BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “NICOLAE MILESCU SPĂTARUL” VASLUI

Nicolae Iorga
istoric, scriitor, publicist şi om politic

Bibliografie selectivă

Vaslui, 2008

Lucrare realizată de Gabriela Bîrsan Tehnoredactare şi coperta: Luminiţa Şerban, Dana Monica Rău Colecţia: Din colecţiile Bibliotecii Spătarul” Vaslui ; 9

Judeţene

“Nicolae

Milescu

Editat şi tipărit la Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
2

ARGUMENT
În plină invazie a informaţiilor electronice, întoarcerea către studiu, către ideea de profunzime este un obiectiv strategic mărturisit de Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. Publicarea unor bibliografii selective, nu este doar o datorie profesională de comunicare a colecţiilor, ci un efort de a scoate în evidenţă valorile, o ofertă de modele care, indiferent de timp şi realităţi, dăinuie. Nicolae Iorga este o personalitate a culturii româneşti care mai poate uimi şi astăzi, iar o aplecare asupra operei şi destinului marelui savant nu poate fi decât benefică. Deoarece “...Nicolae Iorga a întrupat puterea de muncă intelectuală a neamului nostru în gradul cel mai înalt...”, ne îndeamnă spre cunoaştere continuă, constituind un model pentru tinerii care vor să cunoască lumea iar dascălilor le pune la dispoziţie un instrument de orientare în scrierile lui Nicolae Iorga şi ale celor care s-au ocupat de viaţa şi opera sa. Bibliotecar, Gabriela Bîrsan
3

“El a fost savantul nostru prin excelenţă, care (...) îşi afla fericirea numai în cărţi şi avea o ambiţie să stimuleze şi să înalţe gloria şi faima naţiunii sale.”
Perpessicius

4

NICOLAE IORGA
Schimbâd ceea ce-i de schimbat, Nicolae Iorga a jucat în cultura română, rolul lui Voltaire. Personalitatea lui e covârşitoare. Minor în fiecare activitate în parte, foarte conservativ şi îmbibat de prejudecăţi, dar răzvrătit continuu, sărind cu iuţeală de la o atitudine la alta, şi totdeauna tolerat în nestatornicie printr-o bună credinţă care se simte, Nicolae Iorga apare masiv privit de departe, prin numărul uriaş de tomuri scrise şi prin multiplicarea preocupărilor. Totuşi imensa operă e ocupată mai mult cu personalitatea şi omul va trăi mai ales la modul eroilor din istorii şi în măsura în care va fi evocat, el e un specialist total, un istoric care a sorbit apa tuturor. Nu este cu putinţă să-ţi alegi un domeniu oricât de îngust şi umbrit din istoria română fără să constaţi că Nicolae Iorga a trecut pe acolo şi a tratat tema în fundamentul ei. Multă vreme istoricul următor va fi osândit să corecteze, să sporească sintezele lui Nicolae Iorga, plăcerea de a intra într-o pădure virgină îi va fi refuzată. Cunoaşterea aproape monstruoasă a istoriei universale şi române în cele mai mici detalii, direct de la izvoare, i-a îngăduit istoricului să improvizeze la cerere şi în timp scurte istorii parţiale; monogarfii de oraşe, de domenii, de familii, istorii de relaţii, istoria bisericii, istoria armatei, istoria comerţului, istoria literaturii, istoria călătorilor străini, a tipăriturilor. Şi acestea nu sunt simple îndreptare, sunt sinteze complete, exhaustive, uneori disperant de amănunţite, egoiste în note până a nu lăsa altuia bucuria unui adaos. În istoria politică Nicolae Iorga ştie atât de multe, a călcat cu mintea lui atâtea documente încât memoria lui însăşi va avea tăria unui document. Numărul de erori, foarte mic, trebuie raportat la imensul material pe care l-a cunoscut. Iorga este în istorie Virgiliu, Sf. Paul şi Beatrice laolată, care te conduce din infernul diplomelor
5

Un lucru izbeşte la Nicolae Iorga şi-i formează la drept vorbind farmecul. Crima comisă asupra lui a înfiorat toată lumea. catalogate. aşa cum nu merita. Patriot şi vizionar. care n-a avut niciodată tinereţe şi care a îngrozit la 19 ani tocmai prin tonul său de fantomă vindicativă. punându-se împrudent şi în consensul maxim. a tradus şi a compus chiar schiţe de istorii literare. a cărui frunte ar fi trebuit încununată cu lauri. relaţii cu bătrânii descendenţi din domnitori. umilit. stilist original. toate citatele sunt excelente. enciclopedii. el are colocvii cu academicienii. profesor şi îndrumător de generaţii. lovit. Cărţile lui sunt culegeri de documente comentate. În studiile despre literatura română veche. George Călinescu 6 . Fragment din Istoria literaturii române. genealogii mai ales toată opera istorică a lui Nicolae Iorga se desfăşoară invariabil în acelaşi chip cronologic şi genealogic. că în problemele naţionale el are întotdeanua reacţia cea mai demnă. Fiind un temperament eminamente subiectiv. necinstit. istoricul gustă cu o mare justeţe arta caligrafică a cronicarilor. Nicolae Iorga. Acei care i-o dispută îl folosesc la fiecare capitol şi-i fac procese de detalii. E un om structural bătrân.până în roza celestă a viziunilor totale. împotriva calculelor reci ale politicii. Omul. în articolele scurte de gazetă. A căzut lovit de o mână mişelească. Nicolae Iorga a citit mult din toate literaturile. nu şi-a putut ocoli destinul. a sfârşit însângerat. nu construieşte. Sufletul lui Nicolae Iorga funcţionează prin explozii de sentiment. cea mai adânc vibratoare. Tânăr. Nicolae Iorga este interesant în memorii. cu această fericită notă care aduce iertarea tuturor instabilităţilor. cel care educase generaţii întregi de cărturari. A-i contesta valoarea "ştiinţifică" este pueril. posesori de acte. El cenzurează epoca în numele unor idei şi se aşează în fruntea unor oameni mai în vârstă decât dânsul ca un patriarh.

călătoreşte în Italia şi Elveţia. la Botoşani. 1881-1886 Urmează liceul la Botoşani.27 noiembrie 1940) Cronologie 1871 06 iunie Se naşte. cu „Magna cumm laude”. unde nu se prezintă. Dă meditaţii şi în 1884 publică primele articole în foaia „Românul”. scoasă de unchiul său Emanuel Arghiropol în oraşul Roman. 1888 Se înscrie la Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi. 7 . 1890 E numit profesor de latină la Ploieşti. 1889 Cu dispensă de la Ministerul Învăţământului îşi trece toate examenele într-un singur an. specialitatea literatură franceză. obţinând premiul I la sfârşitul fiecărui an. colaborează la Enciclopedia Franceză. E tot premiant întâi. fiul avocatului Nicu Iorga şi al Zulniei. 1891 Îşi pregăteşte la Paris lucrarea de diplomă.NICOLAE IORGA (06 iunie 1871 . 1878-1881 Urmează şcoala primară din Botoşani. secţia istorie-filosofie. Nicolae Iorga. Se căsătoreşte cu Maria Tassu. se perfecţionează în cunoaşterea limbilor engleză. beneficiază de o bursă de studii în Franţa şi se înscrie la L’École Pratigue des Hautes Études. cu aceleaşi excelente rezultate. daneză. suedeză şi norvegiană. Învaţă strălucitor greaca şi latina. 1886-1888 Continuă liceul la Iaşi. olandeză. născută Arghiropol. Absolvă Facultatea de Litere. Franceza şi italiana le cunoştea din primii ani de liceu.

la 1 noiembrie. unde îşi pregăteşte teza de doctorat. publică rapoarte consulare prusiene din Iaşi şi Bucureşti. rămasă în istorie sub numele 8 . 1905 Ajunge director al revistei „Sămănătorul”. Apare „Istoria literaturii române în secolul al XVIIIlea”. care inaugurează lunga serie a celei mai cuprinzătoare istorii literare din cultura română. Marele istoric german Karl Lamprecht îi propune să scrie o istorie a românilor pentru colecţia sa de istorie universală. 1896-1897 La 9 aprilie este ales membru corespondent al Academiei. 1895 Cătoreşte în Italia. 1904 Vede lumina tiparului „Istoria literaturii religioase a românilor până la 1683”. căreia îi va imprima o orientare foarte precisă. 1894 Lucrează în arhivele din Germania şi Italia. sora istoricului şi slavistului Ioan Bogdan. Austria şi Olanda. Activitate bogată în cadrul Academiei.1893 Pleacă la Berlin. E numit profesor universitar provizoriu. apoi la Leipzig. 1900 În urma unui conflict cu membrii secţiei de istorie a Academiei încetează a mai ţine comunicări în acest for până în 1904. Divorţează de Maria Tassu. 1901 Se căsătoreşte cu Ecaterina Bogdan. publicată în limba franceză. 1899 Cercetări în arhivele din Transilvania. 1903 Începe să colaboreze la „Sămănătorul”. Revine în ţară cu o bibliotecă de 10000 de volume şi mii de documente copiate în arhivele din Europa. Depune spre premiere la Academie „Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea”. călătoreşte în Austria şi Italia în scopuri ştiinţifice. 1898 Începe să conferenţieze la „Ateneul Român”. Are numeroase colaborări la publicaţii străine de specialitate. deschizându-şi cursul cu lecţia „Despre utilitatea studiilor istorice”.

1916-1917 Militează prin vorbă şi faptă pentru victoria poporului român în lupta de reintregire naţională şi documentează prin lucrări istorice apartenenţa Transilvaniei la România. 1915 Începe să editeze „Revista istorică”. „acest odios masacru”. iar în toamnă Iorga abandonează direcţia „Sămănătorului” în urma neînţelegerilor care-l acuză a fi transformat revista într-o tribună personală. 1919 Devine membru al Institutului Franţei. Apare primul număr al publicaţiei de lungă durată „Neamul românesc”. Iorga rosteşte o fulminantă conferinţă în apărarea drepturilor limbii naţionale. în trei volume. 1914 Întemeiază „Institutul de Studii Sud-Est European”. 1906 La 13 martie.Roses lângă Paris. Iorga scoate noi publicaţii prin care îşi continuă activitatea de la „Sămănătorul: Floarea darurilor” în 1907 şi „Neamul românesc literar” în 1908. Se hotărăşte să se statornicească la Vălenii-de-Munte unde îşi instalează o tipografie şi înfiinţează faimoasa lui Universitate populară. 1921 Îşi deschide cursul La Sorbona şi înfiinţează Şcoala română de la Fonteney-aux. Ia atitudine contra războiului mondial. Este sărbătorit cu 9 . 1918 Devine deputat şi apoi preşedinte al primei Adunări a deputaţilor din România reîntregită. Face să apară săptămânalul „Neamul românesc pentru popor”. provocând o mişcare de masă în Piaţa Teatrului Naţional împotriva unui proiect spectacol în limba franceză. 1907-1909 Apare „Istoria literaturii române în secolul al XIX-lea”.de „sămănătorism”. 1910 Este ales membru activ al Academiei Române. 1920 Apare „Istoria literaturilor romanice în dezvoltarea şi legăturile lor” care va avea trei volume. Ideile lui găsesc partizani devotaţi şi apar chiar reviste care se revendică de la ele. 1911 Rosteşteste discursul de recepţie la Academie intitulat „Două concepţii istorice”.

„Ramuri” scoate un volum omagial. în 1927. Publică „La place de Roumains dans l'histoire universalle”. fusese numit decan al Facultăţii de Litere. şi tot primul din impunătoarea 10 . Tipăreşte „Istoria literaturii române. „Istoria literaturii româneşti contemporane”. „Oameni cari au fost”. acum şi în toţi anii următori. a expansionismului german şi a ascensiunii politice a Gărzii de Fier. alcătuită dintr-un număr de prelegeri universitare. Începe să-şi publice „Memoriile”. Iorga călătoreşte şi conferenţiază neobosit în toate ţările europene. „Histoire de la vie byzantine”. e primit cu fast de mari universităţi care-i decernează titlul de doctor honoris causa. 1936 Apare primul volum din „Sfaturi pe întunerec”. Introducere sintetică”.prilejul împlinirii vârstei de 50 de ani. 1931 Preşedinte al Consiliului de Miniştri până în 1932. 1929 După ce. 1923 Ia fiinţă „Fundaţia Iorga” pentru care donează casa şi biblioteca sa din Bucureşti. 1928 Începe să apară revista „Cuget clar”. 1934 Apar câteva opere fundamentale şi anume „O viaţă de om aşa cum a fost”. 1935 Circa 180 de conferinţe în ţară şi în străinătate. 1933-1934 Iorga ia o atitudine tot mai fermă împotriva pericolului fascist. 1924 Organizează şi conduce primul congres internaţional de bizantinologie care are loc în Bucureşti. iar în 1930 vizitează Statele Unite ale Americii. Dovezi numeroase şi impresionante ale recunoaşterii internaţionale a operei sale. etc. conţinând conferinţe ţinute la radio. „Istoria lui Mihai Viteazul”. 1926-1928 Apar la Paris cele patru volume ale monumentalei opere „Essai de synthese de l'histoire de l'humanite”. În toţi aceşti ani. acum. devine rector al Universităţii din Bucureşti.

Astfel s-a stins Nicolae Iorga. continuă să primească cele mai înalte onoruri ştiinţifice. După Dictatul de la Viena şi instaurarea regimului antonescian. Legionarii îl ameninţă cu moartea. Scoate noua serie din „Cuget clar” cu semnificativul subtitlu „Noul Sămănător”. este ridicat de legionari şi asasinat cu ferocitate în aceeaşi noapte. Continuă să conferenţieze peste hotare. 1937-1940 Ani de muncă încordată şi de luptă neînfricată împotriva primejdiei fasciste.„Istoria românilor” care va număra în final nu mai puţin de 11 volume. un fel de istorie universală. Iorga suspendă apariţia ziarului său „Neamul românesc”. continuă să-i apară volume peste volume. După cutremurul din 10 noiembrie. „Istoriologia umană”. cea mai vie forţă de creaţie a poporului său. Lucrează la un mare proiect de sinteză. Articolele publicate în aceşti ani sunt un exemplu de conştiinţă civică. 1940 Atmosfera politică se înăspreşte în condiţiile create de declanşarea războiului la 1 septembrie 1939. se mută în vila sa de la Sinaia unde lucrează mai departe la „Istoriologia umană”. la 27 noiembrie după amiază. omul celor 1250 de cărţi şi al celor 25000 de articole. libertăţile democratice sunt abolite aproape în totalitate. A doua zi trupul neînsufleţit este decoperit în apropiere de Ploieşti. În semn de protest. care-i avariază casa de la Vălenii-deMunte. 11 . Într-un asemenea moment. în ale cărui pagini desfăşoară nedrepte capmanii polemice contra literaturii moderne.

Bucureşti. 272 p. Bucureşti. Ediţii de opere Istoria literaturii româneşti contemporane. 428 p. 1. 1939. 3 : Ctitorii. Partea I : Stămoşii înainte de romani. . 1937. 322 p. 1936. Vol. 6 : Monarhii. Bucureşti. . 8 : Revoluţionarii. . 1938. 1938. 358 p. Vol. . Partea II : Sigiliul Romei. 372 p. . 1-2. Vol. 1 : Crearea formei. Vol 2 : În căutarea fondului. 1936. 1937. 4 : Cavalerii. . 518 p. Vol. Vol. Vol. Bucureşti. 446 p. Bucureşti.bibliografie selectivă (volume din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui în ordinea cronologică a apariţiei) I. Editura Adevărul. Ediţia I. 1938. 400 p. . Bucureşti. Vol. 1937. 500 p. 93(498)/I-72 12 . 1938. Bucureşti.. Opera I. Vol.NICOLAE IORGA . Bucurerşti. 352 p. 2 : Oameni ai pământului (până la anul 1000). 859. 352 p. 10 : Întregitorii.09/I-72 Istoria românilor. 7 : Reformatorii. 9 : Unificatorii.0. 402 p. . Vol. 5 : Vitejii. Bucureşti. Vol. . Bucureşti. Vol. . Vol.1. Bucureşti. 1934. 346 p.

7 : Reformatorii. Ediţia a II-a.Vol 1-2.Pagini alese. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Georgeta Penelea. Editura pentru literatură. Editura Enciclopedică.. 308 p. Vol. Bucureşti. Volum îngrijit de Sorin Iftimi. Vol. + 4f. . Vol. . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Vol. Introducere şi notă asupra ediţiei de Gheorghe Buzatu şi Victor Spinei. Virgil Mihăilescu-Bîrliba. 1968. Editura Ion Creangă. 93(498)/I-72 13 . color . 4 : Cavalerii. 476 p. Vol. Antologie şi studiu introductiv de M. Bucureşti. color. 2 : 464 p. 859. pl. + 7 facsim. Antologie pentru şcolari. portr. + 13 f. Bucureşti. 5 : Vitejii. prefaţă şi bibliografie de Barbu Theodorescu. Bucureşti. Volum îngrijit de Constantin Rezachevici. 224 p. Berza. Editura pentru literatură. 1 : LXI + 306 p. 2002. 2 : 556 p 859. 1965. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 33/I-72 Pagini alese. 1988. Bucureşti. postafaţă şi indice de Vasile Chirica. Vol 1-2. Vol. 1998. 93(498)/I-72 Istoria românilor. comentarii. Ediţie alcătuită. Partea II : Sigiliul Romei. note. Bucureşti. Editura Enciclopedică. 1996. Ion Ioniţă. 1 Text stabilit. Bucureşti. 476 p. 312 p. 1985. 1982. . 848 p. Editura Enciclopedică. + f.. Volum îngrijit de Stela Cheptea şi Vasile Neamţu.0-821/I-72 Opere economice. Partea I : Strămoşii înainte de romani. 1 : XXXIV + 332 p. 352 p. pl. Vol.0-821/I-72 Pagini de tinereţe. Vol.

. Librăriile Socec & Comp. 16 p. 2/I-72 Plângerea lui Ioan Sandu Sturza Vodă împotriva sudiţilor străini în Moldova. + 1 facs. Opere separate Drumuri şi oraşe din România.. 91(498)/I-72 Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor. 1913. 370 p. 93(498)/I-72 Legăturile românilor cu ruşii apuseni şi cu teritoriul zis “Ucrainian”. 61 p. 91(498)/I-72 Istoria lui Ştefan cel Mare : Povestea neamului românesc. Vălenii-de-Munte. 93(498)/I-72 14 . Bucureşti. Editura Minerva. Bucureşti. 93/498)/I-72 Sate şi Mânăstiri din România. Editura Minerva. Tipografia Neamul Românesc. 11 p. 336 p. 1912. Bucureşti. Librăriile Socec & Comp. 1904. 1905. 1916. 2. 1908. Bucureşti. Bucureşti. Editura Minerva..I. 432 p. 1904. Bucureşti. 93(498)/I-72 Două tradiţii istorice în Balcani : A Italiei şi a românilor. 292 p. Editura Pavel Suru şi Librăriile Socec & Comp.

312 p. [s. 96 p. Editura Librăriei Socec & Comp. . Bucureşti. Vol. Ovidiu : Poem dramatic în 5 acte. 1921. Ediţia a II-a. 1921. V. Socec. Editura Casei Şcoalelor. Editura Librăriei Pavel Suru. 4 : 1931. omul politic şi românul. Ediţia I. Paris. 3 : 1929. 1(498)/I-7 Histoire des Roumains . 1 : 1924. 431 p. Vol. . 296 p. Bucureşti.0-2/I-72 Cărţi representative în viaţa omenirii . Editura Ramuri.a. 008/I-72 Istoria românilor în chipuri şi icoane. Vol.et de leur Civilisations. Vol. 1916. 93(498)/I-72 Din opera poetică a lui N. Editeur. Craiova. Vol.După note stenografiate. 859. 93(100)/I-72 15 .].Sate şi Mânăstiri din România. . 1-4. Editura Fundaţiunei A. 162 p.].0-1/I-72 Mihail Kogălniceanu : Scriitorul. Bucureşti. 2 : 1928. Editura Ramuri. 212 p. 859. Iorga. 1920. [s. Craiova. Henry Paulin. I. 336 p. 290 + XVIII p. Bucureşti. 93(498)/I-72 Casandra : Poem dramatic în 5 acte .a. 160 p. 158 p.

Editura N. 93(498)/I-72 Războiul pentru independenţa României – Acţiuni diplomatice şi stări de spirit.0-2/I-72 “Şcoala nouă” de istorie : O lămurire definitivă. Vol. Vol. 93(4)/I-72 16 . 1936. 243 p. 93(498)/I-72 O viaţă de om : aşa cum a fost.. Bucureşti.prin călători. Vălenii de Munte. Bucarest. 93(498)/I-72 Guide historique de la Roumane. Editura Datina Românească. 1935. Vol. 20 p. Vol. Vol. 1936. . 20 p. Tiparul Românesc. 2 : Luptă. 93(498)/I-72 Istoria românilor . Stroilă. 228 p. 250 p. 176 p. Deuxieme edition. 320 p. Ediţia a II-a.Istoria comerţului românesc . 1925. 859. Bucureşti. . 1 : 1928. 71 p. Editura Datina Românească. Vălenii de Munte. 72(498)/I-72 Une revelation : La marechal von MacKensen parle. 2 : 1929. 292 p.Epoca mai nouă. 1934. . Vălenii de Munte. Vol. Editura Naţională. 1 : Copilărie şi tinereţă. Editura Casei Şcoalelor. 210 p. 93(498)/I-72 Sângele lui Minos : Dramă în cinci acte. 1927. Bucureşti. 1-3. 3 : Spre înseninare. Bucureşti. 320 p. Editura Datina Românească. 1938. 1-2.. Vol.

384 p. 1939. 7 : Sinuciderea partidelor (1932. Partea II. Bucureşti. Vol. Vol.România . Vol. 859. Vol. Vol. 416 p. Vol.0-2/I-72 Regele Cristina : Dramă în cinci acte. 1-2. 6 : Încercarea guvernării peste partide (1931. Vol. 93(498)/I-72 L'origine et la patrie premiere des Romains : Repouse a une agression. 93(498)/I-72 Moartea lui Alexandru : Dramă în cinci acte. 1938. 438 p. 859. Vălenii de Munte. . Ediţia a II-a. Editura Datina Românească. 93(498)/I-72 Discursuri parlamentare. 1 : România „Munteană”. Editura Datina Românească. 1 : 1939. 1940. 2 : 200 p. 2 : Moldova şi Dobrogea.8). 77 p. Bucureşti. Editura Bucovina. Partea I. 330/I-72 17 . 1939. . 81 p. . 1-2. Vol. 1939. Vol 1-2.2). Vol. 1 : 256 p. Editura Datina Românească. 468 p. 1940. 2 : 1940. 468 p.Mamă a unităţii naţionale . Vălenii de Munte. 1939. 404 p. Vălenii de Munte. Vol. Bucureşti.0-2/I-72 Desvoltarea imperialismului contemporan : Lecţii la Universitatea din Bucureşti.Cum era până la 1918. 38 p. Bucureşti. 930(498)/I-72 Memorii. 416 p.

352 p. Prefaţă de M. 2 : Scriitori străini.09/I-72 Studii literare.09/I-72 18 . XV + 375 p. XXIII + 461 p. 2 : Epoca lui Petre Maior . Pentru poporul român. 1968.Vol. Vol. Epoca lui Chesarie de Râmnic. Vol. 859. 1969.Vol. 930(498)/I-72 Istoria lui Ştefan cel Mare. 303 p. Cuvânt înainte de D. Bucureşti. Ediţia a III-a. + XXI pl. . Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 93(498)/I-72 Generalităţi cu privire la studiile istorice. 544 p. 1944. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Barbu Theodorescu. 1966. 300 p. 335 p. . 1-2. Berza. Ediţie îngrijită de Barbu Theodorescu. 1940.Observaţii şi probleme bănăţene. Vol. 1 : Epoca lui Dimitrie Cantemir. Editura Militară. Ediţie îngrijită de N. 1969. Iorga. Gherman şi I.Excursii. Editura pentru literatură. 1-2. Bucureşti. M. Editura Tineretului. Fragmente inedite publicate de Liliana N.0. Bucureşti. 93(498)/I-72 Materiale pentru o istoriologie umană. 93(498)/I-72 Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688 1821). Bucureşti. 1968. 1 : Scriitori români. XXV + 456 p. Vol. Iova. 93(100)/I-72 Istoria lui Mihai Viteazul. Pippidi. 120 p. Bucureşti.0. 859. Bucureşti.

note şi glosar de Mircea Zaciu. Iova. Editura Univers. 304 p. 178 p.09/I-72 Peisagii. Bucureşti. 408 p. note şi comentarii de Valeriu şi Sanda Râpeanu. Studiu introductiv de Valeriu Râpeanu.Vol. 1-2. 355(498)/I-72 Scrieri istorice. 448 p. Bucureşti. 1971. Gheran şi V. 1972. Ediţie îngrijită şi tabel cronologic de Barbu Theodorescu .0-94/I-72 19 . Bucureşti. 859. cu o prefaţă de Alexandru Duţu.Istoria armatei româneşti. 37(498)/I-72 Bizanţ după Bizanţ. XIX + 274 p. prefaţă.02)/I-72 Evocări din Literatura universală. Antologie. Bucureşti. Studiu introductiv de Aurelian Sacerdoţeanu. 1972. Ediţie îngrijită de N. Cluj. ediţie îngrijită.Pippidi. Editura Dacia. Editura Militară. Vol. Editura Enciclopedică Română.0-992/I-72 Oameni cari au fost. 1971. Bucureşti. 2 : 291 p. 93(495. 1 : 412 p. 1970. 82. Editura Didactică şi Pedagogică. 1972. Editura Militară. 859. Antologie. Ediţie îngrijită de Liliana Iorga . Vol. 1975. Bucureşti. 272 p. 93(498)/I-72 Istoria învăţământului românesc. Editura Albatros.

Ediţie îngrijită de Valeriu şi Sanda Râpeanu. 295 p. 1978. Ediţie îngrijită de Victor Iova. 859. comentarii. note. 208 p. 1 : LXVII + 259 p. Ediţie îngrijită de Niculae Gheran şi Victor Iova. 91(498)/I-72 Istoria lui Ştefan cel Mare.1976. . tabel cronologic 20 . ediţie îngrijită. 859. 93(498)/I-72 O viaţă de om : aşa cum a fost. Vol.09/I-72 Pagini alese din însemnările de călătorie prin Ardeal şi Banat. 1-2. 320 p. Editura Minerva. Bucureşti. 93(498)/I-72 Istoria literaturii româneşti. indice de Valeriu Râpeanu.0-1/I-72 Istoria lui Mihai Viteazul. prefaţă şi tabel cronologic de Lucian Cursaru. prefaţă de Manole Neagoe. Ediţie îngrijită. Editura Scrisul românesc. Editura Minerva.0. Vol.Sfaturi pe întuneric : Conferinţe la Radio. prefaţă de Manole Neagoe. Antologie. Bucureşti. Craiova. 93(498)/I-72 Ultimele. 1977. Vol. 2 : 395 p. 1976. Editura Minerva. Studiu introductiv. Vol. 1978. 1-2. Ediţie şi comentariu introductiv de Stelian Neagoe. Bucureşti. LXII + 957 p. 228 p. Bucureşti. Editura Minerva. Bucureşti. Editura Militară. Postfaţă de Mihai Ungheanu. 1977. note şi comentarii de Valeriu şi Sanda Râpeanu. Introducere sintetică (după note stenografice ale unui curs).

Vol. Ediţie îngrijită.1917. Vol. 650 p. 859. tabel cronologic de Victor Iova. 2 : 495 p. comentarii de Valeriu şi Sanda Râpeanu. Vol. 1979. 93(498)/I-72 O viaţă de om : aşa cum a fost. 4 : 304 p. Editura Minerva. Vol. Ediţie îngrijită.0-2/I-72 Călătorii peste hotare. Vol. 1981. Editura Junimea. . . 1 : XLIII + 416 p. 2 : 271 p. prefaţă de Valeriu Râpeanu. studiu introductiv.0. Editura Minerva. Editura Minerva. 93(498)/I-72 O luptă literară. Vol. Bucureşti. note şi bibliografie de Nicolae Lin. 2. . Vol. Editura Politică. 1 : LXXIII + 230 p. 1981. 3 : 304 p. 372 p. 859. note şi comentarii de Valeriu Râpeanu. 1980. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Mariana Iova. . Vol. 1-4. studiu introductiv. Vol. 1980. Vol.şi indice de Victor Iova. Bucureşti. Vol. 1 : LVII + 221 p.0. Iaşi. 1-2. 1979. 360 p. 859. Editura Minerva. Bucureşti. 91(100)/I-72 Eminescu. 2 : 272 p. 1 : XLIX + 238 p. Vol. . Bucureşti. Bucureşti. Vol.09/I-72 Teatru. 1981. prefaţă şi tabel cronologic de Lucian Cursaru. note. Editura Minerva. 1-2. . Ediţie îngrijită de Valeriu şi Sanda Râpeanu. 930(498)/I-72 21 . Ediţie îngrijită. Vol. Introducere în antologie de Ion Constantinescu. 2 : 287 p.09/E48 I Discursuri parlamentare : 1907 .

1840). 1-3. Bucureşti. Editura Minerva. 93(498)/I-72 Voinţa obştii româneşti. Vol. postfaţă şi bibliografie de Ion Rotaru. Bucureşti. Ediţie. 93(498)/I-72 Corespondenţă.1848). Vol. 2 : Epoca lui M. 1981. 1 : Epoca lui Asachi şi Eliad (1821 . Editura Eminescu. 1984. 2 : 1986.de la 1821 înainte. Bucureşti. Kogălniceanu (1840 . . 327 p. 93(498)/I-72 Studii asupra evului mediu românesc.Istoria românilor prin călători. Vol. Vol. 460 p.1866). 703 p. Regalitatea literară a lui Vasile Alecsandri. Antologie. . 1-3. . Ediţie îngrijită de Şerban Papacostea. 1 : 1984. Opera politică a emigranţilor. 424 p. 3 : Anul 48 şi urmările sale. 192 p.09/I-72 Evocări istorice. 93(498)/I-72 Istoria literaturii româneşti în veacul al XIX-lea . . 859. 432 p. 1983. Ediţie îngrijită. Editura Minerva. Editura Militară. Vol. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1983.0-6/I-72 22 .0. Bucureşti. XXIX + 366 p. prefaţă de Ion Rotaru. note şi indici de Ecaterina Vaum. studiu introductiv şi note de Adrian Anghelescu. Literatura din ţară de la 1847 până la agitaţiile pentru unire. 859. Bucureşti. 3 : 1991. 480 p. 424 p. 312 p. Editura Minerva. Bucureşti. Literatura românească în epoca unirii şi supt domnia lui Vodă Cuza (1848 . 1983. Ediţie şi note de Rodica Rotaru. Vol. Vol. Vol.

Bucureşti. Ediţie îngrijită. studiu introductiv de Valeriu Râpeanu. Studiu introductiv de Valeriu Râpeanu. 1985. 859. Ediţie îngrijită. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 511 p.0. Editura Minerva. Bucureşti. Bucureşti. 272 p.09/I-72 Locul românilor în istoria universală. Editura Militară. 1984.O viaţă de om : aşa cum a fost. 93(498)/I-72 Istoria literaturii româneşti. 440 p. 1986. Vol.0. Vol. 93(498)/I-72 Istoria lui Ştefan cel Mare. prefaţă de Ion Rotaru.0. Ediţie îngrijită de Radu Constantinescu. 1986. Această ediţie reproduce textul ediţiei apărute la Editura Minerva în anul 1978. 1 : Crearea formei (1867 1890). note şi indici de Rodica Rotaru. Bucureşti. Ediţie îngrijită şi indici de Rodica Rotaru. prefaţă de Ion Rotaru. Bucureşti. Introducere sintetică (după note stenografice ale unui curs). note. 859. Editura Minerva. XXIV + 336 p. XXVI + 214 p. 1-2. 859. 464 p. comentarii de Valeriu şi Sanda Râpeanu. LXII + 825 p. 2 : În căutarea fondului. Bucureşti. 1985. 93(100)/I-72 Istoria literaturii româneşti contemporane. Editura Minerva. 1985.09/I-72 Teatru şi societate. Antologie şi note de Gabriela Moldoveanu. Editura Eminescu. . Vol.09/I-72 23 .

Ediţie alcătuită de Mihai Ungheanu. Ediţie îngrijită de Georgeta Penelea. . Vol. selecţia textelor.0. Saggio introduttivo e cura di Bianca Valota Cavallotti. bibliografie de Valeriu Râpeanu. 1-2. 93(498)/I-72 Despre cronici şi cronicari. Milano. 1-3. Ediţie îngrijită de Damaschin Mioc. 1989. 1990. 1987. Bucureşti. Vol. 1988.Pe drumuri depărtate. 859. 367 p. 93(498)/I-72 Considerazioni generali sugli studi stori. 240 p. 1991. Editura Unicopli. studiu introductiv şi note de Ilie Bădescu. studiu. Editura Meridiane. Ediţie îngrijită. note şi comentarii. 93(498)/I-72 24 . 1 : 296 p.0-992/I-72 Evoluţia ideii de libertate. 1991. Vol. 93(498)/I-72 Cărţi reprezentative în viaţa omenirii. . Vol. 3 : 569 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Vol. 2 : 244 p. 93(100)/I-72 În luptă cu absurdul revizionism maghiar. Ediţie îngrijită. 1 : 672 p. 859. Bucureşti. Editura Minerva. 567 p. Vol. Bucureşti. .09/I-72 Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria. Bucureşti. 359 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. 1987. 432 p. Editura Enciclopedică. Editura Globus. Bucureşti. 2 : 448 p. Vol.

Vol. Editura Fundaţiei Culturale Române.9)/I-72 25 . Editura Porto-Franco. Studiu introductiv. 1995. ediţie îngrijită şi note de Florin Rotaru. Editura Militară. 93(498)/I-72 Scrisori către Catinca : 1900-1939. Vol. Ediţie îngrijită. . Editura Glykon. note şi bibliografie de Iordan Dateu. 1995. 1 : XXXII + 224 p. 1994. 93(498)/I-72 Oameni cari au fost.0-94/I-72 Istoria relaţiilor române. Vol. 2 : 216 p. 93(498)/I-72 Stări sufleteşti şi războaie . Îndreptare de ostaşi. Editate de Andrei Pippidi.Politica externă a regelui Carol Introducere.0-6/I-72 Istoria românilor pentru poporul român. Ediţie îngrijită de Georgeta Penelea Filitti. 1. 1-2. 1994. Editura Minerva. 1993. Bucureşti. 291 p. Editura Minerva. Antologie. Galaţi. Cuvânt înainte de Liliana Iorga-Pippidi. 93(498)/I-72 Neamul românesc în Basarabia. note şi comentarii de Valeriu şi Sanda Râpeanu. notă asupra ediţiei şi repere istorice de Vicenţiu Rădulescu. Bucureşti. 319 p. Bucureşti. 859. 1991. Vol. Editura Semne. 1991. Bucureşti. Sufletul românesc . 192 p. ediţie critică. 93(478. Bucureşti. 859. Bucureşti. 326 p. XXIV + 456 p. introducere. 295 p. Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Anca Pavelescu.

1996. 2 : 496 p. . 1995. Editura Semne. 1 : 434 p. Vol. Chişinău. 1997. Iaşi. + fotogr. 1997. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. Introducere sintetică (după note stenografice ale unui curs). postfaţă de Sever Ardelean.09/I-72 26 . Afirmarea vitalităţii româneşti. Antologie. Editura Litera. 136 p. 356 p. Studiu introductiv de Mihai Ungheanu. 1995. 1996. Editura Porţile Orientului. 93(498)/I-72 Regele Ferdinand : cu prilejul încoronării. 2/I-72 Histoires des relations roumaines : anthologie. 152 p. Vol. note şi comentarii de Valeriu Râpeanu. 184 p. 260 p. Iaşi. 546 p. 93(498)/I-72 Hotare şi spaţii naţionale.09/I-72 Pagini de critică literară. Editura 100 + 1 Gramar. 93(498)/I-72 Istoria literaturii româneşti.0. 1-2. 859. 859. Editura Porto-Franco.0. + fotogr. Galaţi. Este reprodusă întocmai după ediţia din 1928 de la Editura Ministerului de Culte. prefaţă. Vol.Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor. Bucureşti. Editura Garamond. 1996. Editura Porţile Orientului. Bucureşti. 93(498)/I-72 Regina Maria : cu prilejul încoronării.

Editura Polirom. Această ediţie este o reproducere în facsimil a lucrării Istoria lui Ştefan cel Mare. Iaşi. XXXIII + 362 p. Institutul European. 1999. Bucureşti.Dezvoltarea imperialismului contemporan. Editura Albatros. Bucureşti. Bucureşti. Introducere. Editura Eurosong & Book. 93(498)/I-72 27 . 288 p. ediţie îngrijită şi note de Elisabeta Simion. Ediţie îngrijită. 930/I-72 Scrisori de boieri . Cuvânt înainte Vladimir Diculescu. Editura Albatros. 93(100)/I-72 La Place des Roumains dans l'istoire universelle. Scrisori de domni. 859. Bucureşti. 1997. apărută în 1904. Editura Albatros. 1998. Lecţii la Universitatea din Bucureşti. Ediţie îngrijită de Ruxandra Mihăilă. 336 p. 93(4)/I-72 Generalităţi cu privire la studiile istorice. 2004. 1999. 326 p. 1998. 400 p. Ediţia a IV-a. studiu introductiv şi indice de Victor Spinei. 93(498)/I-72 Chestiunea Dunării (istorie a Europei răsăritene în legătură cu această chestie). 344 p. Bucureşti. 1998. note şi comentarii de Andrei Pippidi. Iaşi. Ediţie îngrijită cu prefaţă şi note de Andrei Pippidi.0-6/I-72 Istoria lui Ştefan cel Mare. 93(498)/I-72 Războiul pentru independenţa României : Acţiuni diplomatice şi stări de spirit. Editura Artemis.

Fundaţia pentru literatură şi artă. 91(498)/I-72 Sfaturi pe întuneric : Conferinţe la radio. 2005. Ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Vol. Vol. O. Vol.3. 295 p.. 1 : Până la mişcarea lui Horea (1784). Bucureşti. Editura Tipografiile Române Unite.Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească la 1906. 2 : Dela mişcarea lui Horea până astăzi. 1925. Conferinţe Pentru întregirea neamului : Cugetări din război : 1915-1917. în şedinţa Senatului de la 17 februarie 1937. 319 p. Bucureşti. Bucureşti. 432 p. “Regele Carol II”. 1-2. Biblioteca “Epopeea Neamului”. 50 p.. ce este.O. ce poate fi Iaşul : Conferinţă ţinută în Aula Universităţii din Iaşi. 93(498)/I-72 Pentru liniştea sufletului românesc şi pentru păstrarea ordinei şi disciplinei cetăţeneşti. 447 p. Editura Saeculum I. la 6 aprilie 1935. 2006. Oprişan. 1937. 32(498)/I-72 28 . 93(498)/I-72 Ce a fost. Editura Saeculum I. Bucureşti. 93(498)/I-72 Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria. . 10 p. Bucureşti. 93(498)/I-72 I. Oprişan. 1936. Ediţie îngrijită şi prefaţă de I. 1935. Imprimeria Centrală. Cuvântare rostită. 22 p.

Vălenii de Munte. 1940. Bucureşti. 1940. la 3 martie 1939. 04/I-72 Comemorarea lui Ştefan cel Mare : Conferinţă la conducerea premilitarilor (maiu 1940). Bucureşti. 93(498)/I-72 Concepţia românească a ortodoxiei : Conferinţă ţinută în ziua de 13 ianuarie 1940 la Societatea “Femeilor Ortodoxe”. 25 p. 1940.Masele populare ale oricării mişcări din Balcani : Conferinţă ţinută. Bucureşti. 36 p. 93(498)/I-72 Afirmarea vitalităţii româneşti : Conferinţe la cursurile de vară din Vălenii de Munte 1939 : Rezumat de ascultătoare. Bucureşti. 32 p. miercuri. 930(498)/I-72 Ce durează ? : Conferinţă la liga culturală din Braşov (Octombrie 1939 ). Vălenii de Munte.1939). 04/I-72 Ce e Bizanţul : Conferinţă la Universitatea Liberă (Mart. Tipografia Lupta. 1939. 04/I-72 29 . Editura România. 1939. 1939. Bucureşti. 1939. 10 p. 28 iunie 1939 cu prilejul răspunsului la Mesajul Tronului. Bucureşti. 22 p. 1940. 61 p. 04/I-72 Consideraţii noi asupra rostului secuilor : Conferinţă la radio (1938). 15 p. 04/I-72 Definiţia noii stări de lucruri în România : discurs rostit în şedinţa Senatului. 9 p.

Vol. Adaptare de Dan Tărchilă. Vol. 4 : Cavalerii . 6 : Monarhii . CD 1 : Vol. Vol 1. 04/I-72 Originea şi desvoltarea istoriei universale : Conferinţă la deschiderea anului 1938-9. Materiale AV Constantin Brâncoveanu : [ teatru ]. Bucureşti. scrisă între 19371939 în 10 volume. Noel Computers. 1 disc. 5 : Vitejii . 25 p. 8 : Revoluţionarii . [s. 93(498)/I-72 I. postfaţă. 93(498)/I-72 Istoria literaturii române : Fata lui Chiriac. 1987.0. 7 : Reformatorii .] 859. 1940. 93(498)/I-72 Conferinţe : Ideea unităţii româneşti. Editura Minerva. Bucureşti. Bucureşti. 2 : Oamenii pământului . 1 compact disc.4. Vol.O încercare zadarnică de înviere : Conferinţă. Bucureşti. 360 p. 1 : Sigiliul Romei . Ploieşti. 2 CD-uri. Ediţie îngrijită de Ştefan Lemny şi Rodica Rotaru . Vol. 15 p.0-2/I-72 Istoria românilor. note şi bibliografie de Ştefan Lemny. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 3 : Ctitorii . Vol.a. Litera Internaţional. Vol. 1940. Vol. 93(100)/I-72 Conferinţe şi prelegeri. Lucrarea redă textul original al ediţiei I pe suport de hârtie a Istoriei românilor. 859. CD 2 : Vol. 103p. 1943. Vol.09/I-72 30 . 10 : Întregitorii. Bucureşti. 9 : Unificatorii . 2002. Bucureşti. Electrecord.

01/B51 31 . 01/Ş90 BIBLIOGRAFIA românească modernă 1831-1918. 174.1. . 230. Catalogul manuscriselor româneşti. 103. Bucureşti. 109. 757-782. 01/M14 CIUCHINDEL. Bucureşti. 443 . . culturii şi artei româneşti. Bibliografia revistelor. 1983. C. Editura Ştiinţifică. p. Cataloage MAFTEI.II.L). 128. 240 . 1968. Biblioteca Centrală Universitară.. Vol. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1986. 123. 145. Personalităţi ale ştiinţei. Gabriel. Vol. 01/L66 ŞTREMPEL. 212. Iaşi. Vol. Ionel . 62. 265. Prezentări bibliografice. 163. Receptarea critică II. 119. 34-37. 2-4. 207. 275. p. 2 (D -K). p.62. Vol. 259. 4 : p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. 203. Partea I. 456472. Bibliografii. Vol. 1981.1. 2 : p.1. Bucureşti. 3 : p. p. 74. 261. 1982. 146. România literară.. 68. Comitetul de cultură şi artă al judeţului Iaşi. Lucrări cu caracter general II. 01/C55 LITERATURA română : Ghid bibliografic : Partea a II-a : Scriitori (A .

91(498)/P90 32 . Bucureşti. 320 93(498)/S38 DICŢIONAR enciclopedic. O. p. 1999. 851-852. 1313-1314. p. Bucureşti. Bucureşti. 1997. Editura Politică. 1972. Editura Museum. 244. p. 265-266 03/C46 SCORPAN. Ediţie anostetică. 03/D39 PREDESCU.II. Istoria României : Enciclopedie. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Editor : Iurie Colesnic. p.J. 03/M64 CHIŞINĂU : ENCICLOPEDIE. 2 : D . 1997. Vol. Costin. Editura Nemira. Editura Enciclopedică. Editura Saeculum I. Editura Vestala. Enciclopedia României : Cugetarea : material românesc : oameni şi înfăptuiri. p.32/D39 MIC DICŢIONAR enciclopedic.K. 1964.2 Enciclopedii DICŢIONAR enciclopedic român : Vol. p.441. Chişinău. Gheorghe Rădulescu. 3 : H . 437. Coordonatori : Aurora Chioreanu.1. Editura Enciclopedică. Lucian. 801. 1999.

859. Ilie. Editura Niculescu. Coordonator Dim. Editura Univers. Editura Didactică şi Pedagogică. Dicţionar cronologic. 247. p. Bucureşti. Pedagogi şi oameni de şcoală din România : mic dicţionar. 1975.32/Ş DICŢIONAR antologic de istorici. Editura Ştiintifică şi Enciclopedică. 1979. 1979. Bucureşti.p. 399. 801. 1978. reviste..32/S38 DICŢIONAR de literatură română : scriitori.32/D39 LITERATURA română. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Chişinău. Lazăr. 80-81. oameni de cultură. 801-32/D39 33 . Bucureşti. publicaţii literare : pentru gimnaziu. 117-121. 1998. 801. Bucureşti. critici literari. 408-409. p. p.3.0. 177. 270-275.1. 801. curente.. Dicţionar universal al limbii române. 238.32/P SCRIITORI români : mic dicţionar. Bucureşti. bacalaureat şi admitere în facultăţi. eseişti. 1998.1222. Păcurariu. liceu. Editura Litera.II. p.09/D39 ŞĂINEANU. p.. 801. . 201-204. capacitate. Dicţionare POPESCU TEIUŞANU.

859. Editura Univers. Coordonatori : Mircea Zaciu. p. Coordonatori : Titus Moraru şi Călin Manilici. Eugen. George. Alexandru. P.0.09/F50 LOVINESCU. 2000. Istoria literaturii române : De la origini până în prezent. p. Marian Papahagi. Bucureşti. 225-227. 859.09/C14 LITERATURA română : crestomaţie de critică şi istorie literară. Istoria literaturii române contemporane : Scrieri.09/L66 ISTORIA literaturii române în evocări. p-187-195. Tratate FILE de istorie literară : Evocări.4. 1973.. 859.0.09/I-87 34 . 1972. 2001. 216-220. Istorii literare. Aurel Sasu. 1982. Editura Albatros. Bucureşti. 615-618.32/D39 II. Editura Dacia.DICŢIONARUL esenţial al scriitorilor români. 1981. Cluj-Napoca. 949. Editura Minerva.0. Vol. Bucureşti. p. Bucureşti. 161-175. Editura Saeculum I. Editura Minerva. 859.09/P67 CĂLINESCU.0. 801.1.0. 4. p. Istoria literaturii române de la început până azi. 1983. Bucureşti. 401-407. p.09/L81 PIRU. 163-170 859. Bucureşti. O.0. 859. Editura Albatros.

93(498)/I-72D ŞEICARU. studiu introductiv şi note de Nicolae Lin. 248 p.Omagiu -1871 . 93(498)/I-72 DRAGOŞ. Editura Clio.09/I-72Ş 35 . Editura Eminescu. Bucureşti. Moartea unui savant : Nicolae Iorga. 352 p. Nicolae. Monografii LUI Nicolae Iorga .II. Contribuţiuni la cunoaşterea strămoşilor lui Nicolae Iorga. 1990.0. Pamfil. Craiova. 859. Etape către o monografie. Editura Eminescu. 93(498)/I-72T STOIAN. 1947. 1987.2. Bucureşti. Dan. Bucureşti. Volum întocmit şi îngrijit.5/18 iunie . 1981. 930(498)I-72Z NICOLAE Iorga şi marea răscoală ţărănească din 1907 : Mărturii documentare. 1984.1921. 72 p. Bucureşti. Nicolae Iorga. Barbu. Bucureşti. 1921. 478 p. 320 p. Nicolae Iorga. 188 p. Editura Junimea. Editura Eminescu. 930(498)I-72S ZAMFIRESCU. Nicolae Iorga. Editura Ramuri. Barbu. Bucureşti. 1932. Iaşi. Drumeţ în calea lupilor. 144 p. 930(498)/I-72T THEODORESCU. Mihai. 88 p. 1976. 930(498)/I-72 THEODORESCU.

Bucureşti. 400 p. Berya. p. 93(498)I-72R II. Petre. 1943.TALAVERA. Nicolae Iorga . Bucureşti. 93(498)I-72N ŞEICARU. Editura 100 + 1 Gramar. 93(498)I-72T NAGY . Institutul European. 117-118 008/M 36 . Studii.09/I-72Ş RÂPEANU. Vol. 180 p. Antologie. Bucureşti. Treptow. Centenar Nicolae Iorga. Pamfil. 1999. 859. Nicolae Iorga. eseuri. 1979. Iaşi.1947. 403 p. 1 : Preludiu tragic. Editura Enciclopedică. Bucureşti. 2001.3. 1979. prefaţă.o biografie. G. cuvânt înainte de Kurt W. 480 p..]. Călinescu. Ştiinţă şi umanism. tabel cronologic şi bibliografie de Florin Mihăilescu. Nicholas. Editura Eminescu.ŢURLEA. Editura Junimea. Balotă. 1942. Nicolae Iorga 1940 . Valeriu. Nicolae Iorga în viaţa politică a României. În vol. Iaşi. . M. Traducere de Mihai Eugen Avădanei. 1991. Asasinarea morală. 930(498)I-72 MOISIL. 1941. Editura Profile Publishing. scrisori NICOLAE Iorga [ interpretat de N.0. 272 p. C.. 2001. Gr.

. Vol. 350 p. Tudor Teodorescu-Branişte. Editura Minerva. 248 p.0. O fenomenologie a gândirii istorice româneşti : Teoria şi filosofia istoriei de la Haşdeu şi Xenopol la Iorga şi Blaga. 859.VASILE Pârvan. Epilog eminescian. Ediţie îngrijită de Barbu Theodorescu. Valeriu. Valeriu. Editura Cartea Românească. controverse. Nae Ionescu.. elogii. 336 p.09/R25 SCRISORI către Nicolae Iorga. Bucureşti. Vol. Scriitori dintre cele două războaie mondiale : de la N. Nicolae Iorga.. Nicolae Iorga. 1999. Adrian. Iorga. [199_]. studiu introductiv de Andrei Pippidi. 930(498)P37 RÂPEANU. Mihail Sorbul. Mircea Eliade. 290 p.1914. 5. Mircea Eliade. 5 : 1916 .0-6/I-72 RÂPEANU.09/R25 POP. 2. Bucureşti.0.09/R25 RÂPEANU. Vol.. 1993. 2 : 1902-1912. 1984. 3 : 1913 . 292 p. Vol. Editura All Educational. Editura Arta Grafică. 648 p. 1996. Bucureşti. Bucureşti. p. Nae Ionescu : Polemici.. Editura Lider.0. 1986. Editura Eminescu. Ediţie îngrijită de Petre Ţurlea. 3. Valeriu. la Liviu Rebreanu. 1988.1918. Bucureşti. 1979. 859. 930/P78 37 . 859. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Petre Ţurlea. 859. Răspunsul la discursul de recepţiune al d-lui Vasile Pârvan. 36-42. 402 p.

p. curente. Dumitru.09/N39 38 . Editura pentru literatură. 1964. Ştefan.Activitatea istorică a lui Nicolae Iorga. Zoe. 93(498)C94 II. 859. Despre stilul istoricului Iorga. Nicolae Iorga. Marele manipulator şi asasinarea lui Culianu. Nicolae Iorga împotriva hitlerismului. Bucureşti.COJA. O mare conştiinţă a vremii. Bucureşti. 90-100.09/M66 DUMITRESCU-BUŞULENGA. Ceauşescu. Bucureşti.4.0. În vol. 1921. 930(498)I-72M MICU.0. Editura Pavel Suru. 008/D91 GEORGESCU. 344 p. 1999. Editura Miracol. Editura Ştiinţifică. Ion. Editura pentru literatură. 416 p. 859. Iorga. 93(498)I-72G NEGOIŢESCU. p. 1982. Titu. Bucureşti. Bucureşti. Referinţe la om şi la operă în diferite volume METEŞ. p. Ion. Editura Eminescu. Scriitori moderni. 233-243. grupări. 1966. 1966. Buccureşti. În vol. Literatura română la începutul secolului al XX-lea : 1900-1916 : publicaţii. Itinerarii prin cultură. 152 p. 39-87.

p.LEON. p.0-94/G47 RÂPEANU. Iaşi.0.oratorul. În vol. Bucureşti. 1973. 232-235. Editura Minerva. 1975. Iaşi. În vol. p. Nicolae Iorga. 008(498)/T91 GHIBU. Editura Junimea. Istorie şi civilizaţie. Editura Albatros.09/R25 LOVINESCU. Eugen. Bucureşti. 1976. Corespondenţe spirituale. Onisifor.09/O-79 DIN presa literară românească (1900-1918). Editura Albatros. Bucureşti. 17-35. Oameni între oameni : Amintiri. Omagiu lui Nicolae Iorga. Editura Junimea. p.0. 64-73. Memorii. În vol. Aurel. 118-122. Zigu. Corneliu Vadim. 207-301. 170-173. 1970. Doru. 78(100)/P83 TUDOR. 1990.0. Bucureşti. Sămănătorismul. 859. 398 p. Nicolae Iorga . Interpretări şi înţelesuri. 859. Editura Eminescu. Editura Eminescu. Bucureşti. 1970. 1973. Valeriu. În vol. 51-61 859. 859. Nicolae Iorga.0. Bucureşti.09/L46 ORNEA. Editura Minerva. p.09/L81 39 . 859.0. 1970. Umbre. 30-59 859.09/D POPOVICI. p. p.

Zoe.0. Vol. Editura Albatros. 859. Bucureşti.09/P11 DUMITRESCU-BUŞULENGA. Bucureşti. Dimitrie. Bucureşti. Iorga. 158-168. Cultură şi istorie.RÂPEANU. 12 prozatori interbelici. 82. 1986. 1981.09/P19 RÂPEANU. Scriitori români. Cultură şi istorie.0. Valeriu. Valeriu. Un istoric literar tradiţionalist : Nicolae Iorga. G. Duca. 1980. 1979. Dim. 859. 5-121 008(498)/R25 PĂCURARIU. I. Bucureşti. Bucureşti. 3. 275-290. Editura Cartea Românească. 2 : Nicolae Iorga. p. Valeriu. Editura Minerva. 1989. 21-136 008(498)/R25 PANAITESCU-PERPESSICIU. p. 200-248. p. 11-53. p.09/D91 PANAITESCU-PERPESSICIUS. Brătianu. Editura Cartea Românească. 3 : N. Editura Cartea Românească. 859. Editura Eminescu. Muzica şi literatura : Vol. În vol. Vol. Bucureşti. Vol. Editura Militară. p.0. 5-108. p. Cultură şi istorie.09/P19 RÂPEANU. Nicolae Iorga şi lupta pentru impunerea valorilor muzicale româneşti. 008/R25 40 . 1 : Scriitori români. În vol. 1981. Gheorghe I. p. Scriitori şi direcţii literare. Bucureşti. Dimitrie. 1989.

402 p. Editura Enciclopedică. 155-169.GHIBU. 1990. Sterie.09/D91 41 . În vol. Onisifor. p. Tudor.0.09/G47 DIAMANDI. Nicolae Iorga şi literatura universală. 28-50.09/V54 ŢUŢEA.0. Editura Elion. Portrete.O mare conştiiţă a vremii. Arta prozatorilor români. 93(498)/D37 VIANU. Bucureşti. 207-301. Petre. Nicolae Iorga . Zoe. 859. 859. Galeria oamenilor politici. p. Editura Eminescu. În vol. 2002. 2001. Bucureşti. p. 859. 158-181. Editura Gesa. Nicolae Iorga. Editura Lider.0. 1996. 1991. Bucureşti. Bucureşti. Nicolae Iorga între dictatura regală şi dictatura legionară. p. 93(498)/I-72Ţ DUMITRESCU-BUŞULENGA. Oameni între oameni Amintiri.

de umanitate..” Bertoni 42 . nu fac abstracţie de existenţa naţiunilor şi afirmă datoria popoarelor de a se înţelege. La Iorga totul a fost precoce şi excepţional.. orator fără rival.. Natura l-a înzestrat cu excepţionale calităţi intelectuale şi cu o neobişnuită putere de muncă. Universalismul istoric al lui Iorga nu este abstract.” Dumitru Almaş „. care a ridicat meşteşugul comunicării prin cuvânt pe culmile sublime ale artei. însufleţitor al poporului în momente de grea cumpănă. Toată viaţa. suflul puternic care nu cunoaşte stavilă. Aşa s-a impus în România şi în lume ca savant în domeniul istoriei.” Ion Agârbiceanu „. dascăl de neuitat. de popor. nu neglijează forţele etnice şi lingvistice. Scrisul d-lui Iorga era menit pentru sufletul românesc de pretutindenea.....PERSONALITĂŢI ALE CULTURII ROMÂNEŞTI ŞI UNIVERSALE DESPRE NICOLAE IORGA “..Era elocvenţa care antrenează masele. profesorul Nicolae Iorga a fost o conştiinţă care a luminat şi a propovăduit cel mai înalt ideal : dragostea de ţară.” Dimitrie Anghel „. Nu voi greşi de voi spune. elanul neinfrânat care te duce la baricadă.. că prin scrisul d-lui Iorga se deştepta mai întâi mândria noastră naţională. ca scriitor remarcabil... ca un multilateral şi neobosit creator de cultură.... ziarist uluitor de prolific.

. la intervale prevăzute. a doborât copacii şi. ca o cultură în ascensiune.. o înlănţuire de gânduri şi de fapte. detectarea valorilor estetice ale creaţiei lui începe mai întâi chiar în 43 . a arat pământul şi l-a însămânţat pentru ca alţii să poată culege roadele. Trăsăturile caracteristice izbitoare ale profesorului Iorga sunt amploarea spiritului său.„.” Mircea Eliade „.” Gheorghe Brătianu ". Şi le trece..... apoi un râs copilăros izbucnea în cascade irezistibile. El le simte.." Paul Delacroix „. Privit din depărtare se arată ca o uzină. avea într-însa o putere de comunicativitate şi o candoare atât de francă încât erai cucerit... Era expresia cea mai delicioasă a unei ingenuităţi incurabile.” Eugen Lovinescu „. Ah. Când pânza de cuvinte începea să devină din nou monotonă. deci. prin jarul personalităţii sale.. spiritul d-lui Iorga. plesnea anecdota sau spiritul..după câteva minute venea abia şi vorba de spirit. universalitatea cunoştinţelor sale. Se vedeau mai întâi doi ochi luminoşi ce se dilatau fulgurând . ca un oraş în febră. Iorga a fost cel care a intrat în pădure. graţie energiei sale fără margini. nu o bibliotecă. Le reconstituie îndrăzneţ.. nu zece ar fi fost în stare să clădească ceea ce a clădit Iorga. un fapt... lucrările sale de ordin literar apărând ca fericite derivaţii ale acestei fundamentale înclinări.. nu zece .. ca o civilizaţie. Fără a te apropia de el nu poţi explica altfel opera... Nu adânceşte un gând.. O civilizaţie : iată cine e Iorga. Pentru că nu un om... Cum preocuparea pentru istorie este esenţială spiritualităţii lui Nicolae Iorga..

pe o întindere de cinci 44 . Un far din familia "farurilor" cântate de Baudelaire.. că a prefăcut în piese de teatru povestiri istorice şi şi-a împletit numele său cu însăşi istoria.. orice ar spune. unde ele se oferă în stare brută. asemeni unui oracol neadormit.zona operei istorice. Dacă istoricul este atras de misterioasa divinitate a materialului ce i se oferă.(.. ca alcătuitori ai unei forme politice prin care ar fi putut rămâne. ni-i alegem de călăuză. căci nu a descris numai faptele românilor. nu pentru că am fi întru totul de părerea lor.). descifrând deci stilul scriitorului Iorga în paginile istoricului. el urmând analele turceşti. acest material.Unul din aceşti oameni. e un ferment ce dospeşte aluatul gândurilor noastre şi-l creşte.. artistic. mai mult decât pe oricare altul. că a mers până la izvoarele cele mai ascunse. În unitatea lor.. după care toţi alergăm.” Perpessicius „Vă prezint un bărbat în multe învăţat şi a multe scriitor. dacă aş voi să-l numesc Titu Liviu al Daciei sale Transdanubiene. ar fi să ascund ceea ce ar trebui rostit mai înainte de toate. prin unitatea viziunii sale. pe care. el supune.. element de filtrare a migraţiilor barbare. nu a publicat numai monumentele şi a străbătut cu o curiozitate ca a lui Pliniu arta.. de n-ar fost distrusă de Traian. unul din acele genii ale umanităţii câte s-au aprins pe nemărginitul ocean al veacurilor... stând de strajă la porţile cetăţii. pe care. sălaşurile şi mânăstirile lor. din chiar intermitenţa vibrărilor ei.” Ion Negoiţescu „. menite să spintece întunericul şi să întreţină lumina. fie că subscriem sau nu.. românii îi apar astfel ca moştenitori ai civilizaţiei geometrice tracice. izbuteşti poate să te apropii mai lesne de artist. dar pentru că. alături de gali. adică de un spirit care ia contact cu lumea pe cale estetică. anume : că el a scris opere istorice în patru limbi.

... În cuvântul lui se traduceau pentru toată lumea isteţimea şi originalitatea geniului românesc. putere de muncă.. că a fost prezent "supt trei regi" în toate domeniile de activitate şi gândire... Râvna lui adâncă de a cunoaşte şi de a împărtăşi şi altora cunoştinţele sale l-a făcut cercetător în cele mai variate ramuri de cultură. şi care va câştiga în grandoare cu cât timpul va trece. Rădulescu-Motru „E de neconceput. de la nici o împărţire de premii.. a alcătuit un "minsteriu". de la nici o comemorare. opera lui Iorga.. să crezi că a mâncat.secole. pricepere profundă istorică însemnată.” Sextil Puşcariu „.. a dormit. cu un gust fin artistic. cultură universală. în a reconstrui imagini din trecut şi a le evoca într-o formă caldă şi poetică.. Nicolae Iorga a întrupat puterea de muncă întelectuală a neamului nostru în gradul cel mai înalt. încă din timpul vieţii. El este întâiul care întruneşte în sine toate condiţiile necesare pentru un istoric literar român : cunoştinţe temeinice.” Poynter „. Creator în scris şi în cuvânt.că a străbătut lumea şi a uimit 45 ... de o fecunditate fără seamăn.. iubire pentru subiect şi talent deosebit în a caracteriza epoci şi personalităţi.. în tot atâtea tomuri le-a înfăţişat. Căci nimeni nu se bucură în atare privinţă de o mai mare şi mai răspândită faimă...... a ţinut jurnale şi a predat cursuri. a întemeiat o familie.. nu s-a dat în lături de a ţine vreun discurs ori a publica o broşură..” C.. citindu-i bibliografia. O figură de legendă. n-a lipsit de la nici o şedinţă parlamentară ori academică. precum a cercetat şi obiceiurile şi aşezămintele tuturor neamurilor din părţile de miazăzi şi soare-răsare ale Europei. va rămâne temelia oricarei cercetări literare viitoare.

. mai consecvente şi mai sincere încercări ale genului uman de a străbate pe calea ştiinţei la adevăr şi de a pune acest adevăr în slujba vieţii şi a oamenilor de pretutindeni. ci în viaţa pe care.. Prin această particularitate. la rându-i... care să nu fie apărată sau câştigată împotriva cuiva.... Pentru Nicolae Iorga orice ştiinţă şi cu atât mai mult istoria. aceea a scrierilor lui Nicolae Iorga este "lupta". cu sau fără perdea”.. Iorga este un polemist.” Tudor Vianu „. nu-şi are sensul în ea însăşi. întregul scris al lui Nicolae Iorga trăieşte în atmosfera unui vibrant dramatism.Opera ştiinţifică a lui Nicolae Iorga este una din cele mai adânci. Nicolae Steinhardt „Dacă atmosfera morală în care pluteşte oricare din paginile lui Bălcescu este "cucernicia". nu există o expresie a unei păreri sau a unei impresii oricât de particulare.universităţile.” Dan Zamfirescu 46 . ca ştiinţă umanistă prin excelenţă. o serveşte.... Nu este rând desprins din opera acestuia. Portretul omului fizic şi moral alcătuieşte unul din sectoarele cele mai glorioase ale artei scriitoriceşti a lui Nicolae Iorga.. şi că se mai întâmpla să trântească şi câte o glumă.

Casa Memoriala “Nicolae Iorga”. Botoşani Casa Memorială din Vălenii de Munte 47 .

portret Nicolae Iorga cu fratele său.părinţii lui Nicolae Iorga Catinca Iorga (1905) Nicolae Iorga. George (1884) 48 .

La Oxford. cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa. 1930 (colec ia familiei) 49 .

50 .

Nicolae Iorga – portret (colec ia familiei) 51 .

2.1. Dicţionare / 33 II. eseuri.4.1. Ediţii de opere / 12 I. scrisori / 36 II. Opere separate / 14 I.4.1.1. Monografii / 35 II. Studii.3.3.2. Istorii literare. Enciclopedii / 32 II.CUPRINS Argument / 3 Nicolae Iorga / 5 Nicolae Iorga – cronologie / 7 Nicolae Iorga – bibliografie selectivă / 12 I.1. Conferinţe / 28 I. Tratate / 34 II.3. Referinţe la om şi la operă în diferite volume / 38 Personalităţi ale culturii româneşti şi universale despre Nicolae Iorga / 42 52 .4. Bibliografii. Cataloage / 31 II. Lucrări cu caracter general / 31 II. Materiale AV / 30 II.1.1. Receptarea critică / 31 II.2. Opera / 12 I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful