.'
IGUIT.R,

1:/
. .

J

I 134
Ail RIiJffJ:5 R~Rvm
i'oi:I ~
Dl!tis

~67 ~~0
W,liRNS.R

O~

EL"I' ~a EI.Ii'l' IPUBUGA TlC»JS ~.,!!;J\JP

~m

~
~

1NT~.NATJ{fttII. CO?'l'RlGHT' SB:uF!Efi.IIlM.I. !\l.1\Di',AHIlI ,RltmO IN u.~,-,I;, P

.s.PioRltJ""'llOllili.
i,I;lII

~~

>llft~'I!r.'Jj' mBIIJ··

~~

In ~J pliDl~'!

1!1'

I~"!)

In 1IRIrt, !!l;.lj!l<j'" ~ m cr ctml'~~,.mtI!:!;;

sr-;J~
~

01'

'IIi!!

fl1KIh Mol!' b:m "'I'IIm~r

W.s:ffUS em the' WsJb a:~WWiW ..melbi3':y~,~

E-mtm

illS a;i1' em.O@ms~.!com

Contents

Body and S alll[

"."••••••••.•,. "••••"., ""

"•. "

" •. .~.~ , ••••.~ ..• ••~ ,..•,••~ ,

~

,,'10

Days of Wme' and Roses E,.,.)Ib,.'P"".·F'I=I,,,,II .•:~I,,,, ·v.",., u~a~-'koPt:_IiIU1... ..1 ~~~
.Ill.

~.~. ..••.•... __
+

,., •• , ••••.•••••

".••••••••••

"" •••••••

" •••••

". ". " •• " ",.

fl •••••••••

, ••

,,,

••••••••

, .•••••

_

]

2,

!II

1I'I'P!I"ll'r"l I'll P"l ~ojj -i-!"l

--!o;j!

.. 01 .........

_oj ""+03,; ....

:1 ....

~IIIII"'.

I....

II lOllII. IHII.[I .[1]_11 _II .,11.

11 ••••

11•••

[1].

II. II__ u .·n.

II. 11I1.1i .'1'.'1.

I'!IIII!! 11'111'1"

1I"!"l'!'''l!'oi

II';"

!o .....

-, .. e ioi!!

~IiiI. . !IJ II;of,

,/\ 'foggy Day •.. ~

"" ..

L

"".

".

,

".

" ••••

".,

•••••

'''"

_ •••••••••••••••••••••••

, •••••••••

,,'

•• , •••••••

,

, ••

16 18

Have ¥oo Met Miss ..jO'~i[e.s,,.•••••. _.•.••. ,•••,., .~ .How .High. the.

".,. "

,. "•••••• ".,

,•••••. ,

:~~rOO]iJ,

,
,

~........• ,•...,
".,"".
ro " " •• "

,
,

,. ".~.".. ".,.,. " ,."
,,' •• , "". " •• ". "

,...................•..•.
" " " .. " .. ,."

,:2 'I 22 26

II Had To Be Yon " ,.,. "

S omeene to. Wancb Over Me: ." .."

.a,•• ".

u ••••

".,.

".,.

,

,

,

""."."

The Way' Yo-uLook Tonight
'Wll!~'I's, Nsw? ~

_.•._.+

, ,. ". ,,,

""" "

"

,

,. ,·

s ••••.

30
33 34 36

n

", .. "

" ••••••

"""."""",,,,,.,.,,,

_

,

,

,

"

m-ell W''f,~~iiUQ

.IloVIIZ: •••.•••~

,"".,. ,

,

""

'''" •••••• "

,•••••••.•.,. ,

,•••.•••.••.••.••••••.•••.••••

"

+ ••• ,. ""

'Y~UJ SIte:P.P~d. ,Out of

,ill

Dream .."'"."" "

,

"

"

., , _..,.•.,.~ ..•... ,..

u

••••

" •••••••••••••••••

~

".

libn'Shi[1*" lnc. .~ F r r._ iPUI.~bl~. .B!_~~d 4 . Copyr.11I1.i:gnt ~m.HBC~ li~I!4:r~~ :. . .351' Uni. @.! 19.i!:W~.ru. i3!ffru]ged by l"tLOO1U.VI .etfiflU(lg~lr.). ~Jtlu !9~ c Elr :>- -' Cff I r If 1 ~. AI! .]'el'(lU'Le 'Ml!!!sic'b~ Kern crn---~~-----.All the Things You Are 'WOIDlJls by O~' H8lI:UiiInCTsilti. r: f i--of F-fj" F oj i j!r) EV !~ r J r ii~ ~ r ).I]' .\i!N5_t.tI.iGlro'lID ...F. [' " .

(']]'--------. 1. <0 " . . "~ I 1 i I· :'lil p . f rJ [r :* f I-k..: <LP' r £§-~.~ I" elF.J .I~~ I: r=-r:fE= F r r I.·.·. " .1 r J r J~F ~ . iB ~ .P c:m-----~ I~~ ! L 25.C) ~-----------.

..u:r I!lld' '!."!D'N'Ot1Ke. y~ 'Hru:bl!l{g Music by Ve. rO!XiUJ[l~ Ily G~QCC'A. IlLII R5~hJ. MlP.. III'.. r ."C'_ (~Al) T~nii ~n Ilitl ILJ1i. IV CVIII'-------. CJ]-~--------. .Ik~oo .!R.I" 6 .mol1 DL!lb m.~ b~ Th'lJJ:rha5. HI!C!li: ~f r cttl- J~ P .nC CUfl.f'. MO'. 1E'l.1111WAJl:NI!Ji: 1J[1IDs:.~ I!:I :1.-'EJl.IU!A " .Words by E.R1~m r fOf dg 'ffiK"lenrli!d.

I " r.W. r:m-----~- II .. .. ~ . I~ cm---~------~ p " 1 .." ~ !IJ 2~"~ .'iI-------~~-.' "170 rEB ~. - r - .. r----' 3-----. .~ ! 0' f .J ~ ~... ~ J :~ 3..1 'p' ~ "' .illr0d . r'_."..'P' .J~ :-_ ='" .J. : r J J 3J 4J~® '0 I""'~··~~-.. II I. I r ~ ~~ . m I I I ~ .... r- or • =- i. t. .-poi ./" :ti3'i.. r-. [. ] -ar 31 4-1 j. -- J ._ " tl ilil . .. 'P SF I .r 1... ~ I . cl!n~---~.. -- '!J '.~e . 'g 5' - _. ~~...j~~...

IN::. Medium ..'f'ATAlLOO .fJB:B. r 'P r 1 !ffb .J0d:i..t- J ! 'i~ F r r T~ *._ __.hhli.. 'I~ • '..DW'rff.J l CII.':lifl t Wt\R1i!ER.i).lDifO<!O.en~ !.i ~ " .s&. liill~~rr .O\.l'~J ME--::mJl).yrics by lorcml ~ uslc by Rlc1'aMTI Roog .w " . .11IJNJ.r 1 I ~E"~ f' . lril'lS~ ltdo'T£ CII ...M~l'Ei!.OOl._ .inj. AIJ Ri mlJ! :~t:d (l'Pfi1) 8 . l...i t f ":0- r rl ~1 ~ 1'1' " 0. Hrd IIJ r 21 ciT IJ I r 1I l - . [JJ'f"olrt:ged IJy 'IJ'bmnas f'. us. Pli[!IlC'....\{[ R. All i1tlghis Co:ntmlli:4li!f C! ~!I'M.dO'lij! {Jl'p.----.CF1.Bl. = 'CIJi . ~(:. r . ~NC.n'Viif.ue Moon.---------. J ¥d cu:----- ("]]]1------.

---.. ~A·~ r .-. '..... }. '")'1 ". 'I" ~~. r m: --rulJIo!i!' lu... -... V' ---:..II.• .... ..._ I . ..Ili'R' r -. 20 ~J I' .- ~ I t ......_--.. ~ I t'i JJ ~ fA~~ f r r r f P? 1... 2...----......P I C'II-----------..J 3!~J ..61 ..----:. .

. JI. -1'['- pi 21 -- .. ~R:! ING (Fl~r~lj"~) ~ W. _ .ged r:~ CVl J=7. r~·F C\·':D.J.t! . I . . _ !f - J '1". . .SlC ~i1<1~1!l:1J~Ufi'n. l...!Byron 1f by John C!!idir:d .. 516 ("V~ -------. '] iii.. Music b)' John G:r:ecm .s00l ~d. . 1 41 -~-[~~~ !!II' J. 19JJI]WMtNllR.I!U !l 2. [. en------. ~" 1" J r:\ 1 3 if. ~ _ ..I .. 1. us.' -~ _D ~ 2" 1 r .ill:im!D.. ev~------..I " ~ J ::i! :1:- @ ti'i iIiI ..L MUS'I:C m .2..IIJI) A R'ighu lWeir. .limER il<1({i....J :J .~Jr2..' .IlJtDs. .. iii r . Worns by ~'ward! HeymmJl. 2·.• ' . . 'Jlmoi i:lli'hr.2·. I ~.. -4 _ -®!I!' .. C'I. ~ I Fl~b~ -:it . .~ SQLf. G) CU----.. ~ n cv . - 2~ i. " J 4 121 !iii .l.~.'1_INC_ Hmu. "'! . ill "'vm ~cx--.Robert .. . . -3.MtE lYIlJ.._~J) . (# C~III--- ~~ "iJ:-! '"I 1 .

.Caravan 1...- . I . .'~ ~ 1 J}~ _ . . @ ~.. :J I ® ~ 11[. .::st:...- I .~j .. ._ :iii! !:. Iti .~ ...i'i ... I. .!J r g ·Ii!! o· CV '- .. cvm: ® 2 - . ~I r I =]. .n 1/ -. . - ~ ~ 4 -& em 3. ...

...- ': r I 4J . '1-:1 d CU:---~----. l~)'riC!i 'by. tfitc. 1 -J Cl.- ..-.~ I 3. WAR:.1 =- :::-- =- . ~itba~~L't! t2 .1_ -=-- _- I r .. F 'C~IJ----- I .!l F.1I ::- II' J -. toses ]oli!nlilY Me _' Music by Henry Mtmciru IUTlJ.l..f..ne ".~. .______. '~I"'II .~' -. r -=+r II 'ifl) J .~ ).'rl.--.JIgc. TIKtJTUI. EliI-O:'!l."an:d R-:' '-.OJ I:Jl.. ... ~' dEli#' r "li.(I.----'" ::j " .r.D' cays -~.I'mi!.0 ~ r' ~ F . ='- 9D® I [f iIJii 2. 'by.-.f' . C ~o. -=- :0. ) ..' '".. S .----~ hliJ8~'~ (]ol -... ---- ----~--~----- h~nge harr« ~----'----"'! i *..

---. I r hmge . :l3 . -. . 2.mr. 81r~ Jur.barn ~ ------~------------~ I .. I a I r CVI![ . ~ - ~ 2 '::>- r l.. ~..C....1IlI1----~ iCJ]] ----------.

J.. . rr. .Afl~lri!n1 eo 19JQ WIi! MtJ:i[C{!Oi!'P! (il:_1!!iO C 2tI. ..j} 4 :2 l~i - -- 4 f>!l! I _j ~ .. .•. I T 1ili IJ '.' I ._ bur-ilL MI'I'JI.:- ~:iii '411" .SJ. . . ~ :r r ff ."'B...~ U· I 1- I 1: =-.1I1Rl.f1.._i!"i . 'iDI' I I Ll T 1 ~I I " f en: =~ CII-~-~----------' I[TV .5 -.JZ ". _f' _ J I _I_ .£jhI:s ~~ J4 . 'lUSLC OJAA 1'I. _ . pc Thi! ..I. . Of I . . I I I J I J I . !.II. 1 I 1 I I l -. 3'j' ---- .CIX . I I" - If] IC'Ii'I] . I -'2d ( . t~ .._ _ I:iI r IU _ I .~J ~r '1~ ..J 1 . If r J~ I~ "1 r r r ~. _'" JI..k) ~i I.~ t..... C<!) . ~ ::.

I' 1:5' .J F J" J$ r t r - a Rl~ mrnn.

A Foggy Day MU1SlC ifi1]..Amm~IDeIltiii:! :!OO2IGEOROB GER5HWIl.A. J':!l.t.[l.o...:._1!btJ.!.~ ~ ~~: - r .. 1 lit lilt FJ~:+p.J:lR. '..~SKWIN l'dil.i!: . *i r "11~. iir)' "rhumB. MUS£(" Thi .J I~~ lfiI!.- n 1'lYi' (1Nlf:.i:!~...i::d.' .. IlIWIN w~JSIC 0II'I.I .l:! rnA GER5~1~TIf. H :J_ I~ F -j! Gfir= r qI !~ Ii r :. • . Gemg:e Ger&nwJ n lrn Gersh""" a~n.ili L)qjcs -. Resc:m:d [16 .all faF CIJ--------...:.U.V .' r ~ !h~4 . f. by wtl MUS[c C'CIRP. MIJSK" -II'JIJ 1'R}o. All Ri.~lC All IkISfiJ:liAllmiIIIiIlBa'i.:0..

J " ~ iT ::!!E' ::oI!' J: F' '-ii' r' "ft I .5 -l 41 ~II I 1" ~ t J .3J fir r ~ ~ ~ J : 1 C1I em em ~ co: • I~cm I ~ .' . I f .----.=>- g£h 1. 1 ~' - . i r' J1 rI T1 ® I ® I t' T1 .b..L.r:JIi! . J . ' J J @~ I . .8 ~ 2-~ [ i~ J I ~: . I .' ~ I~ ~" i!ilf~ MlW. . J iif' b 'II 41 'f !~ "J-3~ [ r I ~ .1 .*' ~ .: ~~ :. .

~ b)o 'WB itoj.!'!.'l. .Lf!:itc QJfl. 2. ~j ww f. ·:cr... oJ:. (...I ® I I • !l I • -4\ -( I~ r . I"4lr II:Ji!i E.ii:I\ULII'mUST UN OOlIDl1i'!f F~ROIX"d!RS rJtLl:mI~!d IY rmu.r I CU]- ~J 21 ~~ -- cv ----~---.o~ (k1]l.~'iON MUSK:) AIL Ri. " -.. 11e1'lll iill ~ UaitrdI SiHU::Ii iCl:G!r\.s. 4..'fl.1li.'" II.~11 iIil~li'f~ 18 .1 j !l((n !R~d)~' CI'UiJiPEU.IZ 1H.'!'! r:o'I:Jo TI-IJ"IESfJI.V'-----.---~ . cm-----. J-= ~ I MediuNl Swing ~CD[--_...IT RII'1-5:!i.OOJS:t. CO.mJjI'fIfle.VoFdIs by 'Lorenz Han M~sic by Ridllro Rodgers w:r-iIDFd b}! Kirk ~ em -~'~---"~--~-.i::T·'& THE r~1JI!~'f'.JE 0.. .'RD 'R~R.

-----....' &~ _.. ... ~ 3:<! ~~ 11 '~ ·'Ff· .... ·--------. ~~ ~ I i' . ~~ 2tI r" C'Vl.. ~ ·:i or if- .l qr I CD 4J ... 21 J --.. ~ mC'Yl----~~ cm---- ... .f r .. o . :l.. ~ "~-!i "I It GV '. . em I v b~ 4: ... . m.. -.. 2F i - I ~ F' ~i 2~r 11 ~ I J .I .0.cw:_----~_t 4·. It clt at ~: ~ ~ 1 J AA1r I ..'3 CI] .: .•. I "II .cm~---" -4 4: r" - J 'r 1-. .. ..J I ~I . cvm :2... 2J cv .. <JJ Wi"! '1 swfl'll.~ .II.

I ® _... 'I.0.ii!l' J ~] I @. _1 I!.. C1 em .~:'. _J../ "ii.p ~ .I r' 1 :J mCU: _. .(l Ii 11 .~ ~' '~ -~ I'! 4"i "Fi' --= -~ -~ r - ~:0 . J r.pp 2..Fttl'£i]f' i i f 3' r GU a . '1 cmv ~ . r' . -~ ::::: ~ -I 1 ® ® 3r em' =0'1 'I. .. ~ Aai'lrnl.z. .

_ll. .a "ilt ~~ I£~ 1.~ 1(1:------. ~ e-l9>m CliAPF'6l1. l..r."~..J _i) _n. Words by N aney Marmillon Music by MOfgalTli lLe~vis anan..r..Il CQd. 00. MI. .·' 14$ '2 .fu 2'r>" .. '_j~ c. C'.lil I!li!~g .A meN' .1 -..ili.T " ® J. 1J P ~ -!J .@)------.S ..ged 01' John..~ 3~ 2~ 15 . Ot>:p~"'l.~ J -~~J J ·_·2 _ ~J m. d..L.~. J '~ D.B [bi ~ 1 CV -~ I~ --.. wCiU: ------. ~I '1.ui Co.!l ikKl"'odl .How Hig'h the Moon Clll ------..atliimJ.~' ~21. elM ~-------.

) :!BI r 111 . ~ '~ .~ r I.~r r 1 5j :.1I! lh..lIi. 4 m . :: s.:.'-< d. 21 .ir.. r r t - r J' i r .

:i" Ii!Idi iRA.I~ J)' .OS.i.I' il'rtr'8}' Amll Ik>.J:D 1MEM01U.ri2s AD 'Piij.. - :po6 :- ~ f ~----." ill"[: triI(IEm~ cl ~ J~~I J'IillIiQY ""..rl {..'GOO.' 'F..kI b!~ 28 .liF_(i!iR:SiI ~'IMi MTtntc.E.1Ci1di 0u1J.')fIl'! (jE!:RSr~".lLL IlIDID ~ J'!. . .i1m:illi~lXd by WI:I MlISOC 'l1l.--.O~:t~lfr:m GERSHWU.-p." IRA~Hwr"" f uUiS~ lind [}uI:lO~ 11..mn~OJ:!:IrI.- rr J £I HIJ5.( • 'f n CI--------. iRA IJF!~HWIN 1'>!lU5.i-iV!f[}r.](0 00il~ rrn-l't' 1[EYW"~P p. G'EIl:S..K'. (Il~wtd 1'9052)(ifJ]R(jf! ClERSHWlfli MU5.2M(jfU~ R1NIO A111U:dt11 J..lI....IIi TIlBSS" 'il ~ ~ 'tr:D=. ~l'I!In ~rt HIr!. 1Wi.21lIfll2.

I .I§ . I . ~ . Jj.. r !J'2CV'--~-----~-~--~ j' r •I .L-~- I 3 :1 II Cl----------. r-." . ~~- E fjl s >r.' .. .1' .' •• - .

111 I I J.1 J . PEeldJ.ir! i"iIl ~I]:"m_ . '2: ' '~® ~.5 M'u!iii by' Jernme Kern 8l.l-~~-----.:moJI /!i.The Way You Look Tonight l:i'lC1..iii ~. 'F AJ tl d-. -'2 ."\ I r. . Cil!i!!l~ b\f~'(]~(i. r.::rl'ft! .e. m i .~ r' 1 IG 1 ~:lIjj (li:..~1J!Rildl!_~~piI 14...l'i. . CiIJ: I .WWIi. Worns. by S~efi R.e:kM rit. .TanpJ..[. I e-. by Dowm.!"OL'ltI:J&l~M ~NTi':RN"'riON:. .J - r' r L ® I SF ~I '" .2'· '" I Mod\el'afe s'Hf1n..IlNC'.B .W.. .. .{!3 o t.d~ :UXJV:ElRSJt.LlPtJ[jUSiJ:tJN:Cl. me-VI 101 .g rr j - F& 'I' _W:..' - ..i:lJ'-------.~) ...r lr 2' Ii fmliA.~ ~ 4.I ..3.t =j J§i 'k.tlI. . r lr melV 412 "iii '1 jj '.d CI.11 . t/JIuJ :£Fti _ p CH-------- 2i) .II.

. ~ ~ ® .. .j J 2f $' r r I ~iW:Ifflj. II - "" i] I ..XI:I: . II . . ~. . . :Iii!l . .9 sj ® - i .s .~ 'or ..rm. I' i. ..J. r Ir 4e ...j I'-' - r 2·r I I @.oo •• a l ...'.jt.ill J iii ~ - . - rfI' r I kf -'oi e-" 81 r 1= . Ft1 ifi ~ 2f _. I jit:. " I 31 . I ~ an-... " . .- i (' ~ dOlcE" t r J dB CII..~ .. .

.~ .. I J. 2-2 ~51:1 'it) .!} ~ p... .. .. 1 . I 1 ~_ " -1 -]. f. . .II! - I~ 4- 121 ..® '" III ----..~ ~ .I !il " " . I~ _ _it _ _ 1{1: ell 112 crr~- :i!'I< .. '~ . "I '. rr 'C'IJ' 1 ® i!!' 4.CfT Cry .-.." ~f .. -A" 0 -=. III i r Ej... 2 -2 _l I ] -1 ..-J " . . 1 jn'd_"J _. _ 1.J .. '.--... .l -m... I r:"I I ' pi r. _illJ ~ .

~ ..K ~'I. M.1i -:I ~!lJ1f'd lID n ! '. 1Rf(i~"'!)QI.R :IlRrnL 1m::.II"l('. TIl\fO'OO ~{IJSIC ..m ex ICJilli:: ICVil CIV..~~jIIJ!l ~.. INC'.____.tI. CI J cm--~ lllO- em.li.What's NevV'? ~~~o cv~:------------~ ~ ~ ~ - IC'lo'----------.1:U"STC F't!II11IEWNO aJ\.rP: lIIIILEICOJ. WARt.rJtj WMl'llP.riJ. C'V JI1 ill iDa:py..~ 33 .Rttl!: r. UMISEUC..1.iJll)!'lIIl¢w.USrco.lJlP.-~--' " .~. 4i1'1..11R 8R'OS. IlDd.URijl}ll!FlR.

. ' mar.' ~ ::l>~. .When.ed! by Tbll'IItiS F.. j 1 ~ . r---~ I i '. .:Jg.- '~fl ~t ~r ~fi r ~ rn. " r-i I j' .. _I . i~ ~ I[ .II. - _...J L} U 'iliff ~ ~.· 'I i r. :H!ec' til II A .ward H~ymsn Music 'by 'Victor YOtm.-~-~-~--. . '_' . ~ .. .C r 1 r F lip ! J r J E ~ ~ t1i=-o c:! U W __. I.l Fall in Love \Vords by '6d. ".. I ':pr .J 7 '~tlB ... i!I " .

I' f :.a~g8iQtiDn :1° 35 .. .. cm-----~---~ r SInK> .g."e. F ~I sar r c.n---~--- r r I.a- ~ IiIj<iJ r - .

I. --b --'d 2 I. ~. 'JaTm.cm------------~aV------------~ ('VI--------.:om ----. C''VlI-------. C¥ I -~I 6~. ® cv (.J~. 1m 1':\ -$- I ! ] ]1 .J J J -3-----. .

. 2J QfDli----~-------.!oJ. .-.' . ~.' ~ F&" t !+l . liP'nn~J JI .J 2 ] r nt. :H .---$---. FELSrc.:1.I1I1. CPutmh~ 1m!! WAil j'oIl'... TS em ------------. ' . fF..l V·------.!---.. .. 1ii1.J IlJ .Lyric~ by Gus Kahn Mllsic b}f .AIl Ri. I ~ J . .i( SRQS.'[.s IJilIL..tp:""'-t:i!I m'9{JI).H'C'!I.1. .' acio Herb D'FOwn i3J1:'t1litgcd'l1-)' Kirt JiJme1 /TUi'J'.(.l:!f.. 36 ..'·rr ~ 'I ..."\LOO I}i!l.'ICATIU~· u.u.KJ Die .-----3-.i1 P. . eN ----~---------. ~v-----e. i 'Rr t~ C 19!I(l {:II. JJ '"'.dilF!~. ~ Dill.