PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ____________________ KELAS :_______ TARIKH :___________

Tandakan (/) pada yang betul atau (X) pada pernyataan yang salah. 1. Setiap anggota keluarga perlu mengambil berat tentang ahli keluarganya. 2. Setiap ahli keluarga perlu berusaha untuk menunjukkan kebolehan masing-masing. 3. Anak sulung sahaja yang perlu mengambil berat kebajikan ibu bapa apabila tua. 4. Keluarga bahagia akan selalu berkumpul untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. 5. Ahli keluarga yang telah berkahwin tidak perlu mengambil berat tentang ahli keluarga yang lain. 6. Kita boleh memberikan hadiah kepada ahli keluarga yang menyambut hari jadi atau mendapat kejayaan. 7. Anggota keluarga yang tua sahaja harus dihormati. 8. Setiap anggota keluarga harus tolong menolong antara satu sama lain.
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ____________________ KELAS :_______ TARIKH :___________

Tandakan (/) pada yang betul atau (X) pada pernyataan yang salah.

1. Setiap anggota keluarga perlu mengambil berat tentang ahli keluarganya. 2. Setiap ahli keluarga perlu berusaha untuk menunjukkan kebolehan masing-masing. 3. Anak sulung sahaja yang perlu mengambil berat kebajikan ibu bapa apabila tua. 4. Keluarga bahagia akan selalu berkumpul untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. 5. Ahli keluarga yang telah berkahwin tidak perlu mengambil berat tentang ahli keluarga yang lain. 6. Kita boleh memberikan hadiah kepada ahli keluarga yang menyambut hari jadi atau mendapat kejayaan. 7. Anggota keluarga yang tua sahaja harus dihormati. 8. Setiap anggota keluarga harus tolong menolong antara satu sama lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful