Heidi, fetiţa munţilor

după Johanna Spyri

Heidi a fost crescută de bunicul ei într-un ţinut minunat, la munte.

.Prietenul ei cel mai bun era Peter. băiatul care îngrijea caprele.

Deşi Heidi iubea foarte mult viaţa de la ţară.de la munte. într-o zi a trebuit să se mute la oraş. .

căci nu putea să umble. o fetiţă tare drăguţă. dar bolnavă.Acolo s-a împrietenit cu Clara. .

Pentru a se însănătoşi mai repede. . unde natura este minunată şi aerul curat. la munte. Heidi a invitat-o pe Clara acasă la ea.

din când în când. Heidi vrea să vadă dacă tufele de ţintaură au înflorit şi dacă florile lor sunt la fel de frumoase ca anul trecut.fragment Pe bolta albastră nu mai plutea nici măcar o dâră de nor. Caprele păşteau liniştite şi. .. sfioasa Bălaia îşi lipea boticul ei de cele două prietene: Heidi şi Clara.

.

încât nu aş mai pleca niciodată. . Clara a rămas în tovărăşia Bălaiei..E atât de frumos aici. O cuprinse pe Bălaia de după gât şi-i şopti încet la ureche: .fragment Smulse de pe pajişte câteva smocuri de iarbă grasă şi le dădu caprei sale. la voi.

fragment Heidi îşi desfătă ochii cu florile de ţintaură. iar în jurul lor iarba era presărată cu clopoţei şi albăstrele care îmbibau aerul cu parfumul suav şi îmbietor. Tufele înfloriseră toate.. .Clara. trebuie să vezi şi tu aceste splendori! strigă Heidi. .

. -Vezi.fragment Dar Clara căzuse de pe scaun! Heidi şi Peter s-au apropiat ea. Heidi. . Fetiţa apăsă cu putere tălpile pe iarbă şi făcu câţiva paşi. Au ridicat-o şi au izbutit să o pună pe picioare. vezi? Pot să merg! exclamă ea fericită.

. adormi. Peter se întinse la soare şi. Bucuria copiilor era atât de mare încât inimile lor băteau cu putere. .fragment Împreună au mers până în mijlocul unei adevărate grădini înflorite. mângâiat de razele calde.

Ce îi spune Clara Bălaiei ? 5.Întrebări 1.. Care sunt personajele textului ? 2. Ce admira Heidi ? 4. Cine a ajutat-o pe Clara să se însănătoşească? . Unde şi când se petrece povestea? 3.

Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles: .

• gingaş • sfios • pajişte • splendoare • a izbuti • parfum • a încânta • a murmura • nicicând • a rupe • poiană • a reuşi • minunăţie • timid • a smulge • suav • niciodată • miros • a desfăta • a şopti .

Leagă cuvintele cu sens opus: .

• liniştit • încet • a se apropia • a şopti • a ridica • a adormi • cu putere • moale • niciodată • a înflori • slab • agitat • a se trezi • tare • a se depărta • a coborî • a se ofili • aspru • întotdeauna • a ţipa .

Anagrame: .

c. r. p. e. e. l.a. caprele .

ă. ţ. r. u.a. i. t. ţintaură . n.

p.e. t. pajişte . i. j. ş. a.

parfum . m. p.a. u. r. f.

b. m. i.a. îmbibat . b. î. t.

e.e.l.La revedere !!! a.r.r.e.e.v. .d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful