You are on page 1of 8

Bjrk fria gymnasium Naturkunskap B Vrterminen 2012 2012-03-13

Extremt nringsintag
En studio i Naturkunskap B om competetive eating och hur det pverkar kroppen

Av: Theodor Hasselblad Lrare: Knut Eriksson

Matspjlkningen r den process d vi omvandlar mat vi ter till nring den innefattar flera organ som alla r viktiga i arbetet att se till att nytt brnsle transporteras ut till kroppens celler. Nr man ter fr mycket s sger dock kroppen ifrn och vill inte ha mer, man blir mtt. P det omrdet finns det dock vissa som har tnjt grnserna fr kroppen. Competetive Eaters ter absurda mngder mat p begrnsad tid och trnar intensivt fr att kunna ta mer. Competetive Eating r en vxande sport som ursprungligen kommer frn USA och Japan och som bygger p att ta s mycket av ngon typ av mat som mjligt (vanligen snabbmat) p s liten tid som mjligt. Mnga dietister och lkare har kommenterat sporten negativt genom att sga att det r farligt fr de tvlande. Vad hnder i kroppen nr man ter te.x 50 hotdogs p 7 minuter?

Innehllsfrteckning 1.Inledning 1.1.Syfte 1.2.Frgestllningar 1.3.Metod och kllkritik 1.4Avgrnsningar 2.Hur pverkas kroppen av verdrivet nringsintag? 2.1Bakgrund 2.1.1Matsmltning basic 2.1.2Kcal basic 2.2Hur reagerar kropen p verdrivet nringsintag? 2.3Vilka effekter kan lngvarigt verdrivet nringsintag ge? 2.4.Hur anpassar man kroppen till verdrivet nringsintag? 3.Diskussion 4.Kllfrteckning 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8

1.Inledning
1.1Syfte Att framstlla en vetenskaplig rapport om verdrivet nringsintag, baserat p sporten competetive eating som exempel i Naturkunskap B genom att svara p fljande frgestllningar:

1.2Frgestllningar -Hur reagerar kroppen p fr verdrivet stort nringsintag? -Vilka effekter kan verdrivet nringsintag ge? -Hur anpassar man kroppen till verdrivet stort nringsintag?

1.3Metod och kllkritik Mitt arbete r teoretiskt och jag har inte p egen hand letat uppgifter genom experimen/underskningar dylikt. Den mesta av informationen r digitalt baserad i form av internet men ven ett par biologibcker har jag anvnt fr att framstlla materialet. Mycket av materialet frn Internet r baserat p artiklar frn olika sidor som olika intresserade aktrer inom sporten competetive eating har gjort. Mnga artiklar kan vara mer eller mindre subjektivt upplagda (vanligen aningen negativa) men de har nd en vetenskaplig referens vilket jag har gtt p nr jag valt ut de artiklar jag anvnt som kllor.

1.4Avgrnsningar Vill bara frtydliga att nr jag menar extremt nringsintag s har jag inte valt att inkludera effekterna av fr lite nringsintag i rapporten. 3

Frgestllningarna svarar ocks bara direkt p mnnsikans kropp och jag har inte gtt in p andra organismers matsmtning.

2.Hur pverkas kroppen av verdrivet nringsintag?

2.1 Bakgrundsfakta Fr att lsaren lttare ska kunna ta del av rapporten har jag valt att frst frska gra en kort framstllning av hur mnniskans matsmltningsprocess fungerar samt hur man sammanfattningsvis rknar i kalorintag och vilka riktlinjer fr dessa svenska livsmedelsverket lagt ut.

2.1.1 Matsmltning basic Matsmltningen r sammanfattningsvis den biologiska process i kroppen som omvandlar nring (dvs mat) till nringsmnen som bygger upp och ger kroppen energi. Processen tar vanligtsvis 24 timmar varav 20 timmar i tarmen1. Maten man ter kommer frst ner egenom munnen dr maten snderdelas och blandas med saliv vilket gr maten mer lttsmlt och gr lttare att bryta ner i magscken2. Nr man sedan svalt maten kommer den ner till magscken dr den bryts ner helt till en finfrdelad massa utav magsyran som finns dr3. Ju mer fett och protein maten innehller ju lngre tid tar det att bryta ner. Matens hastiget att snderdelas brukar beskrivas genom att ha hgt glykemiskt index (GI).4 Muskler i magscken pressar sedan ner massan dvs nringen till tarmsystemet. I tunntarmen bryts frst alla kolhydrater och sockerarter och proteiner ner till sockerarter,aminosyror och glyceroler och tas upp av blodkrl i tarmvggen. mnerna som tas upp kommer till levern dr den styr hur och vart nringsmnerna
1 Matsmltningwww.livsportalen.se 2012-03-12 2 Matsmltningwww.livsportalen.se 2012-03-12 3 Henriksson, Anders Biologi B, Gleerups (Malm) 2004 4 Matsmltningwww.livsportalen.se 2012-03-12

ska skickas gifter och verdriven nring bryts ner5. Resterande oupptagen nring nr sedan tjocktarmen dr det mesta av resterande nring och vatten tas upp medans resterma tas ut i ndtarmen och anus.

2.1.2 Kcal basic Livsmedelsverket har satt ut allmna rekomendationer fr hur mycket fett/protein och kolhydrater en medelvrdes individ br ta per dag. Fett, protein och kolhydrater brukar rknas om till kalorier. 1 Kalori = 4.184 joule i energi. Livsmedelsverket har satt ut ett medelvrde p dagligt intag till 1400-1800kcal nr kroppen r i teoretisk stndig vila. Trnar du ngra timmar per dag brukar frbrukningen kas med 400kcal eller liknande. Livmedelsverket rekomenderar ocks att 10% av energintaget eller kalorier ska vara fetter6

2.2Hur reagerar kroppen p verdrivet nringsintag Som exempel i denna uppsats har jag tagit sporten competetive eating. En sport som gr ut p att ta s mycket som mjligt p s kort tid som mjligt7. Denna sport r fysiskt krvande fr deltagarna d kvantiteter av ofta snabbmat konsumeras lngt bortom de rekomenderade vrderna fr kalorintag per dag8. Den direkta effekten av stora mngder mat eller vtska som hamnar i magscken r att den tnjs ut9. En annan direkt effekt r mttnadsknslan. Nr man ter mat och r hungrig skickar hjrnan ut signaler som belnar medvetandet, men nr kroppen knner att nringsintaget r tillrkligt, bl.a genom att den knner av mnet enterostatin som bildas i vissa enzymer under fettspjlkningen s tar receptorer emot mnet som en signal och slutar drmed producera signaler som belnar tandet.Det
5 6 7 8 9 Matsmltningwww.livsportalen.se 2012-03-12 Kalorier, kilojoule och energiprocent- hur rknar man? www.slv.se 2012-01-13 Competetive Eating , www.wikipedia.org 2012-03-07 Competetive Eating: How safe is it? Www.webmd.com 2012-03-07 Dworkin, Andy Champion competetive eater shareshis training, victory blog.oregonlive.com 2012-03-07

gr att man knner sig mtt.10Vid alltfr mycket nring av ngot slag kan kroppen stta bort nringen genom illamende och krkningar11 detta fr att motverka att skadliga kvantiteter av ngonting gr in i kroppen eller att magscken inte kan hantera mer mat. Kroppen slutar ocks vid mtttnad att lika ltt kunna raflexmssigt svlja och ta emot mat genom en signal frn magscken genom vagusnerven1213

2.4 Vilka effekter kan lngvarigt verdrivet nringsintag ge? Competetive Eaters har specialicerad diet och trning pgrund av de risker de lever med genom att tvla i att ta och flera doktorer och dietister avrdar starkt sporten pgrund av dess fysiska risker fr individen14. Vid lngvarigt extremtande finns det bl.a risk fr magsjukdomen Gastroparesis15. En sjukdom som knnetecknas med fel p vagusnerven vilket gr att magsckens muskler inte fungerar tillrckligt effektivt och gr att maten inte bryts ner lika fort16.Vagusnerven r en nerv som styrs autonomt ifrn hjnstammen, den kontrollerar matsmltning, hjrtfrekvens och ett antal andra uppgifter vilka ocks kan nedsttas vid Gastroparesis. verdrivet nringsintag nr man redan r mtt frndrar lngvarigt knsligheten av vagusnerven vilket gr att kontakten mellan magscken och nervsystemet blir smre17. Detta kan vara farligt fr individen i och med att nringen inte tas upp av kroppen och vanliga symptomer r Nausea vilket innebr ofta illamende18 och dlig aptit. Fr mycket vtska i kroppen kan ge vattenfrgiftning som kan vara ddligt men r oftast ltt att undslippa med vanlig kroppslig rrelse19 Direkta effekter av verdrivet tande r oftast inte allvarligare n mjligt illamende. De enorma mngder mat competetive eaters ter r ofta snabbmat ssom hot dogs och pommes eller annars allmnt ensidig mat som flsk eller smr20. Detta kan innebra direkta verdrivna vrden p vissa nringsmnen vilket kan ge fetma eller diabetes och ge
10 Att bli mtt nr man har tit tillrckligt www.web4health.info 2012-03-07 11 Nausea www.enwikipedia.org 2012-03-07 12 Vagusnerv www.sv.wikipedia.org 2012-03-07 13 Competetive Eating: How safe is it? Www.webmd.com 2012-03-07 14 Competetive Eating: How safe is it? Www.webmd.com 2012-03-07 15 Competetive Eating: How safe is it? Www.webmd.com 2012-03-13 16 Gastroparesis www.en.wikipedia.org 2012-03-13 17Vagusnerv www.sv.wikipedia.org 2012-03-13 18 Nausea www.wikipedia.org 2012-03-13 19 Competetive Eating: How safe is it? Www.webmd.com 2012-03-13 20 Competetive Eating , www.wikipedia.org 2012-03-07

levern problem p lng sikt, detta kan dock frhindras med specialkost utanfr sjlva tvlingen. 21 2.5 Hur anpassar man kroppen till verdrivet stort nringsintag? Competetive eaters anvnder avancerade dieter och tekniker fr att kunna anpassa sina kroppar till att p kort tid ta enorma mngder mat22. Att det r mjligt fr en mnnsika att stta ett rekord som att ta 6kg vita bnor p 1.45minuter23 beror p att var magsck r vldig flexibel och har en tendens att tnja ut sig24. Competetive eaters utnyttjar den biologiska egenskapen genom att dricka stora mngder vatten regelbundet innan en tvling fr att hlla magscken utspnd. Ngra sammanfattningsvis bra rd om du ngon gng skulle ha en ttvling skulle vara: Drick massor vatten under och fre tvlingen, vatten bde strcker ut magscken och smlter maten lttare vilket underlttar fr tuggande och svljande.25 Att man innan har vant magen vid att tidigare ta stora mngder mat, dels fr att veta sin egen kapacitet och att helt enkelt vnja matsmltningen att optimera sig och arbeta snabbare.26 Var hungrig under tvlingen men t inte fr fort fr d svljer man lttare luft vilket tar upp plats i magscken27. Framfrallt s handlar proffesionell tning om diciplin och viljestryka samt i extrema fall smrtkontroll om hur mycket du orkar ta28.

21 22 23 24 25 26 27 28

The dangers of competetive eating, www.dirjournal.com 2012-03-13 Competetive Eating , www.wikipedia.org 2012-03-07 Don mose records http://www.donmoseslerman.com/records.html 2012-03-13 Competetive eating works www.entertainment.howstuffwork.com 2012-03-13 Competetive eating works www.entertainment.howstuffwork.com 2012-03-13 Competetive Eating: How safe is it? Www.webmd.com 2012-03-13 How to reduce stomach gas www.howtodothings.com 2012-03-13 Inside the belly of competetive eating www.blogs.wsj.com 2012-03-13

3 Diskussion Competetive eating har vxt i media de senaste ren och har ftt mycket motarbete frn olika hll. Dels av dietister och lkare som anser att sporten ger en positiv bild av verdrivet ondigt tande som kan leda till bestende besvr fr kroppen och fettma29. Annnan kritik av verdrivet tande r etiskt eftersom d sporten r mest populr i japan och usa som en metafor av verdrivet resursslseri gentemot att folk i tredje vrlden svlter30. Sjlv r jag inte en competetive eater och kan frst att folk inte fattar grejen med enorma pengar ooch resurser insatta i tvlande som ter omnskligt mycket mat i media, men jag kan klart argumentera med att annan sport ssom fotboll ocks har enorma resurser och pengar insatta men att det egentligen handlar om att sparka en boll i ml. De resurser som slsas p ttvlingar r irrelevanta gentemot det vardagliga livsmedelsslseriet i vstvrlden31. Jag ser sjlv ngonting kul i att ha ttvling med sdr manlig tvlingsinstinkt och om folk verkligen vill genomlida att f i sig s mycket mat som competetive eaters gr s tycker vl jag att dom kan f gra det. Media har vl visat upp negativa saker frr frutom verdriven tning s jag tycker inte man ska kontrollera media fr att just folk inte ska brja tnka positivt om extrem tning vilket jag inte tykcer verkar vara fallet med saker som vld osv. Jag tror ocks att kroppen r till viss del anpassad av det som jag kallar rovdjurskost. D man som de flesta rovdjur bara ter massor med lnga mellanrum och har uttnyttjar den nringen under lngre tid. 4. Kllfrteckning Digitala kllor
Competetive Eating: How safe is it? Www.webmd.com 2012-03-13 8reasons competetive eating is the worst thing ever www.cracked.com 2012-03-13 Insatskostnader fr bnder,livsmedelsslseri www.europarl.eu 2012-03-13 The dangers of competetive eating, www.dirjournal.com 2012-03-13 Competetive Eating , www.wikipedia.org 2012-03-07 Don mose records http://www.donmoseslerman.com/records.html 2012-03-13 Competetive eating works www.entertainment.howstuffwork.com 2012-03-13 How to reduce stomach gas www.howtodothings.com 2012-03-13 Inside the belly of competetive eating www.blogs.wsj.com 2012-03-13 Nausea www.wikipedia.org 2012-03-13 Vagusnerv www.sv.wikipedia.org 2012-03-13 Att bli mtt nr man har tit tillrckligt www.web4health.info 2012-03-07 Dworkin, Andy Champion competetive eater shareshis training, victory blog.oregonlive.com 2012-03-07 Kalorier, kilojoule och energiprocent- hur rknar man? www.slv.se 2012-01-13 Matsmltningwww.livsportalen.se 2012-03-12

Litteratur:
Henriksson, Anders Biologi B, Gleerups (Malm) 2004 29 Competetive Eating: How safe is it? Www.webmd.com 2012-03-13 30 8reasons competetive eating is the worst thing ever www.cracked.com 2012-03-13 31 Insatskostnader fr bnder,livsmedelsslseri www.europarl.eu 2012-03-13