Peratus Mata Pelajaran Tahun Masa Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : Matematik 5 60 minit Peratus

: Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran, pelajar boleh: i. menukarkan sebarang nombor perpuluhan dalam 2 tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit. ii. menukarkan sebarang nombor perpuluhan dalam 1 tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit. iii. menukarkan sebarang nombor bulat dan dan nombor perpuluhan yang lebih besar daripada 1 kepada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit. i. : Pendidikan Seni : Pembelajaran masteri

Strategi Pengajaran Penyerapan ilmu Kemahiran Generik Penerapan nilai

: i. ii. iii. iv i. ii. iii. i. : ii. iii. i. : ii.

Ketepatan Kecekapan Ketelitian Kepantasan Memproses secara mental Mengecam perhubungan Mengecam pola Kecerdasan logical Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal Lembaran kerja Kertas petak 100

KBKK

Kecerdasan Pelbagai

Media Pengajaran Pengetahuan sedia ada

Pelajar telah mengenali konsep peratus dan telah mahir : menukar pecahan perseratus kepada peratus.

Langkah/ Masa (Peristiwa Pengajaran) Set Induksi 5 minit (Mengimbau pengetahuan sediada) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Isi pelajaran Guru Pelajar Media Pengajaran Kemahiran Generik Ulangkaji menukar pecahan perseratus kepada peratus Guru mengimbau kembali pelajaran yang lepas bagaimana menukar pecahan perseratus kepada peratus dan mengemukakan beberapa soalan dalam bentuk congak Pelajar menjawab soalan congak secara spontan dalam bentuk lisan Memproses secara mental Cepat dan tepat Kecerdasan logical Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan interpersonal .

Langkah 1 20 minit (Menyampai objektif) Menukar nombor perpuluhan kepada peratus Guru berbincang dengan pelajar tentang perwakilan pecahan perseratus dan hubungannya dengan peratus dengan menggunakan petak seratus Guru membimbing pelajar langkahlangkah menukar nombor perpuluhan kepada peratus Pelajar mendengar dengan teliti penerangan dari guru berhubungan dengan pecahan perseratus dan peratus. Pelajar membuat latihan dengan bimbingan guru bagaimana menukar perpuluhan kepada peratus Lembaran kerja 1 Mengecam perhubungan Ketelitian Ketepatan Kecekapan Kecerdasan Logikal Kecerdasan intrapersonal Langkah 3 20 minit (Menyediakan bimbingan) (Menampil pencapaian) Menukar peratus kepada nombor perpuluhan Guru membimbing pelajar langkahlangkah sebaliknya menukar peratus kepada nombor perpuluhan Guru meneliti langkahlangkah bagaimana menukar peratus kepada perpuluhan dan menjalankan aktiviti berdasarkan lembaran kerja Lembaran Kerja 2 Mengecam perhubungan Ketelitian Ketepatan Kecekapan Kecerdasan Logikal Kecerdasan intrapersonal .

Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja bagi aktiviti pemulihan dan pengayaan Pelajar menyemak hasil kerja yang telah mereka laksanakan dan membuat pembetulan kepada kesalahan yang dilakukan Pelajar menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan berdasarkan kebolehan mereka Lembaran kerja 4 dan 5 Mengecam pola Kecerdasan logikal Kecerdasan intrapersonal .Langkah 4 15 minit (Pengukuhan dan pemindahan) Perbincangan hasil kerja. pemulihan dan pengayaan Guru berbincang dengan pelajar cara menukar perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya berdasarkan lembaran kerja yang telah diberikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful