You are on page 1of 4

Parafia

Matki Boskiej
Częstochowskiej 3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314
Tel: (586) 977−7267 Fax (586) 977−2074
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU 30 Grudnia 2007
UROCZYTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 1 Stycznia 2007
Nasz Bóg, Pan czasu i wieczności zawierza nam Św. Augustyna interesuje spojrzenie Boga na małżeństwo i rodzinę.
Traktakt rozpoczyna się od pięknego stwierdzenia, że jedną
Nowy, 2008 Rok, pokładając w nas nadzieję iż z największych wartości jaką posiada ludzkość, jest siła przyjaźni. To
zużytkujemy go dla Jego chwały i dobra bliźnich. jest wartość, za którą warto oddać życie, za którą można oddać
Życzymy, aby ten czas był owocny w każde dobro, pełen wszystkie dobra tego świata. Bóg złożył w nasze serca siłę przyjaźni,
Bożego upodobania i przychylności, a nade wszystko, aby szukanie przyjaciela, życia w przyjaźni. To tę wartość przypomni
Chrystus w przykazaniu wzajemnej miłości.
Wam towarzyszyło błogosławieństwo dobrego zdrowia i
wszelkiej pomyślności. Niech wstawiennictwo Św. Augustyn uważa, że ta przyjaźń została złożona przez Boga
Bogarodzicy wyprosi duchowe dobra i Bożą opiekę. w małżeństwie jak w szkatułce. Największa wartość małżeństwa to
Z najlepszymi noworocznymi życzeniami. wartość przyjaźni. Polega ona na wzajemnej wierności, a jeśli ludzie
Księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla wierzą, to również na wierności Bogu. Te dwie wierności, Bogu
i wierność wzajemna, decydują o wartości tej przyjaźni. Jeśli więc
małżonkowie nie mogą mieć dzieci, to wartość ich przyjaźni jest tak
SIŁA PRZYJAŹNI
SIŁA PRZYJAŹNI wielka, że nie pozwoli im się rozejść. Oni bowiem mają przekazać
następnemu pokoleniu nie tylko życie, ale mają przekazać świadectwo
Św. Augustyn pisząc traktat „O wartości małżeństwa” liczył około o wartości wzajemnej miłości. Takie jest prawo przyjaźni, bo to jest
pięćdziesięciu lat i dysponował wielkim doświadczeniem wartość najcenniejsza. W małżeństwie jest również miejsce na
życiowym. Pochodził z rodziny, w której ojciec był poganinem, wykorzystanie daru pożądania dla umocnienia tej wierności, dla
matka wzorową chrześcijanką i obserwował, jak trudno układa się potęgowania i doskonalenia przyjaźni. Jest miejsce, aby ten dar został
takie małżeństwo. Ile to łez wylała jego matka, widząc jak często, wykorzystany w sposób twórczy. Św. Augustyn w imię Pisma
w imię pogańskiej etyki, mąż ją zdradza. Dopiero w ostatnich Świętego dowodzi, że tu na ziemi nic nie upoważnia do tego, abyśmy
miesiącach życia mąż przyjął chrzest i zbliżył się do Boga. Takie z szkatułki małżeństwa wysypali przyjaźń. Jeśli małżonkowie potrafią
było rodzinne doświadczenie św. Augustyna. On sam w młodości przejść przez życie promieniując wzajemną przyjaźnią i miłością,
nie należał do Kościoła i ponad dziesięć lat żył w związku wolnej spełniają swoje wielkie zadanie, przekazują bowiem swojemu
miłości. Z tego związku urodził mu się syn, Augustyn chlubił się otoczeniu i ludzkości skarb nad skarby: wierność przyjaźni.
zdolnym synem. Kobieta zaś, którą kochał z wzajemnością, kiedy
Idąc po tej linii św. Augustyn powiada, że jeśli małżonkowie przekażą
odchodziła od niego, zostawiła mu tego syna i ślubowała, że nie
dziecku życie, to muszą zatroszczyć się o coś więcej – o przekazanie
pozna innego mężczyzny. Augustyn myślał o legalnym mu daru przyjaźni, czyli dom rodzinny ma być miejscem wychowania
małżeństwie z inną kobietą, ale wtedy otrzymał łaskę nawrócenia. dziecka do przyjaźni. A człowiek, który potrafi doróść do przyjaźni,
Odkrył ideał chrześcijańskiego życia. Rezygnuje więc z małżeństwa, staje się najbardziej wartościową częścią społeczeństwa.
aby mimo swojej przeszłości żyć w celibacie. Wcześniej spotkał
się jeszcze z manicheizmem, czyli wyznawał religię, według której Podziękujmy Panu Bogu za nasz rodzinny dom. Dziś często przyjaźń
można sięgać po przyjemność jaką daje mężczyzna kobiecie w nim jest rozbita. Niejeden dom zamiast wiernością przyjaźni jest
i odwrotnie, tylko nie należy rodzić dzieci, aby nie więzić ducha wypełniony łzami, bólem, cierpieniem. Trzeba podjąć wielki wysiłek
w ciele. Takim materiałem z doświadczenia dysponował św. odbudowy małżeństwa i rodziny jako podstawowej komórki, w której
Augustyn, kiedy jako biskup usiadł, aby zredagować jeden znajduje się skarb prawdziwej przyjaźni. Podziękujmy za rodzinny dom
z najlepszych traktatów jaki w ogóle napisano na przestrzeni i poprośmy Pana Boga, aby ludzie, którzy nie odkryli w swojej rodzinie
dwudziestu wieków na temat wartości małżeństwa. przyjaźni, potrafili odkryć ten wielki skarb. Ks. Edward Staniek
Telefony (kierunkowy 586): Biuro Parafialne Czynne
Biuro Parafialne 977−7267 Od poniedziałku do piątku:
Dom Sióstr 979−0255
8:00 am − 4:30 pm
Sala Jana Pawła II 977−7379
Dom Księży Seniorów 939−5022 W sobotę:
Linia Modlitewna 412−0581 9:30 am − 2:00 pm
Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy 15 sierpnia 1979 –
Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr powstanie parafii
Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr 29 sierpnia 1982 –
Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr konsekracja kościoła
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE S ł użba Liturgic
Liturgiczzn a
Sobota 29 grudnia – Piąty dzień w Oktawie Bożego Narodzenia
9:00 =Klemens
Klemens Zalewski 15 rocz. śm. .... ż ona z rodziną − LEKTORZY
LEKTORZY−−
4:00O Boże bł. dla Anny i Edwarda Steplowski
4:00O Stary Rok −31 grudnia
z okazji 60 rocz. ślubu 6:00pm – Kasia Popiel, Stanisław Bis
4:00 VV Janina i Eugeniusz Szleszyński ........................
........................................... córka Maria z rodziną Nowy Rok – 1 stycznia
9:30am – Celina Pultanis
Niedziela 30 grudnia – Uroczystość Świętej Rodziny 11:15am – Alicja Karlic, Stasia i Józef Ledziński
8:00 O Boże bł. dla Bernardy i Eugeniusza z okazji 1:00pm – Józefa Hołowińska, Jan Berent, Elżbieta Ciesielska
55 rocz nicy ślubu
rocznicy 6:00pm – Młodzież
9:30 O zdrowie i Boże bł. dla Stanisławy Kwapisz,
Anny Zmarzlik i Heleny Margol Niedziela – 5/6 stycznia
11:15 = Wojciech Ławniczak i za zm. z rodziny Ławniczak 4:00pm – Zofia Duniec − Dmuchowska, Frank Dmuchowski
8:00am – Celina Basta, Teresa Pietruk, Edward Wajszczuk
i Gałęzowskich ................................................ rodzina
9:30am – Lucyna Malarz, Stanisław Dobrzyński, Barbara Kawałek
1:00 VV Kazimiera i Jan Czerwińscy ... Teresa Szczepanik 11:15am – Lucyna Szatkowska, Kornel Muszczyński, George Frank
6:00 Dziękczynna za otrzymane łaski wszystkich Parafian 1:00pm – Kasia Turowska, Elżbieta i Albert Ciesielski
w ciągu całego roku 6:00pm – Młodzież
Poniedziałek 31 grudnia − KOLEKTORZY
KOLEKTORZY−−
9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dar .. Stary Rok – 31 grudnia
zdrowia oraz opiekę Bożą dla Alicji i Ryszarda 6:00pm – Jerzy Marczewski, Jerzy Sokołowski, Emil Filip
z okazji 40 rocz. ślubu
6:00 O Boże bł. dla wszystkich Parafian w 2008 roku Nowy Rok – 1 stycznia
9:30am – Stanisław Kwiek, Andrzej Łopatowski, Andrzej Szmyd
Wtorek 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 11:15am – Marek Bieciuk, Augustyn Nytko, Paweł
9:30 = Jan Michnal ...................................... A. Michnal Szymczakowski, Krzysztof Zadrożny
11:15 = Zbigniew Kozina ....................................... mama 1:00pm – Jan Berent, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
1:00 == Mieczysław i Teresa Kucharscy ................. syn Janusz Wolski
6:00 = Józef Pszeniczny i Wiesław Bulcewicz ... rodzina 6:00pm – Kazimierz Modzelewski, Roman Bieniek

Środa 2 stycznia – Św. Bazylego Wielkiego i Jana z Nazjanzu Niedziela – 5/6 stycznia
9:00 = Jan Michnal 4:00pm – Michał Gardocki, Franciszek Gac
7:00 O Boże bł. dla Genowefy Rucińskiej w dniu .. imienin 8:00am – Stanisław Sakowski, Janusz Wolski
oraz za świętej pamięci Stanisława Bos w 2 rocz. śm. 9:30am – Antoni Malarz, Paweł Karlic, Stanisław Kwiek,
...................................................................... córka Zdzisław Wolan
7:00 Za zmarłych poleconych w tegorocznych wypominkach 11:15am – Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski, Stanisław
Mieczkowski, Augustyn Nytko
Czwartek 3 stycznia – Najświętszego Imienia Jezus 1:00pm – Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Wacław Muszyński,
9:00 = Jan Michnal Mariusz Przydział
6:00pm – Roman Bieniek, Kazimierz Modzelewski
9:00 == Józef i Bronisława Czaczkowski
..................................................... J. Wujcikowska
9:00 = Juliana, Franciszka i Bronisław Wojnarowski .....
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Piątek 4 stycznia
9:00 == Aleksandra i Stanisław Ogniewski .......... córka POŻAR PLEBANII – w niedzielę 23 grudnia około
9:00 = Józef Nowiński ....................................... rodzina godz. 1:45 po południu wybuchł pożar w
7: 00 Za Dobrodziejów mieszkalnej części plebanii, który odnowił się
7:00 = Jan Michnal ponownie około godz. 9:00 wieczorem. Nie znamy
przyczyny pożaru. W obecnym stanie część
Sobota 5 stycznia − Św. Jana Neumana mieszkalna nie nadaje się do użytku. Księża
9:00 = Jan Michnal ........................................................ zamieszkali w Domu Seniora. Tam też zostało
4:00 O Boże bł. dla Teresy i Henryka Kopeć
z okazji 40 rocz. ślubu
przeniesione biuro parafialne.
4:00 = Genowefa Tyrcha ........................ córka z rodziną
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU – w poniedziałek
Niedziela 6 stycznia – Objawienie Pańskie 31 grudnia pożegnamy Stary Rok, o godz. od godz. 4:30
8:00 == z rodziny Janiszewski i Kabat do 5:30pm – Adoracja Najświętszego Sakramentu,
8:00 = Jan Michnal ...................................................... o godz. 5:30 nabożeństwo przebłagalno dziękczynne na
9:30 == Józefa i Władysław Chrobak ...... syn z rodziną zakończenie Starego Roku, o godz. 6:00 Msza św.
11:15 = Helena Nytko .............................................. mąż W Nowy Rok 1 stycznia Msze święte odprawione zostaną
1:00 = John Klak .......................................................... o godz. 9:30 am, 11:15am, 1:00 pm i 6:00 pm.
6:00 = Henryk Krawczyk ....................................... córka Uwaga! Nie ma Mszy św. o godz. 8:00 rano.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
KANONICZNE WPROWADZENIE PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII − przypominamy, że na
W niedzielę 6 stycznia podczas Mszy św. o terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych
godz. 1:00 po południu Ksiądz. Bp. Earl Boyea, dokona przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do
kanonicznego wprowadzenia Ks. Tadeusza Winnickiego tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o
TChr. w urząd proboszcza Parafii Matki Boskiej uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się do parafii.
Częstochowskiej w Sterling Heights Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania
parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i
PIERWSZY PIĄTEK sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów,
W najbliższy piątek 4 stycznia przypada wysyłaniem korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci
wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii,
Pierwszy Piątek Miesiąca poświęcony Najświętszemu a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej należeć o
Sercu Pana Jezusa. Całodzienna Adoracja Najświętszego uregulowanie swojej przynależność przez nowe zapisanie
Sakramentu od godz. 10:00 rano do 7:00 wieczorem. się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj należeli
Spowiedź pierwszopiątkowa przed Mszą Świętą rano razem z rodzicami lub sami.
od 8:30 i wieczorem od godz. 6:00. W tym dniu kapłani
odwiedzą chorych z posługą sakramentalną OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU
SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR
PIERWSZA SOBOTA Elżbieta i Witold Piwiński $500.00,Jolanta i Benedykt
Z okazji Pierwszej Soboty 5 stycznia miesiąca Wilkiewicz $350.00, J,L Pyko $350.00 Janusz i Helena
zapraszamy na Godzinki do NMP o godz.8:30am. Po Krzysztofik $340.00, Marek i Anna Chrabol $333.00,
Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Zofia i Frank Dmuchowski $333.00, Adam i Irena Filip
wspólna modlitwa różańcowa. $300.00, Lech i Halina Jagłowski $300.00
Ofiary wpłacone $186,528,70
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE, KOLĘDA Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na:
– rozpocznie się po Nowym Roku. Rodziny, które Society of Christ− Building Fund.
chciałyby zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską
proszone są o wypełnienie formularza, który ZESTAWY KOPERTY NA ROK 2008 – są do odebrania
znajduje się na stoliku przy wejściu do kościoła. w lobby kościoła.
Formularze prosimy zwrócić do zakrystii lub
biura parafialnego. OFIARY z 22 / 23 grudnia 2007
Ofiary z 558 kopert: $ 5, 823.00
MSZA ŚW. I SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY
PRZGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO SAKRAMENTU OFIARY z 24 / 25 grudnia 2007
Ofiary z 657 kopert − $ 10, 135.00
BIERZMOWANIA I RODZICÓW – w każdą II Ofiary bez kopert − $ 3, 734.00
niedzielę miesiąca o godz. 1:00 po południu. Testima Engineering,INC − $1,000.00
MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH – w każdą pierwszą środę Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
miesiąca (do świąt wielkanocnych) o godz. 7:00
wieczorem odprawiona jest Msza święta za zmarłych
poleconych w tegorocznych wypominkach. OGŁOSZENIA RÓŻNE
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO CHÓR POLONEZ − zaprasza na Koncert Kolęd w dzisiejszą
W ostatnim czasie przez przyjęcie łaski sakramentu niedzielę 30 grudnia po Mszy św. o godz.1:00 po południu.
chrztu świętego do wspólnoty Kościoła włączone
zostały: OPŁATEK PARAFIALNY − tegoroczny opłatek
parafialny, odbędzie się w niedzielę 6 stycznia 2008
Gabriela Ponurski i Dominika Anna Maciąg roku o godz. 2:30 po południu. Gościem
honorowym podczas naszego opłatka będzie Ks.
Nowoochrzczonym ich rodzicom oraz chrzestnym bp Earl Boyea z Detroit. Bilety w cenie $20.00 od dorosłych
gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz i $15.00 od dzieci można zakupić od dzisiejszej niedzieli
opieki Pani Jasnogórskiej, patronki naszej parafii! w lobby kościoła lub rezerwować telefonicznie u Barbary
Bazydło nr tel. – 586. 933−1895.
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ
Grupa Modlitewna zaprasza na spotkania w SKLEPIK PARAFIALNY − zapraszamy do naszego sklepiku
każdy piątek po Mszy św. wieczornej o godz. 7:00 pm parafialnego, w którym są do nabycia ciekawe pozycje
do sali w Domu Seniora. książkowe, kartki na różne okazje, karty telefoniczne do
Polski, słodycze i inne artykuły spożywcze. Sklepik
ZMIANA ADRESU otwarty jest w każdą niedzielę od godz. 8:30 rano do
Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania 2:00 po południu.
lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze
parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie PRENUMERATA TYGODNIKA” NIEDZIELA” − jeśli jest ktoś
biura, jak również sprawne dotarcie naszej z państwa zainteresowany prenumeratą tygodnika Niedziela
korespondencji do Państwa domów. to prosimy o zgłoszenie w sklepiku parafialnym lub biurze.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Fransiszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)
Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (W okresie Adwentu, Bożego Narodzenia i Oktawy, Wielkiego
Postu, Wielkanocy i Oktawy; w Maju i Październiku)
RADA DUSZPASTERSKA Adoracja Najświętszego Sakramentu
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm (w te dni gdy jest Msza św. o
Janusz Wolski (w. przew) 586−749−7707 godz. 7:00 pm)
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 Liturgia Godzin
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Albert Ciesielski, Lucyna Malarz, Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm (w te dni
Antoni Malarz gdy jest Msza św. o godz. 7:00 pm)
Sakramenty
Organista Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Janusz Głaz «586−268−5795 Chrztu – druga niedziela miesiąca − po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Lektorzy Przygotowanie rodziców i chrzestnych − każdy drugi piątek miesiąca
Józef Ledziński «586−726−0636 po Mszy św. wieczornej
Kolektorzy Bierzmowania – Sakrament może przyjąć młodzież klasy 8 oraz starsi
Albert Ciesielski «586−247−4217
Małżeństwa – zamiar zawarcia małżeństwa należy zgłosić
Ministranci 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr
Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych o
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
każdej porze
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
Katecheza
Spotkania w każdy piątek po Mszy św. wieczornej ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, TChr. «586−977−7267
Róże Różańcowe Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr Mariola Vanderest «248-879-5898
«586−977−7267
Radio Maryja Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385 Dyrektor – Jolanta Gmurowska «248−652−1875
Koło „Złotej Róży” Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Franciszek Gac «586−268−0765 Język Polski dla Amerykanów (Polish for Adults)
Rycerze Kolumba Antoni Walawender «586−751−1224
Alfred Jaworowski «586−751−5361 ESL – Język Angielski
Grupa początkowa, średnio zaawansowana i zaawansowana –
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Mariusz Szajnert «248−689−0180
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Harcerze
Finanse Druh – Jerzy Czaja «586−247−5344
Celina Pultanis «586−731−0355
Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Tenis Stołowy (Sala Jana Pawła II) Sobota – 12:00 pm
Poniedziałek 7:30 pm – 10:15 pm Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Czwartek 7:30 pm – 10:15 pm Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Cantate Deo”
Strona Klubu www.geocities.com/szamiel/TT.html Lobby – Czwartek – 8:00 pm
Eugeniusz Szamiel «248−495−7517 Opiekun duchowy − sr. Franciszka Keler
Olek Palion «586−854−7507 lub 586−997−6227 Zespół Młodzieży Starszej “ICHTIS”
Kung−Fu (Sala Jana Pawła II) Środa – 8:00 pm
Poniedziałek − 6:00 pm – 7:30 pm
Zespół Taneczny „Mireczki”
Środa 6:00 pm – 7:30 pm Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Instruktor: Rafał Nowakowski «313−530−0209
www.idokungfu.com Zespół Taneczny „Mireczki II”
Keyboard (Centrum Katechetyczne) Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Czwartek 6:30 pm – 7:30 pm; 7:40 pm – 8:40 pm Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Nauczyciel: Ewa Matuszczyk «586−254−7088 Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Dunajec”
Grupa AA Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Niedziela − 4:00 pm; Sala ”Pod Dzwonami” Grupa II Wtorek – 8:30 am (Sala Jana Pawła II)
W pierwszą niedzielę miesiąca spotkanie otwarte dla Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
wszystkich. Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Roman «248−421−6454 Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak «586.977.7267