Viata si Opera lui Mihail Sadoveanu.

(1880-1961)

 Viata:

Origini: Părinții lui Mihail Sadoveanu au fost avocatul Alexandru Sadoveanu din Oltenia și Profira Ursache, fată de răzeși, din localitatea Verșeni, părinții nefiind căsătoriți, paternitatea scriitorului și a fratelui sau Dimitrie (mort de scarlatină în 1888), fiind recunoscuta abia în anul 1891. Urmează gimnaziul "Alecu Alecsandru Donici" la Fălticeni. În timp ce studia la gimnaziu, în 1897, intenționează să alcătuiască, împreună cu un coleg, o monografie asupra lui Ștefan cel Mare, renunțând, însă, din lipsă de izvoare istorice. Urmează apoi cursurile Liceului Național din Iași, iar la București studiază dreptul. Debutează în revista bucureșteană Dracu în 1897. În 1898 începe să colaboreze la foaia Viața nouă alături de Gala Galaction, N.D. Cocea, Tudor Arghezi ș.a., semnând cu numele său, dar și cu pseudonimul M.S. Cobuz. Anii de maturitate: În anul 1904 Mihail Sadoveanu s-a stabilit la București și s-a căsătorit. Pe parcursul vieții a avut unsprezece copii. În același an are loc și debutul editorial cu patru volume deodată Povestiri, Dureri înăbușite, Crâșma lui Moș Precu, Șoimii - în care Sadoveanu manifestă predilecție deosebită pentru istorie. Nicolae Iorga va numi anul 1904 „anul Sadoveanu”. În 1910 este numit în funcția de director al Teatrului Național din Iași. În acest an publică volumele Povestiri de seară (la Editura Minerva), Genoveva de Brabant, broșura Cum putem scăpa de nevoi și cum putem dobândi pământ ș.a. Colaborează la revista Sămănătorul, dar se va simți mai apropiat spiritual de revista care apărea la Iași, Viața Românească. În anul 1919 editează, împreună cu Tudor Arghezi, la Iași, revista Însemnări literare. În decembrie, revista își anunță încetarea apariției: Viața românească își pornește iar munca pentru cultură și folos. Noi, cei de la Însemnări literare, reintrăm în curentul ei cu modestele noastre mijloace. În editura revistei ieșene publică volumul de nuvele Umbre și broșura În amintirea lui Creangă, iar la Editura Luceafărul, volumul Priveghiuri. Devine membru al Academiei Române în 1921. În anul 1926 reprezintă Societatea Scriitorilor Români, împreună cu Liviu Rebreanu, la Congresul de la Berlin. Între 1927 și 1930 a fost Venerabilul Lojii masonice ieșene „Dimitrie Cantemir”, iar din 1932 al Lojii „Moldova”, din același orient. Între 1930 și 1935 a îndeplinit următoarele demnități masonice: „Mare Maestru Adjunct al Marii Loji Naționale din România (MLNR), Pro Mare Maestru al MLNR, Mare Maestru al MLNR și Mare Maestru al Franc-Masoneriei Române Unite. Fratele său, Vasile Sadoveanu, de profesie inginer agronom, a fost, de asemenea, mason.

funcția politică maximă ocupată de un scriitor român în timpul regimului comunist și se bucură de toate privilegiile ce decurgeau din aceasta.În 1928 publica povestirea Hanul Ancuței. revista lunară Însemnări ieșene. După anul 1947. o imbinatie ideala a genului epic și liric. scrisul său virează spre ideologia noului regim comunist. În anul 1948 publică romanul Păuna Mică. Mihai Codreanu și Grigore T. Mihail Sadoveanu a primit Premiul Lenin pentru Pace în 1961. nuvele (1905) Mormântul unui copil (1905) Amintirile căprarului Gheorghiță (1905) Vremuri de bejenie (1906) La noi în Viișoara (1906) Esopia (1906) Însemnările lui Neculai Manea. capodoperă a genului. În anul 1955. în 1952 publică romanul istoric Nicoară Potcoavă. fiind un volum de 9 povestiri. roman. Câțiva ani mai târziu. La moartea lui Garabet Ibrăileanu. Ca recompensă pentru această orientare. În anul 1936 Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu se stinge din viață la data de 19 octombrie 1961. scriitorului i se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste. începând cu luna ianuarie . nuvele (1906) O istorie de demult (1907) Duduia Margareta (1907) Povestiri de seară (1909) Genoveva de Brabant (1909) Cântecul amintirii (1909) Apa morților (1911) Povestiri de petrecere și folos (1911) Bordeenii. Mihail Sadoveanu va evoca cu cuvinte elogioase personalitatea criticului de la revista Viața românească. George Topârceanu. În 1954 publică volumul Aventură în lunca Dunării. publicând opere afiliate curentului sovietic al realismului socialist. iar un an mai târziu în 1949. Mihail Sadoveanu este ales președinte al Uniunii scriitorilor. (1912) Un instigator (1912) Priveliști dobrogene (1914) Neamul Șoimăreștilor. fiind înmormântat pe data de 21 octombrie la Cimitirul Bellu din București. roman (1915) Foi de toamnă (1916) Printre gene (1916) Umiliții mei prieteni (1917) În amintirea lui Creangă (1919) . Popa scot.  Opera:                       Floare ofilită. devine președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale. aparținând perioadei de maturitate a scriitorului. celebre fiind romanul Mitrea Cocor sau cartea de reportaje din URSS Lumina vine de la Răsărit.

Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu. roman (1930) Nunta domniței Ruxandra. Lumea operei lui Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu. 1976 Ion Vlad. București. Cluj. Craiova. București. 2001 Alexandru Paleologu. Sadoveanu-divanul înțeleptului cu lumea. III. Sadoveanu sau utopia cărții. (1936) o vol. roman (1932) Uvar (1932) Creanga de aur. 1981 Fănuș Băileșteanu. biografie (1934) Soimii (1904) Frații Jderi. 2007 Monica Spiridon. Ucenicia lui Ionuț. Mihail Sadoveanu. roman (1934) Viața lui Ștefan cel Mare. 1976 Pompiliu Marcea. 1976 Profira Sadoveanu. București. Copilăria și adolescența. Stigletele (1927) Demonul tinereții (1928) Hanu-Ancuței (1928) Împărăția apelor (1928) O întâmplare ciudată (1928) Olanda. o biografie a operei. Iași. reportaje din URSS (1945) Păuna mică (1948) Mitrea Cocor (1949) Mărturisiri (1960) Monografii critice          Savin Bratu. București. Oamenii Măriei Sale. o vol. roman (1930) Depărtări. 1963 Constantin Ciopraga. (1942) Literatură proletcultistă     Lumina vine de la Răsărit. I. București. Albatros. reportaje de călătorie în Olanda (1928) Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă. (1935-1942). 1982 . roman (1933) Locul unde nu s-a întâmplat nimic (1933) Soarele în baltă sau aventurile șahului (1934) Nopțile de Sânziene. Izvorul Alb. Cărțile lui Mihail Sadoveanu. puiul pădurii. (1935) o vol. II. Introducere în opera lui Mihail Sadoveanu. Viața lui Mihail Sadoveanu.                               Priveghiuri (1919) Povestiri pentru moldoveni (1919) Cocostârcul albastru (1921) Strada Lăpușneanu (1921) Neagra Șarului (1922) Pildele lui cuconu Vichentie (1922) Lacrimile ieromonahului Veniamin (1922) Oameni din lună (1923) Războiul balcanic (1923) Venea o moară pe Siret (1924) Țara de dincolo de negură (1926) Dumbrava minunată (1926) Dimineți de iulie. roman (1929) Baltagul. roman (1931) Măria Sa. 1963 Nicolae Manolescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful