You are on page 1of 2

LAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING 9.

BILANGAN PELAJAR MENDAPAT PERKHIDMATAN KAUNSELING INDIVIDU


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERKHIDMATA LELAKI PEREMPUAN
JUMLAH
2008 BIL N M C I L M C I L
1 Akademik 45 6 21 0 63 8 18 0 161
1. NAMA SEKOLAH SMK KHIR JOHARI SG. SUMUN PERAK 2 Kerjaya 35 4 16 0 42 4 9 0 110
3 Psikosoial 8 0 3 0 12 2 3 0 28
2. KOD SEKOLAH AEE5173 3. TEL 05-6489218 4 Keluarga 15 0 5 0 15 0 9 0 44
5 Peribadi 27 4 17 0 31 2 21 0 102
4. DAERAH HILIR PERAK 6 Disiplin 43 9 31 0 15 4 11 0 113
7 Dadah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NAMA PENGETUA EN. RAFIAI BIN MAT SILAH 8 HIV/AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NAMA GURU KAUNSELING TN. HJ. AHMAD SHAIRAZI BIN IMAN
PN. SITI JARIATON BT. SALIMIN
EN. MOHD ZAKI BIN SARINGAT 10. BILANGAN PELAJAR MENDAPAT PERKHIDMATAN KAUNSELING KELOMPOK
PERKHIDMATA LELAKI PEREMPUAN
JUMLAH
BIL N M C I L M C I L
1 Akademik 85 16 21 0 92 12 34 0 260
7. ENROLMEN PELAJAR 2 Kerjaya 38 8 14 0 50 4 21 0 135
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH BESAR 3 Psikosoial 20 0 9 0 14 2 6 0 51
M C I L JUM M C I L JUM 4 Keluarga 18 3 12 0 18 1 10 0 62
399 82 161 1 643 481 85 193 0 759 1402 5 Peribadi 32 4 14 0 36 3 24 0 113
6 Disiplin 42 9 33 0 16 6 14 0 120
8. STASTITIK GURU KAUNSELING SEPENUH MASA 7 Dadah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN 8 HIV/AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH
L P L P L P L P 9 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doktor Falsafah 0
Sarjana 0
Sarjana Muda (Kaunseling) 0 11. BILANGAN PELAJAR MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)
Sarjana Muda (Psikologi) 0 MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH
TING JUMLAH
Sarjana Muda Kaunseling (PJJ) 2 2 L P L P L P L P L P
Sarjana Muda Psikologi (PJJ) 1 1 1 6 6 1 2 2 2 0 0 9 10 19
Dip.Kaunseling IAB 0 2 8 16 1 2 2 3 0 0 11 21 32
Lain-lain 0 3 8 14 2 3 3 4 0 0 13 21 34
4 9 16 1 1 1 2 0 0 11 19 30
5 7 15 2 2 3 4 0 0 12 21 33
9. STATUS BAKI PERUNTUKAN WANG PCG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 6R 4 6 0 0 2 3 0 0 6 9 15
BIL KETERANGAN RM 6A 5 8 0 0 2 2 0 0 7 10 17
1 Baki Tahun Lepas Yang Dibawa Ke Hadapan RM873.61
2 Peruntukan Yang Diterima tahun Ini RM7,838.00
3 Jumlah Besar Peruntukan (1+2) RM8,711.61
4 Jumlah Perbelanjaan RM7,927.81
5 Baki Peruntukan Sehingga 15 November RM783.80
LELAKI PEREMPUAN
JUMLAH
M C I L M C I L
232 42 96 0 285 41 107 0 803
238 45 83 0 299 50 105 0 820
185 35 65 0 187 43 87 0 602
156 20 34 0 106 15 42 0 373
190 18 30 0 205 21 38 0 502
150 12 50 0 120 16 32 0 380
150 20 35 0 160 25 38 0 428
150 20 35 0 160 25 38 0 428
60 4 20 0 62 10 23 0 179

……………………………………………

TN. HJ. AHMAD SHAIRAZI BIN ENAM @ IMAN

17 NOV. 2008

……………………………………………

EN. RAFIAI BIN MAT SILAH

……………………………………………