FIŞA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII (criteriile de observare şi evaluare sunt cele menţionate în ghidul de observare al lecţiei) Şcoală/Localitate

: Disciplina: ____________ Tema: _________ _______ Data: ____________ Clasa:

___________________________________

Total elevi:

Profesor/Instructor: Observator: ____

______ _______

Elevi absenţi: _______ Funcţie:

Comentarii generale (comentarii privind planificarea, tipul grupului de elevi, dificultăţi, disciplina, mapele de lucru ale elevilor etc.)

Egalitate şi Diversitate (de exemplu bunele practici în promovarea egalităţii şi diversităţii)

Sănătate şi Siguranţă (de exemplu evaluarea riscului)

Nevoile individuale ale cursanţilor (de exemplu cum au fost satisfăcute nevoile individuale)

Analiză & Revizuire (de exemplu în legătură cu achiziţiile elevilor)

mult peste nivelul preconizat 3 = performanţă bună. slabă. care îndeplineşte cerinţele cu excepţia câtorva puncte slabe 1 = performanţă nesatisfăcătoare. completat catalog de prezenţă Puncte tari completat alte documente Aspecte care pot fi îmbunătăţite NOTE: __ 4 = performanţă foarte bună. care îndeplineşte cerinţele cu excepţia unui număr foarte mic de puncte slabe 2 = performanţă satisfăcătoare.Listă cu strategiile/materialele/mijloacele vizuale Vă rog să faceţi o listă cu exemple de materiale/strategii folosite pe parcursul acestei lecţii/curs. cu rezultate lipsite de valoare în domeniul învăţării Acţiune finalizată Inseraţi data Plan de acţiune Semnătură profesor/maistru instructor Semnătură observator Comentarii profesor/maistru instructor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful