You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne czynne:
poniedziałki, wtorki, czwartki
10:00am – 12:00pm
3:00pm– 5:30pm
środy i piątki
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 10:00am – 12:00pm
Tel. :(586) 977-7267 * Fax : (586) 977-2074 3:00pm – 6:00pm
Sala Parafialna (586) 977—7379 soboty
Adres Internetowy: www.olcsh.org Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org
10:00am -2:00pm
Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz,
ks. Robert Będziński - wikariusz, ks. Stanisław Jaskólski - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU kontynencie niewiele może z nami konkurować pod
względem liczby parafian, a i na świeci
7grudnia 2008 zmieścilibyśmy się w ścisłej czołówce. Ale gdy chodzi
o zaangażowanie w kościół, w parafię, to tych, którzy
Co w trawie piszczy… chcą cos z siebie dać czasem może zabraknąć. Chyba
nieraz wolimy wlać wodę do wspólnego dzbana, niż
Niech będzie pochwalony podzielić się cennym winem czasu, sił, zdolności czy
Jezus Chrystus! możliwości. Mam nadzieję, że uda się nam
wszystkim uniknąć losu wspomnianych weselnych
Tak się dziwnie porobiło w naszej parafii, że gości, i kiedy przyjdzie czas, kiedy pojawi się okazja,
proboszczowi trudno się dopchać do ambony, do damy z siebie tyle, ile trzeba.
kazania. Ciągle cos tam się dzieje; albo jakieś jubile- Jedną z okazji ku temu są różne akcje w
usze, albo rekolekcje, albo goście – nie ma kiedy na parafii. Kiedy cokolwiek się dzieje, pojawia się
spokojnie przez mikrofon porozmawiać. A tu spraw zawsze kilka osób, które czują się odpowiedzialne za
do omówienia zbiera się coraz więcej... Zastanawia- to wszystko, co wspólne, nasze. Myślę, że nie będzie
łem się, co robić. Innych księży nie dopuszczać do ryzyka, że bazar będzie organizowany dla
głosu? Rekolekcje adwentowe odwołać? Chyba nie, kilkunastu, czy kilkudziesięciu osób. Mam nadzieję,
to wszystko jest potrzebne. Dobrze przynajmniej, że że Ci wszyscy, którzy zaangażowali się w
jeszcze można się spotkać na łamach biuletynu. przygotowania, odczują satysfakcję za tydzień; jest
Proszę więc pozwolić, że nie tyle o Ewangelii, nie ktoś, dla kogo warto było się starać, jesteśmy
tyle o adwencie, ile o „gospodarczych” sprawach dzi- i wspieramy tę wspólnotę tak, jak potrafimy.
siaj będzie. A konkretnie o bazarze. Ale... po kolei. Kto może – to wspiera swoją pracą, a kto ma go
W Chinach opowiada się dziwną historię: mniej, jakoś inaczej.
dwoje zakochanych, a biednych młodych ludzi Najbardziej chciałbym zachęcić po prostu do
chciało się pobrać, lecz nie było ich stać na wesele. zajrzenia, poczęstowania się, porozmawiania. Także
Pomyśleli jednak, że jeśli każdy przyniósłby trochę do wzięcia udziału w loterii. Nie tylko dlatego, że
wina, to zbiorą to, co przyniosą do wielkich dzbanów można będzie wygrać spore pieniądze, również nie
i zabawa może się udać. (Nawiasem mówiąc, chyba dlatego, że nagrodą jest kolacja u proboszcza. Ani
trochę dziwny pomysł z mieszaniem różnych nie dlatego, że wśród nagród będą kupony do
rodzajów wina, ale tak chce opowiadanie...) Zaprosi- fryzjera, kosmetyczki, biura podróży, czy jeszcze coś
li więc gości. Sprytniejsi pomyśleli, że jeśli wleją dys- tam. Po prostu dlatego, że to ma być moja kropla
kretnie zamiast wina trochę wody do dzbanów, to wina. Parafia jej potrzebuje...
nikt nie zauważy i tanim kosztem będzie się można Pozdrawiam z daleka, z rekolekcji. Ale... do
zabawić. Nie byłoby problemu, jednak pomyślał tak zobaczenia wkrótce!
każdy z zaproszonych, i kiedy wzniesiono toast, oka- Wasz ks. Sławek
zało się, że w dzbanach jest czysta woda. W bardzo
smutnych nastrojach, bardzo zawstydzeni, rozeszli
się wszyscy do swoich domów… Wspominam tę
historię, bo trochę się martwię, że w naszej parafii
może być nieco podobnie. Jest nas dużo, o wiele
więcej niż w większości parafii polonijnych – na tym
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota/ niedziela 13/14 grudnia
Sobota 6 grudnia - Św. Mikołaja
Lektorzy:
9:00 + Ryszard Basior................................... żona i dzieci
4:00 ++ Władysława i Tadeusz Rybak………………..córki 4:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust
4:00 + Andrzej Cupper 1 rocz………………………………. 8:00 - Celina Basta, Edward Wajszczuk
Niedziela 7 grudnia - Druga Niedziela Adwentu 9:30 - Maria Grot, Kasia Popiel
8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabat……….. 11:15 - kl. IV a
9:30 + Sławomir Chrobak………. .................. ......... mama 1:00 - Jan Berent, Józefa Hołowińska,
11:15 + Katarzyna Dubiel………………….córka z rodziną Stanisław Dobrzyński
1:00 ++ Aniela i Stanisław Świeca, Piotr Kochanek. ....... 7:00 - Młodzież
...................................................................... córka i żona
7:00 ++ Franciszek, Maria, Franciszka Danielewski.. mąż Kolektorzy:
Poniedziałek 8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP 4:00 - Edward Steplowski, Michał Gardocki
9:00 ………………………………………………………….. 8:00 - Stefan Gust, Zbigniew Paluszek
7:00 W intencji Bogu wiadomej 9:30 - Stanisław Dutka, Paweł Karlic,
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski………...K Borowiec Stanisław Kwiek, Zdzisław Wolan
7:00 + Teofil Piłat 40 rocz. śm………………………...córka
11:15 - Marek Bieciuk, Augustyn Nytko,
Wtorek 9 grudnia
9:00 ++ Franciszek, Genowefa……………………………... Jerzy Rakowiecki, Jerzy Sokołowski
10:00 O Boże bł. dla Koła seniorów „Złotej Róży”………... 1:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
7:00……………………………………………………………. Stanisław Królczyk, Janusz Wolkowicz
Środa 10 grudnia 7:00 - Adam Jasiński, Joseph Chagnon
9:00 + Bruno Zaniewski……………………………I Lisiecki
7:00 + Bogdan Michalczak i za zmarłych z rodziny……...
……………………….. …………………………………dzieci Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
7:00 O Boże bł. dla Gabrysi w dniu urodzin.……….babcia Dziś druga niedziela Adwentu. Niech ten święty
Czwartek 11 grudnia
9:00 + Jan Kraska 2 rocz. śm. ...................... ................... czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy.
7:00 + Wacław Kondracki 3 rocz. śm.……………….córka Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem,
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Boże który przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo po
bł. dla Agnieszki w dniu urodzin………………………….. to, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, by
Piątek 12 grudnia religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne,
9:00 O Boże bł. dla Aleksandra z okazji imienin ...............
9:00 + Marianna Klak…………………...Siostry Misjonarki głośne reklamy i przedświąteczna bieganina między
7:00 + Feliksa Stefańczyk …………………..syn z rodziną regałami w marketach.
Sobota 13 grudnia– Św. Mikołaja Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech
9:00 + Kazimierz Górecki i za zmarłych z rodzin ............
Góreckich i Muszyńskich….. ......................... ................... znajdzie się także miejsce na walkę z nałogami i sła-
4:00 + Irena Momot…………………………….siostrzenica bościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Może warto
4:00 ++ Rozalia, Paweł, Marianna, Bolesław Sekścińscy właśnie w tym czasie włączyć się w wielką krucjatę
Niedziela 14 grudnia - Trzecia Niedziela Adwentu walki o trzeźwość naszego narodu. Ten adwentowy
8:00 + Zofia Sałata ........................................ ...... ……….. wysiłek pięknie wpisuje się w zadania, jakie stawia
8:00 + Karol Długosz..................................... ...................
9:30 O Boże bł. dla Franciszka Kaufka w 90 rocz. ur. ...... przed nami tegoroczny program duszpasterski, kiedy
9:30 + Stanisław Płachyński………. ............. ........... żona szczególną troską mamy otoczyć całe ludzkie życie.
11:15 + Helena Nytko…………………. ......... ............ mąż Poprzez trzeźwość i wolność od nałogów wypowia-
1:00 + Jan Mikołajczak i za zmarłych z rodziny. ............... damy stanowcze „nie” cywilizacji śmierci.
1:00 + Mieczysław Kościuch i za zmarłych z rodziny Ko-
ściuch ............................................................ żona i córka W poniedziałek, 8 grudnia, przypada uroczystość
7:00 + Emilia Mozolewska 15 rocz. śmierci .. .. …….córka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi
nam, iż Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę
swego Syna, uchronił Ją od grzechu pierworodnego.
Kościół także uczy, że Matka Boża nie popełniła
żadnego grzechu uczynkowego. Dogmat o Niepoka-
lanym poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę BAZAR ŚWIĄTECZNY nasz doroczny
o wstawiennictwo u Syna we wszelkich potrzebach, Bazar Świąteczny, odbędzie się w dniach
zwłaszcza o wytrwałość do walki z każdym 13 i 14 grudnia. Zwracamy się z
grzechem. prośbą do parafian o przynoszenie
W tych dniach grudnia pamięcią sięgamy do bole- książek, fantów i rzeczy na Flea Market, ciasta
snych doświadczeń z naszej najnowszej historii świątecznego i artykułów spożywczych do kuchni.
(16 grudnia 1970 roku dokonano masakry robotni- PRZYGOTOWANIE PIEROGÓW NA BAZAR
ków na Wybrzeżu, 13 grudnia 1981 roku wprowa- ŚWIĄTECZNY w czwartek 11 grudni o godz. 9:30.
dzono stan wojenny, a 16 grudnia tegoż roku doko- Osoby chętne do pomocy serdecznie zapraszamy.
nano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Ojciec
SYLWESTER W PARAFII Rada Parafialna
Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogrom- zaprasza na Bal Sylwestrowy do sali Jana
na jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, Pawła II . Bal sylwestrowy poprowadzi zespół
za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w „Muza Mix”. Cena biletów $65.00 od osoby.
sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do W cenę biletu włączona jest gorąca kolacja,
głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest szampan, kawa, herbata, deser, przekąski po
i jaką powinna być”. północy. Alkohol prosimy przynieść we własnym
zakresie. Bilety sprzedawane będą od pierwszej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE niedzieli grudnia w lobby kościoła lub prosimy
rezerwować telefonicznie (248) 828-3496.
RORATY odprawiane są dla dorosłych w każdą
środę o godz.9:00 rano i 7:00 wieczorem, dla dzieci PARAFIALNY „KLUB MALUCHA” działający przy
w każdą sobotę o godz. 9:00 rano. Prosimy dzieci parafii zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat na zajęcia do
o przychodzenie na roraty z lampionami. Lampiony „Domu pod Aniołami”. Klub czynny jest od po-
można zrobić samemu, lub zakupić niedziałku do piątku w godz. 9:30 - 1:30. Dzieci za-
w sklepiku parafialnym. Do rodziców zwracamy się z praszamy do wspólnej zabawy i na-
prośba, aby zachęcali swoje pociechy do udziału w uki. Szczegółowe informacje pod nr
roratach. Dzieci, które uczęszczają na katechezę o tel.: (586) 883 -4113 lub (248) 790-
godz. 11:00 mogą przyjść na lekcję religii bezpośred- 9350.
nio po roratach na godz. 10:00am. GRUPA MODLITEWNA— RODZIN NAZARETAŃSKICH
zaprasza na spotkania małżeństwa w każdy
REKOLEKCJE ADWENTOWE w naszej parafii
wtorek o godz. 7:00pm do domu pod Aniołami.
- dla dzieci w sobotę 13 grudnia (od godz. 10-11am kla-
Więcej informacji pod nr tel. 248-619-9433, lub 248-
sy od 0-3, od godz. 11am-12pm klasy 4—7)
625-9465.
- dla dorosłych od 14 grudnia do 17 grudnia.
(w niedzielę podczas wszystkich Mszy św., w tygodniu o
godz. 9:00am i 7:00pm).
OFIARY NIEDZIELNE
Sobota/ niedziela 29/30 listopada
Rekolekcje poprowadzi ks. Rafał Hoczek SChr proboszcz
Parafii Św. Michała Archanioła w Dobrzanach.
Ofiary z 556 kopert- $ 4,976.00
Ofiary bez kopert - $ 916.00
WYMIANA TAJEMNIC RÓŻANCA DLA II Kolekta - $1,938.00
DZIECI I DOROSŁYCH w dzisiejszą niedzielę 7 Kawiarenka - $ 551.00
grudnia dla dzieci po Mszy św. o godz. 11:15am, dla
dorosłych po Mszy św. o godz. 1:00pm
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
Bóg zapłać
SPOTKANIE KOŁA SENORÓW „ZŁOTEJ RÓŻY” w
najbliższy wtorek 9 grudnia. Msza św. 0 godz. 10:00am, a
potem wspólne spotkanie i lunch w Sali Jana Pawła II. Solenizantom i Jubilatom
Solenizantów miesiąca grudnia prosimy o przyniesienie tygodnia oraz wszystkim
ciasta. Seniorzy serdecznie zapraszają do koła „Złotej obchodzącym rocznice i jubileusze
Róży” nowych członków.
życzymy
SPOTKANIE DZIECI ZE ŚW. MIKOŁAJEM, Bożego błogosławieństwa
odbędzie się po rekolekcjach w sobotę 13 wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki
grudnia w sali Jana Pawła II. Maryi naszej najlepszej Matki.
Szczęść Boże !
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Rada Duszpasterska
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636.
8:45am.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990. Sakramenty:
pozostali członkowie: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Organistka trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Lektorzy
plicy Św. Maksymiliana.
Józef Ledziński - (586) 726-0636. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Kolektorzy młodzież w klasie ósmej.
Albert Ciesielski - ( 586) 247-4217. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Ministranci
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. datą ślubu.
Grupa Modlitewna Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr.
Lider- Halina Kocz - (248) 723-5078.
Linia Modlitewna - (586) 412- 0581.
Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretańskie GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY
Małgorzata Purzycka -(248) 619-9433
Franciszek Maziarz - (248)-625-9465 PARAFII
Róże Różańcowe Klub Malucha i Dziecięcy Teatrzyk Parafialny
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677-9385 Iwona Jędrzejczak - (586) 739-1561
Koło Seniorów „ Złota Róża” Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808- 0804. Sobota -12 :00pm.
Rycerze Kolumba Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607. Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Elżbieta Ciesielska - (586) 247- 4217. Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731- 0355. Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
Koordynator do spraw Katechezy - Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
ks. Robert Będziński SChr. Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Wtorek - 7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest - (248) 879-5898 Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652-1875. Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults) Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Antoni Walewander - (586) 751-1224. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344.
Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu -Rafał Nowakowski - (313) 884-8824 Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 –0478 Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS