Open Letter to B.B.C.

THE CASE OF IOAN PETRU CULIANU

[Şi în limbă român]

by Ovidiu Vuia MD † Glaubrechtsstrasse 10 6300 Giessen - Germany 1990 / 1991 reproduced www.editor Rita Vuia ***

British Broadcasting Corporation Romanian Section London / England July 14, 1990 Ladies and Gentlemen: Your broadcast "The History of Religion" appears to be meant to alleviate the alleged Christian Orthodox "fanaticism" of the people of Romania; that, however, begs the question from the very beginning, since the Romanian nation has been famous for its religious tolerance throughout its tormented history and has never attempted to convert anybody to Orthodoxy, while there have been many attempts to convert the Romanians to Catholicism, Lutheranism, or even satanism. However, your action becomes even more dubious when your host, Mr. Ioan Petru Culianu, appears not as an objective and sedate historian of religion, as his writings portray him, but is revealed rather as a fanatical enemy of Christianity and a thoroughbred atheist. He makes along those lines extreme statements that would embarrass any scientist endowed with the least amount of consideration for truth and for documentary evidence, no matter how materialistically minded he might be. Thus, your worthy host not only denies the historical existence of Jesus Christ; he not only ridicules the Resurrection of Christ, but in the alleged character of a historian he claims the in the second century A.D. (or of our era, as he and all atheists and all enemies of Christianity call it), the Christians were so few that there were not enough of

them to form a funeral association, a funeral services company rather. He claims that the Roman catacombs were the property of funeral parlors, hence they were cemeteries for everybody's use; not even the most entrenched enemies of Christianity dared state a thing like that until now. I would encourage your distinguished host to read, among other things, the Dialogues of Lucianus of Samosatha, or the correspondence of Pliny the Younger with the Roman Emperor Trajan; that will correct his view on Christianity in the second century A.D. Along other lines, if anyone could connect ancient philosophy with Christianity, then it is not Plato's name that would come forward, but the name of Plotinus, who with all his different from Plato. It my be that Professor Mircea Eliade would have shared his learned follower's views, were he alive now; but if so, he would most certainly have had the sense and the tactfulness not to air them under the circumstances. At this time the people of Romania are faced with a tragic reality: they see that though the anti-Christian and anti-Orthodox propaganda has more or less abated in Romania, as has the praise and glorification of of tyrants such as Ceauşescu, that propaganda is carries on relentlessly by the BBC in broadcasts such as this this and such as the one hosted by Mr. Matei Cazacu, and in the adulterated, degraded culture that comes pouring over the air. I should like to suggest that you discontinue Mr. Culianu's atheist, anti-Christian broadcasts since they are totally incompatible with the spiritual life and ideas of the Romanian people, whose language Mr. Culianu is using. Sincerely yours, Ovidiu Vuia, PhD †

Glaubrechtstrasse 10 63 Giessen Germany

British Broadcasting Corporation Romanian Section London / England May 1991 Ladies and Gentlemen: I have read in the publications of exiled Romanians that on the 21st of May of this year, Professor Ioan Petru Culianu was murdered in one of the washrooms of the University of Chicago, presumably, according to some versions, by “agents of the Romanian secret police”. If that were the case, it is unclear why the Romanian neocommunists would do a thing like that, since Professor Mircea Eliade and his follower Professor Culianu, who took over from Professor Eliade, did everything to promote and support the communist regime in Romania, endowing it with the prestige of their positions, which dazzles even today some members of the Romanian intelligentsia. One has only to remember the great Mircea Eliade's funeral, which was organized so as to be totally alien to Romanian funeral rites and customs. However, the younger of the two, Professor Culianu, went

further and asserted things that, even if they had crossed his mind, Mircea Eliade would never had uttered in public. I could mention here your broadcast “The History of Religion” of July1990, where, among other things, Ioan Culianu denied the existence of Jesus Christ and claimed that the christian community in imperial Rome was a simple commercial funeral association. I wrote to you immediately while the bitter taste of that broadcast was still fresh (see my other letter), and I drew your attention to the fact that at this time, when the Romanian nation is finding its way back to its ancestral spiritual life, it is a great error to resort to such violent atheistical propaganda carried on by a belated disciple of yesterday's marxist-leninists. However, you neither answered my letter nor took any kind of action in the matter of those attacks on Christianity. If Professor Culianu's assertions could, indeed, raise the ire of a religious fanatic who did not know how to solve religious conflicts other than with a gun (such things have happened before), then I hold you to be morally responsible for Ioan Culianu's murder. You are guilty of having exposed Ioan Culianu without protecting him; in the similar case of Rushdie, the Indian author who outraged the religious feelings of moslems, the British state did protect him. That, however, does not come as a surprise; your bias is obvious. You continue to use the term “The History of Romania” - which is a territory – and not “of the Romanian people” - who are a nation. That distinction has been heard for the first time in the Romanian language on the lips of the communist history writers Roller and Miron Constantinescu, whose propaganda work you seem to be so happy to carry on.

Your attitude is that of a totalitarian nomenclature, and has nothing to do with a true democratic spirit: the very fact that you do not answer letters and completely disregard any just comment your listeners make proves that. As I am opposed to any act of violence, I strongly disapprove of Ioan Petru Culianu's murder; however, I demand that the investigation and capture of his murders be carried on objectively, without bias and without preconceived ideas; if it is true that a religious fanatic was outraged by Ioan Petru Culianu's destructive antichristian ideology in his historical overviews, it does no go without saying that that religious fanatic must have been a Romanian. Our only weapon in our struggle to achieve democracy and understanding among people can only be the truth; nothing else will serve. Sincerely yours, Ovidiu Vuia, PhD † Glaubrechtstrasse 10 63 Giessen Germany [Şi în limbă român]

Către postul de radio BBC Secţia română Londra – Anglia

14 Iulie 1990 Stimaţi domni, Am înţeles că prin transmisiunea dvoastră întitulată “Istoria religiilor” urmăriţi să îmblânziţi presupusul “fanatism” ortodoxcreştin al Românilor din ţară, lucru de la început discutabil, odată ce poporul nostru, cunoscut prin toleranţa sa în decursul sbuciumatei sale istorii, nu a încercat să ortodoxizeze pe nimeni, aşa cum au vrut alţii să-l catolicizeze, să-l luteranizeze sau chiar satanizeze. Dar acţiunea dvoastră apare cu totul compromisă atunci când în persoana dlui Culianu în loc să prezentaţi un istoric al religiilor, obiectiv şi cumpătat, cum se proiectează prin pretractările sale, nu e greu de descoperit, sub ele, un fanatic anticreştin, ateu pur sânge. Pe această linie dură, ajunge să susţie nişte stupidităţi de care s'ar ruşina orice om de ştiinţă, oricât de pozitivist dar cu un minim de respect faţă document şi realitate. Astfel “ilustrul” dvoastră comentator, nu numai că ajunge să conteste existenţa istorică a lui Isus şi să-şi bată joc de taina Invierii, dar susţine ca pretins istoric că în secolul II după Christos (al erei noastre zice dânsul ca toţi anticreştinii atei) creştinii erau aşa de puţini încât abea dacă puteau forma o asociaţie de înmormântări, adică mai clar spus, o instituţie de pompe funebre. Domnia sa consideră că aşa ceva au fost catacombele, deci un fel de cimitire la îndemâna tuturora, fapt pe care nu au îndrăznit să-l susţie nici cei mai înrăiţi duşmani ai creştinismului. Recomand distinsului dvoastră colaborator să citească printre altele Dialogurile lui Lucian din Samosata sau corespondenţa dintre Plinius cel tânăr şi împăratul Traian pentru a primi o perspectivă mai adecvată asupra creştinismului secolului al doilea după Christos. Şi mai apoi, dacă se poate susţine o legătură între

filozofia antică cu creştinismul, întră în discuţie nu Platon ci Plotin, ceea ce cu tot neoplatonismul său tot altceva este. Poate că Mircea Eliade ar fi împărtăşit părerile doctului său elev, dar mai ales în condiţiile date ar fi avut bunul simţ şi tactul, să nu facă uz de ele. Acuma Românul din ţară se confruntă cu tragica realitate că după ce în ţara lui, de bine de rău, a încetat propaganda antiortodoxă şi anticreştină ca şi comentarul biografiilor tiranului Ceauşescu et comp, această acţiune (vezi transmisiunea lui Matei Cazacu) continuă cu o stăruinţă de invidiat la postul de radio BBC, prin toată pseudo-cultura ce înţelege să o propage pe calea undelor. In concluzie, în interesul dvoastră, cred că ar fi cazul să întrerupeţi transmisiunile anticreştine şi atee ale lui Culianu, complet străin de spiritualitatea şi idealurile poporului român, în a cărui limbă, oricum, se pronunţă domnul respectiv. Dr. Ovidiu Vuia † Glaubrechtstrasse 10 6300 Giessen - Germany DESPRE CAZUL IOAN PETRU CULIANU - Scrisoare deschisă postului de radio BBC Londra Aflu din publicaţiile din exil despre asasinarea pe ziua de 21 Mai 1991 la Chicago, în closetul Universităţii, a lui Ioan Culianu, autorii prezumtivi ai acestui act, după multe versiuni, fiind “securiştii români”. Desigur se pune întrebarea, ce interese ar fi avut s'o facă neocommuniştii din ţară, atunci când Mircea Eliade, - pe care ca elev al lui l-a urmat la catedră, I. Culianu, - prin editarea sa în ţară a colaborat cu regimul comunist căruia i-a dat un gir, purtat cu

mândrie, şi urmele acestui cult mai pot fi şi astăzi observate la unii oameni de cultură români. In acest context ar mai fi de amintit înmormântarea marelui savant, complet străină de tradiţiile poporului nostru. Dar iată, tânărul Culianu şi-a permis să afirme lucruri pe care Mircea Eliade chiar dacă le-ar fi gândit, nu le-a susţinut niciodată public. Mă refer de pildă la emisiunea de la radio BBC din Iulie 1990, întitulată Istoria religiilor, în care respectivul Ioan Culianu, printre alte aberaţii, contesta existenţa lui Christos şi degrada comunitatea creştină din Roma imperială la o simplă asociaţie de … pompe funebre. Rău impresionat de această emisiune îndată v'am scris, atrăgânduvă atenţia (vezi scrisoarea redată alăturat) că într'o vreme când poporul român abea îşi găseşte drumul către Dumnezeu, este mai mult decât o greşală să recurgi la atare ateisme violente, debitate de un epigon al marxist-leniniştilor de ieri. Nerăspunzându-mi şi neluând niciun fel de măsuri împotriva unor astfel de manifestări anticreştine, vă consider că sunteţi autorii morali ai asasinării lui Ioan Culianu, afirmaţiile sale, cred, au putut provoca mânia unui fanatic religios care, cum se întâmplă în astfel de cazuri, nu a înţeles să-şi rezolve litigiile de credinţă decât punând mâna pe pistol. Prin urmare purtaţi vina că l-aţi expus pe Ioan Culianu fără să-l apăraţi, cum au făcut autorităţile engleze cu scriitorul indian Rushdie, după ce acesta a ultragiat mahomedanismul. Dar nu-i prima oară că procedaţi aşa, când continuaţi să vorbiţi de Istoria României şi nu de cea a Românilor, primul termen a fost introdus la noi de istoriografii comunişti Roller şi Miron Constantinescu, în fieful postum al cărora se vede, vă simţiţi tare

bine. Insăşi faptul că nu răspundeţi la scrisori şi vă lasă rece observaţiile juste ale unui ascultător, denotă o viziune totalitară fără vreo legătură cu spiritul adevărat democrat!!! Revenind la cazul Ioan Petru Culianu, deoarece sunt contra oricărui act de violenţă, condamn aspru asasinarea lui, dar totodată cer organelor competente să cerceteze crima obiectiv, fără prejudecăţi, autorul asasinatului, după părerea mea, şi aduc anumite flagrante indicii în acest sens, trebue căutat printre fanaticii religioşi, nu neapărat români, ofensaţi de ideologia dizolvant anticreştină a istoricului religiilor Ioan Petru Culianu. Numai ADEVĂRUL poate servi nobila cauză democrată şi înţelegerea între oameni, idealuri pentru care cu toţii ne luptăm. Ovidiu Vuia † Scriitor şi poet din exil Glaubrechtstrasse 10 6300 Giessen - Germany

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful