UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALATII DISCIPLINA: TEHNOLOGIA ŞI MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

TEHNOLOGIA ŞI MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

ANUL UNIVERSITAR 2006-2007 SEMESTRUL I

Student RĂCĂŞAN NICOLAE

AN IV GRUPA 3243

PROIECT PARTEA I-a

I.TEMA PROIECTULUI: Proiectarea fişei tehnologice pentru executarea unei construcţii multietajate. II.DATELE PROIECTULUI: în anexă se dau piesele desenate, o scurtă descriere a alcătuirii construcţiei precum şi un extras de antemăsurătoare cu articole de deviz care constituie tema fişei tehnologice. Tipul construcţiei, numărul de nivele, cota terenului natural (CTN), precum şi cantitatea de lucrare, variază funcţie de numărul de ordine din semigrupă 3241-B, astfel: Pentru n=9 – corp laboratoare Anexa nr.3 şi planşele 1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c. III.CONŢINUTUL ŞI DESFÂŞURAREA PROIECTULUI: 1. – prezentare temă şi material bibliografic 2. – planul de săpătură 3. – recalcularea volumelor de lucrări 4. – extrasul de antemăsurătoare corectat 5. – lista fluxurilor tehnologice (infrastructura) 6. – alegerea şi calculul utilajelor, echipamentelor tehnologice şi mijloacelor de transport pentru infrastructură 7. – sectorizarea 8. – schema de mişcare şi bilanţul terasamentelor 9. – proiectarea fişelor pentru fluxurile tehnologice; detalii tehnologice (infrastructura) 10. – scheme tehnologice pentru infrastructură 11. – lista fluxurilor tehnologice şi sectorizarea (suprastructura) 12. – alegerea şi calculul utilajelor, echipamentelor tehnologice şi a mijloacelor de transport pentru suprastructură 13. - Proiectarea fiselor pentru fluxurile tehnologice, detalii tehnice pentru suprastructura. 14. – Scheme tehnologice pentru suprastructura. 15. - Proiectarea si calculul cofrajelor: a) conformarea b)stabilirea încărcărilor şi dimensionarea c)schiţa de alcătuire 16. - Programul de betonare. 17. - Memoriu tehnic pentru infrastructura si suprastructura.

Betonarea blocului de fundare şi a fundaţiei continue se face cu ajutorul autoagitatorului. atât pentru infrastructură cât şi pentru suprastructură.5 slab armat. Acoperişul este de tip terasă realizat din chesoane prefabricate din beton armat.1. cu buldozerul. CORP LABORATOARE MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV Conform temei proiectului prezenta documentaţie cuprinde fişele tehnologice pentru realizarea unei construcţii multietajate S + P + 4E cu destinaţia corp laboratoare.35 m. Pământul săpat se transferă cu ajutorul basculantei si se depozitează. De-a lungul şirurilor A şi C sunt prevăzute aticuri prefabricate tip GA iar de-a lungul axelor 1 şi 9 aticurile sunt din zidărie de 25 cm lăţime din cărămidă plină. Numărul de nivele ale construcţiei variază în funcţie de nr. în dreptul stâlpilor. a diafragmei. axele 1-2 sunt prevăzute şi fundaţii continue. iar între şirurile A-B.1. Structura acoperişului este dată în planşa 6c. Umpluturile se realizează din balast sub placa subsolului si din pământ in exterior. în lungul construcţiei la nivelul planşeelor sunt prevăzute grinzi prefabricate din beton armat tip GPL 1 (la faţadă şir A şi C) şi tip GM (şir B). Cota terenului natural CTN = . caracteristicile geotehnice ale terenului se iau de pe planşa 2c. a stâlpilor. Blocurile de fundaţii sunt din beton simplu Bc.6/7. C. Compartimentările se realizează cu zidărie de 15 cm grosime din fâşii de BCA sau cărămizi cu găuri verticale tip GVP. Placa pardoselii parterului cota ± 0.5 iar cuzineţii şi diafragmele din beton armat c 12/15. de ordine din semigrupa “n” . SUPRASTRUCTURA: Construcţia este realizată în sistem cadre cu stâlpi monoliţi şi grinzi prefabricate transversale tip GPT 1 la planşee şi GPT 2 la acoperiş.00 se realizează din beton Bc. Armăturile din cuzineţi şi diafragme sunt din OB. B.6/7. Urmează o săpătură mecanizată cu excavatorul de la cota terenului amenajat pană la cota –3. INFRASTRUCTURA: Este realizata cu fundaţii izolate. După efectuarea săpăturii urmează cofrarea blocului de fundaţie. Urmează cofrarea si armarea cuzineţilor. Cofrajele si rigidizarile se manipulează normal sau mecanizat. Placa planşeelor este prevăzută a se realiza din fâşii cu goluri tip FGP 1 care reazemă pe grinzile prefabricate transversale.25 m.37 iar cele din placa pardoselii parter sunt din plase sudate OB.37. Casa scării şi zona monolită între axele 1 şi 2 nu se vor trata pe fişa tehnologică. de-a lungul şirurilor A.250 Închiderea se realizează perimetral cu zidărie de 30 cm grosime din cărămizi GVP sau blocuri mici cu agregate uşoare. sunt zone din beton armat monolit B. Pardoselile se realizează din ciment sclivisit şi din covor PVC. Lucrările pentru infrastructura se încep cu defrişarea terenului in zona amplasamentului. Urmează o săpătură manuală de 15 cm.

7b. Beton Bc. Extras de antemăsurătoare 1. Compactarea cu maiul mecanic 137 mc 10.3b Sprijiniri la săpături având peste 2. Săpătură manuală în spaţii limitate peste 1.75 luni .2b. Beton armat Bc. Ts.5 în placa cota ± 0. CA. CB. Defrişarea terenului de tufişuri 1400 mp 2.15 în elevaţie 18 mc 13. Săpătură manuală în spaţii limitate peste 1.13g. Distanţele de transport: . CB.37 2700 kg .52 1750 kg 16.2c.F.D. CA.1a.2b.0 m lăţime în teren mijlociu executat cu sprijiniri în fundaţii izolate 254 mc 3.2b.3 km .5 în blocurile de fundaţie 760 mc în bloc + 21 mc sub elevaţie 781 mc 11. INFRASTRUCTURA: I.A.conform anexei nr.cuzineţi – OB.1c. Săpătură manuală în spaţii limitate peste 1. Ts.A. Montare armături în: . Ts. Săpătură manuală în spaţii limitate peste 1.00 85 mc III.A. Beton simplu Bc.PC.8a. Ts. Beton armat Bc.7.D. Ts. Cota terenului natural – CTN= -1. CA.7g.baza de producţie pentru beton.A. Ts. CC. Durata normată de execuţie 0. Sistemul de cofrare a stâlpilor şi zonelor monolite se vor stabili împreună cu cadrul didactic îndrumător P+4E.13b.7.3 km IV.0 m lăţime în teren tare executat cu sprijiniri în fundaţii continue 53 mc 6.0 m lăţime în teren tare executat cu sprijiniri în fundaţii izolate 507 mc 4.50 m lăţime cu interspaţii de0.5a. Ts. Ts. Montarea armăturilor din plase sudate la plăci 2500 kg 17.PC.60m 933 mp 7.G. Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor 547 mc 9.9a. Ts.4c. armături şi cofraje 16.elevaţie – OB.21-0.25 m II.D.15 în cuzineţi 128 mc 12. Cofraj elevaţie 82 mp 15. CC.3a. 52 6800 kg .0 m lăţime în teren mijlociu executat cu sprijiniri în fundaţii continue 27 mc 5.1b. CA.pământ în depozit independent 8. Împrăştierea cu lopata a pământului în umpluturi 807 mc 8. 3. Cofraj cuzinet fundaţie 229 mp 14.37 600 kg .

0 mc 11.7 t/buc 16 buc 19.15 în stâlpi 35 mc 2.70x5.10. CP. Numărul de nivele P+4E II.10d.90x0. Extras de antemăsurătoare Extrasul este întocmit pentru un nivel curent şi pentru acoperiş. Beton simplu Bc. Zidărie din cărămidă plină de 25 cm grosime şi 1 m înălţime la atic (ax 1 şi 9) 9 mc .25x0.65 m.65x8.90 m.2 t/buc.5 . CB.0x5.5h. G=2. Beton armat Bc.90 m. CP. CA. G=1. Pereţi de închidere de 30 cm grosime din cărămidă cu găuri verticale GVP 290x140x88 mm 78 mc 14. G=4. CA.45 m.230. CG.2j. Pardoseli din materiale plastice covor PVC pe suport textil lipit cu prenadez 368 mp 17.22x5. Montarea chesoanelor prefabricate la acoperiş 1.13d. CG.CP.100-T 410mp 16. CP.10d.10d.22. Cofraj din panouri refolosibile la stâlpi 253 mp 3.52 2100 kg 4. 117 buc 12.11d.0 t/buc. CC.15a.300 .37 750 kg 8. Montarea grinzilor prefabricate de atic (şir A şi C) tip GA 0. G=2. Montarea grinzilor prefabricate longitudinale tip GL 1 0. CP. Beton armat Bc.la acoperiş 2.25x0. CP. CA. Monolitizarea chesoanelor şi a grinzilor de atic cu beton BC.3b.2g.4j. G=4.99x0. G=3.70x5.1 t/buc 96 buc 18. 18 buc/nivel 9. G=1. CC. Cofraj din panouri refolosibile la planşeu 68 mp 6.4 t/buc.SUPRASTRUCTURA: I.11c. 8 buc 10.5 în suprabetonare 24 mc 13. CD.3 t/buc. 18 buc/nivel tip GPT 2 0.10d.20 m. CD.230. Montarea armăturii în placă monolită OB. 15 buc tip GM 0. Montarea grinzilor prefabricate transversale tip GPT 1 0. CB.4 t/buc.2g. CP.20 în placă planşeu (zone monolite şir A. B şi C) 10 mc 5.3x0.2j. Nu conţine articolele de lucrare aferente casei de scară şi zona liftului. Montarea armăturilor la stâlpi OB.3x0.25x1.la un nivel curent 4.37 500 kg PC.10d.grinzi de atic 2 mc 20. CP.65 m.22d.50x5.7.60x8. Montarea fâşiilor prefabricate tip FGP 0. Pardoseli din ciment sclivisit 2 mm cu mortar de cimentM. CB. Monolitizarea grinzilor prefabricate cu beton B.35 m. Pereţi de compartimentare de 15 cm grosime din fâşii de BCA de 15 cm grosime şi 60 cm lăţime 530 mp(168 buc) 15. 1.chesoane 12 mc .2 mc . Susţineri cu grinzi metalice extensibile şi popi metalici extensibili 68 mp 7.

344 m3 V1stotal=926. Distanţe de transport .4c + 3 IzF.RECALCULAREA VOLUMELOR DE LUCRĂRI Calculul volumelor de săpătură şi umplutură 19.21c.074 m3 V1sman=17.21.8 km 3.810 m3 VTOTAL MAN=56.494 m3 Volumul de săpătură V1smec=909.814 19.352 m3 VTOTAL=2954.702 m3 V2sman=21.377 m3 VTOTAL MEC=2897.366 m3 V3smec=1011.Baza de producţie (pentru beton.22a.Depozit materiale 2.4b. cofraje) .033 m3 V3sman=17.8 km 15.162 m3 .664 m3 V2stotal=999. IzF. PLANUL DE SĂPĂTURĂ 860 mp 860 mp 860 mp 11. mortar. armătură. Strat suport hidroizolaţie din mortar ciment M.100 de 3 cm 22.418 m3 V2smec=977. Strat de protecţie hidroizolaţie nisip III.344 m3 V2stotal=1018.494 23. Hidroizolaţie 3C + 1P + 5B 23. IzF. IzF.

52 1750 kg 14.2c. TsD.70 mc 10.7.15 mp 13. CB.52 6800 kg .pentru fundaţia din zona casa scării şi a puţului de lift 72 mp 11.4 mc 4.3a.2b. Împrăştierea cu lopata a pământului în umpluturi 2236 mc 5.37 2700 kg PC.92. CA. Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor 150 mc 6.pentru blocurile de fundaţie 858.00 85 mc 5.2b.2b. CC. TsD. TsAO. CA. Cofraj pentru elevaţie 40.pentru cuzinet din zona casa scării şi a puţului de lift 18 mp 12. EXTRASUL DE ANTEMĂSURĂTOARE CORECTAT 1.15 în cuzineţi 112 mc . Montarea armăturilor din plase sudate la placă 2500 kg 15. Beton Bc. Săpătură mecanică cu excavatorul 2900 mc 3.77 mc 8.37 600 kg PC.15 în elevaţie 46. Cofraje pentru cuzinet 220 mp . TsD. Beton armat Bc.1a.sub elevaţii din zona casa scării şi a puţului de lift 55.5a. Lucrări pregătitoare UM Q Nr sector Q/sector . Montarea armăturilor în .5 în placa de la cota ± 0.în elevaţia din zona casa scării şi a puţului de lift 10.018 m3 4.1b. Beton armat Bc.Volumul de umplutură VUMPLURURĂ=2236. Compactarea cu maiul mecanic 2086 mc 7.2.6 mc .în cuzineţii din zona casa scării şi a puţului de lift 8.10. CC.cuzineţi OB. Beton simplu Bc.6 mp .75 mc . 1.elevaţie OB. Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate având sub 1 m sau peste 1 m lăţime executate fără sprijiniri în taluz vertical 56. Defrişarea terenului de tufişuri 1400 mp 2.8 mc 9.în blocurile de fundaţie 760.4c. CA. Cofraje pentru beton în fundaţii din panouri refolosibile .7. DB.8a. Denumirea şi conţinutul fluxului tehnologic crt. LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGICE PENTRU INFRASTRUCTURĂ Nr. CB. TsCO. CA.10.3.5 in blocurile de fundaţie . TsG.

7.2. Decofrare elevaţie 13. 3. ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE ŞI A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU INFRASTRUCTURĂ 1.săpătură cu descărcare laterală .8 930.90 m .5 40. Excavator hidraulic P.împrăştiere cu lopata a pământului în umpluturi .compactare cu maiul de mână 14.OB.trasarea axelor construcţiei Săpătură mecanizată cu excavatorul .nivelare teren . .5 40.37 .împingere pământ cu buldozerul in D.8 155 136 40 550 1417 20 40 40.qnc=0. Montarea armăturilor din plase sudate la plăci 16.adâncimea maximă de săpare: us=5. 6 817 240 3300 8500 120 240 40. 4. Umplutură .defrişarea terenului de tufişuri .împrăştiere cu lopata a pământ în umpluturi . ALEGEREA ŞI CALCULUL UTILAJELOR.52 Turnare beton Bc.7.15 în elevaţie 12.5 in fundaţii Cofrare cuzineţi Montare armături în cuzineţi şi elevaţie . Turnare beton Bc.15 în cuzineţi Decofrare cuzineţi m2 m3 m3 axe m3 m3 m3 m3 m2 m3 m2 kg m3 m2 m2 m3 m2 m3 m3 m3 m3 kg m3 1433 1433 350 12 1700 850 2050 62. Pm=40. 10.săpătură cu descărcare în mijlocul de transport .raza de acţiune: Rs=9.compactare cu maiul mecanic 15.15 57.A.1 5 150 150 1966 1966 2500 85 1 1400 1400 400 3 3 6 6 6 6 6 6 1 1 1 6 6 6 1 1 585 335 910 18.PC.15 25 25 328 328 2500 85 8.601 cu lingură inversă pe pneuri .518 m3/h . Cofrare elevaţie 11.25 cm adâncime . Umplutură în spaţii înguste . 9.55 m3.00 6.1 5 57.7. Săpătură manuală Cofraje pentru beton în fundaţii Turnare beton simplu Bc. 6.5 în placă cota ± 0.săpătură cu buldozerul pe 0.50 m . Turnare beton Bc. 5.

înălţimea maximă: 6.215-DFK .00 m .înălţime: 2.05 m . Autobasculantă ROMAN-DIESEL 19.50 m . Autobetonieră tip CIFAROM de 5 mc .3 m3/h 6.500 m .greutate: 180 kg .se foloseşte la defrişarea terenului de tufişuri .productivitate medie Pm=42 m3/h 5.înălţime: 2.volum benă: 11.productivitate medie Pm=40 m2/h 3.60 m .productivitate Pm=4.5 tf .viteza maximă: 70 km/h 8.greutate: 452 kg 10.30 m .viteza maximă: 65 km/h 7.10 m . Buldozer S.lăţime: 2.frecvenţa de vibrare: 12000 rot/min .volum: 5 m3 ..48 m .lungime: 6.adâncime: 1.lungimea lamei: 3. Dispozitiv pentru manipulat bene de 5.42 m .lungime: 15 m .00 t .80 m 2.înălţimea minimă: 3.65 m .345 m .50 m .70 m 4.masa proprie: 12.sarcina utilă: 14.00 t .lungime: 7.lungime: 8.mai mecanic cu motor electric .capacitate: qnc=1 m3 .lăţime: 2.lungime: 4.gabarit benă: .lăţime: 2.diametru butelie: φ 50 mm .lăţime: 0.lungime: 8.50 m . Mai mecanic .gabarit benă: .viteza maximă: 100 km/h 9.15 m . Vibratoare de interior . Transportor cu bandă mobilă BNE 15 .500 m .înălţimea maximă de descărcare: 2.638 m3 .putere motor: 215 CP .înălţime: 3.215 F .650 . Benă basculantă cu furtun .84 m .lăţime: 2. Autocamion ROMAN-DIESEL R.lungime butelie: 455 mm .90 m .lăţimea lamei: 0.10.

5 tf 11.masa netă: 28 kg 13.85 Kcp=0.55 m3 qnp=0. Macara K-255 .cota: 1600 m .32 m3/h Q=350 m3 tc/tp=0.lungime: 3.85 t=6 zile Rep=Q/8xt Rep=53.00 m .înălţimea la cârlig: 18.75 mc .9⋅ qnc Ktp=0.361 t=Q⋅ 0. Benă basculantă cu deschidere laterală de 1-1.50 m .Cofraje pentru elevaţie tip CMU .9⋅ Pm⋅ Ktp⋅ Kcp) t=4 zile 8.Panouri de cofraj cu placaj de 8 mm P1 2400× 300 P5 1200× 400 P2 2400× 400 P6 1200× 600 P3 2400× 600 P7 600× 300 P4 1200× 300 P8 600× 400 . Dispozitiv de prindere cu cercel şi două cârlige tip U 196 B .3 t 12.611 Nivelarea terenului cu buldozerul Pm=27. Cofraje . SCHEMA DE MIŞCARE ŞI BILANŢUL TERASAMENTELOR SĂPÂTURĂ VSMEC=2897..352 mc DEPOZIT APROPIAT .50/6.628 Pm=(Rep⋅ tp⋅ 0.80 m .81 mc VSMAN=56.greutate: G1=86 kgf .sarcina maximă: 5.00/17.diametru: φ 15 mm .masa: 350 kg 13.sarcina maximă: 3200 kgf .9 Ktp=0.raza de lucru: 5.lungime braţ: 20 m . SECTORIZAREA ŞI ALEGEREA TIPULUI DE EXCAVATOR Aleg numărul de sectoare: n=3 Q=2550 m3 tp=tc qnc=0.greutatea la cârlig: 17/14.125 PmEXC=48.Cofraje pentru stâlpi tip CSK 7.7⋅ qnc)/(tc⋅ qnp⋅ Ktp) Pm=48.Panouri de podină pentru cofraje şi eşafodaje din lemn tip P1 1600× 400 P1' 2000× 400 P2 1600× 500 P2' 2000× 500 P3 1600× 600 P3' 2000× 600 .7/(8⋅ 0.

pe un sector se va face o singură cursă longitudinală cu spatele raza de acţiune permiţând acoperirea întregului sector şi descărcarea . Se execută săpătură în registru negativ în abataj frontal cu descărcare în autobasculantă sau în depozitul apropiat . Pământul săpat se încarcă în autobasculante tip ROMAN-DIESEL 19.27 m3/h Nu=1 buc Din tabele rezultă în funcţie de categoria terenului şi de modul de lucru că este necesară o cupă de excavator de cca 0.VTOTAL=2954.601 echipat cu o lingură inversă având capacitatea de 0.3 km DEPOZIT ÎNDEPÂRTAT 838.trasarea se execută în funcţie de axele marcate pe borne cu instrumentele topografice.215-DFK şi este transportat în depozitul îndepărtat de pământ iar pământul descărcat în apropierea gropii este împins cu buldozerul în depozitul apropiat din vecinătatea şantierului.aşezarea în poziţie a utilajelor . Resurse: . Descrierea fluxului tehnologic: . conturul exterior (coronamentul săpăturii) şi conturul interior (baza săpăturii) se marchează pe teren cu var . DETALII TEHNOLOGICE (INFRASTRUCTURA) Fişa tehnologică pentru fluxul numărul 2 Denumirea fluxului: .săparea gropii de fundaţie .144 mc UMPLUTURÂ 2116.162 mc 2116.75 m) cu excavatorul hidraulic P. Operaţii: .143 m3/h > Rtn=53.săpătură mecanizată executată cu excavatorul.verificarea adâncimii de săpare se face cu teul vizând faţa superioară a unor balize provizorii deasupra bornelor.săpătura mecanizată a gropilor de fundaţie se va executa (de la cota terenului săpat cu buldozerul -0.018 mc 8. Mărimea cupei excavatorului s-a stabilit în ipoteza efectuării săpăturii de pe un sector în intervalul de 2 schimburi de lucru astfel: Renec=QS/3⋅ 8⋅ Nu=40.50 mc pentru care randamentul Rtn=53.018 mc 9.125 m3/h. %n condiţiile în care tc=tp randamentul de exploatare planificat Rep=53.125 m3/h.încărcarea pământului în autobasculante pentru transportul în depozitul îndepărtat .46 mc.evacuarea pământului săpat. PROIECTAREA FIŞELOR PENTRU FLUXURILE TEHNOLOGICE.trasarea axelor .

trasarea poziţiei cofrajului .cofraj CMU .utilaje şi mijloace de transport: Autobasculantă ROMAN-DIESEL 19.dulgheri . miră 4 m.cofrare cuzinet fundaţie Operaţii: .dispozitive şi echipamente: teodolit.se vor lua măsuri pentru evitarea eventualelor dislocări sau prăbuşiri de teren la săpături . teu.215-DFK ..şofer autobasculantă .transportul elementelor componente ale cofrajului lângă gropile de fundaţie şi asamblarea cofrajului . rigle de lemn 10× 10.601 cu lingură inversă pe pneuri .pentru executarea cofrării cuzinetului se foloseşte un cofraj tip CMU.forţa de muncă: . Descrierea fluxului tehnologic: . ţăruşi .sporirea atenţiei la eventuala întâlnire în săpătură a cablurilor electrice sau a conductelor de gaz sau canalizare. Probleme speciale (CTC.mecanic buldozer . Resurse: .materiale: scânduri 1/2. NTS. Fişa tehnologică pentru fluxul numărul 6 Denumirea fluxului: .materiale principale: .se interzice staţionarea muncitorilor în raza de acţiune a excavatorului iar distanţa minimă dintre marginea platformei autobasculantei şi partea cea mai proeminentă a excavatorului va fi de 1.50 m .montarea ansamblelor de cofraj .mecanic excavator .transportul şi descărcarea elementelor componente ale cofrajului în depozitul loco obiect .verificarea.utilaje principale: Excavator hidraulic P. în cazul existenţei unora dintre acestea lucrările se vor relua după deconectarea reţelelor .în timpul încărcării şoferul nu va sta în cabina autobasculantei iar rotirea cupei nu se va executa peste cabină.topograf .substanţe decofrante . PSI) .

88 t şi o capacitate de încărcare de 1-2.52 şi OB. NTS.transportul plasei şi carcasei .la terminarea armării şi înainte de turnarea betonului conducătorul tehnic al lucrării va verifica dacă armarea s-a executat în conformitate cu prevederile proiectului (calitatea oţelului din armături.70 m) .toate elementele de cofraj se montează de oameni instruiţi NTS . Operaţii: . inginer) este obligat să verifice: integritatea.transportul şi punerea în operă a plaselor şi carcaselor se va face: manual dacă greutăţile sunt mici sau dacă greutăţile sunt prea mari mecanizat cu ajutorul unei macarale. Fişa tehnologică pentru fluxul numărul 7 Denumirea fluxului: . rezemarea pe teren.se verifică instructajul de protecţia muncii .abateri admisibile la armături în fundaţii: . poziţie). PSI) .autocamion cu braţ încărcător MH-40 având o capacitate de transport de 7.înainte de turnarea betonului conducătorul punctului de lucru (maistru. stabilitatea.fierari-betonişti . Resurse: . Descrierea fluxului tehnologic: .forţa de muncă: ..forţa de muncă: . etanşeitatea.lungimi parţiale sau totale faţă de proiect: .pe durata lucrărilor muncitorii vor purta pe cap casca de protecţie .la lungime ± 15 mm .37 . NTS.distanţa între axele barelor ± 10 mm .lângă depozitul de materiale se amenajează o platformă pentru fasonarea şi asamblarea armăturilor în plase (pentru armarea cuzinetului) şi carcase (pentru armarea elevaţiei) .transportul şi descărcarea armăturii la obiect .5 t în funcţie de raza macaralei (4.utilaje principale: .armătură PC.se interzice sprijinirea oblică a cofrajului .materiale principale: .echipă specializată dulgheri Probleme speciale (CTC. diametre. PSI) .pe durata lucrărilor muncitorii vor purta pe cap casca de protecţie .abateri admisibile la montarea cofrajului: .armare cuzinet şi elevaţie.verificarea. constatările se vor consemna în registrul de procese verbale de lucrări ce devin ascunse . asigurarea stratului de acoperire cu beton precum şi încadrarea în abaterile admisibile.armătura este adusă în legături de bare de la depozitul de materiale cu un autocamion cu platformă cu braţ de macara în acest fel asigurându-se şi descărcarea armăturilor .la înălţime ± 10 mm .grosimea stratului de acoperire ± 10 mm .fasonarea armăturii . şi starea de curăţire a cofrajului .înclinarea faţă de proiect 3 mm/m dar nu mai mult de15 mm/m în total.se verifică instructajul de protecţia muncii .001.la lăţime ± 6 mm .şofer autocamion Probleme speciale (CTC.

5 tf .curăţirea cofrajului . ridicarea benei se va face încet până în poziţia verticală pentru a se evita revărsarea betonului .respectarea sarcinii maxime pentru fiecare dispozitiv de ridicat .fierari-betonişti .turnarea betonului se va efectua direct din autobetonieră în cazul în care este posibilă altfel se va descărca în bene dispuse în zona de acţiune a macaralei.poziţionarea armăturii .şofer autobetonieră .echipamente tehnologice şi inventar de mică mecanizare: .dispozitiv pentru manipulat bene de 5.decofrarea cuzinetului .macara .macaragii . etanşeitatea precum şi starea de curăţire a acestora .poziţia şi cota cofrajului. PSI) .legătura etrierilor .slăbirea rigidizărilor .betonul se verifică pentru ca datele din bonul de calitate să corespundă cu cele din comandă .betonare cuzinet Operaţii: .betonul se aduce la şantier cu autobetoniera de 5 mc ...autobetonieră tip CIFAROM de 5 mc .benă 1 mc .15 Probleme speciale (CTC.utilaje principale: .curăţirea benelor se face în poziţie stabilă pe sol .punerea în operă Descrierea fluxului tehnologic: .vibrator de interior .Bc.din betonul turnat se iau epruvete cubice pentru verificarea ulterioară şi se verifică lucrabilitatea rezultatele se trec în registrul unic de beton Fişa tehnologică pentru fluxul numărul 9 Denumirea fluxului: .se verifică instructajul de protecţia muncii . NTS.pe durata lucrărilor muncitorii vor purta pe cap casca de protecţie .compactarea se realizează prin vibrare cu vibrator interior având butelia de φ 50 mm Resurse: .transportul de la staţia de preparare la obiect .dispozitiv de manipulare benă .materiale principale: .jgheab prelungitor de 2m .L < 1 m ± 5 mm ..decofrare cuzinet Operaţii: .10 m ± 20 mm Fişa tehnologică pentru fluxul numărul 8 Denumirea fluxului: .înainte de punerea în operă a betonului conducătorul tehnic al lucrării va verifica: .L = 1.forţa de muncă: .existenţa distanţierilor .

10.abateri la dimensiuni: lungime.la termenul minim de decofrare (1-2 zile) se procedează la slăbirea rigidizărilor şi decofrare . 2 11. înălţime ± 20 mm .echipamente tehnologice şi inventar de mică mecanizare Probleme speciale (CTC.după verificări se va proceda la marcarea axelor. abateri care trebuie să se încadreze în cele admisibile astfel: . LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGICE PENTRU SUPRASTRUCTURĂ ŞI SECTORIZAREA Sectorizarea: .abateri la poziţia în plan orizontal a axelor ± 10 mm .forţa de muncă: .după decofrare se verifică dimensiunile.dulgheri .se verifică instructajul de protecţia muncii . SCHEME TEHNOLOGICE PENTRU INFRASTRUCTURĂ Schema tehnologică pentru infrastructură este prezentată în Planşa nr.ansamblul de cofraj din sectorul 1 astfel pregătit va fi mutat şi montat la fundaţiile de pe sectorul 3 Resurse: . NTS..după decofrare se curăţă cofrajul de resturile de beton cu şpaclu şi peria de sârmă şi apoi se unge cu substanţe decofrante . abaterile faţă de axe şi cote.pe durata lucrărilor muncitorii vor purta pe cap casca de protecţie . marcarea se va executa cu vopsea nelavabilă. PSI) .mutarea şi montarea cofrajului la fundaţiile de pe sectorul următor sau transportul în depozit Descrierea fluxului tehnologic: .abateri la poziţia în plan vertical a axelor ± 10 mm . lăţime.

5 . Nr Denumire şi conţinut Nr U. Cofrare şi armare stâlpi . Cantitatea M crt sec Totală Pe sector 1.cofrare stâlpi cu cofraj CSK I 2 mp 253 126.Sector 5 Sector 4 Sector 3 Sector 2 Sector 1 IV III II I P Sector 9 Sector 7 Sector 5 Sector 3 Sector 1 Sector 6 Sector 4 Sector 2 IV III II I P Sector 10 Sector 8 Extrasul este întocmit pentru un nivel curent şi pentru acoperiş. Nu conţine articolele de lucrare aferente casei de scară şi zona liftului.

5. 15.cofraj din panouri refolosibile .0.2.max + gd Ge.5 a . 9.15 în stâlpi Montarea grinzilor prefabricate . 21.35 m Monolitizarea la un nivel curent a grinzilor prefabricate cu beton B.30× 0. 4.B şi C) .susţineri cu grinzi metalice extensibile şi popi metalici .45 m .20 în placă planşeu (zonele monolite A.22× 5.90× 0. 11.7. 17.62 t gd .90 m Monolitizarea grinzilor prefabricate la acoperiş Montarea grinzilor prefabricate de atic (axe A şi C) .PC.60× 8. 8.tip GM . 16.chesoanelor .armare placă monolită OB.greutate dispozitiv . 12.5 în suprabetonare Realizare pereţi de închidere de 30 cm din cărămidă cu găuri verticale GVP 290× 140× 88 mm Realizare pereţi de compartimentare interioara de 15 cm din fâşii BCA de 15 cm grosime şi 60 cm lăţime Realizare pardoseli din ciment sclivisit de 2 cm grosime cu mortar de ciment M.65× 8.tip GL1 . 6.22.OB.25× 0.T Realizare pardoseli din materiale plastice tip covor PVC pe suport textil lipit cu prenadez Montarea grinzilor prefabricate transversale pentru acoperiş tip GPT2 .65 m .37 Turnare beton armat Bc. 3.0.300 Montare fâşiilor prefabricate tip FGP 0.100 .max = 4.0.90 m Montarea chesoanelor prefabricate la acoperiş 1.70× 5.00 m înălţime la atic (axele 1 şi 9) Turnare strat suport hidroizolaţie din mortar ciment M.2 117 68 68 750 10 24 78 530 168 410 368 18 2 16 96 12 2 9 860 860 860 250 1050 17.grinzi transversale tip GPT1 . .5 9 7 respectiv 6 4 2.0.70× 5. 10.00× 5.52 Turnare beton armat Bc.25× 0.3× 0.grinzi longitudinale . 20.100 de 3 cm grosime Realizare hidroizolaţie 3C+1P+5B Realizare strat de protecţie a hidroizolaţiei din nisip 2 2 kg kg mc buc buc buc mc buc mp mp kg mc mc mc mp buc mp mp buc mc buc buc mc mc mc mp mp mp 500 2100 35 18 15 8 4. ALEGERA ŞI CALCULUL UTILAJELOR. B şi C) Turnare beton simplu Bc.20 m Monolitizarea cu Bc. 18.armare stâlpi .50× 5.0. 13.5 430 430 430 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12.65 m Cofrare şi armare zonă monolită planşeu (axe A.grinzilor de atic Realizare zidărie din cărămidă plină de 25 cm grosime şi 1.1 55 68 68 750 10 24 39 265 84 205 184 9 1 8 48 6 1 4.99× 0. 14. 7.37 .tip GA . 19. ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE ŞI A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU SUPRASTRUCTURĂ Qnec = Ge.25× 1.

16.5 m B = 18. 20.ax = 65 km/h 3 Vibrator interior tip 6 Martie φ butelie = 78m/58. 2. Număr flux 1. 13. 7. 6. 2.2t manipulator sarcină U156B Qprop = 148t 2 3 4 5 Dispozitiv manipulator si montaj elemente prefabricate U328 Cofraj metalic pentru stâlpi tip CSK I Qmax = 8t Qprop = 0. 4. 21. 18.00 Sset = 500m2 Gset = 3000t Cofraj din panouri bxh=0. 9. 6. 3. 3. 16. 19.2x0. 19. 7.42 t H = 18.5 m h= 3. 1 Macara turn ZB 80-B Rmax = 25m Rmin = 10m Hmax = 45m Qmax = 5. set buc.cofrare şi armare stâlp central Operaţii: . 15. 2. 5. 8. 10. 11. 4.2 t Rnec = 23 m Hnec = (hs + H + a) hc = 2. 9. 13. DETALII TEHNOLOGICE (SUPRASTRUCTURA) Fişa tehnologică pentru fluxul numărul 1 Denumirea fluxului: . 18. 17. 13. 10.40 m d=3m Schema tehnologică pentru suprastructură Nr.25 t Qmin = 3 t nrumăr tronsoane: .00 t de 5 mc L = 8. 6. f = 60 Hz Timişoara Lista echipamentelor tehnologice si a dispozitivelor Nr. 12.brat = 4 2 Autobetonieră tip CIFAROM qn = 5 mc qutil = 14.65 m Vm. 4. 6. 8.25 m a = 1.944 0.turn = 4 . 11. PROIECTAREA FIŞELOR PENTRU FLUXURILE TEHNOLOGICE.6m refolosibile Sset = 500m2 Gset = 1800t Susţineri cu grinzi metalice extensibile şi popi metalici UM buc. 2. buc.00m hs = 1. 8.8m bxhmax = 1.15m B = 2. buc. 14.00x2. 12. 20. 15. 21. 1 1 0. Denumire tip Caracteristici tehnice crt 1 Dispozitiv universal Qcap = 3. 5. set Cantit. 19.6t Ua = 3.00 m hs = 2÷ 3 m Hnec = 30 m Qnec = 5.gd = 0.5m Rnec = B + d + E/2 E = 4. 4.106 Număr flux 1. Denumire utilaj Caracteristici tehnologice crt.5m hb = 0. 17.

montarea cofrajelor la înălţime trebuie făcută de pe podine de lucru .punerea în operă a betonului .transportul de la staţia de preparare la obiect .prepararea betonului în staţie centralizată .înclinarea faţă de proiect 3 mm/m dar nu mai mult de15 mm/m în total.forţa de muncă: .premontarea panourilor de cofraj două câte două realizând un ansamblu spaţial de cofraj . Resurse: .caloţi tip CSK I .montarea ansamblurilor spaţiale de cofraj şi a carcaselor se efectuează cu ajutorul macaralei turn . Fişa tehnologică pentru fluxul numărul 2 Denumirea fluxului: .panouri mici de cofraj tip CMU .se montează un ansamblu spaţial de cofraj tip CSK I pe o parte a stâlpului.se execută rigidizările necesare şi se verifică verticalitatea cofrajelor.înainte de turnarea betonului conducătorul punctului de lucru (maistru.la înălţime ± 10 mm . după care se montează carcasele de armături pentru stâlp .cofrajele si armăturile se transportă la obiectiv cu autocamionul Roman Diesel .montarea armaturilor . etanşeitatea.se verifică poziţionarea corectă a armăturilor faţă de cofrajul montat .echipă specializată dulgheri .materiale principale: .echipă specializată fierari .transportul şi descărcarea elementelor componente ale cofrajului şi a carcaselor de armătură în depozitul local .montarea celui de-al doilea ansamblu spaţial de cofraj . şi starea de curăţire a cofrajului .se descarcă panourile şi carcasele cu ajutorul macaralei turn în depozitul loco obiect .substanţe decofrante . rezemarea pe teren.trasarea poziţiei cofrajului .verificări si corectări succesive Descrierea fluxului tehnologic: .la lungime ± 15 mm .se interzice sprijinirea oblică a cofrajului . NTS. caşti de protecţie si centuri de siguranţă .montarea unui ansamblu spaţial de cofraj .pe durata lucrărilor muncitorii vor fi echipaţi cu mănuşi.se verifică instructajul de protecţia muncii .se montează al doilea ansamblu spaţial de cofraj tip CSK I .abateri admisibile la montarea cofrajului: . stabilitatea.toate elementele de cofraj se montează de oameni instruiţi NTS . inginer) este obligat să verifice: integritatea.macaragist Probleme speciale (CTC.se montează două panouri de cofraj realizându-se un ansamblu spaţial de cofraj .la lăţime ± 6 mm .. PSI) .betonare stâlp central Operaţii: .

forţa de muncă: .carcasa vibratorului va fi legată la pământ .respectarea sarcinii maxime pentru fiecare dispozitiv de ridicat .benă 1 mc cu furtun . caşti de protecţie si centuri de siguranţă .protejarea betonului după turnare Descrierea fluxului tehnologic: .curăţirea benelor se face în poziţie stabilă pe sol .turnarea se va realiza în straturi de 44 cm grosime pentru a putea fi vibrate corespunzător . etanşeitatea precum şi starea de curăţire a acestora .materiale principale: . apei şi a aditivilor pentru realizarea compoziţiei conform reţetei.din betonul turnat se iau epruvete cubice pentru verificarea ulterioară şi se verifică lucrabilitatea rezultatele se trec în registrul unic de beton ..legătura etrierilor . malaxarea şi descărcarea .dispozitiv de manipulare benă ..echipamente tehnologice şi inventar de mică mecanizare: .vibrator de interior .dispozitiv pentru manipulat bene de 5.Bc.betonul se verifică pentru ca datele din bonul de calitate să corespundă cu cele din comandă .se verifică instructajul de protecţia muncii .macara ...5 tf .poziţia şi cota cofrajului.utilaje principale: .pe durata lucrărilor muncitorii vor fi echipaţi cu mănuşi.poziţionarea armăturii . Resurse: .manevrarea vibratorului va fi făcută numai de personal special instruit .după turnare şi vibrare betonul se protejează împotriva uscării rapide prin acoperirea cu materiale de protecţie combinată cu stropirea cu apă astfel încât să se menţină umedă în permanenţă suprafaţa betonului timp de minim 7 zile de la turnare pentru cimenturi cu întărire rapidă respectiv 14 zile pentru cimenturi obişnuite. stropirea cu apă va începe după 2.existenţa distanţierilor . ridicarea benei se va face încet până în poziţia verticală pentru a se evita revărsarea betonului . NTS.şofer autobetonieră .fierari-betonişti .betonistul care va efectua vibrarea va fi echipat cu mănuşi şi cizme de cauciuc . cimentului.compactarea se realizează prin vibrare cu vibrator interior având butelia de φ 78 mm .15 Probleme speciale (CTC. 6 ore..prepararea betonului se face într-o staţie centralizată unde sunt urmărite următoarele procese care pot să influenţeze calitatea betonului: dozarea corectă a agregatelor.punerea în operă a betonului se va efectua cu ajutorul unei bene cu furtun dispuse în zona de acţiune a macaralei.autobetonieră tip CIFAROM de 5 mc .12 ore de la turnare în funcţie de tipul cimentului utilizat şi temperatura mediului şi se va repeta la intervale de 2. PSI) .betonul se aduce la şantier cu autobetoniera de 5 mc .înainte de punerea în operă a betonului conducătorul tehnic al lucrării va verifica: .macaragii .

conductorii electrici de alimentare vor fi flexibili şi izolaţi în tuburi de cauciuc. cofraje sau beton. planeităţii.transportul se face cu Autocamion cu peridoc pentru prefabricate lungi şi cu Autocamion ROMAN DIESEL R.montarea grinzilor prefabricate longitudinale tip GL1 Operaţii: . Resurse: . goluri.ca lucrări pregătitoare se verifică: . dispozitive de rezemare sau cele mici cu ajutorul unor straturi de mortar .geometria elementului (dimensiuni.poziţia de prindere a elementelor prefabricate . ele nu vor fi întinse sau smucite în timpul mutării lor. Fişa tehnologică pentru fluxul numărul 3 Denumirea fluxului: . planeitate) .se aşează în poziţie orizontală pe reazeme de rigle de lemn sau alte materiale elastice dispuse cât mai apropiat de poziţia normală de rezemare sau ridicare .fixarea provizorie trebuie să asigure stabilitatea elementului până la fixare.dispozitiv de prindere .transportul şi descărcarea elementelor prefabricate în depozitul loco obiect .forţa de muncă: . coborârea şi aşezarea lentă pe reazeme .verificarea poziţiei şi fixarea definitivă Descrierea fluxului tehnologic: .10.corectarea şi compensarea abaterilor se face cu cricuri.echipă specializată fierari-betonişti .macaragist . etc.se face trasarea semnelor de axă şi compensarea eventualelor abateri .215 F .aşezarea pe poziţie şi fixarea provizorie .grinzi prefabricate longitudinale tip GL1 . orizontalităţii atât pentru elementul ce se montează cât şi pentru cel pe care se montează . ridicarea propriu-zisă.existenţa.aşezarea pe poziţie se face prin prinderea elementului în cârligul macaralei cu ajutorul dispozitivului ales.materiale principale: .calitatea elementului (depistarea eventualelor fisuri.suprafeţe de rezemare sub aspectul dimensiunilor.prefabricatele se depozitează în zona macaralei în spaţii amenajate . uscate sau mixte . fir cu plumb. liniaritate.pentru introducerea betonului în spaţiul de îmbinare se pot folosi bene cu furtun pâlnii sau jgheaburi. plăcuţelor.pregătirea şi verificarea schelelor de montaj pentru accesul muncitorilor .lucrări pregătitoare în vederea montajului .pregătirea şi verificarea dispozitivelor de prindere şi a macaralei de montaj inclusiv verificare sub sarcină . compactarea betonului se va face cu vibratorul de interior (pasul de introducere de maximum 50 cm) sau prin îndesare cu şipci sau rigle. armături dezvelite etc.la stivuirea pe mai multe rânduri reazemele se aşează strict pe aceeaşi verticală pentru a nu da eforturi suplimentare datorate elementelor de deasupra. iar reazemele trebuie să asigure spaţii suficiente pentru a nu fi deformate urechile de agăţare . poziţia şi calitatea mustăţilor..verificarea poziţiei se face cu aparate topometrice. cablurile buteliilor vor fi suspendate (nu târâte) peste armături.) . manipularea până deasupra locului de montaj. exclude deplasarea elementului permiţând corelarea poziţiei elementului . pieselor de asamblare .fixarea definitivă se face prin îmbinări umede (transmiterea solicitărilor se face după întărirea betonului). .

la lungimile de rezemare -15 mm 14.875⋅ 104 daN⋅ cm3 f = 5/384 ⋅ Pmax⋅ a4 / E⋅ I < fadm = d / 300 3 a = 384⋅ EI/(5Pmax⋅ 300) = 19.67⋅ a⋅ b2/8 σef = Mmax/W = Pmax⋅ a⋅ b2/(8⋅ W) ≤ σadm => b = 56 cm ≈ 50 cm 3. caşti de protecţie si centuri de siguranţă .375.abateri limită permise la elementele prefabricate sunt: .1 daN/m2 q⋅ a2 / 8 = Mcap σa = M / W => M = σaW σadm = 130 daN / m2 q⋅ a2 / 8 = 130 (0.de poziţie faţă de cotele de nivel 10 mm . .45 m Pmax = λ1⋅λ 2⋅λ 3⋅λ 4⋅ H⋅ρ b = 0.0152⋅ 104) / (6⋅ 6686.înainte de turnarea betonului în îmbinări conducătorul punctului de lucru (maistru.375 mm => nmin(19.593 cm = 19. etc.27 daN/m2 = 47 kN/m2 1. inginer) este obligat să verifice: integritatea.Probleme speciale (CTC.1 daN/m2 = 67 kN/m2 Încărcarea la partea inferioară Pinf = α⋅ Pmax = 4680.montarea elementelor prefabricate la înălţime trebuie făcută de pe podine de lucru .de poziţie faţă de axele în plan orizontal 10 mm .85⋅ 1⋅ 1⋅ 0.pe durata lucrărilor muncitorii vor fi echipaţi cu mănuşi.375 cm 2. 19. rezemarea. Calculul tăbliei si determinarea distanţei dintre coaste q = Pmax⋅ 1 = 6686.95⋅ 3. NTS. Verificarea moazei (calot din oţel cornier pentru cofraj tip CSK I) => a = 240 mm => aef = 19.125 cm4 Eteg0 = 70000 daN/cm E⋅ I = 196. Verificarea coastei si determinarea distanţei moazei Mmax = 0. stabilitatea.la perpendicularitate de 1÷ 6 mm .45⋅ 2400 = 6686. PSI) .593) => a . PROIECTAREA ŞI CALCULUL COFRAJULUI CSK I Proiectarea cofrajelor CSK I pentru stâlpi H = 3.toate elementele prefabricate se montează de oameni instruiţi NTS .se verifică instructajul de protecţia muncii .1) Rigiditate I = b⋅ h3 / 12 = 28.593 cm => a = 19.la rectiliniaritate de 1÷ 5 mm .

Acest procedeu necesită întocmirea unui program de compactare în cadrul căruia se determină: .în total NT = ni⋅ nS = 48 .oţel cornier 100× 100× 10 ηM=2 R = P⋅ a⋅ b ηf=10.4⋅ R d1 = 0.pe un strat ni = 4 .efectivă (pe mc) T1 = NT ⋅ t/(60⋅ V) = 25 min/mc .46 daN/cm2 < 1500 daN/cm2 14. PROGRAMUL DE BETONARE Vibrarea internă se realizează cu ajutorul vibratoarelor de interior şi este principalul procedeu de compactare a elementelor din beton armat monolit sau prefabricat.grosimea stratului de beton supus vibrării g ≤ 3/4 Lb = 30 cm .durata de vibrare . necesară vibrării elementului Ct ≈ 1.numărul de straturi de beton ce se toarnă nS = H/g = 12 straturi .numărul de introduceri în beton a pervibratorului .2 T2 = T1⋅ Ct⋅ V/60 = 0.totală.distanţa dintre două puncte succesive de introducere a pervibratorului în beton d1 ≈ 1.distanţa dintre punctele marginale de introducere a vibratorului 2⋅ d ≤ d2 ≤ 0.62 ore/buc .5⋅ R d2 = 12 cm .11 MMAX = R⋅ c/ ηM M ≤ σad ⋅ W => 1254.40 m .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful