You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne czynne:
poniedziałki, wtorki, czwartki
10:00am – 12:00pm
3:00pm– 5:30pm
środy i piątki
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 10:00am – 12:00pm
Tel. :(586) 977-7267 * Fax : (586) 977-2074 3:00pm – 6:00pm
Sala Parafialna (586) 977—7379 soboty
Adres Internetowy: www.olcsh.org Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org
10:00am -2:00pm
Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz,
ks. Robert Będziński - wikariusz, ks. Stanisław Jaskólski - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU Natomiast na przygotowania do bazaru
21 grudnia 2008 trafiłem dopiero pod koniec, ale i tu okazało się,
że są na posterunku ci wszyscy, którzy parafię
uważają nie za punkt usługowy, tylko za swój
Co w trawie piszczy… dom, swoje dzieło – i wiedzą, że jeśli oni nie
Niech będzie pochwalony poświęcą swojego czasu i sił, to może się okazać,
Jezus Chrystus! że cos tam nie zostanie zrobione. Zatem tym
wszystkim, którzy natrudzili się przez cały
Jak pięknie jest wierzyć w człowieka! Jak
tydzień nad organizacją całego tego
bardzo warto! Można się pewnie sparzyć, można
zamieszania, na czele z paniami Alicją Karlic i
„przejechać”, ale wciąż warto, bo bez tej wiary
Stasią Ledziński, niech Pan Bóg też
trudno się żyje, trudno cokolwiek robi.
wynagrodzi...
A odwrotnie, z wiarą, także tą w człowieka,
A na końcu, ale wcale nie najmniej,
można przenosić góry!
dziękuję tym wszystkim, którzy zechcieli
Właśnie w miniony weekend taką
wesprzeć tę akcję w jakikolwiek inny sposób,
całkiem sporą górkę przenieśliśmy wspólnie.
choćby przez kupno biletów na loterię. Coraz
Chodziło o to, że nie wiadomo było do końca,
bardziej wierzę, że jeszcze niejedną górę razem
jak ugryźć zimowy bazar, jak do niego podejść.
przeniesiemy!
I okazało się, że ci wszyscy, na których
Tym radośniej pozdrawiam wszystkich
liczyliśmy, nie zawiedli. Z ciekawością
już-już prawie świątecznie! Mam nadzieję, że
wybrałem się najpierw na szukanie sponsorów;
spotkamy się w kościele i złożymy sobie
trochę żebracza podróż po okolicy, ale co tam, w
osobiście życzenia, ale już teraz, w imieniu
końcu trzeba popróbować wielu rzeczy, żeby cos
swoim i wszystkich Współpracowników
wiedzieć o życiu. Przeciekawe i przesympatycz-
w parafii, z całego mojego uśmiechniętego serca
ne spotkania przeżyłem dzięki temu i wiem
Wam życzę po prostu
teraz, jak dużo dobrych ludzi mamy wokół
siebie. Wspomnę tu tylko choćby Polską Unię
PRAWDZIWYCH ŚWIĄT.
Kredytową, Polish Market, Bożek Market, Takich ze spotkaniem z Bogiem
Polską Aptekę pana Martusiewicza, Polish Book i ze spotkaniem z człowiekiem.
Store, Amerpol, zakłady fryzjerskie Takich z biciem serca i z łezką w oku.
Pani i Pan oraz Boulevard Salon, czy Szkołę im. Z opłatkiem i z zamyśleniem.
A. Mickiewicza – dziękuję za te wszystkie NAJPRAWDZIWSZEGO ŚWIĘTA W SERCU!
rozmowy, zachęty i wyrazy poparcia. Pomogli
nam również inni, choć w swych wędrówkach Wasz ks. Sławek
do nich nie dotarłem: Środek Deli, księgarnia
Eden, Active Rehab Center, Resteauracja pod
Orłem, ZHP, Tygodnik Polski-Polish weekly, a
także prywatnie państwo M. i Z. Purzyccy oraz
A. i J. Wróbel – wszystkim pięknie dziękujemy!
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
-LEKTORZY-
Sobota 20 grudnia Pasterki -24 grudnia
4:00 + Sabina Breczko w 1 rocz śm 9:00 - kl IV
+ Łucja Charow ..................................... ….syn Józef 12:00 - Maria Grot, Józefa Hołowińska, Elżbieta Ciesielski
4:00 + Józefa Kopczyńska…………...mąż, córka, rodzina Uroczystość Bożego Narodzenia - 25 grudnia
Niedziela 21 grudnia - Czwarta Niedziela Adwentu 9:30- Weronika Kraska, Lucyna Malarz, Celina Pultanis
8:00 + Tadeusz Piechna 19 rocz. śm ........... ……….żona 11:15 - Stasia i Józef Ledziński, Krystyna Szymczkowska
9:30 + Stanley Sopliński…………………..A. L Łopatowski 1:00 - Jan Berent , Stanisław Bis, Maria Wilczyńska
9:30 + Frances Kucemba. ............................. ....... rodzina Niedziela Świętej Rodziny 27/28 grudnia
11:15 O szczęśliwą podroż do Polski dla mamy 4:00 - Zofia i Frank Dmuchowski
………………………………………………..córka z rodziną 8:00 - Basta, Basta, Edward Wajszczuk, Teresa Pietruk
11:15 ++ Stanisław i Ryszard Babel……………….rodzina 9:30 - Ania, Małgorzata i Zbigniew Purzyccy
1:00 ++ Franciszek i Anna Szymczak. .......... ....... rodzina 11:15 - Kasia Popiel, Barbara i Jerzy Bazydło
7:00 + Denis Dmuchowski ………………….brat z rodziną 1:00- Monika, Ania, Józef Majcher
Poniedziałek 22 grudnia
7:00 -Młodzież
9:00 Za Parafian………………………………………………
7:00 + Irena Zawidzka 1 rocz. śm…………...syn z rodziną - KOLEKTORZY-
7:00 O zdrowie i Boże bł. dla Marii i Jana Krok oraz Pasterki -24 grudnia
Marysi i Ani Kwieciński………………………………………. 9:00- Emil Filip, Andrzej Szmyd, Jerzy Rakowiecki,
Wtorek 23 grudnia Krzysztof Zadrożny
9:00……………………………………………………………. 12:00– Jan Berent, Albert Ciesielski, Joseph Chagnon ,
7:00 + Joanna Conlon……………………………A Michnal Zdzisław Paluszek
Środa 24 grudnia Uroczystość Bożego Narodzenia - 25 grudnia
9:00 + Adam Krok……………………………………rodzina 9:30– Stanisław Kwiek, Antoni Malarz, Zdzisław Skorupa,
Pasterki Marek Wach
9:00 + Ryszard Fertner, Czesław Sieracki, Stanisław 11:15 - Jerzy Marczewski, Augustyn Nytko,
Roszkowski……………………………………………...żona Jerzy Sokołowski, Zdzisław Wolan
12:00 Za Parafian……………………………………………. 1:00 – Tadeusz Byra, Kazimierz Modzelewski.
Czwartek 25 grudnia - Uroczystość Bożego Narodzenia Leszek Parciak
9:30 + Frances Kucemba. ............................. …….rodzina Niedziela Świętej Rodziny 27/28 grudnia
11:15 + Mariusz Rimel i za zmarłych z rodzin 4:00– Michał Gardocki, Edward Steplowski
Rabazińskich i Jabłnowskich ........................ ........... Irena 8:00 - Stefan Gust, Stanisław Sakowski
1:00 .............................................................. ................... 9:30 - Andrzej Bieciuk, Andrzej Łopatowski, Józef Madurski,
Piątek 26 grudnia - Św. Szczepana Jacek Szwakopf
9:00 O Boże bł. dla Marii i Tadeusza Szmyd w 45 rocz. 11:15 - Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski, Nytko, Stanisław
ślubu ............................................................. ................... Mieczkowski
9:00 + Andrzej Samul.................................... ....... rodzice 1:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Stanisław Królczyk,
9:00 ++ Henryk i Bronisława Paradowicz ..... ................... Wacław Muszyński
7:00 + Jan Duniec………………………….córka z rodziną 7:00 - Adam Jasiński, Jozef Chagnon
9:00 + + Stefan i Alfreda Wilkiewicz………...syn z rodziną
Sobota 27 grudnia - Św. Jana Apostoła Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
9:00 …………………………………………. ... ...................
4:00 O Boże bł. dla Maryli, Chestera, Grażyny, Jeffa ...... Do świąt Bożego Narodzenia
…………………………………………..Krystyna z dziećmi naprawdę blisko! W środę Wigilia i kolejne
4:00 O Boże bł. dla Weroniki i Henryka Ochab w 60 rocz. świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy
ślubu .............................................................. .......... dzieci dobrze, po chrześcijańsku przygotowani?
Niedziela 28 grudnia - Niedziela Świętej Rodziny Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks z okazji 26 urodzin przez to nadaje naszemu życiu wymiar Boży.
9:30 + Władysław Wilga…rodziny Oldani, Koziatek, Orzoł Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę
9:30 + Frances Kucemba. ............................. ....... rodzina wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może
11:15 O Boże bł. i zdrowie dla Marka, Grzegorza, jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia
Krzysztofa……………………………………………………..
przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajo-
1:00 Dziękczynna za 35 lat małżeństwa Marii i Zygmunta
Porcek ........................................................... ...................
mych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy
1:00 + Tadeusz Kilianek................................ .. przyjaciele towarzyszy wspólna modlitwa, łamanie opłatkiem,
7:00 ++ Stanisław i Maria Horozaniecki ....... ................... wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Tradycyjnie
zachowajmy wstrzemięźliwość od potraw mięsnych,
choć post ten nie jest już obowiązkowy.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach KATECHEZA PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ rozpocznie
biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej się dla kl. VII w poniedziałek 5 stycznia, dla młodzieży we
tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać wtorek 6 stycznia, dla dzieci z kl. I-VII w sobotę
puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie 10 stycznia, dla kl. O w niedzielę 11 stycznia.
przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i
OPŁATEK PARAFIALNY , odbędzie się w
dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy niedzielę 11 stycznia 2009r. Bilety można zakupić u
już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, Elżbiety i Alberta Ciesielskich w sklepiku parafialnym.
kochali nas i dla nas się trudzili. Cena biletu $15 od dorosłych, dzieci do lat 12– stu
$10, dzieci do lat 5–ciu za darmo.
W drugi dzień Bożego Narodzenia obchodzimy
święto świętego Szczepana, jednego z siedmiu
diakonów Kościoła jerozolimskiego, pierwszego OFIARY NA ŚWIATECZNĄ DEKORACJĘ
męczennika. Dzieje Apostolskie określają go jako KOŚCIOŁA z wdzięcznością przyjmujemy
„pełnego łaski i mocy Ducha Świętego”. ofiary na świąteczną dekorację kościoła.
Za publiczne wyznawanie Chrystusa został ukamie- Ofiary prosimy składać do kopert, które wy-
łożone są na stoliku w kościele. Bóg zapłać
nowany Zbudowani jego wzorem, starajmy się być w za każdą złożoną ofiarę , która upiększy nasz kościół
naszej codzienności prawdziwymi świadkami podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.
Chrystusa.
ZESTAWY KOPERT ORAZ KALENDARZE NA ROK
Zaraz po świętach w oktawie Bożego Narodzenia, w 2009 wyłożone są w lobby kościoła.
sobotę, 27 grudnia, przypada święto św. Jana
Apostoła i Ewangelisty. A w przyszłą niedzielę,
28 grudnia, będziemy celebrować święto Świętej
Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
SPOWIEDŹ PRZEDŚWIATECZNA
codziennie rano od godz. 8:30 i wieczorem
od godz. 6:30. Nie będzie spowiedzi w wigilię
Bożego Narodzenia.
OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR
PASTERKI odprawione zostaną o godz. 9:00pm z John i Jill Niebieszczański $ 100.00
udziałem dzieci oraz tradycyjna o północy.
Dzieci prosimy, aby przyszły na pasterkę przebrane w Dotychczas wpłynęło $198,881.00. Prosimy, aby ofiary
stroje aniołków i pastuszków. wpłacane czekami wypisywać na:
Society of Christ - Building Fund
MSZE ŚW. PODCZAS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
odprawione będą o godz. 9:30am, 11:15am i 1:00pm.
Nie będzie Mszy św. o godz. 8:00 rano i 7:00wieczorem.
OFIARY NIEDZIELNE
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU w środę 31 stycznia Sobota/ niedziela 13/ 14 grudnia
pożegnamy STARY ROK do godz. 5 :30 do 6:30– Adora- Ofiary z 565 kopert- $ 5,599.00
cja Najświętszego Sakramentu, od godz. 6:30 nabożeń- Ofiary bez kopert - $1, 164.00
stwo przebłagalno dziękczynne na zakończenie Starego
Roku, Msza św. o godz. 7:00. w Nowy Rok 1 stycznia II kolekta - $1, 940.00
Msze św. odprawione będą o godz. 9:30, 11:15. 1:00 i 7:00 Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
UWAGA nie będzie Mszy św. o godz. 8:00 rano

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE nazywane popularnie
kolędą rozpoczniemy po nowym roku. Rodziny, które Solenizantom i Jubilatom
chciałyby zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską tygodnia oraz wszystkim
proszone są o wypełnienie formularza, które wyłożony obchodzącym rocznice i jubileusze
jest na stoliku w kościele i zwrócenie do zakrystii lub
biura parafialnego. życzymy
Bożego błogosławieństwa
wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki
Maryi naszej najlepszej Matki.
Szczęść Boże !
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Rada Duszpasterska
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636.
8:45am.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990. Sakramenty:
pozostali członkowie: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Organistka trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Lektorzy
plicy Św. Maksymiliana.
Józef Ledziński - (586) 726-0636. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Kolektorzy młodzież w klasie ósmej.
Albert Ciesielski - ( 586) 247-4217. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Ministranci
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. datą ślubu.
Grupa Modlitewna Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr.
Lider- Halina Kocz - (248) 723-5078.
Linia Modlitewna - (586) 412- 0581.
Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretańskie GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY
Małgorzata Purzycka -(248) 619-9433
Franciszek Maziarz - (248)-625-9465 PARAFII
Róże Różańcowe Klub Malucha i Dziecięcy Teatrzyk Parafialny
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677-9385 Iwona Jędrzejczak - (586) 739-1561
Koło Seniorów „ Złota Róża” Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808- 0804. Sobota -12 :00pm.
Rycerze Kolumba Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607. Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Elżbieta Ciesielska - (586) 247- 4217. Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731- 0355. Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
Koordynator do spraw Katechezy - Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
ks. Robert Będziński SChr. Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Wtorek - 7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest - (248) 879-5898 Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652-1875. Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults) Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Antoni Walewander - (586) 751-1224. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344.
Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu -Rafał Nowakowski - (313) 884-8824 Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 –0478 Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS