SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI PORT DICKSON 71000 PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KAJIAN TINDAKAN TAJUK KAJIAN: MENINGKATKAN PNGUASAAN PENAMBAHAN DAN PENOLAKAN MELIBATKAN NOMBOR POSITIF DAN NOMBOR NEGATIF DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP HUTANG TARIKH: 2 MEI 2011 HINGGA 7 MEI 2011-10-20

DISEDIAKAN OLEH: PN NIK NURASHIKIN BT NIK OTHMAN CIK NORWAHIDAH BINTI MOHD NASIR

Negeri Sembilan. Pn. Port Dickson. Rohayah Binti Jantan. Terima Kasih.terutamanya. Pn. Ketua Panitia Matematik. Siti Binti Md Noor serta individu – individu lain terlibat samada secara langsung dan tidak langsung. Pengetua Cemerlang. Nor Azlina Binti Ismail dan Guru Subjek Matematik. Seterusnya. Pn. . Zainab Binti Yaacob. Setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada pihak sekolah kami iaitu SMK Tinggi Port Dickson. Pn.PENGHARGAAN Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kami menyiapkan kajian tindakan ini dengan jayanya. atas kerjasama yang telah diberikan bagi menjayakan kajian ini. penghargaan ini ditujukan kepada Ketua Bidang Sains dan Matematik.

Fokus utama kajian ini adalah penguasaan konsep bagi operasi tambah dan tolak melibatkan nombor positif dan negatif. . Antara kesalahan yang kerap dilakukan adalah: 1. pihak panitia akan menjalankan satu kajian mengenai punca dan penyelasaian bagi membantu pelajar untuk menguasai topik ini. Tidak dapat meletakkan tanda yang betul pada jawapan. Secara amnya. didapati kebanyakkan pelajar mengalami masalah dalam menyelesaikan soalan melibatkan operasi tambah dan tolak yang melibatkan nombor positif dan nombor negatif. 2. Oleh hal yang demikian. Berdasarkan ujian-ujian dan penilaian dalam latihan yang telah dilakukan di dalam kelas terhadap pelajar Tingkatan 2.0 REFLEKSI PADA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LEPAS : Kajian ini dijalankan di SMK Tinggi Port Dickson. 3. Tidak memahami konsep asas nombor positif dan nombor negatif.1 Objektif Umum Meningkatkan kemahiran pelajar dalam operasi tambah dan tolak melibatkan nombor positif dan nombor negatif menggunakan ‘Konsep Hutang’. 2. Kajian ini dijalankan ke atas 33 orang pelajar Tingkatan 2 Utarid di SMK Tinggi Port Dickson.0 OBJEKTIF KAJIAN Selepas kajian ini dijalankan. Kajian ini diperlukan bagi membantu pelajar di dalam topik-topik seterusnya. 3. Cina dan India. Sekolah ini terletak kira-kira 2 km dari Bandar Port Dickson dan mempunyai sekitar 2000 orang pelajar. didapati kebanyakkan pelajar mengalami masalah dalam menyelesaikan soalan melibatkan operasi tambah dan tolak melibatkan nombor positif dan negatif. Lalai semasa membuat pengiraan tambah dan tolak. pelajar-pelajar diharap dapat mencapai objektif berikut: 3.0 FOKUS/ISU KAJIAN Pelbagai kesalahan dikesan oleh pengkaji semasa menjalankan kajian terhadap sampel. Berdasarkan ujian-ujian dan penilaian yang telah dilakukan di dalam kelas terhadap pelajar Tingkatan 2. pelajarpelajar sekolah ini terbahagi kepada tiga bangsa utama iaitu Melayu.1.

Post-test Ujian Pos dijalankan bagi melihat keberkesanan kaedah yang dijalankan setelah guru memperkenalkan kaedah mudah bagi memfaktorkan ungkapan atau persamaan kuadratik. 4.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini dijalankan ke atas 33 orang pelajar Tingkatan 2 Utarid di SMK Tinggi Port Dickson. Pembelajaran dan Pengajaran Pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan guru memberi pendekatan atau kaedah baru untuk menguji tahap penguasaan dan kefahaman pelajar memfaktorkan ungkapan atau persamaan.2 Tinjauan Masalah. Pemerhatian Sikap pelajar dilihat secara tidak formal aewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung Pre-test Ujian Pra dijalankan sebelum aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk menguji tahap pengetahuan sedia ada pelajar memfaktorkan sesuatu ungkapan dan persamaan.0 5.3. Pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran dalam pembelajaran akan datang. iii. 5. Pelajar dapat menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan nombor berbeza tanda .1 PELAKSANAAN KAJIAN Metodologi kajian Metodologi kajian yang digunakan ialah : i.2 Objektif Khusus i. . 5. Pelajar dapat menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan nombor berbeza tanda. ii. iii. iv. ii.

Post-test Pelajar menjawab soalan berdasarkan konsep yang telah dipelajari.05.05.2011 1 2 3 4 5 6 PENERANGAN dan Penyelidik memilih soalan yang bersesuai untuk menguji sampel. ii.2011 06. pengkaji mendapati : i.05.05. Soalan pre-test dan post-test disediakan Pre-test Pelajar menjawab soalan berdasarkan konsep yang telah dipelajari.2011 . Data yang diperoleh dianalisis Analisis data oleh penyelidik 5.2011 06. Beberapa contoh bersesuaian diberikan kepada sampel untuk memudahkan sampel memahami konsep hutang. Perbincangan dengan guru lain : hasil perbincangan mendapati masalah ini timbul bukan sahaja dalam kalangan pelajar tingkatan 2 tetapi turut timbul di semua peringkat pelajar iaitu sehingga pelajar tingkatan 5.5 Pelaksanaan tindakan dan pemerhatian 05. Penyelidik mengumpulkan Pengumpulan maklumat data dengan memeriksa jawapan sampel.2011 07. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti kaedah berikut: • Pemerhatian berdasarkan latihan harian • Perbincangan dengan guru lain 5.05.4 Tindakan yang dijalankan Tindakan yang dijalankan dalam kajian ini adalah : AKTIVITI Penyediaan pre-test post-test TARIKH 02. Aktiviti (P&P): KONSEP Penyelidik memperkenalkan HUTANG konsep hutang kepada sampel.3 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan tinjauan yang telah dijalalankan.Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini.05. tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut.2011 07. 5. Pemerhatian berdasarkan latihan harian : Kelemahan pelajar dalam topik ini dikesan apabila kebanyakan pelajar tidak dapat melakukan operasi penambahan dan penolakan dalam latihan.

5.4 5. Pelajar diberikan 40 minit untuk menjawab satu set soalan. Post-test Ujian post dijalankan sekali lagi. Didapati 28 daripada 33 pelajar gagal menjawab soalan yang diberi dengan baik.5. 5. • Guru menerangkan konsep hutang kepada pelajar.6 Analisa Kajian .2 Pre-test Ujian pra dijalankan dalam waktu pengajaran. Ujian tersebut mengandungi 10 soalan struktur.5.. Didapati hampir semua pelajar mencapai peningkatan meberansangkan.1 Penyediaan pre-test dan post-test Menyediakan soalan pre-test dan post-test. 5.5. • Aplikasi perbincangan dalam menyelesaikan masalah. Masa yang diberikan sama seperti set ujian pra. -17 + (-8) = 2. Contoh Soalan : 1. Find the sum of -98 and -89.3 5. What is the difference between 62 and -16? 3. • Pelajar berbincang bersama guru mengenai konsep hutang.5. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (Konsep Hutang) • Guru menganalogikan tanda negatif sebagai duit yang dihutang manakala positif sebagai duit yang dimiliki.

PencapaianKeputusan Pelajar dalam Pre-test dan Post-test Graf Pencapaian Keputusan Pelajar dalam Pre-test dan Post-test 30 25 20 15 10 5 0 28 8 2 6 9 3 0 10 Pre-test Post-test r j e p g n a l i B PencapaianPelajar 5.1 Penilaian Pencapaian Pelajar .7.7 Refleksi kajian 5.

Walau bagaimanapun. ii. . ii. Oleh itu. Pelajar tidak dapat menukarkan soalan berbentuk ayat kepada soalan bentuk operasi Matematik.i. 7. Antaranya adalah masalah: i. Add -14 to +8.2 Melalui kaedah yang dijalankan.0 PENUTUP Berdasarkan kajian.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Kajian tindakan seterusnya yang akan dijalankan ialah berkaitan isu soalan berbentuk ayat matematik. didapati pelajar telah mampu menyelesaikan tambah dan tolak melibatkan nombor positif dan negatif. Kerjasama daripada semua pihak amatlah perlu untuk membantu para pelajar yang lemah dalam pembelajaran. 6. Kelemahan kajian Kajian tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di atas beberapa faktor. Terdapat beberapa pelajar yang mempunyai masalah sikap dan tidak memberikan tumpuan semasa konsep diperkenalkan. kaedah ini sesuai untuk diajar kepada pelajar-pelajar yang lemah. motivasi pelajar perlu dipertingkatkan bagi meningkatkan kesedaran mereka terhadap kepentingan ilmu. Contohnya.7. 5. konsep ini amat sesuai digunakan pakai di dalam kelas untuk membantu proses pengajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful