Detalii structurale 18

În cazul figurii de mai sus, termoizolarea pereţilor exteriori se va realiza prin alipirea plăcilor de tip URSA HF-HL (obţinând astfel şi grosimea adecvată). Montarea cât mai stransă a plăcilor termoizolante, atât între ele cât şi de elementele de susţinere a placajului, se va realiza cu elemente de fixare din plastic, prinse de elementele de fixare a placajului de cărămida aparentă. Elementele de fixare se vor amplasa la colţurile şi pe mijlocul plăcilor (respectiv în 4,16 poziţii/m2).Termoizolarea la partea inferioară a pereţilor şi planşeelor de delimitare a spaţiului mansardei se va face cu plăcile de tip THERWOO FILC caşerate cu folie de aluminiu. Benzile laterale ale plăcilor de vată se vor prinde pe sipcile de lemn şi se vor etanşa cu bandă autoadeziva de aluminiu, realizându-se astfel o bariera împotriva vaporilor continuă. Datorită influenţei punţii termice în dreptul capriorilor, coeficientul de transfer termic al termoizolaţiilor obişnuite este cu 17-18 % mai mare decât al produselor de tip saltea din vată minerala cu fibre de sticla.

Termoizolarea la partea inferioară a planşeului peste subsol, cu tavan suspendat 1. pardosealã 2. strat suport pardosealã (dalã de beton flotantã) 3. izolare tehnologicã 4. termoizolaþie din plãci URSA TL-T sau TLTK, în strat flotant(.apã de nivelare) 5. planşeu peste subsol (strat de nivelare) 6. termoizolaþie din saltea URSA LHF, ELF între elementele cadrului din lemn 7. învelitoare (ex. placã) 8. finisaje (zugrãvealã) Faţadă ventilată placată 9. placaj de faþadã (perete ventilat) 10. spaþiu ventilat 11. structurã de fixare a peretelui ventilat 12. caşeraj FR3 - strat etanşare, permeabil la vapori 13. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL 14. strat de nivelare-etanşare, ex. tencuialã, glet 15. perete 16. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet) 17. finisaj (zugrãvealã) 18. izolaþia soclului 19. strat de nivelare 20. perete de subsol 21. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet) 22. finisaj (ex. zugrãvealã) 23. structurã de drenaj 24. trotuar 25. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii) 26. sol natural 27. URSA XPS

Nu se recomandã realizarea structurii uşoare în cazul structurilor delimitatoare ale mansardei (vezi figurã) din punct de vedere al acumulãrii cãldurii, în mod special pe timp de varã. Se evitã acest lucru prin realizarea unei structuri cu douã interspaþii de ventilare. Se va pune accent deosebit în timpul proiectãrii pe dimensionarea orificiilor de aerisire, respectiv pe modul de amplasare a elementelor de ventilare ale învelitoarei. Straturile de termoizolaþie ale plan.eelor necirculabile pot fi realizate cu saltele de densitate redusã URSA LHF, ELF (sau în cazul stratului superior cu saltea caşeratã URSA LHF-NP2). Saltelele vor fi dispuse cât mai strâns posibil. Fonoizolarea planşeului intermediar va fi realizat pe de o parte de fâşiile de contur URSA TL-T, pe de altã parte de saltelele URSA LHF aşezate în perna flotantã.

Stratul termoizolator va fi protejat împotriva umiditãþii apãrute în urma realizãrii stratului suport din beton al pardoselii cu o izolare tehnologicã. Legãtura între placajul de cãrãmidã şi structura peretelui va fi asiguratã în plus şi de boiandrugi. dalã de beton 3. sol natural 19. strat de nivelare 22. pardosealã (şapã de nivelare) 2. Dispunerea în strat ale plãcilor se va realiza prin intercalare. folie PE) 4. finisaje (zugrãvealã) 16. structurã de drenaj 26. tencuialã. Pentru realizarea stratului termoizolant-flotant într-un singur strat (de max. În timpul execuþiei. zidãrie de cãrãmidã (perete de protecþie) 9. finisaje (zugrãvealã) Perete exterior cu strat intermediar termoizolant. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4. cu suprapuneri de minim 20 cm. tencuialã. strat de nivelare (ex. izolare tehnologicã (ex. Plãcile vor fi fixate pe peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile cu diametrul de 4-8 mm. tencuialã. glet) 15. finisaj (ex. Aceastã izolare se realizeazã cu o folie de PE. plãcile în cadrul aceluiaşi strat fiind strâns îmbinate între ele. . Evacuarea condensului se realizeazã prin orificiile practicate pe elementul de susþinere. glet) 7. perete 14. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL 12. placat cu cărămidă.Detalii structurale 19 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta. utilizate la montarea (fixarea ) zidãriei din cãrãmidã. perete de subsol 23. ridicat pe marginea planşeului de-a lungul bandei termoizolante.etanşare (ex. între termoizolaþie şi zidãria din cãrãmidã se va prevede un strat de aer de 10 mm. tencuialã. glet 13. URSA XPS Termoizolarea planşeului peste subsol în modul arãtat în figura de mai sus este posibilã doar dacã se dispune de suficient spaþiu deasupra planşeului pentru montarea straturilor termoizolante de grosime doritã. strat de nivelare . Rolul acestui strat este de colectare şi evacuare a condensului creat pe suprafaþa interioarã a zidãriei din cãrãmidã. termoizolaþie în strat flotant din plãci URSA TL-T (şapã de nivelare) 5. izolaþia soclului 21. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii) 18. 5 cm) se vor utiliza plãci URSA TL-T. Planşeu cu dală flotantă peste subsol 1. element de susþinere din oþel (perforat) 20. iar la o temoizolaþie în douã straturi plãci rigide de tip TL-TK şi TLTT. Pe conturul de intersecþie al pereþilor şi planşeu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. trotuar 17. glet) 24. zugrãvealã) 25. planşeu peste subsol 6. 16 buc/m2). strat de nivelare (ex. spaþiu neventilat (10 mm) 10. agrafã de ancorare şi rozetã de fixare 11. cu strat ventilat 8. strat de nivelare (ex.

tencuialã.Detalii structurale 21 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta. utilizate la montarea (fixarea ) zidãriei de cãrãmidã. strat de protecþie geotextil împotriva prafului 16. între termoizolaþie şi zidãria din cãrãmidã se va prevede un strat de aer de 10 mm. sol natural Planşeu pe sol cu grinzi de lemn 13. dispusã peste umplutura de pãmânt. hidroizolaþie împotriva umiditãþii solului 19. Interspaþiu de aer neventilat (10 mm) 3. În timpul execuþiei. glet) 6. montate între grinzişorii de lemn impregnaþi. Evacuarea condensului se realizeazã prin orificiile practicate pe elementul de susþinere. finisaje (zugrãvealã) 9. zidãrie de cãrãmidã 2. umpluturã bine tasatã. dispuşi la o distanþã de 59 cm. iar pe conturul de intersecþie dintre pereþi şi planşeu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. tencuialã. agrafã de ancorare şi rozetã de fixare 4.etanşare (ex. . termoizolaþie cu placã URSA HF-HL. se recomandã produse de tip URSA LHF sau LHL. saltea URSA LHF sau plãci LHL. 16 buc/m2). placat cu cărămidă aparentă 1. grinzişoare pe bandã de URSA TL-TT sau TL-TK 14. umpluturã de pãmânt 22. Rolul acestui strat este de colectare şi evacuare a condensului creat pe suprafaþa interioarã a zidãriei de cãrãmidã. pardosealã şi strat suport al pardoselii 15. şapã din mortar de ciment pentru protecþia izolaþiei 18. Legãtura între placajul de cãrãmidã şi structura peretelui va fi asigurat în plus şi de boiandrugi. Plãcile sau saltelele vor fi fixate strâns una lângã alta. strat de nivelare . sol natural La termoizolarea pardoselilor de lemn rezemate pe sol. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii solului) 21. Perete exterior cu strat intermediar termoizolant. VL-20. VL-24 5. cu o structurã de suport a pardoselii dalã flotantã de lemn. Plãcile vor fi fixate pe peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile cu diametru de 4-8 mm. prinse între grinzişori 17. Hidroizolarea împotriva umiditãþii solului va fi realizatã doar dupã terminarea structurilor portante al clãdirii. Sub structura de pardosealã se va prevede o umpluturã de balast cu scopul întreruperii capilaritãþii (adicã pentru atenuarea efectelor umiditãþii ce poate afecta structura pardoselii).ori se vor monta benzi URSA TL-TK sau TL-TT. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii) 12. soclu 10. perete 7. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4. strat de nivelare (ex. trotuar 11. glet) 8. Sub grinzi. cu granulaþie de minim 16-32 mm. în special când nu se realizeazã structura pardoselii imediat dupã terminarea hidroizolãrii. şi se recomandã protejarea hidroizolaþiei cu o şapã de ciment împotriva solicitãrilor mecanice. pardosealã brutã de beton 20.

sol natural Perete pentru faţadă ventilată cu placaj de cărămidă 10.etanşare (ex. hidroizolaþie împotriva umiditãþii solului 6. zidãrie din cãrãmidã 15. Aceste orificii vor fi create ori prin întreruperea stratului de mortar. perete 21. Plãcile vor fi fixate pe peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile. cu diametrul de 4-8 mm. soclu 11. ori prin lãsarea liberã a rosturilor verticale. sol natural 14. Grosimea stratului de aer este de 4-6 cm. Aceastã izolare se realizeazã cu o folie de PE. Se recomandã utilizarea plãcilor cu caşeraj de hârtie craft din punct de vedere al rezistenþei la conductivitate termicã al stratului termoizolator. Stratul termoizolator va fi protejat împotriva umiditãþii apãrute în urma realizãrii stratului suport din beton al pardoselii cu o izolare tehnologicã. glet) 20. cã executarea pardoselii rezemate pe sol (concomitent cu executarea hidroizolaþiei împotriva umiditãþii solului) se va începe doar dupã terminarea structurilor portante. izolare tehnologicã (folie PE) 4. tencuialã. agrafã de ancorare şi rozetã de fixare 16. cu suprapuneri de minim 20 cm.Detalii structurale 22 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL fixate strâns una lângã alta. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii solului) 13. pardosealã 2. Pe conturul de intersecþie dintre pereþi şi planşeu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. ridicat pe marginea planşeului de-a lungul bandei termoizolante. umpluturã de pãmânt 9. De reþinut. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL 19. tencuialã. Planşeu pe sol cu grinzi de lemn 1. umpluturã de balast (strat de rupere a capilaritãþii solului) 8. 16 buc/m2). TL-TK sau TL-TT 5. permeabil la vapori 18. strat de nivelare (ex. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4. se recomandã tasarea corespunzãtoare a pãmântului şi a umpluturii de balast. . pardosealã brutã de beton 7. trotuar 12. dalã de beton (strat suport pardosealã) 3. URSA XPS Pentru realizarea termoizolãrii pardoselei pe dalã flotantã de beton într-un singur strat (de max. iar în scopul realizãrii unei ventilaþii naturale vor fi proiectate orificii pentru ventilare pe partea inferioarã şi superioarã. Legãtura între placajul de cãrãmidã şi structura peretelui va fi asigurat în plus şi de boiandrugi. glet) 22. 5 cm) se vor utiliza plãci URSA TLT. înainte de a se trece la realizarea şapei din mortar de ciment pentru protecþia hidroizolaþiei împotriva umiditãþii. în ambele cazuri la primul rând de cãrãmizi. pentru eliminarea posibilitãþilor de deteriorare a imobilului. spaþiu de aer ventilat 17. dotate cu picurãtor. termoizolaþie în strat flotant din plãci URSA TL-T. iar la o temoizolaþie în douã straturi plãci rigide de tip TL-TK şi TL-TT. caşeraj NP2 sau FR3-strat etanşare. Din acelaşi motiv. strat de nivelare .

Saltelele vor fi fixate strâns una lângãalta şi de elementele structurii de lemn. termoizolaþie de saltea URSA LHF între grinzişori de lemn impregnaþi 16. montant de susþinere a peretelui despãrþitor 7. Se recomandã utilizarea unor saltele cu grosime minimã de 75 mm la termoizolarea pereþilor despãrþitori ai spaþiilor încãlzite sau neîncãlzite. strat suport al pardoselii 11. perete 21. izolare tehnologicã (folie PE) 13. ELF. astfel la o cotã de 59 cm practic nu vor exista deşeuri. grinzişor din lemn impregnat 23. Nu este necesarã realizarea unui strat de nivelare sub termoizolaþie. . TL-TK sau TL-TT 14.ori) 22. glet) 20. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de sticlã) 2. 75 sau 100 mm) 4. învelitoare 24. planşeu peste subsol) este realizabil cu saltele URSA LHF. bandã de etanşare Planşeu cu dală flotantă peste subsol 9. peretele subsolului) din spaþiile încãlzite şi neîncãlzite. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de sticlã) 6. planşeu peste subsol 15. strat de nivelare (tencuialã. ancorate de structura portantã. finisaj (ex. Materialul învelitorii peretelui şi al tavanului va fi ales în funcþie de utilitatea spaþiului. Perete de compartimentare pe structură usoară metalică placat 1. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2 straturi) 5. Se va lua în considerare dimensiunea de fabricaþie a saltelei din vatã de sticlã la stabilirea distanþei între grinzişori. cu suprapuneri de minim 20 cm la o eventualã completare a suprafeþei foliei. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2 straturi) 3. dar este o cerinþã importantã ca planul exterior al structurii de lemn sã fie vertical. finisaj Una din soluþiile de termoizolare a pereþilor despãrþitori (pe fig. placã fonoabsorbantã URSA VL sau VF (cu grosime de 50. tavan fals 17. şinã de fixare al peretelui despãrþitor 8. Metoda de fonoizolare a pereþilor despãrþitori cu structurã uşoarã este descrisã la pag. respectiv a planşeelor (pe fig. iar pe conturul de intersecþie dintre pereþi şi planşeu se vor monta benzi de vatã de sticlã pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. finisaj Perete de compartimentare între spaţiu încălzit şi neîncălzit 18. benzile fiind protejate împotriva umiditãþii provenite în urma execuþiei şapei de beton cu folie PE. pardosealã 10. 25. dalã de beton 12. dispuse între grinzişori impregnaþi. URSA VL. fonoizolaþie în strat flotant din plãci URSA TL-T. LHF între elementele structurii din lemn (grinzi. zugrãvealã) 19.Detalii structurale 23 Fonoizolarea planşeelor intermediare se va realiza cu plãci din vatã de sticlã în strat flotant.

încălzită şi neîncălzită 10. perete 22. necaşerate. Se recomandã ca rosturile dintre îmbinãrile plãcilor sã fie acoperite cu fâşii de plastic. şinã de fixare a peretelui despãrþitor 18. strat de protecþie geotextil împotriva prafului 5. Numãrul straturilor de gipscarton. . În acest scop pot fi utilizate produsele URSA de tip VL sau VF. fâşie plastic pentru acoperirea rosturilor de îmbinare Perete de compartimentare între două încăperi. Este importantã delimitarea structurii de susþinere a panourilor de structurile de legãturã. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2 straturi) 12. lipite 9. Pentru termoizolarea planşeului peste subsol grosimea minimã a stratului de termoizolaþie va fi de 75 mm. se va face cu placu de tip URSA HF HL. URSA LHF. strat de nivelare 8. termoizolaþie din plãci caşerate URSA HFHL. grinzişor pe bandã de URSA TL-TT 2. cu prindere cu cablu zincat. RIGIPS sau LAFARGE. bandã de etanşare Planşeu cu dală flotantă peste subsol 19. sau cu ajutorul unor urechi autoadezive în interspaþiul dintre panouri de tip KNAUF. în acest scop utilizându-se benzi de etanşare. fâşie plastic pentru acoperirea rosturilor de îmbinare Fonoizolarea pereþilor despãrþitori cu structurã uşoarã depinde parþial de materialul fonoabsorbant montat în structurã. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2 straturi) 15. La un nivel de exigenþã mai redusã este suficientã soluþia ilustratã în figura de mai sus. finisaj (ex. planşeu 7. Învelitoarea şi finisajul tavanului şi ai pereþilor vor fi alese în funcþie de modul de exploatare al spaþiului din subsol. adicã utilizarea unor plãci URSA caşerate cu împâsliturã de sticlã. Îmbinarea plăcilor prin lipire se va face foarte strâns. însã din considerente de economisire a energiei se recomandã produse cu grosime de cel puþin 100 mm. placã fonoabsorbantã URSA VL sau VF (cu grosime de 50. Termoizolarea planşeelor şi a pereţilor subsolului (sau a altor elemente care despart spaţii neîncălzite de spaţii încălzite) conform imaginii alaturate. strat de nivelare (tencuialã. pardosealã 3. dispusã între grinzişori 6. 75 sau 100 mm) 13. lipite 24. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de sticlã) 16. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de sticlã) 11. montant de susþinere al peretelui despãrþitor 17. strat de nivelare 23. termoizolaþie din plãci caşerate URSA HFHL. glet) 21. fixarea acestora de suprafeţele nivelate ale planşeelor şi pereţilor. spaþiu neventilat 14. care vor fi fixate prin comprimare lateralã (umplerea întregului interspaþiu dintre panouri). strat suport al pardoselii 4. respectiv realizarea îmbinãrilor cu rosturi şi orificii etanşate vor avea un efect direct asupra calitãþii de fonoizolare a pereþilor despãrþitori.Detalii structurale 24 Planşeu cu dală flotantă peste subsol 1. zugrãvealã) 20. fãrã utilizarea unei învelitoare suplimentare.

100. 100 50. 40. 150 100. 30. 160 15. 40. 35/35 1200 50.11000 5500 . 40. 20.20 1200 VL .2 VF Therwooroll Therwoofilc Placi termoizolatoare moi LHL VL VL . 75. 140. 100 25. 60. 50. 75. 25.37000 5500 . 25/25. 60. 180. 100.11000 8000 . 20. 100. 120. 35. 140. 50. 150 50. 100 50. 30. 30. 60. 80. 60. 30/25. 625 50. 80. 25. 100 5500 . 20. 140. 30. 160. 50/45 1200 600 17/15. 80. 100 HCS Bandă termoizolatoare ISO . 160. 50. 60.2 GF Saltele şi plăci tehnologice HL .40 FK Saltele caşerate cu urechi de prindere (cu bride) FK . 80. 180. 25/20. 120. 75. 100. 50.1 FK .24 VL . 150.block 12500 1200 22 50 20 .8000 1200 1200 600 15. 60. 45/40.48 50.TK TL . 120. 75.TT HF . 30/30. 150 Placi pt. 150. 60. 40. 50. 600. 120.HL . 50. 75.11000 8000 . 20/15. 30. 200 1200 LHF LHF . 75. 80.2 TL . 30. 25.22000 Saltele termoizolatoare moi 1200 600 600 50. 160 ELF 5500 . 22/20. 140. 60. 75. 75. 75.32 1200 HL .Tabele 26 Dimensiuni exprimate în milimetri Lungime Laţime Grosime 50. 100. 60. 60. 75. 80. 75. 100.1 HF .8000 8000 .T 5500 . 50. 60. 32/30 37/35. 625 50. 40. 20/20. 75 600.37000 5500 . 42/40 15/15. 75. 120. 25. 80. 100 20. 120. 35/30 40/35.23000 15/10.HL . 27/25.HL 20. 40. 75. 80.11000 1200 1200 1200. Pereţi de compartimentare (despărţitori) Plăci semirigide sau rigide (rezistente la încărcări statice) TL . 80 600 15. 100 Plăci pentru faţade HF . 120. 80 11000 . 25.

12 AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă AU2 caşerat cu folie de aluminiu întărit (armat) cu fibră de sticlă 0. FE1 împâslitură de sticlă natur respectiv neagră CS necaşerat 0.Tabele 27 Coeficient de conductivitate termica W/mK 0.034 CS CS necaşerat necaşerat NP2 caşerat cu hârtie craft AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă AM4 caşerat cu folie de aluminiu 0.0527 0.12 NP2 caşerat cu hârtie craft CS necaşerat 0.032 0.033 0.12 0.035 Coeficient de difuzie g/msMPa Modul de elasticitate dinamică MN/m CS NP2 necaşerat Aspectul suprafeţei caşerat cu hârtie craft AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă 0.16 0.030 0.032 0.030 0.036 0.08 0.1040 0. acoperit cu srat ignifug de vinil alb AM3 caşerat cu folie de aluminiu cu hârtie.16 0.034 0.12 CS necaşerat Şipcă din lemn aglomerat (PAL) .033 0.036 0.039 0.035 0.031 0.036 0.032 0.035 0.030 0.036 0.035 0. gri deschis AW3 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă.16 CS necaşerat AW2 caşerat cu folie de aluminiu întărit cu fibră de sticlă.1410 AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă FR3.030 0.031 0.032 0.030 0. armat cu fibră de sticlă CS necaşerat 0. cu suprafaţa lăcuită.

1 FK .T Plăci semirigide sau rigide (rezistente la încărcări statice) TL . CU PLACAJ EXTERIOR PERETE EXTERIOR BISTRAT.HL Plăci pentru faţade HF . Pereţi de compartimentare (despărţitori) VL .2 TL .48 Bandă termoizolatoare HCS ISO . CU INTERSPAŢIU DE VENTILARE. CU STRUCTURĂ UŞOARĂ.TK TL .TT HF .32 HL . BISTRAT.2 GF Saltele şi plăci tehnologice HL .40 FK Saltele caşerate cu urechi de prindere (cu bride) FK . CU ZIDĂRIE DE PROTECŢIE DIN CĂRAMIDA STRUCTURĂ DE ACOPERIŞ DIN PLACĂ ÎNCLINATĂ DIN BETON (TIP CARCASĂ) ELEMENTE STRUCTURALE ALE CLĂDIRILOR ŞI CARACTERISTICILE ACESTORA ELF LHF Saltele termoizolatoare moi LHF . CU STRUCTURĂ UŞOARA.Tabele 28 PEREŢI EXTERIORI PLANŞEU DE ACOPERIŞ STRUCTURI DELIMITATOARE A MANSARDEI ŞARPANTĂ DIN LEMN PLANŞEU TERASĂ. PANTĂ REDUSĂ.HL .1 HF .block .20 VL .2 VF Therwooroll Therwoofilc Placi termoizolatoare moi LHL VL Placi pt.24 VL . CU DRENAJ INTERIOR PLANŞEU DE ACOPERIŞ. CU INTERSPŢIU DE VENTILARE PERETE EXTERIOR BISTRAT. BISTRAT. CU INTERSPAŢIU DE AER VENTILAT.HL . NECIRCULABIL. CU INTERSPAŢIU DE VENTILARE PERETE EXTERIOR COMPACT (NEVENTILAT) CU PROTECŢIE DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ PERETE EXTERIOR.

GIPSCARTON . MONTAT PE SUPORT DE LEMN PLANŞEU DE CAPĂT (DE POD) CU PARDOSEALĂ CIRCULABILĂ DIN BETON.Tabele 29 PUNŢI TERMICE LEGĂTURI (NODURI) STRUCTURALE PEREŢI DESPARŢITORI PERETE DESPĂRŢITOR CU STRUCTURĂ UŞOARĂ. CU TERMOIZOLARE INFERIOARĂ PLANŞEU PESTE SUBSOL CU TERMOIZOLAŢIE INTERIOARĂ ŞI PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ DE BETON PLANŞEU INTERMEDIAR PLANŞEE PLANŞEU INTERMEDIAR CU PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ DE BETON. SAU LEMN PLANŞEU DE CAPĂT (DE POD) CU PARDOSEALĂ CIRCULABILĂ LEMN.MAT. PE DALĂ FLOTANTĂ DE BETON PE TERMOIZOLAŢIE PLANŞEU TIP ARCADĂ PLANŞEU ARCADĂ CU TERMOIZOLAŢIE INTERIOARĂ ŞI INFERIOARĂ CU PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ ŞI ÎNVELITOARE TAVAN PLANŞEE PESTE SUBSOL PLANŞEU CU TERMOIZOLAŢIE INTERIOARĂ ŞI CU PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ PLANŞEU PESTE SUBSOL. CU DUŞUMEA PE DALĂ FLOTANTĂ DE LEMN PARDOSEALĂ REZEMATĂ PE SOL. FONOIZOLATOARE PARDOSELI DE SOL PARDOSEALĂ REZEMATĂ PE SOL. PE TERMOIZOLAŢIE .