Székelyföld hetilapja

Alapítási év 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2011. december 2–8.

I. évfolyam

7. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 1,5 lej

Nincs bünözés csak csendzavarás?
Székelyudvarhely polgármestere szerint jó a közbiztonság

BÍRÓ ZSOLT
biro.zsolt@szekelyujsag.ro

Élni, túlélni
l vagy megél, esetleg túlél, netán csak tengődik a munkanélküli? De ki is a munkanélküli? Egy dolog a hivatalos statisztika és más a valóság. Közhely ugyan, de a valóságnak is legalább két oldala van. Aztán minden oldalnak további ágaboga. Ott vannak a rendszer nyilvántartásából már réges-rég kikerült, sokszor önhibájukon kívül a társadalom peremére szorultak, lecsúszottak, hajléktalanok. Reménytelen helyzetükben sajátos szubkultúrájuk szabályai szerint tengetik napjaikat: kéregetnek, gyűjtögetnek. De ez nem mindig elég. Hideg a tél, a hulladékból tákolt kunyhót is fűteni kell, na meg a gyermek is éhes. Napok óta nem evett. Valamit tenni kell, ha nincs, hát veszünk! Persze nem pénzért, mert az sincs! A fatolvaj is munkanélküli, mint ahogy a kukázó is az, pedig gyereke úgy tudja, hogy apa dolgozni ment hajnalban. Megélhetési bűnöző, mondjuk némi empátiával mindaddig, míg nem a mi kamránk látja kárát, vagy nem éppen nagymamát ütik le a kicsike nyugdíjáért. Munkanélküli az is, aki szociális segélyt kap, de az abból befolyó összeg már rég a vegyesbolt füzetében kiadásként szerepel. Okos beosztással néhány napi betevő falat, de hogy miből él a család a következő pénzosztásig, az rejtély. Aztán munkanélküli az is, aki köszöni, jól van, a különböző segélyeket és juttatásokat mind felveszi. A törvény adta lehetőségeket jól ismeri, a kiskapukat még jobban, tehát esze ágában sincs hivatalosan dolgozni. Ő munkanélküli! Talán feketén, az más, de adót az államnak, soha! Jobb kapni, mint adni, fordít a régi bölcsességen, és a szocialista tervgazdálkodásban szocializálódott lelkivilága könnyedén túlteszi magát az erkölcs parancsán.

É

VIDEÓFELVÉTEL ALAPJÁN

Bunta Levente polgármester szerint Udvarhelyen nincs bűnözés, csak csendháborítás. Tény azonban, hogy a belvárosban súlyosan bántalmazott egy randalírozó csoport három fiatalembert. Az egyik fiatal több mint húsz napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Bunta szerint Craiovához viszonyítva elfogadható a közbiztonság a városban. 12. oldalon
SZÉKELY ÚJSÁG szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

AJÁNLÓ

A múlt visszaköszön
3. oldalon

Dolgozni szeretnének, szurkoljunk!
Munkanélkülinek (állástalannak) hívunk minden olyan személyt, aki egy adott időpontban képes és akar is dolgozni, mégsem talál munkát.
SZÉKELY ÚJSÁG

Kampány a Szécsi András úton
6. oldalon

Mehetünk moziba
7. oldalon

szerkesztoseg@szekelyujsag.ro munkanélküliség mind az állástalan személy, mind pedig az egész társadalom szempontjából súlyos probléma, ami ellen küzdeni kell, piaci és állami eszközökkel egyaránt. Nehéz, sokaknak megalázó helyzet. Mások-

Hajdu kontra Ráduly?
10. oldalon

A

Huszárok esküdtek
11. oldalon

nak életforma. Álljon itt egy blogbejegyzés: „Erdélyország” egyik kisvárosából jöttem Kolozsvárra három évvel ezelőtt. Egyetemistaként nagyszerű életem volt. Lediplomáztam és terveim szerint dolgozni akartam Kolozsváron. De munkát találni egy válságos világban nem olyan egyszerű, mint ahogy azt én elképzeltem.” 5. oldalon

HIRDETÉS

2

BELFÖLD

BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK

I. évfolyam 7. szám

HÍREK RÖVIDEN

Kiegyeztek
Vasile Blaga demokrata-liberális politikus lett a szenátus elnöke. A politikus korábban belügyminiszter is volt, 2008-ban pedig megpályázta Bukarest főpolgármesteri tisztségét, de alulmaradt a versenyben. Az RMDSZ is támogatta Blaga megválasztását, a szövetség cserébe megkapja a kormányfőtitkári posztot.

Kiváltságosok maradnak
Még több lett a kiemelt nyugdíjak összege
A Költségvetési Tanács jelentése szerint a kiemelt nyugdíjak összege újraszámoláskor nem csökkent, hanem nőtt, így évente plusz 1 milliárd lejjel terhelik meg a költségvetést.
Belügyminisztérium, a Védelmi Minisztérium és a titkosszolgálatok 159 ezer kiemelt nyugdíjasának havi járuléka az újraszámolás következtében 30%-kal nőtt, vagyis a korábbi 1755 lejről 2289 lejre emelkedett. Az állam így évente 1 milliárd lejjel többet fog fizetni a kiemelt nyugdíjakért, mint újraszámolás előtt. Viszont a járulék folyósítására megjelölt keretösszeg csak 17%-kal magasabb, mint eddig. Ez hozzájárul a nyugdíjalap hiányának mélyüléséhez, amely az idén várhatóan eléri a 3,5 milliárd eurót, mely a bruttó össztermék 2,7 százalékának felel meg.

Mi kerül a kosárba?
Az Alfa Kartell szakszervezeti tömb nyílt levélben fejezte ki elégedetlenségét azzal kapcsolatosan, hogy a kormány 670 lejről csak 700 lejre növelné a minimálbért. Mint mondták, a 30 lejes növelés nem elég ahhoz, hogy a napi bevásárlókosár-szükségletet kielégíthesse. Románia kormánya, amely megtiltotta a napi kosár értékének időszakos közlését, a minimálbér fogalmát összemossa a szociális segély fogalmával, mely megalázó és törvénytelen – szerepel a levélben.

A

KOMMENTÁR
A kormány azt hangoztatta, hogy a kiemelt juttatások csökkentése érdekében van szükség az újraszámolásra. Szokás szerint olyanok készítették az új nyugdíjrácsot, akiknek csupán halvány gőzük lehet az egészről, vagy nem figyeltek eléggé a ló kilógó lábára. Azok, akik meg tudnak oldani egy egyenletet, hamar rájönnek, ha egy szolgálati év után kettőt számolnak, de csak egy évre fizetnek nyugdíjjárulékot, nem lesz honnan fizetni az öregségi járandóságot. Azaz mégis lehet: a 747 lejes átlagnyugdíjat tovább faragják, mert egyeseknek több kell jusson.

Közalkalmazottak lapáton
Traian Băsescu államfő azt nyilatkozta, hogy a közalkalmazottak létszámát tovább csökkentik, így a 2012-es év végéig csupán 1,1 millió állami alkalmazott marad. Ez azt jelenti, hogy havonta átlag 5000 fővel csökken a közalkalmazottak száma. Tovább tart a folyamat, és azt mondhatom, eléggé kiegyensúlyozottan halad azáltal, hogy a közvetlen gazdasági termelésben nő a munkahelyek száma, az iparban, a szolgáltatásokban és az állami beruházások terén munkahelyek jönnek létre – tette hozzá Băsescu.

Tiltakozási hullám
Fogytán a türelem
A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége beadvánnyal fordult Androulla Vassiliou európai biztoshoz, akivel ismertették a romániai tanügy katasztrófális helyzetét.
Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége 200 ezer tanár nevében beadvánnyal fordult Androulla Vassiliou európai biztoshoz. A dokumentumban bemutatják a romániai oktatás helyzetét, különös tekintettel a kezdő középiskolai tanárokra, akik havonta 200 eurót keresnek. Az érdekvédelem ugyanakkor kéri a kormányt és a tanügyminisztert, utalják ki az oktatásnak a bruttó hazai össztermék hat százalékát. A jövő évi költségvetés-tervezetben azonban mindössze 2 százalékot szánnak a tanügynek. Az érdekvédelem hangsúlyozza: tavaly 25 százalékkal csökkentették a tanárok fizetését, miközben nem alkalmazták azt a 2008-as jogszabályt, amely 33,4 tized százalékkal növelte a pedagógusok bérét. A napokban több száz tanár tiltakozik a Tanügyminisztérium épülete előtt,

Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALAPÍTÁSI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X

Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD

Vezető szerkesztő
LŐRINCZ CSABA

Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS, CSÍKI SÁNDOR, CZEGŐ ZOLTÁN, JÁNOSI ANDRÁS, KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS

Csepegtetnek
Az Alkotmánybíróság úgy döntött, a bírósági végzések által garantált bérek kifizetésének elhalasztásáról rendelkező törvény nem alkotmányellenes. Ennek következtében a közalkalmazottaknak 2016-ig kell várniuk, hogy megkapják pénzüket. A képviselők úgy döntöttek, jövőben 5, 2013-ban 10, 2014-ben és 2015-ben 25, míg 2016ban 35 százalékot fizetnek vissza az elmaradásokból. Az ellenzék szerint a rendelet ellentmond a tulajdonjognak.

Szerkesztők
CSONT ZSUZSA, PÉTER EDIT

Olvasószerkesztő
SZABÓ AT TILA

A

Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ

Tudósítók
CZIRJÁK KÁROLY (Maroshévíz), CSISZER LÓRÁNT (Csíkszereda), CSÍKI ÁKOS (Gyergyószentmiklós), FEJÉR MELINDA (Kézdivásárhely), KOSZTI ILDIKÓ (Kézdivásárhely), LÁSZLÓ MIKLÓS (Székelykeresztúr), ROKALY ELVIRA (Gyergyószentmiklós), JENEY ISTVÁN (Marosvásárhely), ZSIGMOND JÚLIA (Sepsiszentgyörgy).

Lapigazgató
KETESDI IMRE

Marketing
CSONT ÁGNES, FOSZTÓ ZOLTÁN E-mail: marketing@szekelyujsag.ro E-mail (Kézdi): marketing.kezdi@szekelyujsag.ro

Re: egészségbiztosítás
Megvitatják a kormánypárti parlamenti frakciók az egészségügyi törvénytervezetet. A jogszabály legfontosabb újdonsága a magánbiztosítási pénztárak létrehozása. A dokumentum magánbiztosítási kötvények kiadásáról rendelkezik. A kötvényeket kezelő magánbiztosítók az Országos Egészségügyi Biztosítótól kapnának pénzalapokat.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit. peter.edit@szekelyujsag.ro

Terjesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS

Szerkesztőség és Kiadó

ugyanakkor több nagyvárosban az egyetemista szervezetek is szolidaritási megmozdulásokat tartanak. Ezzel egy időben tüntetést szervez a Forradalmárok Országos Tömbje is, valamint sztrájkőrséget áll a Mezőgazdasági Minisztérium épülete előtt az Országos Telekfejlesztési Ügynökség mintegy 150 tagja.

INFOMARKET KFT. Szerkesztőség: 535600 Székelyudvarhely, Mihai Kogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia Telefon: 004 (0)366-105.055; Mobil: 004 (0)746-142.676 E-mail: titkarsag@szekelyujsag.ro E-mail: szerkesztoseg@szekelyujsag.ro Fiókszerkesztőség: 525400 Kézdivásárhely, Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia Telefon: 004 (0)267-364.000 E-mail: szerkesztoseg.kezdi@szekelyujsag.ro

www.szekelyujsag.ro
Tipog ráfiai tervet a Typotrek Kft. készítette. A hetilapot a Pantex Impex Nyomda nyomtatja. MINDEN JOG FENNTARTVA.

I. évfolyam 7. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

3

A múlt visszaköszön (VI.)
Ezek mind a múltunk darabjai – s a múltat tisztázni kell
Balázsi László, a Magyarországi Unitárius Egyházkerület megbízott püspöke, valamint a Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend tagja, tábori püspöke, a Székely Újság rendelkezésére bocsátotta a Securitate Irattárát Átvilágító Bizottság (CNSAS) által kiadott megfigyelési dossziéjának fontosabb iratait.
BAL Á ZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

Securitate emberei 1989-ben személyesen keresik fel kényszerlakhelyén, Nyárádszentmártonban Balázsi László volt unitárius papot, hogy elbeszélgessenek az érintett körül kialakult helyzetről, s tájékoztatják őt, hogy a román állam részéről elhárult minden akadály a család kitelepedésére vonatkozóan. Kezükben az útlevéllel már csak az a kérdés, hogy hol telepednek le, mert se Kanada, se Ausztrália nem fogadta a lelkészt és a családját. Ekkor hangzik el a figyelmeztetés, hogy ha nem viselkednek lojálisan az elmenetelükig, „aici va putreziti”. 1989. szeptember 12-én a Securitate Maros megyei felügyelőségén a hírhedt Barsan Ioan őrnagy által kiállított tájékoztató jelentésben az szerepel, hogy K. I. operatív személytől tájékozódva megtudták, járt Balázsiéknál, akiknek megmondta, mivel törvénytelenül laknak a házban, kerüljék a kellemetlenségeket a hatóságokkal. Elmondta azt is, hogy a ház korábban lakatlan volt, s mivel megsajnálta a három gyermeket, így próbált segíteni rajtuk. Utasítás: K. I. folytassa a megfigyeléseket, próbálja meg pozitívan befolyásolni a lelkészt, hogy álljon el az államellenes cselekedetektől. Egy másik jelentésből az is kiderül, mivel Kanada és Ausztrália nem fogadta a családot, úgy döntöttek, hogy Magyarországot választják úti célnak. További feladatok: a megfigyelt személy viszonyulása a román állammal szemben, eb-

A

ben a helyzetben keresik-e fel olyan magyarországi személyek, akik politikai síkra terelnék a történetet. REXI és IONEL forrásokat felkészíteni, hogy megtudják az érintettől, Magyarországon milyen tervei vannak. A Balázsi család Lókodban, majd a

Nyárád mentén keres menedéket, a belügyminisztérium dolgozói pedig egyre több forrást vonnak be a kirekesztett pap és családja megfigyelésére. Különösen zavarja őket, hogy minden intézkedési terv ellenére a papot nem tudják megtörni, „visszatérésre” bírni, s a hívek to-

vábbra is támogatják. Egyre több lett a segíteni jelentkező „jó barát”, a Securitate emberei több bizalmas forrást vonnak be a megfigyelésbe. A CNSAS adatai szerint ezek száma eléri a negyvenet, ebből eddig tizenegy esetben sikerült dekonspirálni az informátorokat, de ezen kívül sok még az ismerős, hiszen könnyű volt rekonstruálni az utolsó évek „munkatársait”. Természetesen, amíg nincs hiteles bizonylat, addig az ártatlanság vélelme megilleti az informátorokat. Külön intézkedési tervet dolgoznak ki, hogy az érintett ne tudja felvenni a kapcsolatot a bukaresti magyar nagykövetség munkatársaival. Balázsi Lászlót és családját közel négy éven át a volt hívek, barátok és ismeretlenek szeretete segíti át a szörnyű időszakon. Az „ellopott forradalom”idején, december 12-én mennek át az anyaországba, hat hét vendégszobai tartózkodás után kerülnek Füzesgyarmatra. Áttelepedése után Balázsi László Bukarestből kikéri a CNSAS-archívumban levő dossziéikat, közel 320 oldalnyi anyagot – ezt először az interneten próbálja részleteiben megjelentetni, a nagyvilággal megosztani, de a szépen összeállított blogját egyszerűen eltüntették a netről. A határon túlról is azt üzeni, a kort tisztába kell tenni, az igazi tetteseket néven kell nevezni, az áldozatoknak legalább ennyi elégtételt meg lehet adni keresztényi alapon is. Kemény falakba ütközik: az Erdélyi Unitárius Egyház még 2010-ben létrehozta a Securitate Irattárait Vizsgáló EgyháziTanácsot, amelynek Balázsi László iratai legnagyobb részét átadta, de ennek átvilágítási fejleményeiről a mai napig nem került semmi nyilvánosságra. Jelen sorok íróját is telefonon figyelmeztették: a fennálló kérdéseket házon belül megoldják, ne foglalkozzak ezek napvilágra hozásával. Állítom, a múlt tisztázása nélkül nincs jövő, mert milyen jövő vár azokra a közösségekre, ahol ma is sok esetben a besúgó prédikál a szószékről, egyháztól, felekezettől függetlenül. Ezek mind a múltunk darabjai – s a múltat tisztázni kell.

HIRDETÉSEK

4

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

I. évfolyam 7. szám

Vállalkozásra buzdítanak
Központi Regionális Vállalkozásfejlesztési Központ megnyitójára került sor Kézdivásárhelyen november 25-én. Az ünnepségnek a Kosztándi házaspár galériája adott otthont. Az iroda az Integrált vállalkozásfejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban projekttel foglalkozik, felelős partnere pedig a LAM Alapítvány.
KÉZDIVÁSÁRHELY

Kedvezmény kis jövedelműeknek
CSONT ZSUZSA
csont.zsuzsa@szekelyujsag.ro

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

projektet a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Programon keresztül az Európai Szociális Alap finanszírozza. Költségvetése mintegy 2 millió euró, melynek 98%-át az Unió állja, és három régiót – az északnyugatit, nyugatit és a központit – ölel át. A projektfelelős illyefalvi LAM Alapítvány ügyvezető igazgatója, Klárik Attila elmondta: „Öt partnerszervezet vesz részt a pályázatban, és három fejlesztési régiót képviselünk. A projekt összesen 113 kisvárost foglal magába. Teljes integrált vállalkozási modellel dolgozunk, mely igényfelmérésből, szaktanácsadásból, tananyagfejlesztés-

A

ből, képzésből, illetve egyéni problémakezelésből áll. Alapítványunk a központi fejlesztési régióért felel. A szolgáltatás teljesen ingyenes.” A pályázat régiónként 2040 órában 12 akkreditált képzést biztosít potenciális vállalkozók, valamint kis- és középvállalkozások vezetői számára. A projekt keretében nyújtott szolgáltatások közé tartozik a vállalkozásfejlesztési képzés tanácsadók számára, felnőttképzési menedzser-, vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló és menedzsmentképzés, új vállalkozások indítását, illetve működő vállalkozások fejlesztését elősegítő szolgáltatások. A képzéseket egy hatfős csapat tartja a Gábor Áron tér 4. szám alatt, ahol az iroda székhelye is található. A pályázat partnerei a Romániai Vállalkozókért Egyesület, az Etnikumközi Viszonyok Kutató Központja, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület, a LAM Alapítvány és a Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága.

KÉZDIVÁSÁRHELY Azoknak a kis jövedelműeknek, akik december 23-ig befizetik az előző évekből fennmaradt adóhátrálékukat, eltörlik késedelmi kamatjukat – döntöttek a kézdivásárhelyi városatyák hétfői, november 28-i rendkívüli ülésükön. Ez azokra érvényes, akik elmulasztották az október 31-i határidőt: egyedülálló kisnyugdíjasok, szociális segélyből élők, illetve azokra a családokra is, ahol az egy főre eső családi jövedelem 615 lej alatt van. Továbbá elfogadták a tanácsosok a költségvetés-módosítást, amelyről a korábbi, november 17-i ülésen hosszas vita után sem született döntés. A határozattervezet módosításokkal ismét terítékre került. Eszerint 792 ezer lej jut az oktatásnak, a város területén levő vízhálózat kiépítésére 5700 lejes beruházást szavaztak meg, és 10 100 lejjel módosult az egészségügy bevétele.

HIRDETÉSEK

I. évfolyam 7. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

5

Dolgozni szeretnének, szurkoljunk nekik!
Munkanélkülinek (állástalannak) hívunk minden olyan személyt, aki egy adott időpontban képes és akar is dolgozni, mégsem talál munkát. A munkanélküliség mind az állástalan személy, mind pedig az egész gazdaság és társadalom szempontjából súlyos probléma, ami ellen küzdeni kell, piaci és állami eszközökkel egyaránt. Nehéz, sokaknak megalázó helyzet. Másoknak életforma.
BAL Á ZS ÁRPÁD, FE JÉR MELINDA, ZSIGMOND JÚLIA
SZÉKELY ÚJSÁG szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

Hitből élek
A hivatalos statisztika szerint Háromszéken a munkanélküliség aránya 7,79%-os, a közvélemény szerint azonban az 50%ot is megközelíti. A bejegyezett munkanélküliek negyede 30–39 év között van, 23%-a pedig 25 évesnél fiatalabb. Ez utóbbi csoportba tartozik István (nevezzük így), aki egy Nagyvárosban (ne nevezzük sehogy) végezte az egyetemet (elég népszerű szakon), jelenleg pedig szüleivel él egy Kisvárosban Háromszéken. Beiratkozott magiszteri képzésre, de emellett rengeteg szabadideje van, és egyre inkább érzi: jól jönne egy stabil állás, ilyen nélkül aligha léphet tovább az önállósulás útján, az anyagi kötöttségekkel márpedig sok egyéb kötöttség is együtt jár. A reményt, hogy szakmájában dolgozzon, még nem adta fel, de már egyre gyakrabban megnézi a más műfajú álláslehetőségeket, beleértve a nyugati országokét is. „Még két évet adok magamnak. Akkor 25 leszek. Ha addig sem jön össze semmi, akkor biztosan elmegyek valamerre külföldre” – néz a messzeségbe, és látom, hogy nincs hozzá kedve. „Sajnos soha nem voltam az a típus, aki jól tudnám menedzselni magam” – vallja meg, aztán mosolyogva hozzáteszi: „Erre mondjuk már régebb rájöttem, hogy nem az én kezemben van a sorsom, és örülök is ennek, mert ott, ahol van, Isten kezében, ott van a legjobb helyen. Tényleg bízom benne, hogy Ő a legjobb menedzser. A hitemből élek.” István egyelőre próbál türelmesen várakozni, az advent szellemiségének megfelelően. Ugyan nincs fizetéses állása, nem tartja magát munkanélkülinek, munkája ugyanis van bőven: önkénteskedik egy ifjúsági szervezetben, a gyülekezetében, honlapokat szerkeszt, laptopokat javít, és mindezek által próbálja szinten tartani, illetve tökéletesíteni tudását. Igen, a karácsonyi ajándékvásárlást a szülei pénzéből fogja lebonyolítani, de nem érzi visszásnak ezt a helyzetet, hiszen ha tőlük is kapta az összeget, önmagától kell megvonnia egy részét ahhoz,

hogy ajándékként tudja visszaadni. „A megélhetés gondjaitól könnyen elnehezedik az ember szíve, az pedig nem vezet sehová, ha megkeseredünk, szitkozódunk és szorongunk. Meggyőződésem, hogy aki keres, az talál, ha nem is pontosan azt, amit keresett.”

Szülők nyugdíja, napszámos munka
Kézdivásárhelyen és környékén 1500 fizetett és fizetetlen munkanélkülit tartanak nyilván – tudtuk meg Kelemen Ti-

így közösen készülünk az ünnepekre. Az ajándékozás szegényesebb lesz, mint az előző években, talán valami kézzel készített, kreatív dolgokkal lepem meg őket” – mondta egy 25 éves munkanélküli lány. „A feleségem minimálbéréből élünk lassan 3 éve. Próbáltam munkát keresni az évek során, de a nyári napszámon kívül semmit nem találtam, és már azt is egyre ritkábban. A karácsonyra lélekben készülünk, a tavaly már fát sem díszítettünk, és egyelőre úgy állunk, hogy idén sem lesz karácsonyfánk. Majd megnézzük a városban díszített fákat. Úgy gon-

bortól, a Kovászna megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség igazgatójától. Az nyilvánvaló, hogy számuk jóval nagyobb, ugyanis ezen nyilvántartás csak az ügynökséghez bejelentkezett személyeket tartalmazza. A 29 éves Dezső Tímea lapunknak elmondta: lassan egy éve és két hónapja nem dolgozik. Azóta mindannyian a szülei nyugdíjából élnek. „Nagyon nehéz erről beszélnem, összegyűl a könny a szememben. A nyáron jártam pár alkalommal napszámra. Édesapám nevel egy disznót, azt vágjuk le karácsonyra. Ajándékba a testvéremnek és gyermekének terítőt horgolok, szüleimnek pedig zonkit és sálat kötök” – tette hozzá a fiatal lány. „Januártól nem dolgozom, az ezt követő hat hónapban kaptam munkanélküli segélyt. Jelenleg a szüleim tartanak,

dolom, legalább egy kaláccsal segíthetné az önkormányzat a rászorultakat, hiszen nekik jut bőven” – nyilatkozta az 50 éves munkanélküli férfi.

Lesz valahogy
Ferenc túl van az ötödik ikszen, néhány hónapja kénytelen volt otthagyni munkahelyét, mert az oxidációs festékek bőrártalmakat okoztak testén, ezért most alkalmi munkákból él. Nehéz döntés volt, de meg kellett egészsége érdekében hozni. Még van egy kis tartaléka, amíg tart belőle, megpróbál elhelyezkedni. Szerencséje van idős édesanyjával, aki a napi kosztot a kis nyugdíjából megoldja. Ferenc tudatában van annak, hogy ötvenen felül nehéz munkahelyet találni… S itt van egy másik történet. Nem vál-

lalja a nevét, ezért nevezzük Etelkának. Negyvenes éveiben jár, a kétgyermekes székelyudvarhelyi édesanya augusztusban került az útra. Azt mondja, főnöke elégedett volt munkájával, de egy napon behívatta az irodába és közölte, mivel „kriza” (válság) van, a cég is meg kell húzza a nadrágszíjat, s az idősebeket hazaküldi. Így lett negyvenévesen idős, húsz ledolgozott év után munkanélküli. Szerencsére férjének egyelőre biztos munkahelye van, nem keres sokat, de jól beosztva, plusz a 447 lej munkanélküli segélyből átvészelik a telet. Van, amikor kölcsönkérnek, a nagyobbik fiúk is bepótol a kiadásokba. Abban reménykednek, valahogy lesz. Sándoréknak egy kis családi vállalkozás biztosítja a túlélést, ebből tartják fenn a családot. Gergő fia turizmusmenedzsmentet végzett Nagyváradon, de olyan kevés pénzt kapott első munkahelyén, hogy egy idő után nem engedte oda dolgozni. Még a minimálbért sem biztosították, nem beszélve arról, hogy a tulajdonos nem hivatalosan foglalkoztatta, bár azt ígérte. Most ajándéktárgyakat árul az egész család, még a leányuk is, aki jövőben érettségizik. Gáspár 53 éves, két éve állattartással foglalkozik, azelőtt egy kis kocsmát vezetett egy Udvarhely melletti faluban. Feladta, mert több volt az épületbér, mint a haszon. Egy évig a felesége tartotta, aki a városban dolgozik mint szakácsnő. Fémforgácsoló szakmájával tehát előbb kocsmáros, majd állattartó gazda lett. Kellett a tejpénz, „mert a gyermek fent volt Kolozsváron az egyetemen”. Ne tudja meg egyetlen férfi sem, hogy milyen érzés, ha az asszonytól kell zsebpénzt kérni egy fél decire, mondja mosolyogva. Nem rózsásabb a diplomások helyzete sem. Álljon itt egy blogbejegyzés: „Erdélyország” egyik kisvárosából jöttem Kolozsvárra három évvel ezelőtt. Egyetemistaként nagyszerű életem volt. Lediplomáztam és terveim szerint dolgozni akartam Kolozsváron. De munkát találni egy válságos világban nem olyan egyszerű, mint ahogy azt én elképzeltem. Néhány kudarc és csalódás után döntöttem úgy, hogy blogot vezetek a hozzám hasonló diplomás munkanélküli fiataloknak segítvén túlvészelni ezt az időszakot azzal, hogy leírom saját tapasztalataimat. Néhány napja úgy döntöttem, hogy itt hagyom Kolozsvárt, Erdély szívét és hazaköltözöm a kisvárosba, Erdővidék közepébe, Barótra, ahol felnőttem és életem legnagyobb részét töltöttem. Tehát arra kérlek, szurkoljatok nekem.”

ILLUSZTRÁCIÓ

6

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

I. évfolyam 7. szám

Kampány a Szécsi András úton
Múlt szombaton Székelykeresztúron utcaavatót tartottak a város egyik mellékutcájában, amely Szécsi András festőművészről kapta a nevét. Nincs ebben semmi különös. Egy normális országban az utak modernizálása egy természetes folyamat része, még természetesebb, hogy minden csinnadratta nélkül átadják a forgalomnak.
SZÉKELYKERESZTÚR

BAL Á ZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

em így nálunk. Jövőben Romániában választások lesznek, innen fúj a szél – egy pár száz méteres aszfaltútra is valóságos fesztivált rendeznek, ahová az illetékeseken kívül meghívják a lakosokat, az egyházi és világi elöljárókat. Ez esetben az Aszfalt Show a Kossuth Lajos és Orbán Balázs városnegyedet összekötő útszakaszról szól, amely a helyiek szerint egy fél kilométer, egy napilapban 700 méternyi utat jelent, míg a megyei önkormányzat közleményében közel egy kilométer hosszúságút. A lényeg, hogy aszfalt van az úton, amely az adófizetők pénzéből készült. Semmi köze ennek a pártokhoz, mégis a közlemény-klisé alapján a helyi és a megyei önkormányzat öszszefogásának, valamint az RMDSZ kor-

N

mányzati szerepvállalásának köszönhetően épült meg. Nem így kellene kinézzen a város, ahol mindig tulipános vezetés volt,

a kormányzati szerepvállaláshoz képest. Ezek alapján nagyon alulteljesítettek. Ami fölöttébb érdekes, amint a mellékelt fény-

kép is mutatja, hogy öten vágják el a pántlikát. Mindenki magáénak tartja Hunortól Csabáig. Hab a tortán, Hargita Megye Tanácsa elnökének beszéde, aki a szalagvágás alkalmával kihangsúlyozta: – Mintha nem is érződne a gazdasági válság hatása Székelykeresztúron, a város fejlődik ebben az időszakban is…

A p…na útja
Közel száz évvel ezelőtt a Nyikó menti Siménfalva községben az akkori szolgabíró rövidítő utat építtetett az Alba patak mellett Tordátfalva felé. Azért, mert Tordátfalván lakott a kedvese, Katinka báróné, s hogy gyorsan, kényelmesen járhasson hozzá udvarolni. El is nevezték a helyiek azt az utat a p…na útjának. Lám, a történelem ismétli magát.

Költözik vagy megszűnik a Tourinfo?
A székelyudvarhelyi Tourinfo turisztikai információs irodát létezése óta mindig a megszűnés fenyegette. 2004-ben a többségi RMDSZ-frakció a polgármesteri hivatal két külön főosztályaként működő turisztikai információs iroda és ifjúsági tanácsadó iroda működési költségeit vonta meg.
SZÉKELYUDVARHELY

AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

z eljárás ellen akkor közel félszáz vállalkozó tiltakozott. A Szinfo megszüntetése ellen pedig a diákok petícióval is tiltakoztak, ennek ellenére az egykor népszerű és sikeres tájé-

A

koztató központot bezárták. 2005 decemberében új székhelyet kapott a turisztikai iroda: a Vasszékely-szobor szomszédságában, a Márton Áron téren nyitották újra, a turisták nagy örömére. A felújított iroda jó szolgálatot tett azon több száz udvarhelyszéki vállalkozónak, akik turizmussal, szállásadással foglal-

koznak. Igen ám, de az épület jogos tulajdonosa a református egyház, amelynek, ha későre is, de visszaadták az épületegyüttest. Az önkormányzat öregotthont tervezett benne, a Magyar Polgári Párt frakciója nem tartotta megfelelőnek. Ennek ellenére a többség megszavazta. Hírek szerint a terv elúszott. Volt egy má-

sik változat is: a szomszédságban lévő MÜTF Oktatási Központ pályázott az épület egy részére. Ez az elképzelés még szárba szökhet, tudta meg a Székely Újság, ha a felek meg tudnak egyezni. Az már bizonyos, hogy jövő januártól a Tourinfo költözik, helyébe a LAM Alapítvány irodája kerül. A turisztikai iroda szedheti a sátorfáját, mert az egyház és a polgármesteri hivatal között nincs érvényes szerződés. Évek óta bért sem fizettek a használatért. Ha nem lesz, hiányozni fog.

HIRDETÉSEK

I. évfolyam 7. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

7

Mehetünk moziba
Több hónapos találgatás és munka után végre rendeződni látszik a kézdivásárhelyi Petőfi Mozi sorsa. A nyár folyamán a kétnyelvű reklámtábla elhelyezése óta az évekig diszkóként és pizzázóként működő épületen jelentős változásokat és újításokat eszközöltek. A Caffé Cinema projekt égisze alatt született terv szerint december 2-tól már moziként, illetve pubként üzemel.
KÉZDIVÁSÁRHELY

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

z épületet bérlő Conrek Kft. tulajdonosa, Costantin Pătru elmondta: pénteken megnyitják hivatalosan is a Petőfi Mozit, és hétfőtől már várják a látogatókat. Az első vetítés

A

reggel 9 órától, a második délután 4 órától kezdődik. Egyelőre hétfőn, szerdán és pénteken, napi két alkalommal, illetve szombaton délelőtt gyerekeknek vetítenek filmet. „A filmnézési alkalmak számát idővel, ha van rá igény, növeljük. Amikor nincs vetítés, pubként működünk, ételt,

italt szolgálunk fel. Hétvégeken pedig különböző együttesek lépnek fel, ahogyan már a múlt pénteken is tapasztalhatták a vendégek. Állandó meghívottunk a he-

lyi Éli zenekar. Tervezünk stand up comedy-t, illetve más rendezvényekre is nyitottak vagyunk” – számolt be a vállalkozó.

Épülhet az ipari park Cipődoboznyi szeretet
Jó híreket kapott november végén Kézdivásárhely önkormányzata. Az egyik Matsushita Kohei, a japán ZE Energy cég tulajdonosától érkezett, aki kedvezőnek találta a térségben lévő befektetési lehetőségeket. Így december első felében újból Kézdivásárhelyre érkezik a tárgyalások folytatására. A japán üzletember hő- és áramfejlesztő mikroerőművek létesítésébe fektetne be.
KÉZDIVÁSÁRHELY

Néhány kinőtt gyerekruha, unatkozó plüssállat, már nem használt, de még jó állapotú pár apróság – mindez belefér egy cipődobozba, és örömtelibb karácsonyt varázsolhat a rászoruló gyerekek köré. Több egyházi szervezet hirdeti meg évek óta ezt az ajándékozási lehetőséget, melyhez tavaly a Háromszéki Ifjúsági Tanács is csatlakozott.
HÁROMSZÉK

LŐRINCZ CSABA
lorincz.csaba@szekelyujsag.ro

ZSIGMOND JÚLIA
zsigmond.julia@szekelyujsag.ro

ovember 29-én kapott értesítést a céhes város önkormányzata, hogy a volt Amidon ülepítő telepének helyére tervezett ipari parkra leadott uniós pályázata pozitív elbírálásban részesült. Az ipari park kialakítására irányuló 12,5 millió lejes pályázat gyarkolatba ültetésének első fázisa ezennel lezárult. Az elkövetkező időszakban a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációk előkészítésére kerül sor, az ütemterv szerint pedig a jövő

N

év második felében elkezdődik az ipari park építése.

yaranta segédkeznek az őrkői gyerekek táboroztatásánál, az ő helyzetükre van leginkább rálátásuk, így tavaly elsősorban számukra gyűjtöttek – mondta Gáspár Kincső programfelelős. Az első próbálkozás sikerén felbuzdulva idén is szeretnék minél több nehéz helyzetben lévő gyermek ünnepét gazdagabbá tenni. Az őrkőiek mellett az Oltszemi Kisegítő Iskola és Böjte Csaba kovásznai gondozóházának gyermekei része-

N

sülnek előnyben, ezen túl pedig a város kórházában és anyaotthonában élő 5-12 éves gyerekek. Az angyalpapírral bevont cipődobozba lehet játéktárgyakat, használati cikkeket is tenni. A harit.ro oldalán a szervezők feltüntették azt is, mit nem tartalmazhat a csomag. A projekt tizenhárom önkéntese gondoskodik róla, hogy a december 14-ig beérkezett dobozok eljussanak a gyermekek karácsonyfái alá. Az adományokat Sepsiszentgyörgyön a Szabadság tér 7. szám alatt, a Háromszéki Önkéntes Központ Lábas Házban található székhelyén, a 7-es szobában várják.

RENDELJE MEG KEDVEZMÉNNYEL, LAPOZZA EREDMÉNNYEL!

POSTAI ELŐFIZETÉSEK ÁRLISTÁJA
Katalógusszám: 15223
Előfizetés típusok Nyugdíjasok, diákok Magánszemélyek Jogi személyek 1 hónapra 6,60 lej 6,87 lej 9,00 lej 3 hónapra 18,22 lej 19,54 lej 27,00 lej 6 hónapra 34,32 lej 37,00 lej 54,00 lej 12 hónapra 65,80 lej 71,00 lej 108,00 lej
HIRDETÉSEK

8

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

I. évfolyam 7. szám

Hivatásos szülők
Mindazok a szülők, akik nem csak gyermeket, de lelkiismeretes gyermeknevelést is vállalnak, elismerést érdemelnek. Különösen igaz ez, ha nevelőszülőkről van szó, akik nem saját fiukat, lányukat támogatják, de mégis teljes odaadással teszik. A hivatásos nevelőszülői szakma 13 éves múltra tekint vissza Romániában.
HÁROMSZÉK

CSONT ZSUZSA, ZSIGMOND JÚLIA
SZÉKELY ÚJSÁG szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

Kovászna megyei gyermekvédelmi központ jelenleg 154 nevelőszülőt és 313 általuk gondozott gyermeket tart számon – tudtuk meg Fehér Gabriellától, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szóvivőjétől. Elmondása szerint többnyire azok a középkorú nők jelentkeznek erre a feladatra, akiknek a munkaviszonya megszűnt, és saját gyerekeik kirepültek már a családi fészekből. A vezérigazgatóság meglátása szerint jobb, ha a nevelőszülőnek van házastársa, gyermeke, mert így gondozottja integrálódhat a társadalom egyik alapsejtjébe, és modellt kaphat saját jövendőbeli családalapításához. De nem kizáró jellegű az egyedülállóság sem, és van Kovászna megyékben egy férfi, aki ráadásul egyedülállóként folytatja nevelőszülői tevékenységét – árulta el Fehér Gabriella. Az eljárás egy indoklás, egy kérés és a jelentkező önéletrajzának leadásával kezdődik, majd egy szociális munkás és egy pszichológus vezette interjúval folytatódik. Megpróbálják kiszűrni azokat, akiket csupán a havi 800-1000 lej érdekel, vagy társadalmi, pszichikai, egészségügyi helyzetük nem megfelelő, esetleg a családtagok, lakótársak hozzáállása gyanús. A jelentkezőknek részt kell venniük egy 60 órás szakmai képzésen is. A szociális munkások és pszichológusok a felügyeletük alá tartozóknál később havonta tesznek villámlátogatást, figyelemmel követik a gyermek fejlődését, és segítenek megoldani a felmerülő problémákat, súlyos viss-

A

zaélések esetén pedig más családba helyezik át a gyermeket. Ez történik fizikai b ántalmazásokkor, amire sajnos volt már p élda, de nem számottevő – nyilatkozta a szóvivő.A A kézdivásárhelyi T. E. hét éve nevelőszülő. Egyszer a televízióban látott egy

mondja. Ilyenkor találkoznak a nevelőszülők, ismerkednek, megbeszélik gondjaikat, érzik, hogy nincsenek egyedül, meséli T. E. Később tartják egymás közt a kapcsolatot, barátságok is alakultak ki, főként azok közt, akik egy településen élnek. A céhes városban sok nevelőszülő van,

filmet, ami a múlt rendszerben működött gyermekotthonok lakóiról szólt, ez megérintette. Majd hallott a nevelőszülői hivatásról, és kezdett érdeklődni erről. Saját gyerekei akkor iskoláskorúak voltak. Beadta kérését az illetékes hivatalhoz, elvégezte a szükséges tanfolyamot és vizsgázott, hivatásos nevelőszülő lett. Hasznosnak találta a tanfolyamot, ami általános felkészítést nyújtott, de utána is évente szerveznek képzéseket, amelyekre eljárnak, és sok kérdésükre választ kapnak –

számuk főként az utóbbi években gyarapodott – tudjuk meg. A kézdivásárhelyi nevelőszülő két egészséges gyermeket vett gondozásba hét évvel ezelőtt, ma is őket neveli. Tágabb családi körének kezdetben nem tetszett az ötlet, a szűkebb családja – férje, gyerekei – beleegyeztek. Lányai örömmel fogadták, hogy kicsik kerülnek a házba. Majd érkezésükkor mindenki kíváncsisággal fogadta a gyerekeket, elfogadták őket, később már mindannyian megszerették. Családja sokat segített gon-

dozásukban, főként az első években, amelyek a legnehezebbek voltak – teszi hozzá T. E. Saját gyerekei testvérként szeretik őket, bármit megtennének értük. Soha nem feledkeznek meg az ajándékokról, a születésnapokat például együtt ünnepli a család. Mindannyian ragaszkodnak hozzuk, nagykorúvá válásuk után is tartani akarják velük a kapcsolatot. A gyerekek is hálásak, minden nap elmondják, hogy szeretik a családot. Sok törődést igényelnek, de sok szeretetet is adnak – mondja a nevelőszülő. Megelégedéssel nyugtázza sikereiket, örömmel meséli, hogy a 8 éves gyerekek jelenleg I. osztályosok zenetagozaton, hegedülni tanulnak. Számos történést megéltek már együtt, a nehéz pillanatok közt tartja számon T. E., mikor a gyerekeknek azt kellett elmagyarázni, hogy nem a vér szerinti szüleik, és miért nevelkednek náluk. A szülőkről mindig szeretettel kell beszélni, elkerülve azt, hogy a gyermekből ellenérzést váltson ki, így tett a kézdivásárhelyi nevelőszülő is. A vér szerinti szülők az illetékes intézményen keresztül kereshetik gyerekeiket, sőt, elméletileg, a megfelelő feltételek mellett vissza is kaphatják őket. Természetesen a találkozásra fel kell készíteni a gyereket, ez a nevelőszülő feladata. T. E. azt mondja, ha nevelt gyermekei nagykorúvá válnak és „kirepülnek”, mások nevelését is elvállalja. Lányai már nem élnek velük, férjével ketten unalmas lenne az életük, megszokták a gyerekek jelenlétét. Nevelőszülői tevékenységük nem munka, hanem hivatás. A törődés értelmet ad az életüknek, jó látni, ahogy a kicsik nőnek, fejlődnek. Boldoggá teszi a ragaszkodásuk, szeretetük. Ha a lelkiismerete vezérli az embert, a gyermek és a nevelőszülő is jól érzi magát – vallja. Óriási esély a nevelőszülői rendszer minden gyermek számára, akiknek szüleik nem tudják gondjukat viselni.

Autonómia kicsiben
Ha nem értünk egyet azzal, hogy egy kisebb megyét, várost, mely rendelkezik bizonyos szintű autonómiával, önállóságát semmibe véve hozzácsatoljanak egy nagyobb megyéhez, városhoz, akkor az ellen is tiltakoznunk kell, hogy az óvodákat egy-egy iskolával vonják össze – mondta Bálint József alpolgármester a Magyar Polgári Párt november 29-i sajtótájékoztatóján.
SEPSISZENTGYÖRGY

ILLUSZTRÁCIÓ

ZSIGMOND JÚLIA
zsigmond.julia@szekelyujsag.ro

Szeptember végén hivatalos felszólítást nyújtott be az MPP, melyben a Kovászna megyei tanfelügyelőséget és az önkor-

mányzatot is kérték, vonják vissza a Pinokkió, Árvácska és Napsugár sepsiszentgyörgyi óvodák önállóságát megszüntető határozatot. Megkeresésükre egyik oldalról sem érkezett pozitív válasz.

Bálint József továbbra is úgy gondolja, az eredményes működéshez szükség van az önálló gazdálkodás és döntés jogához. Éppen ezért a frakció bírósági eljárást indított november utolsó napján a tanfelügyelőség ellen. Ezzel párhuzamosan az

önkormányzathoz határozatmódosítás kérésével fordulnak.

I. évfolyam 7. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

9

Kórusmű Szent Miklós Diákpolgármester püspökről Gyergyószentmiklóson
Vasárnap délután fél ötkor Gyergyószentmiklóson a városnapok keretén belül kerül sor a Szent Miklós-templomban a Figura Stúdió Színház és a Szent Miklós Kamaraegyüttes közös produkciójának, a Szent Miklós-legenda című, műfajilag szcenírozott koncertként megnevezett mű bemutatására.
GYERGYÓ SZENTMIKLÓS

Jövőbeli célkitűzéseit ismertette a nemrég Gyergyószentmiklóson megválasztott diákpolgármester. A tervek közt szerepel a város iskolái közti szorosabb együttműködés, de nem hiányoznak a karitatív tevékenységek sem.
GYERGYÓ SZÉK

CSÍKI ÁKOS BARABÁS -PÁL HA JNAL
csiki.akos@szekelyujsag.ro

M

ezei János polgármesterben fogalmazódott meg az igény arra, hogy a városnapok alatt nagyobb figyelmet kellene fordítani városunk védőszentjére, hiszen az utóbbi időben egyre inkább a Mikulás és Télapó irányába terelődött a hangsúly. Ez a mű lesz az egyik lépés ahhoz hogy elérjük, a lakosság lelki szemei előtt ne csak a Mikulás, hanem a püspök képe is megjelenjen, ha Szent Miklósról van szó – mondta a polgármester. A modern hangvételű kórusmű zenéjét Cári-Baczó Tibor szerezte. Béres László rendező elmondta, történet-

„A jelenetek a Mikulás és Szent Miklós püspök mára összemosódott kettősségével játszanak. ”
szilánkokat jelenít meg a darab, a jelenetek a Mikulás és Szent Miklós püspök mára összemosódott kettősségével játszanak. A közel egyórás koncertnek a Szent Miklós-templom ad otthon vasárnap délután fél öttől, a belépés ingyenes.

gyergyószentmiklósi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda november elején hirdette meg pályázatát a diák-polgármesteri címre. A városban működő diáktanács-szervezetek közül egyedül a Gépgyártó Iskolaközpont indította jelöltjét, így Benedek Miklós Zoltán ellenfél nélkül nyerhette el a vezetői tisztséget. Az első tanácskozáson a frissen megválasztott elnök fiatal csapata jelenlétében ismertette a jövőbeli célkitűzéseit, melyek közt több karitatív program is helyet kapott. A diákok frissen megválasztott ve-

A

zetőjére hárul az iskolák közti szorosabb együttműködés megszervezése, valamint az önkormányzattal való kapcsolattartás is. Benedek Miklós Zoltán reményét fejezte ki, hogy az előtte álló időszakban gördülékenyen tud majd dolgozni, és kamatoztatni tudja a korábbi tisztségei során szerzett tapasztalatait és tudását. A gyűlésen részt vett Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós alpolgármestere is, aki ígéretet tett, hogy lehetőségeikhez mérten segíteni fogják a diákpolgármester és csapata munkáját. Egyedüli kérésként csupán azt fogalmazta meg, hogy a város diáktanácsa maradjon távol bármiféle politikai szerepvállalástól.

Önérdekvédők
A megérdemeltnél is nagyobb figyelmet „érdemelt” ki az utóbbi héten a szenátus élén bekövetkezett változás. Arról, hogy kinek jött jól, ki, melyik politikai erő profitálhat ebből, most egyetlen szót se. Napnál is világosabb, hogy csak a szocdemeknek nem válhat előnyére, s ez így van akkor is, ha a legelfogultabb posztkommunista fejével próbáljuk megítélni az esetet.
MAROSSZÉK

SZENTGYÖRGYI L ÁSZLÓ
szentgyorgyi.laszlo@szekelyujsag.ro

„lehetősége”, azt senki nem tudta, nem akarta elmagyarázni. Az biztos, csak ellen-

elindultak az államelnöki tisztségért – az eleve esélytelen viadalok iránt? Jut eszembe, annak idején, még a rendszerváltás előtt, amikor Tőkés Lászlót kellett volna ügyvédként védenie, nem vállalta az esélytelen küzdelmet. Ja, hogy azóta változott a helyzet? Igen, abból a szempontból mindenképp, hogy azóta minden eleve kudarcra ítélt vállalásból szépen lehet profitálni... Hogy Frunda mégsem lett jelölt, már tudjuk. Amiként az sem titok, miért. A kormányfőtitkársági posztért cserébe, az RMDSZ-es honatyák szemrebbenés nélkül és testületileg megszavazták a fő kormánypárt jelöltjét. Hogy a vásárhelyi or-

Fogyatkozó Maroshévíz
CZIR JÁK K ÁROLY
czi rjak .karo ly@szekelyu jsag.ro

ézzük is bárhonnan, amit Ponta gondol, pont a’ nem jut sehogy a normálisabban gondolkodó, a helyzetet elfogulatlanul szemlélni próbáló eszébe. Dehát legyen ez az ő gondjuk. Részemről még csupán annyit, hogy Geoananál alkalmatlanabb alakot, karrieristább politikai mitugrászt, önteltebb törtetőt keresve is nehezen találni a Dimboviczaparti román politikai prérin. Pedig ott igen bő a választék a hasonlókból. Az esetnek volt, van magyar vonatkozása is, a történetből nem maradhatott ki a romániai magyar önérdekvédő szövetség sem. Alig szavazták ki a szenátus elnöki székéből a „lila fény” áldozatát, máris elhangzott a Frunda György neve, mint akit az RMDSZ jelölhet a megüresedett pozícióra. Hogy minek nekünk, erdélyi magyaroknak ama bársonyszék, pontosabban annak puszta

N

szenvet váltott ki a román többségből. Azért érdemes lenne elgondolkodni azon, miért is vonzódik annyira Frunda – de a többi hasonszőrű RMDSZ-es is, gondolok például Markóra, Kelemenre, akik szintén

vosi egyetem ügyében már nem ennyire hatékony az érdekérvényesítő képességük? Szerintem annak is megvan a magyarázata. Ahhoz nem fűződik személyes érdekük. Pont.

MAROSHÉVÍZ Amint minden év elején tudattuk olvasóinkkal, Maroshévíz magyar lakossága évről évre csökken. Most, hogy már túl vagyunk a 2011-es népszámláláson, csak sajnálkozva tapasztalhatjuk, hogy 1992-től csak apadunk. A település magyar lakossága 1941-ben haladta először túl a 4000-et (4255 magyar lakos), ez a számarány 1992-ig állandóan növekedett, majd elkezdődött a fogyatkozásunk. Az 1992-es népszámlálás óta több mint ezerrel csökkent a magyarok száma, így 2002-ben 11 291 román és 4034 magyar élt a településen, és újabb tíz év elteltével újból több mint ezerrel csökkent a magyar lakosság száma – az alig lezárult népszámlálás adatai szerint a jelenlegi Maroshévíz összlakossága 13 285 fő, ebből 9690 román, 3032 magyar (22,82%) és 513 roma. Ez utóbbinál megemlíthető, hogy az egyetlen etnikum, mely számaránya évről évre nő. A roma nemzetiségűeket első alkalommal 1850-ben jegyezték fel, amikor 21-en vallották magukat cigányoknak. Felekezeti szempontból is érdekesek a 2011es népszámlálási adatok: 9558 ortodox, 2581 római katolikus, 572 református, 116 görög katolikus, 10 unitárius.

10

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

I. évfolyam 7. szám

Hajdu kontra Ráduly? Laparoszkópia: a jövő
Egyre több helyen beszélik, hogy új kihívója lesz a jövő évi választásokon Ráduly Róbert jelenlegi városvezetőnek a csíkszeredai polgármesteri székért ifj. Hajdu Gábor személyében. Az ősszel még így nyilatkozott Borboly Csaba, a Csík Területi RMDSZ-szervezet elnöke. „Rádulynak tudomásom szerint nem lesz ellenjelöltje, és én teljes mértékben támogatom az indulását.”
CSÍKSZEREDA

AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

M

égis az a hír kering a városban, hogy előválasztásokat szerveznek, ahol feltehetően Hajdu tábora fog győzedelmeskedni, Rádulynak pedig más fontos beosztást ajánlanak fel a megyeközpontban. Tegyük fel, nem igaz a hír, de akkor miért indították útjára RMDSZ-es körökben? Lehet, így akarják lemérni a választók reagálását. Így mérik fel Hajdu elfogadottságát a lakosság körében. Sokatmondó az is, hogy a polgármester jelölésének részleteit nem hozták nyilvánosságra, azt mondják, ezek a városi szervezetre tartoznak. Ráduly Róbert Kálmán egyébként már tavaly jelezte, hogy

újabb mandátumot is megpályázna. Ifj. Hajdu Gábor megyei tanácsos eddig még nem nyilatkozott. Közeli ismerősei nem tartják kizártnak a pletykaként terjedő forgatókönyvet. Azzal viszont számolnia kell, hogy Rádulynak nagyobb az ismertsége, függetlenként is esélyesebb. Igaz, sokan nem szeretik vezetői stílusát, de érdemeit elismerik. Ezzel szemben azt hangoztatják, a Borboly bizalmi emberei közé tartozó Hajdu mögött ott van Verestóy Attila szenátor is, aki éppen egy bukaresti kórházban lábadozik egy autóbalesetben elszenvedett sérüléseiből. Hogy mit főznek ki a politika boszorkánykonyhájában, nemsokára kiderül.

Igaz, hogy laparoszkóppal már 1996 óta műtenek a székelyudvarhelyi kórházban, de a múlt pénteki beavatkozás mégis premiernek számított (eddig kizárólag epeműtéteket végeztek) a megyei jogú városban. Kolozsvári segítséggel, egy rekeszizomsérvvel és epehólyag-kövességgel, illetve egy vastagbél-daganattal beutalt páciensen végeztek laparoszkópos műtétet a kolozsvári I-es számú Sürgősségi Sebészeti Klinika munkatársai, dr. Radu Motocu sebész főorvos, dr. Ioan Cetină sebész alorvos és Fetiţă Ramona műtős főnővér.
SZÉKELYUDVARHELY

BAL Á ZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

A

kórház sebészeti osztálya műtőjében zajlott a beavatkozás, miközben az asszisztensek, orvosok és a sajtó munkatársai az osztály étkezdéjében követhették figyelemmel a tévé képernyőjén keresztül. A műtétet figyelő orvosok közül többen is megerősítették, hogy a sebészet jövőjét egyértelműen a laparoszkópia jelenti. A betegek jól vannak, azóta fel is álltak – mondta el a Székely Újságnak dr. Rend Dezső Csaba, a kórház osztályve-

zető sebész főorvosa. A főorvos röviden ecsetelte a laparoszkópia előnyeit. Egy köldöktáji pici bevágáson át, megvilágított vezetőcsövön keresztül optikai műszert vezetnek be a hasüregbe. Majd rendszerint az alhas oldalsó és középső részén további csöveket vezetnek a hasüregbe, melyeken át speciális műszereket juttatnak be, és ezek segítségével végzik a beavatkozást. Rend doktor reményét fejezte ki, hogy nem telik el sok idő, és az udvarhelyiek is végeznek hasonló műtéteket, mivel rendelkeznek a megfelelő technikai háttérrel.

A könyv terjedelme:

240 oldal

Ára: 20,00 RON
Szabó Magda Matild:

Napló. 1943–1946
A Napló (1943–1946) szerzőjének leánykori neve Szabó Magdolna Matild. A kötetben közölt följegyzéseit alig tizenhét évesen kezdte írni, és nem volt még huszonegy, mikor a rendszeres naplóírás abbamaradt. Drámai töltetű szűkszavúsággal, talán sietve, döbbenten vagy riadtan papírra vetett, följegyzett esemény, utalások teszik érthetővé, vagy későbbi fölemlítésük értelmez sok lélegzetet elállító, dermedt pillanatot. (Márton Gyönyvér)
HIRDETÉSEK

A könyv megvásárolható a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, illetve megrendelhető postai utánvéttel a következő címen: 530210 Csíkszereda Petőfi Sándor utca 17. szám Pf. 140, Harghita megye Tel./Fax: 0266-371 036 Mobil: 074-500-5544 E-mail: pallas@clicknet.ro

I. évfolyam 7. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

11

Huszárokat esketett a hadügyminiszter
A szentegyházi Hagyományőrző Huszáregylet tagjai és családjaik, összesen 97-en, Csíkszeredában tették le a magyar állampolgársági esküt Magyarország honvédelmi minisztere, dr. Hende Csaba előtt. Ezután Szentegyházán adtak hálát, hogy az őseik nyomába és állampolgárságába visszatérhettek.
CSÍKSZÉK

CSISZER LÓRÁNT
csiszer.lorant@szekelyujsag.ro

agyszámú helybélivel ünnepelt dr. Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere, Szőcs Géza kulturális államtitkár, Füzes Oszkár, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete, dr. Zsigmond Barna Pál, a Magyar Köztársaság csíkszeredai főkonzulja, valamint dr. Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség elnöke, a szentegyházi huszárbandérium tisztje. A szentmisén közreműködött a Canticum Novum kórus, Tamás István kántor vezényletével, az ünnepi műsorban fellépett a helybéli Hüpürcsös néptáncegyüttes. A magyar és székely himnusz eléneklése tette még ünnepélyesebbé a történelmi pillanatot. Elekes Gellért huszár elmondta: amikor nyolc évvel ezelőtt a templomtéren elszavalta a Magyar vagyok című verset, nem álmodta, hogy magyar állampolgárként újra elmondhatja azt. Mihály József huszárkapitány dr. Hende Csaba miniszternek és dr. Zsigmond Barna Pál főkonzulnak egy-egy huszárcsákót nyújtott át, ezzel dísztagokká fogadva őket a huszáregylet nevében. „Átme-

N

gyek a Királyhágón, elveszett a huszárcsákóm – idézte a nóta szövegét a honvédelmi miniszter, majd rögtön hozzá-

hogy hatalmas megtiszteltetés a számára a hagyományőrzők tiszteletbeli tagjának lennie. Dr. Zsigmond Barna

neti jelentőségű könyvet, a huszáregylet tagjainak pedig egy-egy, Magyarország címerét ábrázoló kitűzőt ajándékozott. Az ünnepségen jelen lévő Szőcs Géza kulturális államtitkár elmondta, ha találkozna Csaba királyfival, elmesélné neki Mohácsot, Nagymajtényt, a világháborúkat, és azt is,

ILLUSZTRÁCIÓ

tette: Most nem elvesztettem, hanem megtaláltam!” A „bajtársaknak” az oltár mellett ígéretet tett, hogy igyekszik méltó lenni viseléséhez, és elmondta,

Pál főkonzul elmondta: számára örök emlék marad e pillanat. Dr. Hende Csaba a huszáregylet kapitányának és helyettesének hadtörté-

milyen hősiesen kitartottak a székelyek a gyepük környékén. Az ünnepség keretében a huszárok megvendégelték a honfitársakat.

A Vitézi Rendről
Lapunk I. évfolyamának 5. számában Egyetlen Vitézi Rend létezik címmel vitéz Vad Lászlóval közöltünk beszélgetést. Ennek kapcsán írásban kereste meg szerkesztőségünket vitéz Nagy Zoltán, a Történelmi Vitézi Rend törzsszéki székkapitánya, aki úgy véli, néhány pontosítás és korrigálás szükséges. Írását az alábbiakban közöljük.
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

Horthy Miklós kormányzó által 1920-ban alapított Vitézi Rendet 1945 után betiltották. Az emigrációban működött tovább, és 1990 után kezdhetett el hazatelepedni és újjászerveződni a semmiből. Az első magyarországi vitézavatásra 1992-ben került sor. 1996-97-ben bekövetkezett egy szakadás, kettévált az addig egységes Vitézi Rend. Mindkét rendi ág – amely közül a kormányzói alapítási elvekhez visszatérni szándékozó és ezért a Történelmi előnevet felvevő Vitézi Rend – magáénak

A

tartotta és tartja a jogfolytonosságot. E Történelmi Vitézi Rend vette soraiba 1997-ben v. Vad Lászlót, de idővel a Vitézi Szék megvonta tőle a bizalmat és felfüggesztette rendi tagságát. Helyesen fogalmazott, amikor a személyi ambíciókat említette, hiszen a kizárását követően – további két szakadár ágban való tevékenykedés után – ő maga alapította az addig nem létező és semmilyen jogfolytonossági vagy történelmi gyökerekkel nem rendelkező Vitézi Rend Kárpátmedencei Kormányzóságát, és ilyenformán ő adta magának a rendi kormányzói tisztséget. (Ez a Kárpát-medencei Kormányzóság fogadta soraiba azokat a

kizárt „vitézeket”, akikről kiderült, hogy bedolgozói voltak a kommunista rendszernek, így megszegték a vitézi esküjüket, miszerint „(...) semmiféle nemzetellenes titkos szervezetnek tagja nem voltam, nem vagyok, és nem leszek!”) 2011. július 29-én megtörtént a cikkben is említett három rendi ág egyesülése, de korántsem jött létre a hangoztatott egyetlen Vitézi Rend. Vitéz Vad László ugyanis – szándékosan vagy nem – kikerülte, hogy szót ejtsen a Történelmi Vitézi Rendről, amelynek tagja volt. A Történelmi Vitézi Rend ugyanis – amelynek főkapitánya vitéz Hunyadi László – a legnagyobb rendi ág 4000 tagjával, és

a legszervezettebb Kárpát-medence szerte. Erdélyben 10 éve működik, aktív és jól kiépített szervezettséggel bír, tagjai pedig szigorú feltételek teljesítése után kerülhetnek a Rendbe. Erdélyben csupán Háromszéken léteztek és léteznek más rendi ágak. Ez az ág is az egyesülést pártolja, és ma is folynak a tárgyalások a most már létszámában is kiegyenlítődött Vitézi Renddel annak feltételeiről. A Történelmi Vitézi Rend álláspontjának sarkalatos pontja a tagrevízió, amelynek segítségével az egyesült Vitézi Rend meg kell szabaduljon az olyan rendtagjaitól, akik nem méltók a címre. A három ág egyesülésével két nagy csoport alakult ki, amelyek egyenlő partnerként tárgyalnak a majdani végleges egyesülésről – amelyet, úgy hiszem, minden vitéz nevében mondhatom, nagyon várunk. Ezzel a néhány gondolattal nem kívánok feszültséget kelteni, vagy gátat vetni az egyesülésnek. Fontosnak tartom azonban, hogy az olvasó tiszta képet kapjon a Vitézi Rend mai helyzetéről.

12

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

I. évfolyam 7. szám

Bunta: nincs bűnözés, csak csendháborítás
Mi folyik Udvarhelyen? Lehetne egy viccel is kezdeni a történteket, hogy a Nagy-Küküllő, de most ennél többről van szó. Múlt pénteken este tizenegy óra körül Székelyudvarhely belvárosában súlyosan bántalmazott egy randalírozó csoport három fiatalembert.
SZÉKELYUDVARHELY

SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

z esettel kapcsolatban hétfőn, az önkormányzat rendkívüli ülésén a testület miután meghallgatta a sértetteket, a Magyar Polgári Párt javaslatára egy nyilatkozatot fogadott el, melyben elítélik a történteket. „Nem tartjuk elfogadhatónak azt a tényt, hogy már nem csak az utcán, de a rendőrség épületén belül is fenyegethessék Székelyudvarhely békés polgárait, akik éppen azért fordultak a rendfenntartó szervekhez, hogy az őket ért sérelem jogorvoslása érdekében a törvény szerint járjanak el” – olvasható a nyilatkozatban. Ugyanis a sértettek szerint a panaszt tevő fiatalokat a rendőrség udvarán, sőt az épületben a rendőrök szeme láttára ráncigálták és fenyegették meg, hogy vonják vissza a fel-

A

jelentést. A történteket a belvárosban felszerelt térfigyelő kamerák is rögzítették. Még szerencse, mert különben nem volna bizonyíték a belvárosi történtekre. A történtek miatt keddre rendkívüli tanácsülést hívtak össze, ahol a Bunta Levente polgármester felvezetőjében azt mondta, hogy csupán csendháborítás történt, amit mindjárt cáfolt Molnár Miklós MPP-s tanácsos, hiszen az egyik fiatal több mint húsz napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Bunta azt állította, hogy Craiovához viszonyítva elfogadható a közbiztonság a városban. Felmerült a rendőrség felelősségének kérdése is, de válaszában a rendőrfőnök, Constantin Nitica általánosságokat említett. Azt ígérte, kivizsgálják az ügyet, illetve kitérnek az intézményben történtekre, s ha a kollegái tévedtek, akkor felelősségre vonják őket.

Hiába kérte az MPP-frakció a térfigyelő kamera felvételeinek kiadását a sajtónak, a polgármester szerint az törvényellenes lenne. Alig jöttek ki a tanácsosok az ülésteremből, az interneten már látható volt a felvétel. Jó a közbiztonság a polgármester szerint, ennek ellenére van

lakásmaffia, uzsorások, drogdílerek, bűnözőcsoportok, amelyek köszönik szépen, jól vannak. Gyors kivizsgálást ígértek a rendőrök a történtekkel kapcsolatban, várjuk ki, de a rendőség munkája is megérne egy alapos vizsgálatot.

HIRDETÉSEK

I. évfolyam 7. szám

KÖZÖSSÉGÜNK HÍRES EMBEREI

PORTRÉ

13

Lett önkéntesek Székelyföldön
Ízletes a kürtőskalácsunk és a csirkepaprikás, de nem mindenki szereti a fenyőszirup intenzív aromáját, számolt be élményeiről november 29-én az a két lett önkéntes, akik a sepsiszentgyörgyi Civilek Háromszékért Szövetségnél (CIVEK) tevékenykednek. Finom a hájas tészta és a tepertyűs pogácsa is, de a hallgatóság számára nem derült ki, hogy a lettek melyiket kóstolták, leírásuk mindkét süteményre illett. Dita Mancevica és Miks Kanlevics Kézdivásárhelyen tartott előadásában beszélt az Európai Önkéntes Szolgálatról (European Voluntary Service – EVS), bemutatták hazájukat, és itteni tapasztalataikat osztották meg a hallgatósággal.
CSONT ZSUZSA
csont.zsuzsa@szekelyujsag.ro

ettország nagy része síkság, így hegyeink érdekesek számukra. Az itteni emberek nem igazán különböznek a lettektől, mondja Dita és Miks, hamar beilleszkedtek. Szeretik Sepsiszentgyörgyön, jól érzik magukat, a program lejárta után is szeretnének visszalátogatni. Dita a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesülettel is tevékenykedett. A szervezet idén márciustól vesz részt a Fiatalok lendületben program (Youth in Action) keretében működő Európai Önkéntes Szolgálatban. A programban részt vevő (18 és 30 év közötti) fiatalok egy, a lakóhelyüktől eltérő európai országban működő nonprofit szervezetnél végeznek 2-12 hónapos önkéntes munkát, így tapasztalatot szereznek, nyelvet tanulnak, megismerkednek a fogadó ország kultúrájával. Az önkéntesek munkájukért fizetést nem kapnak, de jár a teljes ellátás, valamint országonként eltérő összegű zsebpénz. Több területen tevékenykedhetnek, ifjúsági, környezetvédelmi szervezeteknél, sport- és szabadidős egyesületeknél, művészeti, kulturális alakulatoknál, médiában, oktatási intézmé-

L

nyekben. Az EVS-ben csak az Európai Bizottság által akkreditált küldő és fogadó szervezeteken keresztül lehet részt venni. Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke elmondta: elbírálás alatt áll a novem-

ton Emőke egy évig volt EVS-önkéntes a magyarországi Kaposváron egy ifjúsági szervezetnél, a Compass Egyesületnél. Rajta kívül portugál, spanyol, francia, német, egyiptomi, örmény és török önkénte-

Miks Kanlevics és Dita Mancevica ber 1-jén benyújtott pályázatuk, amellyel 11 hónapra szeretnének két önkéntest – egy lett és egy örmény lányt – szervezetük tevékenységébe bevonni. A csíkszeredai, jelenleg Nagy-Britanniában dolgozó Mársek is voltak, feladatuk az volt, hogy a nyelvtanárok munkáját segítsék az iskolákban. Emőke fotózik, a rendezvényeket is „dokumentálta”. Mivel beszélt magyarul, adminisztratív problémák elrendezését is

rá bízták. „Rátalálni az igazi kincsekre, megtanulni élni, felnőni csak úgy lehet, ha az ember meg meri tenni a szükséges lépést. Az EVS pedig egy ilyen lehetőség, megéri nem kihagyni!” – vallja. Az alsócsernátoni, 25 éves Rádu Ágnes felsőfokú tanulmányait szociális munkás szakon végezte. A csernátoni fiatalok több mint öt éve cserekapcsolatot ápolnak a magyarországi Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesülettel. Ennek az egyesületnek szüksége volt önkéntesekre, felhívásukra Ágnes is jelentkezett. Így lett 2010 májusától egy évig Tótvázsonyban EVS-önkéntes. Napi munkája a helyi televíziónál – amit az egyesület működtetett – képújság szerkesztése, beszámolók írása volt. De főbb feladatai közé tartozott a rendezvények fotózása, kamerázása, kisfilmek készítése is. Az egyesület minden nyáron napközis tábort szervez a helyi gyermekeknek. Igyekezett minél többet adni abból, amit képvisel, főleg népi kézművességet tanított. Az EVS-önkéntességről jó tapasztalatai vannak, megbízható programnak tartja, sok minden védi az önkéntest, és segíti munkájában – mondja. Fontos a küldő szervezet, amelynek segítségére bármilyen probléma esetén lehet számítani. „Szerencsém volt, olyan helyre kerültem, ahol sok barát vett körül, és a főnökeim is mindenben támogattak. Rengeteget tanultam az egy év alatt, amit remélhetőleg itthon is hasznosítani tudok” – vallja Ágnes. „Ajánlom mindenkinek, aki szeretné kipróbálni magát, legyen szó nyelvtanulásról, idegen kultúrák megismeréséről, barátok, ismeretek szerzéséről. Nekem nagyon sokat segített, új távlatok nyíltak meg előttem, új képességeimet fedeztem fel, és új kompetenciákat sajátítottam el” – teszi hozzá. A most készülő EVS-önkénteseknek azt üzeni, használjanak ki minden adódó lehetőséget, tanuljanak minél többet, amit a későbbiekben hasznosítani tudnak.

HIRDETÉSEK

14

VÉLEMÉNY

BENYOMÁSOK. SZUBJEKTÍV MEGLÁTÁSOK. KÖZÉLETI ESEMÉNYEK

I. évfolyam 7. szám

Hogy jönne el a fény országa!
Advent előtti szombaton Erdővidékre utazván kedvem volt hangosan felkiáltani. Oltszemen áthaladva a kisbusz vezetőjének csak ennyit mondtam: milyen jó látni ezt a rendezettséget! Rég vártuk már, hogy ez az út kész legyen – jegyezte meg a mellettem ülő. Igen, sokan rég várnak, várunk mindig valamire. Így, advent táján talán megnövekszik bennünk a várakozás élménye. Nem új csodákra, nem is a lehetetlen beteljesedésére, hanem csak úgy megtelik a lelkünk valami megfoghatatlan iránti vágyakozással...
C. NÉMETHI ENIKŐ
nemethi.eniko@szekelyujsag.ro

S

Mitől is van ez a rendezettségérzetem? Az új út sugallja ezt, mely befordul minden kapuhoz?

gyék be az udvarukra, a házukba! Vigyék és adják egymásnak az adventi fényeket, azokat, amelyeket a lelkekben

meg bennünk az ünnep, tudjunk együtt örülni minden kis aprósággal úgy, mint régen, hogy mennyből az angyal lejött hozzájuk... Ne az ajándék értéke legyen a szeretet mérője, hanem maga a szeretet tegye értékessé az ajándékot! Ó, szent várakozás, hozd el szíveinkbe a békességet, a fény országát, még akkor is, ha egyeseknek a pénz az úr. Ne engedd megmételyeztetni lelkeinket a talmi csil-

zalad az út alattunk, elhagynak az ismerős tájak, hogy újabbak fussanak elénk a ködből. Az utas ezekre vár, mert közeledtét hirdetik a célállomásának. A volt Mikó-uradalommal szemben, a mezei úton halad egy roma család. Vajon ők mire várhatnak ezen az advent előtti szombaton, és egyáltalán...? Elgondolkodom ezen. Szemem elől a tájba vesznek az alakok. Vajon mi mire várhatunk, azok, akiknek nem mindegy, hogy egy népcsoport, amellyel együtt kell élnünk, hogyan él együtt velünk? Több évszázadra visszamenőleg hiába jöttek újabb és újabb adventek, izmusok, senki nem tudott erre a várakozásra megoldással felelni. Így, adventes lélekkel szeretném végre elhitetni magammal, hogy lesz egy nagy, világot rengető okos gondolat, amely meghozza a megoldást! Mert joggal aggódom, aggódhat mindenki annak a felnövekvő nemzedéknek a sorsán, amely nem lesz majd képes fenntartani önnön társadalmát, ha a teher csak nő, és nem oszlik el egyenlően... Málnáson térek vissza a valóságba.

ILLUSZTRÁCIÓ

Legyen minden háztájnak ilyen adventje: az újban a szép, a jó térjen be a kapuja elé, hadd vegyék onnan ölbe, vi-

gyújtanak! Vigyék el messzi tájakra is az advent üzenetét e fények: várjuk a Megváltó születésének ünnepét. Szülessen

logás torz vigyorától! Hadd lássuk tisztán az értéket: az önzetlen szeretetet Krisztusunk példája által.

Történetek – hírek – vélemények
Azt rebesgetik szakértői körökben, hogy az újságírás nem vélemény műfaj. Sajnos mindig ugyanazok a „szakértők” ők, akik a hírlapírói gyorsképzés történetírás órájáról igazolatlanul hiányoztak. Így persze nem is tudhatják, hogy az újságcikkek műfaji besorolásakor egyik legfontosabb alapfeltétel, hogy mű legyen a lejegyzett történet.
JÁNOSI ANDRÁS
janosi.andras@szekelyujsag.ro

mi pedig a műhöz elengedhetetlen: történet legyen. Olvasom a hírlapokat, s egyre többször érem tetten ezeket a hiányzókat. Vélemény nélkül, történetek nélkül jelentenek, tudósítanak, egyre gyakrabban állnak be abba a libasorba, ami a televíziós híradók kenyerét osztja. Nem akarok kitérni arra, hogy helyes-e vagy helytelen a használt

A

nyelvezet ezekben a cikkekben, arra, hogy eleve feltételezik, az olvasó nem képes megérteni egy egyszerű, összetett mondatot, miden hírt történetek helyett olcsó helyszíni közvetítéssé hígítanak. Pedig már régóta bebizonyosodott a legnézettebb hír-TV a világon, a CNN által, hogy még a hírtelevíziók közönsége is inkább történetekre vevő. Legyen 30 másodperc, vagy 2 perc, kerek kis történetek bontakoznak ki még a börzehírekre éhesek előtt is. A jégkorongmérkő-

zést is ketten közvetítik: a játékot részleteiben jelentő és a színmagyarázó. A színmagyarázó a játékban résztvevőkről mond történeteket. „Hozzuk haza!” – kiáltanak fel a szerkesztők, joggal. Ám a történet otthona nem földrajzi hely, a történet otthona a néző, a hallgató, az olvasó. Így van ez évezredek óta, nem változott. Nem is fog változni, ha akik tudják, nem úgy mondják el a híreket, hogy „most kivette”, most megfordult”, „most felemelte”, „most

vége”, s mindezt mindig valaki jelenti, mondja, megjegyzi, tudósítja, magyarázza, vagy teszi hozzá. Sajnálom az újságírót, aki nem mondhat magától semmit, aki mindent folyton valaki szájába kell adjon. Jól van, hozzuk haza! Itthon a hír nem az, hogy mit tesznek a hatóságok – a rendőrség, a tanácsosok, még a sajtó sem –, itthon a hír, hogy anarchia uralkodik, és bandák kötekednek békés polgárokkal. Mi pedig inkább tanácskozunk, szervezkedünk, fűhöz-fához fordulunk ahelyett, hogy cselekednénk, és igazi történetet biztosítanánk a „mentőhajhászoknak”, akik hírekért versenyeznek. De ez csak a saját véleményem…

I. évfolyam 7. szám

ROMÁNIAI GAZDASÁG. VILÁGGAZDASÁG

GAZDASÁG
KERTÉSZET

15

Villanyáram Hosszúaszóban
November 29-től kezdődően a Csíkmindszent községhez tartozó Hosszúaszó település lakói is élvezhetik az elektromos áram előnyeit. Harminc hosszúaszói háztartás jutott vezetékes villanyáramhoz a „Villamosítás Hargita megye villanyárammal való ellátását nélkülöző, vagy részben nélkülöző településein” program révén.
CSÍKSZÉK

Decemberi zöldek
Bármilyen rövidek a nappalok, kár lenne végigszundikálni az év legmeghittebb hónapját. Ha süt a nap és szikrázik a hó, menjünk ki a szabadba! Már szinte hallom is a kétkedőket: Ugyan milyen tennivaló lehet a kertben decemberben? Hideg és sötét is van, úgyhogy valamiféle kertmániásnak kell lennie ahhoz, hogy úgy érezze, a télikabátban, s három pulóverben való kertészkedés szórakoztató dolog. Ámbátor a kertészek igazán lelkes emberek, mivel mindig van valami tennivaló, és az ember megkaphatja a napi vagy heti adagját a friss levegőből. Hiszen nincs egész nap sötét, ráadásul a hónap végén elkezd világosodni. Csak pillantsunk ki az ablakon, s ha azt látjuk – persze ez eléggé valószínű –, hogy a friss, virágzó nyári kert eltűnt, szóval, ha a kert most elég szomorúan néz ki, nos, ez csak a kert megjelenésének feljavításán múlik. Természetesen létrehozhatunk igazán zöld kertet például olyan örökzöldek variálásával, mint a puszpáng, a különféle típusú kisméretű erdei fenyők, boróka, tiszafa, tuja és a közönséges magyal. Ha pedig értünk a formára nyesés művészetéhez, úgy alakíthatjuk a bokrokat, hogy azok különféle kis művészeti alkotások legyenek.

CSISZER LÓRÁNT
csiszer.lorant@szekelyujsag.ro

program célja, hasonlóan a „Kisvíz” programhoz, a települések felzárkóztatása, ennek köszönhetően a Csíkszereda szomszédságában levő település is élvezheti a vezetékes villany nyújtotta előnyöket. A mintegy félmilliárd lej értékű beruházásnak köszönhetően Hoszszúaszó történelmében új fejezet nyílt. A villanyáramnak köszönhetően a település remélhetőleg elejét veszi a szocializmusban kezdődő elnéptelenedésének és kihasználva a megyeszékhely közelségét, a szép tájnak, és az Orbán Balázs által is dicsért borvízforrásoknak, valamint a téli sportok kínálta lehetőségeknek köszönhetően be fog kapcsolódni a világ körforgásába – mondta a csíkmindszenti polgármester.

A

A beruházásnak köszönhetően a hoszszúaszói telkek értéke virtuálisan 4000 euróval nőtt, de ez az érték csak kezdeti haszon ahhoz képest, amit a település nyert

hosszú távon az életszínvonal növekedésével. Az átadáson jelenlevő elöljárók szerint régi gond oldódott meg, és szeretnék azt is elérni, hogy a megyeszékhelyhez közeli helység életszínvonala megközelítse a városét, valamint a turizmus révén támogassák a lakosok megélhetését. Nem szeretnék, hogy Hosszúaszó megrekedjen a „hétvégi” település szinten, amely csak hétvégéken népesedik be. Ezt szolgálják a kistelepülések villany- és vízellátását biztosító programok és a megyei utak felújítása is, amely keretében a következő években Hosszúaszót a megyei úthálózat felújítása révén összekötik Csíkmindszenttel és Csíkbánkfalvával is, miután sikerül biztosítani minden községközpont kapcsolatát a megyeszékhellyel. 2500 méter hosszú középfeszültségű és 1455 méter hosszú alacsonyfeszültségű villanyvezeték, egy transzformátorból és 15 elosztódobozból álló rendszer biztosítja a villanyáramot Hosszúaszó település számára. Külön érdekessége a beruházásnak, hogy a villanyvezetékeket föld alatt juttatták el a háztartásokhoz, ezzel is hozzájárulva a település természetközeli képének megőrzéséhez.

HIRDETÉSEK

16
MAGYARÁN SZÓLVA
KOMORÓCZY GYÖRGY

KULTÚRA

KULTURÁLIS HÍREK ÉS SZÉKELYFÖLDI KÖZMŰVELŐDÉS

I. évfolyam 7. szám

komoroczy.gyorgy@szekelyujsag.ro

Szobor Inczének
Amint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum felveszi Incze László néhai muzeológus nevét. A városi tanács erre vonatkozó határozata megszületett, az átnevezésre nagy valószínűséggel 2012 márciusában, a múzeum alapításának 40. évfordulóján kerül sor.
KÉZDIVÁSÁRHELY

HÍREK RÖVIDEN

Mikulás-napi kiállítás és vásár
Fafaragásokat, festett bútorokat, bőrdíszműves termékeket, mézeskalácsot, adventi koszorúkat, illetve más kézműves termékeket állítanak ki a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban. A Mikulásnapi kiállítást és vásárt december 1-jén, csütörtökön 17 órakor nyitják a Barabás Zsombor Háromszéki Népművészek Egyesülete szervezésében. Annak anyaga a tagok munkája, melyeket eladásra kínálnak december 6-ig naponta 9-17 óra között.

Csíkszereda
z Új Jobboldal szélsőséges nacionalista, antidemokratikus román tömörülés Csíkszeredába tervezett erőfitogtató és megfélemlítő célú felvonulása alkalmából Fülöp Károly marosvásárhelyi olvasónk néhány székelyföldi/erdélyi földrajzi név eredete felől érdeklődött rovatunktól. Olvasónk leginkább az átadó és átvevő nyelvekre kíváncsi olyan esetekben, mint például Csíkszereda, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Erdély. A szakirodalom szerint Csíkszereda eredeti neve csak Szereda volt. Ez a szerda régies, népies változata. A település azért kapta ezt a nevet, mert ezen a napon tartották és tartják a hetivásárokat. A Csík- előtagnak megkülönböztető szerepe van, mert van még más Szereda vagy Szerdahely nevű település is (például: Nyárádszereda, Dunaszerdahely, Drávaszerdahely). A Csík név annak a tájnak a neve, amelynek központja a mai megyeszékhely. Valószínű, a földrajzi név puszta személynévből alakult – ez sajátosan magyar névadás –, ugyanis Csík nevű személy Chyc, Chyk formában már kimutatható az 1200-as évek közepéről, végéről. A román Miercurea Ciuc magyar mintára keletkezett név. Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Erdély román neve is magyar mintára született. Az 1300-as években még Székelyvásárhely nevű település későbbi neve arra utal, hogy ez a Maros menti város volt a székelység legfontosabb vásárhelye. Sepsiszentgyörgy település templomának védőszentjéről kapta nevét. A Sepsi- előtagnak megkülönböztető szerepe van, és a sebesi formából alakult ki. A sepsi székelyek (Szász)sebes vidékéről származnak. Erdély az erdő és a régi elü, elv ‘valamin túl fekvő rész’ szavak összetételéből született. Jelentése: erdőn túli területrész (a magyar Alföld felől nézve). A román Transilvania a hazai/helyi (magyarországi) latinból való, amely tükörfordítása az ‘erdőn túl’-nak, azaz a Magyar Erdélynek. Az Ardeal névben szintén a magyar Erdély rejlik. Összegezésként elmondható: a 14. század közepéig egyetlen román képzésű helynév sincs Erdélyben. A letelepedés/megtelepedés szempontjából pedig a víznevek eredetét tartja perdöntőnek a szaktudomány. Erdély nagyobb víznevei közül csak a szláv eredetű Zsíl került román közvetítéssel a magyarba.

A

CSONT ZSUZSA

csont.zsuzsa@szekelyujsag.ro

E

zen ünnepség keretén belül leplezik majd le a muzeológus mellszobrát, amely Vetró András szobrászművész munkája. A bronzba öntött alkotás már elkészült, talapzatán jelenleg dolgoznak Mikóújfaluban – számolt be a Székely Újságnak a szobrászművész. Továbbá megtudtuk: a névadás kezdeményezője Fórika Balázs volt, majd megalakult az Incze László Baráti Kör, amely ezt felkarolta. Ez a baráti kör kérte fel Vetró Andrást a szobor elkészítésére, amit a művész, elmondása szerint, nagy örömmel vállalt. Továbbá az ünnepségig elkészül az a tábla is, amelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeum felirat lesz látható. Incze László (1928-2007) tanár, helytörténész, muzeológus, közéleti szemé-

Mikulás koncert
A kézdivásárhelyi Art Caffé pincében tart Mikulás koncertet a helyi Inogsz együttes. A december 2-i 21 órakor kezdődő bulira a belépés ingyenes.

Múzeumpedagógia
Folytatódik december 3-án, szombaton a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum gyerekeknek szóló foglalkozása Bútormesék címmel. A múzeumpedagógiai foglalkozás-sorozatot a Békebeli otthonok – polgári lakáskultúra Háromszéken a 1920. század fordulóján kiállítás keretében tartják. A belépő 3 lej.

lyiség volt a kézdivásárhelyi múzeum jelenlegi formájának megálmodója és létrehozója.

Sokszínű élet
Érdekes, olvasmányos beszélgetőkönyvet* jelentetett meg a közelmúltban Komoróczy György udvarhelyi nyelvművelő-publicista: Apor Máriát, Nagy Imre egykori modelljét és szerelmét faggatva a festő életét, annak hétköznapibb, bensőségesebb változatát ismerteti meg az olvasóval.
UDVARHELYSZÉK

Liszt Ferenc emlékére
Koszta Ervin és Németh Katalin képzőművészek grafikai kiállítása nyílik Liszt Ferenc 1811-2011 címmel a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban december 3-án, szombaton 17 órakor. A zeneszerző születésének 200. évfordulójára tartott rendezvényen megnyitó beszédet mond Dobolyi Annamária művészettörténész, Liszt Ferenc műveiből zongorán ad elő Szőcs Botond, énekel Szilágy Andrea, zongorán kíséri Iesan Erika Cecília.

ZSIDÓ FERENC

mint Komoróczy György az előszóban megjegyzi, Nagy Imréről sokan, sokfélét írtak már, ez a könyv a személyessége, vallomásossága révén különbözik a többitől. A kötet anyaga egy szerteágazó, elkalandozó interjú Apor Máriával, amit nyugodtan nevezhetünk riportnak is, hisz sok esetben a kérdező is előtérbe kerül, az ő gondolatai, véleménye is megjelenik, összegez, következtet. A könyv élőnyelvi jellegű, olykor a pozitív értelemben vett bulvárosság is megjelenik benne. Érdekes adalékokat tudhatunk meg Nagy Imre életéről: olyasmit, amit csakis egykori modellje és kedvese oszthat meg az olvasóval. Maga a szerelmi történet sem mindennapi: a festő és modellje közt több mint negyven év volt a korkülönbség…

A

Apor Mária emlékeiből többek között azt is megtudjuk, csak mítosz az, hogy Nagy Imre és Tamási Áron egy nőügy miatt összevesztek, s életük hátralévő részében nem is közeledtek egymáshoz; részleteket tudhatunk meg a festő hobbijairól (borászkodás, horgászás), arról, hogy a kortárs írók-művészek-gondolkodók közül kivel tartott fenn szorosabb kapcsolatot, de a végrendeletéről és festményei sorsáról is elárul néhány érdekességet. Kapcsolatuk személyes, intim részletei nincsenek kidomborítva (de elhallgatva sem), a könyv utolsó fejezetében ugyanakkor a festőnek egy másik – hasonlóan „érdekes” – szerelmi idilljéről is tudomást szerezhetünk. A kötetet Melléklet zárja, melyben fényképek találhatók, valamint Tamási Áron egy levele Apor Máriához. *A sokszínű élet. Litera-Veres Kiadó, Székelyudvarhely, 2011

II. gyertyagyújtás
Kézdivásárhely főterén Rácz Károly polgármester december 3-én, szombaton 18 órakor meggyújtja a város adventi koszorújának második gyertyáját. Az esemény hangulatát ünnepi énekek teszik bensőségesebbé.

Karácsonyi koncert
Szabad-e ide bejönni betlehemmel? címmel tartja karácsonyi koncertjét a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban a Kaláka Együttes december 4-én, vasárnap 18 órától. A koncert gyermekeknek ingyenes, felnőtteknek egy jegy ára 10 lej.

I. évfolyam 7. szám

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

TV MŰSOR

17

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

TOMCSA SÁNDOR SZÍNHÁZ – Székelyudvarhely
Előadás címe: Mustármag (Wass Albert írásaiból összeállított egyéni műsor); Rendező: Csurulya Csongor; Időpont: december 4., vasárnap 19.00 óra (Szent Miklós Plébániatemplom); Összefoglaló: Kulcsár – Székely Attila az előadás szövegét, az író verseiből, regényeiből, publicisztikáiból állította össze. A műsor mind szövegben, mind előadásában úgy van kitalálva, hogy bármilyen kis térben eljátszható legyen, főleg templomokban, imaházakban, parókiákon. További célunk, hogy legyen egy olyan nemzeti hovatartozást erősítő előadásunk, amely a magyar nemzet jeles ünnepein, megemlékezésein kerülne előtérbe. ----Előadás címe: Nóra (Henrik Ibsen, dráma); Rendező: Csurulya Csongor; Időpont: december 6., kedd 19.00 óra, december 7., szerda 19.00 óra (Móricz Zsigmonjd diákbérlet, stúdiótér); Összefoglaló: Ha én volnék Nóra,… kezdetű mondatoknak nincs értelme, mert egy előadásban, adott az, hogy milyen és ki Nóra. A hangsúly inkább az, hogy én vagyok-e ez a Nóra. A felismerés az azonosulással, mélyebb hatást vált ki, ezért Nóra csak egy van, de minden nőben megtalálható különböző mélységű érzelmi szinten.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ – Szepsiszentgyörgy
Előadás címe: A Kelekótya együttes Mikulás-napi gyermekkoncertje; Időpont: december 5., hétfő 17.00 óra; ----Előadás címe: Othello és hőn szeretett Desdemonája; Rendező: Mihai Măniuţiu; Időpont: december 4., vasárnap 19.00 óra; december 6., kedd 19.00 óra; december 7., szerda 19.00 óra (Lajtha László Stúdióterem).

földi - házasság vagy jó ebéd - megvetendő, alantas passzió, az új jelszó: a tudomány mindenekfölött! S miközben szépelgő rímkovácsok és önjelölt géniuszok adják egymás kezésbe a kilincset, a boldog nász veszni látszik és Chrysale éhezik...

UDVARHELY TÁNCMŰHELY – Székelyudvarhely
Előadás címe: Varázsének!; Rendező: Furik Rita m.v.; Időpont: december 6., kedd 19.00 óra (Marosvásárhely, Maros Művészegyüttes otthonában); Összefoglaló: Az előadás nem más, mint betekintés a szakrális rituálék világába. Kötetlen dramaturgiája az emberi élet három nagy tisztessége – a születés, házasság, halál – köré szerveződik. Célja a napjainkban oly mostohán kezelt, „csak pszichológiai” értelemben számon tartott érzelmi tendenciáink középpontba állítása minden manír, manipuláció nélkül, amilyen egyszerűen a népi gondolkodásunkból fakad. Mindezt zene, tánc és szöveg együttes hatásával érzékeltetve a mai ember számára.

----Előadás címe: Liszt Ferenc emlékünnepély; Időpont: december 2., péntek 18.00 óra (Gyergyószentmiklós, Művelődési Ház színházterme); ----Előadás címe: Minden csak komédia- örökzöld operett áriák és duettek; Időpont: december 3., szombat 19.00 óra (Gyergyószentmiklós, Művelődési Ház színházterme);

KARÁCSONYI KONCERT SOROZAT – KALÁKA EGYÜTTES
Időpont: december 2., péntek 18.00 óra (Sepsiszentgyörgy, Krisztus KirályTemplom); december 3., szombat 17.00 óra (Székelykeresztúr, PIK-az Elka udvarán); december 4., vasárnap 18.00 óra (Kézdivásárhely, Vígadó); december 5., hétfő 18.00 óra (Székelyudvarhely, Művelődési Ház); december 6., kedd 18.00 óra (Csíkszereda, Segítő Mária Gimnázium díszterme);

CSÍKI JÁTÉKSZÍN – Csíkszereda
Előadás címe: Túdos nők (Moliére, komédia); Rendező: Porodi Dorka Időpont: december 4., vasárnap 19.00 óra (Liliomfi bérlet); december 7., szerda 17.00 óra (Arlechino bérlet); december 8., csütörtök 17.00 óra (Romeo és Júlia bérlet); Összefoglaló: Klitander, a derék ifjú, feleségül szeretné venni Chrysale kisebbik lányát, Henriette-t. Ám Crysale otthonában tetőfokára hágott a tudásszomj: tudománytól megittasult harcias nők, Philaminte, Belíza és Armanda uralják a házat, vagyis a tézis igaz: a tudás hatalom! Tombol a költészet, esztétika, grammatika és klasszika filológia iránti láz, még a cselédség is versel, töpreng és könyvet forgat munka helyett. Minden, ami

SZENT MIKLÓS NAPOK – Gyergyószentmilkós
Előadás címe: Szent Miklós legenda – szcenírozott koncert; Időpont: december 4., vasárnap 16.30 óra (Gyergyószentmiklós, Szent Miklós templom);

ADVENTI HANGVERSENYSOROZAT – Csíkszereda
Előadás címe: A II-IV osztályos diákok Mikulás koncertje; Időpont: december 6., kedd 17.00 óra (Nagy István Művészeti Líceum aulája);

TV MŰSOR. 2011. december 2–8.
Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.05 Ikon (ism.); 10.30 Ázsia (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Soroló (ism.) A vidék magazinja; 12.05 Panaszkönyv (ism.); 12.30 Sportré (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Zöld övezet (ism.); 15.30 Iskolapélda (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Felfedező; 17.05 BBC Reporters; 17.30 BBC Hard Talk; 18.00 Híradó; 18.30 Európai híradó (ism.); 19.20 Bruttó; 19.45 Tíz perc (ism.); 20.00 Híradó; 21.05 Péntek 8; 22.00 Híradó; 22.30 Célpont; 23.00 Híradó; 23.30 Riasztás (ism.); 24.05 Péntek 8 (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
07.40 Kisváros (magyar tévéfilm sor); 08.30 Híradó - Reggel; 08.35 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 09.30 Híradó; 09.35 Térkép (ism.); 10.05 Angyalbőrben (magyar tévéfilm sor); 11.00 Család-barát; 12.00 Rondó-Kisebbségi magazin; 12.30 Kvartett-A visegrádi négyek magazin műsora; 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár; 15.05 Törvény által védve (magyar magazinműsor); 15.45 Pannonia 3 keréken (ism. terj.); 16.10 Nyelvőrző; 16.35 Arcélek (dok.) Csávossy György, író, költő, borszakértőCsáky Zoltán műsora; 17.05 Az állatok nyelve (ism. terj.); 17.35 Ízőrzők. Császártöltés (ism. terj.); 18.15 Kisváros (magyar tévéfilm sor); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 Végjáték (kan. krimisor.); 22.15 Hírek; 22.30 De Luca felügyelő (olasz tévéfilm sor.); 24.10 Dunasport; 24.15 Száműzöttek (dok.);

Vasárnap
02.00 Kosáry Domokos olvasónaplója (dok.); 02.50 Himnusz; 02.55 Térkép; 03.25 Család-barát; 04.20 Kívánságkosár.

Hétfő
20.00 Híradó; 20.30 Te vagy a jövő (dok.); 21.25 Bábafilm (dok.); 22.30 Éjjeli őrjárat-Kulissza; 23.20 Dunaszínház. Frank Wedekind. Lulu; 02.20 Duna anzix (magyar ism. sor.); 02.35 Himnusz; 02.37 Híradó; 02.40 Dunasport; 02.45 Éjjeli őrjárat (ism.); 03.40 Közbeszéd; 04.10 Kívánságkosár; 05.55 Térkép.

Kedd
24.00 Az Este; 24.40 Trükkös gyémántrablás (angol-lux. krimi,); 02.25 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 03.20 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 04.05 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 04.30 Híres magyar könyvtárak (magyar ism. sor).

Szerda
20.30 Híradó este; 21.15 Az Este; 22.00 Prima Primissima Díjátadó Gála 2011; 24.25 Családom és egyéb emberfajták (am. filmsor.); 24.50 A hivatal (angol vígj. sor); 01.25 mtv Hangerő - Zenél a Quimby; 02.15 Sporthírek; 02.25 MM (ism.); 03.28 Műsorszünet.

Csütörtök
23.50 ÖsszeEsküvők (valóságshow); 24.55 ALL IN - kezdők és nagymenők; 01.25 Tények Este; 02.00 EZO.TV; 03.00 Alexandra Pódium; 03.25 Animációs filmek; 04.00 Műsorszünet.

DUNA 2
08.00 Család-barát; 08.50 Híradó; 09.00 InfoPanoráma; 10.00 Éjjeli őrjárat (ism.); 10.55 Térkép (ism.); 11.20 A bálvány (dok.); 12.10 Tálentum (magyar ism. sor); 12.40 Duna anzix (magyar ism. sor); 13.02 Híradó; 13.10 Közbeszéd (ism.); 13.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 13.50 Éjjeli őrjárat (ism.); 14.45 Utókor (magyar ism. sor.); 15.10 Térkép; 15.40 Arcélek-(dok.) Kishegyi Simon- Lugano- Csáky Zoltán műsora; 15.55 A történelem útvesztői (ism. terj.); 16.20 Beavatás- A mi angyalunk; 16.30 Lyukasóra; 17.00 Élő népzene; 17.30 Blanka (dok.); 18.20 Duna anzix (magyar ism. sor); 18.35 Építészet XXI; 19.00 Pannonia 3 keréken (ism. terj.); 19.30 HungarIQ;

RTL KLUB
06.45 Top Shop; 07.10 Infománia; 07.45 Fókusz Reggel; 08.35 Reflektor Reggel; 08.45 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor); 10.25 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.); 11.20 Top Shop; 13.10 Asztro Show; 14.10 A szív útjai (török filmsor.); 15.25 Rejtélyek asszonya (am. thriller); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor.); 22.00 ValóVilág- (élő); 23.10 Fagypont - Jégkorszak Miamiban (am.-kan. katasztrófa f.); 01.10 Reflektor; 01.25 Törzsutas (ism.); 01.50 Róma (angol-am. kalandfilmsor); 03.00 Autómánia (ism.); 03.30 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor.); 10.55 Magyarország, szeretlek!; 12.10 Útravaló; 12.30 Átjáró-Emberek ás történetek a Kárpát-medencéből; 13.00 Déli harangszó; 13.10 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Roma kultúra; 14.25 Esély; 15.00 Kő, papír, olló-1202, 15.30 Natúra-A természet magazinja; 15.55 Hungaria, Európa rejtett kincse (dok.); 16.15 Angyali érintés (am. tévéfilm sor); 17.00 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor.); 17.50 MM-A megoldások magazinja az egészségről; 18.55 Telesport (élő) - Euro 2012;

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Alexandra Pódium; 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.35 Stahl konyhája; 10.45 Babapercek; 10.55 Teleshop; 12.25 Keselyűk karmaiban (NSZK-francia-jug. kalandf); 14.15 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 15.15 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor); 17.25 La Pola (kol. drámasorozat,); 18.20 Update Konyha (magyar főzőshow); 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 19.30 Tények; 20.20 ÖsszeEsküvők (valóságshow); 21.15 Jóban Rosszban (magyar filmsor.); 22.00 Botcsinálta túsz (am. vígj);

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 09.00 Közvetítés a parlament üléséről; 17.00 Világvédett lehetne- Jöttünket csodálták - Szabolcs; 17.10 Szabadlábon Nógrádban; 17.35 Sírjaik hol domborulnak. (dok.); 18.05 Alakok tájban (magyar ism. sor.); 18.40 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 19.05 Angyali érintés (am. tévéfilm sor); 19.50 Mese; 20.10 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor.); 21.00 Híradó; 21.35 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 22.20 24 (am. filmsor); 23.05 Caterina és a lányok (olasz tévéfilm sor);

DUNA TV
06.15 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd (ism.); 07.30 Híradó;

18
Péntek
HÍR TV
08.00 Híradó; 08.30 Soroló (ism.); 09.05 Befutó-London; 09.30 Iskolapélda (ism.); 10.05 Felfedező; 10.30 BBC Click; 11.05 Ikon (ism.); 11.30 Ősök tere (ism.); 12.05 Tíz perc; 12.30 Stopper (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Panaszkönyv (ism.); 14.30 GyógyHír (ism.); 15.05 Garázs- Ahonnan az autózás indul!; 15.30 Ingatlanpiac; 16.00 Híradó; 16.30 Európai híradó (ism.); 17.05 Ázsia; 17.30 Globál (ism.); 18.00 Híradó; 18.30 BBC Reporters (ism.); 19.05 BBC Hard Talk (ism.); 19.30 Célpont (ism.); 20.00 Híradó; 20.30 Retrográd (ism.); 21.05 Civil kaszinó (ism.); 22.00 Híradó 21; 22.30 Riasztás (ism.); 23.05 Vetítő; 23.06 A birtok nem a tiéd.! (ism.); 24.05 BBC Click (ism.); 24.30 Felfedező (ism.); 01.00 Műsorszünet.

TV MŰSOR
Szombat
11.00 Egészség + (magyar magazinműsor); 11.30 Heuréka! Megtaláltam!; 12.00 Munka-Társ (magyar magazinműsor); 12.30 Határtalanul magyar (magyar magazinműsor); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó, időjárás-jelentés; 13.15 Lyukasóra; 13.45 Vannak vidékek (magyar ism. sor); 14.15 Felfedező úton a Robinson család (új-zél. kalandfilmsor.); 15.15 Hogy volt!?; 16.10 Lélek Boulevard-Miklósa Erika-Barkó Judit műsora; 16.40 Veszélyben; 17.20 Advent a Hargitán - Advent Európában; 19.00 Híradó; 19.30 Pannonia 3 keréken (magyar ism. sor.); 20.00 Henry Fielding-David Rogers. Tom Jones (magyar színházi felv.); 22.20 Tízperces mesék (angol tévéfilm sor.); 22.30 A mások élete (német filmdráma); 24.50 Dunasport; 01.05 Menekülők (angol-ír thriller); 02.45 Mindörökké Bach (ism. terj.); 03.25 Himnusz; 03.30 Tálentum (ism. terj.) Józsa Judit kerámiaszobrász; 04.00 Chaplin szereti a zenét (magyar zenés f); 04.20 Vannak vidékek 04.50 Munka-Társ (magyar magazinműsor).

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

I. évfolyam 7. szám

Vasárnap
07.20 Utókor (magyar ism. sor); 07.45 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 08.00 Mundi Romani (ism. terj.); 08.25 Múltidéző (magyar ism. műsor); 09.00 InfoPanoráma; 10.00 Hol volt, hol nem volt; 10.15 Vannak vidékek (ism. terj.); 10.40“A vers az, amit mondani kell.” (magyar ism. sor.); 11.10 Éjjeli őrjárat (ism.); 12.05 Törzsasztal (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.10 Anno (ism.); 13.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.)Deák Ferenc; 13.50 Valaki (ism.); 14.20 Éjjeli őrjárat (ism.); 15.15 Ázsia elzárt szíve. Ujgúria (dok.); 16.00 Beszélő emlékházak (ism. terj.); 16.30 Éjjeli őrjárat (ism.); 17.25 Határtalanul magyar (magyar magazinműsor); 17.55 Lélek Boulevard (ism.) Dr. Csernus Imre, pszichiáterBarkó Judit műsora; 18.20 Utókor (ism. terj.); 18.50 Arcélek (dok.) Csávossy György, író, költő, borszakértő; 19.15 Kézjegy- In memoriam Kaszás Attila; 20.00 Híradó; 20.30 Setétpatak új lakói (dok.); 21.30 Pannonia 3 keréken (magyar ism. sor); 22.00 Hajónapló (magyar filmsor.); 22.50 A tojás (török-görög filmdráma); 24.25 TÉRkép ráadás-Székelyföldi magazin;

Hétfő
01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.20 Dunasport; 01.35 Egészség + (magyar magazinműsor); 02.05 Munka-Társ (magyar magazinműsor); 02.30 Veszélyben; 03.00 Pannonia 3 keréken (magyar ism. sor); 03.25 Talpalatnyi zöld (ism. terj.); 03.55 Hajónapló (magyar filmsor.); 04.45 Magyar színházak XXIII. Fesztiválja Kisvárdán (dok.).

Kedd
17.02 Anno-Mesél a filmhíradó; 17.30 mtv Hangerő- A színpadon Tóth Vera és zenészbarátai; 18.20 Mozgalmak, melyek megváltoztatták a világot (dok.); 18.50 Az emlékezet helyszínei (dok.); 19.20 Mi micsoda (német ism. sor.); 19.45 Esti mese; 20.05 Szerelem a Hohensteinkastélyban (német tévéfilm sor.); 21.00 Híradó este; 21.35 Ügynök a háznál (német akció-vígj); 23.20 Gasztroangyal; 24.10 Záróra- Vissy Károly, 01.05 Két szélhámos és egy fél (olasz rom. vígj.); 02.35 Don Juan DeMarco (am. rom. vígj.); 04.10 Ki nyert? Ki veszített? (dok.); 05.05 Alakok tájban - Lapok a Nagybányai Festőiskola történetéből (magyar ism. sor.).

Szerda
13.00 Déli harangszó; 13.01 Hírek; 13.05 Múlt-kor- Történelmi magazin; 13.35 Zöld Tea; 14.05 HungarIQ-Minden, ami Magyar; 14.35 Natúra-A természet magazinja; 15.05 A zene ereje (dok.); 15.50 Erdőjárók; 16.20 Valaki (magyar ism. műsor)- Müller Péter író; 16.50 Ügynök a háznál (német akció-vígj.); 18.35 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik; 19.30 SzerencseSzombat; 20.30 Híradó este; 21.15 Don Juan DeMarco (am. rom. vígj.); 22.50 Bródy Sándor. A tanítónő; 01.15 Illényi Katica és Testvérei (magyar koncertf.); 02.25 Sporthírek; 02.35 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf.); 04.21 Műsorszünet.

Csütörtök
16.30 Bűbájos boszorkák (am. filmsor); 17.30 13-as raktár (angol drámasorozat); 18.30 Hawaii Five-0 (am. filmsor); 19.30 Tények; 20.00 Magellán; 20.35 Szerelem a Fehér Házban (am. rom. vígj); 22.45 Hudson Hawk - Egy mestertolvaj aranyat ér (am. akcióvígj.); 24.45 Fűrész II. (am.-kan. horror,); 02.30 EZO.TV; 03.30 Kalandjárat; 03.55 Teleshop; 04.25 Animációs filmek; 04.45 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.10 Magyar bulizene; 06.05 Szabadlábon Nógrádban; 06.35 Hajnali gondolatok; 06.39 Anyanyelvi szószóló; 07.00 Főtér; 07.55 Opera Café; 10.00 A Biblia gyermekeknek Újszövetség (am. rajzfilm sor.); 10.25 Szót kér a természet; 10.26 Mézga Aladár különös kalandjai (magyar rajzfilm sor.); 10.55 Hogy volt!? -Kállai Ferenc televíziós munkái; 12.55 József Attila. Gyermekké tettél, 13.00 Déli harangszó; 13.01 Századfordító magyarokHamvas Béla (1897-1968); 13.55“Áldom a nyüzsgő Rómát” (ism. terj.); 14.50 Amikor kivirágzott a fánk fánk; 15.15 Pro natura- A magyar puszta-Ballada a tölgy fájáról,Natura-Tölgyek a homokon,Szót kér - KNP; 16.05 Angi jelenti- A Shaolin 16 kamrája; 16.35 Kultúrkontroll - Könyvés zenekalauz; 17.00 József Attila. Talán eltűnök hirtelen;

RTL KLUB
07.30 Top Shop; 08.00 Kölyökklub; 11.00 Rajzfilm; 11.30 Asztro Show; 12.30 Házon kívül (ism.); 13.00 Autómánia-Autósmagazin; 13.35 Jéglovagok (dok.); 14.35 Őslények kalandorai (angol kalandfilmsor); 15.40 Sue Thomas - FBI (am. filmsor.); 16.40 Döglött akták (am. krimisor.,); 17.35 Haláli hálaadás (am. vígj.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.00 Fókusz Plusz; 20.30 X-Faktor (2011) - Döntő (élő); 23.05 ValóVilág (2011)(élő); 24.15 Könyörtelen hajsza (angol-izr. akcióf); 02.05 Róma (angol-am. kalandfilmsor); 03.10 Fókusz Plusz (ism.); 03.35 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.30 Hajnali gondolatok; 06.34 Magyar gazda; 07.00 Anno- Mesél a filmhíradó - A magyarországi filmhíradók története; 07.25 Angi jelenti- A Shaolin 16 kamrája; 07.55 Opera Café; 10.00 Delta-Tudományos magazin; 10.30 Mozdulj!; 10.55 Aranymetszés; 11.50 Családom és egyéb emberfajták (am. filmsor); 12.15 Gyerekjáték a számítógép (magyar ism. sor); 12.30 Most a Buday!- Főzzünk együtt! VII;

TV2
07.00 Az idő örvényében (magyar ism. sor.); 07.25 Tv2 matiné; 11.30 Egyik kutya, másik nem!; 12.00 Bajnokok Ligája magazin (ism.); 12.30 Babavilág; 13.00 Tűsarok (magazinműsor); 13.30 9 hónap (magazinműsor); 14.00 Gyilkos számok (am. krimisor); 15.00 Autóguru (magazinműsor); 15.30 Xena (am. kalandfilmsor);

DUNA TV
06.15 Gazdakör; 07.10 A martonyi mesekirály (dok.); 07.40 Rajzfilmek; 09.35 Daktari (am. kalandfilmsor.); 10.30 Szerelmes földrajz (ism. terj.);

DUNA 2
06.20 Vannak vidékek (magyar ism. sor);

Péntek
HÍR TV
08.00 Híradó; 08.30 Soroló-A vidék magazinja; 09.05 Ingatlanpiac (ism.); 09.30 Európai híradó (ism.); 10.05 Péntek 8 (ism.); 11.05 Célpont (ism.); 11.30 Napról napra; 12.05 Civil kaszinó (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.40 Közvetlen ajánlat; 14.05 Sportré; 14.30 Ősök tere (ism.); 15.05 Tíz perc (ism.); 15.30 Visszajátszás; 16.00 Híradó; 16.30 Befutó (ism.); 17.05 Garázs (ism.); 17.30 GyógyHír; 18.00 Híradó; 18.30 Hírvilág; 19.05 Bruttó (ism.); 19.30 Keresztmetszet; 20.00 Híradó; 20.30 Napról napra (ism.); 21.05 Kontraszt; 22.00 Híradó 21; 22.30 Versus; 23.05 Vetítő; 23.06 A makóiak hagymája; 24.05 Kontraszt (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
11.00 Isten kezében- Liszt, a keresztény gondolkodó; 11.30 Beavatás- A személy; 12.00 Világ-nézet; 13.02 Híradó, Időjárás-jelentés; 13.15 Élő népzene-Kádár Ignác és Nagypál Anett; 13.45 Hazajáró (magyar magazinműsor,); 14.15 Rosszcsont kalandjai (am. tévéfilm sor.); 15.15 Csellengők; 15.45 Törvény által védve (magyar magazinműsor); 16.15 Utókor (magyar ism. sor); 16.45 Múltidéző (magyar ism. műsor); 17.15 Azurexpress (magyar vígj.); 18.30 Magyar világkarrierek (magyar ism. sor.); 19.00 Híradó; 19.35 Heti Hírmondó; 20.00 Önök kérték!; 21.00 A rossz és a szép (am. filmdráma); 23.00 Klubszoba; 23.55 Dunasport; 24.10 Porrá leszünk (angol krimisor); 01.05 Underground (jug. tévéfilm sor); 02.05 Himnusz; 02.10 Múltidéző (magyar ism. műsor); 02.35 Élő népzene (ism.) -Bárdosi Ildikó, Dsupin Pál és Molnár Miklós; 03.05 Világ-nézet (ism.); 04.00 Klubszoba (ism.); 04.50 Tengerek világa (magyar ism. sor.).

Vasárnap
07.40 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 08.00 Gazdakör; 09.00 InfoPanoráma; 10.00 Felelet az életnek (dok.); 10.25 Hol volt, hol nem volt; 10.45 Vannak vidékek (magyar ism. sor) Magyar huszárok II; 11.10 Szép magyar novellaCsáth Géza. A varázsló kertje; 11.35 Éjjeli őrjárat (ism.); 12.30 Múlt-kor (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.10 Zegzugos történetek (ism.); 13.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 13.50 HungarIQ (ism.); 14.15 Standard Táncok Magyar Bajnoksága, Budapest - 2011; 15.10 Építészet XXI (ism.); 15.35 Arcélek (dok.) Saáry Éva, író-festőművész - Lugano; 15.55 Éjjeli őrjárat (ism.); 16.55 Nyelvőrző; 17.20 Élő népzene; 17.55 Törzsasztal (ism.); 18.50 Utókor (magyar ism. sor.); 19.15 Kézjegy- Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikusművész; 20.00 Híradó; 20.30 Tizenöt év a zenében Miklósa Erika áriaestje (magyar koncertf.); 22.00 Szegénylegények (magyar filmdráma); 23.30 Kallós Zoltán 85 éves (dok.); 24.30 Múltidéző (magyar ism. műsor); 01.00 Himnusz; 01.05 Híradó (ism.); 01.20 Dunasport; 01.35 Heti Hírmondó; 02.05 Klubszoba;

Hétfő
03.00 Hazajáró (magyar magazinműsor); 03.25 Csellengők; 03.55 Törvény által védve (magyar magazinműsor); 04.20 Evangélikus istentisztelet közvetítése Óbudáról.

Kedd
19.25 Mi micsoda (német ism. sor.); 19.50 Esti mese; 20.05 Szerelem a Hohensteinkastélyban (német tévéfilm sor.); 21.00 Híradó este; 21.35 A Lényeg; 22.05 Átok (magyar játékf.); 22.30 Osztrigás Mici (magyar zenés vígj.); 24.05 Örökös tagság- Galambos Erzsi; 01.00 Nápolyt látni és. (magyar vígj.); 02.20 Hogy volt!? (magyar ism. műsor,); 04.25 Kultúrkontroll - Könyvés zenekalauz; 04.50 Liszt. 12 transzcendens etűd; 05.55 Sírjaik hol domborulnak. (dok.).

Szerda
13.35 Anno-Mesél a filmhíradó; 14.05 Pecatúra; 15.35 Magyar Termék Nagydíj 2011; 15.00 Nápolyt látni és. (magyar vígj.); 16.25 Út Londonba; 16.55 Telesport; 17.25 Télanyó (német vígj.); 19.05 Déltenger kincse (auszt.francia kalandfilmsor.); 19.55 A Lényeg; 20.30 Híradó este; 21.15 Magyarország, szeretlek!; 22.30 Sziriana (am. filmdráma,); 24.35 A rém (am.-német életr. drám); 02.20 Sporthírek; 02.30 Koncertek az A38 hajón; 04.19 Műsorszünet.

Csütörtök
17.15 Szerelem a Fehér Házban (am. rom. vígj); 19.30 Tények; 20.00 Napló; 21.05 Kung Fu Panda (am. anim. f.); 22.50 Frizbi Hajdú Péterrel (magyar talk show); 23.50 TotalCar-Autós magazin; 24.20 Célkeresztben (am. krimisor); 01.15 A véres dinasztia. A Borgia-család története (sp. életr. film); 03.45 EZO.TV; 04.20 Napló; 05.10 Animációs filmek; 05.30 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.40 A kölcsönkapott Föld (magyar ism. sor.); 06.10 Ars Musica- Képek a magyar zene történetéből. Középkori zenék; 06.35 Hajnali gondolatok; 06.39 Anyanyelvi szószóló; 07.00 Főtér; 07.55 Opera Café; 09.55 Szót kér a természet; 10.00 Rajzfilmek; 11.00 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.); 11.25 Amika (belga filmsor.); 11.35 Rajzfilm; 12.05 Sarah Jane kalandjai (angol sci-fi sor.); 12.30 Most a Buday!- Főzzünk együtt! VII., 13.00 Déli harangszó; 13.01 Engedjétek hozzám; 13.05 Katolikus krónika; 13.35 Útmutató; 14.00 A házasság szentség; 14.50 A sokszínű vallás; 15.05 Metodista magazin; 15.30 Református ifjúsági műsor; 15.35 Balatonfelvidéki református templomok; 15.50 Záróra- Vissy Károly; 16.45 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén; 17.10 Érintés - Az Adagio együttes koncertje; 18.55 Mozgalmak, melyek megváltoztatták a világot (dok.);

RTL KLUB
07.30 Top Shop; 08.00 Kölyökklub; 11.05 Trendmánia-Életmód- és szépségmagazin; 11.40 Teleshop; 12.35 Törzsutas-Utazási magazin; 13.05 Havazin; 13.35 Forma-1-Magazin; 14.00 Robin Hood (angol kalandfilmsor); 15.00 Merlin kalandjai (angol filmsor.); 16.00 Míg a halál el nem választ (am. vígj. sor.); 16.30 Eltűntnek nyilvánítva (am.-kan. akciófilm-sor.); 17.30 Én a vízilovakkal vagyok (olasz akció-vígj.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.00 ValóVilág (élő); 22.45 Véres gyémánt (am.-német akcióthriller,); 01.35 Portré-Riportmagazin; 02.10 Egy call girl titkos naplója (angol filmsor.); 02.35 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.30 Hajnali gondolatok; 06.34 Magyar gazda; 07.00 Esély; 07.25 KorTárs; 07.55 Opera Café; 10.00 Engedjétek hozzám; 10.05 Így szól az Úr!; 10.10 Katolikus krónika; 10.40 Útmutató; 11.05 A házasság szentség (ism.); 11.55 A sokszínű vallás; 12.10 Metodista magazin; 12.35 Református ifjúsági műsor; 12.40 Balatonfelvidéki református templomok; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Hírek; 13.05 Szellem a palackból.Csokoládémúzeum;

TV2
06.45 Reggeli gondolatok; 07.15 Az idő örvényében (magyar ism. sor.); 07.45 Tv2 matiné; 10.40 Nagy Vagy! (szór. műsor); 11.35 Ability - a képességek próbája- vetélkedő-sorozat; 12.05 Stahl konyhája (ism.); 12.40 Kalandjárat; 13.10 Borkultusz (magyar kult. mag.); 13.40 Talpig nő (magazinműsor); 14.10 Több mint TestŐr (életmódmagazin); 14.40 Simlis Jack, a karibi szuperkém (am.-új-zél. Kalandfilmsor); 15.05 ÖsszeEsküvők (valóságshow); 16.15 Bűbájos boszorkák (am. filmsor);

DUNA TV
05.15 Lyúkasóra (ism.); 05.45 Heuréka! Megtaláltam! (ism.); 06.15 Gazdakör; 07.05 Rajzfilmek; 09.10 Daktari (am. kalandfilmsor.); 10.00 Isten kezében- Találkozás Pál Feri atyával; 10.30 Élő egyház;

DUNA 2
05.25 EtnoKlub; 06.35 Szent Márton útjai (dok.);

I. évfolyam 7. szám

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

TV MŰSOR
Hétfő Kedd
19.50 Rajzfilm; 20.10 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor.); 21.00 Híradó este; 21.29 Sporthírek; 21.35 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor); 22.25 Maradj talpon!; 23.15 24 (am. filmsor.); 24.00 Caterina és a lányok (olasz tévéfilm sor); 24.55 Az Este; 01.25 On the Spot - Nepál (dok.); 02.15 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 03.10 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor); 03.50 Família Kft. (magyar vígj. sor); 04.20 Magyar rock.

19
Csütörtök
21.20 Jóban Rosszban (magyar filmsor.); 22.00 NCIS (am. krimisor); 23.00 NCIS. Los Angeles (am. krimisor); 24.00 Aktív; 24.30 Esküdj!- éjszakai-show; 01.05 Tények Este; 01.40 EZO.TV; 02.15 Magellán (ism.); 02.40 Animációs filmek; 03.15 Műsorszünet.

Péntek
HÍR TV
07.00 Befutó London (ism.); 07.30 Soroló (ism.) A vidék magazinja; 08.00 Híradó; 09.05 Kontraszt (ism.); 10.05 Napról napra (ism.); 10.30 BBC Hard Talk (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Európai híradó (ism.); 12.05 Ingatlanpiac (ism.); 12.30 Bruttó (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Ázsia (ism.); 14.30 Garázs (ism.) Ahonnan az autózás indul!; 15.05 Civil kaszinó (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Keresztmetszet (ism.); 17.05 Célpont (ism.) Oknyomozó riportműsor; 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Hírvilág (ism.); 19.20 Stopper; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta-Vitaműsor újságírókkal; 23.00 Híradó; 23.30 Pálya-Pálya a győzelmek és bukások, azaz örömök és bánatok színhelye!; 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
07.30 Híradó; 07.35 Kisváros (magyar tévéfilm sor); 08.30 Híradó; 08.40 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 09.30 Híradó; 09.35 Térkép (ism.); 10.05 Végjáték (kan. krimisor); 11.00 Család-barát; 12.00 Élő egyház (ism.); 12.30 Hazajáró (magyar magazinműsor); 13.02 Híradó - Déli; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Heti Hírmondó (ism.); 15.45 Csellengők (ism.); 16.15 Klubszoba (ism.); 17.10 Gyulafehérvártól Trianonig (dok.); 17.50 Trianon az irodalomban (magyar ism. sor.); 18.15 Kisváros (magyar filmsor); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd-Különkiadás, 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 A férfi a legjobb orvosság (német vígj. sor.); 22.15 Hírek; 22.30 Erdélyi kastély (magyar filmdráma,); 23.45 Dunasport; 23.50 Sportaréna (magyar sportműsor); 24.45 Ajándék a végzettől (dok.); 01.10 Trianon legendái (dok.); 01.40 Himnusz; 01.45 Térkép (ism.); 02.15 Élő egyház (ism.); 02.40 Kézjegy - Máthé Erzsi; 03.20 Család-barát (ism.); 04.20 Kívánságkosár.

Vasárnap
DUNA 2
05.20 Múltidéző (magyar ism. műsor); 05.50 A Jánó testvérek (dok.); 06.10 EtnoKlub; 07.15 Heti Hírmondó (ism.); 07.45 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 08.00 Család-barát (ism.); 08.50 Híradó; 09.00 InfoPanoráma; 10.00 Éjjeli őrjárat (ism.); 10.55 Térkép (ism.); 11.20 Bogányi Gergely Chopinműveket zongorázik (magyar koncertf); 12.10 Tálentum (magyar ism. sor) Fekete István író - A berki ember; 12.40 Duna anzix (magyar ism. sor); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.10 Közbeszéd; 13.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 13.55 Éjjeli őrjárat (ism.); 14.45 Hazajáró (magyar magazinműsor); 15.15 Térkép; 15.40 Kuvait és az olaj (dok.); 16.00 Arcélek (dok.) Szász István, Tas-Csáky Zoltán műsora; 16.30 A történelem útvesztői (ism. terj.); 16.55 Beavatás-A földmívesről és a mukáról; 17.05 Duna színpad; 17.50 Élő népzene (ism.); 18.15 Duna anzix (magyar ism. sor); 18.30 Múltidéző (magyar ism. műsor); 19.00 Szerelmes földrajz (magyar ism. sor);

Szerda
16.50 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor); 17.35 MM- A megoldások magazinja; 18.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 21.15 Kékfény; 22.10 Hacktion (magyar akciófilm-sor.); 23.05 Az Este; 23.40 Átok 2.(magyar játékf.); 24.10 Aranymetszés- Kulturális magazinműsor; 01.05 HungarIQ- Minden, ami Magyar; 01.30 Sporthírek; 01.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor); 02.30 MM- A megoldások magazinja; 03.34 Műsorszünet.

19.30 Anno; 20.00 Híradó; 20.30 Brahms. A-moll kettősverseny, op. 102; 21.00 Leventék atyja (dok.); 22.00 A legdélibb délvidékiek (dok.); 22.30 Éjjeli őrjárat-Kontakt; 23.25 Azurexpress (magyar vígj.); 24.40 Duna anzix (magyar ism. sor.); 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.10 Éjjeli őrjárat (ism.); 02.05 Közbeszéd; 02.35 Kívánságkosár; 04.20 Térkép; 04.45 Vannak vidékek (magyar ism. sor).

RTL KLUB
06.45 Top Shop; 07.10 Fókusz Plusz; 07.40 Fókusz Reggel; 08.35 Reflektor Reggel; 08.45 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.); 10.20 Második esély (am.mex.-kol. filmsor); 11.20 Top Shop; 13.10 Asztro Show; 14.15 A szív útjai (török filmsor.); 15.20 Három szökevény (am. akció-vígj); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor.); 18.20 Sarokba szorítva (am. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor.); 22.00 ValóVilág (élő); 23.10 Showder Klub; 24.15 Minden, amit mindig is tudni akartál a Pókerről; 24.50 Reflektor; 01.10 Odaát (am. akciófilmsor.); 02.05 Corinna (német vígj. sor.); 02.35 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel; 10.00 A Tízparancsolat maTiszteld atyádat és anyádat; 10.45 Magyar rock; 11.40 Natúra- Budapest természeti értékei; 12.05 Hídépítő történet; 12.30 Társbérletben a tárgyakkal-A szemüveg; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Hírek; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Napló; 14.00 Közvetítés a parlament üléséről; 17.30 Magyar elsők (magyar ism. sor.); 17.45 Szellem a palackból; 18.10 10. Győri Ütős Fesztivál (dok.); 18.35 Família Kft. (magyar vígj. sor); 19.05 Angyali érintés (am. tévéfilm sor);

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor); 10.50 Édes sósvíz! (ismerett. film); 11.00 Déltenger kincse (auszt.francia kalandfilmsor); 11.55 Az emlékezet helyszínei (dok.); 12.30 Napirend előtt; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Roma Magazin; 14.30 Domovina-Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin; 15.00 Társbérletben a tárgyakkal; 15.30 Budapest természeti értékei; 16.00 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.);

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Magellan; 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.30 Stahl konyhája; 10.40 Babapercek; 10.50 Teleshop; 12.25 Szent Iván napja (magyar vígj); 14.15 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 15.15 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor); 17.25 La Pola (kol. drámasorozat); 18.20 Update Konyha; 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 19.30 Tények; 20.20 ÖsszeEsküvők (valóságshow);

DUNA TV
05.20 Önök kérték! (ism.); 06.15 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd (ism.);

Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.00 Garázs (ism.) Ahonnan az autózás indul!; 10.30 Soroló (ism.); 11.00 Híradó 11.30 Hírvilág (ism.); 12.05 Sportré (ism.); 12.30 Retrográd (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Keresztmetszet (ism.); 15.30 Ikon (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Globál (ism.); 17.05 Stopper (ism.); 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Zöld övezet; 19.20 Panaszkönyv; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 Riasztás (ism.); 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
09.30 Híradó; 09.35 Térkép (ism.); 10.05 A férfi a legjobb orvosság (német vígj. sor); 11.00 Család-barát; 12.00 Roma Magazin; 12.30 Domovina-Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Napok, évek, századok; 15.45 Határtalanul magyar (magyar magazinműsor); 16.15 Sportaréna; 17.10 Zebra; 17.40 A Sarkkörön is túl, Joulupukki birodalmában. (magyar ism. sor.); 18.15 Kisváros (magyar filmsor.); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 Mad Men - Reklámőrültek (am. tévéfilm sor); 22.15 Hírek; 22.30 Rád találok Marrakesben (német tévéf.); 24.10 Dunasport; 24.20 A legbátrabb város (magyar dok. játékf.); 02.00 Himnusz; 02.05 Térkép; 02.30 Utókor (ism. terj.); 02.55 Zebra (ism.); 03.25 Család-barát (ism.); 04.20 Kívánságkosár.

Vasárnap
07.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 08.00 Család-barát; 08.50 Híradó; 09.00 InfoPanoráma; 10.00 Éjjeli őrjárat; 10.55 Térkép; 11.20 Brahms. A-moll kettősverseny, op. 102 (ism.); 11.55 Kossuth unokák Uruguayban (dok.); 12.10 Tálentum (magyar ism. sor); 12.40 Duna anzix (magyar ism. sor.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.05 Közbeszéd (ism.); 13.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 13.50 Éjjeli őrjárat (ism.); 14.45 Toronyvigyázó (ism. terj.); 15.20 Térkép; 15.45 Arcélek (dok.) Levente Péter-Csáky Zoltán műsora; 16.15 Nyelvőrző; 16.40 Kézjegy -Szabados György - “Az események titkos története”; 17.20 Korea, Kína és Japán kultúrájának története (ism. terj.); 18.10 Duna anzix (magyar ism. sor.); 18.25 Amerikai legenda - a Harley Davidson története; 19.05 Heuréka! Megtaláltam!; 19.30 Valaki; 20.00 Híradó; 20.30 Beethoven. c-moll vonósnégyes, Op.18. No. 4 - Beethoven. D-dúr vonósnégyes, Op. 59. No. 3 “Helden”; 21.25 Szent Miklós - A fiú, akiből a Mikulás lett (am. rajzf); 21.50 Szerelmes földrajz (magyar ism. sor);

Hétfő
22.30 Éjjeli őrjárat; 23.25 Elveszett paradicsom; 24.25 XX. századi kompország a két világháború között (dok.); 24.40 Duna anzix (magyar ism. sor.); 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.05 Dunasport; 01.10 Éjjeli őrjárat (ism.); 02.05 Közbeszéd; 02.35 Kívánságkosár; 04.20 Térkép; 04.45 Vannak vidékek (magyar ism. sor); 05.40 Klubszoba (ism.); 06.35 Szerelmes földrajz (magyar ism. sor.); 07.05 Napraforgók (dok.).

Kedd
21.35 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 22.25 Maradj talpon!; 23.15 24 (am. filmsor.); 24.00 Caterina és a lányok (olasz tévéfilm sor.); 24.55 Az Este; 01.25 Tudorok (ír-kan.-am. drámasorozat); 02.20 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 03.10 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor); 03.55 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 04.20 Magyar pop.

Szerda
18.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 21.00 Sporthírek; 21.15 A Kennedy család (kan. minisor.); 22.00 DTK (talk show); 23.00 Az Este; 23.35 Tudorok (ír-kan.-am. drámasorozat); 24.30 Barangolások öt kontinensen; 01.00 Esély; 01.30 Sporthírek; 01.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 02.25 MM (ism.) A megoldások magazinja; 03.30 Műsorszünet.

Csütörtök
21.00 Jóban Rosszban (magyar filmsor.); 21.30 Bajnokok Ligája (élő), 24.25 Aktív; 24.55 Esküdj!- Éjszakai-show; 01.30 Tények Este; 02.05 EZO.TV; 02.40 Tiszta lap (magyar játékf.); 04.05 TotalCar; 04.30 Animációs filmek; 05.05 Műsorszünet.

RTL KLUB
06.45 Top Shop; 07.10 Trendmánia (ism.); 07.40 Fókusz Reggel; 08.35 Reflektor Reggel; 08.45 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor); 10.25 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.); 11.20 Top Shop; 13.15 Asztro Show; 14.15 A szív útjai (török filmsor); 15.20 Expedíció (am. filmdráma); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor.); 18.20 Sarokba szorítva (am. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor.); 22.00 ValóVilág (élő); 23.10 Házon kívül-Heti magazin; 23.40 XXI. század - a legendák velünk élnek; 24.30 Reflektor; 24.35 Féltve őrzött titkok (am.kan. filmdráma); 02.20 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor.); 10.50 Kapjuk el a Mikulást! (kan. anim. f.); 11.40 A kanadai sarkvidék (dok.); 12.05 Kékfény (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Srpski Ekran-Szerb nyelvű nemzetiségi magazin; 14.30 Unser Bildschirm-Német nyelvű nemzetiségi magazin; 15.00 Álmok mai álmodói - tudós fiatalok; 15.30 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén; 16.00 Angyali érintés (am. tévéfilm sor); 16.50 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor.); 17.35 MM- A megoldások magazinja;

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.15 Hídépítő történet; 05.40 Napló; 05.45 Kis esti zene; 06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Közvetítés a parlament üléséről; 17.00 Magyar évszázadok (dok.); 17.20 Delta-Tudományos magazin; 17.45 HungarIQ-Minden, ami Magyar; 18.10 A magyar kutya (ism. sor.) A kuvasz és a komondor; 18.40 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 19.05 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 19.50 Rajzfilm; 20.10 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor.); 21.00 Híradó este;

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 TotalCar (ism.) Autós magazin; 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.50 Stahl konyhája; 11.00 Babapercek; 11.10 Teleshop; 12.45 A Mikulás karácsonya (am. rajzf.); 14.15 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 15.15 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor); 17.25 La Pola (kol. drámasorozat); 18.20 Update Konyha (magyar főzőshow); 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor); 19.30 Tények; 20.20 ÖsszeEsküvők (valóságshow);

DUNA TV
06.15 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd (ism.); 07.30 Híradó; 07.35 Kisváros (magyar filmsor); 08.30 Híradó; 08.35 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor);

DUNA 2
05.40 Hol volt, hol nem volt; 05.55 Sportaréna; 06.55 Heti Hírmondó (ism.); 07.25 Megyejáró (magyar ism. sor.);

20
Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.05 Versus (ism.); 10.30 Globál (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Zöld övezet (ism.); 12.05 Stopper (ism.); 12.30 GyógyHír (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Vetítő (ism.); 15.06 A makóiak hagymája (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Panaszkönyv (ism.); 17.05 Ősök tere (ism.); 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Iskolapélda; 19.20 Retrográd; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 Ikon; 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

TV MŰSOR
Szombat
10.05 Mad Men - Reklámőrültek (am. tévéfilm sor.); 11.00 Család-barát; 12.00 Unser Bildschirm-Német nyelvű nemzetiségi magazin; 12.30 Srpski Ekran-Szerb nyelvű nemzetiségi magazin; 13.02 Híradó - Déli; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Utókor (magyar ism. sor.); 15.45 Heuréka! Megtaláltam! (ism.); 16.15 Önök kérték! (ism.); 17.10 Virágzó Magyarország (magyar ism. sor); 17.35 Floyd Spanyolországban (ism. terj.); 18.15 Kisváros (magyar filmsor.); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 Arisztokraták (angol-íram. tévéfilm sor.); 22.20 Hírek; 22.30 Segédszerkesztőnő megosztaná.(am. vígj.); 24.05 Dunasport; 24.10 Orosz Estek (dok.); 24.45 A remény hal meg utoljára (dok.); 01.15“Két kontinens” duó koncert; 02.20 Himnusz; 02.25 Térkép; 02.50 Napok, évek, századok (magyar magazinműsor,); 03.20 Család-barát; 04.20 Kívánságkosár.

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

I. évfolyam 7. szám

Vasárnap
09.00 InfoPanoráma; 10.00 Éjjeli őrjárat (ism.); 10.55 Térkép; 11.20 Beethoven. c-moll vonósnégyes, Op.18. No. 4 - Beethoven. D-dúr vonósnégyes, Op. 59. No. 3 “Helden” (ism.); 12.15 Tálentum (magyar ism. sor); 12.50 Verbunkok a Kárpát-medencében (magyar ism. sor.) Felső Maros mente, 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.05 Közbeszéd; 13.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor); 13.50 Éjjeli őrjárat (ism.); 14.45 Heuréka! Megtaláltam! (ism.); 15.10 Térkép (ism.); 15.40 Arcélek- Báró Bánffy Farkas (dok.); 16.05 A történelem útvesztői (magyar ism. sor); 16.30 Beavatás- Ellen vagy forradalom?; 16.45 Kikötő - Extra; 17.25 Washington D.C. (dok.); 17.50 Élő népzene; 18.15 Duna anzix (magyar ism. sor); 18.35 Zenei Műhely- Lajkó Félix hegedűművész; 19.00 Határtalanul magyar (magyar magazinműsor); 19.30 Múlt-kor; 20.00 Híradó; 20.30 Vivaldi. F-dúr concerto Rv 457. - A Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok hangversenye; 21.10 Egy megtagadott hazafi (dok.); 21.30 A drótos tót és az utolsó mohikán (dok.); 22.00 Száz tagú kisebbség (dok.); 22.30 Éjjeli őrjárat;

Hétfő
23.25 Kaméliás hölgy (magyar tévéf.); 24.45 Duna anzix (magyar ism. sor.); 01.00 Himnusz; 01.05 Híradó; 01.08 Dunasport; 01.15 Éjjeli őrjárat (ism.); 02.10 Közbeszéd; 02.35 Kívánságkosár; 04.25 Térkép; 04.50 Vannak vidékek (magyar ism. sor.); 05.45 Alattunk a föld. (dok.).

Kedd
21.35 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 22.25 Maradj talpon!; 23.15 24 (am. filmsor.); 24.00 Caterina és a lányok (olasz tévéfilm sor); 24.55 Az Este; 01.25 Párizsi helyszínelők (francia krimisor); 02.15 Bűvölet (olasz tévéfilm sor); 03.10 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor); 03.55 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 04.20 Magyar válogatott.

Szerda
18.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.,); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 21.00 Sporthírek; 21.15 Párizsi helyszínelők (francia krimisor.); 22.10 On the spot- Dél-Afrika (dok.); 23.05 Az Este; 23.40 KorTárs; 24.10 Kennedy - Az ártatlanság alkonya (dok.); 01.05 Szellem a palackból.Csokoládémúzeum; 01.30 Sporthírek; 01.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 02.25 MM (ism.)- A megoldások magazinja az egészségről; 03.30 Műsorszünet.

Csütörtök
22.00 Doktor House (am. filmsor.); 23.00 Szellemekkel suttogó (am. filmsor.); 24.00 Aktív; 24.30 Esküdj!- éjszakai-sho; 01.05 Tények Este; 01.40 EZO.TV; 02.15 Made in America (francia-am. vígj); 04.05 Babavilág (ism.); 04.30 Animációs filmek; 05.05 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.20 Magyar elsők (magyar ism. sor.); 05.35 Magyar évszázadok (dok.) IV. Béla törvényei; 05.55 Ars Hungarica (magyar ism. sor.) - A tákosi templom; 06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Közvetítés a parlament üléséről; 17.00 Arborétumok, gyűjteményes kertek (magyar ism. sor.) Erdőtelki arborétum; 17.10 Mindentudás Egyeteme 2.0 (magyar ism. sor.) Kortünet vagy kórtünet?; 18.00 Valamikor lábon mentek Európába (dok.); 18.35 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 19.00 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 19.50 Rajzfilm; 20.10 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor.); 21.00 Híradó este; 21.29 Sporthírek- Időjárás-jelentés;

RTL KLUB
06.45 Top Shop; 07.10 Autómánia (ism.); 07.40 Fókusz Reggel; 08.35 Reflektor Reggel; 08.45 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.); 10.20 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.); 11.20 Top Shop; 13.15 Asztro Show; 14.15 A szív útjai (török filmsor); 15.20 Minden vilángol (am. filmdráma); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor.); 18.20 Sarokba szorítva (am. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor); 22.00 ValóVilág (élő); 23.30 Gyilkos elmék (am.-kan. krimisor.); 24.35 Reflektor; 24.50 Gyilkos húzások (am. krimi); 02.30 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor.); 10.50 Chaplin, a rendőr (am. burleszk); 11.15 DTK (talk show); 12.10 A Kennedy család (kan. minisor.); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Hrvatska kronika-Horvát nyelvű nemzetiségi magazin; 14.30 Ecranul nostru-Román nyelvű nemzetiségi magazin; 15.00 Tudástár 2011; 15.30 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből; 16.00 Angyali érintés (am. tévéfilm sor); 16.50 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor.); 17.35 MM-A megoldások magazinja az egészségről;

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Babavilág (ism.); 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.35 Stahl konyhája; 10.45 Babapercek; 10.55 Teleshop; 12.30 Winnetou 1 (német-jug.olasz kalandf.); 14.15 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 15.15 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.); 17.25 La Pola (kol. drámasorozat); 18.20 Update Konyha; 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 19.30 Tények; 20.20 ÖsszeEsküvők (valóságshow); 21.20 Jóban Rosszban (magyar filmsor.);

DUNA TV
06.15 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd (ism.); 07.30 Híradó; 07.40 Kisváros (magyar filmsor); 08.30 Híradó - Reggel; 08.40 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 09.30 Híradó; 09.35 Térkép;

DUNA 2
07.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 08.00 Család-barát; 08.50 Híradó;

Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.05 Keresztmetszet (ism.); 10.30 Retrográd (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Iskolapélda (ism.); 12.05 Befutó (ism.); 12.30 Ősök tere (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Versus (ism.); 15.30 Sportré (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Ázsia (ism.); 17.05 BBC Click; 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Soroló-A vidék magazinja; 19.20 Globál; 19.45 Tíz perc; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 Versus (ism.); 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
09.30 Híradó; 09.35 Térkép; 10.05 Arisztokraták (angol-íram. tévéfilm sor., 2. rész); 11.00 Család-barát; 12.00 Horvát krónika-Horvát nyelvű nemzetiségi magazin; 12.30 Ecranul Norstru; 13.02 Híradó - Déli; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Egészség + (magyar magazinműsor); 15.45 Veszélyben; 16.15 Munka-Társ (magyar magazinműsor); 16.45 Lélek Boulevard -Miklósa Erika-Barkó Judit műsora; 17.15 Virágzó Magyarország (magyar ism. sor); 17.40 Budapest a Tudomány fővárosa (dok.); 18.15 Kisváros (magyar filmsor); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 Angyalbőrben (magyar filmsor); 22.25 Hírek; 22.30 Hamvadó cigarettavég (magyar filmdráma); 24.35 Dunasport; 24.45 Egy herceg, akit Totónak hívtak (dok.); 02.00 Himnusz; 02.05 Térkép; 02.30 A meghódított Kárpátmedence (ism. terj.); 03.20 Család-barát; 04.20 Kívánságkosár.

Vasárnap
Mátyás író-újságíró, műfordítóBarkó Judit műsora; 07.10 Heuréka! Megtaláltam! (ism.); 07.40 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.)Teleki László; 08.00 Család-barát; 08.50 Híradó; 09.00 InfoPanoráma; 10.00 Éjjeli őrjárat (ism.); 10.55 Térkép (ism.); 11.20 Vivaldi. F-dúr concerto Rv 457. (ism.); 12.10 Tálentum (magyar ism. sor.,)- Sárosi Bálint; 12.40 Duna anzix (magyar ism. sor.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.10 Közbeszéd (ism.); 13.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 13.50 Éjjeli őrjárat (ism.); 14.45 Határtalanul magyar (magyar magazinműsor); 15.15 Térkép(ism.); 15.40 Arcélek (dok.)- Csávossy György, író, költő, borszakértő; 16.10 A csáfordi kerek erdő (ism. terj.); 16.30 Kortársaim- Találkozás Erőd Iván, Maros Miklós és Kőmíves János művészetével; 17.25 Korea, Kína és Japán kultúrájának története (ism. terj.); 18.15 Duna anzix (magyar ism. sor); 18.30 Talpalatnyi zöld (ism.); 19.00 Utókor (magyar ism. sor); 19.30 Szellem a palackból; 20.00 Híradó; 20.30 César Franck. D-moll szimfónia; 21.15 Aranyvonat (dok.); 21.40 Laló (dok.); 22.30 Éjjeli őrjárat; 23.30 William Shakespeare. Téli rege (magyar színházi felv.);

Hétfő
02.15 Duna anzix (magyar ism. sor.); 02.30 Himnusz; 02.32 Híradó; 02.35 Dunasport; 02.40 Éjjeli őrjárat; 03.35 Közbeszéd; 04.05 Kívánságkosár; 05.30 Térkép; 06.20 Vannak vidékek; 07.15 Határtalanul magyar (magyar magazinműsor); 07.40 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.).

Kedd
17.25 Família Kft. (magyar vígj. sor); 17.55 Telesport (élő); 20.00 Mese; 20.10 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor.); 21.00 Híradó este; 21.35 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 22.25 Maradj talpon!; 23.20 24 (am. filmsor); 24.00 Caterina és a lányok (olasz tévéfilm sor); 24.55 Az Este; 01.25 Kennedy - Az ártatlanság alkonya (dok.); 02.15 Bűvölet (olasz tévéfilm sor); 03.10 Família Kft. (magyar vígj. sor); 03.35 Magyar retro; 04.30 Mindentudás Egyeteme 2.0 (magyar ism. sor.) Beszélgetés az öregedésről, időskorról.

Szerda
17.40 MM-A megoldások magazinja az egészségről; 18.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 21.00 Sporthírek; 21.05 Időjárás-jelentés; 21.15 A szerelem konyhája (angol rom. vígj); 22.50 Az Este; 23.25 Valaki (magyar ism. műsor,) Németh Judit operaénekes; 23.55 Múlt-kor-Történelmi magazin; 24.25 Angi jelenti- Kukások; 24.55 Zöld Tea; 01.20 Sporthírek; 01.30 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 02.20 MM (ism.)- A megoldások magazinja az egészségről; 03.11 Műsorszünet.

Csütörtök
21.20 Jóban Rosszban (magyar filmsor.); 22.00 Bridget Jones. Mindjárt megőrülök! (angol-francia-német rom. vígj.); 24.15 Aktív; 24.45 Esküdj!; 01.20 Tények Este; 01.55 EZO.TV; 02.30 A blogger (am. filmsor.); 03.20 Segíts magadon! (ism.); 03.45 Animációs filmek; 04.20 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.15 Az én világom- Föroyar; 05.30 Mindentudás EgyetemeKortünet vagy kórtünet?; 06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Rajnán innen, Dunán túl.- Baden Württemberg; 10.30 Fejezetek a magyar vasutak történetéből (magyar film); 10.50 Magyar retro; 11.50 Natúra- Kamerával Patagóniában; 12.15 Nyitott stúdió- Zurgó együttes; 12.30 TED; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Népzene zenekarra- Azt hittem; 14.00 Barangolások öt kontinensen; 14.25 Esély; 14.50 Szabadlábon Nógrádban; 15.20 KorTárs; 15.45 Aranymetszés-Kulturális magazinműsor; 16.35 Mindentudás Egyeteme 2.0- Beszélgetés az öregedésről, időskorról;

RTL KLUB
06.45 Top Shop; 07.10 Törzsutas (ism.); 07.40 Fókusz Reggel; 08.35 Reflektor Reggel; 08.45 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.); 10.25 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.); 11.20 Top Shop; 13.10 ASZTRO Show; 14.15 A szív útjai (török filmsor.); 15.20 Ikerpárbaj (osztrák-német vígj); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor.); 18.20 Sarokba szorítva (am. filmsor); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor.); 22.00 ValóVilág (élő); 23.10 Dr. Csont (am. krimisor.); 24.15 Kemény zsaruk (am. akciófilm-sor.); 01.20 Reflektor; 01.35 Infománia; 02.05 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.25 Hajnali gondolatok; 06.28 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor); 10.55 Sok hűhó Emmiért (magyar tévéf.,); 12.05 Hacktion (magyar akciófilm-sor.); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Slovenski Utrinki-Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin, 14.30 Alpok-Duna-Adria; 15.00 TED; 15.30 Természetfilmesek és egyéb állatfajták; 16.00 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 16.50 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor);

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Segíts magadon! 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.35 Stahl konyhája; 10.45 Babapercek; 10.55 Teleshop; 12.25 Kislány, nagylány (auszt. vígj.); 14.15 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 15.15 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.); 17.25 La Pola (kol. drámasorozat); 18.20 Update Konyha; 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 19.30 Tények; 20.20 ÖsszeEsküvők (valóságshow);

DUNA TV
06.15 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd (ism.); 07.30 Híradó; 07.40 Kisváros (magyar filmsor); 08.30 Híradó - Reggel; 08.40 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.);

DUNA 2
06.10 Ne bántsátok a lombokat; 06.30 A nap vendége; 06.45 Lélek Boulevard -Sárközy

I. évfolyam 7. szám

ANYAORSZÁGI KÖZÉLET ELEMZÉSEKBEN, KOMMENTÁROKBAN

NÉZŐPONT

21

Merre tovább?
Hát akkor, most nincs tovább. Így nincs tovább. Ez mostantól nem „egyszerűen” gazdasági ügy, gazdasági válság, hanem politika. Politikai. Mi is történt? Pár nyugati nyugdíjalap és brókerház ráállt a forint shortolására.
BAYER ZSOLT

ángatták az árfolyamot kicsit, a forint lezuhant, ez mindjárt el is vitte az államadósság csökkentésének álmát. Közben a bankok elszaladtak Brüsszelbe panaszkodni, az illetékes bizottság hamarosan összeül, hogy ítélkezzen. Tudjuk, mi lesz az ítélet… Aztán a hitelminősítők meglebegtették a leminősítésünket – ezzel tovább rontották a forintot. Az elsődleges forgalmazók sztrájkoltak kicsit, és nem vásároltak magyar állampapírt. Végül a Moody’s lépett, és lezavart bennünket a bóvli kategóriába. Két hét alatt sarokba szorították a kormányt. Talán nem csupán formális logikai okoskodás, ha most végiggondoljuk, hogyan lett volna mindez elkerülhető. Úgy, hogy az új magyar kormány nem vet ki rendkívüli adót a bankokra. Úgy, hogy az új magyar kormány nem teszi lehetővé a végtörlesztést. Úgy, hogy az új magyar kormány nem teszi ki a valutaalap szűrét. Úgy, hogy az új magyar kormány nem ír új alkotmányt. Úgy, hogy az új magyar kormány nem próbálja meg radikálisan csökkenteni az államadósságot. Ha tavaly tavasszal az új magyar kormány tárgyalóasztalhoz ülteti az IMF-t, és további hitelmegállapodásokat ír alá, akkor most minden rendben lenne. Ha az új kormány – az IMF utasítására – to-

R

vább szigorította volna szociálpolitikáját, most minden rendben lenne. Ha a piac mindenhatóságára hivatkozva tétlenül nézné, hogy a devizahitelesek tízezrei mennek a híd alá, minden rendben lenne. Ha nyakló nélkül vennénk fel újabb hiteleket, minden rendben lenne. Ha a bankok helyett a családokat adóztatnánk, minden rendben lenne. Ha privatizálnánk a maradék állami vagyont, minden rendben lenne. Ha az állam nem próbálna meg szerepet vállalni a gazdaságban, minden rendben lenne. Ha nem a Himnusz első soraival kezdődne az új Alkotmány, minden rendben lenne. Ha nem adtunk volna állampolgárságot a határon túli magyaroknak, minden rendben lenne. Akkor most a Moody’s a befektetésre ajánlott kategóriában tartana bennünket. Csak akkor teljesen felesleges lett volna választást tartani 2010-ben… Ezt a Gyurcsány–Bajnai tandem is folytathatta volna.

„Egyedül maradtunk, és egyedül kell kitalálnunk valamit.”
Az sem formális logikai okoskodás, ha végiggondoljuk, mi lenne Magyarországgal, ha a radikálisok kormányoznának, és megvalósítanák minden ígéretü-

ket. Nos, a mindenképpen óvatos, a realitásokat messzemenően figyelembe vevő Orbán-kormány két hét alatt vesztett csatát a nemzetközi pénzvilággal szemben. Kérdezem: mi lenne most itt, ha Vona Gábor bejelentené, hogy tárgyalásokat kezd az államadósság visszafizetésének felfüggesztéséről vagy átütemezéséről? Talán ideje lenne néhány őszinte szónak. Ideje van lassan egy „pizsamás interjúnak”. Ahol elhangzik minden a valóságról. Arról, hogy megpróbáltuk, de nem sikerült, mert a globális tőke erősebbnek bizonyult, és bármelyik pillanatban a szakadékba taszíthatja az országot...

A magyar emberek megértenek majdnem mindent, ha azt érzik, hogy az igazat mondják nekik. És azt is tudják, hogy mi a másik opció. Hogy minden folytatódik úgy, ahogy folyt nyolc évig. Valutaalappal, megszorításokkal, privatizációval. A másik opció, hogy visszajönnek, és fél év múlva nem a miénk a Mol, nem a miénk a termőföld, a Parlament, de még a budai Vár sem… Vagy jönnek Vonáék, bejelentik, hogy nem fizetünk, és akkor nem lesz másfél év az összeomlásig. Akkor elég lesz 24 óra is… Itt tartunk most. Itt tart ma a világ. Egyedül maradtunk, és egyedül kell kitalálnunk valamit. Nagyon hamar.

Adventus Domini
Advent első vasárnapja után négy nappal belépünk az év utolsó hónapjába, megkezdődik az év végi hajrá a politikai, a gazdasági és a civil életben is. Mindenki igyekszik behozni lemaradását, szeretné teljesíteni terveit az év végéig.
FAGGYAS SÁNDOR
Magyar Hír lap

M

inden jel szerint mi magyarok még mindig nem látjuk a fényt az alagút végén, sőt legtöbb honfitársunk az ideinél is sötétebb, nehezebb, rosszabb évre számít jövőre. Nem állítom, hogy ne volna éppen elég ok, részigazságokat megfogalmazó

magyarázat az általános rosszkedvre, pesszimizmusra. Mégsem a vadember Kalibán ordítását, a szegénységben megőszült Tiborc keserveit, a honi mainstream médiából áradó panaszkultúrát és válságkommunikációt szeretném folytatni és támogatni. Mert mégis, minden baj, gond, nehézség ellenére van remény, és ezt éppen advent kezdetén lehet és kell kimondani, elmondani, jó hírként hir-

detni. Mert mit jelent advent, vagy ádvent? Eljövetelt. Várakozást az eljövendőre. A kérdés csak az, hogy mi vagy ki az eljövendő, mire, kire várunk, hogy megérkezzen hozzánk. A karácsonyra váró, készülő ember kétezer éve tudja, hogy adventus Domini: az Úr eljövetele. Mit jelent ádvent a mai racionalista, materialista korunkban, amikor (Kosztolányi után szabadon) itthon vagyunk e világban, s már nem vagyunk otthon az égben? Az 1956-os magyar szabadságharc kíméletlen vérbe fojtása után sem látszott remény a túlélésre, Márai mégis megírta a huszadik századi himnuszunkat: „Angyal, vidd meg a hírt az égből, / Mindig új élet lesz a vérből. / Találkoztak ők már néhányszor / – a gyermek, a szamár, a pásztor – / Az alomban, a jászol mellett,

/ ha az Élet elevent ellett.” Ha dédszüleink, nagyszüleink és szüleink Istenbe vetett hittel és Isten kegyelméből túlélték 1918, 1944, 1956 vérfagylaló, halált lehelő ádventjét, s karácsonyát, akkor mi sem adhatjuk fel a reményt és a küzdelmet. Csak rajtunk múlik, hogy magunkba szállva összeszedjük-e minden erőnket, hogy kiemelkedjünk abból a sötét mélységből, ahová az elmúlt évtizedben ismét letaszítottak. Ádvent az Úr eljöveteléről szól, de egyben rólunk is! És nem valaminek – legfeljebb az idei esztendőnek – a végét jelzi, hanem a kezdetét: a változás, változtatás, jobbítás esélyét személyes és közösségi életünkben. De ehhez először azt kell meggondolnunk és eldöntenünk, hogy mire várunk, miben hiszünk. Erre is jusson időnk a karácsony előtti hajsza közben.

ILLUSZTRÁCIÓ

22

SZOLGÁLTATÁS
MELINDA (december 2., péntek): D'Ussieux francia író névalkotása. VIVIEN: latin eredetű, jelentése: eleven, élő. FERENC (december 3., szombat): francia-latin eredetű, jelentése: francia. OLÍVIA: latin eredetű, jelentése: olajfa. BARBARA (december 4., vasárnap): görög eredetű, jelentése:

NÉVNAPOK, EGÉSZSÉG, GASZTRONÓMIA

I. évfolyam 7. szám

NÉVNAPOK

idegen, külföldi nő. BORBÁLA: a Barbara magyaros módosulata. VILMA (december 5., hétfő): latinnémet eredetű, jelentése: erős akaratú védelmező. ÁBEL: héber eredetű, jelentése: lehelet, mulandóság. MIKLÓS (december 6., kedd): görög-szláv eredetű, jelentése: győzelem + nép.

AMBRUS (december 7., szerda): görög eredetű, jelentése: halhatatlan. ÁNYOS: görög-latin eredetű, jelentése ismeretlen. MÁRIA (december 8., csütörtök): héber-görög-latin eredetű, jelentése ismeretlen. BUZÁD: magyar eredetű, jelentése: búza.

EGÉSZSÉG
PÉTER EDIT
peter.edit@szekelyujsag.ro

Aromaterápia

N

GASZTRONÓMIA

Adventi gyümölcskenyér
Az Ünnep napjára az ember mindennel elkészül. Csak melegítenie kell az ételt. Csak melegítenie kell a lelkét. Hogy a fény, mely Szenteste megszületik, ne érje váratlanul, ne riadjon meg tőle...
Hozzávalók:
Tésztához: 5 tojás, 40 dkg liszt, 20 dkg vaj, 20 dkg cukor, 10 dkg étcsokoládé, 10 dkg mazsola, 15 dkg kandírozott gyümölcs (citrus-mix), 1 citrom leve, 1/2 dl víz, 1 csomag sütőpor. Mázhoz: 5 ek narancslé, 3 ek porcukor. Díszítéshez: pár szem koktélcseresznye, kandírozott gyümölcs.

Elkészítés:
Szétválasztjuk a tojásokat, a sárgákat pedig kikeverjük cukorral, vajjal, sütőporral, vízzel, citromlével. Hozzákeverjük óvatosan a kemény habbá vert fehérjét, a mazsolát, a kandírozott gyümölcsöket és az apróra tördelt csokit, végül pedig a lisztet. 180 fokon sütjük 10 percig, majd a sütőt közepes lángra állítjuk, és még

lassan sütjük kb. 40 percig, tűpróbáig. Langyosan rákenjük a porcukorból és narancsléből kevert mázat. Tetejét kandírozott gyümölccsel díszítjük. Használhatunk a kandírozott citrus-mix helyett apróra vágott aszalt szilvát, aszalt barackot, de citrom- és narancshéjat ilyenkor mindenképp reszeljünk bele. Hűvös helyen tárolva egy hétig puhán marad.

apjainkban reneszánszát éli az aromaterápia. Ez egy egzotikus gyógymód, amelyről azt állítják, hihetetlenül hatásos lehet, ha célirányosan és helyesen használják az összetevőket. Alkalmazásával főleg a hosszú, téli estéket próbálják elviselhetőbbé tenni, oldja a stresszt, ugyanakkor az immunrendszert is erősíti. A szkeptikusok szerint az illóolajok jótékony hatása csupán a placebóhatásnak tudható be: használóik meggyőzik magukat, hogy valójában sokkal kipihentebbek, mint voltak. Azt is hozzáteszik, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ezen anyagok valójában csillapítják a fájdalmat, gyógyítják a sebeket, vagy éppen erősítik az immunrendszert. Természetesen ezen lehet vitatkozni, viszont az elmúlt időszakban a kutatók laboratóriumban és aromaterápiás kezeléseket nyújtó wellness-központokban is végeztek erre irányuló vizsgálatokat. Kimutatták, hogy az aromaterápiás olajok a levegővel reakcióba lépve irritáló részecskéket alkothatnak. Az illó szerves vegyületekből levegővel érintkezve ún. másodlagos szerves aeroszolok keletkeznek, amelyek az arra érzékenyeknél izgathatják a szem, orr és a torok nyálkahártyáját, és fejfájást, hányingert okozhatnak, valamint károsíthatják a májat és a vesét. Asztmásoknak pedig kifejezetten ellenjavallt. A legtöbb aeroszol a levendula, teafa, eukaliptusz, citrom és a borsmenta olajából keletkezett. A káros hatás elsősorban masszázs folyamán jelentkezik, kisebb mértékben az illóolajos mécsesek égetésekor is.
Az oldalt szerkesztette Péter Edit.

HIRDETÉSEK

Keresztrejtvény
Készítette: Both László

FÜGGŐLEGES
1. Csattanós történetek mesélése. 2. Bikaviadal szereplője. 3. Hamis, talmi. 4. Ételt fűszerez. 5. Mikszáth neje. 6. Kettőspont. 7. Spielberg űrmanója. 8. ...-fut; szaladgál. 9. Jól vág a kés. 10. Kisebb vízfolyás. 16. Katód párja. 18. Hint. 20. Szórakozóhely. 22. ... tarda; a túzok rendszertani neve. 25. Puliszka. 27. Érvényét veszti. 30. A tulajdonában. 32. Származik. 33. A sor végén elhelyez. 36. Lelakatoló. 38. Bertalan az oviban. 39. Hold, angolul. 40. Híres bohóc volt. 42. Fekete István rókameséje. 43. Orgánum. 45. Hajtómű. 47. A poén befejezése. 48. Könyvespolc. 50. Csodás történet. 53. Világító dióda. 55. Némán mozog! 59. Antik római aprópénz. 61. Izomkötő szalag. * A poént a fősorok rejtik.

Jótét lélek*
A közgyűlésen ismertetik a részvénytársaság helyzetét. Kiderül, hogy az idei veszteség 200 ezer dollár. Az egyik főrészvényes szót kér, és ezt mondja. – Ha így áll a helyzet, javaslom, az összeg felét ajánljuk fel a Vöröskeresztnek, ...
VÍZSZINTES
1. A poén kezdete. 11. Nótázó. 12. Taszít, csúsztat. 13. Jószívű igéje. 14. Ott kezdődik! 15. A Nana írója (Émile). 17. Nem is lelki. 19. Shelley tündérkirály-

nője. 21. Enyhe fenyítés. 23. Orrunk érzi. 24. Az első ember a Bibliában. 26. Ének. 28. Kiváltó tényező. 29. Magyarországi énekes, gitáros. 31. Holy ...; a Dio nagylemeze. 34. Hegyes cipészszerszám. 35. Hőemelkedés. 37. Község Kisbértől délre. 38. Falusi apó. 39. Szótlanul elgondolkodik. 41. Ruhájától megszabadul. 43. Ételízesítő. 44. Vörösmarty eposza. 46. Puskalövés hangja. 47. A nitrogén régi neve. 49. Sörétfém. 51. A kálium és a kalcium vegyjele. 52. Hangszeren játszik. 54. Ugyanaz, latinul. 56. Levelet küld. 57. Éter. 58. Mauna ...; kialudt vulkán Hawaiion. 60. Oszkár az oviban.

I. évfolyam 7. szám

SPORTHÍREK SZÉKELYFÖLDRŐL ÉS A NAGYVILÁGBÓL

SPORT
JEGYZET
MOLNÁR MIKLÓS
molnar.miklos@szekelyujsag.ro

23

HÍREK RÖVIDEN

Kézdi: megnyílt a jégpálya
Megnyitotta kapuit a kézdivásárhelyi jégpálya november 26-án. Hétfőn és szerdán 20 órától, más napokon 16.30 és 20 órától lehet korcsolyázni. A belépő ára felnőtteknek 5, gyerekeknek 3 lej.

Räikkönen visszatér a Forma-1-be
Amiről évek óta folyamatosan hírek születnek, most hivatalossá vált: két év ralizás után visszatér a Forma-1-be Kimi Räikkönen, a sorozat 2007-es világbajnoka. „Örülök, hogy két év szünet után visszatérhetek a Forma-1-be, és hálás vagyok a Lotus-Renault GP-nek, hogy erre megadta nekem a lehetőséget” – nyilatkozta Räikkönen az istálló hivatalos honlapjának.
MTI

Búcsúlevél
Babat Rafati német játékvezető öngyilkossági kísérletével kapcsolatban egyelőre még sorjáznak a kérdőjelek. A 41 éves, iráni származású sípmester szerette banki munkáját, magánélete rendben volt, állítólag nem oly távoli esküvőjére készült, és a játékvezetői tevékenységét ért bírálatok – legalábbis a hírek szerint – nem bántották különösebben. A fürdőkád mellett, amelyben felvágta ereit és ahol szerencsére még időben megtalálták, egy búcsúlevél hevert, melynek hatósági értékelése folyamatban van…

Cseh center érkezik Csíkszeredába
Podstavek, a pardubicei születésű csatár Csíkszeredába igazolt. Podstavek 1981 március 17-én született Csehország egyik legnagyobb hokivárosában, Pardubicében.

Kézilabda: EHF Kupa
Az SZKC minden figyelme a soron következő két nemzetközi mérkőzésre irányul. Szombaton és vasárnap a norvég Haslum HK lesz a Székelyudvarhelyi KC ellenfele az EHF Kupa 3. körében. A Székelyudvarhelyi KC–Haslum HK mérkőzéseket december 3-án és 4-én egyaránt 18 órától rendezik a sportcsarnokban.

Futsal: könnyű SK-győzelem
A Székelyudvarhely SK a teremlabdarúgó 1. Liga ez évi, utolsó hazai meccsén a Kézdivásárhelyi KSE-t fogadta, és mondhatni, könnyű győzelmet aratott. A Sport Klub hétfőn a Sepsiszentgyörgyi Spicom otthonában játssza a Román Kupa negyeddöntő összecsapását. Teremlabdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 11. forduló: Székelyudvarhely Sport Klub – Kézdivásárhelyi KSE: 7–1 (2–0).

Lotus Renault a következő szezonban Lotus néven indul majd a világbajnoki sorozatban. A finn pilóta 2009-es idényt követően szállt ki a száguldó cirkuszból, az elmúlt két évben pedig a rali-világbajnokságon szerepelt – már jóval kevesebb sikerrel.

A

Drága Mirjam!
Rövid leszek. Semmiképpen sem szeretném primitív módon éppen a levélírással hosszabbítani az életemet. Sem elkeseredett, sem kétségbeesett nem vagyok semmiért. Megkockáztatom, hogy ennél kiegyensúlyozottabb lelkiállapotban sohasem voltam. De mivel csak harmadosztályú, grundeszligás játékvezetők lehetnek annyira buták, hogy egy elviselhetetlen helyzetet konzerváljanak időtlen időkig, én úgy döntöttem: ebben a boldog állapotomban vetek véget az életemnek! Te jól tudod, hogy játékvezetői és bankhivatalnoki pályafutásom alatt mindig a maximumra törekedtem, így most sem engedhetem meg magamnak, hogy hibázzak. Hogyan nézhetnék a sport- és munkatársaim szemébe, ha nem sikerülne első nekifutásra? Nem akarok elsüllyedni szégyenemben. Ha elrontanám, komolytalannak tűnnék, és akkor tényleg az élők között lenne a helyem. Annyian küldtek el már melegebb éghajlatra, annyiszor voltam hülyegyerek, csaló, semmirekellő, annyian kívánták már nekem, hogy egyenesedjen ki az EKG-m, hogy úgy döntöttem, a kedvükre teszek. Drága Mirjam, végrendelkezni sem akarok, nincs annál komikusabb, mint az örökkévalóság kapujából visszafordulva polgári jogi ügyeket bonyolítani. Rád bízom, tégy belátásod szerint. Sporttársi öleléssel, a te Rafid.

Vb 2014: Ronaldo lesz a főszervező
Sajtóértesülések szerint Ronaldo lesz a 2014-es brazíliai labdarúgóvilágbajnokság szervezőbizottságának az elnöke. A 35 éves „Fenomén” elfogadta a futballszövetséget vezető Ricardo Teixeira erre vonatkozó ajánlatát – utóbbi eddig saját maga irányította a torna előkészületeit.

Marosvásárhely: győzött a FCM
Harmadik győzelmét szerezte meg hétfő este a Marosvásárhelyi FCM. A labdarúgó 1. liga 15. fordulójának utolsó előtti mérkőzésén az együttes a Concordia Chiajnával találkozott, és 3-0 arányú győzelmet aratott. Marosvásárhelyi FCM – Concordia Chiajna: 3-0 (2-0).

BC Mureş: ment a játék
Egy kiegyensúlyozott első félidő után a BC Mureş legyőzte a CSS Giurgiu együttesét. Ezzel az eredménnyel a marosvásárhelyi A osztályos férfi kosárlabdacsapat – ideiglenesen – a ranglista 3-ik helyét foglalja el. A 11-ik fordulóban a marosvásárhelyi csapat idegenben játszik a CSU Atlassib Nagyszeben ellen. BC Mureş – CSS Giurgiu: 97-79.

H

a a jelentések igaznak bizonyulnak, akkor az idén visszavonult világbajnok lesz a harmadik exsztár, aki vb-főszervezőként dolgozik: 1998-ban Michel Platini Franciaországban, 2006-ban pedig Franz Beckenbauer Németországban vállalta el a megbízatást. A döntés pozitívabb színben tüntetné fel az utóbbi években többször is korrupcióval gyanúsított Teixeirát, akire még nagyobb nyomás nehezedik azóta, hogy Joseph Blatter, a nemzetközi szö-

vetség elnöke nemrég közölte: titkos aktákat kíván nyilvánosságra hozni.

P.S. Nem hiszem el, hogy a régi borotvámat csomagoltad be.

24

HUMOR

GLOSSZA. HETI VICCEK

I. évfolyam 7. szám

GLOSSZA

Heti viccek
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték rögtön agyon? ----– Ki az abszolút álszent? – ??? – Aki hétfőn reggel mosolyogva megy munkába. ----– Végre jól odacsaptam a főnök asztalára! – És mit szólt hozzá? – Semmit. Szabadságon van. ----Olyan jó volt látni, amikor a főnököm kigördült a harmadik új BMW-jével. Tudom, hogy milyen keményen megdolgoztam érte! ----– Sajnálom, uram, de mi csak nős embereket alkalmazunk. – Miért? – Azok nem reagálnak olyan érzékenyen, ha rájuk ordítanak. -----

Aforizmák
„Kőműves brigád munkát keres! Mottónk: Ha megáll, fal; ha leborul, járda. Valamire így is, úgy is jó lesz.” ----– Jó napot! Önök keresnek új főpénztárost? – Igen, de még keressük a régit is! ----A főnök odahajol titkárnője füléhez és súgva kérdezi: – Mondja, Gizike, van valami programja ma estére? – Nincs, főnök úr – válaszolja elpirulva Gizike. – Akkor feküdjön le korán, mert már nagyon unom, hogy minden reggel elkésik! ----A főnök meglátogatja kórházban fekvő beosztottját, aki hamuszürke arccal hever a párnákon, egy oxigénpalack és egy infúziós készülék társaságában. Nézi a főnök, majd megszólal: – Hát ez igazán megnyugtató. Én mindig azt hittem, hogy maga csak szimulál, de most örömmel látom, hogy valóban beteg.

FÁBIÁN LAJOS
Fabian.lajos@szekelyujsag.ro

Isten hozott, Mikulás!
umák Elemér nevéhez méltóan jókedvű, tréfás emberke volt. Mély bariton hangján egyik viccet a másik után mondta a hétköznapok küzdelmeibe belefásult szomszédoknak. Évek óta szívesen eljátszotta a Mikulást a lépcsőházba összeterelt, izgalomtól reszkető apróságoknak. Dörmögő hangjától mélységesen megilletődtek a szomszédok apróbb gyermekei, irulva-pirulva vallották be voltaképpen ártatlan csínyjeiket. Vallomástétel után ünnepélyesen megfogadták, hogy ezek után jobb gyerekek lesznek, szüleiknek mindenben szót fogadnak, az óvodában az utolsó falásig meg fogják enni az ételeket. Sumák együttérzéssel bólogatott vattába burkolt fejével, majd szétosztotta nagy piros puttonyából a szépen becsomagolt ajándékokat. Olyan gyerek is volt, aki a meghatódottságtól elpityeredett. Sumák térdére ültette a pityergőt, majd a saját zsebéből előkotort édességgel próbálta fölvidítani. Sumák nem mulasztotta el sohasem, hogy föltegye az alapkérdést: – És a cipőtöket megpucoltátok-e? Kórusban hangzott az igenlő válasz. Ám idén az egyik csöppség rácsodálkozott a Mikulás cipőjére, és nagyra nyílt tekintettel azt mondta: – Mi megpucoltuk a magunkét, de maga a Sumák bácsi sáros cipőjében jött ide!

S

„A jó életnek meg kell fizetni az árát. Létezik az életnek egy olcsóbb formája is, de az nem is annyira jó.”
/ Portugál szeszfőzők jelmondata /

HIRDETÉSEK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful