You are on page 1of 4

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Od poniedziałku do piątku
Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 8:00 am - 4:30 pm
Sala Parafialna: (586) 977−7379 W sobotę:
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

IV Niedziela Wielkiego Postu Życie jakie otrzymujemy na chrzcie jest także
zadaniem, aby nasze doświadczenie wiary
2 marca 2008 wnosić w życie osób, które spotykamy.
Światło – to symbol życia z Chrystusem;
Tylko człowiek o kamiennym sercu nie wzruszy się na ciemność – to symbol naszej grzeszności,
widok niewidomego podążającego z laską, poszukującego zawstydzających czynów i niewiary. Każdy z
drogi w najbardziej ruchliwym punkcie miasta. Sytuacja nas winien nieść promień światła ukazując
takiego człowieka jakże trudna, niosąca w sobie odcień innym jak żyć i przez przykład własnego życia
smutku a zarazem zawierająca ciężar życia. I chociaż wiele wskazywać kierunek, w jakim winni podążać. Ten czas
w tym względzie zmieniło się w sferze społecznych jest dogodny, aby uczynić refleksję nad tym, jak my
udogodnień i troski, to jednak życie niewidomego zawiera sami przeżywamy nasze chrzcielne powołanie, i na ile,
w sobie ciemność nocy oraz samotności. Chrystus tak naprawdę liczy się w naszym życiu i ma
coś do powiedzenia w podejmowanych przez nas
Ch rystus stwierdziwszy, iż ślepota nie ma nic decyzjach i wyborach. Tego sprawdzianem może być
wspólnego z popełnionym grzechem, uczynił nieco błota chęć uczynienia naszych odniesień do bliźnich jako
i kładąc je na oczy ociemniałego od urodzenia przywrócił przyjaznych i życzliwych. A możemy być pewni, iż
mu wzrok nakazując obmycie w sadzawce Siloe. światło Chrystusa będzie promieniować poprzez nas.
Uzdrowienie było natychmiastowe, a on powrócił do Jeżeli w naszych rodzinach podejmiemy wysiłek
domu postrzegając otaczający go świat w nowy sposób, zabliźnienia ran i różnic i poczynimy próby pojednania,
z całą jego kolorystyką i pięknem. Tak jak dotąd, to zapewne ciemność ustąpi miejsca światłu Chrystusa.
rozpoznawał ludzi po głosie, tak teraz, po raz pierwszy,
ujrzał jak wyglądają ludzkie twarze i ręce. W tym wielkopostnym czasie Chrystus prosi nas o
spojrzenie na to, co jest jeszcze w nas ciemnością,
Zapewne było to dla niego zaskoczeniem, iż niektórzy rozeznanie naszych ciemnych plam życia. Wyjście ku
z jego sąsiadów nie okazali zadowolenia z jego światłu nie jest łatwym zadaniem i wymaga czasu jak i
uzdrowienia i nie byli mu życzyli. Kiedy faryzeusze cierpliwości pośród wielu przeciwności. Nawet, kiedy
podejmowali próbę przekonywania na siłę i zaprzeczenia, podejmujemy postanowienia wielkopostne jesteśmy
iż to Jezus przywrócił mu wzrok, on szybko pojął, iż w narażeni na to, iż nie zawsze staniemy na wysokości
tym uzdrowieniu chodziło o coś więcej, aniżeli tylko o zadania w ich realizacji. Niejednokrotnie światło
możliwość oglądania światła dnia codziennego. O wiele Chrystusa zamiast stawać się bardziej intensywne, jest
poważniejszą chorobą jest duchowa ślepota, która przygaszone. Jezus znając nasze słabości jest zawsze
pochodzi z zamknięcia okien duszy i życia na osobę Jezusa, gotów nas wspomóc, zakładając, iż my sami
Który jest światłością świata. przyjdziemy jak ów ociemniały człowiek i poprosimy:
“Panie pozwól abym przejrzał” . Podążajmy do
Ta Dobra Nowina wg. św. Jana, jaką dzisiaj czytamy sadzawki Siloe miejsca, jakim jest konfesjonał, tam
w liturgii, jest na każdy czas i dzień. W jej głębszym możemy obmyć ciemne plamy naszego życia − nasze
znaczeniu, przypomina, iż rodzimy się ślepi w grzechy, odzyskać chrzcielną łaskę, a zarazem pozyskać
duchowych ciemnościach, aż do momentu chrztu, nowe spojrzenie na świat i ludzi, jak i na własne życie.
kiedy rozpoczęła się nasza pielgrzymka wiary jako Zapewne Chrystus nie odmówi nam tego przywileju,
wezwanie, aby żyć Ewangelią Chrystusa i jej wielkim abyśmy byli dziećmi światłości.
przesłaniem – jesteśmy dziećmi miłującego nas Ojca. Ks. Tadeusz Winnicki TChr
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Sobota 1 marca WIELKI POST – Dzisiejsza już czwarta niedziela Wielkiego
4:00 = Stanisław Olszewski ...................................... rodzina Czachor Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła
4:00 = Jadwiga Horodecka ................................................. rodzina nazywamy ją „laetare”, czyli niedzielą radości. W połowie
Niedziela 2 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu‘
Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby
8:00 == z rodziny Janiszewski i Kabat wszyscy podejmując trud przemiany serca wytrwali w tym
9:30 = Sławomir Chrobak ....................................................... mama niełatwym codziennym wysiłku.
11:15 == Barbara Szczotka i Maria Szczepanik ............ T. Szczepanik
1:00 O Boże bł. dla Stanisławy Lewkowicz z okazji 80 ur. .... B. Bazydło NABOZEŃSTWA WIELKOPOSTNE
6:00 == Helena i Andrzej Strączek ........................... córka z rodziną − Droga Krzyżowa dla dzieci w środy o godz. 6:45 wieczorem
− Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o godz. 6:30 wieczorem
Poniedziałek 3 marca − Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 5:00
9:00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Heleny wieczorem.
9:00 = Zofia Głowińska .................................... rodzina Popielarczyk
9:00 = Rozalia Piech 10 rocz. śm. ................................................... PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – w tym tygodniu 7 marca
przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Z okazji Pierwszego Piątku
Wtorek 4 marca – Św. Kazimierza miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
9:00 == Józef Szynkiewicz i Józef Zysek ................................. Anna
9:00 Dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą o Boże bł. dla Kazimierza zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu,
........................................................................ córka z rodziną Litanię do Serca Pana Jezusa (rano po Mszy św. i wieczorem na
zakończenie Wystawienia Najświętszego Sakramentu), Drogę
Środa 5 marca Krzyżową, a także możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej
9:00 = Zofia Głowińska ................................... rodzina Lewandowski Pierwszo Piątkowej. W Pierwszy Piątek miesiąca kapłani
7:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach odwiedzą chorych parafian z posługa Sakramentalną.
7:00 == Walter i Helena Skretkowicz ...................... Izydor z rodziną
7:00 = Robert Koczara WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – w
dzisiejszą niedzielę 2 marca dla dzieci po Mszy ś o godz.
Czwartek 6 marca 11:15 w kaplicy Św. Maksymiliana dla dorosłych po Mszy
9:00 = Emil Redziniak .............................................................. brat św. o godz. 1:00 w kościele.
9:00 Za Dobrodziejów
9:00 Za Parafian
II KOLEKTA – dzisiejsza II kolekta wyznaczona jest przez
Piątek 7 marca Archidiecezję na „Catholic Relief Service Collection”
9:00 = Marianna Klak ................................................. S. J. Bieniek
7:00 = Jadwiga Bis .................................................. syn z wnuczką REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – tegoroczne rekolekcje
7:00 = Regina Szklarska 1 rocz. śm. ........................... syn z rodziną wielkopostne rozpoczną się od środy 12 marca i potrwają
do niedzieli 16 marca. Nauki Rekolekcyjne wygłosi Ks. prof.
Sobota 8 marca dr hab. Wiesław Wenz. Rekolekcje dla Młodzieży odbędą
9:00 == Eugenia i Edmund Konopka i za zmarłych z rodziny ......... się 17 i 18 marca w ramach katechezy, a dla dzieci w sobotę
........................................................................ córka z rodziną 15 marca w ramach trwania zajęć katechetycznych.
4:00 = Józef Wańczyk .............................................. żona z rodziną W dzisiejszym biuletynie podajemy szczegółowy program
4:00 == Aleksandra, Maria, Józef Wyszyński ..................... rodzina dni rekolekcyjnych. Bardzo prosimy, aby tak zorganizować
sobie czas by móc uczestniczyć w rekolekcjach.
Niedziela 9 marca – V Niedziela Wielkiego Postu‘
8:00 == Zofia i Stanisław Głowiński ...................................... rodzina
9:30 = Roma Żabicka 19 rocz. śm. ............................................ mąż SPOTKANIE PRZED FESTIWALOWE – odbędzie się w
9:30 = Barbara Olszewska 12 rocz. śm. ............................... rodzina najbliższy poniedziałek 3 marca o godz. 7:00 wieczorem w
11:15 = Mariusz Rimel i za zmarłych z rodziny Sali obecnego Domu Parafialnego. Na spotkanie zapraszamy
Rabazińskich i Jabłonowskich ......................................... Irena wszystkie osoby odpowiedzialne za swoje stoiska.
1:00 = Karolina Maćkowska 4 rocz. śm. ................................. mama
6:00 O Boże bł. dla Marcina Popławskiego z okazji 22 rocz. ur. .... rodzice MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH − w każdą pierwszą środę miesiąca
(do świąt wielkanocnych) o godz. 7:00 wieczorem odprawiona
S ł użba Liturgic
Liturgiczz na jest msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach.
LEKTORZY Niedziela – 8/9 marca SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ – Grupa
4:00pm – Nastasja i Malwina Mirowski Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy piątek po
8:00am – Weronika Kraska, Edward Wajszczuk
9:30am – Jolanta Gmurowska, Barbara Kawałek, Lucyna Malarz mszy św. wieczornej o godz.7:00 wieczorem do sali
11:15am – Kl. V a obecnego Domu Parafialnego.
1:00pm – Stanisław Bis, Eugenia Czaja, Katarzyna Turowska
6:00pm – Młodzież PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII – przypominamy, że na
terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych
KOLEKTORZY Niedziela – 8/9 marca przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych
4:00pm – Franciszek Gac, Michał Gardocki
8:00am – Stefan Gust, Zbigniew Paluszek wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie
9:30am – Stanisław Dudka, Paweł Karlic, Stanisław Kwiek, Antoni Malarz swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność
11:15am – Jerzy Marczewski, Stanisław Mieczkowski, wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i
Augustyn Nytko, Paweł Szymczakowski korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem
1:00pm – Jan Berent, Tadeusz Byra, Mariusz Przydział, chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd.
Janusz Wolkowicz Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek
6:00pm – Adam Jasiński, Roman Bieniek, Kazimierz Modzelewski
małżeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przez ROK HLONDOWSKI
nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej
tutaj należeli razem z rodzicami lub sami. 22 października mija 60 rocznica śmierci Kardynała Augusta Hlonda
–Prymasa Polski i założyciela Zgromadzenia Księży Chrystusowców.
Z tej też okazji rok 2008 ogłoszony przez Towarzystwo Chrystusowe
ZMIANA ADRESU – Parafian, którzy zmienili adres „Rokiem Hlondowskim”, którego celem jest zapoznanie z
zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w bogactwem osobowości i dzieła Wielkiego Prymasa II
biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura, Rzeczpospolitej. Główne uroczystości, odbędą się Warszawie przy
jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji do grobie Kardynała Augusta Hlonda w dniu 22 października 2008.
Państwa domów. Aby lepiej zapoznać naszych parafian z postacią Kardynała Augusta
Hlonda przez najbliższe tygodnie będziemy cytować wspomnienia
osób, które miały bliższy kontakt z księdzem Kardynałem.
Z ŻAŁOBNEJ KARTY – w dniu 21lutego w wieku 80
lat odszedł do wieczności: Śp. Ksiądz Tadeusz MOJE WSPOMNIENIE − Ks. Aleksander Drozd SDB
Błaszczyk długoletni proboszcz Parafii Matki Bożej Poznałem go jako wychowanek Zakładu Salezjańskiego w
Królowej Apostołów w Hamtramck. Oświęcimiu (1920−1925). Przyjeżdżał tam jako inspektor z Wiednia
Pogrzeb śp. Ks. Tadeusza odbył się w środę 27 lutego, a ciało na spotkania z ks. infułatem Tirone, na zjazdy dyrektorów,
spoczęło na Cmentarzu Mt. Olivet w Detroit. Polecajmy duszę uroczystości salezjańskie. Okoliczności te sprowadzały do
zmarłego ks. Tadeusza Miłosierdziu Bożemu. Oświęcimia wielu innych kapłanów, dostojników nawet, a jednak
Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie… nikt inny tak mi nie utkwił w pamięci jak jego postać majestatyczna
a pociągająca, dostojna a tak dostępna. Głosił nam nieraz “słówka
OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU wieczorne”. Treści już nie pamiętam, ale wiem, że tryskały humorem
SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR i były budujące. Jako administratorowi apostolskiemu Śląska,
służyłem kiedyś do stołu 1924/25 (byłem bodajże w V klasie
Cecylia Basta $250.00 gimnazjalnej). Towarzyszyli mu: ks. Tirone, ks. Świerc, może ks.
Ofiary wpłacone $190, 75.04 Hlond Antoni i ks. Balawajder. Przy podawaniu herbaty popełniłem
Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: Society of jakąś kelnerską gafę. Obecni okazali widoczne zniecierpliwienie,
Christ− Building Fund. małą konsternację, a Gość Dostojny uśmiechnął się do mnie jakże
słodko i powiedział: “Nie martw się kochasiu, na pociechę powiem
OFIARY z 23/ 24 luty 2008 ci, że i mnie się to kiedyś zdarzało”. Warto było tę gafę popełnić, by
Ofiary z 593 kopert: $ 5, 697.00 taką za nią otrzymać zapłatę. Służyłem mu do pontyfikalnych
Ofiary bez kopert: $ 709.00 nabożeństw. Budował wtedy swoim skupieniem, zatopieniem w
Kawiarenka: $ 484.00 Bogu, majestatycznym sposobem wykonywania funkcji liturgicznych.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! Nie zdradzał najmniejszego roztargnienia czy zdenerwowania.
Dla nas ministrantów nawet w chwili jakiejś niezręczności z naszej
strony, miał tylko ojcowski uśmiech. Księdzem już byłem, gdy przybył
OGŁOSZENIA RÓŻNE dość niespodziewanie do Czerwińska 1938 r.? Zdołaliśmy skrzyknąć
kilku gości z sąsiedztwa. Paru kapłanów, ziemian. Pamiętam, jak
wszyscy byli pod urokiem jego osobowości, podziwiając jego
„KAZIUKI” – w Sali Jana Pawła II trwa Bazar wersalski takt, humor przy stole, swobodę obejścia połączoną z
Białowieski „Kaziuki” zorganizowany przez Związek dostojeństwem. Jeszcze jako kleryk (1930 r.) byłem z wizytą u śp.
Harcerstwa Polskiego – Harcerze zapraszają na dobry założyciela “Stanisławówki” w Płocku ks. prałata Ignacego
obiad, ciasto i wspólne świętowanie. Bazar Harcerski potrwa Lasockiego. Było to w dniu imienin Ks. Prałata (31.VII) W dniu dla
do godz. 3:00 pm. siebie uroczystym wspominał staruszek czcigodny najpiękniejsze
chwile swego życia. Mówił o św. Janie Bosko, którego znał za życia,
ZMIANA CZASU – przypominamy, że w przyszłym tygodniu a któremu na terenie Stanisławówki postawił pomnik jako
z soboty na niedzielę tj. z 8 /9 marca nastąpi zmiana czasu z Błogosławionemu, a zaraz potem wspomniał o zaszczytnej wizycie,
zimowego na letni. Wskazówki zegara przesuwamy o godzinę jaką mu złożył na Stanisławówce J.Em. ks. kard. Hlond.
do przodu i śpimy godzinę krócej. “Wychodziliśmy z salonu − mówił Ks. Prałat, by udać się na
zwiedzanie zakładu. Skierowałem się do wieszaka, by coś włożyć
MALOWANIE PISANEK – Dom pod Aniołami zaprasza na siebie, ale ubiegł mnie Eminencja i zanim się spostrzegłem, z
dzieci i dorosłych na Wielkanocne spotkania pt. Malowanie i gracją i zniewalającym uśmiechem założył mi na ramiona zarzutkę.
Upadłem przed nim na kolana jak Piotr przed Chrystusem i jak Piotr
zdobienie pisanek. Spotkania odbędą się w sobotę 8 marca zawołałem: “Domine! Exii a me quia homo peccator sum!” a Ksiądz
o godz. 12:00 pm i w sobotę 15 marca o godz. 1:00pm. Kardynał ucałował mnie i dźwignął z klęczek. Po powrocie z wygnania
Organizatorzy zapewniają materiały, których koszt wynosi $10 zaszczycił Eminencja swą obecnością Zjazd Dyrektorów
od osoby. Więcej informacji pod nr tel. 248.790−9350. Salezjańskich z obu Inspektorii, w Krakowie na Łosiówce 1947 r.
W jego przemówieniu do zebranych przebijała jasność myśli,
KAWIARENKA SIÓSTR MISJONAREK – zdecydowanie, prostolinijność, trafny osąd sytuacji. Do dziś brzmią
tradycyjnym zwyczajem Siostry Misjonarki pracujące mi w duszy słowa wypowiedziane jakże dobitnie: “Nie masz
w naszej parafii przy pomocy parafian organizują w współpracy między Chrystusem a Belialem”. Słyszałem kiedyś
Niedzielę Palmową 16 marca kawiarenkę z obiadem i opowiadanie faktu, którego autentyczność musiałby ktoś
ciastem. Bardzo prosimy naszych parafian o pomoc i donację potwierdzić. Miało to być w naszej kaplicy w Marszałkach. Eminencja
w formie upieczenia ciasta na kawiarenkę. Całkowity dochód w czasie celebry zawadzi mitrą o wieczną lampkę oliwną. Oliwa z
z obiadów, ciasta i palm przeznaczony będzie dla Sióstr, na potrąconej lampy wylała się na głowę celebransa, który bez cienia
utrzymanie Domu Nowicjackiego w Poznaniu. Zapraszamy i zniecierpliwienia miał się wyrazić: “Widocznie jeszcze czegoś nie
dziękujemy za pomoc i poparcie. dostawało do moich namaszczeń kapłańskich i biskupich”.
Zwycięsko również i z humorem wyszedł Eminencja z cięższej jeszcze
WIELKOPOSTNA POMOC DLA NAJBIEDNIEJSZYCH – próby, na jaką była wystawiona jego cierpliwość przy poświęceniu
pierwszego drewnianego kościoła św. Teresy w Łodzi w 1927 r.,
tradycyjnym zwyczajem w czasie Wielkiego Postu można kiedy to przy pokrapianiu ścian kościoła na zewnątrz z rozgrzanego
przynosić suchą żywność na tz. „Capuchin Soup”, która jest dachu papowego smoła spadała na jego purpurę kardynalską. Nie
rozdawana ludziom biednym na terenie naszej Archidiecezji. pomnę słów, jakie wtedy wypowiedział, mógłby je chyba odtworzyć
Przy wejściu do kościoła wystawione są pojemniki, do których ks. prałat Żdżarski, który często ten fakt wspominał jako ówczesny
prosimy składać przyniesione artykuły. Serdecznie dziękujemy ceremoniarz.
za wsparcie naszej akcji.
Pomocą służą Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Franciszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 586−979−0255 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)
Codzienne Msze święte
Program Radiowy Księży Chrystusowców Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
Sobota 8:00 am – 8:30 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz.
RADA DUSZPASTERSKA 9:00 am i 7:00 pm)
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Liturgia Godzin
Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm
Organista Sakramenty
Janusz Głaz «586−268−5795 Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Lektorzy Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz.
Józef Ledziński «586−726−0636 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Kolektorzy Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek
Albert Ciesielski «586−247−4217 miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana
Ministranci Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr
młodzież w klasie 8.
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Lider – Halina Kocz «248−723−5078 datą ślubu.
Róże Różańcowe Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr o każdej porze.
Radio Maryja
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385
Koło Seniorów „Złota Róża”
Franciszek Gac «586−268−0765
Rycerze Kolumba Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Alfred Jaworowski «586−751−5361 Sobota – 12:00 pm
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Paweł Laskowski
Finanse Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis”
Celina Pultanis «586−731−0355 Lobby – Piątek – 8:00 pm
Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Zespół Taneczny „Mireczki”
Mariola Vanderest «248−879−5898
Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza
Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Zespół Taneczny „Mireczki II”
Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Język Polski dla Amerykanów Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
(Polish for Adults) − Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Antoni Walawender «586−751−1224
Zespół Taneczny „Dunajec”
Język Angielski − ESL
Mariusz Szajnert «248−689−0180
Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Harcerze
Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344
Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
Grupa AA
Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Roman «248−421−6454 Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr