Baca surah Al-Fatihah Al Fatihah……………..

Baca Ayat di Bawah: Lauanzalna hazal qurana (nama orang/diri)…………………..akhir

Baca ayat 1-5 Surah Taha (di bawah hanya disertakan maksud – baca ayat asalnya tanpa tarjim) 1. Thaahaa. 2. Kami tidak menurunkan Al Quran Ini kepadamu agar kamu menjadi susah; 3. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah), 4. Yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang Tinggi. 5. (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. yang bersemayam di atas „Arsy. Kemudian baca doa pelembut hati di bawah “Allahumma laiyinli qalbahu, laiyinta li Daudal hadid” “Ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana Kamu melembutkan Daud (akan) besi” Kemudian tiupkan ke air

dan bersedialah serta bertakwalah kepada Allah. Ayat ini adalah untuk mengatasi masalah anak-anak yang tidak mendengar kata. (Ayat 200 Surah Al Imran) Ayat terakhir daripada surah Al Imran ini hendaklah dibaca ketika memasak/menyediakan makanan dan dihembus ke dalam makanan tersebut bertujuan untuk melembutkan hati anak-anak. . dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya : 'Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahawa janganlah kamu sekelian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri". Innahuu min sulaimaana wainnahuu bismillaahirrahmaanirrahiiiim. Allaa ta'luu a'layya wa'tuunii muslimiiiin. Yaaaa Ayyuhalladziina aamanuszbiruu waszaabiruu waraabithuu wattaqullaha la'a'llakum tuflihuuuun. tidak hormat kepada ibubapa dan sebagainya. Bacaan dalam huruf rumi:1. َ‫إِوَّهُ مه سلَيمانَ وإِوَّهُ بِسم ّللاِ الزحمه الزحيمأ َ ََّّل تَعلُىا علَي و ْأتُىوِي مسلِميه‬ ْ ِ ْ ُ ِ ِ َّ ِ َ ْ َّ َّ ِ ْ َ َّ َ َ َْ ُ ِ Maksud Ayat :Sesungguhnya surat itu.DOA PELEMBUT HATI َ‫يَا أَيُّها الَّذيهَ آمىُى ْا اصبِزو ْا وصابِزو ْا ورابِطُى ْا واتَّقُى ْا ّللاَ لَعلَّكم تُفلِحىن‬ ُ ْ ُْ َ ّ َ َ ُ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ Maksud ayat:200 . Hai orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Bacaan dalam huruf rumi:2. supaya kamu berjaya. (Ayat 30-31 Surah AnNaml) Ayat ini dibaca dan dihembus ke muka atau ke arah orang yang dimaksudkan secara berdepan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful