NUKLEARNA MEDICINA U ORTOPEDIJI

D. Huić, A. Mutvar, T. Samardžić, , , , M. Ciglar, D.Dodig Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja KBC Zagreb g

IZOTOPI
1. Tc-99m-pertehnetat Tc-99mSCINTIGRAFIJA SKELETA S Tc-99m Tcdifosfonatima SCINTIGRAFIJA TIJELA s vlastitim E l leukocitima obilježenim s Tc-99m-HMPAO Tc-99mSCINTIGRAFIJA TIJELA s Tc-99m-AGP Tc-99m2. 2 Ga 67 – citrat 3. PET- F-18 PETF-18 - FDG

SCINTIGRAFIJA SKELETA
scintigrafija kosti i zglobova S Tc-99m Tcdifosfonatima najčešći je slikovni postupak najčešći koji se primjenjuje u NM svi difosfonati stupaju u reakciju s kristalima h droks lapat ta hidroksilapatita - nakupljaju se na mjestima mjest ma pojačane pregradnje kosti

SCINTIGRAFIJA SKELETA
metoda je visoko osjetljiva k l već porast metaboličke aktivnosti od 5515 % u odnosu na okolnu kost može se detektirati nedostatak joj j nespecifičnost j j je p ipak određene bolesti imaju karakterističan nalaz

SCINTIGRAFIJA SKELETA Najčešće N jč šć se rabi u bi ranoj dijagnostici bolesti (Rtg. –registrira promjenu gustoće k sti od 30 – 50 %) j st ć kosti d praćenju učinaka t ć j či k terapije ( ij (ranije se vidi odgovor ij idi d osobito ako se radi i o promijenjenoj prokrvljenosti lezije) jedna od velikih prednosti pred Rtg je snimanje cijelog tijela u jednom aktu uz relativno malo radijacijsko opterećenje j j p j .

INDIKACIJE ZA SCINTIGRAFIJU SKELETA KOŠTANE METASTAZE PRIMARNI TM. KOSTI UPALNE BOLESTI KOSTI I ZGLOBOVA OKULTNE FRAKTURE PAGETOVA PAGETOVA bolest kosti VASKULARNI POREMEĆAJI Ć METABOLIČKE bolesti kosti RAZLIČITI bolni sindromi Č l VIJABILNOST KOŠTANIH PRESADAKA/PSEUDOARTROZE .

˝dijabetičko stopalo˝ .INFEKCIJA / UPALA OSTEOMIJELITIS E E SEPTIČKI ARTIRITIS SINOVITIS PERIOSTITIS DISCITIS VERTEBRALNI VERTEBR LNI OM CELULITIS ...

jednostavna upotreba.INFEKCIJA / UPALA Scintigrafija skeleta s Tc-99m-DPD – N f k l Tc-99mNM metoda prvog izbora.. mala apsorbirana upotreba doza zračenja i optimalne slikovne s s b sti d č j ti l slik sposobnosti ima visoku osjetljivost za bilo kakvo događanje u skeletu i zato visoku NPV!!!) NPV!!!) .. dostupnost.

scintigrafija skeleta u 3 etape 1. Odložena statika omogućuje da s jednom injekcijom evaluiramo prokrvljenost i koštanu pregradnju neke lezije te snimimo odjednom cijelo tijelo – što nam daje uvid u eventualnu raširenost nekih bolesti . P t k 1 Protok 2. Rana statika 3.

smanjuju specifičnost) tkiva smanjuju ...SCINTIGRAFSKI NALAZ KOD AKUTNOG OSTEOMIJELITISA HIPERPERFUZIJA HIPEREMIJA PATOLOŠKO NAKUPLJANJE AKTIVNOSTI NA Š ODGOĐENIM STATIČKIM SCINTIGRAMIMA Metoda je visoko osjetljiva za detekciju upale/OM na prethodno d n p th dn zdravoj kosti (> 90%) – j k sti (prethodne frakture. kronične upalne promjene kosti ili okolnog tkiva. proteze.

troetapna scintigrafija skeleta kod OM .

dvoetapna scintigrafija skeleta kod septičkog artritisa tičk t iti .

metoda – troetapna scintigrafija .AKUTNI HEMATOGENI OSTEOMIJELITIS najčešće metafize dugih kostiju g j prva dg.

SAKROILEITIS simetrično pojačano nakupljanje radiofarmaka u oba sakroilijakalna zgloba uz kvantifikaciju k ntifik ij .

Scintigrafija upala s Ga-67. granulaomatozne upale vertebralni osteomijelitis i discitis nedostatak – visoka apsorbirana doza zračenja – lošije slikovne karakteristike od T d Tc . dominantno limfocitne i kronične.citratom Ga-67kronične.

Ga-67Ga-67.citrat vertebralni OM .

discitis .

neutrofilija. f k ij / l ij l (febrilno j granulocitoza.Scintigrafija markiranim leukocitima INDIKACIJE ak kutna infekcija/upala nepoznatog sijela (f b il stanje. temp.. sepsa) metoda izbora kod ˝dijabetičkog stopala˝ moguća kombinacija dvije metode – dual isotop – leukociti/Tcleukociti/Tc-99m DPD ( lokalizacija infekcije – kost/meke česti) nedostataknedostatak.komplicirano obilježavanje leukocita . povišen CRP. SE. visoka temp.

Scintigrafija markiranim leukocitima g j dijabetičko stopalo .

InIn-111 obilježeni leukociti Apsces ramena .

p osteomijelitis. j vaskulitis. k l prednost pred L je način pripravljanja i stabilnost nedostatak je potencijalni rizik od alergijske reakcije alergijske reakcije kod višekratne primjene .Scintigrafija obilježenim antigranulocitnim monoklonskim protutijelima INDIKACIJE: FUO. periferni osteomijelitis.

Scintigrafija obilježenim g j j antigranulocitnim protutijelima .

PROTEZE Klinički problem –infekcija /labavljenje na on ugra nj prot z nakon ugradnje proteze dolazi do o az o pregradnje kosti – stabilizacija proteze – normalizacija scintigrama kosti j ostale komplikacije – prijelom. dislokacija. heterotopna osifikacija ( dg. st l k m lik ij l d l k cementne do 1 g bezcementne do 2 g bipolarne (koljeno) – moguće trajno prisutno nakupljanje osteotropnih radiofarmaka. – radiološkim metodama ) .

pretrage. GaGa-67 citrat –kombinacijom ove dvije pretrage povećavamo specifičnost i točnost .ne nakupljaju se u području koštane pregradnje.SCINT. METODE IZBORA TcTc-DPD – Prvi izbor zbog visoke (praktički 100%) osjetljivosti.mana .loša osjetljivost za kroničnu i subakutnu upalu i nemoguće odrediti da li je upala lokalizirana u kosti ili mekim čestima – dobro kombinirati sa Tc-DPD Tc- .osteotropan (nakupljanje Ga mora biti veće/jače u odnosu na Tc da bi potvrdili upalu/infekciju Tc-HMPAOTc-HMPAO-leukociti – dolaze u obzir kod sumnje na akutnu infekciju . mana . Negativan nalaz isključuje bilo kakvo patološko zbivanje i isključuje druge scint.prednost .

PROTEZE uredan nalaz labavljenje upala .

labavljenje .

infekcija .

UPALA – G > Tc-DPD Ga TcT .

NEDIJAGNOSTIČKI – G = Tc-DPD Ga TcT .

a povećava Tc-DPD Tczbog obnove kosti možemo pogrešno interpretirati nalaz (potrebno je znati da li je započeto liječenje i kada) .INFEKCIJA / UPALA antibiotska terapija može značajno utjecati na interpretaciju nalaza – ako je započeta prije pretrage – smanjuje se nakupljanje GaGa67 i obilježenih leukocita.

obilježeni leukociti osteomijelitis uz desni j TEP koljena Tc-99m DPD osteomijelitis uz desni TEP koljena .

ne može specifičnostraz o at poj n t po razlikovati pojedine tipove tumora pa niti zloćudne o n t z oću n od dobroćudnih .unatoč nekih karakterističnih obilježja pojedinih tm prevelika su preklapanja SCINTIGRAFSKI NALAZ DOBROĆUDNI – uglavnom dobro ograničeni.niska specifičnost.PRIMARNI KOŠTANI TUMORI visoka osjetljivost . slabije prokrvljeni. jako g j g .uglavnom slabije ograničeni. prokrvljeni. niža akumulacija aktivnosti na KS ZLOĆUDNI .j prokrvljeni. intenzivno nakupljanje aktivnosti na odloženim scintigramima .

BENIGNI KOŠTANI TM osteid osteom id .

odiže periost i deformira kost! Scintigrafija ima ulogu u detekciji udaljenih metastaza. nehomogeno. praćenju bolesnika nakon operacije metastaza i detekciji ranog recidiva (radiološke metode imaju manju osjetljivost) ili metastaza (koštane i plućne) . intenzivno nehomogeno mrljasto ponekad centralno oslabljeno.MALIGNI KOŠTANI TM Osteogeni sarkom (OS) nakupljanje je intenzivno.

MALIGNI KOŠTANI TM OS+ O metastaza .

Osteosarkom TcTc 99 T -99m MDP .

a rubovi uočljiva. homogeno nakupljanje aktivnosti koje zauzima veći dio dijafize .MALIGNI KOŠTANI TM Ewingov sarkom (ES) g ( ) deformacija kosti manje uočljiva. fuziformno. prema okolnoj kosti nejasni Scintigrafija ima ulogu u praćenju učinaka terapije i praćenju bolesnika – rani recidiv! ć b l k d ! vretenasto.

Ewingov sarkom .

F-18-FDG .P E T .SARKOMI 18Nakupljanje FDG korelira sa stupnjem k l k l malignosti sarkoma g može odrediti najbolje mjesto za biopsiju – izbjegavamo nekroze i hemoragije odličan za procjenu učinka kemoterapije p j pj prije eventualne amputacije pouzdanost u procjeni oko 90% .

.

snimci stres frakture/frakture zamora insuficijencijske frakture u starijoj dobi d bi .OKULTNE FRAKTURE one k koje se ne vide na Rtg.

Troetapna sintigrafija –pozitivna ubrzo p g j p nakon pojave simptoma .ponavljana trauma koja nadvlada l k l sposobnost reparacije tkiva p p j .STRES FRAKTURA .Rtg: uredan nalaz 2-4 tjedna nakon 2pojave simptoma .

.

.

.

stres fraktura lakatne kosti kod dizača utega .

Stres fraktura vrata lijeve bedrene kosti

Insuficijencijska I fi ij ij k fraktura sakruma

Okultna fraktura glavice palčane kosti – kasna statika lateralno .

Ozljeda Lisfrancova zgloba .

Avulzija .slobodni koštani segment u području l k š č koštane insercije tetiva i ligamenata .

Avulzija stiloidnog nastavka lakatne kosti .

avulzija u području malog trohantera d t h t desnog femura .

avulzija u p j području j stidnih kostiju .

Avulzija tuberositas k b id k ti d A l ij t b it kuboidne kosti desnog stopala t l .

ENTEZOPATIJE .upalne promjene u području koštane č š insercije tetiva. g g čahure .javlja se i kao lokalna reakcija u sklopu j j j p sistemskih upalnih bolesti . ligamenata i zglobne j .posljedica mehaničke traume .

Medijalni epikondilitis j p .

.

Rtg: uredan nalaz .na odloženim statičkim scintigramima nakupljanje aktivnosti u posteromedijalnom i anterolateralnom dijelu tibije .Troetapna scintigrafija skeleta: uredna perfuzija i uredna raspodjela radiofarmaka u vaskularnim prostorima (blood pool) .SHIN SPLINTS .

Shin splints Troetapna scintigrafija potkoljenica.kasna statika .

AKCESORNE KOSTI STOPALA - Os tibialis externum – uz navikularnu kost m Os naviculare secundarium – uz navikularnu kost Os trigonum – uz talus Os O vesalianum – uz kuboidnu kost i b li k b id k t baze V metatarzalne kosti Os intermetatarsale.između baza I i II intermetatarsalemetatarzalne kosti .

Os Vesalianum .

Os Trigonum .

Akcesorna navikularna kost .

.

.

Prikaz na scintigramu ovisi o vremenu proteklom od traume (prvih 7-10 dana 7uglavnom fotopenična regija.AVASKULARNA NEKROZA SPECT zdjelice – avaskularna nekroza glave desnog femura. kasnije pojačano nakupljanje aktivnosti) aktivnosti) .

Kohler desne navikularne kosti .Mb. Kohler Mb - - Scintigrafija kostig j kostirano postavljanje dijagnoze j g “hladna” zona u zahvaćenoj kosti Mb.

algodistrofija. angiospaza. neurovaskularna distrofija. p neurovaskularna distrofija. kauzalgično stanje - Rtg Rtg: uredan nalaz / nespecifična osteopenija 2-3 tjedna nakon pojave 2simptoma .Refleksna simpatička distrofija = Sudekova distrofija. simpatička j . posttraumatski vazospazam traumatski vazospazam.

uredan nalaz na kasnoj statici . pojačano nakupljanje radiofarmaka na kasnim statikama 6060-100 tjedana -smanjeno nakupljanje radiofarmaka na ranoj statici.Refleksna simpatička distrofija - - 0-20 tjedana nakon pojave simptoma j p j p -pojačano nakupljanje aktivnosti u sve 3 faze 2020-60 tjedana -uredna perfuzija i blood pool.

difuzno patološko nakupljanje radiofarmaka u kostima lijeve podlaktice i lijeve šake .

oslabljeno nakupljanje u zahvaćenom l blj k lj j h ć ekstremitetu .Refleksna simpatička distrofija p j kod djece Rtg: uredan nalaz l ScintigrafijaScintigrafija.promjene su prisutne već tjedan dana nakon pojave simptoma .

Refleksna simpatička distrofija lijeve potkoljenice i stopala .

PEDIJATRIJSKA ORTOPEDIJA . linearno nakupljanje aktivnosti li k lj j kti ti .Karakteristika scintigrafije skeleta kod djeteta je prikaz zona rasta – simetrično. oštro ograničeno.

.

Scintigrafija koljena Scintigrafija k lj S i ti fij koljena s pinhole kolimatorom .

Legg-Calve-Perthesova bolest Legg-Calve- . Septički artritis/sinovitis 3. 1 Tranzitorni sinovitis 2.Bol u kuku 1.

relativna fotop n ja Kod ć h izljeva. Legg-Calve-Perthes) Legg-Calve- .Tranzitorni sinovitis UZV kuka-prisustvo izljeva u zglobu kukaScintigrafija kuka-hiperemija kao odraz kukasinovijalne upale i ij l l .r at na fotopenija zj a (dif.Ko većih izljeva.dg.

Septički artritis Scintigrafija kuka .nakupljanje a t nost u kosti upućuje na na up janj aktivnosti ost upućuj pridruženi osteomijelitis .Fotopenija kod porasta intrartikularnog tlaka k ji dovodi do prolazne i h ij tl k koji d di d l ishemije .

l blj S tički artritis k k oslabljeno nakupljanje radiofarmaka u glavi lij k lj j di f k l i lijevog femura Pojačano nakupljanje u području trohantera kuka.osteomijelitis .Septički t iti kuka.

specifičnost 95% scintigrafija kuka s pinhole kolimatorom . sp c f čnost 95 osjetljivost 98%.kuka Rt osj t j ost 9 .Idiopatska nekroza glave p g femura Legg-CalveLegg-Calve-Perthesova bolest l h l - promjene na scintigrafiji prisutne su 4-6 4tjedana prije nego na Rtg-u k k tj d ij Rtg.

Legg-CalveLegg-Calve-Perthesova bolest gg .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful