SOALAN MUZIK TAHUN 6 1 Klef Trebel dikenali juga dengan nama… A C

2

Klef Bass Klef B

B D

Klef G Klef F

Berapakah nilai not dibawah ini


A C 3 2 1/2 B 4 D 3

Namakan not dibawah ini.

A C 4

Krocet Krocet

B D

Semikuaver Minim

Lagu 4an bermakna terdapat…..krocet dalam setiap bar.

A C

2 3

B D

4 1

5 Berdasarkan gambar dibawah. berapakah nilai tanda masa yang ditunjukkan A 3 4 B 4 4 C 2 2 D 3 2 6 Simbol di atas di kenali sebagai… A B Klef trebel Klef bes C D Klef muzik Klef F 7 X Tanda X merujuk kepada… A Tanda Ulangan C Garis bar kembar .

B Garis bar D Bar 8 ♪ Bentuk not di atas ialah… A B Minim Semikuaver C D Krocet Kuaver 9 Nilai not semibrif ialah… A B 3 4 C D 1 2 10 Tanda rehat kuaver ialah… A B C D 11 Tanda kromat di atas ialah… A B Syap Natural C D Flet Not B .

A B 9 8 C D 7 6 15 Not ketiga dalam skala C major ialah not… A B C E C D D F . A + = C + = B + = D + = 13 Apakah kedudukan not di atas ? A B Not B Not A C D Not G Not F 14 Skala major menaik mengandungi ________ not.12 Pilih jawapan yang betul.

yang manakah tidak termasuk dalam kategori Tempo? A B Berlari Lambat C D Cepat Sederhana 17 Isyarat tangan bagi solfa ‘ Re ’ ialah A C B D 19 Solfa ‘ La ‘ adalah lebih _________ pic daripada ‘ Mi ‘ . A B rendah kuat C perlahan D tinggi 20 Yang manakah alat muzik yang yang diperbuat daripada kayu ? A B Kayu Tik Tok Melodian D C Simbal Rekoder 21 Nyanyian berdua dipanggil… A B berduet trio C solo D acapella 22 Rekoder ditiup dengan kecondongan ____________. A B 180 darjah 90 darjah C D 45 darjah 360 darjah .16 Di antara berikut.

rohani dan intelektual Untuk membolehkan pelajar menjadi induvidu yang mendengar dan memahami muzik secara intelektual C pelajar..23 Alat muzik bertali ialah… A B rekoder simbal C D gambus kompang 24 Antara berikut yang manakah menunjukkan mud lagu. A B solfa pic C D detik sedih 25 Diantara berikut yang manakah TIDAK BENAR tentang Pendidikan Muzik di Malaysia … A B Untuk membolehkan pelajar menjadi penyanyi dalam Mentor Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran muzik Untuk keseimbangan jasmani.emosi. D 26 Boria berasal dari negeri… A B Kedah Pulau Pinang C D Johor Selangor 27 Lagu manakah merupakan BUKAN lagu patriotik ? A B Rasa Sayang Keranamu Malaysia C D Negaraku lagu Negeri Selangor 28 .

Alat perkusi ini ialah A B Kerincing Simbal C D Kastenet Tamborin 29 Apakah not bagi penjarian rekoder berikut A B 30 Not A Not B C D Not C Not D A B Not G Not D D Not E C Not A Bahagian B: Jawab semua soalan Namakan penjarian rekoder di bawah .

Jawapan: Not ___ . 2.1. Jawapan: Not ___ Jawapan: Not_____ 5. Jawapan: Not____ Jawapan: Not ___ 3. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.