Maşini sincrone speciale

Utilizarea magneţilor permanenţi Maşina sincronă cu magneţi permanenţi

Utilizarea magneţilor permanenţi în construcţia maşinilor electrice
Generalităţi

Proprietăţile magneţilor permanenţi
B Bs
αr

2
1

Br
BM

Am

W HC
HM

H

Wm

BM = Br + μ 0 μ M H M

Caracteristica de magnetizare.

Proprietăţile magneţilor permanenţi

0.20 10÷70 Mn-Al-C 1.0.03 .03 .0.19 .20 50 Sm-Co 1.Caracteristicile magneţilor μr – permeabilitatea relativă de revenire KTB – coeficientul de variatie a inducţiei KTH – coeficientul de variatie a câmpului μr KTB %/ C KTH %/oC Wm Kj/m3 o ferite 1.60 250 Wm – energia specifică maximă .6 .0.02 .1 .05 .9 .0.0.0.20 20÷30 alnico 1.0.0.0.20 160 Nd-Fe-B 1.1 .11 .

Magnetul permanent într-un circuit magnetic legea circuitului magnetic LFe H M ⋅ l M + H Fe ⋅ l Fe + H δ ⋅ lδ = 0 expresia coeficientului de saturatie: H Fe ⋅ l Fe K s = 1+ H δ ⋅ lδ legea fluxului magnetic LM δ B M ⋅ AM = Bδ ⋅ Aδ ⋅ K σ legatura dintre câmpul si intensitatea câmpului magnetic Kσ BM = K λ ⋅ μo ⋅ H M Ks .

Magnetul permanent într-un circuit magnetic ℜM φM φσ ℜσ ℜFe φδ ℜδ LFe σ FM LM δ Schema echivalentă a circuitului magnetic .

Br 1 Ks = .Magnetul permanent într-un circuit magnetic coeficientul de permeanţă al circuitului magnetic Λδ = Aδ ⋅ LM Kλ = Λ m AM ⋅ Lδ legătura dintre câmpul şi intensitatea câmpului magnetic HM = .Br μ0 μ + Kσ μ0 Kσ ⋅ K λ ⋅ Kδ Kλ M Ks 1 = Br = Br BM μ 1+ K s ⋅ M Kδ Kσ K λ Kδ este coeficientul de demagnetizare al circuitului .

Magnetul permanent într-un circuit magnetic B scăpări saturat nesaturat Br BM T=200 C H HC T=2000 C HM 0 Explicativă la punctul de funcţionare al magnetului .

Magnetul permanent într-un circuit magnetic inducţia magnetică în întrefier K λ ⋅ Kσ ⋅ l M Bδ = B r lδ Kδ Densitatea energiei înmagazinate în magnet în punctul de funcţionare va fi: 2 1 Br Ks W M = BM ⋅ H M = 2 2 2 ⋅ μ0 Kσ ⋅ K λ ⋅ Kδ .

Kσ K λ ⋅ μo ⋅ H M BM Ks .BM HM =l M μ0 K λ In cazul lipsei solenatiei de demagnetizare = .Stabilizarea punctului de funcţionare al magnetului legea circuitului magnetic în cazul solenaţiei de demagnetizare H M ⋅ lM + H Fe ⋅ l Fe + H δ ⋅ lδ = F d expresia caracteristicii de funcţionare a circuitului magnetic F d .

Stabilirea punctului de funcţionare al magnetului B A2 Magnetizat separat A2 → A3 → A4 → A5 Magnetizat în maşină A1 → A8 → ( A1 A4 ) Solenaţie externă mare Fd/lM Fd/lM 0 A6 → A7 Δrevenire A6 H HC A3 A8 A5 A1 A4 A7 Br Magnetul cu caracteristica de demagnetizare neliniară .

Stabilirea punctului de funcţionare al magnetului B A2 A4 A3 A6 H HC Fd/lM 0 A1 A7 Br Magnetizat separat A2 → A3 → A4 Magnetizat în maşină A1 → ( A1 A4 ) → A3 Solenaţie externă mare A6 → A7 Magnetul cu caracteristica de demagnetizare liniară .

Maşini sincrone cu magneţi permanenţi .

adică miez din tole cu crestături şi înfăşurare repartizată. Solutia la puteri mici si medii: folosirea magnetilor permanenti. existând diferite soluţii constructive.Variante constructive.necesitatea unei surse de curent continuu care poate fi o maşină de curent continuu sau un redresor comandat.statorul în construcţie normală. . funcţionare Dezavantajele maşinii sincrone în construcţie clasică. : .prezenţa sistemului perii – inele colectoare pentru alimentarea excitaţiei şi . cu excitaţie electromagnetică. .rotor excitaţia electromagnetică este înlocuită cu excitaţie cu magneţi permanenţi. O variantă clasică: .

Br mare Concentrare de flux Hc mare. cu magneţi permanenţi îngropaţi d q d Magnetizat paralel d q Xd < Xq Se adună solenaţiile Hc mic. Br mic . funcţionare Rotor cilindric din tole.Variante constructive.

funcţionare d q d d d q q Magnetizare radială Xd < Xq Magneţi permanenţi turnaţi .Variante constructive.

Variante constructive. cu magneţi permanenţi dispuşi în întrefier la suprafaţa miezului q Magnetizare radială d Rotor masiv Magnetizare paralelă Întrefier uniform Xd = Xq Hc mare . Rotor cilindric din tole. funcţionare a.

funcţionare Rotor cu poli gheară. cu magnetul permanent interior .Variante constructive.

7 – carcasa motorului.Variante constructive. 5 – axul şi inelul rotoric cu magnet permanent. 6 – senzori Hall. 8 – dispozitiv de alimentare şi control . cu lagăre. funcţionare Motor sincron cu magnet permanent şi armătură statorică nesimetrică cu poli gheară: 1. 2. 4 – polii gheară. 3 – bobina statorică homopolară.

3. . 7 – gheară interioară. 6 – gheară exterioară. 1 – înfăşurare indusă. 8 . 4 – suport de fier. funcţionare Motor cu rotor disc dublu şi stator cu poli gheară. 2 – ax rotoric. 9 – rotor.Variante constructive.magneţi. 5 – magneţi (magnetizaţi vertical).

Câmpul magnetic Magneţi permanenţi dispuşi în întrefier la suprafaţa miezului. .

.Câmpul magnetic Magneţi permanenţi îngropaţi.

Câmpul magnetic Magneţi permanenţi îngropaţi. .

Câmpul magnetic Modificarea câmpului magnetic în sarcină .

Modelul matematic al maşinii sincrone cu magneţi permanenţi iq q iq Q S ΨE N uq S ΨE N E iE D iD θ Axa stator d ud id Axa rotor Sistem de referinţă legat de rotor .

Ecuaţia de mişcare J dω p(Ψd ⋅ iq − Ψq ⋅ id ) = + Trez p dt . Fluxul de magnetizare Ψq = Lsσ iq + Ψqm ΨQ = LQσ iQ + Ψqm Ψ qm = M q (i q + i Q ) Ψ dm = M d (i d + i D ) + Ψ E . ΨD = L Dσ i D + Ψdm .Modelul matematic Ecuaţiile de tensiune Expresiile fluxurilor dΨd u d = R Si d + − ωΨq dt dΨq + ωΨd u q = R Si q + dt dΨD 0 = R Di D + dt dΨQ 0 = R Qi Q + dt Ψd = Lsσ i d + Ψdm .

Modelul matematic Dacă motoarele sincrone cu excitaţie cu magneţi permanenţi funcţionează alimentate de la convertoare electronice . In această situaţie modelul matematic al maşinii este caracterizat de ecuaţiile: dΨ d u d = R Si d + − ωΨ q dt dΨ q u q = R Si q + + ωΨ d dt Ψ d = L d i d + Ψ E + M d iD Ψ q = L q i q + M q iQ Cuplul dΨD dt dΨ 0 = R QiQ + Q dt 0 = R Di D + L d = LSσ + M d L q = LSσ + M q T = p i q Ψ E + (M d − M q )i q i d [ ] . atunci nu sunt prevăzute cu colivie rotorică.

X q = ωS L q Rezultă: Ψ S = Ψ d + jΨ q Ecuaţia de tensiune u S = R S iS + jX d i d − X q i q + jωS Ψ E Ψ S = Ld i d + Ψ E + jL q i q Expresia fluxului statoric . Lq nu depind de curent şi .fluxurile sunt constante Din ecuaţiile de tensiune u d = R Si d − X q i q u q = R Si q + X d i d + ω S Ψ E ωS L ⇒ X Folosind notaţiile X d = ωS L d . ω = ωS.Modelul matematic În regim staţionar. .dacă inductivităţile sincrone Ld.

Modelul matematic Diagrama vectoriala u S = R S iS + jX d i d − X q iq + jωS Ψ E Ψ S = Ld i d + Ψ E + jL q i q .

Modelul matematic Cuplul maşinii. Dacă se neglijează rezistenţa fazei statorice. atunci în regim staţionar se obţine: uS ≅ jωS Ψ S ωS Ψ E = − 3E 0 T Tem T Cuplu electromagnetic 3p UE 0 [ T= sinθ0 + ωS X d Tr θ0 0 U2 ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ ⎟sin2θ0 − 2 ⎜ Xq Xd ⎟ ⎝ ⎠ ] 45 90 150 180 Cuplu de reluctanţă .

8 A. cuplul nominal TN = 1.3 Nm. Moment de inertie J = 0.14 − 2Ω )t − ⎥ 6⎦ ⎣ π⎤ ⎡ u q = 3 ⋅ 15 ⋅ cos ⎢(3.212 Vsec. curentul nominal ISN = 1.0275 H (Ld ≈ Lq = LS). fluxul de excitaţie ΨE = 0.14 − 2Ω )t − ⎥ 6⎦ ⎣ .1 Ω. rezistenţa fazei statorice RS = 6. inductivitatea sincronă LS = 0.000834 Ws3 Tensiuni de alimentare in sistem legat de rotor π⎤ ⎡ u d = 3 ⋅ 15 ⋅ sin ⎢(3.Exemplu Maşina sincronă cu magneţi permanenţi dispuşi pe periferia rotorului având 2p = 4 poli turaţia nominală nN = 4000 rot/min.

Modelul matematic Programul de simulare a funcţionării motorului utilizând mediul MATLAB .SIMULINK .

5 1 1.5 Time (second) 2 Variaţia curenţilor id (a) şi iq (b) la alimentare sinusoidală cu tensiune şi frecvenţă redusă. .5 Time (second) 2 5 0 -5 0.5 1 1.Modelul matematic.Rezultate simulate 4 2 0 -2 -4 -6 -8 0.

Comanda maşinii sincrone cu magneţi permanenţi Comanda motorului sincron cu excitaţie cu magneţi permanenţi se face aplicând strategia cunoscută a comenzii cu orientare după câmpul rotoric. In cazul în care cele două componente nu sunt perpendiculare. răspunsul sistemului este mai lent. In cazul maşinii sincrone cu magneţi permanenţi comanda se realizează cu orientare după fluxul de excitaţie ΨE. . Există şi situaţii când se renunţă la realizarea ortogonalităţii celor două componente de câmp şi respectiv de cuplu. şi anume în cazurile când se doreşte îmbunătăţirea factorului de putere sau când este necesară o slăbire de câmp pentru creşterea turaţiei. . Deci curentul de cuplu din stator trebuie să fie pe direcţia axei q şi în consecinţă id = 0. cuplul electromagnetic reducându-se.

Comanda maşinii sincrone cu magneţi permanenţi Neglijând rezistenţa fazei statorice. se obţin ecuaţiile de regim staţionar u S = jωS Ψ S Ψ S = Ψ E + jLq iq Cuplul: T = pi q Ψ E .

Comanda maşinii sincrone cu magneţi permanenţi Factorul de putere cosϕ = ΨE Ψ +L i 2 E 2 2 q q La creşterea sarcinii. Pentru menţinerea unei valori acceptabile a factorului de putere. În această situaţie cuplul nu mai este maxim şi răspunsul motorului este mai lent. . trebuie să existe o componentă de curent pe direcţia axei d cu caracter demagnetizant . deci a energiei reactive cerutede motor. adică a lui iq. factorul de putere scade şi creşte energia reactivă absorbită.

Comanda maşinii sincrone cu magneţi permanenţi i* = (Ω* − Ω )K pΩ + K iΩ ∫ (Ω* − Ω )dt q Sistem de poziţionare cu comandă după fluxul rotoric cu motor sincron cu magneţi permanenţi .

când aceasta se estimează din valorile măsurate ale curentului şi tensiunii de intrare. . . deci de curentul iq.Comanda maşinii sincrone cu magneţi permanenţi Pulsaţia statorică .Pentru creşterea turaţiei maxime posibile trebuie redus fluxul printr-o componentă demagnetizantă de flux statoric dată de un curent id ≠ 0. Strategia de comandă cu controlul direct al cuplului (DTC = direct torque control) este şi ea aplicabilă în cazul motorului sincron cu magneţi permanenţi.turaţia rotorului la sincronism uS ωS = 2 2 ΨE + L2 iq q .se vede că la tensiune constantă turaţia maximă posibilă depinde de cuplu. Comanda cu orientare după câmp se poate realiza fără utilizarea unui traductor de poziţie. Există diferite strategii.

Comanda maşinii sincrone cu magneţi permanenţi Diagrama bloc a sistemului de control pentru acţionarea unui vehicul electric cu PMHM .

"Dynamic models for control of micromotors". vol.. et al. 1998. University of Wisconsin. "Servomotoare fără perii tip sincron". "Design and development of permanent magnet synchronous motor for a hybrid electric vehicle drive". Phillips S. Moczala H. Henneberger S. Eigenschaften.998. pp. of IEEE .Hinweise fur den Einsatz". Li..M. et al.. pp. Digest of Papers of Government Microcircuit Applications Conference. pp. seria Maşini şi aparate electrice. Mehregan Y.E. II.. 31 (1995). Luao J. 307-310. 358-367.. Măgureanu R. 1993... Bucureşti. Proc. Wirkungsweise. Proc..Bibliografie Biró K. pp.J.A. 1993. 134-138. Teză de doctorat. IEEE Trans. Teză de doctorat.. . Miller T. Tehnică. Appl.IAS Annual Meeting.. Paris. "Design and control of a new class of doubly salient permanent-magnet machines". 1990. 1995. Madison (USA).. Bauformen. Y. vol. on Ind.. "Design of a new axially-laminated interior permanent magnet motor". Louis (USA).A. of ICEM '94. Leuven (Belgia). New Orleans (USA). "Axial flux circumferential current permanent magnet (AFCC) machine". Vasile N. Soong W. "On the synchronous machine dynamic behaviour modeling". Ed. St.. 144-51.L. "Elektrische Kleinmotoren. Staton D. Viorel I. Expert Verlag.

167-171. Chişu Ioana. pp. of ICEM’90.H.A. May H. Viorel I. 2001. Chişu Ioana. Viorel I.. 182-187. Proc. of PCIM '99. Nürnberg (Germania). Viorel I. vol.. pp. 3.. vol. Intelligent Motion. Yeadon A. Biró K.. McGrawHill.A. Proc. pp. Cluj. "On the four phases double salient permanent magnet motors performance evaluation". Ciorba R. of Electromotion '95.A. Shalaby M. Istambul.W. 1184-1190... Kovács Z. Proc. 137-142.A. "Permanent-magnet synchronous motor simplified fieldcircuit model". Intelligent Motion. pp.A. of PCIM '99. Tomescu Ilinca. pp. vol.C. vol. Chişu Ioana. Radu Mihaela. Proc.. "A novel double salient permanent magnet linear motor".. Proc... "Handbook of small electric motors". Weh H. Radu Mihaela.A. .Bibliografie Szabó L. "Radial – flux double salient permanent magnet machines time domain simulation". Biró K.. Viorel I. of ICEM '98. "Highly effective magnetic circuits for permanent magnet excited synchronous machines". 285-290. pp. Yeadon PW. II. Viorel I.. 5. 1999. 1040-1045. Proc. New York. of EPEPEMC '2000.. vol. "Double salient permanent magnet generators".