UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12, Piteşti DIRIGINTE: Prof.

BOTESCU GABRIELA CLASA: a VIII-a B ANUL ŞCOLAR: 2011-2012 DISCIPLINA: C onsiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE ANUALĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 3 3 2 4 15 Semestrul 2 Număr de ore 3 4 4 4 4 19 Anual Număr de ore 6 7 7 6 8 34

Notă! În perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare „Şcoala altfel” având orar specific, ora de Consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

1

2. 12. 1 S 15 2.UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII Nr.autoevaluare: interese. puncte tari.1 ABILITĂŢI SOCIALE . ORE 2 SĂPT. caracteristici personale. .încredere în sine.2 să analizeze influenţa stereotipurilor şi a prejudecăţilor asupra comunicării interpersonale. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CONŢINUTURI 1. PITEŞTI DIRIGINTE: Prof.1 AUTOCUNOAŞTERE .monitorizarea unor 2 . . comunitate 2. BOTESCU GABRIELA CLASA: a VIII-a B ANUL ŞCOLAR: 2011-2012 DISCIPLINA: C onsiliere şi orientare. 1 S7 1 S9 1 S 10 . TEMA „Drepturi şi responsabilităţi” NR. familie.1 să îşi autoevalueze punctele tari şi pe cele slabe. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.ce înseamnă comunicare eficientă? Abilităţi de comunicare: ascultare. 1 oră pe săptămână PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE SEMESTRUL I – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2011-2012 MODULUL 1. în contexte marcate de prejudecăţi / stereotipuri.responsabilitatea socială în următoarele contexte: şcoală. puncte slabe.portofoliul resurselor personale. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. feedback pozitiv. adresarea 2.exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii individuale şi sociale. .1 să explice importanţa responsabilităţii individuale şi sociale în diferite contexte. .exerciţii de exprimare a opiniilor pro.chestionare şi fişe de autoevaluare pentru identificarea punctelor tari./ contra. în raport cu propriile interese privind evoluţia personală. a celor slabe şi a intereselor.2 COMUNICAREA . / DATA S1 S2 „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” „Mai e politeţea la modă?” „Rolul meu în familie” „Toleranţă şi intoleranţa” STRATEGII DE LUCRU . reuşita personală.

1 ELEMENTE DE MANAGEMENT AL TIMPULUI . 3. .2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ .întrebărilor. pentru informarea cu privire la opţiunile pentru clasa a IX-a. actualitatea.surse de informare cu privire la filierele.diversitatea culturală şi etnică. corectitudinea etc. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru informarea cu privire la opţiunile pentru clasa a IX-a.ro.admitere. 4. „Aptitudinile mele” „Elemente de marketing personal” 1 S 13 3. „Educaţia intelectuală” „Ştiu să-mi organizez timpul” 1 S4 stereotipuri / prejudecăţi.pregătirea educaţională necesară unei ocupaţii / angajări. . accesând portalurile www. în vederea completării informaţiilor despre ofertele educaţionale dobândite din diverse surse. diplome şi certificate obţinute. . www. rezul tate ale aplicării chestionarelor şi a fişelor de autoevaluare a intereselor şi abilităţilor.selectarea informaţiilor utile pentru decizia privind traseul educaţional.discuţii de grup despre utilitatea informaţiilor cu privire la ofertele educaţionale care pot fi alese după finalizarea clasei a VIII-a. informată 4. . completitudinea. PLANIFICAREA CARIEREI 4. rezultatele diferitelor con cursuri şi ale activităţilor de 3 .criterii de analiză a informaţiilor referitoare la ofertele educaţionale: relevanţa. . profilurile şi specializările de actualitate din învăţământul liceal. Interculturalitate.edu.discuţii de grup privind avantajele şi limitele utilizării TIC.1 EXPLORAREA CARIEREI .învăţare eficientă – tehnici de stimulare a creativităţii.edu. utilizând TIC. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII 3. 1 S8 3.portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene.grijă şi sprijin în familie.ro. 3. 1 S 14 . .vizite de documentare. Decizie personală. 1 S 11 .1 să se documenteze în privinţa opţiunilor pentru clasa a IX-a.1 să elaboreze portofoliul personal. pentru conturarea unui traseu educaţional şi profesional. .criterii de analiză şi de alegere a unei meserii.2 să analizeze informaţiile cu privire la ofertele educaţionale „Avantaje şi limite după finalizarea clasei a ale folosirii TIC” VIII-a. în diferite tipuri de discurs.

.) 5. sugestii. cu identificarea opţiunilor educaţionale şi profesionale. atitudinile şi comportamentele definitorii pentru dezvoltarea personală. economici în formularea unor opinii profesionale şi în dezvoltarea carierei.adaptarea eficientă la stres. managementul stresului în situaţii de examinare.discuţii de grup privind traseele educaţionale posibile după terminarea clasei a VIII-a.factorii sociali.simulare: completarea formularelor cu opţiunile posibile pentru clasa a IX-a.2 să analizeze mecanismele eficiente de adaptare în situaţii de „Mănânc stres sau de criză.stereotipurile de gen şi planificarea carierei. . pe tema opţiunilor educaţionale şi de viaţă. studii de caz. violenţă. 5. accidente etc) şi modalităţi de reacţie.1 să îşi autoevalueze convingerile. recomandări. voluntariat. reacţii emoţionale şi comportamentale în situaţii de criză (catastrofe naturale.exerciţii de identificare a modalităţilor de adaptare în diverse situaţii potenţial stresante. în situaţii de criză (catastrofe naturale. 1 S5 5. culturali..şi responsabilă cu privire la alegerea meseriei. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.proiect de grup de promovare a sprijinului social. problematizări. accidente etc.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE ŞI A MEDIULUI DE MUNCĂ . . . traficul de fiinţe umane. . sănătos?” 1 S6 „Copil sunt şi eu.” 1 S 12 4 . . violenţă. surse de sprijin în situaţii de stres.proiecte individuale de dezvoltare. . „Satisfacţia de a „consuma” timpul liber” „Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu” 1 S3 .situaţii de criză. .dezbateri..

.responsabilitatea socială în următoarele contexte: şcoală.1 ABILITĂŢI SOCIALE .exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii individuale şi sociale.1 să îşi autoevalueze punctele tari şi pe cele slabe.1 AUTOCUNOAŞTERE . reuşita personală. familie. caracteristici personale. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.încredere în sine. puncte slabe. / DATA STRATEGII DE LUCRU S 16 . feed2.chestionare şi fişe de autoevaluare pentru identificarea punctelor tari.monitorizarea unor 5 .1 să explice importanţa responsabilităţii individuale şi sociale în diferite contexte. NR.exerciţii de exprimare a opiniilor pro./ contra.ce înseamnă comunicare eficientă? Abilităţi de comunicare: ascultare.autoevaluare: interese.portofoliul resurselor personale. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. PITEŞTI DIRIGINTE: Prof. 1 S 21 1 S 35 1 S 18 1 S 22 1 S 26 . AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CONŢINUTURI 1. 2.2 să analizeze influenţa stereotipurilor şi a prejudecăţilor asupra comunicării „Colaborare şi competiţie” „De la familie la viaţa cetăţii” „Roluri şi responsabilităţi” NR. . .UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII . BOTESCU GABRIELA CLASA: a VIII-a B ANUL ŞCOLAR: 2011-2012 DISCIPLINA: C onsiliere şi orientare. comunitate 2. TEMA „Oamenii pe care îi admir” „Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor” „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” 2. ORE 1 SĂPT.2 COMUNICAREA . în contexte marcate de prejudecăţi / stereotipuri. a celor slabe şi a intereselor. în raport cu propriile interese privind evoluţia personală. 12. puncte tari. . 1 oră pe săptămână PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2011-2012 MODULUL 1.

pregătirea educaţională necesară unei ocupaţii / angajări. 3.surse de informare cu privire la filierele.1 să se documenteze în privinţa opţiunilor pentru clasa a IX-a. rezultatele diferitelor con 6 .criterii de analiză a informaţiilor referitoare la ofertele educaţionale: relevanţa. .back pozitiv. în vederea completării informaţiilor despre ofertele educaţionale dobândite din diverse surse. în diferite tipuri de discurs. PLANIFICAREA CARIEREI 4.criterii de analiză şi de alegere a unei meserii. Interculturalitate.ro.2 să analizeze informaţiile cu privire la „Cartea – cel mai ofertele educaţionale bun prieten al după finalizarea clasei a meu” VIII-a.1 ELEMENTE DE MANAGEMENT AL TIMPULUI . utilizând TIC.discuţii de grup despre utilitatea informaţiilor cu privire la ofertele educaţionale care pot fi alese după finalizarea clasei a VIII-a.selectarea informaţiilor utile pentru decizia privind traseul educaţional. www. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru informarea cu privire la opţiunile pentru clasa a IX-a. .ro.edu. 4. rezul tate ale aplicării chestionarelor şi a fişelor de autoevaluare a intereselor şi abilităţilor.1 EXPLORAREA CARIEREI . „Ce mi-ar plăcea să fiu” „Dicţionarul profesiilor” „Un viitor pentru 1 S 28 1 S 30 1 S 31 .portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ . . „Cultivarea sentimentelor intelectuale şi a motivaţiilor” 1 S 25 1 S 32 . . adresarea întrebărilor. 3. „Persoane importante în viaţa mea” 1 S 34 stereotipuri / prejudecăţi. diplome şi certificate obţinute. 3. completitudinea. . corectitudinea etc. interpersonale.edu.discuţii de grup privind avantajele şi limitele utilizării TIC. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII 3.vizite de documentare. . profilurile şi specializările de actualitate din învăţământul liceal. pentru conturarea unui traseu educaţional şi profesional.diversitatea culturală şi etnică. actualitatea. . 4.1 să elaboreze portofoliul personal.grijă şi sprijin în familie. „Gândirea critică” „Ce înseamnă să fii cult şi civilizat?” 1 1 S 19 S 24 3.admitere.învăţare eficientă – tehnici de stimulare a creativităţii. pentru informarea cu privire la opţiunile pentru clasa a IX-a. accesând portalurile www.

problematizări. informată şi responsabilă cu privire la alegerea meseriei.dezbateri. . CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. .discuţii de grup privind traseele educaţionale posibile după terminarea clasei a VIII-a. accidente etc. .exerciţii de identificare a modalităţilor de adaptare în diverse situaţii potenţial stresante.factorii sociali. managementul stresului în situaţii de examinare. „Vulnerabilitatea la stres” „Maladii ale secolului XXI” 1 S 17 1 S 20 5. surse de sprijin în situaţii de stres. reacţii emoţionale şi comportamentale în situaţii de criză (catastrofe naturale. . pe tema opţiunilor educaţionale şi de viaţă. .1 să îşi autoevalueze convingerile.stereotipurile de gen şi planificarea carierei.Decizie personală.adaptarea eficientă la stres. „Minte sănătoasă în corp sănătos” 1 S 23 1 S 27 7 . cu identificarea opţiunilor educaţionale şi profesionale.proiect de grup de promovare a sprijinului social.simulare: completarea formularelor cu opţiunile posibile pentru clasa a IX-a. economici în formularea unor opinii profesionale şi în dezvoltarea carierei. studii de caz. 5.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE ŞI A MEDIULUI DE MUNCĂ .) 5. fiecare” „Factorii care pot influenţa luarea deciziei privind cariera” 1 S 33 cursuri şi ale activităţilor de voluntariat.proiecte individuale de dezvoltare. culturali. . traficul de fiinţe umane. în situaţii de criză (catastrofe naturale. sugestii. . .2 să analizeze „8 Martie – Ziua mecanismele eficiente Internaţională a de adaptare în situaţii de Femeii” stres sau de criză. accidente etc) şi modalităţi de reacţie.situaţii de criză. recomandări. violenţă. violenţă. . atitudinile şi comportamentele definitorii pentru dezvoltarea personală.

S9 8. „Drepturi şi responsabilităţi” „Drepturi şi responsabilităţi” „Satisfacţia de a „consuma” timpul liber” „Educaţia intelectuală” „Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu” „Mănânc sănătos?” „Mai e politeţea la modă?” „Ştiu să-mi organizez timpul” „Rolul meu în familie” „Toleranţă şi intoleranţa” „Avantaje şi limite ale folosirii TIC” „Copil sunt şi eu. S8 1. S7 25. X S2 20.IX. S13 6.TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE CLASA a VIII-a – SEMESTRUL I – AN ŞCOLAR 2011-2012 S1 13.X.IX.” „Aptitudinile mele” „Elemente de marketing personal” „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” X X X X X X X X X X X X X X 8 .XII.XI.XII.XI. S5 11.X. S10 15. S11 22. S6 18.XI..XI.XI. S3 27. S14 13. S4 4.XII.X.X.IX.. S15 20. S12 29.

V.II. S 35 12.V. S 30 8. S 33 29.VI.II. S 31 15. S 21 21. S 26 27. S 19 7. S 34 5. S 18 31. S 22 28. S 32 22.IV.III S 25 20.III.V. S 27 3.IV.V. „Oamenii pe care îi admir” „Vulnerabilitatea la stres” „Colaborare şi competiţie” „Gândirea critică” „Maladii ale secolului XXI” „Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor” „De la familie la viaţa cetăţii” „8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii” „Ce înseamnă să fii cult şi civilizat?” „Cartea – cel mai bun prieten al meu” „Roluri şi responsabilităţi” „Minte sănătoasă în corp sănătos” „Ce mi-ar plăcea să fiu” „Dicţionarul profesiilor” „Un viitor pentru fiecare” „Cultivarea sentimentelor intelectuale şi a motivaţiilor” „Factorii care pot influenţa luarea deciziei privind cariera” „Persoane importante în viaţa mea” „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” X X X X X X X X X X X X X X X X S 17 24.VI X X X 9 . S 23 6.II. S 24 13.TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE CLASA a VIII-a – SEMESTRUL al II-lea – AN ŞCOLAR 2011-2012 S 16 17.I. S 20 14.III.I. S 28 24.II.I.III.

10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful