You are on page 1of 3

HRVATSKI ROMANTIZAM - A

,
1. Od kad do kad traje hrvatski romantizam? __________________________________
2. to su budnice? ______________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Ivan Kukuljevi Sakcinski odrao je prvi govor na hrvatskome jeziku godine:
a) 1841.
b) 1842.
c) 1843.
d) 1834.
4. Najznaajnija linost preporodnog razdoblja, _________________________, 1830.
godine objavljuje _______________________________________, u kojoj predlae
reformu slovopisa po naelu jedan glas-jedno slovo.
5. Prva je faza preporodnog razdoblja ________________, koji je trajao od 1830. do
1843., a idejni zaetnik mu je _______________________________.
6. Novine horvatske imaju knjievni prilog koji pod nazivom ______________________
7. Zaokrui tono ili netono!
1847. Hrvatski sabor proglaava hrvatski jezik slubenim.

tono - netono

Prvi knjievni asopis Neven pokreu S.Vraz, D. Rakovac i Lj.Vukotinovi razilazei


se s Gajem, 1842. godine.

tono netono

Autor ulabija je Petar Preradovi.

tono - netono

8. Od koliko se pjevanja sastoji Mauraniev spjev Smrt Smail-age engia i koja su to


pjevanja? ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Popuni tablicu!
Autor:

Djelo:

Vrsta:

Miruj, miruj, srce moje!


Teuta
Otkud modre oi?
Pogled u Bosnu
10. Objasni ukratko zato dolazi do raskola meu ilircima!_________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

HRVATSKI ROMANTIZAM B
1. Od kad do kad traje ilirizam? ____________________________________________
2. to su davorije? ______________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Hrvatski sabor proglaava hrvatski jezik slubenim godine:
a) 1860.
b) 1847.
c) 1843.
d) 1834.
4. Najznaajnija linost preporodnog razdoblja, _________________________, 1830.
godine objavljuje _______________________________________, u kojoj predlae
reformu slovopisa po naelu jedan glas-jedno slovo.
5. Hrvatski romantizam/razdoblje hrvatskog narodnog preporoda, koji je trajao od _____
do ______, moemo pratiti tijekom dvaju razdoblja____________________________
____________________________________________________________________
6. Novine horvatske imaju knjievni prilog koji pod nazivom ______________________
7. Zaokrui tono ili netono!
Ivan Kukuljevi Sakcinski odrao je prvi govor na hrvatskome jeziku 1843. godine.
tono - netono
Prvi knjievni asopis Kolo pokreu S.Vraz, D. Rakovac i Lj.Vukotinovi razilazei se
tono netono

s Gajem, 1842. godine.

Stanko Vraz svoj je ljubavni kanconijer ulabije posvetio Samoborki Ljubici Cantily.
tono - netono
8. Od koliko se pjevanja sastoji Mauraniev spjev Smrt Smail-age engia i koja su to
pjevanja? ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Popuni tablicu!
Autor:

Djelo:

Vrsta:

Zora puca, bit e dana


Juran i Sofija
Otkud modre oi?
Pogled u Bosnu
10. Objasni ukratko zato dolazi do raskola meu ilircima!_________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________