You are on page 1of 4

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Od poniedziałku do piątku
Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 8:00 am - 4:30 pm
Sala Parafialna: (586) 977−7379 W sobotę:
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

Wniebowstąpienie Pańskie powierzył. Wypełniając je
4 maja 2008 zadośćuczynimy jego życzeniu,
ale też zdobędziemy miejsce w
Pożegnanie kogoś, kogo kochamy jest Jego Królestwie. Gdzie On
doświadczeniem zazwyczaj trudnym. I takim było dla odszedł, my tam podążamy. Tak
Jezusa i Apostołów. Wniebowstąpienie zamyka Jego jak apostołowie, jesteśmy
misję na ziemi i oznacza chwalebny powrót do Ojca, pośrodku wydarzeń życia
ponieważ dzieło jakie zostało mu powierzone wypełnił świata, wezwani do służby. Powołani do kontynuacji
do końca. Z powodu tego odejścia apostołowie pracy przez nich rozpoczętej, budowania
doświadczali głębokiego smutku. Jego słowa: „A oto ja Chrystusowego Królestwa. Należy jednak pamiętać,
jestem z wami przez wszystkie dni…” były dla nich iż to kim jesteśmy, bardziej przemawia do ludzi, aniżeli
umocnieniem i zarazem nadzieją na przyszłość. Jezus nie to co mówimy lub nawet czynimy. I w tym sensie jest
pozbawiał ich swojej obecności, ale jednocześnie prawdziwe powiedzenie, iż nasze życie jest otwartą
postawił przed nimi zadanie, misję do wypełnienia: księgą ewangelii, którą jedynie ludzie czytać będą. Jest
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody ...„ – tak ważne, aby Pan odnawiał w nas działanie swego
zawierzył im misję zwiastowania miłości Ojca wobec Ducha, abyśmy poznawali co jest prawdziwe i posiedli
ludzi, poprzez ich pełną oddania, bezinteresowną służbę. odwagę i siłę do czynienia tego co jest prawe.
Pod nieobecność Jezusa uczniowie nie mogą być Świadomość Jego obecności z nami nie zmienia świata
bezczynni, ale mają wchodzić w życie świata i przyszłość dla nas samych, ale daje nam odwagę do konfrontacji
z odwagą. Posiadają bardzo ważną rolę do spełnienia – z nim. Boża bliskość chroni nas przeciw jakiemuś
zwiastować ludzkości zbawienie dokonane na Kalwarii i odczuciu odrzucenia i beznadziejności. Pomimo wielu
w wielkanocnym zwycięstwie. Jezus nie będzie obecnie poważnych wykroczeń i nadużyć chrześcijan – uczniów
dłużej obecny w swoim ludzkim ciele, jego miejsce Chrystusa, na przestrzeni historii Kościoła, pomimo
zajmie Duch Święty, który stanie się dla nich wielu okropnych prześladowań wierzących, ewangelia
przewodnikiem i mocą w życiowej drodze. Jezus była przekazywana w każdym pokoleniu, aż do
odchodząc nie tylko myślał o sobie, ale i o Apostołach, trzeciego tysiąclecia, do dzisiaj. Jednym z wyjaśnień
o Kościele, o nas. Mówił: „Pożyteczne jest dla was moje jest to, iż Jego przyrzeczenie trwa: „Będę z wami aż
odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie do skończenia świata”. Jezus polega na nas. My
przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”. jesteśmy Jego świadkami wobec świata. To jest trudne
Apostołowie powrócili oni do Jerozolimy pełni radości. zadanie, ale i wielki przywilej.
Ich smutek przeplatany był radością. Możemy czerpać zachętę ze słów świętej Teresy z
Kalkuty: „Nie modlę się o sukces, ale o to, abym
Jeżeli uczynimy refleksję wiary to pojmiemy była wiernym świadkiem”.
znaczenie tego wielkiego święta, a szczególnie zaufania Ks. Tadeusz Winnicki TChr
Chrystusa wobec nas, zadania jakie i nam także
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota 3 maja - NMP- Królowej Polski LEKTORZY
4:00 = Barbara Babicka 6 rocz. śm ................................ ojciec Sobota /Niedziela − 10/11 maja
4:00 = Elżbieta Herman ............................................... rodzice 4:00pm – Zofia Duniec − Dmochowska, Frank Dmuchowski
4:00 = Jadwiga Horodecka .......................................... rodzina 8:00am – Celina Pultanis, Stefan Gust
9:30am – Lucyna Malarz, Kasia Popiel, Alicja Karlic
Niedziela 4 maja – VII Niedziela Wielkanocna - 11:15am – Kl. III
Wniebowstąpienie Pańskie 1:00pm – Ania, Monika, Józef Majcher
6:00pm – Młodzież
8:00 == z rodziny Janiszewskich i Kabat
8:00 O Boże bł. i łaski dla Michała Kubina w rocznicę ur. KOLEKTORZY
9:30 = Sławomir Chrobak ............................................. mama Sobota /Niedziela− 10/11maja
11:15 = Antoni Mieczkowski .......................................... rodzice 4:00pm – Andrzej Bieciuk Michał Gardocki
1:00 = Aleksandra Ogniewska ........................................ córka 8:00am – Stefan Gust, Zbigniew Paluszek
6:00 = Kazimierz Czerwiński i za zmarłych z rodziny .............. 9:30am – Zdzisław Skorupa, Andrzej Szmyd, Jacek Szwakopf,
Marek Wach
Poniedziałek 5 maja 11:15am – Augustyn Nytko, Jerzy Rakowiecki, Jerzy Sokołowski,
9:00 = Józef Zawadzki ............................................. przyjaciele Krzysztof Zadrożny
9:00 == Aleksandra i Aleksander Modzelewski .................... 1:00pm – Jan Berent, Tadeusz Byra, Wacław Muszyński,
............................................................ synowa z rodziną Zdzisław Wolan
6:00pm – Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak
7:00 = Irena Andrzejewska
7:00 = Aleksander Gut ............................... rodzina Bińkowski
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wtorek 6 maja – Św. Apostołów Filipa i Jakuba
9:00 = Alfons Magdziarz 2 rocz. śm ............................... córka UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO –
7:00 == Stefania i Walenty Zadrożny .......................... rodzina Chrystus tłumaczył uczniom, iż jego odejście jest potrzebne,
7:00 = Jadwiga Horodecka .............................................. Anna aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego
siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do
chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam
Środa 7 maja – NMP Matki Łaski Bożej miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy
9:00 = Franciszek Gardocki 5 rocz. śm. ...................... rodzina za Nim, odbieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich
7:00 = Jan Poczynek 15 rocz. śm. ........................ B. J. Wastag drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy od samego
7:00 = Władysław Stefańczyk ............................ syn z rodziną Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły od Ducha
Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.
Czwartek 8 maja – Św. Stanisława
9:00 O Boże bł. dla ks. Stanisław Kowalskiego z okazji imienin UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO – tak zwane
....................................................................... C. Pultanis Zielone Świątki przypada w przyszłą niedzielę 11 maja.
9:00 = Stanisław ................................................. syn z rodziną Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy
7:00 = Stanisław Lukowski ................................ rodzina Pikuła i jest to ostatni moment, aby zadośćuczynić drugiemu i
trzeciemu przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź
7:00 == Stanisław Stanisława Ranik .......................................
i Komunię Świętą wielkanocną.
Piątek 9 maja NABOŻEŃSTWA MAJOWE – rozpoczynamy miesiąc maj w
9:00 = Stanisław Skrzyszowski szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. Przez cały miesiąc
9:00 = Jadwiga Horodecka ....................... rodzina Bieńkowski maj odprawiane będą Msze św. o godz. 7:00 wieczorem, a
7:00 = Roman Zawidzki .................................... brat z rodziną przed Mszą św. o godz. 6:40 Litania Loretańska do Najświętszej
7:00 = Zdzisław Sobieraj ................................. córka z rodziną Maryj Panny. Zapraszamy parafian do udziału w nabożeństwach
majowych, a w szczególności zachęcamy rodziców, aby
Sobota 10 maja przywozili swoje dzieci na nabożeństwa maryjne i w ten sposób
9:00 == Mieczysław Koryński i Teodora Bogusz ......... rodzina wychowywali i uczyli dzieci polskiej tradycji religijnej.
11:00 O Boże bł. dla dzieci przystępujące do
C.S.A. – APEL SŁUŻBY KATOLICKIEJ – przez cały miesiąc maj
Pierwszej Komunii Świętej trwa w Archidiecezji Detroit doroczna zbiórka pieniężna na Apel
4:00 W intencji Matek Służby Katolickiej (Catholic Services Appeal). Dla naszej parafii
4:00 == Jan Tyrcha archidiecezja wyznaczyła $48,413.00. Za każdą ofiarę składamy
serdeczne „Bóg zapłać”. Do dzisiejszego biuletynu załączone
Niedziela 11 maja – Niedziela Zesłania Ducha Świętego są koperty na ten cel, a przez kolejne niedziele maja zbierana
8:00 W intencji Matek będzie druga kolekta na C.S.A. Czeki prosimy wypisywać na:
9:30 = Domagała ........................................................ rodzina OUR LADY OF CZĘSTOCHWA z dopiskiem (C.S.A).
9:30 = Helena Niemiec ............................. rodzina Łopatowski
11:15 = Elżbieta Golus w 7 rocz. śm. UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ –
1:00 = Kazimierz Kilianek dla dzieci przygotowujących się w naszej parafii w
sobotę 10 Maja o godz. 11:00 am. Spowiedź dla
6:00 W intencji Matek
dzieci pierwszo−komunijnych oraz ich rodziców i
rodzeństwa w piątek 9 maja od godz. 5:00 pm
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek
KATECHETYCZNEGO 2007/08 – dla wszystkich klas, małżeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i
odbędzie się w sobotę 17 maja. O godz. 11:00. Uroczysta chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przez
Mszą św. dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla dzieci na czas nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej
wakacji. Po Mszy św. krótkie spotkanie z katechetami tutaj należeli razem z rodzicami lub sami.
połączone z rozdaniem świadectw.
ZMIANA ADRESU – Parafian, którzy zmienili adres
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE – w najbliższym zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w
czasie sakramentalny związek małżeński zawrzeć biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura,
mają: jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji do
Mariola Dobek & Wojciech Stanisław Lupa Państwa domów.
Melinda Sue Brown & Andrew Edward Kon
Edyta Teresa Koziarz & Bart Ruc STRONA INTERNETOWA PARAFII – zapraszamy do
odwiedzenia uaktualnionej strony internetowej parafii. Adres:
Honorata Grzesiak& Robert Socha
www.olcsh.org
Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w zawarciu
małżeństwa proszony jest o kontakt z biurem parafialnym. OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU
SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ – Grupa Modlitewna Joseph Boguslava Wastag $416.00
zaprasza na spotkania w każdy piątek po mszy św. wieczornej Ofiary wpłacone $191, 569.04
o godz. 7:00 wieczorem do sali obecnego Domu Parafialnego. Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: Society of
Christ− Building Fund.
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII – przypominamy, że na terenie
Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych OFIARY z 26/27 kwietnia
przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych Ofiary bez kopert $ 622.00
wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie Ofiary z 541 kopert $ 4,899.00
swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność Kawiarenka $595.00
wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i
korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd.

COLLEGE SCHOLARSHIPS – The Del Papa− Grimaldi
OGŁOSZENIA RÓŻNE Scholarship Endowment fund of the Archdiocese of Detroit
Endowment Foundation provides two college scholarships for
2008/09 academic year. Application forms are now available
PRZETARG NA RENOWACJĘ DOMU PARAFIALNEGO – in the parish office. High school and college students planning
do zakończenia prac nad przetargiem na wykonanie renowacji to attend a collage or university full−time in the2008/09 academic
domu parafialnego wraz z członkami Komitetu Budowlanego: year are eligible. Details are included in the application for..
ks. Tadeuszem Winnickim, Panem Alojzym Kawałkiem i Competed application forms must be sent to the Archdiocese of
Panem Janem Wampuszyc, zostali zaproszeni przedstawiciele Detroit postmarked no later than May15, 2008.
Rady Parafialnej, Pani Stasia Ledzinska – Przewodnicząca Rady
Parafialnej, Pan Janusz Wolski – V−Przewodniczący oraz Pan ZBIOROWE MSZE ŚW.PRYMICYJE W TOWARZYSTWIE
Antoni Malarz. Na spotkaniu także obecny był przyszły CHRYSTUSOWYM – 20 maja 2008 roku ośmiu Diakonów
gospodarz naszej Parafii, ks. Sławomir Murawka. Wyniki Towarzystwa Chrystusowego przyjmie święcenia kapłańskie
przetargu: na przetarg budowlany i wykonanie renowacji z tej też okazji każdy Neoprezbiter odprawi 15 zbiorowych
wpłynęło 12 ofert. Dziesięć ofert wpłynęło z firm należących intencji Mszy św. Osoby, które chciałby zamówić intencje
do członków naszej parafii. Komitet Budowlany miał dwa proszone są wypełnienie formy, które wyłożone są w kopertach
spotkania w sprawie oceny ofert. Pytania dotyczyły ofert po na stoliku w kościele. Wraz z formą zamieszczony jest w
uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Komitet Budowlany wraz kopercie list rektora seminarium ks. Bogdana Molendy SChr.
z przedstawicielami Rady Parafialnej postanowili wybrać dwie Intencje Mszy św., prosimy o przynoszenie do biura
firmy (obie należące do naszych parafian) do wykonania prac parafialnego lub zakrystii.
renowacyjnych domu parafialnego wybrane zostały W & K
Home Improvement, Inc oraz Cranbrook Building Company, NOWE DZIAŁKI NA CMENTARZU RESURRECTION – zarząd
Inc. Prace budowlane rozpoczną się w drugim tygodniu maja cmentarza „Resurrection” informuje, że została już zapełniona
2008 i według harmonogramu budowy zostaną zakończone działka w polskiej sekcji cmentarza Resurrection”, w związku
w połowie lipca 2008. z tym zaoferowano nowe miejsce dla Parafii Matki Bożej
Częstochowskiej. Jest to nowa działka nr 36, nieco oddalona
FESTIWAL PARAFIALNY – nasz tegoroczny festiwal od obecnej. Aby mogła być utworzoną musi wpłynąć
parafialny, odbędzie się w sobotę 31 maja i w niedzielę minimum 50 zgłoszeń wykupu działek. Osoby zainteresowane
1 czerwca. Zwyczajem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą proszone są o zgłoszenie do biura parafialnego lub zakrystii.
do naszych parafian o poparcie festiwalu oraz o
przynoszenie na festiwal artykułów spożywczych do kuchni, POLSKIE BIURO PODRÓŻY – POLISH TRAVELERS –
fantów na loterię oraz rzeczy na Flea Market. organizuje w dniach od 22 do 28 czerwca autokarową
wycieczkę do Cape Cod w Stanie Massachusetts. Program
ZAPROSZENIE NA FESTIWAL – parafia św. Stanisława w wycieczki przewiduje wiele atrakcji w tym zwiedzanie
Wyandotte, zaprasza na festiwal parafialny w dniach 23, 24, i ciekawych miejsc. Koszt $579.00. Więcej informacji pod nr
25 maja. Więcej informacji pod nr tel. 734. 285−9509. tel. 586. 726−6476.
Pomocą służą Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Franciszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 586−979−0255 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)

Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz.
RADA DUSZPASTERSKA 9:00 am i 7:00 pm)
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636
Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra,
Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Liturgia Godzin
Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Organista Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm
Janusz Głaz «586−268−5795
Lektorzy Sakramenty
Józef Ledziński «586−726−0636 Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Kolektorzy Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz.
Albert Ciesielski «586−247−4217 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Ministranci Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana
Grupa Modlitewna Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
młodzież w klasie 8.
Linia Modlitewna Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Elwira Czajkowska «586−412−0581 datą ślubu.
Róże Różańcowe Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr o każdej porze.
Radio Maryja
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385
Koło Seniorów „Złota Róża”
Franciszek Gac «586−268−0765 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota – 12:00 pm
Alfred Jaworowski «586−751−5361 Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis”
Finanse Lobby – Piątek – 8:00 pm
Celina Pultanis «586−731−0355 Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Zespół Taneczny „Mireczki”
Mariola Vanderest «248−879−5898 Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „Mireczki II”
Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Język Polski dla Amerykanów Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
(Polish for Adults) −
Antoni Walawender «586−751−1224 Zespół Taneczny „Dunajec”
Język Angielski − ESL Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Mariusz Szajnert «248−689−0180 Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Harcerze Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Grupa AA Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr
Roman «248−421−6454