Sejarah Dan Kita

1.01.1 Pengertian Sejarah
1. Ahli-ahli sejarah atau sejarawan memberikan beberapa pengertian tentang istilah sejarah. a. Herodotus; Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. b. Ibn Khaldun; Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. c. Muhd. Yusof Ibrahim. Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. 2. Istilah sejarah dikatakan berasal daripada kata Arab, iaitu syajaratun yang membawa maksud: a. pohon atau pokok; b. salasilah, riwayat, asal-usul, dan keturunan. 3. Sejarah merupakan penyelidikan tentang perkara yang telah berlaku. 4. Rekod-rekod lalu dikaji oleh ahli-ahli sejarah dan hasil kajian itu dikeluarkan dalam bentuk penulisan, filem, foto, dan sebagainya. 5. Antara penulis sejarah awal negara termasuklah: a. Tun Sri Lanang menghasilkan Sejarah Melayu; b. Abdul Hadi Hassan menulis Sejarah Alam Melayu; c. Raja Ali Haji menghasilkan Tuhfat al-Nafis.

1.01.2 Ciri-ciri Sejarah
1. Ciri-ciri sejarah adalah penting bagi kita merekonstruksi peristiwa yang telah berlaku. 2. Gambaran sesuatu peristiwa yang lalu dapat dilakukan dengan mengumpul dan menyalin maklumat yang diperoleh daripada ciri-ciri sejarah. 3. Peristiwa yang bersejarah mempunyai ciri-ciri yang berikut: a. fakta yang tepat dan benar; b. penting dan bermakna; c. sebab dan akibat.

Fakta yang Tepat dan Benar

1. Fakta sejarah merupakan peristiwa, tempat, tokoh, dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Fakta sejarah perlu dipertanggungjawabkan dari segi sumber dan kesahihannya. 3. Fakta sejarah tidak boleh ditokok tambah atau direka. 4. Pengisytiharan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 2001 adalah contoh fakta yang tepat dan benar.

Penting dan Bermakna
1. Peristiwa yang bersejarah mestilah penting dan bermakna kepada individu, keluarga, masyarakat atau negara. 2. Contoh-contoh peristiwa yang penting dan bermakna: a. hari kelahiran dan hari mula bersekolah merupakan peristiwa yang bermakna kepada seseorang individu; b. tarikh perkahwinan ibu bapa merupakan peristiwa yang penting kepada keluarga; c. Hari Pekerja dan Hari Guru merupakan hari bersejarah untuk menghargai sumbangan pekerja dan guru kepada masyarakat. d. Hari Kebangsaan merupakan peristiwa yang bermakna kepada negara kerana menandakan tamatnya penjajahan British di negara kita.

Sebab dan Akibat
1. Sejarah ialah bidang ilmu yang bertujuan untuk mencari kebenaran sesuatu peristiwa yang pernah berlaku. 2. Untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa, kita perlu tahu apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana, dan di mana sesuatu peristiwa itu berlaku. 3. Cara ini dapat membuktikan kesahihan sesuatu fakta sejarah. 4. Sebagai contoh, kemasukan buruh Cina dan India semasa penjajahan British di negara kita telah mewujudkan masyarakat berbilang bangsa. 5. Sebab dan akibat sesuatu peristiwa membolehkan kita mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku serta kesannya.

1.01.3 Sumber Sejarah
1. Penulisan sejarah adalah berasaskan kajian terhadap sumber sejarah. 2. Sumber sejarah dianggap penting kerana dapat memberi maklumat dan bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa. 3. Sumber sejarah terbahagi kepada dua iaitu:

a. sumber primer atau sumber pertama; b. sumber sekunder atau sumber kedua. 4. Ciri-ciri sumber pertama dan kedua adalah seperti yang berikut:

Sumber Pertama
   

Sumber Kedua
   

Bahan dalam bentuk fosil, artifak, kertas, dan keterangan lisan. Bahan yang belum diolah dan dicetak. Bahan yang bersifat asli dan belum ditafsir. Contoh sumber pertama: o Diari, surat peribadi, fail rasmi jabatan, batu bersurat dan manuskrip yang belum dicetak.

Bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis. Bahan yang ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. Bahan yang telah diolah, dicetak, dan disebarkan kepada umum. Contoh sumber kedua: o Buku, majalah, jurnal, risalah, ensiklopedia, dan laporan tahunan jabatan.

Sumber Fosil Artifak

Keterangan Tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada zaman lampau. Barang-barang ciptaan manusia pada zaman lampau seperti pisau, kapak, dan pinggan mangkuk.

Bahan tulisan tangan yang Manuskrip disediakan untuk dicetak dan diterbitkan.

1.01.4 Kaedah Pengkajian Sejarah Kaedah Lisan
1. Kaedah lisan merupakan cara memperoleh maklumat daripada responden melalui ucapan, perbualan, penceritaan, dan pengisahan. 2. Maklumat sejarah dapat diperoleh melalui temu bual dengan seseorang tokoh atau melalui ucapan seseorang tokoh. 3. Sumber lisan mempunyai kelemahan kerana sumber ini sering ditokok tambah dan bercampur dengan unsur dongeng, mitos, dan legenda. 4. Oleh itu, sejarawan akan memilih, mentafsir, dan membandingkan fakta untuk mendapatkan maklumat yang benar. 5. Kaedah mendapatkan sumber sejarah turut dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi.

Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik dipanggil kaedah arkeologi. 2. dan gali cari. Hasil daripada kaedah arkeologi ini. 7. 2. adat resam.01. Perbualan dan temu ramahjuga merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam kaedah lisan. Kaedah Arkeologi 1. 6. 4. dinding gua. Peralatan seperti radio. d. pita rakaman dan internet yang digunakan dipanggil kaedah pandang dengar. 8. perundangan. Contoh sumber arkeologi: a. kulit siput. e. artifak. Kaedah perbualan dan temu ramah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan pandangan seseorang tokoh. angkasa lepas. kulit kayu atau kertas dipanggil kaedah bertulis.5 Pentafsiran Sejarah 1. dan tokoh. membuat tafsiran dan pentarikhan tentang budaya sesebuah masyarakat. Seseorang sejarawan perlu melakukan penyelidikan untuk membuat tafsiran sejarah yang tepat dan betul. Kaedah Bertulis 1. 2. binaan daripada batu. 1. 3. Tafsiran sejarah yang dibuat oleh seseorang sejarawan boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna. cakera padat. tembikar. 5. Ahli arkeologi memperoleh maklumat melalui proses gali cari. Kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis. b. berfaedah atau sebaliknya. Melalui kaedah arkeologi. video. Dalam bidang arkeologi. ahli arkeokogi dapat: a. bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan ketepatan usianya menerusi kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. dilakar atau dipahat pada batu. fosil. televisyen. peralatan daripada logam. b. perkara.6. Sumber bertulis itu membolehkan sejarawan memperoleh maklumat tentang sesuatu peristiwa. terdapat pelbagai cabang seperti maritim. logam. c. . f. membuat tafsiran terhadap maklumat yang diperoleh.

W. 5. ada sejarawan mengatakan bahawa kedatangan British ke Tanah Melayu adalah untuk menguasai kekayaan ekonomi di sini. Tok Janggut Beliau menjadi Ketua Kampung Nering dan merupakan seorang pemimpin yang berani. Pada tahun 1915.W. Birch telah dibunuh di Pasir Salak pada tahun 1875. seorang pembesar di Pasir Salak.3. iii. vi. sejarawan Barat menyifatkan Dato' Bahaman. Dato' Maharaja Lela dan pembesar Perak telah merancang pembunuhan Birch. v. 4. Dato' Maharaja Lela Nama sebenarnya Pandak Adam. ada sejarawan mengatakan pembunuhan itu disebabkan pengenalan sistem cukai oleh beliau. i. Ini adalah kerana setiap sejarawan mempunyai pandangan yang berlainan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama. b. sejarawan tempatan menyifatkan pejuang-pejuang ini sebagai wira atau pejuang tanah air kerana keberanian mereka menentang penjajah British. Mat Kilau. Contoh perbezaan pandangan sejarawan tentang sesuatu peristiwa sejarah ialah: a. sejarawan Barat berpendapat kedatangan British ke Tanah Melayu disebabkan faktor kemanusiaan iaitu mereka ingin membantu raja-raja Melayu mengamankan kacau-bilau. Dato' Maharaja Lela dan Tok Janggut sebagai pemberontak kerana mereka menentang penjajah British. Inggeris berjaya menangkap Dato' Maharaja Lela dan beliau dihukum bunuh. Birch yang melarang pembesar negeri memungut cukai. ada sejarawan berpendapat bahawa pembunuhan J. ii. Birch di Perak disebabkan beliau mengambil alih kuasa pembesar dan sultan Perak.W. iaitu J. c. Beliau tidak bersetuju dengan tindakan Residen Inggeris pertama di Perak. Beliau dan pengikutnya tidak mahu membayar pelbagai cukai yang dikenakan oleh pihak Inggeris. iv. Tok Janggut menyerang Balai Polis Pasir Puteh tetapi gagal. Birch juga tidak menghormati adat resam orang Melayu. Sejarawan yang berlainan mungkin membuat tafsiran yang berbeza tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama.W. Beliau terbunuh dalam serangan itu. .

6. Tujuan mempelajari sejarah: a. memahami sejarah tamadun awal bangsa kita. b. membantu kita menghargai dan memelihara kedaulatan negara. i. kita perlu memahami dan menghayati sejarah supaya: a. menjadi panduan dan iktibar dalam hidup kita pada masa kini dan masa hadapan. merangka wawasan masa depan dengan penuh keyakinan. g. d. akibat. d. . b. berhati-hati agar kesilapan masa lalu tidak diulangi lagi. berbangga menjadi warganegara. e. Faedah mempelajari sejarah: a. 1. h. melahirkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. f. dan kepentingan sesuatu peristiwa. b. bertanggungjawab mempertahankan negara.6 Kepentingan Sejarah 1. c. sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab agar dapat memberikan maklumat yang tepat dan benar. 3. mengetahui sebab. memperoleh banyak pengetahuan. berusaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara dalam semua bidang. membolehkan kita memperbetulkan sebarang kesilapan yang telah kita lakukan. serta memajukan negara dari segi ekonomi dan sosial. membentuk keperibadian bangsa. menjadi perangsang untuk mencapai kemajuan negara. melahirkan perasaan jati diri yang tinggi. memupuk semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara. e. membuat penilaian. Sebagai warganegara Malaysia.01. c. menghargai jasa pemimpin negara yang telah berkhidmat dan berbakti demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. 2. f. Semasa membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah.

b. b. c. penempatan mereka sering bertukar tempat kerana mereka berpindah-randah dari satu . Zaman Neolitik. kawasan ke satu kawasan yang lain. Zaman Logam. b. Lokasi penempatan manusia Zaman Paleolitik ditemui di: a. mereka tinggal di kawasan terbuka seperti di luar gua. ada pula tinggal di sekitar tasik. Penempatan manusia Zaman Paleolitik: a.Zaman Prasejarah 1. Tempoh masa bagi setiap zaman itu bergantung pada tahap pencapaian dan kemajuan di sesuatu kawasan. d. Zaman prasejarah di Malaysia terbahagi kepada tiga zaman. Di Malaysia. 3. 3. Tingkayu. Penyelidikan terkini membuktikan Malaysia tidak mengalami Zaman Mesolitik kerana alat batu yang bercirikan alat batu Hoabinh telah wujud di Bukit Jawa.2 Zaman Paleolitik 1. Sabah. Tempoh masa untuk setiap zaman itu adalah tidak sama antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain. 6. iaitu: a. Zaman Logam. 4.02. Manusia Zaman Paleolitik mengamalkan cara hidup sara diri. Perak pada awal Zaman Paleolitik (kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu). Zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik. 2. c. c. 1. c. d. b. Sarawak. Bukit Jawa. Gua Niah. 4. Penyelidikan terdahulu menunjukkan wujudnya Zaman Mesolitik selepas Zaman Paleolitik kerana penemuan alat batu yang bercirikan alat batu Hoabinh yang terdapat di Vietnam. Zaman Paleolitik wujud kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu. 2. iaitu: a. Perak. Zaman Mesolitik. Zaman Prasejarah boleh dibahagikan kepada empat tahap.1 Pengenalan 1.02. ada yang tinggal di dalam gua. Zaman Neolitik. Kota Tampan. 5. Lenggong. dan Bukit Bunuh di Lenggong.

pemukul kulit kayu untuk meleperkan dan menghaluskan kulit kayu. b. iaitu kepercayaan bahawa setiap benda seperti pokok. d. Bukit Tengkorak. iaitu rangka manusia Zaman Paleolitik telah ditemui di Gua Gunung Runtuh pada tahun 1990. 6. Dalam upacara perkuburan. 3. memungut hasil hutan. menangkap ikan. Manusia Zaman Paleolitik mengamalkan kepercayaan animisme. 7. Di Malaysia. 8. . menjalankan kegiatan perdagangan secara tukar barang. 6. b. Ada yang masih tinggal di gua. alat repihan digunakan untuk meraut dan memotong. f. 5.5. 2. e. bercucuk tanam. Contohnya: a. langit. Gua Cha. 1. Manusia Zaman Neolitik mulai tinggal menetap di kawasan berhampiran dengan sungai. beliung untuk menggali tanah dan mengetam kayu. menternak binatang. Sabah. 10. b. 8. memburu binatang. memungut hasil hutan seperti pucuk-pucuk daun dan buah-buahan. Mereka mengamalkan upacara perkuburan juga. b. Pada zaman ini manusia masih menggunakan peralatan batu seperti: a. 4. Zaman ini merupakan zaman perkembangan teknologi daripada peralatan batu kepada peralatan tembikar. Satu ciptaan baru pada Zaman Neolitik ialah manusia tahu menggunakan tanah liat untuk membuat tembikar. c. Mereka menjalankan kegiatan seperti: a. Zaman Neolitik bermula kira-kira 7000 tahun dahulu. Manusia Perak. memburu binatang liar. gunung. Wujudnya pembahagian kerja di kalangan mereka. mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti alat-alat batu dan makanan. Mereka menjalankan kegiatan seperti: a. 7.02. Kelantan. Manusia Zaman Neolitik hidup bermasyarakat dan mempunyai ketua. alat penetak digunakan untuk menetak pokok dan memotong daging. Lokasi penempatan manusia Zaman Neolitik ditemui di: a. 9. dan batu mempunyai semangat atau roh.3 Zaman Neolitik 1. Alat batu digunakan sebagai alat utama dalam kehidupan seharian. b.

Peralatan tembikar yang dicipta adalah seperti: a. Ada yang masih tinggal di dalam gua dan kawasan berhampiran dengan sungai. 4. bekas air.9. manusia tahu menggunakan logam seperti besi dan gangsa untuk membuat alat-alatan. Gua Harimau. Pada zaman itu. Masyarakat Zaman Logam mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu. b. 3. 7. anting-anting. c. Perak. Lokasi penempatan manusia Zaman Logam ditemui di: a. c. Perak. 8. c. Mereka menjalankan kegiatan: a. 5. 12. Masyarakat Zaman Neolitik berpegang pada kepercayaan animisme. bercucuk tanam.02. b. menjalankan kegiatan perdagangan secara tukar barang. Masyarakat Zaman Logam hidup menetap. Pahang. Changkat Menteri. periuk. d. 11. menternak binatang. Zaman Logam di Malaysia bermula kira-kira 4000 tahun dahulu. 10. 2. kalung. menangkap ikan. b. Mereka juga tahu mencipta barang-barang kemas seperti: a. memburu binatang. belanga.4 Zaman Logam 1. e. Mereka juga mempunyai adat resam yang tersendiri. 6. . c. Mereka menjalankan pengebumian dengan menggunakan kepingan batu. b. 1. Sungai Tembeling. gelang. Mereka mengebumikan mayat manusia bersama-sama dengan peralatan tembikar dan barangbarang kemas seperti gelang.

b. Kerajaan agraria tertumpu di kawasan-kawasan tanah subur seperti di lembangan sungai. Terdapat dua bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. iaitu: a. 6. Contoh kerajaan maritim di Asia Tenggara: a. 1. Kerajaan Champa. kerajaan maritim. Empangan dan terusan dibina oleh pemerintah kerajaan agraria. Kerajaan Angkor. Kerajaan Chih Tu.03. d. b. Kerajaan Funan. 3. Ada kerajaan agraria yang terletak di kawasan pedalaman juga. Contoh kerajaan agraria di Asia Tenggara: a. 5. Tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat agraria ialah: a.Kerajaan Awal Di Asia Tenggara 1. menangkap ikan. ubi taro. 3. Kerajaan Srivijaya. menternak binatang. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria termasuklah: a. kerajaan agraria.03. b. 4. . Baginda bertanggungjawab mengurus empangan dan saliran-saliran tersebut. Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Majapahit. c. padi huma. memburu binatang. e.2 Kerajaan Agraria 1. b. e. 2. b. padi sawah. d. Masyarakat agraria mempunyai kemahiran untuk membina empangan dan saliran bagi menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan. bercucuk tanam.1 Pengenalan 1. Kerajaan yang berasaskan ekonomi pertanian dipanggil kerajaan agraria. 7. 2. mengutip hasil hutan. c. c.

Sungai Mekong berperanan sebagai sistem perhubungan dan perdagangan. Oc-Eo berkembang menjadi pelabuhan utama. Masyarakat agraria yang gigih berusaha telah berjaya mengembangkan kerajaan agraria dan menjadikannya termasyhur. terletak di kawasan tanah subur berhampiran lembangan sungai yang sesuai untuk menjalankan kegiatan pertanian. b. Sistem pengairan dibina untuk mengairi kawasan sawah padi. 9. Pusat pentadbiran terletak di kawasan hilir Sungai Mekong. Kawasan di sekitar Tonle Sap menjadi kawasan pertanian utama. Kerajaan Angkor terpengaruh dengan agama Hindu-Buddha. Faktor-faktor perkembangan kerajaan agraria: a. c. Pada zaman pemerintahan Raja Suryavarman II. Kerabat diraja membantu raja menjalankan pentadbiran. Sistem pengairan (baray) dibina untuk sistem pertanian. Sungai Mekong menjadi punca air utama. Sistem pemerintahan berasaskan sistem beraja. . mudah mendapat bekalan air dari sungai-sungai. Pusat pentadbirannya terletak di Vyadhapura.8. Fan Shih-man ialah jeneralnya yang agung. 10. kerajaan Angkor mencapai zaman kegemilangan. mempunyai kemahiran membina sistem pengairan. Raja yang pertama ialah Kaundinya yang digelarKurung Bnam.         Kerajaan Funan Kerajaan Funan diasaskan pada abad pertama Masihi dan merupakan kerajaan yang terawal di Asia Tenggara. Raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagaidevaraja. Yang berikut adalah kerajaan agraria: Kerajaan Angkor          Kerajaan Angkor diasaskan pada abad ketujuh Masihi.

Kemahiran tersebut membolehkan pedagang kerajaan maritim belayar jarak jauh sehingga ke Afrika Timur. rempah ratus. bekalan barang dagangan yang mencukupi. . 9. 10. 6. tempat berniaga.3 Kerajaan Maritim 1. Kebanyakan pusat pentadbiran kerajaan maritim tertumpu di muara sungai yang merupakan kawasan penempatan penduduk. 8. Arab. tempat menyimpan barang dagangan. b. kedudukan strategik. Barangan tersebut mendapat permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. dasar peluasan kuasa – tanah jajahan membekalkan barangan dagangan. d. e. 11. menangkap hasil laut.1. Kerajaan maritim terletak di kawasan pesisiran pantai. 5. e. tempat membaiki kapal. b. berdagang. 12. b. Kerajaan maritim berperanan sebagai orang tengah dalam urusan perdagangan. Dengan itu. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk termasuklah: a. Barangan ini dijual kepada pedagang asing dari China. pelabuhan kerajaan maritim berfungsi sebagai pelabuhan entrepot. membina kapal. Masyarakat maritim mempunyai kemahiran membina kapal dan menguasai ilmu pelayaran. c. c. iaitu terletak di laluan perdagangan antara Timur dengan Barat. 7. Faktor-faktor perkembangan kerajaan maritim: a. 2. c. Kerajaan maritim mengumpul barangan seperti hasil hutan. d. bekalan air. Kerajaan maritim mempunyai pelabuhan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti: a. Eropah. dan India. barangan tempatan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. dan ubat-ubatan dari kawasan pedalaman dan pulau-pulau yang berhampiran. tempat tinggal.03. mempunyai pelabuhan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Kerajaan yang bergantung kepada kegiatan berkaitan dengan laut dipanggil kerajaan maritim. 4. 3.

Diasaskan oleh Raja Guatama pada kurun keenam Masihi. Terpengaruh dengan agama Hindu. Menurut catatan I-Ching. Berjaya menguasai Selat Melaka. dan Selat Jawa yang merupakan laluan perdagangan yang penting. Menerima pengaruh Hindu. Diperintah oleh 14 dinasti. dan Barat. iaitu: – Pentadbiran diraja – Pentadbiran ketenteraan – Pentadbiran daerah Menteri-menteri yang dilantik menjadi orang perantaraan antara raja dengan rakyat. Raja berkuasa mutlak dan dibantu oleh tiga orang menteri dalam pentadbiran. Chih-Tu      Srivijaya        . Chih Tu bererti Tanah Merah.Kerajaan-kerajaan Maritim di Asia Tenggara Kerajaan Champa        Keterangan Kerajaan ini diasaskan oleh Chu-Lien pada sekitar tahun 192 Masihi. Palembang berperanan sebagai pusat pentadbiran dan pusat perdagangan yang penting. Terdapat pegawai pemungut cukai dalam struktur pentadbirannya. Menjadi pusat pertukaran barangan antara pedagang dari China. India. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang mencontohi kerajaan Srivijaya. Selat Sunda. Diasaskan pada tahun ketujuh Masihi. Batu bersurat yang ditemui di Telaga Batu bertarikh 683 Masihi membuktikan struktur pentadbiran Srivijaya terbahagi kepada tiga bahagian. Inderapura merupakan pelabuhan yang terkenal. Raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagai 'Raja di Gunung' dan 'Maharaja di Pulau'. Menerima pengaruh China pada akhir kurun ke-13 dan pengaruh itu berakhir pada kurun ke-15. Pada tahun 400 Masihi. Raja Bhadravarnom menerajui kerajaan.

Terpengaruh dengan agama Hindu-Buddha. – penemuan wang perak pada zaman pemerintahan Sultan al Mutawakil. Sistem pentadbiran berasaskan Undang-undang Manu. Menerima pengaruh Hindu-Buddha. Kedah Tua disebut Cheh-Cha. Gunung Jerai menjadi panduan kapal belayar ke Lembah Bujang. Temasik dan Kedah Tua adalah antara pelabuhan utama kerajaan Majapahit. kemudian berpindah ke Lembah Bujang. damar. Kegemilangannya terbukti melalui. Sungai Mas merupakan pelabuhan utama. lada hitam. Raja dianggap sebagai devaraja dan baginda dibantu oleh Perdana Menteri serta empat orang menteri.15 Masihi. emas. – penemuan manik dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah. Mencapai zaman kegemilangan pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk. gading. .Kedah Tua           Menurut catatan I-Ching. Kedah Tua juga dipanggil Kataha. Berperanan sebagai pusat perdagangan hasil tempatan seperti beras. rotan. dan tanduk. Menjadi tempat persinggahan kapal dari Timur dan Barat. Bentuk muka bumi yang rata menjadikannya pengeluar padi utama. Diasaskan pada kurun kelima dan merupakan kerajaanterawal di Semenanjung Tanah Melayu. Perdana Menterinya yang terkenal ialah Patih Gajah Mada. bijih timah. Majapahit         Diasaskan oleh Raden Wijaya. Menjadi pusat perdagangan yang penting pada abad ke.

menjadi benteng pertahanan dan perlindungan semula jadi. ii. kegiatan perdagangan tidak terganggu. 12.Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka 1. 7. . 2. 3. Kedudukan Temasik yang strategik menarik minat Parameswara untuk memilikinya. Kawasan-kawasan Srivijaya termasuk Palembang dan Temasik dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Parameswara telah menentang penguasaan Majapahit dan berusaha membebaskan Palembang daripada kerajaan Majapahit. terlindung daripada tiupan angin monsun. orang Laut. 4. bentuk muka bumi yang berbukit-bukau. 6. menjadi petunjuk bagi pelayar. Parameswara bersama sama dengan pengikutnya terpaksa berundur ke Temasik.   menjadi tempat laluan kapal dagang. Parameswara telah mengasaskan Melaka pada sekitar tahun 1400. ii. pokok bakau dan api-api.1 Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka 1. Kerajaan Siam ingin menuntut bela atas pembunuhan Temagi oleh Parameswara. 13. 14. Parameswara telah membunuh Temagi dan berusaha memajukan Temasik.04. c. Ketibaan Parameswara dan pengikutnya di Temasik disambut baik oleh Temagi. Raja Palembang dan puteranya. 5. berhampiran laut. d. dan orang Asli. i. b. memudahkan urusan mengawal Selat Melaka. Parameswara bersama-sama orang Laut berpindah meninggalkan Temasik untuk mengelakkan serangan kerajaan Siam dan Majapahit. Parameswara dan pengikutnya menetap agak lama di Muar dan kemudiannya meneruskan perjalanan melalui Sening Ujung dan Bertam menuju ke utara. 10. Temasik pada ketika itu berada di bawah naungan Siam dan diperintah oleh Temagi. 11. 8. Raja Majapahit bertindak segera dengan menyerang Palembang. Kerajaan Majapahit muncul sebagai kuasa yang kuat selepas kejatuhan kerajaan Srivijaya yang berpusat di Palembang. 9. bekalan air bersih mudah diperoleh. i. Parameswara mendirikan kerajaan di situ kerana: a. Mereka tiba di sebuah perkampungan nelayan yang didiami oleh orang Melayu.

Pokok Melaka dikenal sebagai Amalaka dalam bahasa Sanskrit. 3. Peristiwa tersebut dianggap luar biasa kerana pelanduk yang kecil dapat mengalahkan anjing. Mitos Hindu 1.04. 3. 2. . Parameswara menamakan tempat tersebut sebagai Melaka bersempena nama pokok Melaka tempat beliau berehat. 2. 3. Oleh itu.1. Berasal daripada Istilah Arab 1. Menurut mitos Hindu dalam karya Skanda Purana. 2. Parameswara telah melihat peristiwa pelanduk menendang anjing perburuannya semasa baginda sedang berehat di bawah pokok Melaka. 4. tempat itu dipilih oleh Parameswara untuk mendirikan kerajaannya. Vishnu. iaitu Brahma. Amalaka ialah pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. 5. dan Shiva. Menurut Sejarah Melayu. Nama Melaka juga dikatakan berasal daripada kata Arab iaitu 'Mulaqah' dan 'Malakat'. Melaka dipanggil oleh pedagang Arab sebagai "mulaqah" yang bermaksud pertemuan. Sejarah asal usul nama Melaka dikaitkan dengan pokok Melaka dan pelanduk. 4. Pokok ini dikaitkan dengan tempat kediaman Tuhan agama Hindu.2 Asal Usul Nama Melaka Berasal daripada Nama Pokok 1. Melaka juga dipanggil sebagai "Malakat" yang bermaksud "perhimpunan segala dagang". Buahnya mempunyai kuasa ajaib.

bekalan air. 5. Pentadbiran di Melaka telah disusun oleh Parameswara supaya lebih teratur. tempat perniagaan khusus untuk para pedagang daripada pelbagai bangsa. budak raja. Laksamana Cheng Ho dari China juga telah melawat Melaka pada tahun 1405 dan tahun 1409. 2. budak kundang. d. Parameswara merupakan seorang pemimpin yang menitikberatkan keselamatan Melaka. Kemudahan-kemudahan ini penting bagi membolehkan pedagang-pedagang asing datang berniaga di Melaka. 3. e. orang suruhan raja. Pada tahun 1404. b. b. 2. Parameswara gigih berusaha dan bijak merancang untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan.1. 5. juak-juak. hubungan diplomatik antara kerajaan Melaka dengan China telah terjalin berikutan lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka. 6. 4. Kemudahan Pelabuhan 1. Siam telah mengiktiraf kedaulatan Melaka. makanan. . 2. Melalui hubungan ini. Empat puluh orang bentara bertanggungjawab menjalankan perintah raja. Hubungan Diplomatik 1. Parameswara telah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam untuk mengelakkan Melaka daripada serangan Siam. c. 3. Pembesar dilantik untuk mengurus hal-ehwal balairung seri. Bagi membangunkan negeri Melaka. Biduanda juga dikenal sebagai: a. Contohnya a. pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh Parameswara. 3.04. 4. c. Biduanda kecil ditugaskan membawa alat-alat kebesaran diraja.3 Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka Sistem Pemerintahan yang Teratur 1. Parameswara telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk pedagang yang berniaga di pelabuhan Melaka. tempat membaiki kapal. hamba. d. Melaka memohon perlindungan dari negara China dan menjadi negeri naungan China. tenaga kerja. e.

5. Sebagai tanda pengiktirafan kerajaan China kepada Melaka. b. 3. Mereka telah memainkan peranan yang penting dalam menjaga keamanan dan memajukan perdagangan Melaka. Parameswara telah mendapatkan bantuan orang Laut untuk menjaga keselamatan perairan Melaka kerana baginda menyedari bahawa keselamatan penting bagi menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. orang Melayu yang menjadi ketua-ketua masyarakat dilantik memegang jawatan pembesar seperti hulubalang dan biduanda dalam pentadbiran Melaka. orang Asli membekalkan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan. orang Laut. Penduduk Melaka pada masa itu terdiri daripada orang Melayu. c. 3. 2. Orang Laut bersikap taat setia kepada sultan dan kerajaan.7. Melaka menghantar ufti dan utusan ke negara China. Langkah ini merupakan satu tindakan yang bijak kerana: a. 6. 4. 8. . 9. menghargai pemimpin. dan Lingga. sedia berkorban. Orang Laut dikenal juga sebagai orang Selat atau Cellates dan Seletar di kalangan pengembara Barat. Rakyat memberikan sokongan padu dan taat setia kepada raja seperti yang dinyatakan dalam Sejarah Melayu. dan orang Asli. 2. Tome Pires dan de Barros menyatakan bahawa pusat petempatan orang Laut terletak di Bentan. kerajaan Majapahit dan Siam tidak lagi berani mengancam dan menyerang Melaka. Rakyat Melaka memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan Melaka. b. Bantuan Orang Laut 1. kerajaan China telah mengurniakan sepersalinan pakaian. taat setia kepada raja. orang Laut mempunyai ciri-ciri kepahlawanan. Temasik. rakyat Melaka telah menunjukkan semangat: a. "rakyat itu umpama akar. payung kuning. c. Hasil hubungan diplomatik ini. Dalam usaha membantu Parameswara membangunkan Melaka. orang Laut membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka. a. 4. 5. dan cap mohor kepada Melaka. Ikatan Konsep Daulat 1. raja itu umpama pohonnya jikalau tiada akar. Rakyat Melaka banyak membantu Parameswara dalam pembangunan Melaka. b. mereka mahir tentang selok-belok Selat Melaka. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri".

Pembesar Berempat yang berkhidmat di peringkat pusat mempunyai tanggungjawab yang penting seperti yang berikut: .Kegemilangan Melaka 1. Sistem Pembesar Empat Lipatan 6. Setiap pembesar mempunyai tanggungjawab masing-masing dan membolehkan pentadbiran berjalan dengan lancar. Mereka dibantu oleh Pembesar Enam Belas dan seterusnya Pembesar Tiga Puluh Dua. Sistem Pembesar Empat Lipatan merupakan kumpulan pembesar yang berperanan sebagai pentadbir kerajaan. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan untuk melicinkan urusan pentadbiran. Baginda dibantu oleh Pembesar Berempat. 5. 8. Penghulu Bendahari. iaitu Bendahara. Amalan Sistem Pembesar Empat Lipatan membolehkan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dijalankan dengan sistematik. 4.05. 3.1 Pentadbiran Yang Sistematik 1. sultan menerajui pemerintahan. dan Laksamana. Dalam sistem ini. 2. Temenggung. 7. Pembesar Berempat dibantu oleh Pembesar Berlapan.

mempertahankan kedaulatan sultan dan kerajaan Melaka. Kawasan-kawasan pentadbiran pembesar dikenal sebagai 'kawasan pegangan'. Semua pembesar Melaka bertanggungjawab untuk: a. . Para pembesar juga perlu taat setia dan memberikan sokongan padu kepada sultan agar kerajaan yang kuat dan maju dapat dibentuk. b. 13. 10. 12. melaksanakan tugas dengan jujur dan bijaksana. 11. sungai atau pulau bagi meningkatkan sokongan mereka kepada baginda.Pembesar Bendahara      Peranan/Tanggungjawab Penasihat raja dalam pentadbiran Menteri utama Ketua turus angkatan perang Ketua hakim Pemangku sultan ketika sultan ke luar negeri atau gering Pemungut hasil atau ufti Bendahari Ketua segala Bendahari Ketua urusetia istana Ketua segala Syahbandar Ketua polis dan penjara Penguasa bandar dan Kota Melaka Ketua protokol istana Hakim di darat Ketua angkatan laut Pegawai peribadi raja Ketua duta Mengetuai utusan Penghulu Bendahari     Temenggung     Laksamana     9. Sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah. Sultan Melaka melantik pembesar-pembesar lain untuk mentadbir kawasan daerah dan jajahan serta memungut cukai di kawasan tersebut.

menjadi asas dan panduan kepada pemerintah sekarang untuk mewujudkan pentadbiran Asal Pengenalan Jawatan Pembesar Penghulu Bendahari   Jawatan ini telah diwujudkan oleh Parameswara ketika memerintah Temasik. Setelah memungut cukai. KAWASAN PEGANGAN PEMBESAR Pembesar Bendahara Penghulu Bendahari Laksamana Hulubalang Temenggung Kawasan Pegangan Muar dan Bentan Kampar dan Sening Hujung Temasik Sungai Raya dan Siantan Tiada kawasan pegangan 15. yang teratur.14.pembesar akan menghadap sultan dan mempersembahkan ufti kawasannya kepada baginda. Pengaruh sistem pentadbiran kerajaan Kesultanan Melayu Melaka: . . Jawatan ini diperkenalkan di Melaka dan pernah disandang oleh Seri Maharaja Tun Mutahir. diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain di Semenanjung Tanah Melayu. Jawatan ini pernah disandang oleh Hang Tuah. 16. Temenggung  Laksamana   Jawatan ini diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah. a. Kawasan pembesar daerah dan jajahan memungut cukai dipanggil 'kawasan pemakanan'. pembesar. Jawatan ini pernah disandang oleh Seri Nara Diraja Tun Ali.

v.2 Pusat Perdagangan Melaka terkenal sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa yang masyhur pada pertengahan abad ke-15. b. antara tugas Syahbandar termasuklah: i. 10.1. iv. 6. mengurus cukai. Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun dan membolehkan kapal dagang berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Melaka terletak di pertengahan laluan perdagangan antara Timur dengan Barat. pedagang dari Barat pula belayar ke Melaka. 7. Para pedagang singgah di pelabuhan Melaka untuk berdagang dan mendapatkan bekalan makanan dan minuman. Angin Monsun Timur Laut dihalang oleh Banjaran Titiwangsa. Angin Monsun Barat Daya dihalang oleh Pulau Sumatera. Keadaan ini membolehkan Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka juga. b. 12. . Kedudukan Geografi 1.05. a. 3. vi. Muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal-kapal berlabuh. Mereka menjalankan urusan jual beli di Melaka ketika menunggu peralihan angin monsun. 9. menjadi hakim di pelabuhan. 4. Bukit-bukau menjadi tempat strategik untuk mengawasi keselamatan Selat Melaka. Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka Faktor-faktor yang mendorong Melaka menjadi pusat perdagangan 1. 2. 11. Apabila Angin Monsun Barat Daya bertiup. iii. jawatan Syahbandar diwujudkan untuk mengurus pelabuhan dan memastikan kegiatan perdagangan berjalan lancar. mengawal sistem timbangan dan nilai mata wang. 5. Peranan Syahbandar. Pedagang Melaka berperanan sebagai orang tengah dalam urusan perdagangan antara pedagang Timur dengan Barat. menguatkuasakan undang-undang kapal keluar dan masuk. Kedudukan geografinya membolehkannya mengawal Selat Melaka yang menjadi laluan kapal dagang. pelabuhan Melaka menjadi tumpuan pedagang dari Timur dan Barat. Dengan itu. menjaga keselamatan dan kebajikan pedagang. a. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit-bukau menjadi panduan kepada pedagang untuk belayar menuju ke Melaka. 8. Apabila Angin Monsun Timur Laut bertiup. ii. mengurus pasar dan gudang. pedagang dari Timur belayar ke Melaka.

Sistem cukai yang berpatutan. dan Ryukyu. ii. kiwi. Syahbandar III – mengurus pedagang dari Parsi. Peranan Laksamana dan orang Laut. Undang-undang Laut Melaka digubal bagi memastikan kegiatan perdagangan yang adil dan lancar. di pelabuhan Melaka. Laksamana bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Selat Melaka. kerajaan Melaka mengamalkan sistem cukai rasmi sebelum berniaga di Melaka. Kalinga. Kadar cukai berbeza mengikut tempat asal pedagang. v. dan buruh untuk mengangkut barang. China.c. Benggala. d. . Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka. gudang untuk menyimpan barang. Jawa. c. tempat membaiki kapal. peraturan dan tata tertib berniaga. iv. Maluku. dan Pegu. pengangkutan seperti kapal. para pedagang membayar 'Panduan' atau cukai rasmi sebelum berniaga di Melaka. lancar. iii. iii. a. Syahbandar IV – mengurus pedagang dari Pasai. bekalan makanan dan minuman. cukai yang berpatutan dan adil dikenakan terhadap pedagang. orang Laut bertanggungjawab menjalankan tugastugas pengawalan. hukum-hukum bagi jenayah yang berlaku di kapal. jong. a. d. seramai empat orang Syahbandar dilantik dan setiap Syahbandar ditugaskan untuk menjaga kumpulan pedagang yang berikut: i. a. Kemudahan di pelabuhan. 5. perahu. para pedagang rasa selamat berdagang di Melaka. Undang-undang Laut Melaka memberikan keyakinan kepada para pedagang untuk berdagang di Melaka. keselamatan pedagang dan keamanan perairan Melaka terpelihara. ii. larangan-larangan di atas kapal. kemudahan prasarana merupakan antara faktor penting yang menarik ramai pedagang datang berdagang di Melaka. tanggungjawab nakhoda. 4. v. b. antara kemudahan yang disediakan termasuklah: i. b. gajah. c. Kalimantan. 2. b. tempat penginapan. iv. c. iii. cara berjual beli. dan anak kapal. a. Syahbandar II – mengurus pedagang dari Champa. Syahbandar I – mengurus pedagang dari Gujerat. ii. iv. kerajaan Melaka mengamalkan sistem cukai berkeutamaan atau cukai mengikut tempat. 3. Banda. Borneo. Undang-undang Laut Melaka mempunyai 24 fasal yang berkaitan dengan: i. dan Filipina. b.

KADAR CUKAI MENGIKUT TEMPAT ASAL PEDAGANG Kadar cukai 6% 3% Tempat Asal Pedagang India. mereka memberikan hadiah atau persembahan kepada Sultan. b. menjadi sumber pendapatan kerajaan Melaka. Melaka berperanan sebagai sebuah pelabuhan entrepot yang bertanggungjawab: i. 6. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Surat Kebenaran. pelbagai jenis wang logam telah digunakan dalam urusniaga di Melaka. 7. Penggunaan sistem mata wang. ii. 8. setiap pedagang yang berdagang di pelabuhan Melaka diwajibkan mendapatkan surat kebenaran berniaga daripada kerajaan Melaka. Pelabuhan entrepot. a. Antaranya: i. Temenggung atau Syahbandar. pelbagai jenis bahasa wujud di Melaka tetapi bahasa Melayu dipilih sebagai lingua franca atau bahasa perantaraan kerana: . mata wang emas. memudahkan urusan perdagangan. Pegu dan Siam Pedagang yang tinggal tetap di Melaka Pedagang dari China dan Jepun tidak perlu membayar cukai kepada kerajaan Melaka. memastikan urusan perdagangan berjalan dengan lancar. ii. b. Sebaliknya. a. kepentingan surat kebenaran: i. a. dan Pasai. c. mereka perlu membayar sejumlah wang yang ditetapkan untuk mendapatkan surat tersebut yang dianggap sebagai lesen perniagaan. mengumpul barangan dari Kepulauan Melayu untuk dijual kepada pedagang asing. kepentingan penggunaan mata wang: 9. i. Kembayat. menggalakkan pedagang asing berdagang di Melaka. ii. mata wang timah (calains) dan mata wang emas tempatan. membolehkan pedagang berdagang di Melaka. ii. a. perak dan timah dari Gujerat. membolehkan urusan perdagangan berjalan dengan lancar. Pedir. mengedarkan barangan dari Timur dan Barat ke Kepulauan Melayu. iii. 10. iii. Arab.

Hubungan Melaka dengan Kerajaan-kerajaan Serantau 1. wujud perasaan tolong-menolong dan hormat-menghormati antara kedua-dua buah kerajaan. bahasa Melayu menjadi bahasa utama masyarakat rantau itu. bahasa Melayu mudah difahami. kerajaan-kerajaan antarabangsa. hubungan diplomatik. 2. apabila Pasai mengalami huru-hara di dalam negeri. . ii. b. 2. i. Kerajaan Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara serantau seperti: a. dapat menjaga kepentingan perdagangan antarabangsa Melaka.05. Hubungan Melaka dengan Pasai: a. Siak. Kerajaan Melaka menetapkan dasar luarnya dengan jelas dan tegas supaya: a. Pasai. Jawa. Kampar. Melaka menghantar pembesar dan bala tentera ke Pasai untuk menamatkan kekacauan tersebut. para pedagang asing bertutur dalam bahasa Melayu apabila berurusan dengan pedagang dan pegawai Melaka. b. 1. kedua-dua buah kerajaan ini menggunakan istilah salam. b. Kerajaan Melaka menjalin hubungan luar dengan: a. iii. b. c. setiap kerajaan yang berhubung dengan Melaka tahu dan faham akan kedudukan masing-masing. hubungan perdagangan.i. c. d. kedudukan kedua-dua buah kerajaan ini dianggap setaraf. dapat menjamin keselamatan Melaka.   apabila berutus surat.3 Kematangan Hubungan Luar 1. ii. iv. Megat Iskandar Syah berkahwin dengan puteri Pasai dan memeluk Islam. kerajaan-kerajaan serantau. b. kedua-dua kerajaan ini bertukar-tukar pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum Islam.

banyak pedagang Jawa datang berdagang di pelabuhan Melaka. iii. hubungan dengan China mendatangkan keuntungan kepada Melaka kerana: i. Melaka menguasai hasil perdagangan negeri ini. Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Siam. tindakan Melaka menjalin hubungan dengan Siam merupakan satu langkah yang bijak kerana: i. dan emas ke Melaka. Kerajaan Melaka memberi taraf naungan kepada Siak. Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Ryukyu. hubungan perdagangan. Jambi. 3. Siam membekalkan bahan makanan. Kebesaran dan kedudukan kerajaan Melaka dapat digambarkan semasa sultan Melaka melawat ke luar negeri. b. Jawa membekalkan beras. baginda diiringi oleh raja dari Palembang. . Hubungan kerajaan Melaka dengan Ryukyu (Jepun). Hubungan Melaka dengan Siak dan Kampar: a. b. beras dan kayu jati ke Melaka. a. b. 5. ii. Hubungan kerajaan Melaka dengan Siam. a. f. dan rempah ke Melaka. 3. Pasai membekalkan lada hitam. China memberikan perlindungan kepada Melaka. c. dan Lingga. makanan. c. dapat mengelakkan ancaman Siam. iv. apabila berutus surat ke Melaka. hubungan diplomatik dan perdagangan antara Melaka dengan China terjalin apabila Laksamana Yin Ching melawat Melaka pada tahun 1404. c. 2. beras. Hubungan Melaka dengan Kerajaan-kerajaan Antarabangsa 1. Melaka bebas daripada ancaman Siam dan Majapahit. banyak pedagang dari China datang berdagang ke Melaka. ii. d. China mengiktiraf kerajaan Melaka. utusan diplomatik kerajaan Melaka ke Siam diketuai oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putera. Contohnya. Siak dan Kampar ditawan oleh Melaka. ketika Sultan Mansor Shah membuat lawatan ke Majapahit. b. 6. e. mereka menghantar ufti ke Melaka dalam bentuk wang atau barang. a. dapat menjaga kepentingan ekonomi Melaka. Siak dan Kampar menggunakan istilah sembah kerana taraf mereka rendah daripada Melaka. a. Hubungan kerajaan Melaka dengan China. 4. Hubungan Melaka dengan Jawa. Mereka membekalkan emas ke Melaka.

c. pedagang Gujerat membekalkan kain kepada Melaka. ii. . Mendapat perlindungan dan pengiktirafan dari China. b. kerajaan Melaka menjalin hubungan perdagangan dengan Gujerat. Hubungan kerajaan Melaka dengan Gujerat. 4. Menambahkan sumber pendapatan Melaka melalui pembayaran ufti daripada negeri jajahan. d. balasan surat daripada Raja Ryukyu menunjukkan bahawa Raja Ryukyu: i. 5. a.b. c. d. Melaka. Sultan Mansor Shah pernah menghantar surat kepada Raja Ryukyu untuk memberitahu bahawa ada pedagang Ryukyu melanggar undang-undang Melaka. kerajaan Melaka menjalin hubungan dengan Tanah Arab melalui kegiatan perdagangan. Mewujudkan perasaan tolong-menolong dan hormat-menghormati. Mengembangkan agama Islam di Melaka. pedagang Arab menyebarkan agama Islam ke Melaka. pedagang Arab mendapatkan emas dan rempah ratus yang dikeluarkan dari Kepulauan Melayu dan kain sutera serta teh dari China. di Melaka mereka mendapatkan rempah ratus yang dihasilkan di Kepulauan Melayu. b. di Melaka. pedagang Gujerat juga memainkan peranan penting untuk menyebarkan agama Islam di Kepentingan Hubungan Luar dan Kesannya kepada Melaka        Menjamin keselamatan Melaka. sanjung tinggi pada kedaulatan Melaka. c. Memajukan perdagangan Melaka. Hubungan kerajaan Melaka dengan Tanah Arab. akur pada undangundang Melaka. Meningkatkan kedudukan Melaka. banyak pedagang dari Ryukyu datang berdagang ke Melaka. a.

W. beliau berjaya mengislamkan Raja Sri Maharaja. Melalui mubaligh Arab. a. 4.A. Islam bertapak di Melaka pada kurun ke-15 apabila Megat Iskandar Shah memeluk Islam. iv. b. 2. antara sifat istimewa Islam yang menarik minat masyarakat-masyarakat Melaka untuk memeluk Islam termasuklah: i. agama Islam menekankan persamaan taraf. ii. a. 3.05. Kedah. dan rasional. pembesar. Bukti: Penemuan batu nisan di Tanjung Inggeris. Buktinya: Penemuan Batu Bersurat Terengganu bertarikh 1303. a.1. menurut catatan Hikayat Raja-raja Pasai dan Bustanus Salatin. ajaran Islam mudah difahami dan bersifat adil. Sifat agama Islam sendiri. Islam bertapak di negeri Kedah sekitar abad ke-9. pembesar. Melalui pedagang Islam. agama Islam merangkumi semua aspek kehidupan. ulama mengajar agama Islam kepada sultan. dan Nabi Muhammad S. agama Islam percaya kepada satu Tuhan iaitu Allah S. Melalui perkahwinan. 2. sebahagian daripada mereka pula berkahwin dengan penduduk tempatan. . dan rakyat. Megat Iskandar Shah memeluk agama Islam setelah berkahwin dengan Puteri Raja Pasai. Melaka sebagai tempat pertemuan para ulama dan pendakwah: a. toleransi. rasul Allah. ada antara mereka membawa bersama ahli agama untuk menjalankan kegiatan dakwah di Melaka. dan penduduk Melaka. b. c.4 Pusat Pengembangan Agama Islam 1.T. mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah telah menyebarkan agama Islam di Melaka. pedagang Islam dari Arab dan India menyebarkan agama Islam di Melaka di samping berdagang. a. Islam sudah bertapak di Terengganu sekitar abad ke-13. iii. ada di kalangan pedagang Islam berkahwin dengan gadis tempatan dan agama Islam turut tersebar kepada keluarga gadis tempatan. Keunggulan Melaka sebagai Pusat Penyebaran Agama Islam 1. Kedatangan Agama Islam ke Melaka Agama Islam tersebar di Melaka melalui beberapa cara: 1. pendakwah menyebarkan Islam di dalam negeri Melaka dan luar negeri. b. b. 3.W.

3. Contohnya. 3. Melalui perdagangan. Peranan istana raja: a. Raja Melaka menyediakan tempat tinggal untuk pendakwah. negeri jajahan taklukan turut memeluk Islam kerana: i. a. b. mereka terpengaruh dengan agama Islam semasa berdagang di Melaka. putera-puteri Sultan Melaka berkahwin dengan raja-raja negara lain. Melaka sebagai pusat pengajian ilmu tasawuf: a. Melalui perkahwinan politik. b. ii. 4. a. istana Melaka menjadi tempat menterjemah. Melalui askar upahan. 2. Melaka berjaya membina empayar yang luas. nilai Islam seperti musyawarah diterapkan dalam urusan pentadbiran kerajaan Melaka. . mereka menghantar pendakwah ke luar negeri untuk menyebarkan Islam.c. 2. ii. b. b. mereka mengembangkan agama Islam kepada keluarga dan rakan di tempat asal mereka. mereka menyebarkan Islam kepada keluarga dan sahabat handai setelah mereka kembali ke tanah air. a. a. menyadur. Terengganu. yang meliputi Pahang. 4. Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan masalah berkaitan Islam. madrasah. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara Melaka menyebarkan agama Islam ke rantau Asia Tenggara melalui beberapa cara: 1. a. Melalui penaklukan tanah jajahan. setelah putera raja Siak berkahwin dengan puteri Sultan Mansor Shah. Peranan Raja Melaka. dan Rokan. mereka mendirikan masjid. Kelantan. Melaka menjadi tumpuan pedagang. Hikayat Amir Hamzah. negeri-negeri tersebut turut diislamkan. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. b. b. askar upahan Melaka terpengaruh dengan agama Islam semasa berkhidmat di Melaka. c. beliau mengarang kitab Insan al-Kamil. c. menunjukkan taat setia kepada sultan Melaka. ingin menjamin keselamatan negeri. Raja Melaka memeluk Islam dan diikuti oleh pembesar serta rakyat Melaka. antara kitab yang diterjemahkan ialah: i. Inderagiri. dan surau sebagai tempat mempelajari agama Islam dan membaca kitab suci al-Quran. b. d. dan menyimpan kitab agama. Abdul Karim al-Jili ialah ahli tasawuf yang terkenal di Melaka. Islam tersebar ke Siak.

Melalui pendakwah. c. wujudnya institusi kesultanan. . a. 2. Melaka menghantar mubaligh. f. a. 4. raja menggunakan gelaran sultan. mereka menjadi penasihat sultan dalam hal-ehwal pentadbiran supaya pentadbiran dijalankan secara adil dan saksama. Kalimantan. pengajian al-Quran menjadi asas sistem pendidikan masyarakat Melaka. 1. bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan lingua franca. Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar pendakwah untuk mengajar Raja Pahang. Sultan Melaka memainkan peranan yang penting dalam usaha mengembangkan agama Islam di rantau ini. e. Kampar. Keadaan ini menarik minat banyak orang untuk memeluk Islam. d. dan ahli sufi untuk menyebarkan Islam ke rantau Asia Tenggara. a. c. antaranya. c. permuafakatan dan perbincangan diutamakan dalam pentadbiran. Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka terpengaruh dengan undang undang fikah atau syariah. b. c. Pendidikan. b. berzina. Undang-undang. Sultan-sultan Melaka memberikan galakan dan dorongan kepada pendakwah untuk menyebarkan agama Islam. d. hukum yang berkaitan dengan membunuh. dan Inderagiri tentang hal ehwal agama Islam. pentadbiran Melaka berasaskan pemerintahan Islam. contohnya. a. agama Islam menjadi agama rasmi Melaka. mereka berdakwah secara berhemah dan tidak memaksa. a. 6. b. b. agama Islam dianuti oleh masyarakat Melaka. Istana menjadi pusat intelektual. b. Sinar Islam di Melaka Perkembangan Islam di Melaka meninggalkan beberapa kesan yang penting. dan selatan Filipina. Peranan pemerintah Melaka.5. ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran Melaka. Raja Melaka yang pertama menggunakan gelaran sultan ialah Sultan Muhammad Shah. Pentadbiran. b. tulisan Arab disesuaikan dengan bahasa Melayu dan menghasilkan tulisan jawi. ulama. mereka menyebarkan Islam ke Jawa. a. dan minum arak. tulisan jawi digunakan secara meluas. Agama. 3.

Amalan masyarakat. mihrab. mimbar. Kesenian. Istana raja menjadi tempat berkumpulnya pengarang. kesenian lain termasuklah tulisan khat dan ukiran berbentuk corak bunga dan geometri serta ayat-ayat al-Quran dan Hadis.5. a. menara azan. 1. ii. 2. ii.5 Pusat Kegiatan Ilmu 1. Hikayat Amir Hamzah. b. dan ulama. mencatat diari istana. 2. Istana Melaka telah menjadi pusat kegiatan intelektual pada kurun ke-15. dan disadur oleh golongan bijak pandai di Melaka. 3. diterjemah. iii. mengarang sejarah. iii. kenduri arwah. iv. i. menjadi guru kepada anak-anak raja. mengarang surat rasmi raja. Peranan Istana sebagai Pusat Kegiatan Intelektual 1. iii. menulis kitab agama Islam. jurutulis. pengaruh kesenian Islam dapat dilihat pada corak ukiran di kubah masjid. ii. . a. upacara khatam al-Quran. antara karya sastera terjemahan termasuklah: i.05. Perkembangan perdagangan di Melaka turut meningkatkan kegiatan keilmuan. majlis kesyukuran. a. ii. amalan masyarakat Melaka terpengaruh dengan unsur-unsur Islam seperti: i. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. dan tempat berwuduk. Pedagang Arab membawa bersama kitab agama dan hasil kesusasteraan Arab juga. Hasil karya ini telah disalin. i. menghasilkan pelbagai jenis kesusasteraan. menggubal perjanjian. ii. Golongan bijak pandai Melaka yang dapat menguasai bahasa asing menterjemah dan menyadur karya sastera dari Arab dan Parsi. a. menterjemahkan kitab agama Islam. pengarang berperanan untuk: i. 6. jurutulis berperanan untuk: ulama berperanan untuk: 3. c. menyusun salasilah raja. b.

v. antara karya sastera saduran termasuklah: 4. Istana Melaka juga berperanan sebagai perpustakaan yang menyimpan buku-buku yang ditulis oleh penulis tempatan dan penulis asing. iii. kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menakluk beberapa buah kerajaan yang lain bagi menjamin keselamatan. 9. i. Hikayat Nabi Wafat. Melalui penaklukan. bahasa perantaraan dalam kegiatan dakwah. Contohnya: a. b. Hikayat Nabi Yusof. i. a. Undang-undang Laut Melaka. Kebanyakan karya ini bersifat didaktik. keutuhan. 6. 1. iaitu memberikan pengajaran dan digunakan sebagai perantara untuk menyebarkan agama Islam. iii. Hikayat Iskandar Zulkarnain. bahasa persuratan. ii. b. Buku buku ini menjadi khazanah kerajaan.6 Peluasan Kuasa Cara-cara Peluasan Kuasa 1. Istana Melaka menjadi tempat bagi para alim ulama membincang dan membahaskan soal berkaitan dengan agama Islam. . dilengkapkan semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Hukum Kanun Melaka. a. 8.  Kitab Darul Manzum iaitu kitab utama yang berkaitan dengan aspek aspek ketuhanan menjadi bahan perbahasan para ulama. dan kemakmuran Melaka. b. 10. Bahasa Melayu digunakan sebagai: .05. 7. kejayaan kerajaan Melaka dalam bidang penaklukan adalah kerana: i. c. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan setelah kedatangan Islam. Hikayat Bakhtiar. kebijaksanaan Sultan Melaka mengatur strategi peperangan. Tulisan jawi digunakan secara meluas. Hikayat Bulan Belah. iv. ii. 5.iii. Hikayat Nabi Bercukur. antara kerajaan yang ditakluki ialah Pahang dan Kampar. digubal semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Karya sastera Melayu seperti Hikayat Bayan Budiman dihasilkan juga. Karya undang-undang dihasilkan juga. disusun semula semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah.

ii.

keberanian dan semangat sedia berkorban di kalangan askar Melaka.

2. Kerelaan bernaung. a. terdapat kerajaan-kerajaan yang rela bernaung di bawah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Antaranya: i. ii. Jambi. Lingga.

b. raja-raja dari negeri naungan Melaka ditabalkan oleh Sultan Melaka. 3. Melalui perkahwinan. a. Sultan Melaka mengahwinkan putera dan puterinya dengan putera dan puteri dari negeri lain seperti Pahang, Kelantan, dan Siak; b. melalui perkahwinan, hubungan persaudaraan antara kedua-dua buah kerajaan dapat diperkukuhkan. 4. Melalui campur tangan politik. a. Kerajaan Melaka meluaskan pengaruhnya ke negeri lain dengan memberikan bantuan kepada kerajaan yang menghadapi huru-hara dalam negeri; b. Melaka memberikan bantuan kepada Sultan Zainal Abidin dari Pasai yang hampir digulingkan daripada takhta; c. Melaka juga membantu Pasai untuk mengalahkan Aru yang mengancam Pasai dan Melaka; d. walaupun kedudukan Pasai setaraf dengan Melaka, kekuasaan Melaka diakui oleh Pasai.

Kebijaksanaan Pemimpin
1. Kebijaksanaan sultan dan pembesar Melaka membolehkan Melaka berjaya membentuk sebuah empayar yang luas. 2. Usaha peluasan kuasa Melaka bermula semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. 3. Peluasan kuasa semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah: a. Pahang, Inderagiri, dan Kampar telah ditawan oleh Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah; b. baginda menghantar Tun Perak bagi menggagalkan serangan Siam terhadap Melaka; c. baginda menjalin hubungan diplomatik dengan China yang membolehkan kedudukan kerajaan Melaka diiktiraf oleh China dan kerajaan lain di rantau ini; d. baginda berjaya menyelesaikan perbalahan antara pembesar Melayu dengan pembesar India-Muslim. 4. Keamanan yang wujud di Melaka membolehkan baginda menumpukan usaha untuk meluaskan kuasa. 5. Semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah, usaha peluasan kuasa kerajaan Melaka diperhebatkan. Antaranya:

a. baginda berjaya menguasai Bernam dan Perak di Semenanjung Tanah Melayu dan Siak di Sumatera; b. baginda berjaya menghalang Pahang, Kampar, dan Inderagiri membebaskan diri daripada penguasaan Melaka. 6. Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan seorang pemerintah yang warak dan mengambil berat tentang pentadbiran negara. 7. Baginda mementingkan keamanan dan keselamatan dalam negeri. Misalnya, baginda menyamar diri sebagai rakyat biasa untuk menghapuskan kegiatan jenayah. 8. Sultan Alauddin Riayat Shah telah menghantar Laksamana Hang Tuah ke Aru dan berjaya menguasai negeri tersebut. 9. Bendahara Tun Perak yang berwibawa dan cekap memainkan peranan yang penting dalam usaha memperluaskan kuasa kerajaan Melaka. a. Beliau telah berjaya mengalahkan serangan Siam terhadap Melaka sebanyak dua kali iaitu pada tahun 1445 dan 1456; i. serangan Siam tahun 1445.   Tun Perak masih menjadi penghulu Klang pada ketika itu. beliau mengarahkan pengikutnya membawa keluarga masing-masing berpindah ke Melaka untuk menaikkan semangat mereka mempertahankan Melaka. ii. serangan Siam tahun 1456.    Tun Perak telah dilantik menjadi Bendahara Melaka pada masa itu. beliau mengarahkan askar Melaka menggunakan perahu kecil sebagai muslihat perang agar tentera Siam sukar mengejarnya. beliau juga mengarahkan askarnya mengikat jamung di pokok bakau untuk mengelirukan tentera Siam seolah-olah Melaka mempunyai askar yang ramai. b. Bendahara Tun Perak telah berjaya menguasai Pahang yang berada di bawah kekuasaan Siam pada masa itu.

Tun Perak
     

Anak Bendahara Sri Wak Raja. Pada tahun 1445, dilantik oleh penduduk Klang menjadi penghulu. Dilantik menjadi Bentara Melaka. Pada tahun 1456, dilantik menjadi Bendahara Melaka. Telah memperluaskan jajahan takluk Melaka. Jajahan takluk semasa beliau menjadi

Bendahara Melaka ialah Pahang, Terengganu, Johor, Riau- Lingga, Bengkalis, Kepulauan Karimon, Rokan, Siak, Kampar, Jambi, Inderagiri, dan Aru. Beliau meninggal dunia pada tahun 1498 dan diganti oleh Tun Putih.

10. Bendahara Tun Perak pembesar yang taat setia kepada Sultan Melaka. Buktinya: a. beliau tidak menuntut bela apabila anaknya, Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad iaitu putera Sultan Mansur Shah; b. beliau hanya meminta Sultan Mansur Shah agar tidak melantik Raja Muhammad sebagai pengganti Sultan Melaka. Raja Muhammad hanya ditabalkan sebagai Sultan Pahang. 11. Tindakan Bendahara Tun Perak itu adalah penting kerana: a. dapat mewujudkan keamanan dalam negeri; b. dapat mengekalkan kesetiaan rakyat Melaka.

Kejadian Pembunuhan Tun Besar Raja Muhammad telah membunuh Tun Besar (Anak Bendahara Tun Perak) dalam suatu kejadian. Kejadian itu berlaku apabila raga yang disepak oleh Tun Besar terkena tanjak Raja Muhammad. Raja Muhammad menjadi marah dan menikam Tun Besar.

12. Kesan perluasan kuasa terhadap kerajaan Melaka. a. Melaka bertambah kaya kerana dapat menerima ufti dalam bentuk wang, barangan atau ketenteraan. Ufti yang diterima oleh Melaka adalah seperti yang berikut: . i. ii. Klang, Bernam, Perak, dan Jugra – 40000 calains setahun. Kampar, Pahang, dan Inderagiri – 40 kati emas setahun. Lingga, Rokan, Tunggal, dan Rupat – 40 buah perahu dan lancara bersama hulubalang. b. Melaka dapat mengawal perairan Selat Melaka setelah menguasai negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera; c. Melaka dapat bekalan barangan dari negeri jajahan dan naungan; d. Melaka dapat mengembangkan agama Islam ke negeri jajahan dan naungan

Kemerosotan Melaka
1. Parameswara telah mengasaskan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan berusaha untuk membangunkan negeri tersebut. 2. Semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah, Melaka mencapai zaman kegemilangannya. 3. Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, Melaka mengalami zaman kemerosotan kerana: a. kelemahan kepimpinan; b. masalah perpaduan; c. kelemahan askar Melaka; d. kedatangan Portugis.

1.06.1 Kelemahan Kepemimpinan
1. Tun Mutahir dilantik sebagai Bendahara Melaka selepas Bendahara Tun Perak meninggal dunia. 2. Para pembesar Melayu berasa iri hati terhadap Bendahara Tun Mutahir kerana: a. beliau bersikap pilih kasih; b. beliau daripada keturunan India-muslim. 3. Bendahara Tun Mutahir difitnah oleh Raja Mendeliar bahawa beliau ingin mengatasi kekayaan Sultan Melaka. 4. Sultan Mahmud Shah amat murka lalu menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Tun Mutahir dan ahli keluarganya tanpa usul periksa. 5. Kesan daripada peristiwa tersebut: a. Sultan Mahmud Shah menyerahkan pemerintahan negeri kepada puteranya, Raja Ahmad; b. Tun Perpatih Putih dilantik sebagai Bendahara Melaka yang baru; c. pentadbiran Melaka menjadi semakin lemah kerana tidak ada pemimpin yang berwibawa; i. ii. Raja Ahmad seorang pemerintah yang lemah dan tidak cekap. Bendahara Tun Perpatih Putih seorang yang uzur dan tepok.

d. amalan rasuah dan fitnah-memfitnah berlaku secara berleluasa; e. rakyat berpecah-belah dan tidak bersatu padu. 6. Perdagangan di Melaka semakin merosot kerana kadar cukai yang tinggi dikenakan di pelabuhan Melaka.

1.06.2 Masalah Perpaduan
1. Masalah perpaduan wujud apabila Tun Mutahir dilantik sebagai Bendahara Melaka. 2. Berlaku persaingan pengaruh antara orang India-muslim.

3. Punca persaingan tersebut adalah kerana Bendahara Tun Mutahir bersifat pilih kasih dalam pentadbirannya. 4. Contoh persaingan pengaruh termasuklah: a. perebutan pengaruh antara Laksamana Khoja Hassan dengan Tun Mutahir; b. Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir ingin mengatasi kekayaan sultan. 5. Apabila Bendahara Tun Mutahir dan keluarganya dihukum bunuh, rakyat Melaka turut berpecahbelah. 6. Akibatnya, keutuhan kerajaan dan kegiatan perdagangan di Melaka terjejas.

1.06.3 Kelemahan Askar Melaka
1. Semasa berperang dengan tentera Portugis, askar Melaka menggunakan alat perang tradisional seperti keris, tombak, panah, perisai, dan sumpit beracun. 2. Kebanyakan askar Melaka terdiri daripada askar upahan dari Jawa. 3. Angkatan perang Melaka tidak mempunyai struktur yang lengkap. 4. Angkatan Portugis terlatih dan menggunakan senjata moden seperti meriam yang boleh menembak dari jarak jauh. 5. Angkatan Portugis diketuai oleh Alfonso de Albuquerque yang handal. 6. Pasukan tentera Portugis mendapat sokongan dari pangkalan tentera mereka di Goa, India. 7. Semasa tentera Portugis menyerang Melaka, askar upahan Melaka dari Jawa telah melarikan diri. Ini memudahkan tentera Portugis menawan Melaka.

1.06.4 Kedatangan Portugis Sebab Kedatangan Portugis
1. Kedatangan orang Portugis ke Timur dikaitkan dengan "Gold, Gospel dan Glory". 2. Orang Portugis merupakan bangsa Eropah yang pertama sampai ke Timur. 3. Sebab-sebab kedatangan orang Portugis ke Timur: a. kekayaan; i. ii. iii. iv. orang Portugis mahu mendapatkan rempah ratus dari Kepulauan Melayu. rempah mendapat permintaan yang tinggi di Eropah. rempah digunakan untuk mengawet makanan dan menambah kelazatan makanan serta memanaskan badan. mereka ingin memecah monopoli perdagangan rempah pedagang Islam. b. keagamaan;

Melaka membayar ganti rugi. Vasco da Gama sampai ke India. ii. ii. iii. i. 14. Alfonso de Albuquerque telah dihantar oleh Raja Portugal untuk mengetuai angkatan laut menyerang Melaka. d. Sultan Mahmud menolak semua tuntutan tersebut. Saudagar Islam dari Gujerat dan Jawa menasihati Bendahara Tun Mutahir agar berhati-hati dengan orang Portugis yang menjadi musuh orang Islam dan kedatangan mereka adalah untuk menguasai perdagangan dan menentang Islam. Kejayaan ini disebabkan Si Kitol memberikan maklumat kepadaAlfonso de Albuquerque tentang kekuatan Melaka dan strategi serangan. galakan Raja Portugal. baginda menghantar rombongan untuk mencari jalan laut ke Timur. Askar Melaka telah diperdengarkan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah untuk menaikkan semangat perjuangan mereka menentang tentera Portugis. 1498. iv.i. . Orang Portugis dibenarkan berniaga dan keselamatan mereka dijamin oleh Sultan Melaka. 5. b. 11. c. Putera Henry menggalakkan rakyatnya menjelajah ke Timur. 12. iii. 9. 2. kejayaan-kejayaan tersebut menjadi kemegahan bangsa Portugis. Setibanya di Melaka. Bendahara Tun Mutahir memujuk Sultan Mahmud supaya bertindak terhadap orang Portugis. Beberapa orang Portugis ditahan termasuk Ruy de Araujo dan ada yang terbunuh. mereka hendak menghancurkan kerajaan Islam di Timur. i. Sultan Mahmud mengeluarkan perintah untuk menangkap orang Portugis. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. Alfonso de Albuquerque menuntut agar: a. ii. Portugis Menguasai Melaka 1. Alfonso de Albuquerque melancarkan serangan yang pertama dan berjaya menguasai jambatan sungai Melaka 13. Alfonso de Albuquerque menggunakan alasan itu untuk menyerang Melaka. kemegahan. Lopez de Sequeira sempat melarikan diri ke Goa. rombongan Lopez de Sequera sampai ke Melaka. 8. 3. 6. 7. 1510 Portugis menawan Goa. angkatan laut Portugis yang diketuai oleh Lopez de Sequeira tiba di Melaka untuk memulakan hubungan dengan Melaka. c. orang tawanan Portugis dibebaskan. 4. 10. orang Portugis mahu menyebarkan agama Kristian di Timur. Pada 25 Julai 1511. mereka ingin meneruskan Perang Salib di Timur. 1509. orang Portugis dibenarkan membina kubu di Melaka. 1509.

Sultan Mahmud Shah. Angkatan perang Portugis terlatih dan berpengalaman. Setelah Melaka ditawan oleh Portugis. 16. Tiada Bendahara yang kuat selepas kematian Tun Perak. Faktor Kejayaan Portugis      Portugis diketuai oleh panglima perang yang handal – Alfonso d' Albuquerque. Alfonso de Albuquerque melancarkan serangan yang kedua dan pasukan tentera Melaka dikalahkan. Sultan Ahmad Shah bersama keluarga. 17. Maklumat tentang pertahanan Melaka diketahui oleh Portugis. Melaka ditawan oleh Portugis. Bantuan daripada angkatan tentera mereka di Goa. para pembesar dan rakyat Melaka berundur ke Muar. Pada 24 Ogos 1511. 18. Permusuhan antara golongan TamilIslam dengan Melayu-Islam kerana sikap pilih kasih Tun Mutahir.15. Faktor Kejatuhan Melaka     Pentadbiran Melaka yang lemah. Maklumat dan strategi peperangan yang berkesan. Pada 10 Ogos 1511. . Kelengkapan senjata moden. Serangan balas tentera Melaka yang diketuai oleh Sultan Ahmad Shah telah menyebabkan angkatan Portugis terpaksa berundur. Sultan Mahmud Shah mendirikan sebuah kerajaan baru di Bentan setelah kemangkatan Sultan Ahmad Shah.

Siak. Raja Ali.Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka 1. Setelah Melaka ditawan oleh Portugis. 11. putera Sultan Mahmud dilantik sebagai sultan baru dengan menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. 3. Sultan Mahmud Shah berundur ke Pagoh dan membina kubu di Bentayan. Laksamana Tun Abdul Jamil memperkukuhkan penguasaan Johor terhadap jajahan takluk pada abad ke-17. d. b. . Pusat pentadbiran Johor sering bertukar tempat di sepanjang Sungai Johor sebagai muslihat mempertahankan Johor daripada ancaman Portugis. menghantar barangan eksport ke Johor. baginda mara ke Pahang sebelum bergerak ke Bentan (Riau). Kemudian. Portugis menyerang Bentan pada tahun 1521 dan serangmenyerang antara kedua-dua pihak berlarutan sehingga tahun 1526. 2. Pahang. Lingga. Jajahan takluk Johor dikehendaki: a.1 Pengasasan Kerajaan Johor 1. b. Johor dengan bantuan Perak. 14. 8. 15. 13. Bendahara dan Seri Nara Diraja membangunkan pusat pentadbiran Johor di Pekan Tua. Inderagiri. Wakil-wakil Johor ditempatkan di jajahan takluknya seperti Bengkalis. Acheh. Baginda telah mengasaskan kerajaan di Tanah Besar Johor atau Ujong Tanah. 12. 4. menghantar askar untuk menyertai angkatan Johor jika diperlukan. 5. Muar. Baginda menjadikan jajahan takluk Melaka sebagai jajahan takluk Johor. baginda memperkuatkan angkatan tentera dengan mendapatkan bantuan daripada jajahan takluknya iaitu: a. Johor tidak berputus asa untuk menawan semula Melaka. Kampar. 9. dan Jambi. c. Semasa berada di Bentan. Siak. dan Acheh. Kota Kara didirikan untuk menjaga keselamatan ibu negeri Johor. 1551. kekebalan Kota Melaka. 7. 10. dan Japara (Jawa) menyerang Melaka selama tiga bulan tetapi tidak berjaya kerana: a. Johor sering diancam oleh Portugis. 2. Usaha Johor Menguasai Melaka 1. Sultan Mahmud berundur ke Kampar dan mangkat di situ pada tahun 1528. dan Jambi. Aru. Jambi. Kemudian.07. 6.

5. gabungan tentera Johor dan Belanda telah berjaya mengalahkan Portugis.b. Portugis mengenakan sekatan perdagangan yang ketat. dan 1606. b. . Menjadi utusan Johor ke Goa untuk berunding dengan pihak Portugis pada tahun 1583. Acheh menjadi tumpuan pedagang asing setelah Melaka ditawan oleh orang Portugis. kegigihan. persenjataan Portugis lebih baik. Menjadi Bendahara Paduka Raja Johor di bawah tiga orang sultan iaitu: o Sultan Ali Jalla Riayat Shah III o Sultan Alauddin Riayat Shah III o Sultan Abdullah Maayat Shah Memainkan peranan penting dalam: o Menyusun pertahanan Johor untuk menghadapi ancaman Portugis dan Acheh. Kebangkitan Acheh 1. 8. 7. dan ketabahan Johor. b. Melaka diduduki oleh Belanda. Angkatan tentera Johor mula bergabung dengan tentera Belanda sejak tahun 1608 untuk menyerang Portugis. a. Dilahirkan di Seluyut pada tahun 1565. Serangan Johor berterusan sehingga tahun 1564. 3. Pembesar Johor seperti Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil memainkan peranan penting dalam usaha menawan semula Melaka. 4. angkatan perang Johor yang diketuai oleh Laksamana Tun Abdul Jamil mengepung Melaka dari darat. Tun Sri Lanang      Nama sebenarnya ialah Tun Muhammad. o Membuat perancangan untuk menawan semula Melaka pada tahun 1586. Portugis berusaha menghapuskan monopoli perdagangan para pedagang asing. 6. Setelah Portugis dikalahkan. Usaha merampas semula Melaka daripada Portugis memperlihatkan semangat keberanian. 2. Portugis mengenakan cukai yang tinggi. a. angkatan perang Belanda menyerang Melaka dari laut. Pada tahun 1641. 1587.

5. Acheh menawan Pahang dan berkuasa menentukan bakal Sultan Johor. Portugis. Acheh menyerang Johor kerana Johor akan mengancam perdagangan perdagangan Acheh sekiranya perdagangan Johor maju. Perang ini berpunca daripada persaingan antara ketiga-tiga buah kuasa untuk menguasai jalan perdagangan di Selat Melaka demi kepentingan masing-masing. 1617. 6. Antaranya: . 1575 dan 1620. Kota A Famosa  Dibina oleh orang Portugis pada tahun 1512. Pedir dan Pasai ditawan oleh Acheh dan perdagangan lada hitam negeri-negeri ini juga dikuasai oleh Acheh. Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh menyerang Melaka. . menguasai perdagangan Selat Melaka. Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka. Menyusun Sejarah Melayu yang menjadi sumber pensejarahan Melayu dan kebudayaan Melayu yang ulung pada tahun 1612. a. Acheh menyerang Portugis kerana menghalang perdagangan Acheh. 3. menguasai Semenanjung Tanah Melayu. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam berjaya menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat. b. a. Acheh menyerang Perak. 2. Persaingan antara Johor dengan Acheh dan Portugis 1. Hasil daripada kemajuan perdagangan antarabangsa. c. Acheh muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang kuat. 4. 6. 4. Acheh menjalankan dasar peluasan kuasa. 1619. Johor.  Menyusun perjanjian dengan Admiral Matelief untuk mempertahankan Johor daripada serangan Acheh pada 23 September 1606. 3. Baginda berazam untuk: . Acheh menyerang Kedah. dan Acheh terlibat dalam Perang Tiga Segi yang berlangsung selama 100 tahun. 5.

gereja. Merupakan kubu pertahanan yang kukuh. negeri-negeri dari Klang hingga Singapura seperti: i. Bengkalis. Antara jajahan takluk Johor termasuklah: a. Pahang. Siak. Lingga. iv. Batu Pahat. Bentan.    Di dalam kota terdapat bangunan pentadbiran. markas tentera. jajahan takluk Johor meliputi satu kawasan yang luas di Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. iii. Klang. kota ini telah dirobohkan sehingga tinggal sebuah pintu kota sahaja. vi. v. Kota ini terus digunakan semasa Belanda menduduki Melaka. negeri-negeri di pantai timur Sumatera seperti: 3.07. Muar. kecekapan sultan dan pembesar mentadbir negeri. b. ii. 1. i. rumah kediaman dan beberapa pintu kota. . 2. gudang. ii. Faktor-faktor yang membantu kegemilangan kerajaan Johor: a. iv. Inderagiri. Kampar. Menjelang tahun 1641. iii.2 Kegemilangan Kerajaan Johor 1. Semasa Inggeris menjaga jajahan Belanda di Timur.

dan tembaga dari China. mata wang perak dikenal sebagai kupang. h. Johor juga mendapat barangan dari luar seperti benang emas. f. i. kedudukan yang strategik dan terlindung daripada tiupan angin monsun. 11. Urusan perdagangan dijalankan melalui dua cara. pusat pentadbiran dan pelabuhan Johor dipindahkan dari Batu Sawar ke Riau. Johor terkenal sebagai pembekal kain corak baru. 5. 2. pelbagai kemudahan disediakan di pelabuhan. beliau menyifatkan Riau sebuah pelabuhan yang sibuk kerana bilangan kapal yang berlabuh di pelabuhan Riau terlalu banyak. b. Johor dapat menyediakan pelbagai barang dagangan kerana mempunyai jajahan takluk yang . penggunaan mata wang melicinkan urusan perdagangan. Johor sebagai Pusat Perdagangan 1. teh. d. Kemudahan yang disediakan di pelabuhan Johor termasuklah: a. c. b. Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah II (1685 – 1699). 4.b. c. kemajuan kegiatan perdagangan. Sebagai pelabuhan entrepot. 7. Pelabuhan Johor menjadi tumpuan pedagang asing dari China. iaitu: a. sistem naungan menjamin keselamatan pedagang asing. b. e. khidmat membaiki kapal. tempat tinggal. penggunaan mata wang. gudang. 9. pelbagai barang dagangan disediakan. dan England. peranan orang Laut. tukar barang. lada hitam. tembikar. g. 3. cukai yang berpatutan. Belanda. Faktor-faktor yang mendorong Johor muncul sebagai pusat perdagangan pada abad ke-17: a. kain sutera putih. beras. mata wang emas dikenal sebagai mas. kemajuan bidang persuratan. kemahiran membuat dan membaiki kapal. kecekapan mentadbir pelabuhan. dan kayu gaharu. Johor memperkenalkan mata wang semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II (1528 – 1564) iaitu: a. 6. hasil hutan. Jajahan taklukan membekalkan barangan seperti bijih timah. Semasa Gabenor Belanda di Melaka melawat Riau pada tahun 1689. luas. c. b. 10. 8.

Johor dapat mengawal lalu lintas kapal dagang dari Timur dan Barat. 15. 17. Mengikut sistem ini. b. a. Sejarah Melayu. baluk. 18. a. d. penunjuk arah. Orang Kaya Suguh telah membawa balik naskhah ini ke Johor. Temenggung. 10 keping emas dikenakan bagi setiap bahara timah. Pelabuhan Johor juga terlindung daripada tiupan angin monsun dan ini membolehkan kapal dagang dapat berlabuh dengan selamat.c. Laksamana. Tun Sri Lanang memperbaik dan menyalin semula naskhah Sejarah Melayu. Johor terletak di kedudukan yang strategik. b. Perkembangan Persuratan Melayu 1. 14. Johor terkenal sebagai pusat persuratan sejak abad ke-17. Orang Johor mahir membuat kapal pesisiran pantai seperti banteng. mula ditulis di Melaka dan dibawa bersama ketika Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka pada tahun 1511. Pelabuhan Johor ditadbir dengan cekap agar urusan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar. 2. kolek. mata wang timah dikenal sebagai katun. iii. pencacap. ii. Sistem cukai yang berpatutan diamalkan: a. pengawas perairan Johor. . 13. v. iv. naskhah ini dirampas oleh Portugis semasa Portugis menyerang Johor Lama pada 1536. 19. c. Dua buah karya yang terkenal dihasilkan pada masa itu ialah Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Sistem naungan diamalkan untuk menjamin keselamatan pedagang asing. iaitu di pintu masuk di bahagian selatan Selat Melaka. Mata wang asing seperti dolar Sepanyol. i. setiap pedagang asing yang berdagang di pelabuhan Johor dilindungi oleh Bendahara. dan Raja Indera Bongsu. 6 keping emas dikenakan bagi setiap bahara lada hitam. naskhah asal ini dibawa dari Kampar ke Johor pada tahun 1528. pada 1612. dan pencalang. Dengan itu. dolar Mexico dan duit Belanda digunakan di pelabuhan Johor pada akhir abad ke-18. Kerajaan Johor menjaga keselamatan pedagang dan kapal yang berlabuh dengan mengerah orang Laut menjadi: a. penunda. 12. pengawal pelabuhan. 16.

Syair Sultan Mahmud Lingga. Raja Haji Ahmad.C. Pada abad ke-19. Hasil karya yang asal ditulis dengan menggunakan tulisan jawi bertulis tangan. Raja Ali Haji. d. . Tuhfat al Nafis (Hadiah yang bernilai). Johor juga dikenal sebagai pusat pengajian ilmu agama Islam. Bustanul Katibin Lissubyanil-mutaalimi. Persengketaan dalam kalangan pembesar dan Sultan Johor telah mengakibatkan kemerosotan kegemilangan kerajaan Johor. Dihasilkan pada abad ke-17. Antara hasil karya yang ditulis pada abad ke-18 dan ke-19 ialah: a. 3.3 Kemerosotan Kerajaan Johor 1. 6. Salasilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-Rajanya. b. g. Perang Johor-Jambi. Pengarang yang terkenal ialah: a. Jambi merupakan jajahan takluk Johor. 5. banyak karya sejarah. Hikayat Johor dan Hikayat Pahang. b. b. Apabila Riau menjadi pusat pentadbiran Johor pada abad ke-18. 4.). mengagungkan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah empayar yang masyhur. 7. c. h. pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V. Aturan Setia Bugis dan Melayu. i. 1. 2. Hikayat Hang Tuah. b. Kemerosotan Johor disebabkan oleh empat faktor. Sejarah Melayu merupakan sumber persejarahan Melayu dan dokumen kebudayaan Melayu yang ulung. iii. bahasa.O. f. Kitab Pengetahuan Bahasa. iaitu: a. Peringatan Sejarah Negeri Johor. dan buku agama Islam telah dihasilkan. ii. penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. c. Perang Johor–Jambi 1.07. mengisahkan kepahlawanan Hang Tuah dan empat orang rakannya.vi. perebutan kuasa. karya tersebut dicetak dengan menggunakan kaedah 'cap batu'. d. Sejak abad ke-17. e.

Kesan serangan Jambi terhadap Johor: a.2. 6. Pada tahun 1679. Sebagai mengenang jasanya. b. Laksamana Tun Abdul Jamil dianugerahkan gelaran Paduka Raja. Laksamana Tun Abdul Jamil berjaya mengalahkan Jambi dengan menggunakan askar upahan Bugis. c. Jambi menyerang Johor Lama dan Batu Sawar. Dalam usaha membebaskan diri daripada kekuasaan Johor. 5. c. Sejak itu. . 3. b. Sri Bija Diraja. Mengalahkan Palembang dan menawan semula Siak. Mengetuai angkatan perang Johor dan mengalahkan Jambi serta dianugerahi gelaran Paduka Raja. beberapa jajahan takluk Johor membebaskan diri. Laksamana Tun Abdul Jamil       1623 – mengambil alih kuasa Bendahara Johor. 1677 – melantik menantunya menjadi Sultan Johor dengan gelaran Sultan Ibrahim Syah. Setelah Jambi muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka. Melantik cucunya menjadi Sultan Johor dengan gelaran Sultan Mahmud Syah (1685 – 1699). Tun Abdul Jamil amat berkuasa sehingga dapat melantik anak-anaknya menyandang jawatan penting dalam kerajaan Johor seperti: a. Sri Amar Diraja. 4. Perebutan Kuasa 1. Jambi mula bersaing dengan Johor dalam kegiatan perdagangan dan berusaha membebaskan diri daripada kekuasaan Johor. Disingkirkan daripada jawatannya oleh Bendahara Johor. Temenggung. 7. b. a. Sultan Abdul Jalil Riayat Shah III berundur dari Johor dan bersemayam di Pahang bermula tahun 1677 kerana Johor tidak selamat untuk diduduki. pada tahun 1670. Jambi menyerang Johor dengan bantuan Belanda. Jambi menyerang Johor. perdagangan terjejas. pada tahun 1673. Laksamana Tun Abdul Jamil terlalu berkuasa di Johor.

9. beliau melantik menantunya sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Ibrahim Shah. 1677. beliau melantik cucunya yang berusia 10 tahun sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Mahmud Shah II dan anaknya iaitu bekas permaisuri Sultan Ibrahim Shah dilantik sebagai pemangku sultan.2. 6. Oleh sebab Sultan Mahmud Shah II mangkat tanpa meninggalkan waris. Bendahara Tun Habib Abdul Majid hanya mendapat semula kuasanya setelah Laksamana Tun Abdul Jamil meninggal dunia pada tahun 1688. 4. Beliau telah mengambil alih peranan Bendahara sebagai pelantik dan pemangku sultan sejak tahun 1623. Raja Kechil telah berjaya merampas takhta kerajaan Johor pada tahun 1718. 2. Tindakan Laksamana Tun Abdul Jamil yang mengetepikan Bendahara Tun Habib Abdul Majid menyebabkan Bendahara berasa tidak puas hati. Pelantikan baginda disokong oleh para pembesar dan rakyat. 7. 5. Ini menyebabkan baginda dibunuh oleh seorang pembesar pada tahun 1699. 3. 1685. 3. Sultan Mahmud Shah II terkenal sebagai seorang sultan yang zalim. Bendahara Tun Abdul Jalil telah dilantik sebagai Sultan Johor yang baru dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV (1699 – 1718). Orang Bugis telah diusir keluar dari Makasar setelah Belanda menguasainya pada awal abad ke17. 10. 4. Persengketaan antara Bendahara dengan Laksamana menyebabkan kestabilan politik Johor terjejas. Orang Laut yang mempercayai akan dakwaan Raja Kechil turut menyokong dan memberikan taat setia kepadanya. Dengan pelantikan baginda. Peristiwa itu dikenal sebagai 'Sultan Mahmud mangkat dijulang' kerana baginda terbunuh semasa baginda dijulang. Perebutan takhta Johor dan peperangan yang berlaku telah mengakibatkan kemakmuran Johor mula merosot. . Dengan bantuan orang Minangkabau. bermulalah Kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara. Perebutan Takhta 1. Penglibatan Bugis di Johor 1. Misalnya: a. Raja Kechil telah mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Kechil dari Siak mendakwa dirinya sebagai putera almarhum Sultan Mahmud Shah II dan ingin menuntut takhta kerajaan Johor. 5. 8. b.

b.2. Sultan bersemayam di Lingga. Daeng Menambun. c. 15. Anak raja Bugis lima bersaudara iaitu Daeng Perani. 13. pembesar Melayu dapat menguasai semula tampuk pemerintahan kerajaan Johor pada tahun 1784. Temenggung bertapak di Pulau Pinang dan menguasai Johor dan tanah besar Johor. 4. 5. b. 14. Orang Bugis meluaskan pengaruh mereka dalam pentadbiran kerajaan Johor. Orang Bugis mengembara bersama-sama dengan angkatan perangnya dan menjadi tentera upahan yang berani. Daeng Chelak. Pada tahun 1722. Raja Ali. Daeng Merewah. 3. Orang Laut berpecah mengikut pembesar Melayu. menggalakkan perkahwinan antara orang Bugis dengan anak raja dan anak pembesar Melayu. Bendahara bertapak di Pahang. Orang Melayu Johor berasakan kuasa sultan dan pembesar Melayu semakin terhakis dengan penglibatan orang Bugis dalam pentadbiran Johor. 9. 10. 12. Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua. Kesannya: a. 8. orang Bugis berjaya mengalahkan Raja Kechil. 6. orang Bugis kembali semula ke Riau. b. 16. c. Pembesar Melayu Johor meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Bugis dari Riau. perpecahan berlaku dalam kerajaan Johor. Dengan bantuan orang Belanda. Pertikaian tersebut telah menjejaskan kestabilan pentadbiran kerajaan Johor. 7. 11. Pertikaian antara orang Melayu dengan orang Bugis berterusan khususnya apabila hendak melantik sultan baru. Tetapi banyak di antara mereka menjauhkan diri daripada sultan dan pembesar. dan Raja Jaafar. menggunakan gelaran raja pada awal nama anak-anak mereka seperti Raja Haji. Kesannya. Pembesar Johor berusaha untuk mengekalkan kuasa di kawasan masing-masing. Orang Melayu Johor bersaing dengan orang Bugis lagi dan masalah ini tidak dapat diselesaikan. Daeng Merewah dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dengan gelaran Kelana Jaya Putera. Orang Bugis mengukuhkan kedudukan dengan: a. Yamtuan Bugis mempertahankan haknya untuk melantik Sultan Johor yang baru mengikut pilihannya. Pada tahun 1802. Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor yang baru. dan Daeng Kemasi telah bersetuju membantu Raja Sulaiman (putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV) untuk mengusir Raja Kechil dari Johor. iaitu: a. .

V. Belanda telah berjaya menguasai Riau dan David Ruhde dilantik sebagai Gabenor Belanda di sana. di Riau. syarikat ini mula berdagang di pelabuhan Batu Sawar. 4. di Teluk Ketapang. Penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor membimbangkan Belanda kerana khuatir kedudukan mereka di Melaka akan terjejas.O. 3.) 1.Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V.C. 6. iaitu: a. yang ditubuhkan oleh pedagang Belanda telah bertapak di Betawi pada abad ke-17. 2. b.C. . 7. Belanda pernah berperang dengan orang Bugis. Apabila Belanda menguasai Riau. 5. Persengketaan antara orang Belanda dengan orang Bugis juga mendatangkan kesan buruk terhadap Johor. Pada tahun 1602. jawatan sultan dan Yamtuan Muda dihapuskan.O.

b. rajanya yang pertama ialah Merong Mahawangsa. Maharaja Derba Raja telah memeluk Islam. 4. baginda memeluk Islam dan menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah. 7. kerajaan Kedah wujud pada abad ke-7. Siam menawan Kedah pada tahun 1821 kerana: a. b. Kota Palas.Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1. Kota Ulu. Kerajaan Kedah kurang stabil pada abad ke-18 kerana: a. Sejarah awal Kedah menurut Hikayat Merong Mahawangsa ialah: a. Kedah menjalin hubungan baik dengan Inggeris. . pedagang Arab memanggil Kedah sebagai Kalah atau Kalah Bar. baginda menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah. pada tahun 1136.1 Kerajaan Melayu Yang Tua Kedah 1. 11. c. Sejarah awal Kedah menurut Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah: a. pedagang India memanggil Kedah sebagai Kataha. 10. 5. Kedah menjalin hubungan dengan Siam dan menghantar 'bunga emas' ke Siam sebagai tanda persahabatan. b. c. b. 9. b. Demi menjaga keselamatannya. b. 6. Kota Setar menjadi pusat pentadbiran Kedah dan di situ wujudnya Alor Setar yang menjadi ibu negeri Kedah pada hari ini. Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. Panggilan Kedah oleh orang asing: a. negeri Kedah dibahagikan kepada tiga pusat pentadbiran. Apabila Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dari Acheh menyerang Kedah pada 1619. c. c. 3. Kedah negeri yang maju dan terpaksa menghadapi cabaran daripada kuasa luar. Kedah menjalin persahabatan dengan Burma apabila Burma menawan Ayuthia pada tahun 1767 bagi menjamin keselamatannya. 2. orang Siam memanggil daratan Kedah sebagai Sai. orang Cina memanggil Kedah sebagai Cheh-Cha.08. Kalagam atau Kadaram. 8. d. Pada tahun 1735. iaitu: a. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Kedah enggan akur pada Siam. ancaman Siam. pertikaian di kalangan kerabat diraja. Langkawi. perebutan takhta kerajaan.

nama Perak diambil sempena nama Sungai Perak yang mempunyai sejenis ikan berwarna putih seperti perak. Raja Bendahara. Kuasa luar meminati kekayaan hasil bumi Perak dan berusaha untuk menguasainya. c. f. Hasil tempatan yang diperdagangkan di pelabuhan Kedah ialah emas. b. Kedah terkenal sebagai pelabuhan entrepot. bakal Sultan Perak akan melawat tempat tersebut. Undang-undang Laut Melaka diamalkan untuk mengurus pelabuhannya. Raja Muzaffar ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah ibni al-Marhum Sultan Mahmud Shah. Tun Saban telah menghadap Sultan Mahmud Shah untuk memohon seorang putera baginda dirajakan di Perak. sultan dan pembesar serta para pengikutnya berundur ke Pulau Pinang. sultan yang dipilih tidak mengikut sistem turun-temurun daripada sultan kepada puteranya. 5. a. karya A. Acheh menakluk Perak dan menjadikannya negeri naungan.12. Raja Muzaffar berserta alat kebesaran negeri iaitu Cura Si Manjakini ke Perak. Ketibaan Raja Muzaffar di Kuala Perak disambut oleh orang-orang Besar dan rakyat Perak di Beting Beras Basah. dan hasil hutan. 15. 8. Setelah Kedah ditawan oleh Siam. . 3. Menurut buku Sejarah Perak. 13. Dua sumber yang menerangkan sejarah awal negeri Perak ialah: a. seseorang bakal sultan mesti terlebih dahulu menyandang jawatan Raja di Hilir. 16. b. Pada tahun 1842. Negeri Perak terkenal dengan perdagangan bijih timah sejak zaman kerajaan Beruas dan Manjung. 17. lada hitam. Negeri Perak mengamalkan sistem giliran dalam pemilihan sultan: a.Halim Nasir. Kesultanan Perak diasaskan pada tahun 1528. 6. pada tahun 1575. Perak 1. 7. Sejarah Melayu. 2. Salasilah Perak. 4. b. Sehingga kini. Mata wang dan sistem sukat digunakan untuk memudahkan urusan perdagangan. bijih timah. Siam mengembalikan takhta kerajaan Kedah kepada Sultan Kedah dan hubungan di antara kedua-dua buah negeri itu bertambah erat selepas itu. dan Raja Muda. 14. Sultan Mahmud Shah menghantar puteranya. Mereka menyusun strategi untuk menyerang tentera Siam di Kedah. Nama negeri Perak sering dikaitkan dengan nama sejenis logam iaitu Perak. d. Menurut kedua-dua sumber ini: a. e. Tanah Abang menjadi pusat pentadbirannya.

Pahang 1. Pada akhir abad kesembilan atau awal abad kesepuluh. 14. Terdapat beberapa catatan berkaitan dengan sejarah awal negeri Pahang. Pahang dipanggil Pura. dan 1819. Kekalahan itu menyebabkan Perak terpaksa menghantar bunga emas kepada Siam dan membenarkan orang Siam membeli bijih timah tanpa cukai.) yang membenarkan Belanda membeli bijih timah negeri Perak. Cukai yang dikutip di kawasan perlombongan tersebut menjadikan Perak kaya dan ini menyebabkan Siam ingin menguasai Perak. berbangga dengan kekayaan hasil bumi. Antaranya: a. d. Lombong bijih timah di Klian Intan diusahakan oleh orang Reman dari Siam. Pahang dipanggil Fahan oleh orang Arab.b. dalam Sejarah Melayu. 13. menurut catatan China. Pemerintahan Pahang daripada keturunan Kesultanan Melaka berakhir apabila Pahang diletakkan di bawah pemerintahan Yamtuan Muda Johor. dan Perak dikalahkan pada 1819. menurut cerita tradisi Melayu. Pahang dipanggil Phang atau Pahangh. 3. 10. Sebagai anak Malaysia kita patut: a. Pada 13 Mac 1753.O.C). pada tahun 1651. 6. 2. 16. Bendahara Megat Terawis menentukan sempadan antara Perak dengan Siam bagi memudahkan pembesar Perak memungut cukai. Keturunan Kesultanan Melaka telah menguasai Pahang apabila Sultan Mansor Shah menabalkan puteranya. 15. nama Pahang berasal daripada pokok Mahang yang . 11. Perjanjian Low antara British dengan Siam menyebabkan paksaan Siam terhadap Perak itu tidak berhasil. Siam mengarahkan Kedah menyerang Perak pada tahun 1516. 5. bersyukur kerana dikurniakan sumber semula jadi. Raja Muhammad sebagai Sultan Pahang yang pertama dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. tumbang merentasi Sungai Pahang di Kampung Kembahang. Belanda mengepung Perak dan memaksa Sultan Perak menandatangani perjanjian dengan Syarikat Hindia Timur Belanda (V. 1818. Sultan Iskandar Zulkarnain menandatangani perjanjian dengan Thomas Acheppers (V. Bendahara Johor pula menguasai pemerintahan Pahang apabila berlaku perpecahan dalam kerajaan Johor. Semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. iaitu Raja Bajau (1641 – 1673). 9.C. kerajaan Pahang sudah terbentuk. bersama-sama menjaga hasil bumi agar tidak menjadi milik orang asing. 4. 12. c. Chao Ju-Kua mencatatkan Pahang sebagai Pong Fongdan mengatakan Pahang bernaung di bawah kerajaan Palembang. b. b. Pahang telah ditawan oleh Melaka. c.O.

Sultan Muhammad I berusaha mengekalkan kedaulatan Kelantan daripada serangan luar dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Siam. 10.7. Long Yunus menjadi Raja Kelantan dan masyarakat Kelantan barulah bersatu. Serangan Terengganu diteruskan pada tahun 1795 dan 1800 setelah kemangkatan Long Yunus. b. karya Gerini. Kelantan menghantar bunga emas kepada Siam setiap tiga tahun sekali. Bendahara Wan Ahmad berjaya merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Pahang dengan menggunakan gelaran Sultan Ahmad Al-Muadzam Shah. Kemboja. 14. Hubungan diplomatik ini menyebabkan Terengganu tidak lagi memusuhi Kelantan. dan kapur barus. Pada tahun 1882. 15. Long Muhammad mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Muhammad I.08. 4. kayu kapur. Baginda memindahkan pusat pentadbirannya dari Kota Kubang Labu ke Kota Bharu pada 1777. negeri Kelantan juga terkenal dengan nama "Negeri Cik Siti Wan Kembang". 8. Pada 1775. . Kelantan terletak di laluan perdagangan antara Timur dengan Barat. Sebelum Kelantan disatukan. c. putera Long Yunus. Siam membalas dengan memberi hadiah yang berharga kepada Kelantan. pedagang-pedagang singgah di Kuala Sungai Kelantan sebelum ke Teluk Siam. Catatan Rentse berkaitan negeri Kelantan: a. 13. 6. mata wang emas yang dikeluarkan oleh kerajaan Kelantan dipanggil dinar dan wang pitis. beras. Pada tahun 1801. Kelantan merupakan gabungan perkataan 'kolam' (bermaksud tanah) dengan 'autam' (bermaksud sempadan). 1. Menurut catatan China dan Portugis. dan hasil hutan seperti gaharu. negeri ini diperintah oleh beberapa orang raja di daerahdaerah secara berasingan. Long Yunus menghadapi serangan Terengganu pada 1794. iaitu Long Muhammad telah menyerang dari Ulu Kelantan dan berjaya membebaskan Kelantan daripada tawanan Terengganu. hasil pengeluaran Pahang ialah bijih timah. 3. 7. Kelantan dipanggil Ho-lo-tan atau Kuo-lo-tan. 9. 2. Dalam buku Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia . 8. 11. Gabungan itu menjadi "Kolantam" dan akhirnya Kelantan. Selepas kejayaan tersebut. dan China. Terengganu telah berjaya menewaskanKelantan dalam kedua-dua serangan itu dengan bantuan Patani.2 Kerajaan Melayu Yang Baru Kelantan 1. 5. d. 12. Menurut catatan Shen-Yau dari Dinasti Tang.

Sultan Mansor Shah sendiri terlibat dalam perdagangan. Anu ialah sebutan bagi harimau. Terengganu merupakan salah sebuah pelabuhan pedalaman yang terpenting di Kepulauan Melayu pada zaman tersebut. 8. Terengganu 1. Pada asalnya negeri Terengganu terletak di Kuala Sungai Terengganu 3. Terengganu disebut taring anu. sebelum tahun 1386. Siam meminta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor. Ini terbukti dengan penemuan: .Antaranya: a. 10. Perpaduan sesama sendiri dapat mengelakkan jajahan kuasa asing. ii. Terengganu merupakan antara negeri Melayu yang terawal menerima pengaruh Islam. menurut Sultan Umar iaitu Sultan Terengganu yang kesembilan: 2. 7. f. Terengganu menjalin hubungan persahabatan dengan Siam dengan menghantar bunga emas kepadanya sebagai tanda persahabatan. ii. Tetapi. Baginda telah ditabalkan oleh Sultan Johor. Kerajaan Terengganu telah diasaskan oleh Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja daripada keluarga Bendahara Pahang sekitar tahun 1700-1703. 9. Terengganu disebut Tong Ya Nong dan Teng Ya Nung. negeri Terengganu telah wujud sebagai sebuah negeri. b. i. Baginda melantik wakil-wakilnya untuk menjaga urusan perdagangan. dan emas. Hasil keluaran Terengganu dianggarkan 30 000 dolar Sepanyol dan antaranya yang diperdagangkan ialah lada hitam. iaitu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah yang mempunyai hubungan persaudaraan dengannya. menurut catatan orang Cina iaitu Wang Ta Yuan: i. 5. iaitu Sultan Terengganu yang kedua. Asal usul nama Terengganu terdapat dalam pelbagai sumber. bijih timah. 4. Baginda menggunakan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Perpecahan sesama sendiri membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing. Siam menganggap pemberian itu sebagai tanda Terengganu mengakui ketuanan Siam. Pada tahun 1765.Iktibar e. Zaman kegemilangan kerajaan Terengganu tercapai pada zaman pemerintahan Sultan Mansor Shah I. 11. 6.

batu bersurat Terengganu bertarikh 702 H/1303 M yang mencatatkan 10 darma atau undang-undang khususnya hukum jenayah Islam. Pada masa itu. 6. sebuah tembaga purba bertulisan ayat al-Quran (surah al-kahfi dan al-Taubat) bertarikh 652 H/1254 M. Pada tahun 1700. 14. Klang. Dengan bantuan Pahang. iaitu Sultan Mahmud. dan akhirnya ke Pahang. 8. iaitu To' Engku Klang yang berasal daripada keturunan Sultan Johor daripada Keluarga Bendahara. Orang Besar Klang menghadiahi Yamtuan Selangor cap mohor untuk membolehkannya mentadbir kawasan Sungai Selangor. Nama Selangor dipercayai diambil sempena nama Sungai Selangor. Sultan Ibrahim Shah berjaya merampas semula Kuala Selangor pada tahun 1785. Raja Lumu ditabalkan sebagai Sultan Selangor yang pertama oleh Sultan Perak. Sultan Ibrahim Shah terpaksa meminta pertolongan daripada Perak. b. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. 9. Bernam. Sultan Ibrahim Shah terpaksa berundur ke Hulu Selangor. daerah-daerah di Selangor seperti Jeram. 7. 5. 13. Selangor 1. Belanda menyerang Kuala Selangor sekali lagi. Apabila kedudukan orang Bugis semakin kukuh di Selangor. Sebelum munculnya kerajaan Selangor pada kurun ke-18. Selangor berkembang maju sebagai pengeluar bijih timah. Baginda menggunakan gelaran Sultan Salehuddin Shah. Langat. Perjanjian kerjasama dibuat di antara kedua-dua buah kerajaan itu. mereka melantik Raja Lumu sebagai Raja Selangor. 2. . Kekayaan bijih timah menyebabkan Belanda menyerang Kuala Selangor. Sultan Muhammad Shah dilantik sebagai Sultan Selangor setelah Sultan Ibrahim Shah mangkat. Klang diletakkan di bawah kuasa Orang Besar Klang. orang Bugis membuat petempatan di Kuala Selangor dan Klang. 4. 12. 3. Pada 1766. 11.a. Pada kurun ke-15. dan Kuala Selangor diletakkan di bawah jajahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. pemerintahan di Selangor berasaskan kampung-kampung kecil yang berajakan kerajaan Melayu Melaka. 10. Tun Perak pernah dilantik oleh orang Klang sebagai penghulu di Klang. Pada kurun ke-17. Pada tahun 1786.

Sungai Ujong. Kesultanan Bugis diwujudkan di Selangor. i. pengaruh Bugis semakin kuat di Johor.Negeri Sembilan 1. Jelebu. 10. dan Johol merupakan daerah kepunyaan penduduk asli. 5. d. Masyarakat Negeri Sembilan mengeluarkan beras. 3. Johol. Jempul. . Klang. b. g. Sebelum ditabalkan. 11. Ulu Muar. Keempatempat daerah ini diletakkan di bawah kekuasaan Melaka pada abad ke-15. Gunung Pasir. Sungai Ujong. Rembau. 8. dan Rembau. 7. Orang Minangkabau dari Sumatera telah datang dan menetap di Naning. Perpaduan dan permuafakatan di antara penduduk asal Negeri Sembilan dengan orang Minangkabau mewujudkan keamanan dan kemajuan Negeri Sembilan. 9. Inas. h. Akhirnya Raja Melewar dari Pagar Ruyong ditabalkan sebagai Yamtuan Negeri Sembilan pada tahun 1773. Jelebu. Raja Melewar ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan. e. Orang Minangkabau memberikan taat setia kepada Sultan Melaka kerana Sultan Melaka berasal daripada Melayu Jambi. Terdapat sembilan daerah atau luak di Negeri Sembilan. 12. bijih timah dan hasil hutan untuk diperdagangkan. Pelantikan Yamtuan dari Pagar Ruyong berakhir selepas Raja Lenggang dilantik menjadi Yamtuan Besar Negeri Sembilan. c. b. Terachi. c. 4. Melaka jatuh ke tangan Portugis. 6. Penghulu-penghulu di Negeri Sembilan memohon kepada Sultan Johor untuk menghantar seorang putera bagi mentadbir Negeri Sembilan. Keadaan di Negeri Sembilan mula tidak aman apabila: a. Sungai Ujong. f. 2. Sultan Johor memberikan kuasa kepada penghulu-penghulu untuk mendapatkan seorang raja dari Pagar Ruyong. iaitu: a.

Sistem pemerintahan negeri-negeri Melayu berasaskan sistem pemerintahan beraja. melaksanakan undang-undang dengan adil. pedang. 5. dan tombak berambu. ciri-ciri penting yang mesti ada pada seseorang sultan untuk mengukuhkan daulatnya: cara-cara mengukuhkan kedaulatan raja atau sultan: . kecemerlangan.Warisan Kesultanan Melayu Melaka 1. keunggulan peribadi. daerah atau jajahan dan seterusnya peringkat negeri. penggunaan alat-alat kebesaran. tengkolok atau destar. iii. lembing.09. raja atau sultan yang memerintah melambangkan kedaulatan negeri. Pembahagian ini dapat menjamin pelaksanaan arahan pemerintah dengan lebih berkesan. baginda dapat memastikan para pembesar dan penduduk melaksanakan tugas yang diamanahkan. iii. iaitu: i. i. ii. kebolehan. ii.1 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran 1. melalui ciri-ciri tersebut. kesempurnaan. g. e.    cop mohor digunakan untuk mengesahkan arahan sultan dan sebagai lambang surat rasmi kerajaan. i. pembesar di peringkat negeri melaksanakan perintah sultan dan mengutip cukai di kawasan tertentu. Sistem pemerintahan merupakan cara pentadbiran dan pengurusan sesebuah kerajaan. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri-negeri Melayu 1. i. menjamin keamanan. raja atau sultan yang berdaulat mempunyai ciri-ciri yang berikut dalam menjalankan pentadbiran kerajaannya. Peringkat negeri a. c. Dalam sistem pemerintahan beraja. raja dibantu oleh kerabat diraja dan para pembesar untuk menjalankan pentadbiran. 3. 2. f. Di negeri-negeri Melayu. b. keistimewaan. keris. ii. struktur pentadbiran bermula dari peringkat kampung. kepahlawanan menentang musuh. h. dan sokongan terhadap pemerintahannya. raja menjadi tonggak utama dalam pentadbiran negeri. sistem pentadbiran di peringkat negeri diketuai oleh seorang raja atau sultan. sultan yang berdaulat mampu: i. kesetiaan. d. 4.

manakala payung putih digunakan oleh sultan yang memerintah. dan mangkat. 2. Peringkat jajahan dan daerah a. segala perintah sultan mesti dipatuhi dan dilaksanakan. iv. nobat terdiri daripada semambu (dibawa oleh ketua nobat).    nobat merupakan alat muzik diraja. nobat dimainkan dalam upacara tertentu sahaja seperti: o o o o perkahwinan raja pertabalan raja kemangkatan raja dan kerabatnya keberangkatan raja ke balairung seri. warna kuning digunakan untuk perhiasan pada sapu tangan.   iii. c. Contohnya siram. pentadbiran di peringkat kampung dikendalikan oleh ketua kampung yang dikenal sebagai penghulu atau penggawa. menyediakan tenaga kerja. kipas. k. j. gong. dua gendang besar. payung dan ubur-ubur berwarna kuning ketur. sultan melantik pembesar jajahan dan daerah melalui pemberian surat tauliah. mereka yang mengingkari perintah sultan dianggap penderhaka dan akan ditimpa tulah raja. penggunaan warna kuning. dan tilam. Peringkat kampung a. mempertahankan kedaulatan negeri. nafiri. ii. dan tepak sirih. penggunaan 'bahasa dalam'.ulasan bantal besar. serunai. penggunaan nobat. beta. . iv. b. i. menjaga dan mengekalkan keamanan.  tulah merupakan bencana yang menimpa seseorang. iii. tepi tabir.   bahasa dalam atau bahasa istana hanya digunakan oleh raja dan kerabatnya. masyarakat atau negara. d. rakyat dilarang menggunakan bahasa ini. mentadbir jajahan atau daerah. para pembesar jajahan dan daerah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sebaik-baiknya demi menjaga kemakmuran dan keamanan negeri. kendi.  ii. gering. antara tugas pembesar jajahan dan daerah ialah: . payung kuning digunakan oleh putera raja. santap. 3. mereka memberikan penghormatan dan taat setia kepada sultan. (nakara) dan dua gendang kecil (tabal). menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan.

vi. menjadi perantara antara pembesar dengan rakyat. Golongan agama a. iv. mereka terdiri daripada bomoh dan pawang. 4. Struktur masyarakat negeri Melayu dahulu. menjadi kadi dan mufti. iii. memungut cukai. ii. Ahli magis a. mereka dihormati dan disanjung tinggi sebagai pemimpin masyarakat kampung. menjadi imam. menjadi pendakwah. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan . golongan agama merupakan orang bijak pandai dalam soal agama Islam. i. ii.b. e. 5. antara tanggungjawab ketua kampung ialah … . b. bilal. menjadi pembesar negeri. mengekalkan taat setia masyarakat kampung. kayu. iii. c. mereka boleh mengubati dan menyembuhkan penyakit. antara peranan mereka ialah… . mengendalikan pengajian agama. b. khatib. v. golongan ini juga memainkan peranan penting dalam urusan pentadbiran dan masyarakat. i. menghasilkan karya agama. ahli magis merujuk kepada mereka yang mahir dalam bidang perubatan. dan juru nikah di kampung. c. mereka mempunyai ilmu pengetahuan dalam perubatan seperti herba dan khasiat akar menjadi penasihat sultan. membekalkan tenaga tentera. d.

b. i. d. Negeri-negeri Melayu yang lain mengamalkan Adat Temenggung. mengendalikan pembahagian harta pusaka. Undang. peranan utama Undang ialah memilih Yamtuan Besar. Buapak. 5. Adat Perpatih dibawa ke Negeri Sembilan dan Naning setelah orang Minangkabau berhijrah dan menetap di sana. ii. ii. ii. 4. ii. setiap anggota dalam sesuatu Perut dipanggil Anak Buah. menjaga keselamatan dan keamanan. iii. c. Negeri Sembilan mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang berbeza daripada negeri-negeri Melayu yang lain kerana negeri ini mengamalkan Adat Perpatih. i. Negeri Sembilan yang mengamalkan Adat Perpatih mempunyai cara pemilihan pemimpin seperti: . iaitu:     iii. hanya empat luak di Negeri Sembilan diperintah oleh Undang. i. 3. 8. b. baginda mempunyai peranan dan tanggungjawab yang sama seperti raja-raja Melayu di negeri lain. Antara tugas Lembaga ialah:      memilih Undang. Kedua-dua adat ini berasal dari Sumatera: a. 6. Lembaga berperanan sebagai ketua suku atau waris. menyelesaikan pertelingkahan antara suku. Orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum adat dipanggil ketua adat. iv.1. Adat Perpatih diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dari Pagar Ruyung. 2. i. 7. Buapak berperanan sebagai tempat rujukan tentang soal yang berkaitan dengan adat dan hukum. Adat Temenggung dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke-15 apabila keturunan Raja Palembang mendirikan kerajaan di Melaka. Adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan dari Palembang. Sungai Ujong Rembau Jelebu Johol lima daerah lain diperintah oleh Penghulu. Struktur pemerintahan dan pentadbiran Negeri Sembilan: a. Buapak ialah Ketua Perut. menjadi orang perantaraan antara anggota sukunya dengan Undang. Yamtuan Besar (Yang Dipertuan Besar). pemerintah tertinggi Negeri Sembilan. ketua pentadbir di luhak atau luak. Lembaga.

Undang memilih Yamtuan Besar. Adat Temenggung.09. Lembaga memilih Undang. b. 10. b. pemilihan pemimpin dilakukan mengikut amalan demokrasi. c. 9. Adat Perpatih. 16 bilah keris panjang. Batu Belang. 1. iv. Seri Melenggang. 16 kaki payung kuning.2 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu 1. Sistem perundangan adalah penting untuk menjamin keamanan sesebuah negara. iii. j. pemimpin dipilih oleh pemimpin dari bawah ke atas mengikut suara majoriti. e. Alat-alat kebesaran diraja Negeri Sembilan menjadi lambang kekuasaan dan pengesahan Yang Dipertuan Besar. 16 bilah pedang. Antara contoh suku yang terdapat dalam Adat Perpatih ialah Anak Melaka. dan Paya. 8 buah tepak sirih . iaitu: a. Batu Hampar.a. h. d. g. i. Anak Buah memilih Buapak. ii. Terdapat dua jenis undang-undang adat dalam masyarakat Melayu tradisional. Antara alat kebesaran diraja ialah: a. Tiga Batu. 2. 2 tunggul panji-panji berwarna merah. Segala peraturan yang berdasarkan amalan kebiasaan dalam masyarakat dikenal sebagai undang-undang adat. Mungkal. 4. Kedua-dua adat ini mempunyai ciri dan keistimewaan tersendiri. Tanah Datar. i. Undang-undang Adat 1. b. 16 batang tombak benderang. b. . 2. Buapak memilih Lembaga. Sistem perundangan di negeri-negeri Melayu meliputi dua jenis. Undang-undang adat dihafal secara turun-temurun dan mesti dipatuhi oleh masyarakat. f. iaitu: a. 2 tunggul panji-panji berwarna hitam. undang-undang bertulis. 8 batang tiang lilin. 8 buah tempat abu. 11. undang-undang adat. Tiga Nenek. 4 tunggul panji-panji berwarna kuning. 3.

Hukuman dilaksanakan oleh sultan. o baginda boleh   . Lelaki diberikan keutamaan kerana mereka menjadi ketua keluarga.   Hukuman   Bertujuan memberikan pengajaran. Perkahwinan berasaskan hukum syarak. o raja menjadi lambang kedaulatan dan perpaduan rakyat. Keputusan dibuat secara bersama: o semasa membuat keputusan. Bertujuan untuk pemulihan. Nasab keturunan sebelah ibu diutamakan kerana jurai ini melahirkan suku. Setiap anggota dalam satu suku yang sama dianggap bersaudara.   Perkahwinan   Perkahwinan di antara anggota sesama suku adalah dilarang kerana mereka dianggap bersaudara. Harta pusaka dianggap kepunyaan suku secara turun-temurun.  Sistem kekeluargaan    Sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah. Nasab keturunan dikira daripada sebelah ayah. Yamtuan Besar sering berunding dengan Undang.Ciri-ciri dan Keistimewaan Adat Temenggung dan Adat Perpatih Ciri-Ciri Sistem pemerintahan   Adat Temenggung Bersifat autokratik Raja mempunyai kuasa tertinggi o raja sebagai ketua pentadbir dan ketua agama.    Adat Perpatih Bersifat demokrasi Mengutamakan permuafakatan Setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan. Anak perempuan diberikan keutamaan kerana mereka menjadi asas pembentukan suku. Hukuman dikenakan agar pesalah sedar akan kesalahannya dan tidak Pewarisan harta pusaka  Anak lelaki diberikan keutamaan kerana mereka mempunyai tanggungjawab yang lebih berat.

Segala himpunan peraturan. Undang-undang ini telah mempengaruhi penggubalan undang-undang di Johor. dan acara. o unsur Islam berkaitan dengan jenayah. 3. iaitu: a. keterangan. Undang-undang Bertulis 1. Undang-undang bertulis yang dilaksanakan dalam kerajaan Melayu mengutamakan unsur pengajaran. dan Kedah yang merupakan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka. Pelaksanaan undang-undang dapat mencerminkan keprihatinan pemimpin dan rakyat untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan aman. Undang-undang bertulis yang terawal digubal pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Antara kandungannya ialah: o tanggungjawab pegawai kapal. dan adat istiadat dalam bentuk bertulis tergolong sebagai undang-undang bertulis. muamalah. Hukum Kanun Melaka. larangan. Undang-undang Laut Melaka. 4.memberikan mandat kepada pembesar atau penghulu untuk melaksanakannya. 5. mengulanginya. Pahang. Hukum Kanun Melaka   Mempunyai 44 fasal Antara kandungannya ialah: o peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar. pencegahan dan nasihat melalui hukuman yang dikenakan. Perak. o langkah-langkah keselamatan . 2. o hak dan keistimewaan raja serta kaum kerabatnya. keluarga. b. o tanggungjawab anak kapal. Undang-undang Laut Melaka   Digubal untuk menetapkan peraturan pelayaran dan perdagangan.

pertanian. Khatib. o hukuman jenayah. Undang-undang 99 Perak     Berasal dari Parsi. penceraian. o undang-undang awam. kuasa nakhoda untuk menjatuhkan hukuman. Terdapat 99 kesalahan dan hukumannya. dan zina. o peraturan adat istiadat melantik raja dan menghadap raja. o undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan. dan undang-undang lain. Antara kandungannya ialah: o syarat memegang jawatan Sultan. Antara kandungannya ialah: o adat lembaga negeri. Undang-undang Pahang   Digubal semasa pemerintahan Sultan Abdul al-Ghaffar Muhaiyuddin Shah pada tahun 1596. dan Kadi. o keistimewaan raja dan pembesar.o o atas kapal. penzina. penderhaka. Undang-undang Kedah  Antara kandungannya ialah: o undang-undang pelabuhan . penyewaan dan penumpangan kapal dagang. Dilaksanakan di Perak pada abad ke-18. o hukuman jenayah. Penghulu.

peraturan keselamatan pelabuhan.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu 1. padi sawah dan padi huma. ubi. c. penyisir. 4. d. mudah mendapat bekalan air. b. Pertanian 1. . kraf tangan. Kawasan yang berhampiran dengan sungai menjadi kawasan pertanian yang penting kerana: a. cangkul. 3. sayur-sayuran. c. 1. tajak. f. Masyarakat Melayu tradisional menjalankan kegiatan ekonomi secara sara diri. tanahnya subur. buah-buahan. d. Antara kegiatan ekonomi yang dijalankan ialah: a. kuku kambing. pertanian. hasil itu ditukar dengan barang keperluan yang lain. b.o seperti cukai. c. Kawasan delta sungai di Kedah dan Kelantan menjadi kawasan penanaman padi sawah yang utama. 4. 2. Contohnya: a.09. 2. tenggala. Pengeluaran hasil adalah sedikit untuk memenuhi keperluan harian sahaja. perdagangan. bajak. 3. Sekiranya ada kelebihan. Peralatan tradisional digunakan untuk menjalankan kegiatan pertanian. e. perikanan. b. b. perlombongan. e. peraturan timbangan dan ukuran. Kegiatan pertanian dijalankan oleh masyarakat Melayu dan pelbagai jenis tanaman ditanam seperti: a. d.

dan belacan. a. 4. Kegiatan melombong hasil galian ini dilakukan oleh masyarakat Melayu secara tradisional. empangan dibina untuk menakung air dan air disalurkan ke sawah melalui terusan. bubu. 4. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. emas. b. Contohnya terusan yang dibina oleh Wan Mat Saman di Kedah. Sungai Bernam. dan nipah. serkap. 4. Negeri-negeri Melayu kaya dengan hasil galian seperti bijih timah. Mereka menganyam tikar. Masyarakat Melayu melombong bijih timah dengan menggunakan dua kaedah. c. dan Beruas di Perak. 3. Kawasan-kawasan yang kaya dengan bijih timah ialah: a. Kegiatan perikanan dilakukan oleh mereka yang tinggal di pesisiran pantai dan yang berhampiran dengan sungai. Sumber-sumber semula jadi digunakan untuk menghasilkan kraf tangan. tanggul. d. 2. 2. 5. Kraftangan 1. 3. Masyarakat Melayu tradisional mempunyai kemahiran dan kreativiti untuk menghasilkan barang kraf tangan. iaitu: . Perikanan 1. Dinding. bakul dan tudung saji daripada daun mengkuang. Masyarakat Melayu mahir membuat alat menangkap ikan seperti: a. b. penggelek. Larut. dan perak. Lembah Kinta. membuat senjata dan barang perhiasan daripada perak dan emas. pembinaan empangan dan terusan dapat menambahkan hasil pengeluaran padi. budu. keropok. 2. i. Mereka juga menenun kain songket. tenaga binatang seperti kerbau digunakan untuk melakukan kerja-kerja pertanian seperti membajak sawah. Hasil tangkapan yang berlebihan dibuat ikan kering. Hasil tangkapan diperdagangkan kerana permintaannya tinggi. Selain menggunakan tenaga manusia. tangguk. Perlombongan 1. Sungai Selangor dan Sungai Klang di Selangor. pencakar. sabit. b. daun pandan. 3. h. c.g.

Cukai merupakan bayaran yang dikenakan oleh pemerintah ke atas hasil-hasil yang dikeluarkan oleh rakyat seperti hasil pertanian. Terdapat beberapa jenis cukai. Jumlah serahan bergantung pada jumlah hasil tanaman dan ternakan yang diperoleh dalam tahun tersebut. Emas dan perak digunakan untuk menghasilkan barang perhiasan. Sistem Serah 1. Penyerahan ini adalah sebagai balasan kepada pemerintah yang menyediakan tanah untuk diusahakan oleh penduduk. lombong Siam. Sistem kerah merupakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat untuk pembesar atau raja tanpa upah. cukai bebas kuala ialah cukai yang dipungut di kuala sungai. dan saliran. dan hasil hutan. Sistem Kerah 1. 2. cukai kepala ialah cukai yang dikenakan terhadap rakyat yang digunakan untuk membuat bunga emas (ufti). Emas dilombong di Pahang. Cukai melambangkan kekuasaan seseorang pembesar di daerahnya. Cukai yang dikutip menjadi sumber pendapatan pemerintah. Sistem serah merupakan pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah. 5. membuat mata wang. 3. dan Kelantan. Cukai dikenakan terhadap barang dagangan yang dibawa masuk melalui pelabuhan juga. Antaranya: a. jalan.a. 2. 4. Terengganu. perdagangan. Sistem ini dapat menunjukkan rakyat yang taat setia. d. c. Kerja-kerja yang dilakukan adalah seperti membina istana. 7. 6. Perdagangan . 6. dan perkakas rumah. cukai labuh batu ialah cukai yang dikutip di tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai. sedia berkorban. 5. 2. Sungai menjadi tempat yang penting untuk memungut cukai. Bijih timah digunakan sebagai bahan dagangan. 3. Sistem Percukaian 1. kubu. cukai tanaman ialah cukai yang dikenakan terhadap rakyat sekiranya mereka menghasilkan tanaman yang banyak. perlombongan. b. dan bekerjasama untuk membantu pemerintah. mendulang atau melampan. 3. b.

2. mata wang yang digunakan ialah wang emas dan kupang yang berbentuk segi lapan. Timbangan digunakan untuk mengukur berat sesuatu barang. Timbangan. di Kelantan. Sukatan digunakan untuk mengukur isi padu sesuatu barang. dan gantang. Pelabuhan yang terletak di muara sungai berperanan sebagai pusat perdagangan yang mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat. kegiatan perdagangan dijalankan secara tukar barang atau berjual beli. di Selangor. Contohnya. Di negeri-negeri Melayu. perak. kemudian. Barang-barang yang ditimbang ialah emas.1. di Kedah. 3. c. wang emas kijang. cupak. Siput gerus dan siput geweng digunakan sebagai mata wang sebelum mata wang logam diperkenalkan. apabila berlakunya perkembangan ekonomi. c. b. di Negeri Sembilan. Kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan dipanggil meramu. damar. f. dan madu lebah. bijih timah. b. rempah. dan Perak. Pahang. anggota badan digunakan untuk mengukur jarak yang dekat seperti: . kacang. pelabuhan Melaka. wang syiling keping atau pitis dan jokoh. b. mata wang keleng (Calains) yang dibuat daripada timah digunakan pada abad ke-15. mata wang digunakan. d. 4. Rakyat jelata menjalankan perdagangan secara berjaja di pasar atau di kawasan-kawasan lain. dan garam. beras. 7. mata wang berbentuk ayam jantan digunakan. Barang-barang yang disukat pula adalah seperti beras. unit relung digunakan untuk mengukur keluasan tanah. Ukuran digunakan untuk mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat. Mata wang logam yang dibuat daripada emas dan timah diperkenalkan ekoran perkembangan ekonomi. jongkong tampang atau timah digunakan. dan pohon pitis digunakan. 5. bahan makanan seperti rempah. kupang. bahan galian seperti bijih timah. rotan. dan lada hitam. Pada mulanya perdagangan dijalankan secara tukar barang. 3. Alat-alat untuk menyukat adalah seperti kaul. 6. 4. hasil hutan seperti kayukayan. di Melaka. jongkong timah yang dipanggil tampang sebuaya digunakan. a. Barangan tempatan yang diperdagangkan ialah: a. di Terengganu. e. garam. dan rempah. Kedah. a. Sultan dan pembesar Melayu berperanan sebagai pemodal dan kegiatan perdagangan dimonopoli oleh mereka. Sukatan dan Ukuran 1. 2. 5. bijih timah. 9. Alat-alat untuk menimbang ialah dacing dan pikul. Klang. 6. dinar. 7. dan Johor Lama. 8.

dan ukuran yang digunakan dapat memudahkan urusan perdagangan. 3. Pengangkutan 1. timbangan. Jalan air dan darat digunakan untuk perhubungan. . b.i. 2. melalui taraf sedia   pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya. 'jalan ini dipanggil denai penarikan kerana perahu terpaksa ditarik untuk sampai ke sungai. ii. golongan diperintah.09. Denai penarikan menghubungkan Pahang dengan Melaka. 4. jarak antara kampung dengan kampung diukur berdasarkan tempoh masa berjalan seperti sepelaung. a. jengkal ialah jarak di antara ibu jari dengan jari tunjuk. iaitu. 2. 1. a. 4. Susun lapis masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan. i. raja atau sultan. hasta ialah jarak di antara hujung siku dengan hujung jari hantu. b. sepekan. dan jalur. Kedudukan seseorang individu dalam masyarakat boleh berubah melalui dua cara. golongan pemerintah. Struktur masyarakat merujuk pada pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan sosial dalam sesuatu hierarki kedudukan. dan sepurnama. sehari. c. a. 8. Sungai dan laut merupakan jalan air yang penting. dan kerbau yang digunakan untuk mengangkut barang. taraf sosial berubah ke taraf lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau berjasa kepada pemerintah. setanak nasi. Antara pengangkutan darat yang penting ialah gajah. lembu. iaitu: a. denai penarikan ini dapat memendekkan masa perjalanan. iii. Sistem sukatan. melalui taraf pencapaian. 5. Antara pengangkutan air yang penting ialah sampan. 3. b. pemerintah tertinggi. perahu.4 Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional 1. kolek. depa ialah jarak di antara dua hujung tangan. Golongan pemerintah.

d. 5. i. imam. menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja. kebudayaan. dan cara berpakaian. menjadi penasihat sultan. i. rakyat biasa menjadi petani. b. c. terdiri daripada hamba raja. peniaga. bahasa. kerabat diraja. pelakon. memelihara perpaduan. gaya hidup raja dan kerabat diraja diamalkan di istana oleh raja dan kaum kerabatnya. Golongan diperintah. d. . pendeta. i. buktinya dapat ditunjukkan melalui penggunaan bahasa mengikut kedudukan masingmasing. . menjadi guru agama. . . a. . dan kadi. menjadi pembesar di daerah atau raja di jajahan. kesusasteraan. hamba. memegang jawatan secara warisan. mereka melakukan kerja-kerja pertanian. . mendidik rakyat supaya berakhlak mulia. menjadi pakar rujuk sultan dan masyarakat. . perlombongan. pedagang dan pelombong. membantu raja menjalankan pentadbiran. Golongan merdeka. ii. c. wujudnya sikap hormat-menghormati di antara golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah. dan kemakmuran negeri. hamba berhutang. b. atau bomoh. pengukir. ulama. kesenian. mengerahkan tenaga kerja untuk melakukan kerja awam. i. ii. rakyat asing menjadi askar upahan. terdiri daripada rakyat biasa yang bermastautin tetap dan orang asing. membantu raja dalam pentadbiran. i. a. ii. pakar dalam ilmu pengetahuan.ii. rakyat asing mematuhi undang-undang dan adat negeri Melayu. iii. c. dan pertahanan. dan adat istiadat Melayu. penghibur raja. e. Gaya Hidup Golongan Bangsawan. pawang. b. ii. Gaya Hidup Golongan Bangsawan dan Golongan Rakyat 1. ii. upacara pertabalan Sultan Melaka. gaya hidup mereka meliputi adat istiadat. mahir dalam bidang salasilah raja. dan hamba biasa. pembesar. keamanan. i.

bengkung. 2. i. c. a. jenazah raja atau sultan disempurnakan mengikut hukum Islam. . e. para pembesar menjunjung duli sebagai tanda hormat dan taat setia kepada raja. Bendahara duduk dekat dengan singgahsana. mencium tangan mereka semasa bersalam. pakaian yang nipis atau kasa tidak boleh dipakai. keris panjang. bendera putih dikibarkan menggantikan bendera kuning. perbezaannya dengan rakyat biasa. b. ketur. ii. Gaya Hidup Golongan Rakyat. istiadat menjunjung duli diadakan di balairung seri apabila mereka menghadap dan menyembah raja. pak long. jiran dianggap sebagai keluarga terdekat dan dihormati untuk mewujudkan keadaan aman. masyarakat Melayu mengamalkan nilai-nilai murni dan menjalin hubungan yang erat antara satu sama lain. penggunaan alat kebesaran dikurangkan. tepak. dan keris diselit di depan. berpancung. i. ii.  f. i. iv. g. dan keris. dan pak lang. ii. upacara pelantikan raja baru diadakan. iii. adat menghadap raja. i. d.i. pakaian diraja dihiasi dengan emas dan permata. sekiranya negara yang menghantar utusan lebih rendah tarafnya daripada Melaka. dokoh. amalan gotong-royong dilakukan dalam majlis perkahwinan. Antara alat perhiasan ialah pending. memanggil mereka berdasarkan pangkat seperti datuk. bertanjak. tempat bara. dan membina jalan. pemimpin dan orang yang lebih tua dihormati dengan: . upacara menyambut tetamu atau utusan Melaka. gaya hidup golongan bangsawan dapat melambangkan: . seseorang itu mesti berpakaian kemas. upacara kemangkatan raja atau sultan: i. dan harmoni. i. iii. upacara dibuat berdasarkan kedudukan atau taraf negara utusan. tenteram. sekiranya negara utusan setaraf dengan Melaka. ii. . tembakan meriam dilepaskan sebagai makluman kepada rakyat tentang kemangkatan raja. Amalan ini dipanggil berderau atau berseraya di utara Semenanjung Malaysia. alat kebesaran yang penuh digunakan. dan kitab al-Quran. Alat-alat kebesaran dibawa bersama seperti cogan. Laksamana dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan. seseorang itu mesti menggunakan istilah patik dan tuanku. bersawah. h. status kedudukan yang tinggi. d. .

perpaduan. berpantun. bermain congkak. . penyanyi. golongan rakyat jelata menggunakan masa lapang dengan melakukan kegiatan seperti: . bermain catur. menghasilkan pelbagai bentuk kesenian. Mereka kurang berbual atau ketawa ketika makan. tolong-menolong. 3. memupuk persefahaman dan saling membantu. Kegiatan Sosiobudaya. ii. Antara tarian yang dipersembahkan ialah tarian Asyik dan tarian Mak Yong. makan dengan menggunakan tangan kanan. menjalankan kegiatan masa lapang. Kegiatan Masa Lapang. . 4. c. mereka membasuh tangan dan membaca doa. sebelum makan. bermain sepak raga. tuan rumah menghamparkan tikar untuk tetamu duduk. bermain layang-layang. a. sultan dan para pembesar dihiburkan oleh golongan penghibur seperti tukang cerita. e. iv. tuan rumah menjemput tetamu masuk ke rumah. membongkokkan badan apabila berjalan di hadapan atau di belakang mereka. iii. i. f. bermain gasing. menghasilkan karya. v. i. c. e. tetamu yang datang memberi salam dan tuan rumah menjawab. penyair. d. iv. golongan bangsawan menggunakan masa lapang dengan melakukan kegiatan seperti: . menyorongkan tepak sireh. iii. bersilat. ii. dan bersyair. ii. aktiviti masa lapang ini dapat: . semangat bermasyarakat. b. bermain senjata. dan ahli muzik. bercerita. bersilat. Masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan sosiobudaya seperti: a. b. d. i. dan menghidangkan makanan serta minuman untuk tetamu. iii. iv. mengamalkan adat resam. mempelajari ilmu pengetahuan. ii. tetamu membasuh kaki sebelum naik ke rumah serta bersalaman dengan tuan rumah. budaya ziarah-menziarahi sering diamalkan oleh masyarakat Melayu. gaya hidup golongan rakyat jelata dapat mencerminkan: . menunggang kuda.ii. i.

g. a. h. cerita dongeng    f. menghiburkan hati. Pak Kaduk Si Luncai Lebai Malang Kura-kura dan Arnab Sang Kancil dan Harimau Pelanduk dan Buaya Cik Siti Wan Kembang Puteri Sa'dong Tasik Dayang Bunting. bidang kesusasteraan. iv. cerita jenaka    ii. tafsir. bidang perubatan. bidang bahasa. scerita penglipur lara    e. b. karya-karya yang dihasilkan merupakan cara pengarang menyampaikan ideanya. v. v. Kitab al-Darr al Manzum. cerita sastera lisan disampaikan oleh tukang cerita dengan iringan alat muzik. iv. . karya dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti: . cerita binatang    iii. Tuhfat al-Nafis. iii. i. menajamkan fikiran dan ingatan. Nazam Kamzul Ula. dan hadis. karya persuratan dapat menambahkan ilmu pengetahuan. d. i. karya persuratan dihasilkan melalui tulisan jawi. ii. ii. sastera lisan dapat memberi hiburan dan nasihat. Syair Sultan Ahmad Tajuddin. usuluddin. . 5. c. Karya Persuratan. Antaranya: Hikayat Malim Deman Hikayat Raja Muda Hikayat Anggun Cik Tunggal. ii. antara karya yang ditulis ialah: Sejarah Melayu. iii. bidang sejarah. Misa Melayu. tasawuf. . bidang ketatanegaraan. i.i. bidang agama – fikah. terdapat juga karya sastera berbentuk lisan yang disampaikan melalui cerita.

m. b. k. seni tekat. Alatnya terdiri daripada rebana ubi. seni muzik. seni tenun. memahat. seni suara. seni tari. i. ii. seni tekat yang dihasilkan oleh orang Melayu merupakan kain baldu yang disulami dengan benang emas yang berbentuk bunga atau pohon-pohon. persendian diikat dengan rotan atau akar. dan rodat. reka bentuk rumah Melayu berhubung rapat dengan alam sekitar. tarian yang terkenal di kalangan orang Melayu ialah joget. reka bentuk rumah Melayu di Negeri Sembilan dipengaruhi oleh seni bina rumah Minangkabau. ayat-ayat al-Quran dengan tulisan khat. rumah Melayu di Kelantan. dan tidak berpaku. rumah Melayu berbumbung panjang. mempamerkan bakat. seruling. dan nafiri. mendisiplinkan diri. dan tembus dalam bentuk daun. j. h. gong. nasyid. masyarakat Melayu kaya dengan kesenian. i. balutan tepak sirih. dan kuda kepang.6. inang. i. . Melalui kegiatan seni. Seni pertahanan diri ini dapat: . Keseniaan Rakyat. asyik. a. l. c. dan membuat ukiran pada pintu serta mimbar masjid. ukiran mereka bercorak ukiran timbul. seni suara yang terkenal termasuklah endoi atau dendang Siti Fatimah. dan Pahang terpengaruh dengan seni bina Majapahit dan Siam. bunga. zapin. dikir barat. f. menunjukkan nilai mutu kesenian yang tinggi. v. kompang. seni ukir. ulit anak. membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. ii. rumah Melayu di Johor terpengaruh dengan reka bentuk rumah orang Belanda. Terengganu. vi. masyarakat Melayu juga pandai bermain senjata dan bersilat. dan kipas. d. ii. seni bina. bertebar layar. iii. . iv. nazam. iaitu hasil ciptaan rakyat seperti: . terbenam. vii. bahagian dalaman rumah dihiasi dengan ukiran bermotifkan alam semula jadi. marhaban. i. Antara hasil kraf tangan ini ialah bantal. ghazal. hadrah. . seni mempertahankan diri. qasidah. g. orang Melayu mahir mengukir tembaga. e. masyarakat Melayu dapat: hadrah dan gamelan adalah antara seni muzik yang membanggakan.

ii.      v. masyarakat Melayu mengamalkan pelbagai adat resam. bunga manggar. c. 7. antara adat yang diamalkan oleh orang Melayu ialah: . kedua-dua mempelai akan bersanding di atas pelamin. merisik – untuk mengetahui sama ada gadis itu telah dipinang atau belum. adat perkahwinan   i. a.    iii. mas kahwin.   ii. wang belanja dan hantaran diberikan kepada pengantin perempuan oleh pihak lelaki. akad nikah meminang . Adat Resam membentuk ketahanan diri. bayi akan diberikan nama dan rambut bayi akan dicukur oleh bidan. sebagai tanda kesyukuran kepada Allah kerana mengurniakan anak. diadakan di rumah pengantin perempuan. majlis perkahwinan/bersanding   iv. tahlil dan doa selamat dibaca pada akhir upacara. atau digunting oleh tetamu yang hadir. adat berkhatan adat menyambut kelahiran bayi. adat resam merupakan amalan yang ditetapkan oleh masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun. kanak-kanak lelaki dimandikan dan diarak mengelilingi kampung sebelum upacara berkhatan dilangsungkan.     pengantin diarak dengan diiringi paluan kompang. diadakan setelah seminggu bayi dilahirkan. mereka akan menetapkan tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan. Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju. b. upacara dijalankan oleh Tuk Mudin. upacara ini biasanya diadakan secara beramai-ramai. atau cukup umur.i. membantu seseorang menghadapi musuh. upacara berzanji dan marhaban akan diadakan. pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dan memberi sebentuk cincin sebagai tanda pertunangan. diadakan apabila seseorang anak lelaki sudah mencapai akil baligh. jurunikah akan menjalankan upacara ini. dan persembahan silat.

bersopan santun. madrasah. dan seni pertahanan diri. pendidikan bertujuan untuk melahirkan individu yang: . e. tajwid. perubatan tradisional. ada di kalangan masyarakat Melayu yang melanjutkan pendidikan agama ke Makkah. iii. pendidikan formal diadakan di istana. peribahasa. d. membaca al-Quran. g. i. bertatasusila. iaitu pelajaran diajar secara tidak langsung oleh orang yang berpengalaman. kemahiran ini diajar kepada kanak-kanak atau diperoleh melalui pemerhatian kanakkanak itu sendiri. c. dan tulisan jawi. rukun iman. masyarakat Melayu tradisional mengamalkan pendidikan tidak formal. rukun Islam. Pendidikan a. dalam masyarakat Melayu. pendidikan secara formal diwujudkan setelah kedatangan agama Islam. berakhlak mulia. iv. masjid. surau. . adat istiadat dan pantang larang. dan teka-teki. ibu bapa atau orang dewasa yang berpengalaman mengajar kanak-kanak berkaitan dengan adab sopan. berdikari. ii. atau di rumah guru agama. b. h.8. kitab muqaddam. kemahiran-kemahiran tertentu juga disampaikan kepada kanak-kanak secara tidak formal seperti kemahiran pertukangan. pantun. pendidikan ini disampaikan secara tidak formal dan kadang kala disampaikan melalui cerita lisan. i. mereka mempelajari fardhu ain. f. berhemah tinggi.

Kuching. Melayu Melanau  . Sibu. b. perkakas seperti kapak dan pisau batu. Syarif Sahap mentadbir Sungai Skrang. lukisan pada dinding gua. budaya. Misalnya: a. Ini terbukti dengan penemuan peninggalan sejarah di Gua Niah seperti: a. Pada masa itu. Nama Sarawak diambil daripada nama Batang Sarawak atau Sungai Sarawak. Bintulu. dan cara hidup yang berbeza.10. Taburan penempatan kumpulan etnik di Sarawak adalah seperti yang berikut: Penempatan Pesisiran pantai Kumpulan Etnik   Kawasan Tumpuan Menetap di kawasan pinggiran pantai. Sarawak ditadbir oleh Kesultanan Brunei. Mukah. Kawasan dataran pantai dan lembah sungai di barat Kuching merupakan kawasan yang paling padat dengan penduduk. Saribas.10. Lundu. 3. 3. setiap kumpulan etnik membentuk identiti kebudayaan] sendiri mengikut persekitaran. 2. Oya. Sejak abad ke-15. 4. Tanjung Datu Di pinggir pantai Mukah. Keadaan tempat tinggal dan taburan penduduk yang berselerak menyebabkan: a. Sarawak sudah didiami manusia kira-kira 40 000 tahun dahulu dan merupakan salah sebuah negeri terawal diduduki oleh manusia di Asia Tenggara. c. b. Masyarakat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik mempunyai bahasa. tembikar. b.2 Masyarakat Sarawak 1. Kumpulan etnik di Sarawak terbahagi mengikut kawasan penempatan. 1. Simanggang.1 Latar Belakang Sejarah Sarawak 1. masyarakat Sarawak kurang berhubung dengan orang luar. 4. Pangeran Mahkota mentadbir Sungai Sarawak (Kuching). 2. Sarawak dibahagikan kepada beberapa buah jajahan dan setiap jajahan ditadbir oleh seorang pembesar yang diberikan kuasa autonomi.Sarawak 1. Oya. dan Lembah Utara Rajang. 5.

3 Kegiatan Sosiobudaya 1. Pendidikan tidak formal. Lembah Terusan Sungai Baram Kaki bukit dan gunung di utara Sarawak Kawasan Sungai Trusan dan Limbang Kawasan Hutan Baram Sungai Rajang Kenyah Bidayuh   Kelabit Pedalaman Murut     Penan  1.10. Batang Baram. dan cara melaksanakan ibadat seperti sembahyang. dan Balui. dan Sungai Rajang. dan lebai. 3. hukum Islam. pendidikan secara tidak langsung yang disampaikan melalui cerita cerita lisan oleh orang tua dan ibu bapa kepada anak-anak. menulis jawi. pendidikan berlandaskan kepercayaan animisme dan cara mencari nafkah hidup seperti cara berburu dan memungut hasil hutan. Ulu Batang. a. Pendidikan Islam/Pendidikan formal. guru agama. Peraturan dan Adat Resam . Sungai Skrang. Singgai. disampaikan oleh imam. Sadong. Kegiatan sosiobudaya pelbagai etnik di Sarawak diwarisi secara turun-temurun. pelajaran yang diajar termasuklah membaca al-Quran. dan Sungai Kayan. 2. Rajah. b. Iban Lembah Sungai  Sepanjang Sungai Saribas. Sungai Batang Lupar. Ini membolehkan wujudnya semangat kekitaan di kalangan masyarakat Sarawak. Setiap etnik menghormati budaya yang diamalkan oleh etnik yang lain. 2. a. Pendidikan 1. b.

Gawai Kenyalang atau Gawai Antu. Masyarakat yang tinggal di rumah panjang diketuai oleh tuai rumah. c. d. b. peraturan.1. b. Perayaan orang Iban: a. bernilai. Kebanyakan orang Iban. perayaan Hari Gawai yang terkenal termasuklah: i. mengamalkan adat resam berasaskan agama Islam. tajau berfungsi sebagai harta simpanan. b. Antara tanggungjawab tuai rumah ialah: a. Perayaan orang Melanau. menetapkan tarikh Hari Gawai dan perayaan 'Beranyi'. 3. 2. Kebudayaan 1. hidup bermasyarakat dan saling membantu. tetamu diberikan minuman tuak dan tarian ngajat dipersembahkan. Peraturan dan adat resam orang Melayu Sarawak: a. Bidayuh dan orang Ulu tinggal di rumah panjang. Peraturan dan adat resam orang Kayan. ii. 7. dan perlu dihormati. kaum lelaki pula mencacah badan dengan pelbagai corak. iii. Tujuannya: i. Peraturan dan adat resam orang Iban: a. b. penceraian. 6. 3. 5. Kelabit. Tuai rumah bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan anak buahnya. 10. Masyarakat Sarawak menyambut pelbagai perayaan setiap tahun. dan Kenyah: a. 4. menyimpan tajau menjadi amalan tradisi. 2. Penduduk yang beragama Islam mengamalkan cara hidup dan adat resam yang berasaskan ajaran Islam. menyelesaikan masalah perkahwinan. anting-anting yang dipakai melambangkan status. b. dan perayaan. menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya. menggambarkan kecantikan. ii. Gawai Batu. . Rumah panjang berfungsi sebagai sebuah perkampungan dan penghuninya hidup seperti sebuah keluarga besar. 9. Gawai Burung. c. pada hari perayaan. 8. Penduduk yang bukan Islam patuh kepada cara hidup dan adat resam yang diwarisi secara turun-temurun. tajau dianggap suci. menyambut Hari Gawai. dirayakan sebagai tanda kesyukuran kerana hasil yang diperoleh. c. menindik telinga dan gelang tembaga digantung hingga cuping telinga menjadi lanjut.

ipok dipuja supaya orang Melanau: i. Kepercayaan animisme diamalkan oleh sebilangan penduduk peribumi Sarawak. Kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dipengaruhi oleh: a. dan berpantun.  gendang. selamat semasa berada di laut. bentuk muka bumi. b. Mereka percaya semua unsur alam seperti bukit. engkerurai adalah antara alat muzik masyarakat Sarawak.10. b. Kesenian orang Melayu Sarawak. a. 1. b. Alat muzik. mengelakkan penyakit. dilarang hidup menetap. dilarang membersihkan kawasan hutan. berpindah setiap kali berlaku kematian.4 Kegiatan Ekonomi Ekonomi Sara Diri 1. bergendang merupakan kesenian tradisi orang Melayu Sarawak. 4. Kepercayaan orang Iban ialah: a. . c. gunung. Agama dan Kepercayaan 1. memperoleh tangkapan yang banyak. 5.a. dilarang menebang pokok besar. suling. 2. 'ipok' dipuja dalam perayaan 'Kaul' pada setiap tahun. bertujuan untuk memuja ipok yang mengawal laut. Semangat itu perlu dipuja. percaya kepada makhluk ghaib yang digelar 'ipok'. kaum lelaki sahaja menari. b. iii. jika mendengar bunyi burung ketupung atau beragai. dan hutan mempunyai semangat atau roh. 3. sape. 5. pokok. sungai. menyemah sebelum membuka petempatan dan mendirikan rumah supaya penunggu tidak mengganggu mereka. Kepercayaan orang Penan termasuklah: a. manakala kaum wanita bermain gendang. d. b. c. ii. 4. bernyanyi. Kepercayaan orang Melanau termasuklah: a. menyambut perayaan Kaul. mereka tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu kerana percaya tuhan memberi amaran kepada mereka.

dan Bidi. Padi sawah ditanam oleh orang Kelabit di kawasan hulu Sungai Baram. Perlombongan 1. dan jelutung. kegiatan melombong emas diusahakan oleh orang Cina. kawasan penempatan. 4. 2. Beras Bario merupakan pengeluaran yang terkenal. 6. Kegiatan menanam padi huma diusahakan oleh penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman seperti orang Iban.b. Kenyah. kegiatan perlombongan bahan galian ini ditadbir oleh Datu Patinggi Ali. Pertanian 1. 7. 4. 3. Isi pokok sagu yang dipanggil ripo digunakan untuk menghasilkan tepung sagu atau lemantak. sumber alam. 4. . Sarawak merupakan negeri pengeksport sagu yang utama. c. dan Murut yang tinggal di kawasan pedalaman menanam padi di sekitar rumah mereka secara gotong royong. Paku. Kegiatan pertanian di Sarawak ialah: a. penanaman padi sawah. penanaman padi huma. penanaman lada hitam. Mereka yang tinggal di kawasan pedalaman memungut hasil hutan seperti damar. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. d. 2. penanaman sagu. Antimoni dan emas merupakan galian terpenting di Sarawak. Kegiatan perlombongan galian ini diusahakan oleh orang Bidayuh. 2. 3. Perdagangan 1. Di Bau. 5. Bidayuh. Orang Melanau menjalankan perusahaan sagu. Lada hitam merupakan tanaman tradisional terpenting di Sarawak. Orang Iban. Kayan. Masyarakat Sarawak menjalankan kegiatan ekonomi yang berbentuk sara diri. dan orang Ulu. 5. Padi huma yang ditanam di kawasan bukit-bukau tidak memerlukan sistem saliran. Orang Penan yang tinggal di hulu Sungai Baram dan Sungai Rajang memburu binatang dengan menggunakan sumpitan. Pada peringkat awal. b. rotan. c. Tanaman ini diusahakan oleh orang Murut dan Kedayan. Sarawak memperdagangkan hasil pengeluarannya di pelabuhan Melaka. 3.

Menjadi nelayan. emas. KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT SARAWAK Kumpulan Etnik   Kegiatan Ekonomi Menanam padi sawah dan kelapa. Mengusahakan sagu. dan Kenyah . Melayu  Melanau            Kelabit Bidayuh Iban. Memburu binatang. Menjalankan perniagaan secara kecilkecilan. telur penyu. dan Kepulauan Melayu. Menjadi peladang. sumbu badak. Menanam padi huma. Kayan. Sarawak juga dikunjungi oleh pedagang dari Arab. 3. Menanam padi sawah. 4. Memburu binatang.2. Pedagang Cina ini menjual pinggan mangkuk. dan hasil hutan di Sarawak. Pedagang dari China memperoleh lada hitam. Menanam padi huma. Menjadi orang tengah dalam perdagangan. Memungut hasil hutan. barangan kaca dan besi di pelabuhan Santubong. India. Menanam padi sawah. Memungut hasil hutan.

a. sistem pemerintahan ketua bebas. Sistem pemerintahan ini diamalkan di bahagian pesisiran pantai barat dan pantai timur Sabah. bukit-bukau. sistem pemerintahan kesultanan. Kimanis. Sultan Muyiddin menyerahkan kawasan timur laut Sabah kepada Sultan Sulu kerana bantuan diberikan oleh Sultan Sulu untuk menewaskan musuh Brunei. 6. iaitu kawasan Kimanis ke Balik Papan dan selatan Sungai Sibuku telah dikurniakan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu pada akhir abad ke-17. 7. dan sungai. c. 10. kawasan pantai dan pesisiran Sabah dikuasai oleh Kesultanan Brunei. iaitu: a. Murut. Akibatnya. Nama negeri Sabah diambil daripada nama sejenis pisang. Sejak abad ke-17. Kesultanan Brunei. 2. 3. wujudnya dua Kesultanan di Sabah. dan Sipitang. Pada tahun 1704. 5. b. Sistem pemerintahan kesukuan diamalkan di daerah pedalaman. b. kerana Sultan Sulu membantu Sultan Brunei menewaskan musuh di Pulau Chermin.1 Latar Belakang Sejarah Sabah 1. iaitu: a. Penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. iaitu lebih kurang 30 etnik. Salasilah Brunei mencatatkan bahawa jajahan utara Sabah.11. Pemerintahan Kesultanan Brunei menghadapi masalah perebutan kuasa dari tahun 1662 hingga tahun 1674. 1. 4. dan orang Sungei. 8.2 Masyarakat Sabah Kumpulan Etnik dan Penempatan 1. sistem pemerintahan kesukuan.Sabah 1. penduduknya terpisah daripada kumpulan etnik yang lain oleh bentuk muka bumi seperti banjaran gunung. iaitu Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. 9. 2. Kesultanan Sulu. iaitu pisang saba atau pisang jaba. . Sistem pemerintahan Sabah terbahagi kepada tiga.11. Sistem pemerintahan Kesultanan yang wujud di Sabah terbahagi kepada dua. penduduknya terdiri daripada orang Kadazan dusun. Taburan kumpulan etnik di Sabah adalah seperti yang berikut: Penempatan Pesisiran pantai Kumpulan Etnik MelayuBrunei Kawasan Tumpuan Pesisiran pantai barat seperti Papar. b.

Peraturan dan Adat Resam 1. c. memanjat. Pendidikan 1. b. ibu bapa atau orang yang lebih tua mengajar anak-anak cara memancing. Keningau. a. Pesisiran pantai timur seperti di Semporna. Keadaan persekitaran banyak mempengaruhi kegiatan sosiobudaya masyarakat di Sabah. 3. 2. Pantai barat dan pedalaman di pantai Kudat. 4. 2. pondok.11. Pendidikan formal. Semporna. b. sesiapa yang tidak mematuhi undang-undang adat. Amalan sosiobudaya seperti peraturan. menyumpit. memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup. wabak penyakit.3 Kegiatan Sosiobudaya 1. Papar. Masyarakat bumiputera Sabah mengamalkan undang-undang adat untuk: a. Pendidikan tidak formal. c. 3. masyarakatnya akan ditimpa malapetaka seperti bencana alam. agama dan kepercayaan diwarisi secara turun-temurun. Lahad Datu. dan Tenom. dan Tawau. dan Papar. 1. b. berburu. dan kepanasan diamalkan oleh orang Kadazandusun. Rundum. bersawah. Kudat. . Menurut kepercayaan orang Kadazandusun. berfungsi untuk memberi kemahiran kepada golongan muda. 2.Bajau Suluk Lembah Pantai Pedalaman Kadazan Dusun Murut Pesisiran pantai barat dan pantai timur seperti Kota Belud. pendidikan formal terhad pada pendidikan agama Islam. mereka belajar di surau. dan bertukang. Persiangan. Adat pertanian. sogit. atau rumah guru agama. Tuaran. dan kerosakan tanaman. Antara undang-undang adat yang menjadi amalan penduduk Sabah ialah: a. Undang-undang adat seperti babas. a. kemahiran ini disampaikan agar mereka boleh berdikari apabila dewasa nanti. Penampang. berternak. Amalan tersebut disampaikan kepada generasi muda melalui pendidikan tidak formal. adat resam. mengeratkan hubungan masyarakat. kanak-kanak belajar membaca al-Quran dan menulis jawi. Ranau. dan Tambunan.

kebanyakan mereka mengamalkan kepercayaan animisme. Tarian Sumazau dipersembahkan sebagai hiburan. rohnya akan pergi ke syurga atau neraka. orang Bajau biasanya mengadakan majlis perkahwinan pada 14 dan 15 Hijrah kerana cahaya bulan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki. ii. Pesta Kaamatan diadakan selepas musim menuai sebagai tanda kesyukuran kepada Kinorohingan kerana telah memberi hasil padi yang banyak. 5. ketuanya berperanan sebagai penguatkuasa hukum Islam. . sebelum dikebumikan. apabila berlaku kematian. Setelah kedatangan Islam pada abad ke-16. g. 4. b. orang tua berperanan sebagai penguatkuasa undangundang adat. saudara maranya akan memukul tiang rumah. Pada peringkat awal. upacara perkahwinan juga sering diadakan pada hari Rabu dan Ahad. 3. Agama dan Kepercayaan 1. masyarakat Sabah mengamalkan kepercayaan animisme dan pagan (percaya kepada perkara ghaib). orang Kadazandusun menyambut Pesta Menuai. ii. e. upacara Magavau diadakan selepas menuai padi sebagai penghormatan kepada semangat padi. i. Adat kematian. c. b. 2. Kemudian. f. c. dalam masyarakat Murut. ii. pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau diadakan dalam Pesta Kaamatan. mereka percaya kepada tuhan yang dipanggil Kinorohingan yang bersemayam di dunia lain. selepas menuai padi. bomoh yang dipanggil Bobohizan berperanan untuk membuang kepanasan. semasa menanam dan menuai padi. Agama dan kepercayaan orang Kadazandusun: a.i. mereka percaya bahawa roh orang yang mati akan pergi ke Gunung Kinabalu dan apabila tiba masanya. Adat perkahwinan. Bagi mereka yang bukan beragama Islam. nilai-nilai Islam diamalkan oleh penganut Islam yang terdiri daripada orang Melayu-Brunei dan Bajau. acara Maglamilami (beramai-ramai) iaitu menjamu selera dan hiburan diadakan dalam upacara perkahwinan. iii. upacara memuja semangat padi yang dipanggil monogit diadakan. Ratu Cantik melambangkan Huminodun yang dikorbankan menjadi padi. d. i. mayat dibakar dalam tembikar dan disimpan di rumah selama tujuh hari. mayat dibersihkan dan dipakaikan pakaian. Kumpulan etnik yang beragama Islam.

Agama dan kepercayaan orang Murut. dua orang melagakan alu dan dua orang memegang pangkal alu supaya tidak berganjak dari kedudukannya.  dipersembahkan oleh etnik Murut dalam upacara menyambut tetamu yang datang dari jauh. Seni budaya masyarakat Sabah termasuklah kraf tangan. Penduduk yang tinggal di rumah panjang dianggap sebagai sebuah keluarga yang besar. lazimnya. e. suling. bas. dan seni pertahanan diri. muzik. iii. c. 3. Tarian Magunatip. mereka menganggap Gunung Antulai atau Gunung Aru sebagai tempat suci. b. mereka percaya kepada Aki Kopuno. b. dan daun rumbia. ii. Tarian Mangalang. mereka mengamalkan kepercayaan animisme. i. dan hari Monggotom atau Hari Pesta Menuai Padi. iaitu memuja semangat padi. 4. mereka percaya Babalian iaitu bomoh boleh berhubung dengan kuasa ghaib. 5. anyaman. kulintangan. Tarian Sumazau. d. b. ii.6. f. iaitu kuasa yang mencipta segala-galanya. Kebanyakan alat muzik masyarakat Sabah dibuat daripada buluh. Tarian Limbai dipersembahkan oleh orang Bajau. pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau turut diadakan dalam pesta tersebut. Masyarakat Sabah terkenal dengan pelbagai jenis tarian. Kesenian 1. iaitu: a. tarian diiringi pukulan gong oleh sepasang penari wanita dan lelaki yang berpakaian tradisi. d. tarian. ditarikan semasa perayaan pesta menuai atau majlis tertentu. sompoton. rotan. . binaan. salun. dipersembahkan oleh orang Murut semasa sambutan Hari Magavau. berpindah rumah. c. d. ukiran. i. Kumpulan etnik Sabah seperti orang Murut dan orang Rungus tinggal di rumah panjang yang dibuat daripada buluh. Antara alat-alat muzik yang dicipta oleh mereka ialah: a. 2. gabang. a. c.

Orang Bajau menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti jaring dan kelong. c. Penampang. Ketua rumah panjang atau orang tua merupakan penghubung antara pemerintah dengan penduduk rumah panjang. dan menternak binatang. 7. lembah pantai barat seperti Tuaran. c. Pertanian pindah melibatkan penanaman padi huma di kawasan lereng bukit. 3. 8. timun laut. dan Bajau yang tinggal di pesisiran pantai. Pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan oleh penduduk Sabah secara sara diri. dan Teluk Brunei menjalankan kegiatan menangkap ikan. 2. 7. Orang Bajau terkenal sebagai penyelam dan pengutip hasil laut yang mahir. Petani yang menjalankan pertanian kekal menanam padi sawah. Kegiatan memungut sarang burung dijalankan di Gua Gomantong di Sandakan. 5. Suluk. karang laut.6. Teluk Kimanis. Penduduk yang tinggal di pesisiran pantai di Semporna.11. damar. Sandakan. alat muzik. Selain itu. 12. buah-buahan. Penduduk Sabah menjalankan pertanian pindah dan pertanian kekal. 4. b. Orang Murut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan seperti rotan. 11. Petani akan berpindah selepas dua hingga tiga tahun. dan Tambunan. b. 1. Bentuk muka bumi dan persekitaran tempat tinggal mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk Sabah. Antara hasil yang dikutip ialah: a. Ranau. agar-agar. 6. Kegiatan memungut hasil laut diusahakan oleh orang Melayu-Brunei. ubi. kain tenun. dan Papar.4 Kegiatan Ekonomi 1. anyaman seperti tikar dan bakul. Antara kraf tangan yang dihasilkan ialah: a. Perdagangan . Penduduk Sabah pandai memanfaatkan sumber alam untuk menghasilkan pelbagai jenis barang kraf tangan. Kegiatan ini dijalankan oleh orang Kadazandusun di kawasan seperti: a. b. senjata. dan madu lebah. kelapa. keledek. Hasilnya dieksport ke China. lembah bukit seperti Keningau. 9. petani juga menanam sayur-sayuran. d. 10.

orang Bajau. 5. 3. Mereka berdagang di kalangan masyarakat etnik secara tukar barang. Pelbagai kumpulan etnik Sabah berjual beli di Pasar Tamu. Urus niaga di Pasar Tamu dapat mengeratkan hubungan di antara kumpulan etnik dan mewujudkan semangat muhibah dan harmoni. 2. Suluk dan Melayu-Brunei memperdagangkan hasil laut dan beras. . Di Pasar Tamu.1. 4. Perdagangan dengan pedagang Cina dijalankan dengan menggunakan mata wang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful