You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

6 V 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Ja jestem krzewem winnym ...
Tylko trwajc w Jezusie moemy przynosi owoce. Bez Niego jestemy jak usche gazie, ktre naley odci i wyrzuci. Nie dowiadczyem prawdopodobnie i nie wiem, co to znaczy "trwa w Jezusie i przynosi owoc". Pomoc mog tu by sowa z drugiego czytania, z listu w. Jana Apostoa: "Dzieci, nie miujmy sowem i jzykiem, ale czynem i prawd". Jest prawdopodobnie tak, e ja twierdz tylko, e jestem chrzecijaninem, uczniem Chrystusa, e moja wiara to tylko jaowe, sowne deklaracje, a moje ycie codzienne dalekie jest od czynu i od prawdy. Trwa w Jezusie, to znaczy na co dzie i w kadej sytuacji czerpa z Niego, do Niego odnosi cae ycie i wszystkie jego wydarzenia, wedug Niego ksztatowa swoje postpowanie, nawet gdyby miao mnie to kosztowa. Trwa w Jezusie to trwa w Prawdzie, w prawdzie o sobie i swoich uomnociach, w prawdzie o blinim i jego potrzebach i w Prawdzie o Bogu i Jego do mnie mioci ... wymagajcej a nie sentymentalnej mioci. Jeli trwam w Chrystusie i moje ycie nie jest jedynie jaowym mieleniem pustych sw, ale czynem i prawd, to i On trwa we mnie i moje ycie jest owocne. A drzewo poznaje si przecie wanie po owocach.. Jakie s owoce mojego ycia? Czy s one dobre, prawdziwe i trwae czy tylko pozorne, uudne i gorzkie? Nie mog twierdzi, e jestem uczniem Chrystusa jeli jedynymi owocami mojego ycia jest cwaniactwo, drwina, szyderstwo, zgorzknienie, wieczne pretensje, niezadowolenie, obuda, kamstwo, wyzysk, egoizm, pycha, zarozumiao, wynioso, pogarda, lekcewaenie Boga i innych. Nie mog twierdzi, e trwam w Chrystusie dopki inni tego nie widz i nie dowiadczaj w sposb konkretny i namacalny. Wszystkie sowne deklaracje, a nawet bardzo pobone zewntrzne manifestacje, pielgrzymki, oazy, nowenny s niczym innym jak jaowym mceniem somy, jeli nie ma owocw w czynie i w prawdzie. I niestety bd odcity i wyrzucony, bo nie przynosz owocw ... A co znaczy trwa w Bogu? Rwnie i na to pytanie w. Jan daje odpowied. Bardzo precyzyjn i jednoznaczn odpowied: "Kto wypenia przykazania, trwa w Bogu a Bg w nim." udz si tylko i okamuj (najbardziej samego siebie) twierdzc, e jestem wierzcym, lekcewac sobie jednoczenie Boe przykazania ..., a szczeglnie przykazanie mioci bliniego. Panie, nie pozwl i si udzi i oszukiwa moj zewntrzn pobonoci. Panie, naucz mnie jak na co dzie przynosi dobre owoce radoci, yczliwoci, pomocy, serdecznoci, delikatnoci, uczciwoci i dobroci. ks. Kazimierz Kubat SDS

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Liturgiczna
SOBOTA - 5 MAJA

LEKTORZY
- rodzice - ona i dzieci

9:00 + Leonard Plaza 4:00 + Elizabeth Herman 5:30 + Zygmunt Niemyjski

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 6 MAJA

8:00 + Jzef Zawadzki, Krystyna Dynkowski - E.C. Wojszuk 9:30 + Stanisawa Strzemecka w 4 r. m. - crka z rodz. 11:15 Dzik. za otrzymane aski w 16 rocz. urodz. z prob o dalsze bog. dla Filipa 1:00 W intencji czonkw ywego Raca 1:00 O bog. i potrzebne aski dla mamy Krystyny 1:00 O zdrowie i szczliwy operacj dla taty 1:00 Za Iren w pewnej intencji 1:00 + Jan i Aniela Mka w r. m. oraz Stanisaw Frylewicz 1:00 + Janina Zakrzewska 1:00 + Wanda Musiaowska w 30 dni po m. - rodz. Parciak 1:00 + Irena Zalewska - Zygmunt i Zofia Linowski 1:00 + Edmund Simiski w 3 rocz. m. - ona 7:00 + Bronisaw Kulpa - Jurek i Magorzata Rakowiecki
PONIEDZIAEK 7 MAJA

4:00 - Celina Basta 5:30 - Maria Grot, Jola Lewczuk 8:00 - Anna Szklarska, Weronika Kraska 9:30 - Alina Zielonka, Natalia Zielonka, Anna Marchel 11:15 - Dzieci Komunijne 1:00 - Jzef Majcher, Monika Majcher, Jzef Sroka 7:00 - Nastassja Mirowska, Maria Mikho

Sobota/ Niedziela - 12/13 maja

9:00 + Helena Zathey


WTOREK 8 MAJA

- rodzina

4:00 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 5:30 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 8:00 - Jzef Chryczyk, Emil Filip 9:30 - Andrzej opatowski, Jzef Madurski, Eryk Niemczyk, Augustyn Nytko 11:15 - Marek Bieciuk, Roman Kogut, Zdzisaw Wolan, Krzysztof Zadrozny 1:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Stanisaw Krlczyk, Jerzy Put 7:00 - Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak

KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela 12/13 maja

9:00 O Boe bog. dla ks. Stanisawa Drzaa z okazji imienin 10:00 Za yjce i zmare mamy czonkinie Koa Seniorw
RODA 9 MAJA

9:00 Za parafian 7:00 + Helena Kisaa w 3 rocz. mierci


CZWARTEK - 10 MAJA

- crka

9:00 + Za dusze w czycu cierpice


PITEK - 11 MAJA

Wszczepienie w Chrystusa to jak usyszelimy nasze osobiste odniesienie do Niego, to osobowy kontakt z Nim; to czerpanie si do zmaga z trudnociami, jakie niesie ycie. Niech owa moc czerpana z tego wszczepienia, mimo naszej saboci, umoliwia nam najpeniejszy rozwj duchowy. NABOESTWA MAJOWE Rozpoczynamy miesic maj powicony Matce Boej. Tradycyjnie w miesicu maju odprawiane s naboestwa maryjne:
rano o godz. 8:45am (zamiast Jutrzni) dla dzieci w rody o godz. 6:45pm w pitek wieczorem o godz. 6:45pm w soboty o godz. 3:45pm. Rodzicw zachcamy, aby przywozili dzieci na nabo-

9:00 + Josephine Ciccone - S.T. Paradowicz 7:00 O zdrowie i Boe bog. dla Pawa w dniu urodzin 7:00 + Mieczysaw Koryski i Teodora Bogusz
SOBOTA - 12 MAJA

9:00 Z podzik. za otrzymane aski z prob o dalsz opiek dla Zofii w dniu urodzin 10:00 Pierwsza Komunia wita 4:00 + Jan Tyrcha - crka z rodzin 5:30 Dzik. za szczliw operacj, z prob o Boe bog., zdrowie i opiek Matki Boej dla Elleen Gretkerewicz
6 NIEDZIELA WIELKANOCNA 13 MAJA

8:00 + Zofia Klimkowicz - crka z rodzin 9:30 + Henryka Basak w 5 r. m.,+Urszula Basak -m i ojciec 11:15 + Stefan Izydorek w 5 rocz. mierci oraz o zdr. i Boe bog. dla caej rodziny - ona z rodzin 1:00 W intencji Ksidza Neoprezbitera Antoniego Brooksa 1:00 Za Matki yjce i zmare 1:00 W int. Tomasza Skpskiego w 3 rocz. urodzin 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej - dzieci 1:00 + Bronisawa i Tomasz ak 1:00 + Kazimierz i Tadeusz Kilianek 1:00 + Karolina Syjut i Wojciech Syjut, Maria i Jan Kruczyk 1:00 + Z rodz. Rabaziskich i Kostro 7:00 + Ryszard Fertner w 4 rocz. m. - ona

estwa maryjne, aby te i w taki sposb przekazywali, uczyli i wychowywali dzieci w naszej polskiej tradycji religijnej. YCZENIA IMIENINOWE We wtorek 8 maja swoje imieniny obchodzi bdzie ks. Stanisaw Drza. Ksidzu Solenizantowi skadamy najserdeczniejsze yczenia: bogosawiestwa Boego, opieki Matki Najwitszej. Niech wity Patron wyprasza potrzebne aski. Za Ksidza Stanisawa zostanie odprawiona Msza w. we wtorek o godz. 9:00 rano.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


SPOTKANIE KOA SENIORW Zota Ra odbdzie si we wtorek 8 maja. Po Mszy w. wsplne spotkanie w sali Jana Pawa II. Solenizantw miesica prosimy o przyniesienie ciasta na deser. MSZA W. PRYMICYJNA Z naszej parafii diakon Anthoni Brooks otrzyma wicenia kapaskie w sobot 12 maja o godz. 12:00 pm w kociele w. Floriana w Hamtramck. 13 maja o godz. 1:00 pm Neoprezbiter odprawi swoj Msz w. Prymicyjn dla naszej wsplnoty parafialnej. Zapraszamy! DZIE MATKI W niedziel 13 maja pragniemy modlitw ogarn nasze mamy - dla ywych prosi bdziemy o Boe bogosawiestwo, zdrowie, potrzebne aski, a dla zmarych o szczcie wieczne. Na kopertkach, ktre s w rocznym zestawie, a take wystawione na stoliku w kociele, prosimy wypisa imiona mam, ktre chcemy poleca wsplnej modlitwie. MSZA WITA GRADUACYJNA Msza w. w intencji uczniw i studentw, ktrzy w tym roku kocz nauk w High School, College lub na Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedziel 17 czerwca o godz. 11:15am. Osoby te prosimy o przyjcie na msz w. w uroczystych strojach z zakoczenia roku. Ci wszyscy, ktrzy chc, aby ich imiona i nazwiska zostay wyczytane podczas mszy w. i wypisane w biuletynie prosimy o zgoszenie w biurze parafialnym do 11 czerwca. ZAPISY NA KATECHEZ 2012/13 W niedziel 20 maja po Mszach w. w holu kocioa bdzie moliwo zapisu dzieci na lekcje religii. Zapisu mona rwnie dokonywa w biurze parafialnym. Przypominamy rodzicom, e kadego roku na nowo naley zapisywa dzieci na lekcje katechezy. Koszt zapisu we wrzeniu bdzie droszy. FESTIWAL PARAFIALNY odbdzie si w sobot i niedziel 2 i 3 czerwca. Ju zwracamy si z proba o pomoc w przygotowaniu festiwalu (osoby chtne do pracy przed i w czasie festiwalu proszone s o zapisywanie si na tablicy, ktra umieszczona jest w holu kocioa). Zwracamy si take z prob o przynoszenie artykuw spoywczych do kuchni oraz rzeczy na Pchli Targ. II KOLEKTA Przez cay maj bdzie zbierana druga kolekta diecezjalna na Catholic Services Appeal. Bg zapa za wszelkie ofiary.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa, Roberta i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

ZMIANA ODPRAWIANIA MSZY WITYCH Od 21 maja do 14 wrzenia ulegnie zmianie rozkad odprawiania Mszy w. w tygodniu. Msze wite od poniedziaku do czwartku odprawiane bd o godz. 9:00 rano, w pitek wieczorna Msza w. o godz. 7:00. W soboty i niedziele Msze w. bez zmian. WAKACYJNY PROGRAM DLA DZIECI Od czerwca rozpoczynamy wakacyjny program dla dzieci przedszkolnych. Szczegy: p. Marta 586286-8452, p. Marzena 586795-8653 i p. Justyna 586795-0794 oraz na plakatach w holu kocioa. II SPOTKANIE MODZIEY POLONIJNEJ Spotkanie odbdzie si w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia. W programie: wyjazd do Czstochowy, Biskupina, Poznania (zwiedzanie Seminarium Ksiy Chrystusowcw, katedry i rejs statkiem). Koszt uczestnictwa 600 z. Zgoszenia prosz przesya na adres: smpmorasko2012@wp.pl do 15 czerwca. WAKACJE DLA MODZIEY Siostry Misjonarki Chrystusa Krla zapraszaj modzie od 13 do 18 lat na Wakacje z Bogiem, od 24 czerwca do 1 lipca w Orodku Rekreacyjnym w Marianville, MI. Informacje i zgoszenia: s. Dorota (773) 704 2267.
W zwizku z duym zainteresowaniem w sprawie pomocy prawnej przy otrzymaniu amerykaskiego obywatelstwa informujemy, e jest moliwo zorganizowania spotkania PO POLSKU w tej sprawie w naszej parafii, w niedziel 27 maja. Do spotkania z urzednikami Urzedu Emigracyjnego dojdzie wyacznie po uprzedniej rejestracji. Zgoszenia (rejestracje) przyjmuje Bogusaw Kozakiewicz tel: 248 396-1370. Jeeli macie Pastwo pytania w sprawach dotyczcych waszego statusu; nie jestecie pewni waszej sytuacji prawnej; (jestecie po rozwodzie, yjecie w separacji, mielicie sprawy sdowe, bylicie karani); nie jestecie pewni waszej sytuacji podatkowej; (oszustwa podatkowe, niepacenie podatkw, bankructwa); jeeli mieszkacie w USA wiele lat, nie mwicie w jzyku angielskim i chcielibycie otrzyma amerykaskie obywatelstwo lecz nie wiecie, czy jest to moliwe; jeeli uwaacie, e istniej przeszkody w otrzymaniu obywatelstwa i wasza sprawa wymaga pomocy prawnej. Prosimy o kontakt: 248 396-1370. Wszytkie porady prawne podczas tego spotkania bd bezpatne!!!

POMOC W SPRAWACH EMIGRACYJNYCH

KAWIARENKA 29 kwietnia kawiarenk przygotowywali rodzice modziey bierzmowanej: p. Marta Czaczkowska, p. Agnieszka Leszczyska, pastwo Ewa i Tomasz Pelak oraz p. Agnieszka liwiska. Dochd z kawiarenki wynis $616.00. Bg zapa!
Ofiary niedzielne z 29 kwietnia: Ofiary z kopert: $5,654.00 Ofiary bez kopert: $1,122.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731-7573 Finanse - Alicja Malik Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 11:00 pm) Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Modzieowy Laudamus Te - Justyna Pal Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne