Zaman prasejarah merujuk zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik.

Jelaskan pengertian prasejarah dan huraikan ciri-ciri masyarakat prasejarah dengan merujuk ketiga-tiga zaman. Pendahuluan :
    

Maksud prasejarah ialah zaman belum ada tulisan atau rekod bertulis tentang sejarah manusia. Dikenali sebagai preliterate, iaitu zaman sebelum penciptaan tulisan. Zaman Prasejarah terbahagi kepada dua, iaitu Zaman Prasejarah awal ( Paleolitik dan Mesolitik ) dan Prasejarah Akhir ( Neolitik ). Paleolitik wujud antara tahun 500 000 SM hingga10 000 SM, Mesolitik wujud antara 10 000, Neolitik wujud antara 7000 SM hingga 35 000 SM. Zaman Prasejarah berlainan antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain mengikut perkembangan tamadun manusia di kawasan tersebut.

Isi : Zaman Prasejarah Awal :

 

Manusia yang wujud pada zamanPaleolitik dan Mesolitik dikenali sebagai Pithercanthropus Eructus yang mampu untuk berkomiunikasi dan menurunkan ilmu yang dipelajari secara turun temurun. Peralatan diperbuat daripada batu seperti kapak dan panah dan buatannya kasar. Peralatan digunakan untuk memburu dan mengumpul hasil hutan.

Zaman Paleolitik Awal :
     

Aktiviti Zaman Paleolitik Awal ialah memburu, menangkap ikan dan mengumpul hasil hutan. Masyarakat Paleolitik hidup berpindah randah. Tempat tinggal mereka di dalam gua dan berlindung dibawah ranting Kayu yang ditutupi dengan rumput. Terdapat juga yang berlindung di dlm lubang tanah yang digali. Ahli arkeologi juga menemui peralayan dan barang-barang yang menunjukkan wujud upacara pengebumian dan kepercayaan masyarakat zaman ini selepas kematian.

Zaman Paleolitik Akhir
        

Wujud antara tahun 30 000 SM hingga 10 000 SM Manusia yang wujud pada zaman ini dikenali sebagai Cro Magnon berdasarka penemuan rangka manusia di gua Cro Magnon di Dorgogne, Perancis. Peralatan batu yang digunakan mempunyai kesenian berukiran halus. Terdapat juga peralatan diperbuat daripada tulang, tanduk atau gading binatang. Mereka menggunakan tulang untuk membuat jarum. Gigi binatang dan cengkerang di gunakan sebagai alat perhiasan seperti subang. Masyarakat ini tinggal di dalam gua dan hidup dalam kelompok kecil serta mempunyai struktur sosial yang teratur. Mereka memburu binatang dan hasil yang diperoleh dibahagikan sama rata.

 

Pada zaman ini, mereka mempunyai kemahiran melukis dan mengukir. Lukisan dan mural yang dihasilkan terdiri daripada gambar- gambar binatang yang dianggap dapat membantu mereka memburu.

Zaman Mesolitik :
      

Zaman ini ialah zaman peralihan antara Zaman Paleolitik kepada Zaman Neolitik dan wujud sekitar 10 000 SM hingga 7 000 SM. Zaman ini revolusi pertanian telah berlaku dan mereka mulai mendapatkan sumber makanan daripada hasil pertanian. Pertanian dijalankan dengan menggunakan tajak dan alat bajak. Mereka menggunakan sistem terusan dan tali air seperti yang terdapat di Mesir dan Mesopotamia. Mereka tinggal di dalam gua, pesisiran pantai dan sungai. Mereka juga menternak binatang seperti anjing, babi, unta dan lain-lain Penternakan yang dijalankan adalah untuk kulit yang dijadikan pakaian dan alat pengangkutan.

Zaman Neolitik :
      

Manusia zaman ini mula mencipta tembikar, alat tenunan, perahu dan rakit yang membolehkan mereka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Perkembangan pertanian telah melahirkan masyarakat yang bergantung pada sumber makanan utama dan mengubah corak hidup manusia. Pertambahan hasil pertanian, pertambahan penduduk dan penempatan kekal telah mewujudkan pengkhususan kerja dalam masyarakat mereka. Wujud di kalangan mereka yang bekerja sebagai petani, artisan dan tukang-tukang mahir yang melahirkan struktur susun lapis masyarakat yang kompleks. Lebihan pertanian telah diperdagangkan dengan menggunakan kaedah sistem barter antara satu tamadun dengan tamadun yang lain. Dari segi keagamaan mereka percaya kepada kuasa ghaib dan luar biasa serta menjalankan menjalankan upacara ritual dan amalan korban. Mereka menjalankan upacara pemujaan supaya dapat mengelakkan malapetaka yang akan mengganggu aktiviti pertanian dan kehidupan seharian.

Kesimpulan :
 

Terdapat perbezaan antara Zaman Prasejarah Awal dengan Zaman Prasejarah Awal terutama kewujudan Revolusi Pertanian dan penempatan. Perkembangan pertanian merupakan asas penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih bertamadun.

Zaman Paleolitik dikatakan bermula sekitar tahun 500. Rhodesia dan Afrika Selatan yang berlangsung sejak dua juta tahun lampau. manusia Homo sapiens dikatakan muncul pada zaman geologi Pleistocene. Indonesia. Bukti-bukti zaman prasejarah diperolehi melalui kajian terhadap artifak dan fosil-fosil yang dilakukan oleh ahli-ahli arkeologi. Sebagai contohnya. di Eropah Barat bermula sejak setengah juta tahun lalu di Perancis dan Sepanyol Utara . Masyarakat zaman prasejarah turut ditemui di Rusia sejak 100. Penemuan-penemuan artifak-artifak dan fosil-fosil daripada tapak-tapak kajian arkeologi seperti tulang-tulang manusia dan haiwan serta alat perkakasan. di Australia sejak 40. Zaman Paleolitik merupakan zaman prasejarah awal manakala zaman Neolitik adalah zaman prasejarah akhir. Sinanthropus Pekinensis ( Peking Man ).000 SM hingga 10000 SM dan dibahagikan kepada dua iaitu Zaman Paleolitik Awal dan Zaman Paleolitik Akhir. Ahli-ahli arkeologi atau ahli kaji purba telah menjumpai dan mengenalpasti beberapa tapak masyarakat zaman pra-sejarah di benua Afrika iaitu kebudayaan Sangoans di Afrika Tengah dan Selatan. organisasi sosial dan kepercayaan agama telah dikaji dan dikatakan menjadi asas kepada corak kehidupan yang berbeza antara zaman Paleolitik Awal dan Akhir. Di samping itu. tempat kediaman. bandingkan ciri-ciri masyarakat zaman Paleolitik dan Neolitik Pendahuluan : Zaman prasejarah dikatakan sebagai sebahagian masa silam manusia yang tidak dicatatkan dalam bentuk tulisan iaitu sebelum sejarah ataupun sejarah silam manusia sebelum wujudnya rekod-rekod bertulis. Mesolitik dan Neolitik. lukisan. Empat spesies manusia yang penting pada zaman ini ialah Pithecanthropus Erectus ( Jawa Man ). kebudayaan Fauresmith di Afrika Timur. Isi-isi : Tempat Tinggal / Petempatan : Paleolitik :  Masyarakat zaman Paleolitik hidup secara berpindah randah atau nomad dan bergantung hidup kepada sumber-sumber alam sekitar. Fontechevade dan Homo Neanderthalensis. Mereka tinggal di dalam gua. China Utara – Pithecanthropus Pekinensis dan di Jawa.Dengan merujuk kepada contoh-contoh khusus. lubang bawah tanah dan pondok-pondok yang mereka bina daripada ranting-ranting kayu.000 tahun dahulu dan di Amerika Syarikat sejak 20. sumber makanan. penempatan masyarakat Paleolitik terletak di Gua Niah ( Sarawak ). di Asia sejak sejuta tahun lampau di Choukoutien.000 tahun dahulu. Zaman Neolitik pula dianggarkan bermula sekitar tahun 7000 SM apabila manusia mula bergantung kepada pertanian sebagai sumber makanan utama dan dikatakan berakhir pada 3500 SM setelah munculnya Tamadun Mesopotamia di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates.000 tahun dahulu. Kota Tampan ( Perak ) dan Gua Tingkayu ( Sabah ) Neolitik : .

mereka adalah merupakan parasit persekitaran dan menjalankan sistem ekonomi bercorak saradiri. Mereka bukan lagi sebagai pengguna kepada alam sekitar tetapi telah berubah kepada pengeluar makanan. Dalam hal ini. memburu binatang dan menangkap ikan. Peralatan pada zaman ini adalah ringkas dan kasar dari segi pembuatannya. senjata dan mungkin sebagai perhiasan. Neolitik :  Dalam aspek kegiatan ekonomi. Neolitik :  Berbeza dengan teknologi peralatan dalam masyarakat zaman Neolitik yang telah mengalami perubahan yang ketara. Mereka memburu dalam kumpulan kecil hasil buruan akan dikongsi bersama. Fungsi peralatan batu ini adalah terhad sesuai dengan tahap teknologi masyarakat pada zaman itu yang masih lagi rendah atau primitif. Tercetusnya revolusi pertanian telah menyebabkan berlakunya lebihan dalam hasil-hasil pertanian dan ini telah menyebabkan munculnya aktiviti perdagangan yang berkonsepkan sistem barter. Mereka telah mempunyai kemahiran dalam . mereka telah mula menjalankan aktiviti pertanian seperti bercucuk tanam dan menternak binatang. Alat-alat batu ini digunakan untuk memburu. Berbeza dengan petempatan masyarakat Neolitik pula mereka tinggal secara tetap di kampung-kampung berhampiran dengan lembah-lembah sungai yang subur dan menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang. Perkembangan sistem perdagangan telah menyebabkan berlakunya hubungan dengan masyarakat luar dan ini telah menyebabkan berlakunya pertukaran dan perkembangan idea dan teknologi baru Teknologi peralatan : Paleolitik :  Masyarakat pada zaman Paleolitik mempunyai kemahiran dalam membuat peralatan daripada batu. Sebagai contohnya. gergaji dan kapak. Dalam hal ini. masyarakat Neolitik pula telah mengalami perubahan yang amat ketara jika dibandingkan dengan masyarakat zaman Paleolitik. Kehidupan secara nomad telah berhenti dan mereka telah mula hidup secara menetap di kampung-kampung berhampiran dengan lembah-lembah sungai utama. Secara umumnya. Kaedah yang mereka gunakan adalah secara merepih. Mereka hidup secara nomad dan mengembara untuk mencari makanan. mengutip hasil hutan. kayu dan tulang-tulang haiwan. kapak genggam atau flaked tools digunakan untuk pelbagai tujuan dan berfunsi sebagai pisau. Masyarakat zaman Neolitik ini sudah pandai membina rumah daripada tanah liat dan pondok-pondok daripada ranting-ranting kayu Perkembangan petempatan ini melahirkan perkampungan sebagai contoh Gua Gomantong ( Sabah ) dan Jenderam Hilir ( Selangor ) Kegiatan Ekonomi Utama : Paleolitik :  Masyarakat zaman Paleolitik adalah merupakan pengguna kepada sumber-sumber alam sekitar. mereka menjalankan aktiviti mengutip hasil hutan.

mereka mula menyembah dan cuba berdamai dengan unsur-unsur alam atau animisme ini. Hal ini disebabkan mereka masih lagi hidup dalam keadaan nomad dan mengembara. Bagi memenuhi keperluan ekonomi. mereka berada dalam kelompok kecil yang terdiri daripada gabungan beberapa keluarga asas. Sebagai contohnya. Kesan daripada Revolusi Pertanian telah menyebabkan masyarakat pada zaman ini mula hidup secara menetap dan bilangan penduduk di sesuatu kawasan telah semakin ramai. Teknologi pembuatan tembikar pula telah menandakan satu gejala perubahan baru dalam kehidupan masyarakat dan alatan ini digunakan untuk menyimpan bijirin. Neolitik :  Manakala agama dan kepercayaan masyarakat zaman Neolitik mula berubah dan berkembang maju. mereka menjalankan upacara penyembahan dewa- . Oleh itu. telah memaju dan meningkatkan pengeluaran hasil makanan dan memudahkan urusan harian. Dalam hal ini. penemuan dan penggunaan layar telah menyebabkan aktiviti perdagangan dapat dimajukan dan berkembang dengan pesat. telah wujud ketua keluarga dalam setiap rumah dan di peringkat kampung telah diadakan jawatan ketua kampung yang berperanan menjaga ketenteraman dan keamanan kampung serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan sebagainya. air dan memasak. Organisasi sosial : Paleolitik :  Masyarakat zaman Paleolitik belum lagi mempunyai organisasi sosial. makanan. Dalam hal ini mereka beranggapan semua benda terutamanya alam sekitar mempunyai kuasa dan roh. masyarakat zaman Neolitik mula belajar untuk menguasai alam sekeliling terutamanya unsur-unsur alam sekitar. Di samping itu. Agama dan kepercayaan : Paleolitik :  Masyarakat berkebudayaan Paleolitik mempunyai dan mengamalkan kepercayaan berunsurkan animisme. Kewujudan pengkhususan kerja pada zaman ini telah memulakan pembentukan masyarakat kelas atasan dan bawahan. Dalam hal ini. cangkul dan tenggala daripada batu yang mempunyai nilai-nilai teknologi dan estetika yang lebih tinggi daripada zaman sebelumnya. Perbagai amalan atau upacara ritual telah diadakan dan yang pentingnya ialah mereka dapat berdamai dengan alam sekitar bagi mengelakkan bencana alam seperti banjir dan kemarau serta wabak penyakit. Masyarakat zaman ini telah mampu membuat pelbagai alat yang terdiri daripada sabit. Penciptaan roda contohnya. mereka cukup takut kepada petir dan kilat dan berpendapat unsur-unsur alam ini mampu mempengaruhi kehidupan mereka. Lantaran itu.menghasilkan peralatan daripada batu yang lebih halus dan kompleks. Neolitik :  Berbeza dengan masyarakat zaman Neolitik yang tellah mula membentuk organisasi sosial yang mudah.

Dalam hal ini. mereka hanya tinggal di gua-gua dan hanya bergantung sepenuhnya kepada sumber-sumber alam sekitar Neolitik :  Perubahan yang ketara dalam aspek corak hidup telah mula berlaku pada zaman Neolitik. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat zaman Neolitik telah mula maju dalam aspek kepercayaan dan turut memberikan sumbangan dan kesan kepada kepercayaan zaman tamadun-tamadun awal yang bercorak politiesme. Hal ini dapat dilihat dan ditunjukkan pada permukaan tembikar-tembikar yang dihias dengan pola-pola geometrik dan simbolik dan ini menunjukkan satu gejala baru yang memperlihat pemikiran masyarakat ini yang semakin maju dan mula berdasarkan pemikiran konseptual. Sebagai buktinya. Corak hidup : Paleolitik :  Masyarakat Paleolitik mengamalkan corak hidup nomad atau berpindah randah. melukis dan menghasilkan mural. Neolitik :  Kesenian zaman Neolitik adalah berbeza sekali dengan zaman Paleolitik. Hal ini adalah untuk memenuhi keperluan ekonomi melalui aktiviti memburu. Kesenian / kebudayaan : Paleolitik :  Ciri-ciri masyarakat zaman Paleolitik seterusnya adalah keseniaan dan kebudayaan. seni Paleolitik adalah berdasarkan realisme yang mereka lihat dan alami sendiri. Oleh kerana mereka menjalankan kehidupan yang mudah dan simple maka mereka tiada barang-barang perhiasan dan tidak mempunyai memiliki harta. masyarakat Neolitik sudah mula hidup secara lebih selesa dengan memiliki harta benda. Ringkasnya. mereka sudah mula mencipta senjata-senjata seperti kapak dan pisau untuk mempertahankan . Mayatmayat dikendalikan dengan teliti dan dikebumikan dengan sempurna. Lukisan atau lakaran yang mereka hasilkan di dinding-dinding gua dan kulit-kulit pokok adalah gambar-gambar yang datangnya daripada binatang-binatang buruan mereka seperti rusa. Ini dapat dibuktikan dengan kesenian pada zaman Neolitik yang bercorak simbolisme serta mempunyai unsur-unsur abstrak. Mereka juga mula tahu bagaimana untuk menguruskan mayat saudara mara mereka yang telah meninggal dunia. mengutip hasil hutan dan menangkap ikan secara berkumpulan.dewi bagi menjamin kelangsungan bekalan makanan dan supaya hasil pertanian yang mereka usahakan akan bertambah berlipat kali ganda. Mereka mula mempunyai kemahiran melakar ukiran. Sebagai buktinya. harimau dan gajah. Bagi memastikan keselamatan mereka. Kesan daripada perkembangan revolusi pertanian. Masyarakat zaman Paleolitik mengamalkan kesenian bercorak idealisme. Bentuk-bentuk kesenian yang diamalkan oleh masyarakat zaman Paleolitik ini adalah berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. mereka mula memiliki tanah-tanah pertanian dan juga binatang-binatang ternakan bagi memastikan bekalan makanan mereka tidak terputus.

Semua pekerjaan dilakukan sendiri oleh mereka secara bersama-sama dalam kumpulan kecil. dengan wujudnya pengkhususan pekerjaan berdasarkan perbezaan peranan yang dimainkan oleh golongan lelaki dan wanita. Institusi Politik : Paleolitik : Tidak wujud institusi politik pada zaman Paleolitik. subang dan rantai bagi tujuan kecantikan dan keagamaan. Pengkhususan pekerjaan Paleolitik :  Masyarakat zaman Paleolitik tidak mempunyai pengkhususan kerja. mula memakai barang-barang perhiasan seperti gelang. Perkembangan ini menyebabkan mula munculnya sistem pentadbiran yang bertujuan untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan Revolusi Pertanian juga telah menyebabkan perkembangan dalam aspek pengkhususan pekerjaan di mana telah lahir golongan petani yang menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang serta golongan artisan yang mempunyai kemahiran membina rumah dan membuat peralatan-peralatan senjata dan pertanian. ketua-ketua dilantik untukmengarahkan kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan terusan dan tali air di samping berperanan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan denganpertanian dan pertikaian mengenai hak milik tanah. Neolitik :  Berbeza dengan masyarakat zaman Neolitik yang telah mula mempunyai pengkhususan kerja. Jumlah mereka yang sedikit dan sering berpindah randah menyebabkan pengkhususan pekerjaan tidak wujud dan tidak praktikal. Perkembangan yang amat ketara dalam corak hidup mereka ialah mereka mula tinggal di rumah-rumah yang mereka bina daripada tanah liat di lembah-lembah sungai dan golongan wanita terutamanya. Dalam hal ini. Golongan lelaki menjalankan aktiviti yang memerlukan tenaga yang kuat seperti mengusahakan ladangladang pertanian manakala golongan wanita menguruskan urusan rumahtangga dan kerjakerja yang mudah. menjamin pengagihan yang lebih seimbang dan mewujudkan kawalan dan keselamatan sosial dari ancaman musuh Kesimpulan : .diri. Hal ini dapat dibuktikan. Neolitik :  Kemajuan dalam bidang pertanian telah menyebabkan munculnya institusi politik kerana sistem pentadbiran yang teratur bagi mengawasi kerja-kerja pembinaan empangan. terusan atau tali air.

politik . politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat ini dalam aspek sosial. Konsep masyarakat :   Konsep Manusia Sejarah Manusia Zaman Prasejarah dan contoh-contoh manusia Isi-Isi : Peranan masyarakat Neolitik Memperkembangkan dan mengubah aspek pertanian : . * Apa sahaja kesimpulan yang sesuai Huraikan peranan masyarakat pada zaman Neolitik kepada kemunculan tamadun awal manusia. dll. Perkembangan Revolusi Pertanian telah mengubah hidup masyarakat pada zaman Neolitik ke arah hidup yang lebih kreatif dan inovatif. Zaman Neolitik :    Manusia dikatakan menyara hidup dengan bercucuk tanam dan menternak binatang. Bukti prasejarah diperolehi melalui kajian terhadap artifak dan fosil-fosil oleh ahli-ahli arkeologi. sosial dan sebagainya sehingga menjadi asas kepada kemunculan tamadun-tamadun awal manusia di Mesopotamia. iaitu mula menetap dan berorganisasi berbentuk mudah.Berdasarkan huraian di atas. ekonomi. Corak kehidupan mereka berubah yang bermula dari tahun 7000 S.M. Mesir. Pengenalan : Zaman Prasejarah :    Definisi prasejarah: sebahagian daripada masa silam manusia yang tidak dicatatkan dalam bentuk tulisan. Zaman prasejarah dibahagi kepada 3 peringkat iaitu zaman Paleolitik. yang merupakan masyarakat pengguna alam sekitar kepada masyarakat pengeluar makanan yang lebih maju pada zaman Neolitik. Bermula dengan masyarakat Paleolitik . Mohenjo-Daro & Harappa dan Hwang Ho. ekonomi. Mesolitik dan Neolitik. Perkembangan zaman Paleolitik dan Mesolitik banyak mempengaruhi kemajuan pada zaman Neolitik. mengetahui dan mengamalkan cara-cara kehidupan lebih baik sama ada dari segi peralatan.M hingga 3500 S. jelas ternyata bahawa masyarakat zaman prasejarah telah mengalami satu kemajuan yang pesat dalam pelbagai aspek kehidupan mereka. Pada zaman ini manusia mula berfikir. sosial.

Contoh. Iran. Mereka dapat mengawal bekalan makanan sendiri dan bekalan berterusan di samping dapat mengawal perubahan musim. Manusia tidak perlu lagi hidup secara nomad kerana kini dapat menyara hidup daripada bekalan makanan yang dihasilkan di kawasan tempat tinggal mereka. Mewujudkan perkampungan tetap :     Kemajuan pertanian (menanam dan menternak) membolehkan manusia mula membina kawasan penempatan kekal di kawasan-kawasan yang subur. Kehidupan sebagai individu atau anggota masyarakat bertambah baik. Memajukan aspek teknologi :     Pada zaman Neolitik penciptaan bajak dan roda sebagai kemajuan teknologi telah meningkatkan lagi daya pengeluaran hasil pertanian.M hingga 5000 S. Perubahan ini menyebabkan kehidupan manusia menjadi lebih stabil. selamat dan terjamin daripada kebuluran atau ancaman lain. Binatang seperti kuda atau kerbau dilatih untuk mengangkut barang (anok) atau membajak sawah. Mewujudkan pengkhususan kerja :   Pada zaman Neolitik berhasilnya peningkatan daya pengeluaran hasil pertanian yang menjamin bekalan makanan mencukupi dan berterusan membolehkan sebahagian penduduk telah menjalankan aktiviti bukan pengeluaran pertanian seperti kegiatan kesenian atau kegiatan keagamaan yang melahirkan pusat ibadat. Fenomena ini membawa kepada berlakunya peningkatan bilangan penduduk pada sesuatu kawasan dan akhirnya membentuk kawasan penempatan penduduk semakin kompleks seperti bentuk negara kota. millet dan gandum. Hal ini mencetuskan proses pembahagian kerja dalam masyarakat.M lalu di Asia Barat. Mesir dan Iraq manusia mula menanam gandum dan barli serta menternak binatang seperti kambing. Syria. Contoh : Perkampungan Jericho dan Jarmo. Catal Huyuk.   Pakar sejarah yakin penemuan kaedah menanam dan menternak binatang dimulai sekitar 10. tanaman bijirin. Mewujudkan pertambahan penduduk :     Kemajuan pertanian dan teknologi pertanian pada zaman Neolitik menyebabkan manusia dapat mengawal dan menggunakan sumber alam. Bajak menyebabkan manusia mula menggunakan tenaga binatang membantu meringankan tugas mereka. 000 S. Di kawasan utama seperti Jericho. terutamanya di lembah sungai seperti Tigris atau Furat. biri-biri dan babi sebagai sumber makanan mereka yang berterusan. Bekalan makanan yang mewah menggalakkan pertambahan penduduk. Penemuan roda memudahkan pengangkutan hasil pertanian ke bandar-bandar atau pelabuhan dan perkembangan pembuatan tembikar. .

Pemimpin. pahlawan dan pendeta muncul sebagai orang berkuasa. Mewujudkan petempatan bandar :   Perkembangan petempatan dan perkampungan yang tetap menyebabkan peningkatan bilangan penduduk. Pemimpin dengan ideanya dan tipu helahnya. Kehidupan manusia secara berkelompok dengan menjalankan aktiviti pertanian telah menyebabkan mereka mengalami proses pembandaran yang pesat seperti bandar Catal Huyuk. Minda pemikiran konseptual ketuhanan ini dimanifestasikan melalui upacara agama dan simbol-simbol pemujaan. kemarau). piktograf dan ideogram. Sistem tulisan lahir kerana keperluan untuk menyimpan rekod-rekod hasil pertanian serta jumlah keluasan tanah yang semakin meningkat. Contoh. ketenteraan dan pentadbiran Mengasaskan kelahiran agama dan kepercayaan :    Manusia pada zaman Neolitik sudah ada kepercayaan berkaitan dengan unsur dewa-dewi dalam tamadun Indus. pendidikan. Kesimpulan : . Petani menumpukan usaha mempertingkatkan hasil pertanian. keagamaan dan sebagainya untuk membolehkan manusia mengeksploitasi dan mengawal alam sekitar mereka seperti bencana alam (banjir. Mewujudkan institusi pemerintahan :     Pada zaman ini juga melahirkan institusi pemerintahan. tamadun Mesir penguasaan mutlak Firaun dalam bidang kehakiman. pahlawan dengan senjatanya dan paderi dengan pengetahuannya. hieroglif. Mengasaskan sistem tulisan :    Masyarakat Neolitik menjadi lebih kompleks dan merintis jalan ke arah perkembangan sistem tulisan. Mereka yakin dan percaya upacara penyembahan akan melipatgandakan hasil pengeluaran pertanian.Membentuk organisasi sosial :      Perubahan kehidupan manusia bertambah kompleks menyebabkan perlunjukan pengkhususan dalam menjalankan tugas tertentu bergantung kepada kemahiran dan kebolehan seseorang. Contoh. ceuniform. Kini diperlukan pemimpin untuk memandu dan memberi arahan kepada semua anggota masyarakat. Tentera dan pahlawan diperlukan untuk mengawal dan menjaga keamanan daripada ancaman. Pendeta diperlukan untuk mengetuai kegiatan keagamaan.

peralatan batu. Contohnya ahli kaji purba menyifatkan bekas fosil manusia yang dijumpai di zaman paleolitik sebagai makhluk – makhluk yang seakan-akan manusia atau homindas dan bukan manusia sebenarnya. Pada zaman Paleolitik. Isi-isi : Kaedah yang Digunakan : Kaedah Ahli Kaji Purba Mendapatkan Maklumat :  Menggunakan kaedah cari gali (excavation) dan mengesan usia artifak menggunakan Radio Karbon Dating C14. Penggunaan Alat Perkakas :  Menggunakan peralatan yang digunakan. Tokoh ahli arkeologi seperti Gordon Chile dan Leonard Woolley. Antara manusia Paleolitik yang dikesan ialah Neanderthal. China Utara –Pihecantrophus Pekienenis dan Jawa.000 hingga 3. Asia( Choukoutien. Kedua-dua kaedah ini adalah kaedah kajian moden dan sainstifik yang menggabungkan semua ilmu seperti arkeologi. Kehidupan mereka dapat dikesan dengan penemuan arkeologi seperti fosil. Implikasi daripada tinggal menetap kesan daripada berlaku revolusi pertanian (bertanam dan menternak) menyebabkan V.000 hingga 10. Bekas fosil manusia dan kepercayaan agama dikaji dan menjadi asas corak kehidupan yang berbeza – Paleolitik awal dan akhir. Rhodesia dan Afrika Selatan) Eropah Barat( Perancis dan Sepanyol Utara). institusi politik dan sebagainya. fizik dan sebagainya. Homo Sapiens dikatakan muncul pada zaman geologi Pliestocene. peralatan yang digunakan adalah dikuasai persekitarannya tetapi pada tahap Paleolitik akhir mulai mempelajari .000 tahun sm.000 sm. pengkhususan kerja. iaitu homosapeans. kimia. Gordon Childe merumuskan sebagai satu revolusi dalam kehidupan manusia atau sebagai titik tolak perubahan kepada kemunculan tamadun awal manusia. organisasi. Ahli kaji purba telah mengenal pasti beberapa tapak pra-sejarah di benua Afrika (kebudayaan Sangoans di Afrika Tengah dan Selatan Kebudayaan Fauresmith di Afrika Timur. artifak. Java Men dan Peking Man. Pengenalan :    Maksud Paleolitik merujuk kepada zaman batu awal yang wujud kira-kira 500. Huraikan bagaimana ahli arkeologi membezakan corak kehidupan manusia dan masyarakat pada zaman Paleolitik dan Neolitik. Neolitik merupakan zaman titik mula terbina tamadun awal manusia apabila manusia mulai bercucuk tanam dan berternak binatang telah menjana perkembangan faktor lain seperti teknologi. Mesolitik dan Neolitik. geologi. Neolitik pula merujuk kepada zaman batu baru atau zaman batu akhir yang wujud kira-kira pada 10. Redfield dan ramai lagi. Ciri kehidupan mereka telah maju dan menunjukkan tahap pemikiran kreatif dan inovatif. Dari fosil itu didapati gambaran hidup kebudayaan Paleolitik.

Terdapat unsur kepelbagaian alat-alat yang lebih luas yang memerlukan kaedah-kaedah pembuatan peralatan yang lebih kompleks dan halus. Bagi zaman Neolitik dengan timbulnya kegiatan pertanian. Pemburuan binatang besar seperti badak berbulu (Wooly rhinocores).memburu dan memungut makanan – asas ekonomi tidak dapat menanggung pertambahan bilangan penduduk yang cepat. Ia mungkin ada hubungannya dengan perubahan persekitaran dan iklim berikut dengan tamatnya zaman air batu apabila binatang-binatang yang biasa diburu berikut dengan pengunduran lapisan-lapisan air batu. Manakala zaman Neolitik menyaksikan sesuatu perubahan yang disifatkan sebagai revolusi pertanian memburu binatang dan mengutip makanan menjadi kurang penting sedangkan penanaman tanaman-tanaman makanan bijirin menjadi semakin penting. menuai tanam-tanaman dan menternak binatang. Berbanding dengan Paleolitik. Kepercayaan Agama :  Pada zaman Paleolitik ahli sejarah melihat bentuk agama bersifat unsur ainimisme. banyaknya bilangan tapak serta peralatanmenunjukkan wujudnya bilangan besar orang-orang Neolitik. Kehidupan bermasyarakat membolehkan manusia bekerjasama membuka tanah ladang di hutan rimba. Manusia sudah percaya kepada dewa dewi dan tuhan tertentu. Contoh manusia takut dengan bunyi guruh dan kilat. Terbukti dengan munculnya alat-alat batu seperti “pebble:” dan “flaked tools yang dibuat untuk memenuhi fungsi-fungsi ekonomi. Manakala zaman Neolitik manusia telah mempunyai bentuk agama yang tinggi. gajah besar.suatu prinsip yang amat penting dalam evolusi tamadun manusia. kehidupan mereka dapat dikesan melalui gua-gua batu yang menjadi tempat tinggal sementara mereka. dan harimau memerlukan kerjasama sebuah kumpulan yang lebih besar daripada unit keluarga. membajak lading. Tidak terdapat bukti manusia telah mempunyai agama dan kepercayaan yang tinggi. Contoh penempatan awal yang di temui ialah di Asia Barat seperti Catal Huyuk(Turki) dan Jericho(Palestine) Organisasi Sosial :  Adalah pasti kegiatan memburu seperti tergambar dalam lukisan gua telah memperkenalkan suatu jenis organisasi manusia berkumpulan untuk mencapai sesuatu objektif bersama. corak hidup yang mengembara pun terhenti dan manusia mula menetap dan membina perkampungan. Kegiatan Ekonomi :  Zaman Paleolitik kegiatan ekonomi. Proses pemikiran konseptual membolehkan manusia mempertingkatkan . Kebudayan materialnya temasuk tembikar dan penggunaan benang kapuk dan bulu untuk proses penenunan yang baru dipelajarinya. Penempatan :  Di zaman Paleolitik.bagaimana menyesuaikan dirinya kepada persekitarannya. Alatalat baru dibuat dengan sempurna dan pertama kalinya mungkin dipakai untuk mengelakkan nasib buruk. Penemuan sisa-sisa makanan dan peralatan batu dapat membuktikan kewujudan mereka. Iklim lebih panas serta kemunculan tumbuhan-tumbuhan memaksa manusia mengubahsuai ekonomi memburu kepada ekonomi pertanian.

penguasaan lebih berkesan ke atas persekitaran fizikal dan mempercepatkan proses evolusi pemikiran dan agama yang lebih abstrak. Buat pertama kalinya manusia tidak bergantung sepenuhnya kepada persekitaran tetapi sebaliknya. Kaedah yang paling utama adalah melalui kaedah ‘excavation’. Seni Paleolitik ialah realisme yang di ilhamkan oleh objek-objek yang ia Nampak. dan kerohanian yang berbeza. Kebudayaan Neolitik merupakan tahap terakhir zaman prasejarah dan dianggarkan bermula sekitar 7000 SM.kebendaan. terdapatperbezaan-perbezaan yang disebabkan oleh percubaan manusia untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka dengan unsurunsur kehidupan. terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang berselerak di merata-rata tempat menunjukkan bentuk kebudayaan. Kesimpulan : Berdasarkan usaha ahli arkeologi. manusia Neolitik telah mengubah corak masyarakatnya. tamadun melambangkan suatu tahap pencapaian manusia dalam proses penyesuaian diri dengan persekitarannya. Dapat diperlihatkan dalam perciptaan seninya yang menandakan satu gejala baru. Berbanding dengan zaman Paleolitik. Zaman ini menyaksikan perkembangan kegiatan pertanian dan penternakan binatang yang dikenali sebagai revolusi pertanian. Sejauhmanakah Revolusi Pertanian Menjadi Titik Tolak Kepada Kemunculan Tamadun Awal Manusia. Konsep Tamadun :  Gordon Childe. terdapat pelbagai kaedah yang digunakan untuk membandingkan antara masyarakat paleolitik dengan neolitik. Kesenian :  Masyarakat Neolitik mempertajamkan pemikiran konseptual mereka. berjaya menguasai persekitaran fizikal untuk memenuhi keperluan ekonomi mereka. Menurutnya. Ini kerana kaedah ini amat penting untuk memberi maklumat tentang perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia dan asas kewujudan tamadun manusia. . Simbolisme belum wujud. Pengenalan : Latar Belakang Zaman Neolitik :    Sebelum munculnya tamadun. Pada titik itulah manusia berkumpul di sesuatu pusat yang dapat memenuhi kehendak mereka iaitu untuk memajukan tahap kehidupan. Seni Neolitik seperti yang ditunjukan dalam tembikar-tembikarnya mula menunjukkan permukaan yang dihias oleh pola-pola geometrik dan simbolik. seorang ahli kaji purba Australia mengaitkan tamadun dengan proses perbandaran. Semasa zaman Neolitik. Revolusi pertanian telah menyebabkan kehidupan manusia bertambah kompleks dan memberikan satu asas yang kukuh untuk kemunculan masyarakat Bandar yang bertamadun.

menternak. pertanian. Ciri-ciri tamadun lain turut berkembang seperti sains dan teknologi. Kawasan perkampungan pula makin berkembang dan akhirnya sekitar tahun 3000 – 4000 SM. Isi : Konsep dan Kepentingan Revolusi Pertanian Terhadap Kemunculan Tamadun :  Revolusi pertanian ialah keupayaan manusia mengawal bekalan makanan dan menawarkannya secara berterusan. Ini mungkin ada hubungannya dengantamatnya zaman air batu apabila binatang-binatang yang biasanya diburu lenyap dengan pengunduran lapisan-lapisan air batu. Tapak-tapak Neolitik telah ditemui di Yunani. Pengkhususan kerja berlaku dengan pengeluaran berlebihan. kesenian. Pertambahan Penduduk :  Pertambahan penduduk memang mendorong masyarakat Neolitik untuk meneroka kawasan-kawasan baru yang tanahnya subur untuk pertanian. Kelahiran revolusi pertanian telah memberikan kesan yang besar kepada kehidupan manusia pada zaman Neolitik dan menjadi penyambung kepada permulaan tamadun awal manusia. Masyarakatnya hidup menetap bercorak perkampungan dan manusia dapat berkumpul di sesuatu tempat dan hidup bersama-sama untuk menghadapi cabaran fizikal supaya persekitarannya dapat dikuasai dengan lebih berkesan. dan Eropah. penenunan. penggunaan tembikar. Turki. Iran. muncul bandar-bandar sebagai pusat kehidupan manusia yangbertamadun. Syria. Ahli kaji purba telah membuktikan kebudayaan Neolitik yang tersebar meluas. . dan wujudnya perkampungan. kebudayaan Neolitik menjadikan asas perkembangan tamaduntamadunyang bersifat urbanisasi. manusia mula membuat pelbagai inovasi untuk membolehkan mereka menguasai alam sekeliling mereka. penggunaan alat-alat yang khusus untuk pertanian yang lebih baik dan pemilihan jenis tanaman dan ternakan yang sesuai. dan kemahiran menenun. agama dan sebagainya. Mesir. dan penternakan binatang yang berguna kepada manusia telah wujud. Kemajuan yang dicapai oleh manusia melalui revolusi pertanian membuka jalan kepada berkembangnyatamadun manusia. Corak penempatan adalah lebih menetap dengan penanaman tanaman-tanaman makanan dan menternak binatang menjadi bertambah penting untuk menampung kehidupan. Turkestan. membuat rumah. Walaupun tapak-tapak itu menunjukkan corak kehidupan yang berbeza-beza tetapi pada asasnya memperoleh ciriciri utama yang sama seperti pertanian. Sejak bermulanya kegiatan bercucuk tanam. Iklim yang lebih panasserta kemunculan pelbagai tumbuh-tumbuhan membolehkan manusia mengubah suai ekonomi memburu kepada ekonomi pertanian. Oleh itu. Interaksi yang berlaku menghasilkan pertambahan pengetahuan dan pengalaman yang dapat melengkapi diri mereka dengan cultural potential untuk kehidupan yang lebih sempurna. Didapati perkembangan penempatan-penempatan kekal dengan perkampungan diwujudkan di kawasan yang tanahnya subur dan berhampiran air yang diperlukan untuk kegiatan pertanian. Pada zaman ini. menternak binatang. Perubahan Corak Petempatan :   Manusia tidak lagi berpindah randah untuk memburu binatang dan mengutip makanan. Pertambahan penduduk menyebabkan lahirnya keperluan hidup berorganisasi yang akhirnya mendorong kemunculan tamadun awal dunia.

Contoh-contoh tanaman : gandum. penggunaan baja. Terusan dan tali air juga dibina untuk mengairi kawasan-kawasan pertanian. Proses pertanian dan pengairan yang terdapat di Mesopotamia dan Mesir membawa selangkah lagi kemampuan manusia untuk mengawal air sungai untuk tujuan pertanian secara besar-besaran misalnya tamaduntamadun awal terletak di tebing sungai besar seperti Nil. Mereka menyimpan lebihan hasil untuk meningkatkan pengeluaran. Perkembangan Sistem Kepercayaan : . dan lain-lain. Wujudnya organisasi masyarakat membolehkan masyarakat hidup lebih sistematik dan berlakunya pembahagian kerja dan hieraki masyarakat iaitu golongan atasan seperti raja dan golongan bangsawan. Penggunaan roda sebagai alat industri. pokok papyrus. golongan pertengahan seperti golongan professional. Pembahagian tugasan kerja mempercepat perkembangan masyarakat bertamadun. pedagang. Kemajuan Peralatan dan Teknologi :  Kebanyakan alat-alat walaupun dibuat daripada batu adalah lebih halus danjuga diubahsuaikan dengan keperluan pertanian. Permulaan Pengkhususan Kerja :  Wujudnya organisasi masyarakat membolehkan pembahagian tugasan harian. dan Hwang Ho. Terdapat tenggala dicipta untuk memudahkan pertanian dan roda untuk mengangkut hasil pertanian. artisan. Indus. barangbarang yang dikeluarkan menjadi seragam dalam bentuknya dan juga dapat dijadikan barang-barang eksport. Contohnya syaduf. Roda dapat menggalakkan pertumbuhan perdagangan dengan tamadun-tamadun seperti perdagangan antara Mesir dan Mesopotamia dan juga antara Mesopotamia dengan Mohenjo-Daro. Kesannya. golongan agama menguruskan urusan agama dan kepercayaan yang berkaitan dengan kuasa semula jadi yang menentukan hasil pertanian dan kebajikan masyarakatnya. Golongan wanita terlibat dengan kegiatan pertanian manakala golongan lelaki terlibat dengan kegiatan memburu atau menternak binatang.Perkembangan dan Kemajuan Kegiatan Ekonomi :  Perubahan orientasi ekonomi daripada sara diri kepada komersial. Terdapat golongan yang menumpukan urusan penghasilan alat-alat baru pertanian seperti golongan petukang. masyarakat hidup lebih selesa dan produktif serta mendorong kepada kemunculan tamadun awal manusia. filet. dan golongan bawahan seperti rakyat biasa dan hamba. Tigris-Euphrates. Penciptaan roda bukan sahaja mengubah corak pengangkutan dan mempercepatkan perkembangan industri terutamanya industri kerja tangan untuk memenuhi keperluan agama dan sosial. Wujud Organisasi Sosial :  Institusi keluarga yang berasaskan unit pertanian kecil telah wujud dan mempunyai ketua bagi menjamin keselamatan kelompok. Peningkatan dan kemajuan ekonomi turut mendorong kemunculan tamadun awal dunia kerana kehidupan masyarakat bertambah baik dan kompleks. Hal ini menunjukkan manusia Neolitik adalah lebih inovatif dan kreatif. dan benih tanaman.

Mobiliti penduduk berlaku apabila sesuatu kawasan pertanian dan petempatan yang lebih luas diperlukan kesan pertambahan penduduk. dan pembinaan bangunan serta memperkayakan ciri-ciri kebudayaan. Di samping itu. Contohnya. Bentuk Muka Bumi/Lokasi/Iklim/Tanah-tanih :  Kemunculan tamadun turut didorong oleh keadaan bentuk muka bumi. kapal layar. Tenaga Angin :  Angin digunakan sebagai punca tenaga yang menghasilkan corak pengangkutan baru dan peranan ( wind mills ) antara tamadun. masyarakat sudah bijak menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka. dan lain-lain. undang-undang. perdagangan. keagamaan. Migrasi penduduk turut berlaku akibat kegiatan perdagangan dan kemajuan teknologi pengangkutan seperti roda. Perkembangan Pemikiran Secara Konseptual :  Dapat dilihat dalam ciptaan seninya yang menandakan suatu perkembangan baru. iklim. Penciptaan Sistem Tulisan :  Penciptaan sistem tulisan menjadi asas kepada kemunculan tamadun dan berlakunya penambahan pengetahuan serta melicinkan pengurusan ekonomi. tepi pantai. dan tanah pamah. Perdagangan jarak jauh menjadi satu kenyataan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah bagi keperluan agama. lahirlah masyarakat yang bertamadun dan hidup berperaturan. Penghijrahan (Migrasi dan Imigrasi) :  Kemunculan dan perkembangan tamadun awal manusia turut didorong oleh penghijrahan iaitu imigrasi dan migrasi penduduk. Perkembangan ini mendorong kemunculan tamadun awal manusia. Tulisan digunakan untuk mencatatkan peristiwa seharian. lokasi. industri. layar kapal. akibat pertukaran fikiran. Kesannya. dan sebagainya. dan teknik perindustrian. Sejak zaman Neolitik. Seni Paleolitik bersifat realisme yang diilhamkan melalui objek-objek nyata atau nampak. tamadun Mesir mempercayai bahawa firaun menguasai segala sumber alam semulajadi dan dianggap sebagai anak tuhan matahari (Amon-re). dan tanah-tanih. Agama berpunca daripada kepercayaan kuasa semula jadi yang menentukan hasil pertanian dan kebajikan masyarakatnya. Pemikiran konseptual mungkin merangkumi nilai-nilai agama yang berkaitan dengan dewa-dewa untuk menjamin hasil pertanian berlipat ganda. Seni Neolitik pula bersifat simbolisme seperti seni dalam penghasilan tembikar yang permukaannya dihias dengan pola-pola teometrik dan simbolik. Mereka memilih petempatan di tepi-tepi sungai. Kesimpulan : . Pemilihan kawasan lembahlembah sungai sebagai kawasan petempatan disebabkan kawasan ini sesuai untuk kegiatan pertanian dan penternakan serta perdagangan. Kehidupan beragama menyebabkan masyarakat hidup lebih teratur dan sentiasa patuh kepada peraturan hidup. mereka menguasai ilmu tentang iklim dan jenis tanaman.

000 tahun dahulu. Mereka tinggal di dalam gua. Rhodesia dan Afrika Selatan yang berlangsung sejak dua juta tahun lampau. lukisan. di Asia sejak sejuta tahun lampau di Choukoutien. Indonesia. Bukti-bukti zaman prasejarah diperolehi melalui kajian terhadap artifak dan fosil-fosil yang dilakukan oleh ahli-ahli arkeologi. Empat spesies manusia yang penting pada zaman ini ialah Pithecanthropus Erectus ( Jawa Man ).000 SM hingga 10000 SM dan dibahagikan kepada dua iaitu Zaman Paleolitik Awal dan Zaman Paleolitik Akhir. organisasi sosial dan kepercayaan agama telah dikaji dan dikatakan menjadi asas kepada corak kehidupan yang berbeza antara zaman Paleolitik Awal dan Akhir. Zaman Neolitik pula dianggarkan bermula sekitar tahun 7000 SM apabila manusia mula bergantung kepada pertanian sebagai sumber makanan utama dan dikatakan berakhir pada 3500 SM setelah munculnya Tamadun Mesopotamia di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates. Kota Tampan ( Perak ) dan Gua Tingkayu ( Sabah ) Neolitik : . di Eropah Barat bermula sejak setengah juta tahun lalu di Perancis dan Sepanyol Utara. Zaman Paleolitik merupakan zaman prasejarah awal manakala zaman Neolitik adalah zaman prasejarah akhir. Masyarakat zaman prasejarah turut ditemui di Rusia sejak 100. China Utara – Pithecanthropus Pekinensis dan di Jawa. tempat kediaman. Sebagai contohnya.Apa-apa yang berkaitan. lubang bawah tanah dan pondok-pondok yang mereka bina daripada ranting-ranting kayu. Fontechevade dan Homo Neanderthalensis. di Australia sejak 40. Huraikan ciri-ciri utama kebudayaan Paleolitik dan Neolitik Pendahuluan :     Zaman prasejarah dikatakan sebagai sebahagian masa silam manusia yang tidak dicatatkan dalam bentuk tulisan iaitu sebelum sejarah ataupun sejarah silam manusia sebelum wujudnya rekod-rekod bertulis. Mesolitik dan Neolitik. sumber makanan. Penemuan-penemuan artifak-artifak dan fosil-fosil daripada tapak-tapak kajian arkeologi seperti tulang-tulang manusia dan haiwan serta alat perkakasan. kebudayaan Fauresmith di Afrika Timur. Sinanthropus Pekinensis ( Peking Man ). Isi-isi : Petempatan : Paleolitik :  Masyarakat zaman Paleolitik hidup secara berpindah randah atau nomad dan bergantung hidup kepada sumber-sumber alam sekitar. Zaman Paleolitik dikatakan bermula sekitar tahun 500. manusia Homo sapiens dikatakan muncul pada zaman geologi Pleistocene.000 tahun dahulu. penempatan masyarakat Paleolitik terletak di Gua Niah ( Sarawak ). Ahli-ahli arkeologi atau ahli kaji purba telah menjumpai dan mengenalpasti beberapa tapak masyarakat zaman pra-sejarah di benua Afrika iaitu kebudayaan Sangoans di Afrika Tengah dan Selatan. Di samping itu.000 tahun dahulu dan di Amerika Syarikat sejak 20.

senjata dan mungkin sebagai perhiasan. Tercetusnya revolusi pertanian telah menyebabkan berlakunya lebihan dalam hasil-hasil pertanian dan ini telah menyebabkan munculnya aktiviti perdagangan yang berkonsepkan sistem barter. cangkul dan tenggala daripada batu yang mempunyai nilai-nilai teknologi . memburu binatang dan menangkap ikan. kapak genggam atau flaked tools digunakan untuk pelbagai tujuan dan berfunsi sebagai pisau. Dalam hal ini. Kaedah yang mereka gunakan adalah secara merepih. Kehidupan secara nomad telah berhenti dan mereka telah mula hidup secara menetap di kampung-kampung berhampiran dengan lembah-lembah sungai utama. Mereka hidup secara nomad dan mengembara untuk mencari makanan. Mereka bukan lagi sebagai pengguna kepada alam sekitar tetapi telah berubah kepada pengeluar makanan. Mereka memburu dalam kumpulan kecil hasil buruan akan dikongsi bersama. Secara umumnya. Masyarakat zaman Neolitik ini sudah pandai membina rumah daripada tanah liat dan pondok-pondok daripada ranting-ranting kayu Perkembangan petempatan ini melahirkan perkampungan sebagai contoh Gua Gomantong ( Sabah ) dan Jenderam Hilir ( Selangor ) Kegiatan Ekonomi Utama : Paleolitik : Masyarakat zaman Paleolitik adalah merupakan pengguna kepada sumber-sumber alam sekitar. Mereka telah mempunyai kemahiran dalam menghasilkan peralatan daripada batu yang lebih halus dan kompleks. Berbeza dengan petempatan masyarakat Neolitik pula mereka tinggal secara tetap di kampung-kampung berhampiran dengan lembah-lembah sungai yang subur dan menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang. Alat-alat batu ini digunakan untuk memburu. Sebagai contohnya. mereka adalah merupakan parasit persekitaran dan menjalankan sistem ekonomi bercorak saradiri. mengutip hasil hutan. Neolitik : Berbeza dengan peralatan dalam masyarakat zaman Neolitik yang telah mengalami perubahan yang ketara. kayu dan tulang-tulang haiwan. mereka telah mula menjalankan aktiviti pertanian seperti bercucuk tanam dan menternak binatang. Dalam hal ini. Neolitik : Dalam aspek kegiatan ekonomi. gergaji dan kapak. mereka menjalankan aktiviti mengutip hasil hutan. Fungsi peralatan batu ini adalah terhad sesuai dengan tahap peralatan masyarakat pada zaman itu yang masih lagi rendah atau primitif. Masyarakat zaman ini telah mampu membuat pelbagai alat yang terdiri daripada sabit. Peralatan pada zaman ini adalah ringkas dan kasar dari segi pembuatannya. masyarakat Neolitik pula telah mengalami perubahan yang amat ketara jika dibandingkan dengan masyarakat zaman Paleolitik. Perkembangan sistem perdagangan telah menyebabkan berlakunya hubungan dengan masyarakat luar dan ini telah menyebabkan berlakunya pertukaran dan perkembangan idea dan teknologi baru Peralatan : Paleolitik : Masyarakat pada zaman Paleolitik mempunyai kemahiran dalam membuat peralatan daripada batu.

Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat zaman Neolitik telah mula maju dalam aspek kepercayaan dan turut . Sebagai contohnya. Hal ini disebabkan mereka masih lagi hidup dalam keadaan nomad dan mengembara. Dalam hal ini. Teknologi pembuatan tembikar pula telah menandakan satu gejala perubahan baru dalam kehidupan masyarakat dan alatan ini digunakan untuk menyimpan bijirin. Lantaran itu. Oleh itu. Dalam hal ini mereka beranggapan semua benda terutamanya alam sekitar mempunyai kuasa dan roh. air dan memasak. Di samping itu. Perbagai amalan atau upacara ritual telah diadakan dan yang pentingnya ialah mereka dapat berdamai dengan alam sekitar bagi mengelakkan bencana alam seperti banjir dan kemarau serta wabak penyakit. Agama dan kepercayaan : Paleolitik : Masyarakat berkebudayaan Paleolitik mempunyai dan mengamalkan kepercayaan berunsurkan animisme. mereka mula menyembah dan cuba berdamai dengan unsur-unsur alam atau animisme ini. Dalam hal ini.dan estetika yang lebih tinggi daripada zaman sebelumnya. mereka berada dalam kelompok kecil yang terdiri daripada gabungan beberapa keluarga asas. mereka menjalankan upacara penyembahan dewa-dewi bagi menjamin kelangsungan bekalan makanan dan supaya hasil pertanian yang mereka usahakan akan bertambah berlipat kali ganda. Bagi memenuhi keperluan ekonomi. Neolitik : Pada zaman Neolitik yang telah mula membentuk organisasi sosial yang mudah. telah memaju dan meningkatkan pengeluaran hasil makanan dan memudahkan urusan harian. Mayatmayat dikendalikan dengan teliti dan dikebumikan dengan sempurna. mereka cukup takut kepada petir dan kilat dan berpendapat unsur-unsur alam ini mampu mempengaruhi kehidupan mereka. telah wujud ketua keluarga dalam setiap rumah dan di peringkat kampung telah diadakan jawatan ketua kampung yang berperanan menjaga ketenteraman dan keamanan kampung serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan sebagainya. Mereka juga mula tahu bagaimana untuk menguruskan mayat saudara mara mereka yang telah meninggal dunia. Kesan daripada Revolusi Pertanian telah menyebabkan masyarakat pada zaman ini mula hidup secara menetap dan bilangan penduduk di sesuatu kawasan telah semakin ramai. Penciptaan roda contohnya. Kewujudan pengkhususan kerja pada zaman ini telah memulakan pembentukan masyarakat kelas atasan dan bawahan. penemuan dan penggunaan layar telah menyebabkan aktiviti perdagangan dapat dimajukan dan berkembang dengan pesat. Hidup berkelompok : Paleolitik : Masyarakat zaman Paleolitik belum lagi mempunyai organisasi sosial. Neolitik : agama dan kepercayaan masyarakat zaman Neolitik mula berubah dan berkembang maju. masyarakat zaman Neolitik mula belajar untuk menguasai alam sekeliling terutamanya unsur-unsur alam sekitar. makanan.

Sebagai buktinya. Hal ini dapat dilihat dan ditunjukkan pada permukaan tembikar-tembikar yang dihias dengan pola-pola geometrik dan simbolik dan ini menunjukkan satu gejala baru yang memperlihat pemikiran masyarakat ini yang semakin maju dan mula berdasarkan pemikiran konseptual. subang dan rantai bagi tujuan kecantikan dan keagamaan. Mereka menjalankan kehidupan yang mudah dan simple maka mereka tiada barangbarang perhiasan dan tidak mempunyai memiliki harta.memberikan sumbangan dan kesan kepada kepercayaan zaman tamadun-tamadun awal yang bercorak politiesme. Mereka mula mempunyai kemahiran melakar ukiran. mereka mula memiliki tanah-tanah pertanian dan juga binatang-binatang ternakan bagi memastikan bekalan makanan mereka tidak terputus. . Bentukbentuk kesenian yang diamalkan oleh masyarakat zaman Paleolitik ini adalah berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. harimau dan gajah. Corak hidup : Paleolitik : Pada zaman ini masyarak Paleolitik berpakai yang ringkas dengan menggunakan kulit-kulit kayu dan binatang. Masyarakat ketika ini sudah memiliki pakaian yang lengkap. Neolitik : Kesenian pada zaman Neolitik lebih bercorak simbolisme serta mempunyai unsur-unsur abstrak. melukis dan menghasilkan mural. Golongan wanita mula memakai barang-barang perhiasan seperti gelang. Semua pekerjaan dilakukan sendiri oleh mereka secara bersama-sama dalam kumpulan kecil. Masyarakat zaman Paleolitik mengamalkan kesenian bercorak realisme. Neolitik : Masyarakat Neolitik sudah mula hidup secara lebih selesa dengan memiliki harta benda. Kesenian / kebudayaan Paleolitik : Ciri-ciri masyarakat zaman Paleolitik seterusnya adalah keseniaan dan kebudayaan. seni Paleolitik adalah berdasarkan realisme yang mereka lihat dan alami sendiri. Pembahagian kerja mengikut gender : Paleolitik : Masyarakat zaman Paleolitik tidak mempunyai pengkhususan kerja mengikut gender. Jumlah mereka yang sedikit dan sering berpindah randah menyebabkan pengkhususan pekerjaan tidak wujud dan tidak praktikal. Dalam hal ini. Lukisan atau lakaran yang mereka hasilkan di dinding-dinding gua dan kulit-kulit pokok adalah gambar-gambar yang datangnya daripada binatang-binatang buruan mereka seperti rusa. Ringkasnya.

Perkembangan Revolusi Pertanian telah mengubah hidup masyarakat pada zaman Neolitik ke arah hidup yang lebih kreatif dan inovatif. pertanian dan perdagangan dan sebagainya. pakaian dan barang perhiasan. Huraikan ciri-ciri tamadun awal India di tapak Mohenjodaro dan Harappa. Pengenalan :  Sir Mortimer Wheeler dan Sir John Marshall merupakan dua ahli kaji purba yang mengkaji secara mendalam tamadun Harappa pada awal kurun ke-20M. Sindh dan Harappa di sebelah Sungai Ravi di negeri Punjab. agama. Hal ini dapat dibuktikan. Kedua-dua pusat itu dikelilingi oleh beberapa lagi tapaktapak kecil yang terjalin rapat dengan Mohenjodaro dan Harappa melalui suatu sistem perjalanan sungai. pelbagai taksiran juga dibuat tentang kebudayaan Harappa. Mesir. sosial dan sebagainya sehingga menjadi asas kepada kemunculan tamadun-tamadun awal manusia di Mesopotamia. hubungan dengan tamadun lain seperti Sumber ekonomi. Daripada kajian itu. alat-alat senjata. politik . Daripada bukti-bukti kaji purba. Golongan lelaki menjalankan aktiviti yang memerlukan tenaga yang kuat seperti mengusahakan ladang-ladang pertanian manakala golongan wanita menguruskan urusan rumahtangga dan kerja-kerja yang mudah.Neolitik Masyarakat zaman Neolitik yang telah mula mempunyai pengkhususan kerja menikut gender. Perkembangan Revolusi Pertanian juga telah menyebabkan perkembangan dalam aspek pengkhususan pekerjaan di mana telah lahir golongan petani yang menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang serta golongan artisan yang mempunyai kemahiran membina rumah dan membuat peralatan-peralatan senjata dan pertanian. pertembungan dengan tamadun lain dan hubungan kebudayaan Harappa dengan tamadun Vedic dan kebudayaannya yang di bawah oleh orang Arya pada tahun 1500SM . Tambahan pula. asal-usul penduduk Harappa. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat ini dalam aspek sosial. Petempatkan tamadun itu terdiri daripada dua pusat utama iaitu Mohenjodaro yang terletak di tebing kanan sungai Indus di daerah Larkana. dengan wujudnya pengkhususan pekerjaan berdasarkan perbezaan peranan yang dimainkan oleh golongan lelaki dan wanita. Peningkatan tahap pemikiran pada zaman Neolitik Berlakunya peningkatan pemikiran konseptual dikalangan masyarakat Neolitik Kesimpulan : Berdasarkan huraian di atas. yang merupakan masyarakat pengguna alam sekitar kepada masyarakat pengeluar makanan yang lebih maju pada zaman Neolitik. ekonomi. Mohenjo-Daro & Harappa dan Hwang Ho. Bermula dengan masyarakat Paleolitik . mereka mendedahkan sebuah tamadun yang terletak di sekitar Lembah Indus di India Utara. kesenian. jelas ternyata bahawa masyarakat zaman prasejarah telah mengalami satu kemajuan yang pesat dalam pelbagai aspek kehidupan mereka. misalnya. ahli sejarah berjaya membina semula ciri-ciri bandar Harappa dan Mohenjodaro serta aspek-aspek kehidupan masyarakat Harappa seperti makanan.

adalah diketahui gandum dan barli merupakan sumber makanan utama penduduk-penduduk Harappa. Dekkan dan Rajputana. kemungkinan besar. Di dalam kubu ciri yang nyata sekali ialah wujudlah sebuah kolam mandi yang mungkin digunakan untuk amalan agama ritual dan juga sebuah jelapang (Great Granary) yang terletak di atas sebuah podium yang berukuran 150 kaki lebar dan 200 kaki panjang. Jadi. Serpihan tekstil yang dijumpai memberi bukti bahawa kapas ditanam dan. Jelapang itu adalah digunakan oleh pemerintah untuk menyimpan bijibijirin yang merupakan hasil berlebihan pertanian. bitumen. unsur keseragaman perancangan bandar adalah disebabkan Mohenjodaro dan Harappa merupakan dua pusat pemerintahan yang dikendalikan oleh raja atau golongan paderi. Terdapat dua bahagian iaitu kubu kota dan bandar di luar kubu itu. Kebanyakan artifak yang dibuat daripada emas. Pertamanya. adalah diketahui bahawa kedua-dua bandar mempunyai ciri persamaan dari segi perancangan bandar yang teliti. kambing. biasanya digunakan oleh para pedagang untuk menandakan pemilikan harta. biri-biri. Bahagian bandar yang wujud di luar kubu membayangkan juga perancangan sistematik. Masyarakat Heterogenous : Daripada kajian hampir 50 rangka manusia yang digali dari Mohenjodaro. Ekonomi Pertanian : Daripada penemuan serpihan tembikar. alabaster. dan tembaga menunjukkan hubungan perdagangan Harappa dengan Parsi. boleh dikatakan bahawa penduduk-penduduk Harappa tidak bersifat kehomogenan.Isi : Ciri-ciri Bandar : Daripada kajian tinggalan kota Mohenjodaro dan Harappa. Cap mohor. nampaknya. Berdasarkan bukti-bukti tulang binatang adalah jelas kaum petani menternak lembu. Jadi. Wujudnya jelapang di Mohenjodaro dan Harappa boleh disimpulkan bahawa lebihan biji-bijian gandum dan barli disalurkan kedua-dua pusat pemerintahan untuk menampung keperluan masyarakat Harappa. Manik-manik dan cap mohor yang ditemui di Sumeria menunjukkan bahawa Harappa terjalin hubungan dengan Mesopotamia. tidak berkembang dalam keadaan terpencil. plumbum. perak. Ekonomi Perdagangan dan Hubungan dengan Tamadun Lain : Tamadun Harappa. Badahsha. Tulisan : . boleh diandaikan bahawa hubungan perdagangan telah berjaya mewujudkan bukan saja segulungan saudagar tetapi juga pusat-pusat perdagangan seperti Sutkagon-Dor. adalah diketahui bahawa jalan-jalan dan rumah batu adalah dirancang secara teratur. Harappa dan Chanhu Daro. babi. kain kapas merupakan barang eksport. ahli kaji purba telah mengenal pastikan tiga jenis kumpulan etnik. anjing dan gajah. jenis Mongoloid yang mungkin berasal dari Nepal atau Assam. jenis Mediterranean yang dipercayai memberi sumbangan kepada perkembangan bandar dan pertanian dan. Dalam tapak pelan bandar. kerbau. Menurut ahli kaji purba. jenis ProtoAustraloid yang serupa dengan orang asli di Australia pada masa kini. dari segi komposisi etnik tamadun Harappa. ketiga. kedua.

Kepercayaan dan Agama : Menurut ahli sejarah. masyarakat Harappa juga mengamalkan kepercayaan animisme iaitu menyembah batu-batu. ahli kaji purba juga menjumpai suatu cap. harimau. kemungkinan besar. bangunan-bangunan dan tembikar. . Menurut ahli sejarah skrip Harappa tidak sema sekali berunsur kesamaan dengan sesuatu skrip kuno di Asia Barat atau lain-lain tempat. serpihan barang kemas. Corak kesian tamadun Harappa adalah statik. wujudnya banyak patung-patung wanita di Mohenjodaro dan Harappa menunjukkan. Adalah diandaikan bahawa simbol-simbol dalam skrip Harappa mewakili nama atau gelaran seorang. Adalah tidak dinafikan bahawa dewa itu ialah prototaip. mohor yang menunjukkan suatu dewa yang bertanduk serta bermuka. badak sumbu dan kerbau. subang. Kesenian : Kesenian Harappa dapat dikaji dengan merujuk kepada artifak seperti cap mohor. Sifat-sifat negatif yang disebutkan di atas boleh dibuktikan. langsung tidak inovatif dan sama sekali bersifat praktikal dan utilitarian.Wujudlah tulisan Harappa adalah diketahui daripada inskripsi pada cap mohor tetapi sehingga masa kini skrip itu tidak dapat dinyahkodkan (decipher). pokok-pokok dan binatangbinatang yang dianggap tempat kediaman roh sama ada baik atau jahat. Kesimpulan : Berdasarkan ciri-ciri yang dibincangkan dapatlah disimpulkan bahawa masyarakat India di tapak Mohenjodaro dan Harappa adalah mencapai satu kemajuan peradaban yang tinggi. manik-manik. permainan. Berbanding dengan Mesopotamia atau Mesir. Pemujaan Dewi adalah suatu konsep agama yang biasanya diamalkan dalam Hinduisme di kawasan desa pada masa kini. atau pelapor Shiva (Lord of the Beasts) dalam agama Hinduisme. misalnya dengan merujuk kepada perancangan dan bentuk struktur bangunan-bangunan Mohenjodaro dan Harappa yang hanya mementingkan tujuan utilitarian saja. Tambahan pula. Daripada analisis skrip Harappa. amalan pemujaan Dewi-Ibu. Pendahuluan :  Tamadun secara ringkas difahami sebagai peningkatan kebudayaan sesebuah bangsa. Huraikan ciri-ciri masyarakat bertamadun berdasarkan pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. monumen-monumen yang besar atau seni arca yang mengagumkan tidak wujud di Harappa. tiga dan kelilingi oleh empat ekor binatang iaitu gajah. boleh disimpulkan bahawa agama Hinduisme yang muncul pada zaman Vedas ada kaitan dengan agama masyarakat Harappa. didapati 250 simbol yang terbentuk piktografi yang melambangkan berbagai-bagai benda dan boleh disimpulkan bahawa skrip itu dibaca mengikut amalan boustrophedon iaitu dibaca dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. patung-patung. Daripada penjelasan tersebut. Di samping itu.

Pengkhususan kerja-setiap kumpulan dan lapis masyarakat mempunyai tugas yg berlainan yang telah ditentukan. Agama dan kepercayaan ( memadai jika wujudnya kepercayaan-kepercayaan yg berkaitan animisme atau penyembahan dewa-dewa ) Ciri-ciri masyarakat bertamadun mengikut sarjana Islam. Bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah :    Tidak sahaja berasaskan pembangunan material tapi merangkumi kerohanian dan moral. Terdapat bbrp asas tam.A. Beg tamadun ialah pencapaian manusia dlm btk kota. Selain itu kemajuan yg dicapai oleh umat Islam haruslah disusuli dgn akhlak yg baik. Islam menggalakkan aktiviti perdagangan. Perspektif Islam memaksudkan tamadun sbg pembangunan material dan spiritual dgn prinsip yg berperanan memenuhi tuntutan fitrah manusia yang mempunyai jasad dan roh. Sayyid Quttub mengatakan tamadun itu merupakan segala bentuk kemajuan oleh sekumpulan masyarakat dlm segala bidang yg berteraskan syariat Islam. Menurut Prof M. Menurut Ibnu Khaldun. Organisasi sosial yang lengkap Wujud sistem politik dan pemerintahan atau sebuah kerajaan. Mempunyai bentuk yg tetap dan tdk dipengaruhi hawa nafsu. Sikap terbuka kepada semua tamadun : .     Bentuk-betuk tamadun Islam bersandarkan kepada Allah . Akhlak dan moral Islam berjaya meningkatkan tamadun. Dlm Islam tamadun mempunyai konsep yg universal.skrip. Wujud tulisan dan bahasa. Contohnya aktiviti ekonomi. penggunaan matawang. seni bina.     Menurut ahli sejarah tamadun merupakan” keadaan sejarah dimana keadaan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan dari pelbagai bidang dgn kecenderungan terhadap urbanisasi. agama undang-undang dan politik iaitu satu proses yang berlaku secara berperingkat mengikut tahap kemajuan yang dalam oleh masyarakat. Aktiviti perdagangan dan pertanian. Tamadun Islam tidak menolak segala btk yg tdk bertentangan dgn Islam tetapi nilai-nilai yg buruk diketepikan.akhlak dan ilmu. Islam mengiktiraf pencapaian ekonomi yg maju. Islam spt akidah. kesenian. ajaran Islam itu sendiri melahirkan manusia bertamadun Islam menekankan konsep akidah dan pengabdian diri kpd Allah sbg asas tamadun. Isi : Ciri-ciri masyarakat bertamadun menurut sarjana Barat :         Manusia mula tinggal menetap dlm sebuah komuniti di sebuah kawasan. cukai dan lain-lain.J. Kemajuan sains dan teknologi untuk memudahkan kehidupan seharian serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Kesimpulan :  Berdasarkan pendapat tokoh sarjana Islam terdapat perbezaan di antara tamadun barat dengan tamadun Islam. ukiran patung dan lain-lain. Sayyid Qutub menganggap kepimpinan adalah penggerak utama tamadun Islam. Maghribi. Wahyu pertama konsep baca (Iqra’) menekankan pendidikan . Tamadun Islam tidak mengiktiraf kehebatan zaman pemerintahan Bani Umaiyyah. Abbasiah dan Uthmaniah sebagai zaman gemilang tamadun Islam kerana pemimpim kurang menepati kehendak Islam seperti mengamalkan sistem monarki. para sahabat dan lain-lain. Khalifah Umar al-Khattab membina bandar-bandar di wilayah baru seperti Basrah. Contohnya dalam bidang seni bina tamadun Islam mengambil budaya Parsi. Tamadun Islam juga tidak menolak corak kepimpinan yang lain asalkan tidak bertentangan dengan Islam.     Perkembangan tamadun Islam bertaut dengan perkembangan tamadun lain. Cth: keperibadian Rasulullah. pertahanan dan lainlain. Kubah berasal daripada seni bina Graceo Rom Sistem diwan ( jabatan ) zaman Khalifah Umar al-Khattab ditiru daripada sistem pemerintahan Parsi. Universiti pertama yg pernah dibina ialah Jami’ah al-Qurawin di kota Fars. manakala tamadun Islam meliputi kedua-dua aspek iaitu material dan akidah. Ini menunjukkan unsur-unsur yang tidak baik daripada tamadun lain ditolak. Rasulullah pernah memberi tawaran kpd tawanan prg Badar supaya mengajar membaca dan menulis 10 org kanak-kanak Islam Masjid dijadikan tpt dakwah dan pendidikan. Bandar Madinah dan Mekah menjadi pusat penyebaran Islam. Pendidikan dan ilmu. Lahir intelektual Islam yg terkenal dlm pelbagai bidang spt Ibnu Sina. Cth: seni muzik yang melalaikan. Tamadun barat lebih mementingkan ciri-ciri luaran seperti seni bina. Kufah dan lain-lain. al-Biruni dll Kerajaan dan perbandaran :    Bandar merupakan pusat pemerintahan di samping pusat pendidikan.       Islam menekankan ilmu dan pendidikan. tugu dan lain-lain. Kepimpinan :     Tamadun Islam dpt dilihat melalui keperibadian pemimpin Islam itu sendiri. . Yunani dan Rom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful