You are on page 1of 46

ostrzeenie o epilepsji:

Niektre osoby naraone na dziaanie migoczcego wiata lub pewnych jego naturalnych kombinacji mog dozna ataku epilepsji lub utraty przytomnoci. Powodem wystpienia tych atakw moe by midzy innymi ogldanie telewizji lub uytkowanie gier komputerowych. Przypadoci te mog wystpi rwnie u osb, u ktrych nigdy wczeniej nie stwierdzono epilepsji, i ktre nigdy wczeniej nie doznay epileptycznych atakw. Jeli Ty lub ktokolwiek z Twojej rodziny mia kiedykolwiek objawy wskazujce na epilepsj (ataki epileptyczne lub nage utraty przytomnoci) i by lub jest wraliwy na migotanie wiata, powinien, przed uruchomieniem gry, zasign porady lekarskiej. Zalecamy rwnie, aby rodzice nadzorowali dzieci bawice si grami komputerowymi. Jeeli stwierdzisz u siebie lub u dziecka wystpowanie nastpujcych objaww: dusznoci, zaburzenia wzroku, skurcze powiek i mini oczu, utrat przytomnoci, zaburzenia bdnika, drgawki lub konwulsje, natychmiast wycz komputer i wezwij lekarza.

Oglnoeuropejski System Klasyfikacji Gier PEGI:


Kategorie wiekowe:

Czynniki opisujce tre:

WULGARNY JZYK STRACH

DYSKRYMINACJA

NARKOTYKI

TRECI SEKSUALNE

E I IS IS ISF ISF ISFE ISFE SFE FE E E I IS SF ISF SFE SFE FE I FE FE I FE I E IS E I S IS S F F I S S FE SFE FE I FE I E IS E I E IS E IS ISF IS F F E E

PRZEMOC

W celu uzyskania dalszych informacji o Oglnoeuropejskim Systemie Klasyfikacji Gier (PEGI) odwied stron: http://www.pegi.info

SPIS TRECI
przed startem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ROZPOCZCIE GRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 zabawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Podstawowe klawisze kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Podpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Cele misji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Mapa przygody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Kierowanie bohaterem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Ekran miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Bitwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Gwne menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Profil i poziom trudnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 jeden gracz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Wymagania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

GRA WIELOOSOBOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32


Menu gry wieloosobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Hot Seat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Gra LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Gra na Ubi.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Tworzenie gry wieloosobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Specjalne tryby w grze dla wielu graczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

DODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Ustawienia gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Ustawienia dwiku i grafiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 skrty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 pomoc techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 warunki gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

System operacyjny: Windows 2000/XP (zalecany XP) Procesor: 1.5 GHz Pentium IV lub AMD Athlon (zalecany 2.4 GHz) Pami RAM: 512 MB Karta graficzna: 64 MB kompatybilna z DirectX 9.0 (zalecana 128 MB) (patrz lista obsugiwanych kart*) Karta dwikowa: kompatybilna z DirectX 9.0

Wymagania systemowe

PRZED STARTEM

Wersja DirectX: DirectX 9.0 lub wysza (obecna na pycie z gr) DVD-ROM: 4x DVD-ROM Wolne miejsce na twardym dysku: 2 GB Obsugiwane urzdzenia peryferyjne: myszka i klawiatura kompatybilne z Windows Tryb dla wielu graczy: Poczenie z internetem * Obsugiwane karty graficzne/video w chwili wydania NVIDIA GeForce z serii 3/4/FX/6 (GeForce 4 MX NIE jest obsugiwana) ATI Radeon 8500/9000/X

Instalacja

Instalowanie Heroes of Might and Magic V

W pyt z gr do napdu DVD/CD. Jeli skorzystae z opcji Autoinstalacji, rozpocznie si ona samoczynnie. Jeli nie, kliknij dwukrotnie na ikon CD-ROM w menu Mj Komputer. Odszukaj plik Autorun.exe wrd innych plikw i kliknij na niego dwukrotnie, by uruchomi proces instalacji. Wybierz Instaluj, by uruchomi instalacj i postpuj zgodnie z kreatorem instalacji, ktry pozwoli ci poprawnie zainstalowa gr na twoim komputerze. Umie pyt z gr Heroes of Might & Magic III w napdzie CD/DVD. Jeeli opcja automatycznego odtwarzania jest wczona, uruchomiony zostanie program instalacyjny. Aby zainstalowa gr, postpuj wedug instrukcji pojawiajcych si na ekranie. Jeeli opcja automatycznego odtwarzania jest wyczona, przejd do Menu Start i wybierz polecenie Uruchom. Wpisz D:\setup.exe (w miejsce litery D wpisz liter swojego napdu CD/DVD) i nacinij [ENTER]. Uruchomiony zostanie program instalacyjny. Postpuj wedug instrukcji pojawiajcych si na ekranie.

Instalacja Heroes of Might and Magic III z pyty CD

Umie pyt z gr Heroes of Might & Magic V w napdzie CD/DVD. Kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy ikon Mj Komputer, nastpnie kliknij prawym klawiszem myszy ikon napdu CD/DVD i wybierz polecenie Eksploruj. Przejdz do folderu film i kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy program makingofpl.exe. Film uruchomi si automatycznie.

odtwarzanie filmu o polskiej wersji jzykowej Heroes of Might and Magic V

Na pycie z gr, w folderze homm3_mapy znajduj si mapy dodatkowe do Heroes of Might and Magic III. Aby w nie zagra, naley z poziomu menu w grze Heroes of Might and Magic III wskaza folder z mapami przy wyborze scenariusza gry.

mapy konkursowe do Heroes of Might and Magic III

Jeeli opcja automatycznego odtwarzania jest wyczona, kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy ikon Mj Komputer, nastpnie kliknij prawym klawiszem myszy ikon napdu CD/DVD i wybierz polecenie Eksploruj. Przejdz do folderu homm3 i kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy program setup.exe. Uruchomiony zostanie program instalacyjny gry Heroes of Might & Magic III. Postpuj wedug instrukcji pojawiajcych si na ekranie.

Usuwanie gry Heroes of Might and Magic V


Aby odinstalowa gr naley klikn na ikon Odinstaluj gr w menu startowym. Skorzystaj z kreatora usuwania, by poprawnie usun gr z twojego komputera.

Aby rozpocz gr klikamy dwukrotnie na ikon umieszczon na pulpicie lub raz na ikon z menu startowego.

ROZPOCZcie GRY

Gwne menu

Po wywietleniu intra do gry, pojawi si ekran gwnego menu. To tam mona wybra jedn z nastpujcych opcji:

Jeden Gracz: Ta opcja otwiera menu gry dla jednego gracza, w ktrym mona wybra scenariusz kampanii lub rozpocz pojedyncz misj. Rwnie w tym miejscu wybiera si bd zmienia swj profil gracza. Wicej informacji odnonie gry dla jednego gracza znajdziesz na stronie 7. Wielu Graczy: Ta opcja otwiera menu gry dla wielu gracza, w ktrym moemy wybra jeden z nastpujcych trybw: gr z kilkoma przeciwnikami na tym samym komputerze (Hot-Seat), gr z uytkownikami w ramach jednej sieci lokalnej (LAN), lub przez Internet, na serwerach ubi.com. Na stronie 32 znajdziesz wicej informacji odnonie trybu wieloosobowego. Opcje: W menu Opcji mona zmienia ustawienia grafiki i dwiku, tak by lepiej odpowiaday naszym preferencjom. Mona te zmieni kilka ustawie samej gry. Wicej szczegw na ten temat znajduje si w odpowiedniej sekcji Dodatkw. Menu to jest te dostpne z poziomu Mapy Przygody, a niektre ustawienia gry mona zmieni z ekranu bitwy. Twrcy gry: Wywietl list twrcw gry. Wyjcie: Zamyka gr i przenosi z powrotem do systemu operacyjnego.

Zapisz/Wczytaj Gr
Zapisz gr Mona zapisywa gry w systemie kampanii, 2 pojedynczych misji oraz niektrych gier sieciowych. By zapisa gr kliknij na Zapisz w menu opcji. Pojawi si panel zapisywania gry. Moemy zatwierdzi nadan automatycznie nazw 1 gry, edytowa odpowiednie pole (1), lub te nadpisa na wczeniej zapisanej grze. Aby to zrobi wybierz po prostu jedn z zapisanych gier z listy obejmujcej istniejce gry (2). Kiedy ju to zrobisz, zapisz swoj gr. Moesz te korzysta z opcji szybkiego zapisywania i szybkiego wczytywania przy uyciu klawiszy F6 i F8. W tym przypadku nie przechodzisz do ekranu zapisywania/wczytywania, a nazw gry jest zawsze Szybki zapis. 1 Wczytaj gr By wczyta uprzednio zapisan gr wybierz j z listy zapisanych gier wywietlonej po lewej (1). W prawym panelu (2) moesz sprawdzi szczegy dotyczce wybranej gry. Nastpnie moesz j wgra (3) lub usun (4) ze swojego komputera.
2

Profil i poziom trudnoci

Po wybraniu trybu dla jednego lub wielu graczy moesz stworzy lub wybra profil, ktry bdzie ci charakteryzowa przez cay czas trwania gry. Moesz stworzy nieograniczon liczb profilw. Zapisane wersje s zwizane z wgranym profilem. Pod sekcj wyboru profilu znajduje si miejsce, w ktrym wybiera si poziom trudnoci (1). Poziom trudnoci jest 1 wybierany raz na ca kampani rozgrywan w ramach biecego profilu. Okrela on poziom intelektu twoich przeciwnikw kontrolowanych przez komputer, pocztkow ilo zasobw, jak twoja frakcja otrzyma na pocztku misji, a take potg neutralnych jednostek, ktre mog sta si twoimi potencjalnymi wrogami. Dostpne s trzy poziomy trudnoci: Normalna, Trudna i Heroiczna.

jeden gracz

Z tego ekranu moemy rozpoczyna lub podj kampani, wgra swoje wczeniej zapisane gry, rozpocz realizowanie mapy pojedynczego scenariusza, bd te map dla wielu graczy, w ktrej stawisz czoa przeciwnikom sterowanym przez komputer.

Kampania
Ta opcja daje dostp do gwnego wtku fabuy gry. Znajdziesz tam dostp do wszystkich misji i podkampanii, ktre nie zostay jeszcze zrealizowane. Moesz te rozpocz now kampani zupenie od zera. Uwaga! Przed rozpoczciem stwrz nowy profil z imieniem, ktrego bdziesz uywa w trakcie gry.
2 1 3

wasna gra
Wasna gra zawiera mapy z odrbnymi fabuami, ktre nie s ze sob wzajemnie poczone. Oprcz misji, ktre zostay stworzone z myl o trybie jednego gracza, moesz te wgra mapy dla wielu graczy, w ktrych twoi przeciwnicy bd kontrolowani przez komputer. W tym ekranie wywietlana jest lista (1) opisujca nazwy gier wasnych, warunki odniesienia zwycistwa, liczb przeciwnikw i rozmiar mapy. Wybierz gr z listy. Zajrzyj do skrzynki z mapami dla wielu graczy (2) by obejrze mapy do gry wieloosobowej. Pod list pojawi si opis mapy, obejmujcy scenariusz zwizany z wybran gr wasn. Ustaw gwne opcje wybranej gry korzystajc z panelu opcji widocznego po prawej stronie (3). Kliknij na Stwrz by uzyska dostp do Gry Wasnej. Na tym ekranie moesz wybra kolor swojego sztandaru (1), frakcj (2), pocztkowego 1 2 3 4 bohatera (3) i premi (4). Korzystaj ze strzaek znajdujcych si obok kadej z ikon by dokona wyboru. Jeli pojawi si ikona koci do gry to twj wybr bdzie losowy. Niektre z tych parametrw mog by ustawione odgrnie i nie bdzie ich mona zmieni.

Podstawowe klawisze kontrolne


Klawisze kontrolujce kamer
Przewi map przesuwajc kursor na krawd ekranu. Obr i przechyl kamer przytrzymujc prawy przycisk myszy. Przybli i oddal obraz przy pomocy kka myszki.

zabawa

Skrty klawiaturowe
Wiele czynnoci w grze powizanych jest z klawiszami skrtu. List tych klawiszy znajdziesz w odpowiedniej czci Dodatkw, ktry znajduje si na kocu tej instrukcji.

W trakcie gry wiele informacji bdzie dostarczone w postaci podpowiedzi i ikon kontekstowych. Oto krtkie opisy gwnych podpowiedzi: Samouczek Pierwsza kampania zawiera samouczek, ktry pomoe ci pozna zasady gry. Skada si on z wyskakujcych okienek z wiadomociami i migajcych ikon. Mapa przygody Przez cay czas trwania gry pojawiaj si wskazwki, ktre ujawni si, gdy najedziemy kursorem na pewne przedmioty. Kada wskazwka skada si z jednego lub dwch okienek. Mona przenosi si z jednego do drugiego okienka klikajc prawy przycisk myszy. PPM (prawy przycisk myszy) Oprcz standardowych wskazwek moesz te klikn prawym klawiszem na wszystkie interaktywne elementy w grze, co pozwala uzyska szczegowy opis przedmiotu. Mapa bitewna Klikajc prawym klawiszem na jednostk spowodujesz, e wywietli si pena lista statystyk oraz drugie okno z opisem wszystkich zakl, ktre dziaaj na dane stworzenie. Migajce wskazwki Kiedy twj bohater wchodzi w interakcj z otoczeniem zauwaysz pojawiajce si ikony i wskazwki. Opisuj one krtko, jak dane wydarzenie odbija si na statusie bohatera. Bardziej szczegowy opis niektrych waniejszych wydarze pojawi si tu pod panelem zasobw. Baner W trakcie gry najwaniejsze wydarzenia zostan opisane na banerze, ktry wywietli si w grze ekranu, tu pod paskiem zasobw na mapie przygody.

Podpowiedzi

Cele misji

Cele podawane s na pocztku kadej misji, a w zalenoci od rozwoju wypadkw i sytuacji w trakcie jej trwania mog zosta dodane jakie nowe cele. Aby z powodzeniem zakoczy misj naley osign wszystkie podstawowe cele. Kady z nich opisany jest w menu, do ktrego dostp uzyskuje si poprzez nacini cie przycisku Cel w gwnym interfejsie mapy przygody.

Mapa przygody

Twj pobyt w wiecie HoMM rozpocznie si na mapie przygody. Wydarzenia, ktre bd miay tam miejsce odpowiadaj poziomowi strategii gry. To tutaj poszczeglne frakcje rozbudowuj swoje terytoria, gromadz zasoby, wchodz w interakcj z rnymi przedmiotami, jednostkami neutralnymi i sob nawzajem. Ekran przygody pokazuje, gdzie rozgrywaj si wydarzenia biecej misji. Moesz tam zobaczy teren znajdujcy si w polu widzenia twojego bohatera. Reszta terenw pokryta jest mg wojny i nie wida ich na mapie. Wikszo map zawiera te poziom podziemi, do ktrego mona si dosta przez specjalne budynki.

Gwny interfejs
Panel zasobw Mini mapa. Wywietla teren gwnej mapy wraz ze schematami znajdujcych si na nim budynkw. Kolor danego budynku zaley od jego waciciela (neutralne budynki s biae).

Ikony bohatera Ikony miasta

Pole klawiszy kontrolnych

Uyj niebieskiej strzaki by ukry elementy interfejsu, lub przywrci je. Jeli masz kilku bohaterw, to ten ktrego wybrae bdzie mia wok swojego portretu t obwdk. Aby wybra innego bohatera kliknij na jego portret.

Pole klawiszy kontrolnych


Nastpny bohater: wybierz kolejnego bohatera i ustaw na nim kamer. Cele misji: wywoaj ekran z celami misji. Przecz widok midzy podziemiem/powierzchni: zmienia map na widok podziemia lub powierzchni. Koniec tury: koczy biec tur. Dni tygodnia s zaznaczone na niebiesko w promieniu przycisku. Opcje gry: wywoaj ekran z opcjami gry. Na tym ekranie moesz zapisa i wgra gr, zmieni konfiguracj gry lub sprztu, wyj do gwnego menu, lub opuci gr. Rzu czar: otwiera ksig zakl biecego bohatera na stronie z dostpnymi zaklciami przygody. Ruch bohatera: przeprowadza wybranego bohatera po zaznaczonej trasie. Jeli bohater si nie poruszy pojawi si ikona Kop, ktra pozwoli mu na poszukiwanie skarbu w miejscu, w ktrym si znajduje.

Podrowanie
Trasy Aby wyznaczy tras bohatera, kliknij na podany cel lub przedmiot przy pomocy lewego klawisza myszki. Jeli bohater jest w stanie do niego dotrze pojawi si kolorowa linia przerywana, zaznaczajca przebieg jego trasy. Zatwierd jego szlak klikajc ponownie w to samo miejsce. Moesz nakaza bohaterowi by si ruszy, nie korzystajc z opisanego wyej sposobu. Niektre wydarzenia mog wpyn na zaplanowan przez ciebie tras: Jeli najkrtsza droga do celu zablokowana jest przez wroga, gra bdzie prbowa ustanowi nowy szlak w celu uniknicia zagroenia. Jeli cel znajduje si poza zasigiem bohatera, linia wychodzca poza zasig pojawi si w kolorze szarym. Jeli twj cel lub szlak do niego prowadzcy jest kontrolowany przez nieprzyjaciela i nie istnieje sposb na ominicie zagroenia, trasa pojawi si w kolorze czerwonym. Teren i prdko Z zaoenia otwarte pola i drogi s zawsze dostpne dla bohatera. Kamienie, bagna, zarola, tereny wulkaniczne, lasy, rzeki etc. nie s przejezdne. Jeli cieka prowadzi do wody, rzek mona przej w brd. Gbokie zbiorniki wodne (jeziora i morza) mona pokona jedynie przy pomocy statku. Aby na niego wsi lub go opuci, naley znale odpowiednio pytki teren.

10

Na suchym ldzie szybko podrowania (odlego, jak bohater i jego armia s w stanie pokona w cigu jednego dnia) uzaleniona jest od kilku czynnikw: Typ terenu: drogi brukowane pozwalaj na szybkie przemieszczanie si. Na drogach polnych prdko zaley od zgodnoci terenu z pochodzeniem bohatera. Jeli teren jest mu obcy, podr zajmuje mu wicej czasu. Bieca armia: prdko bohatera zaley od prdkoci najwolniejszej jednostki w jego armii.

Kalendarz i czas
Czas gry Na mapie przygody jedna tura rwna si jeden dzie. Kiedy wszyscy twoi bohaterowie osign swoje cele lub wykorzystaj punkty ruchu, twoja tura dobiega koca. Kiedy wszyscy gracze na mapie ukocz swoj tur, rozpoczyna si nowy dzie. Po siedmiu dniach zaczyna si nowy tydzie, a po czterech tygodniach nowy miesic. Biec dat mona zobaczy przez podpowied doczon do przycisku Koniec tury, widocznego na ekranie mapy przygody. Dzie dobiega koca kiedy wybierzesz przycisk Koniec tury. Kiedy zaczyna si nowy tydzie w budynkach poszczeglnych miast uzupeniane s szeregi stworze, ktre od tej chwili mona rekrutowa do swoich oddziaw. Nowe stworzenia mona te naby w siedzibach widocznych na mapie. Tydzie Na pocztku niektrych tygodni ustawienie cia niebieskich powoduje wane wydarzenie. Wskutek tego, na mapie przygody mog losowo pojawi si nowe oddziay skadajce si z jednego rodzaju istot. W miastach ich liczba zostaje zwikszona. Inne tygodnie generuj losowe premie bd skutki negatywne. Jedynie dowiadczeni astrologowie mog przewidzie te wydarzenia. Zasoby Panel zasobw wywietla twj biecy stan zasobw. Nale one do twojego krlestwa, co oznacza, e jeli stracisz miasto bd bohatera, zachowujesz swoje zasoby.

11

Gromadzenie zasobw Istnieje 7 rodzajw zasobw, ktre mona zgromadzi poprzez zajmowanie kopalni widocznych na mapie przygody. Tartak: Drewno Kopalnia rudy: Ruda

Laboratorium alchemika: Rt

Jaskinia krysztaw: Krysztay

Wydma siarki: Siarka

Staw klejnotw: Klejnoty

Kopalnia zota: Zoto Inne rda dochodw

Istnieje kilka innych sposobw na zdobywanie zasobw:

Budynki miejskie: niektre budynki w miecie mog produkowa zasoby. Moesz te korzysta z budynku targowiska w swoim miecie, by je wymienia. Im wicej targowisk posiadasz, tym nisze s ceny, ktre na nich obowizuj. Zasoby cotygodniowe: kadego tygodnia budynki takie, jak myn, czy tajemnicze ogrody oferuj pewn ilo zasobw pierwszemu bohaterowi, ktry je odwiedzi. Wyjtkowe zasoby: kiedy bdziesz odkrywa map przygody znajdziesz skrzynie i stosy zasobw, ktre moesz zebra. Zoto, drewno i ruda s zasobami uniwersalnymi. Rt, krysztay, siarka i klejnoty to zasoby rzadkie, potrzebne do wzniesienia gildii magw i innych budynkw zwizanych z magi, a take do tego, by zdoby potnych sojusznikw.

Budynki

Na mapie przygody bohaterowie mog wchodzi w interakcj z rnymi budynkami. Niektre z nich mona zaj. Zajty budynek nosi emblemat bohatera. Jeli przedmiot nie zosta zajty przez nikogo, widnieje nad nim strumie wiata. Miasta Wygld miasta pozwala ci oceni jak bardzo jest ono rozbudowane. Kopalnie By strzec kopalni moesz w niej zostawi jedn bd wicej jednostek.

12

Siedziby stworze Budynki te mona zaj. W przeciwiestwie do budynkw miejskich te siedziby nie gromadz stworze, a zatem wskazane jest ich odwiedzanie na pocztku kadego tygodnia. Po ich zajciu budynki te zwikszaj przyrost stworze danego gatunku w miastach pozostajcych pod kontrol gracza. Garnizony i forty Garnizony to budynki wojskowe strzegce gwnych przej na mapie. Aby strzec garnizonw moesz w nich zostawi jedn lub wicej jednostek. Forty pozwalaj szkoli i werbowa stworzenia poziomu podstawowego w zamian za zoto. Fort grski to specjalny budynek, ktry pozwala ci ulepsza swoje stworzenia zamiast werbowa nowe. Obserwacja Po zajciu magicznych wie i siedzib kartografw moesz oglda pobliski teren na wiele mil dookoa. rda cotygodniowych dochodw S to rne myny i ogrody. Oferuj one zgromadzone w cigu tygodnia zasoby pierwszemu bohaterowi, ktry je odwiedzi. Siedziby neutralne Niektre budynki nale do stworze neutralnych. Nie mona ich zaj, ale bohater moe je zaatakowa, pokona stranikw i zabra ich zawarto lub przej ich mieszkacw. Odzyskiwanie energii magicznej Magiczne studnie pozwalaj bohaterowi odzyska maksimum energii magicznej. Chwilowe premie Niektre budynki i miejsca, jak na przykad flaga zbirki, spowoduj, e odwiedzajcy je bohater bdzie mia przez pewien czas szczcie lub wysokie morale. Zwikszanie poziomu umiejtnoci i dowiadczenia bohatera Niektre budynki warto te odwiedzi, by zwikszy poziom umiejtnoci bohatera, nauczy si nowych zakl i zdoby nowe umiejtnoci, bd zdoby dodatkowe dowiadczenie. Teleportacja Portale pozwalaj bohaterom przenosi si z jednego miejsca na mapie do drugiego. Teleportacja moe by tylko w jedn, bd w obie strony. Wiry cz rne miejsca na obszarach morskich mapy. Kiedy z nich skorzystasz, niektre stworzenia w armii mog si utopi. Podziemne portale i drabiny cz powierzchni i podziemia mapy.

13

Poszczeglne przedmioty

Na mapie przygody moemy znale stosy zasobw, jak rwnie artefakty i skrzynie. Skrzyni wykorzystuje si w dwjnasb: w celu poprawienia sytuacji finansowej krlestwa, lub by zwikszy poziom dowiadczenia bohatera, ktry j znalaz. Na morzu rozbitkowie, dryfujce drewno lub skrzynie mog zawiera zasoby i zoto, ale mog te by puste. Poszukiwania ez Ashy zy Ashy to gwny artefakt potrzebny by wznie specjalny budynek w jednym z twoich miast. Nie jest to warunek ukoczenia wikszoci misji, ale z pewnoci daje on przewag nad przeciwnikami. Poszukiwanie ez Ashy wie si z odkryciem mapy-ukadanki, ktra widoczna jest na ekranie celw misji. Za kadym razem, gdy odwiedzisz specjalny obelisk odkryty zostanie fragment mapy. Cz ukazujca dokadne pooenie ez Ashy jest ostatnim, ktry zostanie ujawniony. Kiedy dowiesz si (dokadnie lub jedynie w przyblieniu), gdzie ukryte s zy Ashy, moesz sprbowa je odkopa korzystajc z przycisku Kop w polu klawiszy kontrolnych. Na kopanie potrzebujesz caego dnia, co oznacza, e bohater nie moe tego dnia zrobi nic wicej. Po zdobyciu zy Ashy naley j przywie do miasta nalecego do gracza. Jeli bohater wiozcy artefakt zostanie przejty i pokonany przez nieprzyjaciela, zy Ashy znikn. Siy nieprzyjaciela Gwnymi przeciwnikami twoich bohaterw s bohaterowie nalecy do nieprzyjaciela. Na mapie przygody moesz te natkn si na pojedyncze grupy stworze neutralnych (neutralne oznacza, e nie nale one do adnej z frakcji, ale ich nastawienie do ciebie niekoniecznie musi by neutralne!) Niektre budynki na mapie rwnie mog by zamieszkane przez jednostki neutralne lub wrogie. Aby je zaj bdziesz musia walczy ze stranikami.

14

Jednostki neutralne Stosunek jednostek neutralnych do twojego bohatera bdzie zalee od kilku czynnikw. Po pierwsze, ich stosunek zaley od potgi twojej armii: jeli twoje oddziay s sabsze, to prawdopodobnie zostaniesz zaatakowany. Jeli s mniej wicej rwne si, jednostki neutralne bd chciay si do ciebie przyczy w zamian za wynagrodzenie. Jeli twoja potga nie daje im wikszych szans na zwycistwo, oddziay te bd prbowa ratowa si ucieczk, bd bd chciay przyczy si do ciebie za darmo na specjalnych warunkach. W przypadku prby ucieczki moesz je ciga i walczy z nimi w celu zdobycia wikszej iloci dowiadczenia, bd te pozwoli im odej by nie traci czasu i onierzy. W tym przypadku zdobdziesz mniejsz ilo dowiadczenia. Po tym jak oddziay te uciekn, lub zostan pokonane, znikn z mapy. Jest kilka sposobw na to, by zwikszy prawdopodobiestwo, e jednostki neutralne przycz si do twojej armii: Rasa lub pochodzenie bohatera i jednostki s takie same Bohater ma ju w swojej armii stworzenia danego typu Bohater posiada umiejtno Dyplomacji. Dyplomacja moe te zmniejszy ilo pienidzy potrzebnych do przekonania innych, by przyczyli si do armii bohatera. Bohater specjalizuje si w tym typie stworze Jeli jednostka neutralna chce przyczy si do bohatera, a on nie ma wolnego miejsca na nowe jednostki, pojawi si ekran wyboru armii. Na tym ekranie moesz czy jednostki tego samego rodzaju lub zwolni jednostki ze swojej armii. Jeli jednostka neutralna chce si przyczy w zamian za opat, wymagana suma zostaje odjta z zasobw, jeli bohater przyjmie w swoje szeregi choby jedno stworzenie. Ocena potgi przeciwnika Nie zawsze mona zobaczy skad oddziau neutralnego, ale czsto mona zidentyfikowa jednostk po rodzaju stworze wchodzcych w jego skad. Wskazwka ta ukazuje rwnie przyblion ilo stworze w danej jednostce. Wrogie jednostki mog strzec rde przychodu lub fortw blokujcych twoj drog. Skad i przybliona ilo stworze wchodzcych w skad oddziaw jest widoczna we wskazwkach wywietlonych pod wrogimi bohaterami, fortami i miastami.

15

Kierowanie bohaterem

Aby uzyska dostp do ekranw zarzdzania bohaterem, kliknij dwukrotnie na bohatera znajdujcego si na mapie przygody, lub na jego portret w kadym innym miejscu gry. Ekran zarzdzania dzieli si na pi kategorii: armi i statystyki, ekwipunek, talenty, zdolnoci i biografi. Kada z nich jest dostpna przez klawisze znajdujce si z lewej strony interfejsu zarzdzania bohaterem. Pole klawiszy kontrolnych Poprzedni/nastpny bohater: wybiera poprzedniego/nastpnego bohatera do kontroli. Zwolnij: zwalnia biecego bohatera. Zwolniony bohater opuci twoje krlestwo wraz z zasobami i oddziaami. Zwr uwag na to, e w niektrych scenariuszach i misjach kampanii niektrych bohaterw zwolni nie mona. Stworzenia: przeglda stworzenia, ktre zwerbowae do swojej armii. Wyjcie: powrt do poprzedniego ekranu.

Poziom bohatera i jego atrybuty


Bohater zdobywa dowiadczenie za wygrane bitwy, zdobycie specjalnych przedmiotw lub odwiedzenie pewnych budynkw widocznych na mapie przygody. Celem jest zdobycie wczeniej ustalonej iloci punktw dowiadczenia (1), co pozwoli na awans na kolejny poziom. W trakcie awansu zwikszaj si wszystkie atrybuty bohatera. Moesz wybra now zdolno, zwikszy tak, ktr ju posiadasz, lub nauczy si nowego talentu.
1 2 3 4

Atrybuty Istniej cztery podstawowe atrybuty (2), ktre moesz zwikszy poprzez awans: Atak Obrona Sia czarw Wiedza Rasa bohatera okrela jego najmocniejsze atrybuty. Kiedy bohater osiga pewien poziom, jego gwny atrybut moe zyska na sile, wraz z niewielkim wzrostem atrybutu drugorzdnego i jeszcze mniejszym prawdopodobiestwem, e zwiksz si pozostae dwa atrybuty.

16

Rasa

atrybuty podstawowe atrybuty drugorzdne


Atak Wiedza Sia czarw Wiedza Obrona Atak

przysta Obrona Obrona Sylvan Akademia Wiedza Atak Inferno Nekropolis Sia czarw Sia czarw Loch Armia bohatera (3)

Kady bohater musi mie co najmniej jeden oddzia. Na mapie bohater reprezentuje ca grup. W trakcie bitwy, po stracie ostatniej jednostki twj bohater zostaje uznany za zabitego w walce. Oddziay stworze Moesz kontrolowa do siedmiu oddziaw stworze. Oddzia skada si z pewnej iloci stworze tego samego typu. W interfejsie gry oddzia ukazany jest jako portret jednego stworzenia. Ukazana na nim jest rwnie dokadna liczba stworze w danym oddziale. Przenoszenie, rozdzielanie i czenie oddziaw Na gwnych ekranach bohatera widnieje siedem miejsc odpowiadajcych siedmiu oddziaom, ktre moesz zwerbowa do swojej armii. Moesz przenosi, rozdziela i czy oddziay w ramach tych miejsc. Aby przenie oddzia po prostu przecignij go z jednego miejsca w drugie. Aby rozdzieli oddzia przytrzymaj klawisz <Shift>, kliknij na oddzia, ktry chcesz rozdzieli i przecignij go do kolejnego miejsca. Kiedy przestaniesz wciska klawisz <Shift> lub przerzucisz oddzia, pojawi si interfejs podziau armii. Po jego lewej stronie wywietli si pocztkowe miejsce oddziau, a po prawej miejsce docelowe. Przesuwajc licznik moesz podzieli oddzia na dwa mniejsze. Kiedy skoczysz kliknij na przycisk Podziel. Moesz skorzysta z pustego miejsca lub takiego, w ktrym ju znajduje si oddzia stworze tego samego typu, jak te przenoszone do miejsca docelowego. W tym ostatnim przypadku moesz podzieli stworzenia midzy dwa oddziay. By poczy dwa oddziay po prostu przenie jeden z nich do miejsca zajmowanego przez drugi. Machiny wojenne (4) W przeciwiestwie do oddziaw bohater moe posiada jedynie jedn z kadego typu machin wojennych: Balista: machina uywana do zadawania obrae z dystansu. Wz z amunicj: przechowuje pociski, likwidujc limit wystrzelanych pociskw dla jednostek strzelajcych. Namiot Medyka: moe uleczy twoje stworzenia na polu bitwy. Katapulta: stworzona w celu niszczenia murw miast. Maj je wszyscy bohaterowie, ale korzystaj z nich tylko w trakcie oblenia miast nieprzyjaciela.

17

ekwipunek
Artefakty to przedmioty przepenione specjaln moc magiczn. Aby je uaktywni artefakty naley nosi na odpowiedniej czci ciaa (1). 1 Artefakt, ktry nie naley do wyposaenia 3 jest nieaktywny i pojawi si w pasku ekwipunku (2). 2 Istnieje kilka rodzajw artefaktw: niektre z nich su do wzmacniania atrybutw bohatera, inne su do rzucania specjalnych zakl, a jeszcze inne wpywaj na potg specjalnych zdolnoci. Pamitaj, e zwoje z zaklciami mona wykorzysta tylko okrelon ilo razy. Artefakty mona znale na mapie przygody, kupi w sklepach w miastach Akademii lub Lochu, a take na czarnym rynku, bd te zupi pokonanych bohaterw nieprzyjaciela.
2 Ksiga czarw Aby otworzy ksig czarw klikamy waciwy przycisk (3) na ekranie ekwipunku. W grze Heroes of Might and Magic istniej cztery gwne szkoy magii. Ksiga zakl zawiera czary, ktre poznae, a take punkty many (1), 1 ktre ci pozostay, by je rzuci. Moesz te przewraca stronice w ksidze (2), by przejrze wszystkie dostpne zaklcia. Aktywne zaklcia zaznaczone s w ksidze kolorowymi ikonami, a te, ktre s nieaktywne pojawi si na szaro. Zaklcia nieaktywne to takie, ktre zostay przyswojone, ale nie mona ich rzuci bo nie ma wystarczajcej iloci punktw magii lub odpowiedniego celu dla danego zaklcia.

Klawisze zakl - Zaklcia bitewne: wywietla wszystkie zaklcia, ktrych mona uy w trakcie walki. - Zaklcia przygody: zaklcia, z ktrych mona korzysta jedynie na mapie przygody. - Magia Zniszczenia: szkoa nastawiona na zadawanie obrae stworzeniom nieprzyjaciela. - Magia wiata: zaklcia z tej szkoy nastawione s gwnie na wspieranie onierzy rzucajcego. - Magia Mroku: szkoa ta powicona jest zadawaniu obrae onierzom nieprzyjaciela poprzez rzucanie na nich kltw, opnianie ich etc. - Magia Przywoania: ta szkoa opiera si na iluzji, przywoaniu i dezorientowaniu wroga. - Zdolnoci specjalne danego bohatera: zdolnoci te rni si od zwyczajnych zakl tym, e mona je rzuca za darmo.

18

System rzucania czarw Istnieje 5 krgw (poziomw) zakl. Zaklcia z pierwszego i drugiego krgu dostpne s dla wszystkich bohaterw; by nauczy si tych bardziej zoonych naley zdoby umiejtnoci w odpowiedniej szkole magii. Najprostszy sposb na poznawanie zakl to wizyta w miecie, ktre posiada gildi magw. Niektre budynki na mapie przygody rwnie pozwol ci na przyswojenie nowych zakl. Naley pamita, e zarwno one, jak i gildie magw naucz ci tylko tych zakl, ktre jeste w stanie przyswoi. Jeli nasze zdolnoci magiczne s niewystarczajce, nie mona uczy si zakl z wyszych krgw. Talenty Talenty poprawiaj skuteczno bohatera w wybranej dziedzinie. Bohater moe opanowa sze rnych talentw, w tym jedn nadan mu odgrnie, ktra uzaleniona jest od jego rasy. Kada umiejtno ma trzy poziomy zaawansowania: zwyky, lepszy i ekspercki. Zdolnoci Zdolnoci poprawiaj skuteczno bohatera w bardziej konkretnej dziedzinie. Aby zdoby zdolno najpierw musimy posiada odpowiedni umiejtno podstawow. Kada umiejtno pozwala na wyksztacenie do trzech zdolnoci, w zalenoci od poziomu bohatera. Specjalne zdolnoci i premie Niektre poczenia zdolnoci i talentw uruchomi dodatkowe zdolnoci specjalne. Ponadto kady bohater ma swoj wyjtkow specjalizacj zwizan z jego pochodzeniem i biografi. Biografia Biografia opisuje histori i specjalizacj twojego bohatera.

19

Spotkanie bohaterw Kiedy spotykaj si dwaj bohaterowie nalecy do tej samej frakcji lub frakcji sojuszniczych mog si wymieni wiedz lub przedmiotami. Aby tego dokona klikamy na przyjaznego bohatera widocznego na mapie przygody. Na ekranie pojawi si interfejs wymiany. Kiedy spotykaj si bohaterowie z tej samej frakcji moesz wymieni midzy nimi jednostki, machiny wojenne i artefakty. Jeli spotkasz bohatera sojuszniczego moesz mu jedynie przekaza swoich onierzy lub artefakty. Jeli bohater ma moliwo wymiany zakl wiedza na temat zakl zostanie automatycznie przekazana (z uwzgldnieniem ogranicze bohaterw pod wzgldem poziomu zdolnoci magicznych).

Ekran miasta

W przypadku wikszoci misji miasta stanowi punkty wsparcia dla wykonania zada, a obrona wasnych i zajmowanie miast nieprzyjaciela to czsto najwaniejsze momenty misji. W przypadku wikszoci misji twoje pocztkowe miasto bdzie zalee od rasy twojego bohatera. Oczywicie kade miasto stoi otworem przed dowolnym bohaterem sojuszniczym, ale oferowane przez nie moliwoci bd nieco ograniczone dla bohatera, ktry naley do innej rasy. Chodzi tu zwaszcza o to, e nie bdzie on mg korzysta z budynkw charakterystycznych dla frakcji z danego miasta.

Wkraczanie do miasta
Mona uzyska dostp do ekranu miasta klikajc dwukrotnie na jego ikon widoczn na mapie przygody. Aby wej do miasta wraz z bohaterem wybierz bohatera i ustaw miasto jako cel jego podry. Wszystkie budynki w miecie s interaktywne; podwietlaj si, gdy najedziemy na nie kursorem, a ich interfejsy pojawi si gdy klikniesz na nie dwukrotnie.

20

Interfejs miasta

W grnej czci ekranu miasta pojawi si pasek zasobw (1). Nieco poniej (2) widoczna jest nazwa miasta. Na dole ekranu znajduje si podwjna belka, ktra w grnej czci pokazuje garnizon stacjonujcy w miecie, a w dolnej armi goszczc w miecie. 3 6 5 Bohater garnizonowy (3) znajduje si wewntrz miasta. Garnizon jest 4 miejscem, do ktrego przybywaj stworzenia, kiedy najmujesz nowe oddziay. W przypadku ataku przeciwnika, bohater kieruje obron miasta (garnizon moe rwnie broni miasta bez udziau bohatera, ale jest to wtedy mniej skuteczne). Bohater odwiedzajcy miasto (4) znajduje si przy bramie miasta i mona si z nim skontaktowa z zewntrz, tzn. moe on wymienia oddziay i przedmioty z sojusznikami z mapy misji oraz odpiera ataki wroga. Dwaj bohaterowie mog broni jednego miasta. Bohaterowie mog zosta przeniesieni (z garnizonu do bramy i odwrotnie) razem ze swoimi oddziaami. Aby to zrobi, naley przecign obraz bohatera do jego nowego pooenia. Jeli w miecie jest dwch bohaterw, zamieni si oni miejscami. Panele bohatera pozwalaj bohaterom na wymian oddziaw poprzez przesuwanie jednostek z garnizonu do wizytujcej armii i z powrotem, jak rwnie na ich dzielenie, czenie, lub nowe rozmieszczenie. Aby dokona wymiany artefaktw i machin wojennych, naley wykorzysta ekran wymiany bohatera, ktry mona otworzy poprzez podwjne kliknicie na ktry z obrazw bohatera. Pole komend podstawowych (5) Nastpne/poprzednie miasto: wybierz nastpne/poprzednie miasto, ktre aktualnie posiadasz. Budowa struktur miejskich: wznie nowy budynek. Wynajmij stworzenie: rekrutuj istoty. Informacje o miecie: uzyskaj podstawowe informacje na temat miasta, w ktrym aktualnie si znajdujesz. Ulepsz jednostki: awansuj stworzenia z rasy miasta z poziomu podstawowego na poziom zaawansowany. Wyjd z miasta: przejd z powrotem do mapy przygody.

21

Pole komend zaawansowanych (6) Karczma: wejd do karczmy, eby naj nowych bohaterw, posucha plotek, zebra informacje na temat swoich wrogw, itp. Plac wicze: pozwala na handel zasobami. Awansuj stworzenia: awansuj podstawowe stworzenia z rasy miasta na poziom zaawansowany. Gildia Magw: sprawd czary, ktrych mog nauczy si przybywajcy tu bohaterowie. Stocznia: kupuj okrty. Kunia: kup artefakty. Zdolnoci rasy: Ta komenda moe by uyta tylko przez rdzennych bohaterw danej rasy.

Budynki
Moliwoci, jakie miasto daje bohaterom, zale od budynkw, ktre si w nim znajduj. Planowanie budowy nowych budynkw i udoskonalanie ju istniejcych w oczywisty sposb zwiksza szanse bohatera na udane zakoczenie caej misji. Rada Miasta Bez tego budynku miasto nie moe istnie. Rada Miasta zbiera podatki, zapewniajc kadego dnia okrelon ilo zota. Udoskonalenie Rady pozwoli na rozwj caego miasta, zwikszy jego dzienny dochd oraz umoliwi wznoszenie nowych budowli. Naley zauway, e najbardziej zaawansowany budynek Rady Miasta, Kapitol, zarezerwowany jest dla stolicy krlestwa. Dlatego te, mimo e mona posiada kilka miasta, budynek Kapitolu moe by tylko jeden. Fort Jest to gwna fortyfikacja wojskowa miasta. W tym budynku zacigaj si oddziay. Z chwil udoskonalenia fortu wzrasta sia obronna murw miasta oraz tygodniowy wskanik urodze dla stworze. Targowisko W tym miejscu mona wymienia rne zasoby. Wielko wymiany zaley od iloci targowisk, ktre znajduj si w naszych miastach. Im wicej ich posiadamy, tym korzystniejsza bdzie dla nas wielko wymiany. Przy targowisku mona zbudowa magazyn zasobw, ktry zapewni ich dzienny przyrost. Targowisko posiada rwnie urzd pocztowy, ktry umoliwia przesyanie zasobw sojusznikom.

22

Karczma Pozwala na najmowanie nowych bohaterw. Karczma zazwyczaj ma dwch bohaterw, ktrych mona naj. Nowi bohaterowi zatrzymuj si w karczmie na pocztku kadego tygodnia. Bohaterowie, ktrzy zostali pokonani w walce, uciekli lub zostali spaceni powracaj wanie do karczmy. Karczma to rwnie rdo informacji. Rodz si tutaj rne plotki, a gildia zodziei za rozsdn cen dostarczy informacji na temat naszych przeciwnikw. Zwerbowany bohater przyczy si do garnizonu miasta, dlatego te najpierw trzeba sprawdzi, czy okno bohatera w garnizonie nie jest zajte. W panelu jednostek w garnizonie musi by rwnie dosy wolnego miejsca dla jednostek naszego bohatera. Kunia Wytwarza i sprzedaje machiny wojenne. W zalenoci od rasy miasta, ceny poszczeglnych machin wojennych mog si od siebie rni. Tylko bohater odwiedzajcy miasto moe kupi machiny wojenne. Stocznia Umoliwia zakup okrtw. Ten budynek moe zosta wzniesiony w miastach pooonych na wybrzeu. Gildia Magw Umoliwia bohaterom odwiedzajcym miasto nauk czarodziejskich zakl. Poziom Gildii Magw (1 do 5) okrela najwyszy krg zakl, ktry gildia moe zaoferowa. Nauka odbywa si automatycznie, w chwili, kiedy bohater odwiedza dane miasto. Liczba zakl z poszczeglnych krgw znanych gildii jest ograniczona. Aby zwikszy magiczne moliwoci bohaterw, powinni oni odwiedza inne miasta, w ktrych znajduj si Gildie Magw oraz wykorzystywa magiczne witynie zlokalizowane na mapie misji. Niektre zdolnoci pozwalaj bohaterom na wymian zakl z napotkanymi sojusznikami lub na podejrzenie zakl uywanych przez przeciwnika. W przypadku Akademii, Gildia Magw jest kluczowym budynkiem, bez ktrego miasto nie moe si rozwija. Budynki specjalne Mog zosta wzniesione, jeli do miasta przyniesione zostan zy Ashy. Siedziby stworze Kada rasa ma kilka typw stworze, kade na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Z chwil wzniesienia budynku rozpoczyna si produkcja podstawowej wersji istoty. Aby naj zaawansowane stworzenia tego samego typu, naley udoskonali budynki (jednoczenie bdzie mona awansowa stworzenia, ktre ju zostay wcielone do naszej armii).

23

Budynki specyficzne dla frakcji Ten typ budynkw obejmuje budynki potrzebne bohaterom do wykonywania umiejtnoci specyficznych dla ich okrelonej rasy oraz inne budynki zupenie rne od tych, ktre nale do odmiennych ras.

Rozwijanie miasta
Na gwnym ekranie miasta naley klikn na ikon Buduj tak, aby zobaczy ekran planu budowy. Plan budowy pokazuje kolejno, w jakiej budynki mog by wznoszone. Opis budynku i warunki, ktre musz by spenione, eby mona byo rozpocz jego wznoszenie pokazane s w podpowiedzi kontekstowej. Przy wyborze budynku pod paskiem zasobw wskazane zostan waciwe zasoby potrzebne do jego konstrukcji. W miecie mona mie tylko jeden budynek danego typu i nie mona wznosi wicej ni jeden budynek dziennie. Poziom miasta obliczany jest na podstawie liczby znajdujcych si w nim budynkw. Pola komend: Najmij istoty: wejd do ekranu Najmij Istoty. Zbuduj wybrany budynek: wydaj ilo zasobw wymagan do wzniesienia budynku. Poka widok peny/uproszczony: poka peny/uproszczony widok planu budowy. Widok uproszczony nie daje moliwoci ogldania planw budynkw, ktrych w danej chwili nie moesz budowa. Wyjcie: cofnij si do ekranu miasta. Plan budowy Plan budowy wskae status rnych budynkw, ktre mog znale si w miecie: Budynki wywietlone w widoku normalnym zostay ju zbudowane i nie mog ju by dalej udoskonalane. Budynki wywietlone na zielono mog w danej chwili zosta zbudowane lub udoskonalone. Budynki w odcieniu szarym nie mog zosta postawione, poniewa nie zosta speniony ktry z warunkw wstpnych potrzebnych do ich budowy. Budynki wywietlone na czerwono nie mog zosta wzniesione ze wzgldu na niedobr zasobw. Naley wybra budynek, aby sprawdzi, ktrych zasobw brakuje.

24

Najmowanie stworze

4 1 2 3 Na gwnym ekranie miasta naley klikn na ikon Rekrutuj tak, aby wej do ekranu Rekrutuj Istoty. Panel Rekrutuj Istoty pokazuje stworzenia, ktre mona zwerbowa. Po lewej stronie widoczny jest budynek, ktry produkuje dane jednostki. Nastpnie mona wybra pomidzy podstawow (1) i udoskonalon (2) wersj kadego stworzenia. Cyfry (3) po lewej stronie wskazuj liczb stworze, ktre w danej chwili s dostpne, a cyfry po prawej ich tygodniowy przyrost. Przy wyborze stworzenia pod paskiem zasobw (4) wskazane zostan waciwe zasoby potrzebne do jego zwerbowania.

Pola komend: Kup wybrane jednostki: zwiksz/zmniejsz ilo wybranych stworze o jeden. Rekrutuj wszystkie: kup wybrane stworzenia. Wynajte stworzenia znajd si w oknach garnizonu na gwnym ekranie miasta. Wynajmij wszystkie: kup wszystkie dostpne istoty. Wyjd: przejd z powrotem do gwnego ekranu miasta. Aby wynaj istot, najpierw trzeba wybra typ, nastpnie wykorzystujc przyciski plus i minus okreli liczb, ktr chcemy zwerbowa i na koniec klikn przycisk Kup na prawym panelu.

Ekran istot
Aby wej do ekranu stworze, naley klikn na drug zakadk panelu wynajmu 2 stworze. Mona rwnie wywoa ten ekran poprzez dwukrotne kliknicie ikony 1 jednostki na gwnym ekranie miasta, ekranie bohatera lub belki inicjatywy na 3 ekranie walki. Opis istoty (1), parametry (2) oraz ikony stanu aktualnego (3) (plus czary rzucone w czasie walki) wywietlone s po lewej stronie. Panel z przyciskami w dolnym prawym rogu umoliwia poruszanie si pomidzy poszczeglnymi jednostkami bohaterw, zwolnienie aktualnie wybranej jednostki lub udoskonalenie jej. Jednostki mona udoskonala tylko w obrbie miast i tylko, jeli miasto posiada specjalny budynek do szkolenia danego typu stworzenia na wybranym poziomie. Cena udoskonalenia rwna jest rnicy w cenie pomidzy dwoma danymi typami stworzenia.

25

Pole komend: Poprzednia/nastpna istota: poka nastpny/poprzedni typ stworzenia w armii, garnizonie lub budynku produkcyjnym. Zwolnij: zwolnij wybrane stworzenie. Podniesienie poziomu: awansuj wybrane stworzenie. Wyjd: przejd z powrotem do poprzedniego ekranu.

Ulepszanie istot:
Na gwnym ekranie miasta naley klikn na ikon Ulepsze tak, aby wej do ekranu Ulepsze Jednostek. Na panelu unowoczeniania widoczne s dostpne stworzenia. Strzaki pod kadym stworzeniem pokazuj status postaci: Czerwony: nie mona ulepszy. Nie ma do pienidzy, budynek nie jest dostpny, itp. Zielony: mona ulepszy. Pomaraczowy: ju zostao ulepszone. Brak przycisku: stworzenie naley do innej frakcji. Cena unowoczenienia oddziaw rwna jest rnicy pomidzy kosztem zwerbowania stworze podstawowych i zaawansowanych i widoczna jest w podpowiedzi kontekstowej. Stworzenia mog zosta rwnie ulepszone z ekranu stworze.

Bitwa

W czasie walki naszym celem jest wyeliminowanie ostatniego ywego stworzenia w armii przeciwnika lub przynajmniej zadanie jego armii tak znaczcych start, e bdzie ona zmuszona do ucieczki.

Rozpoczynanie bitwy
Jeli nasz bohater wszed na terytorium przeciwnika (podajc czerwonym szlakiem) lub zaatakowa budynek strzeony przez wroga, gra przechodzi do fazy taktycznej. Po ustawieniu jednostek, rozpoczyna si walka z przeciwnikiem, ktra toczy si wedug okrelonych zasad. Bitwa musi zakoczy si zwycistwem jednej strony i klsk drugiej. Bohater, ktry przegra bitw moe zgin, uciec lub zoy okup. Zwycizca zyskuje dowiadczenie oraz artefakty pokonanego przeciwnika lub pienidze w postaci okupu.

26

tryb taktyczny
Przed kad bitw gracz ma moliwo ustawienia jednostek na swojej czci pola bitwy. Na tym etapie pojawia si belka armii, z widocznymi na niej zasobami: niewykorzystane stworzenia wywietlone s normalnie, a istoty, ktre znajduj si ju na polu bitwy maj kolor szary. Aby ustawi jednostki, naley je po prostu przecign na pole bitwy lub belk armii. Poprzez przecignicie postaci z powrotem na belk armii mona rwnie wycofa jednostk z bitwy celem zachowania jej do walki w przyszoci. Nasze ustawienie zostanie zapisane w grze. Na pocztku nastpnej bitwy jednostki (z wyjtkiem nowych) zajm te same pozycje, chyba e w danym miejscu bdzie si znajdowaa jaka przeszkoda. Naley zauway, e na tym etapie armia przeciwnika nie jest widoczna, nawet jeli zostaa ju ustawiona i znajduje si na polu bitwy. Armia przeciwnika staje si widoczna po rozpoczciu bitwy. Pola komend: Automatyczne rozmie jednostki: wszystkie stworzenia zostan automatycznie rozmieszczone na polu bitwy. Automatyczna walka: bitwa zostanie rozstrzygnita automatycznie przez komputer. Opcje: ustawienia trybu bitwy. Ucieczka/kapitulacja: gracz moe zdecydowa si na ucieczk z pola bitwy i porzucenie swojej armii lub poddanie si przeciwnikowi i zapacenie okupu przy jednoczesnym zachowaniu pozostaych jednostek. Zacznij bitw: rozpoczcie bitwy. Wskazwka: ustawiajc jednostki, naley zwrci szczegln uwag na wiksze stworzenia, ktre zajmuj cztery pola i poruszaj si po ziemi. Ze wzgldu na fakt, e s one trudniejsze w manewrowaniu, na ich drodze nie powinny znajdowa si adne przeszkody. Ustawiajc strzelcw, naley wykorzysta przeszkody w taki sposb, aby utrudniay przeciwnikowi blisze podejcie do naszych oddziaw.

27

Ekran walki
Kiedy zaczyna si walka, pojawia si ekran bitwy z obrazem terenu, na ktrym odbywa si bdzie starcie. Na tym ekranie armia atakujca wywietlona jest po lewej stronie razem z naszym bohaterem oraz wszelkimi posiadanymi przez nas machinami wojennymi, ktre bdzie mona wykorzysta w czasie walki. 1 Na dole ekranu znajduje si pasek 2 inicjatywy (1), gdzie po lewej stronie znajduje si wikszy kwadrat wywietlajcy posta, ktra w nastpnej kolejnoci wykorzystana bdzie w grze. Pod belk inicjatywy znajduje si dziennik bitwy (2), ktry opisuje skutki ostatnich dziaa lub ich przewidywany rezultat, jeli wybrany zosta cel. W czasie bitwy gra si postaciami w takiej kolejnoci, w jakiej wywietlone s one na pasku inicjatywy, od lewej do prawej. Pole komend: Rzu zaklcie/Uyj zdolnoci: poka ksig czarw bohatera lub aktualne jednostki (w stosownych przypadkach) z otwart sekcj zakl bitewnych. Jeli jednostka ma jedn specjaln zdolno, mona j uaktywni tym przyciskiem. Aby wyczy zaklcie lub zdolno, naley nacisn < Esc >. Opcje: ustawienia trybu bitwy. Ucieczka/kapitulacja: gracz moe zdecydowa si na ucieczk z pola bitwy i porzucenie swojej armii lub poddanie si przeciwnikowi i zapacenie okupu przy jednoczesnym zachowaniu pozostaych jednostek. W obydwu przypadkach bitwa jest przegrana, a bohater udaje si do jednej z karczm, gdzie bdzie go mona ponownie wynaj. Okupu nie mona negocjowa z neutralnymi jednostkami i stranikami budynkw. Automatyczna walka: przecz walk na tryb automatyczny. Obrona: wykorzystywane do wydania jednostce polecenia przyjcia pozycji obronnej bez dawania dalszych rozkazw. Po uruchomieniu obrony, warto obronna jednostki wzrasta o 30%. Dla bohaterw to polecenie oznacza ominicie tury, poniewa oni nigdy nie s atakowani. Pasek inicjatywy Wszystkie tury na arenie walki odbywaj si okrelonej kolejnoci, ktra obejmuje jednostki, machiny wojenne i samych bohaterw. Pozycja jednostki w kolejce zaley od wartoci inicjatywy danego stworzenia. Dlatego te stworzenie o wysokiej wartoci inicjatywy mog pojawi si na pasku inicjatywy dwukrotnie.

28

Jednake w trakcie bitwy kolejno bdzie si zmienia. Najprostszym przypadkiem jest wyeliminowanie jednostki i opuszczenie przez ni wszystkich miejsc, jakie w kolejce zajmowaa. Pewne zaklcia mog zmodyfikowa warto inicjatywy danej jednostki, a tym samym przesun j w gr lub d kolejki. Jednostka pozostajca pod wpywem zaklcia przesunie si do przodu kolejki lub si cofnie. Wreszcie, jednostka moe omin swoj kolej (bez przyjmowania postawy obronnej, patrz poniej), w ktrym to przypadku jej pozycja w kolejce cofnita zostanie do poowy zwykego cyklu. To obrazu odpowiada barwom danej strony. Turami przeciwnika steruje komputer. Kiedy przychodzi tura jednej z naszych jednostek, walka zostaje przerwana w oczekiwaniu na ruch gracza. Po najechaniu na stworzenia kursorem zostaj one podwietlone jednoczenie na pasku i na arenie.

Kierowanie walk
Poruszanie si po arenie Kiedy przychodzi kolej na ruch jednostki, podwietlone pola wok niej pokazuj miejsca, na ktre moe si ona ruszy. Kliknicie na jedno z pl sprawi, e jednostka poruszy si w tamtym kierunku. Po wykonaniu ruchu jednostka nie moe ju w danej turze wykona adnej innej czynnoci. Na arenie mog znajdowa si nieosigalne obszary. Stworzenia poruszajce si po ziemi musz je obchodzi. Jednostki latajce, lewitujce lub teleportujce si mog porusza si nad nimi, ale nie mog na nich stawa. Atak w zwarciu Ten rozkaz mona wyda wszystkim stworzeniom. Jednostki wykonuj go automatycznie. Po przesuniciu kursora nad wrog jednostk znajdujc si w zasigu naszej postaci, pojawi si kursor ataku. Mona przesuwa kursor ataku tak, aby zaatakowa wroga z rnych stron, w zalenoci od aktualnego zasigu. Pole, na ktre przesunie si jednostka zawsze bdzie podwietlone. Machiny wojenne znajdujce si przy krawdzi pola walki mog rwnie stanowi cel ataku w zwarciu. Atak strzelecki Ten rozkaz moe zosta wydany tylko tym jednostkom, ktre maj moliwo ataku na dystans. Aby rozpocz strzelanie, jednostka musi mie dostpn amunicj. Po przesuniciu kursora nad wrog jednostk pojawi si kursor strzau (jedna strzaa).Przy strzelaniu wana jest odlego: celne strzay nie s moliwe przy odlegociach przekraczajcych poow dugoci areny. Strzay z zasonitym polem widzenia (wskazane za pomoc zamanej strzay) wywouj mniej wicej poow normalnych strat. Jednostka nie moe uywa broni do ataku na odlego, jeli wrg znajduje si obok niej. Jednostk znajdujc si blisko moemy tylko zaatakowa w zwarciu lub odsun si od niej, ale wtedy tracimy jedn tur. Mona wymusi atak w zwarciu poprzez nacinicie <Ctrl> i jednoczesne kliknicie na wrogi cel, pod warunkiem, e mona go dosign.

29

Obrona/Pomi tur Czasami, w oczekiwaniu na lepszy moment do ataku, moe zaistnie potrzeba przeczekania tury. W takim przypadku, aby wyda jednostce rozkaz pozostanie w bezruchu mona wykorzysta klawisz < Spacja > lub przycisk Obrona. Wtedy nasza posta zyska dodatkowe 30% w obronie. Istnieje rwnie moliwo wydania polecenia czekania przez krtk chwil bez przyjmowania pozycji obronnej. Do tego celu wykorzystujemy klawisz W . Tura jednostki zostanie zawieszona na p normalnego cyklu. Rzucanie czarw Bohaterowie oraz niektre stworzenia mog w czasie walki rzuca zaklcia. Aby rzuci zaklcie, naley klikn przycisk Rzu zaklcie/Uyj zdolnoci. Wtedy otworzy si ksiga czarw dajc moliwo wybrania zaklcia. Po dokonaniu wyboru ksiga zostanie zamknita, a zaklcie stanie si aktywne. W zalenoci od tego, jakie zaklcie zostao wybrane, mog wydarzy si trzy rzeczy: Zaklcie nie wymaga celu i aktywuje si automatycznie. To dotyczy zaklcia o masowym dziaaniu, ktre wpywa na wszystkie jednostki na polu bitwy. Wystpi konieczno wskazania celu, wrogiego lub przyjaznego. Aby okreli cel, naley najecha kursorem na wybrane stworzenie. Jeli cel moe zosta zaatakowany danym zaklciem, pojawi si kursor magii. Wystpi konieczno zlokalizowania celu. W tym przypadku pojawi si kursor ataku nad wszystkimi dostpnymi miejscami. Pola i stworzenia, ktre zostan namierzone, bd podwietlone. W przypadku ataku na aren walki, naley pamita o tym, e ucierpi wszystkie znajdujce si tam stworzenia, bez wzgldu na to, do jakiej nale strony. Wybr potwierdzamy klikniciem. Aby wyczy rzucanie zakl, trzeba wcisn < Esc >. Wtedy kursor wrci do normalnej postaci. Jednostki poddane dziaaniu zakl maj cyfry na kolorowym tle. Zaklcia rzucone na jednostk mona obejrze w drugim oknie podpowiedzi kontekstowej lub na ekranie stworzenia. Zielone to wskazuje na pozytywny wpyw zaklcia na posta, czerwone oznacza szkodliwe dziaanie, natomiast fioletowe oddziaywanie zarwno pozytywne, jak i negatywne. Uruchom specjaln zdolno Ten rozkaz dostpny jest tylko dla bohaterw lub stworze, ktre maj specjalne zdolnoci. Naley nacisn przycisk Rzu zaklcie/Uyj zdolnoci tak, aby mc wybra i aktywowa specjaln zdolno. Specjalna zdolno moe zosta uruchomiona automatycznie po jej aktywowaniu lub moe te wymaga wskazania celu lub wybrania zaklcia. Aby wyczy specjaln zdolno, trzeba nacisn prawy przycisk myszy lub < Esc >. Naley zauway, e prawie wszystkie stworzenia maj jedn lub kilka specjalnych zdolnoci. Wikszo zdolnoci jest automatyczna, co oznacza, e stworzenie bdzie je wykorzystywa zawsze tam, gdzie jest to tylko moliwe. Umiejtnoci stworze mona sprawdzi na ekranie stworzenia.

30

Dziaania bohatera W czasie swojej tury, bohater moe podj cztery typy dziaa: Zaatakowa przeciwnika wykorzystujc domylne moliwoci ataku poprzez namierzenie wrogiej jednostki na polu bitwy, tak jak w przypadku ataku strzeleckiego. Wykorzysta swoje specjalne umiejtnoci poprzez wybranie ich w ksidze czarw. Rzuci jedno zaklcie ze swojej ksigi czarw. Przeczeka tur wykorzystujc przyciski Obrona lub czekaj. Kierowanie machinami wojennymi Z zasady aktywne machiny wojenne (Namioty Medyka i Balisty) dziaaj niezalenie i automatycznie wybieraj swoje cele. Jednak bohater, ktry posiada odpowiednie zdolnoci moe wydawa im rozkazy. Odpowiadanie na atak Wikszo stworze ma moliwo automatycznego odpowiadania na atak wroga. Z zasady kontratak moe zosta przeprowadzony tylko raz w cigu tury danej jednostki. Kontratak jest rwnie moliwy tylko w walce w zwarciu. Istnieje kilka odstpstw od tej reguy, w zalenoci od specjalnych zdolnoci stworzenia. Reguy dotyczce uszkodze i leczenia Oglne uszkodzenie odniesione na skutek ataku jest sum szkd zadanych przez kad z jednostek atakujcych. Zadane uszkodzenia s zazwyczaj okrelane losowo w granicach skali uszkodze danego stworzenia. Uszkodzenia zadane przez grup jednostek rwne s tej liczbie przemnoonej przez ilo stworze w grupie. Warto ataku jednostki zwiksza uszkodzenia, natomiast warto obrony celu zmniejsza wielko zadanych uszkodze. Uszkodzenia s zadawane namierzonej grupie jednostek wedug nastpujcego schematu: jeli wywoane uszkodzenia s wiksze ni punkty odpornoci na uderzenia danej jednostki, jednostka ta ginie, a pozostaa cze uszkodze przechodzi na nastpne stworzenia, itd. Na kocu zniszczona zostaje albo caa grupa stworze lub stworzenie ponosi straty, ktre s mniejsze ni zakres jej odpornoci i tym samym zostaje ranna. Punkty odpornoci na uderzenia danej jednostki widoczne s w jej podpowiedzi kontekstowej. Szacunkowy wynik ataku widoczny jest w dzienniku pod paskiem inicjatywy. Uwzgldnia on si ataku jednostki, warto obrony celu oraz szereg zdolnoci stworzenia lub bohatera, ktre zostan uyte ze 100% pewnoci. Wszelkie umiejtnoci z prawdopodobiestwem mniejszym ni 100% (tak jak Szczcie) nie s brane pod uwag w tych wyliczeniach. Kiedy grupa jednostek poddawana jest leczeniu, wyleczone zostaje pierwsze stworzenie, a nastpnie, jeli nadal dostpne jest lecznicze zaklcie lub magiczna moc i jeli zaklcie lub umiejtno daj tak moliwo, wskrzeszona i wyleczona zostanie jedna zabita jednostka, itd. Oglna liczba istot po leczeniu nie moe przekroczy pocztkowej siy danej grupy. Reguy dotyczce umiejtnoci niektrych stworze do odzyskiwania zdrowia poprzez Wysysanie ycia lub zaklcia wskrzeszajce s podobne.

31

Szczcie i Morale Szczcie okrela prawdopodobiestwo zadania wybranemu celowi podwjnych uszkodze. Warto domylna dla Szczcia to zero, co oznacza, e podwjne uszkodzenia nigdy nie zostan zadane. To prawdopodobiestwo moe wzrosn, kiedy bohater posiada umiejtno Szczcia. Szczcie wpywa na stworzenia bdce pod kontrol bohatera, ale nie wpywa na niego samego. Szczcie moe by rwnie negatywne. W takim przypadku niektre z atakw jednostki wywoaj tylko poow zazwyczaj zadawanych strat. Na arenie walki, kiedy uruchomiony zostaje parametr Szczcia, jest to widoczne w postaci przypominajcej tcz aureoli rozcigajcej si nad danym stworzeniem. Warto Morale okrela szanse grupy stworze na uzyskanie wikszej iloci tur lub przeczekanie niektrych z nich, zgodnie z biec wartoci jej belki inicjatywy. Warto domylna dla Morale to zero, co oznacza, e tury nigdy nie bd czstsze, ani te nie bdzie mona ich przeczeka. Warto Morale grupy moe zosta zmodyfikowana poprzez talent Dowodzenia bohatera oraz poprzez skad armii. Armie skadajce si z grup obejmujcych jednostki tej samej rasy oraz te, ktre s dowodzone przez bohatera tej samej rasy, maj zwikszone Morale. Obce jednostki w grupie lub obcy bohater jako dowdca zmniejszaj Morale. Niskie Morale oznacza, e grupa moe nie wykona adnych dziaa i bdzie opniona o poow cyklu. Jest to widoczne w postaci czarnego ptaka nad stworzeniem. Wysokie Morale oznacza, e grupa po swojej turze by moe bdzie musiaa czeka tylko przez poow cyklu. Jest to widoczne w postaci zotego ptaka nad stworzeniem.

Gra wieloosobowa
Prosimy zapozna si z plikiem readme.txt w celu uzyskania dodatkowych informacji. Po najnowsze informacje na temat obsugiwanych trybw, serwerw gry i nowych map, prosimy zajrze na oficjaln stron gry (adresy do odpowiednich stron internetowych s dostarczone w oprogramowaniu do gry i dostpne s w menu Windows Start ).

Menu gry wieloosobowej


Aby wej do menu gry wieloosobowej na menu gwnym naley wybra Wielu graczy. Tutaj mona wybra tryb gry: Hot-Seat, LAN lub ubi.com lub te wybra wgranie zapisanej gry wieloosobowej. W trybie Hot-Seat, gracze prowadz gr na pojedynczym komputerze. Tryb LAN umoliwia prowadzenie gry z wieloma osobami w lokalnej sieci. Tryb ubi.com umoliwia prowadzenie gry w sieci Internet.

32

Hot-Seat

W tym trybie w grze moe uczestniczy do 4 graczy. Ekran wyboru gry jest podobny do tego, ktry pojawia si w standardowej grze dla jednej osoby. Rnica polega tylko na tym, e wywietlone s mapy dla wielu graczy. Naley wybra map i ustawi opcje. Trzeba klikn przycisk Stwrz Gr, aby pojawi si ekran pozwalajcy na wybranie stron gry i ustawienie wstpnych warunkw. Poprzez kliknicie na Wczytaj Gr mona uruchomi wczeniej zapisan wersj i kontynuowa gr. Wszyscy gracze musz wybra swoje numery, barwy flag oraz parametry wstpne (rasa, pocztkowy bohater oraz zasoby - jeli na to pozwala scenariusz). Wybierajc wariant domylny, parametry startowe ustawiane s losowo (ikona kostki). Naley zamkn nieuywane linie (ikona zamka) lub przypisa do nich graczy sterowanych przez komputer (ikona komputera). Po wykonaniu powyszych krokw mona rozpocz gr. Informacje na temat gracza bdcego aktualnie w grze widoczne s w oknie w grnej czci ekranu. Kady z graczy (dotyczy to tylko i wycznie graczy prowadzonych przez ludzi) moe przerwa gr i podda si w dowolnym momencie. Gra trwa do chwili, kiedy pozostanie w niej ju tylko jeden gracz lub do momentu wypenienia misji. Przyczenie si do gry Na tym ekranie wyszukane zostan dostpne serwery LAN i wywietlona zostanie lista dostpnych sesji gry. Uwzgldnione zostan zarwno gry ju aktywne (ju trwajce) oraz gry otwarte. Naley wybra gr i klikn na Przycz si (moe pojawi si proba o wpisanie hasa). Nastpnie gracz zostanie przeniesiony do gry. Tworzenie gry Na tym samym ekranie naley wybra typ gry (Tryb Standardowy - gra na mapie misji, lub Tryb Pojedynku - pojedynek). Aby wej do panelu tworzenia gry trzeba klikn na Stwrz. Komunikacja z innymi graczami Okno po prawej stronie wywietla list graczy w sieci LAN. Kadego z graczy mona przesun do listy Przyjaci tak, aby si z nimi komunikowa prywatnie. Dolna cz ekranu daje moliwo wymiany wiadomoci z innymi graczami. Aby wysa wiadomo, naley wpisa tekst w pole tekstowe i nacisn < Enter >. Aby wysa prywatn wiadomo, naley wybra odbiorc na licie Przyjaci.

sie lokalna

33

Gra na Ubi.com

Zasady gry przez ubi.com s podobne do regu gry LAN. Aby gra w gr ubi.com, trzeba by zarejestrowanym. Naley klikn na Konto na ekranie gry wieloosobowej tak, aby otworzy przegldark internetow i poczy si ze stron rejestracyjn. Nastpnie trzeba wprowadzi login, haso i adres e-mail (jeli nie pamitasz hasa). Po rejestracji mona powrci do ekranu gry, wprowadzi login i haso i przej do wyboru kanau gry.

Tryby gry Ubi.com


Ubi.com dziaa w trzech trybach gry: Szkolenie: wyniki gry nie s brane pod uwag w ubi.com. Ocena: uzyskany wynik gry wpywa na pozycj w rankingu ubi.com. Pojedynek: daje bezporedni dostp do gry w trybie pojedynku.

Kanay
Kanay daj graczom moliwo wybrania rodzaju gry, ktry preferuj. W dowolnym momencie na serwerze dostpne s przynajmniej trzy kanay. Dodatkowe kanay mona stworzy dla graczy mwicych w innych jzykach l ub stanowicych odrbn grup, itp.

Poczekalnia
Po wybraniu kanau gra przenosi si do poczekalni, gdzie mona obejrze list graczy, list biecych gier (sesje gier otwartych i zamknitych) oraz komunikowa si z innymi graczami. Mona te stworzy wasn list Przyjaciele i przecza komunikacj pomidzy rozmow ze wszystkimi graczami podczonymi do kanau i tylko graczami-przyjacimi. Istnieje te moliwo przyczenia si do sesji gier otwartych (tzn. gier, w ktrych jest jeszcze miejsce dla innych graczy) lub stworzenia wasnej gry.

Ranking
Ubi.com prowadzi ogln list wszystkich wynikw osignitych przez graczy (tzw. drabinki). Profil kadego z graczy, ktry przynajmniej raz bra udzia w ocenianej grze, przechowywany jest na gwnym serwerze. Profile obejmuj dane na temat aktualnej oceny gracza, liczb zwycistw i poraek z kad z ras, ras, ktr preferuje, czas gry, itp.

34

Ocena wyliczana jest na podstawie liczby zwycistw i poraek, z uwzgldnieniem rnic pomidzy ocenami przeciwnikw. W zalenoci od oceny, gracze maj do wyboru ilustracj, ktra bdzie ich reprezentowa - obraz bohatera lub stworzenia z ich ulubionej rasy. Na przykad, gracz pocztkujcy moe wybra obraz Chopa lub Szkieletu. Gry treningowe i pojedynki nie wpywaj na ocen gracza.

Stabilno poczenia
Jeli poczenie z serwerem zostanie zerwane w trakcie pojedynku, bdzie si to liczy jako poraka. Jeli w czasie gry z mapy zniknie jeden z graczy, gra zostanie wstrzymana na czas do 10 minut. Po tym czasie przyjmuje si, e gracz przegra. Kady z graczy moe rozczy si i ponownie poczy z gwnym serwerem nie wicej ni trzy razy w cigu gry.

Tworzenie gry wieloosobowej


Typy misji wieloosobowej

Tworzc gr dla kilku graczy na ubi.com lub sieci LAN mamy do dyspozycji kilka opcji. Po klikniciu przycisku Stwrz przenosimy si do ekranu tworzenia gry. Misje mona wypenia w dwch typach gier: wszyscy przeciwko wszystkim oraz gra zespoowa, w ktrej gracze mog ze sob zawiera sojusze. Gracz, ktry stworzy map wybiera typ gry (kolumna Gracze). W grze zespoowej sojusze zawierane s przed rozpoczciem gry i nie mona ich zmienia w trakcie jej trwania. Wszyscy czonkowie zespou maj wsplne pole widzenia na mapie i mog wymieni si zasobami poprzez ekran Poczta.

Wybr gier wieloosobowych


Ten ekran jest podobny do tego, ktry pojawia si w standardowej grze dla jednej osoby. Rnica polega na tym, e wywietlone s tylko mapy dla wielu graczy oraz dostpne s dodatkowe opcje. Nazwa: nazwa nowej gry wywietlona zostanie na licie sesji gry. Gra zamknita: dostp do gry moe by chroniony hasem (pole poniej) Tryb ducha: udostpnia Tryb ducha (bdzie mona uy ducha do zbadania mapy misji w czasie tury przeciwnika, szczegy poniej).

35

Bitwy Dynamiczne: udostpnia walk w dynamicznej bitwie (z ograniczonym czasem tur jednostek). Limit czasu: limit czasu na tur (od 1 do 45 minut lub bez ograniczenia). Trudno: ustawienie stopnia trudnoci misji (normalna, trudna oraz heroiczna). Szybka Walka: daje moliwo oszacowania wynikw walki przed jej rozpoczciem i albo ich zaakceptowanie albo rczne prowadzenie gry. Po ustawieniu wszystkich opcji, naley klikn Stwrz, aby przej do panelu Poczekalni.

Poczekalnia
Na tym ekranie gracze mog wybra swj numer, barwy flagi, frakcj, bohatera pocztkowego oraz bonusy. Aby dokona wyboru, naley wykorzysta strzaki znajdujce si z boku kadej ikony. Jeli pojawi si ikona kostki do gry, oznacza to bdzie ustawienie losowe. Trzeba zamkn puste linie (ikona zamka) lub przypisa do nich graczy sterowanych przez komputer (ikona komputera). Do prowadzenia komunikacji gracze mog wykorzysta doln cz ekranu. Z chwil, kiedy wszyscy gracze potwierdz swoj gotowo (przez kliknicie na przycisk Rozpocznij Gr, moe rozpocz gr. W trakcie gry gracze mog prowadzi ze sob dialog (wiadomoci bd si pojawia po lewej stronie ekranu). Aby wywoa pole tekstowe i wpisa swoj wiadomo, naley nacisn < Backspace >. Aby wiadomo wysa, naley nacisn < Enter >. Aby skasowa wiadomo bez wysyania jej lub aby zamkn okno, naley nacisn < Esc >.

Specjalne tryby w grze dla wielu graczy


Tryb Pojedynku
Aby stworzy sesj gry w pojedynku, naley wybra Tryb Pojedynku w panelu Lista Gier. Nastpnie trzeba klikn na Stwrz i wpisa nazw (oraz haso, jeli chcemy) gry, ktr zamierzamy stworzy. Nastpnie przechodzimy do poczekalni, gdzie mona wybra bohatera (opisy armii bohaterw w podpowiedziach kontekstowych). Naley rwnie wybra typ areny oraz okreli limit czasu. Na dolnej czci ekranu mona prowadzi komunikacj z drugim graczem. Gra rozpoczyna si, kiedy obaj gracze s gotowi. Nie mona prowadzi pojedynku z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Aby przyczy si do sesji gry w pojedynku, naley wybra Tryb Pojedynku w panelu Lista Gier, wskaza gr, do ktrej chcemy si przyczy, a nastpnie klikn Przycz si.

36

Tryb Ducha

Ten tryb przenosi nas do innej rzeczywistoci - paszczyzna rwnolega do wiata normalnej gry, w ktrej toczy si aktualna misja. Tryb ducha dostpny jest tylko w grze dla wielu graczy i tylko dla tych, ktrymi kieruje czowiek (gracze kierowani przez komputer nie mog przeczy si w tryb ducha). Bdc w tym trybie, nadal istnieje moliwo podejmowania okrelonych dziaa na mapie misji - w czasie, kiedy inni gracze maj swoj tur w normalnym wiecie. Na pocztku misji kady z graczy dostaje jednego ducha ze swojej rasy. Duchy mog prowadzi zwiad, wpywa na kopalnie, neutralne stworzenia, wrogich bohaterw oraz chroni jednostki przed duchami przeciwnika. Na pocztku tury gracza wszystkie duchy nalece do przeciwnikw uzyskuj pewn ilo energii. Ilo tej energii uzaleniona jest od tego, jak dugo gracz wykonywa poprzedni tur. Duchy mog wykorzysta energi do poruszania si oraz rozwijania swoich umiejtnoci.

Ulepszanie ducha
Naley podwjne klikn na obraz ducha, aby wywoa ekran przedstawiajcy jego parametry. Tutaj mona wykorzysta energi do udoskonalenia ducha. Mona udoskonali 6 umiejtnoci: Zemsta: pozwala naszemu duchowi na osabienie umiejtnoci wrogiego ducha. Na zaawansowanym poziomie ta umiejtno pozwala duchowi na zupene rozproszenie negatywnego wpywu wrogiego ducha. Nawiedzenie: duch moe nawiedzi poblisk kopalni tak, aby zmniejszy jej wydobycie. Im wyszy poziom tej umiejtnoci, tym wiksze szkody duch wyrzdza. Zaawansowany poziom umiejtnoci pozwala duchowi skierowa wydobycie kopalni tak, aby zasilao ono zapasy jego mistrza. Kltwa: duch moe przekl pobliskiego wroga i zmniejszy jego gwne atrybuty. Im wyszy poziom tej umiejtnoci, tym wiksze szkody duch wyrzdza. Optanie: duch moe zapanowa nad neutralnymi stworzeniami. Jeli wrogi bohater natknie si na te stworzenia, mistrz tego ducha bdzie mg obserwowa przebieg walki i czasami sterowa tymi jednostkami. Im wyszy poziom tej umiejtnoci, tym wiksza kontrola nad tymi stworzeniami. Chronienie: w tym trybie wok ducha pojawia si obszar przechwytywania. Wszystkie wrogie duchy, ktre znajd si w jego zasigu, zostan automatycznie zaatakowane. Im wyszy poziom tej umiejtnoci, tym wikszy promie obszaru przechwytywania. Poarcie: duch moe zaatakowa wrogiego ducha w trybach Nawiedzenie, Kltwa, Optanie. Atak rozpoczyna walk pomidzy duchami. Im wyszy poziom tej umiejtnoci, tym silniejszy staje si duch i tym wiksze ma szanse na wygranie walki.

37

Specjalizacje ducha
W zalenoci od rasy, rozrniamy 6 specjalizacji duchw:

duch
Oywieniec widmo Chimera Fantazm Banshee Cie

Rasa
Przysta Nekropolis Inferno Akademia Loch Sylwan

Specjalizacja
Chronienie Poarcie Nawiedzenie Optanie Kltwa Wizja

Jest rzecz do prost prowadzi zwiad za pomoc duchw, poniewa maj one znacznie wicej punktw ruchu ni normalni bohaterowie. Duchy mog si porusza po wszystkich miejscach, po ktrych da si przej oraz mog przenika bezporednio przez inne stworzenia. Widoczne s wszystkie budynki na mapie, bohaterowie, aury otaczajce wszystkie przedmioty i obiekty oraz pooenie wszystkich neutralnych jednostek, ktre znajduj si w zasigu pola widzenia ducha (na odlego widoczne s ksztaty wskazujce na ras jednostki - na przykad, Chopa dla Przystani lub Szkielet dla Nekropolis; w przyblieniu widoczne bd waciwe stworzenia). Duchy wroga zawsze pozostaj niewidoczne. Duchy mog porusza si po wodzie, uywa portali i teleportw, ale nie mog wchodzi do miast lub poszczeglnych budynkw. Obrona obejmuje zdejmowanie kltw, strzeenie przyjacielskich obiektw/jednostek oraz walk z wrogimi duchami. Duchy mog zdj kltw lub przej kontrol nad neutralnymi jednostkami. Duchy mog rwnie przej do trybu pilnowania, w ktrym strzeg kopalni lub bohatera. Jeli do strzeonego obiektu sprbuje zbliy si duch przeciwnika, duch rozpocznie walk bez wzgldu na to, jak bardzo jednostki s od siebie oddalone. Walka toczy si automatycznie, a na kocu gracze informowani s o jej wyniku. Pokonany duch traci niektre ze swoich umiejtnoci i wycofuje si do bram najbliszego przyjaznego miasta. Jeli gracz zostanie zaatakowany w normalnym wiecie, na czas trwania walki musi on opuci wiat ducha. Kiedy przeciwnicy skocz swoje tury, a gracz zaczyna swoj, jest on automatycznie przenoszony do normalnego wiata.

38

Ustawienia gry
gra
Szybka Walka Pozostae punkty ruchu: wywietla przypomnienie w przypadku kliknicia na Koniec Tury w momencie, kiedy niektrzy spord naszych bohaterw nadal maj do wykorzystania punkty ruchu. Prdko przesuwania mapy: ustawia szybko przewijania obrazu przy wykorzystaniu klawiatury lub przesuwaniu myszki. Odercenie kamery Animacje ksigi czarw Pojawienie si opisw: pokazuje ekrany ze wskazwkami podczas pierwszej kampanii. Opnienie podpowiedzi: ustawia czas, po jakim wywietli si podpowied po najechaniu kursorem na obiekt na ekranie. Prdko gracza Szybko SI Specjalny lad bohatera (tylko w wersji kolekcjonerskiej)

Dodatki

Walka
Poka siatk: wcza i wycza siatk areny Poka tras: po umieszczeniu kursora nad jednostk, obszar, na ktry jednostka moe si ruszy w cigu jednej tury zostanie podwietlony. Kamera kinowa: w chwili ataku jednostki kamera pokae walk z bliszej perspektywy. Styl walki: przecza limit czasu na wykonanie tury (bitwa standardowa i dynamiczna). Ustawienia szybkoci bitwy: ustawia szybko, z jak jednostka bdzie porusza si po arenie.

Ustawienia dwiku i grafiki


Grafika
Rozdzielczo ekranu: umoliwia wybranie jednej z kilku dostpnych rodzajw rozdzielczoci. Jako obrazu: ustawia jako obrazu. Gra zasugeruje ustawienia domylne zgodnie z wydajnoci systemu. Korekcja ustawie gamma: ustawia korekt gamma dla monitora. Uyj kursora sprztowego: uywa prostych kursorw komputera zamiast domylnych kursorw gry. Przyspiesza gr, zalecane przy systemach graficznych bliskich minimalnej konfiguracji. Brak specjalnych efektw: wykorzystuje najprostszy tryb grafiki; zalecane jedynie dla systemw o minimalnej konfiguracji.

39

Antyaliasing: ustawia tryb antyaliasing. Gra zasugeruje ustawienia domylne zgodnie z wydajnoci systemu. Filtrowanie anizotropowe: wpywa na sposb, w jaki wywietlane bd elementy ustawione pod ostrym ktem do kamery. Gra zasugeruje ustawienia domylne zgodnie z wydajnoci systemu.

Dwik
Gono muzyki: ustawia gono muzyki w grze. Gono dwikw: ustawia gono rnych efektw dwikowych w grze.

skrty klawiszowe
Sterowanie kamer za pomoc klawiatury:
< Strzaka w gr > < Strzaka w d> < Strzaka w lewo > < Strzaka w prawo > < Page Up > < Page Down > < Home > < Ctrl > + < left > < Insert > < Ctrl > + < right > < Delete > < Ctrl > + < up > < Ctrl > + < down >

Klikajc prawym przyciskiem myszki (PPM) na jaki obiekt otwieramy podpowied kontekstow dotyczc danego obiektu lub przemieszczamy si przez kolejne ekrany z podpowiedziami, jeli jest ich kilka.

Ruch kamery do przodu Ruch kamery do tyu Ruch kamery na lewo Ruch kamery na prawo Zblienie Oddalenie Domylne ustawienie kamery na redniej wysokoci Obrt kamery w lewo Obrt kamery w prawo Pochylenie kamery w gr Pochylenie kamery w d

za pomoc myszki:
< pokrto > < PPM> + ruch w lewo < PPM> + ruch w prawo < PPM> + ruch w gr < PPM> + ruch w d < PPM> + < Ctrl > + ruch Zmiana skali (zblienie i oddalenie) Obrt kamery w lewo Obrt kamery w prawo Pochylenie kamery w gr Pochylenie kamery w d Ruch kamery w okrelonym kierunku

40

Mapa misji
Kliknicie obrazu bohatera lub ikony miasta Kliknicie miejsca lub obiektu Podwjne kliknicie miejsca lub obiektu, lub kliknicie celu podry Kliknicie sprzymierzonego bohatera <PPM > na obiekcie < Spacja > < Ctrl > + < E > < Esc > <M> < N >, < Tab > < Shift > + < Tab > <C> <E> <F> <P> <K> <H> <O> <L> <T> <U> <G> <I>-<8> < Backspace > < Enter > < Esc > Wybranie tego bohatera lub miasta, kamera rodkuje si na wybranym obiekcie Ustawienie tego miejsca jako celu podry dla wybranego bohatera (trasa zostanie wybrana) Wydanie polecenia wybranemu bohaterowi, aby przesun si do wskazanego miejsca lub obiektu Zblienie do bohatera i otwarcie ekranu wymiany Otwarcie ekranu waciwoci wybranego obiektu (bohatera, jednostki, budynku), ktry zaley od typu obiektu Wydanie bohaterowi polecenia ruchu Koniec tury Anulowanie ruchu bohatera, wymazanie wybranej trasy, zamknicie aktualnie otwartego okna dialogowego (jeli ma to zastosowanie) Mapa Wybr nastpnego bohatera Wybr poprzedniego bohatera Otwarcie ksigi zakl w sekcji zaklcia strategiczne Koniec tury Przeczenie na wybranego bohatera i otwarcie okna wyposaenia Przeczenie na wybranego bohatera i otwarcie okna umiejtnoci Przeczenie na wybranego bohatera i otwarcie okna indywidualnych i uzyskanych umiejtnoci Przeczenie na ekran wybranego bohatera i otwarcie biografii Otwarcie ekranu celw (strona gwna) Otwarcie ekranu celw (strona dziennika) Przeczenie na gwny ekran wybranego miasta Przeczenie pomidzy mapami powierzchni i podziemia Wywoanie mapy zy Ashy Wybranie bohatera wedug numeru (od lewej do prawej) (tylko gra w sieci) otwiera pole tekstowe (tylko gra w sieci) wysya wpisany tekst (tylko gra w sieci) wymazuje wpisany tekst

41

Miasto
<B> <M> < Enter > + < Esc > < Tab >, < Shift > + < Tab > < Spacja > Wznoszenie wybranego budynku < R > Przeczenie na ekran wynajmu stworzenia Przeczenie na ekran targowiska Wyjcie z ekranu miasta do mapy misji Wybr nastpnego/poprzedniego miasta Zamiana miejsc bohatera garnizonowego i odwiedzajcego Atak na przeciwnika w zwarciu/ostrzaem/czarami (w zalenoci od dostpnych broni/czarw) Atak w zwarciu bez wzgldu na domylne ustawienia broni/czarw Rzu czar/Uyj zdolnoci na jednostk (tylko z wybranym zaklciem) Wydanie polecenia jednostce, aby przyja pozycj obronn zyskujc 30% wartoci obrony Przeczenie jednostki w tryb czekania (na poow normalnego czasu tury) Otwarcie ksigi czarw w sekcji zaklcia walki (jeli ikona ksiki jest na panelu sterowania) lub uycie specjalnej zdolnoci (jeli pojawi si ikona specjalnej zdolnoci) Wyczenie rzucania czarw/uywania zdolnoci Wydanie bohaterowi polecenia przejcia do obrony lub przeczekania tury Przeczenie na tryb walki automatycznej Ucieczka lub poddanie si (wycofanie) Wywietlenie menu gry Tryb przerwy wczony / wyczony Zrb screenshot (plik *.bmp) Pokazuje ekran z ustawieniami gry Szybkie zapisanie gry Zapisz Wczytaj Szybkie wczytanie gry

Arena walki
Kliknicie jednostki wroga < Ctrl > + Kliknicie jednostki wroga Kliknicie wasnej jednostki < Spacja > lub < D > <W> <C>

< Esc > przy wybranej opcji czary/zdolnoci < Enter > <A> <R>

Oglne komendy
< Esc > < Pause > < Print screen > < F4 > < F6 > < F5 > < F7 > < F8 >

42

pomoc techniczna cd projekt


Przed skorzystaniem z naszej pomocy technicznej zachcamy do zapoznania si z instrukcj gry. Upewnij si rwnie, e w Twoim komputerze s zainstalowane wszystkie niezbdne uaktualnienia do systemu operacyjnego oraz najnowsze wersje sterownikw do urzdze. W celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia technicznego uruchomilimy internetow Baz Pomocy Technicznej, ktra jest pomocna w szybkim rozwizywaniu problemw z uruchomieniem czy dziaaniem gier komputerowych. Wystarczy wej na nasz stron internetow: http://www.gram.pl/pomoc/ i zapozna si z najczciej zadawanymi pytaniami dotyczcymi wydawanych przez nas gier. Internet: Pomoc techniczna na naszej stronie internetowej to najlepsza i najskuteczniejsza droga do znalezienia rozwizania problemu z posiadan gr. Znajdziesz tam dokadnie takie same odpowiedzi, jakie otrzymasz piszc lub dzwonic do jednego z naszych pracownikw pomocy technicznej. Serwis ten jest cakowicie darmowy i dostpny bez przerwy 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu. Email: Jeeli z jakiego powodu nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujce Ci pytanie na naszej stronie internetowej, moesz zwrci si bezporednio do pracownika pomocy technicznej. Wystarczy, e w naszej bazie pomocy technicznej klikniesz link Zgo problem do pracownika dziau pomocy technicznej. Sprawd czy dokadnie opisae problem i czy umiecie wszystkie potrzebne informacje na temat Twojej konfiguracji sprztowej, poniewa tylko wtedy bdziemy mogli szybko i skutecznie pomc. Telefon i tradycyjna poczta: Jeli jednak nie posiadasz dostpu do internetu moesz zadzwoni do nas pod numer 022 519 69 66, moesz rwnie wysa do nas list na adres CD Projekt, Jagielloska 74, 03-301 Warszawa (koniecznie z dopiskiem Pomoc Techniczna).

43

Bd przed komputerem, gdy zadzwonisz do nas lub miej przy sobie zapisane podstawowe parametry konfiguracji komputera, szczeglnie: typ karty graficznej, karty muzycznej, procesora oraz wersj systemu operacyjnego, to w duym stopniu uatwi rozwizanie problemu. Dzia pomocy technicznej pracuje od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00-18.00, dlatego te nie zastaniesz nas w pracy w sobot, czy w dni witeczne. Reklamacje: Prosimy, nie wysyaj do nas adnych gier czy te samych pyt przed wczeniejszym skontaktowaniem si z dziaem pomocy technicznej, by moe problem uda si rozwiza bez ponoszenia dodatkowych kosztw. Jeeli jednak stwierdzisz, e zakupiona gra ma uszkodzone noniki, moesz skorzysta z naszej gwarancji.

warunki gwarancji
Mamy przyjemno odda w Pastwa rce najwyszej jakoci oprogramowanie, dziki ktremu moecie przenie si w wiat komputerowej rozrywki. Jest ono owocem wielomiesicznej, wytonej pracy jego twrcw, ktrych celem byo przygotowanie produktu kompletnego i satysfakcjonujcego Pastwa gusty. Akceptujc warunki niniejszej umowy i przestrzegajc postanowie odnonie ochrony prawnej tego produktu, dajecie Pastwo jego autorom motywacj i moliwo dalszej pracy nad podnoszeniem standardu ich gier. W imieniu firmy CD Projekt, wycznego dystrybutora na terenie Polski, prosimy o dokadne zapoznanie si z warunkami niniejszej umowy oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami udzielenia licencji (zwanymi cznie umow). Rozpoczcie korzystania z niniejszego oprogramowania oznacza przyjcie warunkw niniejszej umowy. Wycznym dystrybutorem na terenie Polski jest: CD PROJEKT Sp. z o.o., ul Jagielloska 74, 03-301 Warszawa

44

WARUNKI GWARANCJI

1. CD PROJEKT gwarantuje nabywcy, e nonik, na ktrym Oprogramowanie zostao dostarczone, bdzie wolny od wad materiau i wykonania oraz niezainfekowany wirusami komputerowymi. 2. W przypadku stwierdzania w okresie 90 dni od daty zakupu jakichkolwiek wad fizycznych nonika, uniemoliwiajcych korzystanie z Oprogramowania, a powstaych bez winy Uytkownika, CD PROJEKT zapewnia bezpatn wymian dostarczonego do magazynu Dystrybutora nonika (wraz z kopi rachunku kupna), na nowy wolny od wad, bd przy braku moliwoci wymiany zwrot kosztw zakupu. 3. W przypadku uszkodzenia nonika lub stwierdzenia innych jego wad w dowolnym terminie od daty jego zakupu, Dystrybutor wymieni nonik na nowy po dostarczeniu uszkodzonego nonika do magazynu Dystrybutora oraz pokryciu kosztw obsugi reklamacyjnej, pod warunkiem dostpnoci reklamowanego produktu w ofercie CD PROJEKT Sp. z o.o. 4. Reklamowany nonik naley przesa na adres Dystrybutora podany na internetowej stronie: http://www.gram.pl/gwarancja/ 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje samego Oprogramowania. Wydawca, bdc zarazem posiadaczem praw autorskich, zapewnia uytkownikowi oprogramowanie w stanie, w jakim jest (jak wida). 6. Postanowienia zawarte w tej umowie w aden sposb nie modyfikuj i nie umniejszaj ustawowych praw konsumenta. Gwarancja CD Projekt stanowi dodatek znaczco je rozszerzajcy o nowe przywileje i majcy na celu umoliwienie klientom CD Projekt szybsze, nowoczeniejsze i mniej sformalizowane korzystanie z przysugujcej im gwarancji. 7. Gwarancja obowizuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

WYCZENIE ODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKOD


1. CD PROJEKT, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wycza odpowiedzialno za jakiekolwiek szkody specjalne, przypadkowe, porednie lub wtrne bdce nastpstwem uywania bd niemoliwoci uywania niniejszego oprogramowania. 2. W adnym przypadku odpowiedzialno CD PROJEKT wzgldem nabywcy niniejszych postanowie nie przekroczy sumy opaty, jak Nabywca uici za gr.

45

INFORMACJA O PRAWIE AUTORSKIM

1. Jeeli w sposb wyrany nie zostao zaznaczone co innego, wszystkie prawa autorskie, zarwno osobiste jak i majtkowe, do wszystkich skadnikw Oprogramowania przysuguj Wydawcy. Oprogramowanie to chronione jest prawem autorskim, porozumieniami midzynarodowymi o prawie autorskim oraz innym ustawodawstwem i porozumieniami midzynarodowymi o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialnoci cywilnej i karnej. 2. Wszystkie znaki handlowe, znaki stosowane do oznaczenia usug, nazwy handlowe uyte w Oprogramowaniu bd doczonej do niego dokumentacji s wasnoci odpowiednich podmiotw i jako takie podlegaj ochronie prawnej.

LICENCJA UYTKOWNIKA

1. W zwizku z niniejsz umow Uytkownik nabywa ograniczone, niewyczne, zbywalne prawo do uytkowania oprogramowania bdcego przedmiotem tej umowy. 2. Uytkownik ma prawo do zainstalowania i uywania oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na jednym stanowisku komputerowym. 3. Rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystywanie do celw zarobkowych bez pisemnej zgody CD PROJEKT podlega odpowiedzialnoci cywilnej i karnej.

46

Twrcy gry
LOKALIZACJA Kierownictwo projektu Pawe Ziajka Koordynacja projektu Micha Szymnakiewicz Programista Rafa Cyran Tumaczenia Biuro Tumacze Roboto Translation Korekta i redakcja Biuro Tumacze Roboto Translation Grafika Artur Kobuczar Nagrania Studio Start International Reyser dwiku Elbieta Kopociska-Bednarek Realizacja Pawe Tymiosiak Kierownictwo produkcji Pawe Araszkiewicz Gosw uyczyli Magorzata Foremniak Bogusaw Linda Tatiana Okupnik Daniel Olbrychski Wiktor Zborowski Anna Apostolakis Agnieszka Kunikowska

Elbieta Bednarek Izabella Bukowska Andrzej Chudy Grzegorz Pawlak Jacek Mikoajczak Jan Kulczycki Jarosaw Boberek Krzysztof Banaszyk Waldemar Barwiski Adam Bauman Cezary Nowak Jacek Boczyk Jacek Kopczyski Janusz Wituch Pawe Szczesny Tomasz Bednarek Meneder ds. testw Micha Cegieka Testerzy Micha Wachowiak Micha Zakrzewski Pawe Grzywaczewski PRODUKCJA Kierownictwo produkcji Micha Bakuliski Specjalistka ds. produkcji Magdalena Justyna DTP Robert Dbrowski Meneder produktu Jerzy Cichocki MARKETING Marcin Marzcki Krzysztof Szulc Farida Saffarini

47