You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne
od poniedziałku do piątku
8:00am – 4:30pm
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 w soboty
Tel. :(586) 939-5022 * Fax : (586) 977-2074
Sala Parafialna (586) 977—7379 9:30am-2:00pm
Adres Internetowy: www.olcsh.org * Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka proboszcz, ks. Robert Będziński wikariusz, ks. Konrad Urbanowski rezydent

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA Póki co cieszę się (jak to mówią w Krako-
ZWYKŁA wie) „przebardzo”, że są tacy, którzy wkładają w
28 września 2008 r. naszą wspólnotę mnóstwo swojego serca,
wysiłku i czasu. Że nie tylko klaszczą, ale i pod-
Co w trawie piszczy… wijają rękawy. Takich „kochańszych” synów
(żeby wrócić do dzisiejszej przypowieści) potr-
Niech będzie pochwalony
zeba jak najwięcej, żeby nam się dobrze działo.
Jezus Chrystus!
Takich, którzy oprócz samego przyjścia do
kościółka w niedzielę zechcą coś jeszcze z siebie
Ale się zaczynam robić nudny, mój Boże!
Ale się zaczynam powtarzać! Co to będzie dalej? dołożyć. Może to być choćby modlitwa za
Wciąż o tym samym, prawie jak wspomniane parafię, o powołania, o siły i mądrość dla tych,
kiedyś przeze mnie to samo kazanie nowego co się kręcą koło ołtarza, może to być ofiaro-
proboszcza; „dopóki się nie nawrócą, będę wanie swojego cierpienia, dobrego uczynku,
mówił to samo...” wyrzeczenia - na nasze „niebieskie” konto. Albo
Chodzi jednak o to, że samo Słowo Boże, jeszcze coś innego. Cokolwiek. Wszystko! Na-
przygotowane przez Kościół do czytania w kole-
jne niedziele właściwie samo zachęca do jbardziej potrzeba nam… gorących serc! Po
mówienia wciąż o tym samym. Dzisiejsza przy- prostu.
powieść o dwóch synach, zagonionych przez ojca
do roboty, to tematyka podobna do wcześniej ks. Sławek
poruszanych zagadnień pracy w winnicy. Jeden
powiedział, że pójdzie, a nie poszedł, drugi nie
chciał, ale gryzło go sumienie i w końcu ruszył
do pracy. Nieco odmienne kolory opowieści, inni
bohaterowie, ale znów chodzi o to, żeby coś z
siebie dać, żeby nie tylko mówić, ale i działać.
Być obecnym. Wspierać, popierać, ożywiać, a nie
tylko czerpać, cieszyć się i korzystać…
Może już po tych dwóch miesiącach naszych
wspólnych spotkań w kościele trzeba sobie
postawić pierwsze pytania o to, co ze mnie za
pożytek ma parafia? Sam sobie to pytanie
stawiam i zachęcam wszystkich do tego samego.
Pięknie nam się rozmawia, cieszymy się sobą
nawzajem, przyzwyczajamy się do siebie. Ale czy
zanosi się na to, że pojawią się jakieś owoce tych
rozmów? Czy wciąż będę słyszał „tak trzymać,
powodzenia!” i… to już będzie wszystko?
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights
Kolektorzy:
INTENCJE MSZALNE 4:00 - Stefan Gust, Michał Gardocki,
8:00 - Józef Chryczyk, Emil Filip
Sobota 27 września - Św. Wincentego a Paulo 9:30 - Stanisław Dutka, Paweł Karlic,
4:00 O Boże bł. dla Dominiki w 1 rocz. ur. .................... ................ ..... Stanisław Kwiek, Janusz Wolski
4:00 O Boże bł. i łaski dla Ryszarda Kubina w rocz. ur................. ..... 11:15 - Marek Bieciuk, Stanisław Mieczkowski, Augustyn
Niedziela 28 września - XXVI Niedziela Zwykła Nytko, Krzysztof Zadrożny
8:00 + Aleksander Gut ................................................ ...................... 1:00 - Jan Berent, Stanisław Królczyk, Wacław Muszyń-
9:30 + + Zofia Hyjek i Maria Midura .............................. .... E. Węgrzyn ski, Mariusz Przydział
11:15 + Eugeniusz Furlepa ......................................... ..córka i wnuki 7:00 - Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak
1:00 O Boże bł. dla Marianny i Wiktora Krajewskich w 50 rocz. ślubu.
...................................................................................... .córka i wnuki
1:00 + + Florentyna, Piotr, Zygmunt i za zmarłych z rodziny Borowców Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
7:00 + Elżbieta Miller .................................................... ...........rodzina
Poniedziałek 29 września – Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Dzisiaj ostatnia niedziela września. W ciągu
Rafała tego miesiąca polecaliśmy Bogu „losy Ojczyzny, życie
9:00 + Maria Derecka 15 rocz. śm………………………... ..........córka i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy
9:00 + + Henryka Kaczyńska, Stanisław Dymek …….. ...........………. o żywą wiarę, nadzieję i miłość. Niech nasze rodziny,
Wtorek 30 września - Św. Hieronima jako domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a
9:00 + Katarzyna Pisarska………… ............................. …….syn i córki czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Euchary-
9:00 + Mariusz Rimel i za zmarłych z rodzin Rabazińskich i Jabło- stii, nie tylko niedzielnej i świątecznej.
nowskich. ...................................................................... ………............
Środa 1 październik - Św. Tereski od Dzieciątka Jezus
29 września, przypada święto Archaniołów:
9:00 O Boże bł. dla Ani z okazji ur………………………………………..
9:00 + Helena Michałek 32 rocz. ………………………………..rodzina Michała, Gabriela i Rafała, a w
7:00 + Julia i Franciszek Maziarz……………………….. ……. .rodzina czwartek, 2 października, wspo-
Czwartek 2 październik - Świętych Aniołów Stróżów mnienie świętych Aniołów Stró-
9:00 + + Czesław i Ireneusz Furman ........................... ...................... żów. Nie zawsze pamiętamy, że Bóg
7:00 W pewnej intencji ................................................ ...................... troszczy się o każdego, posyłając swo-
7:00 + + Stanisław i Ryszard Babel….. ......................... ...................... ich Aniołów, którzy chronią nas i nam
Piątek 3 październik pomagają. Anioły są przejawem obec-
9:00 + Ryszard Topór 3 rocz. śm. ................................. ……….rodzice ności Boga w świecie, Jego głosem.
7:00 O Boże bł. dla Adama Pryszczewskiego z okazji 3 ur. …..rodzina Łączą Niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy
7:00 + Franciszek Słysz ............................................... ...........rodzina dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne
Sobota 4 październik - Św. Franciszka z Asyżu
Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową blisko-
9:00 O Boże bł. dla s. Franciszki w dniu im. ................. ......................
9:00 + Jadwiga Horodecka.......................................... ...........rodzina
ścią Boga. Korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o
4:00 + Jan Wesołowski. ................................................ córka z rodziną pomoc w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brako-
4:00 + + Marianna i Antoni Mieczkowski . ..................... ……….rodzina wać nadziei. W dziejach Kościoła ciągle odnotowuje
Niedziela 5 października - XXVII Niedziela Zwykła się wiele cudownych ingerencji tych naszych Niebie-
8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabat ........ ...........rodzina skich Przyjaciół.
9:30 + Sławomir Chrobak ............................................. ............ mama
11:15 + Wiesław Lewkowicz ....................................... ............ mama KALENDARZ LITURGICZNY
11:15 O Boże bł. dla Dominika z okazji 16ur. .............. ...................... W tym tygodniu Patronują nam:
1:00 + Ryszard Basior ................................................... ...żona i dzieci
7:00 + + Marianna i Leon i za zmarłych z rodziny Majchrowski .......... 30 września - Św. Hieronim, prezbiter i
...................................................................................... ...........rodzina Doktora Kościoła, któremu zawdzięczamy
tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciń-
Służba Liturgiczna ski.

Sobota/ niedziela 4/5 października 1 października- Św. Teresa od Dzieciątka
Jezus, dziewica i Doktora Kościoła, patronka
Lektorzy: misji katolickich.
4:00 - Celina Basta, Olga Osko
8:00 - Weronika Kraska, Edward Wajszczuk 4 października— Św. Franciszek z Asyżu,
9:30 - Kasia Skorupa, Łukasz Maciąg, Daniel Popiel ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej,
11:15 - Harcerze stygmatyk, którego duchowość wywiera
1:00 - Ania, Monika i Józef Majcher olbrzymi wpływ nie tylko na życie wierzą-
7:00 - Młodzież z klas VIII a cych i Kościoła.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA– z
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE okazji pierwszej soboty poświęconej Niepo-
kalanemu Sercu Maryi przypadającej4 paź-
ŻYCZENIA URODZINOWE– Księdzu dziernika zapraszamy na śpiewanie Go-
Proboszczowi z okazji przypadających w dzinek do NMP o godz. 8:30am, a po ran-
najbliższą środę 1 października urodzin. nej mszy św. na adorację Najświętszego
Składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego Sakramentu i modlitwę różańcową.
błogosławieństwa, dobrego zdrowia, ludzkiej życzliwośći i
wszelkich łask. Sto lat i Szczęść Boże.
ZAPISY KANDYDATÓW NA
MSZE ŚWIĘTE DLA MŁODZIEŻY- MNISTRANTÓW– chłopców,
odprawiane są w każdą niedzielę i środę o którzy są po pierwszej komunii
godz. 7:00 pm. Młodzież serdecznie świętej i chcieliby służyć przy ołtarzu
zapraszamy do udziału, w mszach św. Na- jako ministranci. Zapisy w zakrystii
tomiast msze św., ze szczególnym udziałem młodzieży po każdej mszy św.
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, odpra-
wiane będą w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. ZBIÓRKI DLA MINITANTÓW - odbywają się
7:00pm. dla kandydatów na ministrantów i ministrantów
młodszych w każdą niedzielę po mszy św, o godz
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MŁODYCH 11:15am w salce w domu seniora, a dla minis-
MAŁŻEŃSTW I KOBIET W STANIE trantów starszych w każdą sobotę o godz.
BŁOGOSŁAWIONYM - z okazji przypa- 10:00am w kościele.
dającej w poniedziałek 29 października
uroczystości Świętych Archaniołów: Michała , Rafała i
Gabriela, po porannej mszy św., udzielimy specjalnego BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT- z
błogosławieństwa młodym małżeństwom i kobietom w okazji przypadającego w sobotę 4 październi-
stanie błogosławionym. Tym, którym czas pozwala ser- ka wspomnienia Św. Franciszka z Asyżu -
decznie zapraszamy do udziału w tej Eucharystii. zwyczajem lat ubiegłych pobłogosławimy
zwierzęta. Błogosławieństwo to odbędzie się 4
MODLITWA RÓŻAŃCOWA - w października o godz. 3:30pm przed bacówką.
najbliższą środę rozpoczynamy miesiąc
październik poświęcony Matce Bożej
Różańcowej. Nabożeństwa różańcowe
w naszym kościele odprawiane będą:
OFIARY NIEDZIELNE
sobota - niedziela 20 / 21września
- dla dorosłych codziennie rano
po mszy świętej oraz w poniedziałki i czwartki o Ofiary z 490kopert- $ 4, 413.00
godz. 6:30pm i w soboty o godz. 3:30pm. Ofiary bez kopert -$ 445.00
- dla dzieci we wtorki i piątki o godz. 6:30pm. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
- dla młodzieży w środy o godz. 6:30pm.
Przypominamy, że w miesiącu październiku odprawiane Bóg zapłać!
są dodatkowo msze św., w ciągu tygodnia od poniedziałku
do piątku o godz. 7:00pm.

WYMIANA TAJEMNIC ROŻAŃCA— w niedziele 5
października dla dzieci po msz św. o godz. 11:15am w ka- OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR -
plicy Św. Maksymiliana, natomiast dla dorosłych po
mszy św. o godz. 1:00pm w kościele. Dotychczas wpłynęło $198,013.00. Prosimy, aby
ofiary wpłacane czekami wypisywać na: Society of
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCĄ - z okazji Christ - Building Fund.
przypadającego w środę 3 października pier-
wszego piątku miesiąca zapraszamy na :
- Mszę św o godz. 9:00am 7:00pm.
- Litanię do NSPJ po rannej mszy św. i przed Solenizantom i Jubilatom
wieczorną mszą św. tygodnia oraz
- Całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. wszystkim obchodzącym
- Spowiedź Pierwszopiątkową rano od godz. 8:30 i wieczo- rocznice i jubileusze
rem od godz. 6:00. życzymy
- Adorację Najświętszego Sakramentu po mszy św., wie- Bożego błogosławieństwa
czornej. wszelkich łask oraz
W tym dniu kapłani odwiedzą chorych z posługą sakra- Macierzyńskiej opieki Maryi naszej najlepszej Matki.
mentalną. Szczęść Boże !
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr
s. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Alicja Karlic - sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- co trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Organista
1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Kolektorzy plicy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun - ks. Robert Będziński, SChr. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna datą ślubu.
Opiekun duchowy - ks. Sławek Murawka, SChr. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. porze.
Linia Modlitewna
(586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy – ks. Sławek Murawka, SChr. ZESPOŁY
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385 DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Koło Seniorów „ Złota Róża” Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Sobota -12 :00pm.
Rycerze Kolumba Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Krzysztof Piotrowski -( 248)-879 –0607. Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Zespół Taneczny „Mireczki”I ( 4-5 lat)
Elżbieta Ciesielska - (586)- 247- 4217. Wtorek - 5:30pm—6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Finanse - Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Zespół Taneczny „Mireczki II” (6-7lat)
Katecheza – ks. Sławek Murawka, SChr. Wtorek -6:15pm—7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Wtorek -7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875. Grupa I środa - 8:30pm, Sobota– 9:00am– 11:00am
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Dyrektor - Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Język Angielski – ESL Opiekun duchowy – ks. Sławek Murawka, SChr.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Taniec Towarzyski dla dzieci
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Instruktor- Barbara Słomiński
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454. Kontaky i informacje Iwona Jędrzejczak (586) -739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS