Székelyföld hetilapja

Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. január 13–19.

II. évfolyam

2. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

Házasság vagy élettársi viszony?

KOMORÓCZY GYÖRGY
komoroczy.gyorgy@szekelyujsag.ro

A házasság

T

Gyakran hallani manapság, hogy évről évre csökken a házasságok száma. Mi lehet ennek az oka? Miért választja sok pár csupán az együttélést? A Székely Újság azt vizsgálja összellításában, hogy a fiatalok a házasságot vagy az élettársi kapcsolatot részesítik előnyben. 5. oldalon
SZÉKELY ÚJSÁG szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

AJÁNLÓ

Lopják az erdőt
4. oldalon

Három év méltánytalanság
Ismét vitába keveredett Tamás Sándor RMDSZ-es Kovászna megyei elöljáró Nagy Istvánnal, Barót polgármesterével. A vita a jövedelemadóból és az áfából Kovászna megyének visszaosztott, több mint 12 millió lej elosztásából fakadt.
LŐRINCZ CSABA
lorincz.csaba@szekelyujsag.ro

Élet a magyarellenesség árnyékában
7. oldalon

Mindent a szemnek
9. oldalon

RMDSZ „munkák”
11. oldalon

Székely legendárium
16. oldalon

agy István arra kérte a megyei tanácsosokat, állítsanak fel egy kritériumrendszert a költségvetés leosztására, amelyben érvényesül-

N

nek a lakossági és területi arányok. Elsősorban nem az zavaró, hogy más település többet kap, mint Barót, hanem az, hogy a települést szándékosan hátrányos helyzetbe hozza a megyei tanács vezetősége, immár negyedik éve.
11. oldalon

öbb ok miatt is időszerű róla beszélni. Magyar vonatkozásban talán a két legfontosabb dolog: 1. a házasság nemzetmegtartó ereje, 2. az ezt veszélyeztető importált divat, amelynek élettársi kapcsolat a neve. A hagyományainkat figyelembe vevő magyar alaptörvény, az új Alkotmány, vagyis a magyar jog és a magyar nyelvtudomány teljes összhangban van a házasság intézményének meghatározását illetően. A házasság: férfinak és nőnek jogilag elismert és szabályozott életközössége. A házasságkötés pedig az a jogi cselekmény, amellyel a házasulandók anyakönyvvezető, illetőleg pap előtt házasságot kötnek. Aki nős, felesége van. Aki házas, annak is felesége van mai értelmezésben. Az ókorban, például Elő-Ázsiában a ház építését csak nős embernek engedélyezték. Aki jog szerint házasnak számított, annak felesége is volt – olvasható egy tanulmányban. Ki ne hallotta volna Székelyföldön az idevágó és ma is el-elhangzó tréfás megjegyzést: nősül, de nem házasodik. És fordítva is: házasodik, de nem nősül. A házassággal szemben az élettársi kapcsolat másabb. Az élettárs: valakivel házasságkötés nélkül életközösségben élő személy. Tehát nemcsak férfi és nő kapcsolatáról lehet szó! A házasság a család keletkezésének az előzménye, de úgy is mondhatjuk, hogy a család keletkezésének alapja a házasság. Szokás a nemzet alapsejtjének is nevezni. Beletartoznak a házastársakon kívül a gyermekek, illetve a nagyszülők és unokák, dédszülők és dédunokák, tágabb értelemben az azonos családnevet viselő rokonság is. Ezekben a közösségekben – amelyekből a nemzet áll – a megtartó erőt, a jövőt a gyermek jelenti.

ILLUSZTRÁCIÓ

HIRDETÉSEK

2

BELFÖLD

BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK

II. évfolyam 2. szám

HÍREK RÖVIDEN

Távozik Arafat
Lemondott posztjáról Raed Arafat egészségügyi helyettes államtitkár. Nyilatkozata szerint az egészségügyi törvénytervezet miatt távozik. A SMURD mentőszolgálat megalapítója arra figyelmeztetett: a mentőszolgálatok privatizációja miatt hátrányba kerül a közegészségügyi ellátás, és csak olyan szolgáltatásokat biztosítanak, amelyekre lesz fizetőképes kereslet.

Román utópia: levélvoks
Lehetőség a határon kívüliek számára
Kitart a levelezés útján történő szavazás mellett Teodor Baconschi külügyminiszter, aki szerint ez azért is fontos, mert a románok 15 százaléka külföldön él.
eodor Baconschi külügyminiszter szerint meg kell adni a lehetőséget a határon kívül élő román állampolgároknak is, hogy szavazás útján dönthessenek az ország sorsáról. „Csakis a szavazás révén alakulhat ki politikai kapcsolat, szerződés köztük és az ország között, ezért nem hiszem, hogy lennének ellenérvek, beleértve az ún. csalási szándékot is. Gondolják meg, több tucat olyan nagyon demokratikus, szupercivilizált állam van, melynek közösségei élnek a határokon kívül, és minden gond nélkül alkalmazzák a levél útján való szavazást” – tette hozzá Baconschi.

Hanyatlik az RMDSZ
Frunda György szenátor a Radio France Internationale riporterének kifejtette, az RMDSZ számára most az jelenti a legfőbb problémát, hogy az őszi választásokat követően bejut-e a törvényhozó testületbe. Megemlítette azt a tényt is, hogy a szövetség szavazótáborának legalább 60-70 százaléka nyugdíjasokból áll, akik a legtöbbet veszítettek az elmúlt évek intézkedései miatt, az egészségügyi ellátástól a távhőszolgáltatásig és a villanyszámláig.

T

KOMMENTÁR
A teológus Teodor Baconschinak elhihetjük azt, hogy bízik a becsületesség mindenek feletti győzelmében, hiszen – mint már egyszer megfogalmazta – az élet folyamán a Jó is megkísérti az embert. Politikai pályafutását tekintve viszont már elrugaszkodott, sőt utópisztikus az a feltételezése, hogy mindenki a becsületesség híve. Azt az országot hasonlítja a „nagyon demokratikus és szupercivilizált államokhoz”, melyet a korrupció behálóz, ahol a kollektív szabadságjogok, a nemzeti kisebbségek jogai nem érvényesülhetnek, stb., stb. De lehet nagyot álmodni...

Előválasztáson az USL
A Szociál-liberális Szövetség júniusig előválasztások útján nevezi meg jelöltjeit, akiket az önkormányzati és a parlamenti választásokon kíván indítani – jelentette be Victor Ponta, a Szociáldemokrata Párt elnöke. Mint mondta, az előválasztáson nem csupán a párttagok szavazhatnak, hanem minden polgár.

Bomlik a koalíció?
Új forgatókönyv RMDSZ nélkül
Politikai elemzők szerint már az őszi helyhatósági és parlamenti választások előtt felbomolhat a jelenlegi kormánykoalíció, amelynek pártjai között több kérdésben ellentét van.
kormánykoalíció első idei tanácskozásán a pártok külön-külön is ismertették a saját 2012-es célkitűzéseiket, amelyekből kiderült, hogy számos kérdésben különböznek az álláspontok. A Demokrata Liberális Párt (PD-L) számára prioritás marad a tavaly meghiúsult közigazgatási reform és az alkotmánymódosítás. Érthető az RMDSZ ellenállása, hiszen ezek a tervek a választások előtt tovább gyengítenék az amúgy is mélyrepülésben lévő szövetséget. Cristian Pârvulescu politikai elemző hátsó szándékot is lát abban, hogy a PD-L enynyire ragaszkodik elképzeléseihez. Szerinte a PD-L megpróbálja kiszorítani a kormányból az RMDSZ-t, és közeledni fog az ellenzék fő erejét képező Szociáldemokrata Párthoz (PSD). Sebastian Lăzăroiu szociológus sem tartja kizártnak

Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALAPÍTÁSI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X

Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD

Hollandia nem tágít
Leonard Orban, európai ügyekkel megbízott miniszter azt nyilatkozta, hogy a schengeni térséghez való csatlakozás tekintetében Románia távlatai „nem túl biztatóak”, amíg Hollandia nem tágít álláspontjától, miszerint legalább két Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus-jelentésnek kell elkészülnie. A miniszter közölte, a román hatóságok folytatják a schengeni felkészülést.

Vezető szerkesztő
LŐRINCZ CSABA

Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS, CSÍKI SÁNDOR, CZEGŐ ZOLTÁN, JÁNOSI ANDRÁS, KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS

Szerkesztők
CSONT ZSUZSA, PÉTER EDIT

Olvasószerkesztő
SZABÓ AT TILA

Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ

Új hitelszabályozás
Január végén érvénybe lép a Román Nemzeti Bank új hitelszabályozása. Jelzáloghitel vagy ingatlankölcsön esetében azok a magánszemélyek, akik lejben kapják fizetésüket, legalább 15 százalékos előleget kell fizessenek az euróban felvett kölcsönökre és 40 százalékot a dollárban, illetve svájci frankban igényelt hitelekre. A fogyasztói hitelek maximális futamidejét 5 évre korlátozza a jegybank. Az Első Ház program kivétel a hónap végén érvénybe lépő hitelszabályozás alól.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit. peter.edit@szekelyujsag.ro

A

Tudósítók
CZIRJÁK KÁROLY (Maroshévíz), CSISZER LÓRÁNT (Csíkszereda), CSÍKI ÁKOS (Gyergyószentmiklós), FEJÉR MELINDA (Kézdivásárhely), KOSZTI ILDIKÓ (Kézdivásárhely), ROKALY ELVIRA (Gyergyószentmiklós), JENEY ISTVÁN(Marosvásárhely), ZSIGMOND JÚLIA (Sepsiszentgyörgy).

Lapigazgató
KETESDI IMRE

Marketing
CSONT ÁGNES, FOSZTÓ ZOLTÁN E-mail: marketing@szekelyujsag.ro E-mail (Kézdi): marketing.haromszek@szekelyujsag.ro

Terjesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS

Szerkesztőség és Kiadó

a PD-L és a PSD alkotta nagykoalíció megalakulását, hiszen a szociáldemokraták sem hagyhatják figyelmen kívül azt a tényt, hogy megalakulása óta a Szociálliberális Szövetség (USL) támogatottsága folyamatosan csökken. A PSD vezetői egyelőre csak azt szögezték le, hogy az RMDSZ-szel többé nem hajlandóak kormányozni.

INFOMARKET KFT. Szerkesztőség: 535600 Székelyudvarhely, Mihail Kogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia Telefon: 004 (0)366-105.055; Mobil: 004 (0)746-142.676 E-mail: titkarsag@szekelyujsag.ro E-mail: szerkesztoseg@szekelyujsag.ro Fiókszerkesztőség: 525400 Kézdivásárhely, Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia Telefon: 004 (0)267-364.000 E-mail: szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro

www.szekelyujsag.ro
Tipog ráfiai tervet a Typotrek Kft. készítette. A hetilapot a Pantex Impex Nyomda nyomtatja. MINDEN JOG FENNTARTVA.

II. évfolyam 2. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

3

Árnyékok árnyai közöttünk (II.)
Az utolsó bejegyzés
Nem elég tisztának lenni, annak is kell látszani. Ezzel bizonyítjuk, hogy az SZNT vezetői nem zsarolhatók – mondta még a tavaly tavasszal Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Azóta kikérte és megismerte a Securitate irattárában fellelhető, személyét érintő dossziékat, a kiszűrt tapasztalatait megosztja a Székely Újság olvasóival.
IZSÁK BAL Á ZS

z iratcsomó időrendben utolsó lapja legfelül van. Logikus, hiszen így nem kellett minden újabb lap, minden újabb bejegyzés kedvéért az egész lefűzött aktahalmazt kibontani. Ám a számozás mégis fordított, tehát a legfelső lap viseli az egyes számot. Következésképp ez a számozás csakis az iratcsomó végleges lezárása után kerülhetett rá, amikor egyértelmű volt, hogy a legfelső és egyben legutolsó lap viseli az egyest. Az én iratcsomómban ez a felső-utolsó oldal egy jelentés 1977. szeptember 30-ról. Érdekes módon ezt megelőzi egy egész sor papiros 1977 utáni időponttal. A magyarázatot egy, erre az utolsó oldalra kézzel írt bejegyzés adja meg, amelyet a cím fölé írtak: „1990. április 11-én Budapestre utazott felesége unokatestvéréhez N. J.-hez, a V. P. utcába, Magyarországra.” (Az eredeti iratban a név is, az utca is teljes névvel szerepel, a törlés a fénymásolatban tőlem származik.) A fiatal nemzedéknek mesélem: 1989-ben a Securitate megszűnt. Irattárát és minden jel szerint személyi állományát az 1990 márciusában megalakított Román Hírszerző Szolgálat, a SRI vette át, és – amint ez a megfigyelésem folytonosságából is kiderül – ott folytatta a „munkát”, ahol 1989-ben a Securitate abbahagyta. Az iratot aláíró Ignat Alexandru őrnagy (azaz Ignát Sándor, mivel magyar ember volt), a marosvásárhelyi Electromureş vállalat szekusa annak a referátumnak a címe fölé írta be ezt a megjegyzést, amelyet eredetileg 1977-ben szerkesztett, amikor a katonai szolgálatból leszerelve a munkahelyemre visszatértem. Az 1977-es referátum tartalmával később foglalkozom, egyelőre csak az 1990es bejegyzés érdekel. A törvényes rendelkezések értelmében csakis azokba az iratcsomókba lehet betekinteni, amelyeket a kommunista diktatúra elnyomó szervei állítottak össze, de semmiképpen sem a rendszerváltás után létrehozott Román Hírszerző Szolgálat, vagy más, ma is törvényesen működő hatóság. Az illetékes, akinek arra kellett volna ügyelnie hát, hogy ne kerüljön a kezembe az 1990-es bejegyzés, amely már nem a Securitate, hanem a Román Hírszerző Szolgálat emberétől származott, nyilván csak a gépelt keltezésre figyelt, és így csúszott

A

vissza a SRI nevemre összeállított megfigyelési iratcsomójának első lapja a régi szekus dossziéba, és került – tévedésből – a CNSAS irattárába. Lám a Securitatét váltó SRI a rendszerváltás után változatlan érdeklődéssel követi útjaimat, kapcsolataimat, tevékenységemet. A diktatúra bukását túlélte a hivatalos, hatósági butaság, amely állambiztonsági kockázatot látott a gondolkodá-

rátusával, a Ceauşescu által meghirdetett homogén nemzeteszménnyel, és az ebből fakadó egységes nemzetállam fogalmával. Egy totalitárius, nacionalista állam, ahol naponta megsértették az alapvető emberi jogokat, és amelyet ma is elrettentő példaként emlegetnek a nagyvilágban, egy sorban Duvalier Haitijével, vagy Idi Amin Ugandájával. Lehet, hogy a ’89 után felnőtt nemzedék nehezen érti meg, hogyan talál-

somban, s változatlanul helyteleníti nézeteimet, és figyelmetlenségből erről egy árulkodó bizonyítékot is a kezembe ad.

Szökni készülő magyar nacionalista, irredenta és zsidó
Az 1977. szeptember 30-án elkészített referátum a személyi adataimat tartalmazza, és javaslatot, hogy általános megfigyelés alá helyezzenek. Ez egy kicsit furcsa, mivel ennek elrendelése már 1974-ben megtörtént, és figyeltek is rendesen, amint az iratcsomóból is kiderül. Ennél érdekesebb a javaslat indoklása. Az okok között nacionalista-irredenta megnyilvánulásaimat helyezik első helyre. Nem kell különösebb magyarázat, hogy az ő szóhasználatukban a nacionalizmus mást jelentett, mint az enyémben. Apám nyomdokain haladva szívesen ismételtem Illyés Gyula tanítását: „Nemzeti, aki jogot véd, nacionalista, aki jogot sért.” Ebben a megközelítésben nacionalista az egész rendszerváltás előtti Románia volt, hivatalos ideológiájával, és teljes állami appa-

hatta meg a helyét egy magyar ember egy ilyen elnyomó gépezeten belül? Milyen lelkületű lehetett egy Ignát Sándor őrnagy, vagy a bukaresti megfigyelésemet végző Szilágyi Sándor kapitány? Amikor a rendszerváltás után tizennégy évvel megalakul a Székely Nemzeti Tanács, és törvénytervezetet terjeszt Románia parlamentje elé Székelyföld autonómiájára vonatkozóan, akkor egy RMDSZ-es országgyűlési képviselő, a szintén magyar nevet viselő Székely Ervin Hitlerhez hasonlít bennünket, mondván: ilyent még Hitler sem mert volna papírra vetni. El kell mondanom, hogy az egész szekus iratcsomóban nem találtam ennél gyűlölködőbb denunciálást, a magyarellenességben buzgóbb megfelelési igyekezetet. Bizonyságul, hogy nemcsak a hajdani vallató és megfigyelő fogdmegek élnek közöttünk, de az a gondolkodásmód is, amely egyeseket „méltóvá” tett arra, hogy a román politikai rendőrség szolgálatában magyarok ellen magyarként fellépjenek. A megfigyelésem másik oka, hogy az egyetem elvégzése után szökni akarok

Nyugatra, egy mese. Alapja egy lakásunkban lehallgatott beszélgetés, amelynek során Budapesten élő unokatestvérem megpróbált rábeszélni, hogy telepedjek át Magyarországra, én pedig elmagyaráztam, hogy miért nem tehetem. A lehallgatást rögzítő jegyzőkönyv szerint azt is mondtam, hogy szívesebben mennék Amerikába, ott is sok magyar él. Nem tartom kizártnak, hogy mondtam ilyet. Az értelme nyilván az volt, hogy az ember, ha már megy, ne kerüljön cseberből vederbe, egyik szocialista országból a másikba. Tény, hogy szent elhatározásom volt, hogy Marosvásárhelyre, azaz haza kerüljek az egyetem elvégzése után, és még a gondolattól is borzadtam, hogy valaha is átutazó turistaként érkezzem abba a városba, ahol felnőttem, és amelyhez emlékeim kötöttek. Befejezésül egy furcsaságot kell említenem. A nemzetiség rovatba Ignat Alexandru őrnagy – Isten tudja milyen megfontolásból – azt írta, hogy zsidó vagyok. Szerintem pontosan tudta, hogy ez nem igaz, hiszen apámat is megfigyelték, és soha másnak nem vallottuk magunkat, mint magyarnak. Ez állt az útlevelünkben és minden iratunkban, ahol volt ilyen rovat, de a felmenőim között sem találhatott az őrnagy egyetlen zsidót sem. Református székelyek voltak az őseim, dédapám, akit szintén Izsák Balázsnak hívtak, a családi emlékezet és a Református Egyház anyakönyve szerint Egerpatakon született, ahol ma is élnek Izsákok. Akár el is tekinthettem volna ennek a kis tévedésnek a kommentárjától, mondván: az embert nem a származása minősíti, hanem a cselekedetei, a jelleme. És ez alól én sem vagyok kivétel. Megítélnek majd, elismerve talán a jót, amit életemben tettem, s elmarasztalnak az utánam jövők a tévedéseimért, vagy mulasztásaimért. Mégis érdemesnek tartottam szólni erről az „elírásról”, mert szándékosság van benne. A Vasgárda mentalitását őrző, és annak szellemében működő Securitate szitokszóként használta a zsidót, és mit is rakhatott volna rá az „irredenta, nacionalista” erdélyi magyarra, mint azt, hogy mindezek tetejébe még zsidó is! De terjesztették is ezt a valótlanságot a maguk sajátos eszközeivel a Securitate munkatársai, kollaboránsai, hogy épp az általuk gerjesztett antiszemitizmus légkörében fokozzák a bizalmatlanságot irántam, amint a mai román szélsőjobb kommentátorai sem mulasztják el személyemmel kapcsolatban a zsidózást, ha a Székely Nemzeti Tanácsra vonatkozó sajtóhíreket kommentálják.

4
JEGYZET
MOLNÁR MIKLÓS

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 2. szám

molnar.miklos@szekelyujsag.ro

Lopják az erdőt
Székelyudvarhelynek közel 1000 hektár erdeje van, amelyet a 2000/1-es számú törvény értelmében kapott vissza. A zöld vagyon évente szép kis jövedelmet hoz a városnak, igaz, megőrzése sem kerül kevésbe, hiszen a Madarasi Hargita alatt és a szencsedi részen lévő erdők csábítják a fatolvajokat. Annál is inkább, mert a szomszédságban már mindent lekopasztottak, most pedig a még lábon álló erdőkre terelődött a figyelem.
SZÉKELYUDVARHELY
balazs.arpad@szekelyujsag.ro
ILLUSZTRÁCIÓ

Borboly Csaba levelét megírta
Az akaratlan humor kedvelőinek legnagyobb örömére, Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök újból írt egy levelet. Sőt, nem is egyet, hanem mindjárt kettőt. A hajszálra egyforma panelszöveget tartalmazó levelek címzettje Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, a levél tartalma Bunta Levente Zoltán polgármester, de áttételesen a városi közvélemény figyelmének szól. Tájékoztatásul kapják a helyi tanácsosok.
ogy egészen pontosak legyünk: tájékoztatsul kapják a heyli tanácsosok! Mert szó szerint így folytatódik. Hogy lehetséges az, hogy a megyei elnök fejlécével ellátott irat ennyire pongyolán kerüljön elküldésre, kérdik velem együtt? A válasz egyszerű: ez a mondat nem került kijavításra! És nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy propaganda osztályán létezik egy írástudó ember, aki időnként úgy áll bosszút a magyar nyelv elszenvedett sérelmeiért, hogy szándékosan nem javítja ki főnökének, ennek a tekerőpataki Fülig Jimmy-nek egy-egy sorát. Aztán meg röhög a markába. Az első levélben arról értesít örömmel az elnök úr, hogy Hargita Megye Tanácsa 30.000 lej támogatást hagyott jóvá a plébániának a “ravatalózó” javítási munkálatainak támogatására, a második levélben pedig arról értesülhettünk - ugyancsak örömmel -, hogy ugyanaz a Tanács 10.000 lejt adott a ravatalozó melléképületének létrehozására. Dícséretes. És még inkább az lett volna, ha mindez ráfért volna egy levélre. Ami viszont felettébb érdekes, az a körítés. Mert körítés nélkül nem propaganda a propaganda. És akkor kapaszkodjanak meg. Miért kaptunk – a levél szerint – 30.000 lejt ravatalozóra? Mert „csaknem négy éve folyamatosan dolgozunk a megye érdekében és számos fejlesztést sikerült elindítani az élet minden területén”. Hát nem jópofa? De nincs még vége. El is köszön az elnök úr: „engedje meg, hogy azt kívánjam: adjon a Jóisten erőt, egészséget, biztonságos kiszámítható jövőt itthon Székelyföldön!” Azt pedig sejtették volna, hogy miért kaptunk – természetesen a saját befizetett adóinkból – 10.000 lejt mellékhelyiségre? Nem próbálkozzanak, nem fogják kitalálni. Ugyanis annak reményében kaptuk, hogy a „magunk módján sikerül hozzájárulnunk a közösségünk fejlődéséhez!” De mivel, elnök úr? Mivel?

H

BAL Á ZS ÁRPÁD

É

vekkel ezelőtt arra is volt próbálkozás, egy kis politikai színezettel, hogy őrzését baráti fennhatóság alá tereljék. Akkor a javaslattervezetnek, az időnként felerősödő nyomásnak sikeresen ellenállt a városvezetés. Jelenleg törvény rendelkezik arról, hogy a város közvagyonát az állami erdészet védje. Tavaly ősszel tévedésből (sic!) 200 köbméter fát termeltek ki az udvarhelyi erdőből, amelyből később peres ügy lett, de mint kiderült, a felek megegyeztek. Hiába húzták meg az erdőhatárokat évekkel ezelőtt, ma is akadnak olyanok,

akik tévedésből a szomszédnál bélyegeznek. A hivatal fátylat borított a történtekre. A Székely Újság úgy értesült, hogy néhány hónapja szervezett lopás folyik a város erdejéből. Az erdészek tehetetlenek, hiába értesítik a hatóságokat, a gyanúsítottak ellen nem foganatosítanak semmilyen eljárást. Általában éjszaka történnek a lopások, ilyenkor indulnak meg a traktoros

csoportok, tehát nem lábujjhegyen járnak az elkövetők. Hiába tesznek csapdákat, a traktort fémdetektoros atyafi vezeti fel a helyszínre, a tettesek valahogy sosem kerülnek rendőrkézre. Szakemberek szerint nem kizárt, hogy újra terítékre került az erdőőrzés kérdése, a kezdeményezők tehát okokat kreálnak. Vagyis valakik újra rávetették szemüket a város erdejére, lehet, hogy a forgatókönyv a régi.

... Benn a farkas
Székelyudvarhelyen elkészült az első huszonkét szociális lakás, amelynek programját még az előző városvezetés indította el. Az akkori projektben hatvannégy lakás felépítését tervezték, a különbséget jelentő további negyvennégy lakás befejezését a következő évben-években tervezik, a kormánytól érkező pénzalapoktól függően.
UDVARHELYSZÉK

AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

lakások kiosztását meghatározó kritériumrendszer körül nincs azonban egyetértés.A Bunta Levente polgármester által előterjesztett tervezet szerint két külön kritériumrendszer lenne, amelyben több visszásságot is felfedeztek a Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselői. Külön kritériumrendszer szabályozná az állami lakásból kilakoltatottak kéréseit, és külön rend-

A

„A polgármester egy olyan héttagú bizottságot nevezett ki, amelyben négy személy a Polgármesteri Hivatal alkalmazottja.”

szer a szociálisan rászorulókét, ami eleve diszkriminatív. Továbbá: a magasabb jövedelmű családok előnyt élveznének a kisebb jövedelműekkel szemben, ami erősen megkérdőjelezi a lakások szociális jellegét. A Magyar Polgári Párt tanácsosai egy egységes kritériumrendszer elfogadását, az iskolai végzettség hangsúlyosabb figyelembe vételét, illetve a kisebb jövedelmű és nagyobb lélekszámú családok előnybe kerülését sürgették. Az is borzolja a kedélyeket, hogy míg az idevágó törvénykezés a helyi önkormányzat szintjén magalakult szociális szakbizottságra bízza a kritériumrendszer kidolgozását, illetve a kérések elbírálását, Bunta Levente polgármester egy olyan héttagú bizottságot nevezett ki, amelyben négy személy a Polgármesteri Hivatal alkalmazottja. A tét pedig nem kicsi. Valóban a rászorulók, a szociális lakásokat megérdemlő családok költözhetnek ki a Cserehátra, vagy egy újabb Farkas Györgyesetnek nézünk elébe?

II. évfolyam 2. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

5

Házasság vagy élettársi kapcsolat?
Manapság egyre több házasság bomlik fel, a „míg a halál el nem választ” már szinte csak egy fél mondatnak tűnik, nem fogadalomnak. Egy házasságban mindkét félnek három szerepe van: nő, anya és feleség, illetve férfi, apa és férj. Az általános gond, hogy a női és férfi szerepet egy idő után már nem teljesítik, leggyakrabban ez vezet váláshoz, fejtette ki Farkas Carmen kézdivásárhelyi pszichológus. Akkor kezdődnek a gondok, amikor elgondolkozunk, hogy mit adunk és mit kapunk mint nő vagy férfi.
BAL Á ZS ÁRPÁD, CSONT ZSUZSA, ZSIGMOND JÚLIA

Beszélni kell!
Hiába jó apa és férj valaki, ha férfiként a társától nem kapja meg azt, amit kíván. Elmélyülnek a szülői szerepben, és elfelejtik, hogy elsősorban nő és férfi. Általában itt tévednek el a társak. Erre a megoldás a kommunikáció, mondja a szakember. Nem szabad elfelejteni, hogy amikor megismerték egymást, egy nő és egy férfi voltak, utána jöttek a gyerekek, a gondok stb. Idővel kimaradtak az érzések, az intim vágyak. Már nem beszélik meg, hogy mit akarnak, elhidegülnek egymástól. Idegenkednek szakemberhez fordulni, egymást hibáztatják a problémákért, nem őszinték magukhoz, magyarázza a pszichológus. A hosszú házasság titka a kommunikáció, viszont mindkét félnek meg kell nyílni. Azért probléma, mert megoldást kell keresni rá. Ha ismét megtalálják egymást, kibékülnek. Egy 30 éves hölgy olvasónk szerint házasságkötés után megnő az egymás iránti felelősségünk, még jobban oda kell figyelnünk a társunkra, mint azelőtt. Rendszeresen meg kell beszélni a felmerülő kérdéseket, aggályokat vagy problémákat, a harmónia fenntartása érdekében kompromisszumokat kell kötni. Egy párkapcsolat két emberről szól, kölcsönösen oda kell figyelni egymásra, mindkettőnek ápolnia kell a kapcsolatot, hogy működjön. Az együttélés, legyen szó házas- vagy élettársakról, időt, figyelmet és energiát igényel – mondta a megkérdezett.

férjének felesége akar lenni és nem élettársa, nem tudná elfogadni, hogy őt nem feleségként, hanem élettársként mutassa be valakinek. A házasságellenesek másik fontos érve az, hogy az esküvő felesleges, hiszen csak egy papírról van szó. Azt kell mondjam, hogy ezek az emberek nem értik az egésznek a lényegét. Ez a „papír” szimbolikus jelentőséggel bír: azt jelképezi, hogy egy nő és egy férfi úgy szereti

Két éve együtt élnek, most érkezett el az idő a boldogító igen kimondására. Nem ő volt a kezdeményező. Sok negatív példát látott már a házasságban, ez egy kicsit elbátortalanította, de nálunk, székelyeknél úgy látszik, még nem elavult a házasság intézménye, mondja a menyasszony. Zsolt harminc évig élt házasságban, két felnőtt gyermekük van, majd egy nem várt törés következett be az életük-

Nem élettárs, hanem feleség
Mindenki számára az egyik legnagyobb döntés az, ha úgy határoz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel, „amíg a halál el nem választ”. Gyakran hallani manapság, hogy évről évre csökken a házasságok száma. Megkérdeztem az ismerőseim körében néhány fiatalt, hogy a házasságot vagy az élettársi kapcsolatot részesítik előnyben. Éva 28 éves, Székelyudvarhelyen él, azt mondja, nem tudná elviselni, ha csak gyerek után venné el valaki. Számára fontos a házasság, ezt az örömet tanúk előtt kell megosztani. Ő a

egymást, hogy hajlandóak örök hűséget fogadni a másiknak – egyházi esküvő esetén Isten és a többi ember színe előtt, polgári házasságkötés esetén pedig az embereknek bizonyságot téve. Az esküvő, amely egyesek szemében csak formalitásnak tűnő esemény, valójában mérföldkő mindenkinek az életében. Ettől kezdve válik az ember igazán felelősségteljessé, elkötelezetté a másik iránt, és nem utolsósorban a születendő gyermekek is szüleik házasságában kaphatják meg a legnagyobb biztonságot, hiszen a kapocs, amely a feleség és a férj között van, az egész család életét meghatározza. Kincsőt mindenki úgy ismerte, mint a nagy szingli, akiért rajonganak a férfiak, és ezt ő is nagyon jól tudta. A szingli élet zászlósa volt, de egyszer mégis betoppant fehér lovon a herceg. Futótűzként terjedt a hír, hogy férjhez megy. Telefonon értem utol, épp a fodrászatban szépült. Megerősítette a hírt. Azt mondja, gyermeket vár és a párjának fontos, hogy hitelesítsék a kapcsolatot.

ben. Szerelmes lett egy negyvenöt éves hajadonba. Most válni készül, osztják a vagyont, összeköltözik az új szerelemmel. Mindenki csodálkozik körülötte, mert ők voltak a családi mintakép.

Pecsét vagy bilincs?
A márkosfalvi Bende Jenő túl van már a nyolcvanon, s miközben szeretett feleségét emlegeti önéletrajzi könyvében, eszébe sem jut, hogy ma már félreérthető, ha élettársának nevezi azt, aki valóban az volt. Az ő felesége társa volt egy életen át. Ma már mondhatni régen volt az is, mikor 1992-ben egy lány azt mondta egy fiúnak: „Nem, az nem lehet, hogy csak úgy összeköltözzünk. Szeretem a nonkonformizmusod, de ne gyere azzal, hogy nincs szükségünk egy papírral többre. Ha komolyan gondolod, hogy szeretsz, és egy életen át mellettem akarsz maradni, akkor ennek egyetlen útja a házasság. Az én szülőfalumban Háromszé-

ken csak az alja nép állt össze ripsz-ropsz egyik a másikkal, az olyanok, akiknek sem pénzük, sem rangjuk, de igényeik sem voltak.” Udvarlója aztán bebizonyította, hogy tényleg nem a félelem beszélt belőle, immár húsz éve házasok. A huszonegyedik században és városon talán más a helyzet. Valóban találok valakit, aki felteszi az 1992-es kérdést: minek az a papír? A 25 éves sepsiszentgyörgyi fiú szerint sokkal emberközelibb élettársi kapcsolatban élni, nem összeházasodni, az csak elbonyolítja a dolgokat. Valószínűleg a városban sokan osztják még a véleményét, ugyanis a tavalyi 360hoz képest idén százzal kevesebb pár kötött házasságot. Bár Imre Edit pszichológus szerint lelkileg is egészségesebb házasságban élni: a házasság stabilitást nyújt, amire mindannyiunknak szükségünk van, különben a bizonytalanságérzet, az a tudat, hogy a párom bármikor kisétálhat az ajtón, növeli a szorongásra, a stresszre való hajlamot. Persze a házasságkötés nem garancia semmire. De számít, hogy a felek egy komoly, életre szóló döntést mertek meghozni, és ezt legalább két tanú, de többnyire a nagy család, rokonság, barátok előtt mondták ki, ráadásul írás is készült róla. Így látja ezt az a 24 éves lány is, akinek pár hónapja húztak gyűrűt az ujjára: „Van egy varázsa annak, hogy nem adhatod fel. Ha nem élsz házasságban, sokkal könnyebben feladod, kiszállsz. A házasság olyan, mint régen a vérszerződés. Könnyen elbizonytalanodunk, sokszor a hangulatunk határoz meg minket, ezért is fontos kimondani, hogy egy életen át egymás mellett akarunk élni. Ez segít abban, hogy ne a válás legyen az első gondolatod, hanem az, hogy megoldást keress. Én mindig is a házasságot tartottam élhető életformának. Úgy gondolom: ez a szerelmünk megpecsételése.” Vajon csak a nők lennének elkötelezett házasságpártiak, a férfiak meg, hogy kedvükben járjanak, belemennek a „játékba”? Ellenpéldául szolgál Csaba esete, aki 33 éves, és ráadásul elvált. Sok időbe és erőfeszítésbe telt, míg feldolgozta kudarcélményét. Mégis azt mondja: ha megtalálná a nőt, aki társa tud lenni – mert úgy érzi, előző felesége nem volt az –, akkor mindenképp megkérné a kezét. „A párkapcsolat már önmagában bizonyos fokú elköteleződést jelent, de ez a házasságban teljesedik ki. Ha napról napra erősödik a felekben, hogy egymás mellett van a helyük – és nem az elmúlt napok száma miatt –, akkor szükséges megtenni ezt a lépést” – vallja.

ILLUSZTRÁCIÓ

6

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 2. szám

HÍREK RÖVIDEN

Üdvözlet Sepsiszékről
A több mint 40 ezer képeslapból válogatott, a háromszéki településeket bemutató kiadványsorozat Sepsiszékről szóló kötetét mutatják be január 13-án, pénteken 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban. Az Üdvözlet Sepsiszékről c. album a kézdivásárhelyi Beke Ernő tulajdonában levő képeslapokból készült, 550 darab vezet végig Sepsiszentgyörgyön. A kötetben a szék településeinek bemutatását Kisgyörgy Zoltán jegyezte. A könyvet bemutatja Kisgyörgy Zoltán és Kopacz Attila, a könyv kiadója.

Kölcsönkér az állam
Jóváhagyta Traian Băsescu államfő a gépkocsik beíratását szabályozó jogszabályt, mely szerint a 2007 előtt beíratott gépjárművekre eladás esetén regisztrációs adót kell fizetni. Például egy 1998-ban Németországból behozott autó gazdája, ha el akarja adni, ki kell fizesse ezt az illetéket, akkor is, ha ő már a beíratás utáni sokadik tulajdonosa a gépjárműnek. Utólagos adóztatási íze van a rendelkezésnek, erről kérdeztünk meg illetékeseket.
FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

Ice Party Kézdivásárhelyen
Korcsolyázós bulira hívja a kézdivásárhelyi jégpályára az érdeklődőket a Polgármesteri Hivatal sportirodája, a Kézdivásárhelyi Diáktanács és a Kézdi Filmklub január 14-én, szombaton 20 és 23 óra között. A másodszorra megrendezett eseményre különféle hangulatvilágítással teszik színesebbé a helyszínt. A zenét a csíkszeredai vendég lemezlovas, Missile szolgáltatja, aki glitch-hop, electro, nu disco elektronikus tánczenei műfajokból merít mixeléséhez. A belépő 5 lej.

D

obozi Levente autókereskedő véleménye szerint a kormánynak nincs pénze, ezért mindenből hasznot húzna. Ezzel a törvénnyel az autókereskedők piacát teszik tönkre, a régebbi, már beíratott autókat nem tudják eladni. „Eddig se nagyon akarták be- és átíratni az autókat, ezután még annyira sem fogják. Talán az egyik legátgondolatlanabb törvény, amit eddig hoztak. Csak idő kérdése, hogy meddig marad

érvényben. Tekinthetjük úgy is, mint egy kölcsönt, amit a gépjárműtulajdonostól kér az állam, majd per után visszaadja” – tette hozzá. „Kész átverés a törvény. Az állam azt csinál az adófizető polgárokkal, amit akar, és senki nem mozdít semmit. Régen is korbácsolták a rabszolgákat a vezetők, ez is hasonló, csak most nem abban a rendszerben élünk, hanem demokráciában, haszon szerint változó törvényekkel. Van egy Ford Transit gépkocsim, amire vámilletéket fizettem, amikor vettem. Ez akkor 60 ezer régi lejre rú-

gott, és most a törvény értelmében, ha át akarom íratni, megint fizetek. Teljesen megbénítja a régebbi autók eladását. De mindig van kiskapu, csak meg kell találni” – fejtette ki véleményét H. CS.

A jövő ösvényén
Hogyan lehet izgalmas diáknapokat, gólyabált szervezni? Hogyan dolgozik az EMI, a CIVEK, az IKE? Mi történik a Szent György Napok vagy az Erdély Hangja tehetségkutató verseny kulisszái mögött? Minderre választ kaphatnak az érdeklődők a január 14-15-én tartandó ifjúsági rendezvényszervező képzésen Sepsiszentgyörgyön, a Park Vendéglő konferenciatermében.
SEPSISZENTGYÖRGY

Irodalmi pályázat
Irodalmi versenyt hirdet V-VIII. osztályos diákoknak az Áldás-Népesség Mozgalom, társszervezésben a Magyar Ifjúsági Tanáccsal (MIT). A pályázat témája A Harmadik Királyfi vagy Királylány, azaz a harmadik testvér iránti szeretet, illetve az utána való vágyakozás. Műfaja lehet vers, próza, napló, tudományos dolgozat, riport stb. A nyertes pályaművek bekerülnek a MIT által szervezett Adj, király, katonát! vetélkedő 2011-2012-es szöveggyűjteményébe. A beküldés határideje február 1. A díjak: 1000, 500 és 300 euró.

ZSIGMOND JÚLIA
zsigmond.julia@szekelyujsag.ro

z ötletgazda Erdélyi Magyar Ifjak hívtak előadókat többek között a Háromszéki Közösségi Alapítvány, az Alpinsport Egyesület, a Tamási

A

Áron Színház, a MUKKK Kulturális és Ifjúsági Egyesület, a Sláger Rádió részéről, emellett meghívták még az Osonó Színházműhely tagjait, a Háromszéki Diáknapok szervezőjét, a Szent György Napok fesztiváligazgatóját, az Erdély Hangja műsorvezetőjét, és természete-

sen az EMI is megosztja tapasztalatait a résztvevőkkel. A képzést szombaton 10 órakor Nemes Előd főszervező, a sepsiszentgyörgyi EMI alapítója, sokáig elnöke nyitja, bevezető előadásának címe: „Alkotni csak szenvedéllyel lehet”. Elmondása szerint a cél az, hogy az érdeklődő középiskolások és egyetemisták betekintést nyerjenek sikeres rendezvények és programok szervezési folyamatába, ezért olyan előadókat hívtak, akik szervezői munkássága tanulságos lehet. Az Ösvény képzéssorozat első hétvégéje a média és kommunikáció témájában zajlott, a harmadik az önkéntességről szól majd. Ez a hétvége a második állomás, itt is lehet csatlakozni. Részletes programtervezet az emihirek.ro weboldalon olvasható.

II. évfolyam 2. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD Egyesület a turizmusért
CSÍKI ÁKOS
csiki.akos@szekelyujsag.ro

7

Magyarellenesség árnyékában
Az utóbbi időszakban megerősödtek és sorozatossá váltak a Csíkszeredával kapcsolatos magyarellenes megnyilvánulások. A jégkorongos ügyek folytatásaként ezúttal a csíkszeredai gimnázium épületén helyreállított magyar címer miatt érte nacionalista támadás a csíkszeredai önkormányzatot. Ugyanez a hangulat a január 7-én tartott SICULICIDIUM megemlékezésre is rányomta a bélyegét Madéfalván.
CSÍKSZÉK

CSISZER LÓRÁNT
csiszer.lorant@szekelyujsag.ro

z egyik román televízióban pár napja a csíkszeredai Márton Áron gimnázium felújított épületén látható magyar címer volt a téma. Kifogások hangzottak el azzal kapcsolatosan, hogy a magyar címer van fent az épületen, és igazságtalan megjegyzéseket tettek ennek kapcsán a meghívottak. Az előzmények: a Márton Áron és Segítő Mária gimnáziumokat befogadó épületegyüttest a csíkszeredai önkormányzat európai uniós pályázat segítségével újíttatja fel. A felújítás keretében, amelynek részeként a homlokzatot is az eredeti formában állították vissza, láthatóvá vált a három korabeli címer a három bejárat fölött, középen a magyar állam címerével, valamint a „Róm. Kath. Főgimnázium” felirattal. A magyar címer korábban le volt födve, 1989-ig Románia címerével, kilencventől a város címerével, de felújításkor az eredeti formában állították vissza a homlokzatot. A hasonló jelenségek kapcsán felmerül, hogy módszeres, sokrétű és több fronton zajló mesterséges hangulatkeltés folyik. Az utóbbi időszak magyarellenes támadásai rányomták bélyegüket az idei Siculicidium évfordulón elhangzott ünnepi beszédekre is. Az esemény tiszteletére szombaton tartottak megemlékezést a helyi lakosok, magas rangú politikusok, több székelyföldi település képviselője, a Pusztinai Házért Egyesület népviseletben megjelent tagjai, valamint a csíkszentimrei

A

Zöld Fák fúvószenekar. A megemlékezés a helyi templomban ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet a Zöld Péter Általános

emlékező beszédekben elhangzott, hogy mostanában már nem ágyúval lőnek ránk, hanem szavakkal, és ugyanígy kell kivédenünk a támadásokat. A történelmi eseményre is hivatkozva, elhangzott, hogy a székely emberek szeretik a szabadságot és saját történelmüket és üzenik annak, akinek sérti a szemét a Márton Áron Gimnázium homlokzatán található magyar címer, hogy akkor lesz majd egyetértés, ha senkit nem fog zavarni a mi múltunk, értékeink és történelmünk, valamint hogy harcol-

Iskola tanulóinak előadása követett. Ezután a megemlékezésen résztvevők a Siculicidium emlékműhöz átvonulva emlékeztek meg a hősökről. A megemlékező beszédek sorozatát Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere kezdte, majd Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Tánczos Barna vidékfejlesztési államtitkár következett. A beszédek sorát dr. Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja zárta. A meg-

nunk kell Székelyföldért, hogy itt jövőnk, életünk legyen, mert Székelyföld azé, aki megművelte, vérét ontotta érte; ezt a földet tovább kell adnunk gyermekeinknek, unokáinknak. Az is említésre került, hogy egyfolytában küzdelem folyik az ellen, hogy a már megszerzett jogainkat megvédjük, mert nem telik el nap, hogy ne próbálna valaki ezen jogainkra törni, azokat visszavonni.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS Gyergyószentmiklós turisztikai város, természeti adottságaiból kifolyólag is ebből lehetne jövedelmet csiholni. Ennek érdekében egy turisztikai egyesületet hozott létre a város, mely azon munkálkodik majd, hogy több turista látogasson térségünkbe. Gyergyószentmiklóson mindenki turizmusról beszél, sokan abból szeretnének megélni, de konkrét lépések egyelőre nem történtek, hangsúlyozta Mezei János polgármester, majd bejelentette, hogy a turizmus fellendítése érdekében egy egyesületet hoztak létre. A Gyergyószentmiklósi Turisztikai Egyesületnek két alkalmazottja van. Szász Tündének és Pap Dénesnek jelenleg a szálláshelyek feltérképezése a feladatuk, illetve a programok koordinálásával is foglalkoznak. Az egyesületnek három tagja van, az önkormányzat, a hegyimentők és a Csíkykertben működő egyetem. Egy külföldi szakember segítségét is kérték az előrelépés érdekében. Dr. Kiss Róbert Richárd segít a tervek kidolgozásában. A cél az, hogy ne csak átutazó turizmus legyen jellemző Gyergyó vidékére. Mezei János polgármester azt is elmondta, hogy a turisztikai egyesület külön standdal kíván részt venni a tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásáron. További terveik között szerepel egy turisztikai iroda megnyitása a város központjában, illetve a Gyilkostónál, ezt pályázatból valósítanák meg. A Gyergyószentmiklósi Turisztikai Egyesület szoros kapcsolatban van a GYERKI-vel, volt probálkozás a környező települések polgármestereivel egy találkozó szervezésére, de sajnos, nem mutattak érdeklődést a közös lépésre. Gyergyószentmiklós tagja a környező településekkel közösen létrehozott Gyilkostó–Borszék Turisztikai Egyesületnek is. Az egyik nem zárja ki a másikat, mondta a polgármester.

RENDELJE MEG KEDVEZMÉNNYEL, LAPOZZA EREDMÉNNYEL!

POSTAI ELŐFIZETÉSEK ÁRLISTÁJA
Katalógusszám: 15223
Előfizetés típusok Nyugdíjasok, diákok Magánszemélyek Jogi személyek 1 hónapra 9,50 lej 10,50 lej 12,00 lej 3 hónapra 26,22 lej 29,82 lej 36,00 lej 6 hónapra 49,40 lej 56,49 lej 72,00 lej 12 hónapra 94,62 lej 108,46 lej 144,00 lej
HIRDETÉSEK

8

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 2. szám

Erősebb önkormányzatokat
FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

Idei tervek Kézdiszentléleken
Idén elkezdik Kézdiszentléleken a csatornarendszer kialakítását és a Kászon patakának szabályozását, mely árvíz esetén jelentős károkat okoz a mezőgazdasági területeken. Mindkettő fontos beruházás, előbbi finanszírozására ígéretet kaptak a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumtól, utóbbit európai uniós támogatással valósítanák meg, számolt be lapunknak Balogh Tibor, Kézdiszentlélek község polgármestere.
KÉZDISZÉK

KÉZDIVÁSÁRHELY Nem mond le a közigazgatási reformról Traian Băsescu államfő. Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere az államfő kijelentésével kapcsolatosan elmondta: azzal egyetért, hogy kicsik a megyék, hiszen az ország egyik legkisebb megyéjében élünk. A megyei tanácsok meglehetően haszontalan egységeknek számítanak, tucatnyi adminisztrációs alkalmazott fizetési alapját emésztik fel. A kis megyék nem feltétlenül akadályozzák az ország fejlődését, csupán költséges a fenntartásuk. Ha összevonnák a megyéket, kevesebb ilyen jellegű költség lenne. De akkor valószínűleg a magyar képviseletet örökre felszámolnák a parlamentben. Hozzátette: semmiképp nem támogatja egyik változatát sem az újraszervezési terveknek. „Véleményem szerint a helyi önkormányzatoknak kellene nagyobb jogkört biztosítani, erre pedig meg kell teremteni a megfelelő eszközrendszert, nem pedig a megyék átszervezésére koncentrálni” – vélekedett a polgármester.

CSONT ZSUZSA
csont.zsuzsa@szekelyujsag.ro

patak falu közötti része is átalakul, megerősítik a martot, mellette parkolási lehetőséget alakítanak ki. De parkoló kerül a felújított Petőfi Sándor Művelődési Ház elé is. A költségvetés idén szűkösebb lesz, mint tavaly, mondta az elöljáró, de terveik között szerepel az iskola tetőszerkezetének felújítása és szigetelése, az óvoda épületének tatarozása és játszótér kialakítása, a Porondon a park felújítása. „Két éve nyertünk pályázatot egy információs iroda létrehozására és működtetésére Szentlélek központjában, melyhez 15%-os önrésszel kell hozzájárul-

A

junk. Sikerült aláírni a szerződést, ami a bürokrácia miatt elhúzódott. De remélem ennek munkálataira is sor kerül idén” – fejtette ki Balogh Tibor. A parkosítást és részben az iskola felújítását saját költségből tervezik, a nagyobb beruházásokhoz szükségük van támogatásra. Hangszórókat is helyeztek el Szentléleken, ezek hálózatát tovább szeretnék bővíteni, hogy mindenki időben értesüljön a község történéseiről. A tavaly futballpályákat alakítottak ki a községben, ezeket idén bekerítenék, ami szintén jelentős összeg – mondta a polgármester. Szárazpatakon és Kiskászonban idén a vízhálózat kialakítását kezdenék el, illetve a kiskászoni híd felújítását tervezik.

A könyv terjedelme:

1272 oldal

Ára: 265,00 RON
SAS PÉTER

A HERALDIKUS
Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága I–II.
Magyarország középcímerét, a királyi Románia címerét – amelyet a királyságra utaló jelképek nélkül ma is használnak –, Márton Áron püspöki címerét tervezte többek között Köpeczi Sebestyén József, a XX. század egyik legjelentősebb heraldikusa. Sas Péter művelődéstörténész terjedelmes monográfiában mutatja be címerfestő életét és munkásságát, rávilágítva arra, hogy Köpeczi művészként, művészettörténészként egyaránt jelentőset alkotott, e mű ismerete nélkül rendkívül hiányos lenne a 20. századi erdélyi szellemtörténetről alkotott kép. A Pallas-Akadémia Könyvkiadó 550. köteteként megjelent monográfia 1300 oldalon, mintegy 1700 illusztrációval mutatja be ezt az életművet.

A könyv megvásárolható a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, illetve megrendelhető postai utánvéttel a következő címen: 530210 Csíkszereda Petőfi Sándor utca 17. szám Pf. 140, Harghita megye Tel./Fax: 0266-371 036 Mobil: 074-500-5544 E-mail: pallas@clicknet.ro

HIRDETÉSEK

II. évfolyam 2. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

9

Erdőszentgyörgyi fecske
Három évvel ezelőtt azt írtam, ha valamire nagyon büszke lehet Erdőszentgyörgy, akkor az az, hogy itt született Rhédey Claudia, II. Erzsébet angol királynő szépanyja. Méltán gondolta akkor a Magyar Polgári Párt helyi szervezete és Szabó Ferenc MPP-s tanácsos, elérkezett az ideje, hogy a kastély közelében a város központi parkjának egy részét a Rhédey családról nevezzék el.
MAROSSZÉK

Don-kanyari emlékezés Backamadarason
A Backamadarasi Református Egyházközség közösen az EMKE Maros megyei szervezetével, valamint a Backamadarasi Önkormányzat támogatásával a Don-kanyari offenzíva 69. évfordulójára megemlékezést és emléktúrát szervez 2012. január 21-22-én. Az esemény megemlékezéssel kezdődik a doni áldozatok maros-

kukba ömlött. Most ők gondolták úgy, tartoznak annyival, hogy a településhez kötődő nemesi családról nevezzék el a kisváros főterét. Két év után a napokban kihelyezték az új névtáblákat a térre. Az alpolgármester olyan lendületet kapott, hogy jövőre az angol királyi családot is meg akarja hívni a kastélyt avató ünnep-

AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

D

e mint lenni szokott, a tulipános csoportot, a „magyar érdek védelmezőit” a javaslat hallatán kirázta a hideg. Tar András polgármester mindjárt el is mondta, nincs ott semmilyen tér, ott csak középületek állnak, lakóházak nem. Szóval ellenezték. Ugyanis a főút melletti tér 1958-tól az Egyesülés nevet viselte. A polgármester szerint a javaslatot tevő tanácsos nem gondolta komolyan a tervét, mert az első ember szerint ilyen esetben a népet is meg kell kérdezni. Hegyi László alpolgármester mindjárt finomított a dolgon: a város RMDSZ-képviselői nem ellenzik a javaslatot, hanem azt mondják, van ennél fontosabb is a teendők között. Az izgága tanácsost türelemre intették, majd a javaslatot a többség nem tűzte napirendre. Szabó tanácsos és a helyi szervezet nem adta fel a harcot. Végül el-

érték, hogy 2009 végén az erdőszentgyörgyi tanácsosok szégyenükben napirendre tűzték és elfogadták a javasolt tervezetet. A lakossági vélemény a nya-

ségre. Lám, egy polgári fecske is képes tavaszt csinálni, ha kedvező a széljárás. Az erdőszentgyörgyi Magyar Polgári Pártnak ez sikerült.

vásárhelyi emlékművénél január 21-én, szombaton 10 órától és Backamadarason folytatódik 16.30-tól az emléktúrán résztvevők fogadásával. Vasárnap, január 22-én ünnepi istentisztelet lesz, amelyen megemlékeznek Backamadaras Don-kanyari áldozatairól. Tisztelettel meghívják erre az eseményre a Miholcsa József által vezetett 15-ös Mátyás Huszárezred hagyományőrző csoportját Marossárpatakról.

Mindent a szemnek
A népi bölcsesség szerint evés közben jön meg az étvágy. Valahogy így van ezzel Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere is, aki harmadik mandátumának végén tartva nem titkolja: többre vágyik. Eme óhajának már a múlt év elején hangot adott, akkor azt beszélték, a megyei önkormányzat elnöki székére pályázik. Időközben megszilárdította párton belüli hadállásait is – az utolsó tisztújításkor a PDL egyik alelnökévé választották –, s úgy tűnt, semmi akadálya, hogy feljebb lépjen.
MAROSVÁSÁRHELY

SZENTGYÖRGYI L ÁSZLÓ
szentgyorgyi.laszlo@szekelyujsag.ro

öviddel azután azonban mintha keresztülhúzták volna számításait, hisz a pártközpont világosan tudtára adta: elsőrendű fontosságú, hogy megtartsák a vásárhelyi polgármesteri tisztséget. Ami – az egyfordulós választást tekintve, legalábbis elméletileg – talán most tűnik a legnehezebbnek Florea számára. Nos, ez azt jelenti, hogy szük-

R

ség esetén neki, a legesélyesebbnek tartottnak kell újra versenybe szállnia a városveztetői bársonyszékért. Nagyot változott a helyzet, amikor híre kelt, hogy az RMDSZ és a Tőkéspárt Vass Leventét indítaná közös polgármester-jelöltként. Akkor Florea elszólta magát, mondván: számára még a jelenlegi (örökös?) alpolgármester, Csegzi Sándor is veszélyesebb vetélytárs lett volna. Nagy igazságot mondott, hisz vitathatatlan, politikailag Florea és Vass

nincsenek azonos súlycsoportban. Ezek szerint – feltéve, hogy Vass lesz az egyetlen magyar ellenlábas – semmi esélye annak, hogy a PDL elveszítse a polgármesteri széket. Ennek a felismerésnek tudható be, hogy azóta Florea mintha csendesen háttérbe vonult volna, átengedve a terepet Claudiu Maior alpolgármester-

nek, akit minden lehető eszközzel próbálnak „felépíteni”. Maior napi rendszerességgel szerepel a médiában, nyilatkozik, vágja rendületlenül az avatószalagokat, nyugdíjasokkal, óvodásokkal beszélget, ott van minden kijavított út, utca, hőszigetelt tömbház átadásánál, s nem utolsósorban egyengeti az első osztályú futballcsapat útját. Egyes vélemények szerint, ha a focicsapatnak sikerül megkapaszkodnia az A ligában, akkor – indulása esetén – Maioré a polgármesteri szék is. Legutóbb a víkendtelepi olimpiai méretű fedett uszoda ünnepélyes átadásán láthattuk a Florea-Maior párost. Könnyű nekik, jegyezte meg az eset kapcsán egy RMDSZ-es tisztségviselő, hisz kormányon vannak, ők osztják a pénzt a hasonló, látványos beruházásokra, s ők aratják le a babért is. Hát igen, csakhogy arról elfeledkezett a fanyalgó, hogy az RMDSZ is hatalmon, legalábbis kormányon van, ennek ellenére hiába avatta fel már két ízben is a fedett műjégpályát Borbély László miniszter, a mai napig sem készült el. Talán a következő, harmadik nekifutásra sikerül.

10

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 2. szám

Suttogás, a lóhoz értés
A lovak többet érdemelnek annál, ahogy bánnak velük. A megfelelő bánásmódnak egyetlen útja van: a ló útja – vallja Mészáros Gyula, a magyar suttogó. A lovakkal való emberséges bánásmódról, az ún. natural horsemanship-ről könyv és film is készült, a sérült ló és lovas ezzel a módszerrel, együtt gyógyult. Ezt a technikát alkalmazza a magyarországi Mészáros Gyula is. Lovasoktató és kiképző, nemzetközi minősítésű lóversenypályaépítő, a Budapesti Lovasklub elnökségi tagja, a Lóközpontú Ló és Lovas Kiképző Iskola működtetője. A suttogóval Kászonjakabfalván beszélgettünk, ahova közel négy éve rendszeresen ellátogat, természetesen itt is lovakkal foglalkozik.
KÉZDIVÁSÁRHELY

hogy a ló kitalálta a gondolatát. Ez azért van, mert észreveszik azokat az apró mozdulatokat, amiket mi nem észlelünk.

– Kimondottan rehabilitációra alkalmazott?
– A lónak tíz vele született tulajdonsága van. Például a leggyorsabban tanuló, a legjobb a memóriája a háziasított állatfajok közül, a leggyorsabb reakcióval rendelkezik, hierarchikus élőlény, testbeszéddel kommunikál. A lóhoz értők ezeket sajátítják el, arra törekednek, hogy ezekből minél több érvényesüljön. Azért suttogás, mert ez idomul legjobban a lovak viselkedéséhez. De a kívülállónak tűnik suttogásnak, szemben a mai világban hallható ordibálással. Valóban nem adnak ki hangot a lovak, a fizikai sík érintése nélkül kommunikálnak a csoporton belül. A vaquerok nem tértek el ettől, diákjaikkal precízen megtartják ezt a tudást. Most is évente találkoznak, és megpróbálják átadni. Ez egy életérzés, filozófia. Harmóniában élnek a munkájukkal, a családjukkal, a természettel, akárcsak nálunk tették a parasztemberek. A ló áll a középpontban, belőle indulnak ki, nem bántják fizikailag vagy mentálisan. Tulajdonképpen nem kellene gyógyításra vagy rehabilitációra alkalmazni. Amikor a hozzá nem értéssel tönkretesznek egy lovat, elküldik a suttogókhoz. Ha az „elrontott” lóval tudunk kezdeni valamit, akkor talán az ún. nyers egyedekkel kellene először foglalkozni. Megkérdezni, hogy mit ne csináljak, utána járni annak, amire nem tudom a válaszokat.

CSONT ZSUZSA
csont.zsuzsa@szekelyujsag.ro

A lóhoz csak annak viselkedési szabályai szerinti, a lovas tudáson és tapasztalaton alapuló magatartását jelenti.

– Honnan ered a natural horsemanship, azaz a suttogás technikája?
– A módszert Kaliforniában alkalmazták a vaquerok, leszármazottaik adták tovább a tudást. Többen követték ezt az utat és tették ismertté, mint például Linda és Pat Parelli, vagy a Dorrance család. Pat Parelli vallotta, hogy a lovak képezhetők megfelelő kommunikációval, megértéssel és pszichológiával, szemben a félelemkeltéssel, megalázással, mechanizálással és durvasággal. A mai világ az elvárok és számon kérek elven működik, eltávolodtunk a természettől. Korábban társként kellett a lóra számítani, nemcsak fizikai síkon használni. A vaquerok megfigyelték a lovak érzékenységét.

– Mi történik a suttogás alatt?
– Mint abban a táncban, amikor azt akarom, hogy a másik még táncoljon ve-

szája, lesz véres az oldala, vagy lép az ember lábára. A suttogással a helyes kapcsolatot keressük, a módszer alázatot követel, helyreállítja az élőlény, az ember és a természet közötti viszonyt. Példa erre a serpák, a hegymászók, az asztalos, a tenge-

– Mire épül a suttogás?
– A másik élőlényt érezve, az érzéseinek, a viselkedés mechanizmusának a feltérképezése, és ennek a legjobb felhasználása a közös cél érdekében. Ezzel élve és nem visszaélve, hogy minél tovább tudjunk hatékonyan együtt dolgozni. Mindennek úgy kellene működnie, mintha a ló a szabadban szabadon lenne. Ez így volt, a később kialakult sportágak és versenyek tették tönkre. Már a ’20-as, ‘30-as években írtak arról, hogy a kiképzésben torzulások léptek fel. Mindenki azt tartja normálisnak, amit megtanul, de ahhoz még hozzátesz, és úgy adja tovább. A suttogás az érzésről és az értelmezésről szól.

– A módszert tanítja is…
lem. El kell érni, hogy a ló kapcsolatba lépjen az emberrel. Egy folyamaton keresztül átengedi magát nekem. Számomra ez a 3K elvén működik: kapcsolódás, követés, küldés. Az utóbbi kettő között van az átengedés, amikor a tevékenységemen keresztül a ló átadja magát nekem. Onnantól kedve fogatolható, hajtható, indítható, fordítható, megállítható és lovagolható, vagyis meghatározható. A mai lovaglásban kapcsolat nélkül ülnek fel a lóra, így irányítva ugranak, ezért kerülnek rájuk fékek. A rossz kapcsolatokban törik fel a ló rész is. Aki nem tiszteli foglalkozásának tárgyát, annál hamarabb következik be a halál. Az új lóhoz odalépek és megsimogatom, majd egyszer csak elengedi magát és leengedi a fejét. Mer mellettem létezik, ami nagyon lényeges. Egy jó kapcsolatban átengedem magam a másiknak, és javasolhat nekem bármit, bízom benne. Régen a helyesen dolgozó gazdaember ugyanezt tette. Ezen az úton haladok a lóval, lépésről lépésre. Minden újszülött lovat háziasítani kell, az érzékenységét lehet manipulálni. Sokan tudnak arról beszélni, – A kurzusaimra érzékeny és empatikus emberek járnak. Akik pedig nem tartanak itt ezen a téren, azoknak ez az egész kuruzslás, megmagyarázhatatlan dolog. Tudomány is foglalkozik ezzel, a lóetológia (viselkedéstan – szerk. megj.). A jeleket kell figyelni, amiket a lótól tanulunk meg egy közvetítőn keresztül, utóbbi próbálok lenni a diákjaimnak. Én igazából a lovakon keresztül ismertem meg a Bibliát és Istent, a tanítás is arról szól, hogy megtaláljuk az arany középutat. A rovat támogatója az Equitana lovasbolt.

HIRDETÉSEK

II. évfolyam 2. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD
JEGYZET
CSÍKI SÁNDOR
csiki.sandor@szekelyujsag.ro

11

Három év méltánytalanság
Ismét vitába keveredett Tamás Sándor RMDSZ-es megyei elöljáró Nagy Istvánnal, Barót polgármesterével. A vita a jövedelemadóból és az áfából Kovászna megyének visszaosztott, több mint 12 millió lej elosztásából fakadt. Nagy István arra kérte a megyei tanácsosokat, állítsanak fel egy kritériumrendszert a költségvetés leosztására, amelyben érvényesülnek a lakossági és területi arányok. Ez, véleménye szerint, nem tér el attól a méltányossági elvtől, amelyről a megyei tanácselnök nyilatkozott: hogy minden közigazgatási egység kapjon legkevesebb 150 ezer lejt.
BARÓT

LŐRINCZ CSABA
lorincz.csaba@szekelyujsag.ro

E

lsősorban nem az zavaró, hogy más település többet kap, mint Barót, hanem az, hogy a települést szándékosan hátrányos helyzetbe hozza a megyei tanács vezetősége, immár negyedik éve. Pedig ezen összegek a baróti és a hozzátartozó falvak lakói, az ott működő cégek által befizetett jövedelemadójából és áfájából származnak. Képviselői mandátumai alatt és a kampány során Tamás Sándor is mindig azt hangoztatta, az útadó címen begyűjtött pénzeket a befizetés mértékének arányában kell visszaosztani. Lám, ezt az elvet a tanácselnök nem kívánja most érvényesíteni, a politikai színezet szerinti pénzelosztás működik. Ez ismételten igazolja, hogy a tanácselnök csak hangoztatja az autonómiát, de nem tesz érte semmit. Az elmúlt három év pénzelosztásait vizsgálva, nehezen hihető el, hogy Bodzaforduló lakói és cégei ugyanannyi áfát és adót fizettek be, mint például a kézdivásárhelyiek. 2011-ben Bodzafordulónak és Kézdivásárhelynek egyformán 250 ezer lejt osztott vissza a megyei tanács, noha egyrészt az utóbbi kétszer akkora település, másrészt köztudott, hogy a bodzafordulóiak inkább a szomszédos Brassóban költik el a pénzüket. Ugyanakkor Kovászna városa, ahol RMDSZ-es polgármester van, az elmúlt két évben jóval nagyobb összegeket kapott, mint Kézdivásárhely, 2010-ben 100 ezer lejjel, idén pedig 180 ezer lejjel. Ha csak a három, mondhatni egyforma lakosságú várost nézzük, vagyis Kovásznát, Bodzafordulót és Barótot, akkor is nyilvánvaló, hogy utóbbit az elmúlt három évben hátrányos helyzetbe hozta a megyei tanács. Ez idő alatt a jövedelemadóból és áfából visszaosztott pénzekből a tulipános vezetésű Kovászna élvezte a megyei tanács simogatását, ugyanis 1,04 millió lejt kapott. Utána következik a szociáldemokrata vezetésű Bodzaforduló 690 ezer lejjel, majd a polgáripártos vezetésű Barót 470 ezer lejjel. A Nagy István baróti polgármester és

Tamás Sándor megyei tanácselnök közti konfliktussal kapcsolatban Fazakas Tibor, a Magyar Polgári Párt országos alelnöke kifejtette: „Nyilvánvaló, hogy Tamás Sán-

Tamás Sándornak egyetlen egy dolgot meg kéne végre jegyeznie: nem a települések vannak a megyei tanácsért, hanem a megyei tanács van a településekért – fűzte hozzá Kulcsár Terza József MPP-s megyei elnök. Hogy kell-e Barótnak új gazda vagy sem, azt ne a megyei tanácselnök döntse el, hanem bízzuk a helyiekre. Markó Béla ex-RMDSZ-elnök tavaly ősszel nyilatkozta egy Bálványosfürdőn megrendezett találkozón, hogy vissza kell szerezni Kézdivásárhelyt és Barótot. Sajnos a módszer, amivel ezt el akarják érni, az ugyanaz, mint amivel elveszítették. Lezüllesztik. Pedig építeni kellene.

RMDSZ „munkák”
„A rabszolga annál gőgösebb, minél nagyobb az ura. Látom, hogy a bankárok rabszolgái gőgösebbek a diktátorok rabszolgáinál.” (Makovecz Imre)

E

dor céltudatosan próbálja Nagy Istvánt ellehetetleníteni. Úgy akarják feltüntetni, mint aki összeférhetetlen, mindenkivel perel, de nem csinál semmit. Közben a valóság az, hogy hatalmas gazdasági nyomás alá helyezik és megpróbálják elszigetelni.” Az MPP január 11-i sajtótájékoztatóján idézte Tamás Sándor kijelentését: „Nagy Istvánt le fogjuk váltani”. Ezzel mintegy kifejezte az RMDSZ óhaját, de úgy, mintha közérdek volna – vélte Fazakas, aki szerint ebben a kérdésben a választóknak kellene dönteni, a szavazóknak kell megítélni, ki számukra a megfelelő ember. Szerinte Nagy István polgármester az elöljárók közül szakmailag az egyik legfelkészültebb. Az MPP megyei elnöke inkább Tamás Sándor leváltására voksolna, amit azzal indokol, hogy az RMDSZ-es tanácselnök, bár az lenne a dolga, hogy a megye polgármestereivel normális kapcsolatot tartson fenn a fejlődés érdekében, erre nem képes.

A leosztott összegek településenként (ezer lej): 1. Sepsiszentgyörgy 566; 2. Uzon 490; 3. Bodok 470; 4. Bardoc 470; 5. Csernáton 470; 6. Réty 470; 7. Torja 440; 8. Kovászna 420; 9. Hidvég 360; 10. Zágon 350; 11. Bacon 330; 12. Málnás 310; 13. Esztelnek 310; 14. Zabola 290; 15. Szitabodza 290; 16. Árkos 290; 17. Gelence 280; 18. Kökös 260; 19. Sepsikőröspatak 260; 20. Bölön 250; 21. Bereck 250; 22. Gidófalva 250; 23. Illyefalva 250; 24. Lemhény 240; 25. Kézdialmás 240; 26. Kézdivásárhely 240; 27. Szentkatolna 230; 28. Nagyborosnyó 220; 29. Barátos 210; 30. Ozsdola 210; 31. Kézdiszentlélek 210; 32. Vargyas 210; 33. Bárkány 210; 34. Bodzaforduló 170; 35. Dálnok 151; 36. Nagyajta 150; 37. Dobolló 150; 38. Maksa 150; 39. Kézdiszentkereszt 150; 40. Előpatak 150; 41. Kommandó 150; 42. Nagypatak 150; 43. Sepsibükszád 150; 44. Mikóújfalu 150; 45. Barót 150.

gyik „egyszerű” felkészültségű munkatársam, aki tanintézetünkben a „nem tanító személyzet” táborát gazdagítja, amikor durván belém akar kötni és nagyon meg akar sérteni, akkor azt mondja, hogy hallgassak, mert nem vagyok tagja az RMDSZ-nek, az RMDSZ-en kívül vagyok. Ő pedig magánkívül, gondolom magamban, de nem vitatkozom vele, nem akarom az ő egyszerű agyát összezavarni. Pedig ha jobban belegondolna, talán magától is megvilágosodna. Talán rájönne, hogy az ő imádott RMDSZ-e döntötte őt a nyomorba. S a becses családját is. Először akkor, amikor elvette az ő és a kedves felesége fizetésésének a 25%-át. Miközben az imádott bukaresti magyar kormánypárt a saját családtagjait (szakértelem nélkül is) nyakra-főre alkalmazza, s családi vállalkozást csinál abból, hogy a palimadarunk nemrég rászavazott. A tanügyben dolgozóktól (az utóbbi időben) kegyetlenül elvett, összes többi pótlék megszavazása szintén az RMDSZ kemény „munkája”, de amit szintén nem vesz észre a gőgös rabszolga, aki bunkó módon még büszke is azokra, akik őt s kollegáit hidegvérrel naponta megnyúzzák. Az RMDSZ másik munkájának a „haszonélvezői”, hiába az ő édes, jó szülei, gőgös alattvalónk ebben az esetben sem látja a fától az erdőt. S hiába is átkozzák az ő nyugalmazott kollégái naponta a dicsőségesen kormányzó, nyomort, nyomorra halmozó pártot, ő büszkén szolgál. Gőgösen nyalja azokat, akik többszörösen megnyúzzák beteg szüleit. Akik (a tanügy után) épp szétzülleszteni készülnek az egészségügyet. Akik úgy kormányoznak, hogy egyre nehezebb tisztességben őszülni, és egyre nehezebb magyarnak megmaradni Erdélyben, Székelyföldön, Marosvásárhelyen, Nyárádszeredában, Székelymosonban. Ahol épp a napokban mázolták le a magyar falutáblát. Az RMDSZkormány alatt.

12

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 2. szám

Ki komolytalan?
Bár 14 elkezdett projektről nyújtott be a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal fejlesztési osztálya pályázati aktacsomót a Hargita megyei tanács őszi kiírására, hétfőn sajtóközleményben jelentette ki Borboly Csaba, hogy fiktív, felfújt elképzelésekre kérnek anyagi támogatást intézményétől. A megyei tanács elnöke Gyergyószentmiklós mellett Balánybánya és Farkaslaka településvezetőit is elmarasztalja.
GYERGYÓ SZÉK

BARABÁS PÁL HA JNALK A
barabas.p al.h ajn alk a@sze ke l y u j sag. ro

K

omolytalannak nevezte Borboly Csaba tanácselnök Balánbánya, Gyergyószentmiklós és Farkaslaka polgármesterét. Mint közleményében írja, értékelhetetlen pályázatok érkeztek ezektől a polgármesteri hivataloktól. “Olyan túlzásokat, mondhatni, csak túlzásokat tartalmaznak ezek a projektek, hogy már első ránézésre látszik, hogy felfújt és fiktív elképzelések” – áll a sajtóközleményben. A három megdorgált polgármester közül a balánbányai füg-

getlenként, a gyergyószentmiklósi és a farkaslaki a Magyar Polgári Párt színeiben jutott mandátumhoz. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós alpolgármestere a közlemény kapcsán tartott keddi sajtótájékoztatón elmondta, 14 különböző projektre kértek támogatást a megyei önkormányzattól, ezek listáját

még novemberben, a kiírást követően be is nyújtották. Támogatást kértek többek közt a Csodavilág Napközi Otthonnak otthont adó épület megvásárlására, a Pitypang Napközi felújítására, a Csanód telephelyre tervezett szabadidőközpont létrehozására, a könyvtár fűtésrendszerének kiépítésére, a volt mozi, illetve a régi kórház épületeinek felújítására, a központi park újjáépítésére, útjavításra és kanalizálásra is. Ezek nagyrészt folyamatban levő, aktákkal alátámasztott projektek, közülük többre már kaptak kisebb támogatásokat a megyei tanácstól a korábbi években. Bardócz Ferenc, az önkormányzat fejlesztési igazgatója sem tartja jogosnak, hogy álomprojekteknek nevezte a megyei tanács elnöke a beadott pályázatokat. A közleményben nem szerepel konkrétan, hogy az elmarasztalt települések összes pályázatát elutasította volna a megyeháza, erről az érintettek sem kaptak még hivatalos értesítést.

Civil Kávénap Szentgyörgyön
Január 13-án folytatódik a Civil Kávénap a Tein-ben, a fiatalok a kéthónapos gyűjtőakciójának keretében. Ez alkalommal a vendégek este 8 órától az ACOUSTIC TRIÓ és a MÁCSAFEJ zenekarok. Az ACOUSTIC TRIÓ a 2011-es sepsiszentgyörgyi Utcazene Fesztivál győztese, a MÁCSAFEJ zenekar énekelt verseket ad elő. Január végéig 2000 eurót terveznek összegyűjteni a Háromszéki Közösségi Alapítvány által indított FIKA programban, az összeget az OTP Bank programtámogató megduplázza. A pénzt a fiatalok tervek finanszírozására fordítják. Ötletekből, lelkesedésből nincs hiány. A program támogatója a Tein és az OTP bank.

A három megdorgált polgármester közül a balánbányai függetlenként, a gyergyószentmiklósi és a farkaslaki az MPP színeiben jutott mandátumhoz.
tási programjukat, amelyeknek megtiltották a személyzet bővítését – így valószínűleg a kapus vagy a takarító néni fog vele foglalkozni, akiknek a visszaosztandó pénzalapját az új költségvetési törvénytervezetben csökkenteni akarják. Nem családalapítás ösztönzésére van szükség, újabb szociális intézkedésre, hanem arra, hogy minden ember – legyen román vagy magyar – tisztességes körülmények között tisztességes fizetéshez jusson, amely elegendő a család fenntartására. Közben vállvonogatva mondja Kelemen és Ritli egészségügyi miniszter, hogy sajnálják, mikor a legjobb egészségügyi szakember felmondását benyújtja, és elfogadják anélkül, hogy érveit közvitára vinnék. És adófizetésre kötelezik az autóját lecserélni akaró polgárt, mert szegénynek az a bűne, hogy 2007 előtt vásárolta. Ha van autója, akkor biztos sok a pénze. Az pedig kell kampánycélokra.

Kudarcba fúló prioritások
A 2012-es törvényhozási és kormányzati prioritásról számolt be január 10-én Kelemen Hunor szövetségi elnök. Kettőt határozott meg: az egyik az immár meghatározatlan határidőre elfogadandó kisebbségi törvény, amelyből nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz semmi az idén.
LŐRINCZ CSABA
lorincz.csaba@szekelyujsag.ro

alán már koalíciós alkura sem lesz jó. Ezt Kelemen fejtette ki: „Mi nem mondunk le a törvényről, újrakezdjük annyiszor, ahányszor kell, addig, míg megszavazza a parlament.” Hova lett a tavaly februári „ha nem lesz, akkor kilépünk”? Vagy az csak kongresszusi kakaskodás volt? A másik a családok támoga-

T

tása. A 2011. december 14-i Szövetségi Küldöttek Tanácsán (SZKT) elfogadott stratégia célja a gyerekvállalási kedv ösztönzése, és lehetőség teremtése a jövő tervezésére itthon, a szülőföldön. Elfelejtette az elnök, hogy éppen ők voltak, akik a „kiállunk a koalíciós megállapodások mellett” elvét hirdetve, jófiúként megszavazták a közalkalmazottak fizetésének csökkentését. Most pedig azon önkormányzatok nyakába akarják varrni a családalapí-

HIRDETÉSEK

II. évfolyam 2. szám

KÖZÖSSÉGÜNK HÍRES EMBEREI

VÉLEMÉNY

13

Ingó bársonyszékek?
Tovább sodródik az RMDSZ a kormányzati bársonyszékek bűvkörében. Cseke Attila után, minden valószínűséggel ismét az egészségügyi tárca szed új áldozatot, és Ritli László lesz a következő, akinek időnap előtt távoznia kell. Persze, ha a piszkos munkát már elvégezte. Egyelőre az egészségügyi rendszer átszervezésének újabb áldozata Raed Arafat államtitkár, aki úgy vesztett csatát Traian Băsescu államfővel, vagy éppen Ritli László szakminiszterrel szemben, hogy továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a közvélemény szemében, illetve a szakma is elismeri profizmusát.
BÍRÓ ZSOLT
biro.zsolt@szekelyujsag.ro

E

nnek ellenére most távozni kényszerül. Az első reakciók Traian Băsescu személyes egója és az államtitkár közötti nézeteltéréseket domborítják ki, de tulajdonképpen két igen komoly koncepció ütközése vezet Arafat lemondásához. Tagadhatatlan, a recsegőropogó, számos problémával küzdő romániai egészségügyi rendszer talán egyetlen, úgy ahogy működő ága a sürgősségi ellátás. Az is nyilvánvaló, hogy ennek kidolgozása elsősorban Raed Arafat érdeme, aki nem csak a rendszer megálmodója, de már az előző kormányzati ciklus alatt is államtitkári tisztséget töltött be. Arafat doktor most kormánytagként nyilvánosan fordult szembe azzal a

rendszerrel, amely véleménye szerint tönkretenné a sürgősségi ellátást. Le-

mondását a következőképpen indokolta a szakember: „ (…) olyan rendszerhez

jutunk, amely a kereskedelmi és piaci szempontok alapján működik, ez pedig a közegészségügyi rendszeren belül okoz olyan konkurenciát, amely sebezhetővé teszi a rendszert. Konkurens cégek jelennek meg, és ebben az esetben már nem egy egységes, hanem egy részeire hulló rendszerrel állunk szembe.” Úgy tűnik tehát, hogy belülről nem sikerült meggyőzni sem a törvénytervezetet előterjesztő politikumot, sem Ritli László minisztert. Így a mentőorvos az erkölcs diktálta utat választotta, vagyis lemondásával a vészharangot is megkongatva lehetőséget biztosít maga számára, hogy legalább a pályán kívülről beszóljon, azaz véleményt formáljon. Ami pedig az RMDSZ vezette tárca egészségügyi szakpolitikusainak véleményét illeti, sok jóra ne számítsunk, ők csak sodródnak. Egy viszont bátran kijelenthető: bizonyára nem kell sokat várnunk Ritli László menesztésére sem. Az államtitkár lemondása kapcsán felröppent a hír: hamarosan kormányátalakítás várható, és ez elsősorban az RMDSZ minisztereit érinti majd. Nem rossz forgatókönyv a szövetség kopott, de annál dörzsöltebb politikusainak fényezésére, esetleges átmentésére. A nagy kérdés csak az, hogy a felelősséget megúszni kívánó miniszterek helyett ki írja majd alá a verespataki bányatervet.

HIRDETÉSEK

14
JEGYZET
JÁNOSI ANDRÁS
janosi.andras@szekelyujsag.ro

VÉLEMÉNY

BENYOMÁSOK. SZUBJEKTÍV MEGLÁTÁSOK. KÖZÉLETI ESEMÉNYEK

II. évfolyam 2. szám

Valahova tartozni
Ki mondaná meg, milyen lenne az emberi élet, ha nem akarna, nem tudna valahova tartozni? A magyarnak valahova tartozása – mint létformája – nem minden nemzettől szívesen látott és fogadott. Hol kell kutakodni ennek a titoknak a megfejtéséhez, milyen mélyre kell még ásni a múltban?
C. NÉMETHI ENIKŐ

Egy bögre Jáva
ár jó ideje a kávé jótékony hatásairól papolok mindenkinek, aki meghallgat. Emlegetek sűrűn egy svéd kutatást, ami évtizedeken keresztül folyt, soktízezer alanyt foglalt magába, és aminek az eredményei közt az ragadta meg a figyelmemet, hogy azoknak a férfiaknak, akik napi öt vagy több kávét fogyasztanak, sokkal kevesebb eséllyel halálos az első szívinfarktusuk. Persze ezt én is megmondhattam volna nekik. Élő tanúja vagyok ennek az eredménynek, ugyanis napi 8-10 ebből a fekete löttyből, huszonhárom éves koromtól errefelé, az oka annak, hogy még itt leledzem: csekély 10 évvel ezelőtt szinte elvitt egy szívroham. Ez mind szép és jó, a kávéval sohasem szakítottam, hűséges társam maradt azóta is. Ám megnéztem a világhálón, mégis milyen alapja van ezeknek a kutatásoknak. El kell mondanom, hogy elterjedt jelenség a kávé kutatása, többtíz éve, többszázezer emberrel végzett kísérletek eredményeivel van tele az internet. A női bajok, a vérrendszeri elégtelenségek és hibák elleni hatékonyságától, a mindennapi viselkedésünkig minden megtalálható ebben az emberiség adatbázisában. Elgondolkoztam, hogy miért is van ez így, és rájöttem végre. Ó, nem! Nem kerestem rá a teával végzett kísérletekre. Elismerem, hogy véleményt alkotni csakis mindkét fél vitapontjainak teljes ismeretében teheti magamfajta halandó, mégsem érdekelt, csak a saját tapasztalatom által is alátámasztott vélemény: jó, hogy nem hajtok vizet a más malmára. Teatotaller, mondja az angol szinte saját magára: teapusztító, viszont ez úgy illik rájuk, mint rám a kávéutáló jelző. De beismerem, utálom a kávét: pusztítom, ahol érem. Mégis, igazából süldő korom óta, ha valakit meghívok beszélgetni, akkor egy kávéra hívom. Meg sem járta az agyamat, teára hívni az illetőt. Jó, találkoztam sok emberrel, akik teát kértek, a fennvaló bocsássa meg nekik. Valahogy ezen a földön nem tudom elviselni egy jó fekete helyett teát inni. Hogy miért ezen a földön? Mert bodzától hársfáig, kakukkfűtől zsályáig minden megterem errefelé, s mind jó valamire. Valami egészségesre, mondom... Viszont a kávé, a bögre Jáva, a nehezen megszokott expresszó, a fekete lötty az egymás közti kapcsolatunkat fogja jelezni, amíg előre tudok gondolni.

M

M

iért van az úgy, hogy csak a magyarnak nem szabad, nem lehet megvallania múltját a jelenben? És hogyan lesz így jövő teremtve? Gyermekeink mit vétettek a sorsnak, hogy nem tudhatják, vagy ami rosszabb, már nem is akarják igazából ismerni a múltat? Ki a hibás mindezért? Könnyű azt mondani, hogy a szülő. Nem, tisztelt vádló, nem! Az a társadalom a felelős, amelyik elítélendőnek mondja azt, aki ki akarja deríteni az igazat, és nem szeretné továbbadni azt, ami nem a nemzetünk sajátja, csak ránk húzták, mint egy kényszerzubbonyt, mert ez lenne a mi történelmünk. Nem akarja itt senki a közös érdeket sérteni, bontani, csak sutba vetni azt, ami elavult, idegen és valójában ellensége az igazságnak, a nemzet-egységnek Mi lenne az igazi egység? – kérdem, és lehet, hogy csak én válaszolok… de válaszolok. Az, ha fel mernénk mondani azt, amit évszázadok (vagy tán ezredek) is igazoltak, és azt is, ami a nép lelkéből

fakadt, az őstudást, de azt is, amit rótt kövek, sárga lapok őriznek, azt is, ami a népdalaink dallamában él. Mintáink valóban az egy őstudás átörökítői. Hordoz-

az, ami engem valahova tartozónak, nemzethez tartozónak minősít? Valami olyan ez, mint a mágia, a hit, a szeretet. Egy önként vállalt akarás, sajátja ez az embernek, ha nemzettudatra ébredt! Igen, bárhol a világban vállalni kell a valahová tartozást, ahol van olyan emberközösség, amely sorsában, lelkében megélte már a kiközösítettség átkát – de nem az önkiközösítés – és ezzel egy időben az

zák az arcvonásaink is a múltat, véreink génjeibe ivódott megmásíthatatlan konoksággal. Térjünk vissza a címhez: mi is

összetartozás-tudat varázsát is. Ahol saját nyelvemen tagadják meg ezt, ott nem lehetek otthon.

Élve kitömött költők
Újból elolvasom, most utoljára, öt évvel ezelőtt befejezett antinapló prózakötetem kéziratát. Nincs azzal bajom, de hátha kerül rá kiadó, a másik négy kiadatlan, mert támogatatlan mellett? Ebben az antinaplóban lelem Rostás-Farkas György (a világháló adatai szerint „állítólag cigány költő”) országgyűlési felszólalásának egy szilánkját, 2006-ból: „Minden kormány olyan kisebbséget kap, amilyent megérdemel.”
CZEGŐ ZOLTÁN

E

z a mondat valóban tövis, azért nehéz szabadulnom tőle. Bizonyosan benne van örök felkiáltójelként a magyar Országgyűlés jegyzőkönyvében. Valami hallatlanul flexibilis, napok alatt villanásszerűen elváltozó lehet a cigányság mint kisebbség, tömeg, hogy négyévenként, a választásokat eleve megelőzően (!) már alkalmazkodni tud a leendő új kormányhoz! Mert ebből a mondatból ez és csakis ez fogható fel. No meg az a hányavetiség, mellyel a cigány költő, író egyszerűen lerázza magáról népe és fajtája

minden gondját. Ez a tüskemondat most már egész Európában is visszhangozhat, ugyanis ennek a mai Európának s az Uniójának legfőbb gondja a cigányság kérdésében vízum szinten csapódott le: oldják meg a Balkánon, Kelet-Európában, mindenütt oldják meg a cigánykérdést, hogy a Nyugat abból lehetőleg egy szemernyit se lásson! Nos, Nyugat megkapta az új tagországokkal meg a fejünkbe vert egyenlősdivel a maga részét is. Vajon a nyugati kormányok is rendre „azt a kisebbséget kapták, amit megérdemeltek?” Ne feledjük: ahol lehet, mindenütt cigányüldözésről szónokolnak magyar

részről (!) a megélhetési politikusok, számon kérve a cigány tábornokok, főorvosok, Nobel-díjasok, miniszterek hollétét Magyarországon... Mit tehet bármely kormány a készen kapott kisebbséggel? Esélyt ad neki. Pénzt zsákkal. Iskolát, melyet nem vesznek igénybe az illetékesek. Tűnődöm ez esti órán s nem bírom elképzelni, hogyan készíthette volna fel nyolc ellenzéki éve alatt a mostani Orbán-kormány a cigányságot, hogy vélük olyant kapjon, amilyent jó s országjobbító szándékaival megérdemel. Mostanság már naponta hallhatjuk a bizakodó kijelentéseket mindenünnét, hogy húsz év múlva többségbe kerülnek, aztán majd meglátjuk! És akkor mi mondhatjuk, szorongva: minden nép olyan többséget kap, amilyent fölnevelt! Nem sorolom a cigány költők könyveit, díjait, kupával kapták és kapják. Dicsérettel és pénzzel és kiadókkal és díjakkal vannak kitömve. Csak nézem ezt a megőrzött mondatot, és történelmi időbe ágyazva, mozdíthatatlan és monolit gőgnek, önbizalomnak látom, kivetítve az eltartó nemzetek, országok és kormányok gyűrött vásznára.

II. évfolyam 2. szám

ROMÁNIAI GAZDASÁG. VILÁGGAZDASÁG

GAZDASÁG
KERTÉSZET

15

Válságos benzinár
Három év alatt majdnem megduplázódott a benzin ára Romániában. Az Európai Bizottság adatai szerint 2009 óta az üzemanyagár euróban 84, lejben 82 százalékkal drágult, miközben a román gazdaság 7 százalékkal zsugorodott.

Januári teendők a kertben
Ebben a globálisan felmelegedő, néha tavaszillatú, máskor kora őszi, mediterrános télben nehéz jó és hasznos tanácsokat adni a kertkedvelőknek. Ha ugyanis sok hó esne – merthogy nem is oly rég hullott ám belőle bőven –, akkor nemcsak a házkörüli hólapátolásra kell rákészülni alkalmas szerszámokkal, hanem a fáinkat, bokrainkat is igyekezzünk megszabadítani a hótól. Különösen azok figyeljenek erre, akiknek fenyőfák vagy örökzöldek díszítik kertjüket, ugyanis könnyen letörnek az ágak a sok pihe súlya alatt. A járda sózása helyett pedig inkább idejében – mielőtt letapossák – söpörjük vagy lapátoljuk el a havat. Így nemcsak a

E

gy liter benzinért 2009. január 12én 0,66 eurócentet, azaz 3 lejt kellett fizetni, 2011. december 19-én ugyanezért a benzinért már 1,2 eurót, azaz 5 lejt és 60 banit fizettünk. Ezzel a drágulási ütemmel Románia a második helyen áll az Európai Unióban. Egyedül Görögország előz meg minket, ott 98 százalékkal ment fel egy liter benzin ára az elmúlt három évben. Az áremelkedésben az is közrejátszik, hogy 2009-ben egy hordó kőolaj körülbelül 43 dollárba került a nemzetközi piacon, míg az ár mostanra meghaladja a 110 dollárt. Elemzők szerint az iráni olajra kivetett lehetséges embargó további árfelhajtó hatással bírna az európai üzemanyagárakra.

2012-es prioritások
A kormány 2012-es prioritásai közé tartozik a munkahelyteremtés és az ország modernizációja – jelentette be Emil Boc. Ez utóbbit az Alkotmány és az egészségügyi törvény módosításával képzeli el a miniszterelnök, az állami vállalatok átszervezésével, pénzügyi reformmal, a siker kulcsa pedig az együttműködés Traian Băsescu államfővel – véli Emil Boc.
z Alkotmányt úgy kellene módosítani, hogy csökkenjen a parlamenti képviselők száma, egykamarás parlament legyen, ugyan-

A

akkor az alaptörvénybe kell foglalni az európai uniós pénzügyi egyezmény előírásait. Idén véglegesíteni kell az ország területi átszervezését, a legfonto-

sabb pedig az új egészségügyi törvény elfogadása. Az állami vállalatoknak pénzt kell hozniuk az állami költségvetésbe, nem elszívniuk az alapokat, ez csak reform útján érhető el – nyilatkozta a miniszterelnök. Uniós alapokból az állam folytatja a tömbházak szigetelését, az üzleti szférát pedig állami garanciákkal és különböző kormányprogramokkal segítik.

fákat, bokrokat kíméljük, hanem a cipőnket és a sétálni vitt kutyák talpát is, arról nem is szólva, hogy úgy hírlik, előbbutóbb már egyébként is tiltva lesz a sózás. A hóval a madaraknak is akadhat gondja, ezért készítsünk etetőt számukra. A legegyszerűbb, leggyorsabb megoldás, ha egy kiürült műanyag flakont alakítunk át sebtiben etetővé. Csupán az oldalán kell kivágni egy akkora nyílást, amelyen madárvendégeink be tudnak menni az élelemért, amit legszerencsésebb, ha olajos magvakból állítunk össze. Ha elmaradna a hó, persze akkor is érdemes vendégül látni a madarakat a kertben, csak arra legyen gondunk, hogy mindig találjanak valamilyen csipegetni valót az etetőjükben, ha már odaszoktattuk őket.

HIRDETÉSEK

16
MAGYARÁN SZÓLVA
KOMORÓCZY GYÖRGY

KULTÚRA

KULTURÁLIS HÍREK ÉS SZÉKELYFÖLDI KÖZMŰVELŐDÉS

II. évfolyam 2. szám

komoroczy.gyorgy@szekelyujsag.ro

Farsang
vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (a húsvét előtti 40. nap) tartó időszakot farsangnak nevezzük. Utolsó napja a húshagyókedd, vagyis a hamvazószerdát megelőző keddi nap. A németből az 1300-as évek közepe táján hozzánk került farsang szónak tulajdonképpen ’húshagyókedd’ a jelentése. Köztudott, hogy a farsang a mókázások, mulatságok, bálok ideje. Van olyan farsangi táncmulatság is, ahova mindenki viszi magával az ételt, italt. Az ilyen mulatságot nevezzük kosaras bálnak vagy batyubálnak, illetve batyus bálnak. Az egyik – rovatunkhoz eljuttatott – vélemény szerint csak a kosaras bál kifejezés helyes, mert magyar ember kosárban vitte és viszi az enni-innivalót, nem batyuban… Fontos ezúttal mindenekelőtt leszögezni: mindkét kifejezés helyes önmagában, csupán használati körükben van eltérés. A batyubál forma ismert az irodalmi és köznyelvben, a kosaras bál viszont csak nyelvjárási szinten él, és épp a székely nyelvjárásban. A batyunak régen volt ’tarisznya, lepedőféle ruha’ jelentése is, és főként falun abba csomagolva, abba kötve vitte mindenki magával az ételt, italt a mulatságba. Téves az a vélekedés, hogy magyar embernek nem volt batyuja. Ennek ellentmond nemcsak a nyelvészeti szakirodalom, hanem például a népdal is: Batyut kötött a hátára, úgy ballagott a vásárba… Azt sem árt ezúttal megemlíteni, hogy a batyubál kifejezés általában minden egynyelvű szótárunkban (helyesírási, értelmező, szófejtő stb.) megtalálható, a kosaras bál viszont csak az Új Magyar Tájszótárban, s a remek munka a kosaras bál címszó alatt az adatgyűjtés helyéül Csíkszenttamást tünteti fel. Összegezésként: mind a kosaras bál, mind a batyubál egyformán kedves kifejezése/szava nyelvünknek. Ha csak családi, baráti körben vagy ismerősök közt van szükség a bálféle megnevezésére, jó, ha igazodunk a helybeliek szokásához, és például a Székelyföldön kosaras bálról beszélünk. Nagy nyilvánosság előtt azonban (újságban, rádióban, televízióban) ajánlatos igazodnunk a mindenütt ismert köznyelvi formához, a batyubálhoz. Megtörténhet, hogy idővel a kosaras bál is köznyelvi szintre emelkedik.

A

Legendárium – könyv és mozgalom
Könyv készül Székelyföldi Legendárium címmel, mely 150 legendát, mondát foglal magába, színes mellékletekkel, és felvezetőként – nagy örömükre – Kányádi Sándor költő elküldte a szerkesztőknek A bánatos királyleány kútja című írását. Ez egy nagygalambfalvi monda és attól különleges, hogy az író gyermekkori élményein keresztül mutatja be a történetet. Hogy cifrább legyen, román nyelven és rovásírással is készült Legendárium-térkép.
AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

I

dőközben jó kis csapat szerveződött a Legendárium mögé, akik szívügynek tekintik, hogy legendáinkon, meséinken és történeteinken keresztül ismerjék meg a székelységet itthon és a nagyvilágban. A három évnyi

munka gyümölcsét Kudelász Norbert gyűjtötte könyvbe, de Cseke Tímea és Pálfi Csaba grafikus is kiváló munkát végzett. Fazakas Szabolcs ötletgazda szerint január második felében már kapható lesz a könyv, vagy székelyesen: kapkodható, mert az előrejelzések szerint nagy érdeklődésre számíthatnak. Egy közös-

ségi portálon valóságos Legendáriummozgalom indult. A rovásos változatot a Székely Pajzs Egyesület munkatársai készítették. A könyv hat díszkötéses példányát a különböző kontinenseken élő székelyek között sorsolják majd ki, a hetedik példány pedig Székelyudvarhelyen marad.

Fili 30
Idén májusban lesz harmincéves a szentegyházi Gyermekfilharmónia, erre a nem mindennapi eseményre már javában készül a filisek apraja-nagyja. Már nemcsak a város, hanem a Kárpát-medence ünnepe is, hiszen a három évtized alatt sokfelé jártak, jó hírnevet szereztek Székelyföldnek.
BAL Á ZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

em pályázati pénzből jöttek létre, hanem a sors ajándékozta meg e kis települést egy olyan zenetanárral, aki csodát teremtett a Hargita lábánál. Harminc éve ingázik személygépkocsijával Székelyudvarhelyről, az utóbbi időben koncertezni Magyarországra és Európába.

N

A tervek szerint május 3. és 7. között tartanák a nagy családi ünnepet. Szokás szerint sok résztvevővel, hiszen több százra tehető az öregfilisek tábora is. Elképzelések már vannak, de még tovább ötletelnek, hogy minél színesebb legyen a program. Lesz öregfilisek találkozója, közös éneklés, zenei estek, közös táncház, a Filiről készült összes film és felvétel folyamatos vetítése, lóverseny, bicikliverseny, főzőverseny, közös kirándulás,

Fili-meccsek, retro-kiállítás, táncmulatság és egyéb izgalmas meglepetések. Ha minden jól megy, akkor február derekára összeáll a részletes program, éppen ezért már jó előre érdemes gyűjtögetni a szabadnapokat a jeles találkozóra, olvasható a Gyermekfilharmónia honlapján. Természetesen emlékképeket, ötleteket, javaslatokat szeretettel várnak mindenkitől, hogy még teljesebb legyen az ünnep.

II. évfolyam 2. szám

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

TV-MŰSOR

17

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

TOMCSA SÁNDOR SZÍNHÁZ – Székelyudvarhely
Előadás címe: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk (Anthony Marriott és Alistair Foot, vígjáték); Rendező: Nagy István m.v.; Időpont: január 17., kedd 19.00 óra (Tamási Áron diákbérlet, nagyterem); január 18., szerda 19.00 óra (Fekete István diákbérlet, nagyterem); Összefoglaló: Minden adott lehetne, hogy egy ifjú pár konszolidáltan és nyugodtan kezdje közös életét - kivéve talán, hogy véletlenül, kereskedelmi mennyiségű pornókazetta kerül a lakásukba, amit már a rendőrség is keres, és kivéve, hogy a barátjuk, aki a pornográf cuccok eltűntetésében segít nekik, tökéletesen balfácán... ----Előadás címe: Boldogság, gyere haza; Rendező: Csurulya Csongor; Időpont: január 19., csütörtök 20.00 óra (Mokka Kávézó, szabadelőadás);

És természetesen van névtelen levél - és névtelen feljelentő levél, névtelen zsarolólevél és névtelen szerelmes levél is. ----Előadás címe: Trakhiszi nők (Szophoklész); Rendező: Balogh Attila e.h.; Időpont: január 18., szerda 18.00 óra (Kós Károly iskola bérlete); ----Előadás címe: Az ezredik éjszaka (Borde Lebovic); Rendező: Zakariás Zalán; Időpont: január 19., csütörtök 10.00 óra (Szabadelőadás); Összefoglaló: Hap és Hep két egyszerű ember, két jóbarát, akik minden péntek éjszaka gyalog teszik meg az utat a vasútállomástól hazáig, mert a vonat késése miatt lekésik az autóbuszt.

fel. Kapor Ádám vasúti váltóőr a nyugdíjkorhatár elérésével elveszíti munkahelyét, élettársa Kömény Zsuzsa mosónő egyedül nem tudja eltartani kettőjüket, ezért úgy döntenek: beköltöznek a szegényházba. Igen ám, de az sem olyan egyszerű!

VÁROSI SZÍNHÁZ – Kézdivásárhely
Előadás címe: Az úr vadászni jár (Georges Feydeau); Rendező: Kolcsár József; Időpont: január 16., hétfő 19.00 óra; (Toldi 3 bérlet); Összefoglaló: Az Úr vadászni indul, miközben a családi barát foggal-körömmel az Úr feleségét próbálja „célba” venni. Az ügy nem is lenne izgalmas, csakhogy hamar kiderül: talán az Úr nem is vadászni jár. És akkor elszabadul a pokol.

----Előadás címe: Platonov (Anton Pavlovics Csehov); Rendező: Harsányi Zsolt; Időpont: január 18., szerda 19.00 óra (nagyterem); ----Előadás címe: Két lengyelül beszélő román (Dorota Maslowska); Rendező: Theodor Cristian Popescu; Időpont: január 19., csütörtök 21.00 óra (kisterem);

FIGURA STÚDIÓ – Gyergyószentmiklós
Előadás címe: Kantarzsíni bolhapiac (bemutató); Rendező: Béres László; Időpont: január 13., péntek 19.00 óra; (Ferenczy István-bérlet); Összefoglaló: Kantarzsín egy képzeletbeli, hegyek között fekvő kisváros, ahol évente egyszer napnyugtától napkeltéig bolhapiacot tartanak: sorra érkeznek az árusok, hogy az éjszaka felpezsdülő vásár során eladják portékáikat, esetleg újakkal gazdagodjanak.

CSÍKI JÁTÉKSZÍN – Csíkszereda
Előadás címe: Tudós nők (Moliére, komédia két részben); Rendező: Porogi Dorka; Időpont: január 13., péntek 19.00 óra (Hamlet bérlet); ----Előadás címe: A gazdag szegények (Jókai Mór-Darvas Ferenc-Várady Szabolcs- zenés vígszínmű); Rendező: Schlanger András; Időpont: január 14., szombat 19.00 óra (Cseres Tibor bérlet, Gyergyóremete); január 15., vasárnap 19.00 óra (Prospero bérlet); január 17., kedd 17.00 óra (Csongor és Tünde bérlet); január 18., szerda 17.00 óra (Arlechino bérlet); Összefoglaló: A Gazdag szegények a „cifra nyomorúság” helyzetének komikus, olykor tragikomikus pillanatait eleveníti

TOMPA MIKLÓS TÁRSULAT – Marosvásárhely
Előadás címe: A makrancos hölgy avagy A hárpia megzabolázása (William Shakespeare); Rendező: Sorin Militaru; Időpont: január 13., péntek 19.00 óra (Kisterem, Karácsony Benő bérlet); ----Előadás címe: Hugenották; Időpont: január 14., szombat 20.30 óra (Kisterem, Karácsony Benő bérlet); ----Előadás címe: Bolha a fülbe (Georges Feydeau, bohózat); Rendező: Kövesdy István; Időpont: január 15., vasárnap 19.00 óra (nagyterem);

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ – Szepsiszentgyörgy
Előadás címe: Illatszertár (László Miklós); Rendező: Béres Attila; Időpont: január 13., péntek 19.00 óra (Comenius I és I/A bérlet); január 14., szombat 19.00 óra (Comenius II és II/A bérlet); Összefoglaló: Sokféle levél létezik: ajánlott levél, elsőbbségi levél, számlalevél; de van költői levél, nyílt levél, szerelmes levél, feljelentő levél, zsarolólevél, felmondólevél vagy búcsúlevél is.

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT – Marosvásárhely
Előadás címe: Nyakig pácban (zenés szilveszteri kabaré); Rendező: B. Fülöp Erzsébet Időpont: január 14., szombat 19.00 óra; január 15., vasárnap 19.00 (Marosvásárhely, Maros Művészegyüttes terme); január 17., kedd 19.00 óra (Korond, Művelődési Ház); január 19., csütörtök 19.00 óra (Székelyudvarhely, Művelődési Ház).

TV-MŰSOR. 2012. január 13–19.
Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.05 Ikon (ism.); 10.30 Ázsia (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Soroló 1 (ism.) A vidék magazinja; 12.05 Panaszkönyv (ism.); 12.30 Sportré (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Zöld övezet (ism.); 15.30 Iskolapélda (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Felfedező; 17.05 BBC Reporters; 17.30 BBC Hard Talk; 18.00 Híradó; 18.30 Európai híradó (ism.); 19.20 Bruttó; 19.45 Tíz perc (ism.); 20.00 Híradó; 21.05 Péntek 8; 22.00 Híradó; 22.30 Célpont; 23.00 Híradó; 23.30 Riasztás (ism.); 24.05 Péntek 8 (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.40 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor); 09.30 Híradó; 09.35 Térkép; 10.05 A világ felfedezése (ism. terj.); 11.00 Család-barát; 11.50 1 könyv; 12.00 Rondó-Kisebbségi magazin; 12.30 Kvartett-A visegrádi négyek magazin műsora; 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Nyelvőrző; 15.40 Pannonia 3 keréken (magyar ism. sor); 16.10 Közlekedés biztonságban (magyar ism. sor); 16.40 Ízőrzők: Milota (ism. terj.); 17.10 Az eltűnt fáraó nyomában (ism. terj.); 18.15 Kisváros (magyar tévéfilm sor.); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 Sólyom és galamb (olasz filmsor.); 22.20 Hírek; 22.30 Vágyra vágyók (belgafrancia vígj.); 24.05 Dunasport; 24.10 Kézjegy- Cserhalmi György portré; 01.15 Chaplin szereti a zenét (magyar zenés f.); 02.00 Himnusz; 02.05 Térkép; 02.35 Korea, Kína és Japán kultúrájának története (ism. terj.); 03.20 Bogányi Gergely zongorázik;

Vasárnap
03.40 Család-barát; 04.35 Kívánságkosár.

Hétfő
01.35 Az Este; 02.05 Kívánságkosár; 03.50 Öregberény (magyar tévéfilm sor); 04.20 Balatoni utazás (ism. terj.); 04.45 Kárpát Expressz (ism.).

Kedd
21.35 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor); 22.20 Maradj talpon!; 23.10 Stingers (auszt. krimisor.); 24.00 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 24.50 Az Este; 01.25 Pompei - Egy város pusztulása (olasz történelmi dráma); 02.55 Sant’ Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz tévéfilm so); 03.50 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 04.35 Família Kft. (magyar vígj. sor.).

Szerda
20.30 Híradó este; 21.15 Poén Péntek - L’art pour l’art Társulat: Banán, pumpa, kurbli; 22.10 Mindenből egy van; 23.05 Az Este; 23.40 Négy szellem; 24.35 Családom és egyéb emberfajták (am. filmsor.); 01.00 A hivatal (angol vígj. sor); 01.55 Sporthírek; 02.05 Neoton Unplugged; 02.55 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 03.40 MM (ism.)-A megoldások magazinja; 04.39 Műsorszünet.

Csütörtök
24.10 ALL IN - kezdők és nagymenők; 24.35 Aktív; 01.35 DAKAR 2012; 02.05 Tények Este; 02.40 EZO.TV; 03.40 Alexandra Pódium; 04.05 Animációs filmek; 04.40 Műsorszünet.

DUNA WORLD
05.15 Élő népzene (ism.); 05.40 Hol volt, hol nem volt; 06.00 Család-barát; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Öregberény (magyar tévéfilm sor); 10.50 Huszárélet - gyöngyélet (ism. terj.); 11.10 KorTárs, 11.35 HungarIQ; 12.00 Térkép; 12.30 Az Este (ism.); 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Isten kezében; 15.40 Arcélek-(dok.) Komjáthy György- Csáky Zoltán műsora; 15.55 Gazdakör; 16.05 Fókuszban a tehetség; 16.25 A Magyar Építészeti Múzeum (ism. terj.); 16.40 Térkép; 17.10 Élő népzene; 17.35 HungarIQ (ism.); 18.05 Kárpát Expressz; 18.30 Duna anzix (ism. terj.); 18.50 Hol volt, hol nem volt; 19.05 MM-A megoldások magazinja; 20.00 Híradó; 20.30 Közbeszéd; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Rocklexikon; 21.55 KorTárs (ism.); 22.35 Előre! (magyar vígj.); 23.45 Szigeti veszedelem (ism. terj.); 24.30 Térkép; 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.30 Telesport;

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Natúra-A természet magazinja; 10.25 Kő, papír, olló; 10.50 Nyitott stúdió- Vujicsics együttes; 11.00 Válaszd a tudást!- Junior; 12.05 Magyar bulizene; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Járóföld; 14.25 Népzene zenekarra- Küküllő-vidéki táncok; 14.30 Fazonok; 15.20 Vigyázz! Kész! Jazz!; 15.55 A tánc legendája; 16.25 Innováció az emberértMegújuló energiaforrások; 16.50 Sírjaik hol domborulnak. (dok.); 17.15 Mindentudás Egyeteme (ism. terj.); 18.05 English 4U; 18.30 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 19.00 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 19.45 Rajzfilmek; 20.10 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor); 20.55 Üzenetek; 21.00 Híradó;

RTL KLUB
06.55 Top Shop; 07.20 Havazin (ism.); 07.50 Fókusz Reggel; 08.40 Reflektor Reggel; 08.50 Reggeli - Csak csajok; 09.30 A szerelem rabjai (arg. filmsor.); 10.30 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.); 11.20 Míg a halál el nem választ (am. vígj. sor.); 11.45 Top Shop; 13.40 Asztro Show; 14.40 A szív útjai (török filmsor.); 15.35 Kő egy csapat (am. vígj.); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor); 18.20 Sarokba szorítva (am. filmsor); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor); 22.00 ValóVilág- (élő); 23.10 CSI: Miami helyszínelők (am. krimisor); 24.10 Ments meg! (am. filmsor); 01.05 Reflektor; 01.20 Törzsutas; 01.45 Odaát (am. akciófilmsor); 02.20 Autómánia (ism.); 02.45 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.10 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor); 11.05 DTK (talk show); 11.55 Maupassant történeteiből (francia filmsor.); 13.10 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 P’amende; 14.25 Esély; 14.55 Valóságos kincsesbánya (magyar ism. sor.); 15.25 Elcserélt lányok (am. filmsor); 16.10 Angyali érintés (am. tévéfilm sor); 17.00 Különleges mentőalakulat (auszt. filmsor); 17.45 MM-A megoldások magazinja; 18.45 Család csak egy van (auszt. vígj. sor); 19.30 Maradj talpon!;

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Alexandra Pódium; 07.25 Tények Reggel, 08.00 Mokka; 10.35 Stahl konyhája; 10.45 Babapercek; 10.55 Teleshop; 12.30 Az alkusz nem alkuszik (am. vígj.); 14.10 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 15.10 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.); 17.20 La Pola (kol. drámasorozat); 18.20 Update Konyha; 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 19.30 Tények; 20.30 Aktív; 21.30 Jóban Rosszban (magyar filmsor); 22.05 Forrest Gump (am. filmszat);

DUNA TV
06.30 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd (ism.); 07.30 Híradó; 07.40 Kisváros (magyar tévéfilm sor.); 08.30 Híradó;

18
Péntek
HÍR TV
08.00 Híradó; 08.30 Soroló 1 (ism.); 09.05 Befutó-London; 09.30 Iskolapélda (ism.); 10.05 Felfedező; 10.30 BBC Click; 11.05 Ikon (ism.); 11.30 Ősök tere (ism.); 12.05 Tíz perc; 12.30 Stopper (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Panaszkönyv (ism.); 14.30 GyógyHír (ism.); 15.05 Garázs- Ahonnan az autózás indul!; 15.30 Ingatlanpiac; 16.00 Híradó; 16.30 Európai híradó (ism.); 17.05 Ázsia; 17.30 Globál (ism.); 18.00 Híradó; 18.30 BBC Reporters (ism.); 19.05 BBC Hard Talk (ism.); 19.30 Célpont (ism.); 20.00 Híradó; 20.30 Retrográd (ism.); 21.05 Civil kaszinó (ism.); 22.00 Híradó; 22.30 Riasztás (ism.); 23.05 Vetítő; 23.06 A Bálvány (ism.); 24.05 BBC Click (ism.); 24.30 Felfedező (ism.); 01.00 Műsorszünet.

TV-MŰSOR
Szombat
09.30 Daktari (am. kalandfilmsor.); 10.20 Fülemüle (szovjet családi film); 11.45 Univerzum (ism. terj.); 12.40 Duna anzix (ism. terj.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó, időjárás-jelentés; 13.15 Határtalanul magyar (magyar magazinműsor); 13.45 Vannak vidékek (ism. terj.); 14.15 Felfedező úton a Robinson család (új-zél. kalandfilmsor.); 15.15 Munka-Társ (magyar magazinműsor); 15.45 Heuréka! Megtaláltam! (ism. terj.); 16.15 Hogy volt!? (ism. terj.); 17.10 Erőszakos cselekmény (am. thriller,); 18.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 19.00 Híradó; 19.30 Pannonia 3 keréken (ism. terj.); 20.00 Gyurkovics Tibor: Fekvőtámasz (magyar színházi felv.); 22.05 Az utolsó légió (angololasz-francia akcióf); 23.45 Dunasport; 24.00 Gyilkos túra (am. kalandf.); 01.50 Péterfy Bori & Love Band (magyar koncertf); 02.50 Himnusz; 02.55 Vannak vidékek (ism. terj.); 03.20 Munka-Társ (magyar magazinműsor); 03.50 Lyukasóra; 04.15 Heuréka! Megtaláltam! (ism.); 04.45„Filléres emlékeim.” (dok.).

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

II. évfolyam 2. szám

Vasárnap
DUNA WORLD
05.15 Élő népzene (ism.); 05.40 Hol volt, hol nem volt; 06.00 Natúra (ism.) - Budapest természeti értékei; 06.25 Zegzugos történetek (ism.); 07.00 Múlt-kor; 07.25 Valaki (ism. terj.); 07.55 Ma Reggel; 10.00 Anno-Mesél a filmhíradó; 10.25 Hogy volt!?- Bessenyei Ferenc; 11.20 Korea, Kína és Japán kultúrájának története (ism. terj.); 12.05 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik; 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.05 Híradó; 13.10 Világ-nézet; 14.00 Aranymetszés-Kulturális magazinműsor; 14.55 Lyukasóra; 15.20 Megyejáró (ism. terj.); 15.30 Gazdakör; 16.00 Ízőrzők: Felsőnyék (ism. terj.); 16.30„Egy kis játék” Nagy Marival (dok.); 17.05 Élő népzene; 17.35 Arcélek (dok.) Levente Péter-Csáky Zoltán műsora; 18.00 Hazajáró; 18.30 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 18.45 Hol volt, hol nem volt; 19.00 Mindenből egy van; 20.00 Híradó; 20.30 Egy XXI. századi szabadságharcos - Vetró András (dok.); 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Négy szellem;

Hétfő
22.00 Konok kunok (ism. terj.); 22.30 Öt este (szovjet rom. dráma); 24.05 A babagyáros (magyar portréf); 24.30 Határtalanul magyar (dok.); 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.30 Telesport; 01.35 DTK (talk show); 02.30 Poén Péntek; 03.25 Háború és béke (szovjet történelmi dráma).

Kedd
17.40 Neoton Unplugged; 18.30 Európa pályaudvarai (dok.); 18.55 Mi micsoda (ism. terj.); 19.20 Süsü, a sárkány kalandjai (magyar bábfilmsor.); 19.50 A nagy ho-ho-horgász (rajzfilm); 20.00 Magyar népmesék; 20.10 Szerelmem, Afrika (német-olasz kalandfilmsor.); 21.00 Híradó; 21.35 A nagy bajnok (am. családi film,); 23.10 Gasztroangyal; 24.00 Lépteid nyomában (olasz filmdráma); 01.50 Dan és a szerelem (am. rom. vígj.); 03.25 Intim fejlövés (magyar játékf.); 04.40 Rockpódium.

Szerda
13.35 Zöld Tea; 14.05 Családom és egyéb emberfajták (am. filmsor.); 14.30 Útinapló a Kis-Szunda szigetekről (ism. terj.); 15.10 A fagy birodalma (ism. terj.); 16.00 A nagy bajnok (am. családi film); 17.35 A Szövetség; 18.35 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik; 19.30 SzerencseSzombat; 20.30 Híradó este; 21.15 Dan és a szerelem (am. rom. vígj); 22.50 Intim fejlövés (magyar játékf.); 24.10 Karthago koncert 2009 (magyar koncertf); 01.10 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf.); 02.59 Műsorszünet.

Csütörtök
17.30 13-as raktár (am. filmsor.); 18.30 Hawaii Five-0 (am. filmsor.); 19.30 Tények; 20.00 Aktív Extra; 20.35 A stepfordi feleségek (am. vígj.); 22.20 Sasszem (am. filmdráma); 24.30 DAKAR 2012; 01.00 Viharszív (am. krimi); 03.00 EZO.TV; 04.00 Kalandjárat; 04.25 Teleshop; 04.55 Animációs filmek; 05.15 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.00 Hagyományok őrzői; 05.05 Mindentudás Egyeteme 2.0 (ism. terj.); 05.55 Ránki Dezső zongorázik; 06.30 Hajnali gondolatok; 06.34 Főtér; 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 09.55 Rajzfilmek; 11.20 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.); 11.45 Amika (belga filmsor); 12.00 Rajzfilm; 12.25 Sarah Jane kalandjai (angol sci-fi sor.); 12.55 Hagyományok őrzői; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Vitéz László és a többiek (magyar bábf.); 13.30 Palacsintás király (magyar mesejáték); 14.30 Indul a bakterház (magyar vígj.); 15.35 Kántor (magyar tévéfilm sor); 16.35 Tizenkét hónap az erdőn (magyar ism. sor.) - Március; 17.05 Édes sósvíz! (ism. terj.); 17.10 Magyarország története;

RTL KLUB
07.30 Top Shop; 08.00 Kölyökklub; 11.00 Rajzfilmek; 11.25 Asztro Show; 12.20 Házon kívül; 12.50 Autómánia; 13.20 Jéglovagok (dok.); 15.05 A-Ha (magyar anim. sor); 15.15 Robin Hood (angol kalandfilmsor.); 16.05 Őslények kalandorai (angol kalandfilmsor); 17.05 Felhők közül a nap (am. rom. dráma); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.00 Fókusz Plusz; 20.30 Armageddon (am. akcióf.); 23.15 ValóVilág (élő); 24.25 Virtuális hajnal (hongk. akcióf); 02.30 Fókusz Plusz; 02.50 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1 TV2
06.25 Hajnali gondolatok; 06.30 Magyar gazda; 06.55 A rejtélyes XX. század; 07.25 Anno-Mesél a filmhíradó; 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Delta-Tudományos magazin; 10.30 Mozdulj!-Szabadidősport magazin; 11.00 Aranymetszés (ism.), 11.55 Angi jelenti-Mit eszik a pék?; 12.30 Most a Buday!- Főzzünk együtt!; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Hírek; 13.05 Múlt-kor-Történelmi magazin; 07.00 Látlelet a Földről (magyar ism. sor.); 07.25 Tv2 matiné; 11.30 Babavilág (magazinműsor); 12.00 9 hónap (magazinműsor); 12.30 Egy tini naplója (német vígj. sor); 13.30 Gyilkos számok (am. krimisor); 14.30 TopSpeed-Motorsport magazin; 15.00 Autóguru (magazinműsor); 15.30 Xena (am. kalandfilmsor); 16.30 Bűbájos boszorkák (am. filmsor.);

DUNA TV
06.30 Gazdakör; 07.00 Ezer év szentjei (ism. terj.); 07.35 Rajzfilmek;

Péntek
HÍR TV
08.00 Híradó; 08.30 Soroló-A vidék magazinja; 09.05 Ingatlanpiac (ism.), 09.30 Európai híradó (ism.); 10.05 Péntek 8 (ism.); 11.05 Célpont (ism.); 11.30 Napról napra; 12.05 Civil kaszinó (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.40 Közvetlen ajánlat; 14.05 Sportré; 14.30 Ősök tere (ism.); 15.05 Tíz perc (ism.); 15.30 Visszajátszás; 16.00 Híradó; 16.30 Befutó (ism.); 17.05 Garázs (ism.); 17.30 GyógyHír; 18.00 Híradó; 18.30 Hírvilág; 19.05 Bruttó (ism.); 19.30 Keresztmetszet; 20.00 Híradó; 20.30 Napról napra (ism.); 21.05 Kontraszt; 22.00 Híradó 21; 22.30 Versus; 23.05 Vetítő; 23.06 Neurock (dok.); 24.05 Kontraszt (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
11.30 Új nemzedék (magyar magazinműsor); 12.00 Világ-nézet- Kereszt és toll; 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó, Időjárás-jelentés; 13.15 Élő népzene; 13.45 Lyukasóra;, 14.15 Rosszcsont kalandjai (am. tévéfilm sor.); 15.15 Csellengők; 15.45 Arcélek (dok.) Róna Péter-Csáky Zoltán műsora; 16.15 Hazajáró (magyar magazinműsor); 16.45 Múltidéző (magyar ism. műsor); 17.20 Két lány az uccán (magyar vígj.); 18.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 19.00 Híradó; 19.30 Heti Hírmondó; 20.00 Önök kérték!; 21.00 1 könyv; 21.05 A Provence-i fűszeres (francia filmdráma); 22.45 Klubszoba; 23.40 Dunasport; 24.50 Luther (angol tévéfilm sor); 01.45 Himnusz; 01.50 Múltidéző (ism. terj.); 02.15 Élő népzene (ism.); 02.45 Isten kezében (ism.); 03.10 Balassagyarmat kincsei (ism. terj.); 03.20 Világ-nézet (ism.); 04.15 Rost Andrea és a Budapesti Vonósok Kamarazenekar hangversenye; 04.40 Klubszoba (ism.).

Vasárnap
06.25 Delta; 07.00 HungarIQ (ism.); 07.25 Natúra (ism.); 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 KorTárs (ism.), 10.25 DTK (talk show); 11.20 Építészet az Öbölben (ism. terj.); 11.35 Pannonia 3 keréken (ism. terj.); 12.05 Mindenből egy van (ism.); 13.02 Híradó; 13.05 Evangélikus istentisztelet közvetítése a Budai Várból, a Bécsi kapu téri templomból; 14.15 Zala Open Nemzetközi Formációs Táncfesztivál - Zalaegerszeg; 15.05 A rejtélyes XX. század; 15.30 Megyejáró (ism. terj.); 15.45 Vannak vidékek (ism. terj.); 16.10 Múltidéző; 16.40 Tegnapi és mai huszárok Párizsban (ism. terj.); 17.10 Élő népzene; 17.35 Út Londonba-Olimpiai magazin; 18.05 Határtalanul magyar; 18.30 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 18.45 Hol volt, hol nem volt; 19.00 Gasztroangyal; 20.00 Híradó; 20.30 Heti Hírmondó; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Szövetség; 21.55 Sesonk trónörökös szobra (ism. terj.); 22.30 Schwajda György: Szent család; 23.35 A látó ember (magyar portréf); 24.30 Hazajáró (magyar magazinműsor); 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó (ism.);

Hétfő
01.30 Telesport; 01.35 Hogy volt!? (ism.) - Bessenyei Ferenc; 02.30 Emlékezés - Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1946 (dok.); 02.50 Amy (auszt. zenés dráma); 04.35 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 04.50 A Lényeg.

Kedd
17.40 Esély a lángok között Jótékonysági koncert; 18.30 Európa pályaudvarai (dok.); 19.00 Mi micsoda (német ism. sor.); 19.25 Rajzfilm; 20.00 Magyar népmesék; 20.15 Szerelmem, Afrika (német-olasz kalandfilmsor); 21.00 Híradó este; 21.35 A Lényeg; 22.00 Átok 2. (magyar filmsor.); 22.30 Az alvilág professzora (magyar krimi); 23.50 A tett helyszíne (angol filmsor.); 24.35 Beethoven 4 (am. családi vígj.); 02.05 Rockpódium.

Szerda
14.35 Barangolás Bajorországban: Chiemsee - Chiemgau (dok.); 15.10 Az alvilág professzora (magyar krimi); 16.30 Út Londonba; 17.00 Telesport; 17.30 Beethoven 4 (am. családi vígj.); 19.05 Rex Rómában (osztráknémet-olasz krimisor); 19.55 A Lényeg; 20.30 Híradó este; 21.15 Magyarország, szeretlek! 22.30 Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford (am. western); 01.05 A jóslat (am. filmdráma); 02.45 Sporthírek; 02.50 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf.); 04.38 Műsorszünet.

Csütörtök
ban: Chiemsee - Chiemgau (dok.); 15.10 Az alvilág professzora (magyar krimi); 16.30 Út Londonba; 17.00 Telesport; 17.30 Beethoven 4 (am. családi vígj.); 19.05 Rex Rómában (osztráknémet-olasz krimisor); 19.55 A Lényeg; 20.30 Híradó este; 21.15 Magyarország, szeretlek! 22.30 Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford (am. western); 01.05 A jóslat (am. filmdráma); 02.45 Sporthírek; 02.50 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf.); 04.38 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.15 Rajnán innen, Dunán túl. (magyar ism. sor.); 05.45 Híres magyar könyvtárak (magyar ism. sor.); 06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Főtér; 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 09.59 Rajzfilmek; 11.20 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.); 11.45 Amika (belga filmsor.); 11.55 Rajzfilm; 12.20 Sarah Jane kalandjai (angol sci-fi sor.); 12.50 Hagyományok őrzői; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Engedjétek hozzám; 13.05„Így szól az Úr!”; 13.15 Katolikus krónika; 13.40 Útmutató; 14.05 Semmi szenvedés; 14.20 A sokszínű vallás; 14.30 Evangélikus magazin; 14.55 Evangélikus ifjúsági műsor; 15.05„Csodát termő hit”; 15.30 Erdélyi templomok; 16.00 Néprajzi értékeink- Az oskoláról, 16.05 Palacsintás király (magyar mesejáték); 16.50 Tizenkét hónap az erdőn (magyar ism. sor.) - Április; 17.15 Magyarország történeteIstván királysága;

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.25 Hajnali gondolatok; 06.30 Magyar gazda; 06.55 Zöld Tea (ism.); 07.25 Delta (ism.)-Tudományos magazin; 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Engedjétek hozzám; 10.05 Így szól az Úr!; 10.10 Katolikus krónika; 10.40 Útmutató; 11.05 Semmi szenvedés; 11.15 A sokszínű vallás; 11.30 Evangélikus magazin; 11.55 Evangélikus ifjúsági műsor; 12.05„Csodát termő hit”; 12.30 Erdélyi templomok; 13.00 Déli harangszó; 13.01Hírek; 13.05 Szellem a palackból; 13.35 Anno-Mesél a filmhíradó; 14.05 Pecatúra;

RTL KLUB TV2
06.25 Hajnali gondolatok; 06.30 Magyar gazda; 06.55 Zöld Tea (ism.); 07.25 Delta (ism.)-Tudományos magazin; 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Engedjétek hozzám; 10.05 Így szól az Úr!; 10.10 Katolikus krónika; 10.40 Útmutató; 11.05 Semmi szenvedés; 11.15 A sokszínű vallás; 11.30 Evangélikus magazin; 11.55 Evangélikus ifjúsági műsor; 12.05„Csodát termő hit”; 12.30 Erdélyi templomok; 13.00 Déli harangszó; 13.01Hírek; 13.05 Szellem a palackból; 13.35 Anno-Mesél a filmhíradó; 14.05 Pecatúra; 14.35 Barangolás Bajorország07.30 Top Shop; 08.00 Kölyökklub; 11.00 Trendmánia-Életmód- és szépségmagazin; 11.35 Teleshop; 12.30 Törzsutas; 13.00 Havazin; 13.30 Robin Hood (angol kalandfilmsor.); 14.25 A-Ha (magyar anim. sor.); 14.35 Robin Hood (angol kalandfilmsor.); 15.35 Eltűntnek nyilvánítva (am.-kan. akciófilm-sor); 17.30 Csupasz pisztoly a (z)űrben (am.-kan.-német vígj.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.00 Cobra 11 (német akciófilm-sor.); 21.00 ValóVilág; 23.50 Az eltűntek (am. thriller); 02.30 Portré; 03.00 Műsorszünet.

DUNA TV
05.30 Tengerek világa (ism. terj.); 05.55 Tálentum (ism. terj.); 06.30 Gazdakör; 07.00 Rajzfilmek; 09.05 Daktari (am. kalandfilmsor.); 10.00 Isten kezében; 10.30 Élő egyház; 11.00 Isten kezében- KovácsGombos Gábor;

DUNA WORLD
05.00 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism. terj.); 05.15 Múltidéző; 05.40 Hol volt, hol nem volt; 06.00 Zöld Tea (ism.);

II. évfolyam 2. szám

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

TV-MŰSOR
Hétfő Kedd
20.00 Rajzfilmek; 20.25 Maupassant történeteiből (francia filmsor); 21.00 Híradó este; 21.30 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 22.15 Maradj talpon!; 23.05 Stingers (auszt. krimisor); 23.50 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 24.45 On the Spot: Japán (dok.); 01.35 Sant’ Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz tévéfilm sor.); 02.30 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 03.15 Família Kft. (magyar vígj. sor); 03.40 Akiket bivalyok visznek a mennybe (ism. terj.); 04.25 Magyar rock.

19
Csütörtök
22.05 NCIS (am. krimisor.,); 23.05 NCIS: Los Angeles (am. krimisor); 24.05 Aktív; 01.05 Tények Este; 01.40 DAKAR 2012; 02.10 EZO.TV; 02.45 Életfogytig zsaru (am. krimisor.); 04.15 Aktív Extra (ism.); 04.40 Animációs filmek; 05.15 Műsorszünet.

Péntek
HÍR TV
07.00 Befutó London (ism.); 07.30 Soroló 2 (ism.) A vidék magazinja; 08.00 Híradó; 09.05 Kontraszt (ism.); 10.05 Napról napra (ism.); 10.30 BBC Hard Talk (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Európai híradó (ism.); 12.05 Ingatlanpiac; (ism.); 12.30 Bruttó (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Ázsia (ism.); 14.30 Garázs (ism.) Ahonnan az autózás indul!; 15.05 Civil kaszinó (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Keresztmetszet (ism.); 17.05 Célpont (ism.) Oknyomozó riportműsor; 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Hírvilág (ism.); 19.20 Stopper; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 BBC Reporters (ism.); 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.15 Kisenciklopédia (ism. terj.); 08.30 Híradó; 08.35 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 09.30 Híradó; 09.35 Térkép; 10.05 Sólyom és galamb (olasz filmsor.,); 11.00 Család-barát; 11.50 1 könyv; 12.00 Élő egyház (ism.); 12.30 Hazajáró (magyar magazinműsor); 13.02 Híradó - Déli; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Heti Hírmondó (ism.); 15.45 Csellengők; 16.15 Klubszoba (ism.); 17.10 Korea, Kína és Japán kultúrájának története (ism. terj.); 18.15 Kisváros (magyar filmsor); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 A férfi a legjobb orvosság (német vígj. sor); 22.15 Hírek; 22.30 Fekete bárány (am. filmdráma); 24.05 Dunasport; 24.10 Sportaréna (magyar sportműsor); 01.05 Budapest ostroma (dok.); 01.55 Himnusz; 02.00 A szentképek festője Udvardi Erzsébet (dok.); 02.25 Térkép; 02.50 Korea, Kína és Japán kultúrájának története (ism. terj.); 03.40 Család-barát (ism.); 04.35 Kívánságkosár.

Vasárnap
DUNA WORLD
05.15 Élő népzene; 05.40 Hol volt, hol nem volt; 06.00 Család-barát (ism.); 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Öregberény (magyar tévéfilm sor.); 10.30 Balatoni utazás (ism. terj.); 11.10 Anno-Mesél a filmhíradó; 11.35 Natúra-A természet magazinja; 12.00 Térkép (ism.); 12.30 Az Este (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor); 15.15 Katolikus krónika; 15.40 Arcélek (dok.) Surányiné Réti Katalin református lelkipásztor; 15.55 Gazdakör; 16.05„Színház a Cethal hátán” (dok.); 16.25 Balassagyarmat kincsei (ism. terj.); 16.40 Térkép; 17.10 Élő népzene; 17.35 Natúra (ism.); 18.00 Kárpát Expressz; 18.30 Duna anzix (magyar ism. sor); 18.45 Hol volt, hol nem volt; 19.00 MM-A megoldások magazinja; 20.00 Híradó; 20.30 Közbeszéd; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Szósz!?; 21.50 Anno-Mesél a filmhíradó; 22.15 II. Rákóczi Ferenc ABC-és könyvecskéje (ism. terj.);

Szerda
16.20 Maupassant történeteiből (francia filmsor.); 16.55 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 17.45 MM-A megoldások magazinja; 18.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 21.05 Férfi kézilabda Európabajnokság 2012 (élő); 22.55 Vízilabda Európa-bajnokság 2012; 24.05 Aranymetszés; 01.05 Múlt-kor-Történelmi magazin; 01.35 Zöld Tea; 02.00 Sporthírek; 02.10 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 02.55 MM (ism.); 03.54 Műsorszünet.

22.30 Két lány az uccán (magyar vígj.); 23.45 A szembejövő ember (dok.); 24.30 Térkép; 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.30 Telesport; 01.35 Az Este; 02.00 Kívánságkosár; 03.50 Öregberény (magyar tévéfilm sor.); 04.20 Balatoni utazás (magyar ism. sor); 04.50 Kárpát Expressz (ism.).

RTL KLUB
06.45 Top Shop; 07.10 Fókusz Plusz; 07.45 Fókusz Reggel; 08.35 Reflektor Reggel; 08.45 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor); 10.20 Második esély (am.mex.-kol. filmsor); 11.20 Top Shop; 13.15 Asztro Show; 14.15 A szív útjai (török filmsor.); 15.20 Sohaország (am. filmdráma); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor); 18.20 Sarokba szorítva (am. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor.); 22.00 ValóVilág (élő); 23.10 Nagyágyúk (am. vígj. sor.,); 24.10 Minden, amit mindig is tudni akartál a Pókerről; 24.45 Reflektor; 01.00 Mutánsok szigete (am. horror); 02.35 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.05 Pillér; 05.55 Sírjaik hol domborulnak. (dok.); 06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Budapest természeti értékei- A homoktövis újpesti élőhelye; 10.25 Társbérletben a tárgyakkal- Az óra; 10.50 Magyar elsők (magyar ism. sor.,); 11.05 Válaszd a tudást!; 12.00 Magyar rock; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Hírek; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Járóföld (magyar ism. sor.); 14.25 A tajvani hegyek legendái (ism. terj.); 14.55 Főtér; 16.20 Hogy volt!?- Kállai Ferenc televíziós munkái; 18.20 English 4U; 18.45 Família Kft. (magyar vígj. sor); 19.10 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.,);

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.20 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor.); 11.10 Rex Rómában (osztráknémet-olasz krimisor); 12.00 Út Londonba-Olimpiai magazin; 12.30 Agrárpercek; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Roma Magazin; 14.25 Domovina-Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin; 14.55 Múlt-kor-Történelmi magazin, 15.25 A Szövetség-Biblia vetélkedő;

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Aktív Extra; 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.35 Stahl konyhája (ism.); 10.40 Babapercek; 10.45 Teleshop; 12.20 Buli az élet (am. vígj.); 14.10 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 15.10 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.); 17.20 La Pola (kol. drámasorozat); 18.20 Update Konyha; 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 19.30 Tények; 20.30 Aktív; 21.30 Jóban Rosszban (magyar filmsor.);

DUNA TV
05.30 Önök kérték! (ism.); 06.30 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd; 07.30 Híradó; 07.35 Kisváros (magyar tévéfilm sor.);

Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta; 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.00 Garázs (ism.) Ahonnan az autózás indul!; 10.30 Soroló (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Hírvilág (ism.); 12.05 Sportré (ism.); 12.30 Retrográd (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Keresztmetszet (ism.); 15.30 Ikon (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Globál (ism.); 17.05 Stopper (ism.); 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Zöld övezet; 19.20 Panaszkönyv; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 Riasztás (ism.); 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.30 Híradó; 08.35 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor); 09.30 Híradó; 09.35 Térkép; 10.05 A férfi a legjobb orvosság (német vígj. sor.); 11.00 Család-barát; 11.50 1 könyv; 12.00 Roma Magazin; 12.30 Domovina-Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Napok, évek, századok; 15.45 Határtalanul magyar; 16.15 Sportaréna; 17.10 Korea, Kína és Japán kultúrájának története (ism. terj.); 18.00 Kisenciklopédia (ism. terj.); 18.15 Kisváros (magyar filmsor.); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 Mad Men - Reklámőrültek (am. tévéfilm sor); 22.15 Hírek; 22.30 A tábornok (lengyel háborús filmdráma); 23.55 Dunasport; 24.00 Varsói gondolatok (dok.); 24.50 Himnusz; 24.55 Térkép; 01.20 A legbátrabb város (dok.); 03.00 Kézjegy - A magyar arany - Portréfilm Balogh Leventéről; 03.40 Család-barát (ism.); 04.35 Kívánságkosár.

Vasárnap
DUNA WORLD
05.15 Élő népzene (ism.); 05.45 Hol volt, hol nem volt; 06.00 Család-barát; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Öregberény (magyar tévéfilm sor.); 10.35 Balatoni utazás (magyar ism. sor); 11.05 Távoli rokonság - Japán; 11.35 Natúra-A természet magazinja; 12.00 Térkép; 12.30 Az Este (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Sportaréna (magyar sportműsor); 16.05 Gazdakör; 16.15„Színház a Cethal hátán” (dok.); 16.40 Térkép; 17.05 Élő népzene; 17.35 Natúra (ism.); 18.00 Kárpát Expressz; 18.25 Duna anzix (magyar ism. sor); 18.45 Hol volt, hol nem volt; 19.00 MM-A megoldások magazinja; 20.00 Híradó; 20.30 Közbeszéd; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Magyarország története (ism. terj.); 21.55 Magyarok Zürichben (dok.); 22.30 A tanítónő (magyar tévéf.); 24.10 A székely apostol (dok.); 24.30 Térkép;

Hétfő
01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.30 Telesport; 01.35 Az Este; 02.05 Kívánságkosár; 03.50 Öregberény (magyar tévéfilm sor); 04.30 Balatoni utazás (ism. terj.); 05.00 Kárpát Expressz.

Kedd
19.55 Maupassant filmklasszikusok (francia filmsor.); 20.55 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor); 21.45 Híradó este; 22.20 Maradj talpon!; 23.15 Stingers (auszt. krimisor); 24.00 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 24.55 Az Este; 01.25 Jack és Jill (am.-kan. filmdráma,); 02.50 Tudorok (ír-kan.-am. filmsor); 03.45 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor); 04.25 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 04.50 Magyar pop.

Szerda
18.10 Család csak egy van (auszt. vígj. sor); 18.55 Maradj talpon!; 19.55 Vízilabda Európa-bajnokság 2012 (élő); 21.15 Híradó este; 21.45 Sporthírek; 22.00 Jack és Jill (am.-kan. filmdráma); 23.30 Az Este; 24.00 Tudorok (ír-kan.-am. filmsor.); 01.00 Barangolások öt kontinensen; 01.30 Esély; 01.55 Sporthírek; 02.05 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 02.50 MM (ism.)- A megoldások magazinja; 03.49 Műsorszünet.

Csütörtök
21.30 Jóban Rosszban (magyar filmsor.); 22.05 Collateral - A halál záloga (am. thriller,); 24.20 Propaganda; 01.20 Tények Este; 01.55 EZO.TV; 02.30 Szemétdomb (magyar kísérleti f); 03.50 TotalCar (ism.); 04.15 Animációs filmek; 04.50 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.20 Magyar elsők (ism. terj.); 05.35 Tízparancsolat; 06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből; 10.25 Álmok mai álmodói - tudós fiatalok; 10.50 Jelfák (magyar ism. sor) Hercegasszony útja; 11.00 Tudásakadémia- Junior; 12.00 Magyar pop; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz, 13.55 Járóföld (magyar ism. sor.); 14.25 Szép magyar tánc- Sárközi karikázó; 14.30 Főtér; 15.55 Hogy volt!?- Szendrő József televíziós munkái; 17.25 Delta- Tudományos magazin; 17.55 English 4U; 18.20 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 18.45 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 19.30 Rajzfilm;

RTL KLUB
06.45 Top Shop; 07.10 Trendmánia (ism.); 07.45 Fókusz Reggel; 08.35 Reflektor Reggel; 08.45 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor); 10.20 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.); 11.20 Top Shop; 13.15 Asztro Show; 14.15 A szív útjai (török filmsor.); 15.25 Ara-para (am. vígj.); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor); 18.20 Sarokba szorítva (am. filmsor); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor); 22.00 ValóVilág (élő); 23.10 Házon kívül; 23.45 XXI. század - a legendák velünk élnek; 24.20 Reflektor; 24.35 A Grace klinika (am. drámasorozat); 03.10 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1 TV2
06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.15 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor.); 11.05 Mindenből egy van; 12.00 Európa egészsége (ism. sor.); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Srpski Ekran-Szerb nyelvű nemzetiségi magazin; 14.25 Unser Bildschirm-Német nyelvű nemzetiségi magazin; 14.55 KorTárs; 15.25 Egy frontkóros naplója; 16.20 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 17.10 MM-A megoldások magazinja; 06.25 Teleshop; 07.00 TotalCar (ism.); 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.35 Stahl konyhája; 10.40 Babapercek; 10.45 Teleshop; 12.20 Mike kapitány hadjárata (dok.); 14.10 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 15.10 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor); 17.20 La Pola (kol. drámasorozat); 18.20 Update Konyha; 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 19.30 Tények; 20.30 Aktív;

DUNA TV
06.30 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd (ism.); 07.30 Híradó; 07.35 Kisváros (magyar filmsor);

20
Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.05 Versus (ism.); 10.30 Globál (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Zöld övezet (ism.); 12.05 Stopper (ism.); 12.30 GyógyHír (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Vetítő (ism.); 15.06 Neurock (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Panaszkönyv (ism.); 17.05 Ősök tere (ism.); 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Iskolapélda; 19.20 Retrográd; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 Ikon; 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

TV-MŰSOR
Szombat
véfilm sor.); 09.30 Híradó; 09.35 Térkép; 10.00 Mad Men - Reklámőrültek (am. tévéfilm sor.); 11.00 Család-barát; 11.50 1 könyv; 12.00 Unser Bildschirm-Német nyelvű nemzetiségi magazin; 12.30 Srpski Ekran-Szerb nyelvű nemzetiségi magazin; 13.02 Híradó - Déli; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Munka-Társ (magyar magazinműsor); 15.40 Heuréka! Megtaláltam! (ism.); 16.10 Önök kérték! (ism.); 17.10 Ablak a természetre (ism. terj.); 17.15 Bábel tornya (ism. terj.); 18.15 Kisváros (magyar filmsor.); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 Emma (angol tévéfilm sor.,); 22.20 Hírek; 22.30 A csendes amerikai (am.német-auszt. filmdráma); 24.10 Dunasport; 24.15 Fotográfiák (dok.); 01.45 Himnusz; 01.50 Térkép; 02.20 Napok, évek, századok (magyar magazinműsor); 02.45 Atyák mestere (dok.); 03.40 Család-barát; 04.35 Kívánságkosár.

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

II. évfolyam 2. szám

Vasárnap
06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 09.55 Öregberény (magyar tévéfilm sor.); 10.25 Balatoni utazás (ism. terj.); 11.05 Múlt-kor-Történelmi magazin; 11.35 Delta-Tudományos magazin; 12.00 Térkép; 12.30 Az Este (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor); 15.15 Református magazin; 15.40 Arcélek-Kovács István, történész (dok.); 15.55 Gazdakör; 16.05„Színház a Cethal hátán” (dok.); 16.25 A kisdedóvók védangyala - Brunszvik Teréz (dok.); 16.40 Térkép; 17.05 Élő népzene; 17.35 Delta (ism.); 18.05 Kárpát Expressz; 18.25 Duna anzix (ism. terj.); 18.45 Hol volt, hol nem volt; 19.00 MM-A megoldások magazinja; 20.00 Híradó; 20.30 Közbeszéd; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Kézjegy- „A matyó” Koncz Gábor portré; 21.45 Gyulai Líviusz műhelyében (dok.); 22.00 Múlt-kor; 22.30 Moliere: Scapin furfangjai; 23.40 Korea, Kína és Japán kultúrájának története (ism. terj.); 24.25 Térkép;

Hétfő
01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.30 Telesport; 01.35 Az Este; 02.00 Kívánságkosár; 03.45 Öregberény (magyar tévéfilm sor); 04.15 Balatoni utazás (ism. terj.); 04.50 Kárpát Expressz (ism.).

Kedd
21.00 Híradó este; 21.25 Sporthírek- Időjárás-jelentés; 21.30 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 22.15 Maradj talpon!; 23.05 Stingers (auszt. krimisor.); 23.55 Bűvölet (olasz tévéfilm sor); 24.45 Az Este; 01.15 Viszlát, elvtársak! (dok.); 02.10 Sant’ Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz tévéfilm sor.); 03.00 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor); 03.45 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 04.10 Magyar válogatott.

Szerda
17.10 Veszélyes szerelem (am. filmsor.); 17.55 MM-A megoldások magazinja; 18.45 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 21.00 Sporthírek; 21.05 Férfi kézilabda Európabajnokság 2012 (élő); 23.05 Az Este; 23.40 KorTárs; 24.10 Viszlát, elvtársak! (dok.); 01.05 Szellem a palackból; 01.35 Sporthírek; 01.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 02.30 MM (ism.) A megoldások magazinja; 03.16 Műsorszünet.

Csütörtök
21.30 Jóban Rosszban (magyar filmsor.); 22.05 Houdini, a halál mágusa (angol-auszt. rom. dráma); 23.55 Doktor House (am. filmsor.); 24.55 Aktív; 01.55 Tények Este; 02.30 EZO.TV; 03.05 Babavilág (magazinműsor); 03.30 Animációs filmek; 04.05 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.45 Mesélő cégtáblák (dok.); 06.10 Jelfák (magyar ism. sor); 06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Pann-unikum c 10.25 Tudástár 2011-Ökológiai lábnyom; 10.50 Nekem ne lenne hazám? (ism. sor.); 11.05 Válaszd a tudást!- Junior; 12.00 Magyar válogatott; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Járóföld (magyar ism. sor.); 14.25 Fazonok; 15.10 Egymillió fontos hangjegy (magyar tévéf); 15.30 Valaki; 16.00 Barangolások öt kontinensen; 16.25 Múlt-kor; 16.50 Szellem a palackból., 17.20 Mindentudás Egyeteme (ism. sor.); 18.10 English 4U; 18.35 Família Kft. (magyar vígj. sor.); 19.00 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 19.45 Rajzfilm; 20.15 Veszélyes szerelem (am. filmsor., 1. rész);

RTL KLUB
06.45 Top Shop; 07.10 Autómánia (ism.); 07.45 Fókusz Reggel; 08.35 Reflektor Reggel; 08.45 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.); 10.20 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.); 11.20 Top Shop; 13.15 Asztro Show; 14.15 A szív útjai (török filmsor.); 15.20 Hölgyem, Isten áldja (am. vígj.); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor); 18.20 Sarokba szorítva (am. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor); 22.00 ValóVilág (élő); 23.30 Gyilkos elmék (am.-kan. krimisor); 24.35 Reflektor; 24.50 Szégyenfolt (am.-német-francia thriller); 02.45 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel; 10.10 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor.); 11.00 Magyarország, szeretlek!; 12.10 Útravaló-Közlekedésbiztonsági magazin; 12.30 Átjáró-Emberek és történetek a Kárpát-medencéből; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Hrvatska krónika-Horvát nyelvű nemzetiségi magazin; 14.25 Ecranul nostru-Román nyelvű nemzetiségi magazin; 14.55 Most a Buday!; 15.25 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik; 16.20 Angyali érintés (am. tévéfilm sor);

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Babavilág (ism.); 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.15 Stahl konyhája; 10.20 Babapercek; 10.25 Teleshop; 11.55 Komputerkémek (am. thriller); 14.10 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 15.10 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor); 17.20 La Pola (kol. drámasorozat); 18.20 Update Konyha; 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor.); 19.30 Tények; 20.30 Aktív;

DUNA TV
06.30 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd; 07.30 Híradó; 07.35 Kisváros (magyar filmsor); 08.15 Kisenciklopédia (ism. terj.); 08.30 Híradó; 08.35 MacGyver (am.-kan. té-

DUNA WORLD
05.30 Élő népzene; 06.00 Család-barát;

Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.05 Keresztmetszet (ism.); 10.30 Retrográd (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Iskolapélda (ism.); 12.05 Befutó (ism.); 12.30 Ősök tere (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Versus (ism.); 15.30 Sportré (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Ázsia (ism.); 17.05 BBC Click; 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Soroló-A vidék magazinja; 19.20 Globál; 19.45 Tíz perc; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 Versus (ism.); 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.30 Híradó; 08.40 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor); 09.30 Híradó; 09.35 Térkép; 10.05 Emma (angol tévéfilm sor.,); 11.00 Család-barát; 11.50 1 könyv; 12.00 Horvát krónika-Horvát nyelvű nemzetiségi magazin; 12.30 Ecranul nostru-Román nyelvű nemzetiségi magazin; 13.02 Híradó - Déli; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Élő népzene; 15.45 Arcélek (dok.) Róna Péter-Csáky Zoltán műsora; 16.15 Veszélyben; 16.40 Közlekedés biztonságban (ism. terj.); 17.10 Valóságos kincsesbánya (ism. terj.); 17.40 Az állatok világa (ism. terj.); 18.15 Kisváros (magyar filmsor); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.00 Térkép; 20.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 21.30 Nyolc évszak (magyar tévéfilm sor.,); 22.30 Hírek; 22.35 Az emigráns - Minden másképp van (magyar-olasz játékf.); 24.30 Dunasport; 24.35 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf); 01.00 Kard helyett bilincset kapott - Kuncz Aladár (ism. terj.); 02.20 Himnusz; 02.25 Térkép; 02.55 Valóságos kincsesbánya (ism. terj.);

Vasárnap
03.25 Megyejáró (ism. terj.); 03.40 Család-barát; 04.35 Kívánságkosár.

Hétfő
22.30 Shakespeare: Macbeth; 24.00 Gábor Felicia - Csángó vagyok (dok.); 24.30 Térkép; 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.30 Telesport; 01.35 Az Este. 02.00 Kívánságkosár (magyar szór. műsor) (ism.); 03.50 Öregberény (magyar tévéfilm sor.); 04.20 Balatoni utazás (ism. terj.); 04.55 Kárpát Expressz (ism.).

Kedd
18.40 Família Kft. (magyar vígj. sor); 19.00 Angyali érintés (am. tévéfilm sor); 19.50 Mese; 20.15 Veszélyes szerelem (am. filmsor.); 21.00 Híradó este; 21.35 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor.); 22.20 Maradj talpon!; 23.10 Stingers (auszt. krimisor); 23.55 Bűvölet (olasz tévéfilm sor); 24.50 Az Este; 01.20 Borneo foglyai (am. háborús filmdráma); 03.05 Sant’ Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz tévéfilm sor.); 03.55 McLeod lányai (auszt. kalandfilmsor); 04.35 Família Kft. (magyar vígj. sor).

Szerda
15.25 Négy szellem; 16.20 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 17.10 Veszélyes szerelem (am. filmsor.); 17.55 MM-A megoldások magazinja; 18.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.,); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 21.00 Sporthírek; 21.05 Időjárás-jelentés; 21.15 Elcserélt lányok (am. filmsor.); 22.00 DTK (talk show); 22.55 Az Este; 23.30 Piás polák bérgyilkos (am. vígj.); 01.05 Európai Filmdíj 2011; 01.40 Család csak egy van (auszt. vígj. sor.); 02.25 MM (ism.); 03.03 Műsorszünet.

Csütörtök
21.30 Jóban Rosszban (magyar filmsor); 22.05 Tök alsó 2. - Európai turné (am. vígj.); 23.40 Aktív; 24.40 Tények Este; 01.15 EZO.TV; 01.50 Segíts magadon! (ism.); 02.15 Animációs filmek; 02.50 Műsorszünet.

DUNA WORLD
05.15 Élő népzene (ism.); 05.40 Hol volt, hol nem volt; 06.00 Család-barát; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Öregberény (magyar tévéfilm sor.); 10.30 Balatoni utazás (ism. terj.); 11.05 Szellem a palackból (ism. terj.); 11.30 Zöld Tea; 12.00 Térkép; 12.25 Az Este (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor); 15.15 Rendhagyó történelemóra (ism. terj.); 15.50 Gazdakör; 16.00„Színház a Cethal hátán” (dok.); 16.25 Pán Péter és Ynew világa (dok.); 16.40 Térkép; 17.05 Élő népzene; 17.35 Zöld Tea (ism.); 18.00 Kárpát Expressz; 18.30 Duna anzix (ism. terj.); 18.45 Hol volt, hol nem volt; 19.00 MM-A megoldások magazinja; 20.00 Híradó; 20.30 Közbeszéd; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf.); 21.55 Szellem a palackból (ism.);

RTL KLUB
06.45 Top Shop; 07.10 Törzsutas (ism.); 07.45 Fókusz Reggel; 08.35 Reflektor Reggel; 08.45 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor); 10.20 Második esély (am.mex.-kol. filmsor); 11.20 Top Shop; 13.15 Asztro Show; 14.15 A szív útjai (török filmsor.); 15.25 Házról házra (am. filmdráma); 17.15 Az éden titkai (görög filmsor); 18.20 Sarokba szorítva (am. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.15 Fókusz; 21.20 Barátok közt (magyar filmsor); 22.00 ValóVilág (élő); 23.10 Dr. Csont (am. krimisor); 24.15 Tudorok (ír-kan.-am. filmsor); 01.25 Reflektor; 01.40 Infománia; 02.10 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.05 Elrejtett tájak (magyar ism. sor.); 05.30 Mindentudás Egyeteme (magyar ism. sor); 06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Természetfilmesek és egyéb állatfajták, 10.25 TED; 10.50 Világvédett lehetnePincefalu - Hajós, 11.00 Tudásakadémia- Junior; 12.00 Magyar retro; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Járóföld (magyar ism. sor.); 14.25 Fazonok; 15.15 Retrock: Bikini 1992; 15.35 Esély-Fogyatékossággal élő emberek magazinja; 16.00 KorTárs; 16.30 Aranymetszés-Kulturális magazinműsor; 17.20 Mindentudás Egyeteme (magyar ism. sor.); 18.10 English 4U;

TV2 MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Kárpát Expressz; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.15 Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor); 11.05 Poén Péntek; 12.00 Európa egészsége (ism. sor.); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Kárpát Expressz; 13.55 Slovenski Utrinki-Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin; 14.25 Alpok-Duna-Adria-Öt ország tartományi televízióinak közös műsora, 14.55 Angi jelenti- Mit eszik a pék?; 06.25 Teleshop; 07.00 Segíts magadon! 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.35 Stahl konyhája; 10.40 Babapercek; 10.45 Teleshop; 12.20 Mondj igent! (sp. vígj.); 14.10 Eva Luna (am.-mex. filmsor); 15.10 EZO.TV; 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.); 17.20 La Pola (kol. drámasorozat); 18.20 Update Konyha; 18.25 Eva Luna (am.-mex. filmsor.,); 19.30 Tények; 20.30 Aktív;

DUNA TV
06.30 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Közbeszéd (ism.); 07.30 Híradó; 07.35 Kisváros (magyar filmsor); 08.15 Kisenciklopédia (ism. terj.);

II. évfolyam 2. szám

ANYAORSZÁGI KÖZÉLET ELEMZÉSEKBEN, KOMMENTÁROKBAN

NÉZŐPONT

21

Történelem
1920 februárját írjuk. Bécsben összeül az egyik legnagyobb európai szakszervezeti tömörülés, a postás internacionálé. Fő téma a magyarországi „fehérterror” elítélése, majd február 8-án 14 órakor bojkottot hirdetnek Magyarország ellen. Ez volt a jeladás.
BAYER ZSOLT

M

árciusban az amszterdami Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség úgy döntött, hogy „felhívja az entente hatalmak kormányait, lépjenek közbe a magyar kormánynál, és bírják szakításra eddig követett belpolitikájával”. Kijelentették továbbá, ha felszólításuk eredménytelen marad, „Magyarországot teljes bojkott alá fogja. Értesítette ugyanekkor valamennyi ország munkásszervezetét, hogy legyenek készek adott jelre – a nemzetközi iroda utasításait követve – minden olyan munkát beszüntetni, amely közvetlen vagy közvetett módon a jelenlegi magyar kormány érdekeit szolgálja.” Mire ezek a bojkottfelhívások megszülettek, a Tanácsköztársaság – Tormay Cécile találó kifejezésével élve: a patkánylázadás – emigrációja már elvégezte munkáját. „A nyugati közvélemény csak az emigráció torzító tükrében látja a magyar eseményeket. Senki sem beszél az oroszországi terrorról, senki nem emlékszik már a magyarországi vörösterrorra, mindenki csak a fehérterrorról hall. Az emigráció sikere volt ez. Büszke is volt rá. Kunfi megelégedetten állapította meg évek múlva, hogy bár »a finn fehérterror vérengzőbb és kíméletlenebb, szörnyűbb volt, mint a Horthy-terror«, erről az utóbbiról mégis hasonlíthatatlanul többet hallott a világ, éppen az ő propagandájuk következtében.”( Mályusz Elemér: A vörös emigráció). Végső céljuk

természetesen nem pusztán az, hogy megbuktassák a törvényes magyar kor-

„Fájdalmasan és unalmasan és vérlázítóan ismétlődik minden…”

mányt, hanem hogy visszatérjenek a hatalomba. A vörös emigráció gyűlölete, aljassága határtalan. Mindenkivel szövetkeznek Magyarország ellen. Elsősorban a kisantanttal. Beneshez rohangálnak, a szerbeknek, románoknak gazsulálnak, és Jászi Oszkár vezetésével arra biztatják az utódállamokat, hogy indítsanak háborút az ország ellen, vonuljanak be Buda-

pestre, és döntsék meg a kormányt. Totális háborút hirdetnek az elszakított területek magyarsága ellen is. Kun Béla így ír 1921-ben a Vörös Újságban: „Nem szabad követelni, hogy a magyarság az elszakított területeken a népszavazást, az önrendelkezési jogot érvényesítse. Hasonlóképpen nincs szükség a kulturális önkormányzatra sem.” (...) A legmegdöbbentőbb mindezeken felül az a gátlástalanság, amellyel a legképtelenebb hazugságokat is habozás nélkül leírják. Ma az a hír járja be a hazai sajtót, hogy az új alaptörvény megünneplésére az Operában összegyűlt „fideszes közönség” ellopta a rézkorlátok gömbjeit, a kristály hamutartókat, továbbá nem fizette ki a büfében a számláit. Andrassew Iván kezdte a Népszavában, ráadásul az operaház igazgatójára, Ókovács Szilveszterre hivatkozva hazudozta tele lapját. Majd a hírt felkapta az MSZP szóvivője, bizonyos Török Zsolt, megfejelve azzal, hogy ezért természetesen Orbán a felelős, akinek ezért is mennie kell. Ókovács Szilveszter közölte, soha, sehol és senkinek nem mondott ilyet, továbbá a következő apró hibák vannak az üggyel kapcsolatban: az Operában soha nem voltak rézkorlátok. Az Operában 1999 óta tilos a dohányzás, így kristály hamutartók sincsenek. Valamint a gálaest idején zárva volt a büfé. A többi stimmel. Kun-KunfiAndrassewet és Linder-Garbai-Törököt mindez persze cseppet sem zavarja. „Ezt az eljárást nem magyarázhatja meg semmiféle taktika. Az elvetemültségnek olyan foka ez már, amely a rosszat önmagáért követi el. Igaz, ezt könnyen megtehetik, mert semmi kötelék sem fűzi őket ahhoz a földhöz, amelyről elszármaztak. Ennek az országnak a szenvedése hidegen hagyja őket.” Mályusz Elemér szavai ezek a vörös emigrációról. És fájdalmasan és unalmasan és vérlázítóan ismétlődik minden…

A demokrácia leple
Van egy szennyes lepel Európára borítva, a fölénk hazudott demokrácia, amely ideig-óráig talán még képes eltakarni a népek elől a visszataszító valóságot. Azt ugyanis, hogy a nyugati civilizáció egy illúzió rabja már régen.
BÍRÓ ZOLTÁN
Magyar Hír lap

világon csupán egy furfangosan fényesre és simára csiszolt erőpolitika érvényesül. A szovjet láger egykori országai, népei és nemzetei különösen nagyot veszítettek, hiszen a nyílt diktatúrából vágyakoztak a nyugati de-

A

mokráciák, jóléti társadalmak, szabadságjogok közelébe, s mire felocsúdtak a nagy rendszerváltó álomból, egy másik rabság sűrűjében találták magukat. A demokrácia leple alatt belopakodott életükbe egy új, addig nem tapasztalt zsarnokság, és ha eddig nem vették volna észre, most napról napra válik világossá, hogy itt a demokrácia csak illúzió, játék az országos

homokozókban, hogy lefoglalja valami a népeket, s ha érzik is, legalább ne lássák, hogy mi történik velük. Mert lehet-e valóságos demokráciáról beszélni az országokon belül, ha közben az országok gyarmatosítása folyik? Mert mi másnak nevezhetjük azt, amikor idegen erők fokról fokra birtokba veszik mások létfenntartásának, erőforrásainak a javát, eladósítják az országokat, az országlakók nagyobb részét nyomorba taszítják és jogot formálnak arra, hogy belső ügyeikben is ők diktáljanak. Magyarországnak akkor kell ezt a keserű leckét megtanulnia, amikor éppen rendbe akarja tenni magát, amikor kormányzata megpróbál nemzeti kormányként viselkedni és évtizedek szenynyeséből kisegíteni és lélegzethez juttatni a rá bízott társadalmat. Ekkor kell meg-

ILLUSZTRÁCIÓ

értetni a magyarokkal, hogy nem lehet, hogy nincs saját út, mert más érdekek mást követelnek, és hogy a nemzeti önállóság fertője nem terjedhet tovább Európában. Mark Palmer, egykori hazánkban akkreditált amerikai nagykövet kétséget nem hagyva szól erről. Amerika minden áron érvényesíteni akarja az érdekeit Európában, érdeke pedig az, hogy itt liberális államok legyenek, amerikai igények szerint. Az ereje egyelőre még megvan ahhoz, hogy akaratának érvényt szerezzen. Ez világos beszéd. Csak semmi köze a demokráciához és a szabadsághoz, a népek egyenlőségéhez, a nemzetek szuverenitásának a tiszteletben tartásához. Magyarország példáján tanulja csak meg mindenki, hogy nincs szabadságharc és nem lesz függetlenség...

22

SZOLGÁLTATÁS
VERONIKA (január 13., péntek): görög-latin eredetű, jelentése: győzelmet hozó. VIDOR: magyar eredetű, jelentése: vidám. BÓDOG (január 14., szombat): magyar eredetű, jelentése: boldog, gazdag. LÓRÁNT (január 15., vasárnap): germán eredetű, jelentése: dicsőség

NÉVNAPOK, EGÉSZSÉG, GASZTRONÓMIA

II. évfolyam 2. szám

NÉVNAPOK

+ merész. LÓRÁND: a Lóránt régies változata. GUSZTÁV (január 16., hétfő): skandináv-német eredetű, jelentése: a gótok támasza. UZON: magyar eredetű, jelentése bizonytalan, talán: nyíl. ANTAL (január 17., kedd): latin eredetű, jelentése: herceg,

fejedelem. ANTÓNIA: latin eredetű, jelentése: herceg, elöljáró. PIROSKA (január 18., szerda): latin-magyar eredetű, jelentése: régi, egykori, tiszteletre méltó. SÁRA (január 19., csütörtök): héber eredetű, jelentése: hercegnő, uralkodónő. MÁRIÓ: a Máriusz olasz változata, jelentése: férfi.

EGÉSZSÉG
PÉTER EDIT
peter.edit@szekelyujsag.ro

Összegzés

E

GASZTRONÓMIA

Diós-rumos szelet
Hozzávalók:
A TÉSZTÁHOZ: 35 dkg cukor, 30 dkg liszt, 1

dl tej, 4 db tojás, 4 evőkanál lekvár, 1 csomag sütőpor, 16 evőkanál víz. A KRÉMHEZ: 1 csomag vaníliás cukor, 10 dkg darált dió, 5 dkg apróra vágott dió, 10 dkg margarin, 1/2 dl rum.

Elkészítés:
A tojások sárgáját 25 dkg cukorral habosra keverjük, majd sorban hozzáadjuk a lekvárt, a lisztet, a sütőport és a vizet, a végén pedig óvatosan a tojások felvert habját. Kikent, kilisztezett tepsibe öntjük, majd 200 fokra előmelegített sütő-

ben elkezdjük sütni. Kb. 5 perc után – ha nagyon égne – vegyük le 180 fokra és lazán tegyünk rá egy alufóliát. Közben a krémhez a tejet a vaníliás cukorral felforraljuk és a darált, darabos dióra öntjük. Hozzáadjuk a hideg margarint és a többi hozzávalót, majd a maradék 10 dkg cukrot is. Az összetevőket robotgéppel krémesre keverjük. Ha megsült és ki-

hűlt a tészta, vízszintesen kettévágjuk. Megkenjük a lapokat úgy, hogy a legfelső lap tetejére is maradjon krém. Ha van még, szórjuk meg dióval, vagy csokireszelékkel. Aki nem szereti, ha száraz a piskóta, kenje meg egy réteg lekvárral. Az elkészített süteményt a krém miatt tegyük be 1-2 órára a hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek.

gy amerikai klinika alapítványa listát állított össze a 2011-es év legfontosabb orvostudományi eredményeiből. Azt állítják, az orvostudomány újdonságai – közvetlen hasznukon túl – biztonságérzetet nyújtanak, jelzik, hogy a kutatók szakadatlanul új megoldásokat keresnek a betegségek leküzdésére és az élet meghoszszabbítására. A lista első helyén az egyik leggyakoribb bőrrák, a melanóma ellen kifejlesztett legújabb gyógyszer, az ipilimumab áll, mely immunerősítő és blokkolja az immunrendszert elnyomó CTLA-4 fehérjemolekulát. Az Alzheimerbetegség korai felismerésére irányuló új képalkotó vizsgálati módszer a lista 2. helyén áll. Fontos eredmény, hogy kimutatták, szívbetegség alakulhat ki olyanoknál is, akiknek normális az LDL-koleszterin értékük, de magas a gyulladást jelző Creaktív protein-szintjük. A kutatók úgy vélik, a sztatin adása meggátolja a szívbetegség kialakulását. Az elmúlt évben a nem áttétes prosztatarákot is eredményesen kezelték a Sipuleucel-T nevű gyógyszerrel, melynek ára igen magas, de korai alkalmazása fokozhatja a hatékonyságát. A hepatitisz-C nemi úton és fertőzött vérrel terjedő májgyulladás. A hagyományos kezelés után a gyógyulási arány meglehetősen alacsony. A betegség ellen 2011-ben két új gyógyszert is kifejlesztettek: a telaprevirt és a broceprivirt. Mindkettő ún. proteáz-inhibitor, mely gátolja a hepatitisz-C vírus osztódásához és szaporodásához szükséges enzim működését. A gyógyszereket idén törzskönyvezik.
Az oldalt szerkesztette Péter Edit.

HIRDETÉSEK

Keresztrejtvény
Készítette: Both László

FÜGGŐLEGES
1. Egész része. 2. Lendület, iram. 3. Nehéz munkát végző. 4. Keleti táblás játék. 5. ...-Kaleh; al-dunai sziget volt. 6. Japán rizsbor. 7. Egy pár. 8. Vagy, angolul. 9. Ősi vallás híve. 10. Elemi parány. 11. Gömbölyű. 16. Törekvő. 18. Kellemes íz és illat. 20. Anna beceneve. 21. ... et contra. 24. Ítélkező személy. 25. A poén befejezése. 27. Japán város. 28. Tapogatózás. 29. Török férfinév. 30. Mátka, menyasszony. 32. Minden januárban. 34. Tollhibát ejt. 35. Fosztóképző. 38. Innen máshová. 39. Orosz folyam. 41. Történelmi időszak. 43. Tejtermék. 45. Becézett Attila. 47. Határozott névelő. 48. Antonov jele. 50. Az információ egysége. 52. Kipling egyik kígyója. 54. Az erbium vegyjele. * A poént a rejtvényben olvashatja.

Nem működik *
– Annyira utálom, hogy fizetni kell ezt a személyi jövedelemadót... – Pedig neked, mint jó állampolgárnak, jókedvvel kéne fizetned! – Hidd el, ezt én is nagyon szeretném, ...

VÍZSZINTES
1. A poén kezdete. 12. ... mars!; Lódulj! 13. Arra a helyre jut. 14. Atomi tömegegység, röviden. 15. Magyar folyó. 17. Művészi testkép. 18. Erdélyi történe-

tíró volt (Péter). 19. Óka, Nóka, ..., három kópé manóka. 21. Elsőrendű, angolul. 22. A Nílus egyik forrástava. 23. Hegycsúcs. 24. Borbála beceneve. 26. Arab ország. 28. Vénuszlelőhely. 29. Az egyik szülő. 31. Számszerű tény. 33. Román dzsip. 34. Rosszul hall. 36. Érc, angolul. 37. Állóvíz. 38. Menekülve távozó. 40. Rangjelző előtag. 41. Olivér beceneve. 42. Szappanmárka. 44. Az egyik órahang. 46. Népszerű képregényhős. 49. A rubídium és a nitrogén vegyjele. 51. Rossz kívánság. 53. Japán buddhizmus. 54. Gyakori női név. 55. Panaszszó. 56. ... fratres!; Imádkozzatok, testvéreim!

II. évfolyam 2. szám

SPORTHÍREK SZÉKELYFÖLDRŐL ÉS A NAGYVILÁGBÓL

SPORT
JEGYZET
MOLNÁR MIKLÓS
molnar.miklos@szekelyujsag.ro

23

HÍREK RÖVIDEN

Maroshévíz Kupa
Január 9-12. között zajlik a maroshévízi sportcsarnokban a Maroshévíz Kupa elnevezésű női röplabda torna. Ez alkalommal az alábbi ifjúsági csapatok fogják megmérettetni magukat: Cernavoda-i ISK, Marosvásárhelyi ISK, Bukaresti Dinamo, Balázsfalvi ISK, Nagybányai ISK és a Maroshévízi ISK.

Béke utca 4.

K

Az SK már készül
Kedden megkezdte felkészülését az újabb rajtra a Székelyudvarhely Sport Klub teremlabdarúgó csapat Jakab Zoltán edző irányításával. A téli szünet alatt a csapat háza táján nem sok változás történt, Szőcs Lóránt Angliában vállalt munkát, az ő játékára nem lehet számítani. Február 19-én kezdődik a bajnokság, akkor a Sepsiszentgyörgyi Spicom otthonában lépnek pályára az udvarhelyiek.

Neymar és Messi
Harmadik alkalommal Neymar nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat, amelyet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség zürichi gáláján adtak át. A 19 esztendős támadó július 27-én, a Flamengo elleni rangadón a félpályáról indult, majd egy kényszerítő után visszakapta a labdát, ezt követően pedig egy elképesztő megkerülős csellel rázta le magáról védőjét, és pörgetett a hálóba.

SzKC: jön a folytatás
Vége a téli szünetnek, a Székelyudvarhelyi KC férfi kézilabda csapata szerdától elkezdte a ráhangolást a bajnoki fordulókra. A Nemzeti Liga rajtját a harmadik helyről váró SzKC számára január 21-én folytatódik a pontvadászat, amikor a sportcsarnokban látják vendégül a Kolozsvári U gárdáját. Sporttörténelmi hokimeccs Karcfalván A HSC hátrányból fordítva nyerte a különleges helyszínen rendezett MOL-ligás találkozót. Csíkkarcfalván játszották a Csíkszereda – Újpest mérkőzést a románmagyar jégkorong-bajnokságban, a MOL Ligában. A sporttörténelmi találkozót a házigazdák nyerték, akik hátrányból fordítva 8-3-ra diadalmaskodtak.

F

IFA futballbizottsága által kiválasztott tíz szépségdíjas találatra a FIFA honlapján lehetett szavazni, majd december elejétől már csak arra a háromra, amely addig a legtöbb voksot kapta. A díjat tavaly a török válogatott Hamit Altintop, 2010-ben pedig – első alkalommal – a portugál Cristiano Ronaldo kapta.

Sorozatban harmadszor Lionel Messi nyerte a legjobb labdarúgónak járó Aranylabdát. A FIFA hétfő esti gáláján a legjobb edzőnek Josep Guardiolát nyilvánították. Sir Alex Ferguson ugyanakkor megkapta az Elnöki Díjat, hosszan tartó és eredményes nemzetközi pályafutása elismeréséül.

Győzött a BC Mures
A BC Mures 76:70-re legyőzte a Nagyszebeni CSU csapatát idegenben, január 9-én, barátságos találkozón. Szrecsko Szekulovics vezetőedző tíz kosárlabdázót használt a találkozón, a marosvásárhelyi csapat pontjait Forte 17 (3), Lăpuște 14 (2), Watson 13 (1), Alekszejev 8, Cooley 7, Pekovics 6, Dumitru 6 és Stănescu 5 szerezték.

Olimpiára hangolva
Kétszáz nap múlva, július 27-én kezdődik el hivatalosan a londoni olimpia, amelyre mostanáig 83 magyar sportoló szerzett indulási jogot. A brit főváros 1908 és 1948 után harmadszor rendez nyári játékokat.
z előzőeken a magyarok sikeresen szerepeltek: előbb három aranynyal, négy ezüsttel és két bronzzal tértek haza, majd tíz első, öt második és 13 harmadik helyezést gyűjtöttek be. 1908-ban először fordult elő, hogy a magyarok három számban győztek, míg az

Dzsudzsák a Dinamo Moszkvánál
Dzsudzsák Balázs az orosz Anzsi Mahacskalától a bajnokság másik meghatározó együtteséhez, a Dinamo Moszkvához szerződik. A Dinamo Moszkva jelenleg a harmadik az orosz bajnokságban, a második CSZKA mögött egy pont a hátránya, az éllovas Zenit hét egységgel előzi meg.

A

1948-as olimpia az abszolút sorrendben is a legeredményesebbek közé tartozik. A MOB értékelése szerint – az elmúlt évek eredményei alapján – továbbra is megvan minden esély arra, hogy a nemzetek rangsorában az első húsz között végezzen Magyarország a versenyek zárultával.

atzirz Béla látványos mozdulattal tolta szögletre a védőkön megpattanó lövést. Az idő vészesen fogyott, az argentin válogatott kétségbeesetten rohamozott az egyenlítő gól megszerzése érdekében. A Maracana közönsége – minden bizonnyal a brazilargentin rivalizálás miatt – egyhangúlag a magyar válogatottnak szurkolt. Még néhány idegfeszítő pillanat, aztán a játékvezető hármat sípolt, szentesítve a ’83-as világbajnoki döntő végeredményét: Magyarország-Argentína 3-2. Legalábbis az akkor éppen hivatalban lévő FIFA-elnök, András Zoltán kézjegyével ellátott jegyzőkönyv szerint! A Maracana stadion a Béke utca 4. szám alatti tömbház egyik pincéjében terült el. Némileg kellemetlen volt, hogy egyik felét beburkolt fűtéscsövek hálózták át, illetve, hogy a kezdetekben szállingózó por zavarta a látásviszonyokat, ezért egy műanyag római sisak likain keresztül locsolni kellett a „pályát”. Ez utóbbi gond később egy minden igényt kielégítő gumiszőnyeg beszerzésével oldódott meg. Minden a hatvanas években, egy Rózsa utcai házban kezdődött. Esténként előkerült a gombfocipálya, zongorán eljátszották a magyar himnuszt és elindultak a mérkőzések. Az ismerősök kabátgombjaira évekkel előre rá volt szólva, a legértékesebbeknek a télikabátgombok számítottak, ezekből lehetett a legjobb védőjátékosokat faragni. Aztán a nyolcvanas években, immár a valamikori játékosok gyerekei újból felélesztették a lángot, a már említett Maracana-ban, manapság pedig már a gyerekek gyerekei játszanak. A csapatok, amelyek kényes rendben húzódnak meg a vitrinben, apáról fiúra öröklődtek. A játékosok – köztük a nagykanizsai Olajbányász teljes kerete – Kaloderma krémes dobozokban, a meccslabdák pedig egy olyan Créme 21 protokoll-dobozban pihennek, amelyet még Kassay Laci bácsi hozott anno a feleségének, és amelyre szintúgy időben rá volt szólva, nehogy elkallódjon. A Béke utca 4. szám, illetve az évtizedeken keresztül ott lejátszott gombfocicsaták története hosszú és szerteágazó, viszsza fogunk térni rá. És akkor talán az is kiderül, miként volt lehetséges, hogy egy Izland-Jamaica világbajnoki mérkőzés kimenetelét befolyásolhatta egy necc vajalma!

24

HUMOR

GLOSSZA. HETI VICCEK

II. évfolyam 2. szám

GLOSSZA

Heti viccek
Az étteremben a pincértanuló egy egész malacsültet szolgál fel a vendégnek. A főpincér figyeli, és nincs vele megelégedve: – Legközelebb, ha ilyen ételt tálal, legyen szíves a fülébe egy kis petrezselymet tenni, a szájába pedig citromkarikát. A farkára külön kössön egy arany szalagot. Megértette? – Hogyne, uram! De nem leszek úgy röhejes? ----Két szőke nő beszélget: – Te meg mit csinálsz? – Hajat mosok. – Víz nélkül?! – Hát az van a samponra írva, hogy száraz hajra! ----– Miért lehetetlen a jamaikai és a kolumbiai fociválogatott mérkőzése? – A jamaikaiak elszívnának minden szál füvet, a kolumbiaiak pedig felszívnak minden fehér csíkot... ----Egy színésznő meséli a barátnőjének:

Aforizmák
– Képzeld, a férjem azt akarja, hogy hagyjak fel a színészettel, ne dolgozzak tovább. – Biztosan lefizették a nézők. ----– Hogy mondják angolul: „Ma este a megbeszéltek ellenére sajnos nem jön vacsorára az anyósom” – „YESSSS!!!” ----– Miért megy két rendőr közt egy kutya? – Hogy legyen köztük egy okos is. – Miért megy két rendőr közt egy macska? – Mert a kutya szabadságra ment. ----A hetvenéves öregúr panaszkodik az orvosának: – Doktor úr, az első még megy, a második már nehezebb, a harmadiknál már kifulladok, a negyediknél pedig már meg kell állnom. – Ember, örüljön, hogy a maga korában egyáltalán eljut a negyedikig. – De, doktor úr, én az ötödiken lakom!

FÁBIÁN LAJOS
fabian.lajos@szekelyujsag.ro

Remélhetjük a Reményt?

K

Mi a különbség a tudatlanság és az apátia között? – Nem tudom és nem is érdekel.

ételkedő Tihamér szabadnapját ünnepelte a kisvároska Remény nevű kocsmájában barátjával, Fejes Arnolddal. Szó szót, pohár poharat követett, miközben az újévbeli reményeiket vitatták meg. – Örvendhetek, ha nem rúgnak ki állásomból nyugdíjazás előtt tizenkét évvel – borongott Fejes –, múlt évben is hét szakembert építettek le a műhelyből, hülyénél hülyébb indokokkal. – Mondj rá egy példát – csuklottTihamér. – Varga Miska hordta ki a fűrészport, szemébe esett egy kevés, hunyorogni kezdett, mire a főnök kiseperte azzal az indokkal, hogy Miska görbén nézett rá! – sorolta Arnold. – Megáll az ész – sóhajtott Tihamér –, a fizetések csökkennek, az árak emelkednek, és ha belebetegedsz gondjaidba, jön az egészségügyi reform s elintézi… a zsebedet. Arnold ellentmondott: – Azért ne legyünk vészmadarak! Elvégre a Reményben vagyunk, s ez sohasem hagy el minket… szomjasan. Tihamér engedni látszott borúlátásából: – Igazad van, elvégre a remény hal meg utoljára, tehát mi is kimúlunk, mielőtt teljesedni látnánk belőle valamennyit! – Záróra, uraim! – sikította a kocsmárosné. – Túlélünk mi mindent – tántorgott Tihamér –, hisz már a Remény is bezárt előttünk!

HIRDETÉSEK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful