PROIECT DE ACTIVITATE TERAPEUTICA LOGOPEDICA

DATA: *** GRUPA: 1*** 2.**** 3****. TULBURAREA DE LIMBAJ: Dislalie polimorfa DURATA: 50 min TEMA ACTIVITATII: Diferenţierea sunetelor „s” şi „z” TIPUL ACTIVITATII: corectiv-terapeutica OBIECTIV GENERAL: Diferenţierea sunetelor “s” şi “z” în

emitere

independentă, în silabe directe şi indirecte, cuvinte care conţin sunetele “s” şi “z”, cuvinte paronime, propoziţii cu aceste cuvinte.

OBIECTIVE OPERATIONALE: O1: Să pronunţe corect sunetele „s” şi „z”; O2: Să recunoască auditiv cele două sunete în

silabe, cuvinte, propoziţii;
O3: Să articuleze corect cuvintele date; O4: Să descopere diferenţele dintre cuvinte din

imaginile date;
O5:

diferenţieze

cuvintele

paronime

prin

pronunţie şi sens;
OBIECTIVE FORMATIV-TERAPEUTICE: Pe parcursul activităţii se va urmării:

. vol I Verza.P. “s” şi „z”. Bucureşti.manual pentru cls.P.D. XIII Scoli normale. E. c) să se creeze un climat afectiv pozitiv care să-i stimuleze pe copii. Psihopedagogie speciala . E. METODE SI PROCEDEE DIDACTICE: • Conversaţia • Demonstraţia articulatorie • Explicaţia • Exerciţiul • Comparaţia • Jocul didactic MIJLOACE DIDACTICE: • oglinda logopedica • imagini cu diverse obiecte a căror denumire conţin sunetele “s” şi „z” • material verbal • stimulente BIBLIOGRAFIE: • Verza. Dislalia si terapia ei. Bucureşti • • . Tratat de logopedie. Editura Fundaţiei Humanitas. (1977). E. (2003). E.a) elevii să-si dezvolte deprinderile de pronunţie corecta a sunetelor cazurile date. în toate b) elevii să interacţioneze cu ceilalţi colegi in povestirea după imagini. (1995). E. Bucureşti Verza..D.

Editata de S. C-tin. C. Vrăsmaş. (Sub red.S. Bucureşti Păunescu. Bucureşti • .. (1994).) (1984).• Stănica. Medicală. Tulburări de limbaj la copil. E.H. Ed.. Terapia tulburărilor de limbaj.

dezinfectarea oglinzilor logopedice cu spirt. 1. crt. 2. apoi O1 sunetul „z” având grijă ca subiectul să realizeze corect diferenţa de articulare şi O2 conştientizarea diferenţelor prin palparea laringelui în timpul emiterii sunetelor. DIRIJAREA ACTIVITATII TERAPEUTICE 20’ Pregătirea materialului didactic. sosirea copiilor si aşezarea la locurile lor. Realizarea de exerciţii de dezvoltare a auzului fonematic. MOMENTELE ACTIVITATII PREGATIREA ACTIVITATII TIMP 2’ DESFASURAREA ACTIVITATII OB. • Vom pronunţa silabe cu „s” METODE SI PROCEDEE DIDACTICE EVALUARE initiala Conversaţia Demonstraţia articulatorie Exerciţiul frontala Demonstraţia articulatorie individuala Conversaţia Explicaţia . Exerciţii de pronunţie cu cuvinte care conţin suntele „s” şi „z” • Se pronunţă sunetul „s”. aerisirea sălii. Realizarea câtorva exerciţii de “încălzire” a aparatului fonoarticulator.Nr. REACTUALIZAREA 15’ ARTICULĂRII CORECTE A SUNETELOR „S” ŞI „Z” 3.

recunoscându-se unde se aude 2s” şi unde „z”. las. sa-za. iar subiectul va trebui să le reproducă. şi se cere explicare înţelesului fiecărui cuvânt. Se repetă serii de cuvinte O5 paronime. O3 as-az) • Se vor repeta prin vorbire reflectată cuvinte ce conţin sunetele „s” şi „z” (ex. după care alcătuire de propoziţii cu aceste cuvinte. soare. O4 zeu. iaz) • Pentru recunoaşterea sunetelor „s” şi „z” se vor da exemple de imagini. casă.4. sac. Comparaţia Conversaţia Explicaţia Comparaţia Joc didactic Explicaţia individuala . corect. asa-aza. oază. iar apoi copii vor trebui să spună în care cuvânt se aude „s” şi în care „z” • Se realizează propoziţii după imagini. CONSOLIDAREA ACTIVITATII 11’ şi „z” în toate poziţiile. (ex. • Se cere aranjarea unor cartonaşe cu imagini ce conţin „s” sau „z” pe care copiii le vor aranja pe două coloane separate.

Conversaţia evaluativa finala . care au răspuns corect. vor primi cate un stimulent. EVALUARE 2’ Copiii care au fost cuminţi. atenţi.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful