You are on page 1of 32

WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN


Jaargang 8 - nummer 18 - 3 mei 2012
03 05 11
Lintjesregen voor Gouwenaars Markante Gouwenaar Het oude geluid terug
Stille tochten met
sobere herdenking
Gouda herdenkt op 4 mei weer de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking
bij het verzetsmonument op de Markt start
met twee stille tochten. Om 20.00 uur vindt
op de Markt een sobere plechtigheid plaats
door het in acht nemen van twee minuten
stilte, voorafgegaan door klokgelui.
Op 4 mei vertrekt om 19.05 uur een stille tocht
vanaf de oude algemene begraafplaats aan de
Vorstmanstraat en om 19.15 uur een stille tocht
vanaf de rooms-katholieke begraafplaats aan
de Graaf Florisweg. De eerste stille tocht komt
rond half acht langs het gebouw De Haven op
de Oosthaven, waar mensen zullen aansluiten
die aanwezig waren bij de herdenking bij het
Metaheerhuis. Om 19.10 uur vindt bij het
Metaheerhuis achter het gebouw De Haven
een korte plechtigheid plaats. Bij deze herden-
king worden de vroegere Joodse inwoners van
Gouda herdacht door hun namen te noemen en
het kaddisj, gebed voor de doden, op te zeggen.
Vervolgens gaat deze tocht naar het Joodse
Poortje in het Raoul Wallenbergplantsoen. Hier
legt een afgevaardigde van de Stichting 4 en
5 Mei Gouda een krans en zal op verzoek van
de Stichting 4 en 5 Mei Gouda door een af-
vaardiging van de Stichting Gouds Metaheer-
huis een bloemstuk worden gelegd uit naam
van Mevrouw Meijer - Teixeira de Mattos, de
directrice van het vroegere Joodse bejaarden-
tehuis in Gouda. De beide stille tochten, waar-
bij iedereen zich kan aansluiten, komen rond
19.50 uur aan op de Markt.
Beroving van
bejaarde vrouw
Aanrijding
Een 81-jarige Goudse is zondag 29 april om-
streeks 16.45 uur beroofd van een zijtas van
de ets.
De vrouw liep met haar ets via de poortdeur
naar haar woning aan de Joubertstraat toen er
plotseling een jongen aan de tas van de ets
trok. De vrouw schreeuwde maar de jongen
trok de tas los en ging er vandoor richting de
Sportlaan/Goejanverwelledijk. De politie ver-
zoekt getuigen zich te melden via 0900 - 8844.
Een zestienjarige etsster uit Stolwijk is
zaterdag 28 april om 1.00 uur zwaar gewond
geraakt na een aanrijding op de Nieuwe
Gouwe Oost Zijde.
Een 29-jarige automobilist uit Gouda zag de
etsster net na de tunnel op de rijbaan rijden
en kon haar niet meer ontwijken waarna er een
frontale aanrijding ontstond. De Stolwijkse
liep onder meer meerdere breuken op in haar
gezicht.
Voor het tiende achtereenvolgende jaar orga-
niseert schaakvereniging Messemaker 1847
het openluchtschaakspel in Gouda. Dit gaat
van start op zaterdag 12 mei en is wekelijks
te bezoeken tot en met zaterdag 25 augustus.
De afgelopen negen jaar was er volop belang-
stelling van het publiek. Dit jaar zal de grote
schaakklok zeker weer een attractie zijn. Het
schaken vindt plaats achter de Agnietenkapel
en duurt van zaterdag 13.00 uur tot ongeveer
16.30 uur. Bij slecht weer vindt er geen open-
luchtschaak plaats. Zie voor meer informatie
www.messemaker-1847.nl.
VAN DEN BROEK
makeIaardij o.z.
LandeIijk wcnen dichtbij vccrzieningen
en het centrum van Ccuda 7
DPEN HUI5
12 mei 10-15 uur
KarakIerIsIIek jaren 3U
hoekhuIs meI / slpkmrs.
nhoud /6U m3 op
ca. 23U m2 grond.
ZonnIge achIerIuIn en
parkeren naasI heI huIs
idder van Catsweg 87
2803 NA Ccuda
VraagprIjs /55.UUU,- k.k.
nIormaIIe: U6 836/2823
auto-rijschool
schipholservice
taxi-bedrijf
groepsvervoer
van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk
tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66
www.startax.nl
Kunstpuntgouda
O
ntdek je passie!
www.kunstpuntgouda.nl
OPEN HUIS
12 en 13 mei
Bloemendaalseweg 48
www.UTRECHTSEBAZAAR.nl
DE GEZELLIGSTE MARKT
VAN NEDERLAND
500 KRAMEN MET HANDEL UIT
ALLE WINDSTREKEN
LOCATIE: VEILING VLEUTEN
50% KORTING BIJ ENTREE:
NAAM: .................... POSTCODE: .........
HUISNR: ............ GELDIG T/ M 12-05-12
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
IEDERE
ZATERDAG
& ZONDAG
0HHUGHUHPDOHQODQGHOLMNHUNHQGDOVKHWEHVWH+\SRWKHHNDGYLHVNDQWRRU
/DDWRQVEHZLM]HQGDWKHWEHVWHRRNKHWJRHGNRRSVWNDQ]LMQ
Het Bespaarhuis is voorgedragen en genomineerd voor:
De Gouden Schilden; Transitie Award 2011/2012
De Gouden Schilden; Beste Adviesorganisatie 2009/2010
Het Bespaarhuis is winnaar van:
De Generali VB Innovatieprijs 2008/2009
De Allianz Ondernemersprijs 2008
Het Bespaarhuis . Hoge Gouwe 1 . 2801 LA Gouda . t 0182 - 679 747 . w www.bespaarhuis.nl
A.s. zondag open van
10.00 tot 17.00 uur
Acht er will enseweg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, www.lifeandgarden.com
De beste kwaliteit
en de snelste
service van
Nederland!
Schaken in de open lucht
Kinderen plaatsen bloemen bij het verzetsmonument (archieffoto).
KANAAL
De Krant van Gouda-TV
Goudse Hofstedendagen
Zie pagina 16 en 17
2 ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
OOK GENTERESSEERD OM OP DE MOOISTE PLEK VAN
REEUWIJK EEN APPARTEMENT TE GAAN BEWONEN?
NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET BURGLAND MAKELAARS STOLWIJK.
Verkoopprijzen vanaf ca. 334.900,- v.o.n.
11
LUXE
APPARTEMENTEN
DE LUXE VAN REEUWIJK
WONENINMIEREAKKER.NL
VERKOOPMANAGER BURGLAND
HUIB BERKHOUT
06-28 90 16 05
t INCL. GARAGEBOX VOOR 2 AUTOS IN STALLINGSAGARAGE t INCL. BERGING IN KELDER
t INCL. SIEMATIC KEUKEN VAN 10.000,- t VLOERVERWARMING VOLLEDIG APPARTEMENT
t INCL. DOMOTICA-VOORZIENINGEN t LUXE SANITAIR t MOGELIJKHEID LIGPLAATS BOOT/SLOEP
t MIDDEN IN HET CENTRUM MET VOORZIENINGEN OP LOOPAFSTAND
t VLOEROPPERVLAKTE VAN CA. 104 157 M
t BALKONS TOT CA. 20 M
Hoe zou het
zijn
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Onder valse voorwendselen werden vrijdag
27 april elf Goudse inwoners en een inwoner
uit Moordrecht naar de Goudse Schouwburg
gelokt. Zij ontvingen een Koninklijke onder-
scheiding uit handen van burgemeester
Wim Cornelis. Twee Gouwenaars ontvingen
hun onderscheiding elders.
Danille de Bruijn (Ridder in de Orde van
Oranje Nassau) ontving haar onderschei-
ding voor uitzonderlijke verdiensten voor de
waterpolo en GZC DONK. In 2008 won zij
goud voor Nederland tijdens de Olympische
Spelen in Beijing. Mevrouw H.J.A. Heuvel-
man - Beelaerts van Blokland (Ridder in de
Orde van Oranje Nassau) werd geprezen voor
uitzonderlijke verdiensten op diverse terreinen
zoals kerk en maatschappij en welzijn en
gezondheidszorg. Zij is actief voor de her-
vormde gemeente de Oostpoort, de stichting
Christenen voor Israel, het wijkteam Gouda
Oost en de Johanniter Orde Nederland. De
heer M.M.A. Drummen (Ridder in de Orde van
Oranje Nassau) kreeg zijn onderscheiding voor
uitzonderlijke verdiensten voor de publieks-
voorlichting van sterrenkunde, weerkunde
en ruimtevaart en zijn inzet als directeur van
stichting de Koepel in Utrecht.
Groene Hart Ziekenhuis
Mevrouw I.C.H. Frankema - van Bruggen (Lid
in de Orde van Oranje Nassau) ontving haar
lintje voor bijzondere verdiensten als vrijwil-
ligerscordinator in het Groene Hart Zieken-
huis en voor haar persoonlijke inzet voor onder
andere de Goudse hockeyclub en de Agro. De
heer A. el Haddaoui (Lid in de Orde van Oranje
Nassau) werd geerd voor bijzondere ver-
diensten voor de Marokkaanse gemeenschap.
Zowel lokaal als landelijk is hij actief in diverse
organisaties en projecten om de situatie van de
Marokkaanse gemeenschap te verbeteren en
de criminaliteit onder jongeren te verminde-
ren. De heer H.P. Herfst (Lid in de Orde van
Oranje Nassau) werd onderscheiden voor bij-
zondere verdiensten voor het wedstrijdzeilen,
de Goudse watersportvereniging Elfhoeven en
de Optimistenclub Nederland.
Bijzondere verdiensten
De heer F. van Ipenburg (Lid in de Orde van
Oranje Nassau) ontvangt zijn onderscheiding
voor bijzondere verdiensten voor de hervorm-
de gemeente, de Vredeskerk in Gouda Oost.
De heer A.K.M. Mooijenkind (Lid in de Orde
van Oranje Nassau) kreeg zijn onderscheiding
voor bijzondere verdiensten voor de Goudse
Reddingsbrigade. De heer H. Verweij (Lid in
de Orde van Oranje Nassau) werd geerd voor
bijzondere verdiensten voor cultuur historisch
Gouda; voor zijn inzet voor de archeologische
vereniging Golda, stichting de Mallemolen en
het Platform Binnenstad en haar Randen. De
heer T.G. Walthie (Lid in de Orde van Oranje
Nassau) ontving zijn onderscheiding voor bij-
zondere verdiensten voor de honkbalsport en
voor de honk- en softbalvereniging The Braves
in Gouda. Mevrouw A. Yaakoubi - Ahannouk
(Lid in de Orde van Oranje Nassau) werd
onderscheiden voor haar bijzondere verdien-
sten voor de Marokkaanse gemeenschap,
moskee el Fath, stichting Gouda voor Elkaar
en de voedselbank Gouda. De heer G.J.M. Ber-
voets uit Moordrecht werd geridderd als Lid in
de Orde van Oranje Nassau en kreeg zijn lintje
in Gouda uitgereikt als onderscheiding voor
bijzondere verdiensten voor de Goudse Red-
dingsbrigade. Buiten Gouda ontvingen twee
personen hun Koninklijke onderscheiding.
Zo kreeg mevrouw W. Houtman-Vavier haar
onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje
Nassau uitgereikt door haar echtgenoot, tevens
burgemeester in de gemeente Nieuw Lekker-
land. Zij ontvangt haar onderscheiding voor
bijzonder verdiensten voor de landelijke en
interkerkelijke organisatie De Christenvrouw.
De heer mr. D. van Putten (ofcier in de Orde
van Oranje-Nassau) kreeg zijn lintje uitgereikt
door demissionair minister Hillen van Defensie
in Den Haag. Hij ontving dit lintje voor uit-
zonderlijke verdiensten voor de Koninklijke
Marechaussee.
De trotse dragers van een lintje, met burgemeester Wim Cornelis in hun midden.
Lintjesregen voor
Gouwenaars
Burgemeester
Solingen
bezoekt Gouda
Gouds Politiek
Caf over AWBZ
De burgemeester, de gemeentesecretaris en
een aantal leden van de gemeenteraad uit
Solingen bezoeken Gouda op 4 en 5 mei. De
delegatie van tien raadsleden onder leiding
van burgemeester Feith komen naar Gouda
in het kader van een regelmatige uitwisseling
van de Goudse en de Solingse gemeenteraad.
Op vrijdag 4 mei bezoeken zij het Huis van de
Stad en nemen zij deel aan de herdenking op de
Markt. Voorafgaand aan de herdenking lopen
zij mee in de stille tocht. Op zaterdagochtend
5 mei is er een wandeling langs de stolperstei-
nen. Aansluitend is er een lunch in het Verzets-
museum en lopen de gasten uit Solingen mee
met de vlaggenparade naar de Markt. Daar
wordt het Vredesvuur ontstoken. Om 14.30 uur
vertrekken de gasten weer naar Duitsland.
Begin deze maand is in Gouda, na een ach-
tervolging met hoge snelheid, een crimineel
aangehouden door de politie. Op het moment
dat hij in de boeien werd geslagen, bleef hij
agressief, bedreigde hij de politiemensen,
vernielde een politieauto en riep hij om-
standers op zich tegen de politie te keren.
Je zou verwachten dat deze omstanders juist
de politie zouden helpen, maar het tegendeel
gebeurde. Een deel van de jeugdige omstan-
ders keerde zich inderdaad tegen de politie.
Pas toen duidelijk werd dat alle omstanders
en hun gedrag door de politie werden gelmd,
stopte het geweld. Inmiddels is een eerste ver-
dachte aangehouden en door het Openbaar
Ministerie middels snelrecht veroordeeld tot
twee weken gevangenisstraf. Daarnaast moet
hij ook een voorwaardelijke gevangenisstraf
van twee weken uitzitten. Dit is een recent
voorbeeld van n van de vele geweldsinci-
denten waar hulpverleners, in dit geval poli-
tiemensen, mee te maken krijgen in hun werk.
Hoe zou het zijn als er geen brandweer, poli-
tie en ambulancedienst is? En er breekt brand
uit in uw woning? Als er gewonden zijn na
een trein- of autobotsing? Of als u na thuis-
komst een inbreker in uw slaapkamer aan-
treft? Hoe zou dat zijn... De vanzelfsprekend-
heid dat onze hulpverleners er zijn, maakt dat
wij hier niet over na hoeven denken. En als
wij dat wel doen, is de conclusie al snel dat
het ondenkbaar is in onze samenleving. Niet
alles kan voorkomen worden maar als er iets
ernstigs gebeurt, kunnen wij rekenen op onze
politieagenten, brandweerlieden en ambulan-
cebroeders!
Regelmatig nemen ze daarbij zelf ook risicos
voor eigen veiligheid en gezondheid. Deze
risicos zijn noodzakelijk om die brand te
blussen en criminelen te kunnen pakken.
Risicos die door het vakmanschap zo klein
mogelijk worden gemaakt, maar nooit hon-
derd procent. Het incident van een paar weken
terug maakt dat het risico zelfs onnodig groot
wordt. Politiemensen, brandweermensen en
ambulancebroeders zijn net als ieder ander
ook gewoon vader, moeder, kind, vriend of
vriendin en echtgenoot. Dat zijn ze nog steeds
als ze het uniform hebben aangetrokken en
aan het werk zijn. Politiemensen, maar ook
brandweermensen en ambulancebroeders
hebben steeds vaker te maken met fysiek en
verbaal geweld. Als mens doet dit veel met
onze hulpverleners. Als samenleving zouden
we dit niet moeten tolereren en accepteren.
Hulpverleners kunnen nog wel wat hulp
gebruiken!
Geweld tegen politiemensen en andere hulp-
verleners mag NIET worden getolereerd. Hier
wordt hard tegen opgetreden en het Open-
baar Ministerie eist bij
geweld tegen hulpver-
leners een zware straf!
Marl van Tol
Districtschef Politie Gouwe
IJssel
Het Politiek Caf op vrijdag 11 mei staat in het
teken van: Hoe verandert straks de AWBZ-
begeleiding?

Straks wordt de gemeente verantwoordelijk
voor de extramurale AWBZ-begeleiding. Wat
betekent dat voor al die Gouwenaars die hier-
van gebruik maken? Hoe moet de politiek het
regelen, en waar moeten zij zeker op letten?
In dit politiek caf dat PvdA en GroenLinks
samen organiseren krijgen clinten, mantel-
zorgers, of professionals die te maken met de
AWBZ-begeleiding de mogelijkheid te vertel-
len wat zij belangrijk vinden, waar de lokale
politiek rekening mee moet houden en hoe ze
het bestaande systeem beter kunnen maken.
De discussie staat onder leiding van Marjan
Arenoe, raadslid PvdA Gouda. Het Gouds Poli-
tiek Caf vindt plaats in caf het Goudse Glas
aan de Lange Tiendeweg en duurt van 20.00 tot
21.30 uur. Mail voor meer informatie Marjan
Arenoe via marjan.arenoe@gouda.nl.
Het is een goed idee om Koninginnedag te hernoemen
in Oranjedag.
Toelichting
Nu is 30 april Koninginnedag, maar hoe heet die dag
als Willem-Alexander koning is? Historici pleiten
daarom voor Oranjedag.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Partijen in de Tweede Kamer moeten gaan
samenwerken in plaats van weer verkiezingen uit te
schrijven.
Stelling van de Week
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
45 % Eens
45 % Oneens
10 % Geen mening
In het kerkgebouw van de Gereformeerde
Gemeente (Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b)
klinkt op zaterdagavond 5 mei klassieke
muziek die in het teken staat van Bevrijdings-
dag.
Concertorganist Gijsbert Kok bespeelt het grote
kerkorgel en treedt samen op met trompettist
Bart Roobol. Naast bekende orgel- en trom-
petmuziek worden er ook werken uit gevoerd
van Butler, Hindemith, Cellier en Elgar. Daar-
naast is er samenzang met onder meer een be-
kend en onbekend couplet uit het Wilhelmus.
Gijsbert Kok is naast conservatoriumdocent in
Rotterdam organist in Bodegraven, De Lier en
Den Haag. Bart Roobol speelt trompet bij de
Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers
van de Koninklijke landmacht te Assen. Het
concert begint om 20.00 uur en de toegang is
gratis. Er is een collecte voor de onkosten.
Klassiek op Bevrijdingsdag
4 ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
0w 6000 I5 6II0 wAAR0!
6000A
0rert veel rantont geld vaar uw gauden en
zlveren vaarweren zaols: seroden, munten
en harlages. 6rots en vrjbljvende toxotes.
Busbezaek s eventueel mageljk.
amar juweIier
kerte 6reenendaaI 9
2801 jP 6euda
1eI: +31 {0J 182 517 235
InruiIprijzen:
14 karaat L 30,
18 karaat L 40,
22 karaat L 48,
(06%*/,001
f 55,-
er grom

hjn gaud
0NII II6IN AIIIIIR I5 6I0PIN0
0III MAAN0 6RAII5 P0IIj5I8I0RI
00NII II6IN
eerr eeer gggggrrrrroooommmmmm eer ggrroom
N
gggg g
hhhhhjjjjjnnnnn gggggggaaaaaauuuuuudddddd hj hjn jn ga gau aud ud
00NII II6IN
Ht evenement met echt alles op stoffengebied!
GOUDA
DINSDAG 15 MEI
MARKT (centrum) 9.30-16.30 UUR
WWW.STOFFENSPEKTAKEL.NL
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
MEER DAN 120 KRAMEN MET STOFFEN
VOLOP NIEUWE LENTE- EN ZOMERSTOFFEN
MEER DAN 120 KRAMEN MET STOFFEN
VOLOP NIEUWE LENTE- EN ZOMERSTOFFEN
Tijdens de open dag op 12 mei lanceert Kunst-
puntgouda zijn nieuwe website. Alle informa-
tie over cursussen, workshops en proeverijen
is in een nieuw jasje gestoken. De gedrukte
brochure verdwijnt hierbij helemaal. Met de
nieuwe website hoopt Kunstpuntgouda ge-
bruiksvriendelijk en helder te communiceren.
De komende periode staat in het teken van
vernieuwing voor Kunstpuntgouda. Naast de
vernieuwde website brengt het kunsteducatie-
centrum drie informatieposters uit. We
hebben drie doelgroepen: kinderen, jongeren
en volwassenen. Op elke poster is cursisten-
werk te zien en er staat kort en bondig op wat
Kunstpuntgouda te bieden heeft. Ook brengen
we enkele cursisten in beeld. De posters
komen te hangen op openbare plekken in
Gouda. Tevens worden er ansichtkaarten van
de posters gedrukt. Dit doen we om een extra
podium voor onze cursisten te creren. In het
weekend van 12 en 13 mei is de locatie aan de
Bloemendaalseweg open voor cursussen beel-
dend, dans en theater. Zaterdag 2 juni staan de
deuren van de locatie aan de West haven open
voor de afdeling muziek. Voor meer informatie
zie www.kunstpuntgouda.nl.
5
FAMILIE
Tunnels in zijn oren, tatoeages over zijn
hele lijf. Demian Lyklema is onze vol-
gende markante Gouwenaar die vertelt
over zijn bijzondere verzameling: tatoe-
ages. Op de behandelstoel in zijn winkel
doet hij zijn verhaal.
Zijn donkerblauwe pak, leren puntschoe-
nen en goed getrimde baard verklappen
niets meer van zijn tijd als skater. Hoog-
uit zijn pet. Van onder deze zwarte New
York Yankees pet verschijnt een grote
glimlach. Zijn piercings zorgen voor de
kuiltjes in zijn wangen. Hier is het mee
begonnen, vertelt Demian als hij wijst
op de twee piercings in zijn wangen. Op
mijn vijftiende zette ik de eerste pier-
cings in de bovenrand van mijn oor en
al snel volgden er meer in mijn gezicht.
Als puber begaf ik mij in de skate scne
en ik volgde veel muziekbandjes. Ik
liet me inspireren door de alternatieve
muziekstijlen en al snel volgde mijn
eerste tatoeage. Op mijn pols zette ik de
naam van mijn favoriete band. Iets wat
ik nooit meer zal doen. Inmiddels is deze
tatoeage gecoverd door een grote roos.
Als hij zijn mouwen opstroopt, verschijnt
een grote rode roos aan de binnenkant
van zijn arm. Zo rond mijn zeventiende zat
mijn hele gezicht vol piercings. Mijn moeder
had hier erg veel moeite mee en bood me een
tweede tatoeage aan als ik bijna alle piercings
uit mijn gezicht zou halen, blikt Demian
terug. Er volgden twee rustige jaren waarin hij
niets aan zijn lijf liet doen. Totdat een vriendin
hem op zijn twintigste als model vroeg. Zij was
in de leer bij een tatoeagepraktijk. Dit bleek het
begin van zijn droom.
Symbool
Mijn hele leven teken ik. Als kind zat ik op
de vrije school waar ik mijn creativiteit goed
kwijt kon. Eigenlijk had en heb ik altijd wel
een tekenblokje bij me. Vooral de realistische
stijl en dat van old skool liggen mij het meest.
Nadat ik model had gestaan bij een vriendin,
wist ik dat ik ook wilde leren tatoeren. In
dezelfde praktijk ging ik in de leer en sinds-
dien is het heel snel gegaan. Ik ontmoette vele
tatoeerders en de ene na de andere afbeelding
liet ik op mijn lijf aanbrengen. Elk plaatje is
een souvenir. Op deze manier wil ik mensen en
dagen herinneren. De meest bijzondere blijft
voor hem de eerste afbeelding die hij zelf op
zijn been zette, een schedel met vlammen en
een cherry blossom. Maar ook de kraanvogel
op zijn arm is voor hem erg waardevol. Dit
symboliseert voor mij de broederschap met
mijn broer Tristan. Spijt van afbeeldingen
heeft hij niet echt, alleen zal hij nooit meer
de naam van geliefden of bands op zijn lijf
zetten. Ik zet dan liever een symbool. Maar
veel plek heeft Demian niet meer op zijn lijf.
Eigenlijk heb ik alleen nog een strook vrij op
mijn rechter ribben. Die bewaar ik voor het
geval ik ooit kinderen krijg. Ik zie mezelf als
een kunstenaar en met mijn winkel leef ik mijn
droom. Elke dag mag ik iemands verhaal in een
tekening vatten. Mijn laatste tatoeage moet de
mooiste zijn. Dit houdt me scherp.
9\qf\bfeq\il`d\j_fniffd
\ej_fnkl`emXe+,'d
)
N|[verhe|dsstraat !4 0000k
0!82 5! 46 83 over|amproep.a|stukPrzen zn geldig van 23 april t/m6 mei Zetfouten voorbehouden.
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda,
tel. 0182-513260, www.natuurwinkel.nl
Openingstden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di t/mza 08.30 - 18.00 uur
900g

D biologisch specialist
van de regio!
elk
seizoen
een andere
smaak
Jaar van de b
Komkommer
De Traay
Bloemenhoning
van 6.45
0.
99
van 1.49

N
e
n
a
d
Ja
n
icije
vic
www.jaarvan
d
e
b
ij.n
l


N
e
n
a
d
Ja
n
icije
vic
Met gratis
zakje wilde
bloemenzaad
waar ben gek
op zn!
Meer info op:
www.jaarvandeb.nl
2,- korting
Elk plaatje is een
souvenir van het leven
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Boeken. Heel veel boeken.
Jij maakt het verschil!
Wat een mooie Koninginnedag was het dit
jaar. Prachtig weer, veel activiteiten en overal
kinderen in de weer met spelletjes, op tredens
of de verkoop van oude spullen. Vrolijk,
onschuldig en veilig. Zo moet een kinderleven
zijn. Deze week werd door de Wereld Gezond-
heidsraad bekend gemaakt dat Nederlandse
kinderen het gelukkigst zijn. Helaas werd ook
bekend dat heel veel kinderen in de jeugdzorg
niet zon zorgeloos leven hebben. De eerste
levensjaren van een kind zijn bepalend voor
de rest van zijn/haar leven. Als ouder geef je
je kind een basis voor een inspirerend leven.
Lang niet altijd makkelijk in deze tijd, maar
het is de kunst kansen te zien en zelf het ver-
schil te maken. Het boek Mama Masterplan
van Christine Pannebakker is een inspirerend
boek vol tips dat laat zien hoe je zelf dat ver-
schil kunt maken. Een boek dat een steun is in
het vaak hectische leven van ouders.
Christine schreef de bestsellers Vrouwen-
power en Wie ben ik en geeft geregeld
lezingen en seminars om mensen te inspire-
ren. De pers was destijds al erg enthousiast
over het Mama Masterplan: Een ijzersterke
basis voor uw kinderen. (J/M), Een goede
basis voor een goede relatie tussen moeder en
kind. (Tijdschrift voor verloskundigen), Vol
tips tegen moederstress. (Algemeen Dagblad).
Het Mama Masterplan verscheen al een paar
jaar gelden, maar was lange tijd niet lever-
baar. Nu is het weer herdrukt en daar ben ik
erg blij om want afgelopen jaren kregen wij
nog veel vraag naar het boek. Met het fraaie
omslag ontwerp van Marenthe zal deze vier-
de druk ongetwijfeld weer veel jonge ouders
inspireren. Bestel het boek via www.christine-
pannebakker.com en Christine schrijft met
veel plezier een per-
soonlijke boodschap
in het boek. Een
uniek cadeau voor
Moederdag.
Kees-Willem Karssen
Uitgeverij: London
Books
Prijs: 14,95
Bodegraven - Woerden
www.karssen.nl boekbestel@karssen.nl
BOEKEN.
HEEL
VEEL
BOEKEN!
Demian Lyklema (foto Sandra Zeilstra en Marjan Put).
Kunstpuntgouda vernieuwt
Het Gouds Kinderkoor onder leiding van
Danille van Laar heeft afgelopen zaterdag de
tweede prijs behaald bij het Europees Muziek-
festival voor de Jeugd in Neerpelt Belgi.
Van 27 april tot 2 mei hebben 86 vocale ensem-
bles uit 23 landen verspreid over Europa en de
rest van de wereld meegedaan met de zestigste
editie van het Europees Muziekfestival voor de
jeugd. Het Gouds Kinderkoor heeft in de cate-
gorie jeugdkoren (dus voor deelnemers tot en
met 25 jaar oud) de tweede prijs behaald. Het
Gouds Kinderkoor had speciale koorkleding
en ook een speciale choreograe ingestudeerd.
Het kinderkoor is onderdeel van het Randste-
delijk Zanginstituut.
Prijs voor Gouds Kinderkoor op
Europees Muziekfestival
Het Gouds Kinderkoor.
6
ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Reclame geldig van 3 t/m 9 mei
Openingstijden:
Maandagt/mDonderdag09.00- 18.00uur
Vrijdag09.00- 18.00uur
Zaterdag09.00- 17.00uur
Brederolaan 11 Waddinxveen
Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig. Gratis parkeren.
Runder kogelbiefstuk
kilo 8,98
Verse lange varkenshaas
kilo 8,98
Halskarbonade
kilo 3,98
Speklappen
kilo 3,98
Ribkarbonade
kilo 3,98
Hamlappen
kilo 3,98
Fricandeau
kilo 3,98
Paarden kogelbiefstuk
kilo 5,98
Runder riblappen of
sucadelappen
kilo 4,98
Hollandse kiplet
kilo 3,98
Verse kippenpoten
kilo 1,50
Gekruide kipdrumsticks
kilo 1,98
VAN DORP Slagerijen
9 junior spiesen
9 sats
9 shaslicks
9 hawaiispiesen
9 BBQ worstjes
9 hamburgers
4"5
4)"4-*$,4
)"8"**
41*&4
)"8"**
Totaalpakket
nu 39,98
BBQ Pakket KLAPPER VAN DE WEEK
VERSE VLEES PAKKET
Kilo biefstuk
Kilo hamlap
Kilo speklap
Kilo kippenpoten
Kilo kipfilet
Kilo filetlap
Kilo schnitzels
Kilo gehakt
Kilo Duitse biefstuk
Kilo riblappen
10 kilo samen
49,98
VERSE VLEESWAREN
rosbief
achterham
fricandeau
grillworst
zeeuws spek
mosterd rollade
gyros rollade
rookvlees
gebraden gehakt
kiplet rollade
100 gram
0,99
Verse spareribs
naturel of gemarineerd
kilo 6,98 - 2 kilo 10,98
+6/*03
41*&4
1&3456,
4 0,99
E daaro
i he fees!!!
]AAR
5
,8"-*5&*544-"(&3*+
VAk 00RP
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vers gedraaid gehakt
runder of h.o.h.
kilo 3,98
Verse Duitse biefstuk of tartaartjes
4 halen + 4 gratis! 100 gram 0,99
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Vaste
lage
prijs
Beter horen?
Ga naar Beter Horen
H
e
n
d
r
i
k
v
a
n
d
e
r
W
o
u
d
e
n
O
l
g
a

K
l
y
m
e
n
k
o
K
a
t
r
i
e
n
v
a
n

P
o
o
y
-
O
s
t
M
a
r
v
i
n

K
a
z
e
n
Voor onze gekwaliceerde medewerkers is alleen
het beste goed genoeg voor u. Bovendien bieden
wij u altijd de laagste prijsgarantie op ons gehele
assortiment. Zo krijgt u de beste hoorzorg n
betaalt u nooit te veel.
Wilt u ook beter horen? Ga dan naar Beter Horen.
Al meer dan 100 jaar d hoorspecialist van
Nederland.
Al 100 jaar
Lekkenburg 55, 2804 XB Gouda, T. 0182 - 59 96 60
Openingstijden: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uur en za. van 9.00 tot 17.00 uur
www.beterhoren.nl
Ruim 600.000 kinderen in Wit-Rusland raak-
ten in 1986 besmet door een ontplofng in
de kerncentrale van Tsjernobyl. Dorpen in de
buurt zijn nu nog steeds radioactief besmet.
Veel kinderen in deze gebieden zijn hierdoor
extra vatbaar voor ziektes. Stichting Hulp
aan Tsjernobylkinderen maakt het mogelijk
om hen te laten logeren bij gastouders voor
een gezond verblijf in Nederland voor zeven
weken.
Van 28 april tot en met 18 juni zijn de kinde-
ren bij gastouders in Gouda en Waddinxveen
opgenomen. De Krant van Gouda sprak met
Marga Vermeulen, lid van de stuurgroep van de
stichting en aanspreekpunt van de gastouder-
commissie. In 2005 en 2009 zijn de Tsjerno-
bylkinderen eerder in Gouda en Waddinxveen
geweest. Marga was toen net als dit jaar een van
de gastouders. Marga: Ik vind het geweldig
om de kinderen hier te zien opbloeien en een
gezonde kleur te zien krijgen. Na zeven weken
in Nederland is hun bloed ververst en jaren na
hun bezoek blijken ze hier nog projt van te
hebben. Ze zijn minder vaak ziek dan andere
kinderen in Wit-Rusland. Ook de aandacht en
liefde die ze van hun gastgezin krijgen, en thuis
soms moeten missen, doet hen goed. Dit jaar
komen er 29 kinderen in de leeftijd van acht
tot twaalf jaar samen met twee juffen en een
tolk naar Gouda en Waddinxveen. De kinderen
zijn allemaal opgenomen in een gastgezin en
ondernemen allerlei activiteiten met elkaar, die
de stichting organiseert.
Omschakelen
Voor de kinderen in Wit-Rusland lijkt de tijd
stil te hebben gestaan. Lange tijd woonden
gezinnen daar nog in houten huisjes en sinds-
kort bouwen ze daar eindelijk stenen huizen.
Het eten verbouwen ze zelf, terwijl er nog gif
in de grond zit. Gezond eten kopen is te duur
en daardoor eten ze eenzijdig voedsel dat uit
vergiftigde grond komt, legt Marga uit. Het
lijkt wrang om de kinderen na hun verblijf in
Nederland weer terug te moeten sturen, maar
zo ervaren de kinderen het volgens Marga
niet. In de eerste twee weken moeten ze eerst
wennen aan de Nederlandse gebruiken. Je moet
bijvoorbeeld ook niet meteen met ze naar een
supermarkt gaan, maar ze schakelen zich zo
om. Dit is ook het geval als ze weer thuis zijn.
Het is voor hen vooral een leuke vakantie met
veel gezelligheid waar ze ook nog gezonder
van terug komen. De kosten voor het verblijf
in Nederland bedragen ongeveer 20.000 euro.
Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Gouda/
Waddinxveen zoekt nog sponsors. Meer infor-
matie: www.tsjernobylgowa.nl.
Door Linda Arkenbout
Elf inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben vrijdag een Koninklijke Onderscheiding gekregen.
Zij werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Christiaan van der Kamp reikte
de Koninklijke Onderscheidingen uit aan: W.M. Hoogendoorn (1928) en A.M. Schenkels (1949) uit Reeuwijk.
G.J. Boers-Kruse (1939), D. Broere (1941), N. van der Vlist-Ravenswaaij (1942, Th. C. v.d. Berg (1942), H.Th.W.
v.d.Berg-Winthorst (1942), B.W. Schenkels (1943), M. Rolloos (1944), S. de Bruijn (1951) en L.P. Dijkmans (1952)
uit Bodegraven.
Het gezelschap uit Tsjernobyl komt hier acht weken aansterken om er weer tegen te kunnen.
Het was nat tijdens het schoolhandbaltoernooi, maar de sfeer zat er goed in.
Lintje voor elf inwoners
Tsjernobylkinderen in
Gouda en Waddinxveen
REGIO
7
De Akkers wint ROWAH
schoolhandbaltoernooi
Speuren in Oudheidkamer
Barok in Sluipwijk
Aan het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi van
handbalvereniging ROWAH namen woensdag
25 april 31 teams deel.
De teams waren ingedeeld in leeftijdscategorie.
De jongste spelers van groep 3 en 4 openden
het toernooi. Bij de groepen 3/4 was de Dick
Bruna poulewinnaar. Zowel bij de groepen 5/6
als 7/8 eindigde De Akkers uit Boskoop op de
eerste plaats. Voorzitter Marianne de Graaf:
We kijken terug op een geslaagd toernooi.
Ondanks dat het weer niet mee zat, was de
sfeer heel gemoedelijk. We vinden het leuk de
kinderen op deze manier lekker te laten sporten
en kennis te laten maken met handbal. Iedereen
die het leuk vindt om vaker te komen handbal-
len of eens mee te komen trainen is uiteraard
van harte welkom.
In de Hervormde Kerk van Sluipwijk vindt op
zaterdag 21 mei om 20.00 uur een concert
plaats met vroege barokmuziek.
Er zullen werken van Purcell, Schutz en Bach
worden uitgevoerd. Op het programma staan
de Musikalische Exequien van Schutz. Deze
muziek bevat plotselinge overgangen van ver-
driet naar vreugde, van dood naar leven. Het
is een werk van verstilde geloofsbeleving uit
de vijftiende eeuw. De Funeral Sentences van
Henry Purcell werden gecomponeerd voor de
begrafenis van Queen Mary van Engeland aan
het einde van de vijftiende eeuw. Het concert
wordt afgesloten met het motet Jesu Meine
Freude van Joh. Seb. Bach die een hoogtepunt
vormen in de westerse polyfone traditie. Kaar-
ten tien euro zijn aan de kerk verkrijgbaar
vanaf 19.30 uur.
Leden van de Natuur- en Vogelwerkgroep de
Krimpenerwaard NVWK gaan op 5 mei met
teams van twee tot vier personen proberen
zoveel mogelijk soorten vogels te scoren.
Dit jaarlijks terugkerend evenement is over-
gewaaid uit de VS en belooft opnieuw een
spannende competitie te worden. De teams
starten s morgens om vijf uur bij restaurant
De Loet en rijden van de ene vogelrijke loca-
tie binnen de Krimpenerwaard naar de andere.
Minstens twee leden van het team moeten een
vogel herkenbaar zien of horen voordat het
meegeteld mag worden. Om 17.00 uur dienen
de teams zich weer te melden op het beginpunt.
Bel voor meer informatie Joke Colijn (06)
447444 08.
Big Birding Day
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
De Museumvereniging en de ANWBexplorers
hebben een activiteit voor kinderen om het
museumbezoek te stimuleren. Dit geldt ook
voor de Oudheidkamer Reeuwijk.
Zo kunnen kinderen tijdens hun bezoek speuren
door het museum, meedoen met een fotowed-
strijd of met hun smartphone leuke lmpjes ma-
ken. Ze kunnen als echte museum inspecteurs
hun mening over het museum geven dat geves-
tigd is aan de Oudeweg 3 in Reeuwijk, in een
oude boerderij uit 1907. Net over de brug staan
diverse boerenwerk tuigen, binnen is er veel te
zien over het ontstaan van de Reeuwijkse plas-
sen door turfwinning in Reeuwijk en Sluipwijk.
Er is voor jongeren veel te ontdekken over het
dagelijks leven op het platteland in groot-
moeders tijd en voor ouderen komt het ver-
leden weer tot leven. Kijk voor meer informatie
www.streekmuseumreeuwijk.nl.
BODEGRAVENMONDZORG
specialisten in mondhygine gebitsprothese implantologie
Een goed kunstgebit vindt u bij Bodegraven Mondzorg.
Wist u dat te lang doorlopen met het kunstgebit chronische klachten veroorzaakt?
Stelt u zich voor om weer vrijuit te lachen of smakelijk te kunnen eten.
U kunt vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsafspraak maken.
Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat we voor u kunnen betekenen!
Vrije Nesse 24 Tel. 0172-611 799 www.bodegravenmondzorg.nl
Voor Orthopedische
schoenen en uw
Steunzolen naar
Driewegplein 5.

06 - 49 08 48 20
www.maatschoen-gouda.nl
Krant
VAN
Mozaek 8
Mozaek Wonen - Bachstraat 1 - 2807 HZ Gouda
E. communicatie@mozaiekwonen.nl
I. www.mozaiekwonen.nl
Mozaekers klussen op kinderboerderij
De 8.500 huurders van Mozaek Wonen in Gouda, Bodegraven en Moordrecht ontvan-
gen rond 1 mei de jaarlijkse huurverhogingsbrief. Daarin staat dat Mozaek ook dit
jaar een geringe huurstijging toepast, die in lijn ligt met de huidige inatie. Voor een
gemiddeld huishouden betekent dit een huurstijging van 5 tot 10 euro per maand.
Tegelijkertijd vindt ook de jaarlijkse afrekening van de post servicekosten plaats. Per
1 januari heeft Vierstroom de contributie voor het lidmaatschap verhoogd. Mozaek re-
kent deze prijsstijging pas vanaf 1 juli door. Zodoende hoeven we onze huurders maar
n keer per jaar lastig te vallen met prijsaanpassingen, verduidelijkt teamleider Marc
van Ewijk. Vroeger kregen huurders per 1 juli de huurverhoging, per 1 januari de af-
rekening servicekosten en tussentijds nog eventuele andere aanpassingen. Nu hebben
we alles samengevoegd met als peildatum 1 juli. Als service naar de klant toe.
Het vorige kabinet wilde dat hogere inkomens een extra huurstijging van 5%
zouden krijgen. Mozaek Wonen heeft om diverse redenen besloten dit niet te doen.
Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning in Gouda? Dan is de website www.wonen-
ingouda.nl een uitkomst voor u. Want deze site biedt een vrijwel compleet overzicht van
alle nieuwbouwprojecten in Gouda. Zowel koop als huur. De initiatiefnemers hebben hun
eigen nieuwbouwprojecten al op de site geplaatst. Binnenkort volgt het nieuwbouw-
aanbod van de overige makelaars en ontwikkelaars zodat woningzoekenden in Gouda,
die de voorkeur aan nieuwbouw geven, volledig op hun wenken worden bediend.
Mozaek volgt inatie
Alle nieuwbouw op www.woneningouda.nl
Op woensdag 18 april heeft een 11-tal
medewerkers van Mozaek Wonen een ink
aantal klussen geklaard op kinderboerderij
De Goudse Hofsteden. Diverse hekken zijn
gemaakt, rechtgezet of geverfd en een kip-
penhok kreeg een nieuwe voederbak. De
vrijwilligers van de kinderboerderij waren
zeer blij met deze extra hulp.
Dit klussen door Mozaekers komt voort uit
de maatschappelijke beursvloer die vorig
jaar in Gouda door het VIP (VrijwilligersIn-
formatiePunt) is gehouden. Mozaek Wonen
was n van de deelnemers op die beursvloer
waarbij 50 maatschappelijke organisaties en
35 bedrijven met gesloten beurs verschillen-
de diensten uitwisselden.
WONEN IN GOUDA.NL
KIJK VOOR HET ACTUELE NIEUWBOUW AANBOD OP:
Woningruil
Aangeboden: driekamer flatwoning op de 1e etage, Chopinstraat 73 in de wijk
Goverwelle, Gouda. Huurprijs 508,- per maand.
Gevraagd: eengezinswoning met drie slaapkamers en tuin in Gouda, De Meern,
Woerden en omgeving. Huurprijs: maximaal 650,- per maand.
Interesse? Mail of schrijf naar Mozaek Wonen. Bellen kan ook, op werkdagen
tussen 8.30 en 10.00 uur staan onze woonconsulenten voor u klaar.
Wilt u meer weten over woningruil, kijk ook eens op www.woningruil.nl
9
Op 20 maart 2012 werd nog fees-
telijk stilgestaan bij het slaan van
de 1e paal. En nu, amper twee
maanden later, zitten de eerste
pannen al op de daken! Twee we-
ken voor de bouwvak hopen we
de eerste huurwoningen in het
nieuwe Rode Dorp op te leveren,
zegt projectleider Wim Zwambag.
Een paar maanden later volgen de
41 koopwoningen in het project
Parkwijk. Het is ongelofelijk,
zegt Hermy van der Waal van ma-
kelaarskantoor Viavesta. Deze
woningen schieten echt als pad-
denstoelen uit de grond. En de verkoop loopt fantastisch. We krijgen nu dagelijks aanvragen
binnen van jonge stelletjes die hier willen kopen. Voor hen is dit echt maatwerk: een ruime
eengezinswoning met een woonkamer van 33 m2 voor nog geen twee ton. Met een kin-
derdagverblijf om de hoek en CS op loopafstand. Een super kindvriendelijk en kleinschalig
woonwijkje dat spreekt deze doelgroep enorm aan.
Dit project leent zich bij uitstek
voor prefab, waarbij heel veel
bouwwerkzaamheden al in de
fabriek plaatsvinden. Hiermee
wordt de bouwtijd meer dan ge-
halveerd. Desalniettemin voldoen
de woningen straks bij oplevering
aan alle eisen anno 2012 qua kwa-
liteit, duurzaamheid en energie-
concept. Alle 26 huurwoningen
van Mozaek Wonen in dit popu-
laire project zijn verhuurd. Van
de koopwoningen zijn er nog een
aantal beschikbaar. Kijk voor meer
info op www.parkwijkgouda.nl.
Daar kunnen we kort over zijn: Bij woonfraude zegt Mozaek Wonen de huurovereenkomst
op en zo nodig stappen we naar de rechter. Onder woonfraude verstaan we zaken als:
Hennepteelt, drugshandel en/of prostitutie;
Het doorverhuren of onderverhuren
van (een deel van) de woning zonder
onze toestemming;
Onrechtmatige bewoning, waarbij de huur-
woning wordt bewoond door mensen die
niet in het huurcontract staan vermeld.
De reden? Betaalbare huurwoningen zijn ge-
wild en schaars. Daarom staat Mozaek niet
toe dat deze woningen worden misbruikt
voor andere doeleinden. Kijk voor meer info
op onze site.
Veel huurders denken nog steeds dat de huisbaas in dit geval Mozaek Wonen een
sleutel van uw voordeur heeft. Dat is niet het geval. Elke nieuwe huurder krijgt per nieuw
cilinderslot twee sleutels. Er ligt geen derde sleutel bij ons in een kluis! In dit artikel
behandelen we de meest gestelde sleutelvragen.
Ik ben n sleutel verloren, wat moet ik doen?
Ga met uw tweede sleutel naar een willekeurige slotenmaker (of de rma Kalkhoven) en laat
een sleutel bijmaken. U betaalt zelf de kosten.
Ik ben beide sleutels kwijt, wat moet ik doen?
Helaasu moet uw cilinderslot laten vervangen. Wij adviseren u hiervoor contact op te
nemen met de rma Kalkhoven, onze huisleverancier met 24-uursservice. Telefoon (0182)
51 80 55. U betaalt zelf de kosten.
Ik heb mezelf buitengesloten, wat moet ik doen?
Bel de rma Kalkhoven, zij kunnen met speciale apparatuur uw (voor)deur open maken. Zorg
dat u zich kunt legitimeren. U betaalt zelf de kosten.
Mijn sleutel is in het slot afgebroken, wat moet ik doen?
Bel de rma Kalkhoven, zij kunnen de afgebroken sleutel meestal uit het slot krijgen. Daar
zijn wel kosten aan verbonden.
Tot slot de sleutel van de centrale toegangsruimte van (portiek)ats en centrale (achter)
poorten. Ook daarvan krijgt u er twee als nieuwe huurder. Bij verlies kunt u een sleutel laten
bijmaken bij de rma Kalkhoven voor 15,-. U moet zich kunnen legitimeren.
Sleuteltip 1 een stroef slot kunt u verhelpen met siliconenspray of graetpoeder.
Braampjes aan de sleutel kunt u gratis laten wegslijpen bij de rma Kalkhoven.
Sleuteltip 2 laat een extra sleutel van uw voordeur bijmaken en geef deze in bewaring
bij een goede buur of een familielid.
Ze schieten als paddenstoelen uit de grond
Alles over de huissleutel
De gevolgen van woonfraude
Open of dicht rond
Hemelvaartsdag
Een geslaagde
jubileumactie!
Donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) en
vrijdag 18 mei is het kantoor van Mozaek
Wonen gesloten. Voor dringende vragen en
technische verzoeken blijft Mozaek Wonen
natuurlijk bereikbaar via het telefoonnum-
mer: (0182) 69 29 69.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van Mozaek Wonen mochten alle huur-
ders met hun gezin gratis naar Museum
Gouda. Daar lag ook de rijk gellustreerde
jubileumuitgave 100 jaar Mozaek Wonen
klaar. De actie is zojuist afgerond, tijd om
de balans op te maken met Carina Blokzijl
van Museum Gouda: Wat ons betreft was
het boven verwachting. Het museum heeft
dankzij jullie jubileumactie ruim 1.000 ex-
tra bezoekers mogen verwelkomen. En het
leuke is, daar zitten veel mensen bij die je
normaliter niet zo snel in een museum aan-
treft.
De tentoonstelling Schetsen van Schoon-
heid is inmiddels voorbij. Maar dat is nog
helemaal geen reden om het museum nu
links te laten liggen. Want de permanente
tentoonstelling van de Haagse School, met
wereldberoemde schilderijen van Isaac Is-
rals, Odilon Redon (de gevallen engel) en
Tholen is altijd de moeite waard!
Kijk voor het actuele aanbod
van huurwoningen op:
www.woningnet.nl
Formeel wordt een kabinet voor 4 jaar be-
noemd. Nog geen tien jaar geleden trad
het eerste kabinet Balkenende aan. We
zijn nu vier kabinetten Balkenende en n
kabinet Rutte verder, in tien jaar! Nu mo-
gen we weer naar de stembus. Nederland
lijkt als zovele andere landen, bijna onbe-
stuurbaar. Ligt dat aan de politiek? Of aan
de kiezers? Er is een gezegde: Regeren
is vooruitzien. Oftewel: regeren is voor
mensen die ver vooruit durven kijken en
op basis daarvan soms impopulaire
maatregelen nemen. In de hedendaagse
politiek ontbreekt die tijd. Met elkaar een
visie ontwikkelen over bijvoorbeeld de
woningmarkt en daar beleid op maken;
zo werkt het helaas niet meer. Je krijgt
immers geen visie in een tweet van 140
tekens en evenmin als de wekelijkse poll
het debat overheerst. Is het daarom de
schuld van de politiek? Of is het de kie-
zer met zijn gemopper op Den Haag? Die
dan zijn stem geeft aan de ene partij en
bij een volgende verkiezing weer aan een
andere partij. Het is verheugend om te
zien dat er nu vijf partijen uit de Tweede
Kamer hun verantwoordelijkheid hebben
genomen. Dat geeft wellicht weer wat
vertrouwen in de politiek. Maar als ik de
getroffen maatregelen bekijk vanuit de
belangen van de huurders, word ik niet
vrolijk. Extra huurverhogingen voor inko-
mens boven de 33.000 euro en die extra
inkomsten moeten de corporaties afstaan
aan de schatkist. En de corporaties moe-
ten ook al in 2013 gaan betalen voor de
huurtoeslag. Effect: feitelijk betalen de
mensen met een inkomen van modaal
en hoger straks de huurtoeslag van de
lagere inkomens. Schrijnend, vooral als
je bedenkt dat de scale renteaftrek van
hypotheekrente weliswaar ietsje wordt
beperkt, maar zo weinig dat de eigena-
ren-bewoners jaarlijks nog steeds voor
miljarden euros gesponsord worden door
de overheid. En dat voordeel gaat naar
modale en vooral hogere inkomens. Ten
slotte: doordat de corporaties zoveel geld
af moeten dragen aan de overheid, kun-
nen ze minder nieuwe huurwoningen
bouwen. De wachttijden blijven lang, de
bouwvakkers blijven werkeloos, de over-
heid loopt daardoor ook weer belasting-
inkomsten mis, enz. Er komen verkiezin-
gen. U mag het zeggen. Straks, met het
rode potlood.
Peter de Klerk
directeur-bestuurder Mozaek Wonen
Column
De gezusters Arntzenius van Willem Bastiaan Tholen uit 1895.
Fotograaf: Tom Haartsen.
Verkiezingen
10 ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Weten wat uw woning waard is met de
Gratis Waardebepaling
"Heeft u plannen om te verhuizen en wilt u graag een advies over de verkoop?
Met deze cheque krijgt u van ons een gratis waardebepaling van uw woning.
Op deze manier krijgt u een goed beeld van de waarde van uw huidige woning.
Als makelaar kan ik vervolgens voor uw woning een optimaal verkoopplan opstel-
len, gebaseerd op uw persoonlijke situatie
Marcel Meijer - Registermakelaar taxateur
m
k
o
o
p
mett de
koop?
oning.
oning. g
pstel e -
DE KONI NG
MAKELAARDI J Woondromen waarmaken
139.000 k.k. 175.000 k.k.
765.000 k.k.
Vanafprijs Vraagprijs
Vraagprijs
Ideale starterswoning! Gezellig 3-kamer appar-
tement met zonnig balkon op het zuiden en grote
open zolderruimte, bereikbaar via een vaste trap,
uitermate geschikt voor een extra slaap- of hobby-
kamer. Gelegen op de 2e en 3e verdieping van het
goed verzorgde appartementencomplex. Woon-op-
pervlakte circa 67 m.
In de dorpskern van Waarder gelegen, goed on-
derhouden hoekwoning met zonnige voortuin en
separate stenen berging. De woning is ruim van
opzet met een lichte woonverdieping met keuken,
zitgedeelte en verdieping met 2 slaapkamers. Deze
woning is beslist een bezichtiging waard.
Zoekt u een unieke plek om vrijstaand te wonen
en te kunnen genieten van de natuur? Dan heeft u
uw nieuwe woonhuis gevonden. Een in het prachtige
buitengebied van de dorpskern Driebruggen ge-
legen ruime vrijstaande woning met garage, aan-
gebouwde serre, een royaal terras aan het water.
Waddinxveen, Weidezoom 46 Waarder, Koningin Julianahof 9
Driebruggen, Hoogeind 80
T
:

0
1
8
2
-
6
1
1
1
1
1
179.000 k.k. Vraagprijs
Deze ruime tussenwoning met voortuin, zonnige ach-
tertuin (NW) en vrijstaande stenen berging is gelegen
nabij de dorpskern van Driebruggen. Aan de voorzijde
van de woning bevindt zich een leuk speeltuintje. De
aanwezige dorpsvoorzieningen waaronder de super-
markt, sportvelden, slager, basisschool en huisartsen-
praktijk liggen op korte afstand.
Driebruggen, Gruttolaan 4
T
:

0
3
4
8
-
4
8
8
0
0
0
T
:

0
3
4
8
-
4
8
8
0
0
0
T
:

0
3
4
8
-
4
8
8
0
0
0
199.500 k.k. Vraagprijs
In rustige, groene, kindvriendelijke woonomgeving
gelegen midden eengezinswoning met een 2-tal
bergingen en achtertuin op het zuidoosten. Het
recreatiegebied "Gouwe Bos en diverse voor-
zieningen liggen op loopafstand. De woning
beschikt o.a. over woonkamer met open keuken,
4 (slaap)kamers en badkamer.
Waddinxveen, Zuringveld 5
T
:

0
1
8
2
-
6
1
1
1
1
1
199.500 k.k. Vraagprijs
In een gezellige straat in het centrum van Gouda
gelegen, sfeervolle woning met dakterras en een
besloten binnentuin. Deze woning beschikt o.a.
over keuken, L-vormige woonkamer, 3 ruime slaap-
kamers, badkamer en berging. Op de 2e verdieping
heeft u geweldig mooi uitzicht op de molen.
Gouda, Houtenstraat 8
T
:

0
1
8
2

5
9
0
9
0
0
239.000 k.k. 465.000 k.k. 495.000 k.k. Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs
Ruime eengezinswoning gelegen in de wijk Gover-
welle. Lichte woonkamer met laminaatvloer en deur
naar achtertuin. Vanuit de woonkamer is er toegang
tot de open keuken. Op de 1e verdieping bevinden
zich 3 slaapkamers en de lichte badkamer. Op de
2e verdieping is nog een royale zolderslaapkamer.
Half vrijstaande patiobungalow met een royale,
sfeervolle woonkamer, een luxe keuken, ruime
lichtinval en parkeergelegenheid op eigen terrein.
De woning beschikt over een patiotuin gelegen op
het zuiden met optimale privacy, waarvandaan u
een prachtig uitzicht heeft over het water.
Gelijkvloers wonen aan het water met terras, priv
aanlegplaats en 2 parkeerplaatsen! Dat is mogelijk
in dit appartement. Naast de volledig uitgeruste
woonkeuken beschikt de woning over een royale
eetkamer met openslaande deuren, ruime zitkamer
met Frans balkon en sfeervolle openhaard.
Gouda, Symfonielaan 33 Gouda, Waterlelie 16 Reeuwijk, Zoutmansweg 17
T
:

0
1
8
2

-

5
9
0
9
0
0
T
:

0
1
8
2

-

5
9
0
9
0
0
T
:

0
1
8
2
-
5
9
0
9
0
0
595.000 k.k. Vraagprijs
Een rustige woonwijk, op ruime kavel gelegen vrijstaand
woonhuis met kelder, grote garage en tuin rondom. Het
woonhuis en de in 2002 aangebouwde garage zijn volledig
gesoleerd, het geheel is geschikt te maken voor praktijk/
kantoor aan huis of dubbele bewoning. Diverse voorzienin-
gen zoals supermarkt, bakker, tennisbanen, basisschool,
kinderopvang en de A-12 zijn op korte afstand aanwezig.
Waarder, Prins Johan Frisostraat 2
T
:

0
3
4
8
-
4
8
8
0
0
0
s!
Kijk voor ons complete woningaanbod op www.dekoningwonen.nl
Woondromen waarmaken
DE KONI NG
MAKELAARDI J
Alphen a/d Rijn
De Meern
Gouda
Houten
Nieuwkoop
Waddinxveen
Woerden
Woerden
Haven 6, 3441 AS
Tel: 0348-488000
woerden@dekoningwonen.nl
Gouda
Keerkring 7, 2801 DG
Tel: 0182-590900
gouda@dekoningwonen.nl
Waddinxveen
Bezoekadres op afspraak
Kerkweg-Oost 159, 2741 HC
Tel: 0182-611111
waddinxveen@dekoningwonen.nl
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. overdag
Tel. `s avonds
E-mail
MAAK GEBRUIK VAN DEZE WAARDECHEQUE T.W.V. 250!
WILT U EEN GRATIS WAARDEBEPALING?
Opsturen aan ERA DE KONING Makelaardij, Antwoordnummer 64, 3440 VB Woerden
11 BOUWEN EN WONEN
GoStores krijgt eerste paal
BOUWEN WONEN &
Neem voor meer informatie gerust contact op
via telefoon of e-mail.
Gouderaksedijk 30 | 2808 NG Gouda
Tel. (0182) 58 03 77 | Fax (0182) 51 68 11
info@accucentrale.nl | www.accucentrale.nl
Verkoop van accus voor:
tPersonenwagens
t$BSavans
tVrachtwagens
t#Pten
t&O[
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Afgelopen woensdag 25 april om 16.00 uur werd de eerste paal geslagen voor GoStores Gouda. Dit is de ofcile
start van de bouw van een nieuw XL-winkelgebied op bedrijventerrein de Goudse Poort dat GREEN in samenwer-
king met BurglandProjectontwikkeling B.V. ontwikkelt. In het plan gericht op grootschalige detailhandel is ook
ruimte voor ongeveer duizend gratis parkeerplaatsen. De eerste paal werd geslagen door de heren A.J. Verdoold
(namens directie GREEN), J. Verburg (namens directieBurgland), B. Witzier (namens GREEN) en M. Kastelein
(wethouder gemeente Gouda)
Het Moreau-orgel
Sinds januari krijgt het beroemde Moreau-
orgel van de Sint Janskerk in Gouda een grote
onderhoudsbeurt. Zes medewerkers van
Orgelmakerij Reil uit Heerde zijn vanaf die
tijd bezig met schoonmaken, repareren en
stemmen van de orgelpijpen. De laatste res-
tauratie van het Moreau-orgel vond plaats
begin jaren tachtig. Volgende week klinkt het
orgel als vanouds. Op 9 mei zijn in de kerk
cd-opnamen, met het orgel in een hoofdrol.
Deze week vindt de laatste stemming van de
pijpen plaats.
Dat de Goudse Sint Jan een bijzondere kerk
is, weet iedereen. Met zijn 123 meter is het
Neder lands langste kerk. De Goudse glazen
zijn wereldberoemd. Het grote kerkorgel in de
nok van de kerk is een bijzonder exemplaar.
Het glimt en glanst je tegemoet. Wanneer dat
orgel wordt bespeeld en de kerk zich vult met
muziek, begrijp je dat dat prachtige front maar
een stukje van het instrument is. Daar, bovenin
de kerk, bevinden zich niet alleen een klavier
voor de organist maar ook meer dan 3800
orgel pijpen die de tonen voortbrengen. Ze zijn
verdeeld over drie verdiepingen. Acht enorme
blaasbalgen zorgen voor een continue stroom
lucht door al die buizen.
Klankkleur
In dit enorme instrument is al vier maanden een
werkplaats voor de mensen van Reil ingericht.
Daar zijn alle orgelpijpen ontdaan van stof, ge-
controleerd en zonodig opnieuw gesoldeerd.
Na dertig jaar is zon grote onderhoudsbeurt
als wij doen gewoon nodig, zegt Jan Koele-
wijn, cordinator van het onderhoudsproject.
De orgelpijpen worden stofg, wat op den
duur ten kosten gaat van de klank. Maar ook
sommige naden van de pijpen laten los. Die
maken we weer heel. Toch is het meest opval-
lende nu niet het reguliere onderhoud, maar het
grotendeels herstellen van de klankkleur die
het orgel in 1836 meekreeg. Die klank is uniek.
Orgelbouwer Lohman van wie het klavier
is, bedacht een meer donkere klankkleur. In
de loop van de eeuwen is die al door allerlei
onder houdsbeurten behoorlijk veranderd. Men
had het overigens vanaf het begin moeilijk met
dit orgel. Was die door het kerkbestuur bedacht
als begeleiding bij de kerkzang, Moreau dacht
daar met zijn zuidelijke afkomst anders over.
AlIe werkzaamheden zijn natuurlijk in overleg
met het kerkbestuur en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed uitgevoerd.
Modern
Nu is het bijna zover, vervolgt Koelewijn.
De jnstemming van al die pijpen, gebeurt
deels met moderne techniek. Met een afstands-
bediening wordt uit de kerk het orgel bediend.
Communicatie-apparatuur zorgt ervoor dat
ik kleine klankaanpassingen direct door kan
geven aan mijn collegas in het orgel. Zij passen
de orgelpijpen dan iets aan. Zelf houd ik alle
wijzingen bij in een logboek op mijn i-pad. Die
informatie gaat zo ons archief in, zodat onze
opvolgers er later gemak van hebben. Net zoals
wij steeds teruggrijpen op het logboek over
Lohmans verbouwing. Dat boek werd overi-
gens gemaakt door Dirk van Vreumingen,
voorvader van de bekende Goudse sigaren-
handelaar.
Door Gerard van Domselaar
De mannen van Reil achter Lohmans klaviatuur in de Goudse Sint Jan.
Het oude geluid terug
In 1732 verving het kerkbestuur van de Sint-
Janskerk een in zeer slechte staat verkerend
orgel. De Vlaamse orgelbouwer Jacob
Franois Moreau mocht na een aanbesteding
een nieuwe bouwen. Hij bouwde in vier jaar
een orgel met 52 registers, verdeeld over drie
klavieren en pedaal. Kosten: 47.642 guldens,
negentien stuivers en acht penningen, toen een
uitzonderlijk hoog bedrag. Vele orgelbouwers
hebben daarna aan het Moreau-orgel gewerkt,
zoals N.A. Lohman (aan wie de huidige fraaie
speeltafel is te danken) in 1836, de gebroeders
Witte (van wie de huidige tongwerken zijn)
en Fa. J. de Koff (die het bovenwerk in een
zwelkast plaatste). In de periode 1959-1960 en
tussen 1976 en 1981 werd het orgel gerestau-
reerd. Momenteel is het orgel in onderhoud bij
Orgelmakerij Reil B.V.
12 ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
100% MAATWERK UIT EIGEN FABRIEK
MILIEUBEWUST BEREID
CBW-ERKEND
EIGEN MONTAGEDIENST
PERFECTIE TOT IN DETAIL
GRATIS KEUKENMAGAZINE? WWW.TULPKEUKENS.NL
LEVENSLANGE GARANTIE OP HANG- EN SLUITWERK
AL RUIM 30 JAAR ERVARING
Uniek in Keukenland
25 jaar Garantie op uw Tulp Keuken
8d\ij]ffik 8djk\i[Xd ;iXZ_k\e >f\j ?\\i_l^fnXXi[ I`ajj\e Ifkk\i[Xd Jfe M\\e[Xd M\\e\e[XXc M\cj\iYif\b Nf\i[\e
),A88I>8I8EK@<QFE;<I<OKI8BFJK<E),A88I>8I8EK@<QFE;<I<OKI8BFJK<E),A88I>8I8EK@<QFE;<I<OKI8BFJK<E),A88I>8I8EK@<QFE;<I<OKI8BFJK<E),A88I>8I8EK@<QFE;<I<OKI8
* Garantievoorwaarden op verkooppunt
* Actie is geldig bij aankoop van een nieuwe Tulp Keuken vanaf 7.000,- netto verkoopprijs. Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T01.05.2012
50% KORTING
OP KEUKENMEUBELEN
+ GRATIS BOSCH
VAATWASSER
*
PROFITEER VAN
Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
3.500,-
tot
7.000,-
Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
7.000,-
tot
9.000,-
Van
9.000,-
tot
15.000,-
Vanaf
15.000,-
Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!
kAAM 59 2801 vJ C0uA 0182 522 966 WWW. W0u1vAhCALLh. hL
13
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ADVERTENTIE
STICHTING STARTER ORGANISEERT HET STARTERSCAF OP:
GOUDA
DATUM: DINSDAG 8 MEI
TIJD: 19:00 - 21:00
LOCATIE: VAN T HOF MAKELAARDIJ
BURG. VAN REENENSINGEL 37
EERLIJKE VOORLICHTING EN INFORMATIE BIJ DE AANKOOP VAN JOUW HUIS.
DEELNEMENDE PARTIJEN VOOR AL JE VRAGEN:
8 MEI 2012
MELD JE NU AAN OP JOUWEERSTEWONING.NL
GRATIS INFORMATIEAVOND VOOR BEGINNENDE HUIZENKOPERS
Stichting Starter organiseert voor de starters op de woningmarkt op 8 MEI in GOUUDA het
Starterscaf. De Stichting heeft als doel de starters op de woningmarkt te informeren. Door middel van
het organiseren van startersavonden krijgen starters de mogelijkheid eens te komen praten met
onaankelijke deskundigen op het gebied van woningnanciering, makelaardij en notariaat.
WWIL JIJ JE EERSSTE HUIS KOPENN?
Kom dan langs voor informatie en een eerste kennismaking tijdens dit gratis inloopmoment.
Er ligt een informatiepakket voor je klaar. GRAAAG TOTT 8 MEI!!
LANDELIJKE SPONSORS:
Hypotheken
Verzekeringen
Financile Planning
voor een glasheldere visie
0182 - 52 01 11
Nog
21 plaatsen
beschikbaar!
14 ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 5 mei 2012.
Uw Expert bij u in de buurt?
www.expert.nl/winkels
ASUS 15,6 laptop
K53USX194V. * AMD E450 processor * 4GB intern
geheugen * 00GB horde schl|l * LEDscherm
WHIRLPOOL combimagnetron
n e k k a b n e n e l l i r g , n e p s i r c , n e k o K * . H W 8 7 3 T J
* 6th Sense technologie * 1000 watt magnetron,
1200 watt grill en 1500 watt oven
3
4
9
.
-

VAN 449.-
PR
IJSPA
K
K
ER!
3
9
7
.
-

VA
N
4
4
9
.-
3
4
9
.
-

N
U

LG 81 cm LED-TV
32LS3400.
* Clear Voice II
* HDMI en USB
* Energiebespaar functie
PHILIPS 2 GB
MP3-speler
SA4RGA02K/12.
Tegen inlevering van deze
bon betaalt u slechts
29.-
Knipknaller
6 MINUTEN LADEN,
60 MINUTEN SPELEN
NU MET
GRATIS PHILIPS
KEUKENMACHINE
T.W.V. 79.-
BIJ EXPERT!
PRIJSPAKKERS
In het kader van de Nationale Molendag is er op zaterdag
12 mei een wilde wandeling georganiseerd met als thema
Sluizen, Molens en Gemalen. Deze zeven kilometer lange
wandeling gaat langs sluizen, molens en gemalen in en rond het
centrum van Gouda. Onder meer langs de pas gerestaureerde
watermolen Mallemolen, het Boezemgemaal en korenmolens
Roode Leeuw en het Slot. Behalve uitleg over waterwerken
is er ook tijd om de molens te bezichtigen. Er wordt goed door-
gelopen tussen de diverse punten, daardoor is de wandeling
minder geschikt voor kinderen en mensen die niet goed ter been
zijn. Er wordt om 10.30 uur verzamelt voor het stadhuis op de
Markt. Deelname is gratis en van tevoren opgeven is niet nodig.
De wandeling duurt tot ongeveer 15.30 uur.
15
BOUWEN EN WONEN
BOUWEN WONEN &
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Jaarlijkse dagje uit N.A.K.
Afgelopen vrijdag hield de sport- en gezelligheidsvereniging N.A.K. (Na Aoop Kofe) haar jaarlijkse dagje-uit.
De leden gingen kanon in de grachten van Gouda en kregen een rondleiding in de Oud-Katholieke Kerk aan de
Hoge Gouwe. Na aoop werd geborreld. s Avonds kregen de leden een diner geserveerd door het Thais restaurant
Bangkok City uit Gouda. Voor die gelegenheid stelde de Gouda Media Groep de Serre, de overdekte binnentuin van
het gebouw aan de Crabethstraat, ter beschikking
VAN DE R S P R ONG HY P OT HE K E N
BENT U STARTER OP DE WONINGMARKT
EN BENIEUWD WAT U KUNT LENEN?
Bel ons voor een afspraak
J. Olsthoorn
Erkend hypotheek adviseur
www.vdsprPOHOMt T. 0182 - 587070
De Kannenburg
De Historische Vereniging die Goude be-
schrijft de achtergrond van de Goudse straat-
namen; deze beschrijvingen komen vanaf
2012 in boekvorm uit. In aanloop naar deze
publicaties alvast een voorproefje in De Krant
van Gouda.
De Kannenburg is genoemd naar het kasteel
de Cannenburch in de gemeente Vaassen
(Gelderland). Het kasteel wordt in 1365 voor
het eerst vermeld. Nadat het kasteel in de loop
van de vijftiende eeuw was vervallen tot een
rune, werd het in 1543 het bezit van maar-
schalk Maarten van Rossem, die het tot een
statig slot liet herbouwen. In de achttiende
eeuw werd het kasteel gemoderniseerd. Tegen-
woordig is het kasteel eigendom van de Stich-
ting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Het
is opnieuw gerestaureerd en opengesteld voor
het publiek. De Goudse gemeenteraad kreeg
de aanbeveling om een van de straten in de
stad de naam Kronenburg te geven, naar het
gelijknamige kasteel bij Loenen aan de Vecht,
in de dertiende eeuw bewoond door Gerard van
Velzen en in 1296 gevangenis van graaf Floris
V. Het kasteel werd in 1672 verwoest en daar-
na herbouwd als landhuis, maar afgebroken in
1837. De chef van de afdeling Burgerzaken
maakte tegen de naam Kronenburg schrifte-
lijk bezwaar van wege de gelijkenis met de
reeds bestaande straatnaam Cronestein, wat
tot verwarring aanleiding zou kunnen geven.
Blijkens de notulen van de gemeenteraad is
het oorspronkelijke voorstel evenwel ongewij-
zigd aangenomen. Deze straat zou dus eigen-
lijk Kronenburg moeten heten.
De Kannenburg (foto Nico Boerboom).
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 - 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 - M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl - www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Beneluxweg 9
Bodegraven
0172 - 617409
Huijgensstraat 11
Berkel en Rodenr i j s
010 - 4613700
www.benroos.nl
Profiteer
van een goed dak!
Een goed dak is een eerste levensbehoefte,
als een mooie jas die u beschermt tegen
regen en kou. Met toepassing van goede isolatie
en bijvoorbeeld zonnepanelen kunt u aanzienlijk
besparen op uw energiekosten. Wie wil dat nou niet?
Mail naar: info@benroos.nl of bel 0172 - 617409
of naar brr@benroos.nl en 010 - 4613700
Uw dak de nieuwe
energiebron?
Onthulling Erasmusbeeld
Burgemeester Cornelis onthulde 1 mei een beeld van Erasmus in Museum Gouda. Het beeld is gemaakt door Eveline
van Duyl. De koster van de Sint-Janskerk en kenner van Erasmus hield een speech met als titel Erasmus uit Gouda.
Het beeld werd geplaatst in de Grachtzaal, waar beroemde personages uit de geschiedenis van Gouda geportretteerd
worden en waar ook de stadsmaquette eind 2012 een plek krijgt.
Wilde Wandeling
Voor de 35ste keer vindt dit evenement langs de fraaie Bloemendaalseweg in lentetooi plaats. De
monumentale boerderijen vormen weer een weekend lang het hart van Gouda. Sociaal-culturele
instellingen, clubs, kunstenaars, verenigingen en bewoners zorgen samen voor een extra feeste-
lijk weekend. Om 10.15 uur wordt de natuurvriendelijke openingshandeling verricht door acteur
en ambassadeur van het Groene Hart Bram van der Vlugt. Dat gebeurt bij de Kikkerpoel
van het jubilerende dertigjarige Heempad (tegenover Verpleeghuis Bloemendaal), De eveneens
jubilerende Firma van Drie (vijf jaar) zorgt voor een kunstzinnige en potische bijdrage. Achter
de muziek van VoetFolk aan lopen de bezoekers naar de feesttenten in het weiland tegenover
boerderij nr. 43. Hier viert de 25-jarige schilderclub Het Gouwe Palet haar jubileum. De feestelijke
opening wordt om 10.45 uur op een fantasievolle manier voortgezet.
Praktijk NATUUREIGEN, Rdr.v. Catsweg
73, (verlengde Bloemendaalseweg)
achter in de tuin.
Natuureigen staat voor persoonlijke
ontwikkeling door kunstzinnig werken met
de natuur als inspiratiebron. Beide dagen
verzorgt Jos Lemmen presentaties, ex-
positie en informatie, 12.00-12.30 uur en
15.00-15.30 uur gratis workshops voor kin-
deren 7 tot 12 jaar.
HET GOUWEPALET op de eerste ver-
dieping van de stal, Omlooppad 2a:
Atelier van de schilderclub. Expositie. In ver-
band met het 25-jarig jubileum vindt een
feestelijke presentatie plaats in het weiland
tegenover boerderij nr. 43 aan de Bloemen-
daalseweg. www.gouwepalet.nl
HUISNUMMERS BLOEMENDAALSEWEG
Boerderij de Papaverhoeve, nr. 75
Presentatie van diverse Workshops.
Kleine workshop bloemwerk. Demonstra-
tie wolvilten door viltmaakster. Presentatie
en verkoop van eigengemaakte producten,
boeketjes en deco artikelen voor binnen en
buiten. www.depapaverhoeve.nl
HEEMPAD, 30-jaar eco-
logisch groenbeheer
Cyclus Infrabeheer. Infocentrum met acti-
viteiten over groen en natuur. Beide dagen:
exposities infocentrum met o.a.: Heem-
pad, een kunstig stukje natuur en Bomen
langs de Bloemendaalseweg. Wandelroute
mee te nemen. Natuurspeurtocht kinderen,
boren van metselbijen- houtschijf, wan-
delboekjes info groen Gouda, ecologisch
groen en heempad. Natuurvereniging KNNV
met algemene informatie over natuur.
www.cyclus.nl
JUBILEUM EXPOSITIE FIRMA VAN DRIE
(langs het Heempad)
Het kunstpodium de Firma van Drie bestaat
vijf jaar en heeft daarom kunstenaars uit-
genodigd deel te nemen aan de kunstroute
langs het Heempad. Ook geeft de dichters-
groep Gheraert Leeu acte de presence en
draagt stadsdichteres Klara Smeets bij de
opening op 12 mei om 10.15 uur een spe-
ciaal gedicht voor. Beide dagen zijn er om
13.00 en 15.00 uur groepsrondleidingen.
www.rmavandrie.nl
Zaterdag
11.30-12.30 uur Muziekband The Tables bij boerderij nr. 56-58.
12.00-13.00 uur Fluitensemble bij atelierboerderij nr. 66.
12.00-13.00 uur Biggerband op het erf van woonboerderij op nr. 43.
13.00-17.00 uur Clownsenzo, twee vrolijke clowns treden op langs de weg en op de erven.
13.00-17.00 uur Antieke Landau er verzorgt ritten over de weg.
13.30-15.00 uur Vrijetijdsorkest en Popkoor bij de Schaapskooi op nr. 46.
14.45-16.00 uur Theatervoorstelling VALS, theaterzaal Kunstpunt op nr. 48.
14.00-16.00 uur Openluchtconcert door de Stedelijke Harmonie Ceacilia bij boerderij nr. 56-58
Het 40 koppige orkest speelt een selectie van lichte muziek. Een vrolijke noot
en heel toegankelijk.
15.00-15.30 uur Viswijvenkoor bij Zorgboerderij Oudersvrucht op nr. 50.
16.00-16.30 uur Viswijvenkoor bij de Kluphoeve op nr. 68.
16.10-17.00 uur Rapworkshop van Assie-D, theaterzaal Kunstpunt op nr. 48.
Zondag (Moederdagactiviteiten bij diverse hofsteden)
13.00-17.00 uur Harck, Ierse muziek, regelmatig bij Zorgboerderij Oudersvrucht op nr. 50.
13.00-14.00 uur Klezmerband bij Kunstpunt op nr. 48.
13.00-17.00 uur Live muziek bij Ontmoetingscentrum De Klup op nr. 68.
13.00-17.00 uur Historische Jan Plezier maakt diverse ritten met mensen uit de Goudse
verpleeghuizen.
14.00-16.00 uur Concert door de harmonie van De Pionier op het erf van woonboerderij
nr. 43. Zij brengen een programma dat varieert van een zonnige paso
doble en een selectie uit de musical Jungle Book tot een aantal door
Sammy Nestico swingend gearrangeerde nummers van Cole Porter.
14.10-14.50 uur Dansvoorstelling, theaterzaal Kunstpunt op nr. 48.
14.30-15.00 uur Friezen carrousel, demonstatie met zestien Friese paarden bij de Ruiterclub
op nr. 26.
15.00-16.00 uur Flexible Sound bestaat 25 jaar! Moderne koorzang binnen bij Verpleeghuis
Bloemendaal.
15.00-15.45 uur Fairy Queen, volksmuziekgroep bij de Papaverhoeve op nr. 75.
16.00-16.45 uur Klarinetensemble op het erf van Kunstpunt op nr. 48.
Gemeente Gouda verleent geen vergunning voor verkopen langs de openbare weg. Dit brengt
de doorgang op de smalle Bloemendaalseweg voor ambulances, brandweer en politie in gevaar.
Parkeerplaatsen vindt u bij winkelcentrum Bloemendaal. Fietsers worden verzocht af te stap-
pen bij grote drukte. EHBO en politie assistentie zijn aanwezig.
Dubbele feestelijke opening om 10.15 uur
Hoogtepunten uit het uitgebreide programma
met de tijden van de optredens:
Vrijmarkt verboden
WOONBOERDERIJ Vermaat,
nummer 56-58
Kraam Stichting Zorgnet Roemenie met kofe,
thee en versnaperingen. Verkoop van siera-
den, wijn en bloemen. www.zorgnet.nl. Lan-
delijke brocante. Stekjesmarkt Gouwe Daad.
14.00-16.00 uur: Openlucht concert Stedelijke
Harmonie Ceacilia. Zondag gesloten.
DE KLUPHOEVE,
nummer 68
VTV Midden-Holland. De Klub biedt onder-
steuning en activiteiten in de vrije tijd aan
mensen met een verstandelijke beperking.
Vele vrijwilligers zetten zich enthousiast in
voor de deelnemers. Beide dagen: voorlich-
ting, gezellig terras, kinderactiviteiten. Zon-
dag: live muziek en activiteiten rond Moe-
derdag. www.vtv-midden-holland.nl
Atelier Boerderij,
nummer 66
Open huis met exposities van eigen werk.
Schilderijen van Carla Rodenberg en ruimte-
lijk werk van Gerard Bakker. Gastexposanten:
Marian Binnenweg, Marlou Schijlen en Frans
Schijlen.
Studio Hesseling,
nummer 60-62
Open Atelier met expositie van eigen
werk. Lisette Bouman: sieraden, Willem
Hesseling: schilderijen en objecten.
www.studiohesseling.nl
WOONBOERDERIJ Lafeber,
nummer 54
Weefkring: Kraam met demonstraties, infor-
matie en verkoop. Werkgroep Groen/Hoog-
stambrigade VBB. Kraam met informatiema-
teriaal over beheer/verzorging van hoogstam
fruitbomen langs de Bloemendaalseweg.
Bezoekers kunnen boeken inzien en ad-
vies krijgen. Creatief Gouda verzorgt crea-
tieve inloop-workshops en miniworkshops
voor alle leeftijden. Het exacte programma:
www.creatiefgouda.nl
ZORGBOERDERIJ GOUDA
OUDERSVRUCHT, nummer 50
Gemiva-SVG Groep. Biedt mensen met een
verstandelijke beperking zinvolle dagbe-
steding en ondersteuning. Beide dagen zijn
de stallen, zuivelruimte en moestuin te
73
2a
75
68
66
60
54
50
heempad
56
16
GOUDSE HOFSTEDENDAGEN
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
B
u
r
g
e
r
m
e
e
s
t
e
r
v
a
n
R
e
e
n
e
n
s
i
n
g
e
l
B
l
o
e
m
e
n
d
a
a
l
s
e
w
e
g
B
l
o
e
m
e
n
d
a
a
l
s
e
w
e
g
B
l
o
e
m
e
n
d
a
a
l
s
e
w
e
g
B
u
n
c
h
n
e
r
w
e
g
Bleulandweg
R
ijk
s
w
e
g
A
1
2
R
id
d
e
r
v
a
n
C
a
t
s
w
e
g
H
u
g
o
d
e
V
r
ie
s
la
a
n
G
r
o
e
n
h
o
v
e
n
w
e
g
R
i
d
d
e
r

v
a
n

C
a
t
s
w
e
g
R
i
d
d
e
r

v
a
n

C
a
t
s
w
e
g
R
i
d
d
e
r

v
a
n

C
a
t
s
w
e
g
26
34
43c
S
46
47
48
50
56
60
66
68
75
54
45
43
41
bezichtigen. In de boerderijwinkel
verkoop van eigen producten. In
de hooiberg toont Hester Staf-
leu haar werk en Paulien Hoog-
edoorn is er met producten van
bijen. Activiteiten Centrum De
Gouweplaats is aanwezig met
door clitnten zelfgemaakt pro-
ducten. www.gemiva-svg.nl.
KUNSTPUNTGOUDA,
nummer 48
Het wordt een vrolijke chaos bij Kunst-
puntgouda. Kinderen kunnen er de kunst-
zinnige planeet Tnuptsnuk ontdekken. Neem
dus familie en vrienden mee en maak er een
leuke dag van. Open huis In de boerderij met
exposities. In de theaterzaal diverse optre-
dens voor groot en klein, open lessen dans,
theaterworkshop, muziek, etc. Tijden en bij-
zonderheden: www.kunstpuntgouda.nl
ATELIER Dick Visser,
nummer 47
Door omstandigheden is het atelier dit jaar
gesloten.
KINDERCENTRUM DE SCHAAPSKOOI,
nummer 46
Zaterdag van 13.30-17.00 uur en zondag van
11.00-17.00 uur: Binnen: Creatieve activi-
teiten: grabbelen, schminken, etc. Buiten:
allerlei kinderspelletjes, zandbak, watertafel,
etc. www.kindercentrumdeschaapskooi.nl
SCHAPEN DRIJVEN Beide dagen verzorgt
herder Saskia Bos spectaculaire demon-
straties langs de weg en op de erven
met haar kudde. Zij zal tekst en uitleg
geven en vragen beantwoorden.
ELISABETH HOEVE
nummer 45 (woonhuis Folles)
Imkerij. 2012 het jaar van de bij. Hier vindt u
alle informatie over de Imkerij in Nederland
en over bijenproducten. imkerij@folles.nl
WOONBOERDERIJ
nummer 43, op het erf:
Zaterdag: 12.00-13.00 uur: de Biggerband
Zondag: 14.00-16.00 uur: concert harmonie-
orkest van De Pionier.
WEILAND tegenover, nummer 43
Schilderclub GOUWE PALET bestaat
25 jaar!! Twee grote witte feesttenten in
een weiland. En tent vol kunstwerken van
de 40 leden en cursisten, en n tent met
expositie van iconen met uitleg en demon-
stratie. Buiten vormen twintig balen stro een
groot plein voor de GLASFIBER boerderijdieren
die kinderen en volwassenen kunnen nate-
kenen. Op een levensgrote koe kunnen kin-
deren zitten voor een fotomoment, en een
koe kan gemolken worden naar limonade!
Zaterdag: Feestelijke opening om 10.45 uur
door Bram van der Vlugt. Bram zal zelf aan
de slag gaan met de schilderskwast. Verloting
voor kinderen van 30 schilderijtjes voor Moe-
derdag. Zondag: schilderdemonstraties, verlo-
ting prachtige schilderijen, kinderactiviteiten.
WOONHUIS Van Vuuren,
nummer 43c:
Beide dagen: Marokkaanse theekraam, hen-
naversierster Oude ambachtenmarkt: za-
terdag: ciseleur en tingieter
Zondag: boekdrukken en papierscheppen.
GRASVELD NAAST AJOURBOERDERIJ
nummer 41
Turks theehuis. In een tent wordt een traditio-
neel theehuis ingericht, zoals je die in Turkije
op elke straathoek kunt vinden, waar verse
thee geschonken zal worden en je tot rust
kunt komen onder het genot van Turkse ver-
snaperingen of gebruik kunt maken van een
waterpijp naar smaak!
ACTIVISIE DE TERP,
nummer 41a, Activiteiten centrum.
Beide dagen: Openstelling van het Activiteiten-
centrum. Verkoop van zelfgemaakte produc-
ten. Een terras met een hapje en een drankje.
Informatie over de mogelijkheden van het
activiteitencentrum en de woon begeleiding.
www.activisie.nl
SCOUTING WILO,
nummer 41b
Activiteiten door bevers (5-7 jaar), welpen
(7-11 jaar) en scouts(11-15 jaar). Broodbakken,
abseilen en met touwen over de sloot. Er is
een catering tent en er zal een brug worden
gepionierd. www.wilogroep.nl
DE KOETSERIJ & ASTERHOEVE,
nummer 39
De Wijkteams Bloemendaal en Plaswijck
maken het gezamenlijk mogelijk om voor
de 35ste editie van de hofstedendagen
vele ritten te maken over de Bloemen-
daalseweg met fraaie antieke rijtuigen.
De rijtuigen worden getrokken door twee Frie-
se paarden en gereden door een koetsier en
palfrenier in vol ornaat en zullen vertrekken
vanaf Koetserij van Duin op nr. 39. Beide da-
gen: bezichtiging Oudhollands koetshuis en
stallen. Demonstraties met paarden, honden
en eenden in de paardenbak. Uitspanning de
Asterhoeve geopend met terras. Demonstra-
tie valkenier, brocante, plantenverkoop.
KINDERBOERDERIJ DE GOUDSE HOF-
STEDEN, nummer 34
Beide dagen: Spelletjes, knutselen
en een speurtocht voor kinderen,
schminken, bungee trampoline,
springkussens en het Rad van
Fortuin. Kramen met streek-
producten en zomerplan-
ten. Versnaperingen.
Zaterdag: cupcakes ver-
sieren voor Moederdag.
Ook kun je een cadeautje ko-
men maken: een mooie bloem-
pot met plantje. De hoefsmid komt
de paarden beslaan en de Clown
vermaakt de kinderen met ballondie-
ren. Zondag: Actiekraam Steun de Kinder-
boerderij en verkoop versgebakken cupcakes.
Kinderen kunnen hun cupcake versieren.
De clown is weer van de partij en de manden-
maker geeft demonstraties. www.kinderboer-
derijgouda.nl
RUITERCLUB BLOEMENDAAL,
nummer 26
Kinderen vanaf 5 jaar volgen hier paardrijles en
u kunt hier een groot en fantasievol paarden-
feest verwachten. Gezellig terras, diverse shows
en (spring)demonstraties: behendigheidswed-
strijden & dressuur, loterij. Beide dagen: diverse
demonstraties met paarden en ponys met als
thema Sprookjes. Paardenvoetbal en vrij rijden
voor kinderen tot 12 jaar. Op zondag om 14.30
uur Friezen Carrousel Zie voor tijden: bord in de
tuin en: www.ruiterclubbloemendaal.nl
48
43c
73
2a
heempad
47
46
45
43
41
41a
41b
34
39
26
Stichting Goudse Hofstedendagen
Informatie: www.goudsehofstedendagen.nl
41a
41b
39
17
GOUDSE HOFSTEDENDAGEN
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
S
18
ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Financieel Wijzer
19
BEDRIJVEN / AUTO
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Goudse Business Club afgelopen dinsdag is de voorzitter
Loes Koster afgetreden. Recent is zij benoemd tot voorzitter van de belangenorganisatie VNO NCW-west waardoor
haar drukke agenda geen tijd biedt aan nog een voorzitterschap. De leden van de businessclub kozen twee nieuwe
leden in het bestuur: Joost Wijtman en Anna Marie Hagoort. Van hen werd Anna Marie Hagoort (zie foto) benoemd
tot nieuwe voorzitter. Tijdens de clubavond besloten de leden ook de jaarlijkse bijdrage voor het goede doel te
schenken aan de Voedselbank Gouda. Dat gebeurde overigens pas na een uitvoerige discussie.
Lifestyle-event in Oudewater
Winkelcentrum Bloemendaal laat
harten smelten
De hardwerkende machinewerkers charmeren u met zoete hartjes uit de machine.
Hoera, een goed pensioen!
Het boekje had ook kunnen heten: Hoera, het
is eindelijk klaar.
Twee jaar lang hebben Wink Sabee en ik
gewerkt aan het boekje Hoera een goed
pensioen! Twee jaar om pensioenkennis om te
zetten in een makkelijk te lezen boekje. Van te
voren hebben wij niet kunnen bedenken, dat
het zo lastig zou zijn.
We hebben geprobeerd jouw pensioen binnen
handbereik te krijgen. En wat een klus was dat.
Maar nu is er dan toch een handzaam boekje,
dat je precies in stappen laat zien hoe je kunt
bepalen hoe je pensioen eruit ziet. Hoeveel je
kunt verwachten. En nog belangrijker, of je
straks het leven kunt leiden dat je wilt.
En als er iets anders gebeurt zoals scheiden of
vroegtijdig overlijden, dan weet je voortaan
ook waar je aan toe bent.
En dat is precies wat de meeste mensen willen:
Weten waar je aan toe bent.
Wink en ik zijn trots op het resultaat. Vooral
ook met de aanbeveling van Arnoud Boot,
hoogleraar Financiele Markten UvA. Die
vindt dat eigenlijk alle Nederlanders dit boek-
je zouden moeten lezen.
En als je het dan toch lastig blijft vinden,
dan tref je een handige checklist. Deze kun
je gebruiken als je hulp nodig hebt van een
adviseur. Met deze checklist doet de adviseur
precies wat je van hem verlangt. Zo blijf je
regisseur over jouw pensioen.
Het boekje kun je kopen bij Boekhandel
Verkaaik in Gouda of anders kun je het bestel-
len op www.hoeraeengoedpensioen.nl.
Tim van Dasselaar
Tim@vandasselaar.com
Juwelier Reijersen uit Oudewater organiseer-
de op vrijdag 27 en zaterdag 28 april voor de
zesde keer een lifestyle-event. Deze keer was
het Thema Originals luxe leven en genieten
Het thema kwam al direct tot uitdrukking in de
keuze van de locatie, het Hotel Abrona aan de
Broeckerstraat 20 in Oudewater. Bij dit hotel-
restaurant, dat al door vele levensgenieters
ontdekt is, wordt men voorkomend en charmant
bediend door mensen met een verstandelijke
beperking. Tijdens deze beide dagen waren
zowel het restaurant, de serre als het terras van
Abrona omgetoverd tot een domein van luxe
en genieten. Men kon er zich laten informeren
over de nieuwste trends en ontwikkelingen op
het gebied van horloges en juwelen. Daarbij
gaf ook Hogendoorn uit Reeuwijk een exposi-
tie van unieke, luxe sanitaire producten. Voorts
waren er kwaliteitsproducten te bewonderen op
het gebied van hi, heren(maat)kleding, autos
en beauty. Naast de gastvrije verzorging door
de medewerkers van Hotel Abrona konden de
bezoekers eveneens genieten van ambachtelijk
gemaakte chocolade, Spaanse wijnen, sigaren
en op vrijdagavond zelfs van oesters. Kortom
op Originele wijze konden de bezoekers zich
laten verwennen met de goede zaken van het
leven.
Op zaterdag 12 mei brengt een bijzonder kop-
pel een bezoek aan winkelcentrum Bloemen-
daal. Twee hardwerkende machinearbeiders
komen met hun hartjesmachine de harten
van alle dames veroveren.
Liefdevol mengen zij de ingredinten: zoete
suiker, een inke schep liefde en een snufje
oprechte aandacht. De machine puft, knarst,
stoomt en kraakt; de hartenklop van de raderen
klinkt. Een draai aan het juiste rad en enkele
seconden later komen de heerlijke zoete snoep-
hartjes tevoorschijn. De machinewerkers laten
harten smelten... in ieders mond. Dus kom op
12 mei naar winkelcentrum Bloemendaal.
ooderho0d aao a||e
merkeo (|ease)a0to's
grat|s vervaogeod vervoer
haa|- eo breogserv|ce
50 occas|oos tot
24 mod garaot|e
Scan
QR-code voor
onze actuele
voorraad!
k|aoteo beoorde|eo oos met eeo
8,7
N|dde|b|ok 202 6o0derak (0182) 37 26 23
www. a0tobedr| j Idewaa| . o|
APk + ooderho0dsbe0rt a| vaoaI
149,-

Bemiddeling, in - en verkoop
Onderhoud & reparatie
Stalling
caravans & vouwwagens
www.verkadecaravans.nl
Geopend van di t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur.
Za. 8.00 tot 16.00 uur
Schoonouwenseweg 16
2821 NX Stolwijk.
Tel: 0182 - 341726
Caravan verhuur
Te koop:
nette gebruikte caravans
vanaf 2 jaar oud
Movers
Compleet gemonteerd
Vanaf 1295,00
ATG
Edisonstraat 6
a
T: 0182-527049
WWW.AUTOBEDRIJFATG.NL
VW Lupo 1.4 Master Edition
B.j. 2001 112.700 km 2.750
VW Polo 1.9 SDI Basis
B.j. 2005 182.000 km 4.500

VW Fox 1.4. Trendline
B.j. 2005 61.000 km 5.950

VW Golf 1.4 16V Trendline
B.j. 2004 144.000 km 6.950

VW Golf 2.0 FSI GT Sport autom.
B.j. 2004 91.000 km 10.500

VW Touran 1.9TDI Trendline
B.j. 2006 167.000 km 9.950
Keerkring 61 - 2801 DG Gouda
www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888
hoeveel pensioen heb ik nu eigenlijk?
wat kan ik zelf doen?
welk effect heeft een verandering in
mijn leven op mijn pensioen?
blijvend
actueel
Over alles wat je moet weten en alles wat je kunt doen
Wink Sabe
op basis van interviews met pensioenexpert Timvan Dasselaar
Over alles wat je
Wink Sabe
op basis van intervie
Hoera, een goed
pensioen!
van Dasselaar & partners
In n klik alles dichtbij!
Nieuwe voorzitter
Goudse Business Club
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
20 PERSONEEL / ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Markt 45 - 2801 JK Gouda
T: 0182-512 421 - E: info@belvedere-gouda.nl
www.belvedere-gouda.nl
;FMGTUBOEJHXFSLFOELPL
32 / 40 uur per week
Wij zoeken een enthousiaste zelfstandig werkend kok. Jij hebt
passie voor koken. Jij bent genteresseerd. Je wilt je ontwikkelen
en je bent op de hoogte van nieuwe trends. Jij levert een constante
kwalitiet, je bent flexibel, betrouwbaar en collegiaal.
Wij bieden je een goede werkplek met eventuele
opleidingsmogelijkheden. Wij werken volgens de Horeca CAO.
Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie t.a.v. Carlo Sluyter naar:
Restaurant Belvedre, Markt 45, 2801 JK Gouda.
Mailen kan ook: carlo.sluyter@belvedere-gouda.nl
Of bel met 06-53977824.
(F[PDIU
O
p
e
n

D
a
g
Interieuradviseur Meubelmaker/ontwerper Interieur ontwerper Creatief vakman Stylist Manager/ondernemer Interieurbouwer
Meubel stoffeerder Binnenhuisadviseur Meubel restaurateur Botenbouwer Houtbewerker Werkvoorbereider Pianotechnicus
www.hmcollege.nl
Donderdag 10 mei
14.00 - 20.00 uur
HMC Rotterdam
Erasmuspad 10
3052 KP Rotterdam
010 - 285 55 55
HMC Amsterdam
Arlandaweg 173-175
1043 HR Amsterdam
020 - 680 28 28
pppppp
O
p
e
n

D
a
gg
ALLE FIETSEN RIJKLAAR AFGELEVERD
INCL GRATIS ONDERHOUDSBEURT
Gazelle Orange PURE
Innergy*
van 1699,-
voor 1359,-
van 1899,-
voor 1519,-
Gazelle Orange PLUS
Innergy*
van 2449,-
voor 1959,-
Gazelle Orange EXCELLENT
Innergy*
van 2199,-
voor 1759,-
Gazelle Orange XTRA
Innergy*
KORTING COLLECTIE 2012:
SPARTA 15% BATAVUS/GAZELLE 20%
* INCL. ACCU BRONS
* INCL. ACCU BRONS
* INCL. ACCU BRONS
* INCL. ACCU BRONS
Alle prijzen en informatie onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen
Fietspoint Gouda
Elektrische etsen specialist en gecerticeerd merkdealer
7 dagen per week geopend, iedere avond koopavond!
Bloemendaal zijde Station Gouda T: 0182 51 61 11
www.etspoint.com
Passie voor
Kunst
21 WERK & SCHOLING
Convenant
politie en ROC
Kindervriend krijgt nieuwe naam:
De Goudakker
De Kindervriend is tot grote vreugde omgedoopt tot De Goudakker.
$9
ermeulen
Schoonmaakbedrijf
Zoekt per direct enthousiaste,
Parttime en zaterdag medewerkers
Zoekt per direct een
meewerkend voorman/vrouw
Voor diverse schoonmaakwerkzaamheden, in Gouda en Moordrecht.
Werktijden ma-vr 06.00-09.00 en 13.00-15.00 uur.
Zaterdag 06.30-8.30 en 13.00-16.00 uur.
Zaterdag 08.00-13.00 uur.
Ben jij de schoonmaker m/v die wij zoeken reageer dan per mail,
a.vermeulen50@kpnplanet.nl
A.Vermeulen Schoonmaakbedrijf
Marconistraat 58
2809 PB GOUDA
Tel: 06 - 51 26 236 8
Vertegenwoordigers van Politie Hollands
Midden en ROC ID college ondertekenden
donderdag 26 april een convenant.
Het convenant dat ondertekend wordt is een
vervolg op een eerdere samenwerking. Dit
convenant is een landelijk convenant van de
Politieacademie, waarbij ROCs en regiokorp-
sen stages afspreken. Bij de opleiding HTV+
(Handhaver Toezicht en Veiligheid plus) die
in september start, kunnen zestien studenten
zestien weken stage lopen, waarvan tien weken
stage bij Politie Hollands Midden. Na het
diploma HTV+ kan de student solliciteren bij
de politie. Na een eventuele positieve selectie
wordt de kandidaat een jaar aftrek gegeven bij
de politieopleiding.
Op straat
Het ROC ID College en Politie Hollands Mid-
den verwachten dat de opleiding HTV+ een
goede bijdrage kan leveren aan toekomstig po-
litiepersoneel. Voor de politie is een bijzonder
aspect dat er tijdens dit traject agenten de straat
op gaan, samen met studenten zonder opspo-
ringsbevoegdheid. Basisschool De Kindervriend krijgt met ingang
van het nieuwe schooljaar een andere naam.
Veel betrokkenen waren het snel eens met el-
kaar dat de huidige naam niet echt meer van
deze tijd was en dat het tijd werd voor een
andere naam. Om daar de ouders en kinderen
bij te betrekken is een wedstrijd uitgeschreven
om een nieuwe naam voor de school te beden-
ken. Vanaf het nieuwe schooljaar 2012-2013
gaat De Kindervriend verder onder de nieuwe
naam: De Goudakker. De naam is bedacht door
de ouders van Linde van Zijll uit groep een.
In Goudakker zitten Gouda en Korte Akkeren
verborgen, evenals goud (de kinderen) en ak-
ker (groeien in ontwikkeling). Bijkomstigheid
bij het groeien op een akker is de link naar de
Stichting waaronder de school valt: De Groei-
ling.
Sinds enkele maanden is op een aantal basisscholen,
waaronder De Ridderslag, een nieuwe vorm van li-
chamelijke oefening gentroduceerd: Funkey, een sa-
mensmelting van fun (plezier) en key (sleutel om dat te
bereiken). Het is een lesprogramma voor kinderen van
vier tot acht jaar. Goed leren bewegen staat centraal in
het programma dat loopscholing, balvaardigheid en een
vorm van hockey bevat. Aalbregt, die bij hockeyvereni-
ging GMHC de jongste jeugd cordineert en de leiding
heeft over de Hockey Highschool op de Goudse Waar-
den, is door de hockeybond benaderd de lessen op een
aantal Goudse basisscholen te geven.
Creatief, praktisch en ondernemend, dit zijn
de kernwoorden die de opleidingen van het
HMC perfect beschrijven. Of het nou het ma-
ken van een designstoel is, het in elkaar zetten
van een piano of het geven van interieurad-
vies: op het Hout- en Meubileringscollege leer
je het allemaal. Op donderdag 10 mei opent
de mbo-vakschool van 14.00 tot 20.00 uur de
deuren voor een informatiedag op beide loca-
ties in Amsterdam en Rotterdam.
Iedereen die genteresseerd is, kan deze dag een
kijkje nemen in de keuken van hout, meubels
en interieur. Frans Veringa, voorzitter van het
College van Bestuur, vertelt wat deze middag
en avond te bieden hebben: Dit is een speciale
infodag. Tijdens deze dag kun je sfeer proeven,
kennismaken met de docenten, vertellen leer-
lingen hun ervaringen en leer je de faciliteiten
kennen die de vakschool te bieden heeft zoals
de praktijklokalen, de studios en bijvoorbeeld
de simulatie woonwinkel. Het HMC is sinds
1929 een kleinschalige, zelfstandige mbo-vak-
school die zich uitsluitend richt op vakman-
schap en creativiteit. Leerlingen worden klaar-
gestoomd voor de hout- en meubelbranche
of voor de woon- en interieurbranche. Denk
hierbij aan beroepen als meubelmaker, interi-
euradviseur, creatief vakman, verkoper wonen,
timmerman, woning- of meubelstoffeerder en/
of pianotechnicus. Binnen deze opleidingen
kunnen de leerlingen zich nog verder specia-
liseren. Het HMC heeft nauw contact met be-
drijven in de sectoren. Zo zijn er verschillende
adviescommissies waarin professionals advies
geven. Zo zitten er in de raad van toezicht ook
mensen uit het bedrijfsleven. Dit intensieve
contact zorgt ervoor dat afgestudeerden op het
juiste niveau zitten wanneer ze in de branche
terechtkomen. Veringa: Uit onderzoek blijkt
dat 95 procent van alle afgestudeerden binnen
vier maanden een baan heeft, dus het vinden
van een baan in de sector zal geen probleem
zijn. Meer informatie via www.hmcollege.nl.
Funkey op scholen
Tweet, tweet, t is lente. Volgens de kalender
was de lente begonnen, maar de natuur, eigen-
wijs, volgt in haar eigen tempo. Hier en daar
zien we wel jonge meerkoeten, jonge ganzen
zien we volop. Er kan getweet worden. Door
de kuikens, maar ook door u. Het gaat om dat
vogeltje op uw mobieltje. Daarmee vertelt u
anderen uw wijsheden. Zo bouwt u een ne(s)t -
werk op van volgers. Hallo, hier ik ben ik,
roekoe, luister naar mij. Al jaren stond het
er aan te komen, maar nu moet ik er aan
geloven. Ik liep achter, net als de natuur.
De wereld moet weten wat er allemaal aan
amateurkunst gebeurt. Ik zal gaan twitteren
en tweets ver sturen. En misschien niet alleen
twitteren, maar ook facebook en wie weet wat
nog meer. Misschien schrijf ik straks alleen
nog #amateurkunst, want dat schijnt zo te
moeten, dan krijg je nog meer volgers. Wrang
moment overigens, nu de onbetwiste koning
van twitter, uitgetwitterd lijkt. Althans voor-
lopig. Tweet! Geen linkse culturele hobbies
meer! Grrr. Vorige week traden in het Kunst-
caf (de vierde woensdag in de maand, tweet!)
de Gebekte Wijfes op, samen met de nieuwe
blazers en trommelaars van WildeBrazz.
Geweldige combi en ik dus tweeten. Kreeg
ik bericht terug dat iemand anders dit ook
al getweet had en er zelfs al fotos op face-
book waren geplaatst. De Wijfes waren nog
maar net begonnen met hun eerste optreden!
Binnenkort bestaat de helft van de mensen
uit de tweeters en de andere helft ontvangt
ze. Wilt u uw stoel niet meer uit? Gewoon
een abonnement op twitter nemen. Nee, doe
dat maar niet. Dan krijgt u alles alleen uit de
tweede hand. Nee, gewoon meemaken, hup de
deur uit en meedoen. Dat wilde ik even twee-
ten, maar ja, je krijgt dan maar 140 tekens.
Dick Markvoort, makelaar amateurkunst Gouda.
Reacties via dick@amateurkunstgouda.nl
of @dickamk.
Open Dag HMC mbo
vakschool voor hout
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotograe:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Leerlingen worden klaargestoomd voor de hout- en
meubelbranche of voor de woon- en interieurbranche.
22
ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
O
n
t
d
e
k

j
e
p
a
s
s
i
e
!
www.kunstpuntgouda.nl
Vaccineren is
maatwerk!
23
FAMILIE / UITGAAN
De meimaand staat bij de Bibliotheek Gouda
in het teken van Reisverhalen. Ter gelegen-
heid van dit thema is er op donderdag 10 mei
een vrouw met een bijzonder verhaal te gast
in de Centrale Bibliotheek. Theatermaker en
actrice Manon Ossevoort, ook wel bekend als
t T rekkermeisje, komt vertellen over de reis
die zij in haar eentje maakt per de tractor naar
de Zuidpool. Dit is tegelijkertijd de titel van
haar boek over de enerverende ervaringen die
zij onderweg opdeed.
Als professioneel theatermaker bedacht Manon
Ossevoort een reis. Een reis van een meisje
op een tractor. Een reis naar het einde van de
wereld en weer terug. Motto van haar reis is:
Geen droom is onmogelijk... soms moet je
t gewoon doen. Enkele jaren geleden vertrok
zij bepakt en bezakt per tractor vanaf het Oerol
festival op Terschelling en begon ze aan haar
lange reis naar de Zuidpool. Inmiddels heeft
zij ruim 38.000 kilometer afgelegd en heeft ze
Kaap de Goede Hoop bereikt. Daar stopte haar
avontuur tijdelijk en keerde ze, samen met haar
tractor, terug naar Nederland.
Ontmoeting
Eind 2012 reist Manon Ossevoort opnieuw
af naar Kaap de Goede Hoop om haar reis
en verhaal te vervolmaken met de oversteek
naar de Zuidpool. De ontmoeting met Manon
Ossevoort maakt deel uit van de reeks schrij-
versontmoetingen die de Bibliotheek Gouda
organiseert in samenwerking met Boekhan-
del Karssen. De avond met Manon Ossevoort
duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Voor informatie
en kaartverkoop zie www.bibliotheekgouda.nl.
Voor informatie over Manon Ossevoort zie
www.tractortractor.org.
Onlangs werd ik gebeld door een mevrouw uit
Capelle. Ze had een vraag: moet een hond bij
de jaarlijkse enting elke keer de cocktail-prik
krijgen (nummer 3,4,5,6,7 in het entboekje?)
Mijn antwoord was kort en bondig: nee! Haar
eigen dierenarts zei dat het elk jaar moest. Ik
legde haar uit dat ze door onderzoek hebben
aangetoond dat de meeste onderdelen van de
cocktail-enting wel drie jaar werken, waarom
zou je het dan elk jaar geven? In de twee
tussenliggende jaren hoef je maar tegen twee
ziektes te enten, heel simpel. Toen had ze nog
een vraag:
Moet je ook elk jaar de kennelhoestvacci-
natie geven aan je hond? Dat ligt weer wat
anders, wij doen het alleen als een hond naar
een pension gaat, naar hondentraining of de
uitlaatdienst gaat of een verhoogde gevoelig-
heid heeft voor kennelhoest. De mevrouw
wist genoeg: haar hond heeft jarenlang over-
bodig veel entingen gehad, allereerst elk jaar
die cocktail (nummer drie tot en met zeven)
en dan ook nog elk jaar de kennelhoest (weer
nummer zeven en nummer acht). Dus zeg
maar dubbel dubbel. Mevrouw was wat je
zegt pissed off. Haar hond ging altijd mee
naar de camping, hondentraining was verle-
den tijd en hij was kern gezond! De mevrouw
is heel snel op zoek gegaan naar een andere
dierenarts.
Marcelien Baerveldt
Dierenartsenpraktijk
Baerveldt, Schuur en van
Pelt Vuurdoornlaan 2,
2803 BB Gouda
www.dierenartsgouda.nl
Het stripevenement Strips op de Markt vindt
zondag 6 mei voor de zesde keer plaats. Het
evenement op de Markt begint om 10.00 uur
en duurt tot 17.00 uur.
Het thema van dit jaar is de strip Jan, Jans en de
Kinderen. Speciaal voor deze gelegenheid komt
Jan Kruis, bedenker en oervader van deze be-
kende stripreeks, naar Gouda. Hij arriveert rond
11.00 uur in zijn MG op de Markt. Daarnaast
zal hij in de tentoonstellingsruimte zijn eigen
Jan, Jans-albums signeren. De tentoonstelling
op de bovenzaal van stadscaf De Zalm bestaat
naast speciale uitgaven en merchan dising ook
uit veel origineel werk van Jan Kruis. Verder
treft men op de Markt vertrouwde onderdelen
zoals een tentoonstelling, signerende tekenaars
en nieuwe stripuitgaven. Kijk voor meer infor-
matie op www.stripsopdemarkt.com.
Europa Kinderhulp Zuid-Holland is dringend
op zoek naar minimaal dertig nieuwe gast-
gezinnen voor vakantiekinderen uit Duits-
land en Frankrijk.
Het gaat om kinderen die het in het dagelijks
leven niet gemakkelijk hebben. Ze groeien op
in gezinnen waar allerlei problemen spelen.
Europa Kinderhulp is in Zuid-Holland voor-
al nog op zoek naar mensen die een beetje
Frans of Duits spreken of die zonder kennis
van deze talen ook in staat zijn te communi-
ceren met een kind. Voor meer informatie:
www.europakinderhulp. Aanmelden kan via
e-mail: zuidholland@europakinderhulp.nl.
Manon Ossevoort reist in haar eentje per tractor naar de Zuidpool (foto Meta Meerkat).
Vakantiekinderen
Strips op de
Markt
Droom komt uit: per
tractor naar Zuidpool
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Arie J. Bouter blikt terug
Van 1 tot en met 20 mei is in pand Roodbol
een expositie met werken van de bekende
Goudse beeldende kunstenaar Arie J. Bouter
te bezichtigen. De opening van de tentoon-
stelling is zaterdag 12 mei om 15.00 uur in
samenwerking met Museum Gouda en met
mede werking van saxofonist Ferdi Schukking.
Het is veertig jaar geleden dat Bouter zich
vestigde in zijn atelier Achter de Kerk. Ter ge-
legenheid hiervan n van zijn zeventigste ver-
jaardag vindt een expositie van zijn werk plaats
op drie locaties te weten Museum Gouda,
Kunststichting Firma Van Drie en in zijn eigen
werkplaats direct naast pand Roodbol. In het
kader van de tentoontoonstelling Terugblik
worden er bij de Firma Van Drie diverse acti-
viteiten georganiseerd. Op vrijdag 4 mei wordt
een lm vertoond over het ontstaan van een
toren en eveneens wordt er een interview met
Arie Bouter uitgezonden. Op vrijdag 11 mei
draait Maarten Termeulen Nederlandstalige
luisterliedjes en op vrijdag 18 mei interviewt
Pim Leefsma Arie Bouter over onder andere
zijn werk. Deze avonden in pand Roodbol,
Achter de Kerk 13 zijn gratis toegankelijk en
beginnen om 21.00 uur.
Arie Bouter in Museum Gouda naast zijn portret, geschilderd door Carla Rodenberg.
)FBMJOH3PPNT(PVEB
|e|l u |e| o |eel u ee| |o||eem`
\e |e||e| ee| ewe|c|e Coc,
voo| w|e ||el le wo|ce|||| |.
/ZI\Q[OMJML-Z^IZMVOMJML[\MIU[
3WUOMZ][\TIVO[
|||e co|ce|caavo|c, |e|a|ve c|oo|va|a|l|e,
|||oo !9.002!.00 uu|.
o|a||e Ca|v|| Sc|oo|, ||ee 200, Couca
& ||o_|ea||||oomouca.||
* www.|ea||||oomouca.||

Het was afgelopen maandag erg gezellig tijdens Pette pret 2012 in
Waddinxveen. De Lions kindervrijmarkt werd weer druk bezocht
en maar liefst 365 kinderen hadden al hun spulletjes uitgestald. De
Lionsclub Waddinxveen-Boskoop heeft op deze dag met alle acties
meer dan 7000 euro opgehaald voor diverse goede doelen zoals de
Stichting Care for Family, Team-Ride-On/Duchenne Heroes en
SOS Kinderdorpen. Zo werd er een spinning marathon gehouden
in samenwerking met Sportschool Den Edel en was er een Rad van
Avontuur. |Ook konden de bezoekers raden hoeveel ballen er in
een auto zaten. Aad Verrips raadde met 113 ballen het juiste aantal
en won een Panasonic LCD tv. Op de foto v.l.n.r. Suzanne Hetyey
(Stichting Care for Family), Bas Molenaar (President Lionsclub
Waddinxveen-Boskoop) en de winnaar Aad Verrips.
Lions kindervrijmarkt
Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro's (voor een gemiddelde leerling
+/- C500,=)
- 8 uur les in de simulator staat ongeveer gelijk aan 16 uur
in de auto
- Sneller en veiliger
- RS-opleiding mogelijk
- Mogelijkheid tot voordelige slipcursus na afronding van de
rijopleiding
*informeer naar de voorwaarden
RijIes ook vr je 16,5 jaar* bent
AutorijschooI en SimuIatoropIeiding Van Reijen TeI 0182-517730 of 06-48783963
24 ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
25
GEZONDHEID / SPORT
Onder de naam ZomerPalet organiseert Palet
Welzijn ook deze zomer een gevarieerd pro-
gramma voor ouderen met ontspannende,
gezellige, creatieve en educatieve activi -
teiten. De inschrijvingen voor de activiteiten
van het ZomerPalet vinden plaats op woens-
dag 9 en woensdag 16 mei. Voor het program-
ma zie www.paletwelzijn.nl/activiteiten/
Zomer PaletGouda.
Op het programma staan dagtochten, gezellige
bijeenkomsten en interessante workshops en
voor het eerst dit jaar een lang weekend naar
de Belgische kust. Door de grote belangstel-
ling zijn er weer veel mogelijkheden. Naar aan-
leiding van de enqutte van vorig jaar hebben
vrijwilligers weer een leuk programma samen-
gesteld. Zo zijn er dagtochten naar Avifauna,
de Belgische Noorderkempen en Volendam.
Net als voorgaande jaren is deelname aan
interessante workshops ook weer mogelijk.
Voorbeelden daarvan zijn Boekselen, Schilder
de Zomer, Sierraad maken en bloemschikken.
Ook kan men deelnemen aan een high tea en
een barbecue. De activiteiten vinden plaats in
de periode van 10 juli tot en met 17 augustus.
De kosten voor deelname variren per activiteit.
Deelnemers die in aanmerking komen kunnen
gebruik maken van de geld-terug-regeling van
de gemeente Gouda. De kosten staan vermeld
in het programma www.paletwelzijn.nl/acti-
viteiten/ZomerPaletgouda. Het programma is
ook telefonisch aan te vragen bij Palet Welzijn
via (0182) 547 923 bereikbaar op werkdagen
tussen 9.00 en 11.30 uur.
Inschrijven
Inschrijven voor de activiteiten van Zomer Palet
kan tijdens de inschrijfochtend op woensdag
9 en 16 mei van 11.00 tot 13.00 uur, in dien-
stencentrum Goverwelle, Middenmolenplein
266 en Bibliotheek Bloemendaal Lekkenburg
1. Ook is het dit jaar mogelijk om schriftelijk
in te schrijven en dat kan tot en met 16 mei.
Stuur het ingevulde formulier naar: Palet Wel-
zijn, Antwoord nummer 10012, 2800 PB Gouda
onder vermelding van ZomerPalet.
Goudse scholen stranden in nale
Wannabee a Gemini?
Bezoekers van de open dag kunnen deelnemen aan activiteiten.
Open dag waterscouting
Tijdens het schoolvoetbaltoernooi voor
Gouda en omgeving bij Jodan Boys wist geen
van de Goudse basisscholen zich te plaatsen
voor de regionale van de KNVB.
De negentien teams uit de vier verschillende
categorien streden voor wat ze waard waren.
Sommige winnaars waren snel bekend maar bij
andere categorien bleef het tot het laatst span-
nend. Bij de jongens van de groepen vijf en
zes waren er maar liefst drie van de vijf teams
die evenveel punten hadden. Op doelsaldo won
de Goede Herder uit Bodegraven de eerste
prijs. Bij de jongens van groep zeven en acht
leek eerst de Goejanverwelleschool uit Gouda
de favoriet, maar de Prins Johan Friso school
uit Berkel en Rodenrijs nam deze positie over
en het was uiteindelijk de St Jozefschool uit
Oudewater die het laatst kon juichen. Door een
doelpunt in de laatste minuut van hun laatste
wedstrijd werden zij eerste en zij plaatsten zich
daardoor voor de regionale van de KNVB.
Gemini is de korfbalvereniging van Gouda
en stelt in de maand mei haar trainingen
open voor de jeugd die wil kennismaken
met korfbal en Gemini. Dit onder het credo
Wannaabee a Gemini?
Korfbal is een balsport die het gehele jaar door
beoefend wordt. s Winters zijn de wedstrijden
en trainingen in een sporthal, en s zomers is
iedereen buiten welkom op het sportveld aan
het Groenhovenpark met een eigen kantine.
Deze maand kan iedereen gratis meetrainen.
De trainingen zijn op donderdag avond, van
18.00 tot 19.00 uur of van 19.00 tot 20.00 uur
afhankelijk van de leeftijd. Kijk voor meer in-
formatie op www.gemini-korfbal.nl of stuur
een mail: wannabee-gemini@hotmail.com.
Waterscouting St. Willibrordus opent op
zaterdag 12 mei haar deuren voor alle jongens
en meiden die eens willen kijken wat water-
scouting allemaal te bieden heeft.
De middag zal in het teken staan van sport en
spel, zowel op, in als rondom het water. Alle
bezoekers van de open dag kunnen deelnemen
aan alle activiteiten of zelfs een keertje mee-
zeilen in een heuse lelievlet. De leeftijds-
groepen binnen de St. Willibrordusgroep zijn
Welpen (zeven tot elf jaar), Verkenners (elf
tot veertien jaar), Wilde Vaert (vijftien tot
zeventien jaar). De open dag duurt van 13.00
tot 16.00 uur aan de Vlietdijk 14a in Reeuwijk.
Vanaf juni kunnen mensen met verslavings-
problematiek in Gouda ambulante hulp
krijgen van behandelaars van De Brug
Midden-Nederland.
De Brug is in 1995 in Katwijk ontstaan vanuit
een initiatief van lokale kerken. De organisa-
tie heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een ggz
instelling voor verslavingszorg met een chris-
telijke identiteit. De helft van de clinten komt
uit de wijde omgeving en regelmatig krijgen
ook clinten uit de regio Gouda ambulante
behandeling in de polikliniek van De Brug.
Daaruit blijkt de noodzaak van de nieuwe
buitenpolikliniek. Eerder is De Brug al gestart
met ambulante behandeling in Alphen aan
den Rijn en Amsterdam voor clinten uit deze
regios. Er wordt behandeling geboden aan
mensen met allerlei soorten verslaving (drugs,
alcohol, internet, porno, gokken, game- en eet-
verslaving). Ook worden intakes voor een op-
name bij De Hoop ggz in Dordrecht verzorgd
en wordt hulp geboden aan ouders, partners en
overige familieleden van verslaafden. Iedereen
kan bij De Brug terecht, ongeacht welke ver-
slaving, afkomst of levensovertuiging.
Informatie
Voor de ambulante hulpverlening van De Brug
in Gouda kan men terecht in het pand van
Rivierduinen ggz Midden-Holland, Ronsseweg
225 (alleen op afspraak). Tel (071) 403 37 33
voor een afspraak of meer informatie. Zie De
Brug www@debrughelpt.nl.
Start ambulante verslavingszorg
Mindfulness Training
met aandacht in het hier en nu
info@silentum.nl
www.silentum.nl
0180-634828
In onze haastige samenleving zijn we vaker
bezig ergens te komen dan dat we ervaren
waar we op het huidige moment zijn. Dit
is een nuchtere training waarin je leert te
ervaren wat er hier en nu is, zonder oordeel.
Voor wie minder stress wil, beter wil slapen
of beter om wil leren gaan met (chronische)
pijnklachten.
Mindfulness Workshop
Zaterdag 26 mei 10.00 - 16.00 uur
Spoorlaan 6, Capelle a/d IJssel
Kosten: 70,--
Mindfulness Training, 8 lessen + stilte dag
za-ochtenden start: 22 sept. Gouda
Kosten: 385,00 incl. cds/werkboek
Vroegboek: 360,--
di-avonden start: 25 sept. Capelle a/d IJssel
Mindfulness Trainer:
Danielle ter Haar
Aangesloten VMBN + AGB code
Voor Orthopedische
schoenen en uw
Steunzolen naar
Driewegplein 5.

06 - 49 08 48 20
www.maatschoen-gouda.nl
Sluisdijk 15 - Gouda
Telefoon: 0182 58 39 33
www.golfbaan-ijsselweide.nl
5-weekse cursus
baanpermissie


ln groepjes (5 lesuren) |ncl. 300 ballen, gratls clubbuur
tljoens oe les, 1 greentee 9 boles en llomaatscbap
oetentacllltelten voor 3 maanoen voor slecbts:
(Normale prljs
99.-
179.-)
GOLF8AAN |[SSLLWL|DL GOUDA: GL8OORTLPLLK vAN KAMP|OLNLN
794)6%%2&-)(-2+
6SRUWYHUVODJHQ
%HNLMNRISODDWVQX]HOI
XZVSRUWYHUVODJHQRSGH
YHUQLHXZGHZHEVLWH
ZomerPalet Gouda
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
24 uur per dag via internet
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Bent u genteresseerd in medisch nieuws?
Kijk op www.ziekenhuiskrant.nl
V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS DAG I N AL L E Z I E KE NHUI Z E N I N NE DE RL AND E N OP I NT E RNE T
26
EVENEMENTEN
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
d

K
DAGTOCHTEN ONE-TOURS GOUDA
Wij bieden in de komende maanden o.a. aan:
Kijk voor data en meer
info op onze website!
Antwerpen City-Trip: 20,- p.p. retour
Libelle Zomerweek: 20,- p.p. retour
Keukenhof: 29,50 p.p. incl. entree
Pretpark de Efteling: 55,- p.p. incl. entree
Floriade Venlo: 25,- p.p. retour
Berlijn 3-daagse City-Trip: 147,50 p.p.
Zwarte Markt Beverwijk: 20,- p.p. incl. entree
Toppers in Concert: 25,-
Proloog Tour de France: 35,- p.p. retour
Euro-Disney Dagtocht: v.a. 82,50 p.p. incl. entree
Euro-Disney i.c.m Parijs: v.a. 169,- p.p. incl. entree
ONE-TOURS GOUDA
WWW.ONE-TOURS.NL
NIJVERHEIDSSTRAAT 14B
2802 AL GOUDA
TEL 0182-748002
1
O
N
E
--
0
1
8
2
- 7
4
8
0
0
2
TO
U
R
S
EVENEMENTEN 2012
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 10.00 tot 22.00
Lange Tiendeweg 69
2801 KG Gouda
www.time4fun.org
Zondag 6 mei koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur
Montmartre
2 mei t/m 12 september
Strips op de Markt
6 mei
Nationale Molendag
12 mei
Goudse Hofstedendagen
12 en 13 mei
Goudse Keramiekdagen
17 en 18 mei
Jeugdavondvierdaagse
21 t/m 25 mei
Gouda Waterstad
22 juni
Feestelijke opening korenmolen
De Roode Leeuw
22 juni
Nationale Burendag
23 juni
Goudse Kaasmarkt
28 juni t/m 30 augustus
Midzomermarkt Korte en Lange
Tiendeweg/Zeugstraat
30 augustus
Houtmansplantsoen concerten
1 juli t/m 2 september
Open Monumentendag
8 september
Gouda Culinair
7 t/m 9 september
Goudse Singelloop
14 september
Strips op de Markt
(Uw evenement ook op deze kalender?
Meld het ons via redactie@dekrantvangouda.nl)
In n klik alles dichtbij!
27
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ADVERTENTIE
Een inspirerende zomer met activiteiten voor senioren

9 en 16 mei Inschrijfochtenden in het dienstencentrum Goverwelle en Bibliotheek Bloemendaal
10 juli
Opening
met rondleiding en high tea Gouds Museum
30 juli

Keramische tegel of een bloem op stok
U maakt een mooi werkstuk van keramiek
11 juli
Mandala tekenen
Na afloop gaat u met iets leuks naar huis
1 augustus
Bustocht Avifauna en heerlijk high tea
12 juli
Decoreren met woorden
U bewerkt een doek met allerlei materialen
2 augustus
Fietstocht Reeuwijkse plassen,
Samen fietsen door dit mooie natuurgebied
15 juli
Fotowandeling Historisch Gouda
U leert tips en trics voor mooie fotos
6 augustus
Zomerse krans of windmobiel van schelpen
U gaat naar huis met een eigen werk
17 juli
Kartonnage
Een blocnote of pennenbak gemaakt van karton en stof
8 augustus
Schilder de Zomer
U maakt een zomerse voorstelling, ervaring niet nodig
18 juli
Dagtocht Belgische Noorderkempen, Inspirerende
dagtocht naar o.a. Maria grot en tuinen van de paters
10 ,11 en 12
augustus
Weekend Belgische kust
Brugge, Gent en Sluis
19 juli
Sierraad maken
U maakt een mooi sierraad
14 augustus
Boekselen
Creatief spelen in en met een boek
24 juli
Dagtocht Zaanse Schans en Volendam
Een gezellige dagtocht
15 augustus
Rondvaart Reeuwijkse Plassen
mogelijk gemaakt door t Wapen van Reeuwijk
25 juli
Van bloem tot Bloemstuk
Bloemschikken in een leuke bloemenwinkel
17 augustus
Afsluiting Zomerpalet
met een zeer luxe Barbecue
Inschrijven van 11.00 13.00 uur in: Dienstencentrum Goverwelle, Middenmolenplein 266
Bibliotheek Bloemendaal, Lekkenburg 1
Het programma en inschrijfformulier is telefonisch op te vragen via nummer 0182-547923 van 9.00 tot 11.30 uur. Of raadpleeg
www.paletwelzijn.nl/activiteiten/ZomerPaletGouda Insturen kan tot 16 mei naar antwoordnummer 10012, 2800 PB Gouda
Geld terug regeling gemeente Gouda van toepassing.
In samenwerking met gebroeders Blom Groenten en Fruit
organiseren wij op zondag 13 mei een
Moederdag Aspergebuffet
van 15.00 tot 19.00 uur
(U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur)
Het uitgebreide buffet omvat onder meer:
Terrihe vah gerookte zalm met groehe eh witte asperges
Aspergesoep gevuld met gerookte zalm
Fuhdercarpaccio met asperges eh eeh zachte hohihg-dillesaus
Asperges Limburg met warme boerehham, gekookt ei,
gekookte aardappels en gesmolten boter
Asperges met gepocheerde zalm met hollahdaisesaus
Lamskotelet met asperges eh hohihg-tijmsaus
Asperge-ijs met verse aardbeieh eh slagroom
Prijs 27,50 p.p. excl. dranken
Kihdereh zijh ook vah harte welkom. Ze kuhheh heerlijke
pannenkoeken eten. Bent u geen liefhebber van asperges?
Geeh probleem. U kuht kiezeh voor pahhehkoekeh of
eeh vah de ahdere gerechteh vah de Fahhehpoufkaart.
Muzikale omlijstihg: Fuud vah Fiel speelt achtergrohd-
muziek eh lekkere dahshummers.
Heeft u trek gekregen? Reserveer dan via 0182-513213 of
info@le-patapouf.nl. Graag tot ziens !
Le Patapouf
Kolkmahstraat 1-3
2805 CG Gouda
T 0182-513213
M 0641-455159
E ihfo@le-patapouf.hl
l www.le-patapouf.hl
Zalen- en partycentrum
& Evenementen op locatie
28
ORANJENACHT & KONINGINNEDAG
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ORANJE
NACHT
Gouda
GOUDA
koninginnedag
GLENNIS GRACE
VANGRAIL
Bekijk de Oranjenacht compilatie op de
Krant van Gouda TV. (kanaal 63) of surf
snel naar www.dekrantvangouda.nl
Kosterlijke ontdekking:
De omgewende
leeuw
29
FAMILIE / UITGAAN
Veertig buitenlandse en Nederlandse
vrouwen maken een Vliegend Tapijt in het
Nelson Mandela Centrum en buurthuis de
Noorderzon in Gouda. Doel van dit project is
elkaar beter te leren kennen. Begin april zijn
ze gestart en eind juni is het klaar. De Goudse
beeldend kunstenaar Jan Mostert maakt een
fakir van hout, die op het kleed komt te zitten.
De presentatie wordt feestelijk gevierd in het
Nelson Mandela Centrum. Daarna vliegt het
tapijt naar diverse openbare gebouwen in
Gouda.
Het initiatief komt van beeldend kunstenares
Saskia Serl. Zij is ook de projectleider. Dank-
zij Willemien Rougoor van stichting Steunpunt
OOG zijn de subsidieaanvragen bij de gemeen-
te Gouda, het Oranje Fonds en de Rabobank
positief beschikt. De aanleiding kwam toen
Saskia twee jaar geleden van Delft naar Gouda
verhuisde. Het eerste dat haar opviel was de
mooie natuur en het tweede was het negatieve
imago van de Marokkaanse gemeenschap.
S askia vroeg zich af of dit positief kon worden
omgebogen. Zij vroeg Marokkaanse vrouwen
van buurthuis De Speelwinkel om samen een
Vliegend Tapijt te maken. Al snel kwamen
daar andere buitenlandse vrouwen bij. Drie
groepen vrouwen van alle leeftijden borduren
nu in het Nelson Mandela Centrum en buurt-
huis de Noorderzon wekelijks aan het kleed.
Beeldend kunstenaar Jan Mostert is gevraagd
om een fakir van hout te maken. Het beeld
geeft het vliegend tapijt een meerwaarde. De
vrouwen borduren de namen van hun geliefden
op het kleed, mensen die ze zich willen blijven
herinneren. Daarnaast kunnen wensen worden
geborduurd. Vrouwen die zich voelen aange-
sproken en mee willen doen, kunnen kijken op
www.vliegendtapijtgouda.nl en zich melden bij
info@saskiaserle.com.
Yes Gouda Jazz
In de krant van vorige week vermeldden we
dat Yes Gouda Jazz en het SPS Jazzfestival in
Reeuwijk niet doorgaan.
In Reeuwijk omdat de hoofdsponsor SPS zich
zou hebben teruggetrokken. Dit laatste blijkt
niet helemaal waar. SPS reageert: Als hoofd-
sponsor hebben wij ons niet teruggetrokken,
maar zijn er helaas onvoldoende medesponsors
gevonden om het SPS Jazzfestival doorgang te
laten vinden.
In het glazen ruim van het Sint Janschip kan
men veel ora en fauna spotten. Voor een
bioloog of een kenner van bloemen, fruit en
groenten is het niet altijd duidelijk. Maar was
het wel de bedoeling om iets anders dan bees-
ten, bomen of bloemen uit te beelden? Want
hoe zag de Boom des Levens er uit? Hoe oog-
den de verboden vruchten van de Boom van
Kennis van goed en kwaad? We spreken wel
over de appel die bleef steken in de keel van
Adam, maar was het geen peer, druif, kers
of olijf zoals te zien is rondom het wapen
van Zuid-Holland, in glas 28? Het Latijnse
woord Malus betekent behalve goede, zoete
appel ook slecht en daarom heeft de vroege
kerk maar voor de appel gekozen in het
paradijsverhaal. Naast herkenbaar fruit, dat
de vruchtbaarheid van onze Gouden Eeuw
symboliseert, vinden we hier ook groenten
zoals pompoen, kool, knollen en wortelen.
Bovenop het rolwerk beslag zit zowel links als
rechts een prachtige Geelkop Amazone pape-
gaai. De andere exotische vogels in dit para-
dijselijk tafereeltje zijn echter weer gestileerd
en ondenieerbaar. Ooit een azuur getongde
en -genagelde leeuw van keel gezien, die naar
rechts stapt in het midden van het festoen?
Deze leeuw van Zuid-Holland moet namelijk
omgewend worden en naar links klimmend
zijn afgebeeld. Foutje van de Rotterdamse
glazenier/ontwerper? Het licht is namelijk
ook niet per ongeluk omgedraaid gemonteerd
op de brugijzers tussen de montants, want
het cartoon geeft ook een naar rechts gaande
leeuw weer. Wellicht heeft de ontwerper het
verkeerd afge keken van het iets eerder ge-
plaatste glas 26 van Leiden. Het leeuwen-
deel in de wapens van Holland stapt gelukkig
wel de goede kant op en dat is in het Bevrij-
dingsglas bijvoorbeeld wel belangrijk, naar
wij dachten.
Maurits.Tompot@gmail.com
Foto Joop Smink
Drie groepen vrouwen van alle leeftijden borduren nu in het Nelson Mandela Centrum en buurthuis de Noorderzon
wekelijks aan het kleed.
Vliegend Tapijt landt
in buurthuizen Gouda
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Kort nieuws
Biodanza dansparty
In de Ajourboerderij aan de Bloemendaalse-
weg 41 in Gouda is op 5 mei een Biodanza
dans party. Els Boon verzorgt van 20.00 tot
21.30 uur een Biodanzaworkshop. Aansluitend
kunnen bezoekers tot middernacht swingen
met dj Ren. Initiatiefneemster Geny Wuest-
man licht toe: Biodanza is er voor iedereen die
van muziek en dansen houdt. Het gaat niet om
danspasjes, het hoeft niet mooi te zijn, ieder-
een kan het. Entree is zestien euro, na 21.30
uur betalen bezoekers acht euro. Zie voor meer
informatie www.liefdeblog.nl, bel (06) 505 693
83 of mail info@party-workshops.nl.
Vijftig jaar Rolling Stones
In Gouda Studios aan de Oosthaven 12 is op
zaterdag 12 mei een meetingday voor iedereen
die het vijftigjarig bestaan van de Rolling
Stones wil vieren. De organisatie van de
avond is in handen van Gerrie Schouten en
Sjef van Berkel, die al eerder rock n roll bij-
eenkomsten ter ere van hun idolen op touw
hebben gezet. Naast de verkoop van boeken
en cds en de vertoning van lms treden er
twee tributebands op, The Spider and the
Fly en Under cover. De avond begint om
17.00 uur. Kaarten kosten vijftien euro en
zijn te koop bij Gouda Studios aan de Oost-
haven, Cafetaria Willy in de Doelenstraat en
Muziek handel Van Beveren in de Burgemees-
ter Martenssingel. Zie voor meer informatie
www.goudastudios.nl en www.goudastudios.nl.
Goudse keramiekdagen
Tijdens de Keramiekdagen op 17 en 18 mei
wordt er een kinderactie gehouden, met als
thema Bouwen aan de stad. De actie wordt
aangeboden door de onder nemers van de bin-
nenstad (SOG). Op vijf verschillende plekken
in de Goudse binnen stad kunnen kinderen
huisjes kleien. De huisjes worden op de Markt
geplaatst, zodat er een klein stadje ontstaat.
Wie het mooiste huisje heeft gemaakt, wint een
snoephuis. De actie is gratis en inschrijven is
niet nodig. De locaties zijn: Lange Tiendeweg,
De zomerserie Zaterdagmiddagmuziek in de
Goudse Sint-Janskerk begint weer op 5 mei.
In mei en juni is er voornamelijk koormuziek te
beluisteren, terwijl in de najaarsserie het accent
op instrumentale muziek ligt. Op de Bevrij-
dingsdag wordt de serie geopend door de koren
Marcando en Tricinium met dirigent Johan
de Keizer. Zij brengen The Armed Man van
Carl Jenkins. Aan deze uitvoering werken veel
jonge mensen mee. De jeugdige leerlingen van
een balletschool voegen een extra dimensie toe
aan de koorzang. Muziek, zang en dans worden
aangevuld met vertellingen. De pianist Jaco
Kruijswijk speelt een grote rol in de begelei-
ding. Het concert begint om 16.00 uur. Toegang
gratis (na aoop collecte).
Zaterdagmiddagmuziek
Schrijfster Esther Verhoef is zaterdag 12 mei
tussen 15.30 en 16.30 uur aanwezig bij boek-
handel Verkaaik om haar nieuwe roman
Tegenlicht te signeren.
De hoofdpersoon van dit boek, Vera, heeft een
moeilijke jeugd gehad; haar moeder zat vaak
in een psychiatrische inrichting en haar auto-
ritaire vader was zeer nadrukkelijk aanwezig.
Als volwassene heeft Vera een beschadigd
zelfbeeld. Hoe leert ze haar zorgvuldig op-
gebouwde muren afbreken en haar zelfver-
trouwen opbouwen? Met haar veelgeprezen
inlevingsvermogen weet Esther Verhoef in de
huid van haar personages te kruipen. Verhoef
wordt zaterdag begeleid door vijftien honden.
Boekhandel Verkaaik bevindt zich op de Lange
Tiendeweg in Gouda.
Esther Verhoef bij Verkaaik
In onze krant van 26 april publiceerden we de
lezersactie waarbij onze lezers het nieuwste
boek van Tosca Menten konden winnen.
Op de vraag Wie maakte de illustraties van het
boek De wraak van Lorre?. Het antwoord is
Elly Hees. Uit de goede inzenders trokken we
vijf winnaars: Laura van Soest (Waddinxveen),
Familie De Vries (Gouda), Sanne en Ben Klijn
(Bergambacht), Familie Schouten (Gouda) en
J. Verkaik (Gouda). Zij krijgen het boek De
wraak van Lorre zo spoedig mogelijk toege-
stuurd via de uitgeverij.
Prijswinnaars boek Tosca Menten
Agnieten kapel, Museum Gouda, Blauwstraat
en Lange Groenendaal.
30 ADVERTENTIE
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Historisch hoogtepunt zilverprijs 800 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes gulden stukken, bestek, serviezen, baren etc.
Record goudprijs 42,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
31
FILM EN THEATER
Voorafgaand aan de voorstelling van het
Nederlands Danstheater II op vrijdagavond
11 mei in de Goudse Schouwburg, is er weer
een inleiding. De inleiding wordt gegeven
door danskenner Liesbeth Osse en is bedoeld
om mensen te helpen alle niveaus van dans
te begrijpen. De inleiding in de Gouden zaal
begint om 19.15 uur.
De dansvoorstelling zelf begint om 20.00 uur
in de Grote Zaal. Bezoekers zien die avond
twee wereldpremires van de Zweedse choreo-
grafen Johan Inger en Alexander Ekman. Johan
Inger maakt e sinds jaren weer een stuk voor
het Nederlands Dans Theater II. Hij ontving
intussen de Philip Morris Kunstprijs, werd
genomineerd voor de Laurence Olivier Award
en ontving de Lucas Hoving Productie Prijs.
Alexander Ekman heeft in zijn nog jonge
carrire bewezen een artistiek multitalent te
zijn. Hij is danser, choreograaf, decorontwer-
per en lmmaker. Deze veelzijdigheid komt in
al zijn stukken naar voren. Daarnaast ziet men
Offspring van Luk Timulak die in premire
ging op de dag dat zijn dochter geboren werd.
In het ballet staat zijn vaderschap centraal.
Regisseur Rudolf van den Berg (produ-
ceerde ook Tirza en De Avonden) maak-
te de lm Sskind uit verbijstering over
de Nederlandse ambtenaren die braaf
deportaties uitvoerden als de Duitsers
dat bevolen. Maar niet iedereen werk-
te even gehoorzaam mee, dat blijkt
wel uit het waargebeurde verhaal
van Sskind. Deze lm is de komende
dagen te zien in Filmhuis Gouda.
Sskind wordt aanvankelijk lid van de
Joodsche Raad om te voorkomen dat
hij samen met zijn gezin wordt uitge-
zet. Als beheerder van de Amsterdamse
Schouwburg bedenkt hij met twee vrienden
het plan om namenlijsten te vervalsen, zodat
zij vooral jonge kinderen kunnen redden. Om
geen argwaan te wekken bouwt Sskind met
al zijn charme goede banden op met de Duitse
SS-ofcier Aus der Fnten. Onder diens ogen
slaagt Sskind erin bijna duizend joodse kin-
deren te laten ontsnappen en via het verzet
te laten onderduiken. De lm Sskind wordt
vooral gewaardeerd omdat de hoofdrolspelers
niet als goed en fout getypeerd worden. Jeroen
Spitzenberg zet een twijfelende Sskind neer
die balanceert tussen zijn ge weten en zijn over-
levingsdrang en daarbij voor vreselijke keuzes
komt te staan. Ook Aus der Fnten (Karl
Markovics) is niet in-en-in slecht, maar een wat
angstige man die bevelen opvolgt. De sobere
toon van Sskind maakt dat de verschrikkingen
van de joden vervolging nog harder aan komen.
De sfeer wordt steeds beklemmender als
duidelijk wordt dat ook Sskind en zijn gezin
niet aan hun lot kunnen ontkomen.
Sskind sober en beklemmend
Programma Bibliotheek Gouda
Ni]nt]e
Aanvang:
13.30 uur
en
15.30 uur
Zondag
6 mei
Bezoek onze website:
www.bibliotheekgouda.nl
Danstheater toont zijn
veelzijdigheid
Uitladder
Vrijdag 4 mei
Gouda, Kraantje Pappie in So What, deur open
21.00 uur.
Zaterdag 5 mei
Gouda, Bevrijdingsconcert in de Gereformeer-
de Gemeente (Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b),
aanvang 20.00 uur.
Gouda, Start serie Zaterdagmiddagmuziek met
de koren Marcando en Tricinium, in de Sint-
Janskerk. Aanvang 16.00 uur. Toegang gratis.
Zondag 6 mei
Gouda, Strips op de Markt.
Dinsdag 8 mei
Gouda, Theaterfestival Antoniuscollege.
Aanvang 19.30 uur.
Gouda, Jazzcaf Fat Tuesday in Brasserie
Gewaeght van Centrum Prinsenhof aan de
Anna van Meertenstraat 10. Aanvang 20.30
uur.
Woensdag 9 mei
Gouda, Theaterfestival Antoniuscollege.
Aanvang 19.30 uur.
Donderdag 10 mei
Gouda, Schrijversontmoeting met Manon
Ossevoort in de Centrale Bibliotheek, aanvang
20.00 uur. Zie www.bibliotheekgouda.nl.
Vrijdag 11 mei
Gouda, Opening foto-expositie van cursisten
van fotografe Judith Ivens in Gezondheids-
centrum Korte Akkeren aan de C. Huygens-
straat 121c. Aanvang 20.00 uur.
Exposities
Gouda, Expositie Sonia Hopmans bij Gouda
Studios aan de Oosthaven 12, te zien van
12 april tot en met 18 mei.
Gouda, Expositie teken- en schilderclub van
het wijkcentrum De Noorderzon in de Agnie-
tenkapel. Te zien van 10 mei tot en met 12 mei
(donderdag van 10.00 tot 20.00 uur en op
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur).
Gouda, Expositie van werken van Goudse beel-
dende kunstenaar Arie J. Bouter in pand Rood-
bol. Te zien van 1 tot en met 20 mei.
Gouda, Expositie teken- en schilderclub de
Noorderzon in de Agnietenkapel. Te zien van
10 tot en met 12 mei.
Gouda, Foto-expositie cursisten van fotografe
Judith Ivens. Te zien van 11 mei tot 17 augustus
in Gezondheidscentrum Korte Akkeren aan de
C. Huygensstraat 121c.
Gouda, Expositie Cramique chez Galerie
Montulet met keramische objecten van Joost
Smit bij Galerie Montulet aan de Hoge Gouwe
115. Te zien van 5 tot en met 27 mei. Zie
www.galeriemontulet.nl.
Reeuwijk, Fototentoonstelling Piet Blaak in het
Streekmuseum Oudheidkamer aan de Oude-
weg 3. Te zien van 31 maart tot 28 mei.
Reeuwijk, Expositie Harde textiel van Artloo
(Joke Mieloo) in de Bibliotheek De Groene
Venen, te zien tot en met 4 mei.
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Zaterdag 5 mei
Grote zaal, 20.00 uur: Party South African
Style! Van Under African Skies (show).
Zondag 6 mei
Grote zaal, 13.30 en 15.30 uur Nijntje (familie-
musical).
Kleine zaal, 14.00 uur Oervrienden van Esther
de Koning (familievoorstelling).
Maandag 7 mei
Grote zaal, 20.00 uur: Golden Earring (theater-
concert). Uitverkocht.
Dinsdag 8 mei
Grote zaal, 20.00 uur: Golden Earring (theater-
concert). Uitverkocht.
Woensdag 9 mei:
Grote zaal, 20.00 uur: t heerst van Acda en de
Munnik. (Cabaret) Uitverkocht.
Kleine zaal, 20.30 uur: While my guitar gently
weeps van Harry Sacksioni (Muziek). Uitver-
kocht.
Vrijdag 4 mei
15.30 uur: Sskind
19.00 uur: Monsieur Lazhar
21.45 uur: Sskind
Zaterag 5 mei
19.00 uur: Sskind
21.45 uur: Monsieur Lazhar
Zondag 6 mei
13.30 uur: Knoester en Berkelientje
20.30 uur: Intouchables
Maandag 7 mei
20.30 uur: The Iron lady
Dinsdag 8 mei
14.00 uur: Intouchables
20.30 uur: Monsieur Lazhar
Woensdag 9 mei
20.30 uur: Intouchables
Donderdag 10 mei
20.30 uur: The mill and the cross
Vrijdag 11 mei
15.30 uur: Ouwehoeren
19.00 uur: Intouchables
21.45 uur: The Iron lady
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 3 t/m woensdag 9 mei 2012
KINDERMATINEE
Alle lms zijn Nederlands gesproken.
Er is geen vrijdag voordeelmatinee i.v.m. vakantie
www.arcadebios.nl
BATTLESHIP
Do. t/m za. 18.45, zo. en di. 20.00, 3e week
Do. t/m za. 18.45, ma. en wo. 20.00, 5e week
AMERICAN PIE: REUNION
PLOP WORDT KABOUTERKONING
Do. t/m zo. 13.15, wo. 13.45, 2e week
DE PIRATEN!
ALLE BUITENBEENTJES AAN DEK (3D)
SNEEUWWITJE
DR. SEUSS DE LORAX
EN HET VERDWENEN BOS (3D)
Do. t/m zo. 13.15, wo. 14.15, 2e week
Do. t/m zo. 15.15, wo. 15.30, 2e week
Do. t/m zo. 13.00 en 15.30, wo. 14.00, 5e week
THE AVENGERS (3D)
Do. t/m za. 15.00 en 21.15, zo. t/m wo. 19.30
2e week
THE VOW
Do. t/m za. 18.45 en 21.30, Zo. t/m wo. 20.00
Nederlandse Premire
Ladies night:
WHAT TO EXPECT WHEN YOURE EXPECTING
met Cameron Diaz en Jennifer Lopez
wo. 23 mei 19.30 uur, 11,50 (ladies only)
Arcade Special:
MATTHEW BOURNES SWAN LAKE (3D)
Ballet Het Zwanenmeer van Tsjaikovski in 3D
di. 29 mei 19.30 uur, 15,00
Do. t/m za. 21.00, zo. 15.00, 5e week
TITANIC (3D)
Het Nederlands Danstheater II komt vrijdag 11 mei
naar Gouda.
9 mei Workshop Reisverhalen schrijven
door journalist Karin Adema in Bibliotheek
Bloemendaal.
10 mei Schrijversontmoeting met Manon
Ossevoort, Ontmoet t Trekkermeisje, in
Centrale Bibliotheek.
31 mei Cursus Bloggen voor beginners in
Bibliotheek Bloemendaal.
Voor informatie en kaartverkoop zie:
www.bibliotheekgouda.nl.
De sobere toon van Sskind maakt dat de verschrik kingen van de
jodenvervolging nog harder aankomen.
32
Nummer 18, 3 mei 2012
Oplage: 69.000 exemplaren