You are on page 1of 4

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Od poniedziałku do piątku
Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 8:00 am - 4:30 pm
Sala Parafialna: (586) 977−7379 W sobotę:
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

Niedziela Trójcy Świętej ze zrozumieniem Boga, nigdy nie doszlibyśmy do
18 maja 2008 stwierdzenia, iż jest On pełen dobroci i współczucia,
powolny w gniewie, bogaty w przyjaźń i w wierność.  Bez
pomocy Jezusa, jak moglibyśmy poznać, iż jako wspólnota
      Uroczystość ta stwarza dla nas sposobność
jesteśmy połączeni z Nim samym; jak zrozumieć, iż Bóg
doświadczenia w głębi naszej wiary wewnętrznej tajemnicy
nas kocha i pragnie abyśmy wracali do Jego miłości.
Boga, jako trzech osób: Stworzyciela, Zbawiciela i
    Od momentu naszego chrztu w imię trzech Osób Trójcy,
Pocieszyciela. Ten symbol wiary wyznajemy codziennie,
złożyliśmy przyrzeczenie życia pod ich opieką i uczynienia
przez znak krzyża i przywołanie świętych imion Boga
wszystkiego, aby wtedy, kiedy życie się zakończy,
Jedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca osób –
moglibyśmy dostąpić ich obecności na wieki. Aby ta prawda
w niej istnieje pełnia miłości, pokoju i harmonii. Może
i rzeczywistość realizowała się w naszym życiu, winniśmy
pojawić się pytanie, jakie znaczenie i wpływ ma na nasze
słuchać Bożego Ducha, który ofiaruje nam natchnienia i
życie ta tajemnica. Odpowiedź znaleźć możemy w Słowie
wzbudza pragnienie Boga i Jego prawdy.
Bożym, które przekazuje nam prawdę, iż jesteśmy dziećmi
   Dzisiejsza niedziela niech będzie dniem radości w Ojcu,
Boga Ojca, który dając życie troszczy się o nas; w Jezusie
Synu i Duchu Świętym, – który objawił nam siebie i zaprosił
Chrystusie mamy Zbawiciela, który cierpiał i umarł za nasze
do współuczestnictwa w swoim życiu. On ofiarował nam
grzechy; Duch Święty jest dla nas przyjacielem i obrońcą,
miłość, mającą jedną cechę – nigdy się nie wyczerpuje i
który umacnia nas, leczy i chroni, wobec wielu życiowych
pełna jest życzliwości wobec nas, którzy nieraz ją postrzegają
doświadczeń i zagrożeń.
i interpretują na opak, często egoistycznie. On jest
      Trójca Bożych Osób − zaprasza nas to odkrycia i
wspólnotą osób, które kierują się zawsze dobrem drugiego
pogłębienia wzajemnej więzi w świetle prawdy, jaką
a więc altruizmem.
przekazuje nam Pismo Święte o Jej wewnętrznym życiu.
Ks. Tadeusz Winnicki TChr
Jeżeli zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga,
zatem winniśmy podejmować wysiłek, aby stać się Jemu
podobni tak dalece, jak to tylko po ludzku jest możliwe.
Czy w świecie naszych marzeń i pragnień istnieje i to, chyba „Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem,
najważniejsze, aby znaleźć się kiedyś w towarzystwie Boga każde pragnienie jest Ci znane
obdarowującego miłością bez granic. i żadna tajemnica nie jest przed Toba zakryta,
     Tajemnica Boga – życie Trójcy Osób – to jest wielka
tajemnica, którą nie może pojąć w pełni ludzki umysł.  To
ześlij nam Ducha Świętego i oczyść nasze myśli,
prawda, iż Bóg jest tajemnicą. Ale tajemnica  nie oznacza abyśmy mogli doskonale Cię kochać
czegoś, czego nie można poznać. Tajemnica jest i godnie Ciebie chwalić.
rzeczywistością tak bogatą w znaczenie i w to, co zawiera, Boże, nasz Ojcze, niech Pocieszyciel,
iż bez względu na to, z jakim trudem będziemy się starali ją Duch Święty,
poznać, nigdy nie dojdziemy do wyczerpującego jej
zrozumienia. Dlatego Bóg postanowił objawić siebie, który pochodzi od Ciebie,
wspomógł nas i nasze ludzkie poszukiwania, objawieniem oświeci nasze umysły
swojej istoty poprzez Syna. A Jezus to objawienie zamknął i doprowadzi nas do pełnej prawdy,
w słowach: Bóg jest miłością…. zgodnie z obietnicą Twojego Syna”
    Bóg – to największa tajemnica obecna w naszym życiu.
Jeżeli zostalibyśmy pozostawieni sami sobie, zmagając się
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota 17 maja LEKTORZY
Sobota /Niedziela − 24/25maja
4:00 O Boże bł. z okazji ur. dla Jakuba i Mateusza Michalczak . 4:00pm – Celina Basta, Maria Wilczyński
4:00 = Aleksander Bieńkowski .................. rodzina Bieńkowski 8:00am – Weronika Kraska, Edward Wajszczuk
9:30am – Kasia Popiel, Małgorzata i Zbigniew Purzyccy
Niedzi
Niedziela 18 maja – Uroczystość TTrójcy
edziela rójcy Świętej 11:15am – Lucyna Szatkowska, George Frank,
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks Kornel Muszczyński
1:00pm – Barbara Kawałek, Albert Ciesielski, Eugenia Czaja
9:30 == Dominika i Józef Jezusek .......................... L. A. Malarz 6:00pm – Młodzież
11:15 = Tadeusz Kilianek .................................... córka z rodziną
1:00 = Stanisław Fryzlewicz .............................................. żona KOLEKTORZY
1:00 = Józef Jędraszyk i za zmarłych z rodziny ................. żona Sobota /Niedziela− 24/25maja
6:00 Za zmarłych z rodziny Szefer i Drogowskich ......... rodzina 4:00pm – Franciszek Gac, Michał Gardocki
8:00am – Józef Chryczyk, Emil Filip
9:30am – Stanisław Dutka, Paweł Karlic,
Poniedzi
Poniedziałek 19 maja
edziałek Antoni Malarz, Janusz Wolski
9:00 == Zbigniew Szymański 28 rocz. śm., ....... żona z rodziną 11:15am – Augustyn Nytko, Jerzy Rakowiecki,
Jan i Helena Jagodziński, Stanisław i Stefania Szymański Jerzy Sokołowski, Krzysztof Zadrożny
1:00pm – Jan Berent, Albert Ciesielski, Mariusz Przydział,
9:00 = Jacek Wołyniak .................................................. rodzina Janusz Wolkowicz
7:00 O Boże bł. i łaski dla dzieci i całej rodziny .... rodzina Lalewicz 6:00pm – Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak

Wtorek 20 maja
9:00 = Bronisław Chryczyk OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
7:00 = Jadwiga Kulpanowska 5 rocz. śm. ....................... córka 175 ROCZNICA POWSTANIA DIECEZJI DETROIT I –
7:00 == Krystyna i Leon Owsinski ............. L. J. Krzyształowicz w dzisiejsza niedzielę 18 maja odprawiona zostanie o godz. 3:00
po południu w Katedrze Detroit przez Ks. Kardynała Adama Maidę
Środa 21 maja − Msza św. dziękczynna za 175 rocznicę powstania Archidiecezji
9:00 == Stanisława, Józef, Andrzej Detroit oraz za dar wiary różnorodnych wspólnot. W programie
uroczystości planowana jest także procesja różnych kultur grup
7:00 = Bronisława Walicka 12 rocz. śm. ....................... rodzina etnicznych mieszkających na terenie archidiecezji Detroit. Naszą
7:00 = Józef Piech parafię reprezentować będzie zespół „Dunajec”, członkowie
Rady Parafialnej oraz grup działających przy parafii.
Czwartek 22 maja – Uroczystość Bożego Ciała
Ciała
9:00 Dziękczynna do Św. Rity ........................... rodzina Brooks UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA – w czwartek 22 maja
7:00 = Andrzej Mozolewski 16 rocz. śm. ........................siostra przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa −
Boże Ciało. W tym dniu Msza św. odprawiona zostanie o godz.
7:00 Za Parafian
7:00 i bezpośrednio po Mszy św. Procesja do czterech ołtarzy.
Bardzo prosimy wyznaczone grupy o przygotowanie ołtarzy.
Piątek 23 maja Ołtarz pierwszy Dunajec i Ministranci – osoby odpowiedzialne:
9:00 = Stanisław 8 rocz. śm. Ks Ryszard Czerniak, Elżbieta Gramek.
7:00 O Boże bł. i zdrowie dla Stasi i Józefa Ledziński Ołtarz drugi Rada Parafialna i Koło Seniorów – osoby
w 10 rocznicę ślubu odpowiedzialne: Alicja Karlic, Janusz Wolski i Franciszek Gac
Ołtarz trzeci Harcerze i Szkoła Języka Polskiego – osoby
7:00 = Szewczuk
odpowiedzialne Jerzy Czaja i Jolanta Gmurowska.
Ołtarz czwarty Grupa Modlitewna, Lektorzy, Kolektorzy – osoby
Sobota 24 maja – NMP Wspomożycielki W
Wspomożycielki Wiiernych odpowiedzialne: Halina Kocz, Albert Ciesielski, Józef Ledziński.
9:00 za Parafian Do wzięcia udziału w uroczystej procesji zapraszamy dzieci
1:30 Msza św. ślubna Mari Mariola ola Dobek i W ojci
Wojci ech Lupa
ojciech Pierwszo komunijne (w strojach komunijnych), a także dzieci w
4:00 O Boże bł. i zdrowie dla Dariusza i Andrzeja Paprzyckich strojach ludowych dziewczynki do sypania kwiatków i chłopców
z okazji ur ................................................................ mama do niesienia symboli religijnych, a także panie do niesienia
feretronów i panów do niesienia baldachimu.
Niedzi
Niedziela 25 maja VIII Ni
edziela edzi
Niedziela Zwykła
edziela NABOŻEŃSTWA MAJOWE DO MATKI BOŻEJ – odprawiane
8:00 == Anna i Krzysztof Makuch i za zmarłych z rodziny Paluszek są codziennie od poniedziałku do piątku przed Mszą św. o
9:30 == Leonard i Stanisława Żabiccy ................................ syn godz. 6:40 w sobotę o godz. 3:30, a w niedziele po Mszy św.
11:15 O Boże bł. z podziękowaniem za otrzymane łaski w rocz. 18 ur. o godz. 1:00 po południu.
.............................................................................. rodzina
MSZA ŚW. GRADUACYJNA – w intencji uczniów i studentów,
11:15 = Helena Nytko .......................................................... mąż którzy w tym roku kończą naukę w High School, College lub na
1:00 = Aleksander Gut ...................................... W. Mikołajczyk Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedzielę 8 czerwca o
1:00 = Józef Jędraszyk i za zmarłych z rodziny ................. żona godz.11:15. Osoby, które chcą, aby ich imiona i nazwiska zostały
6:00 W Intencji Matek: Marii Wastag i Janiny Spoczynek ..... dzieci wyczytane podczas Mszy św. i wypisane w biuletynie prosimy o
zgłoszenie w biurze parafialnym lub w zakrystii. Graduantów
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± prosimy o przyjście na Mszę św., w strojach graduacyjnych.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII – przypominamy, że na
ZAPISY NA KATECHEZĘ NA NOWY ROK 2008/2009 terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych
– odbędą się w niedzielę 8 czerwca po każdej Mszy przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do
Świętej w lobby kościoła. Rodzice, którzy włączyli się w tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii,
pomoc w czasie Bazaru Świątecznego i Festiwalu o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się do parafii.
Parafialnego prosimy, aby okazali przy zapisie Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania
zaświadczenie o pracy, gdyż dla tych osób jest zniżka parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej;
przy zapisie na lekcje religii. udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem
Parafianie płacą $55.00 za pierwsze dziecko, za korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy
następne 15 − jeśli była pomoc to jest $30.00 zniżki, zawarli związek małżeński w naszej parafii, a przed ślubem
osoby nie zapisane do parafii płacą $70.00 od każdego należeli do parafii i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej
dziecka. We wrześniu koszt zapisu będzie droższy za przynależność przez nowe zapisanie się do parafii z
pierwsze dziecko $65.00, za następne $25.00. Osoby nie zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj należeli razem z
zapisane do parafii $80.00 od każdego dziecka. rodzicami lub sami.
WAKACYJNA ZMIANA GODZIN PRACY BIURA ZMIANA ADRESU – Parafian, którzy zmienili adres
PARAFIALNEGO zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w
Od 1 czerwca do 31 sierpnia biuro parafialne czynne biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura,
będzie od poniedziałku do piątku od godz. 9:30 do 2:00, jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji do
a soboty od godz. 9:30 do 12:00, lub po wcześniejszym Państwa domów.
umówieniu się.
C.S.A. – APEL SŁUŻBY KATOLICKIEJ − przez cały miesiąc maj
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO – w ostatnim czasie przez trwa w Archidiecezji Detroit doroczna zbiórka pieniężna na Apel
sakrament chrztu świętego do wspólnoty kościoła włączeni Służby Katolickiej (Catholic Services Appeal). Dla naszej parafii
zostali: archidiecezja wyznaczyła $48,413.00. Za każdą ofiarę składamy
Olivia Chodubski, serdeczne „Bóg zapłać”. Przez kolejne niedziele maja zbierana
Victoria Aleksandra Szpila, będzie druga kolekta na C.S.A. Czeki prosimy wypisywać na:
Jakub Adam Kochaniewicz OUR LADY OF CZĘSTOCHWA z dopiskiem (C.S.A).
Nowo ochrzczonym oraz ich rodzicom i chrzestnym
gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU
Maryj Jasnogórskiej Pani naszej patronki. SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR
Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: Society of
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE – w najbliższym czasie Christ− Building Fund.
sakramentalny związek małżeński zawrzeć mają:
OFIARY z 10/11 maja
Honorata Grzesiak& Robert Socha Ofiary bez kopert: $ 589.50
Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w Ofiary z 531 kopert: $ 5033.00
zawarciu małżeństwa proszony jest o kontakt z biurem II Kolekta na C.S.A dotychczas zebrano razem: $5,635.00
parafialnym.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ – Grupa
Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy piątek STRONA INTERNETOWA PARAFII – zapraszamy do
po mszy św. wieczornej o godz. 7:00wieczorem odwiedzenia uaktualnionej strony internetowej parafii. Adres:
do sali obecnego Domu Parafialnego. www.olcsh.org

NOWE DZIAŁKI NA CMENTARZU RESURRECTION –
OGŁOSZENIA RÓŻNE zarząd cmentarza „Resurrection” informuje, że została już
zapełniona działka w polskiej sekcji cmentarza
FESTIWAL PARAFIALNY – nasz tegoroczny festiwal Resurrection”, w związku z tym zaoferowano nowe miejsce
parafialny, odbędzie się w sobotę 31 maja i w dla Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to nowa działka
niedzielę 1 czerwca. Zwyczajem lat ubiegłych nr 36, nieco oddalona od obecnej. Aby mogła być
zwracamy się z prośbą do naszych parafian o utworzoną musi wpłynąć minimum 50 zgłoszeń wykupu
poparcie festiwalu oraz o przynoszenie na festiwal działek. W najbliższym czasie planowane jest na terenie
artykułów spożywczych do kuchni, ciasta do parafii spotkanie z osobą reprezentującą zarząd cmentarza,
kawiarenki, fantów na loterię oraz książki która poda szczegółowe informacje i koszt zakupu działek.
rzeczy na Flea Market.
POLSKIE BIURO PODRÓŻY – POLISH TRAVELERS –
ZAPROSZENIE NA FESTIWAL
FESTIWA organizuje w dniach od 22 do 28 czerwca autokarową
Parafia św. Stanisława w Wyandotte, zaprasza na wycieczkę do Cape Cod w Stanie Massachusetts.
festiwal parafialny w dniach 23, 24, i 25 maja. Program wycieczki przewiduje wiele atrakcji w tym
Więcej informacji pod nr tel. 734. 285−9509. zwiedzanie ciekawych miejsc. Koszt $579.00. Więcej
informacji pod nr tel. 586. 726−6476.
Pomocą służą Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Franciszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 586−979−0255 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)

Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz.
RADA DUSZPASTERSKA 9:00 am i 7:00 pm)
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636
Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra,
Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Liturgia Godzin
Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Organista Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm
Janusz Głaz «586−268−5795
Lektorzy Sakramenty
Józef Ledziński «586−726−0636 Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Kolektorzy Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz.
Albert Ciesielski «586−247−4217 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Ministranci Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana
Grupa Modlitewna Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
młodzież w klasie 8.
Linia Modlitewna Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Elwira Czajkowska «586−412−0581 datą ślubu.
Róże Różańcowe Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr o każdej porze.
Radio Maryja
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385
Koło Seniorów „Złota Róża”
Franciszek Gac «586−268−0765 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota – 12:00 pm
Alfred Jaworowski «586−751−5361 Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis”
Finanse Lobby – Piątek – 8:00 pm
Celina Pultanis «586−731−0355 Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Zespół Taneczny „Mireczki”
Mariola Vanderest «248−879−5898 Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „Mireczki II”
Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Język Polski dla Amerykanów Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
(Polish for Adults) −
Antoni Walawender «586−751−1224 Zespół Taneczny „Dunajec”
Język Angielski − ESL Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Mariusz Szajnert «248−689−0180 Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Harcerze Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Grupa AA Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr
Roman «248−421−6454