You are on page 1of 3

ISL Minggu 3 : Lawat laman web yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah.

Kenal pasti aspek-aspek yang dominan dalam perkhidmatan tersebut.

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah


Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling mula diperkenalkan di dalam sistem persekolahan sejak 1969-an lagi. Namun begitu aspek yang ditekankan adalah bimbingan kerjaya dan pelajaran sahaja. Akhir-akhir ini, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling telah mengorak langkah untuk memainkan peranan dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara dan seterusnya menyahut cabaran Wawasan 2020. Antara berikut merupakan laman web yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah:-

1. http://bksmks4.tripod.com/id6.html

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING S.M.K SEKSYEN 4


Unit bimbingan dan kaunseling di sekolah ini menyediakan perkhidmatan menolong bantu pelajar dari aspek perkembangan , pencegahan dan pemulihan untuk mempertingkatkan pengetahuan, keterampilan dan konsep kendiri positif yang perlu dalam menghasilkan masyarakat madani melalui perkhidmatan.

2. http://sites.google.com/site/bnksksu/

PROGRAM KECEMERLANGAN PELAJAR


Motivasi Dan Persiapan Menghadapi Peperiksaan

Perkhidmatan ini lebih bersifat perkembangan dan pemulihan pada diri pelajar dalam menangani tekanan menghadapi peperiksaan, yang mana ia boleh disokong melalui aktiviti pengayaan dan pengukuhan. Program berasaskan sekolah ini menolong seseorang individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya (kegelisahan, tekanan, kesukaran, dll).

ISL Minggu 3 : Lawat laman web yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Kenal pasti aspek-aspek yang dominan dalam perkhidmatan tersebut. 3. http://www.ppdpendang.edu.my/ppdpendang/downloads/Pekeliling%20B&K1 00001.pdf

SEKTOR PENGURUSAN KAUNSELING DAN DISIPLIN MURID KPM


Meliputi bidang psikososial dan kesejahteraan mental, pendidikan pencegahan dadah, rook, HIV dan AIDS, keibubapaan dan juga pembangunan diri murid. Menyediakan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran berkenaan tetapi isi kandungannya dibina mengikut panduan Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah rendah dan menegah. Perkhidmatan lebih bersepadu dan pelbagai disiplin disebabkannya bersifat terbuka.

4. http://eprints.usm.my/8856/1/AMALAN_NILAI_MURNI_DI_KALANGAN_GUR U_BIMBINGAN_DAN_KAUNSELING_DALAM_PERKHIDMATAN_BIMBING AN_DAN_KAUNSELING_SEKOLAH_MENENGAH.pdf

PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING S.M.K KOTA BHARU, KELANTAN


Merangsangkan kewujudan penerokaan diri seseorang guru Bimbingan dan Kaunseling dengan penuh kejujuran dan menjalinkan hubungan bermakna dengan klien(pelajar). Fokus utama bimbingan ialah pencegahan masalah sementara ia masih boleh dikawal dengan memberatkan pembinaan amalan nilai murni dalam perkhidmatan. Perkhidmatan lebih bersifat menyeluruh iaitu memberi khidmat yang ditujukan seboleh-bolehnya kepada semua kelompok sasaran, di mana perlu khidmat rujukan kepakaran juga boleh diberikan

ISL Minggu 3 : Lawat laman web yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Kenal pasti aspek-aspek yang dominan dalam perkhidmatan tersebut. 5. http://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=perkhidmatan%20kaunseling%2 0di%20sekolah&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CG4QFjAC&url=http%3A% 2F%2Fwww.freewebs.com%2Fcikgulah%2FKaunselor%2520dan%2520halat uju.ppt&ei=HEqlTXKM8OrrAeF8IX5AQ&usg=AFQjCNFvD8PfsZVAufwcRi0X_JhuDxxkXg&cad =rja

HALA TUJU PROFESSION GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING DARI PERSPEKTIF KPM
Memastikan Jawatankuasa Pelaksana Program Mentor-Mentee dibentuk di sekolah berdasarkan keperluan pelajar dan sekolah. Menggerakkan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) supaya memainkan peranan Bantu Diri Bantu Rakan Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling mengenalpasti masalah pelajar melalui analisis Borang Senarai Semak Masalah Pelajar Meningkatkan perkongsian ilmu antara Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling dengan menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling peringkat Daerah dan Negeri