You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne czynne:
poniedziałki, wtorki, czwartki
10:00am – 12:00pm
3:00pm– 5:30pm
środy i piątki
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 10:00am – 12:00pm
Tel. :(586) 977-7267 * Fax : (586) 977-2074 3:00pm – 6:00pm
Sala Parafialna (586) 977—7379 soboty
Adres Internetowy: www.olcsh.org Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org
10:00am -2:00pm
Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz,
ks. Robert Będziński - wikariusz, ks. Stanisław Jaskólski - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU - Właśnie radość pomaga rozwinąć we właściwym
30 listopada 2008 kierunku nasze życie wewnętrzne i dobre relacje
z bliźnimi.
Co w trawie piszczy… W rosyjskim filmie „Ostrov” („Wyspa”) Pawła
Niech będzie pochwalony Łungina między dwoma mnichami – ojcem
Jezus Chrystus! Anatolijem, który spodziewając się
śmierci, spokojnie oczekuje na spotkanie z Pa-
Jest taki czas w życiu, kiedy towarzyszy nam nem, a ojcem Jofem, który próbuje naśladować
prorocki sposób postrzegania rzeczywistości współbrata w duchowości – toczy się taki oto
zbawienia. I oto właśnie dzisiaj Kościół poddaje dialog:
nam pod refleksję teksty proroka Izajasza. To
nasz kolejny Adwent. Czuwajmy, aby nie stracić - Ojcze Anatoliju…, a czy lękasz się śmierci?
okazji do spotkania z Panem. Śmierci... nie, śmierci się nie lękam.
Lękam się stanąć przed Bogiem.
Ileż to razy wołamy do Boga w jakiejś konkret- Grzechy mi ciążą…
nej sprawie! Chcemy, by nie tylko usłyszał nasze A jak ja mam żyć?
słowa, ale by spełnił nasze prośby. Czy jest w
tym coś dziwnego? Wszak jesteśmy Jego - Wszyscyśmy grzesznikami, żyj jak żyjesz…
dziećmi i doskonale znamy słowa: Żebyś tylko grzechu ciężkiego nie popełnił.

„proście, a otrzymacie, pukajcie, a
otworzą wam…”.

I oto na początku Adwentu znów „uderzamy” w
bramy Niebios. Pomaga nam w tym Izajasz,
patron czasu oczekiwania na przyjście Mesjasza.
Jego wołanie jest przejmujące, bo jest zarazem
prośbą o zmiłowanie, a więc o to, czego i my też
potrzebujemy. Dlatego wsłuchujemy się w
podpowiedzi Patrona Adwentu i Apostołów,
Ojców Kościoła, Świętych, naszych patronów,
podejmując adwentowe czuwanie. Wszak Pan
ma nas zastać czuwającymi.
W Adwencie powinniśmy być radośni,
bo przecież Pan jest blisko. Oczekując kogoś,
kogo bardzo kochamy, jesteśmy niezwykle
Radośni, pełni dynamizmu.
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota/ niedziela 6/7 grudnia
Lektorzy:
Sobota 29 listopada
9:00 + Ludwik Pikuła ..................................... żona i dzieci 4:00 - Zofia Duniec Dmuchowska , Frank Dmuchowski
4:00 ++ Karol i Aniela Wołoczko…………..wnuk z rodziną 8:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust
4:00 ++ Romualda i Stefan Czarnecki…...córka z rodziną 9:30 - Lucyna Malarz, Ewelina Komarniczka, Barbara
Niedziela 30 listopada - Pierwsza Niedziela Adwentu Kawałek
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks .......... ..........family 11:15 - Harcerze
9:30 ++ Feliksa i Sabin Lachowicz……….córka z rodziną 1:00 - Stanisław Bis, Kasia Turowska, Eugenia Czaja
9:30 + Jadwiga Gutowski 6 rocz. śm. ........... .... ...rodzina 7:00 - Młodzież
11:15 O Boże bł. dla Łukasza z okazji 25 urodzin ............
11:15 Za zmarłych z rodzin Furmanów i Midurów……… Kolektorzy:
...................................................................... …..wnuczka 4:00 - Edward Steplowski, Michał Gardocki
1:00 + Irena Juriew………………… .............. ................... 8:00 - Emil Filip, Józef Chryczyk
1:00 + Władysław Baran…............................ nauczyciele 9:30 - Zdzisław Skorupa, Andrzej Szmyd,
7:00 + Józef Kluska w rocznicę śmierci ........ ................... Jacek Szwakopf, Marek Wach
Poniedziałek 1 grudnia
9:00 + Andrzej Zawadzki…………………………….dzieci
11:15 -Jerzy Marczewski Augustyn Nytko,
7:00 + Teresa Nowasza 30 dni po śmierci Jerzy Sokołowski Krzysztof Zadrożny
+ Edward Strzymiński…30 rocz. śm.…siostra i córka 1:00 - Jan Berent, Tadeusz Byra, Mariusz Przydział
Wtorek 2 grudnia Janusz Wolkowicz, Wacław Muszyński,
9:00 Za Parafian……………………………....... ....... ……… 7:00 - Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak
7:00 + Cezary Matuła………………………………..rodzina
Środa 3 grudnia - Św. Franciszka Ksawerego
9:00 …………………………………………………………….
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
7:00 0 Boże bł. dla Stefanii i Ludwika Żabickich w 18
rocz. ślubu……………………………………………………..
7:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach……………
7:00 ++ Antoni, Zofia i za zmarłych z rodziny Mikulewicz
Czwartek 4 grudnia – Św. Barbary
9:00 ……………………………………………………………
7;00 O Boże bł. dla górników………………………………. Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy nowy
7:00 + Halina Knach…………………………………………. rok liturgiczny, a jednocześnie wchodzimy w okres
Piątek 5 grudnia Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na
9:00 + Albin Derecki 42 rocz. śm. ................. ........... córki przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać
7:00 Za przyjaciół i dobrodziejów ………………………….. tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy
Sobota 6 grudnia– Św. Mikołaja końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu
9:00 + Ryszard Basior................................. żona i dzieci bezpośredniemu przygotowaniu do Świąt Bożego
4:00 ++ Władysława i Tadeusz Rybak………………..córki Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia
4:00 + Andrzej Cupper 1 rocz………………………………. i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi.
Niedziela 7 grudnia - Druga Niedziela Adwentu Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w
8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabat………..
Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem
9:30 + Sławomir Chrobak………. .................. ......... mama
11:15 + Katarzyna Dubiel………………….córka z rodziną adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela.
1:00 ++ Aniela i Stanisław Świeca, Jan Kochanek. ......... Podczas Mszy Świętych będzie Ją symbolizowała
...................................................................... córka i żona zapalona roratnia świeca. Starajmy się naśladować
7:00 ++ Franciszek, Maria, Franciszka Danielewski......... Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i
.............................................................. ……............. mąż ludziom.

W środę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny. W
naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie o
misjonarzach duchownych i świeckich. Każdy z nas
jest zobowiązany do wypełnienia nakazu
Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie
wszystkie narody…”.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

KALENDARZ LITURGICZNY SPOTKANIE DZIECI ZE ŚW. MIKOŁAJEM,
W tym tygodniu Patronują nam: odbędzie po rekolekcjach w sobotę 13
grudnia w sali Jana Pawła II.
2 grudnia – bł. Rafał Chyliński (1694-1741), pre-
zbiter z Zakonu Braci Mniejszych Konwentual- BAZAR ŚWIĄTECZNY nasz doroczny
nych XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), Bazar Świąteczny, odbędzie się w dniach
prezbiter, jezuita, uważany za jednego z najwięk- 13 i 14 grudnia. Zwracamy się z
szych misjonarzy w dziejach Kościoła prośbą do parafian o przynoszenie
4 grudnia– św. Barbara, dziewica i męczennica z książek, fantów i rzeczy na Flea Market, ciasta
przełomy III i IV wieku, szczególna patronka świątecznego i artykułów spożywczych do kuchni.
górników i hutników
4 grudnia – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), SYLWESTER W PARAFII Rada Parafialna
prezbiter i Doktor Kościoła, autor kanonów Ko- zaprasza na Bal Sylwestrowy od sali Jana
ścioła Wschodniego (wspomnienie dowolne); Pawła II . Bal sylwestrowy poprowadzi zespół
6 grudnia– św. Mikołaj, biskup Miry Licyjskiej, „Muza Mix”. Cena biletów $65.00 od osoby.
który żył na przełomie III i IV wieku; sławę i W cenę biletu włączona jest gorąca kolacja,
cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej szampan, kawa, herbata, deser, przekąski po
dobroci i mądrości. północy. Alkohol prosimy przynieść we własnym
zakresie. Bilety sprzedawane będą od pierwszej
niedzieli grudnia w lobby kościoła lub prosimy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE rezerwować telefonicznie (248) 828-3496.
PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA
PARAFIALNY „KLUB MALUCHA” działający przy
MIESIĄCA, w tym tygodniu przypada pierwszy
parafii zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat na zajęcia do
piątek i pierwsza sobota miesiąca.
„Domu pod Aniołami”. Klub czynny jest od
W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy litanię do
poniedziałku do piątku w godz. 9:30 -
Najświ ętszego S erca P ana Jezusa po
1:30. Dzieci zapraszamy do wspólnej
rannej Mszy św. i wieczorem przed Mszą św. o godz.
zabawy i nauki.
6:30, na całodzienną Adorację Najświętszego
Szczegółowe informacje pod nr tel.: (586) 883 -4113
Sakramentu oraz wspólną Adorację po Mszy św.,
lub (248) 790-9350.
wieczornej. Okazja do spowiedzi świętej pierwszo-
piatkowej od 8:30 rano i wieczorem od godz. 6:00.
W pierwszy piątek miesiąca kapłani odwiedzą OFIARY NIEDZIELNE
chorych z posługa sakramentalną. Sobota/ niedziela 15/16 listopada
W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Godzinki Ofiary z 520 kopert- $ 4,789.00
do NMP o godz. 8:30, po Mszy św. porannej na Ofiary bez kopert - $ 913.00
wspólną modlitwę różańcową. Kawiarenka - $ 550.00
RORATY odprawiane będą dla dorosłych w każdą Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
środę o godz.9:00 rano i 7:00 wieczorem, dla dzieci Bóg zaplać
w każdą sobotę o godz. 9:00 rano. Prosimy dzieci
o przychodzenie na roraty z lampionami. Lampiony OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR
można zrobić samemu, lub zakupić
w sklepiku parafialnym. Do rodziców zwracamy się z Dotychczas wpłynęło $198,591.00.
prośba, aby zachęcali swoje pociechy do udziału w Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisywać na:
roratach. Society of Christ - Building Fund
REKOLEKCJE ADWENTOWE w naszej parafii
- dla dzieci w sobotę 13 grudnia (od godz. 10-11am Solenizantom i Jubilatom
klasy od 0-3, od godz. 11am-12pm klasy 4—7) tygodnia oraz wszystkim
- dla dorosłych od 14 grudnia do 17 grudnia.
obchodzącym rocznice i jubileusze
(w niedzielę podczas wszystkich Mszy św., w tygodniu o życzymy
godz. 9:00am i 7:00pm). Bożego błogosławieństwa
wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki
Rekolekcje poprowadzi ks. Rafał Hoczek SChr proboszcz
Maryi naszej najlepszej Matki.
Parafii Św. Michała Archanioła w Dobrzanach.
Szczęść Boże !
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Rada Duszpasterska 8:45am.
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707.
Alicja Karlic - sekretarz - (248) 375-8942.
Sakramenty:
pozostali członkowie: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Organistka trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Justyna Pal - (586) 795 - 0794 plicy Św. Maksymiliana.
Lektorzy Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Józef Ledziński - (586) 726-0636. młodzież w klasie ósmej.
Kolektorzy Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Albert Ciesielski - ( 586) 247-4217. datą ślubu.
Ministranci Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr.
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr.
Lider- Halina Kocz - (248) 723-5078.
Linia Modlitewna - (586) 412- 0581. GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY
Róże Różańcowe PARAFII
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. Klub Malucha i Dziecięcy Teatrzyk Parafialny
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677-9385 Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Koło Seniorów „ Złota Róża” Iwona Jędrzejczak - (586) 739-1561
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808- 0804. Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota -12 :00pm.
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Elżbieta Ciesielska - (586) 247- 4217. Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731- 0355. Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Koordynator do spraw Katechezy - Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
ks. Robert Będziński SChr. Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Mariola Vanderest - (248) 879-5898 Wtorek - 7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652-1875. Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Antoni Walewander - (586) 751-1224. Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Kung Fu -Rafał Nowakowski - (313) 884-8824 Taniec Towarzyski dla dzieci
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 –0478 Instruktor - Barbara Słomiński
Grupa AA - Roman - (248) 421-6454. Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS