Sejarah Dan Kita

1.01.1 Pengertian Sejarah
1. Ahli-ahli sejarah atau sejarawan memberikan beberapa pengertian tentang istilah sejarah. a. Herodotus; Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. b. Ibn Khaldun; Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. c. Muhd. Yusof Ibrahim. Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. 2. Istilah sejarah dikatakan berasal daripada kata Arab, iaitu syajaratun yang membawa maksud: a. pohon atau pokok; b. salasilah, riwayat, asal-usul, dan keturunan. 3. Sejarah merupakan penyelidikan tentang perkara yang telah berlaku. 4. Rekod-rekod lalu dikaji oleh ahli-ahli sejarah dan hasil kajian itu dikeluarkan dalam bentuk penulisan, filem, foto, dan sebagainya. 5. Antara penulis sejarah awal negara termasuklah: a. Tun Sri Lanang menghasilkan Sejarah Melayu; b. Abdul Hadi Hassan menulis Sejarah Alam Melayu; c. Raja Ali Haji menghasilkan Tuhfat al-Nafis.

1.01.2 Ciri-ciri Sejarah
1. Ciri-ciri sejarah adalah penting bagi kita merekonstruksi peristiwa yang telah berlaku. 2. Gambaran sesuatu peristiwa yang lalu dapat dilakukan dengan mengumpul dan menyalin maklumat yang diperoleh daripada ciri-ciri sejarah. 3. Peristiwa yang bersejarah mempunyai ciri-ciri yang berikut: a. fakta yang tepat dan benar; b. penting dan bermakna; c. sebab dan akibat.

Fakta yang Tepat dan Benar

1. Fakta sejarah merupakan peristiwa, tempat, tokoh, dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Fakta sejarah perlu dipertanggungjawabkan dari segi sumber dan kesahihannya. 3. Fakta sejarah tidak boleh ditokok tambah atau direka. 4. Pengisytiharan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 2001 adalah contoh fakta yang tepat dan benar.

Penting dan Bermakna
1. Peristiwa yang bersejarah mestilah penting dan bermakna kepada individu, keluarga, masyarakat atau negara. 2. Contoh-contoh peristiwa yang penting dan bermakna: a. hari kelahiran dan hari mula bersekolah merupakan peristiwa yang bermakna kepada seseorang individu; b. tarikh perkahwinan ibu bapa merupakan peristiwa yang penting kepada keluarga; c. Hari Pekerja dan Hari Guru merupakan hari bersejarah untuk menghargai sumbangan pekerja dan guru kepada masyarakat. d. Hari Kebangsaan merupakan peristiwa yang bermakna kepada negara kerana menandakan tamatnya penjajahan British di negara kita.

Sebab dan Akibat
1. Sejarah ialah bidang ilmu yang bertujuan untuk mencari kebenaran sesuatu peristiwa yang pernah berlaku. 2. Untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa, kita perlu tahu apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana, dan di mana sesuatu peristiwa itu berlaku. 3. Cara ini dapat membuktikan kesahihan sesuatu fakta sejarah. 4. Sebagai contoh, kemasukan buruh Cina dan India semasa penjajahan British di negara kita telah mewujudkan masyarakat berbilang bangsa. 5. Sebab dan akibat sesuatu peristiwa membolehkan kita mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku serta kesannya.

1.01.3 Sumber Sejarah
1. Penulisan sejarah adalah berasaskan kajian terhadap sumber sejarah. 2. Sumber sejarah dianggap penting kerana dapat memberi maklumat dan bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa. 3. Sumber sejarah terbahagi kepada dua iaitu:

a. sumber primer atau sumber pertama; b. sumber sekunder atau sumber kedua. 4. Ciri-ciri sumber pertama dan kedua adalah seperti yang berikut:

Sumber Pertama
   

Sumber Kedua
   

Bahan dalam bentuk fosil, artifak, kertas, dan keterangan lisan. Bahan yang belum diolah dan dicetak. Bahan yang bersifat asli dan belum ditafsir. Contoh sumber pertama: o Diari, surat peribadi, fail rasmi jabatan, batu bersurat dan manuskrip yang belum dicetak.

Bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis. Bahan yang ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. Bahan yang telah diolah, dicetak, dan disebarkan kepada umum. Contoh sumber kedua: o Buku, majalah, jurnal, risalah, ensiklopedia, dan laporan tahunan jabatan.

Sumber Fosil Artifak

Keterangan Tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada zaman lampau. Barang-barang ciptaan manusia pada zaman lampau seperti pisau, kapak, dan pinggan mangkuk.

Bahan tulisan tangan yang Manuskrip disediakan untuk dicetak dan diterbitkan.

1.01.4 Kaedah Pengkajian Sejarah Kaedah Lisan
1. Kaedah lisan merupakan cara memperoleh maklumat daripada responden melalui ucapan, perbualan, penceritaan, dan pengisahan. 2. Maklumat sejarah dapat diperoleh melalui temu bual dengan seseorang tokoh atau melalui ucapan seseorang tokoh. 3. Sumber lisan mempunyai kelemahan kerana sumber ini sering ditokok tambah dan bercampur dengan unsur dongeng, mitos, dan legenda. 4. Oleh itu, sejarawan akan memilih, mentafsir, dan membandingkan fakta untuk mendapatkan maklumat yang benar. 5. Kaedah mendapatkan sumber sejarah turut dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi.

4. Perbualan dan temu ramahjuga merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam kaedah lisan.01. ahli arkeokogi dapat: a. 2. dilakar atau dipahat pada batu. 8. . kulit kayu atau kertas dipanggil kaedah bertulis. peralatan daripada logam. Seseorang sejarawan perlu melakukan penyelidikan untuk membuat tafsiran sejarah yang tepat dan betul. 2. adat resam.5 Pentafsiran Sejarah 1. Hasil daripada kaedah arkeologi ini. b. dinding gua. 6. Peralatan seperti radio. Contoh sumber arkeologi: a. fosil. terdapat pelbagai cabang seperti maritim. b. e. Tafsiran sejarah yang dibuat oleh seseorang sejarawan boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna. dan gali cari. Kaedah perbualan dan temu ramah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan pandangan seseorang tokoh. dan tokoh.6. Ahli arkeologi memperoleh maklumat melalui proses gali cari. Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik dipanggil kaedah arkeologi. c. d. Kaedah Bertulis 1. Kaedah Arkeologi 1. kulit siput. Kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis. video. binaan daripada batu. pita rakaman dan internet yang digunakan dipanggil kaedah pandang dengar. 2. Dalam bidang arkeologi. artifak. cakera padat. Melalui kaedah arkeologi. 5. logam. Sumber bertulis itu membolehkan sejarawan memperoleh maklumat tentang sesuatu peristiwa. perundangan. 3. angkasa lepas. televisyen. 7. 1. tembikar. membuat tafsiran dan pentarikhan tentang budaya sesebuah masyarakat. perkara. bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan ketepatan usianya menerusi kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. f. berfaedah atau sebaliknya. membuat tafsiran terhadap maklumat yang diperoleh.

vi. c. sejarawan tempatan menyifatkan pejuang-pejuang ini sebagai wira atau pejuang tanah air kerana keberanian mereka menentang penjajah British. Inggeris berjaya menangkap Dato' Maharaja Lela dan beliau dihukum bunuh. b. Contoh perbezaan pandangan sejarawan tentang sesuatu peristiwa sejarah ialah: a. Birch juga tidak menghormati adat resam orang Melayu. Sejarawan yang berlainan mungkin membuat tafsiran yang berbeza tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama. ii. Beliau tidak bersetuju dengan tindakan Residen Inggeris pertama di Perak. iv. ada sejarawan mengatakan bahawa kedatangan British ke Tanah Melayu adalah untuk menguasai kekayaan ekonomi di sini.3. Dato' Maharaja Lela dan pembesar Perak telah merancang pembunuhan Birch. Dato' Maharaja Lela Nama sebenarnya Pandak Adam. iaitu J. Birch telah dibunuh di Pasir Salak pada tahun 1875. iii.W. 5.W. Ini adalah kerana setiap sejarawan mempunyai pandangan yang berlainan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama. ada sejarawan mengatakan pembunuhan itu disebabkan pengenalan sistem cukai oleh beliau.W. Tok Janggut menyerang Balai Polis Pasir Puteh tetapi gagal. Tok Janggut Beliau menjadi Ketua Kampung Nering dan merupakan seorang pemimpin yang berani. 4. sejarawan Barat menyifatkan Dato' Bahaman.W. ada sejarawan berpendapat bahawa pembunuhan J. Birch yang melarang pembesar negeri memungut cukai. Dato' Maharaja Lela dan Tok Janggut sebagai pemberontak kerana mereka menentang penjajah British. v. Mat Kilau. sejarawan Barat berpendapat kedatangan British ke Tanah Melayu disebabkan faktor kemanusiaan iaitu mereka ingin membantu raja-raja Melayu mengamankan kacau-bilau. i. Beliau dan pengikutnya tidak mahu membayar pelbagai cukai yang dikenakan oleh pihak Inggeris. . seorang pembesar di Pasir Salak. Birch di Perak disebabkan beliau mengambil alih kuasa pembesar dan sultan Perak. Beliau terbunuh dalam serangan itu. Pada tahun 1915.

Sebagai warganegara Malaysia. akibat. sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab agar dapat memberikan maklumat yang tepat dan benar. e. d. menjadi perangsang untuk mencapai kemajuan negara. berbangga menjadi warganegara.01. c. 2. h. menghargai jasa pemimpin negara yang telah berkhidmat dan berbakti demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. b. membantu kita menghargai dan memelihara kedaulatan negara. memperoleh banyak pengetahuan. melahirkan perasaan jati diri yang tinggi. 1. menjadi panduan dan iktibar dalam hidup kita pada masa kini dan masa hadapan. merangka wawasan masa depan dengan penuh keyakinan. Tujuan mempelajari sejarah: a. f. bertanggungjawab mempertahankan negara. membentuk keperibadian bangsa. berhati-hati agar kesilapan masa lalu tidak diulangi lagi. serta memajukan negara dari segi ekonomi dan sosial. berusaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara dalam semua bidang. dan kepentingan sesuatu peristiwa. e. melahirkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. c. 3. d. f. g.6 Kepentingan Sejarah 1. Semasa membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah. b. memahami sejarah tamadun awal bangsa kita. membuat penilaian. mengetahui sebab. memupuk semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara. kita perlu memahami dan menghayati sejarah supaya: a. membolehkan kita memperbetulkan sebarang kesilapan yang telah kita lakukan. i.6. Faedah mempelajari sejarah: a. . b.

iaitu: a. Penyelidikan terkini membuktikan Malaysia tidak mengalami Zaman Mesolitik kerana alat batu yang bercirikan alat batu Hoabinh telah wujud di Bukit Jawa. 4. b. Di Malaysia. Zaman Paleolitik. Kota Tampan. Perak pada awal Zaman Paleolitik (kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu). Zaman Neolitik. Zaman Logam. d. ada yang tinggal di dalam gua. Tempoh masa untuk setiap zaman itu adalah tidak sama antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain. 2.2 Zaman Paleolitik 1. Zaman Logam. Lenggong. Zaman Neolitik. Lokasi penempatan manusia Zaman Paleolitik ditemui di: a. 3. Zaman prasejarah di Malaysia terbahagi kepada tiga zaman. 5.02.02. 1. b.1 Pengenalan 1. kawasan ke satu kawasan yang lain. b. Zaman Mesolitik. c. penempatan mereka sering bertukar tempat kerana mereka berpindah-randah dari satu . Zaman Paleolitik. Gua Niah. Penyelidikan terdahulu menunjukkan wujudnya Zaman Mesolitik selepas Zaman Paleolitik kerana penemuan alat batu yang bercirikan alat batu Hoabinh yang terdapat di Vietnam. c. Manusia Zaman Paleolitik mengamalkan cara hidup sara diri. b. 3. iaitu: a. c. Bukit Jawa. d. dan Bukit Bunuh di Lenggong. Zaman Paleolitik wujud kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu. Zaman Prasejarah boleh dibahagikan kepada empat tahap. mereka tinggal di kawasan terbuka seperti di luar gua. Perak. Penempatan manusia Zaman Paleolitik: a. Sarawak. Tempoh masa bagi setiap zaman itu bergantung pada tahap pencapaian dan kemajuan di sesuatu kawasan. 4.Zaman Prasejarah 1. Sabah. ada pula tinggal di sekitar tasik. 2. c. Tingkayu. 6.

b. memungut hasil hutan seperti pucuk-pucuk daun dan buah-buahan. b. mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti alat-alat batu dan makanan. bercucuk tanam. e. . Wujudnya pembahagian kerja di kalangan mereka. memungut hasil hutan. 6. Manusia Perak. Manusia Zaman Neolitik mulai tinggal menetap di kawasan berhampiran dengan sungai. 8. menjalankan kegiatan perdagangan secara tukar barang. Ada yang masih tinggal di gua. Sabah. langit. b. Alat batu digunakan sebagai alat utama dalam kehidupan seharian. 9. Manusia Zaman Neolitik hidup bermasyarakat dan mempunyai ketua. dan batu mempunyai semangat atau roh. Satu ciptaan baru pada Zaman Neolitik ialah manusia tahu menggunakan tanah liat untuk membuat tembikar. menangkap ikan.3 Zaman Neolitik 1. 3. alat penetak digunakan untuk menetak pokok dan memotong daging. d. 5. 7. menternak binatang. alat repihan digunakan untuk meraut dan memotong. 4. iaitu rangka manusia Zaman Paleolitik telah ditemui di Gua Gunung Runtuh pada tahun 1990. gunung.5. b. f. Lokasi penempatan manusia Zaman Neolitik ditemui di: a. memburu binatang.02. 1. Zaman ini merupakan zaman perkembangan teknologi daripada peralatan batu kepada peralatan tembikar. beliung untuk menggali tanah dan mengetam kayu. 10. pemukul kulit kayu untuk meleperkan dan menghaluskan kulit kayu. Mereka menjalankan kegiatan seperti: a. 2. Mereka menjalankan kegiatan seperti: a. Manusia Zaman Paleolitik mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka mengamalkan upacara perkuburan juga. 8. c. Bukit Tengkorak. iaitu kepercayaan bahawa setiap benda seperti pokok. Gua Cha. Kelantan. 7. Zaman Neolitik bermula kira-kira 7000 tahun dahulu. memburu binatang liar. Dalam upacara perkuburan. Pada zaman ini manusia masih menggunakan peralatan batu seperti: a. Di Malaysia. b. 6. Contohnya: a.

Mereka menjalankan kegiatan: a. Mereka mengebumikan mayat manusia bersama-sama dengan peralatan tembikar dan barangbarang kemas seperti gelang.9. Mereka juga tahu mencipta barang-barang kemas seperti: a. 6. Pada zaman itu. Masyarakat Zaman Neolitik berpegang pada kepercayaan animisme. Masyarakat Zaman Logam mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu. Perak. 4. kalung. gelang. b. memburu binatang. b.4 Zaman Logam 1. Changkat Menteri. c. Peralatan tembikar yang dicipta adalah seperti: a. d. 8. Pahang. c. c. b. Perak. manusia tahu menggunakan logam seperti besi dan gangsa untuk membuat alat-alatan. Lokasi penempatan manusia Zaman Logam ditemui di: a. 10. periuk. b. Gua Harimau. Ada yang masih tinggal di dalam gua dan kawasan berhampiran dengan sungai. menjalankan kegiatan perdagangan secara tukar barang. 11. bekas air. 1. 7. 5. 3. Mereka menjalankan pengebumian dengan menggunakan kepingan batu. Sungai Tembeling. Mereka juga mempunyai adat resam yang tersendiri. 2. anting-anting. 12. belanga. bercucuk tanam. Masyarakat Zaman Logam hidup menetap.02. Zaman Logam di Malaysia bermula kira-kira 4000 tahun dahulu. . c. e. menternak binatang. menangkap ikan.

b. Kerajaan Funan. c. Kerajaan yang berasaskan ekonomi pertanian dipanggil kerajaan agraria. Kerajaan Champa. 6. 2.Kerajaan Awal Di Asia Tenggara 1. . b. c. 4. padi sawah. 5. Masyarakat agraria mempunyai kemahiran untuk membina empangan dan saliran bagi menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan. e. d. Empangan dan terusan dibina oleh pemerintah kerajaan agraria. memburu binatang. Kerajaan agraria tertumpu di kawasan-kawasan tanah subur seperti di lembangan sungai. 7.2 Kerajaan Agraria 1. menternak binatang. Contoh kerajaan maritim di Asia Tenggara: a. 3. bercucuk tanam. Terdapat dua bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara.03. kerajaan agraria. Kerajaan Majapahit. 3. Ada kerajaan agraria yang terletak di kawasan pedalaman juga. Kerajaan Kedah Tua. Contoh kerajaan agraria di Asia Tenggara: a. Kerajaan Srivijaya. b. c. ubi taro.1 Pengenalan 1. menangkap ikan. Baginda bertanggungjawab mengurus empangan dan saliran-saliran tersebut. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria termasuklah: a. e. b. d. Kerajaan Angkor. Kerajaan Chih Tu.03. Tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat agraria ialah: a. b. iaitu: a. 2. padi huma. mengutip hasil hutan. kerajaan maritim. 1.

Sistem pengairan dibina untuk mengairi kawasan sawah padi. Fan Shih-man ialah jeneralnya yang agung. Pusat pentadbirannya terletak di Vyadhapura. Masyarakat agraria yang gigih berusaha telah berjaya mengembangkan kerajaan agraria dan menjadikannya termasyhur.         Kerajaan Funan Kerajaan Funan diasaskan pada abad pertama Masihi dan merupakan kerajaan yang terawal di Asia Tenggara. Kawasan di sekitar Tonle Sap menjadi kawasan pertanian utama. Pada zaman pemerintahan Raja Suryavarman II. Kerabat diraja membantu raja menjalankan pentadbiran. c. Sistem pengairan (baray) dibina untuk sistem pertanian. 9. Kerajaan Angkor terpengaruh dengan agama Hindu-Buddha. Sungai Mekong menjadi punca air utama. Yang berikut adalah kerajaan agraria: Kerajaan Angkor          Kerajaan Angkor diasaskan pada abad ketujuh Masihi. Faktor-faktor perkembangan kerajaan agraria: a. Raja yang pertama ialah Kaundinya yang digelarKurung Bnam. mudah mendapat bekalan air dari sungai-sungai. Oc-Eo berkembang menjadi pelabuhan utama. 10. Pusat pentadbiran terletak di kawasan hilir Sungai Mekong. b. Raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagaidevaraja. . Sungai Mekong berperanan sebagai sistem perhubungan dan perdagangan. kerajaan Angkor mencapai zaman kegemilangan.8. Sistem pemerintahan berasaskan sistem beraja. terletak di kawasan tanah subur berhampiran lembangan sungai yang sesuai untuk menjalankan kegiatan pertanian. mempunyai kemahiran membina sistem pengairan.

dan ubat-ubatan dari kawasan pedalaman dan pulau-pulau yang berhampiran. d. barangan tempatan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. iaitu terletak di laluan perdagangan antara Timur dengan Barat.1. 8. 2. e. 9. menangkap hasil laut. Kerajaan maritim berperanan sebagai orang tengah dalam urusan perdagangan. c. tempat menyimpan barang dagangan. mempunyai pelabuhan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. 7. Barangan ini dijual kepada pedagang asing dari China. Kerajaan maritim terletak di kawasan pesisiran pantai. Arab.3 Kerajaan Maritim 1. Kerajaan maritim mengumpul barangan seperti hasil hutan. 12. dan India. kedudukan strategik. tempat berniaga. bekalan barang dagangan yang mencukupi. Kemahiran tersebut membolehkan pedagang kerajaan maritim belayar jarak jauh sehingga ke Afrika Timur. d. Kerajaan maritim mempunyai pelabuhan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti: a. 3. rempah ratus. Barangan tersebut mendapat permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. dasar peluasan kuasa – tanah jajahan membekalkan barangan dagangan. Faktor-faktor perkembangan kerajaan maritim: a. b. tempat tinggal. Masyarakat maritim mempunyai kemahiran membina kapal dan menguasai ilmu pelayaran. Eropah. Kebanyakan pusat pentadbiran kerajaan maritim tertumpu di muara sungai yang merupakan kawasan penempatan penduduk. e. membina kapal. 4. bekalan air. b. 5. tempat membaiki kapal. 6. berdagang. c. . Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk termasuklah: a. pelabuhan kerajaan maritim berfungsi sebagai pelabuhan entrepot. c. b. 10. Dengan itu. 11.03. Kerajaan yang bergantung kepada kegiatan berkaitan dengan laut dipanggil kerajaan maritim.

Mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang mencontohi kerajaan Srivijaya. Palembang berperanan sebagai pusat pentadbiran dan pusat perdagangan yang penting. Terdapat pegawai pemungut cukai dalam struktur pentadbirannya. Inderapura merupakan pelabuhan yang terkenal. Terpengaruh dengan agama Hindu.Kerajaan-kerajaan Maritim di Asia Tenggara Kerajaan Champa        Keterangan Kerajaan ini diasaskan oleh Chu-Lien pada sekitar tahun 192 Masihi. Chih Tu bererti Tanah Merah. Berjaya menguasai Selat Melaka. dan Selat Jawa yang merupakan laluan perdagangan yang penting. Menjadi pusat pertukaran barangan antara pedagang dari China. Diasaskan oleh Raja Guatama pada kurun keenam Masihi. Menerima pengaruh Hindu. Diasaskan pada tahun ketujuh Masihi. Selat Sunda. Menerima pengaruh China pada akhir kurun ke-13 dan pengaruh itu berakhir pada kurun ke-15. Raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagai 'Raja di Gunung' dan 'Maharaja di Pulau'. Batu bersurat yang ditemui di Telaga Batu bertarikh 683 Masihi membuktikan struktur pentadbiran Srivijaya terbahagi kepada tiga bahagian. dan Barat. Raja berkuasa mutlak dan dibantu oleh tiga orang menteri dalam pentadbiran. Raja Bhadravarnom menerajui kerajaan. Chih-Tu      Srivijaya        . Pada tahun 400 Masihi. Menurut catatan I-Ching. India. Diperintah oleh 14 dinasti. iaitu: – Pentadbiran diraja – Pentadbiran ketenteraan – Pentadbiran daerah Menteri-menteri yang dilantik menjadi orang perantaraan antara raja dengan rakyat.

gading. Menjadi pusat perdagangan yang penting pada abad ke. damar. . Temasik dan Kedah Tua adalah antara pelabuhan utama kerajaan Majapahit. Kedah Tua disebut Cheh-Cha. Menerima pengaruh Hindu-Buddha. Mencapai zaman kegemilangan pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk. lada hitam. kemudian berpindah ke Lembah Bujang. Sungai Mas merupakan pelabuhan utama. emas.Kedah Tua           Menurut catatan I-Ching. Perdana Menterinya yang terkenal ialah Patih Gajah Mada. Majapahit         Diasaskan oleh Raden Wijaya. Berperanan sebagai pusat perdagangan hasil tempatan seperti beras. Gunung Jerai menjadi panduan kapal belayar ke Lembah Bujang.15 Masihi. Raja dianggap sebagai devaraja dan baginda dibantu oleh Perdana Menteri serta empat orang menteri. Kegemilangannya terbukti melalui. dan tanduk. Terpengaruh dengan agama Hindu-Buddha. Sistem pentadbiran berasaskan Undang-undang Manu. Kedah Tua juga dipanggil Kataha. – penemuan wang perak pada zaman pemerintahan Sultan al Mutawakil. Menjadi tempat persinggahan kapal dari Timur dan Barat. bijih timah. rotan. – penemuan manik dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah. Diasaskan pada kurun kelima dan merupakan kerajaanterawal di Semenanjung Tanah Melayu. Bentuk muka bumi yang rata menjadikannya pengeluar padi utama.

kegiatan perdagangan tidak terganggu. b. bekalan air bersih mudah diperoleh. Kedudukan Temasik yang strategik menarik minat Parameswara untuk memilikinya. Parameswara bersama-sama orang Laut berpindah meninggalkan Temasik untuk mengelakkan serangan kerajaan Siam dan Majapahit. menjadi petunjuk bagi pelayar.04. bentuk muka bumi yang berbukit-bukau. i. orang Laut. Parameswara dan pengikutnya menetap agak lama di Muar dan kemudiannya meneruskan perjalanan melalui Sening Ujung dan Bertam menuju ke utara. Raja Palembang dan puteranya. Temasik pada ketika itu berada di bawah naungan Siam dan diperintah oleh Temagi. 2. Kerajaan Siam ingin menuntut bela atas pembunuhan Temagi oleh Parameswara. 6. d. 8. dan orang Asli. 12. terlindung daripada tiupan angin monsun. Mereka tiba di sebuah perkampungan nelayan yang didiami oleh orang Melayu. c. Parameswara mendirikan kerajaan di situ kerana: a. ii.   menjadi tempat laluan kapal dagang. Kawasan-kawasan Srivijaya termasuk Palembang dan Temasik dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. menjadi benteng pertahanan dan perlindungan semula jadi. 4. . memudahkan urusan mengawal Selat Melaka. 10. i. Parameswara telah membunuh Temagi dan berusaha memajukan Temasik. 7. 3. Ketibaan Parameswara dan pengikutnya di Temasik disambut baik oleh Temagi. 11. Kerajaan Majapahit muncul sebagai kuasa yang kuat selepas kejatuhan kerajaan Srivijaya yang berpusat di Palembang. 9. Parameswara telah mengasaskan Melaka pada sekitar tahun 1400. pokok bakau dan api-api. ii. 5. 14. 13.1 Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka 1. Parameswara telah menentang penguasaan Majapahit dan berusaha membebaskan Palembang daripada kerajaan Majapahit.Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka 1. berhampiran laut. Parameswara bersama sama dengan pengikutnya terpaksa berundur ke Temasik. Raja Majapahit bertindak segera dengan menyerang Palembang.

5. Oleh itu. dan Shiva. tempat itu dipilih oleh Parameswara untuk mendirikan kerajaannya. Pokok ini dikaitkan dengan tempat kediaman Tuhan agama Hindu. Menurut Sejarah Melayu.1.2 Asal Usul Nama Melaka Berasal daripada Nama Pokok 1. Melaka juga dipanggil sebagai "Malakat" yang bermaksud "perhimpunan segala dagang". Menurut mitos Hindu dalam karya Skanda Purana. Melaka dipanggil oleh pedagang Arab sebagai "mulaqah" yang bermaksud pertemuan. Peristiwa tersebut dianggap luar biasa kerana pelanduk yang kecil dapat mengalahkan anjing. Vishnu. 3. Buahnya mempunyai kuasa ajaib. 2. Parameswara menamakan tempat tersebut sebagai Melaka bersempena nama pokok Melaka tempat beliau berehat. Nama Melaka juga dikatakan berasal daripada kata Arab iaitu 'Mulaqah' dan 'Malakat'. Sejarah asal usul nama Melaka dikaitkan dengan pokok Melaka dan pelanduk. Pokok Melaka dikenal sebagai Amalaka dalam bahasa Sanskrit. 3. iaitu Brahma. 3. 2. Berasal daripada Istilah Arab 1. Parameswara telah melihat peristiwa pelanduk menendang anjing perburuannya semasa baginda sedang berehat di bawah pokok Melaka. Amalaka ialah pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. . 4. 4. Mitos Hindu 1. 2.04.

5. c. Melalui hubungan ini. Laksamana Cheng Ho dari China juga telah melawat Melaka pada tahun 1405 dan tahun 1409. tempat perniagaan khusus untuk para pedagang daripada pelbagai bangsa. 5. Pembesar dilantik untuk mengurus hal-ehwal balairung seri. Parameswara gigih berusaha dan bijak merancang untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan. e. budak kundang. d. 3. b. tenaga kerja. 2. Pentadbiran di Melaka telah disusun oleh Parameswara supaya lebih teratur. 3. hubungan diplomatik antara kerajaan Melaka dengan China telah terjalin berikutan lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka. Kemudahan-kemudahan ini penting bagi membolehkan pedagang-pedagang asing datang berniaga di Melaka.1. 4. 2. Contohnya a. tempat membaiki kapal. bekalan air. Parameswara telah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam untuk mengelakkan Melaka daripada serangan Siam. pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh Parameswara. Pada tahun 1404. d. 2. Bagi membangunkan negeri Melaka. makanan. 3. hamba. Parameswara telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk pedagang yang berniaga di pelabuhan Melaka. e. juak-juak. Parameswara merupakan seorang pemimpin yang menitikberatkan keselamatan Melaka. budak raja.04. 6. Melaka memohon perlindungan dari negara China dan menjadi negeri naungan China. Biduanda juga dikenal sebagai: a. Siam telah mengiktiraf kedaulatan Melaka. Kemudahan Pelabuhan 1. Hubungan Diplomatik 1. .3 Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka Sistem Pemerintahan yang Teratur 1. orang suruhan raja. Empat puluh orang bentara bertanggungjawab menjalankan perintah raja. c. 4. b. Biduanda kecil ditugaskan membawa alat-alat kebesaran diraja.

a. Tome Pires dan de Barros menyatakan bahawa pusat petempatan orang Laut terletak di Bentan. Hasil hubungan diplomatik ini. 3. 3. "rakyat itu umpama akar. kerajaan China telah mengurniakan sepersalinan pakaian. orang Asli membekalkan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan. kerajaan Majapahit dan Siam tidak lagi berani mengancam dan menyerang Melaka. mereka mahir tentang selok-belok Selat Melaka. sedia berkorban. 5. orang Laut mempunyai ciri-ciri kepahlawanan. Rakyat Melaka banyak membantu Parameswara dalam pembangunan Melaka. Sebagai tanda pengiktirafan kerajaan China kepada Melaka. orang Melayu yang menjadi ketua-ketua masyarakat dilantik memegang jawatan pembesar seperti hulubalang dan biduanda dalam pentadbiran Melaka. taat setia kepada raja. 5. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri". Langkah ini merupakan satu tindakan yang bijak kerana: a. Temasik. Orang Laut bersikap taat setia kepada sultan dan kerajaan. Dalam usaha membantu Parameswara membangunkan Melaka. b. 9. orang Laut membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka. 8.7. rakyat Melaka telah menunjukkan semangat: a. menghargai pemimpin. 2. payung kuning. orang Laut. Bantuan Orang Laut 1. dan Lingga. 4. 6. Orang Laut dikenal juga sebagai orang Selat atau Cellates dan Seletar di kalangan pengembara Barat. dan orang Asli. Rakyat memberikan sokongan padu dan taat setia kepada raja seperti yang dinyatakan dalam Sejarah Melayu. Parameswara telah mendapatkan bantuan orang Laut untuk menjaga keselamatan perairan Melaka kerana baginda menyedari bahawa keselamatan penting bagi menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. b. dan cap mohor kepada Melaka. 4. Rakyat Melaka memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan Melaka. Mereka telah memainkan peranan yang penting dalam menjaga keamanan dan memajukan perdagangan Melaka. raja itu umpama pohonnya jikalau tiada akar. Melaka menghantar ufti dan utusan ke negara China. c. c. 2. Penduduk Melaka pada masa itu terdiri daripada orang Melayu. b. . Ikatan Konsep Daulat 1.

Pembesar Berempat dibantu oleh Pembesar Berlapan. Amalan Sistem Pembesar Empat Lipatan membolehkan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dijalankan dengan sistematik. sultan menerajui pemerintahan. 4.Kegemilangan Melaka 1. 7. Dalam sistem ini. 3. Temenggung. Mereka dibantu oleh Pembesar Enam Belas dan seterusnya Pembesar Tiga Puluh Dua. 2. Sistem Pembesar Empat Lipatan merupakan kumpulan pembesar yang berperanan sebagai pentadbir kerajaan. Setiap pembesar mempunyai tanggungjawab masing-masing dan membolehkan pentadbiran berjalan dengan lancar. Baginda dibantu oleh Pembesar Berempat. dan Laksamana. Sistem Pembesar Empat Lipatan 6. 5. 8. Penghulu Bendahari. Pembesar Berempat yang berkhidmat di peringkat pusat mempunyai tanggungjawab yang penting seperti yang berikut: . Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan untuk melicinkan urusan pentadbiran.05.1 Pentadbiran Yang Sistematik 1. iaitu Bendahara.

13. Sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah. Kawasan-kawasan pentadbiran pembesar dikenal sebagai 'kawasan pegangan'. 10. sungai atau pulau bagi meningkatkan sokongan mereka kepada baginda. b. melaksanakan tugas dengan jujur dan bijaksana. 11. Para pembesar juga perlu taat setia dan memberikan sokongan padu kepada sultan agar kerajaan yang kuat dan maju dapat dibentuk. . mempertahankan kedaulatan sultan dan kerajaan Melaka. Semua pembesar Melaka bertanggungjawab untuk: a. 12. Sultan Melaka melantik pembesar-pembesar lain untuk mentadbir kawasan daerah dan jajahan serta memungut cukai di kawasan tersebut.Pembesar Bendahara      Peranan/Tanggungjawab Penasihat raja dalam pentadbiran Menteri utama Ketua turus angkatan perang Ketua hakim Pemangku sultan ketika sultan ke luar negeri atau gering Pemungut hasil atau ufti Bendahari Ketua segala Bendahari Ketua urusetia istana Ketua segala Syahbandar Ketua polis dan penjara Penguasa bandar dan Kota Melaka Ketua protokol istana Hakim di darat Ketua angkatan laut Pegawai peribadi raja Ketua duta Mengetuai utusan Penghulu Bendahari     Temenggung     Laksamana     9.

KAWASAN PEGANGAN PEMBESAR Pembesar Bendahara Penghulu Bendahari Laksamana Hulubalang Temenggung Kawasan Pegangan Muar dan Bentan Kampar dan Sening Hujung Temasik Sungai Raya dan Siantan Tiada kawasan pegangan 15. Jawatan ini pernah disandang oleh Seri Nara Diraja Tun Ali. Kawasan pembesar daerah dan jajahan memungut cukai dipanggil 'kawasan pemakanan'.14. Temenggung  Laksamana   Jawatan ini diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah. Setelah memungut cukai. . a. yang teratur. pembesar. Jawatan ini pernah disandang oleh Hang Tuah. Jawatan ini diperkenalkan di Melaka dan pernah disandang oleh Seri Maharaja Tun Mutahir. diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain di Semenanjung Tanah Melayu. 16.pembesar akan menghadap sultan dan mempersembahkan ufti kawasannya kepada baginda. Pengaruh sistem pentadbiran kerajaan Kesultanan Melayu Melaka: . menjadi asas dan panduan kepada pemerintah sekarang untuk mewujudkan pentadbiran Asal Pengenalan Jawatan Pembesar Penghulu Bendahari   Jawatan ini telah diwujudkan oleh Parameswara ketika memerintah Temasik.

a. Kedudukan Geografi 1. Muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal-kapal berlabuh. Angin Monsun Timur Laut dihalang oleh Banjaran Titiwangsa. Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun dan membolehkan kapal dagang berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Peranan Syahbandar. 6. Melaka terletak di pertengahan laluan perdagangan antara Timur dengan Barat. menjaga keselamatan dan kebajikan pedagang. iv.05. 8. Pedagang Melaka berperanan sebagai orang tengah dalam urusan perdagangan antara pedagang Timur dengan Barat. ii. Mereka menjalankan urusan jual beli di Melaka ketika menunggu peralihan angin monsun. pedagang dari Barat pula belayar ke Melaka. . Bukit-bukau menjadi tempat strategik untuk mengawasi keselamatan Selat Melaka. Para pedagang singgah di pelabuhan Melaka untuk berdagang dan mendapatkan bekalan makanan dan minuman. 7. 11. 5. pelabuhan Melaka menjadi tumpuan pedagang dari Timur dan Barat. 3. mengurus pasar dan gudang. 4. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit-bukau menjadi panduan kepada pedagang untuk belayar menuju ke Melaka. 12. 10. v. vi. 2. a. jawatan Syahbandar diwujudkan untuk mengurus pelabuhan dan memastikan kegiatan perdagangan berjalan lancar. antara tugas Syahbandar termasuklah: i. iii. Dengan itu. Apabila Angin Monsun Timur Laut bertiup. Keadaan ini membolehkan Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka juga. mengawal sistem timbangan dan nilai mata wang. b. Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka Faktor-faktor yang mendorong Melaka menjadi pusat perdagangan 1. Apabila Angin Monsun Barat Daya bertiup. 9.1. menjadi hakim di pelabuhan. pedagang dari Timur belayar ke Melaka. menguatkuasakan undang-undang kapal keluar dan masuk.2 Pusat Perdagangan Melaka terkenal sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa yang masyhur pada pertengahan abad ke-15. Kedudukan geografinya membolehkannya mengawal Selat Melaka yang menjadi laluan kapal dagang. Angin Monsun Barat Daya dihalang oleh Pulau Sumatera. mengurus cukai. b.

gudang untuk menyimpan barang. cara berjual beli. dan buruh untuk mengangkut barang. perahu. iv. Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka. . para pedagang membayar 'Panduan' atau cukai rasmi sebelum berniaga di Melaka. Kadar cukai berbeza mengikut tempat asal pedagang. Kalinga. peraturan dan tata tertib berniaga. kerajaan Melaka mengamalkan sistem cukai rasmi sebelum berniaga di Melaka. China. v. b. larangan-larangan di atas kapal. 2. iii. dan anak kapal. seramai empat orang Syahbandar dilantik dan setiap Syahbandar ditugaskan untuk menjaga kumpulan pedagang yang berikut: i. ii. a. antara kemudahan yang disediakan termasuklah: i. dan Ryukyu. d. pengangkutan seperti kapal. 5. jong. ii. Syahbandar I – mengurus pedagang dari Gujerat. c. a. dan Pegu. keselamatan pedagang dan keamanan perairan Melaka terpelihara. ii. kemudahan prasarana merupakan antara faktor penting yang menarik ramai pedagang datang berdagang di Melaka. tempat penginapan. Banda. d. Maluku. Borneo. a. iii. Jawa. b. 3. gajah. b. Laksamana bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Selat Melaka. bekalan makanan dan minuman. kiwi. Sistem cukai yang berpatutan. Syahbandar II – mengurus pedagang dari Champa.c. Benggala. kerajaan Melaka mengamalkan sistem cukai berkeutamaan atau cukai mengikut tempat. iv. tanggungjawab nakhoda. Kemudahan di pelabuhan. 4. Undang-undang Laut Melaka digubal bagi memastikan kegiatan perdagangan yang adil dan lancar. Undang-undang Laut Melaka mempunyai 24 fasal yang berkaitan dengan: i. v. hukum-hukum bagi jenayah yang berlaku di kapal. Syahbandar IV – mengurus pedagang dari Pasai. a. orang Laut bertanggungjawab menjalankan tugastugas pengawalan. lancar. iv. di pelabuhan Melaka. para pedagang rasa selamat berdagang di Melaka. tempat membaiki kapal. b. c. Syahbandar III – mengurus pedagang dari Parsi. Undang-undang Laut Melaka memberikan keyakinan kepada para pedagang untuk berdagang di Melaka. dan Filipina. Kalimantan. iii. Peranan Laksamana dan orang Laut. cukai yang berpatutan dan adil dikenakan terhadap pedagang. c.

Sebaliknya. Penggunaan sistem mata wang. iii. membolehkan pedagang berdagang di Melaka. Kembayat. mata wang timah (calains) dan mata wang emas tempatan. 6. a. Pegu dan Siam Pedagang yang tinggal tetap di Melaka Pedagang dari China dan Jepun tidak perlu membayar cukai kepada kerajaan Melaka. memastikan urusan perdagangan berjalan dengan lancar. menggalakkan pedagang asing berdagang di Melaka. 7. mereka memberikan hadiah atau persembahan kepada Sultan. iii. b. Surat Kebenaran. a. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai lingua franca.KADAR CUKAI MENGIKUT TEMPAT ASAL PEDAGANG Kadar cukai 6% 3% Tempat Asal Pedagang India. membolehkan urusan perdagangan berjalan dengan lancar. mengedarkan barangan dari Timur dan Barat ke Kepulauan Melayu. Pedir. Antaranya: i. ii. mengumpul barangan dari Kepulauan Melayu untuk dijual kepada pedagang asing. Melaka berperanan sebagai sebuah pelabuhan entrepot yang bertanggungjawab: i. a. ii. mata wang emas. b. ii. a. memudahkan urusan perdagangan. Arab. kepentingan surat kebenaran: i. 10. ii. pelbagai jenis wang logam telah digunakan dalam urusniaga di Melaka. i. c. dan Pasai. mereka perlu membayar sejumlah wang yang ditetapkan untuk mendapatkan surat tersebut yang dianggap sebagai lesen perniagaan. pelbagai jenis bahasa wujud di Melaka tetapi bahasa Melayu dipilih sebagai lingua franca atau bahasa perantaraan kerana: . Temenggung atau Syahbandar. Pelabuhan entrepot. menjadi sumber pendapatan kerajaan Melaka. perak dan timah dari Gujerat. kepentingan penggunaan mata wang: 9. setiap pedagang yang berdagang di pelabuhan Melaka diwajibkan mendapatkan surat kebenaran berniaga daripada kerajaan Melaka. 8.

Megat Iskandar Syah berkahwin dengan puteri Pasai dan memeluk Islam. Hubungan Melaka dengan Kerajaan-kerajaan Serantau 1. kerajaan-kerajaan serantau. iv. b. Kerajaan Melaka menetapkan dasar luarnya dengan jelas dan tegas supaya: a. 2. kedua-dua buah kerajaan ini menggunakan istilah salam. iii. . Pasai. Hubungan Melaka dengan Pasai: a. i. 2. kerajaan-kerajaan antarabangsa. kedua-dua kerajaan ini bertukar-tukar pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum Islam. ii. Kampar.   apabila berutus surat. Kerajaan Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara serantau seperti: a. dapat menjaga kepentingan perdagangan antarabangsa Melaka.i. b. d. kedudukan kedua-dua buah kerajaan ini dianggap setaraf. b.05. b. bahasa Melayu mudah difahami. setiap kerajaan yang berhubung dengan Melaka tahu dan faham akan kedudukan masing-masing.3 Kematangan Hubungan Luar 1. dapat menjamin keselamatan Melaka. c. 1. para pedagang asing bertutur dalam bahasa Melayu apabila berurusan dengan pedagang dan pegawai Melaka. Melaka menghantar pembesar dan bala tentera ke Pasai untuk menamatkan kekacauan tersebut. apabila Pasai mengalami huru-hara di dalam negeri. b. Kerajaan Melaka menjalin hubungan luar dengan: a. bahasa Melayu menjadi bahasa utama masyarakat rantau itu. hubungan diplomatik. ii. c. wujud perasaan tolong-menolong dan hormat-menghormati antara kedua-dua buah kerajaan. Jawa. hubungan perdagangan. Siak.

iv. Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Ryukyu. 5. beras. Kebesaran dan kedudukan kerajaan Melaka dapat digambarkan semasa sultan Melaka melawat ke luar negeri. . a. China memberikan perlindungan kepada Melaka. Jambi. b. Hubungan kerajaan Melaka dengan Siam. c. dan Lingga. ii. Contohnya. iii. Hubungan Melaka dengan Jawa. beras dan kayu jati ke Melaka. b. dapat mengelakkan ancaman Siam. dan emas ke Melaka. Hubungan Melaka dengan Siak dan Kampar: a. banyak pedagang dari China datang berdagang ke Melaka. hubungan perdagangan. Melaka bebas daripada ancaman Siam dan Majapahit. c. Siak dan Kampar ditawan oleh Melaka. Jawa membekalkan beras. f. Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Siam. a. d. ii. utusan diplomatik kerajaan Melaka ke Siam diketuai oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putera. hubungan diplomatik dan perdagangan antara Melaka dengan China terjalin apabila Laksamana Yin Ching melawat Melaka pada tahun 1404. tindakan Melaka menjalin hubungan dengan Siam merupakan satu langkah yang bijak kerana: i. baginda diiringi oleh raja dari Palembang. 4. Pasai membekalkan lada hitam. dan rempah ke Melaka. dapat menjaga kepentingan ekonomi Melaka. apabila berutus surat ke Melaka. banyak pedagang Jawa datang berdagang di pelabuhan Melaka. a. Hubungan kerajaan Melaka dengan China. 3. Mereka membekalkan emas ke Melaka. Kerajaan Melaka memberi taraf naungan kepada Siak. Melaka menguasai hasil perdagangan negeri ini. b. makanan. e. 2. China mengiktiraf kerajaan Melaka. a. Siam membekalkan bahan makanan. 3. mereka menghantar ufti ke Melaka dalam bentuk wang atau barang. Siak dan Kampar menggunakan istilah sembah kerana taraf mereka rendah daripada Melaka. b. Hubungan Melaka dengan Kerajaan-kerajaan Antarabangsa 1. Hubungan kerajaan Melaka dengan Ryukyu (Jepun). hubungan dengan China mendatangkan keuntungan kepada Melaka kerana: i. c. 6. ketika Sultan Mansor Shah membuat lawatan ke Majapahit.

sanjung tinggi pada kedaulatan Melaka. Mewujudkan perasaan tolong-menolong dan hormat-menghormati. . b. balasan surat daripada Raja Ryukyu menunjukkan bahawa Raja Ryukyu: i. Memajukan perdagangan Melaka. c. ii. Melaka. banyak pedagang dari Ryukyu datang berdagang ke Melaka. 4. Mengembangkan agama Islam di Melaka. pedagang Arab mendapatkan emas dan rempah ratus yang dikeluarkan dari Kepulauan Melayu dan kain sutera serta teh dari China. Hubungan kerajaan Melaka dengan Tanah Arab. c. Meningkatkan kedudukan Melaka. di Melaka. 5. pedagang Arab menyebarkan agama Islam ke Melaka.b. b. d. akur pada undangundang Melaka. kerajaan Melaka menjalin hubungan perdagangan dengan Gujerat. c. Hubungan kerajaan Melaka dengan Gujerat. di Melaka mereka mendapatkan rempah ratus yang dihasilkan di Kepulauan Melayu. pedagang Gujerat juga memainkan peranan penting untuk menyebarkan agama Islam di Kepentingan Hubungan Luar dan Kesannya kepada Melaka        Menjamin keselamatan Melaka. a. Mendapat perlindungan dan pengiktirafan dari China. kerajaan Melaka menjalin hubungan dengan Tanah Arab melalui kegiatan perdagangan. pedagang Gujerat membekalkan kain kepada Melaka. a. Sultan Mansor Shah pernah menghantar surat kepada Raja Ryukyu untuk memberitahu bahawa ada pedagang Ryukyu melanggar undang-undang Melaka. d. Menambahkan sumber pendapatan Melaka melalui pembayaran ufti daripada negeri jajahan.

A.T. 3. dan penduduk Melaka. pembesar.05. beliau berjaya mengislamkan Raja Sri Maharaja. pedagang Islam dari Arab dan India menyebarkan agama Islam di Melaka di samping berdagang. Sifat agama Islam sendiri. ada antara mereka membawa bersama ahli agama untuk menjalankan kegiatan dakwah di Melaka. sebahagian daripada mereka pula berkahwin dengan penduduk tempatan.1. ii. c. iii. agama Islam percaya kepada satu Tuhan iaitu Allah S. Melalui pedagang Islam. rasul Allah. Islam bertapak di Melaka pada kurun ke-15 apabila Megat Iskandar Shah memeluk Islam.W. a. Kedatangan Agama Islam ke Melaka Agama Islam tersebar di Melaka melalui beberapa cara: 1. a. b. ajaran Islam mudah difahami dan bersifat adil. b. b. Bukti: Penemuan batu nisan di Tanjung Inggeris. 2. Melalui mubaligh Arab. ada di kalangan pedagang Islam berkahwin dengan gadis tempatan dan agama Islam turut tersebar kepada keluarga gadis tempatan. dan Nabi Muhammad S. 4. iv. Megat Iskandar Shah memeluk agama Islam setelah berkahwin dengan Puteri Raja Pasai.4 Pusat Pengembangan Agama Islam 1. Islam bertapak di negeri Kedah sekitar abad ke-9. 2. Kedah. pembesar. ulama mengajar agama Islam kepada sultan. 3. antara sifat istimewa Islam yang menarik minat masyarakat-masyarakat Melaka untuk memeluk Islam termasuklah: i. dan rasional. Keunggulan Melaka sebagai Pusat Penyebaran Agama Islam 1. toleransi. a. dan rakyat. mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah telah menyebarkan agama Islam di Melaka. Islam sudah bertapak di Terengganu sekitar abad ke-13. b. agama Islam menekankan persamaan taraf. pendakwah menyebarkan Islam di dalam negeri Melaka dan luar negeri. agama Islam merangkumi semua aspek kehidupan. . Melaka sebagai tempat pertemuan para ulama dan pendakwah: a. a.W. Melalui perkahwinan. Buktinya: Penemuan Batu Bersurat Terengganu bertarikh 1303. menurut catatan Hikayat Raja-raja Pasai dan Bustanus Salatin.

b. setelah putera raja Siak berkahwin dengan puteri Sultan Mansor Shah. dan Rokan. b. b. a. Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan masalah berkaitan Islam. Islam tersebar ke Siak. Peranan Raja Melaka. mereka terpengaruh dengan agama Islam semasa berdagang di Melaka. 2. Terengganu. Abdul Karim al-Jili ialah ahli tasawuf yang terkenal di Melaka. nilai Islam seperti musyawarah diterapkan dalam urusan pentadbiran kerajaan Melaka. istana Melaka menjadi tempat menterjemah. a. Melalui askar upahan. Melalui penaklukan tanah jajahan. c. b. mereka mengembangkan agama Islam kepada keluarga dan rakan di tempat asal mereka. ingin menjamin keselamatan negeri. d. yang meliputi Pahang. c. a. Melaka menjadi tumpuan pedagang. ii. negeri jajahan taklukan turut memeluk Islam kerana: i. mereka mendirikan masjid. Contohnya. beliau mengarang kitab Insan al-Kamil. Raja Melaka memeluk Islam dan diikuti oleh pembesar serta rakyat Melaka.c. antara kitab yang diterjemahkan ialah: i. menunjukkan taat setia kepada sultan Melaka. dan surau sebagai tempat mempelajari agama Islam dan membaca kitab suci al-Quran. mereka menyebarkan Islam kepada keluarga dan sahabat handai setelah mereka kembali ke tanah air. ii. Kelantan. 4. Melalui perkahwinan politik. 3. b. Hikayat Amir Hamzah. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. b. . askar upahan Melaka terpengaruh dengan agama Islam semasa berkhidmat di Melaka. 2. Raja Melaka menyediakan tempat tinggal untuk pendakwah. Peranan istana raja: a. menyadur. 4. putera-puteri Sultan Melaka berkahwin dengan raja-raja negara lain. b. Melalui perdagangan. Melaka berjaya membina empayar yang luas. madrasah. a. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara Melaka menyebarkan agama Islam ke rantau Asia Tenggara melalui beberapa cara: 1. Melaka sebagai pusat pengajian ilmu tasawuf: a. mereka menghantar pendakwah ke luar negeri untuk menyebarkan Islam. a. dan menyimpan kitab agama. negeri-negeri tersebut turut diislamkan. Inderagiri. 3.

5. Pendidikan. tulisan Arab disesuaikan dengan bahasa Melayu dan menghasilkan tulisan jawi. b. wujudnya institusi kesultanan. dan ahli sufi untuk menyebarkan Islam ke rantau Asia Tenggara. c. permuafakatan dan perbincangan diutamakan dalam pentadbiran. Raja Melaka yang pertama menggunakan gelaran sultan ialah Sultan Muhammad Shah. d. a. Kalimantan. bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan lingua franca. hukum yang berkaitan dengan membunuh. Melalui pendakwah. pengajian al-Quran menjadi asas sistem pendidikan masyarakat Melaka. e. b. Keadaan ini menarik minat banyak orang untuk memeluk Islam. dan minum arak. raja menggunakan gelaran sultan. 3. ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran Melaka. berzina. Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka terpengaruh dengan undang undang fikah atau syariah. d. mereka berdakwah secara berhemah dan tidak memaksa. Sultan-sultan Melaka memberikan galakan dan dorongan kepada pendakwah untuk menyebarkan agama Islam. a. Sultan Melaka memainkan peranan yang penting dalam usaha mengembangkan agama Islam di rantau ini. mereka menyebarkan Islam ke Jawa. a. a. pentadbiran Melaka berasaskan pemerintahan Islam. b. 6. Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar pendakwah untuk mengajar Raja Pahang. Kampar. 1. Peranan pemerintah Melaka. agama Islam dianuti oleh masyarakat Melaka. 2. Melaka menghantar mubaligh. c. tulisan jawi digunakan secara meluas. 4. contohnya. . a. b. agama Islam menjadi agama rasmi Melaka. Agama. Undang-undang. b. ulama. f. dan Inderagiri tentang hal ehwal agama Islam. dan selatan Filipina. Pentadbiran. a. c. Sinar Islam di Melaka Perkembangan Islam di Melaka meninggalkan beberapa kesan yang penting. mereka menjadi penasihat sultan dalam hal-ehwal pentadbiran supaya pentadbiran dijalankan secara adil dan saksama. b. antaranya. c. Istana menjadi pusat intelektual.

mihrab. Peranan Istana sebagai Pusat Kegiatan Intelektual 1. Istana Melaka telah menjadi pusat kegiatan intelektual pada kurun ke-15. ii. iv. menjadi guru kepada anak-anak raja. c. ii. a. mengarang surat rasmi raja. 3.5 Pusat Kegiatan Ilmu 1. Hikayat Amir Hamzah. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. a. a. majlis kesyukuran. menulis kitab agama Islam. 2. menterjemahkan kitab agama Islam. mencatat diari istana. jurutulis. Golongan bijak pandai Melaka yang dapat menguasai bahasa asing menterjemah dan menyadur karya sastera dari Arab dan Parsi. kesenian lain termasuklah tulisan khat dan ukiran berbentuk corak bunga dan geometri serta ayat-ayat al-Quran dan Hadis. dan ulama. Pedagang Arab membawa bersama kitab agama dan hasil kesusasteraan Arab juga. ii. Kesenian. b. b. menara azan. kenduri arwah. menggubal perjanjian. mengarang sejarah. amalan masyarakat Melaka terpengaruh dengan unsur-unsur Islam seperti: i. antara karya sastera terjemahan termasuklah: i. ii. iii. upacara khatam al-Quran.05. pengarang berperanan untuk: i. iii. diterjemah. menghasilkan pelbagai jenis kesusasteraan. iii. i. dan tempat berwuduk. 1. menyusun salasilah raja. i. a. Perkembangan perdagangan di Melaka turut meningkatkan kegiatan keilmuan. Amalan masyarakat. mimbar. 6. ii. . jurutulis berperanan untuk: ulama berperanan untuk: 3. Istana raja menjadi tempat berkumpulnya pengarang. Hasil karya ini telah disalin. pengaruh kesenian Islam dapat dilihat pada corak ukiran di kubah masjid. 2. dan disadur oleh golongan bijak pandai di Melaka.5.

Contohnya: a. Melalui penaklukan. Tulisan jawi digunakan secara meluas. ii. b. 1. keutuhan. Hukum Kanun Melaka. i.iii. Istana Melaka menjadi tempat bagi para alim ulama membincang dan membahaskan soal berkaitan dengan agama Islam. Kebanyakan karya ini bersifat didaktik. b. Buku buku ini menjadi khazanah kerajaan.  Kitab Darul Manzum iaitu kitab utama yang berkaitan dengan aspek aspek ketuhanan menjadi bahan perbahasan para ulama. . Hikayat Bulan Belah. kebijaksanaan Sultan Melaka mengatur strategi peperangan. 5. a. a. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan setelah kedatangan Islam. Hikayat Iskandar Zulkarnain. b. c. kejayaan kerajaan Melaka dalam bidang penaklukan adalah kerana: i. Istana Melaka juga berperanan sebagai perpustakaan yang menyimpan buku-buku yang ditulis oleh penulis tempatan dan penulis asing.05. Hikayat Nabi Yusof. bahasa perantaraan dalam kegiatan dakwah. ii. Hikayat Nabi Wafat. Bahasa Melayu digunakan sebagai: . dilengkapkan semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. bahasa persuratan. iii.6 Peluasan Kuasa Cara-cara Peluasan Kuasa 1. Karya undang-undang dihasilkan juga. 10. v. Hikayat Nabi Bercukur. Karya sastera Melayu seperti Hikayat Bayan Budiman dihasilkan juga. antara kerajaan yang ditakluki ialah Pahang dan Kampar. 9. iaitu memberikan pengajaran dan digunakan sebagai perantara untuk menyebarkan agama Islam. Undang-undang Laut Melaka. i. iv. 6. disusun semula semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. 8. 7. digubal semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menakluk beberapa buah kerajaan yang lain bagi menjamin keselamatan. Hikayat Bakhtiar. dan kemakmuran Melaka. antara karya sastera saduran termasuklah: 4. iii.

ii.

keberanian dan semangat sedia berkorban di kalangan askar Melaka.

2. Kerelaan bernaung. a. terdapat kerajaan-kerajaan yang rela bernaung di bawah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Antaranya: i. ii. Jambi. Lingga.

b. raja-raja dari negeri naungan Melaka ditabalkan oleh Sultan Melaka. 3. Melalui perkahwinan. a. Sultan Melaka mengahwinkan putera dan puterinya dengan putera dan puteri dari negeri lain seperti Pahang, Kelantan, dan Siak; b. melalui perkahwinan, hubungan persaudaraan antara kedua-dua buah kerajaan dapat diperkukuhkan. 4. Melalui campur tangan politik. a. Kerajaan Melaka meluaskan pengaruhnya ke negeri lain dengan memberikan bantuan kepada kerajaan yang menghadapi huru-hara dalam negeri; b. Melaka memberikan bantuan kepada Sultan Zainal Abidin dari Pasai yang hampir digulingkan daripada takhta; c. Melaka juga membantu Pasai untuk mengalahkan Aru yang mengancam Pasai dan Melaka; d. walaupun kedudukan Pasai setaraf dengan Melaka, kekuasaan Melaka diakui oleh Pasai.

Kebijaksanaan Pemimpin
1. Kebijaksanaan sultan dan pembesar Melaka membolehkan Melaka berjaya membentuk sebuah empayar yang luas. 2. Usaha peluasan kuasa Melaka bermula semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. 3. Peluasan kuasa semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah: a. Pahang, Inderagiri, dan Kampar telah ditawan oleh Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah; b. baginda menghantar Tun Perak bagi menggagalkan serangan Siam terhadap Melaka; c. baginda menjalin hubungan diplomatik dengan China yang membolehkan kedudukan kerajaan Melaka diiktiraf oleh China dan kerajaan lain di rantau ini; d. baginda berjaya menyelesaikan perbalahan antara pembesar Melayu dengan pembesar India-Muslim. 4. Keamanan yang wujud di Melaka membolehkan baginda menumpukan usaha untuk meluaskan kuasa. 5. Semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah, usaha peluasan kuasa kerajaan Melaka diperhebatkan. Antaranya:

a. baginda berjaya menguasai Bernam dan Perak di Semenanjung Tanah Melayu dan Siak di Sumatera; b. baginda berjaya menghalang Pahang, Kampar, dan Inderagiri membebaskan diri daripada penguasaan Melaka. 6. Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan seorang pemerintah yang warak dan mengambil berat tentang pentadbiran negara. 7. Baginda mementingkan keamanan dan keselamatan dalam negeri. Misalnya, baginda menyamar diri sebagai rakyat biasa untuk menghapuskan kegiatan jenayah. 8. Sultan Alauddin Riayat Shah telah menghantar Laksamana Hang Tuah ke Aru dan berjaya menguasai negeri tersebut. 9. Bendahara Tun Perak yang berwibawa dan cekap memainkan peranan yang penting dalam usaha memperluaskan kuasa kerajaan Melaka. a. Beliau telah berjaya mengalahkan serangan Siam terhadap Melaka sebanyak dua kali iaitu pada tahun 1445 dan 1456; i. serangan Siam tahun 1445.   Tun Perak masih menjadi penghulu Klang pada ketika itu. beliau mengarahkan pengikutnya membawa keluarga masing-masing berpindah ke Melaka untuk menaikkan semangat mereka mempertahankan Melaka. ii. serangan Siam tahun 1456.    Tun Perak telah dilantik menjadi Bendahara Melaka pada masa itu. beliau mengarahkan askar Melaka menggunakan perahu kecil sebagai muslihat perang agar tentera Siam sukar mengejarnya. beliau juga mengarahkan askarnya mengikat jamung di pokok bakau untuk mengelirukan tentera Siam seolah-olah Melaka mempunyai askar yang ramai. b. Bendahara Tun Perak telah berjaya menguasai Pahang yang berada di bawah kekuasaan Siam pada masa itu.

Tun Perak
     

Anak Bendahara Sri Wak Raja. Pada tahun 1445, dilantik oleh penduduk Klang menjadi penghulu. Dilantik menjadi Bentara Melaka. Pada tahun 1456, dilantik menjadi Bendahara Melaka. Telah memperluaskan jajahan takluk Melaka. Jajahan takluk semasa beliau menjadi

Bendahara Melaka ialah Pahang, Terengganu, Johor, Riau- Lingga, Bengkalis, Kepulauan Karimon, Rokan, Siak, Kampar, Jambi, Inderagiri, dan Aru. Beliau meninggal dunia pada tahun 1498 dan diganti oleh Tun Putih.

10. Bendahara Tun Perak pembesar yang taat setia kepada Sultan Melaka. Buktinya: a. beliau tidak menuntut bela apabila anaknya, Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad iaitu putera Sultan Mansur Shah; b. beliau hanya meminta Sultan Mansur Shah agar tidak melantik Raja Muhammad sebagai pengganti Sultan Melaka. Raja Muhammad hanya ditabalkan sebagai Sultan Pahang. 11. Tindakan Bendahara Tun Perak itu adalah penting kerana: a. dapat mewujudkan keamanan dalam negeri; b. dapat mengekalkan kesetiaan rakyat Melaka.

Kejadian Pembunuhan Tun Besar Raja Muhammad telah membunuh Tun Besar (Anak Bendahara Tun Perak) dalam suatu kejadian. Kejadian itu berlaku apabila raga yang disepak oleh Tun Besar terkena tanjak Raja Muhammad. Raja Muhammad menjadi marah dan menikam Tun Besar.

12. Kesan perluasan kuasa terhadap kerajaan Melaka. a. Melaka bertambah kaya kerana dapat menerima ufti dalam bentuk wang, barangan atau ketenteraan. Ufti yang diterima oleh Melaka adalah seperti yang berikut: . i. ii. Klang, Bernam, Perak, dan Jugra – 40000 calains setahun. Kampar, Pahang, dan Inderagiri – 40 kati emas setahun. Lingga, Rokan, Tunggal, dan Rupat – 40 buah perahu dan lancara bersama hulubalang. b. Melaka dapat mengawal perairan Selat Melaka setelah menguasai negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera; c. Melaka dapat bekalan barangan dari negeri jajahan dan naungan; d. Melaka dapat mengembangkan agama Islam ke negeri jajahan dan naungan

Kemerosotan Melaka
1. Parameswara telah mengasaskan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan berusaha untuk membangunkan negeri tersebut. 2. Semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah, Melaka mencapai zaman kegemilangannya. 3. Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, Melaka mengalami zaman kemerosotan kerana: a. kelemahan kepimpinan; b. masalah perpaduan; c. kelemahan askar Melaka; d. kedatangan Portugis.

1.06.1 Kelemahan Kepemimpinan
1. Tun Mutahir dilantik sebagai Bendahara Melaka selepas Bendahara Tun Perak meninggal dunia. 2. Para pembesar Melayu berasa iri hati terhadap Bendahara Tun Mutahir kerana: a. beliau bersikap pilih kasih; b. beliau daripada keturunan India-muslim. 3. Bendahara Tun Mutahir difitnah oleh Raja Mendeliar bahawa beliau ingin mengatasi kekayaan Sultan Melaka. 4. Sultan Mahmud Shah amat murka lalu menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Tun Mutahir dan ahli keluarganya tanpa usul periksa. 5. Kesan daripada peristiwa tersebut: a. Sultan Mahmud Shah menyerahkan pemerintahan negeri kepada puteranya, Raja Ahmad; b. Tun Perpatih Putih dilantik sebagai Bendahara Melaka yang baru; c. pentadbiran Melaka menjadi semakin lemah kerana tidak ada pemimpin yang berwibawa; i. ii. Raja Ahmad seorang pemerintah yang lemah dan tidak cekap. Bendahara Tun Perpatih Putih seorang yang uzur dan tepok.

d. amalan rasuah dan fitnah-memfitnah berlaku secara berleluasa; e. rakyat berpecah-belah dan tidak bersatu padu. 6. Perdagangan di Melaka semakin merosot kerana kadar cukai yang tinggi dikenakan di pelabuhan Melaka.

1.06.2 Masalah Perpaduan
1. Masalah perpaduan wujud apabila Tun Mutahir dilantik sebagai Bendahara Melaka. 2. Berlaku persaingan pengaruh antara orang India-muslim.

3. Punca persaingan tersebut adalah kerana Bendahara Tun Mutahir bersifat pilih kasih dalam pentadbirannya. 4. Contoh persaingan pengaruh termasuklah: a. perebutan pengaruh antara Laksamana Khoja Hassan dengan Tun Mutahir; b. Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir ingin mengatasi kekayaan sultan. 5. Apabila Bendahara Tun Mutahir dan keluarganya dihukum bunuh, rakyat Melaka turut berpecahbelah. 6. Akibatnya, keutuhan kerajaan dan kegiatan perdagangan di Melaka terjejas.

1.06.3 Kelemahan Askar Melaka
1. Semasa berperang dengan tentera Portugis, askar Melaka menggunakan alat perang tradisional seperti keris, tombak, panah, perisai, dan sumpit beracun. 2. Kebanyakan askar Melaka terdiri daripada askar upahan dari Jawa. 3. Angkatan perang Melaka tidak mempunyai struktur yang lengkap. 4. Angkatan Portugis terlatih dan menggunakan senjata moden seperti meriam yang boleh menembak dari jarak jauh. 5. Angkatan Portugis diketuai oleh Alfonso de Albuquerque yang handal. 6. Pasukan tentera Portugis mendapat sokongan dari pangkalan tentera mereka di Goa, India. 7. Semasa tentera Portugis menyerang Melaka, askar upahan Melaka dari Jawa telah melarikan diri. Ini memudahkan tentera Portugis menawan Melaka.

1.06.4 Kedatangan Portugis Sebab Kedatangan Portugis
1. Kedatangan orang Portugis ke Timur dikaitkan dengan "Gold, Gospel dan Glory". 2. Orang Portugis merupakan bangsa Eropah yang pertama sampai ke Timur. 3. Sebab-sebab kedatangan orang Portugis ke Timur: a. kekayaan; i. ii. iii. iv. orang Portugis mahu mendapatkan rempah ratus dari Kepulauan Melayu. rempah mendapat permintaan yang tinggi di Eropah. rempah digunakan untuk mengawet makanan dan menambah kelazatan makanan serta memanaskan badan. mereka ingin memecah monopoli perdagangan rempah pedagang Islam. b. keagamaan;

12. iii. 3. orang Portugis mahu menyebarkan agama Kristian di Timur. c. 1509. 4. 1510 Portugis menawan Goa. ii. kejayaan-kejayaan tersebut menjadi kemegahan bangsa Portugis. 6. Alfonso de Albuquerque melancarkan serangan yang pertama dan berjaya menguasai jambatan sungai Melaka 13. Kejayaan ini disebabkan Si Kitol memberikan maklumat kepadaAlfonso de Albuquerque tentang kekuatan Melaka dan strategi serangan. 1509. Beberapa orang Portugis ditahan termasuk Ruy de Araujo dan ada yang terbunuh. d. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. b. Alfonso de Albuquerque menuntut agar: a. i. 14. Sultan Mahmud menolak semua tuntutan tersebut. orang Portugis dibenarkan membina kubu di Melaka. 7. 11. kemegahan. ii. Saudagar Islam dari Gujerat dan Jawa menasihati Bendahara Tun Mutahir agar berhati-hati dengan orang Portugis yang menjadi musuh orang Islam dan kedatangan mereka adalah untuk menguasai perdagangan dan menentang Islam. 9. Alfonso de Albuquerque telah dihantar oleh Raja Portugal untuk mengetuai angkatan laut menyerang Melaka. Vasco da Gama sampai ke India. . 1498. Sultan Mahmud mengeluarkan perintah untuk menangkap orang Portugis. Alfonso de Albuquerque menggunakan alasan itu untuk menyerang Melaka. i. orang tawanan Portugis dibebaskan. Putera Henry menggalakkan rakyatnya menjelajah ke Timur. Lopez de Sequeira sempat melarikan diri ke Goa. iv. ii. mereka ingin meneruskan Perang Salib di Timur. 2. Orang Portugis dibenarkan berniaga dan keselamatan mereka dijamin oleh Sultan Melaka. Askar Melaka telah diperdengarkan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah untuk menaikkan semangat perjuangan mereka menentang tentera Portugis. Pada 25 Julai 1511. Setibanya di Melaka. Bendahara Tun Mutahir memujuk Sultan Mahmud supaya bertindak terhadap orang Portugis. 10. Portugis Menguasai Melaka 1. angkatan laut Portugis yang diketuai oleh Lopez de Sequeira tiba di Melaka untuk memulakan hubungan dengan Melaka. c. rombongan Lopez de Sequera sampai ke Melaka. Melaka membayar ganti rugi. 5.i. mereka hendak menghancurkan kerajaan Islam di Timur. galakan Raja Portugal. iii. 8. baginda menghantar rombongan untuk mencari jalan laut ke Timur.

Serangan balas tentera Melaka yang diketuai oleh Sultan Ahmad Shah telah menyebabkan angkatan Portugis terpaksa berundur.15. Alfonso de Albuquerque melancarkan serangan yang kedua dan pasukan tentera Melaka dikalahkan. Kelengkapan senjata moden. Sultan Mahmud Shah. Bantuan daripada angkatan tentera mereka di Goa. Pada 24 Ogos 1511. Permusuhan antara golongan TamilIslam dengan Melayu-Islam kerana sikap pilih kasih Tun Mutahir. Maklumat tentang pertahanan Melaka diketahui oleh Portugis. para pembesar dan rakyat Melaka berundur ke Muar. . Faktor Kejatuhan Melaka     Pentadbiran Melaka yang lemah. Tiada Bendahara yang kuat selepas kematian Tun Perak. Angkatan perang Portugis terlatih dan berpengalaman. Sultan Mahmud Shah mendirikan sebuah kerajaan baru di Bentan setelah kemangkatan Sultan Ahmad Shah. Faktor Kejayaan Portugis      Portugis diketuai oleh panglima perang yang handal – Alfonso d' Albuquerque. Pada 10 Ogos 1511. 17. 16. Setelah Melaka ditawan oleh Portugis. Sultan Ahmad Shah bersama keluarga. Melaka ditawan oleh Portugis. 18. Maklumat dan strategi peperangan yang berkesan.

12. Jambi. Kampar. Setelah Melaka ditawan oleh Portugis. dan Jambi. menghantar barangan eksport ke Johor. Inderagiri. Siak. 8. Aru. Semasa berada di Bentan. 9. Lingga. 4. b. c. Muar. dan Jambi. Johor tidak berputus asa untuk menawan semula Melaka. Bendahara dan Seri Nara Diraja membangunkan pusat pentadbiran Johor di Pekan Tua. 13. Johor sering diancam oleh Portugis. 6. Johor dengan bantuan Perak. Raja Ali. putera Sultan Mahmud dilantik sebagai sultan baru dengan menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. menghantar askar untuk menyertai angkatan Johor jika diperlukan. dan Acheh. Sultan Mahmud berundur ke Kampar dan mangkat di situ pada tahun 1528. 15. 14. Portugis menyerang Bentan pada tahun 1521 dan serangmenyerang antara kedua-dua pihak berlarutan sehingga tahun 1526. 2. Kota Kara didirikan untuk menjaga keselamatan ibu negeri Johor. baginda mara ke Pahang sebelum bergerak ke Bentan (Riau). 5. Wakil-wakil Johor ditempatkan di jajahan takluknya seperti Bengkalis. Jajahan takluk Johor dikehendaki: a. Sultan Mahmud Shah berundur ke Pagoh dan membina kubu di Bentayan.1 Pengasasan Kerajaan Johor 1. Usaha Johor Menguasai Melaka 1. Laksamana Tun Abdul Jamil memperkukuhkan penguasaan Johor terhadap jajahan takluk pada abad ke-17. Siak. 2. 1551. d. baginda memperkuatkan angkatan tentera dengan mendapatkan bantuan daripada jajahan takluknya iaitu: a. Kemudian. 7. kekebalan Kota Melaka. b. Pahang. Baginda telah mengasaskan kerajaan di Tanah Besar Johor atau Ujong Tanah. .07. Baginda menjadikan jajahan takluk Melaka sebagai jajahan takluk Johor. Pusat pentadbiran Johor sering bertukar tempat di sepanjang Sungai Johor sebagai muslihat mempertahankan Johor daripada ancaman Portugis.Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka 1. 11. Acheh. dan Japara (Jawa) menyerang Melaka selama tiga bulan tetapi tidak berjaya kerana: a. Kemudian. 3. 10.

2. Portugis mengenakan cukai yang tinggi. Tun Sri Lanang      Nama sebenarnya ialah Tun Muhammad. 3. kegigihan. Serangan Johor berterusan sehingga tahun 1564. Dilahirkan di Seluyut pada tahun 1565. 1587. Usaha merampas semula Melaka daripada Portugis memperlihatkan semangat keberanian. Pembesar Johor seperti Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil memainkan peranan penting dalam usaha menawan semula Melaka. b. o Membuat perancangan untuk menawan semula Melaka pada tahun 1586. Menjadi Bendahara Paduka Raja Johor di bawah tiga orang sultan iaitu: o Sultan Ali Jalla Riayat Shah III o Sultan Alauddin Riayat Shah III o Sultan Abdullah Maayat Shah Memainkan peranan penting dalam: o Menyusun pertahanan Johor untuk menghadapi ancaman Portugis dan Acheh. a. Setelah Portugis dikalahkan. gabungan tentera Johor dan Belanda telah berjaya mengalahkan Portugis. angkatan perang Johor yang diketuai oleh Laksamana Tun Abdul Jamil mengepung Melaka dari darat. Portugis berusaha menghapuskan monopoli perdagangan para pedagang asing. Melaka diduduki oleh Belanda. 6. . Acheh menjadi tumpuan pedagang asing setelah Melaka ditawan oleh orang Portugis. persenjataan Portugis lebih baik. Portugis mengenakan sekatan perdagangan yang ketat. Angkatan tentera Johor mula bergabung dengan tentera Belanda sejak tahun 1608 untuk menyerang Portugis. 8. dan ketabahan Johor. Pada tahun 1641. dan 1606. angkatan perang Belanda menyerang Melaka dari laut. 7.b. a. Menjadi utusan Johor ke Goa untuk berunding dengan pihak Portugis pada tahun 1583. 4. b. 5. Kebangkitan Acheh 1.

c. Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh menyerang Melaka. 1617. Johor. dan Acheh terlibat dalam Perang Tiga Segi yang berlangsung selama 100 tahun. Acheh menyerang Perak. 1619. b. Acheh menyerang Portugis kerana menghalang perdagangan Acheh. Acheh menyerang Kedah. Antaranya: . Persaingan antara Johor dengan Acheh dan Portugis 1. 6. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam berjaya menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat. Portugis. menguasai perdagangan Selat Melaka. 3. 6. Menyusun Sejarah Melayu yang menjadi sumber pensejarahan Melayu dan kebudayaan Melayu yang ulung pada tahun 1612. 5. Hasil daripada kemajuan perdagangan antarabangsa. 5. Acheh menyerang Johor kerana Johor akan mengancam perdagangan perdagangan Acheh sekiranya perdagangan Johor maju. a. Baginda berazam untuk: . Pedir dan Pasai ditawan oleh Acheh dan perdagangan lada hitam negeri-negeri ini juga dikuasai oleh Acheh. 1575 dan 1620. Kota A Famosa  Dibina oleh orang Portugis pada tahun 1512. Acheh menjalankan dasar peluasan kuasa.  Menyusun perjanjian dengan Admiral Matelief untuk mempertahankan Johor daripada serangan Acheh pada 23 September 1606. Acheh muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang kuat. 4. Perang ini berpunca daripada persaingan antara ketiga-tiga buah kuasa untuk menguasai jalan perdagangan di Selat Melaka demi kepentingan masing-masing. menguasai Semenanjung Tanah Melayu. 4. 3. a. . Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka. 2. Acheh menawan Pahang dan berkuasa menentukan bakal Sultan Johor.

v. b. gudang. Inderagiri. iii. Antara jajahan takluk Johor termasuklah: a. rumah kediaman dan beberapa pintu kota. Siak. jajahan takluk Johor meliputi satu kawasan yang luas di Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. 2. Kampar. kecekapan sultan dan pembesar mentadbir negeri. Faktor-faktor yang membantu kegemilangan kerajaan Johor: a. Semasa Inggeris menjaga jajahan Belanda di Timur. iii. . markas tentera. Klang.07. Bentan. iv. Merupakan kubu pertahanan yang kukuh. Kota ini terus digunakan semasa Belanda menduduki Melaka. ii. iv. Batu Pahat. Lingga. kota ini telah dirobohkan sehingga tinggal sebuah pintu kota sahaja. ii. Pahang. negeri-negeri dari Klang hingga Singapura seperti: i. vi. i.    Di dalam kota terdapat bangunan pentadbiran. Muar. Bengkalis. negeri-negeri di pantai timur Sumatera seperti: 3. gereja.2 Kegemilangan Kerajaan Johor 1. Menjelang tahun 1641. 1.

11. penggunaan mata wang. Kemudahan yang disediakan di pelabuhan Johor termasuklah: a. Johor juga mendapat barangan dari luar seperti benang emas. Semasa Gabenor Belanda di Melaka melawat Riau pada tahun 1689. e. tukar barang. Sebagai pelabuhan entrepot. mata wang perak dikenal sebagai kupang. hasil hutan. dan England. Jajahan taklukan membekalkan barangan seperti bijih timah. cukai yang berpatutan. 8. kain sutera putih. c. b. pusat pentadbiran dan pelabuhan Johor dipindahkan dari Batu Sawar ke Riau. peranan orang Laut. penggunaan mata wang melicinkan urusan perdagangan. 7. khidmat membaiki kapal. b. kemahiran membuat dan membaiki kapal. kemajuan kegiatan perdagangan. kemajuan bidang persuratan. Johor memperkenalkan mata wang semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II (1528 – 1564) iaitu: a. Pelabuhan Johor menjadi tumpuan pedagang asing dari China. dan kayu gaharu. c. kedudukan yang strategik dan terlindung daripada tiupan angin monsun. i. pelbagai kemudahan disediakan di pelabuhan. tembikar. b. 6. Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah II (1685 – 1699). d. beras. sistem naungan menjamin keselamatan pedagang asing. teh. iaitu: a. 10. pelbagai barang dagangan disediakan. 3. mata wang emas dikenal sebagai mas. c. luas. Urusan perdagangan dijalankan melalui dua cara. lada hitam. 9. Johor terkenal sebagai pembekal kain corak baru. b. beliau menyifatkan Riau sebuah pelabuhan yang sibuk kerana bilangan kapal yang berlabuh di pelabuhan Riau terlalu banyak.b. Belanda. Johor sebagai Pusat Perdagangan 1. f. 2. kecekapan mentadbir pelabuhan. h. gudang. tempat tinggal. 5. 4. Faktor-faktor yang mendorong Johor muncul sebagai pusat perdagangan pada abad ke-17: a. g. Johor dapat menyediakan pelbagai barang dagangan kerana mempunyai jajahan takluk yang . dan tembaga dari China.

b. i. 2.c. Dengan itu. Sistem naungan diamalkan untuk menjamin keselamatan pedagang asing. pada 1612. . dan pencalang. a. Tun Sri Lanang memperbaik dan menyalin semula naskhah Sejarah Melayu. dan Raja Indera Bongsu. Pelabuhan Johor ditadbir dengan cekap agar urusan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar. 12. penunjuk arah. a. 18. dolar Mexico dan duit Belanda digunakan di pelabuhan Johor pada akhir abad ke-18. Pelabuhan Johor juga terlindung daripada tiupan angin monsun dan ini membolehkan kapal dagang dapat berlabuh dengan selamat. Sistem cukai yang berpatutan diamalkan: a. naskhah ini dirampas oleh Portugis semasa Portugis menyerang Johor Lama pada 1536. iii. 14. 15. baluk. pengawas perairan Johor. Laksamana. 6 keping emas dikenakan bagi setiap bahara lada hitam. naskhah asal ini dibawa dari Kampar ke Johor pada tahun 1528. v. Johor terletak di kedudukan yang strategik. kolek. 10 keping emas dikenakan bagi setiap bahara timah. Kerajaan Johor menjaga keselamatan pedagang dan kapal yang berlabuh dengan mengerah orang Laut menjadi: a. iaitu di pintu masuk di bahagian selatan Selat Melaka. Johor dapat mengawal lalu lintas kapal dagang dari Timur dan Barat. Johor terkenal sebagai pusat persuratan sejak abad ke-17. pengawal pelabuhan. Temenggung. 19. Sejarah Melayu. Dua buah karya yang terkenal dihasilkan pada masa itu ialah Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. c. iv. mula ditulis di Melaka dan dibawa bersama ketika Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka pada tahun 1511. 13. mata wang timah dikenal sebagai katun. 16. b. penunda. setiap pedagang asing yang berdagang di pelabuhan Johor dilindungi oleh Bendahara. ii. pencacap. Perkembangan Persuratan Melayu 1. Mata wang asing seperti dolar Sepanyol. Mengikut sistem ini. Orang Johor mahir membuat kapal pesisiran pantai seperti banteng. 17. d. Orang Kaya Suguh telah membawa balik naskhah ini ke Johor.

b. Kemerosotan Johor disebabkan oleh empat faktor. 3. d. d. Peringatan Sejarah Negeri Johor. c. iaitu: a. Pada abad ke-19. Raja Haji Ahmad. Sejarah Melayu merupakan sumber persejarahan Melayu dan dokumen kebudayaan Melayu yang ulung. Persengketaan dalam kalangan pembesar dan Sultan Johor telah mengakibatkan kemerosotan kegemilangan kerajaan Johor. perebutan kuasa. c. Antara hasil karya yang ditulis pada abad ke-18 dan ke-19 ialah: a. Aturan Setia Bugis dan Melayu. Pengarang yang terkenal ialah: a. banyak karya sejarah. Bustanul Katibin Lissubyanil-mutaalimi.C. i. dan buku agama Islam telah dihasilkan. karya tersebut dicetak dengan menggunakan kaedah 'cap batu'.).vi. 5. Perang Johor-Jambi. Perang Johor–Jambi 1. b. Hasil karya yang asal ditulis dengan menggunakan tulisan jawi bertulis tangan. Johor juga dikenal sebagai pusat pengajian ilmu agama Islam.07. Raja Ali Haji. 1. Jambi merupakan jajahan takluk Johor. penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. g. iii. Hikayat Johor dan Hikayat Pahang. Syair Sultan Mahmud Lingga. Kitab Pengetahuan Bahasa. Hikayat Hang Tuah. 2. Dihasilkan pada abad ke-17. mengisahkan kepahlawanan Hang Tuah dan empat orang rakannya. Salasilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-Rajanya. f. Tuhfat al Nafis (Hadiah yang bernilai).3 Kemerosotan Kerajaan Johor 1. h. mengagungkan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah empayar yang masyhur.O. 7. ii. pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V. Apabila Riau menjadi pusat pentadbiran Johor pada abad ke-18. 4. bahasa. b. e. 6. Sejak abad ke-17. b. .

7. Sri Amar Diraja. . c. Jambi menyerang Johor Lama dan Batu Sawar. Laksamana Tun Abdul Jamil       1623 – mengambil alih kuasa Bendahara Johor. Laksamana Tun Abdul Jamil berjaya mengalahkan Jambi dengan menggunakan askar upahan Bugis. Mengetuai angkatan perang Johor dan mengalahkan Jambi serta dianugerahi gelaran Paduka Raja. c. Melantik cucunya menjadi Sultan Johor dengan gelaran Sultan Mahmud Syah (1685 – 1699). Perebutan Kuasa 1. Tun Abdul Jamil amat berkuasa sehingga dapat melantik anak-anaknya menyandang jawatan penting dalam kerajaan Johor seperti: a. Disingkirkan daripada jawatannya oleh Bendahara Johor. perdagangan terjejas. a. 3. b. Sebagai mengenang jasanya. pada tahun 1673. Jambi menyerang Johor dengan bantuan Belanda. Mengalahkan Palembang dan menawan semula Siak.2. Sejak itu. pada tahun 1670. 1677 – melantik menantunya menjadi Sultan Johor dengan gelaran Sultan Ibrahim Syah. 4. Sultan Abdul Jalil Riayat Shah III berundur dari Johor dan bersemayam di Pahang bermula tahun 1677 kerana Johor tidak selamat untuk diduduki. Dalam usaha membebaskan diri daripada kekuasaan Johor. Temenggung. Setelah Jambi muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka. Pada tahun 1679. 5. b. Kesan serangan Jambi terhadap Johor: a. Sri Bija Diraja. beberapa jajahan takluk Johor membebaskan diri. Jambi menyerang Johor. Laksamana Tun Abdul Jamil terlalu berkuasa di Johor. b. 6. Laksamana Tun Abdul Jamil dianugerahkan gelaran Paduka Raja. Jambi mula bersaing dengan Johor dalam kegiatan perdagangan dan berusaha membebaskan diri daripada kekuasaan Johor.

3. Raja Kechil telah mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Perebutan Takhta 1. Raja Kechil telah berjaya merampas takhta kerajaan Johor pada tahun 1718. 10. beliau melantik menantunya sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Ibrahim Shah. 1677. Pelantikan baginda disokong oleh para pembesar dan rakyat. Beliau telah mengambil alih peranan Bendahara sebagai pelantik dan pemangku sultan sejak tahun 1623. Raja Kechil dari Siak mendakwa dirinya sebagai putera almarhum Sultan Mahmud Shah II dan ingin menuntut takhta kerajaan Johor. Peristiwa itu dikenal sebagai 'Sultan Mahmud mangkat dijulang' kerana baginda terbunuh semasa baginda dijulang. 7. 4. Perebutan takhta Johor dan peperangan yang berlaku telah mengakibatkan kemakmuran Johor mula merosot.2. bermulalah Kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara. Tindakan Laksamana Tun Abdul Jamil yang mengetepikan Bendahara Tun Habib Abdul Majid menyebabkan Bendahara berasa tidak puas hati. Bendahara Tun Habib Abdul Majid hanya mendapat semula kuasanya setelah Laksamana Tun Abdul Jamil meninggal dunia pada tahun 1688. 9. Dengan bantuan orang Minangkabau. 4. Penglibatan Bugis di Johor 1. . Dengan pelantikan baginda. Orang Bugis telah diusir keluar dari Makasar setelah Belanda menguasainya pada awal abad ke17. b. Oleh sebab Sultan Mahmud Shah II mangkat tanpa meninggalkan waris. Misalnya: a. 5. 2. Persengketaan antara Bendahara dengan Laksamana menyebabkan kestabilan politik Johor terjejas. 8. 5. 1685. 6. Bendahara Tun Abdul Jalil telah dilantik sebagai Sultan Johor yang baru dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV (1699 – 1718). beliau melantik cucunya yang berusia 10 tahun sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Mahmud Shah II dan anaknya iaitu bekas permaisuri Sultan Ibrahim Shah dilantik sebagai pemangku sultan. Orang Laut yang mempercayai akan dakwaan Raja Kechil turut menyokong dan memberikan taat setia kepadanya. Sultan Mahmud Shah II terkenal sebagai seorang sultan yang zalim. 3. Ini menyebabkan baginda dibunuh oleh seorang pembesar pada tahun 1699.

13. Kesannya: a. Temenggung bertapak di Pulau Pinang dan menguasai Johor dan tanah besar Johor. Orang Melayu Johor berasakan kuasa sultan dan pembesar Melayu semakin terhakis dengan penglibatan orang Bugis dalam pentadbiran Johor. 7. Orang Laut berpecah mengikut pembesar Melayu. Pada tahun 1802. b. 16. Sultan bersemayam di Lingga. orang Bugis kembali semula ke Riau. b. perpecahan berlaku dalam kerajaan Johor. Kesannya. Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua. Raja Ali. 11. Bendahara bertapak di Pahang. Dengan bantuan orang Belanda. Daeng Chelak. pembesar Melayu dapat menguasai semula tampuk pemerintahan kerajaan Johor pada tahun 1784. Daeng Merewah dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dengan gelaran Kelana Jaya Putera. 5. Pertikaian tersebut telah menjejaskan kestabilan pentadbiran kerajaan Johor. dan Daeng Kemasi telah bersetuju membantu Raja Sulaiman (putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV) untuk mengusir Raja Kechil dari Johor. Pembesar Johor berusaha untuk mengekalkan kuasa di kawasan masing-masing. Daeng Merewah. Tetapi banyak di antara mereka menjauhkan diri daripada sultan dan pembesar. 8. Orang Bugis mengembara bersama-sama dengan angkatan perangnya dan menjadi tentera upahan yang berani. 10. dan Raja Jaafar. Orang Melayu Johor bersaing dengan orang Bugis lagi dan masalah ini tidak dapat diselesaikan. Pembesar Melayu Johor meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Bugis dari Riau. Orang Bugis meluaskan pengaruh mereka dalam pentadbiran kerajaan Johor. iaitu: a. Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor yang baru. Orang Bugis mengukuhkan kedudukan dengan: a. c. Yamtuan Bugis mempertahankan haknya untuk melantik Sultan Johor yang baru mengikut pilihannya. orang Bugis berjaya mengalahkan Raja Kechil.2. 9. menggunakan gelaran raja pada awal nama anak-anak mereka seperti Raja Haji. Pada tahun 1722. 15. Daeng Menambun. menggalakkan perkahwinan antara orang Bugis dengan anak raja dan anak pembesar Melayu. 6. c. Pertikaian antara orang Melayu dengan orang Bugis berterusan khususnya apabila hendak melantik sultan baru. 12. 14. . Anak raja Bugis lima bersaudara iaitu Daeng Perani. b. 3. 4.

jawatan sultan dan Yamtuan Muda dihapuskan. Persengketaan antara orang Belanda dengan orang Bugis juga mendatangkan kesan buruk terhadap Johor. Penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor membimbangkan Belanda kerana khuatir kedudukan mereka di Melaka akan terjejas. syarikat ini mula berdagang di pelabuhan Batu Sawar. V. yang ditubuhkan oleh pedagang Belanda telah bertapak di Betawi pada abad ke-17. 6. Belanda pernah berperang dengan orang Bugis. .O. Pada tahun 1602.Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V. Apabila Belanda menguasai Riau. 5. 4.) 1. iaitu: a.C. 3. 7. di Riau. Belanda telah berjaya menguasai Riau dan David Ruhde dilantik sebagai Gabenor Belanda di sana. b. 2.O. di Teluk Ketapang.C.

7. Kerajaan Kedah kurang stabil pada abad ke-18 kerana: a. Pada tahun 1735.08. 8. rajanya yang pertama ialah Merong Mahawangsa. Panggilan Kedah oleh orang asing: a.1 Kerajaan Melayu Yang Tua Kedah 1. 4. ancaman Siam. Kota Palas. c. Kedah negeri yang maju dan terpaksa menghadapi cabaran daripada kuasa luar. Demi menjaga keselamatannya. b. b. c. Kalagam atau Kadaram. perebutan takhta kerajaan.Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1. b. pada tahun 1136. Kota Ulu. Maharaja Derba Raja telah memeluk Islam. Sejarah awal Kedah menurut Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah: a. orang Cina memanggil Kedah sebagai Cheh-Cha. c. Kedah menjalin persahabatan dengan Burma apabila Burma menawan Ayuthia pada tahun 1767 bagi menjamin keselamatannya. Kedah menjalin hubungan dengan Siam dan menghantar 'bunga emas' ke Siam sebagai tanda persahabatan. orang Siam memanggil daratan Kedah sebagai Sai. 10. Siam menawan Kedah pada tahun 1821 kerana: a. d. negeri Kedah dibahagikan kepada tiga pusat pentadbiran. 3. 6. kerajaan Kedah wujud pada abad ke-7. 11. 9. b. Langkawi. Apabila Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dari Acheh menyerang Kedah pada 1619. Sejarah awal Kedah menurut Hikayat Merong Mahawangsa ialah: a. iaitu: a. . pedagang Arab memanggil Kedah sebagai Kalah atau Kalah Bar. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. b. pedagang India memanggil Kedah sebagai Kataha. b. baginda menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah. 2. Kota Setar menjadi pusat pentadbiran Kedah dan di situ wujudnya Alor Setar yang menjadi ibu negeri Kedah pada hari ini. 5. Kedah enggan akur pada Siam. baginda memeluk Islam dan menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Kedah menjalin hubungan baik dengan Inggeris. c. Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. pertikaian di kalangan kerabat diraja.

Setelah Kedah ditawan oleh Siam. 13. Sejarah Melayu. Raja Muzaffar berserta alat kebesaran negeri iaitu Cura Si Manjakini ke Perak. pada tahun 1575. 16. Dua sumber yang menerangkan sejarah awal negeri Perak ialah: a. Raja Bendahara. nama Perak diambil sempena nama Sungai Perak yang mempunyai sejenis ikan berwarna putih seperti perak.Halim Nasir. Menurut buku Sejarah Perak. b. 7. e. Tanah Abang menjadi pusat pentadbirannya. Hasil tempatan yang diperdagangkan di pelabuhan Kedah ialah emas. sultan dan pembesar serta para pengikutnya berundur ke Pulau Pinang. 6. Raja Muzaffar ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah ibni al-Marhum Sultan Mahmud Shah. Kesultanan Perak diasaskan pada tahun 1528. 15. bijih timah. Undang-undang Laut Melaka diamalkan untuk mengurus pelabuhannya. Ketibaan Raja Muzaffar di Kuala Perak disambut oleh orang-orang Besar dan rakyat Perak di Beting Beras Basah. Tun Saban telah menghadap Sultan Mahmud Shah untuk memohon seorang putera baginda dirajakan di Perak. 8. Mereka menyusun strategi untuk menyerang tentera Siam di Kedah. c. a. Negeri Perak terkenal dengan perdagangan bijih timah sejak zaman kerajaan Beruas dan Manjung. sultan yang dipilih tidak mengikut sistem turun-temurun daripada sultan kepada puteranya. Sehingga kini. Perak 1. Pada tahun 1842. Negeri Perak mengamalkan sistem giliran dalam pemilihan sultan: a. 5. Kuasa luar meminati kekayaan hasil bumi Perak dan berusaha untuk menguasainya. Sultan Mahmud Shah menghantar puteranya. 17. b. 2. karya A. dan hasil hutan. d. . 3. 4. Siam mengembalikan takhta kerajaan Kedah kepada Sultan Kedah dan hubungan di antara kedua-dua buah negeri itu bertambah erat selepas itu.12. lada hitam. bakal Sultan Perak akan melawat tempat tersebut. Nama negeri Perak sering dikaitkan dengan nama sejenis logam iaitu Perak. Kedah terkenal sebagai pelabuhan entrepot. seseorang bakal sultan mesti terlebih dahulu menyandang jawatan Raja di Hilir. Salasilah Perak. Menurut kedua-dua sumber ini: a. dan Raja Muda. 14. b. Mata wang dan sistem sukat digunakan untuk memudahkan urusan perdagangan. f. Acheh menakluk Perak dan menjadikannya negeri naungan.

Pahang dipanggil Fahan oleh orang Arab. Sebagai anak Malaysia kita patut: a. Siam mengarahkan Kedah menyerang Perak pada tahun 1516. Raja Muhammad sebagai Sultan Pahang yang pertama dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. menurut cerita tradisi Melayu. Kekalahan itu menyebabkan Perak terpaksa menghantar bunga emas kepada Siam dan membenarkan orang Siam membeli bijih timah tanpa cukai. Sultan Iskandar Zulkarnain menandatangani perjanjian dengan Thomas Acheppers (V. 16. nama Pahang berasal daripada pokok Mahang yang . 13. 4. Pahang 1.O.O. c. 14. c. kerajaan Pahang sudah terbentuk. Bendahara Megat Terawis menentukan sempadan antara Perak dengan Siam bagi memudahkan pembesar Perak memungut cukai. tumbang merentasi Sungai Pahang di Kampung Kembahang. 12.b. Cukai yang dikutip di kawasan perlombongan tersebut menjadikan Perak kaya dan ini menyebabkan Siam ingin menguasai Perak. Chao Ju-Kua mencatatkan Pahang sebagai Pong Fongdan mengatakan Pahang bernaung di bawah kerajaan Palembang. 3. pada tahun 1651. Pemerintahan Pahang daripada keturunan Kesultanan Melaka berakhir apabila Pahang diletakkan di bawah pemerintahan Yamtuan Muda Johor. Pahang dipanggil Pura. 1818. Keturunan Kesultanan Melaka telah menguasai Pahang apabila Sultan Mansor Shah menabalkan puteranya. 15. 11.C. berbangga dengan kekayaan hasil bumi.C). Lombong bijih timah di Klian Intan diusahakan oleh orang Reman dari Siam. 5. Antaranya: a. Pahang telah ditawan oleh Melaka. Bendahara Johor pula menguasai pemerintahan Pahang apabila berlaku perpecahan dalam kerajaan Johor. Terdapat beberapa catatan berkaitan dengan sejarah awal negeri Pahang. dan 1819. 9. menurut catatan China. Pada akhir abad kesembilan atau awal abad kesepuluh. 2. Belanda mengepung Perak dan memaksa Sultan Perak menandatangani perjanjian dengan Syarikat Hindia Timur Belanda (V. Pahang dipanggil Phang atau Pahangh. bersama-sama menjaga hasil bumi agar tidak menjadi milik orang asing. bersyukur kerana dikurniakan sumber semula jadi. Semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. 10. d. Pada 13 Mac 1753.) yang membenarkan Belanda membeli bijih timah negeri Perak. iaitu Raja Bajau (1641 – 1673). dalam Sejarah Melayu. 6. b. dan Perak dikalahkan pada 1819. b. Perjanjian Low antara British dengan Siam menyebabkan paksaan Siam terhadap Perak itu tidak berhasil.

9. 2. Hubungan diplomatik ini menyebabkan Terengganu tidak lagi memusuhi Kelantan. Long Muhammad mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Muhammad I. dan China. Kelantan terletak di laluan perdagangan antara Timur dengan Barat. dan hasil hutan seperti gaharu. Kelantan dipanggil Ho-lo-tan atau Kuo-lo-tan. 15. Kemboja. Bendahara Wan Ahmad berjaya merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Pahang dengan menggunakan gelaran Sultan Ahmad Al-Muadzam Shah. Long Yunus menghadapi serangan Terengganu pada 1794. Pada 1775. 12. pedagang-pedagang singgah di Kuala Sungai Kelantan sebelum ke Teluk Siam.2 Kerajaan Melayu Yang Baru Kelantan 1. Menurut catatan China dan Portugis. 6. 11. kayu kapur. Sebelum Kelantan disatukan. Siam membalas dengan memberi hadiah yang berharga kepada Kelantan.08. Menurut catatan Shen-Yau dari Dinasti Tang. karya Gerini. d. 1. Gabungan itu menjadi "Kolantam" dan akhirnya Kelantan. 3. Sultan Muhammad I berusaha mengekalkan kedaulatan Kelantan daripada serangan luar dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Siam. 8. 4. 10. 7. b. . 13. Pada tahun 1801. 8. Baginda memindahkan pusat pentadbirannya dari Kota Kubang Labu ke Kota Bharu pada 1777. dan kapur barus. iaitu Long Muhammad telah menyerang dari Ulu Kelantan dan berjaya membebaskan Kelantan daripada tawanan Terengganu. Catatan Rentse berkaitan negeri Kelantan: a. Serangan Terengganu diteruskan pada tahun 1795 dan 1800 setelah kemangkatan Long Yunus. negeri ini diperintah oleh beberapa orang raja di daerahdaerah secara berasingan. negeri Kelantan juga terkenal dengan nama "Negeri Cik Siti Wan Kembang". putera Long Yunus. Dalam buku Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia . Terengganu telah berjaya menewaskanKelantan dalam kedua-dua serangan itu dengan bantuan Patani. Long Yunus menjadi Raja Kelantan dan masyarakat Kelantan barulah bersatu. Pada tahun 1882. 14. Kelantan menghantar bunga emas kepada Siam setiap tiga tahun sekali. 5.7. beras. c. mata wang emas yang dikeluarkan oleh kerajaan Kelantan dipanggil dinar dan wang pitis. hasil pengeluaran Pahang ialah bijih timah. Selepas kejayaan tersebut. Kelantan merupakan gabungan perkataan 'kolam' (bermaksud tanah) dengan 'autam' (bermaksud sempadan).

Siam menganggap pemberian itu sebagai tanda Terengganu mengakui ketuanan Siam.Iktibar e. 8. Baginda telah ditabalkan oleh Sultan Johor. 4. Hasil keluaran Terengganu dianggarkan 30 000 dolar Sepanyol dan antaranya yang diperdagangkan ialah lada hitam. Zaman kegemilangan kerajaan Terengganu tercapai pada zaman pemerintahan Sultan Mansor Shah I. Baginda menggunakan gelaran Sultan Zainal Abidin I. negeri Terengganu telah wujud sebagai sebuah negeri. Terengganu merupakan salah sebuah pelabuhan pedalaman yang terpenting di Kepulauan Melayu pada zaman tersebut. Terengganu disebut taring anu. Kerajaan Terengganu telah diasaskan oleh Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja daripada keluarga Bendahara Pahang sekitar tahun 1700-1703. Anu ialah sebutan bagi harimau. f. Ini terbukti dengan penemuan: . Terengganu menjalin hubungan persahabatan dengan Siam dengan menghantar bunga emas kepadanya sebagai tanda persahabatan. Baginda melantik wakil-wakilnya untuk menjaga urusan perdagangan. iaitu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah yang mempunyai hubungan persaudaraan dengannya. Asal usul nama Terengganu terdapat dalam pelbagai sumber. Terengganu 1. 7. Sultan Mansor Shah sendiri terlibat dalam perdagangan. Terengganu merupakan antara negeri Melayu yang terawal menerima pengaruh Islam. Tetapi. menurut Sultan Umar iaitu Sultan Terengganu yang kesembilan: 2. Perpecahan sesama sendiri membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing. 10. ii. 6. 11. bijih timah. 9. Pada tahun 1765.Antaranya: a. menurut catatan orang Cina iaitu Wang Ta Yuan: i. ii. dan emas. iaitu Sultan Terengganu yang kedua. Pada asalnya negeri Terengganu terletak di Kuala Sungai Terengganu 3. i. b. 5. Siam meminta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor. sebelum tahun 1386. Perpaduan sesama sendiri dapat mengelakkan jajahan kuasa asing. Terengganu disebut Tong Ya Nong dan Teng Ya Nung.

Selangor 1. Pada kurun ke-15.a. sebuah tembaga purba bertulisan ayat al-Quran (surah al-kahfi dan al-Taubat) bertarikh 652 H/1254 M. b. 4. 5. Selangor berkembang maju sebagai pengeluar bijih timah. 6. Pada tahun 1786. 14. 9. dan akhirnya ke Pahang. Sultan Muhammad Shah dilantik sebagai Sultan Selangor setelah Sultan Ibrahim Shah mangkat. Langat. Tun Perak pernah dilantik oleh orang Klang sebagai penghulu di Klang. Pada tahun 1700. 8. 10. . Raja Lumu ditabalkan sebagai Sultan Selangor yang pertama oleh Sultan Perak. Sultan Ibrahim Shah berjaya merampas semula Kuala Selangor pada tahun 1785. 7. Baginda menggunakan gelaran Sultan Salehuddin Shah. Pada kurun ke-17. Apabila kedudukan orang Bugis semakin kukuh di Selangor. Perjanjian kerjasama dibuat di antara kedua-dua buah kerajaan itu. 11. Sebelum munculnya kerajaan Selangor pada kurun ke-18. 12. daerah-daerah di Selangor seperti Jeram. Pada 1766. pemerintahan di Selangor berasaskan kampung-kampung kecil yang berajakan kerajaan Melayu Melaka. Pada masa itu. iaitu Sultan Mahmud. Belanda menyerang Kuala Selangor sekali lagi. batu bersurat Terengganu bertarikh 702 H/1303 M yang mencatatkan 10 darma atau undang-undang khususnya hukum jenayah Islam. Sultan Ibrahim Shah terpaksa berundur ke Hulu Selangor. Klang. iaitu To' Engku Klang yang berasal daripada keturunan Sultan Johor daripada Keluarga Bendahara. Kekayaan bijih timah menyebabkan Belanda menyerang Kuala Selangor. 13. mereka melantik Raja Lumu sebagai Raja Selangor. Bernam. dan Kuala Selangor diletakkan di bawah jajahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Orang Besar Klang menghadiahi Yamtuan Selangor cap mohor untuk membolehkannya mentadbir kawasan Sungai Selangor. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Dengan bantuan Pahang. Nama Selangor dipercayai diambil sempena nama Sungai Selangor. orang Bugis membuat petempatan di Kuala Selangor dan Klang. 2. Sultan Ibrahim Shah terpaksa meminta pertolongan daripada Perak. 3. Klang diletakkan di bawah kuasa Orang Besar Klang.

Keadaan di Negeri Sembilan mula tidak aman apabila: a. pengaruh Bugis semakin kuat di Johor. Sungai Ujong. 7. 12. 5. i. Sultan Johor memberikan kuasa kepada penghulu-penghulu untuk mendapatkan seorang raja dari Pagar Ruyong. 11. Pelantikan Yamtuan dari Pagar Ruyong berakhir selepas Raja Lenggang dilantik menjadi Yamtuan Besar Negeri Sembilan. 9. Sungai Ujong. Klang. Raja Melewar ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan. Terachi. Terdapat sembilan daerah atau luak di Negeri Sembilan. Akhirnya Raja Melewar dari Pagar Ruyong ditabalkan sebagai Yamtuan Negeri Sembilan pada tahun 1773. 4. f. c. 6. 2. Ulu Muar. Johol. h. b. Masyarakat Negeri Sembilan mengeluarkan beras. d. Jempul. Sungai Ujong. Inas. dan Johol merupakan daerah kepunyaan penduduk asli. Kesultanan Bugis diwujudkan di Selangor. Rembau. c. 8. iaitu: a. Jelebu. dan Rembau. 10. Keempatempat daerah ini diletakkan di bawah kekuasaan Melaka pada abad ke-15. Orang Minangkabau memberikan taat setia kepada Sultan Melaka kerana Sultan Melaka berasal daripada Melayu Jambi. Sebelum ditabalkan. b. Orang Minangkabau dari Sumatera telah datang dan menetap di Naning. Perpaduan dan permuafakatan di antara penduduk asal Negeri Sembilan dengan orang Minangkabau mewujudkan keamanan dan kemajuan Negeri Sembilan. e. . g. bijih timah dan hasil hutan untuk diperdagangkan. Jelebu. Penghulu-penghulu di Negeri Sembilan memohon kepada Sultan Johor untuk menghantar seorang putera bagi mentadbir Negeri Sembilan. Gunung Pasir. Melaka jatuh ke tangan Portugis. 3.Negeri Sembilan 1.

09. iii. keistimewaan.    cop mohor digunakan untuk mengesahkan arahan sultan dan sebagai lambang surat rasmi kerajaan. kecemerlangan. keris. sistem pentadbiran di peringkat negeri diketuai oleh seorang raja atau sultan. iii. Di negeri-negeri Melayu. kesetiaan. raja menjadi tonggak utama dalam pentadbiran negeri. 4. lembing. ciri-ciri penting yang mesti ada pada seseorang sultan untuk mengukuhkan daulatnya: cara-cara mengukuhkan kedaulatan raja atau sultan: .1 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran 1. Sistem pemerintahan merupakan cara pentadbiran dan pengurusan sesebuah kerajaan. Sistem pemerintahan negeri-negeri Melayu berasaskan sistem pemerintahan beraja. Peringkat negeri a. raja atau sultan yang berdaulat mempunyai ciri-ciri yang berikut dalam menjalankan pentadbiran kerajaannya. kesempurnaan. melaksanakan undang-undang dengan adil. h. c. ii. i. penggunaan alat-alat kebesaran. d. e. Pembahagian ini dapat menjamin pelaksanaan arahan pemerintah dengan lebih berkesan.Warisan Kesultanan Melayu Melaka 1. raja dibantu oleh kerabat diraja dan para pembesar untuk menjalankan pentadbiran. menjamin keamanan. daerah atau jajahan dan seterusnya peringkat negeri. iaitu: i. kebolehan. i. melalui ciri-ciri tersebut. 5. Dalam sistem pemerintahan beraja. tengkolok atau destar. sultan yang berdaulat mampu: i. dan sokongan terhadap pemerintahannya. g. keunggulan peribadi. ii. raja atau sultan yang memerintah melambangkan kedaulatan negeri. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri-negeri Melayu 1. struktur pentadbiran bermula dari peringkat kampung. pedang. baginda dapat memastikan para pembesar dan penduduk melaksanakan tugas yang diamanahkan. f. 3. ii. pembesar di peringkat negeri melaksanakan perintah sultan dan mengutip cukai di kawasan tertentu. i. 2. dan tombak berambu. kepahlawanan menentang musuh. b.

(nakara) dan dua gendang kecil (tabal). nafiri. payung kuning digunakan oleh putera raja. penggunaan 'bahasa dalam'. . kendi.ulasan bantal besar. tepi tabir. mereka memberikan penghormatan dan taat setia kepada sultan. santap. ii. payung dan ubur-ubur berwarna kuning ketur. dan tilam. mereka yang mengingkari perintah sultan dianggap penderhaka dan akan ditimpa tulah raja.   bahasa dalam atau bahasa istana hanya digunakan oleh raja dan kerabatnya. i. sultan melantik pembesar jajahan dan daerah melalui pemberian surat tauliah. penggunaan warna kuning. manakala payung putih digunakan oleh sultan yang memerintah. c. menyediakan tenaga kerja. k. para pembesar jajahan dan daerah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sebaik-baiknya demi menjaga kemakmuran dan keamanan negeri. Peringkat kampung a. nobat terdiri daripada semambu (dibawa oleh ketua nobat). warna kuning digunakan untuk perhiasan pada sapu tangan. iii. mentadbir jajahan atau daerah. gong. serunai. mempertahankan kedaulatan negeri. rakyat dilarang menggunakan bahasa ini.  tulah merupakan bencana yang menimpa seseorang.   iii. gering.    nobat merupakan alat muzik diraja. nobat dimainkan dalam upacara tertentu sahaja seperti: o o o o perkahwinan raja pertabalan raja kemangkatan raja dan kerabatnya keberangkatan raja ke balairung seri. Contohnya siram. kipas. 3. iv. dua gendang besar. menjaga dan mengekalkan keamanan. b. iv. pentadbiran di peringkat kampung dikendalikan oleh ketua kampung yang dikenal sebagai penghulu atau penggawa. dan tepak sirih. 2. antara tugas pembesar jajahan dan daerah ialah: . j. penggunaan nobat. Peringkat jajahan dan daerah a. dan mangkat. d. segala perintah sultan mesti dipatuhi dan dilaksanakan. menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan. beta.  ii. masyarakat atau negara.

Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan . bilal. Golongan agama a. 5. vi. i. menjadi kadi dan mufti. iii. ii. menghasilkan karya agama. mereka mempunyai ilmu pengetahuan dalam perubatan seperti herba dan khasiat akar menjadi penasihat sultan. golongan ini juga memainkan peranan penting dalam urusan pentadbiran dan masyarakat. Ahli magis a. menjadi pembesar negeri. ahli magis merujuk kepada mereka yang mahir dalam bidang perubatan. mereka terdiri daripada bomoh dan pawang. mereka boleh mengubati dan menyembuhkan penyakit. mereka dihormati dan disanjung tinggi sebagai pemimpin masyarakat kampung. b. mengekalkan taat setia masyarakat kampung. dan juru nikah di kampung. membekalkan tenaga tentera. Struktur masyarakat negeri Melayu dahulu.b. e. iii. b. iv. kayu. memungut cukai. menjadi perantara antara pembesar dengan rakyat. ii. khatib. i. menjadi pendakwah. 4. antara peranan mereka ialah… . v. golongan agama merupakan orang bijak pandai dalam soal agama Islam. menjadi imam. antara tanggungjawab ketua kampung ialah … . d. c. mengendalikan pengajian agama. c.

Buapak. Undang. hanya empat luak di Negeri Sembilan diperintah oleh Undang. iv. menjadi orang perantaraan antara anggota sukunya dengan Undang. Adat Perpatih diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dari Pagar Ruyung. i. Adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan dari Palembang. Lembaga berperanan sebagai ketua suku atau waris. 2. Antara tugas Lembaga ialah:      memilih Undang. c. 7. peranan utama Undang ialah memilih Yamtuan Besar.1. d. ketua pentadbir di luhak atau luak. ii. Yamtuan Besar (Yang Dipertuan Besar). iaitu:     iii. ii. 6. Buapak ialah Ketua Perut. 3. mengendalikan pembahagian harta pusaka. ii. Negeri Sembilan yang mengamalkan Adat Perpatih mempunyai cara pemilihan pemimpin seperti: . menjaga keselamatan dan keamanan. Kedua-dua adat ini berasal dari Sumatera: a. i. Adat Perpatih dibawa ke Negeri Sembilan dan Naning setelah orang Minangkabau berhijrah dan menetap di sana. Lembaga. i. 8. i. Negeri Sembilan mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang berbeza daripada negeri-negeri Melayu yang lain kerana negeri ini mengamalkan Adat Perpatih. 5. menyelesaikan pertelingkahan antara suku. 4. Orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum adat dipanggil ketua adat. Adat Temenggung dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke-15 apabila keturunan Raja Palembang mendirikan kerajaan di Melaka. b. b. ii. setiap anggota dalam sesuatu Perut dipanggil Anak Buah. Buapak berperanan sebagai tempat rujukan tentang soal yang berkaitan dengan adat dan hukum. baginda mempunyai peranan dan tanggungjawab yang sama seperti raja-raja Melayu di negeri lain. Struktur pemerintahan dan pentadbiran Negeri Sembilan: a. iii. Negeri-negeri Melayu yang lain mengamalkan Adat Temenggung. Sungai Ujong Rembau Jelebu Johol lima daerah lain diperintah oleh Penghulu. pemerintah tertinggi Negeri Sembilan.

iaitu: a. 16 kaki payung kuning. 8 buah tepak sirih . Undang memilih Yamtuan Besar. e. Sistem perundangan di negeri-negeri Melayu meliputi dua jenis. h. iii. 9. 2 tunggul panji-panji berwarna hitam. pemilihan pemimpin dilakukan mengikut amalan demokrasi. 16 bilah keris panjang. 3. Tiga Nenek. Lembaga memilih Undang. Tiga Batu. 10. undang-undang adat. b. Sistem perundangan adalah penting untuk menjamin keamanan sesebuah negara. iaitu: a. 8 buah tempat abu. 4 tunggul panji-panji berwarna kuning. j. Segala peraturan yang berdasarkan amalan kebiasaan dalam masyarakat dikenal sebagai undang-undang adat. Adat Perpatih. Terdapat dua jenis undang-undang adat dalam masyarakat Melayu tradisional. Kedua-dua adat ini mempunyai ciri dan keistimewaan tersendiri. 8 batang tiang lilin. b.2 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu 1. Adat Temenggung. Antara contoh suku yang terdapat dalam Adat Perpatih ialah Anak Melaka. Batu Hampar. f. 1. b. i. Anak Buah memilih Buapak. iv.a. 16 batang tombak benderang. Buapak memilih Lembaga. Tanah Datar. 2. d. i. Mungkal. Undang-undang Adat 1. 2 tunggul panji-panji berwarna merah. 11. c. b. undang-undang bertulis. . 4. Alat-alat kebesaran diraja Negeri Sembilan menjadi lambang kekuasaan dan pengesahan Yang Dipertuan Besar. 16 bilah pedang. g. dan Paya. 2. Antara alat kebesaran diraja ialah: a. ii. Batu Belang. Undang-undang adat dihafal secara turun-temurun dan mesti dipatuhi oleh masyarakat.09. pemimpin dipilih oleh pemimpin dari bawah ke atas mengikut suara majoriti. Seri Melenggang.

Hukuman dikenakan agar pesalah sedar akan kesalahannya dan tidak Pewarisan harta pusaka  Anak lelaki diberikan keutamaan kerana mereka mempunyai tanggungjawab yang lebih berat. Setiap anggota dalam satu suku yang sama dianggap bersaudara.   Hukuman   Bertujuan memberikan pengajaran.   Perkahwinan   Perkahwinan di antara anggota sesama suku adalah dilarang kerana mereka dianggap bersaudara. Bertujuan untuk pemulihan. Harta pusaka dianggap kepunyaan suku secara turun-temurun.  Sistem kekeluargaan    Sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah. Anak perempuan diberikan keutamaan kerana mereka menjadi asas pembentukan suku. Keputusan dibuat secara bersama: o semasa membuat keputusan. Hukuman dilaksanakan oleh sultan.    Adat Perpatih Bersifat demokrasi Mengutamakan permuafakatan Setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan. o baginda boleh   .Ciri-ciri dan Keistimewaan Adat Temenggung dan Adat Perpatih Ciri-Ciri Sistem pemerintahan   Adat Temenggung Bersifat autokratik Raja mempunyai kuasa tertinggi o raja sebagai ketua pentadbir dan ketua agama. Nasab keturunan sebelah ibu diutamakan kerana jurai ini melahirkan suku. Lelaki diberikan keutamaan kerana mereka menjadi ketua keluarga. Nasab keturunan dikira daripada sebelah ayah. Yamtuan Besar sering berunding dengan Undang. Perkahwinan berasaskan hukum syarak. o raja menjadi lambang kedaulatan dan perpaduan rakyat.

dan Kedah yang merupakan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka. o hak dan keistimewaan raja serta kaum kerabatnya. Pelaksanaan undang-undang dapat mencerminkan keprihatinan pemimpin dan rakyat untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan aman. b. o tanggungjawab anak kapal.memberikan mandat kepada pembesar atau penghulu untuk melaksanakannya. larangan. o unsur Islam berkaitan dengan jenayah. Perak. Hukum Kanun Melaka   Mempunyai 44 fasal Antara kandungannya ialah: o peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar. mengulanginya. keterangan. 5. Segala himpunan peraturan. iaitu: a. Antara kandungannya ialah: o tanggungjawab pegawai kapal. muamalah. keluarga. Undang-undang bertulis yang dilaksanakan dalam kerajaan Melayu mengutamakan unsur pengajaran. 3. Hukum Kanun Melaka. Undang-undang ini telah mempengaruhi penggubalan undang-undang di Johor. Undang-undang Bertulis 1. dan acara. Undang-undang Laut Melaka. 4. Pahang. dan adat istiadat dalam bentuk bertulis tergolong sebagai undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis yang terawal digubal pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. o langkah-langkah keselamatan . 2. pencegahan dan nasihat melalui hukuman yang dikenakan. Undang-undang Laut Melaka   Digubal untuk menetapkan peraturan pelayaran dan perdagangan.

o hukuman jenayah. o keistimewaan raja dan pembesar. Undang-undang Kedah  Antara kandungannya ialah: o undang-undang pelabuhan . Antara kandungannya ialah: o adat lembaga negeri.o o atas kapal. dan undang-undang lain. Khatib. pertanian. Undang-undang 99 Perak     Berasal dari Parsi. penzina. Antara kandungannya ialah: o syarat memegang jawatan Sultan. Terdapat 99 kesalahan dan hukumannya. Undang-undang Pahang   Digubal semasa pemerintahan Sultan Abdul al-Ghaffar Muhaiyuddin Shah pada tahun 1596. penderhaka. dan Kadi. o hukuman jenayah. Dilaksanakan di Perak pada abad ke-18. dan zina. penceraian. kuasa nakhoda untuk menjatuhkan hukuman. penyewaan dan penumpangan kapal dagang. Penghulu. o peraturan adat istiadat melantik raja dan menghadap raja. o undang-undang awam. o undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan.

bajak. perlombongan. f. 1. Peralatan tradisional digunakan untuk menjalankan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian dijalankan oleh masyarakat Melayu dan pelbagai jenis tanaman ditanam seperti: a. Sekiranya ada kelebihan. peraturan keselamatan pelabuhan. 2. Kawasan delta sungai di Kedah dan Kelantan menjadi kawasan penanaman padi sawah yang utama. Kawasan yang berhampiran dengan sungai menjadi kawasan pertanian yang penting kerana: a. ubi. tanahnya subur.o seperti cukai. . cangkul. buah-buahan. Contohnya: a. kraf tangan. 4. Antara kegiatan ekonomi yang dijalankan ialah: a. e. padi sawah dan padi huma. mudah mendapat bekalan air. b. d. b.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu 1. 3. Pertanian 1. c. d. c. penyisir. 4. Masyarakat Melayu tradisional menjalankan kegiatan ekonomi secara sara diri. 2. b. sayur-sayuran.09. c. b. Pengeluaran hasil adalah sedikit untuk memenuhi keperluan harian sahaja. tenggala. hasil itu ditukar dengan barang keperluan yang lain. perdagangan. d. pertanian. e. peraturan timbangan dan ukuran. perikanan. kuku kambing. 3. tajak.

empangan dibina untuk menakung air dan air disalurkan ke sawah melalui terusan. emas. Larut. 4. Selain menggunakan tenaga manusia. d. 3. 4. Hasil tangkapan diperdagangkan kerana permintaannya tinggi. membuat senjata dan barang perhiasan daripada perak dan emas. Lembah Kinta. Mereka menganyam tikar. i. tanggul. Masyarakat Melayu mahir membuat alat menangkap ikan seperti: a. Kraftangan 1. h. Negeri-negeri Melayu kaya dengan hasil galian seperti bijih timah. pembinaan empangan dan terusan dapat menambahkan hasil pengeluaran padi. tenaga binatang seperti kerbau digunakan untuk melakukan kerja-kerja pertanian seperti membajak sawah. dan belacan. dan nipah. penggelek. 5. tangguk. Sungai Bernam. 2. Kawasan-kawasan yang kaya dengan bijih timah ialah: a. dan Beruas di Perak. dan perak. Dinding. c. iaitu: . 2. 3. serkap.g. bakul dan tudung saji daripada daun mengkuang. b. 3. pencakar. budu. daun pandan. a. Kegiatan perikanan dilakukan oleh mereka yang tinggal di pesisiran pantai dan yang berhampiran dengan sungai. Contohnya terusan yang dibina oleh Wan Mat Saman di Kedah. keropok. b. Masyarakat Melayu tradisional mempunyai kemahiran dan kreativiti untuk menghasilkan barang kraf tangan. Kegiatan melombong hasil galian ini dilakukan oleh masyarakat Melayu secara tradisional. bubu. Masyarakat Melayu melombong bijih timah dengan menggunakan dua kaedah. Mereka juga menenun kain songket. Sungai Selangor dan Sungai Klang di Selangor. sabit. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. Hasil tangkapan yang berlebihan dibuat ikan kering. 2. Sumber-sumber semula jadi digunakan untuk menghasilkan kraf tangan. Perlombongan 1. b. c. 4. Perikanan 1.

lombong Siam. 3. Sistem kerah merupakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat untuk pembesar atau raja tanpa upah. b. Terengganu. 6. cukai labuh batu ialah cukai yang dikutip di tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai. 7. cukai bebas kuala ialah cukai yang dipungut di kuala sungai. sedia berkorban. Sungai menjadi tempat yang penting untuk memungut cukai. 2. 2. 3. 5. d. Sistem serah merupakan pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah. Cukai melambangkan kekuasaan seseorang pembesar di daerahnya. Cukai yang dikutip menjadi sumber pendapatan pemerintah. cukai kepala ialah cukai yang dikenakan terhadap rakyat yang digunakan untuk membuat bunga emas (ufti). Penyerahan ini adalah sebagai balasan kepada pemerintah yang menyediakan tanah untuk diusahakan oleh penduduk. Sistem Kerah 1. kubu. Emas dan perak digunakan untuk menghasilkan barang perhiasan. dan saliran. 6. mendulang atau melampan. Antaranya: a. cukai tanaman ialah cukai yang dikenakan terhadap rakyat sekiranya mereka menghasilkan tanaman yang banyak. Sistem Percukaian 1. Jumlah serahan bergantung pada jumlah hasil tanaman dan ternakan yang diperoleh dalam tahun tersebut. jalan. dan perkakas rumah. 2. b.a. dan Kelantan. perlombongan. Sistem Serah 1. perdagangan. 5. membuat mata wang. Kerja-kerja yang dilakukan adalah seperti membina istana. Bijih timah digunakan sebagai bahan dagangan. dan hasil hutan. Sistem ini dapat menunjukkan rakyat yang taat setia. 4. Cukai merupakan bayaran yang dikenakan oleh pemerintah ke atas hasil-hasil yang dikeluarkan oleh rakyat seperti hasil pertanian. Terdapat beberapa jenis cukai. Perdagangan . dan bekerjasama untuk membantu pemerintah. Emas dilombong di Pahang. c. 3. Cukai dikenakan terhadap barang dagangan yang dibawa masuk melalui pelabuhan juga.

Alat-alat untuk menimbang ialah dacing dan pikul. di Terengganu. 3. di Melaka. Kedah. perak. Ukuran digunakan untuk mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat. Barangan tempatan yang diperdagangkan ialah: a. 2. apabila berlakunya perkembangan ekonomi. beras. a. di Kedah. 5. 2. e. Kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan dipanggil meramu. dan Johor Lama. dan rempah. b. f. dan lada hitam. di Negeri Sembilan. c. mata wang keleng (Calains) yang dibuat daripada timah digunakan pada abad ke-15. dan gantang. wang emas kijang. dan madu lebah. a. bahan galian seperti bijih timah. jongkong tampang atau timah digunakan. Rakyat jelata menjalankan perdagangan secara berjaja di pasar atau di kawasan-kawasan lain. Sukatan dan Ukuran 1. Sultan dan pembesar Melayu berperanan sebagai pemodal dan kegiatan perdagangan dimonopoli oleh mereka. Timbangan digunakan untuk mengukur berat sesuatu barang. Pelabuhan yang terletak di muara sungai berperanan sebagai pusat perdagangan yang mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat. pelabuhan Melaka. kegiatan perdagangan dijalankan secara tukar barang atau berjual beli. b. Mata wang logam yang dibuat daripada emas dan timah diperkenalkan ekoran perkembangan ekonomi. 6. Alat-alat untuk menyukat adalah seperti kaul. wang syiling keping atau pitis dan jokoh. 7. mata wang yang digunakan ialah wang emas dan kupang yang berbentuk segi lapan. Klang. hasil hutan seperti kayukayan. anggota badan digunakan untuk mengukur jarak yang dekat seperti: . damar. 3. 8. Contohnya. dan pohon pitis digunakan. di Selangor. mata wang digunakan. cupak. b. bijih timah. 9. kacang.1. unit relung digunakan untuk mengukur keluasan tanah. dinar. garam. 4. Di negeri-negeri Melayu. 6. Sukatan digunakan untuk mengukur isi padu sesuatu barang. mata wang berbentuk ayam jantan digunakan. 4. Timbangan. Pahang. Barang-barang yang ditimbang ialah emas. Pada mulanya perdagangan dijalankan secara tukar barang. Siput gerus dan siput geweng digunakan sebagai mata wang sebelum mata wang logam diperkenalkan. d. kupang. c. 5. Barang-barang yang disukat pula adalah seperti beras. bahan makanan seperti rempah. kemudian. rempah. 7. dan Perak. dan garam. bijih timah. rotan. di Kelantan. jongkong timah yang dipanggil tampang sebuaya digunakan.

b. jarak antara kampung dengan kampung diukur berdasarkan tempoh masa berjalan seperti sepelaung. raja atau sultan. ii. iii. 2.i. b. dan jalur. iaitu. 4. perahu. 1. i. Golongan pemerintah. Jalan air dan darat digunakan untuk perhubungan. 3. a. a. 4. pemerintah tertinggi.4 Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional 1. Denai penarikan menghubungkan Pahang dengan Melaka. 2. golongan pemerintah. Sistem sukatan. sepekan. dan sepurnama. depa ialah jarak di antara dua hujung tangan. dan ukuran yang digunakan dapat memudahkan urusan perdagangan. Antara pengangkutan darat yang penting ialah gajah. Pengangkutan 1. a. denai penarikan ini dapat memendekkan masa perjalanan. taraf sosial berubah ke taraf lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau berjasa kepada pemerintah. hasta ialah jarak di antara hujung siku dengan hujung jari hantu. Struktur masyarakat merujuk pada pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan sosial dalam sesuatu hierarki kedudukan. b. kolek. Antara pengangkutan air yang penting ialah sampan. melalui taraf sedia   pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya. lembu. sehari. c. Susun lapis masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan.09. iaitu: a. 'jalan ini dipanggil denai penarikan kerana perahu terpaksa ditarik untuk sampai ke sungai. . timbangan. Kedudukan seseorang individu dalam masyarakat boleh berubah melalui dua cara. jengkal ialah jarak di antara ibu jari dengan jari tunjuk. setanak nasi. 8. 3. 5. dan kerbau yang digunakan untuk mengangkut barang. melalui taraf pencapaian. Sungai dan laut merupakan jalan air yang penting. golongan diperintah.

memelihara perpaduan. menjadi pakar rujuk sultan dan masyarakat. c. ii. kebudayaan. mereka melakukan kerja-kerja pertanian. peniaga. gaya hidup mereka meliputi adat istiadat. terdiri daripada hamba raja. pakar dalam ilmu pengetahuan. 5. hamba. wujudnya sikap hormat-menghormati di antara golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah. mahir dalam bidang salasilah raja. i. rakyat asing menjadi askar upahan. mendidik rakyat supaya berakhlak mulia. dan pertahanan. . ii. dan hamba biasa. pawang. bahasa. dan kadi. . i. membantu raja menjalankan pentadbiran. dan cara berpakaian. imam. ii. terdiri daripada rakyat biasa yang bermastautin tetap dan orang asing. kesusasteraan. iii. Gaya Hidup Golongan Bangsawan dan Golongan Rakyat 1. ii. . ulama. ii. i. d. gaya hidup raja dan kerabat diraja diamalkan di istana oleh raja dan kaum kerabatnya. menjadi guru agama. keamanan. . i. kerabat diraja. . a.ii. buktinya dapat ditunjukkan melalui penggunaan bahasa mengikut kedudukan masingmasing. pembesar. Golongan merdeka. dan kemakmuran negeri. d. e. pengukir. a. i. . penghibur raja. mengerahkan tenaga kerja untuk melakukan kerja awam. membantu raja dalam pentadbiran. b. pendeta. rakyat asing mematuhi undang-undang dan adat negeri Melayu. atau bomoh. rakyat biasa menjadi petani. perlombongan. upacara pertabalan Sultan Melaka. pelakon. c. . menjadi penasihat sultan. pedagang dan pelombong. hamba berhutang. b. Gaya Hidup Golongan Bangsawan. kesenian. menjadi pembesar di daerah atau raja di jajahan. c. memegang jawatan secara warisan. menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja. i. b. dan adat istiadat Melayu. Golongan diperintah.

iii. Amalan ini dipanggil berderau atau berseraya di utara Semenanjung Malaysia. jenazah raja atau sultan disempurnakan mengikut hukum Islam. d. tembakan meriam dilepaskan sebagai makluman kepada rakyat tentang kemangkatan raja. g. pakaian diraja dihiasi dengan emas dan permata. i. c. dan harmoni. upacara menyambut tetamu atau utusan Melaka. bersawah. berpancung. ii. pak long. status kedudukan yang tinggi. tenteram. mencium tangan mereka semasa bersalam. amalan gotong-royong dilakukan dalam majlis perkahwinan. seseorang itu mesti menggunakan istilah patik dan tuanku. alat kebesaran yang penuh digunakan. perbezaannya dengan rakyat biasa. sekiranya negara utusan setaraf dengan Melaka. dan kitab al-Quran. pemimpin dan orang yang lebih tua dihormati dengan: . . gaya hidup golongan bangsawan dapat melambangkan: .i. bertanjak. Alat-alat kebesaran dibawa bersama seperti cogan. istiadat menjunjung duli diadakan di balairung seri apabila mereka menghadap dan menyembah raja. ii. Laksamana dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan. memanggil mereka berdasarkan pangkat seperti datuk. d.  f. dokoh. bengkung. masyarakat Melayu mengamalkan nilai-nilai murni dan menjalin hubungan yang erat antara satu sama lain. bendera putih dikibarkan menggantikan bendera kuning. seseorang itu mesti berpakaian kemas. dan keris diselit di depan. i. dan keris. tepak. b. Gaya Hidup Golongan Rakyat. iv. . penggunaan alat kebesaran dikurangkan. keris panjang. upacara kemangkatan raja atau sultan: i. e. . Bendahara duduk dekat dengan singgahsana. tempat bara. ii. ketur. a. h. dan pak lang. pakaian yang nipis atau kasa tidak boleh dipakai. ii. jiran dianggap sebagai keluarga terdekat dan dihormati untuk mewujudkan keadaan aman. sekiranya negara yang menghantar utusan lebih rendah tarafnya daripada Melaka. upacara dibuat berdasarkan kedudukan atau taraf negara utusan. 2. i. iii. Antara alat perhiasan ialah pending. adat menghadap raja. para pembesar menjunjung duli sebagai tanda hormat dan taat setia kepada raja. i. i. upacara pelantikan raja baru diadakan. dan membina jalan.

b. menunggang kuda. bermain catur. Masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan sosiobudaya seperti: a. aktiviti masa lapang ini dapat: . . . perpaduan. sultan dan para pembesar dihiburkan oleh golongan penghibur seperti tukang cerita. i. bermain layang-layang. bermain congkak. f. golongan bangsawan menggunakan masa lapang dengan melakukan kegiatan seperti: . membongkokkan badan apabila berjalan di hadapan atau di belakang mereka. menghasilkan pelbagai bentuk kesenian. bersilat. golongan rakyat jelata menggunakan masa lapang dengan melakukan kegiatan seperti: . bermain sepak raga. ii. tetamu yang datang memberi salam dan tuan rumah menjawab. 4. ii. mereka membasuh tangan dan membaca doa. menghasilkan karya. penyair. Kegiatan Sosiobudaya. menjalankan kegiatan masa lapang. iii. i. menyorongkan tepak sireh. iii. Antara tarian yang dipersembahkan ialah tarian Asyik dan tarian Mak Yong. bersilat. budaya ziarah-menziarahi sering diamalkan oleh masyarakat Melayu. e. bercerita. tuan rumah menghamparkan tikar untuk tetamu duduk. iv. memupuk persefahaman dan saling membantu. c. c. tolong-menolong. semangat bermasyarakat. penyanyi. v. ii. bermain gasing. Mereka kurang berbual atau ketawa ketika makan. 3. iii. iv. mempelajari ilmu pengetahuan. d. d.ii. berpantun. tuan rumah menjemput tetamu masuk ke rumah. a. sebelum makan. dan bersyair. Kegiatan Masa Lapang. makan dengan menggunakan tangan kanan. e. tetamu membasuh kaki sebelum naik ke rumah serta bersalaman dengan tuan rumah. iv. dan menghidangkan makanan serta minuman untuk tetamu. i. dan ahli muzik. i. ii. b. gaya hidup golongan rakyat jelata dapat mencerminkan: . mengamalkan adat resam. bermain senjata.

a. ii. Antaranya: Hikayat Malim Deman Hikayat Raja Muda Hikayat Anggun Cik Tunggal. karya persuratan dihasilkan melalui tulisan jawi. usuluddin. . ii. bidang kesusasteraan. karya persuratan dapat menambahkan ilmu pengetahuan. sastera lisan dapat memberi hiburan dan nasihat. Syair Sultan Ahmad Tajuddin. cerita dongeng    f. menajamkan fikiran dan ingatan. h. iv. cerita jenaka    ii. Nazam Kamzul Ula. v. iii. b. v. scerita penglipur lara    e. . karya dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti: . ii. Pak Kaduk Si Luncai Lebai Malang Kura-kura dan Arnab Sang Kancil dan Harimau Pelanduk dan Buaya Cik Siti Wan Kembang Puteri Sa'dong Tasik Dayang Bunting. bidang bahasa. bidang sejarah. 5. cerita binatang    iii. Karya Persuratan. iv. tafsir. terdapat juga karya sastera berbentuk lisan yang disampaikan melalui cerita. iii. menghiburkan hati. Tuhfat al-Nafis. dan hadis. antara karya yang ditulis ialah: Sejarah Melayu. bidang agama – fikah. tasawuf. bidang perubatan. bidang ketatanegaraan. . i. g. d. Misa Melayu. Kitab al-Darr al Manzum. i. cerita sastera lisan disampaikan oleh tukang cerita dengan iringan alat muzik.i. c. karya-karya yang dihasilkan merupakan cara pengarang menyampaikan ideanya. i.

b. balutan tepak sirih. nasyid. j. i. i. rumah Melayu berbumbung panjang. hadrah. seni suara yang terkenal termasuklah endoi atau dendang Siti Fatimah. menunjukkan nilai mutu kesenian yang tinggi. e. vi. gong. k. membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. dan membuat ukiran pada pintu serta mimbar masjid. masyarakat Melayu kaya dengan kesenian. tarian yang terkenal di kalangan orang Melayu ialah joget. h. iv. dan nafiri. a. masyarakat Melayu dapat: hadrah dan gamelan adalah antara seni muzik yang membanggakan. memahat. iii. v. rumah Melayu di Kelantan. inang. rumah Melayu di Johor terpengaruh dengan reka bentuk rumah orang Belanda. seni ukir. Seni pertahanan diri ini dapat: . dikir barat. kompang. marhaban. Terengganu. qasidah. dan tidak berpaku. Antara hasil kraf tangan ini ialah bantal. bahagian dalaman rumah dihiasi dengan ukiran bermotifkan alam semula jadi. ukiran mereka bercorak ukiran timbul. . ii. seni bina. bertebar layar. d. vii. asyik. dan kipas. bunga.6. seni muzik. seni suara. mempamerkan bakat. ulit anak. reka bentuk rumah Melayu di Negeri Sembilan dipengaruhi oleh seni bina rumah Minangkabau. f. dan rodat. i. zapin. ii. m. i. terbenam. nazam. seni tekat. persendian diikat dengan rotan atau akar. dan tembus dalam bentuk daun. Melalui kegiatan seni. masyarakat Melayu juga pandai bermain senjata dan bersilat. iaitu hasil ciptaan rakyat seperti: . dan Pahang terpengaruh dengan seni bina Majapahit dan Siam. dan kuda kepang. g. seruling. seni tenun. reka bentuk rumah Melayu berhubung rapat dengan alam sekitar. orang Melayu mahir mengukir tembaga. ghazal. seni tekat yang dihasilkan oleh orang Melayu merupakan kain baldu yang disulami dengan benang emas yang berbentuk bunga atau pohon-pohon. Keseniaan Rakyat. l. seni mempertahankan diri. seni tari. Alatnya terdiri daripada rebana ubi. mendisiplinkan diri. ii. . c. ayat-ayat al-Quran dengan tulisan khat. .

upacara berzanji dan marhaban akan diadakan. adat resam merupakan amalan yang ditetapkan oleh masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun. diadakan di rumah pengantin perempuan. bunga manggar. adat berkhatan adat menyambut kelahiran bayi. upacara ini biasanya diadakan secara beramai-ramai. antara adat yang diamalkan oleh orang Melayu ialah: . a. kedua-dua mempelai akan bersanding di atas pelamin. atau digunting oleh tetamu yang hadir. wang belanja dan hantaran diberikan kepada pengantin perempuan oleh pihak lelaki. mereka akan menetapkan tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan.   ii. akad nikah meminang . jurunikah akan menjalankan upacara ini. membantu seseorang menghadapi musuh.      v. diadakan apabila seseorang anak lelaki sudah mencapai akil baligh. Adat Resam membentuk ketahanan diri.i. kanak-kanak lelaki dimandikan dan diarak mengelilingi kampung sebelum upacara berkhatan dilangsungkan. pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dan memberi sebentuk cincin sebagai tanda pertunangan. c. Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju.    iii. 7. majlis perkahwinan/bersanding   iv. dan persembahan silat. sebagai tanda kesyukuran kepada Allah kerana mengurniakan anak. mas kahwin. upacara dijalankan oleh Tuk Mudin. merisik – untuk mengetahui sama ada gadis itu telah dipinang atau belum. diadakan setelah seminggu bayi dilahirkan. tahlil dan doa selamat dibaca pada akhir upacara. b. adat perkahwinan   i. ii. atau cukup umur. bayi akan diberikan nama dan rambut bayi akan dicukur oleh bidan.     pengantin diarak dengan diiringi paluan kompang. masyarakat Melayu mengamalkan pelbagai adat resam.

tajwid. pantun. atau di rumah guru agama. perubatan tradisional. adat istiadat dan pantang larang. . pendidikan secara formal diwujudkan setelah kedatangan agama Islam. iii. kemahiran ini diajar kepada kanak-kanak atau diperoleh melalui pemerhatian kanakkanak itu sendiri. bertatasusila. berdikari. pendidikan ini disampaikan secara tidak formal dan kadang kala disampaikan melalui cerita lisan. Pendidikan a. iaitu pelajaran diajar secara tidak langsung oleh orang yang berpengalaman. kemahiran-kemahiran tertentu juga disampaikan kepada kanak-kanak secara tidak formal seperti kemahiran pertukangan. masjid. masyarakat Melayu tradisional mengamalkan pendidikan tidak formal. dalam masyarakat Melayu. c. d. berakhlak mulia. f. iv. g. i. ada di kalangan masyarakat Melayu yang melanjutkan pendidikan agama ke Makkah. pendidikan bertujuan untuk melahirkan individu yang: . membaca al-Quran. berhemah tinggi. dan teka-teki. dan tulisan jawi. i. pendidikan formal diadakan di istana. peribahasa. surau. ibu bapa atau orang dewasa yang berpengalaman mengajar kanak-kanak berkaitan dengan adab sopan. dan seni pertahanan diri. rukun Islam. kitab muqaddam. e. madrasah. h. ii. bersopan santun. mereka mempelajari fardhu ain. rukun iman.8. b.

1 Latar Belakang Sejarah Sarawak 1. 4. b. dan cara hidup yang berbeza. Sibu. Saribas. 2. Masyarakat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik mempunyai bahasa. b. Sarawak ditadbir oleh Kesultanan Brunei. c. Kuching. 3.Sarawak 1. Pada masa itu.10. Misalnya: a. 1. b. Bintulu. Oya. Taburan penempatan kumpulan etnik di Sarawak adalah seperti yang berikut: Penempatan Pesisiran pantai Kumpulan Etnik   Kawasan Tumpuan Menetap di kawasan pinggiran pantai. Pangeran Mahkota mentadbir Sungai Sarawak (Kuching). 4. Simanggang. Ini terbukti dengan penemuan peninggalan sejarah di Gua Niah seperti: a. dan Lembah Utara Rajang. Sejak abad ke-15. Oya. Lundu. Syarif Sahap mentadbir Sungai Skrang. Sarawak dibahagikan kepada beberapa buah jajahan dan setiap jajahan ditadbir oleh seorang pembesar yang diberikan kuasa autonomi. 5. tembikar. Sarawak sudah didiami manusia kira-kira 40 000 tahun dahulu dan merupakan salah sebuah negeri terawal diduduki oleh manusia di Asia Tenggara. masyarakat Sarawak kurang berhubung dengan orang luar. 2. budaya. lukisan pada dinding gua. Kawasan dataran pantai dan lembah sungai di barat Kuching merupakan kawasan yang paling padat dengan penduduk.10. Kumpulan etnik di Sarawak terbahagi mengikut kawasan penempatan.2 Masyarakat Sarawak 1. Tanjung Datu Di pinggir pantai Mukah. Keadaan tempat tinggal dan taburan penduduk yang berselerak menyebabkan: a. 3. perkakas seperti kapak dan pisau batu. setiap kumpulan etnik membentuk identiti kebudayaan] sendiri mengikut persekitaran. Mukah. Nama Sarawak diambil daripada nama Batang Sarawak atau Sungai Sarawak. Melayu Melanau  .

Ulu Batang. Kegiatan sosiobudaya pelbagai etnik di Sarawak diwarisi secara turun-temurun. Rajah. dan lebai. Setiap etnik menghormati budaya yang diamalkan oleh etnik yang lain. dan Sungai Rajang. dan Balui. 2. pendidikan secara tidak langsung yang disampaikan melalui cerita cerita lisan oleh orang tua dan ibu bapa kepada anak-anak. b. a.10. Sungai Batang Lupar. Pendidikan Islam/Pendidikan formal. Batang Baram. Singgai. pendidikan berlandaskan kepercayaan animisme dan cara mencari nafkah hidup seperti cara berburu dan memungut hasil hutan. a. dan Sungai Kayan.3 Kegiatan Sosiobudaya 1. pelajaran yang diajar termasuklah membaca al-Quran. b. Sadong. dan cara melaksanakan ibadat seperti sembahyang. 3. Peraturan dan Adat Resam . Iban Lembah Sungai  Sepanjang Sungai Saribas. Pendidikan 1. Lembah Terusan Sungai Baram Kaki bukit dan gunung di utara Sarawak Kawasan Sungai Trusan dan Limbang Kawasan Hutan Baram Sungai Rajang Kenyah Bidayuh   Kelabit Pedalaman Murut     Penan  1. 2. hukum Islam. disampaikan oleh imam. Sungai Skrang. Ini membolehkan wujudnya semangat kekitaan di kalangan masyarakat Sarawak. guru agama. menulis jawi. Pendidikan tidak formal.

Peraturan dan adat resam orang Kayan. b. kaum lelaki pula mencacah badan dengan pelbagai corak. Peraturan dan adat resam orang Melayu Sarawak: a. tajau dianggap suci. b. menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya. b. 9. d. dan Kenyah: a. perayaan Hari Gawai yang terkenal termasuklah: i. c. Tuai rumah bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan anak buahnya. hidup bermasyarakat dan saling membantu. 2. Kebudayaan 1. Antara tanggungjawab tuai rumah ialah: a. 5. menyimpan tajau menjadi amalan tradisi. menggambarkan kecantikan. Tujuannya: i. b. Kelabit. mengamalkan adat resam berasaskan agama Islam. Penduduk yang bukan Islam patuh kepada cara hidup dan adat resam yang diwarisi secara turun-temurun. . Perayaan orang Melanau. 2. Perayaan orang Iban: a. pada hari perayaan. Gawai Kenyalang atau Gawai Antu. Masyarakat yang tinggal di rumah panjang diketuai oleh tuai rumah.1. dan perayaan. 6. 10. menyelesaikan masalah perkahwinan. 3. menindik telinga dan gelang tembaga digantung hingga cuping telinga menjadi lanjut. Masyarakat Sarawak menyambut pelbagai perayaan setiap tahun. Rumah panjang berfungsi sebagai sebuah perkampungan dan penghuninya hidup seperti sebuah keluarga besar. dirayakan sebagai tanda kesyukuran kerana hasil yang diperoleh. 8. Penduduk yang beragama Islam mengamalkan cara hidup dan adat resam yang berasaskan ajaran Islam. anting-anting yang dipakai melambangkan status. iii. 4. menetapkan tarikh Hari Gawai dan perayaan 'Beranyi'. Gawai Batu. 7. Gawai Burung. ii. 3. menyambut Hari Gawai. Peraturan dan adat resam orang Iban: a. ii. Bidayuh dan orang Ulu tinggal di rumah panjang. dan perlu dihormati. c. bernilai. b. tajau berfungsi sebagai harta simpanan. c. Kebanyakan orang Iban. penceraian. peraturan. tetamu diberikan minuman tuak dan tarian ngajat dipersembahkan.

ipok dipuja supaya orang Melanau: i. d. b. menyambut perayaan Kaul. Semangat itu perlu dipuja. c. c. Kepercayaan orang Melanau termasuklah: a. Mereka percaya semua unsur alam seperti bukit. sape. bentuk muka bumi. Kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dipengaruhi oleh: a. Kepercayaan orang Penan termasuklah: a. dilarang hidup menetap. b. 2. kaum lelaki sahaja menari. Alat muzik. dan berpantun. 4. . menyemah sebelum membuka petempatan dan mendirikan rumah supaya penunggu tidak mengganggu mereka. percaya kepada makhluk ghaib yang digelar 'ipok'. ii. b. gunung. manakala kaum wanita bermain gendang. suling.10. b. memperoleh tangkapan yang banyak. iii. mengelakkan penyakit. selamat semasa berada di laut. bergendang merupakan kesenian tradisi orang Melayu Sarawak.a. 1. jika mendengar bunyi burung ketupung atau beragai.4 Kegiatan Ekonomi Ekonomi Sara Diri 1. dilarang membersihkan kawasan hutan. berpindah setiap kali berlaku kematian. 3. mereka tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu kerana percaya tuhan memberi amaran kepada mereka. engkerurai adalah antara alat muzik masyarakat Sarawak. dilarang menebang pokok besar. a. b. Kesenian orang Melayu Sarawak.  gendang. 5. 5. 4. Kepercayaan orang Iban ialah: a. bertujuan untuk memuja ipok yang mengawal laut. Kepercayaan animisme diamalkan oleh sebilangan penduduk peribumi Sarawak. pokok. dan hutan mempunyai semangat atau roh. bernyanyi. sungai. 'ipok' dipuja dalam perayaan 'Kaul' pada setiap tahun. Agama dan Kepercayaan 1.

Bidayuh. Perlombongan 1. Kegiatan menanam padi huma diusahakan oleh penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman seperti orang Iban. 5. Paku. c. 3. Perdagangan 1.b. . penanaman sagu. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. 4. Kegiatan perlombongan galian ini diusahakan oleh orang Bidayuh. sumber alam. dan Murut yang tinggal di kawasan pedalaman menanam padi di sekitar rumah mereka secara gotong royong. penanaman padi sawah. Orang Iban. 5. Di Bau. kegiatan perlombongan bahan galian ini ditadbir oleh Datu Patinggi Ali. Tanaman ini diusahakan oleh orang Murut dan Kedayan. 4. Pertanian 1. 2. Antimoni dan emas merupakan galian terpenting di Sarawak. Kenyah. Padi huma yang ditanam di kawasan bukit-bukau tidak memerlukan sistem saliran. kawasan penempatan. 2. Padi sawah ditanam oleh orang Kelabit di kawasan hulu Sungai Baram. Sarawak merupakan negeri pengeksport sagu yang utama. Orang Penan yang tinggal di hulu Sungai Baram dan Sungai Rajang memburu binatang dengan menggunakan sumpitan. 6. 2. 4. rotan. dan jelutung. penanaman padi huma. dan Bidi. dan orang Ulu. Masyarakat Sarawak menjalankan kegiatan ekonomi yang berbentuk sara diri. kegiatan melombong emas diusahakan oleh orang Cina. Kegiatan pertanian di Sarawak ialah: a. 3. Lada hitam merupakan tanaman tradisional terpenting di Sarawak. d. Beras Bario merupakan pengeluaran yang terkenal. Mereka yang tinggal di kawasan pedalaman memungut hasil hutan seperti damar. b. penanaman lada hitam. Pada peringkat awal. c. 7. 3. Sarawak memperdagangkan hasil pengeluarannya di pelabuhan Melaka. Orang Melanau menjalankan perusahaan sagu. Kayan. Isi pokok sagu yang dipanggil ripo digunakan untuk menghasilkan tepung sagu atau lemantak.

Menjalankan perniagaan secara kecilkecilan. Menanam padi sawah. Melayu  Melanau            Kelabit Bidayuh Iban. Memungut hasil hutan. Pedagang Cina ini menjual pinggan mangkuk. Memungut hasil hutan. KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT SARAWAK Kumpulan Etnik   Kegiatan Ekonomi Menanam padi sawah dan kelapa. India. Menjadi peladang. Menjadi nelayan. emas. Sarawak juga dikunjungi oleh pedagang dari Arab. telur penyu. sumbu badak. 4. Menanam padi huma. Mengusahakan sagu. dan Kenyah . Kayan. Menanam padi sawah. dan hasil hutan di Sarawak. Memburu binatang.2. Memburu binatang. Menanam padi huma. dan Kepulauan Melayu. barangan kaca dan besi di pelabuhan Santubong. Menjadi orang tengah dalam perdagangan. 3. Pedagang dari China memperoleh lada hitam.

. 6. Pada tahun 1704. 5. 9.1 Latar Belakang Sejarah Sabah 1. 1. kerana Sultan Sulu membantu Sultan Brunei menewaskan musuh di Pulau Chermin. Nama negeri Sabah diambil daripada nama sejenis pisang. Sultan Muyiddin menyerahkan kawasan timur laut Sabah kepada Sultan Sulu kerana bantuan diberikan oleh Sultan Sulu untuk menewaskan musuh Brunei. dan Sipitang. Salasilah Brunei mencatatkan bahawa jajahan utara Sabah. iaitu lebih kurang 30 etnik. iaitu: a. 3. iaitu Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Sistem pemerintahan Kesultanan yang wujud di Sabah terbahagi kepada dua. iaitu: a. penduduknya terdiri daripada orang Kadazan dusun.11. c. Akibatnya.Sabah 1. iaitu kawasan Kimanis ke Balik Papan dan selatan Sungai Sibuku telah dikurniakan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu pada akhir abad ke-17. Sejak abad ke-17.2 Masyarakat Sabah Kumpulan Etnik dan Penempatan 1. b.11. b. 2. Kesultanan Sulu. Taburan kumpulan etnik di Sabah adalah seperti yang berikut: Penempatan Pesisiran pantai Kumpulan Etnik MelayuBrunei Kawasan Tumpuan Pesisiran pantai barat seperti Papar. Kesultanan Brunei. a. 8. 10. wujudnya dua Kesultanan di Sabah. kawasan pantai dan pesisiran Sabah dikuasai oleh Kesultanan Brunei. iaitu pisang saba atau pisang jaba. sistem pemerintahan kesultanan. 7. Pemerintahan Kesultanan Brunei menghadapi masalah perebutan kuasa dari tahun 1662 hingga tahun 1674. 4. Kimanis. dan orang Sungei. Sistem pemerintahan Sabah terbahagi kepada tiga. dan sungai. sistem pemerintahan kesukuan. b. Penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. sistem pemerintahan ketua bebas. penduduknya terpisah daripada kumpulan etnik yang lain oleh bentuk muka bumi seperti banjaran gunung. Sistem pemerintahan ini diamalkan di bahagian pesisiran pantai barat dan pantai timur Sabah. Sistem pemerintahan kesukuan diamalkan di daerah pedalaman. 2. Murut. bukit-bukau.

bersawah. 2.Bajau Suluk Lembah Pantai Pedalaman Kadazan Dusun Murut Pesisiran pantai barat dan pantai timur seperti Kota Belud. ibu bapa atau orang yang lebih tua mengajar anak-anak cara memancing. Keningau. Penampang. Pendidikan formal.3 Kegiatan Sosiobudaya 1. 1. Pendidikan tidak formal. a. berburu. dan Tawau. dan kepanasan diamalkan oleh orang Kadazandusun. pondok. b. . Ranau. wabak penyakit. Masyarakat bumiputera Sabah mengamalkan undang-undang adat untuk: a. Amalan tersebut disampaikan kepada generasi muda melalui pendidikan tidak formal. mengeratkan hubungan masyarakat.11. b. 2. pendidikan formal terhad pada pendidikan agama Islam. adat resam. berfungsi untuk memberi kemahiran kepada golongan muda. dan kerosakan tanaman. Pantai barat dan pedalaman di pantai Kudat. Keadaan persekitaran banyak mempengaruhi kegiatan sosiobudaya masyarakat di Sabah. c. Menurut kepercayaan orang Kadazandusun. Pendidikan 1. Semporna. mereka belajar di surau. 4. Kudat. Adat pertanian. memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup. dan Papar. Pesisiran pantai timur seperti di Semporna. dan Tenom. kemahiran ini disampaikan agar mereka boleh berdikari apabila dewasa nanti. dan Tambunan. Tuaran. Papar. sogit. memanjat. a. Antara undang-undang adat yang menjadi amalan penduduk Sabah ialah: a. Rundum. b. berternak. agama dan kepercayaan diwarisi secara turun-temurun. Undang-undang adat seperti babas. c. 2. atau rumah guru agama. menyumpit. Persiangan. 3. kanak-kanak belajar membaca al-Quran dan menulis jawi. Peraturan dan Adat Resam 1. Lahad Datu. Amalan sosiobudaya seperti peraturan. masyarakatnya akan ditimpa malapetaka seperti bencana alam. dan bertukang. sesiapa yang tidak mematuhi undang-undang adat. 3.

pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau diadakan dalam Pesta Kaamatan. dalam masyarakat Murut. mereka percaya bahawa roh orang yang mati akan pergi ke Gunung Kinabalu dan apabila tiba masanya. rohnya akan pergi ke syurga atau neraka. g. ii. sebelum dikebumikan. ii. bomoh yang dipanggil Bobohizan berperanan untuk membuang kepanasan. Pesta Kaamatan diadakan selepas musim menuai sebagai tanda kesyukuran kepada Kinorohingan kerana telah memberi hasil padi yang banyak. Adat kematian. i. ketuanya berperanan sebagai penguatkuasa hukum Islam. Adat perkahwinan. 4. Agama dan Kepercayaan 1. Ratu Cantik melambangkan Huminodun yang dikorbankan menjadi padi. semasa menanam dan menuai padi. Kumpulan etnik yang beragama Islam. c. masyarakat Sabah mengamalkan kepercayaan animisme dan pagan (percaya kepada perkara ghaib). 5. ii. e. Agama dan kepercayaan orang Kadazandusun: a. Tarian Sumazau dipersembahkan sebagai hiburan. b. i. 2. orang tua berperanan sebagai penguatkuasa undangundang adat. upacara Magavau diadakan selepas menuai padi sebagai penghormatan kepada semangat padi. acara Maglamilami (beramai-ramai) iaitu menjamu selera dan hiburan diadakan dalam upacara perkahwinan. d. mereka percaya kepada tuhan yang dipanggil Kinorohingan yang bersemayam di dunia lain. Pada peringkat awal. Kemudian. nilai-nilai Islam diamalkan oleh penganut Islam yang terdiri daripada orang Melayu-Brunei dan Bajau. mayat dibakar dalam tembikar dan disimpan di rumah selama tujuh hari. c. orang Bajau biasanya mengadakan majlis perkahwinan pada 14 dan 15 Hijrah kerana cahaya bulan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki. apabila berlaku kematian. f. Setelah kedatangan Islam pada abad ke-16.i. mayat dibersihkan dan dipakaikan pakaian. Bagi mereka yang bukan beragama Islam. upacara memuja semangat padi yang dipanggil monogit diadakan. 3. selepas menuai padi. b. upacara perkahwinan juga sering diadakan pada hari Rabu dan Ahad. . kebanyakan mereka mengamalkan kepercayaan animisme. iii. orang Kadazandusun menyambut Pesta Menuai. saudara maranya akan memukul tiang rumah.

salun. c. i. a. mereka percaya Babalian iaitu bomoh boleh berhubung dengan kuasa ghaib. ukiran. Masyarakat Sabah terkenal dengan pelbagai jenis tarian. muzik. gabang. dua orang melagakan alu dan dua orang memegang pangkal alu supaya tidak berganjak dari kedudukannya. Tarian Limbai dipersembahkan oleh orang Bajau. iii. dan hari Monggotom atau Hari Pesta Menuai Padi. d. binaan. Tarian Mangalang. Kesenian 1. c. iaitu memuja semangat padi. c. b.6. dipersembahkan oleh orang Murut semasa sambutan Hari Magavau. bas. kulintangan. Kebanyakan alat muzik masyarakat Sabah dibuat daripada buluh. 5. berpindah rumah. b. 4. 3. sompoton. e. . ii. dan seni pertahanan diri. iaitu kuasa yang mencipta segala-galanya. tarian. Antara alat-alat muzik yang dicipta oleh mereka ialah: a. rotan. mereka mengamalkan kepercayaan animisme. tarian diiringi pukulan gong oleh sepasang penari wanita dan lelaki yang berpakaian tradisi. mereka menganggap Gunung Antulai atau Gunung Aru sebagai tempat suci. b. mereka percaya kepada Aki Kopuno. ii. iaitu: a. f. d. suling.  dipersembahkan oleh etnik Murut dalam upacara menyambut tetamu yang datang dari jauh. Penduduk yang tinggal di rumah panjang dianggap sebagai sebuah keluarga yang besar. pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau turut diadakan dalam pesta tersebut. Kumpulan etnik Sabah seperti orang Murut dan orang Rungus tinggal di rumah panjang yang dibuat daripada buluh. Tarian Sumazau. lazimnya. dan daun rumbia. anyaman. 2. d. i. Agama dan kepercayaan orang Murut. Tarian Magunatip. Seni budaya masyarakat Sabah termasuklah kraf tangan. ditarikan semasa perayaan pesta menuai atau majlis tertentu.

Kegiatan memungut hasil laut diusahakan oleh orang Melayu-Brunei. Penduduk Sabah menjalankan pertanian pindah dan pertanian kekal. b. 9.4 Kegiatan Ekonomi 1. Orang Bajau menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti jaring dan kelong. 8. 1. dan Tambunan. Antara kraf tangan yang dihasilkan ialah: a. dan Teluk Brunei menjalankan kegiatan menangkap ikan. senjata. alat muzik. Penampang. b. keledek. Kegiatan memungut sarang burung dijalankan di Gua Gomantong di Sandakan. Pertanian pindah melibatkan penanaman padi huma di kawasan lereng bukit. Pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan oleh penduduk Sabah secara sara diri. 12. Penduduk Sabah pandai memanfaatkan sumber alam untuk menghasilkan pelbagai jenis barang kraf tangan. 11. dan Bajau yang tinggal di pesisiran pantai. Petani yang menjalankan pertanian kekal menanam padi sawah. 7.6. agar-agar. dan madu lebah. Suluk. c. Petani akan berpindah selepas dua hingga tiga tahun. Orang Murut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan seperti rotan. Teluk Kimanis. petani juga menanam sayur-sayuran. kelapa.11. Ranau. Perdagangan . 10. karang laut. lembah bukit seperti Keningau. 3. d. Kegiatan ini dijalankan oleh orang Kadazandusun di kawasan seperti: a. Ketua rumah panjang atau orang tua merupakan penghubung antara pemerintah dengan penduduk rumah panjang. kain tenun. Bentuk muka bumi dan persekitaran tempat tinggal mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk Sabah. ubi. Selain itu. Sandakan. 6. Antara hasil yang dikutip ialah: a. buah-buahan. 2. timun laut. Penduduk yang tinggal di pesisiran pantai di Semporna. lembah pantai barat seperti Tuaran. 4. Hasilnya dieksport ke China. damar. Orang Bajau terkenal sebagai penyelam dan pengutip hasil laut yang mahir. c. b. dan menternak binatang. dan Papar. anyaman seperti tikar dan bakul. 7. 5.

5. Mereka berdagang di kalangan masyarakat etnik secara tukar barang. Pelbagai kumpulan etnik Sabah berjual beli di Pasar Tamu. 4. Di Pasar Tamu. 3. 2. orang Bajau. . Urus niaga di Pasar Tamu dapat mengeratkan hubungan di antara kumpulan etnik dan mewujudkan semangat muhibah dan harmoni. Suluk dan Melayu-Brunei memperdagangkan hasil laut dan beras.1. Perdagangan dengan pedagang Cina dijalankan dengan menggunakan mata wang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful