentarii: efecte de anumatie.  Instrumnete de comunicare. efecte de tranzitie  Optiuni avansate: Afisarea selectiva a diapozitivelor Ciclarea prezentarii Cronometrarea prezentarii Butoanele de actiune Modficare subsol Creion Coordononate de diapozitive  Realizarea unei prezentări complexe 18 6 12 .  Lucrul cu imagini. antete si subsoluri de pagina. Printarea unui document.Nr. de ore 2. inserare imagine. Instrumente de desenare.  Cuprins: realizare. introducerea unor simboluri si caractere speciale. I Succesiunea capitolelor Conţinuturi Nr.  Paginarea documentelor. borduri. II 3. Crt.  Caractere diacritice. scheme de animatie. Microsoft Word  Paragrafe: crearea unui paragraf. II  Textul: Formatare document.

B. C PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ AN ŞCOLAR 2010– 2011 SEMESTRUL I Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr.Instituţia de învăţământ: ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA Disciplina: PRIETENUL MEU. . CALCULATORUL Profesor: Prof. Ing. de Săpt. MARINESCU ŞTEFAN Număr săptămâni: 18 Număr de ore/săptămână: 1 Clasa a VI-a A.

crearea unui stil nou  Caractere diacritice. formatare text  Paragrafe: crearea unui paragraf. C PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ AN ŞCOLAR 2010– 2011 SEMESTRUL II Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. introducerea unei date intrun tabel.8  Textul: Formatare document. de Săpt. Procesorul de texte Microsoft Word 1. Instrumente de desenare. . CALCULATORUL Profesor: Prof. borduri. aplicarea formatărilor  Consolidare şi evaluare  Lucrul cu tabele : craerea unui tabel. actualizare şi modificare. Printarea unui document  Recapitulare ore 1 2 1 2 1 3 S1 S2-S3 S4 S5-S6 S7 S8-S11 2 1 1 1 1 1 S12-S13 S14 S15 S16 S17 S18 Instituţia de învăţământ: ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA Disciplina: PRIETENUL MEU. B. introducerea unor simboluri si caractere speciale  Cuprins: realizare.1 – 1. scrierea pe coloane  Editorul de ecuatii  Instrumnete de comunicare. Ing.  Consolidare şi evaluare  Paginarea documentelor.specifice 1. operatii asupra unui tabel  Lucrul cu imagini. antet şi subsoluri de pagină. MARINESCU ŞTEFAN Număr săptămâni: 18 Număr de ore/săptămână: 1 Clasa a VI-a A.

învăţare 1. salvarea si realizarea si rularea unei prezentari  Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare text.2.1 .1 .3. Aplicaţia Point Power 3. inserare grafice. inserare tabel)  Imbunatairea prezentarii: efecte de anumatie.5 2 4 S9-S10 S11-S14 2 2 S15-S16 S17-S18 . NOT  Adunare si scadere in sistemul binar  Evaluare  Crearea. scheme de animatie. Baze de numeraţie specifice 2. OR. inserare secvente audio. efecte de tranzitie  Optiuni avansate: Afisarea selectiva a diapozitivelor Ciclarea prezentarii Cronometrarea prezentarii Butoanele de actiune Modficare subsol Creion Coordononate de diapozitive  Realizarea unei prezentari complexe ore 1 S1 1 1 1 1 1 2 S2 S3 S4-S5 S6 S7 S8 2.3  Sistemul de numeraţie zecimal  Sistemul de numeraţie binar  Sistemul de numeraţie hexazecimal  Conversii între cele trei sisteme de numeraţie  Operatorii logici AND. inserare imagine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful