UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

REFERAT

Masterand: IONITIU CRISTINA – OANA AACTSO I, GR 1

1

IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL 2 .

.11 CAPITOLUL II.....9 1....17 3 ....................................CUPRINS INTRODUCERE…………………………………………………………………................3.........1...... IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL 1... STUDIU DE CAZ ……………………………………………..........4 CAPITOLUL I....2.. Definirea..... conţinutul şi rolul impozitului pe venit......... Necesitatea introducerii impozitului pe venitul global in Romania....Sfera de aplicare a impozitului pe venit.5 1...13 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………....................

pretinse. de la persoane fizice si juridice. a celor ce exercitau forţa publică îndeplinind atribuţii autoritare de conducere statală. Impozitul pe venit este una din cele mai importante surse de venituri ale bugetului de stat. Venitul intra in patrimoniul contribuabilului. Impozitului pe venit i se atribuie o importantă funcţie. În prezent. in temeiul legii. Impozitele reprezinta in zilele noastre obligatii pecuniare. Din punct de vedere al optiunilor fiscalitatii. Impozitele sunt cunoscute din antichitate şi se presupune că au apărut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni statale fiind determinate de necesităţile întreţinerii materiale. ce ţine de reglarea situaţiei financiare a statului şi contribuabililor. astfel incat interesele acestora sa fie armonizate cu interesul public. asadar impunerea asupra acestuia este o impunere la sursa.INTRODUCERE Impozitul este o plată obligatorie. de armonizarea legislaţiilor naţionale şi de instituirea unor procedee cît mai asemănătoare subordonate politiciifiscale. pe care cetăţenii. izvorul principal al formarii venitului bugetului de stat si al finantarii cheltuielilor publice. impozitul pe venit este o optiune economica. de catre autoritatea publica. De la apariţia lor impozitele au fost concepute şi aplicate diferit condiţionat de dezvoltare economico-socială şi de cheltuielile publice acceptate în fiecare stat. Impositum>. o varsă din venitul lor în bugetul statului. acest venit cunoscand mai multe forme economice. 4 . evoluţia a impozitelor în Europa este marcată de înlăturarea deosebirilor dintre legislaţia fiscale naţionale ale statelor membre a Uniunii Europene. preluate la bugetul statului in mod silit si fara contraprestatie imediata si folosite de catre acesta ca resurse pentru acoperirea cheltuielilor publice si ca instrumente de influentare a comportamentului platitorilor. stabilită prin lege. deoarece el participă la formarea resurselor financiare ale ţării. în conformitate cu anumite norme de impunere: contribuţie = obligaţie impusă <lat. întreprinderile etc. Datele despre impozitele şi cheltuielile publice se cunosc din istoria statelor antice. fiind o prelevare obligatorie asupra venitului. in raport cu capacitatea contributiva a acestora.

Din compararea primelor două sisteme de impunere rezultă că impunerea separată presupune tratarea diferenţiată a veniturilor. în penoada de tranziţie spre economia de piaţă. începând cu 1 ianuarie 2005. De asemenea. Sistemul impunem pun cotă unică este utilizat în România. cât şi în efectuarea controlului fiscal de către organele fiscale. 11 Popescu Luigi ”Fiscalitate”. În practica fiscală se întâlnesc trei sisteme de aşezare a impozitelor pe veniturile persoanelor fizice: sistemul impunerii separate a fiecărui venit provenit dintr-o sursă. impozitul pe salariile individuale Î n condiţiile impunerii separate a veniturilor persoanelor fizice se întâmpină dificultăţi atât î n stabilirea sarcinii fiscale. profesii liberale. in acelasi timp. în unele ţări (printre care şi România). acestea din urmă diferă in fonetic de sursa de provenienţă a veniturilor (salarii. reprezentand un pas inainte pe linia aderarii la Uniunea Europeana. datorate bugetului public national.1. inchirierea de imobile. practic. În România. Editura Sitech. Instituirea sistemului impunerii globale tine seama de cerintele integrarii la structurile europene. care reprezinta. inflaţia conduce la creşterea nominală a veniturilor realizate de diferite persoane. arendarea pamantului. ceea ce face necesară adoptarea în acest sens a mecanismului de impunere. in stabilirea sarcinilor fiscale. în ceea ce priveşte modul de aşezare şi nivelul cotelor de impozit. în continuare.. pentru veniturile din salarii are loc recalcularea periodică a tranşelor de venit. conţinutul şi rolul impozitului pe venit Impozitul pe venit reprezintă o formă modernă de impunere a veniturilor persoanelor fizice.1 Acest sistem reprezinta o prima etapa pe linia introducerii impozitului pe venitul global. Sistemul impunerii separate a fiecărui venit provenit dmtr-o sursă presupune instituirea mai multor impozite care vizează. acest sistem de impunere a fost un pas premergator aparitiei OG nr 73/1999 privind impozitul pe venit. adică sume care se scad din veniturile nete în fimcţie de anumite criterii (exemplu numărul persoanelor aflate in întreţinere).). inventatori etc. sistemul impunerii globale cu cote diferenţiate. fiecare in parte. asociatile familiare. în funcţie de evoluţia indicelui salariilor medii ale muncitorilor din industrie. Pe această linie. deoarece. persoanele fizice independente si liber profesionistilor cu cea a impozitului pe profit. venitul obţinut dintr-o anumită sursă. În mai multe ţări se resimte pe mai multe planuri acţiunea procesului inflaţionist Printre altele. ţinând cont de starea socială a contribuabililor în sensul că acordă deduceri.. si o premisa in respec tarea cerintelor principiului echitatii. Definirea. incat si corelarea metodologiei de calul a impozitului pe veniturile asociatilor familiare. sistemul impunerii prin cotă unică. Craiova 2002 5 . care arc în vedere asigurarea unui tratament fiscal echitabil. liber – profesionisti. El vizeaza atat cuprinderea pentru impunerea veniturilor realizate de micii meseriasi. cel mai important impozit perceput de la persoanele fizice îl reprezintă.IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL 1. sau adoptarea tarifului de bază la mişcarea indicelui preţurilor eu amănuntul ale bunurilor de consum. drepturile de autor. activitati artistice sau sportive. in acest sistem veniturile nu sunt globalizate fiind impozitate pe fiecare loc de realizare. Sistemul impunerii prin cotă unică presupune o singură treaptă de impozitare indiferent de mărimea veniturilor realizate.

baza fixa reprezinta locul prin intermediul caruia activitatea unei persoane fizice romane care nu are domiciliul in Romania sau unei persoane fizice straine pe teritoriul Romaniei se desfasoara in totalitate sau numai partial.o distribuire in bani sau in natura efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constiuit efectiv de catre participanti. determinate prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozibil: b. k.o distribuire in bani sau in natura efectuata in legatura cu rascumpararea titlurilor de participare la persoana juridica alta decat rascumpaparea care face parte dintr-un plan de rascumparare ce nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare al niciunui participant la persoana juridica. dobanda reprezinta orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor. m. in masura in care provine din experienta. impozit pe venitul global reprezinta suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal. g. obtinute de persoanele fizice romane. i. 6 . comerciala sau stiintifica ce este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte persoane nu este permise fara autorizata persoanei care a furnizat aceasta informatie. datorat in Romania h. din care se scad pierderile fiscale reportate de deducerile personale: c. Know-how reprezinta orice formatie cu privire la o experienta industriala. . in situatia proprie sau a persoanei aflate in intretinere. f. deducerile personale reprezinta suma neimpozabile acordate contribuabilului.o distribuire in bani sau in natura. din cedarea folosintei bunurilor precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate din strainatate. . pierderi fiscale reprezinta situatia in care venitul obtinut din activitati independente este mai mic decat cheltuielile aferente deductibile acestui venit. venit brut aferent fiecarei categorii de venit cuprinde sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura. vanzarea cu plata in rate sau orice vanzare cu plata cu plata amanata. e. indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in cadrul unei datorii. Daca suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate catre un participant la persoana juridica depaseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii. cuprinzand deducerea personala de baza si deducerea personala suplimentara. diferenta se tratea drept dividend. din salarii. in legatura cu un depozit sau un conformitate cu un leasing financiar. introducerea impozitului pe venit a generat aparitia unor notiuni care ajuta la o mai buna intelegere a acestui impozit. cheltuielile aferente deductibile sunt acele cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasusarate in scopul realizarii venitului in conditiile prevezute de legislatia in vigoare. l. venit net aferent fiecarei categorii de venit reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile. in scopul obtinerii de venit. efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice. drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica. dividendul reprezinta distribuirea in bani sau in natura efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica. . d.o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica.In viziunea Codului fiscal. creditul fiscal extern este suma platita in strainatate si titlul de impozit si recunoscuta in Romania care deduce din impozitul pe venit. si anume: a. venitul anual global reprezinta suma veniturilor nete realizate din activitati independente. . impozitul fiscal constituie impozitul stabilit asupra categoriilor de venituri impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil. exceptand urmatoarele. j.

numarul persoanelor aflate in intretinere. Astfel pentru propietarii financiari venitul este reprezentat de renta iar pentru salariati este salariul. In mod frecvent sunt scutiti de la plata impozitului pe venit suveranii si familiile regale. societate in comandita simpla. societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica. Aceasta prelevrare e face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara obligatia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat. diplomatii straini acreditati in tara ( cu conditia recprocitatii). Atat obligatia fiscala nelimitata cat si cea limitata sunt solutionate cu mici diferente de la tara la tara. Categoriile de subiecti ai impunerii. 7 . care realizeaza venituri din sursa aflata pe teritoriul Romaniei. Contribuabilii care realizeaza venituri intr-un stat fara a indeplini conditiile de rezidenta sau de domiciliu. uneori institutile publice persoanle fizice care realizeaza venituri sub nivelul minimului neimpozabil.obligatiuni) este venitul propus de acestea. Astfel. Sumele incasate de la bugetul de stat cu titlu de impozit pe venit au caracter definitiv si nerambursabil. Atunci cand veniturile obtinute in comun de mai multe persoane nu se poate individualiza. Impozitul reprezinta prelevrarea unei parti din venitul sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. nu sunt impozitati in statul respectiv decat in functie de veniturile pe care ei le realizeaza in acest stat. Plata impozitului pe venit are caracter obligatoriu pentru toate persoanle fizice sau juridice care realizeaza venituri dintr-o anumita sursa sau care poseda un anumit tip de avere pe care. societate pe actiuni. Astfel. varsta. sau la un fond deschis de investitii. In majoritatea cazurilor venitul se aseaza pe fiecare persoana care a realizat venituri fiind deci. impunerea se face pe ansamblul persoanelor care au participat la realizarea acestora adica pe o familie sau pe o gospodarie. la plata acestui impozit sunt supuse persoanele care au domiciliul sau rezidenta in Romania precum si cele nerezidente. Functia impozitului pe venit este in primul rand financiara aceasta constituindu-se sursa importanta a veniturilor bugetului de stat. sursa impozitului este venitul realizat din activitatea pe care acestia o desfasoara iar pentru detinatorii de hartii de valoare (actiuni. Actele normative aprobate de parlament se inscriu conditiile necesare pentru stabilirea obligatiilor fiscale. 1. Stabilirea impozitului de plata se poate face cu luarea in considerarea unor factori sociali cum ar fi: starea civila a platitorului de impozit. In acest caz .in cazul impozitului pe venit subiect al impunerii il constituie toate persoanele fizice romane care realizeaza venituri in Romania si din strainatate si precum persoanele fizice straine care realizeaza venituri din Romania in conditiile prevazute de lege. ceea ce presupune ca un contribuabil este impozitat intr-un anumit stat nu numai pentru veniturile pe care el le detine in acel stat ci pentru cele provenite din surse de peste hotare. si anume. societate in comandita pe actiuni. Numai statul poate institui impozite si taxe necesare satisfacerii generale a societatii.orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv. Sursa din care se plateste impozitul pe venit este diferita in functie de forma pe care o imbraca venitul de persoanele fizice.know-how-ul reprezinta ceea ce un producator nu poate sti din simpla examinare a produsului si din simpla cunoastere a progresului tehnicii. In cazul rezidentilor exista o obligatie nelimitata fata de acest impozit. n. o impunere individuala. si anume dividende si dobanzi. conform legii. In schimbul lor statul nu se angajeaza la nici un contraserviciu de valoare egala sau apropiata. exista o obligatie fiscala limitata. Pentru liber profesionisti sursa si micii meseriasi. Titlu de participare. datoreaza impozit pe venit. impozitul pe venit este datorat de persoane fizice pe venitul pe care-l realizeaza.

precum si scutirile acordate pentru anumite categoroo obtinute.termen de plata pentru plata diferentelor rezultate in urma procesului de globalizare a venitului. Declaratia de impunere anterioara sau ulterioara se intocmeste in functie de raportarea ei la perioada impunerii. ci si pe veniturile realizate. Intocmirea declaratiei presupune o sinceritate din partea contribuabilului deoarece.iar cea anuala cuprinde toate aspectele. Stabilirea obiectlui impozabil are drept scop constatarea si evaluarea materiei impozabile. de fapt. Declaratia de impunere este inscrisul intocmit de contribuabil. Dupa ce organul fiscal a costatat existenta veniturilor sau a averii care constituie materia impozabila se trece la evaluarea acestora. cheltuielile aferente si alte elemente ale activitatii. sanctiunile vor fi destul de asprea. El este stabilit in functie de categoria de venit. venituri din salarii. venituri din premii si jocuri de noroc. Pe baza declaratiei de impunere se trece. Pentru ca veniturile sau averea sa poata fi supuse impunerii. stabilindu-se prin retinere de sursa : venituri din dividende si dobanzi . ca prima actiune si se continua cu determinarea cuantumului impozitului si perceperea sau incasarea impozitului. prin care el declara. venituri care nu se globalizeaza si al caror impozit este final. venituri din cedarea folosintei bunurilor.termene de plata pentru platile anticipate efectuate in cursul anului cu titlu de impozit pe venit.in functie de sursa de realizare a veniturilor acestea pot fi clarificate in venituri care se globarizeaza. Inlesnirile ce se acorda in cazul aplicarii impozitului pe venit sunt concretizate in deducerile personale de baza si deducerile personale suplimentare. . 5. la cea de a doua operatie din cadrul de actiune de asezare a impozitului si anume stabilirea cuantumului datorat de subiectul impozabil. a impozitului si al cuantumului acestuia. Asezarea impozitului pe venit presupune stabilirea obiectului impozabil. lucru care incepe cu contestarea si evaluarea materiei impozabile. venituri din pensii. date privitoare la veniturile sale impozabile realizate. Mijloace de constrangere impotriva celor care nu se comformeaza prevederilor legale. 4. 8 . Stabilirea impozitului datorat se face fie pe baza deciziei de impunere care se emite atat de platile anticipate ce se efectueaza in cursul anului cat si pentru diferentele rezultate in urma proocesului de globalizare a veniturilor.2. Declaratia de impunere este initiata (estimativa) sau anuala (speciala si globala) si anterioara sau ulterioara. 3. Declaratia estimativa se intocmeste si se depune la organele de impunere in momentul inceperii realizarii sursei de venit. Drepturile si obligatile platilor. venituri din activitati independente. Obiectul si cuantumul/marimea impozitului pe venit il reprezinta venitul si/sau bunurile patrimoniale ale persoanelor fizice si juridice supuse impunerii. pe baza caruia organele fiscale evalueza materia impozabila. nu numai pe cele de identificare. Aceasta varianta de evaluare are cea mai larga arie de aplicabilitate cu toate ca prezinta neajunsul ca este posibila substragerea de la impunere a unei parti din materia impozabila. este necesar mai intai ca organele fiscale sa constate existenta de fapt a acestora iar apoi sa procedeze la evaluarea lor. Evaluarea se realizeaza pe baza declaratiei contribuabilului cu participarea directa a subiectului impozitului care este obligat sa tina o evidenta si sa prezinte o declaratie cu privire la venitul si averea sa. Termenele de plata si modalitatile de realizare a veniturilor care sunt diferentiate in functie de categoria de venit si se concretizeaza in: . de regula intr-un an si prin care platitorul informeaza organul fiscal dinraza sa teritoriala despre dobandirea obiectului impozabil si al celorlalte elemente ce se iau in seama la determinarea bazei de calcul. din cauza unei inexactitati. 6.

Contribuabilii beneficiaza de o reglementara unitara si accesibila. se întâmpină dificultăţi atât în stabilirea sarcinii fiscale. . In aceste condiţii. cât şi în efectuarea controlului fiscal de către organele fiscale. Necesitatea introducerii impozitului pe venitul global în România In condiţiile impunerii separate a veniturilor persoanelor fizice. Introducerea impozitului pe venitul global are în vedere ca principiu esenţial. adica impunerea sa cuprinda toate categoriile sociale care realizeaza venituri. Prin impozit se poate descuraja o activitate economica. cumularea tuturor veniturilor şi respectiv a câştigurilor realizate în ţară şi în străinătate de o persoană fizică. economic si social. . Rolul impozitului pe venit se manifesta pe plan financiar.Impozitul pe venit se stabileste pe fiecare categorie de venit si pe fiecare sursa de realizare a acestuia. 1. la domiciliul contribuabilului. a contravaluarii obligatilor fiscale in numerar si eliberarea de chitante fiscale. Modul corect de manifestare al acestui rol cunoaste unele diferente de la etapa de dezvoltare de la o economie la alta. Rolul cel mai important al impozitului pe venit se manifesta pe plan financiar deoarece acesta constituie mijlocul principal de preocupare al resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. în stabilirea sarcinilor fiscale. aşezarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice pe principiile economiei de piaţă. Impozitele pe venitul personal (global).incasarea prin virament pe baza ordinelor de plata de tip trezorerie. folosind forma examinarii sau se poate descuraja prin suprataxare. rolul impozitului se manifesta. fapt ce releva posibilitatile statului de a folosi impozitele ca mijloc de interventie in economie. realizandu-se o armonizare a legislatiei nationale cu sistemele de impozitare din tarile Uniunii Europene. A treia operatie din cadrul actiunii de asezare a impozitului o reprezinta perceperea sau incasarea impozitului. ca o etapă importantă. 2 Legea privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial ai României nr 927/23 12 2003 9 . datorate bugetului public naţional. Infăptuirea reformei fiscale presupune. sunt stabilite transe de impozitare. care reprezintă în acelaşi timp şi o premisă în respectarea cerinţelor principiului echităţii. pe baza unei scări progresive de impozit. deşi reprezintă o sursă importantă de venituri pentru buget sunt în general greu de introdus datorită formularităţilor cerute de modul dc impozitare şi a complexităţii sistemului de calcul. mergându-se în continuarea reformei sistemului fiscal din România s-a stabilit trecerea la impunerea globală a veniturilor persoanelor fizice. Pe plan social.incasarea de catre personalul fiscal . într-o perioadă de un an şi supunerea venitului global unui singur impozit determinat în conformitate cu prevederile legii privind impozitul pe venit2.2.incasarea prin depunere de catre contribuabil a contravaluarii obligatiilor fiscale la ghiseele trezoreriei unitatilor fiscale teritoriale si eliberarea de chitanta fiscala de trezorerie. Aceasta se realizeaza prin urmatoarele modalitati cum ar fi: . Pe plan economic rolul impozitului pe venit se manifesta prin intermediul masurilor pe care statul le ia pentru interventie in activitatea economica cu ajtorul impozitului. In acest sens. in principal prin echitatie fiscala care consta pe de o parte in stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui platitor iar pe de alta parte in modalitatea de impunere care trebuie sa fie cat mai generala. precum si pentru fiecare contribuabil in parte. pentru veniturile realizate pe teritoriul României.

în aşa fe! ca sarcina fiscală să fie egală. cu atât mai mari vor fi şi impozitele. eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pc termen lung a prevederilor Codului fiscal. asigurând condiţii egale investitorilor. aşezarea şi perceperea impozitelor precum şi Ia obiectivele social-economice urmărite de politica social-fiscală. respectiv. El are un caracter distributiv. din orice sursă atât în ţară cât şi din străinătate. legiuitorul român urmăreşte să respecte: neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii dc investitori şi capitaluri. Acestea ar putea ca. adică sc obţin fonduri dc la persoanele cu venituri mari pentru a creşte veniturile şi consumul categoriilor dc persoane sărace. modalitatea şi sumele dc plată să fie claie pentru fiecare plătitor. Principiul general al impozitului pe venit este acela. în scopul realizării unor utilităţi dc care beneficiază numai locuitoriilocalităţilor respective. Pentru realizarea acestui principiu. trebuie să se urmărească. în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către aceştia a unor decizii invcstilionale majore.3 Pentru ca un sistem fiscal să poată fi considerat naţional. Idcca pnncipalâ care stă la baza acestui principiu este că. capitalului român şi străin. în vederea impozitării globale. pe baza programelor guvernamentale şi/sau ale autorităţilor administraţici publice locale. ca toate veniturile realizate dc persoanele fizice.La elaborarea sistemelor fiscale moderne se încearcă să se încorporeze tot mai mult conceptele de corectitudine şi echitate. aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine. în societăţile cu răspundere limitată şi în societăţile în comandită simplă. prin cuprinderea în norme juridice clare. Pentru eliminarea eventualelor distorsiuni în sistemul de impunere a profitului. Ele se aplică mai mult la nivelul comunităţilor locale. Potrivit acestui principiu. ţările dezvoltate se bazează tot mai mult pe impozitele progresive pe venituri. fiecare persoană trebuie să plătească impozite în funcţie de proporţia în care beneficiază de investiţiile (utilităţile) realizate din fondurile colectate pc calea impozitelor. certitudinea impunerii. odată cu adoptarea noului Cod fiscal. Ia fel trebuie să plătească şi pentru impozite: în funcţie dc gradul în care plătitorul beneficiază de bunurile şi serviciile realizate din fondurile colectate din impozit Impozitele percepute după principiul avantajelor se află în declin în totalul veniturilor statului. din punct dc vedere fiscal. O adevărată schimbare sc va produce în cazul persoanelor fizice. precum şi să poată analiza uşor influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale: echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice prin impunerea diferită a veniturilor în funcţie de mărimea acestuia. Principiul capacităţii de plata. Cu cât venitul sau averea este mai mare. Principiul avantajelor se bazează pe „impozitarea utilizatorilor". al cărui consum este la latitudinea sa. trebuie să satisfacă o sene de cerinţe sau principii. In România. să fie supuse impozitării. trebuie rezolvate pe lângă unele probleme administrative şi unele probleme legate de fond. care au calitatea de asociaţi în societăţile în nume colectiv. care realizează venituri în acest mod şi care vor fi supuşi impozitului pc venit. care se referă la dimensionarea. In ţările occidentale se consideră că un sistem fiscal corect trebuie să se bazeze pe două principii fundamentale: principiul avantajelor şi principiul capacităţii de plată". proporţional cu cota dc participare la capitalul social. impozitele plătite dc fiecare cetăţean trebuie să fie în funcţie de veniturile sau averea acestuia. să nu fie privite ca entităţi obligate la plata impozitului pe profit caz în care optează ca obligaţia de plată a impozitului pe profit să fie transferată asociaţilor. astfel încât aceste prevederi sa nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru societăţi. iar tcnnenele. 3 10 . aşa după cum o persoană plăteşte pentru orice bun sau serviciu. corelarea cotelor de impunere pe venitul global cu nivelul cotei impozitului pe profit. care să nu conducă la interpretări arbitrare. însă. Astăzi. Conform acestui principiu.

precum şi zona contiguă. în condiţiile prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri. pentru veniturile obţinute din România. platoul continental şi zona 11 . pe de altă parte. apărarea şi ordinea publică .3. Pot fi deduse din baza de impozitare. De asemenea. în alte condiţii decât cele prevăzute antenor. începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat. Ca tendinţă pe plan mondial. România înseamnă teritoriul de stat al României.persoana fizică română fără domiciliu în România. cheltuielile cu medicamentele etc. Ca atare. în ţară dar şi în străinătate şi supunerea venitului unui singur impozit potrivit unui barem unic şi progresiv Aceasta va permite mobilizarea unor resurse financiare substanţiale la bugetul dc stat şi realizarea unor programe prioritare în domenii prioritare cum ar fi. pe parcursul unui an fiscal. potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri. cultura. prin adoptarea noului sistem de impunere se realizează condiţiile pentru includerea tuturor resurselor de realizare a veniturilor de către contribuabili.veniturile sunt obţinute din activităţi care nu se realizează prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României. se remarcă faptul că încasările provenite din impozite aşezate asupra veniturilor realizate de persoanele fizice cunosc o creştere continuă. Impunerea globală reprezintă avantajul obţinerii unui randament mai bun al impozitului deoarece.persoana fizică străină.veniturile sunt obţinute într-o perioadă ce nu depăşeşte 183 de zile în orice perioadă de 12 luni. permite definirea mai largă a sferei de cuprindere iar. 1. sănătatea. pentru veniturile obţinute atât din România cât şi din străinătate. începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat.O altă problemă de fond necesară a fi rezolvată este aceea a deducerilor din baza impozabilă adică din venitul global Aceste deducen pot avea caracter stimulativ pentru dezvoltarea spiritului de economie.persoana fizică română fără domiciliu în România şi persoanele străine care realizează venituri din România. se simţea nevoia introducerii unui sistem de impozitare care să elimine neajunsurile semnalate şi să asigure impunerea progresivă a veniturilor. impozitul pe venit este conceput ca un sistem raţional. social şi de justiţie fiscală. învăţământul. comparativ cu cele provenite din impozitele percepute din veniturile persoanelor juridice. pentru veniturile obţinute din România. . Conform noului Cod fiscal. introducerea minimului neimpozabil şi acordarea unor înlesniri contribuabililor cu familii numeroase. contribuabilii sunt : . întemeiat pe cerinţe şi faeton dc ordin economic. In aplicarea Codului fiscal. prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice penoadă dc 12 luni. datorită faptului că într-un astfel de sistem progresivitatea este cel mai bine reprezentată şi cea mai rentabilă. pnn intermediul unei baze fixe situate pc teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 dc zile în orice perioadă de 12 luni. deţinând o pondere mai marc în totalul sumelor înscrise în buget. Subiectul impozitului pc venit îl reprezintă contribuabilii. deci persoanele care realizează venituri din România în următoarele condiţii: . achiziţiile de bunuri mobiliare şi imobiliare. . asupra cărora România îşi exercită suveranitatea. cheltuielile cu şcolarizarea copiilor. .persoana fizică română cu domiciliul în România. pe de o parte. inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mării teritoriale. începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat. dc stimulare a investiţiilor. . Sfera de aplicare a impozitului pe venit In contextul mecanismului financiar. în practica socială etc.

şi anume creşterile fondului de salarii trebuie să se situeze. · Principiul salariilor minime.”Teorie si practica financiara” 12 . · Principiul negocierii salariilor. in temeiul unui contract individual de munca. . în această grupă încadrându-se: . în cadrul acestor categorii impozitul fiind final: . drepturi suverane şi jurisdicţia. salarizarea în regie . Salariile acordate trebuie să fie corelate cu productivitatea muncii. pentru munca efectuata sau ce trebuie efectuata si pentru serviciile indeplinite sau ce trebuie indeplinite. · Caracterul confidenţial al salariului. potrivit pnncipiului capacităţii productive pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri care se supun procedurii de globalizare şi de determinare a impozitului pe venitul anual global. calitatea muncii. impozitul pe venit se aplică persoanelor fizice. Sisteme de salarizare: · După rezultate (în acord). · Principiul liberalizării salariilor. condiţii de muncă. · După timpul lucrat (în regie).venituri din salarii. salarizarea în acord direct: individual sau colectiv . Conceput ca un impozit global. reprezinta suma de bani data de patron salariatului. . Veniturile din salarii Salariul. pe fiecare loc de realizare. e.venituri din pensii pentru suma ce depăşeşte 8 milioane de lei pe lună. în urma creşterii productivităţii. de 43 C.venituri din dividende şi dobânzi.venituri din premii şi jocuri de noroc. serviciilor sau lucrărilor primite drept venituri în natură. b. .alte venituri. indiferent de denumirea sa. In aceste venituri sunt incluse atât veniturile în bani cât şi echivalentul în lei al veniturilor în natură. salariu egal. .venituri din activităţi independente.venituri din activităţi agricole. d. .Tulai. ca ritm.venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Principiile sistemelor de salarizare: · Salariul reprezintă un preţ plătit pentru factorul muncă şi este necesar să se stabilească prin mecanismele pieţei. . Formele de salarizare folosite în România sunt: a. · Salarizare după: cantitatea muncii. nivelul de calificare. indiferent de perioada la care se refera.4 Salarizarea este componenta centrală a sistemului de recompense. b) venituri care se supun impozitării. c. Echivalentul în lei al veniturilor în natură se obţine prin evaluarea în lei la preţul pieţei la locul realizării bunurilor. · Principiul la muncă egală. · În funcţie de randamentul individual sau colectiv.economică exclusivă. Veniturile din salarii sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statul special prevazut de lege. în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional. · Sisteme cu primă: proporţională cu randamentul sau cu progresie inferioară creşterii randamentului. asupra cărora România îşi exercită. salariul de merit şi premii. salarizarea în acord indirect . salarizarea prin cote procentuale .

. diferenţe de impozit sau de încasat. a realizat în cursul anului 2009 următoarele venituri: a.212-6960)=2562.41 din Codul Fiscal. impozitul rezultat în urma globalizării veniturilor realizate în anul 2009.21 Ron conform FF2.212 RON Deduceri personale cuvenite 0. conform Art. Determinaţi: 1. care are un copil în întreţinere . emis la 30 ianuarie 2009). REZOLVARE: 1.impozit reţinut = 1239.73Ron . venituri din cedarea folosinţei bunurilor: .impozit reţinut în cursul anului = 504.venitul net pe anul 2009 = 5544 Ron conform FFI. c.5794 RON 13 . STUDIU DE CAZ I. b. 2.8 + 28% (10909.212 RON 840 RON -30 RON Venit net anual global 12109. .venit net total = 5755. . venituri din salarii realizate în afara funcţiei de baza: . inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. Beneficiarii acestor venituri din salarii datoreaza un impozit lunar care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Venitul din salarii.denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda.venit net total=840 Ron ( conform declaraţiei speciale privind veniturile din cedarea folosinţei bunurilor).72 Ron.plaţi anticipate cu titlu de impozit determinate pe baza venitului impozabil estimate conform contractului de închidere = 170 Ron (decizia de impunere pentru plaţi anticipate cu titlu de impozit pentru venitul din cedarea folosinţei bunurilor.5 x 200 x 12 = 1200 RON Venit global impozabil 10909. Un contribuabil. Venitul net din salarii la funcţia de bază Venitul net din salarii în afara funcţiei de bază Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor Diferenţe cheltuieli profesionale 5544 RON 5755. venituri din salarii la funcţia de baza: .212 RON Impozitul pe venitul anual global datorat = 1456. face parte din categoriile de venituri supuse impozitarii.

4.75=6. ( coloana 6 ) Ore lucrate conform contactului de muncă. Calculele efective sunt luate din datele angajatei Popescu Lavinia. cu 10 angajaţi.5% x1250 ( coloana 20 ) Fondul de şomaj ce reprezintă 1% din salariul de bază Contribuţia individuală în sistemul asigurărilor pentru somaj a fost stabilită conform Art.venituri din salarii în afara funcţiei de bază 1239. prenume. col 6 = col 4 x col 5 88=4x22 ( coloana 8 ) Orele suplimentare-diferenţa dintre orele efectiv lucrate si cele conform contractului.6 respectiv 8 ore pe zi în următorul raport: . stabilite prin decizii de impozitare : .45) 648.4 angajaţi cu 6 ore/zi . Obligaţii privind plaţile anticipate: a. 132=( 10-4 )x22 ( coloana 16 ) Sporurile acordate pentru orele suplimentare. ( coloana 18 ) Total venituri – venitul brut – ca suma dintre salariul de bază si sporuri col 18 = col 16 + col 17 1250=750+500 ( coloana 19 ) CAS angajat ce reprezintă 9. Sistemul de salarizare este în regie – dupa timpul lucrat. reţineri prin stopaj la sursă : .3 angajaţi cu 8 ore/zi.73 Ron b.înmulţite cu zilele lucrate pe lună. Dar. ( coloana 3 ) Salariul de bază al angajatului conform contractului ( coloana 4 ) Persoanele au contracte de muncă încheiate pe timp de lucru diferit.venituri din salarii la funcţia de bază 504. col 19 = 9.12 Ron II.27 din Legea 12/2000. ( coloana 1 ) Nume. cnp angajat. SC BLU 22 SRL .(2) din Legea 12/2000. col 20 = 1% x col 17 5=1%x500 ( coloana 21 ) CASS ce reprezintă 6. efectiv ei lucreaza 10 ore pe zi. Stat de plata aferent lunii ianuarie 2009.2.5 % din venitul brut 14 . societate cu capital privat. ( coloana 5 ) Zile lucrate pe luna – 22.21 alin.venituri din cedarea folosinţei bunurilor 170 Ron Total obligaţii stabilite în contul impozitului 1914.5% x col 18 118.72 Ron .3 angajaţi cu 4 ore/zi . ( coloana 17 ) Alte drepturi – salariul de bază.45 Ron Diferenţa de impozit de plată (2562-1914. cu modificările şi completările ulterioare.5 % din venitul brut Contribuţia individuală de Asigurări Sociale a fost stabilită conform Art.

col 25 = col 22 – col 24 794. Indemnizatia pentru concediul medical este suportată în primele 10 zile de către unitate din fondul de salarii. pentru calcularea impozitului pe salariu.65% pentru o vechime în muncă între 2 si 5 ani.75% pentru o vechime în muncă între 5 si 8 ani. Este suma neimpozabilă conform Art. În luna ianuarie 2008.19=16%x794.95=1250-118.95=1044.5%x1250 ( coloana 22 ) Venitul net stabilit prin scăderea contribuţiilor din venitul brut col 22 = col 18–col 19–col 20–col 21 1044.95-127. col 27 = col 22 – col 26 917.95-250 ( coloana 26 ) Impozitul pe salariu ce reprezintă 16% din venitul baza de calcul.75-5-81. În vederea stabilirii drepturilor băneşti se cunosc următoarele elemente : . 15 .50% pentru o vechime în muncă mai mică de 2 ani. .5% x col 18 81. determinarea sumei aferente primelor 3 zile de concediu.25=6.76=1044. ( coloana 25 ) Venitul bază de calcul. la SC DOMNIMAR SRL.85% pentru o vechime în muncă mai mare de 8 ani. .19 III.număr de zile lucrătoare în luna 23 zile Pentru determinarea drepturilor băneşti se impun câteva precizări: .număr zile de concediu 23 zile .53 Ron/zi b. rude de pâna la gradul 4 cu angajatul) ( coloana 24 ) Deducerea personală de bază.25 ( coloana 23 ) Copii aflaţi în întreţinere( sau alte persoane.Contribuţia în sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate a fost stabilită conform OUG 150/2002.95 ( coloana 27 ) Totalul de plata este suma de bani pe care o primeşte angajatul obţinut prin scăderea impozitului reţinut din venitul net. Plecând de la situaţia concretă luată în discuţie pentru determinarea sumei nete de plată către salariata se vor parcurge următoarele etape: a.legislaţia în vigoare stabileşte cuantumul indemnizaţiei în această situaţie prin aplicarea unor cote asupra salariului de bază şi a sporurilor după cum urmeaza: .56 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. cu menţiunea că pentru primele 3 zile se efectuează o reducere de 50%. iar din a 11-a zi de concediu este suportată din bugetul asigurărilor sociale. Dogaru Maria se afla în concediu medical prezentând în acest sens un certificat medical. . col 26 = 16% x col 25 127. cunoscându-se ca în această perioadă se practică o reducere de 50%.Se determină prin scăderea deducerilor personale de bază din venitul net.vechime în muncă 1 an . col 21 = 6.salariul de bază 300 Ron . calculul sumei brute cuvenite unei zile de concediu medical: (300: 23)x50%=6.

Popescu Luigi .5+3+30)=778. calculul indemnizaţiei suportate de unitate ?(10 zile): 9.21-(28.78+45. calculul indemnizaţiei suportate din bugetul asigurărilor sociale (23-10=13zile) 6.43 Ron e.contribuţia pentru pensia alimentară: 300x6.73=55.”Teorie si practica financiara” 3. C. Craiova 2002 2. 6.71 Ron Calculul venitului impozabil: 778.64 Ron d.43+84.16 Ron Determinarea sumei nete de plată: 778.cheltuieli profesionale: 200x15%=30Ron Determinarea venitului net: 840.71-200=578.71 Ron Calculul impozitului aferent: 578.”Fiscalitate”.19 Ron Calculul deducerilor din venitul brut: .78 Ron c.76=140.52x 50%)x3 = 9. Legea privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial ai României nr 927/23 12 2003 16 .contribuţia la fondul de somaj: 300x1%=3 Ron .71x18%=104.5-3-104.2=643 Ron BIBLIOGRAFIE: 1.52x7= 45.în această situaţie angajată nu datorează contributţe la asigurările sociale de sănătate.71-28.76 Ron f. determinarea sumei cuvenite pentru următoarele 7 zile de concediu medical.65.Tulai. .52x13=84.(6.5%=195 Ron . Editura Sitech. stabilirea venitului brut : 55.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful