1 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR

Menulis 1 Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis. B1DT1 Menulis huruf. B1DT1E1 Menulis huruf hijaiyyah berdasarkan pengetahuan sedia ada. BAHAN: 1. Lampiran yang mengandungi huruf hijaiyyah (

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

).

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru memberikan arahan kepada murid supaya menulis huruf hijaiyyah di tempat kosong. 2. Murid perlu menulis huruf hijaiyyah di tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B1DT1E1)

2 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B1DT1E1 ARAHAN :

Guru meminta murid menyambungkan huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ). 2. Lampiran yang mengandungi huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) untuk disambung. B2DT1 Menulis huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) dengan betul. DESKRIPTOR EVIDENS LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Murid menyambungkan huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) di dalam lampiran yang disediakan. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B2DT1E1) . B2DT1E1 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) dengan betul mengikut bimbingan. disebut.3 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. dibaca dan ditulis. AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1.

.................................2 .............................................................. LAMPIRAN : B2DT1E1 ARAHAN : ...1 .................................4 ......4 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :.3 ..5 ................. :...... TARIKH :.................

B2DT1 Menulis huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) dengan betul. BAHAN: 1. Lampiran huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) untuk disambung. B2DT1E2 Menulis huruf hijaiyyah bersambung dengan betul mengikut bimbingan. Murid diberikan salah satu huruf hijaiyyah yang difokuskan ( ) untuk disambung di depan. disebut.5 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. di tengah dan di hujung. DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. dibaca dan ditulis. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B2DT1E2) .

......... :.................................................................................................................. LAMPIRAN : B2DT1E2 ARAHAN : ............. TARIKH :..................6 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :.....................

B3DT1 Menulis perkataan dengan betul. B3DT1E1 Menyalin dan menulis perkataan dengan bimbingan. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B3DT1E1) . disebut. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar.7 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN Menulis 3 Mengetahui. Guru meminta murid menyalin semula perkataan melalui titik-titik menjadi perkataan. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. BAHAN: 1. Lampiran perkataan yang mengandungi titik-titik garisan terputus-putus. dibaca dan ditulis.

.......................................... :................................................ LAMPIRAN : B3DT1E1 ARAHAN : ..................... TARIKH :.................8 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :...............................................

disebut. B3DT2 Menulis nombor dan bilangan (11-19) dengan betul. EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Lampiran nombor dan bilangan (11-19) . CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B3DT2E1) . BAHAN: 1. Guru meminta murid menulis nombor dan bilangan (11-19) secara tersusun samada di papan hitam atau di atas kertas. dibaca dan ditulis. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar.9 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR Menulis 3 Mengetahui. B3DT2E1 Menulis nombor dan bilangan (11-19) mengikut susunan dengan bimbingan.

......... :.....................................................10 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :........................ TARIKH :.................................. LAMPIRAN : B3DT2E1 ARAHAN :           .......................................................

Guru menyediakan ayat mudah ( ) untuk disalin semula. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B4DT1E1) .11 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 4 Mengetahui. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. dibaca dan ditulis. B4DT1 Menyalin ayat mudah ( DESKRIPTOR ) dengan betul. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. EVIDENS B4DT1E1 Menyalin dan memahami ayat mudah ( betul mengikut bimbingan. 2. disebut. Senarai ayat mudah ( ) untuk ditulis. ) dengan AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Guru menyuruh murid menyalin semula dalam kertas yang disediakan dengan betul.

......... :........................ LAMPIRAN : B4DT1E1 ARAHAN : .......................12 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :............................................................................................................... TARIKH :........

B5DT1 Menulis ayat mudah ( DESKRIPTOR ) dengan betul dan kemas. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B5DT1E1) . EVIDENS B5DT1E1 Menyalin dan menulis serta memahami ayat mudah ( ) dengan betul. Guru memberikan ayat mudah ( ) berkaitan dengan gambar. 2. Senarai ayat mudah ( 2. Gambar AKTIVITI PENTAKSIRAN ) LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Murid menyalin dan menulis semula ayat mudah ( ) berdasarkan gambar dengan betul. disebut. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar.13 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 5 Mengetahui. BAHAN: 1. dibaca dan ditulis.

....................................................................................14 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :....................................................................... LAMPIRAN : B5DT1E1 ARAHAN : .... :............... TARIKH :.

nombor. B6DT1E1 Menulis huruf. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1) . memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. 2. nombor. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. bilangan. bilangan. Guru menyebut 3 huruf hijaiyyah secara perlahan-lahan. DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. B6DT1 Menulis huruf. dibaca dan ditulis. perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. perkataan dan ayat mudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak. Senarai huruf hijaiyyah untuk ditulis oleh murid. Murid menulis huruf hijaiyyah yang disebut oleh guru.15 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 6 Mengetahui. disebut.

16 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA :...... TARIKH :............................................................................................................................... TAHUN :...................... LAMPIRAN : B6DT1E1 )Huruf) ARAHAN : Nota: Guru menyebut 3 huruf dari huruf-huruf berikut: ( ) ....................

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. disebut. B6DT1E1 Menulis huruf. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1) . B6DT1 Menulis huruf. perkataan dan ayat mudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak. nombor. 2. nombor. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. Guru memilih 3 perkataan daripada sejumlah perkataan yang disediakan. Guru menyebut 3 perkataan dan menyuruh murid menulis semula perkataan berikut dalam kertas yang disediakan. perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. bilangan. Senarai perkataan yang berkaitan. dibaca dan ditulis.17 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 6 Mengetahui. bilangan. DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1.

..18 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :........... LAMPIRAN : B6DT1E1 )Perkataan) ARAHAN : 1 2 3 Nota: Guru menyebut 3 perkataan dari perkataan-perkataan berikut: ( ) ............ TARIKH :............................................................................................................................................... :.......

Guru menyebut 3 nombor dalam perkataan dan menyuruh murid menulis semula dalam bentuk perkataan berikut pada kertas yang disediakan. 2. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. dibaca dan ditulis. nombor. bilangan.19 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 6 Mengetahui. disebut. Guru memilih 3 nombor dalam bentuk perkataan daripada sejumlah perkataan yang disediakan. bilangan. DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. perkataan dan ayat mudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak. B6DT1E1 Menulis huruf. nombor. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1) . LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. B6DT1 Menulis huruf. perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. Senarai nombor dalam bentuk perkataan.

..................................................... :........................................... TARIKH :...................................................20 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :........... LAMPIRAN : B6DT1E1 (Nombor & Bilangan) ARAHAN : 1 2 3 Nota: Guru menyebut 3 perkataan dari perkataan-perkataan berikut: ( ) .................

DESKRIPTOR EVIDENS B6DT1E1 Menulis huruf. bilangan. nombor. 2. disebut. bilangan. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menyebut 3 ayat mudah ( ) daripada ) dan menyuruh murid menulis semula ayat mudah tersebut. perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. B6DT1 Menulis huruf. perkataan dan ayat mudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1) . Senarai ayat mudah ( ) yang berkaitan.21 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 6 Mengetahui. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. Guru memilih 3 ayat mudah ( beberapa ayat mudah yang disediakan. AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. nombor. dibaca dan ditulis.

...................................... TARIKH :......................... LAMPIRAN : B6DT1E1 )Ayat Mudah) ARAHAN : 1 2 3 Nota: Guru menyebut 3 perkataan dari perkataan-perkataan berikut: .................... :.....................................................22 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :.......................................

CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1) . nombor. Lampiran huruf hijaiyyah. perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Murid mengisi tempat kosong dengan huruf-huruf hijaiyyah berkaitan. 2. bilangan. disebut. B6DT1 Menulis huruf. B6DT1E1 Menulis huruf. bilangan.23 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 6 Mengetahui. nombor. dibaca dan ditulis. Guru meminta murid mengisi tempat kosong dengan huruf-huruf hijaiyyah berkaitan. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. perkataan dan ayat mudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1.

.............................................................. :......................................24 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :................................................ TARIKH :.......... LAMPIRAN : B6DT1E1 (Huruf) ARAHAN : .................

perkataan dan ayat ( ) mudah mengikut situasi yang betul.25 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 6 Mengetahui. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. dibaca dan ditulis. bilangan. disebut. B6DT1 Menulis huruf. bilangan. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B6DT1E2) . Contoh: Menulis kad ucapan dan dipamerkan. 2. Lampiran nombor. nombor. nombor. AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Guru meminta murid menulis nombor dalam ruangan jawapan yang disediakan. perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. DESKRIPTOR EVIDENS B6DT1E2 Menulis huruf. Murid menulis nombor dalam ruangan jawapan yang disediakan.

.............................................. LAMPIRAN : B6DT1E2 (Nombor & Bilangan) ARAHAN : 1٧ 1٩ 16 1٨ ...................................26 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :......... :............ TARIKH :.........................................................................

Guru meminta murid membuat kad ucapan hari raya. bilangan.27 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR Menulis 6 Mengetahui. nombor. disebut. B6DT1E2 Menulis huruf. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. nombor. B6DT1 Menulis huruf. dibaca dan ditulis. Contoh: Menulis kad ucapan dan dipamerkan. 2. EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN 1. perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. Pensil warna LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Kertas A4 kosong 2. CONTOH ITEM RUJUK LAMPIRAN (B6DT1E2) . bilangan. Murid perlu menulis ucapan hari raya pada kad tersebut. perkataan dan ayat mudah ( ) mengikut situasi yang betul.

.........................................................................................................28 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :.... LAMPIRAN : B6DT1E2 (Ayat Mudah) ARAHAN : ......... TARIKH :..................... :....................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful