You are on page 1of 22

Rancangan Pengajaran Harian Pertama Dunia Sains dan Teknologi

Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pelajaran

: Dunia Sains dan Teknologi : Tahun 2 Iman : 13 Februari 2012 : 9.30 pagi 10.30 tengahari (60 minit) : 38 orang : Sains Hayat/ Haiwan

Hasil pembelajaran : 2.1.1 : Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 2.1.2 : Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.

Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Menyatakan keperluan asas haiwan 2. Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan A.Menguasai isi kandungan : 1.Mengenalpasti keperluan asas haiwan iaitu makanan ,air ,udara dan tempat perlindungan . 2.Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan . 3.Memberikan contoh keperluan asas haiwan .

B.Membina kemahiran saintifik 1.Memerhati . 2.Berkomunikasi 3.Meramal . 4.mengelaskan 5.Mensintesis C.Mengamalkan sifat sainstifik dan nilai murni . 1.Mengamalkan sikap bekerjasama didalam pasukan semasa menjalankan aktiviti kumpulan . Bahan /peralatan /bahan sumber 1. Tayangan Video 2. Specimen sebenar (haiwan) 3.Tayangan Slaid MS Power Point 4.Kad Keperluan Asas 5.Lembaran kerja6. Pengetahuan sedia ada : Murid mengetahui tanpa makanan ,air ,udara ,haiwan tidak dapat hidup.Murid mungkin beranggapan bahawa haiwan tidak memerlukan tempat tinggal untuk hidup

Fasa

Isi kandungan

Pengetahuan sedia ada murid Aktiviti guru Aktviti murid 1. Murid memerhatikan tayangan tersebut. 1. Guru menayangkan video Bangau Oh Bangau.

Nota

Set induksi (5 minit )

Haiwan

memerlukan

Strategi 1.kaedah penyoalan .

,makanan ,air ,udara dan perlindungan . tempat

2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai haiwan- haiwan yang terdapat di dalam video.

2. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Kemahiran sainstifik JAWAPAN 1: Tidak mendapat 1.Berkomunikasi

SOALAN 1:Kenapa Bangau kurus? SOALAN 2: Apakah makanan kerbau? SOALAN 3: Apakah makanan ular?

makanan. JAWAPAN 2 : Rumput. JAWAPAN 3: Katak

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran (haiwan dan keperluan asas) pada hari ini.

Penstrukturan semula idea (20 minit )

Mengenapasti keperluan haiwan asas terbahagi

1. Guru menunjukkan haiwan- haiwan yang dibawa.

1. Murid

tertanya-

tanya Strategi

apakah haiwan yang dibawa 1.Pemerhatian oleh guru. terhadap specimen 2. Murid menyentuh dan sebenar. haiwan-

kepada makanan, air, udara tinggal. dan tempat 2. Guru memberi peluang kepada murid untuk menyentuh haiwanhaiwan tersebut 3. Murid 3. Guru menyoal murid tentang apa yang telah diperhatikan. 4. Selain haiwan- haiwan tersebut, apa lagi yang dapat murid lihat di dalam bekas- bekas tersebut? 5. Guru memberikan beberapa situasi supaya murid berfikir tentang kepentingan keperluan asas haiwan. menjawab

memerhatikan haiwan tersebut.

Kemahiran mereka sainstifik dapat melihat kura- kura dan 1.Berkomunikasi anak ayam. 4. Murid makanan dapat dan air melihat untuk 2.Memerhati 3.Meramal

haiwan-haiwan tersebut. 5. Murid menjawab persoalan guru.

SOALAN : Apakah yang akan berlaku kepada anak ayam tersebut jika dilepaskan dari sangkarnya?

JAWAPAN : Dimakan oleh ular, biawak dan sebagainya.

6. Guru menerangkan tentang kepentingan makanan, air, udara dan tempat perlindungan kepada haiwan. 6. Murid mendengar dengan teliti penerangan guru.

Aplikasi idea (15 minit )

Mengelaskan keperluan asas

1. Guru meminta murid berada dalam kumpulan masing- masing.

1. Murid bergerak ke dalam Strategi kumpulan masing- masing. 1.Kuiz

haiwan kepada empat perkara iaitu makanan ,air ,udara dan tempat perlindungan . 2. Guru menyediakan slaid MS Power Point Haiwan dan Keperluan Asas dan memancarkannya di hadapan kelas. Guru menyediakan kad keperluankeperluan asas seperti berikut bagi setiap kumpulan : Makanan Air Udara 2. Wakil kumpulan mengambil Kemahiran kad- kad keperluan asas sainstifik yang disediakan. 1.Berkomunikasi 2.Memerhati 3. Selepas guru menunjukkan 3.Mengunakan gambar haiwan bersama perhubungan keperluan kumpulan asasnya, bangun wakil ruang dan masa dan .

menunjukkan kad keperluan asas yang sesuai.

Tempat Perlindungan

Gambar gambar pada slaid.

3. Guru menayangkan gambar pada slaid satu per satu. Guru menyoal murid tentang apa yang dilihat daripada gambar tersebut?

4. Murid

akan

berbincang seorang

dalam wakil

kumpulan

dan

bangun menunjukkan kad keperluan asas yang sesuai dengan gambar

Penilaian (15 minit)

Memadankan gambar dengan keperluan

Pentaksiran 1. Guru mengedarkan lembaran kerja pertama kepada murid.

1. Murid menyiapkan lembaran Strategi kerja yang diberikan oleh 1.soal jawab guru. (lembaran kerja )

asas yang sesuai dan murid perlu

memadankan haiwan dengan yang sesuai. makanan

Pemulihan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kedua kepada murid.

Kemahiran sainstifik 1.Memerhati 2.Berkomunikasi

Pengayaan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja ketiga kepada murid.

Penutup /refleksi (5 minit )

Keperluan

asas

1. Guru bersama- sama dengan murid menyanyikan semula lagu Bangau Oh Bangau.

1. Murid menyanyikan kembali lagu Bangau Oh Bangau.

haiwan adalah sama manusia iaitu perlukan makanan ,air ,udara dan perlindungan . tempat

2. Murid 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini. 3. Guru memberikan peneguhan

menjawab

soalan

yang diajukan oleh guru.

kepada murid.

Refleksi : Objektif pembelajaran pada hari ini tercapai. Murid dapat menyatakan keperluan- keperluan asas haiwan dan kepentingannya kepada haiwan. Sesi pengajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Pada pemerhatian saya, pembelajaran hari ini menjadi menarik kerana pada permulaannya murid ceria melihat tayangan video Bangau Oh Bangau. Murid lebih teruja apabila saya membawa specimen sebenar (haiwan-anak ayam dan kura-kura) ke dalam bilik darjah. Saya masih dapat mengawal kelas walaupun saya membenarkan murid bergerak untuk melihat dan menyentuh haiwan- haiwan tersebut. Berdasarkan pemikiran saya, terdapat sedikit kelemahan dalam pengajaran saya pada hari ini. Pada langkah aplikasi, saya perlu menyediakan aktiviti yang lebih mencabar dan memerlukan audio bagi setiap slaid yang ditunjukkan. Murid akan lebih tertarik jika paparan slaid diselitkan dengan audio. Pada pembelajaran seterusnya, murid akan diberi penekanan kepada kepada keperluan asas makanan

Rancangan Pengajaran Harian Kedua Dunia Sains dan Teknologi Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi : Tahun 2 Iman : 15 Februari 2012 : 11.30 pagi 12.30 tengahari (60 minit) : 38 orang : Sains Hayat/ Haiwan

Hasil pembelajaran : 2.1.3 : Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2.1.4 : Mengkelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan. Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat 1. Menyatakan contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2. Menyatakan nama haiwan mengikut kumpulan yang makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja dan makan haiwan dan tumbuhan. A.Menguasai isi kandungan : 1.Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan . 2. Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja ,makan haiwan sahaja atau makan tumbuhan dan haiwan.

B.Membina kemahiran saintifik 1.Memerhati . 2.Berkomunikasi 3.Meramal . 4.mengelaskan 5.Mensintesiskan C.Mengamalkan sifat sainstifik dan nilai murni . 1.Mengamalkan sikap bekerjasama didalam pasukan semasa menjalankan aktiviti kumpulan . D.Bahan /peralatan /bahan sumber 1.Tayangan video 2.Kad gambar haiwan 3.Specimen sebenar (arnab) 4.Carta Kumpulan Haiwan 5.Lembaran kerja Pengetahuan sedia ada : Murid dapat mengelaskan jenis makanan haiwan serta dapat member contoh haiwan dan jenis makanannya

Fasa

Isi kandungan

Pengetahuan sedia ada Aktiviti guru 1. Guru menayangkan video Arnab Putih Saya.

Nota Aktiviti murid Strategi Tayangan video (you tube )

Set induksi (5 minit )

Haiwan mempunyai keperluan asas iaitu makanan

1. Murid melihat video yang ditayangkan oleh guru. 2. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Jawapan 1 : Arnab sedang makan. Jawapan 2: Kangkung.

2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video tersebut.

Soalan 1: Apakah yang dapat kamu lihat dalam video tersebut? Soalan 2 : Apakah yang sedang dimakan oleh arnab tersebut? Soalan 3 : Selain kangkung, apakah makanan yang dimakan oleh arnab? Soalan 4 : Apakah haiwan lain yang makan sayur atau tumbuhan seperti arnab? 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari ini.

Kemahiran sainstifik 1.berkomunikasi 2.memerhati

Jawapan 3 : Lobak merah dan kacang panjang Jawapan 4 : Kambing, lembu.

3.menaakul

Penstrukt uran semula idea (20minit )

Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan oleh haiwan iaitu makan tumbuhan sahaja,haiwan sahaja dan

1. Guru bertanya kepada murid tentang pemakanan haiwanhaiwan lain. (singa,ular,kucing)

1. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru.

Strategi 1.Permainan

makan tumbuhan dan haiwan .

2. Guru memberikan kad gambar haiwan kepada setiap murid.

2. Setiap murid mengambil kad haiwan masing- masing. Kemahiran sainstifik 1.Mencirikan 3. Murid memberitahu rakan tentang makanan haiwan yang 2.Berkomunikasi 3.Memerhati 4.Mengelaskan

3. Murid perlu berdiri dan memberitahu rakan- rakan makanan haiwan tersebut. 4. Guru menerangkan kepada murid bahawa terdapat tiga kumpulan haiwan. 5. Guru melekatkan Carta Kumpulan Haiwan mengikut pemakanan haiwan pada papan putih. 6. Guru meminta murid melekatkan kad haiwan yang dipegang mengikut kumpulan pemkananannya. 7. Guru menilai hasil kerja murid 6. Murid mendengar penilaian guru. 5. Murid melekatkan kad haiwan yang diperolehi tersebut mengikut kumpulan pemakanannya. 4. Murid mendengar penerangan dari guru.

diperolehi.

bersama- sama dengan murid.

Aplikasi idea (15minit )

Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan.

1. Guru mengeluarkan seekor arnab yang diletakkan di dalam sangkar untuk diuji.

1. Murid memerhati apa yang dilakukan oleh guru.

Strategi 1.Eksperimen

2. Guru menyediakan sebatang lobak merah, kacang panjang dan kangkung untuk arnab tersebut. Guru juga menyediakan seekor ikan yang telah mati.

2. Murid memerhati guru menjalankan eksperimen terhadap arnab tersebut. 3. Murid mendengar Kemahiran sainstifik 1.pemerhatian 2.berkomunikasi 3.mengkelaskan

3. Guru memberikan makanan tersebut sedikit demi sedikit. Murid memerhatikan dari jauh. 4. Guru membuat kesimpulan bahawa terdapat tiga kumpulan pemakanan haiwan.

penerangan guru.

Penilaian (15minit)

Pentaksiran 1. Guru mengedarkan lembaran kerja yang pertama.

Lembaran 1- Murid dikehendaki mewarnakan haiwan dan makanannya

Pemulihan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja yang kedua. Pengayaan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja yang ketiga.

dengan warna yang sama.

Lembaran 2- Murid perlu memadankan haiwan dengan makanannya.

Lembaran 3 - Murid dikehendaki haiwan yang memilih makan sahaja, dan dan

tumbuhan haiwan kedua-

sahaja duanya,

mengisi nama haiwan tersebut dalam ruang yang telah disediakan

Refleksi/ Penutup (5 minit )

Makanan dikelaskan tumbuhan haiwan

haiwan kepada sahaja dan

boleh makan ,makan makan

1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai isi pelajaran pada hari ini.

1. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru.

sahaja

tumbuhan dan haiwan .

2. Guru memberikan peneguhan kepada murid.

REFLEKSI : Objektif pembelajaran saya pada hari ini tercapai. murid- murid dapat menyebut haiwan beserta makanannya serta murid dapat mengkelaskan haiwan mengikut kumpulan pemakanannya. Terdapat beberapa kelemahan semasa saya mengendalikan eksperiman (aplikasi) dalam langkah kedua. Saya menyediakan arnab dan bahan makanan di hadapan kelas dan menyebabkan murid yang berada di belakang kelas tidak dapat melihat dengan jelas. Saya telah cuba memperbaiki keadaan tersebut dengan memanggil mereka ke hadapan, namun keadaan menjadi sesak. Saya perlu memikirkan kaedah yang lebih sesuai bagi menunjukkan eksperimen tersebut kepada murid.

Rancangan Pengajaran Harian Ketiga Dunia Sanis dan Teknologi Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi : Tahun 2 Iman : 20 Februari 2012 : 9.30 pagi 10.30 tengahari (60 minit) : 38 orang : Sains Hayat/ Haiwan

Hasil pembelajaran : 2.1.5 : Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Menyebut nama haiwan dan tempat perlindungannya. A.Menguasai isi kandungan : 1.Mengenalpasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang ,reban,lubang,atas pokok ,kandang ,gua ,di dalam air ,dalam tanah dan di celah batu atau kayu . 2.Dapat memberi contoh haiwan dan tempat perlindungannya .

B.Membina kemahiran saintifik 1.Memerhati . 2.Berkomunikasi 3.Meramal . 4.mengelaskan 5.Menjana idea 6.Mereka cipta C.Mengamalkan sifat sainstifik dan nilai murni . 1.Mengamalkan sikap bekerjasama didalam pasukan semasa menjalankan aktiviti kumpulan . D.Bahan /peralatan /bahan sumber 1.Tayangan video 2.Jadual Haiwan dan Tempat Perlindungan 3.Kad selit (haiwan dan tempat tinggal) 4.Kertas putih (A4) Pengetahuan sedia ada : Murid dapat memberi contoh haiwan dan tempat tinggalnya .

Fasa

Isi kandungan

Pengetahuan sedia ada Aktiviti guru

Nota Aktiviti murid

Set induksi (5 minit )

Haiwan keperluan

mempunyai asas iaitu

1. Guru menayangkan video Lawatan ke Zoo.

1. Murid melihat tayangan video lawatan ke Zoo.

Strategi 1.Tayangan video.

tempat tinggal. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang haiwan yang dilihat dan tempat perlindungannya.

2. Murid menjawab soalan- soalan yang diajukan oleh guru. JAWAPAN : Burung Kemahiran sainstifik 1.memerhati

SOALAN : Haiwan apakah yang telah kamu lihat? SOALAN : Burung tinggal di mana? 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari ini.

2.berkomunikasi 3.mengklasifika

JAWAPAN : Atas pokok.

si

Penstruktur

Haiwan mempunyai

1. Guru menyediakan jadual Haiwan dan Tempat Perlindungan. Strategi Kerja individu Antara tempat perlindungan haiwan : -sarang -reban -lubang -atas pokok -kandang -gua -di dalam air -dalam tanah -di celah batu atau kayu. 1. Guru hanya mengisi gambar tempat perlindungan dan mengosongkan bahagian haiwan. 2. Guru menyediakan kad selit 1. Murid mengambil kad selit yang disediakan oleh guru. Kemahiran sainstifik 1.mengklasifika si

an semula tempat perlindungan idea (25 minit ) .Tempat perlindungan merupakan salah satu keperluan asas haiwan .

(gambar haiwan) untuk diselit pada . carta tersebut. 3. Guru memanggil beberapa orang murid untuk menyelit gambar haiwan pada tempat perlindungan yang sesuai. 2. Murid menyelit kad haiwan pada gambar tempat perlindungan yang sesuai.

Aplikasi idea (25 minit )

Tempat perlindungan haiwan berbeza beza .Tempat perlindungan haiwan merupakan salah satu keperluan asas haiwan .

1. Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan.

1. Murid bergerak ke dalam kumpulan masing- masing.

Strategi 1.Kerja berkumpulan.

2. Setiap kumpulan diberi tugasan. Murid perlu berbincang dalam kumpulan masing- masing. Tugasan : Mencari nama haiwan bermula dengan huruf ahingga z serta menulisnya pada kertas yang disediakan. Mereka juga perlu menyatakan tempat perlindungan 3. Murid melihat guru menilai jawapan yang 2. Murid berbincang dengan ahli kumpulan masing- masing untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Kemahiran sainstifik 1.Mencirikan 2.Berkomunikas i

bagi setiap haiwan tersebut. Contoh: Ayam- reban Kambing- kandang Badak-dalam lumpur Cacing- dalam tanah 3. Guru berbincang dengan murid tentang jawapan- jawapan yang diperolehi. Jawapan yang betul akan mendapat mata. 4. Kumpulan yang mendapat mata tertinggi akan diberikan hadiah oleh guru.

diberikan oleh mereka.

4.Mengelaskan

Refleksi /penutup (5 minit )

Tinggal didalam tanah ,reban ,di atas pokok ,di dalam air ,kandang ,gua adalah contoh tempat perlindungan haiwan .

1. Guru menunjukkan gambar tempat perlindungan haiwan kepada murid- murid.

1. Murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru.

2. Guru menyoal murid tentang gambar- gambar yang ditunjukkan. 3. Guru membuat kesimpulan pengajaran pada hari ini. 4. Guru memberikan peneguhan kepada murid.

REFLEKSI : Objektif pembelajaran saya pada hari ini tercapai. Murid sudah dapat menguasai nama haiwan beserta tempat perlindungan dengan betul. Murid kelihatan ceria semasa saya menjalankan set induksi kerana mereka masing- masing mahu menceritakan pengalaman yang dilihat semasa mereka ke zoo. Saya telah memilih aktiviti yang sesuai bagi langkah aplikasi kerana pada langkah tersebut saya dapat mencungkil pengalaman mereka. Mereka juga dapat berkongsi dengan rakan- rakan tentang pengalaman tersebut kerana tugasan yang disediakan adalah secara berkumpulan. Murid- murid memberikan kerjasama yang baik sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.