Mata Pelajaran

:

Tajuk

:

Standard Pembelajaran

:
SENARAI SEMAK

Nama Murid

:____________________________________________

Kelas

:____________________________________________

Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan” MENGUASAI” atau “BELUM MENGUASAI”
berpandukan pencapaian murid dalam setiap aktiviti.
BIL

AKTIVITI

TARIKH MENGUASAI

BELUM
MENGUASAI

CATATAN

Refleksi :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Tandatangan :

.......................................................
(Pn. Edham Redza B. Ahmad Foad)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful