Modul Sains Tingkatan 1

Bab 1: Pengenalan kepada sains
1.1 Apakah itu sains?
Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
1. ....................... ialah ilmu pengetahuan hasil daripada kajian sistematik tentang
segala benda dan kejadian dalam alam sekitar.
2. Pembentukan terumbu karang adalah kejadian ...........................................................
3. Pertunjukan bunga api adalah kejadian ........................................................................
4. Proses mencarigali minyak adalah ...............................................................................
5. Kejadian bayu darat dan bayu laut adalah ...................................................................
6. Isikan tempat kosong pada bidang sains dan kerjaya yang berkaitan dengannya.
Bidang sains
Biologi

Sumbangan Sains

Kerjaya
Ahli biologi

Mereka bentuk dan membina jalan raya, jambatan.
Kajian tentang komposisi dan sifat kimia jirim
Geologi
Kajian tentang tumbuhan dan strukturnya

Ahli geologi
Ahli astronomi
Ahli botani

Meteorologi
1.2 Penyiasatan saintifik

Tuliskan langkah-langkah yang terlibat dalam suatu penyiasatan saintifik mengikut
susunan yang betul.
Mengenal pasti ................................

Membuat ................................

Merancang ................................

Mengawal pemboleh ubah
1. ...........................................................-faktor yang berubah
2. ...........................................................- pemerhatian atau keputusan
3. ...........................................................- faktor yang tetap

.................................................................................... 2................ mengumpulkan gas............ Lengkapkan jadual di bawah dengan nama radas berdasarkan kegunaannya.... Radas Kegunaan mengisi pepejal bagi pemanasan terus di atas api...... 3.................................. menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan.. . ............................. . ... Menulis ........ ......... Menganalisis dan mentafsir ................................................................... ...........................................................2 Radas yang digunakan di dalam makmal............Menjalankan ................ 1.................2.......... menyukat isi padu cecair yang tetap............................................................2.......................1 Makmal sains............. Membekalkan api untuk tujuan pemanasan................................................................................................... Mengumpul .................. 5............................................................ 1.......... menyokong radas semasa pemanasan.. Menyokong dan memegang sesuatu radas ........................................................... Nyatakan 5 Peraturan-peraturan keselamatan di makmal sains: 1..................................... 4..... . Membuat .

3 Simbol-simbol amaran. Simbol Maksud Contoh bahan kimia 1.1.1 c Nilai piawai 1 x 10 1 x 10 1 x 10-1 1 x 10 1 x 10-3 1 x 10 .3 Kuantiti fizik dan unitnya. Imbuhan mega kilo desi senti mili mikro Simbol Nilai simbol 1 000 0. Kuantiti fizik Panjang Unit SI Simbol unit m kilogram Masa s K A Kelvin Arus elektrik Lengkapkan jadual berikut dengan jawapan yang betul. Jadual di bawah menunjukkan unit SI dan symbol yang berkenaan bagi setiap kuantiti fizik. Nyatakan symbol-simbol amaran bahaya berikut dengan contoh bahan kimianya. Lengkapkan jadual di bawah.2.

..................... a................ (a) Kedudukan mata .............4 Penggunaan alat pengukuran......... ( c ) Bacaan haruslah diambil beberapa kali supaya purata bacaan diperolehi untuk mendapatkan .............. 1............ Rajah di bawah menunjukkan kedudukan mata yang berlainan ketika mengambil bacaan skala pada pembaris..........1............................. = .................................................. (a) Luas segi empat tepat = ........ ialah kedudukan yang betul untuk mengambil bacaan.......... ( b) Kedudukan tersebut boleh mengelakkan kesilapan jenis ralat .... .............................. ...........5 Mengukur luas bagi bentuk yang sekata dan menganggar luas bagi bentuk yang tidak sekata........................................ Rajah di bawah menunjukkan luas kawasan suatu objek yang sekata................. (b) Luas segi tiga = .....

.......................... = ................7 Menyukat isi padu pepejal yang berbentuk sekata dan tidak sekata............... (a) ..................b............... 1.. ......... (c) Luas permukaan daun di atas ialah .................... Isipadu sebiji guli =... dengan dasar meniskus.. (a) Alat-alat yang boleh digunakan untuk mengukur isipadu cecair ialah .............. digunakan untuk ................ Isipadu semua guli= ....... (a) Isipadu objek pepejal boleh disukat dengan menggunakan kaedah ............... dan ............... (b) Rajah di bawah menunjukkan lima biji guli dimasukkan ke dalam air.......................................... .......... Kedudukan mata mestilah .....6 Menyukat isipadu cecair................................................... 1.................... (b) Semua segi empat yang dilitupi separuh dan lebih daripada separuh dikira sebagai .................. ......luas permukaan yang tidak sekata..... ........................... = .................. (c) Isipadu cecair diukur dalam unit ........................... Rajah di bawah menunjukkan luas permukaan sehelai daun...... ii........... (b) Langkah-langkah yang harus diperhatikan keyika mengambil bacaan isi padu cecair adalah: i....................................................... Silinder penyukat mestilah diletakkan di atas permukaan yang ...... dan ..

........................ Berat . (a) Darjah kepanasan atau kesejukan dikenali sebagai .............. Unit ukuran Alat sukatan Neraca .................................................... Hingga ........... Prinsip Definisi Kilogram (kg) .................................9 Konsep jisim dan berat Lengkapkan jadual di bawah untuk membandingkan prinsip-prinsip jisim dan berat.. Jisim .(c) Rajah di bawah menunjukkan batu kecil yang diikat dengan sebiji gabus.....Walau bagaimanapun..................... Jumlah isipadu pemberat (batu kecil) dan objek ringan (gabus) = Jumlah pemberat = Jumlah gabus = 1......... Neraca ... (b) Suhu boleh disukat dengan menggunakan ... (d) Julat suhu yang dapat disukat dengan termometer makmal ialah ...............................suhu juga boleh disukat dalam unit ............................................ .........................Neraca ..................... 1............(N) Neraca .. ............... (c) Unit SI bagi suhu ialah ............................................yang bertindak terhadap suatu objek......8 Menyukat suhu.jirim dalam sesuatu objek............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful