..

Colecjie coordonata de Constantin Dumitru

Pierre Dukan

Editor: Olin

Vlasie

Redactor: C. Dumitru Tehnoredactare: Coperta colectiel:
ART (REATIV

Irina Bogdan

Prepress: ART (REAlIV

RE1"E'fElEDUKAN .., Regimul meu in 350 de retete
Traducere din limba franceza de lanina Marinescu

Descrierea ClP a Bibliotecii DUKAN, PIERRE

Nationale a RomAniei

Retetele Dukan : planul PROTAL in 350 de retete f Pierre Dukan ; trad.: lanina Marinescu. - Pite~ti : Paralela 45, 2010 ISBN 978·973·47·0822-2 I. Marinescu, lanina (trad.) 613.2

Tltlul original: Les Recettes Dukan: Mon regime en 350 recettes Copyright
0

Flammarion, 2007

Copyright

0

Editura Paralela 45, 2010, pentru prezenta edltie

PARALELA 45

tntr-un du-te-vino fara incetare.. a mea. ca mi-am oferit intai mie. simplitatea ~i perfecta adaptare a acestui regim.. 0 metoda. nu m-ar fi consolat in aceasta calatorie ~i nu m-ar f jinut legatde catargul corabiei mele in plina furtuna . de lupta tmpotriva ki logramelor In pi us. am rnteles di am dat tusa finala unei munci de-o viata. relatia omului cu greutatea sa. apoi pacientilor mei ~iIn cele din urrna viitorilor mel cititori. al cantaririi alimentelor ~i al cantitatilor rnici. de rnasuri de tatonare. potrivit profilului psihologic al supraponderalului.. rnodelata pe parcursul celor treized de ani de practica zilnica. Eram foarte tanar ~i a? fi putut sa ma descurajez foarte user. daca eficienta. Eu am inaugurat regimul proteinelor alimentare. eficienta ~i toleranta rezultatelor obtinute.\rtii Nu stiu sa s/abesc. Cand am trimis editorului meu manuscrisul G'. dintre care le-arn pastrat doar pe acelea care au trnbunatatit. De-a lungul timpului. pe termen scurt. Sunt 0 natura ingenioasa. Intrarea mea in domeniul nutritiel a lnceput prlntr-o lnovatie care pe-atunci rn-a costat mania colegilor mei. inijiatori ~i aparatori tncrancenaji ai regimului hipocalorlc. am conceput ~i apoi am desavar§it acest regim prin contactul cotidian cu pacientii rnei. . mediu ~i mai ales lung. curloasa ~icreativa ~i am folosit aceste daruri In domeniul pe care 71cunosc ~i II practic cel mai bine.

m-au dublat pentru aranjarea retetelor. alirnentajiei cu exceptia unui detaliu. n u rnl-as fi putut imagina atingerea unui public atat de neverosimil de larg. mea ca terapeut. in mod straniu. Oricare ar fi fast sperantele ~i arnbitii Ie mele scri ind-o. mai fundamentale de relntoarcere la care recunoaste dupa. dar ~i scrisori critice ~i apoi ~i altele cu sugestii Printre acestea din urma. Aparitia unei specii este un lung travaliu de adaptare re~i aflat In ciproca tntre cea care va lua nastere din specia precedenta niediul sau de viata: 0 lntalnire Intra un cod genetic cautare ?i un mediu tnconjurator gata 5a-1primeasca. dinl13. de dovezi ale rezultatelor. Provenite dintr-o astfel de matrice initiala. Ca urrnare. aparuta de circa 50 000 de ani. 6 Pierre Oukan Astfel au fost puse bazele unei metode care astazi a de- i • alimentele Peturu ca regimu/ meu 5. geografic care sa nu-l aduca exact ceea ce are ea nevoie. Odata cu aparitia sa. la regim fiind. Aceste doua categorii tural al alirnentajiei sau Bulga- umane. decat altele."1 devina at vostru 7 venit a mea ~i al carei rasunet. constructive.. consacrata mea ~i de recornandarile de participarea cu ingen iozitate La originea speciei. N u Ie-am putut . un statut fondator. aceste alimente au obtinut mentelor consistente. proprii. din medic in medic. unde dornneste credinta in adaptabilita- sa adaug metodei tea noastra infinita ?i in statutul nostru de omnivori de conditlile de viala. am primit un foarte mare numar de scrisori. ~i acestfapt. ~i nu este un demers ideologic o varsta de aur paseista. ci pragmatismul terea lnclinatiilor naturii noastre. vreau sa dovedesc di eJe sunt leaganul alimentar al speciei noastre. 'intindere.. am beneficiat ~igusturiJor era facut pentru vanatoare ~i pescuit ~i pentru tuturor celor care. de misive de simpatie ~i recunostinta. acela al ali~i mai atat pe mai umane.saa transpara prezenta s energia ~i compasiunea specie sa eclozeze tntr-un spatiu nostru depasea.u- in cartea de fata. din forum 'in forum ~i. Aceasta carte a fest scrisa pentru a 5atisface aceasta a doua dorinja ~i ma leg sa 0 satisfac ~i pe prima imediat Ei bine nu. de pu1ina vreme. un element fericit ~i apartinand colo de actiunea sa pur nutritionala. afla]] ca metoda mea se sprijina integral pe doua mari familii de alimente: bogate In proteine animale reprezinta pentru mine soc1ul na- tncat sa merite sa fie tradusa ~i publicata precum_Coreea. datorita constltutiei sale instinctive. fiind totodata ~i cele mai potrivite . Insusi centrul demersului acordate. cita 'in aceasta lucrare pe toate cele care au adus ajustari acestor prime retete. exists alimente mai umane. precum ~idovezile de simpatie din partea cititorilor mei. cu toata empatia. Thailanda 'in i~. trecand din mana In mana. de foarte devreme ceJor mal specifice. urrnarirea vanatului terestru ~i acvatic. nou corpus de retete. dar ori de care ori am putut sa 0 fac. Am ajuns la concluzia Pentn1cei care nu cunosc nici planul ~i nici regimul meu. omul. dau sens vietii mele. Raspandirea acestei lucrari datoreaza foarte pujin comunlcarii ~i absolut nimic publicitatii. mi s-a cerut calduros mele un supliment de exercijii fizice ~i un este intru totul tn meu de a cauta repere pe teritoriul indiferent umane. ei. am pastrat denumirea data de ultima ad~ptare la zi. retetelor legate de metoda de inventivitatea ~i P. Femeia s-a specializat in cules. Este de neconceput exista UN moment ca 0 di ea continea un element care ma hazardului care. in principal aJ plantelor. s-a vandut singura. mai nobile omului.ri atat de tndepartate • legumele. Daca tn istoria noastra in care sistemul digestiv ~i alimentele disponibile au fost perfect acela este cel al aparijiei noastre pe parnant. astfel ria.

alaturi de om. nu ar mai fi grase. al incarcaturii afective ~i ernotionale.gra- v~ Ingra~ati ~i de a slabi.suficient pentru a va deranja . ales creierul caei animalele nemaiauzit nostru au luat nastere. De mal bine de 50 000 de ani. Perioada de slabire este 0 Este evident fiinta umana nu mai este ceea ce era. atunci cand exista 0 asemenea cerinta inconstienta de placere. nu ~i de ce. Nimeni van ate erau slabe. pentru I se deda cu voluptate. trebu ie duca la 0 pace durabi la.ceea ce este firul conducator ~i explicatia reala a problemei voastre de surplus ponderal. el creeaza 0 alimentatie pozii celei pentru care a fast creat. aceste alimente au evoluat tn perrnanenta ciproce. aceasta cerinta suficient de puternlca pentru a se impune ~i a duce la tngrasare. luxurianta. sa se tngrase. Explicatia energetlca a surplusului de greutate . cereale pentru micul dejun. voastra astazi este de a tnceta sa 50 de . ceea ce v-a facut va Ingra~ati nu este cu slguranta ceea ce ali consumat pentru a va hrani. Daca persoanele grase ar fi capabile 55 piarda 1'ngreutate mancand cate putin din toate. care il face doreste. ca a pus bazele unor civllizatii. dar ea nu explica decat cum se tntarnpla lucrurile. abunda astazl pe rafturile supermarketurilor trem de gratifiante. decat ca factori nutritivi. Cei treizeci de ani de lupta cot la cot cu pacientii mei m-au convins ca acest tip de alirnentatie echilibrata este total nepotrivita unui demers de plerdere In greutate. dar nu in timpul fazei de slabire. si-au facut 0 aparltle rasunatoare doua nutrimente simile ~i zaharurile . Procedand de placers. m-au convins de-a lungul anilor ca.. Nici rnacar Regele-Soare. problema perioada de razboi care.ne tngrasam pentru ca mancam prea mult ~i ne miscarn prea putin . di s-a sedentarizat. Or. In luxul sau de la Versailles. mediul concepute ca ~i-a luat in stapanire din care extrage exact ceea ce mai mult ca obiecte noua. ci suplimentul pe care l-ati bagat In gura pentru a va face placere ~i a dirninua stresul. glucide ~i grasiml bune In alimentatie ~i sunt eu Insami convins de utilitatea acestei deschideri. cat ~i pe acela. Nimeni sa care nu existau atunci cand corpul caci zaharoza nu exista. Schimburile zilnice CLI pacientii mei. d'i nu mai este un vanator ~i un culegator. a pulsiune suficient de puternica pentru a sa seducatoare. infinit mal interesant pentru gestlunea greutatil. nu reprezlnta 0 agresiune la ci de a tntelege ca a slabi pentru eel pierderii sa ramana astfel cantonat pe parcursul sale in greutate. pot sa va asigur ca. In alirnentatia noastra actuala.este din cauza ca rnancaji avand un alt scop decat cel de a va hranl. alimentele cu un continut ridicat de grasirni sau de zahar care sunt produse ex~i mai nu manca gras. ca s-a cultivat ca ~ia crescut. intarindu-se astfel legaturile re- Stiu di majoritatea nutritionistilor proslavesc aportul de aniidonoase. tntr-un mod echilibrat. 8 Pierre Dukan Pentru ca regimul meu sa devina al vostru 9 plan nutritional. In alirnentatia voastra. Daca voi cei care rna cititi v-af tngrasat . ~i aceasta nevoie de placere. pana la dezaprobare ~i chiar suferinta. Fara a va cunoaste.ce intr~ Tn alcatuirea unor alimente multa vreme considerate ca fiind rare ~i de lux. cad dar 0 allrnentatie a f cu adevarat castigat. nu se poate imagina 0 batalie fara efort ~i fara logica. Comportamentul alimentar al omului nu poate fi tnteles numai in functie de legile terrnodinamicii. In cursul ultimilor ani. nu rnanca dulce. la antisenzoriala.. A incerca sa slabesti pastrand echilibrul ~i proportia optima a nutrimenteior tnsearnna a nu cunoaste psihologia ~i problematica persoanelor supraponderale ?i obeze.este adevarata. nu a gustat niciodata alte produse dulci In afara de miere ~i fructe. astfel. Propunerea mea nu este de a mil ita pentru intoarcerea hrana frugalti a omului readaptand care artrebui alimentele cavernelor. este 0 alirnentatie gratifianta. este cea din cauza careia vi se lntarnpla sa va simtiti vinovati . . Prin definijie. Or. inc1usiv alimentele. afectiva ~iernotionala. ascultandu-i ~i fiind atent la marturiile ~i la tntarnplartle lor. bogata.

stralucirea ~i patina bucatariei rafinate. au jlnut cu tot dinadinsul sao rrnparta cu ceilalti. provenite din alte domenii ale vietii urrneaza a fi atinse. dar nu mai putin creative ale femellor care s-au exprimat pe forumuri ~i au realizat trnpreuna un proiect comun de a slabi urmand metoda mea.care te Impinge sa reactionezi ~i sa gasestl suficienta energie pentru a pleca la razboi lmpotriva greutatil ~i de a abandona placerea compensatoare al carel rezultat este . tncepe cu cuvintele «cat poftesti». respectiv stabilizarea pe termen lung a greutatii de echilibru. momentan sau pe term en lung. 10 Pierre Dukan Pentru ca regimuJ meu sa devina af vostru 11 ineca rajiunea ~i pentru a face sa taca sentimentul de vina. Planul dvs.de obicei. fragile ~i nesigure. de-a lungul anilor. a luat cuno~tinta de aceste retete ~i. Profit de aceasta ocazie pentru a Ie muljurni din inima utilizatoarelor acestor principale forumuri care rn-au ajutat trlmltandu-rnl retetele lor. in lipsa de timp sau de imaglnatie. in cinei ani. "Mi-am petrecut toata viaja In restaurante. sa intre ~i in viata mea personala ~i farniliala. Intr-o dimineata .. a anului 2005. Tmi place ~i sa gatesc ~i sa ma delectez cu preparatele mele. In afara de inestimabilui sau aport la simfonia gustativa aplicata la slabire. vizibile ~i suficiente pentru a Ie Intari aceasta speranta ~i aceasta rnotivatie. Tineasa ma informeze ca dupa ce a curnparat din tntarnplare cartea mea dintr-o gara. Aceste retete Ie gasiti in cartea de fata. mi-a telefonat unul dintre cititorii mel. amestecate cu altele. did sunt amator de carne ~i de peste ~i mal ales un mare gurmand.trnpreuna cu acest mare chef experimentat. care studiaza dietetica. amestecul ~ialternanta lor. ~i alegerea absoluta a durabilitatii rezultatelor objinute. iar cartea dvs. obtlnand rezultate palpabile. Am fast uluit sa vad 'In ee masura cei ~i cele care au avut sansa sa gaseasca a reteta care sa-i bucure. Astfel. a facut un laborator ~i a dezvoltat 0 linie de preparate de slabit. fara nicio restrictie privind cantitatea. Sunt prea multe pentru a Ie saluta pe toate. ~i. Pentru a va rnulturni.. de zahar sau de faina.. In aceste momente privilegiate. declicul . Fiul meu Sacha. care pot foarte bine sa se scufunde tn caz de stagnare sau de esec. rn-a sedus.. Ei vor un regim eficient care sa demareze repede. Am facut ape! la toate talentele mele ~i la Yntregul meu savoir-faire pentru a aduce celor 0 suta de alimente total permise ~i numeroaselor retete din lucrarea dvs. aeela al proteinelor ~i al legumelor. va voi trlmlte aceste retete provenite din repertoriul dvs. tnsa plecand de la regula jocului stabilita de dvs. Astfel. este din cauza ca bilantul celorlalte placeri ~i al celorlalte surse de bucurie sufera. i-a urmat recornandarile ~i a slab it. mai bine de 30 de kilograme in ~asesapte luni. dupa cunostintele mele. persoanele supraponderale cer sa se lupte eficient. pentru a-i face ~i pe pacientii ~icititorii dvs. respectand modul de preparare. singura din Europa care gateste fara niciun fel de aport de materii grase. s11 profite de ele.vine de la lntelegerea faptului ca alte surse de placere. Din acest punct de vedere. totusi ele se vor recunoaste dupa denumirea forumurilor: aufeminin. am primit mii de retete pe baza acestor doua fami!ii de alimente. M-am delectat tirnp de ~ase luni ~i am slabit fara sa sufar cu adevarat. M-am gandit vreme tndelungata ca prioritatea acordata eficientei trebuia sa faca sa fie acceptat un tnghet de moment al gastronomiei ~i cercetarii culinare. 0 promisiune de infrurnusetare ce anunta zile mai bune. singur. am devenit foarte gras. ceea ce a lnsemnat de fapt necunoasterea ingeniozitatii ~i a infinitelor resurse creative ale pacientilor ~i cititorilor mei. dar ajustate conform placerll mele. atunci cand sunt puternic rnotivaji ~i deterrninaf sa inventeze in interiorul cadrului perfect delimitat ~i structurat pe care I-am fixat pentru ei. mai putin profesionale. de carente." Viata a vrut ca acel apel telefonic. respectand tntru totul etica medicala care are grija de interesele pacientului meu pe termen lung. am ales eficienta.

in cursul primelor doua faze. caracatita. pestesabie. yabiladi. creveti de Mediterana. morun afumat. fasole verde. cuisinedukan. diversitatea este cea a unei dirti de retete care nu Ie poate cuprinde pe toate. eel de a oferi placere. ~i retetele care asociaza proteinele cu legume. surimi. zerocomplexe. rosbif. savoare ~icantitate. 12 Pierre Dukan Pentru ca regimuJ meu sa devina al vostru 1J supertoinette. file de vita. merian. ceapa.asa-zise cu proteine pure . halibut. ton in suc propriu. formernedicine. lirnanda. doctissimo. Ele sunt concepute plecand de la cele 100 de al imente de baza ale regimului rneu.. crab. precum ~i jambon de porc. conopida. sardine. homar de Norvegia. lapte degresat. seniorplanet. Primele doua. am folosit structu ra etapelor care del irniteaza metoda. ridiche. rnacrls. vivelesrondes.care nu folosesc decat alimente cu un bogat continut proteic. pollak. lirnba-de-mare. faza de atac ~i faza de cursa lunga se ocupa de pierderea propriu-zisa in greutate. fenicul.. commeunefleur. gulie. specialitate de branza (petit-suisse). miez de palmier. scoica de rau.. volcreole. rnolusca bivalva. carne de vita uscata (Grisons). • 18 fructe de mare: melc de mare. varza rosie). broasca testoasa. Dupa aceea. varza de toate felurile (de Bruxelles. pisica-de-mare. bibilica. dudufamily . stridie. cocos. de vita. peste-lop. Aceasta 1 ibertate va este acordata depl in. • 6 lactate: iaurt fara grasirni simplu sau tndulcit cu aspartam. castravete. yeti gasi doua mari tipuri de retete: rejetele . • 25 de pesti: cod. peste-pion. broccoli. lirnba. dovlecel. specialitate de branza Gervais™ (carre Gervais™). soia. iepure.Iangusta. e-sante. Dar inca nu am spus ultimul cuvant ~i vom avea 0 carte de retete pentru faza de consolidare. prepelita. andiva. branza de vaci. ciuperci. msregimes. Urrnatoarele doua. ardei iute. morcov. somon. dorada. halibut afumat. Fiti pregatitil Prin urmare. . ficat ~i rinichi .. ·11 tipuri de carne de pasare: strut. calmar. . creveti. actiforum. spanac. ficat de pasare. ariel-de-mare. Aceasta se descompune in patru faze. merluciu. toate sortimentele de salata verde. cI ub-regi mes. calcan. lata cele 100 de alimente perrnise fara restrictil din primele doua etape ale planului meu 72 de alimente proteice • 11 tipuri de carne: cotlet. Pentru a dasifica rejetele din aceasta carte. permise in cantitati.. homar. napi. consolidarea ~i stabilizarea greutatii sunt pentru protectia greutati: alese ~i objinute. coasta. praz. curcan. forumliker. peste-pescar. sepie. amestecuri ~i la ore Iiber alese. retetele au de jucat un rol crucial. mei lieu rduchef. dovleac. nouslesfem mes. ereve]i gri. atoute.. macrou. escalop. de pui sau de curcan (fara grasirni ~i f~r~ piele).. senzatie de sajietate ~i varietate. ton. • 2 tipuri de oua: de gaina ~i de prepelija. vanata. 28 de legume Anghinare. ocheana. tellna. pui. sfecla rosie.. midli. salata creaja. dukanons. easyforum. sfecla. porumbel. cu conditia de a nu introduce niciun alt aliment pe parcursul primelor doua etape ale acestui plan care va va conduce la greutatea dorlta. scoici Saint-Jacques. branza fara grasirni. sparanghel. somon fume. barbun. rosil.

MOTORUl REGIMUlUi MEU Pentru cei care nu cunosc regimul meu ~i care nu au citit Nu suu slabesc. usor de memorat.aceste regimuri prea eficiente. Din ce este alcatuit ~i cum functioneazai Elementul central.. Numai un plan adevarat care savegheze. rnetabolica. Teoria care a prins peste tot. numai a actlune globala de acest fel. Evident.. Ele sunt urmarea unor regimuri proaste. a carui realizare a oeupat 0 buna parte din viata mea de practician ~i cu care a Inceput calatcria mea tn domeniul nutritiei. rupture brutala cu dogma nurnaru!ui scazut de calorii care domnea fara concurenta pe atunei. al cantitajilor mici. trebuie sa reiau succint elementele fundamentale ~i modul specific de actiune al acestui plan ~i care au facut obiectul unui capitol al dirtii mele preeedente. precum cel cu ciorba sau regimul Beverly Hills cu frude exotice. orienteaza dezbaterea catre psihiatrie. "nu manca prea mult". cu reguli precise. acest context. . cat ~i datorita rnultumirii de a fi slabit. Aceste cazuri exista. prin folosirea unui nutriment pur in proportie de 98%. printr-o _plimentalie redusa la prafuri industriale. Factorul comun al tuturor acestor regimuri cu recidiva este absente totala §i bilaterala a stabilizaril. In 1970. as vrea sa va povestesc 0 anecdota autentlca care cu slguranta va va amuza ~i va va spune multe despre ce gandesc eu cu privire la proteinele industriale. are locul sau printre armele ce se opun kilogramelor tn plus. privarea duce la lngra~are. trebu ie controlat regi mul cu praf de proteine sau In tot cazul trebuie lasat pe mana medicilor sau a psih iatri lor. In . prea contra-naturi i. Mi-a fost foarte greu sa fac sa fie acceptata izolarea unui nutriment. mi se fntAmplli sli Ie tntalnesc. face ~i va mai face din ce in ce mai multi abezi: regimul nurnarului scazut de calorii. extrem de conservatoare ~i insensibila la rezultatele ~i la statisticile inflexibile rarnane in continuare la acea strategie care in fiecare an a tacur. in cele din urrna. ambii se tnseala. Regimul . Pentru ca regimu/ meu sa devina al vostru 15 rapide ~i adesea cu surplus ~i ascensiune in yo-yo. incontestabil primul. foarte repede pentru cei ce 71tin pentru prima data. pretextand ca. fie regimurile cu prafuri. sunt proteinele. inscrise in ritual uri. eficiente. lansam In Franta primul regim bazat exclusiv pe acest nutriment. paclentll care se incred in ele slmtindu-se ~i mai inflacarali. concrete. ~i comportarnentala. da! Tuturor. Acesta este motorul oricarui regim veritabil. Dintre toate . ar fi 0 modalitate prograrnata de tngrasare. Asti1zi. Dupa parerea mea.ca regimurile tncep prin a-l face pe individ sa slabeasca. recornandari pur formale. fara deosebire. PROTEINELE. pregatlta ~i sigura de ea se poate opune acestor esecuri ~i recidive. ei considerandu-se in afara riscurilor. acestea din urrna fiind de 0 dubla agresiune. apoi. fie regimurile foarte indelungate ~i frustrante cu un nurnar scazut de calorii. nu si-a gaslt Inca adevaratul loc. nlste riposte graduale program ate succesiv pe calea reingra~arii ce de-a lungul saptamanilor ~iallunilor se dovedesc suficiente pentru gestionarea greutatil. atat a interventiilor eu recornandari de bun sim] precum "ai grija". Confratii mei care susjin aceasta pozltle. dar ele sunt departe de a reprezenta regula. prea vlolente. simetric fala de aceste scaderi rapide urrneaza cresteri la fel de sa Sa declararn razboi anumitor regimuri. nu! Asta ar insemna sadai foe morii ca sa arda ~oa· recii. folosit cateva zile pentru a lansa racheta. "supravegheaza-ti allrnentatia". caci un regim care nu decoleaza este un regim mort. un volum bazat pe metoda mea.

tncat tmi repugna sa-] consum 'sub forma de praf. a fost pescuit pentru dvs. "E 0 nimica toata. dar toate patru l~i trag forta ~i eficienta descrescatoare din utilizarea proteinelor pure in faza de atac. Zeee ani mai pe care nu 0 cunosc ~i care. unul dintre cele mal frumoase specimene din fiordul meu favorit. Dar nu am sa iau eutia ~i nici continutul ei. cel care exista astazl. ~titi ce exlsta In acest zer? Globuline solubile din lapte. Ador somonul ~i Ti rnulturnesc din toata inima. acest atat de extraordinar somon. Producem unt. Am numeroase laptarii in Tarile de los. Ca rnuljumire. ~titi ce este Tn aceasta cutie? -? . "Va rnultumesc din suflet pentru somon.. secretara Imi Pentru ca regimul meu sj devina al vostru 17 da la telefon 0 persoana Acest barbat a fost un vizionar al industriei. iata ca ia loc tn biroul de urias nordic in jur de 50 de ani. va fac un cadou. pe care il dam la porci.Dornnule Este un plan alcatuit din patru regimuri succesive care se articuleaza unul cu celalalt pentru a-I conduce pe eel care doreste sa slabeasca la greutatea stabilita acolo. conducand dintr-o singura miscare la greutatea dcrita: • al treilea aslgura 0 consolidare a greutatli proaspat obtinute ~iinca instabile de-a lungul unei durate fixe de 10 zile pe kilogram pierdut: • al patrulea reprezlnta a stabilizare definitiva. dar primul cadou. imi spune dupa ce a curnparat intr-o zi una din- ca tarziu. "Fara sa ~titi. ~i la fiordurile de unde veniti." meu un fel tin sa Cateva ore mai tarziu. mi-a]i schimbat viata.Aici este ave rea dvs!" ~i desface capacul cutlet. a celor alternative in regimul de "Sa va explic. principalul subprodus derivat. ~i afumat traditional lemn de bustean. de ce a~ incerca fac sa fie aeceptat de catre paclentli mei ~i de catre eei care au Incredere in mine?" care ori i-a fost "Sunt In trecere prin Paris ~i mi-ar placea sa va lntalnesc pentru a va strange mana ~i a v~ multurni prin viu grai. un semn complice mele. de dimensiunea scriptie vizibila. lata adevaratul cadou. ~i ceea ee nu vreau pentru mine. "Am mai multe crescatorii de somon In Norvegia ~i acest in Sa revenim la planul Protal. peste. usor ~i fara vandut din lume. praful de proteine a devenit produsul de slabit cel mai tre carlile mele dintr-o gara ~i a citit-o. • al doilea permite a pierdere regulata in greutate. cu un start fulgerator. Imi place tntr-atat de mult somonul ~i rna pregatesc deja mintal sa 11 arat familiei mele ~i sa-l eonsum cu bueurie. Fiecare dintre aceste patru regimuri are propriul sau mod de actiune ~i 0 misiune specifica de lndeplinit. ~i pentru a-I rnentine din partea padurilor 0 Cele patru regimuri suecesive ~i cu eficienta descrescatoare sunt concepute astfel: • primul. . un excedent consistent de kilograme. Poate ca nu ~titi. caci nu asa vreau sami apar proteinele. este ~i el un depozit de proteine. dar nu stirn ce sa facem eu zerul. inarmata cu un puternic accent scandinav. ma voi delecta cu el gandindu-rna la dvs. eu prejul unei zile pe saptamana de regim. greutate intensa ~i stirnulanta: asigura 0 cutie cilindrtca de pierdere in unei cutii de palarii ~i fara nicio in- doctor. dand la iveala 0 rnasa de praf alb. mentlnuta astfel pentru tot restul viejii. Or." ~i scoate din geanta sa cu surprize aluminiu." sa ~i scoate din geanta sa de voiaj ~i pune pe biroul meu un imens ~i impresionant somon.16 Pierre Dukan In vara lui 1973. a pierdut prea mare efort sau suferinta ~i mancand ori de foame. proteine tn stare pural Va propun sa va pun la dlspozitie aeeste tone de praf de proteine pentru a face din ele pliculete pentru slabit!" .

Intre 2 ~i7 zile.bucatilor care se fac la gratar. folosit fazei de consolidare. incl usiv soia. atat animale. In practica. cu exceptia antricotului. hranindu-va sa traili In toate celelalte ~ase ziJe ale saptarnanii fara sentimentul cial. In cea mai mare parte. stabilizarea sa. of era 0 stabilizare definitiva. cunoscute pentru cal itatea protei nelor lor. ACEST REGIM INSEAMNA NUMAI APORT urma. rezistenta sa. oricat de proteice ar fi. confera ritm ~i forta regimului Proteinelor Alternative. . ducand dintr-o singura rniscare la greutatea Proteinele pure forrneaza [esatura materiei vii.. Inainte de a trece la punerea in practica. nici un alt aliment nu dispune de aceasta puritate. pe 0 perioada ce variaza dupa caz un superb efect-surpriza. ln afara albusului de OU. Exista totusi un anumit numar de alimente de origine esentialrnente anirnala care. in schimbul acestui efort punctual. ~irelntoarcerea Tot el in cele din urrna este cel care. folosit independent tele. Este vorba astfel de carnea de pore. permitandu-va ca.se apropie de aceasta ~i care astfel vor fi actorii principali ai regimului Prota!. precum rata ~i gasca. erninamente protectoare pentru inirna ~i artere. cel cu care trei ~i lncepe totul ~i care serveste ca soclu pentru celelalte pentru viitorul stabil al greutatii tale? • Vitel [a gratar. sa descriem modul sau de actlune foarte special. Pentru a-si dezvolta modul sau propriu de actiune ~i intregul sau potential. de anumite pasari prea grase. cat §i vegetale. sunt tot timpul prea bogate In glucide. • Toti pestii. dar pentru tot restul vietii. inclusiv eei albastri a carer grasirne. mai bogate In proteine decat legumele. regimul proteinelor trebuie sa fie alcatuit din alimente cat mai bogate in proteine. perioada de tranzitie intre pura ~i dura la 0 alimentatie pierdere in greutate. aiel. de numeroase parti de vita ~i vitel. atunci trebuie eficienta sa irn- ca acurn. Cum functioneaza regimul proteinelor pure. • Carne de pasare. de oaie ~i miel. lntr-o singura zi pe saptamana. dar care. Este cazul tuturor cerealelor ~i tuturor fainoaselor. echilibrarii 1. creand Unde gasim proteinele Tot acelasi regim. 18 Pierre Dukan In faza de consolidare ~i. fara a atinge puritatea proteicape care nu ne-o dorim integrala . cu exceptia ratei ~i a gastei. La fel ~i In cazul alimentelor de origine anirnala. explicand presionanta ~i mai ales. de culpabilitate ~i fara restrictli In mod spe- Daca regimul proteinelor tal ~i al celor patru regimuri pure este motorul planului Pro- integrate ale sale. ceea ce tnseamna ca Ie gasirn In cea mai mare parte a alimentelor cunoscute. Tot el este cel care. ti face acceptabili . tuturor.. proteinelor saptarnanale in cursul stabilizarii DE PROTEINE PURE pure? Protal ia startul cu acest regim. reprezinta stalpul norrnala. in cele din definitive. • Carnea de vita. . cu scopul de a-i exploata toate resursele. de al- Pentru ca regimul meu sa devina al vostru 19 cursa lunga. dar prea grase ~i prea bogate In glucide: ceea ce Ie face pe toate de nefolosit aid. sunt prea grase. Legumele. punctual. coastei ~i a dorita. folosit in alternanta. leguminoaselor ~i a diverselor vegetale cu amidon.

Acest lucru necesita un travaliu a carui irnportanta variaza In functie de consistenta ~i natura chirnica a alimentului. Ce face organismul In aceste conditii? EI ext rage ceea ce este vital. poate sa faciliteze tlrnapentru mentul modificarea bolului alimentar respecta aceasta cifra subtire are sau este eel care opasimilarea caloriilor In intestinul ideala ~i specifics a acestora. Puritatea proteinelor Ie reduce aportul caloric Toate speciile de animale se hranesc eu alimente alcatuite dintr-un amestec al singurelor trei nutrimente eunoscute: proteinele. aceasta proportle sa fie perturbata Invers. iar acest travaliu costa cresterea in greutate. Excesul de grastml Inca rca. Ele contin totusi 0 cantitate glucide. absenja proteinelor. cu evitarea riscului de tncarcare a arterelor ~i care. Acesta nu poate profita din plin de continutul sau caloric. EI se regaseste in situatia unui motor In doi timpi. 20 Pierre Dukan • Crustaceele ~i scoicile. desi acest lucru a fost incereat in Statele Unite pentru glucide (regimul Beverly Hills nu of era dedit fruete exotice) ~i pentru lipide (regimul Esquimau). allrnentatia redusa numai la zaharuri sau la grasirn! este dificil de realizat ~i tncarcata de consecinte. • lipsite de materii grase. prin definitie. ar obliga organismul sa Ie preia din rezervele sale musculare. este suficient sa se modifice ca absorbtia caloriilor alimentelor ~i randa. Cand consumati 100 de calorii de zahar alimentar. iar randamentul Asimilarea caloriilor este un travaliu costisitor ce necesita 0 mare cheltulala calorlca Pentru a 1ntelege aceasta a doua proprietate a proteinelor care contribuie la eficienta planului Protal. Cand compozljia de aur speciflca. Prin urmare. loe cu 0 eficienla. adica 5 parti glucide. solutie acceptabila pe plan gustativ. Continutul tatea gustativa a tttacestor alimente In plus. neputand sa-~i lntrebuinteze carburantul. dar pe care am incerca sa-I facem sa rnearga cu benzina pura ~i care. glucida rapida prin excelenta. Dar pentru fiecare specie exista o proportie teine: matern. La om ea este sche3 parti lipide ~i 2 parti prode cea a laptelui suficient de apropiata matic 5-3-2. proteice. In practica.. menit sa extraga caloriile.relativ lente . intestinul subtire. este afec§i Pentru CJ regimuJ meu sa dcvina al vostru 21 • Quale. . Excesul de zahar faciliteaza aparitia diabetului. lucreaza cu greu asupra unui bol alimentar pentru care' nu a fost programat. caloriilor . proteinele indispensabile tntrejlnerf organelorsale (rnuschi. a carer puritate proteica a albusului tata de continutul slab in grasimi al galbenusului. alcatuita din' molecule simple ~j putln agregate.ar fi res- cea mai radicala care poate fi conceputa la consumul care ar reduce cel mai drastic absorbtia trangerea alimentajiei unui singur nutriment. ADS reprezinta efortul sau cheltuiala pe care trebuie sa 0 investeasca organismul pentru a dezintegra un aliment pana la reducerea sa la moleculele de baza. exclude orice rise de carenje Lactatele degresate sunt foarte bogate in proteine micii de scazut In glucide . globule.cea redus in consecinja. unghii) ~i lasa sa treaca restul caloriilor.. maxima. este indispensabila familiarizarea cu notiunea de Actiune Dinarnlca Specifica (ADS) a alimentelor. compozitie Cand se reuseste instaurarea unei alimentatii bazate pe alimente eu un foarte bogat continut proteic. Pe plan teoretic. dupa ce a facut contact. inima ~i arterele. par.. sigura forma sub care el poate trece in sange. piele. Ie veti absorbi imediat. soar lneca. fara a Ie utiliza. indispensabile vietii. alirnentatia redusa la un singur nutriment nu poate f conceputa decat in cazul proteinelor. lipidele ~i glucidele. conceput pentru a functiona cu un amestec de benzina ~i ulei.~i caliIe permite totusi sa-~i pasproteice care treze locul in selectia alimentelor esenjialrnente constituie forta de atac a planului Protal.

genereaza 0 senzatle superficiala de.lnalt n ivel. 22 Pierre Dukan numai Pentru ca regimu/ meu sa devina a/ vostru 23 organismul 7 calorii. de apa care franeaza ~i reduce perforrnantele . urrna. atat de tnzestrat in arta asimilarii caloriilor. foamea dispare total. aditia este irnensa. al regifacilitand eliminarea apei preinecate de apa. . Alirnentatia rnurilor vegetariene. rontairea de alimente proteice amaingerate. Ea Ii va permite sa realizeze 0 eeonomie lipsita de durere care ii va permite sa se hraneasca mal confortabil. Studii recente rontairea de alimente dub decat 88 de calorii 12 careziduale. pentru a asimila 100 de calorii de pro- in plus. responsabi I i pentru o senzatie durabila limltata la proteine de sajietate. . mecanismul regirnuri~i este asociat eu 0 reforma de grasirni surplusul Proteinele pure reduc apetitul cresterii In greutate este mai complex Ingestia de alimente dulci sau de materii grase. este responsabila de 0 degajare de caldura ~i de 0 crestere a temperaturii corpului care explica de ce nu se recornanda faceti bai cu apa rece imediat dupa 0 masa bogata tn proteine. ADS a hidratilor de carbon este de 7%. did proteinele sunt alcatuite dintr-un agregat de molecule cu lan] lung. bogata In proteine este la polul opus. I regimurilor predominant gume ~i saruri rninerale. In schimb. le- ce este consecinta imediata a acesteia: este cazul renta de temperatura putand duce la hidrocutie. dupa digestie nu mai raman in organism decat 1000 de calorii. Cand consurnaji 100 de calorii de unt sau de ulei. Tn perioada prin urina ~i deci drenarea [esuturilor ingrlioratoare menopauzei. consumul teine pure.. Aceasta cheltuiala calorica a simplei absorbtll este de 30 de calorii. nelasandu-i organismului ADS a lipidelor in cele din au dovedit astfel gerate la ~iacest travaliu va costa sau grase nici nu intarzie aparitia foamei §i nici nu mlcsoreaza cantitatile in~ ca de revenirea foamei. rapid tnlocuita sunt utilizabile. fara sa sufere irnediata sanctiune. pentru ca mananca prea mult ~i depune sub caloric. peste slab sau branza degresata (0% grasime)... iar planul Pro- tal poate fi u rmat. usor de 'tentie digerat ~i de asim ilat. Aceasta este una dintre solutiile regimului Protal ~i unul dintre rnotivele structurale ale eficientel sale. lor. Dar nu este totul.. adevarat travaliu intern. adlca 0 ADS de 30%. alcatuit din proteinele la eel mal' posed a aceasta proprietate reprezinta Aceasta caracteristlca este In principal un avantaj cu totul spe- cial pentru femei. rnasa. ce-i deranjeaza pe eei care I~i fac dusuri grabite. nelasandu-i organismului mai mult de 70 de calorii. albus de ou. pre-rnenstruala Regimul de atac al planului cele mai pure posibil. pentru un eonsum de proteine de 1500 de calorii. evit3nd amen i ntarea naturale care apasa asupra rnajoritatf regimurilor: foamea. De fapt. Aceasta caracteristica a proteinelor. arninoacizii. Protal. . sunt legate tntre ele printr-un ciment puternic care necesita un travaliu infinit mal costisitor. atunei cand LIn barbat se Ingra~a. Proteinele pure combat edemul ~iretentla de apa Anumite tesuturilor regimuri sau tipuri de alirnentatie ~i ca favorizand sunt cunoscute sa ca fiind "hidrofile" retentia de apa ~i umflarea bogate In fructe. La sfarsitul zilei. La femeie. asimilarea este putin mai laborioasa lorii. Raman ded 93 de calorii care satietate. puternici factori natural i de taiere a senzatiei de foame. ale carer verigl de baza. reprezinta 0 binecuvantare pentru eel gras. Asimilarea proteinelor. antreproteice na momentul mesei urmatoare ~i reduce cantitatile exclusiv de alimente ajunge deci la 12%. ceea ce reprezinta un aport substantial. Dupa 2-3 zile de alirnentatie pure. atat de sau In timpul mai degraba IIhidrofuge. dife- neaza dupa sine producerea corpilor cetonici.

femeile. In toate aceste cazuri. in aceste condljii. proteinele pure. Este util sa ne servim de acest avantaj. este momentul vorbim despre asta. care nu sunt chiar asa de rare. Pentru ca regimul meu sa devina al vostru Protal. inainte de eradicarea tubereulozei cu antibiotice. Aceasta particularitate a regimului Protalpoate parea secundara tinerelor femei plinute. Greutatea nu poate ~i nu trebuie sa joace acest rol exdusiv. a pielii. cele pe care Ie gasim In regirnul de atac al planului Protal. ba chiar in cateva ore. tree la regim ~i coostata cu surpriza ca micile trucuri care veneau de obicei de hac acestor kilograme in plus raman ineficiente. tinerii adolescent! erau fortati chiar sa bea sange animal. un regim alcatuit exclusiv din proteine.. pentru a-si regasi silueta ~i pentru a evita aceasta tngrasare. oricum ar fi ea. tesutul sau elastic. 25 remarcat d1 perioada iniJial:i a planului alcatuita ex- zile tnainte de menstruatie sau In anumite momente de intersectie din viata femeii.. remarcate de catre eei aproplati. precum ~i intreaga musculatura a organismului sunt construite esentialmente din proteine. eu 0 musculatura consistenta ~i 0 piele densa. Am sa . ~i care poate ea singura sa duca la In- rnenopauza. are putine motive de a afecta rezervele organ ismului pe care Ie allrnenteaza masiv. cronlca. slabirea masiva ~i tonlflanta rnenjlne fermitatea rnusculara ~i stralucirea pielii. Conjugarea Proteinele pure fac sa creasca rezistenta organismului Este yorba aid de 0 proprietate bine cunoscuta de catre lnvers.. a avut asupra lor un efect euforizant. dar ea devine esentiala pentru cele eare se apropie de rnenopauza sau care au 0 musculatura mal pujin conslstenta sau 0 piele delicata ~i fina. au 0 actiune decisiva ~i Imediata in acelasi timp. permitand pierderea de kilograme far~ prea multe urme. lncep retina apa ~i s~ se sirnta ca un burete. asemenea celui ce deschide planul Protal. Caci. tesuturile inecate In apa sunt drenate. in special eele care sunt supraponderale. cat ~i mental ~itoate acestea inca de la sfarsttul celei de-a doua zlle. umflate. Aceasta retentie de apaeste tnsotita de 0 crestere In greutate de obicei reversibila. In cateva zile. adesea deja amenlntate in cazul femeii la sa acestor efeete duce la lrnbatranirea tesuturllor. dar care poate deyen. pre-rnenopauza in- dusiv din proteineJe cele mai pure posibil. ducand la pierderea elasticitatii acesteia din urma. astazi vedem prea multe persoane care )~i ingrijesc silueta avand ca unic reper cantarul. stralucirea nutritionisti ~iremarcata dintotdeauna de catre profani.. este faza sa cea mai stlrnulanta. Astazi. alaturi de 0 senzatie de bine ~ide usurare care se repercuteaza ~i asupra cantarului ~itntareste rnotivatia. a fortiori. pubertate haotica. Medicii procedeaza la fel pentru a creste rezistenta la infectie in cazuri de anemie sau pentru a accelera cicatrizarea plagilor. una dintre bazele clasice ale tratamentului era supra-alimentarea. Un regim sarac in proteine ar obliga eorpul sa Ie ia pe cele din propria sa rnusculatura ~i din piele. fara mai vorbim de fraglllzarea oaselor. La Berck . un regim bogat 1n proteine ~i. neputand sa-~i scoata inelele de pe degeProteinele pure din regimul Protal iii permit s~ sl~be?ti f~ra pierderi de masa musculara ~i fara lasarea pielii Aceasta constatare nu este cu nimic surprinzatoare tele ca niste carnaciori ~isimjindu-s] picioarele grele ~i gleznele umflate. balonate. 24 Pierre Dukan In anurnite momente ale ciclululrnenstrual. cu cresterea notabila a proportiei proteinelor. Se lnUl.mpla chiar ca aceste fernei. cu patru-cinci . atat fizlc.. daca stlm ca pielea. antrenorii Ie recornanda sportivilor care I~i solicita mult organismul 0 ali mentatle cu un bogat continut proteic. sa . Anurniti pacienti mi-au semnalat chiar ca ea terrninabila sau chiar in plin~ viat~ sexual-activa sub efectul tulburarilor hormonale. a paruiui ~i a aspectului general. cad pierderea in greutate. treru perea regi m u lui. slabeste putin organismul.

Or. cat de putini oameni o simpla sa beau suficient. de solicitari cotidiene tntarzie ~i sfarsesc prin a oculta senzatia naturala de sete . .odata cu trecerea zllelor ~i a lunilor. aceasta dispare ~i nu-si mai [oaca rolul sau de avertizare cu privire la deshidratarea tesuturilor. ambele sfarsind prin a fi tnabusite ~i a .. dar insistand obiceiul se va instala In cele din urrna ~i. . dar aceasta combustie. nu este suflcienta. consistenta tesuturilor lui sunt tot atalia parametri rioara a unei femei. Multe femei. el are nevoie de importante cantitati ··de apa pentru a-~i repune in functiune organele excretoare. operatiunea poate parea dezagreabila ~i plicticoasa. Este 0 problema de prima irnportanta care. Energia arsa degaia caldura ~i reziduuri. este Intotdeauna putin derutanta. De ce? Pentru ca motorul uman care consuma grasirni pe parcursui unui regim functioneaza asemenea oricarui motor cu combustie. . ting dietetic. dar este tnsojit ~i de 0 acumulare Apa curata de toxine. Este surprinzator constat. pe cei la regim. dar neclatite! La fel este ~i in cazul slabitului ~i este indlspensabil ca exact pe aceasta terna lucrurlle sa fie clare. Un regim care nu este tnsojit de 0 cantitate suficienta de apa este un regim prost. ACEST RECIM TREBUIE SA FIE BOG AT IN APA Problema ape. Mai mult decat oricine altcineva. A slabi tnsearnna In acelasi timp a arde ~i a elimina. acumularea lor in aval duce mal devreme sau mai tarziu la Intreruperea combustiei ~i la stoparea oricarei pierderi in greutate. beasca. iar adesea se gaseste ~i 0 opinie lIautorizata" care sa afirme contrariul a ceea ce atl auzit mal sus. nu mai privind igiena se dovedesc iluzorii.. Ce ar gandi 0 rnenaiera despre niste rufe sau despre niste vase spalate. problema apei nu este un simplu concept de rnarke. decat cele ale barbatilor. acesta: Sa incerci sa slabesti fara sa bei apa este nu numai toxic . ezita sa bea pentru a evita nesfarsitele deplasari la toaleta sau nevoile intempestive In timpul activitatii profesionale. . chiar ~i tn cazul unui regim perfect urmat. La fel se tntampla ~i in cazul unei rnasini careia i se obtureaza leava de esaparnent sau In cazul unui ~emineu necurajat de cenusa. Pentru a simplifica. Ratacirile nutritionale ale obezului ~i acumularea de tratamente nepotrivite ~i de regimuri excesive sau incoerente sfarsesc prin a face ca rinichii sai sa devina lenesi. mai ales iarna. Daca aceste reziduuri nu sunt eliminate In mod regulat Tn amonte de catre rinichi. un fleac menit s~H amuze pe cei care vor sa sla. exista totusi unul care sfar~e~te Tntotdeauna prin a convinge. In particular. in mijloacele cauza alergiei la toaletele publice.. pierderii in greutate ~i la reducerea la zero a multor eforturilor. in ciuda imensului efort combinat al presei. cad nu numai ca este putin eficient. sustinut de senzajia agreabila a unei bai I ~itmbunatateste rezultatele constatare a ceea ce este evident ne arata: cu cat bem mai mult §i urinarn mai rnult. ceea ce poate fi~acceptat In condijii normale este In timpul unui regim de slablt §i daca argumentele . medicilor. pentru organism. Apa este astfel cel mai bun dintre diureticele naturale. regimului Or. se sti nge sub acumularea de deseuri. dar poate duce pana la blocarea totala a . poate parea esential ~i prioritar sa arzi calorii pentru a obtine topirea rezervelor de grasirni. La tnceput. cornerciantilor ~i al bunului sirn] elementar n-a convins niciodata publicul ~i. Pe aceasta terna circula tot felul de zvonuri ~i de lise spune". cu atat rinichiul are posibilitatea de a elimlna mai mult reziduurile provenite de la alimentele arse. oricat de necesara ar fi. de transport sau chiar din 2.26 Pierre Dukan ~i tonusul general al organisrnucare intervin in imaginea exteMiile Pentru ca regimuJ meu sJ devinJ a/ vostru 27 plelii. avand vezicile mai sensibile ~i mai mid .

Apa penetreazatoate tesuturile. . un ~ahar dupa-arniaza nnla. tru a evita ca apa sa fie retinuta de catre alimente. pure. A nu bea cand survine setea ~i cand atat de usor ~i de placut sa bei. un pahar mare in timpul diminetll alte doua la pranz ~i 0 cafea la finalul mesei. . usor laxative. tntrucat aflata sub influenja horrnonala care se in partile cele mal feminine setea s~ se potoleasca ~i. dar cu prea multe saruri pentru a f baute In cantita]i atat de mari. sunt apele usor mineralizate.0 c~a~ca de ceai la micul dejun. dar in multe cazuri functioneaza Asocierea apei ~ia proteinelor pure exercita puternica de desalinizare a celulitei Aceasta proprietate celulita este 0 grasime acurnuleaza 0 actiune tn cursul unei mese.28 Pierre Dukan Pentru ca regimu/ meu sa devina al vostru 29 interioare ~i de 0 slabire rnai buna. ~ Hydro~ydase este 0 apa de izvor foarte buna in regirnurile de dezintoxlcare ~i mai ales In cazul surplusului ponderal asociat cu 0 celulita difuza pe membrele inferioare. proteinelor actiuni de desalinizare ~i de drenare i se adauga efectul Apele cele mai potrivite ~I perioadei de atac. dar eficient dupa parerea lor. ~i rarnane prizoniera Protal ~i in special in cursul perioadei ale organismului: coapsele. tn afara de cazul exceptional al retentiei de apa pe fond horrnonal sau de insuflcienta renala.a re~imul~i ~ontre~eville. am observat sale de atae cu proteine alternative. Nu numai ca acest lucru nu are niciun fundament logic. . cu slabirea rnoderata. Aceste rezultate se explica prin efectul hidrofug al proteisub aportul masiv de Acestei pu- Ie fie sete. Numeroase ~i doua Ia cina. . in- asociat cu 0 reducere a cantitatii tens de apa usor rnineralizata de sare ~i cu un consum permits objinerea unei pierderi mai armonioase in greutate. au !uat obiceiul mai putin elegant. sfar~e~te adesea prin are· sa credern ca este preferabil si1bem apa In afara meselor penfizio- deveni 0 nevoie. pentru I. Ea intra ~i iese sarata ~i plina de reziduuri. rnodesta ~i partial a. tn momentul este chiar invers. in focul activltatllor s~ te hidratezi pentru tot restul zilei. sa se bea un litru ~i [urnatate de apa pe zi. In aceasta afectiune rebela in care dieta este cel mai adesea neputlncloasa. consurnand 0 singura doza dirnineata pe stomacul gal. In cornparatie cu alte regimuri urmate de aceeasi pacienta in diferite momente ale vietii sale. aceasta combinatie este cea care. pur pro- t~ica. Evltati astfel apele de fa Vieh~ actiune. ceai. dar rara ~i distingandu-se de eea mai mare parte a altor regimuri care nu au niciun efect coneret asupra celulitei. pentru a bea fara sa aceeasi greutate pierduta. dar ~i sub oriee alta forma de ca regimul proteinelor pure. de a bea direct din sticla. apa. lata doi litri bauti cu U~UM paciente mi-au spus ca. Tn tirnpul regimului zilnice. soldurile ~i genunchii. dar reala in zone atat de rebele precum coapsele sau partea interioara a genunchilor. Ea Cand trebuie bauta aceasta apa? Numeroase resturi de informatii dintr-o alta epoca dar inca in vigoare in inconstientul colectiv perslsta in a ne lasa se vinde in ~armacie ~ipoate fi asociata cu regimul Protal. este indispensabil ca. cafea sau infuzie. of era cea mai buna reducere globala in jurul taliei ~i al coapselor. desigur. inclusiv celulita. face sa apara riscul ca sa uiti nu Ie priveste decat pe femei. care sunt ape bune. Cele mai cunoscute sunt cele de la Vitel ' Evian ~i Volvic. totul culrnlnand tntr-o Protal. apa minerala pe cat posibil. nelor ~i prin intensa filtrare a rinichiului pura ~i neprihanita ternic al combustiei Ce fel de apa trebuie b3utal • diuretics ~I Badoit. . lichid.

pot sa continue 0 faca. nefiind decat un condiment stirnuleaza 1mbunatale~te gustul alimentelor. Un rnotiv in plus pentru a bea la masa. iar consumul repetat. apa of era 0 autentica senzatle •. ceea ce nu este intru totul fals. loseste mult prea des din obisnuinja. exista 0 majoritate de fiinte foarte preocupate care refuza sa foloseasca pentru a~i potoli foamea un mijloe atat de simplu.semne ale saturatlei ~isatietalii. continutul sau de zaharuri ~i calorii este practic nul. ~igestul de a duce la gura functioneaza ~i in afara mesei. a bea un pahar mare cu orice fel de lichid mentare. in sfar~it ~i mai ales. Acest consum nelimitat de aroma dulce po ate stabif obiceiul de a bea fara a-i fi sete. 3. dar experienta dovedeste ca acest efeet de ocupare cald. obicei ce poate predispune terioare mai ingrljoratoare. experlenta dovedind ca la aceasta varsta efectul de substitujie al . singura exceptie eu privire la consumul de sucuri acl-: . peste tot in lume. Mai tntai. in proportii diferite in oriee aliment. In special: iarna.. Astaz]. doar ea suficienta pentru a trezi rinichiul. naturala de satletate in limbajul curent. intr-o maniera ce-i drept fua oecidentalului harnesit de lrnbatrani sau pieri. esentialul constand mai mult In cantitatea bauta. foamea si-a gasit un nou camp de activitate. poate sa-l reduca acestuia pofta de dulce. La fel ~i in cazul tuturor infuziilor §i ceaiurilor. . De exernplu. este adesea suficient pentru a modera poftele ali- . lila ~i episodical aceasta infinita prinasaltarea. 0 calorie per pahar. 0 rnultirne de pacienti mi-au spus ca au fost ajutati pe parcursul regimului lor de consumul reconfortant ~i ludic al acestor sucuri acidulate light. rnentinandu-si presiunea asupra oamenilor lasati prada lnfornetarll. de tei sau de menta.falsului zahar" nu-~i [oaca bine rolul ~i nu reduce decat foarte' putin nevoia de dulce. a carei distribujie 0 egaleaza astazi pe cea a: variantei . ACEST REGIM TREBUIE Sarea este un aliment sA FIE sARAC IN SARE indispensabil vietil ~i este prezent Astfel. bina. echivaleaza cu greu valoarea unei arahide per sticla de familie. ci numai din placere. dar dureroasa.00. intre orele 1 7.. din mai multe motive.norrnale" a Coca-Cola.00 ~i 20.regimul copilului sau al adolescentului. este lntotdeauna de prisos. 30 Pierre Dukan Pentru ca regimu/ meu Apa bauta In timpul sa creasca volumul tensie a stomacului sa devina at vostru 31 face • Pentru cei care au obiceiulde a bea apa de la robinet. care Ii vor seduce pe cei obisnuiti : sa alba un ritual §i care prefera mai ales sa bea alirnentar ~j creeaza 0 dissenzatie de plin care sunt primele . de pur ~i de probat precum apa. decat sa mesei ~i arnestecata eu alimentele total al bolului ~i 0 in cornpozitia • particulars a acestei ape. catre dependente ul- vizi. in tirnpul perioadei celei mai periculoase a zilei. in care indi- garna de alimente pe care Ie are la dispozitie. Coca-Cola light este in mod traditional un amestec savant de arome intense. In special la cel care rontale din nevoia de zahar. lnstltutii ~i laboratoare farmaceutice viseaza sa deseopere leacul ideal ~i eficient impotriva foamei. de ver-. sa consta]i ca in momentul dar de care nu se poate atinge fara a Este surprinzator o dulate light . • Tn ceea ce priveste sucurile acidulate light ~i in special Coca-cola light. aceasta este perrnisa ~i am • luat obiceiul de a 0 recomanda pe parcursul regimurilor de slabit. sarea adaugata care apetitul ~i se fo- in ultimul rand. . permite adesea insumarea celor doi litri de lichid preconlzati. in plus. se asimileaza adesea senzajia de gol in stomac eu eea de foame..

ceea ce-i permite apei baute sa traverseze mai repede organismul. Invers.care v~ obliga. In pre-menopauza sau ehiar in timpu! sareinii. numeroase parti ale eorpului pot deveni ca un burete. Referitor la aceasta. rejinand cantita]] impreslonante de apa. consumul de apa usor mine• rallzata §i restricjia de sare.. 0 precautie li priveste totusi pe sublectii hipo-: tensivi in mod natural.pentru una sau doua zile.evitatl sa beti prea mult alcool ~imal rues evlta]! sa vii cantiiriti a doua zi.n~ al vostru 33 prezinta nici un pericol toare. Aeeste persoane se vor multurni sa nu adauge sare ~i vor evita bea mai mult de un litru ~i jumatate de apa pe zi. trei masurl suficiente pentru a regasi greutatea avuta anterior. poate face sa creasca filtrarea volumul ~i scazand ~i mai mult tensiunea arteriala. in special la eele care se afla sub 0 puternica influenla horrnonala. preparatele mai pujin sarate stimuleaza mai putin secretiile digestive ~i nu acponeaza asupra apetitului. pentru a declansa nevoia de apii ~i reintoarcerea progreslva a senzatiei naturale de sete. . . nu gi1sim niclodata cantitatea de alimente corespon- Putem si chiar ar trebui sa trairn toata viata cu un regim sarac in sare. nejustificata in greutate risca si1vi1 descurajeze ~i si1va mineze • determinarea ~i increderea.. obisnuiji sa tralasca avand 0 tensiune [oasa. fara a avea vreodata caren]e.-~j irnpuna in primele zile un nivel ridicat al consumului de lichide. . apa in testuri sangelui. daca pe parcursul unui regim un motiv imperios va lmpune 0 masa profssionala sau in familie . . auzim adesea persoane care se plang de a fi luat sa spunem doua kilograme intr-o seara. cad 0 crestere brutala ~i ··. iar reducerea ei if potoleste Aid este yorba de 0 constatare. A~teptati inci:! 0 zi sausi mai bine doua zile. eei eu insuficienta reala ~i hipertensivii traiesc tot timpul eu un regim sarac in sare. 32 Pierre Dukan Regimul sarac in sare nu Pentru ca regimu/ meu s~ dev. rnanifesta 0 eficienta maxima dad! se reduce la minimum titatea de sare consurnata. caurmare a unei abateri semnificative de la regim. reducandu-i sa in schimb. ceea ee risca sa cauzeze oboseala ~i senzatle de vertij la trezirea brusca. Cand analizam aceasta masa declansa- Sarea stimuleazl apetitul. Se intampla chiar ca 0 astfel de crestere in greutate sa nu fie [ustificata nici rnacar de 0 abatere reala de la regim. Din nefericire. In 0 alimentatie prea sarata reline ~i flxeaza A~a stand luerurile. mai ales daca este asociat cu un puternic consum de apa. Un regirn eu prea putina sare. evitali sarea in exces ~i. iar eel care urrneaza regimul Protal trebuie sa. regim hidrofug prin excelenta. in perioada prernenstruala. adic~ 18000 de calorii de ingerat intr-un interval de timp atat de scurt. Cardiacii. masura intru totul cornparabila eu cea irnpusa In cazul unui tratament eu cortizon. apa in tesuturl tarile calde. la 0 derogare de la tndrumari. Ii se distribuie In mod regulat pastile de sare muncitorilor pentru a evita ea acestia sa se deshidrateze la soare. lntenslflcand regimul. La aceste femei. sarea ~i alcoolul coniugandu-si efectele pentru a incetini traversarea apei baute prin organism.. Prota!. La femei. Este verba numai de asocierea unei mese prea sarate ~istropite cu alcool. eea ce stirnuleaza apetitul.. Nu trebuie s~ ultam niciodata c~ un lltru de api1 cantareste un kilogram ~ica 9 g de sare fixeaza un litru de . in acelasl ttrnp.denta cresterll tn greutate de doua kilograme mari ~i late. absenta sarli calrneaza ~isetea. Preparatele sarate fae sa creasca salivarea ~iaciditatea gastrica.

singura ~i sub aceasta forma. alimente cu slaba valoare nutritlonala. pe atat de eficienta ~j care. trebuie abandonata oriee referire la calorii §i la calculul lor. este fulgeratoare In rnasura In care alimentatia se lirniteaza la aceasta categorie de alimente. in practical este decisiva.totul sau nimic". 0 zide redernptiune. cand totul se sprijina pe 0 singura zi de regim proteic pe saptam~na. ceea ee explica eficienta sa metabolica. Este singurul care nu se foloseste dedit de 0 familie de nutrirnente ~i de 0 eategorie bine definit~ de alimente cu conti nut maxim de proteine. Temperament exeesiv prin excelenta. este un regim care nu poate fi Jinut pe jumatate. Tn acest regim ~i pe parcursul desf~~urarii planului Protal. obezul gaseste in acest regim. nu este asemenea altora. Protal este ehiar unicul regim al carul secret revendicat este de a manca mult. esentialul fiind de a rarnane In interiorul aeestei categorii de alimente. puternica la regim care usureaza pierderea in greutate ~i care i~i da Tntreaga sa rnasura in stadiul stablllzani ultime. la randu] sau. rnalnte ca foamea s~ apara. EI raspunde atotputernicei legi a lui . pe atat de relaxat in abandon.. dulci ~i cremoase. pecat de ascetic in eforturi. un demers pe rnasura sa. in fiecare din eele patru etape ale sale.. adica de a rnanca preventiv. dar care.. dar cu puternica tncarcatura ernotionala. poate sil. eflcienta planului Protal este intru totul le. functioneaza dupa aceeasi regula a extremelor. foame devenita altfel de necoritrolat ~i care nu se va mai muljumi apoi cu proteinele permise ~i II va mana pe eel imprudent catre alimente pur gratifiante. gata de selectia produselor. 0 lovitura pe cat de punctuala. dar puternic tncetinita ~i readusa la regula trista a caleulului caloriilor daca alirnentatia trece dincolo de aceste limite. precum si-putemicul impact psihologic asupra individului supraponderal care. .fie acceptata de toji cei ce lupta dintotdeauna impotriva . Aeeste afinit~li intre profilul psihologic ~i structura regimului dau nastere unei tntalnir: a carei lmportanta este difieil de inleles de catre un profan. Consumand mult sau putin nu modifica rezultatele. Aceasta adaptare reciproca genereaza 0 adeziune 'i . Astfel. predispozitiei lor catre lngrasare. regim de deschidere §i motor principal a patru regimuri integrate ee akatuiesc planul Protal. Prin urmare.. abundente ~i destabilizatoare. 34 Pierre Dukan Pentru ca regimu/ meu sa devina al vostru 35 iN CONCLUZIE Regimul proteinelor pure.