BAB

1

PENGENALAN KEPADA SAINS

Apakah itu sains? Mengapakah dalam kehidupan seharian, kita amat memerlukan sains? Bagaimanakah fenomena alam boleh berlaku? Bagaimanakah terjadinya angin yang bertiup, hujan yang turun dan mengalir dari hulu ke hilir sungai serta pelbagai fenomena alam lain? Adakah ia terjadi sendiri? Ia bukan terjadi dengan sendiri atau secara kebetulan. Hanya dengan penguasaan ilmu sains, barulah segalanya dapat dijelaskan dan dihuraikan. Pengetahuan sains boleh diperoleh melalui satu siri penyiasatan yang berorientasikan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Bagi mendapatkan keputusan yang tepat dalam penyiasatan, langkah yang sistematik dengan menggunakan alat pengukur yang tertentu haruslah digunakan.

Setelah mempelajari bab ini, anda akan dapat: • memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian, • memahami langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik, • mengetahui kuantiti fizik dan unitnya, • memahami penggunaan alat pengukuran, • memahami konsep jisim, dan • menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan seharian.
PENGENALAN KEPADA SAINS •

1

1.1 MEMAHAMI SAINS ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KEHIDUPAN HARIAN Fenomena Alam dan Pengertian Sains
Fenomena alam ialah segala kejadian yang berlaku dalam alam semula jadi yang melibatkan benda hidup dan benda bukan hidup. Sains pula ialah satu disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan alam di sekeliling kita. Ilmu sains meliputi semua fenomena atau semua perkara tentang tumbuhan dan haiwan, Bumi dan langit, cuaca dan angin, pergerakan benda-benda dan cara organisma tersebut beroperasi.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: - menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, - menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan seharian, dan - menamakan kerjaya dalam sains.

Pertumbuhan manusia

Kejadian kilat

faedah - benefit kerjaya - career pendidik - educator fenomena alam natural phenomena profesional professional ceramah - talks

Fenomena Alam

Ais mencair

Bola jatuh ke bawah Rajah 1.1: Fenomena Alam

2 • SAINS TINGKATAN 1

Kepentingan Sains dalam Kehidupan Harian
Apabila kita mempelajari dan mendalami ilmu sains, kita akan lebih menghargai dan mensyukuri kejadian alam semesta ciptaan Tuhan. Melalui ilmu sains kita boleh mempelajari dan memahami alam sekeliling kita, termasuk kejadian diri kita sendiri. Sains juga merupakan satu kaedah pemikiran yang akan memberikan jawapan kepada setiap persoalan yang kita hadapi. Ilmu sains juga membantu kita lebih ke hadapan dan sentiasa bersedia untuk membangunkan ilmu teknologi yang baharu. Apakah itu teknologi? Teknologi ialah aplikasi dalam pengetahuan sains yang dibangunkan oleh manusia untuk manusia. Dengan adanya teknologi, ia dapat membantu manusia memudahkan segala urusan seharian dan akhirnya meningkatkan taraf kehidupan manusia.

Malaysia melakukan misi penerokaan angkasa yang pertama pada 2007 dengan Dr. Sheikh Muszaphar Shukor muncul sebagai angkasawan pertama negara.

Kesihatan

Keselesaan

Pengangkutan

Sumbangan Sains dan Teknologi

Penerokaan angkasa lepas

Pertanian

Sistem telekomunikasi

Rajah 1.2: Sumbangan Sains dan Teknologi dalam Kehidupan Seharian Manusia

PENGENALAN KEPADA SAINS •

3

antaranya adalah seperti yang berikut: Sekumpulan ahli astronomi antarabangsa yang diketuai oleh United Kingdom telah menemui sebuah bintang terbesar di ruang cakerawala. Contoh: . Kerjaya yang terlibat dengannya ialah angkasawan dan ahli kaji bintang (astronomi). PELBAGAI BIDANG KAjIAN SAINTIFIK Bidang astronomi adalah salah satu cabang ilmu sains.Kerjaya dalam Bidang Kajian Sains Terdapat pelbagai kerjaya yang berkaitan dengan sains. iaitu sehingga 300 massa matahari dan dinamakan R136a1. komunikasi komputer dan pembangunan perisian komputer. SAINS SUKAN Menggabungkan beberapa bidang ilmu. Contoh: mengkaji organisasi dan menggubal undang-undang serta politik kepartian.3: Pelbagai Kerjaya dalam Bidang Sains www.psikologi sukan SAINS KOMPUTER Bidang kajian tentang perisian dan aplikasi komputer.fisiologi sukan . pemprosesan dan pengurusan maklumat. Jurutera Guru Ahli farmasi Pengatur cara komputer Ahli biokimia Doktor Rajah 1.gov/is/ kids/ SAINS POLITIK Sains kenegaraan dan cabang kemasyarakatan yang berkaitan dengan kerajaan. Rajah 1.perubatan dalam sukan . Contoh: merangkumi pengaturcaraan. SAINS GUNAAN Digunakan dalam pelbagai bidang pekerjaan.ars.4: Pelbagai Bidang Kajian Saintifik 4 • SAINS TINGKATAN 1 .usda. Contoh: sains pertanian yang menjalankan penyelidikan dalam bidang pertanian. organisasi dan negara secara praktikal.

4.5. Pada akhir pembelajaran.involve mengukur . 3. murid dapat: .2 Anda disarankan agar melayari Internet dan layari laman sesawang yang berkaitan dengan forum atau ceramah mengenai kerjaya dalam bidang sains. boleh dipercayai dan tidak hanya berasaskan pendapat. Sila kenal pasti cita-cita bagi setiap pelajar. .merancang eksperimen (merancang bagaimana menguji hipotesis). Kumpulkan nama bagi pelajar yang mempunyai cita-cita yang sama.membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). Seterusnya.AKTIVITI 1. PENGENALAN KEPADA SAINS • 5 . . 1. 2. teratur dan sistematik.2 MEMAHAMI LANGKAH-LANGKAH DALAM PENYIASATAN SAINTIFIK Kaedah Penyiasatan Saintifik Kaedah saintifik ialah suatu kaedah yang dilakukan mengikut peraturan dan prinsip sains yang tepat.measure AKTIVITI 1.hypothesis mengenal pasti identify penyiasatan investigation melibatkan .membuat keputusan dan menulis laporan eksperimen.menjalankan eksperimen. senaraikan apakah peranan dan kelebihan sains dalam kehidupan seharian? mempengaruhi effect menentukan determine hipotesis . Pengetahuan sains diperoleh melalui penyiasatan yang sistematik yang dijalankan oleh ahli-ahli sains untuk membina satu gambaran tentang fenomena alam secara tepat. Satu panduan dalam menjalankan penyiasatan saintifik ditunjukkan dalam Rajah 1. andaian mahupun anggapan sematamata.1 Tujuan: Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan seharian.menentukan apa yang dikaji (mengenal pasti masalah). Bincangkan apakah bidang sains yang berkaitan dengan citacita tersebut. Arahan: Senaraikan nama semua pelajar di dalam kelas anda dalam sehelai kertas. 1.mengumpul data. menganalisis dan mentafsir data. . . dan .

dan (c) membuat kesimpulan eksperimen. Langkah 2: Membina hipotesis Cuba hubung kaitkan antara dua pemboleh ubah. Rajah 1. iaitu pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas.dimanipulasi . (b) menganalisis dan mentafsir data.Langkah-langkah dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik Fenomena .bergerak balas Langkah 3: Mengawal pemboleh ubah Langkah 4: Merancang eksperimen Langkah-langkah yang diambil semasa menjalankan eksperimen.dimalarkan . Semasa penyiasatan. Langkah 5: Menjalankan penyiasatan Penyiasatan dijalankan seperti yang dirancang untuk menguji hipotesis. Jika hipotesis tidak diterima proses seterusnya yang perlu dijalankan ialah menilai semula hipotesis yang dibina pada peringkat awal. Mudah meletup Langkah 6: Menulis laporan Sekiranya hipotesis yang dibina diterima maka laporan boleh dibuat.Bagaimana? Langkah 1: Mengenal pasti masalah Menentukan tujuan sebenar fenomena yang ingin disiasat. Pemboleh ubah .5: Langkah-langkah dalam Penyiasatan Saintifik Mudah terbakar 6 • SAINS TINGKATAN 1 .Apa? .Mengapa? . langkah-langkah yang berikut perlu diikuti: (a) mengumpul data daripada pemerhatian yang dibuat.

Kerjaya yang terlibat dengannya ialah angkasawan dan ahli kaji bintang (astronomi). Hipotesis ialah satu penjelasan yang mungkin bagi fenomena alam yang kita kaji atau perhatikan. Soalan-soalan seperti di bawah mungkin dikemukakan.6: Mengenal Pasti Masalah Sikap ingin tahu yang timbul ekoran kejadian atau fenomena yang berlaku di sekeliling kita. Membina hipotesis Hipotesis ialah satu cadangan pendapat (idea atau telahan awal). sekiranya hipotesis yang dibina ditolak atau tidak betul melalui kajian maka perlu dibina hipotesis yang baharu. Namun begitu.Mengenal pasti masalah Apa? Mengapa? Bagaimana? Rajah 1. Nota: Hipotesis yang dibina mestilah boleh diuji. Sekiranya tidak boleh diuji maka ia bukanlah satu hipotesis. Contoh: Masalah yang dikenal pasti Paku besi yang diletakkan di luar rumah berkarat dengan cepat? Hipotesis yang dibuat Air diperlukan untuk pengaratan besi. Mengakis Toksik/racun PENGENALAN KEPADA SAINS • 7 . iaitu: (a) Mengapakah berlakunya pencairan ais di Kutub Utara dan Kutub Selatan Bumi? (b) Apakah kaitan air pasang dan surut dengan kejadian siang dan malam? Bidang astronomi adalah salah satu cabang ilmu sains. Berdasarkan hipotesis yang dibina dan sudah disahkan melalui kajian maka terhasilnya teori.

Terdapat tiga jenis pemboleh ubah. disamakan atau dimalarkan dalam sesuatu eksperimen. Merengsa/berbahaya Merancang eksperimen (penyiasatan atau kajian) Radioaktif Eksperimen dirancang setelah satu hipotesis ditentukan. jisim dan kuantiti bahan yang digunakan. pengkaji haruslah mematuhi dan mengikuti beberapa garis panduan. Contoh pemboleh ubah ialah masa. Semasa merancang eksperimen. menganalisis data serta mentafsir data yang diperoleh.7: Merancang Eksperimen 8 • SAINS TINGKATAN 1 . Pentafsiran data boleh dibuat dalam bentuk graf ataupun jadual. Pertama. Selain itu. Dalam penyiasatan saintifik. pengkaji perlu mengetahui kaedah mengumpul data. (c) Pemboleh ubah yang bergerak balas Perubahan atau hasil eksperimen. 1 Merancang Eksperimen Senarai dan susun atur bahan dan radas 2 Mengetahui kaedah mengumpul. menganalisis dan mentafsir data Rajah 1. Ia ditentukan oleh pemboleh ubah yang dimanipulasikan.Mengawal pemboleh ubah Pemboleh ubah ialah satu keadaan atau faktor yang boleh berubah dalam sesuatu kajian yang dijalankan. satu pemboleh ubah harus dimanipulasikan untuk mengkaji hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas dan pada masa yang sama pemboleh ubah lain akan dimalarkan. iaitu: (a) Pemboleh ubah yang dimalarkan Satu pemboleh ubah yang ditetapkan. (b) Pemboleh ubah yang dimanipulasikan Satu pemboleh ubah yang dibezakan atau tidak sama untuk menguji hipotesis yang dibina. pengkaji perlu menyenaraikan dan menyusun atur bahan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen yang akan dijalankan.

1: Keputusan Eksperimen Menentukan Sama Ada Air Perlu untuk Pengaratan Paku Besi Paku Besi A B C Keadaan Paku Besi Tidak berkarat Tidak berkarat Berkarat PENGENALAN KEPADA SAINS • 9 . Alat radas yang ditunjukkan dibiarkan selama tiga hari.1. Jadual 1. Keputusan yang diperoleh ditunjukkan dalam Jadual 1.Contoh: Hipotesis: Air diperlukan untuk proses pengaratan paku besi. Benang Benang Benang Paku besi Paku besi Paku besi berkarat Kalsium klorida kontang (a) (b) Kapas Kapas lembap (c) Rajah 1.8.8: Eksperimen untuk Menentukan Sama Ada Air Diperlukan untuk Pengaratan Paku Besi Satu eksperimen dijalankan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

hipotesis ini boleh diterima.8 dijalankan untuk menguji hipotesis dengan mengubah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. (b) Pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah kehadiran air. iaitu: 1. ukuran panjang sesuatu objek. 2.9: Langkah dalam Menjalankan Eksperimen 10 • SAINS TINGKATAN 1 . Menganalisis dan mentafsir data (a) Data-data yang dikumpulkan daripada eksperimen ditukarkan kepada angka-angka yang kemudiannya akan dimasukkan dalam bentuk grafik untuk dianalisis. 1 Langkah Menjalankan Eksperimen Mengumpul data 2 Menganalisis dan mentafsir data Rajah 1. Oleh itu. Satu penyataan dibuat tentang apa yang berlaku semasa eksperimen dijalankan dan hasil daripada pemerhatian tersebut akan diterjemahkan. langkah-langkah yang berikut perlu diikuti. Keputusan eksperimen menunjukkan paku besi berkarat dengan kehadiran air. Mengumpul data (a) Semasa mengumpul data. (b) Data-data boleh ditafsirkan dalam bentuk jadual atau graf. semua pemerhatian atau pengukuran perlu direkod dengan jujur dan tepat. (c) Pemboleh ubah yang bergerak balas ialah pengaratan paku besi. Eksperimen dalam Rajah 1.Daripada eksperimen dalam Rajah 1.7: (a) Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah jenis paku besi dan suhu persekitaran. Menjalankan eksperimen Semasa menjalankan eksperimen. masa yang diambil dan sebagainya. (b) Data-data yang mungkin dikumpulkan adalah seperti kuantiti bahan.

................................................................................. Tajuk/Tujuan: ......................................................................................... Hipotesis: ................................................................ Penyataan masalah:.............................................................................................................................................................................................................................................. Kesimpulan: ...............................................................................................3......................... ..................................................... 2.................... Bahan/Radas: ................................................................................................................................................................ ................................ Keputusan/Pemerhatian: ...................................................... ................................................................ Prosedur: 1........................................................................... .......................................................................................... Analisis: ............................................................................................................................ Membuat laporan Satu laporan mengikut format yang tertentu dibuat selepas penyiasatan saintifik.............. ...................... 3.......................................................................... (d) Bergerak balas: ........ (b) Dimanipulasikan: .......... Rajah 1......... ..................... (b) Keputusan sama ada suatu hipotesis diterima atau ditolak........................................................................................................................................................10: Format Penulisan Laporan Penyiasatan Saintifik PENGENALAN KEPADA SAINS • 11 .... Membuat kesimpulan (a) Satu masalah tepat yang menjawab akan masalah yang dikenal pasti........................... Pemboleh ubah: (a) Dimalarkan: . Contoh format penulisan laporan adalah seperti yang ditunjukkan di bawah..........................................................................

benang/tali. Penyataan masalah: Bagaimanakah tempoh ayunan bandul dipengaruhi oleh panjang tali bandul? Kaki retort. ladung. Tujuan: Mengkaji hubungan antara panjang tali bandul dan tempoh ayunan bandul. Hipotesis: Semakin panjang tali.11: Susunan Radas Eksperimen Ayunan Bandul 0 50 0 1 2 3 4 6 7 8 9 27 29 12 • SAINS TINGKATAN 1 100 150 200 250 31 30 0 1 2 5 24 25 28 3 4 5 26 6 7 8 23 9 22 10 21 11 20 12 13 14 15 16 17 18 19 . jam randik.3 Eksperimen di bawah dijalankan untuk mengkaji hubungan antara panjang tali bandul dan tempoh ayunan bandul. semakin lama tempoh ayunan bandul. penyepit retort.AKTIVITI 1. Pemboleh ubah: (a) dimalarkan: jisim ladung (b) dimanipulasikan: panjang (tali) bandul (c) bergerak balas: tempoh bagi ayunan bandul pg10 Jam randik Cebisan kayu Kaki retort Panjang tali ladung Bongkah kayu Ladung Satu pusingan lengkap Rajah 1.

2: Keputusan Eksperimen untuk Mengkaji Hubungan antara Panjang Tali Bandul dengan Tempoh Masa 10 Ayunan Bandul Panjang Bandul (cm) 10 20 30 40 50 Tempoh bagi 10 Ayunan Bandul Ekperimen 1 Eksperimen 2 Eksperimen 3 Purata Kesimpulan: Semakin panjang tali. semakin lama tempoh ayunan bandul. Langkah ini diulang dengan menggunakan panjang tali yang berlainan. Perbincangan: 1. PENGENALAN KEPADA SAINS • 13 . Tempoh masa bagi 10 ayunan bandul dicatatkan dalam Jadual 1. Hipotesis yang dibina diterima.2. 40 cm dan 50 cm. (c) Ketinggian bandul sewaktu dilepaskan juga perlu dimalarkan bagi setiap kali bandul dilepaskan untuk ayunan. iaitu 20 cm. Ladung bandul ditarik ke satu kedudukan dan kemudian dilepaskan. 30 cm.Prosedur: 1. 2. Merekod data: Jadual 1. 3. (b) Ikatan bandul juga perlu kemas agar tali tidak terbuka apabila aktiviti dijalankan. 2. Data yang diperoleh direkodkan dalam Jadual 1. Ladung yang diikat dengan 10 cm tali digantung pada kaki retort. beberapa perkara perlu diambil perhatian bagi mendapatkan keputusan yang tepat. Pengambilan data-data sebanyak tiga kali dilakukan untuk mendapat purata nilai bacaan yang lebih tepat dan jitu. (a) Penyokong kaki retort yang digunakan mestilah tegap dan kuat supaya ia tidak bergoyang (jika berlaku ia akan mempengaruhi keputusan eksperimen).2. 4. Semasa menggunakan bandul ringkas dalam eksperimen ini.

(a) Membuat penyataan umum mengenai hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas. Nyatakan juga langkah yang anda ambil. corak atau polar. Rancangkan satu eksperimen yang boleh dijalankan di peringkat sekolah dan bincangkan di dalam kelas bersama-sama guru sebelum ia dijalankan. (c) Bercakap mengenai objek. kejadian atau fenomena. (d) Membuat kesimpulan yang munasabah bagi menerangkan pemerhatian atau kejadian. Gunakan data yang telah diambil.(d) Masa yang diambil perlulah diulang beberapa kali dan dapatkan nilai bacaan purata bagi bacaan yang lebih tepat. Sila buat laporan dan bincangkannya di dalam kelas. (e) Cara ayunan mestilah menegak dan bukannya secara elips. (b) Membuat ramalan kejadian berdasarkan pemerhatian atau pengalaman lalu. pemboleh ubah yang anda gunakan. Kenal pasti langkah dalam penyiasatan saintifik yang terlibat dalam penyataan di bawah. cara mengumpul data. Langkah dalam penyiasatan saintifik di bawah diberikan dalam susunan tidak teratur. persembahan analisis data yang diperoleh dan juga kesimpulan yang dibuat. 14 • SAINS TINGKATAN 1 . Latihan 1.1 1. (a) Membuat kesimpulan (b) Menulis laporan (c) Membina hipotesis (d) Mengenal pasti masalah (e) Menganalisis data 2. 3. Sudut ayunan juga mesti kecil. Sila susun semula langkah tersebut agar menjadi langkah yang betul.

3: Kuantiti Fizikal dan Sistem Unit Antarabangsa Pada akhir pembelajaran. Jadual 1. senti.mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. .12: Kuantiti. Kuantiti Fizik Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SI Meter (m) Kilogram (kg) Saat (s) Darjah Celsius ( C) atau Kelvin (K) Ampere (A) Kuantiti fizik yang digunakan dalam spesifikasi dan label barangan mempunyai nilai dan unit tertentu. murid dapat: . Contoh Jengkal = 5 kg Unit Hasta Nilai Depa Foto 1. . masa. mili-. Kuantiti-kuantiti ini dikenali sebagai kuantiti fizik (kuantiti asas). suhu dan arus elektrik. Nilai dan Unit bagi Jisim PENGENALAN KEPADA SAINS • 15 . dan .menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim. Jadual 1. kita perlu tahu ukuran panjang.1: Mengukur Panjang Kuantiti fizik Rajah 1.3 menunjukkan kuantiti fizikal dan Sistem Unit Antarabangsa (SI).menyatakan unit SI dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. jisim.3 MENGETAHUI KUANTITI FIZIK DAN UNITNYA Kuantiti Fizik dan Sistem Unit Antarabangsa (SI) Pengukuran adalah penting dan kerap digunakan dalam kajian sains. masa. Dalam kajian yang dijalankan. Sistem unit SI ini digunakan oleh semua saintis sedunia (ukuran universal).menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang.dan kilo-. suhu dan arus elektrik.1.

Nilai-nilai dalam kajian sains biasanya ditulis dalam bentuk piawai menggunakan nombor kuasa asas 10.4 menunjukkan imbuhan. Tukarkan nilai kuantiti fizik berikut kepada bentuk piawai dan nilai imbuhan. mili dan mikro. (a) 8. Unit SI mula digunakan secara seragam di seluruh dunia pada 1960. (a) 6000 g (kepada kg) (b) 0. kilo. Tukarkan nilai imbuhan berikut kepada bentuk piawai.8 mm (kepada km) 16 • SAINS TINGKATAN 1 .4: Imbuhan.System International d’Unites. Tujuan menulis sesuatu nilai dalam bentuk piawai adalah untuk memudahkan kaedah merekod nilai bacaan yang terlalu besar atau terlalu kecil. senti.7 mm (kepada m) (b) 5. Ia diambil daripada perkataan Perancis .0095 m (kepada mm) 2.Simbol dan Nilai Simbol bagi Imbuhan Imbuhan yang biasa digunakan dalam pengukuran adalah seperti mega.2 1. Jadual 1. Jadual 1. Simbol dan Bentuk Piawai Imbuhan Mega Kilo Senti Mili Mikro Simbol M K c m µ Bentuk Piawai 106 103 10-2 10-3 10-6 Latihan 1. simbol bagi imbuhan dan nilai simbol dalam bentuk piawai. Simbol bagi imbuhan ialah tanda yang menyatakan atau mengenalkan sesuatu imbuhan.

Unit pengukuran bagi panjang ialah kilometer (km). murid dapat: . .memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. .memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Tukarkan nilai bagi panjang dan jisim di bawah kepada bentuk piawai dan nilai imbuhan. Nilai Kuantiti Fizik (a) 1000 m (b) 4000000 m (c) 0.4 MEMAHAMI PENGGUNAAN ALATALAT PENGUKUR Pengukuran Panjang Berapakah panjang meja belajar anda? Berapakah panjang pen yang selalu anda gunakan untuk menulis? Dapatkah anda menjawabnya tanpa anda mengukur? Boleh! Akan tetapi jawapan yang anda berikan hanyalah anggaran daripada pengamatan dan penglihatan anda. dan .13: Penggunaan Unit SI pada Papan Tanda PENGENALAN KEPADA SAINS • 17 . Rajah 1.memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. meter (m). 1 cm = 10 mm 1 m = 100 cm 1 km = 1000 m Pada akhir pembelajaran. Apa itu panjang? Dalam sains.0055 kg (d) 0.menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Manusia Mesir purba menggunakan bahagian badan yang berlainan sebagai unit ukuran kerana ia mudah difahami. sentimeter (cm) dan milimeter (mm).0000065 m (e) 0.3.05m Bentuk Piawai Nilai Imbuhan 1. panjang ialah jarak di antara dua titik.

Bacaan akan diambil terus daripada skala pada pita pengukur yang digunakan. Contoh: Bacaan panjang pertama = 4. Hal ini kerana purata beberapa kali bacaan adalah lebih tepat daripada satu bacaan sahaja.5 cm (0. Pada kedudukan ini bacaan yang lebih tepat akan diperoleh.4 cm Bacaan panjang kedua = 4.irregular sekata . Kedudukan mata mestilah berada tegak di atas tanda yang hendak dibaca. Semasa ukuran diambil. Hal ini menjelaskan bahawa berat objek berbeza mengikut tempat ia diukur.5 cm Purata panjang = 13.callipers garis lengkung .6 cm Jumlah panjang = 13.2: Pita Pengukur 1 1 2 2 18 • SAINS TINGKATAN 1 8 9 10 11 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 41 41 42 42 . 3 0 100 90 80 70 60 ml 1 2 3 4 5 6 7 ml ml 25ml 4 50 40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 30 20 10 10 11 12 Foto 1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rajah 1.regular h Sa la la Sa h Daya tarikan di bahagian Khatulistiwa lebih kuat daripada bahagian yang lain di Bumi.045 m atau 45 mm) Betul pg10 angkup .5 cm Bacaan panjang ketiga = 4. pita pengukur diregangkan di antara dua titik yang ingin diukur.5 cm ÷ 3 (kali bacaan diambil) Jawapan: 4.Pengukuran Panjang Garis Lurus Menggunakan pembaris Ukuran panjang garis lurus atau sesuatu objek lurus boleh diukur dengan menggunakan pembaris meter.14: Mengukur Garis Lurus Menggunakan pita pengukur Pita pengukur digunakan untuk mengukur bagi objek yang ukuran panjangnya mencecah beberapa meter. Beberapa siri bacaan mestilah diambil dan dapatkan satu nilai purata.curve sesaran displacement menganggarkan estimate tidak sekata .

ukur panjang benang di atas pembaris. Jajarkan sedikit demi sedikit benang mengikut di sepanjang garis lengkung yang hendak diukur. Buat satu simpulan kecil atau tanda dengan pen pada satu bahagian hujung benang.11: Mengukur Garis Lengkung 0 100 90 80 70 60 ml 1 2 3 PENGENALAN KEPADA SAINS • 19 . Kemudian.3: Dua Jenis Pita Pengukur yang Berbeza Pengukuran Panjang Garis Lengkung Menggunakan benang dan pembaris Benang dan pembaris digunakan untuk mengukur garis lengkung.Foto 1. Benang Simpulan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Besi bengkok 12 Rajah 1.

23 Ukur jarak di antara dua titik pada angkup luar dengan menggunakan pembaris. 23 Diameter luar sebuah bekas boleh diukur dengan menggunakan angkup luar dan pembaris. pg20. seperti bikar atau tabung uji boleh diukur dengan tepat 5 menggunakan angkup dalam dan pembaris. 0 100 ml 0 1 2 3 4 2 3 100 90 80 70 ml 0 100 90 ml Angkup luar 90 80 70 60 1 2 3 4 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ml ml 80 70 28 29 31 30 0 1 60 50 2 3 60 50 40 50 5 4 6 40 0 1 2 0 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 11 12 40 30 20 10 7 8 30 20 10 5 6 7 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 ml ml 9 10 11 ml ml Rajah 1. 21.4: Pengukur Pita 3 100 90 80 70 60 ml 1 2 0 1 2 60 50 40 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengukuran Diameter Suatu Objek Diameter dalam sebuah bekas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 3 4 8 9 50 40 30 20 10 30 20 10 10 11 g10 pg10 Diameter dalam sebuah bekas.17: Pengukuran Diameter Luar 71 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1 1 8 9 10 11 83 3 4 4 5 95 6 6 7 10 7 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 42 11 42 43 43 44 12 44 2 3 4 4 4 4 0 1 2 0 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 11 12 12 0 1 4 4 6 7 8 9 10 11 12 45 45 46 46 47 47 45 45 46 46 47 47 12 4 4 4 4 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 90 80 70 ml 0 31 0 1 2 Foto 1. 25ml 10 11 7 7 41 41 42 42 43 43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 12 44 44 3 4 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 5 6 7 8 9 10 11 12 Rajah 1. 21. Jarak di antara kedua-dua lengan angkup 6 dalam tersebut ialah ukuran diameter dalam bagi bekas tersebut.0 1 2 3 4 5 Menggunakan pengukur pita Pengukur pita juga boleh digunakan untuk mengukur panjang sesuatu garis lengkung.16: Pengukuran Diameter Dalam 0 1 0 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 50 8 10 50 11 10 12 11 9 12 0 1 2 3 4 25ml 5 6 7 0 1 2 3 4 27 5 6 7 8 9 24 25 26 23 22 21 20 20 • SAINS TINGKATAN 1 25ml 25ml 41 41 41 41 42 42 43 43 44 44 4 5 25ml 12 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 pg10 7 8 9 ml ml 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Angkup dalam 8 Diameter luar sebuah bekas pg20.

Rahang luar pula digunakan untuk mengukur diameter luar sesuatu bekas. contohnya: Sfera Blok kayu Sfera Sesiku-L Rajah1. Angkup Vernier boleh memberikan bacaan yang tepat sehingga 0.01 cm (dua titik perpuluhan). Kemudian kira purata tiga nilai ukuran. Skala Vernier.9 mm. Rahang sebelah dalam digunakan untuk mengukur diameter dalam sesuatu bekas. skala 9 mm mempunyai 10 bahagian.18: Dua Kaedah Mengukur Diameter Sebuah Objek Berbentuk Sfera Menggunakan angkup Vernier Angkup Vernier boleh digunakan untuk mengukur jarak yang dekat atau objek pendek dengan tepat. Alat ini mempunyai dua skala. Hal ini bererti satu bahagian Skala Verniar ialah 0. 0 1 2 3 0 4 1 2 3 5 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 Rahang dalam 0 1 2 3 0 Skala Vernier 4 1 2 3 5 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 Rahang luar 3 0 4 1 2 3 5 4 5 6 6 7 7 3 0 4 1 2 3 5 4 5 6 6 7 7 Rajah 1.Diameter objek berbentuk sfera Bagaimanakah diameter bagi objek yang berbentuk sfera boleh diambil? Diameter objek yang berbentuk sfera diukur dengan menggunakan: (a) Dua blok kayu dan pembaris (b) Dua sesiku dan pembaris Ukur diameter sfera sekurang-kurangnya tiga kali dengan memusingkan objek berbentuk sfera dan menggunakan bahagian pembaris yang berbeza. Skala utama disenggatkan dalam unit sentimeter.19: Angkup Vernier PENGENALAN KEPADA SAINS • 21 .

20: Luas Segi Empat = 2.Pengukuran Luas Luas ialah jumlah permukaan atau kawasan yang diliputi oleh sesuatu objek. Luas objek berbentuk sekata 1. Luas segi empat Luas kawasan segi empat tepat diukur dengan formula: Luas = Panjang 3 Lebar Contoh: 1 cm 1 cm Lebar Rumus bagi ukuran luas bulatan Luas = 4 3 4 = 16 cm2 (40 3 40 = 1600 mm2) = J 22 7 jejari 3 J2 Panjang Rajah 1. Luas segi tiga Luas segi tiga diukur dengan menggunakan formula berikut: Luas = 1 2 3 tapak 3 tinggi 1 cm 1 cm Contoh: Lebar Luas = 1 3 4 3 4 = 8 cm2 2 ( 1 3 40 3 40 = 800 mm2) 2 Panjang Rajah 1. sentimeter persegi (cm2) dan milimeter persegi (mm2). Luas diukur dalam unit meter persegi (m2).21: Luas Segi Tiga 22 • SAINS TINGKATAN 1 .

5: Penggunaan Unit SI bagi Liter dan Mililiter PENGENALAN KEPADA SAINS • 23 . Tanda pada setiap segi empat yang lengkap dan lebih daripada separuh lengkap yang dilitupi oleh daun. 1 cm 1 cm B B B B A B B A A B B A B B B Kawasan bertanda: Segi empat lengkap A A = 4 3 (1 cm 3 1 cm) = 4 3 (1 cm2) = 4 cm2 Segi empat lengkap B B = 5 3 (1 cm 3 1 cm) = 5 3 (1 cm2) = 5 cm2 Jumlah anggaran luas daun =A+B = 4 cm2 + 5 cm2 = 9 cm2 Rajah 1.22: Luas Daun yang Dianggarkan Pengukuran Isi Padu Cecair Isipadu ialah jumlah ruang yang dipenuhi oleh sesuatu objek. seperti daun dan ranggi bunga boleh dianggar dengan menggunakan kertas graf.Luas objek berbentuk tidak sekata Luas objek yang tidak sekata. luas daun dianggarkan. Seterusnya. mililiter (ml). jumlah segi empat yang ditanda dikira. meter padu (m3) dan sentimeter padu (cm3). 1 ml 1l = 1 cm3 = 1000 ml = 1000 cm3 3l 100 ml Foto 1. Kemudian. Garisan luar suatu bentuk (daun) tidak sekata disurih di atas kertas graf. Isipadu disukat dalam unit liter (l).

iaitu: (a) Bilas silinder penyukat dengan sedikit air diikuti dengan 10 6 sedikit cecair sebelum menuangkan cecair ke dalamnya. 80 1 2 3 4 70 Salah 60 Betul 50 Salah A 1 2 3 4 5 6 7 40 8 9 10 11 12 Pam S 5 Beberapa ingatan perlu diambil kira semasa menyukat isipadu 20 cecair. pam dipicit dengan kuat. 15 ml. Pada masa yang sama. 20 ml dan 25 ml. Silinder penyukat 90 Silinder penyukat digunakan untuk menyukat isipadu cecair dalam unit sentimeter padu (cm3). Bahagian S ditekan untuk menyedut air ke dalam pipet hingga ke tanda bersenggat. Rajah 1. Pipet 6 6 Bikar 1 2 3 4 5 6 7 Air 8 9 Rajah 1. ml 7 1 1 (c) Letakkan silinder penyukat di atas permukaan yang rata 2 2 agar bacaan yang tepat dapat diambil.0 100 ml 1. Pam boleh digunakan untuk menyedut udara 42 keluar dari pipet sehingga cecair disedut11 ke bahagian yang naik 42 bertanda pada tiub.24 menunjukkan gambar pipet. 46 46 10 7 7 Bahagian A ditekan.23: Silinder Penyukat 30 Tanda bersenggat (b) Letakkan sehelai kertas putih di belakang silinder untuk ml memudahkan bacaan diambil. 49 49 50 50 24 • SAINS TINGKATAN 1 . 45 45 Rajah 1. 47 Bahagian E47 ditekan untuk melepaskan air dari pipet 48 48 ke dalam bekas. 3 3 (d) Letakkan mata pada aras yang sama dengan meniskus cecair semasa mengambil bacaan untuk mendapatkan 4 4 ketepatan bacaan pada merkuri. Pipet yang biasa digunakan di makmal biasanya 43 43 untuk menyukat isipadu 5 ml. Di bawah 44 10 11 12 ialah langkah-langkah menggunakan pipet untuk 44 pengukuran 12 isipadu cecair. bacaan mestilah diambil 5 9 5 dari atas lengkungan meniskus cecair.24: Pipet Pipet ialah alat penyukatan isipadu cecair yang lebih tepat daripada 41 41 selinder penyukat. 8 25 ml 25ml 2.

12 12 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 Oleh itu. Bagi mendapatkan isi padu tetap seperti yang ditunjukkan pada kelalang tersebut. Buret biasanya mempunyai muatan 50 cm3. Bahagian lehernya mempunyai senggatan yang menunjukkan jumlah isipadu tetap yang dapat diukur. Apabila seorang ingin membuat garisan di padang bola sepak. isipadu air di dalam kelalang kon ialah 10 cm3. Kelalang volumetrik Kelalang volumetrik digunakan untuk menyukat isipadu tertentu cecair.menampung bahan atau cecair kimia Kelalang kon menampung cecair kimia Rajah 1. 7 8 9 ml ml 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 25ml 10 11 7 7 41 41 42 42 43 43 Contoh: Bacaan awal pada buret Bacaan akhir pada buret Isipadu air = 35 cm3 (atau ml) = 45 cm3 = 45 – 35 = 10 cm3 Pita yang panjang amat berguna untuk menjalankan kerja-kerja pengukuran di luar. pita pengukur lebih berguna daripada sebatang pembaris. dan senggatannya bermula 4 dari atas ke bawah dengan nilai 10 cm3. aras bahagian bawah meniskus mestilah berada pada senggatan.21: Penyukatan Isipadu Air Menggunakan Buret 4. Buret 30 20 10 Buret digunakan untuk memindahkan cecair dengan lebih tepat jika dibandingkan dengan penggunaan selinder penyukat. Isipadu sesuatu cecair 5 disukat dengan mengambil perbezaan antara bacaan awal dan 6 bacaan akhir.0 100 90 80 70 60 50 40 12 ml 1 2 3 3.26: Kelalang Volumetrik PENGENALAN KEPADA SAINS • 25 . Tabung uji . Rajah 1.

Paras air akan naik dan bacaan isipadu air dan pepejal itu dicatatkan. Perbezaan antara isipadu air bersama pepejal dan isipadu air sahaja memberikan kita bacaan isipadu pepejal tersebut.Pengukuran isipadu pepejal Isipadu sesuatu pepejal yang berbentuk sekata dan tidak sekata boleh ditentukan dengan kaedah sesaran air. Kaedah menggunakan silinder penyukat Air dituang ke dalam silinder penyukat dan isipadunya dicatatkan.menyukat kuantiti cecair 20 ml 45 ml Kiub (a) (b) Silinder penyukat mengukur isipadu cecair Isipadu A = 20 ml = 20 cm3 Isipadu B = 45 ml = 45 cm3 Isipadu pepejal = Isipadu B – Isipadu B = 45 cm3 – 20 cm3 = 25 cm3 Perbezaan isipadu air = isipadu pepejal Rajah 1. Tabung didih Menampung bahan kimia semasa uji kaji dan pemanasan Contoh: Kiub Bikar . 1.27: Pengukuran Isipadu Pepejal Berbentuk Sekata 26 • SAINS TINGKATAN 1 . Pepejal kemudiannya dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam selinder penyukat dan dibiarkan tenggelam sepenuhnya.

24: Menyukat Isipadu Pepejal dengan Menggunakan Tin Eureka dan Silinder Penyukat PENGENALAN KEPADA SAINS • 27 . Isipadu Pepejal = Isipadu Air di dalam Silinder Contoh: Gabus Gabus Tin eureka Batu Silinder penyukat Tungku kaki tiga (a) (b) Gabus Tin eureka Batu Silinder penyukat Tungku kaki tiga (c) 15 ml = 15 cm3 10 ml = 10 cm3 Batu Tin eureka Silinder penyukat Tungku kaki tiga Isipadu pepejal = Isipadu air di dalam silinder Isipadu batu = 10 cm3 Isipadu batu + gabus = 15 cm3 Isipadu gabus = 15 cm3 – 10 cm3 = 5 cm3 Rajah 1. Menggunakan tin eureka dan silinder penyukat Isipadu sesuatu pepejal juga boleh ditentukan dengan menggunakan tin eureka dan silinder penyukat.2. Jumlah isipadu air yang telah disesarkan adalah sama dengan jumlah isipadu pepejal. Pepejal dimasukkan ke dalam tin eureka secara perlahan-lahan. Air akan mengalir keluar dari tin eureka ke dalam selinder.

merkuri mengecut dan turun. Adakah termometer yang sama digunakan oleh doktor untuk menyukat suhu badan pesakitnya? Bincangkan. Latihan 1. Tiub kaca Senggatan Bebuli merkuri Rajah 1.009 m 4. Suhu sesuatu objek menunjukkan kepanasan atau kesejukan sesuatu objek itu.Penyukatan Suhu Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan. Nyatakan lima kuantiti fizik. iaitu suatu cecair logam berwarna perak. merkuri mengembang dan naik ke atas tiub. Alat yang digunakan untuk menyukat suhu ialah termometer. Tulis semula nilai di bawah dalam bentuk imbuhan. berapa gram yang ada dalam 5 tan? 28 • SAINS TINGKATAN 1 . (a) 0. Jelaskan unit SI bagi kuntiti fizik yang dinyatakan. Hal ini memberi petunjuk kepada kita bahawa terdapatnya penurunan suhu. Salur kaca ditandakan dengan darjah Celcius dari 210 ke 110. Termometer juga digunakan untuk menyukat suhu badan.29 di bawah. sementara objek yang sejuk mempunyai suhu yang rendah. Unit ukuran bagi suhu ialah darjah Celcius (8C). 2.07 m (b) 0. Sebaliknya.29: Termometer Bebuli mengandungi merkuri. Hal ini memberikan petunjuk kepada kita bahawa suhu meningkat. Termometer makmal Termometer makmal terdiri daripada satu salur kaca yang panjang dengan satu bebuli di hujungnya seperti dalam Rajah 1. contohnya ais. jika termometer dimasukkan ke dalam cecair yang sejuk. 1. Objek yang panas mempunyai suhu yang tinggi. 3.3 1. Diberi bahawa 1 tan = 1000 kg. Apabila termometer dimasukkan ke dalam cecair panas.008 A (c) (d) 4500 m 0.

Unit SI bagi jisim ialah kilogram (kg). jisim sesuatu objek tidak dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Jisim sama sekali berbeza dengan berat.30: Alat-alat Penimbang Berat Neraca tuas Pada akhir pembelajaran. Unit lain bagi jisim ialah gram (g). Ia bergantung pada tarikan graviti yang bertindak pada tempat di mana objek itu berada. murid dapat: .menerangkan konsep berat.menentukan berat sesuatu objek. Hal ini bermakna tempat di mana objek itu berada langsung tidak mempengaruhi jisim objek tersebut. .menerangkan konsep jisim. Jisim sesuatu objek adalah tetap walau di mana objek itu berada. . Berat objek disukat dengan menggunakan neraca spring dan neraca mampatan.5 MEMAHAMI KONSEP jISIM Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti yang bertindak ke atas objek tersebut.mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.1. dan . . Berat sesuatu objek boleh berubah-ubah.menentukan jisim sesuatu objek. 1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg PENGENALAN KEPADA SAINS • 29 . neraca alur dan neraca elektronik. berat objek berbeza di tempat yang berlainan. . Neraca spring Neraca mampatan Neraca palang Rajah 1.menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Oleh itu. Unit SI bagi berat ialah Newton (N). Alat yang boleh digunakan untuk menentukan jisim sesuatu objek adalah seperti neraca tuas. Konsep jisim Jisim sesuatu objek ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam objek tersebut.

4 Mengukur berat dan jisim objek yang berlainan.jISIM PERBEZAAN BERAT Tidak dipengaruhi oleh graviti. dengan menggunakan radas dan bahan yang tersedia di dalam makmal.mass jirim . AKTIVITI 1. neraca kimia. Kemudian. Kilogram (kg). Unit pengukuran Alat pengukuran di dalam makmal Rajah 1.beam balance perbezaan . Tetap tidak kira di mana objek disukat. Newton (N) Neraca spring atau neraca mampatan. gram (g). 30 • SAINS TINGKATAN 1 . dan miligram (mg). Neraca tuas. neraca palang. Akhiri aktiviti ini dengan membuat perbandingan jawapan antara murid. di kelas atau di sekitar sekolah mereka.27: Perbezaan antara Jisim dan Berat Zarah-zarah cahaya yang dikenali sebagai foton mempunyai jisim sifar foton. carilah ukuran berat dan jisim bagi objek yang disenaraikan tadi. Para murid diminta menyenaraikan objek yang boleh diukur sama ada di dalam makmal.force jisim . Pengaruh daya graviti Nilai Dipengaruhi oleh graviti. Berubah-ubah mengikut tempat disukat.matter Sila jalankan aktiviti ini dalam kumpulan. neraca alur .difference daya .

Mengapakah berat objek di bulan lebih kurang jika dibandingkan dengan berat objek itu di Bumi? Jelaskan. Berdasarkan jawapan anda di atas. 5. tan. ela2. Apakah yang terjadi kepada berat objek sekiranya jisim objek itu bertambah? 4. ramalkan berat objek yang mempunyai jisim 200 gram. kati. kilometer Inci2. kaki2. rantai. kilogram. Apakah unit yang akan digunakan untuk mengukur: (a) berat sesuatu objek? (b) jisim sesuatu objek? 2. auns. tahil.5 di bawah menunjukkan pelbagai unit pengukuran yang digunakan di seluruh dunia. pikul PENGENALAN KEPADA SAINS • 31 . Jadual 1. batu.5: Pelbagai Unit Ukuran Pada akhir pembelajaran. Pengukuran Panjang Luas Isipadu Jisim atau berat Unit Inci. meter. 1. meter2.Latihan 1. ela. kaki.6 MENYEDARI KEPENTINGAN UNIT PIAWAI DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN Jadual 1. Apakah perbezaan yang dapat dinyatakan antara berat dan jisim? Nyatakan juga unit dan alat yang boleh digunakan untuk mengukurnya. kaki3. Berat badan kita jika ditimbang di bulan 1 adalah ringan 6 daripada berat di Bumi.memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. ekar Inci3.4 1. gelen Paun. 3. murid dapat: . ela3.

Masukkan unsur-unsur untuk menunjukkan masalah yang timbul apabila tidak menggunakan unit piawai dalam urusan perniagaan atau urusan seharian. Kepentingan Unit Piawai Situasi ketiadaan unit piawai ditunjukkan dalam Rajah 1.32 di bawah: Situasi Ketiadaan Unit Piawai Masalah kejituan dan ralat dalam pengukuran. terutama dari segi interaksi dalam perdagangan dan pengangkutan. Manusia dari negara yang berbeza akan mengalami masalah telekomunikasi.AKTIVITI 1. Bincangkan juga kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. Rajah1.32: Situasi Ketiadaan Unit Piawai Kajian yang dijalankan oleh saintis berlainan negara akan menjadi fakta perdebatan dan sukar diterima sebagai satu unit ukuran yang universal.6: Aplikasi Unit Piawai dalam Kehidupan Seharian 32 • SAINS TINGKATAN 1 .5 Rancangkan satu persembahan lakonan sketsa mengenai anda dan keluarga sedang berada di pasar untuk membeli barangan keperluan dapur. Jarak ke destinasi Had laju dibenarkan Had ketinggian Foto 1.

Sains adalah sebahagian daripada kehidupan Langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik Kuantiti fizik dan unitnya PENGENALAN KEPADA SAINS Penggunaan alat pengukuran Konsep jisim Kepentingan unit piawai dalam kehidupan. PENGENALAN KEPADA SAINS • 33 .

13. 12. 2.1. Berat ialah daya yang bertindak ke atas suatu jasad pada arah pusat Bumi dan nilainya berubah-ubah mengikut tempat. Sains ialah satu disiplin ilmu untuk memahami perkembangan di sekeliling kita. 11. 3. jisim. Pemboleh ubah ialah suatu keadaan atau faktor yang boleh berubah dalam suatu aktiviti penyiasatan. Panjang garis lurus diukur dengan menggunakan pembaris. Kaedah saintifik ialah satu kaedah yang dilakukan mengikut peraturan dan prinsip sains yang tepat. 5.menganalisis data . Sains boleh dibahagikan kepada pelbagai bidang sains. jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu bahan dan nilainya tetap walau di mana jua pun. Hipotesis ialah satu cadangan pendapat untuk menjelaskan pemerhatian atau fenomena. jisim disukat menggunakan neraca tuas manakala berat disukat dengan menggunakan neraca spring. 7. sains sukan. Fenomena alam ialah segala kejadian yang berlaku dalam alam semula jadi. masa. Panjang ialah jarak di antara dua titik. teratur dan sistematik. 6. Penyiasatan saintifik dilakukan mengikut urutan di bawah: Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Menjalankan penyiasatan . 4. 9. Kuantiti fizik dalam pengukuran ialah panjang. 10. suhu dan arus elektrik. Panjang garis lengkung diukur dengan menggunakan benang dan pembaris.mengumpul data . seperti sains politik.membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menulis laporan Merancang penyiasatan 5. 8.mentafsir data . 34 • SAINS TINGKATAN 1 . sains gunaan dan sains komputer.

Merekod data N . M dan N ialah langkah yang terlibat dalam penyiasatan saintifik.Mentafsir data M . 16. Angkup Vernier digunakan untuk mengukur jarak yang pendek sehingga dua tempat perpuluhan. Apakah pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan dan bergerak balas? Dimanipulasikan Bergerak balas A Percambahan Kehadiran udara biji benih B Kehadiran udara C Kehadiran air D Kehadiran udara Percambahan biji benih Bilangan biji benih Jenis biji benih 4. Apakah hipotesis yang dapat dibuat bagi paku besi yang dibiarkan terdedah di luar rumah? A Paku besi yang terdedah berkarat B Air diperlukan untuk pengaratan besi C Hanya paku besi sahaja berkarat D Paku besi tidak berkarat di dalam rumah 3.Membuat kesimpulan PENGENALAN KEPADA SAINS • 35 . 15. Isipadu cecair boleh disukat dengan menggunakan silinder penyukat. C dan D. 18. Bahagian A Arahan: Jawab semua soalan. 1. K . Diameter bekas diukur dengan menggunakan angkup dan pembaris. Luas ialah jumlah permukaan yang dilitupi oleh suatu objek. Anggaran luas bagi bentuk sekata dan tidak sekata dilakukan dengan mengira segi empat sama pada kertas graf.14. yang manakah fenomena alam semula jadi? A Perhutanan B Pembakaran sampah C Bunga berkembang di tangkainya D Penghasilan garam biasa daripada air laut 2. 17. Isipadu pepejal pula boleh disukat dengan menggunakan kaedah sesaran air. Satu eksperimen telah dijalankan untuk menunjukkan bahawa udara diperlukan untuk proses percambahan biji benih. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A. Antara yang berikut. K. B. L. Untuk setiap soalan. pipet dan buret. Amat penting saintis menggunakan unit piawai (unit SI) semasa menyiasat agar tidak berlaku kekeliruan setelah membuat perbandingan keputusan penyiasatan. Isipadu ialah jumlah ruang yang ditempati objek. pilih hanya satu jawapan yang paling tepat.Menganalisis data L . 19.

(a) Apakah maksud simbol di atas? (b) Apakah yang akan berlaku jika asid terkena pada tangan? (c) Apakah yang harus anda lakukan jika asid terkena pada tangan? 36 • SAINS TINGKATAN 1 . N D N. Jasad ini juga mempunyai jisim 10 kg di ________. 3. M.1 D 10 8. K. L. N C M. M 5. K.Susun langkah penyiasatan saintifik tersebut dalam urutan yang betul A K. 4. Antara pengukuran yang berikut. Nyatakan lima kuantiti asas unit SI. 2. Antara pasangan kuantiti fizik dan unit SI. K. I Bulan II Planet Pluto III Planet Marikh A C I Sahaja B II dan III D II Sahaja I. N B L. M. Antara yang berikut yang manakah nilai imbuhan bagi senti? A 0. 1. yang manakah betul? A Panjang (Kelvin) B Jisim (Kilogram) C Masa (Ampere) D Arus (Saat) 6. L. II dan III 7. L. yang manakah memerlukan bahan di atas? A Jejari tabung uji B Diameter dalam tabung uji C Garis lengkung D Diameter luar bikar Arahan: Jawab semua soalan. Bahagian B Senaraikan tiga kerjaya yang berkaitan dalam bidang sains. Nyatakan langkah-langkah utama dalam menjalankan penyiasatan saintifik.001 B 0. Suatu jasad mempunyai jisim 10 kg di Bumi.01 C 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful